Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: II/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: II/2012

2

3 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Informace o škole Organizační struktura Historický vývoj školy Vztah školy a regionu Struktura studijních oborů Zhodnocení stavu a další možnosti Vývojové trendy a jejich realizace Počet zaměstnanců Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ostatní aktivity školy Podnikatelé a firmy Okresní hospodářská komora Kulturní, společenské a sportovní akce Mezinárodní kontakty Informace o projektech Ukončené projekty v roce Projekty ve fázi realizace Výsledek hospodaření Závazné ukazatele Náklady hlavní činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování majetku Náklady na pracovní cesty Náklady na reprezentaci Nákup služeb Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní náklady Finanční náklady Daň z příjmů právnických osob Výnosy hlavní činnosti Tržby z prodeje služeb, produktivní práce žáků Výnosy z pronájmů Aktivace materiálu, majetku a služeb Tržby z prodeje majetku a materiálu Zúčtování fondů Úroky Ostatní výnosy Příspěvky a dotace na provoz Doplňková činnost Náklady doplňkové činnosti Výnosy doplňkové činnosti Čerpání a vypořádání dotací Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy Mzdové náklady a odvody Přímý ONIV Použití prostředků DVPP Peněžní fondy a jejich krytí a použití Fond odměn Použití prostředků FO

4 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva Fond kulturních a sociálních potřeb Použití prostředků FKSP Rezervní fond Použití prostředků RF Finanční dary Fond reprodukce majetku Použití prostředků FRM Použití prostředků z doplňkové činnosti Použití prostředků z doplňkové činnosti Závodní stravování Péče o spravovaný majetek Investiční činnost Neukončené investice Opravy Pojištění Pojistné události Inventarizace majetku Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Závazky z obchodního styku Závazky vůči institucím Závěrečné informace Výsledky kontrol a inspekcí Poskytování informací Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců Závěrečné vyjádření Přílohy

5 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 1 Výroční zpráva 2011 INFORMACE O ŠKOLE Název: Sídlo2: Právní forma: IČ: DIČ: IPO4: Zřizovatel: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace1 Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 příspěvková organizace CZ Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava IČ: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (dále jen SŠT nebo jen škola) je komplexní škola poskytující vzdělání odborného zaměření, praktické i teoretické v oborech převážně strojírenských. Zajišťuje také sociální zázemí žáků, stravu a ubytování (domov mládeže). Škola má k dispozici 9 budov (škola, tělocvična, domov mládeže, provozní budova, soustružna, garáže se sklady, kotelna, zámečnická hala a budova údržby). Vše je umístěno na Kolofíkově nábřeží v Opavě Kateřinkách. Součástí školy bylo odloučené pracoviště v Opavě Kylešovicích, Na Pomezí 345/765, které již není využíváno a bylo nabídnuto zřizovateli k dalšímu využití. Škola má k dispozici 19 kmenových učeben, 16 odborných učeben (4 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky, učebna CNC, pneumatiky, svařování, metrologie, šití oděvů, cizích jazyků a učebny pro multimediální výuku). Dílny v počtu 14 jsou zaměřeny a vybaveny dle specifikace oborů. Pro zájmovou činnost a sport tělocvična, posilovna, sauna s bazénkem, fotbalové hřiště, lehkoatletická dráha, 3 kurty pro plážový volejbal, 2 antukové kurty, malý venkovní bazén k využití zejména u plážového volejbalu. Pro vodní sporty (kanoistiku) jsme vybaveni loděmi pro výcvik na přilehlé řece. Domov mládeže poskytuje ubytování a zázemí až 75 žákům středních škol. Má k dispozici 25 pokojů, klubovny, z nichž jedna je vybavena počítači s rychlým internetovým připojením. Ubytovaní žáci mají k dispozici bezdrátové připojení k internetu. Školní jídelna má vyvařovací kapacitu 450 obědů, průměrně využitou na 210 jídel hlavních a dále stravování ubytovaných dle přítomnosti. Další informace o škole na internetu: Další spojení na školu: tel , fax: Název organizace byl s platností od změněn na Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, příspěvková organizace, původní název platný do byl Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Opava, Kolofíkovo nábřeží GPS: 49 56'12.417"N, 17 55'14.776"E 3 Plátcem DPH se škola stala od , po dosažení zákonného limitu obratu dle zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4 Identifikátor právnické osoby, dříve IZO. 5 GPS: 49 55'14.655"N, 17 54'48.356"E. Odloučené pracoviště bylo získáno na základě smlouvy o bezplatném převodu práva hospodaření od Integrované střední školy energetické, se sídlem Nábřeží Edvarda Beneše 21, Přerov, IČ: ze dne

6 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedení školy a kontakty na vedoucí pracovníky: Funkce Jméno /pevná linka/mobil Ředitel Ing. Josef Vondál Statutární zástupce, personalista Miroslava Žaloudková Sekretariát, personalista žáků Martina Kristianová , , , , , , , , , , , Zástupce ředitele OV Ing. Vladislav Kincel, PhD. Zástupce ředitele TV7 Ing. Blanka Burdová Mgr. Hana Kozelková Vedoucí ekonomického úseku Ing. Daniel Tesařík Vedoucí provozního úseku a správa majetku Bohuslav Bartek Vedoucí vychovatel8 Radoslav Górecki Školní psycholog Suchopárová Nikola Vedoucí školní jídelny Věra Víchová ŘEDITEL (statutární orgán) vedoucí školní jídelny školní psycholog ref. pers., PaM (zást. stat. org.) sekretariát, person. pro žáky zástupce ředitele OV zástupce ředitele TV vedoucí ekonomického úseku vedoucí provozního úseku vedoucí VMV 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ ŠKOLY Střední škola technická (dále škola příp. SŠT ) působí jako výchovně-vzdělávací instituce od , kdy byla založena v n. p. Ostroj jako středisko výchovy učňů. Úzká vazba na mateřský podnik je patrná po celou historii školy až do roku 1991, přestože učiliště v letech patřilo do soustavy Pracovních záloh v rámci hornických učilišť, pak vždy jako středisko, divize nebo obslužná jednotka Ostroje s větší či menší autonomií. 6 zástupce ředitele pro odborný výcvik, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, 8 úsek výchovy mimo vyučování 7 6

7 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Počínaje dnem získává škola právní subjektivitu. V roce 1994 zpracovala škola projekt na Integrovanou střední školu a vzápětí na Centrum odborné přípravy. Oba projekty byly schváleny jak MH ČR, tak MŠMT ČR. Od se škola hlásí k pyramidálně uspořádanému systému vzdělávání. Do učebních programů byly zahrnuty obory učilišť, odborných učilišť, středních odborných učilišť a středních odborných škol, především na bázi strojírenství. Výstupní kvalifikace je rozptýlená od jednodušších dílenských profesních úkonů přes stěžejní profese až po náročné profese výrobního nebo středního managementu ve strojírenství. Formy studia jsou denní, večerní a dálkové (nástavba). S poklesem žáků vycházejících ze základních škol dochází k redukci nabízených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se záměrem posílit naplněnost oborů s výučním listem. 1.3 VZTAH ŠKOLY A REGIONU Spádovou (náborovou) oblastí školy je okres Opava, kde působí mnoho malých a středních strojírenských firem, které mají zájem o kvalifikovanou pracovní sílu. Tento zájem je silně závislý na hospodářském cyklu. Po přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 došlo k dalšímu poklesu počtu žáků, resp. žáků, kteří skutečně nastoupili do nabízených oborů vzdělávání. Ke snížení počtu došlo vlivem přetrvávající neuspokojivé ekonomické situace nejen v malých a středních strojírenských firmách regionu a neustále snižujícím počtem žáků vycházejících ze ZŠ. Přesvědčování rodičů a žáků o perspektivě technických povolání zajišťujeme nutnou pozitivní reklamou, náborem, spoluprácí se základními školami, podnikatelskou sférou, modernizací výukových prostor a technického zařízení a tvorbou nových vzdělávacích programů. 1.4 STRUKTURA STUDIJNÍCH OBORŮ Škola je především zaměřena na strojírenské obory a to včetně oborů managementu. Její systém je nastaven tak, aby byla možnost jak horizontální, tak i vertikální migrace, čehož je užíváno a je hodnoceno veřejností velmi pozitivně. Stupně středního vzdělávání pak mají následující systém: a) Střední vzdělávání s maturitní zkouškou je reprezentováno oborem Management strojírenství M/009 od dle RVP Ekonomika a podnikání M/01, nástavbovým studiem Podnikání L/524 ve formě denní, večerní i dálkové. K této úrovni se vážou další vzdělávací obory Mechanik strojů a zařízení L/001 a Mechanik seřizovač 23-45L/001. b) Střední vzdělávání s výučním listem je reprezentováno obory strojírenskými Strojní mechanik H/01, Obráběč kovů H/01, Nástrojař H/01 a Elektrikář silnoproud H/02, který (ač má univerzální název) se v našich podmínkách vyvinul z potřeb strojírenských. Dále do této skupiny patří obory speciálního školství, které se vážou jednak ke strojírenství a opět doplňují řadu o Zámečnické práce ve stavebnictví E/005 (od dle RVP Strojírenské práce E/01) a pak obory Šití oděvů E/001 (od dle RVP Šití oděvů E/01) a Kuchařské práce E/001 (od dle RVP Stravovací a ubytovací služby E/01). c) Zvláštní kapitolu tvoří rekvalifikace a kurzy pro dospělé jako svařování, obrábění a programování na CNC strojích. Tyto tvoří podstatnou část výnosů doplňkové činnosti. 7

8 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ZHODNOCENÍ STAVU A DALŠÍ MOŽNOSTI Po předcházejícím poklesu zájmu o studium maturitních oborů ve strojírenství došlo k redukci nabízených oborů. Následující tabulka dokládá vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech (údaje jsou z výročních zpráv). tříleté strojírenské 4leté strojírenské tříleté TA SOŠ 2leté U nástavba dálková, večerní nástavba denní 3leté OU CELKEM 1991/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tabulka 1: Vývoj počtů žáků od r Počet žáků celkem 3leté stroj. uč. obory 600 4leté stroj. uč. obory 500 SOŠ 3leté OU / / / / / / / / / / / / / / / / / / /92 0 Graf 1: Vývoj počtů žáků celkem a v hlavních učebních a studijních oborech školy, údaje z Tabulky 1 8

9 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Zájem o výuku se vyvíjí podle potřeb firem zejména ve sféře strojírenství, dokonce vzestupy či poklesy jsou kopírovány. Pokles zájmu nejen o maturitní obory je dán hlavně vlivem již zmíněné ekonomické situace strojírenských firem. U oboru mechanik seřizovač, ve kterém se doplňuje úplná středoškolská certifikace se zájmem o výpočetní techniku a potřebou na trhu práce, lze předpokládat, že si svůj standard a zájem udrží a kroky podnikané školou modernizace strojů, učeben a výpočetní techniky, jsou správné, ale k poklesu přesto dochází. Značný zájem o nástavbové studium hlavně ve formách denní a dálkové. 1.6 VÝVOJOVÉ TRENDY A JEJICH REALIZACE Opavský region je průmyslovým regionem, který bude kvalifikovanou strojírensky vzdělanou pracovní sílu potřebovat, což potvrzují také přední manažeři místních firem. Z toho plynou záměry: Podporovat výuku standardních strojírenských učebních oborů tříletých i maturitních. O tento postup se snažit i přesto, že absolventi ZŠ k nám přicházejí s velmi slabým prospěchem. Odrážejí situaci ve strojírenství a veřejné mínění rodičů o něm. Z těchto důvodů je náborová činnost posílena. Trvalým úkolem je zapojení firem, pokračovat ve funkci organizátorů nabídkových veletrhů v okrese i regionu Opavska, zajistit čelné manažery, organizovat celodenní akce sportovní a kulturní, nabízet využití našich zařízení. Zapojovat se do projektů, které posilují odborné povědomí veřejnosti o naší škole a projekty cílené na žáky ZŠ. Celoročně publikovat v místním tisku články, které popularizují školu a zdůrazňují potřebu učňovského dorostu. Toto se nám dařilo zejména v souvislosti s organizací Informy, při soutěžích Cechu KOVO ČR, Zlatý pilník, Soutěž žáků ZŠ v technických dovednostech Profesní dny pro žáky ZŠ a při realizaci projektů. Udržet obory s problémovými žáky (s neukončenou ZŠ a zejména ze ZŠ speciálních) a to v plném rozsahu. Respektovat i obory nestrojírenské jako doplňky (nutné, aby mohly existovat třídy). Tomuto napomáhá změna legislativy, která již není tak striktní k výstupové úrovni žáka ze základní školy. Nepokračovat ve výuce oboru Ekonomika a podnikání (Management strojírenství) pro malý zájem veřejnosti. Obory nástavbového studia (Podnikání) v žádném případě nepřerušovat. Snažit se o jednu třídu denního studia, a od školního roku 2010/11 využívat navýšenou cílovou kapacitu dálkové formy studia. Modernizovat didaktickou techniku, informatiku, stroje a zařízení typu CNC, nezapomínat na inovaci klasických vybavení učeben a dílen. Upravovat a doplňovat školní vzdělávací programy jednotlivých oborů pro školní rok 2012/13. Ve výchovném procesu v užším smyslu je nutno vážit nové přístupy k žákům, jejich stále větší různorodosti ve smyslu úrovně vstupu třeba i jen v jedné kategorii. Pracovat se žákem s větší ohleduplností, ale požadovat výsledky. Do výchovného procesu jsme zapojili školního psychologa, což se pozitivně projevilo při řešení obzvláště problémových situací. Konflikt vzniká mezi námi chtěnou úrovní, skutečně možným dosažením cíle, motivací žáka, sociokulturním prostředím žáka, možnými psychickými poruchami učení, nepřiměřenou péčí nebo naopak nezájmem rodičů. Je nutné zvyšovat úroveň diagnostické zdatnosti učitelů. Snažili jsme se: zavádět didaktickou techniku a modernizovat prostředí i estetické, užívat více technik individuálních motivačních pohovorů, spolupráce s rodiči žáka, upřednostňovat skupinové motivace, sledovat, kontrolovat a včas řešit absenci žáka, 9

10 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 využitím elektronické třídní knihy s možností přístupu rodičů k rozvrhu, absenci a hodnocení žáka zajistit větší informovanost rodičů a uzší spolupráci školy s rodiči, posílit mimoučební aktivity externí i interní. Naší snahou bylo udržet komplexnost a prosazovat slušnou úroveň vzdělávacího výstupu, samozřejmě také ve spolupráci s Úřadem práce v poradenské a rekvalifikační činnosti. Zájem ÚP o spolupráci s námi je stále na vysoké úrovni. Motivační a specifické kurzy jsou žádány. Naše škola plní částečně funkci sociální sítě (u oborů pro slabé žáky) a také funkci obecného vzdělání především u děvčat. Obě tyto funkce by měly být zohledněny. Jestliže jsme si dali níže uvedené úkoly, pak lze konstatovat, že byly uspokojivě plněny, jednalo se: vytvoření vzdělávacích programů pro získání dílčích kvalifikací, Cech KOVO - aktivita zúžena na soutěže zručnosti, jsme členem sdružení Svět vzdělávání síť místních center celoživotního vzdělávání jako místní centrum celoživotního vzdělávání, využívání nové mediální učebny na podporu nových výchovných prostředků, provoz bezdrátového připojení k internetu pro žáky ubytované v domově mládeže. žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač se stal vítězem celostátního finále KOVO Junior 2011 v programování CNC strojů a další dva žáci se na soutěži Svazu strojírenské technologie umístili na 1. a 2. místě. 1.7 POČET ZAMĚSTNANCŮ Podrobnější údaje o zaměstnanosti jsou uvedeny v dalším textu. Vývoj počtu zaměstnanců (přepočtené stavy) dokládá následující tabulka: přepočtené stavy Počet pracovníků Pedagogičtí 59,723 63,490 62,370 65,929 71,556 75,541 79,584 82,538 84,044 82,890 75,339 62,689 Ostatní 29,030 28,155 30,285 27,765 30,575 33,837 33,880 33,052 32,932 32,644 32,175 29,021 Celkem 88,753 91,645 92,655 93, , , , , , , ,514 91,710 Tabulka 2: Vývoj počtu pracovníků, uveden stav vždy k , zdroj: výkaz P1-04 Počty zaměstnanců v přepočtených stavech mají větší vypovídací schopnost, protože zahrnují i částečné (zkrácené) úvazky Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením9 na celkovém počtu zaměstnanců. Aktuální počet osob se zdravotním postižením v pracovním poměru je 5. Odvod tedy nebyl do státního rozpočtu stanoven. 9 na základě 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 10

11 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY Podnikatelé a firmy Škola má velmi úzké kontakty s výrobou, strojírenskou zvlášť. Spolupracuje s více než 50 subjekty a to jednak na bázi odborného výcviku, jednak jako kooperátoři či nositelé subdodávek. Tento úzký kontakt má svá pozitiva. Např. informační hodnotu, známe tak potřebu pracovního trhu, dále pak máme možnost sledovat vývoj techniky v terénu, což je pro nás impulsem k úpravám náplně osnov (v současné době ve velmi omezené formě). Spolupráce má i charakter podpůrný. Výpomoc a spoluúčast při náborových akcích zejména přímo ve školách. Na této aktivitě se nejvíce podílí společnosti Ferram a.s., Ostroj a.s., Armatury Group a.s Okresní hospodářská komora Členy OHK jsme více než 10 let. V současnosti máme zástupce v představenstvu (ředitel), což přináší pozitiva nabídka akcí, informace, rozšíření kontaktů na firmy. Součástí HK je i Cech KOVO ČR, jehož jsme spoluzakladatelem. Jsme také aktivní při jednání ve vztahu sociální partner a škola Kulturní, společenské a sportovní akce Každoročně naše škola nabízí především žákům, ale i zaměstnancům tradiční kulturní akce. Úzce spolupracujeme hlavně se Slezským divadlem v Opavě, dále jsme zajistili koncert pěveckého sboru Luscinia, divadelní představení v anglickém jazyce, výchovné koncerty i v oblasti moderní hudby, filmové představení. V neposlední řadě škola organizuje i poznávací zájezdy pro žáky a exkurze. Škola má vazby na sportovní kluby Opavy a okolí, zejména ve spolupráci při vzdělávání výkonnostních sportovců, ale i při organizaci soutěží Mezinárodní kontakty Jsou preferovány vztahy s Polskem Hornoslezskou Ratiboří, protože Opava a Ratiboř jsou partnerská města a měla i v minulosti ty nejužší kontakty (společná území Přemyslovců). Partnerskou školou je Zeszpol szkol mechanicznych, orientovaný obdobně jako naše škola. Jde o dlouhodobý kontakt s výměnou žáků (týden), exkurzemi a výlety. Společně podávány projekty na vzájemné poznávání. Vztahy jsou velmi neformální a kvalitní. Ve spolupráci s partnerskými školami, které se účastnily projekt Comenius partnerství škol, byl podán projekt, který nebyl z důvodu nedostatku financí Národní agenturou schválen. 11

12 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva INFORMACE O PROJEKTECH Ukončené projekty v roce ) Projekt Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/ Doba realizace je od 12/2008 do 12/2010, finančně vypořádáno v roce Projekt řešil modernizaci výuky v učebně a odborné dílně obrábění instalací CNC obráběcího centra a CNC soustruhu. 2) Projekt Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Doba realizace: od do Na projektu spolupracujeme jako finanční partner s dalšími školami podobného zaměření z Moravskoslezského kraje pod vedením Světa vzdělávání, jež je příjemce dotace. Celková finanční podpora projektu je tis. Kč Projekty ve fázi realizace 1) Projekt TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání) Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.3.00/ Postavení organizace v projektu: partner s finančním podílem Doba realizace od 03/2010 po dobu 36 měsíců Celkové výdaje projektu: ,70 Kč, z toho náš podíl: ,15 Kč Cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci 11 modulů DVPP a 3 metodik na podporu odborného vzdělávání. Týmy TIME bude vytvořen a pilotně ověřen systém spolupráce v 6 vybraných oblastech odborného vzdělávání a stáží. Projekt je určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování (KA 1,2,4,5) a vedoucím školních týmů (KA 3). Na jeho realizaci se bude přímo podílet Moravskoslezský kraj, jím zřízené SŠ a Krajská hospodářská komora MSK, zejména při vytváření podmínek ke spolupráci se zaměstnavateli prostřednictvím odborníků z praxe, reprezentujících spolupracující podniky. Aby byla zajištěna kontinuita obsahů a výstupů vzdělávání v zájmu účelného a efektivního převedení aktuálních požadavků z praxe do vzdělávacích obsahů i strategií odborného vzdělávání, budou se odborníci z praxe zapojovat přímo do aktivit projektu. 2) Projekt Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Postavení organizace v projektu: příjemce Doba realizace od 04/2010 po dobu 24 měsíců Celkové výdaje projektu: ,20 Kč Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro strojírenské a gastro obory. Tyto programy budou odpovídat jak NSK, tak požadavkům zákona č. 179/2006 Sb. a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné dílčí kvalifikaci, což výrazně zlepší jejich postavení u zaměstnavatele i na trhu práce. 10 Projekty jsou financovány přes státní rozpočet ČR a z Evropských sociálních fondů 12

13 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ) Projekt Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje OP VK Podpora nabídky dalšího vzdělávání Postavení organizace v projektu: partner s finančním podílem Doba realizace od 04/2010 po dobu 24 měsíců Celkové výdaje projektu: ,54 Kč, z toho náš podíl: ,52 Kč Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro strojírenské a gastro obory. Tyto programy budou odpovídat jak NSK, tak požadavkům zákona č. 179/2006 Sb. a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné dílčí kvalifikaci, což výrazně zlepší jejich postavení u zaměstnavatele i na trhu práce. 13

14 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 2 Výroční zpráva 2011 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti byl ukončen vyrovnaným hospodařením tzn., že rozdíl mezi výnosy a náklady byl roven 0. Výsledek hospodaření v doplňkové (ekonomické) činnosti skončil hrubým ziskem ve výši 115,91 tis. Kč. 2.1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE Rozpis závazných ukazatelů školy schválených zřizovatelem v roce 2011 měly následující strukturu: 1. Příspěvky a dotace MŠMT (státní rozpočet) v Kč ,00 ÚZ Přímé náklady prostředky na platy - pedagogičtí pracovníci prostředky na platy - nepedagogičtí pracovníci ostatní platby za provedenou práci - pedagogičtí pracovníci ostatní platby za provedenou práci - nepedagogičtí pracovníci zákonné odvody FKSP přímé ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním prostředky na platy zákonné odvody + FKSP ÚZ Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky Podpora organizace a ukončování stř. vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných ÚZ školách v podzimním zkušebním období prostředky na platy - pedagogičtí pracovníci zákonné odvody + FKSP ONIV , , ,00 2. Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele) ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 0 Provozní náklady - odměny vč. odvodů za práce spojené s projektem Zateplení ÚZ 0 Provozní náklady - prostředky na maturity Dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Nástrojář) Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého majetku ÚZ 131 ÚZ Projekty neinvesiční ,78 ÚZ 254/5 Financování klíčových aktivit projektu TIME ,68 ÚZ Financování grantového projektu Metrologie (StrojGastro) ,10 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Investiční dotace ÚZ Zateplení SŠT Opava ÚZ 206 Rekonstrukce trafostanice , Tabulka 3: Rozpis závazných ukazatelů 2011, RK

15 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Z rozpočtu zřizovatele byly čerpány: prostředky určené na provozní náklady (zajištění vlastního provozu organizace), prostředky určené na provozní náklady zajištění přístupu k ICT (financování internetového připojení), účelové prostředky na krytí účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účelové prostředky na málopočetné třídy, Ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele jsme obdrželi prostředky na platy, odvody, příděl FKSP a ONIV a také odměny pro hodnotitele zkušebních maturit. Všechny tituly dotací a příspěvků podléhají konečnému vyúčtování k , do rozpočtu zřizovatele bylo vrácena částka 1,98 tis. Kč z dotačního titulu ÚZ a to za nevyužitou částku na zákonné odvody. 2.2 NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI Náklady hlavní činnosti činily ,22 tis. Kč. Tyto náklady jsou kryty především příspěvky zřizovatele a ostatními dotacemi v rámci předepsaných závazných ukazatelů, ale také výnosy vlastní činnosti, především z produktivní činnosti žáků, ubytování a stravování a v neposlední ředě i europrojektů Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu činila 2 581,17 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na nákup potravin, DDHM, materiálu pro výuku, učebních pomůcek, kancelářských potřeb a všeobecného spotřebního materiálu pro provoz organizace. Podrobné členění podle druhu (účelu) včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Nákup materiálu Potraviny DDHM - učební pomůcky DDHM DDHM - projekty OPVK v tis. Kč , , , , , ,62 60,63 126,61 182,29 258,20 116,32 6,26 796,72 561, ,94 278,33 646,39 158,91-197,53 170,21 161,42 164,61 240, Učebnice, knihy a další šk. potřeby 123,90 143,29 214,04 Nářadí pro výuku 229,59 378,73 192,01 29,65 140,84 56,92 Materiál pro cvičné práce a zakázky (žáci) 373,52 328,87 249,60 321,77 273,92 295,74 Ochranné pracovní pomůcky - žáci 158,79 156,16 124,58 78,16 70,47 52,45 Kancelářské potřeby a materiál 141,78 91,59 131,58 127,94 140,78 80,45 Pohonné hmoty a maziva 90,19 111,35 110,61 81,73 66,78 83,95 Kuchyňské potřeby 10,91 16,31 50,36 10,36 17,33 8,48 79,59 115,27 110,48 147,30 114,83 119,84 552,43 446,98 400,38 259,65 354,41 180,13 65,26 114,54 63,72 Čistící a dezinfekční prostředky Všeobecný materiál pro provoz školy Materiál pro projekty OPVK Ostatní materiál Celkem ,50 142,66 92,11 97,19 70,84 10, , , , , , ,17 Tabulka 4: Podrobné členění nákladů na nákup materiálu v hlavní činnosti, meziroční srovnání 15

16 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Materiál nakoupený v rámci projektů OPVK je vyčleněn zvlášť, neboť je zahrnut ve výnosech v rámci žádostí o proplacení uznatelných nákladů projektů. Z meziročního srovnání je zřetelný fakt, že se nedostalo tolik potřebných finančních prostředků na obnovu majetku (DDHM počítačů v učebnách, učebních pomůcek, nářadí pro žáky), odhadem asi 500 tis. Kč. Tyto prostředky musely být použity na krytí zvýšených odpisů a rostoucích cen energie. Z prostředků vynaložených na nákup DDHM stojí za zmínku: nové LCD televizory (2x 42 a 1x 32 ) pro domov mládeže 39,2 tis. Kč kovový nábytek do vestibulu (protipožární opatření) 10,1 tis. Kč vybavení pro tělocvik (míče, sítě, lyže) 44,5 tis. Kč obnovování starých zařízení síťová infrastruktura a počítače 18,3 tis. Kč Spotřeba energií Spotřeba energií v korunovém vyjádření činila 3 622,85 tis. Kč. Podrobné členění podle druhu energie včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Spotřeba energií Vodné a stočné vč. dešťové vody Zemní plyn Elektrická energie Celkem v tis. Kč ,38 210,64 215,88 187,95 210,13 203, , , , , , ,98 630,62 680,83 768,30 957, , , , , , , , ,85 Tabulka 5: Spotřeba energií, meziroční srovnání Spotřebu jednotlivých druhů energií shrnuje tabulka č. 8 v tabulkové části Zprávy. Spotřeba vody v měrných jednotkách poklesla o 249 m3, spotřeba plynu klesla o více než 21 tis. m3, spotřeba elektřiny naopak stoupla o 10 tis. kwh. U vody a plynu se i přes pokles spotřeby projevil nárůst cen. U spotřeby elektřiny se i přes nárůst spotřeby projevila příznivější cena po sjednocení cen pro různá odběrná místa. Výdaje za energie tvoří významnou část výdajů z provozního rozpočtu poskytovaného zřizovatelem. V této souvislosti věříme, že schválený projekt Zateplení Střední školy technické v Opavě, který byl schválen v rámci Operačního programu životního prostředí (11. výzva, osa Realizace úspor energie) bude realizován v nejbližší době realizován. V tuto chvíli máme informaci, že by během března 2012 mělo být vydáno SFŽP Rozhodnutí o přidělení dotace a měla by být připravena smlouva k podpisu. V roce 2011 byly vyhlášeny veřejné zakázky na zhotovitele stavby a technický dozor. Z plánované rozpočtované částky na zateplení 27,081 mil. Kč se podařilo cenu snížit veřejnou soutěží na necelých 13 mil Kč. Všechny administrativní práce směřující k realizaci projektu byly ukončeny. Administraci veřejných soutěží měla na starosti Dobrá zakázka s.r.o. Náklady spojené s administrací byly kryty zřizovatelem investiční dotací v částce 31,2 tis. Kč. Stejně tak náklady na spotřebu elektrické energie neustále rostou. Jednak je to způsobeno dalším růstem cen elektřiny, tak i vyšším využitím strojového parku nebo rozšiřováním počítačové sítě do všech kabinetů a pracovišť učitelů odborného výcviku a v neposlední řadě svícením Opravy a udržování majetku Výdaje na opravy a údržbu majetku činily 162,21 tis. Kč. Zvýšená péče je trvale (a v rámci možností) věnována opravám a údržbě nemovitého majetku, který máme od zřizovatele svěřen do správy. 16

17 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Prostředky na opravu a údržbu nemovitého majetku byly vynaloženy na malování interiérů budov (16 tis. Kč), výměna čistících rohoží atp. Prostředky na opravu movitého majetku byly vynaloženy zejména na opravy kopírek a kancelářské techniky, strojů a zařízení, sportovního vybavení. Opravy a údržba Opravy a údržba nemovitého majetku 372,79 659,21 Opravy a údržba movitého majetku 184,20 70,01 Opravy a údržba motorových vozidel 2008 v tis. Kč ,75 397,11 508,65 23,09 86,92 98,95 69,19 93,59 30,01 40,41 30,29 20,62 31,55 24,18 Opravy a údržba ostatního majetku 128,26 80,35 45,31 32,68 26,12 15,52 Celkem 725,66 839, ,60 560,29 628,14 162,21 Tabulka 6: Opravy a údržba majetku, meziroční srovnání I u vynaložených prostředků na opravy se projevil nedostatek finančních prostředků Náklady na pracovní cesty Náklady na vyplacení cestovních náhrad dosáhly výše 73,67 tis. Kč. Podrobné členění podle druhu pracovních cest včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Cestovní náhrady Tuzemské pracovní cesty v tis. Kč ,64 84,24 77,67 64,67 46,60 35,06 Tuzemské pracovní cesty - projekty OPVK 2,36 11,13 7,87 12,36 17,66 17,63 Exkurze žáků - výuka 0,50 0,65 1,95 1,32 30,78 23, Zahraniční pracovní cesty Mobility (projekt Comenius) Celkem 106,82 126,80 111,03 8,85 4,80 20,98 32,85 42,77 118,73 111,83 73,67 Tabulka 7: Cestovné, meziroční srovnání U tuzemských pracovních cest bylo nejvíce vynaloženo na cestovní náhrady pedagogů při sportovních kurzech, exkurzích a seminářích. Výdaje na tuzemské pracovní cesty v rámci projektů OPVK jsou součástí uznatelných výdajů projektů, které jsou zařazeny k proplácení od poskytovatele dotace. Zahraniční cesty uskutečněné v roce 2011 včetně účelu a výdajů jsou shrnuty v následující tabulce: v Kč Cílová země Německo Náklady na Účel cesty pracovní cestu Comenius - příprava dalšího projektu v Braunsweigu ,00 Termín konání Počet osob Způsob financování I/ vlastní zdroje Rakousko Hochkar - lyžařský zájezd žáků 2 196,00 3/ vlastní zdroje Polsko Ratiboř - výměnný pobyt žáků 2 303,00 VI/ vlastní zdroje Polsko Osvětim 862,00 IX/ vlastní zdroje ,00 Tabulka 8: Informace o uskutečněných zahraničních pracovních cestách a jejich zdroj financování Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci dosáhly výše 6,36 tis. Kč. 17

18 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci , ,79 Výroční zpráva , ,49 0,19 v tis. Kč ,36 Tabulka 9: Náklady na reprezentaci, meziroční srovnání Náklady na reprezentaci zahrnují především drobné pohoštění pro důležité návštěvy školy a při významných událostech. Všechny tyto náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů (ÚZ 5) Nákup služeb Za služby bylo vynaloženo 681,37 tis. Kč a to zejména na telekomunikační služby vč. internetového připojení, revize, služby pro výuku, nákup licencí software atd. Nákup služeb Poštovní služby a přepravné v tis. Kč ,45 39,94 63,37 65,71 62,31 57,94 167,54 167,93 146,30 125,66 94,93 55,02 Telekomunikační služby - internet 26,18 25,98 31,29 31,00 30,48 28,40 Kurzy, školení a vzdělávání 92,46 75,41 110,09 67,18 46,56 92,57 Nájemné (třídy pro výuku nadstaveb) 42,94 83,30 99,51 105,95 59,40 1,10 0,46 10,05 11,21 Telekomunikační služby - hlasové služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup software, vč. upgrade 310,21 133,82 113,75 82,97 12,89 1,93 Věcné stravovací režie 41,33 13,72 17,73 20,24 11,86 Likvidace odpadů 59,13 60,57 61,07 61,69 67,95 57,37 Revize a odborné prohlídky znalců 92,04 57,88 70,66 79,28 115,96 139,41 Praní a čištění 56,64 57,52 54,08 62,64 57,21 48,38 Nákup služeb pro výuku a praxi žáků 55,09 48,84 150,13 107,71 73,30 58,58 Nákup služeb pro projekty OPVK/ROP Ostatní služby Celkem 143,66 348,47 10,54 438,29-217,75-271,47-168,54 207,76 120, ,30 983, , , ,13 681,37 Tabulka 10: Nákup služeb pro hlavní činnost, meziroční srovnání Další položka, která si zaslouží komentář je nákup telekomunikačních služeb, kde se projevily úsporná opatření z let minulých. Volání přes pevné linky je neomezené v rámci ČR v ceně měsíčního paušálu. Mobilní hlasové služby jsou poskytovány společností T-Mobile Czech republic a.s. pod rámcovou smlouvou mezi KÚ MSK a T-Mobile a projevily se zde nové smluvní podmínky od II/2011 další výraznou úsporou nákladů. Průměrné měsíční fakturace za 20 služebních mobilních telefonů ve výši Kč poklesla na Kč, přičemž před přistoupením k rámcové smlouvě škola měla 5 mobilních telefonů s měsíční fakturací Kč. Stejné podmínky využívají i mnozí zaměstnanci s rodinnými příslušníky (jejich více než 180). Internetové připojení máme zajištěno prostřednictvím optického synchronního připojení u místního operátora s rychlostí 12/12 Mbits. Opět novou smlouvou jsme dosáhli úspory navíc s prázdninovým provozem zdarma. Celkově úspěšně hodnotíme úspory v oblasti telekomunikací včetně internetového připojení, kdy především změnou poskytovatelů služeb jsme v uplynulých dvou letech dosáhli značných úspor. Nakoupené služby v rámci projektů OPVK/ROP jsou nárokovány prostřednictvím žádostí o proplacení vynaložených a uznatelných nákladů vynaložených pro dosažení cílů projektů. Nájemné se týkalo období do , kdy denní nástavba byla umístěna na SOU stavebním v Opavě. Od jsou již všechny obory umístěny na Kolofíkově nábřeží V Opavě Kateřinkách. S tím souvisí i věcná stravovací režie žáků na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích, které bylo k zrušeno a žáci se stravují již ve školní jídelně. 18

19 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Osobní náklady Mzdové náklady a jejich vývoj shrnuje následující tabulka a graf: v tis. Kč Mzdové náklady Hrubé mzdy, vč. odměn a dalších příplatků , , , , , ,00 731, , , , , ,57 OPPP Hrubé mzdy celkem (účet 521) Použití fondu odměn Mzdy žáků - zakázky OPPP z cizích zdrojů (projekty EU) 5,59 3,23 4,45 2,68 55,72 172,82 176,60 149,92 53,53 69,95 103,59 154,44 362,33 103,21 686, , , , , , , , ,84 Sociální pojištění 7 246, , , , , ,47 Zdravotní pojištění 2 508, , , , , ,89 Hrubé mzdy celkem (účet 521) 114,71 127,81 127,81 135,99 133,44 112, , , , , , ,34 Zákonné sociální náklady (účet 527) 556,80 656,97 687,03 690,97 717,99 628,61 Ostatní sociální náklady (účet 528) 46,89 33,88 94,82 70,36 43,52 108, , , , , , ,78 Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 549 do r ) Zákonné odvody z mezd celkem (účet 524) Osobní náklady celkem (tř. 52x) Tabulka 11: Mzdové náklady, meziroční srovnání Hrubé mzdy Hrubé mzdy (SR) Graf 2: Vývoj výše hrubých mezd a zákonných odvodů v letech Mzdové prostředky jsou odvozovány z krajských normativů, podle výkonů (skutečného počtu žáků) v zahajovacích výkazech. Zákonné sociální náklady (účet 527) zahrnují příděl do FKSP z úhrnu hrubých mezd, příspěvek na stravování a náklady na periodické lékařské prohlídky zaměstnanců. Ostatní sociální náklady (účet 528) pokrývají osobní ochranné pracovní pomůcky a nemocenská, kterou hradí na vrub svých nákladů zaměstnavatel. Strukturu ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) shrnuje následující tabulka, která nezahrnuje OON z evropských projektů: OPPP Ostatní osobní náklady (DPP/DPČ) Mzdy žáků Odstupné Celkem v tis. Kč ,23 120,07 251, ,50 69,77 603,93 479, ,00 747,50 Tabulka 12: Struktura OPPP, meziroční srovnání 19

20 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Mzda žákům za produktivní práci vykonanou ve prospěch školy praxe v našich provozech (školní jídelna, šití oděvů) je od roku 2011 vyplácena z vlastních zdrojů. S poklesem stavů žáků bylo vyplaceno odstupné ve výši 479,5 tis. Kč. Je zřejmé, že i nadále bude nutné snižovat stavy nejen pedagogických pracovníků, ale i ostatních zaměstnanců, kteří zajišťují bezproblémový chod školy jako celku Daně a poplatky Do této skupiny nákladů jsou zahrnuty náklady účetní třídy 53x. Patří sem zaplacené daně (silniční, z nemovitostí), ale i například poplatky za používání dálnic. Škola je plátcem daně silniční, neboť dodávkové vozidlo je používáno i pro doplňkovou činnost, náklady se promítají právě do doplňkové činnosti. Plátcem daně z nemovitostí nejsme, protože veškerý nemovitý majetek máme ve správě, nikoliv ve vlastnictví. Daně a poplatky v tis. Kč Daň silniční Daň z nemovitostí Dálniční známky 0,60 0,20 0,44 1,13 1,45 1,20 Ostatní poplatky 3,59 4,18 2,99 5,26 0,58 6,89 Celkem 4,19 4,38 3,43 6,39 2,03 8,09 Tabulka 13: Daně a poplatky, meziroční srovnání V ostatních poplatcích jsou zahrnuty poplatky za ověřování listin, a další správní poplatky Odpisy majetku Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily 1 408,56 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Odpisy dlouhodobého hmotného majetku z toho: budovy stavby movitý majetek Celkem v tis. Kč ,66 21,96 21,96 21,96 21,96 21, , ,87 980,76 985, , ,60 398,14 425,47 429,52 435,29 428,46 452,21 23,63 24,44 24,44 23,70 26,93 28,72 604,82 645,96 526,80 526,27 595,26 905, , , , , , ,56 Tabulka 14: Struktura účetních odpisů v hlavní činnosti, meziroční srovnání Odpisy hmotného a nehmotné dlouhodobého majetku je druhou nejpodstatnější nákladovou položku provozního rozpočtu školy, hned po energiích. Růst odpisů v kategorii movitý majetek je způsoben zařazení CNC strojů pořízených v rámci projektu Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování do používání. A další velký nárůst bude pokračovat, protože došlo k zařazení CNC strojů a svařovacích zdrojů do užívání na konci roku 2011 z důvodu ukončení výpůjčky od zřizovatele. Tento nárůst je vyčíslen na cca 500 tis. Kč a byl již předložen zřizovateli v rámci odpisových plánů. Prostředky vynaložené na opravy nemovitého majetku zpravidla přesahují částku odpisů budov a staveb (viz kapitola 2.2.3) 20

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více