Jak si udržet nejlepší zaměstnance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si udržet nejlepší zaměstnance"

Transkript

1 Část průvodců zpracovaných společností Robert Half 1

2 Každá firma se snaží udržet si své. Některým společnostem se to daří lépe, jiným méně. Obtížný úkol je to však pro všechny. Udržet si zaměstnance je finančně náročné, řešením totiž není jednou ročně uskutečnit firemní večírek. Nezbytná je existence takové firemní kultury, díky které cítí každý zaměstnance uznání za dobře odvedenou práci a ví, že je za ni řádně odměněn. V tomto průvodci naleznete pět oblastí, které byste měli zvážit, chcete-li si udržet ty. Cílem brožury není poskytnout vyčerpávající informace, ale podělit se o zkušenosti a poznatky, které získáváme již od roku 1948 při vyhledávání a výběru kvalifikovaných odborníků po celém světě. Jak si udržet nejlepší zaměstnance Část 1. Získávání 3 Část 2. Udržení 4 Část 3. Odměňování 7 Část 4. Řízení 8 Část 5. Fluktuace 10 Tím to nekončí 13 2

3 ČÁST 1. PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OPTIMALIZUJTE NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ Zorganizujte nábor zaměstnanců tak, abyste zaujali, a poté získali ty nejlepší uchazeče o pozici ve vaší firmě. Dříve než začnete hledat nové talenty, zvažte následující doporučení: Zanalyzujte pracovní postupy a současný tým, abyste zjistili, zda (a na jak dlouho) bude zapotřebí nový člen. Ujasněte si, jaký typ kandidáta preferujete a následně podle profilu vytvořte popis práce. Nepřeceňujte odpovědnost nabízené pracovní pozice. Možná touto lákavou nabídkou získáte zaměstnance, ale existuje vysoká pravděpodobnost, že takový pracovník předčasně odejde. Naslouchejte svým stávajícím zaměstnancům. Zjistěte, zda pro nabízenou pracovní pozici někoho nedoporučují. Z průzkumů vyplývá, že míra udržení těch zaměstnanců, kteří byli přijati na základě interních doporučení, je vysoká. Další variantou může být přijetí osvědčeného bývalého zaměstnance. Již víte, co od něho můžete osobně i odborně očekávat, a minimalizujete čas nutný na jeho zaškolení. V každém případě se snažte udržet mzdy zaměstnaců na úrovni, která je pro dané odvětví standardní, nebo na úrovni mírně překračující tento průměr. Špičkové odborníky můžete získat i prostřednictvím nabídky akcií společnosti či podílu na zisku. Zvažte také nabídku dalších zaměstnaneckých benefitů, jako je pružná pracovní doba, podpora vzdělávání nebo dny neformálního oblečení. Tím zvýšíte atraktivitu pracovní pozice. Míra udržení těch zaměstnanců, kteří byli přijati na základě interních doporučení, je vysoká. 3

4 ČÁST 2. UDRŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ PROČ VAŠI ZAMĚSTNANCI CHTĚJÍ ODEJÍT NEBO ZŮSTAT Zeptali jsme se vedoucích pracovníků: Který z následujících důvodů s největší pravděpodobností způsobí, že dobrý zaměstnanec dá výpověď? 35 % respondentů uvedlo nespokojenost s vedením. 33 % respondentů uvedlo omezené příležitosti k osobnímu rozvoji. 13 % respondentů uvedlo nedostatek uznání. 13 % respondentů uvedlo nedostatečnou mzdu a nedostatečné zaměstnanecké benefity. 1 % respondentů uvedlo skutečnost, že je jejich práce nudí. 5 % respondentů uvedlo jiný důvod nebo odpovědělo, že neví. Možná to zní překvapivě, ale pouze atraktivní mzda nestačí, aby byli zaměstnanci spokojení. Na základě našich zkušeností jsme klíčové faktory, které mají vliv na udržení zaměstnanců, shrnuli do čtyř základních oblastí. Můžeme je vyjádřit anglickým výrazem KEEP, čili UDRŽENÍ: Kudos prestiž (respekt a uznání), Empowerment - pravomoce, Excitement - povzbuzení a Promotion možnost rozvoje. 13 % Pouze 13 % respondentů uvedlo neadekvátní mzdu a zaměstnanecké benefity. 4

5 ČÁST 2. UDRŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ pokračování PRESTIŽ RESPEKT A UZNÁNÍ I malá pochvala má často velký účinek. Udělejte si čas na to, abyste na schůzkách nebo ve firemním časopise vyslovili uznání vašim zaměstnancům. Pochvalte zaměstnance za dobrou práci nebo jim poděkujte prostřednictvím malého dárku k narozneninám. Můžete je také odměnit obědem na účet firmy, vstupenkami do kina nebo na sportovní akce. PRAVOMOCE Dostatek volnosti a důvěry podpoří loajalitu vašeho týmu. Poslechněte si názory vašich zaměstnanců a jednejte na základě jejich rad. Požádejte o zpětnou vazbu a okamžitě reagujte na případné stížnosti či pochvaly. Odměňujte nejen výsledky, ale rovněž převzetí přiměřeného rizika. Ukažte svým zaměstnancům, že důvěřujete jejich schopnostem úspěšně vykonávat svou práci a schopnosti poučit se z případných chyb. 5

6 ČÁST 2. UDRŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ pokračování POZITIVNÍ PRACOVNÍ ATMOSFÉRA Příjemné pracovní prostředí je místem, kde chtějí lidé trávit svůj čas. Inspirujte, motivujte a veďte svůj tým. Vystupujte pozitivně a přesvědčivě, aby vás zaměstnanci následovali. Vytvořte tvůrčí pracovní atmosféru. Zadávejte svému týmu úkoly, které vyžadují intenzivní zapojení jejich intelektu. Členové týmu budou mít příležitost ke zdokonalování a k získání nových dovedností. Mluvte o každém úspěchu společnosti každý rád pracuje pro vítězný tým. Příjemné pracovní prostředí je místem, kde chtějí lidé trávit svůj čas. MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE Většina zaměstnanců by raději odešla, než aby stagnovala na pracovní pozici bez možnosti profesního růstu. Využijte možnost povýšit své zaměstnance, kdykoli je to možné. Interní povýšení zaměstnance nejen motivuje, ale také zkracuje dobu nutnou na zaškolení. Ve spolupráci se členy svého týmu vytvořte plány profesního rozvoje. Jen v případě, kdy znáte profesní cíle svých zaměstnanců, jim můžete pomoct těchto cílů dosáhnout. Vzdělávejte své zaměstnance. Povzbuzujte je k účasti na seminářích, kurzech či pracovních schůzkách s odborníky, aby mohli budovat a rozvíjet své dovednosti. Buďte svým zaměstnancům zkušeným a spolehlivým rádcem. Dejte zkušenějším zaměstnancům možnost pomáhat méně zkušeným kolegům, kteří za tuto podporu budou vděčni. 6

7 ČÁST 3. ODMĚNA MZDA NENÍ VŠECHNO, ALE POMÁHÁ Nabídka konkurenceschopné mzdy dává práci smysl. Ohodnoťte talentované zaměstnance s využitím níže uvedených jednoduchých rad: Nastavte a udržujte mzdy, prémie a zaměstnanecké benefity mírně nad průměrem. Tak si udržíte ty nejlepší a nejtalentovanější zaměstnance. Zamyslete se nad možností vytvořit plán podílů na zisku a umožnit tak zaměstnancům těžit z úspěchu společnosti. Často přehodnocujte mzdy zaměstnanců tak, aby zůstaly konkurenceschopné. Se sledováním trendů v oblasti mezd a zaměstnaneckých výhod vám pomůže roční mzdový průvodce Salary & Benefits Guide vydávaný společností Robert Half. Nastavte a udržujte mzdy, prémie a zaměstnanecké benefity mírně nad průměrem a udržíte si ty nejlepší zaměstnance. 7

8 ČÁST 4. ŘÍZENÍ UDRŽUJTE SVŮJ TÝM V DOBRÉ POHODĚ Vy sami jste klíčem k tomu, aby vaši zaměstnanci byli motivovaní a spokojení. Tipy, jak toho dosáhnout: Neprotěžujte své oblíbence. Neprosazujte pravidla pouze tehdy, když se vám to hodí. Vždy jednejte slušně a poctivě. Jen tak budete mít úspěch i během těžkých časů. Poznejte své zaměstnance a berte každého z nich jako jedinečnou osobnost. Výzkumy ukazují, že zaměstnanci jsou produktivnější a spokojenější, mají-li pocit, že se o nich ví, a když se necítí jen jako bezejmenné tváře v davu. Sledujte u každého zaměstnance úroveň stresu. Je-li tlak v důsledku velké pracovní zátěže příliš vysoký, zvažte přijetí dalších zaměstnanců, kteří odlehčí pracovní zátěž a zlepší pracovní morálku. A čeho se vyvarovat? Odepřít pochvalu. Ponechat slabý pracovní výkon bez povšimnutí. Špatně realizovat nábor zaměstnanců. Neumět si udržet své klíčové zaměstnance. 8

9 ČÁST 4. ŘÍZENÍ pokračování KRITIZUJTE, ALE NETRESTEJTE Pamatujte si: Cílem kritiky je změna výsledků, nikoli potrestání chyb. Kritizujte práci, nikoli osobu. Zajistěte, aby vaše kritika byla vždy konstruktivní. To se vám podaří, budete-li dodržovat níže uvedená doporučení: Nedělejte ukvapené závěry, když se něco nezdaří. Zjistěte, co se stalo, proč k tomu došlo a změňte své pokyny tak, aby se selhání už neopakovalo. Kritizujte práci, nikoli osobu. Vyvarujte se formulací, které by vyznívaly jako kritika schopností zaměstnanců namísto kritiky jejich chyb. Definujte problém jasně, aby zaměstnanec přesně pochopil, co je třeba změnit. Dejte zaměstnanci příležitost na kritiku reagovat. Snažte se společně se zaměstnancem nalézt vhodné řešení neprosazujte pouze svůj návrh. Zajistěte, abyste vždy měli přehled o výsledcích. Nezlepší-li se výkon nebo chování zaměstnance na základě vaší konstruktivní kritiky, může být řešením přesunutí zaměstnance v rámci společnosti na jinou pracovní pozici. Může se také stát, že se vaše cesty rozdělí a on/ona z firmy odejde. 9

10 ČÁST 5. FLUKTUACE JAK POZNÁTE, ŽE SE ZAMĚSTNANEC CHYSTÁ ODEJÍT, A CO STÍM MŮŽETE DĚLAT Pamatujte si: Bez ohledu na to, co děláte, je určitá míra fluktuace přirozená. Nezoufejte, když se někdo začne poohlížet po nové práci. Všímejte si pozorně následujících známek nespokojenosti: Zásadní změna v přístupu k práci nebo pokles produktivity pravděpodobně naznačuje, že je zaměstnanec nespokojený. Delší přestávky na oběd a časté absence zaměstnance mohou signalizovat, že zaměstnanec zanedbává práci kvůli profesním pohovorům. Zbystřete, pokud zaměstnanec nosí oblek namísto jinak běžného neformálního oblečení. Mohlo by to naznačovat, že se zaměstnanec účastní profesních pohovorů během pracovní doby. 10

11 ČÁST 5. FLUKTUACE pokračování JAK POZNÁTE, ŽE SE ZAMĚSTNANEC CHYSTÁ ODEJÍT, A CO S TÍM MŮŽETE DĚLAT Zeptejte se zaměstnance přímo, zda má v úmyslu odejít. Pokud získáte dojem, že má některý z členů týmu úmysl změnit práci, využijte následující tipy: Zjistěte, zda zaměstnanec už přijal jinou nabídku zaměstnání. Pokud ano, i v tomto případě můžete učinit protinabídku. Buďte ale obezřetní - nevíte jak lukrativní je konkurenční nabídka a zda není nad vaše možnosti. Vysvětlete zaměstnanci, jak je cenný pro vaši společnost a kde vidíte jeho uplatnění ve firmě, pokud zůstane. Poskytněte svým nejlepším zaměstnancům šanci na návrat pro případ, že by jim nová práce nevyšla nebo by nesplňovala jejich očekávání. Poskytněte svým nejlepším zaměstnancům šanci na návrat, pokud by jim jiné pracovní místo nevyšlo či by nová pozice nesplňovala jejich očekávání. 11

12 ČÁST 5. FLUKTUACE pokračování Je důležité, aby vaše rozloučení se zaměstnancem proběhlo řádným způsobem. V případě odchodu zaměstnance ze společnosti doporučujeme následující: Proveďte výstupní pohovor. Je to dobrý způsob, jak můžete zjistit, proč zaměstnanec odchází a zda existuje něco, co můžete ve vaší společnosti zlepšit. Nezapomeňte, že takový pohovor je pro vás příležitost, jak získat cenné informace. Držte proto své emoce pod kontrolou a na konci pohovoru poděkujte zaměstnanci za jeho spolupráci. Odkryje-li výstupní pohovor problémy ve vaší společnosti, odolejte nutkání odmítnout kritiku. Berte to opět jako příležitost ke zlepšení procesů ve vaší společnosti. 12

13 Recruiting Excellence Jak si udržet TÍM TO NEKONČÍ V této příručce jsme se s vámi chtěli podělit o naše názory a zkušenosti s vyhledáváním a výběrem odborníků po celém světě, které sbíráme od založení Robert Half International v roce Věříme, že se společně můžeme navzájem obohatit o zkušenosti a názory v oblasti náboru, ale i udržení stávajících klíčových zaměstnanců. Budeme proto rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti. Kdo ví, možná tím někomu pomůžeme vyvarovat se případné nákladné chyby způsobené nevhodným náborem. Více o nás naleznete na Požádejte o naše další materiály, které připravujeme na základě lokálních a mezinárodních výzkumů: SALARY & BENEFITS GUIDE Salary & Benefits Guide Salary y & Benefits Guide Sala alary & Be Salary & Benefits Guide Global Financial Employment Monitor 13

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách Tato publikace vznikla v rámci

Více

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců profi profi Jazykový trh Fa přináší nejen prestiž na a peníze, novém začátku? ale i zajímavé podněty pro praxi! HR poradenství červen / 2014 Talent & financemanagement 1/2014 Hodnocení zaměstnanců Jaký

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012)

Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012) Česko-Slovenská škola občanské iniciativy Práce s dobrovolníky Jana Tomečková (2002), Ing. Štefan Szabó, PhD, RNDr. Silvia Szabóová (2012) Hnutí DUHA ČESKO-SLOVENSKÁ ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY Informační

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více