Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: II/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: II/2012

2

3 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Informace o škole Organizační struktura Historický vývoj školy Vztah školy a regionu Struktura studijních oborů Zhodnocení stavu a další možnosti Vývojové trendy a jejich realizace Počet zaměstnanců Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ostatní aktivity školy Podnikatelé a firmy Okresní hospodářská komora Kulturní, společenské a sportovní akce Mezinárodní kontakty Informace o projektech Ukončené projekty v roce Projekty ve fázi realizace Výsledek hospodaření Závazné ukazatele Náklady hlavní činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování majetku Náklady na pracovní cesty Náklady na reprezentaci Nákup služeb Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní náklady Finanční náklady Daň z příjmů právnických osob Výnosy hlavní činnosti Tržby z prodeje služeb, produktivní práce žáků Výnosy z pronájmů Aktivace materiálu, majetku a služeb Tržby z prodeje majetku a materiálu Zúčtování fondů Úroky Ostatní výnosy Příspěvky a dotace na provoz Doplňková činnost Náklady doplňkové činnosti Výnosy doplňkové činnosti Čerpání a vypořádání dotací Přímé náklady na vzdělávání Prostředky na platy Mzdové náklady a odvody Přímý ONIV Použití prostředků DVPP Peněžní fondy a jejich krytí a použití Fond odměn Použití prostředků FO

4 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva Fond kulturních a sociálních potřeb Použití prostředků FKSP Rezervní fond Použití prostředků RF Finanční dary Fond reprodukce majetku Použití prostředků FRM Použití prostředků z doplňkové činnosti Použití prostředků z doplňkové činnosti Závodní stravování Péče o spravovaný majetek Investiční činnost Neukončené investice Opravy Pojištění Pojistné události Inventarizace majetku Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Závazky z obchodního styku Závazky vůči institucím Závěrečné informace Výsledky kontrol a inspekcí Poskytování informací Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců Závěrečné vyjádření Přílohy

5 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 1 Výroční zpráva 2011 INFORMACE O ŠKOLE Název: Sídlo2: Právní forma: IČ: DIČ: IPO4: Zřizovatel: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace1 Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 5 příspěvková organizace CZ Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117, Ostrava IČ: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace (dále jen SŠT nebo jen škola) je komplexní škola poskytující vzdělání odborného zaměření, praktické i teoretické v oborech převážně strojírenských. Zajišťuje také sociální zázemí žáků, stravu a ubytování (domov mládeže). Škola má k dispozici 9 budov (škola, tělocvična, domov mládeže, provozní budova, soustružna, garáže se sklady, kotelna, zámečnická hala a budova údržby). Vše je umístěno na Kolofíkově nábřeží v Opavě Kateřinkách. Součástí školy bylo odloučené pracoviště v Opavě Kylešovicích, Na Pomezí 345/765, které již není využíváno a bylo nabídnuto zřizovateli k dalšímu využití. Škola má k dispozici 19 kmenových učeben, 16 odborných učeben (4 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky, učebna CNC, pneumatiky, svařování, metrologie, šití oděvů, cizích jazyků a učebny pro multimediální výuku). Dílny v počtu 14 jsou zaměřeny a vybaveny dle specifikace oborů. Pro zájmovou činnost a sport tělocvična, posilovna, sauna s bazénkem, fotbalové hřiště, lehkoatletická dráha, 3 kurty pro plážový volejbal, 2 antukové kurty, malý venkovní bazén k využití zejména u plážového volejbalu. Pro vodní sporty (kanoistiku) jsme vybaveni loděmi pro výcvik na přilehlé řece. Domov mládeže poskytuje ubytování a zázemí až 75 žákům středních škol. Má k dispozici 25 pokojů, klubovny, z nichž jedna je vybavena počítači s rychlým internetovým připojením. Ubytovaní žáci mají k dispozici bezdrátové připojení k internetu. Školní jídelna má vyvařovací kapacitu 450 obědů, průměrně využitou na 210 jídel hlavních a dále stravování ubytovaných dle přítomnosti. Další informace o škole na internetu: Další spojení na školu: tel , fax: Název organizace byl s platností od změněn na Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, příspěvková organizace, původní název platný do byl Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Opava, Kolofíkovo nábřeží GPS: 49 56'12.417"N, 17 55'14.776"E 3 Plátcem DPH se škola stala od , po dosažení zákonného limitu obratu dle zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4 Identifikátor právnické osoby, dříve IZO. 5 GPS: 49 55'14.655"N, 17 54'48.356"E. Odloučené pracoviště bylo získáno na základě smlouvy o bezplatném převodu práva hospodaření od Integrované střední školy energetické, se sídlem Nábřeží Edvarda Beneše 21, Přerov, IČ: ze dne

6 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedení školy a kontakty na vedoucí pracovníky: Funkce Jméno /pevná linka/mobil Ředitel Ing. Josef Vondál Statutární zástupce, personalista Miroslava Žaloudková Sekretariát, personalista žáků Martina Kristianová , , , , , , , , , , , Zástupce ředitele OV Ing. Vladislav Kincel, PhD. Zástupce ředitele TV7 Ing. Blanka Burdová Mgr. Hana Kozelková Vedoucí ekonomického úseku Ing. Daniel Tesařík Vedoucí provozního úseku a správa majetku Bohuslav Bartek Vedoucí vychovatel8 Radoslav Górecki Školní psycholog Suchopárová Nikola Vedoucí školní jídelny Věra Víchová ŘEDITEL (statutární orgán) vedoucí školní jídelny školní psycholog ref. pers., PaM (zást. stat. org.) sekretariát, person. pro žáky zástupce ředitele OV zástupce ředitele TV vedoucí ekonomického úseku vedoucí provozního úseku vedoucí VMV 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ ŠKOLY Střední škola technická (dále škola příp. SŠT ) působí jako výchovně-vzdělávací instituce od , kdy byla založena v n. p. Ostroj jako středisko výchovy učňů. Úzká vazba na mateřský podnik je patrná po celou historii školy až do roku 1991, přestože učiliště v letech patřilo do soustavy Pracovních záloh v rámci hornických učilišť, pak vždy jako středisko, divize nebo obslužná jednotka Ostroje s větší či menší autonomií. 6 zástupce ředitele pro odborný výcvik, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, 8 úsek výchovy mimo vyučování 7 6

7 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Počínaje dnem získává škola právní subjektivitu. V roce 1994 zpracovala škola projekt na Integrovanou střední školu a vzápětí na Centrum odborné přípravy. Oba projekty byly schváleny jak MH ČR, tak MŠMT ČR. Od se škola hlásí k pyramidálně uspořádanému systému vzdělávání. Do učebních programů byly zahrnuty obory učilišť, odborných učilišť, středních odborných učilišť a středních odborných škol, především na bázi strojírenství. Výstupní kvalifikace je rozptýlená od jednodušších dílenských profesních úkonů přes stěžejní profese až po náročné profese výrobního nebo středního managementu ve strojírenství. Formy studia jsou denní, večerní a dálkové (nástavba). S poklesem žáků vycházejících ze základních škol dochází k redukci nabízených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se záměrem posílit naplněnost oborů s výučním listem. 1.3 VZTAH ŠKOLY A REGIONU Spádovou (náborovou) oblastí školy je okres Opava, kde působí mnoho malých a středních strojírenských firem, které mají zájem o kvalifikovanou pracovní sílu. Tento zájem je silně závislý na hospodářském cyklu. Po přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 došlo k dalšímu poklesu počtu žáků, resp. žáků, kteří skutečně nastoupili do nabízených oborů vzdělávání. Ke snížení počtu došlo vlivem přetrvávající neuspokojivé ekonomické situace nejen v malých a středních strojírenských firmách regionu a neustále snižujícím počtem žáků vycházejících ze ZŠ. Přesvědčování rodičů a žáků o perspektivě technických povolání zajišťujeme nutnou pozitivní reklamou, náborem, spoluprácí se základními školami, podnikatelskou sférou, modernizací výukových prostor a technického zařízení a tvorbou nových vzdělávacích programů. 1.4 STRUKTURA STUDIJNÍCH OBORŮ Škola je především zaměřena na strojírenské obory a to včetně oborů managementu. Její systém je nastaven tak, aby byla možnost jak horizontální, tak i vertikální migrace, čehož je užíváno a je hodnoceno veřejností velmi pozitivně. Stupně středního vzdělávání pak mají následující systém: a) Střední vzdělávání s maturitní zkouškou je reprezentováno oborem Management strojírenství M/009 od dle RVP Ekonomika a podnikání M/01, nástavbovým studiem Podnikání L/524 ve formě denní, večerní i dálkové. K této úrovni se vážou další vzdělávací obory Mechanik strojů a zařízení L/001 a Mechanik seřizovač 23-45L/001. b) Střední vzdělávání s výučním listem je reprezentováno obory strojírenskými Strojní mechanik H/01, Obráběč kovů H/01, Nástrojař H/01 a Elektrikář silnoproud H/02, který (ač má univerzální název) se v našich podmínkách vyvinul z potřeb strojírenských. Dále do této skupiny patří obory speciálního školství, které se vážou jednak ke strojírenství a opět doplňují řadu o Zámečnické práce ve stavebnictví E/005 (od dle RVP Strojírenské práce E/01) a pak obory Šití oděvů E/001 (od dle RVP Šití oděvů E/01) a Kuchařské práce E/001 (od dle RVP Stravovací a ubytovací služby E/01). c) Zvláštní kapitolu tvoří rekvalifikace a kurzy pro dospělé jako svařování, obrábění a programování na CNC strojích. Tyto tvoří podstatnou část výnosů doplňkové činnosti. 7

8 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ZHODNOCENÍ STAVU A DALŠÍ MOŽNOSTI Po předcházejícím poklesu zájmu o studium maturitních oborů ve strojírenství došlo k redukci nabízených oborů. Následující tabulka dokládá vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech (údaje jsou z výročních zpráv). tříleté strojírenské 4leté strojírenské tříleté TA SOŠ 2leté U nástavba dálková, večerní nástavba denní 3leté OU CELKEM 1991/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tabulka 1: Vývoj počtů žáků od r Počet žáků celkem 3leté stroj. uč. obory 600 4leté stroj. uč. obory 500 SOŠ 3leté OU / / / / / / / / / / / / / / / / / / /92 0 Graf 1: Vývoj počtů žáků celkem a v hlavních učebních a studijních oborech školy, údaje z Tabulky 1 8

9 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Zájem o výuku se vyvíjí podle potřeb firem zejména ve sféře strojírenství, dokonce vzestupy či poklesy jsou kopírovány. Pokles zájmu nejen o maturitní obory je dán hlavně vlivem již zmíněné ekonomické situace strojírenských firem. U oboru mechanik seřizovač, ve kterém se doplňuje úplná středoškolská certifikace se zájmem o výpočetní techniku a potřebou na trhu práce, lze předpokládat, že si svůj standard a zájem udrží a kroky podnikané školou modernizace strojů, učeben a výpočetní techniky, jsou správné, ale k poklesu přesto dochází. Značný zájem o nástavbové studium hlavně ve formách denní a dálkové. 1.6 VÝVOJOVÉ TRENDY A JEJICH REALIZACE Opavský region je průmyslovým regionem, který bude kvalifikovanou strojírensky vzdělanou pracovní sílu potřebovat, což potvrzují také přední manažeři místních firem. Z toho plynou záměry: Podporovat výuku standardních strojírenských učebních oborů tříletých i maturitních. O tento postup se snažit i přesto, že absolventi ZŠ k nám přicházejí s velmi slabým prospěchem. Odrážejí situaci ve strojírenství a veřejné mínění rodičů o něm. Z těchto důvodů je náborová činnost posílena. Trvalým úkolem je zapojení firem, pokračovat ve funkci organizátorů nabídkových veletrhů v okrese i regionu Opavska, zajistit čelné manažery, organizovat celodenní akce sportovní a kulturní, nabízet využití našich zařízení. Zapojovat se do projektů, které posilují odborné povědomí veřejnosti o naší škole a projekty cílené na žáky ZŠ. Celoročně publikovat v místním tisku články, které popularizují školu a zdůrazňují potřebu učňovského dorostu. Toto se nám dařilo zejména v souvislosti s organizací Informy, při soutěžích Cechu KOVO ČR, Zlatý pilník, Soutěž žáků ZŠ v technických dovednostech Profesní dny pro žáky ZŠ a při realizaci projektů. Udržet obory s problémovými žáky (s neukončenou ZŠ a zejména ze ZŠ speciálních) a to v plném rozsahu. Respektovat i obory nestrojírenské jako doplňky (nutné, aby mohly existovat třídy). Tomuto napomáhá změna legislativy, která již není tak striktní k výstupové úrovni žáka ze základní školy. Nepokračovat ve výuce oboru Ekonomika a podnikání (Management strojírenství) pro malý zájem veřejnosti. Obory nástavbového studia (Podnikání) v žádném případě nepřerušovat. Snažit se o jednu třídu denního studia, a od školního roku 2010/11 využívat navýšenou cílovou kapacitu dálkové formy studia. Modernizovat didaktickou techniku, informatiku, stroje a zařízení typu CNC, nezapomínat na inovaci klasických vybavení učeben a dílen. Upravovat a doplňovat školní vzdělávací programy jednotlivých oborů pro školní rok 2012/13. Ve výchovném procesu v užším smyslu je nutno vážit nové přístupy k žákům, jejich stále větší různorodosti ve smyslu úrovně vstupu třeba i jen v jedné kategorii. Pracovat se žákem s větší ohleduplností, ale požadovat výsledky. Do výchovného procesu jsme zapojili školního psychologa, což se pozitivně projevilo při řešení obzvláště problémových situací. Konflikt vzniká mezi námi chtěnou úrovní, skutečně možným dosažením cíle, motivací žáka, sociokulturním prostředím žáka, možnými psychickými poruchami učení, nepřiměřenou péčí nebo naopak nezájmem rodičů. Je nutné zvyšovat úroveň diagnostické zdatnosti učitelů. Snažili jsme se: zavádět didaktickou techniku a modernizovat prostředí i estetické, užívat více technik individuálních motivačních pohovorů, spolupráce s rodiči žáka, upřednostňovat skupinové motivace, sledovat, kontrolovat a včas řešit absenci žáka, 9

10 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 využitím elektronické třídní knihy s možností přístupu rodičů k rozvrhu, absenci a hodnocení žáka zajistit větší informovanost rodičů a uzší spolupráci školy s rodiči, posílit mimoučební aktivity externí i interní. Naší snahou bylo udržet komplexnost a prosazovat slušnou úroveň vzdělávacího výstupu, samozřejmě také ve spolupráci s Úřadem práce v poradenské a rekvalifikační činnosti. Zájem ÚP o spolupráci s námi je stále na vysoké úrovni. Motivační a specifické kurzy jsou žádány. Naše škola plní částečně funkci sociální sítě (u oborů pro slabé žáky) a také funkci obecného vzdělání především u děvčat. Obě tyto funkce by měly být zohledněny. Jestliže jsme si dali níže uvedené úkoly, pak lze konstatovat, že byly uspokojivě plněny, jednalo se: vytvoření vzdělávacích programů pro získání dílčích kvalifikací, Cech KOVO - aktivita zúžena na soutěže zručnosti, jsme členem sdružení Svět vzdělávání síť místních center celoživotního vzdělávání jako místní centrum celoživotního vzdělávání, využívání nové mediální učebny na podporu nových výchovných prostředků, provoz bezdrátového připojení k internetu pro žáky ubytované v domově mládeže. žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač se stal vítězem celostátního finále KOVO Junior 2011 v programování CNC strojů a další dva žáci se na soutěži Svazu strojírenské technologie umístili na 1. a 2. místě. 1.7 POČET ZAMĚSTNANCŮ Podrobnější údaje o zaměstnanosti jsou uvedeny v dalším textu. Vývoj počtu zaměstnanců (přepočtené stavy) dokládá následující tabulka: přepočtené stavy Počet pracovníků Pedagogičtí 59,723 63,490 62,370 65,929 71,556 75,541 79,584 82,538 84,044 82,890 75,339 62,689 Ostatní 29,030 28,155 30,285 27,765 30,575 33,837 33,880 33,052 32,932 32,644 32,175 29,021 Celkem 88,753 91,645 92,655 93, , , , , , , ,514 91,710 Tabulka 2: Vývoj počtu pracovníků, uveden stav vždy k , zdroj: výkaz P1-04 Počty zaměstnanců v přepočtených stavech mají větší vypovídací schopnost, protože zahrnují i částečné (zkrácené) úvazky Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením9 na celkovém počtu zaměstnanců. Aktuální počet osob se zdravotním postižením v pracovním poměru je 5. Odvod tedy nebyl do státního rozpočtu stanoven. 9 na základě 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 10

11 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY Podnikatelé a firmy Škola má velmi úzké kontakty s výrobou, strojírenskou zvlášť. Spolupracuje s více než 50 subjekty a to jednak na bázi odborného výcviku, jednak jako kooperátoři či nositelé subdodávek. Tento úzký kontakt má svá pozitiva. Např. informační hodnotu, známe tak potřebu pracovního trhu, dále pak máme možnost sledovat vývoj techniky v terénu, což je pro nás impulsem k úpravám náplně osnov (v současné době ve velmi omezené formě). Spolupráce má i charakter podpůrný. Výpomoc a spoluúčast při náborových akcích zejména přímo ve školách. Na této aktivitě se nejvíce podílí společnosti Ferram a.s., Ostroj a.s., Armatury Group a.s Okresní hospodářská komora Členy OHK jsme více než 10 let. V současnosti máme zástupce v představenstvu (ředitel), což přináší pozitiva nabídka akcí, informace, rozšíření kontaktů na firmy. Součástí HK je i Cech KOVO ČR, jehož jsme spoluzakladatelem. Jsme také aktivní při jednání ve vztahu sociální partner a škola Kulturní, společenské a sportovní akce Každoročně naše škola nabízí především žákům, ale i zaměstnancům tradiční kulturní akce. Úzce spolupracujeme hlavně se Slezským divadlem v Opavě, dále jsme zajistili koncert pěveckého sboru Luscinia, divadelní představení v anglickém jazyce, výchovné koncerty i v oblasti moderní hudby, filmové představení. V neposlední řadě škola organizuje i poznávací zájezdy pro žáky a exkurze. Škola má vazby na sportovní kluby Opavy a okolí, zejména ve spolupráci při vzdělávání výkonnostních sportovců, ale i při organizaci soutěží Mezinárodní kontakty Jsou preferovány vztahy s Polskem Hornoslezskou Ratiboří, protože Opava a Ratiboř jsou partnerská města a měla i v minulosti ty nejužší kontakty (společná území Přemyslovců). Partnerskou školou je Zeszpol szkol mechanicznych, orientovaný obdobně jako naše škola. Jde o dlouhodobý kontakt s výměnou žáků (týden), exkurzemi a výlety. Společně podávány projekty na vzájemné poznávání. Vztahy jsou velmi neformální a kvalitní. Ve spolupráci s partnerskými školami, které se účastnily projekt Comenius partnerství škol, byl podán projekt, který nebyl z důvodu nedostatku financí Národní agenturou schválen. 11

12 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva INFORMACE O PROJEKTECH Ukončené projekty v roce ) Projekt Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/ Doba realizace je od 12/2008 do 12/2010, finančně vypořádáno v roce Projekt řešil modernizaci výuky v učebně a odborné dílně obrábění instalací CNC obráběcího centra a CNC soustruhu. 2) Projekt Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Doba realizace: od do Na projektu spolupracujeme jako finanční partner s dalšími školami podobného zaměření z Moravskoslezského kraje pod vedením Světa vzdělávání, jež je příjemce dotace. Celková finanční podpora projektu je tis. Kč Projekty ve fázi realizace 1) Projekt TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání) Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.3.00/ Postavení organizace v projektu: partner s finančním podílem Doba realizace od 03/2010 po dobu 36 měsíců Celkové výdaje projektu: ,70 Kč, z toho náš podíl: ,15 Kč Cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci 11 modulů DVPP a 3 metodik na podporu odborného vzdělávání. Týmy TIME bude vytvořen a pilotně ověřen systém spolupráce v 6 vybraných oblastech odborného vzdělávání a stáží. Projekt je určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování (KA 1,2,4,5) a vedoucím školních týmů (KA 3). Na jeho realizaci se bude přímo podílet Moravskoslezský kraj, jím zřízené SŠ a Krajská hospodářská komora MSK, zejména při vytváření podmínek ke spolupráci se zaměstnavateli prostřednictvím odborníků z praxe, reprezentujících spolupracující podniky. Aby byla zajištěna kontinuita obsahů a výstupů vzdělávání v zájmu účelného a efektivního převedení aktuálních požadavků z praxe do vzdělávacích obsahů i strategií odborného vzdělávání, budou se odborníci z praxe zapojovat přímo do aktivit projektu. 2) Projekt Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Postavení organizace v projektu: příjemce Doba realizace od 04/2010 po dobu 24 měsíců Celkové výdaje projektu: ,20 Kč Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro strojírenské a gastro obory. Tyto programy budou odpovídat jak NSK, tak požadavkům zákona č. 179/2006 Sb. a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné dílčí kvalifikaci, což výrazně zlepší jejich postavení u zaměstnavatele i na trhu práce. 10 Projekty jsou financovány přes státní rozpočet ČR a z Evropských sociálních fondů 12

13 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva ) Projekt Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje OP VK Podpora nabídky dalšího vzdělávání Postavení organizace v projektu: partner s finančním podílem Doba realizace od 04/2010 po dobu 24 měsíců Celkové výdaje projektu: ,54 Kč, z toho náš podíl: ,52 Kč Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí, kterým bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro strojírenské a gastro obory. Tyto programy budou odpovídat jak NSK, tak požadavkům zákona č. 179/2006 Sb. a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné dílčí kvalifikaci, což výrazně zlepší jejich postavení u zaměstnavatele i na trhu práce. 13

14 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 2 Výroční zpráva 2011 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti byl ukončen vyrovnaným hospodařením tzn., že rozdíl mezi výnosy a náklady byl roven 0. Výsledek hospodaření v doplňkové (ekonomické) činnosti skončil hrubým ziskem ve výši 115,91 tis. Kč. 2.1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE Rozpis závazných ukazatelů školy schválených zřizovatelem v roce 2011 měly následující strukturu: 1. Příspěvky a dotace MŠMT (státní rozpočet) v Kč ,00 ÚZ Přímé náklady prostředky na platy - pedagogičtí pracovníci prostředky na platy - nepedagogičtí pracovníci ostatní platby za provedenou práci - pedagogičtí pracovníci ostatní platby za provedenou práci - nepedagogičtí pracovníci zákonné odvody FKSP přímé ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním prostředky na platy zákonné odvody + FKSP ÚZ Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky Podpora organizace a ukončování stř. vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných ÚZ školách v podzimním zkušebním období prostředky na platy - pedagogičtí pracovníci zákonné odvody + FKSP ONIV , , ,00 2. Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele) ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 0 Provozní náklady - odměny vč. odvodů za práce spojené s projektem Zateplení ÚZ 0 Provozní náklady - prostředky na maturity Dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Nástrojář) Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého majetku ÚZ 131 ÚZ Projekty neinvesiční ,78 ÚZ 254/5 Financování klíčových aktivit projektu TIME ,68 ÚZ Financování grantového projektu Metrologie (StrojGastro) ,10 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Investiční dotace ÚZ Zateplení SŠT Opava ÚZ 206 Rekonstrukce trafostanice , Tabulka 3: Rozpis závazných ukazatelů 2011, RK

15 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Z rozpočtu zřizovatele byly čerpány: prostředky určené na provozní náklady (zajištění vlastního provozu organizace), prostředky určené na provozní náklady zajištění přístupu k ICT (financování internetového připojení), účelové prostředky na krytí účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účelové prostředky na málopočetné třídy, Ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele jsme obdrželi prostředky na platy, odvody, příděl FKSP a ONIV a také odměny pro hodnotitele zkušebních maturit. Všechny tituly dotací a příspěvků podléhají konečnému vyúčtování k , do rozpočtu zřizovatele bylo vrácena částka 1,98 tis. Kč z dotačního titulu ÚZ a to za nevyužitou částku na zákonné odvody. 2.2 NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI Náklady hlavní činnosti činily ,22 tis. Kč. Tyto náklady jsou kryty především příspěvky zřizovatele a ostatními dotacemi v rámci předepsaných závazných ukazatelů, ale také výnosy vlastní činnosti, především z produktivní činnosti žáků, ubytování a stravování a v neposlední ředě i europrojektů Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu činila 2 581,17 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na nákup potravin, DDHM, materiálu pro výuku, učebních pomůcek, kancelářských potřeb a všeobecného spotřebního materiálu pro provoz organizace. Podrobné členění podle druhu (účelu) včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Nákup materiálu Potraviny DDHM - učební pomůcky DDHM DDHM - projekty OPVK v tis. Kč , , , , , ,62 60,63 126,61 182,29 258,20 116,32 6,26 796,72 561, ,94 278,33 646,39 158,91-197,53 170,21 161,42 164,61 240, Učebnice, knihy a další šk. potřeby 123,90 143,29 214,04 Nářadí pro výuku 229,59 378,73 192,01 29,65 140,84 56,92 Materiál pro cvičné práce a zakázky (žáci) 373,52 328,87 249,60 321,77 273,92 295,74 Ochranné pracovní pomůcky - žáci 158,79 156,16 124,58 78,16 70,47 52,45 Kancelářské potřeby a materiál 141,78 91,59 131,58 127,94 140,78 80,45 Pohonné hmoty a maziva 90,19 111,35 110,61 81,73 66,78 83,95 Kuchyňské potřeby 10,91 16,31 50,36 10,36 17,33 8,48 79,59 115,27 110,48 147,30 114,83 119,84 552,43 446,98 400,38 259,65 354,41 180,13 65,26 114,54 63,72 Čistící a dezinfekční prostředky Všeobecný materiál pro provoz školy Materiál pro projekty OPVK Ostatní materiál Celkem ,50 142,66 92,11 97,19 70,84 10, , , , , , ,17 Tabulka 4: Podrobné členění nákladů na nákup materiálu v hlavní činnosti, meziroční srovnání 15

16 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Materiál nakoupený v rámci projektů OPVK je vyčleněn zvlášť, neboť je zahrnut ve výnosech v rámci žádostí o proplacení uznatelných nákladů projektů. Z meziročního srovnání je zřetelný fakt, že se nedostalo tolik potřebných finančních prostředků na obnovu majetku (DDHM počítačů v učebnách, učebních pomůcek, nářadí pro žáky), odhadem asi 500 tis. Kč. Tyto prostředky musely být použity na krytí zvýšených odpisů a rostoucích cen energie. Z prostředků vynaložených na nákup DDHM stojí za zmínku: nové LCD televizory (2x 42 a 1x 32 ) pro domov mládeže 39,2 tis. Kč kovový nábytek do vestibulu (protipožární opatření) 10,1 tis. Kč vybavení pro tělocvik (míče, sítě, lyže) 44,5 tis. Kč obnovování starých zařízení síťová infrastruktura a počítače 18,3 tis. Kč Spotřeba energií Spotřeba energií v korunovém vyjádření činila 3 622,85 tis. Kč. Podrobné členění podle druhu energie včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Spotřeba energií Vodné a stočné vč. dešťové vody Zemní plyn Elektrická energie Celkem v tis. Kč ,38 210,64 215,88 187,95 210,13 203, , , , , , ,98 630,62 680,83 768,30 957, , , , , , , , ,85 Tabulka 5: Spotřeba energií, meziroční srovnání Spotřebu jednotlivých druhů energií shrnuje tabulka č. 8 v tabulkové části Zprávy. Spotřeba vody v měrných jednotkách poklesla o 249 m3, spotřeba plynu klesla o více než 21 tis. m3, spotřeba elektřiny naopak stoupla o 10 tis. kwh. U vody a plynu se i přes pokles spotřeby projevil nárůst cen. U spotřeby elektřiny se i přes nárůst spotřeby projevila příznivější cena po sjednocení cen pro různá odběrná místa. Výdaje za energie tvoří významnou část výdajů z provozního rozpočtu poskytovaného zřizovatelem. V této souvislosti věříme, že schválený projekt Zateplení Střední školy technické v Opavě, který byl schválen v rámci Operačního programu životního prostředí (11. výzva, osa Realizace úspor energie) bude realizován v nejbližší době realizován. V tuto chvíli máme informaci, že by během března 2012 mělo být vydáno SFŽP Rozhodnutí o přidělení dotace a měla by být připravena smlouva k podpisu. V roce 2011 byly vyhlášeny veřejné zakázky na zhotovitele stavby a technický dozor. Z plánované rozpočtované částky na zateplení 27,081 mil. Kč se podařilo cenu snížit veřejnou soutěží na necelých 13 mil Kč. Všechny administrativní práce směřující k realizaci projektu byly ukončeny. Administraci veřejných soutěží měla na starosti Dobrá zakázka s.r.o. Náklady spojené s administrací byly kryty zřizovatelem investiční dotací v částce 31,2 tis. Kč. Stejně tak náklady na spotřebu elektrické energie neustále rostou. Jednak je to způsobeno dalším růstem cen elektřiny, tak i vyšším využitím strojového parku nebo rozšiřováním počítačové sítě do všech kabinetů a pracovišť učitelů odborného výcviku a v neposlední řadě svícením Opravy a udržování majetku Výdaje na opravy a údržbu majetku činily 162,21 tis. Kč. Zvýšená péče je trvale (a v rámci možností) věnována opravám a údržbě nemovitého majetku, který máme od zřizovatele svěřen do správy. 16

17 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Prostředky na opravu a údržbu nemovitého majetku byly vynaloženy na malování interiérů budov (16 tis. Kč), výměna čistících rohoží atp. Prostředky na opravu movitého majetku byly vynaloženy zejména na opravy kopírek a kancelářské techniky, strojů a zařízení, sportovního vybavení. Opravy a údržba Opravy a údržba nemovitého majetku 372,79 659,21 Opravy a údržba movitého majetku 184,20 70,01 Opravy a údržba motorových vozidel 2008 v tis. Kč ,75 397,11 508,65 23,09 86,92 98,95 69,19 93,59 30,01 40,41 30,29 20,62 31,55 24,18 Opravy a údržba ostatního majetku 128,26 80,35 45,31 32,68 26,12 15,52 Celkem 725,66 839, ,60 560,29 628,14 162,21 Tabulka 6: Opravy a údržba majetku, meziroční srovnání I u vynaložených prostředků na opravy se projevil nedostatek finančních prostředků Náklady na pracovní cesty Náklady na vyplacení cestovních náhrad dosáhly výše 73,67 tis. Kč. Podrobné členění podle druhu pracovních cest včetně srovnání s minulými roky je uvedeno v následující tabulce: Cestovní náhrady Tuzemské pracovní cesty v tis. Kč ,64 84,24 77,67 64,67 46,60 35,06 Tuzemské pracovní cesty - projekty OPVK 2,36 11,13 7,87 12,36 17,66 17,63 Exkurze žáků - výuka 0,50 0,65 1,95 1,32 30,78 23, Zahraniční pracovní cesty Mobility (projekt Comenius) Celkem 106,82 126,80 111,03 8,85 4,80 20,98 32,85 42,77 118,73 111,83 73,67 Tabulka 7: Cestovné, meziroční srovnání U tuzemských pracovních cest bylo nejvíce vynaloženo na cestovní náhrady pedagogů při sportovních kurzech, exkurzích a seminářích. Výdaje na tuzemské pracovní cesty v rámci projektů OPVK jsou součástí uznatelných výdajů projektů, které jsou zařazeny k proplácení od poskytovatele dotace. Zahraniční cesty uskutečněné v roce 2011 včetně účelu a výdajů jsou shrnuty v následující tabulce: v Kč Cílová země Německo Náklady na Účel cesty pracovní cestu Comenius - příprava dalšího projektu v Braunsweigu ,00 Termín konání Počet osob Způsob financování I/ vlastní zdroje Rakousko Hochkar - lyžařský zájezd žáků 2 196,00 3/ vlastní zdroje Polsko Ratiboř - výměnný pobyt žáků 2 303,00 VI/ vlastní zdroje Polsko Osvětim 862,00 IX/ vlastní zdroje ,00 Tabulka 8: Informace o uskutečněných zahraničních pracovních cestách a jejich zdroj financování Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci dosáhly výše 6,36 tis. Kč. 17

18 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci , ,79 Výroční zpráva , ,49 0,19 v tis. Kč ,36 Tabulka 9: Náklady na reprezentaci, meziroční srovnání Náklady na reprezentaci zahrnují především drobné pohoštění pro důležité návštěvy školy a při významných událostech. Všechny tyto náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů (ÚZ 5) Nákup služeb Za služby bylo vynaloženo 681,37 tis. Kč a to zejména na telekomunikační služby vč. internetového připojení, revize, služby pro výuku, nákup licencí software atd. Nákup služeb Poštovní služby a přepravné v tis. Kč ,45 39,94 63,37 65,71 62,31 57,94 167,54 167,93 146,30 125,66 94,93 55,02 Telekomunikační služby - internet 26,18 25,98 31,29 31,00 30,48 28,40 Kurzy, školení a vzdělávání 92,46 75,41 110,09 67,18 46,56 92,57 Nájemné (třídy pro výuku nadstaveb) 42,94 83,30 99,51 105,95 59,40 1,10 0,46 10,05 11,21 Telekomunikační služby - hlasové služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup software, vč. upgrade 310,21 133,82 113,75 82,97 12,89 1,93 Věcné stravovací režie 41,33 13,72 17,73 20,24 11,86 Likvidace odpadů 59,13 60,57 61,07 61,69 67,95 57,37 Revize a odborné prohlídky znalců 92,04 57,88 70,66 79,28 115,96 139,41 Praní a čištění 56,64 57,52 54,08 62,64 57,21 48,38 Nákup služeb pro výuku a praxi žáků 55,09 48,84 150,13 107,71 73,30 58,58 Nákup služeb pro projekty OPVK/ROP Ostatní služby Celkem 143,66 348,47 10,54 438,29-217,75-271,47-168,54 207,76 120, ,30 983, , , ,13 681,37 Tabulka 10: Nákup služeb pro hlavní činnost, meziroční srovnání Další položka, která si zaslouží komentář je nákup telekomunikačních služeb, kde se projevily úsporná opatření z let minulých. Volání přes pevné linky je neomezené v rámci ČR v ceně měsíčního paušálu. Mobilní hlasové služby jsou poskytovány společností T-Mobile Czech republic a.s. pod rámcovou smlouvou mezi KÚ MSK a T-Mobile a projevily se zde nové smluvní podmínky od II/2011 další výraznou úsporou nákladů. Průměrné měsíční fakturace za 20 služebních mobilních telefonů ve výši Kč poklesla na Kč, přičemž před přistoupením k rámcové smlouvě škola měla 5 mobilních telefonů s měsíční fakturací Kč. Stejné podmínky využívají i mnozí zaměstnanci s rodinnými příslušníky (jejich více než 180). Internetové připojení máme zajištěno prostřednictvím optického synchronního připojení u místního operátora s rychlostí 12/12 Mbits. Opět novou smlouvou jsme dosáhli úspory navíc s prázdninovým provozem zdarma. Celkově úspěšně hodnotíme úspory v oblasti telekomunikací včetně internetového připojení, kdy především změnou poskytovatelů služeb jsme v uplynulých dvou letech dosáhli značných úspor. Nakoupené služby v rámci projektů OPVK/ROP jsou nárokovány prostřednictvím žádostí o proplacení vynaložených a uznatelných nákladů vynaložených pro dosažení cílů projektů. Nájemné se týkalo období do , kdy denní nástavba byla umístěna na SOU stavebním v Opavě. Od jsou již všechny obory umístěny na Kolofíkově nábřeží V Opavě Kateřinkách. S tím souvisí i věcná stravovací režie žáků na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích, které bylo k zrušeno a žáci se stravují již ve školní jídelně. 18

19 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Osobní náklady Mzdové náklady a jejich vývoj shrnuje následující tabulka a graf: v tis. Kč Mzdové náklady Hrubé mzdy, vč. odměn a dalších příplatků , , , , , ,00 731, , , , , ,57 OPPP Hrubé mzdy celkem (účet 521) Použití fondu odměn Mzdy žáků - zakázky OPPP z cizích zdrojů (projekty EU) 5,59 3,23 4,45 2,68 55,72 172,82 176,60 149,92 53,53 69,95 103,59 154,44 362,33 103,21 686, , , , , , , , ,84 Sociální pojištění 7 246, , , , , ,47 Zdravotní pojištění 2 508, , , , , ,89 Hrubé mzdy celkem (účet 521) 114,71 127,81 127,81 135,99 133,44 112, , , , , , ,34 Zákonné sociální náklady (účet 527) 556,80 656,97 687,03 690,97 717,99 628,61 Ostatní sociální náklady (účet 528) 46,89 33,88 94,82 70,36 43,52 108, , , , , , ,78 Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 549 do r ) Zákonné odvody z mezd celkem (účet 524) Osobní náklady celkem (tř. 52x) Tabulka 11: Mzdové náklady, meziroční srovnání Hrubé mzdy Hrubé mzdy (SR) Graf 2: Vývoj výše hrubých mezd a zákonných odvodů v letech Mzdové prostředky jsou odvozovány z krajských normativů, podle výkonů (skutečného počtu žáků) v zahajovacích výkazech. Zákonné sociální náklady (účet 527) zahrnují příděl do FKSP z úhrnu hrubých mezd, příspěvek na stravování a náklady na periodické lékařské prohlídky zaměstnanců. Ostatní sociální náklady (účet 528) pokrývají osobní ochranné pracovní pomůcky a nemocenská, kterou hradí na vrub svých nákladů zaměstnavatel. Strukturu ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) shrnuje následující tabulka, která nezahrnuje OON z evropských projektů: OPPP Ostatní osobní náklady (DPP/DPČ) Mzdy žáků Odstupné Celkem v tis. Kč ,23 120,07 251, ,50 69,77 603,93 479, ,00 747,50 Tabulka 12: Struktura OPPP, meziroční srovnání 19

20 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 Mzda žákům za produktivní práci vykonanou ve prospěch školy praxe v našich provozech (školní jídelna, šití oděvů) je od roku 2011 vyplácena z vlastních zdrojů. S poklesem stavů žáků bylo vyplaceno odstupné ve výši 479,5 tis. Kč. Je zřejmé, že i nadále bude nutné snižovat stavy nejen pedagogických pracovníků, ale i ostatních zaměstnanců, kteří zajišťují bezproblémový chod školy jako celku Daně a poplatky Do této skupiny nákladů jsou zahrnuty náklady účetní třídy 53x. Patří sem zaplacené daně (silniční, z nemovitostí), ale i například poplatky za používání dálnic. Škola je plátcem daně silniční, neboť dodávkové vozidlo je používáno i pro doplňkovou činnost, náklady se promítají právě do doplňkové činnosti. Plátcem daně z nemovitostí nejsme, protože veškerý nemovitý majetek máme ve správě, nikoliv ve vlastnictví. Daně a poplatky v tis. Kč Daň silniční Daň z nemovitostí Dálniční známky 0,60 0,20 0,44 1,13 1,45 1,20 Ostatní poplatky 3,59 4,18 2,99 5,26 0,58 6,89 Celkem 4,19 4,38 3,43 6,39 2,03 8,09 Tabulka 13: Daně a poplatky, meziroční srovnání V ostatních poplatcích jsou zahrnuty poplatky za ověřování listin, a další správní poplatky Odpisy majetku Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily 1 408,56 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Odpisy dlouhodobého hmotného majetku z toho: budovy stavby movitý majetek Celkem v tis. Kč ,66 21,96 21,96 21,96 21,96 21, , ,87 980,76 985, , ,60 398,14 425,47 429,52 435,29 428,46 452,21 23,63 24,44 24,44 23,70 26,93 28,72 604,82 645,96 526,80 526,27 595,26 905, , , , , , ,56 Tabulka 14: Struktura účetních odpisů v hlavní činnosti, meziroční srovnání Odpisy hmotného a nehmotné dlouhodobého majetku je druhou nejpodstatnější nákladovou položku provozního rozpočtu školy, hned po energiích. Růst odpisů v kategorii movitý majetek je způsoben zařazení CNC strojů pořízených v rámci projektu Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování do používání. A další velký nárůst bude pokračovat, protože došlo k zařazení CNC strojů a svařovacích zdrojů do užívání na konci roku 2011 z důvodu ukončení výpůjčky od zřizovatele. Tento nárůst je vyčíslen na cca 500 tis. Kč a byl již předložen zřizovateli v rámci odpisových plánů. Prostředky vynaložené na opravy nemovitého majetku zpravidla přesahují částku odpisů budov a staveb (viz kapitola 2.2.3) 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299. únor 2011

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299. únor 2011 IČ: 845299 únor 211 Výroční zpráva 21 OBSAH 1 Informace o škole... 5 1.1 Organizační struktura... 6 1.2 Historický vývoj školy... 7 1.3 Vztah školy a regionu... 7 1.4 Struktura studijních oborů... 7 1.5

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 Výroční zprávu vč. tabulkové části zpracoval: 28. 2. 2014 Ing. Daniel Tesařík podpis Výroční zprávu schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více