VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2011/2012 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 102 dotazníků. Návratnost byla 73 dotazníků, to je cca 72%. Výsledky dotazníků jsou pro naše zařízení velice důležité jako zpětná vazba a také pro evaluaci, ze které budeme vycházet při tvorbě nového školního programu. JAK JSTE ODPOVÍDALI: MŠ A VAŠE DÍTĚ Vaše dítě do MŠ dochází proto, že: A/nastupujete do zaměstnání Počet zaškrtnutých odpovědí: 26 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 35,6%. B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 26 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 35,6%. C/ dítě se naučí podřizovat se a bude pořádnější Počet zaškrtnutých odpovědí: 25 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 34,2%. D/ chce být mezi jinými dětmi Počet zaškrtnutých odpovědí: 34- to je z celkového počtu navrácených dotazníků 46,5%. E/ z jiného důvodu uveďte z jakého:... Počet zaškrtnutých odpovědí: 2 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 2,7%. Uvedené důvody: výhody kolektivu, odborné vedení rozvoj dítěte Považujete MŠ za důležitou proto, že: A/ připraví Vaše dítě na školu Počet zaškrtnutých odpovědí: 52 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 71,2%. B/ MŠ pomůže dítěti vyrovnat se s potížemi v životě C/ MŠ pomůže dítěti vyznat se v okolním světě, např. ve školním prostředí, ve městě, Počet zaškrtnutých odpovědí: 38 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 52 %. D/ z jiného důvodu uveďte z jakého:.. Uvedené důvody: dítě získává sociální zkušenosti mezi svými vrstevníky, potřebuje kolem sebe kolektiv a umět v něm žít, MŠ pomůže dítěti lépe vstoupit do života, chodím na poloviční úvazek do práce Který výchovný styl považujete za nejlepší: A/ učitelka má sama určit, jak a čím se mají děti zaměstnávat, má děti držet v odstupu, má být přísná, ale spravedlivá Počet zaškrtnutých odpovědí: 15 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 20,5%. B/ učitelka má dbát na to, aby byly děti neustále spokojené, aby se navzájem přátelily a dělaly jen to, co je zajímá Počet zaškrtnutých odpovědí: 0 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 0%.

2 C/ učitelka musí usilovat o samostatnost a spolupráci mezi dětmi, dávat jim podněty a podporovat to, co každé jednotlivé dítě vyžaduje Počet zaškrtnutých odpovědí: 61 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 83,5%. D/ jiný uveďte jaký:. Počet zaškrtnutých odpovědí: 1 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 1,3%. Uvedené důvody: individuální přístup dle schopností a potřeb dítěte Považujete za důležité, aby děti slavily: A/ své narozeniny Počet zaškrtnutých odpovědí: 63 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 86,3%. B/ svůj svátek C/ žádné Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 9,5%. Myslíte si, že učitelky sledují potřeby a zájmy jednotlivých dětí a rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět? Počet zaškrtnutých odpovědí: 71 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 97,2%. Počet zaškrtnutých odpovědí: 2 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 2,7%. Máte dostatečnou možnost podílet se na dění ve třídě, účastnit se různých programů dle svého zájmu a vstupovat do her svých dětí? Počet zaškrtnutých odpovědí: 63 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 86,3%. Počet zaškrtnutých odpovědí: 9 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 12,3%. Chcete ve třídě pobývat s dítětem? A/ příležitostně, v rámci dne otevřených dveří Počet zaškrtnutých odpovědí: 45 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 61,6%. B/ příležitostně, když mě k tomu dítě vyzve, v rámci běžného provozu školy Počet zaškrtnutých odpovědí: 25- to je z celkového počtu navrácených dotazníků 34,2%. C/ vůbec D/ jinak uveďte jak:.. Počet zaškrtnutých odpovědí: 5 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 6,8%. Uvedené důvody: tři odpovědi v rámci akcí pořádaných školou, v rámci snadnější adaptace dítěte na MŠ, podle pracovní doby Kterou z uvedených nadstandardních aktivit byste přivítali: A/ kroužek Předškolák Počet zaškrtnutých odpovědí: 36 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 49,3%. B/ Logopedická poradna Počet zaškrtnutých odpovědí: 20 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 27,3%.

3 C/ kroužek anglického jazyka Počet zaškrtnutých odpovědí: 24 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 32,8%. D/ jiný uveďte jaký:. Počet zaškrtnutých odpovědí: 6 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 5,3%. Uvedené důvody: pohybový kroužek, keramický kroužek, kroužek jakéhokoliv jazyka, výtvarný, 2x cvičení pro děti předškolního věku Jste spokojeni s kvalitou stravování v MŠ?, jsme spokojeni Počet zaškrtnutých odpovědí: 67 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 91,7%., nejsme spokojeni uveďte proč: Počet zaškrtnutých odpovědí: 6 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 8,2%. Uvedené důvody: více pomazánky do rohlíků (chleba), příliš mnoho smažených výrobků, uzeniny v jídelníčku, nevhodná jídla pro malé děti, těžká jídla, zvláštní kombinace chutí Jste spokojeni s kvalitou logopedické péče v logopedické třídě?, jsme spokojeni Počet zaškrtnutých odpovědí: 9 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 100%, nejsme spokojeni uveďte proč: Počet zaškrtnutých odpovědí: 0- to je z celkového počtu navrácených dotazníků 0%. VAŠE SPOLUPRÁCE S MŠ Panuje ve vztazích mezi učitelkami a Vámi oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat? Počet zaškrtnutých odpovědí: 72 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 98,6%. Počet zaškrtnutých odpovědí: 1 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 1,3%. Jste pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje? Počet zaškrtnutých odpovědí: 69 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 94,5,%. Jste dostatečně a pravidelně při konzultačních hodinách informováni o svém dítěti, o jeho individuálních pokrocích a potížích? Počet zaškrtnutých odpovědí: 69 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 94,5%. Jak často si přejete konzultační hodiny? A/ podle potřeby Počet zaškrtnutých odpovědí: 62 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 84,9%.

4 B/ pravidelně, jedenkrát měsíčně Počet zaškrtnutých odpovědí: 5 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 6,8%. C/ jinak uveďte jak: Počet zaškrtnutých odpovědí: 6 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 8,2%. Uvedené jiné způsoby: tři odpovědi - za čtvrt roku, individuální konzultace, v pololetí a na konci roku,podle domluvy Chtěli byste s MŠ úžeji spolupracovat?, účastnit se příprav a realizace různých společných akcí školy, jako např. soutěžní odpoledne na školní zahradě, výstavy, zavírání a otvírání zahrady. Počet zaškrtnutých odpovědí: 37 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 50,6%. B/ ano, při materiálním a finančním zabezpečení chodu školy (drobné práce, opravy, brigády, sběr starého papíru atd.) Počet zaškrtnutých odpovědí: 19 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 26%. C/ ano, při sponzorování školy (např. cukrovinky,kancelářské potřeby,doprava, finanční částky ) D/ ano, jinak uveďte jak: Počet zaškrtnutých odpovědí: 2 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 2,7%. E/ ne Počet zaškrtnutých odpovědí: 10 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 13,6%. Další Vaše připomínky, náměty, pochvaly a podobně: Mám tyto další připomínky k pobytu dítěte v MŠ: Celkový počet připomínek: 5 Delší provoz MŠ - do hod. Nevyhovující odhlašování obědů den předem Více informací na internetu Chybí akce zaměřené na seznamování rodičů a dětí Chybí kroužky Komentář: Delší provoz MŠ - do hod. Naše mateřská škola má provoz od 6.00 hod. do hod., to znamená 10 hodin. Takto dlouhý provoz nemá žádná mateřská škola v okolí. Chápeme, že někteří rodiče pracují v Brně a přijíždějí až po hodině, ale z průzkumu vyplynulo, že se jedná o připomínku pěti respondentů, kteří řeší tento problém. To je z celkového počtu odevzdaných dotazníků 6,8%. Velký problém by činilo i pokrytí více než desetihodinového provozu mateřské školy pedagogickým dozorem. Provoz MŠ by se v případě odpoledního prodloužení musel zkrátit ráno tzn. škola by se otevírala v 6.30 hod. To by zase nevyhovovalo rodičům, kteří potřebují provoz od 6.00 hod. O prodloužení provozu naší mateřské školy budeme uvažovat, pokusíme se tento problém řešit. Nevyhovující odhlašování obědů den předem Obědy dovážíme ze školní jídelny Základní školy Oslavany. Společně s vedením základní školy, paní vedoucí stravování a hlavním kuchařem jsme vytvořili tento systém odhlašování obědů. Pokud rodič ví, že dítě nepůjde druhý den do školy, odhlásí své dítě den dopředu. Pokud dítě onemocní přes noc, oběd mu nepropadne, může si jej vyzvednout ve výdejně obědů v mateřské škole. Minulý rok odhlašovali rodiče své děti i ráno, ten den, který dítě onemocnělo, většinou pozdě dopoledne. S tím pak měli problém v kuchyni základní školy, jelikož už

5 s jídlem pro děti počítali a jídlo už se vařilo. Zbytečně se pak provařovalo. Tento systém odhlašování obědů hodláme zachovat i nadále. Více informací na internetu Jaké informace by ještě měly být na našich webových stránkách? Necháme si rádi poradit. Můžeme to společně prokonzultovat. Chybí akce zaměřené na seznamování rodičů a dětí Otvírání zahrady, Zavírání zahrady, Vánoční dílny, Den dětí, Mámo, táto, pojď si hrát, Den s maminkou to všechno jsou akce školy, při kterých se rodiče a děti mohou vzájemně poznávat, povídat si, vyměňovat si zkušenosti atd. Tyto akce pořádají všichni zaměstnanci mateřské školy ve svém osobním volnu, po pracovní době. Akcí je víc než dost, žádná mateřská škola v okolí nepořádá tolik společných odpoledních akcí pro rodiče jako právě ta naše. Nevíme, jaké jiné, další akce máte na mysli. Zda snad něco na způsob Koťátek (to je kroužek v DDM, ve kterém se potkávají maminky s malými dětmi)? Chybí kroužky Z dotazníků vyplynulo, že nejvíce rodičů má zájem o kroužek cizího jazyka (převážně angličtinu). Jelikož žádná paní učitelka z naší mateřské školy není dostatečně fundovaná pro vedení kroužku angličtiny, budeme jednat s paní Bc. Petrou Krejčí, která pořádá v Ivančicích jazykové kurzy. Je potřeba, aby lektor, který kroužek angličtiny pro děti povede, měl akreditaci pro práci s dětmi. V tom jediném by mohl být problém. Na začátku příštího školního roku bude na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd vyvěšen plakátek s informacemi (např. cena kroužku, den, hodina, lektor atd.). Pokud by byl zájem ze strany rodičů a najde se vhodný lektor, kroužek se uskuteční. Co se týká kroužků výtvarných apod., minulý rok jsme zakoupili keramickou pec, která je na pracovišti Havířská. Paní učitelky nabízely kroužek keramiky pro rodiče a děti, ale bohužel se nikdo nepřihlásil. Snad bude příští rok větší zájem. Cvičení rodičů s dětmi byl další kroužek, o který byl zájem. Velice rádi bychom tenhle kroužek zavedli, ale nejsou zde dostatečné prostory ani vybavení. Jednáme s TJ Oslavany o zapůjčení tělocvičny na stadioně. Tělocvična však musí nejprve projít rekonstrukcí. Jak bude dlouho trvat, to zatím nevíme. Pochvaly: Citace: Líbí se mi společné akce dětí a rodičů např. Otevírání zahrady, Zavírání zahrady, Olympiáda, Vánoční dílny Jediné co nám bude chybět nebo spíše co mě mrzí je, že paní učitelky nejdou s námi do první třídy. Budou nám chybět. Po celou dobu, co má dcera chodí do školky jsme neměli problém. Všechny paní učitelky jsou hodné, vstřícné a dobře se starají o naše děti. Ve školce se nám líbí celkové prostředí a chvályhodné zacházení s dětmi. Hlavně paní učitelky ze Zelené třídy velmi rozumí dětem a snaží se nám kdykoli vyhovět. Líbí se mi, jak se paní učitelky chovají k dětem. Jsem velice spokojená s péčí učitelek v Červené třídě. Dcera má omezení v jídle a paní učitelky přesně dodržují mé pokyny a navíc vymyslely i jiné alternativy. Opravdu jsem velice spokojená a moc děkuji za péči. MŠ Duha je úžasná, skvělé prostředí, perfektní team učitelek, takže už není v podstatě co vylepšovat! Líbí se mi barevnost třídy, akce jako divadla, akce pro rodiče a děti (loni v zámku program s písničkami a hrami) apod. Děkuji, že se synovi (i ostatním dětem) věnujete naplno, i když to někdy není jednoduché. Líbí se nám oslavy narozenin v Zelené třídě. Děkujeme pí učitelkám za jejich přístup. Velké poděkování p. uč. Leničce a Ivance ze Zelené třídy. Jsou vždy usměvavé a ochotně poradí a pomůžou. Velkou pochvalu p. uč. Bílkové! Je milá, vstřícná, ochotná a k dětem se chová velmi hezky. Také chválíme paní Verunku. Hlavně, že je dítě spokojené.

6 Jsme rádi, že naše dítě může navštěvovat logopedickou třídu, jelikož je znát zlepšení v mluvení (vyslovování) a komunikaci. Moje velké díky patří p. uč. Pavle Bílkové, protože když je potřeba cokoliv domluvit nebo vyřídit nemá s tím žádný problém a vždy je ochotna situaci vyřešit. Velká pochvala pro všechny paní učitelky i provozní, super komunikace. MŠ Duha líbí se mi interiéry, vybavení školky, příjemná atmosféra, dobrá spolupráce s učitelkami, sledujeme i webové stránky kvalitně zpracované, získávání potřebných informací o dění, akcích ve škole, fotky, vše velmi dobré. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám z Červené třídy za jejich obětavou a vytrvalou práci s dětmi a za to, že Dominička celé 4 roky chodí do školky a ze školky nadšená a spokojená. A zároveň bych se s nimi chtěla rozloučit a popřát hodně štěstí v osobním i pracovním životě. S paní učitelkou Broňou a Vlaďkou jsme velice spokojeni. Syn je má rád a těší se do školky VELKÁ SPOKOJENOST! Děkujeme. Jsme s vámi velice spokojeni, Lubošek má obě paní učitelky rád. Děkujeme. Se školkou Duha Oslavany jsme velice spokojeni a i když nejsme z Oslavan, ale Ivančic, nezvažujeme o přecházení jinam. Všem děkujeme za vyplněné dotazníky. Velice si ceníme vašich připomínek a pochval. Celý kolektiv mateřské školy se bude i nadále snažit, aby se i příště objevily tak upřímné a srdečné pochvaly. Věřte, že teď se nám bude ještě lépe pracovat! JE TO PRO NÁS TA NEJVĚTŠÍ MOTIVACE SPOKOJENÉ DĚTI A OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE RODIČI. Kolektiv MŠ Duha Oslavany

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření

Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 2014 dotazníkové šetření Základní umělecká škola, Střelice, okres Brno-venkov Hodnocení ZUŠ Střelice 204 dotazníkové šetření Zpracovala: PhDr. Milena Pantůčková Úvodem Cílem dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce

Více

MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče MŠ, Praha 8, Bojasova 1 očima našich rodičů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Každoročně v naší mateřské škole oslovujeme rodiče našich dětí, aby se vyjádřili k níže uvedeným otázkám. Z dotazníkového šetření,

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Náš svět období 9/2012-8/2015 MŠ

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 259 384 72 Celý rok z pohádky do pohádky Schváleno: na pedagogické radě 23.9.2014 : Platnost od 23.09.2014 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Pro období září 2012 srpen 2015 1 Obsah školního vzdělávacího programu 1. název,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více