Novinky v systému SHOPTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v systému SHOPTRONIC"

Transkript

1 Novinky v systému SHOPTRONIC Rok nový programový parametr OMEVIEW, který obsahuje parametr WINTISK + aktivace grafického prohlížeče, který plně nahradí původní (textový/modrý) prohlížeč sestav podmínka VENETP.DLL - podmínka je VENETP.DLL - nový programový parametr OMEVIEWG, který obsahuje parametr WINTISK + aktivace grafického prohlížeče stiskem klávesy G z textového/modrého prohlížeče dané/vybrané sestavy - podmínka je VENETP.DLL

2 Rok 2013 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - pokud je definovaný stanicový parametr WINTISK nebowintisksab a stanicový parametr FAKSABL, tak se tiskne grafická faktura, která se nejprve zobrazí v prohlížeči, který nabízí různé možnosti exportu dané faktury (např. export do PDF, odeslání faktury mailem, atd.), podrobný popis je v VENT.PDF a OMETISK.PDF: volba FAKTURY SESTAVY - TISK FAKTUR volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ELEKTRONICKÉ DOKLADY - FAKTURY - pokud je definovaný stanicový parametr WINTISK nebowintisksab a ve volbě INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) OMETISK_NASTAVENÍ LOGO NA DODACÍM LISTĚ A ÚČTENCE ZA HOTOVÉ položka Počet řádků pro logo tak se na dokladech tiskne firemní logo, podrobný popis je v VENT.PDF a OMETISK.PDF:

3 Rok 2012 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nový stanicový parametr BSI konverze exportu BSI do Windows CP nová funkce v číselníku Odběratelů a dodavatelů umožňuje dotahování dat do prázdné karty odběratele z veřejných registrů justice.cz a rzp.cz po zadání IČ, podmínkou je připojení k internetu a přítomnost souboru VENETP.DLL v serverovém adresáři dané instalace - pokud je definovaný stanicový parametr WINTISK, který aktivuje program OMETISK.EXE (tiskový správce Omega), tak je možné po instalaci adresáře SABLONY používat pro tisk etiket, adres, cenovek, atd. přednastavené šablony, také je možné tisknout na daňových dokladech (faktura, dodací list, účtenka za hotové) razítko vystavovatele daného dokladu (podrobný popis je v dokumentu OMETISK.PDF) - nové programové parametry DLUZKREDIT a DLUZKREDIH, které zajistí zamezení možnosti vytvořit dodací list dlužníkům s vazbou na obsah položky Kredit z číselníku Odběratelů a dodavatelů a obsah položky Počet dnů po splatnosti z volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ INSTALACE (D) POČET DNŮ PO SPLATNOSTI/DLUŽNÍCI, případně s vazbou na položku Kategorie z číselníku Odběratelů a dodavatelů

4 Rok 2011 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ(D) - RAZÍTKO NA VYBRANÝCH DOKLADECH - možnost tisknout otisk razítka uživatele na vybraných dokladech: Faktura + Dodací list + Účtenka za hotové - nový programový / stanicový parametr SOUND_OFF, který zajistí vypnutí všech zvuků, stanicový parametr SOUND_ON zajistí na dané stanici výjimku z vypnutí zvuků - programový parametr EXPIR_oooo, který zajistí sledování doby expirace vratných palet podle dodavatele - podle novely zákona o DPH platné od OPRAVY ZÁKLADU A VÝŠE DANĚ jsme zapracovali nový pojem pro opravu dokladu, oprava se provádí pomocí tzv. opravný daňový doklad (pojem daňový dobropis novela ruší) - omezení uživatele při změně prodejní ceny - nová položka ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - Tabulka hesel - číselník uživatelů položka AKT. PROD. CENY (A/N) N - omezená možnost aktualizace prodejní ceny v rámci prodejů+rezervace+objednávky přijaté - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI - GLOBÁLNÍ OBJEDNÁVKA ODBĚRATELE možnost tisku čísla objednávky odběratele na výdejce a rezervaci - v rámci volby FAKTURY je zapracován 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - Reverse-charge (Obrácené zdanění)

5 Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu VENC*.EXE parametr LHA provádí pakování celého adresáře do souboru VENDATA.LZH (v adresářích musí být nahrán soubor LHA.EXE) nebo do souboru VENDATA.CAB (verze win32), tyto soubory se následně zpracují programem VENCAPP.EXE - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích operačního systému Windows, při přechodu na 32bitovou aplikaci jsme zachovali původní uživatelské prostředí, to znamená, že pro uživatele programu se nic nemění - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY SLEVA SLEVA pro i-obchod DLE OBBĚRATELE - možnost definovat pro objednávky přes i-obchod slevu přímo na číslo odběratele nebo na IČ - nová volba SKLADY INVENTURA REGÁLOVÁ INVENTURA - TISK DLE PLU tisk dle PLU a regálů - nová volba SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - MINIMÁLNÍ ČÁSTKA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ - nová funkce v rámci volby SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY browse - CTRL/F8 - využití dealerských cen - nový stanicový parametr HPP_x, který řeší problém s tiskem speciálních tiskových (etiket) výstupů při nasazení parametru WINTISK - možnost sledování prodeje zaměstnancům z hlediska cen a z hlediska objemu prodejů (popis této funkce najdete v rámci popisu položky IČ v číselníku Uživatelů) - volba SKLADY OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ SKLAD PRO VÝPOČET PŘIRÁŽKY byla přesunuta a přejmenována na volbu INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) SKLAD PRO VÝPOČET HODNOT

6 Rok 2009 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba SKLADY SESTAVY PARALELNÍ PLU - sestava zobrazí případy, kdy se stejná PLU objevují na více skladech - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK PŘEDINVENTURNÍCH SESTAV je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, po jeho zadání se tato sestava zobrazí - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, tím je umožněno vytisknout opakovaně sestavu inventurních rozdílů - nová volba SKLADY INVENTURA ARCHIV VSTUPU INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ, která zobrazuje aktualizace položky Inventurní množství ve volbě VSTUP INVENTURNÍCH STAVŮ - volba SKLADY SESTAVY ETIKETY, OBÁLKY PROFI BALÍK ČP TISK možnost definovat u vybraných zákazníků před tiskem částku, která se vytiskne na etiketě včetně slovního rozepsání - volba PRODEJNA POKLADNA - PRODEJ pokud se při definování položky Množství změní stav na skladě dané položky do záporu, tak se mezi položkami MJ a Množství zobrazí na monitoru červený obdélník - nová položka Aktivní (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky N, tak není možné na tuto kartu zákazníka vyrobit žádný doklad (příjemky, výdejky, faktury, objednávky, atd.), v browse mají takto označené věty zbarveny červeně číslo firmy - nová položka Dodavatel (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky A, tak tento odběratel je i dodavatel - nový vstupní formát pro dodavatele ELIT CZ, s.r.o. ve volbě SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORŮ - otevřená karta - položka Vstupní formát - 5-ELIT_xml - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET definované položky-export DO CSV / IMPORT DO CSV - modul řeší export/import skladových karet (NEMA.DAT) pomocí textového souboru typu CSV - povolení na PRG nová volba PRODEJNA - POKLADNA INSTALACE MENU TLAČÍTKA možnost přiřazení vybraných PLU k definovanému tlačítku - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN DEALERSKÉ CENY - pokud aktualizujete data v rámci volby SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ

7 CENY, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA HESLO PRO OPRAVU CENY V PRODEJI MO a VO - v rámci volby SKLADY - PŘECENĚNÍ - AKČNÍ CENY - AKTUALIZACE - otevřená karta, položka Cena/MJ - nová funkce F4 - výpočet z ceny bez DPH - v rámci volby SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY AKTUALIZACE otevřená karta - nová položka Happy hour využití akčních cen pro zvýhodnění zákazníka v rámci akce Šťastná hodinka - nový stanicový parametr CSV_O2007, který zajistí export do CSV souboru v rozšířeném formátu, v rámci jednoho listu je exportováno až řádků - využití v rámci práce s Microsoft Office Excel - programový parametr UHRADYH byl rozšířen o možnost importu úhrad z textového souboru, tato možnost doplňuje ruční vstup úhrad - možnost definovat na kartě zboží (ALT/F9) položku MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PŘIJATOU OBJEDNÁVKU vazba na přijaté objednávky, vydané objednávky, příjem, převod, prodej, výdej, vstup inventurních stavů s vazbou na hodnotu položky Množství - nový programový parametr FA_PRED_DO - při tvorbě faktury je povolen vstup pouze do položky Předmět dodávky - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY VSTUP DLE PŘÍJEMKY možnost do akčních cen zařadit PLU podle čísla příjemky - nový stanicový parametr ELPRIJ_nn, který umožňuje v rámci elektronického příjmu zboží hlídat odchylku od poslední pořizovací ceny v toleranci nn %, pokud bude odchylka větší než definovaná %, tak se po zpracování dané příjemky zobrazí protokol s těmi PLU, u kterých byla hodnota tolerance překročena

8 Rok 2008 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA PŘÍJEMCE MALOOBCHODNÍ CENA BEZ DPH - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku Přepravka A/N - nová volba SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI - GLOBÁLNÍ - TYP ZÁKAZNÍKA - ve volbě ČÍSELNÍKY - MĚRNÉ JEDNOTKY otevřená karta je nová položka Celé číslo, pomocí které je možné zapnout při zadávání množství kontrolu na celé číslo - volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE rozšířena možnost nastavení i dle čísla odběratele (původní nastavení bylo pouze podle IČ) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE GPS ODBĚRATELE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na faktuře - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ GPS ODBĚRATELE NA VÝDEJCE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na výdejce - nový programový parametr DEALPODO, umožňuje v rámci dealerských cen na daném oddělení definovat slevu až čtyřmi výjimkami na různá pododdělení - nový programový parametr PRUMER1, zajišťuje zákaz Prodeje a Výdeje do záporných hodnot, ale Příjem a Převod do záporných hodnot je povolen - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK PŘEVODEK SUMY ZA SKLADY - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU soubor ADRMOP.TXT byl rozšířen o položku Typ příjemky - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku TP - typ příjemky

9 Rok 2007 Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI SESTAVY - nový parametr VENCAPP.CFG pro program VENCAPP.EXE alternativní spouštění VENCAPP.EXE pro případ, když množství vnějších parametrů přesáhlo limit počtu znaků příkazového řádku v použitém systému - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ ÚDAJE NA OBJEDNÁVCE ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ CENA/MJ S DPH - nová volba SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z > TEXTOVÉHO SOUBORU - IMPORT DO PROFORMA PŘÍJEMKY - nový programový parametr ARCHIVPP, který zajišťuje automatické vytváření souboru archivních proforma příjemek - nový parametr ZKE v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá pro přenos pouze označené karty zákazníků z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘEVOD NA SAMOSTATNÉ KARTY - volba umožňuje jednorázově převést všechny přidružené EAN na samostatné skladové karty - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘIPOJENÍ SOUBORU EAN.TXT pomocí textového souboru je možné k jednotlivým PLU přiřadit do souboru přidružených EAN další přidružené EAN - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY otevřená karta (mimo klíčů 6+7) je nová položka Použito (MMRR) v položce se na základě uskutečněného Prodeje/Výdeje, při kterém byla použitá daná dealerská cena, zobrazí poslední měsíc + rok použití - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ byla rozšířena o volby EXPORT a IMPORT - položka Ulice v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ byla rozšířena na 30 znaků - volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ možnost definovat údaje samostatně pro výdejky a rezervace - nový programový parametr NENULSTAVM, který zajistí, že v rámci voleb SKLADY

10 POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY a SKLADY INVENTURA UZÁVĚRKA INVENTURY se nezapisují do archivních souborů skladové karty, které mají Množství=0, tímto způsobem se mohou výrazně zmenšit ukládané archivní soubory - nový programový parametr NERUSTXTFA, který zajišťuje, že se neruší textové soubory navěšené k jednotlivým fakturám (ALT/F7) - nový programový parametr JKV_SDAN, který zajistí tisk spotřební daně na faktuře - sumarizačně - nový programový parametr BODY_DAR, který umožňuje v rámci bodové hry čerpat body ze souboru dárků - nová volba SKLADY SESTAVY TISK PŘÍJEMEK PŘEHLED CELNÍCH KÓDŮ - nový typ balíčku , který může být přiřazen do jiného balíčku (F4) jako komponenta, na liště je místo písmene B písmeno P - nový programový parametr NOSLEVAMAT - platí pro verzi SERVIS - pokud při výdeji materiálu v zakázce pojde k přecenění, pak se tato sleva na zakázkovém listě netiskne v samostatném řádku, ale je uplatněna v položce Materiál - nová volba SKLADY SESTAVY ZISK Z PRODEJE Dle středisek a spádové oblasti - možnost definovat na kartě zákazníka v číselníku odběratelů a dodavatelů polohu GPS (ALT/F9) - položka Číslo výdejky je rozšířena ze 7 na 9 znaků, v návaznosti na to byly rozšířeny exportované věty v rámci volby EXPORT DO ÚČETNICTVÍ - platí od verze programu číslo ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURY SOUBORŮ položka Doporučená cena možnost definovat cenu s DPH nebo bez DPH

11 Rok 2006 : Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba FAKTURY PŘEPRAVNÍ LISTY- tato volba umožňuje vybavit zboží dodané zákazníkům dokladem, který svojí povahou nahradí zatím neexistující dodací list či účtenku za hotové, včetně potvrzení o převzetí zboží - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ - Typ příjemky - definovaná hodnota se automaticky dosadí do položky Typ ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM otevřená karta zboží - rozsah položek číslo Přijaté objednávky a číslo Rezervace byly rozšířeny ze 7 na 9 místné číslo - nová volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE možnost definovat údaje na konkrétního odběratele - nová funkce při automatickém generování mailů v rámci programu SHOPTRONIC : - jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy - možnost zpracovávat data z paměťové tužky i ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY ALT/F2 - internetový obchod s on-line napojením na datové soubory SHOPTRONIC

12 Rok 2005 : Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - byla zapracována novela zákona Zákon 235/2004 par. 28/ ods.2 L, daňový doklad musí obsahovat výši daně uvedenou v korunách a haléřích původně bylo zaokrouhlení nahoru - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 a 6 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + IČ + sleva (%) - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURA SOUBORU pomocí default hodnot byly rozšířeny možnosti při importu - nový programový parametr CESTINAL - čeština Latin2 - tento parametr je vhodný pro instalaci češtiny do okna - možnost exportu tiskových sestav (FA.TIS) do souboru formátu CSV povolení na PRG nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY STATISTIKA DLE ODBĚRATELE - nová informace ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - na otevřené kartě PLU balíček se zobrazí vedle položky Počet informace o max. množství této karty na skladě (vypočítaná na základě hodnot položek Množství u přiřazených karet k danému balíčku ) a vedle popisu K dispozici se zobrazí informace vypočítaná tak, že od položky Počet je odečteno množství rezervací na přiřazených kartách k danému balíčku - nová funkce ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY PRODEJE S BONUSEM -možnost definování podmínky pomocí řetězců, s vazbou na položku Název z prodané skladové karty - nová informaceve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE ZÁLOHY NA ÚČTENCE seznam záloh přiřazených k výdejkám - nové alternativní funkce ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) možnost použití alternativních funkcí ALT/Z a ALT/N k funkcím F9 a Alt/C v tom smyslu, že při jejich použití se bude provádět pouze označování hlaviček rezervací a po ukončení výběru se automaticky, bez dalšího jednotlivého potvrzování každé položky překlopí všechny rezervace do výdejek (dodacích listů, účtenek za hotové) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE REZERVACE AKTIVNÍ REZERVACE - seznam hlaviček rezervací, tato informace slouží jako okamžitá a průběžná kontrola o výskytu aktivních rezervací - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT PRODEJE DLE DODAVATELE

13 - nová funkce Dotaz (CTRL/F5) ve VENPROBJ.EXE nadstavba k zpracování modemových objednávek, možnost odeslat dotaz na PLU do velkoobchodu (centrály) - nová funkce SHIFT/F7 ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY - máte možnost vložit libovolný text pouze pro danou objednávku, tyto řádky budou umístěny na sestavě objednávky za poslední objednanou položkou - nový programový parametr ZURNAL_VY, který zajistí ukládání výdejek do textových souborů, které je možné si následně zobrazit nebo vytisknout - v číselníku DOPRAVY je možné si jednotlivé věty barevně odlišit - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová funkce CTRL/I ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - vytvoření dodacího listu v cizí měně, který se dodatečně dotáhne do faktury - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŽADAVEK NA E_PŘÍJEMKU - řeší na pobočce definování požadavku pro vygenerování elektronických příjemek na centrále - ve volbě FAKTURY VSTUP (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) byl soubor faktur (NEFA.DAT) rozšířen v úrovni Označení dodávky ze dvou stránek" na pět stránek, věta souboru se zvětšila cca 2x - ve volbě PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE TISK ÚČTENKY definováno N možnost definovat částku, od které se účtenky tiskne - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM nová funkce CTRL/W - stiskem tlačítka CTRL/W máte možnost k danému PLU přiřadit rozšířené názvy zboží, můžete definovat libovolné množství 60 znakových řádků, které se vytisknou na dodacích listech(účtenkách za hotové) a na fakturách - nová položka ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - TABULKA HESEL Změna sazby DPH (platí pouze pro programový parametr ZMĚ NA_SAZ) - nové volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE - PORT TISKÁRNY + TYP TISKÁRNY - - pomocí těchto voleb je možné přesměrovat tisk faktury na jinou tiskárnu - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Předepsaná sazba DPH -

14 když definujete Sazbu DPH, tak se tato sazba předepíše při zakládání nové karty ( F8 ) - nový venkovní parametr MARKETING zajišťuje přepočítávání (např. noční) marketingu, výsledný soubor je možné si následně nakopírovat na aktuální stanice pomocí volby SKLADY MARKETING VZDÁLENÝ VÝPOČET - nová metoda pro výpočet automatické vydané objednávky ALT/F4 dle prodejní křivky - po ukončení výdejky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojeného dodacího listu popis je v uživatelské příručce volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE PRODEJ ZBOŽÍ - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Oddělení recyklačních poplatků - definuje se číslo oddělení, ve kterém jsou zařazeny PLU s poplatky za elektro-zboží - na PLU z tohoto oddělení nejsou uplatňovány slevy při prodeji - nová volba SKLADY - STAVY NA SKLADECH < - > POMOCNÝ SOUBOR - Hromadné přiřazení položky PLU láhev - možnost definovat číslo PLU, které se přiřadí k vybraným skladovým kartám do položky PLU láhev možno použít při přípravě dat k prodeji elektro-zboží zákon platí od nová volba PRODEJNA INSTALACE PŘECEŇOVÁNÍ SLEVY PŘECENĚNÍ CELÉ ÚČTENKY povolení k přecenění celé účtenky - funkce SHIFT/F10 ve volbě PRODEJNA - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - VÝDEJ Z POKLADNY - je nová funkce ALT/F10 pro zápis dokladu - možnost tisku výčetky pro odvod hotovosti do banky v rámci zpracování výdajového dokladu - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ VÝROBNÍ ČÍSLA položka Výrobní číslo byla rozšířena na 23 znaků, věta byla rozšířena o položku Záruka dodavatele (v měsících) a položku Záruka dodavatele OD (datum záruky od dodavatele automaticky se dotáhne datum z příjemky - je možno aktualizovat), pokud se na sestavě Dodací list tiskne také Záruka, tak se tato sestava přejmenuje na Dodací a záruční list, vedle počtu měsíců záruky se vytiskne datumově, do kdy záruka platí - na položkách skladové karty PLU Láhev + PLU Přepravka je možné využít funkce na výběr z oddělení Obalů (F2) a výběr z oddělení recyklačních Poplatků (CTRL/F2) - nový programový parametr ROUND, který zajišťují zaokrouhlení faktury na celé číslo, zaokrouhlení je vyčísleno samostatně a je nezdaněné

15 Rok 2004 : Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Zisk v % na rezervaci když definujete A, tak se na rezervaci vytiskne zisk v % - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY NABÍDKY - možnost sestavení nabídky zboží pro určitého odběratele, kterou je možné následně přetáhnout do přijatých objednávek nebo do proforma faktury - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PROFORMA PŘÍJEMKY- PRODEJNA PRODEJ zajistí rychlý přesun do volby PRODEJ, současně je možné využít novou volbu PRODEJNA POKLADNA PROFORMA PŘÍJEMKY - zajistí rychlý přesun do volby PROFORMA PŘÍJEMKY PŘÍJEM stiskem klávesy F2 je možné zadat číslo poslední zpracovávané proforma příjemky - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY VYŇATÉ ZE ZÁPISU STAVŮ definují se čísla skladů, pro které se neprovádí zápis stavů ke dni - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ DODACÍ LIST x FAKTURA možnost párování čísla dodacího listu s číslem faktury dodané - nový programový parametr REZ_ODDIL, který zajišťuje tisk rezervací dle oddílů - nový stanicový parametr TISK_FIN aktivuje novou volbu PRODEJNA TISK - FINANČNÍ UZÁVĚRKA Dle směny za období tisk směnových uzávěrek za zadané období, uzávěrky jsou tisknuty za sebou, bez stránkování - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ (D) - KONTROLA PŘÍJEMKY možnost definovat podmínky u vybraných položek pro příjem zboží volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost pro definování dealerských cen v klíči 3 k číslu zákazníka se definují: Sklad + PLU + Typ dealerské ceny + sleva v % - nový parametr SVM v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá konečné měsíční stavy - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ OBALY KARTY S OBALY - nová volba FAKTURY SESTAVY VÝPIS DLE ZPŮSOBU ÚHRADY - nový stanicový parametr DP_xxxx, který zajistí oboustranný tisk na duplexní tiskárně - nová položka PSČ_2 v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ s vazbou na položku Místo určení

16 - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA EXPORT HESEL (pro programový parametr PHESLA) - funkce ALT/T (export tiskové sestavy do textového souboru) je rozšířena o možnost export do textového souboru typu CSV - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT ADRESY DLE PRODANÝCH PLU - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT POHYBY DLE PLU - nová volba INSTALACE SYSTÉMU ZMĚNA FORMÁTU DIČ DLE EU - možnost automatické změny formátu DIČ - nová funkce pro zpracování dobropisů popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR Dobropis - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Dobropis - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží - nové venkovní parametry: DIC_EURO + PRECENENI CENA_MJ k s o + SAZBA_DPH x,y - nová položka MÍSTO PLNĚNÍ v číselníku Odběratelů a dodavatelů, kterou se definuje místo plnění pro faktury do zahraničí (EU, třetí země) - ve volbě PRODEJNA POKLADNA - PŘÍJEM(VÝDEJ) DO POKLADNY možnost vytvoření daňového dokladu platí pouze pro programový parametr POKL_DOKL - nové funkce v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - FAKTURY PROFORMA FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - ve volbě FAKTURY BANKOVNÍ ÚČTY byly informace o bankovním účtu rozšířeny o dvě další položky: IBAN - mezinárodní číslo bankovního účtu SWIFT - mezinárodní identifikace banky - nová položka na skladové kartě VZO - Vratný zálohovaný obal podle 36 ods.10 zák.č. 235/ Při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech je plátce daně povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahující se k vratným zálohovaným obalům - aktualizované tiskové sestavy v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy: - FAKTURY SESTAVY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - FAKTURY SESTAVY VÝPIS FAKTUR ZA OBDOBÍ

17 - SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK DLE ČÍSLA VÝDEJKY suma za výdejky - SKLADY SESTAVY SOUHRN OBRATŮ - PRODEJNA TISK FINAČNÍ UZÁVĚRKA - nová volba FAKTURY TEXTOVÉ SOUBORY OZNAČENÍ DODÁVEK (ZÁL. FAKTURA) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) REZERVACE - INTERVAL PRO ZPRACOVÁNÍ - po ukončení faktury je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro odběratele včetně připojené faktury popis je v uživatelské příručce volba FAKTURY VSTUP FAKTUR - Vytvoření zprávy se zobrazenou a připojenou fakturou - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Název oddělení (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Název oddělení - ve volbě FAKTURY VSTUP FAKTUR (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) je nová funkce na zobrazení připojené výdejky, kterou použijete tak, že se nastavíte na pole Označení dodávek, ve kterém je definováno číslo fakturované výdejky, po stisku CTRL/P se příslušná výdejna zobrazí na monitoru - sestava SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU byla rozšířena o nové výběry s vazbou na sledování pohybu zboží na konsignačních skladech - u programů: VENETP.EXE + VENPROBJ.EXE + VENCVYB.EXE + VENCAPP.EXE se při nestandardním ukončení programu generuje textový soubor: název programu s příponou ERR (např. VENETP.ERR), v souboru je uloženo číslo stanice a číslo chyby např. ST4-E105) - u programu VENPROBJ.EXE se v případě, že program nezpracoval při vyvolání žádný soubor, tak se generuje textový soubor VENPROBJ.ERR: v souboru je uloženo číslo stanice a informace o nezpracovaném souboru (např. ST1-0 souboru) - nový programový parametr FAKBUMENA - nový programový parametr C_xxxxxxxx - nový programový parametr CSKL_nnnn - nová volba PRODEJNA POKLADNA DOBROPIS možnost vystavení dobropisu s vazbou na číslo a datum původního dokladu - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY CENY V CIZÍ MĚMĚ SPECIFICKÉ NASTAVENÍ možnost definovat cenu konkrétní cenu v cizí měně

18 - nová položka AKTIVNÍ ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA TABULKA HESEL - když se na otevřené kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, vedle položky DEALER zobrazí +, tak jsou k danému zákazníku definovány dealerské ceny ve volbě SKLADY POČATEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY, které si můžete zobrazit stiskem kláves ALT/C - nová položka DF druh faktury na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová položka SKUP.IČO skupinové IČO na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová funkce ve volbě SKLADY ARCHIVACE A RUŠENÍ DAT HROMADNÉ RUŠENÍ DAT PRÁZDNÉ KARTY možnost rušit skladové karty pomocí DBF souboru - nový programový parametr ROZFAK_n - rozpracované faktury - nová funkce v programu VENCAPP.EXE - Zpracování souborů: POSLEDNÍ ČÍSLA DOKLADŮ automatické nastavení číselných řad (např. na začátku roku) - nový programový parametr NONEVO - při zápisu výdejky se neukládají aktuální informace o vydaných obalech do souboru (NEVO.DAT) a sestava Sumář obalů se vytváří na základě aktuálních údajů v souboru přidružených obalů - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ - Nekonzistentní nevyřízené objednávky - dlouhý název na účtence - nová volba PRODEJNA - INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE - CELÝ NÁZEV - rychlé odhlášení uživatele ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - stiskem CTRL/F8 - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - pokud vyberete zboží, které je zařazeno v "akčních cenách", tak se zobrazí v řádku před akční cenou červeně "A" - nový stanicový parametr BENC - komunikace s benzínovými stojany firmy BENČ ve volbě PRODEJNA POKLADNA PRODEJ - při spuštění programu VENETP.EXE se generuje na serverovém adresáři textový soubor XY.ss (ss číslo stanice, např. pro stanici číslo 1 je to soubor XY.01), kde se zapisuje datum a čas spuštění programu, při ukončení programu se soubor automaticky zruší - nový programový parametr NULBAL, který zajistí, ve volbách PRODEJNA - POKLADNA PRODEJ a SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD, prodej PLU balíček, které nemá na skladové kartě definovanou prodejní cenu, uživatel musí prodejní cenu definovat při realizovaném prodeji v zobrazeném okně

19 - z volby SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE - SLEVA byly přesunuty údaje týkající se faktury do volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE SLEVA a byly rozšířeny o další možnosti zobrazení slev na faktuře - nová funkce ve volbě SKLADY INVENTURA VÝBĚR ODDĚLENÍ definovat písmeno B zakázány pohyby na oddělení, které je zařazeno do inventury - byla zrušena funkce ve volbě INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ ZHASNUTÍ MONITORU když byl definován počet minut, po kterém mělo dojít ke zhasnutí monitoru, tak současně došlo k poměrně velkému zpomalení současně běžících programů, tato funkce je nahrazena novým stanicovým parametrem ZHAS_nn (nn-počet minut)

20 Rok 2003 : Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ - TOLERANCE PRO PŘIRÁŽKU (MCENA) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA TYPU PLATBY V ÚČTENCE - nový programový parametr AKCE_VEL akční ceny jednotlivých PLU je možné využívat ve všech volbách prodejů - nová položka na skladové kartě Záruka zadává se počtem měsíců - nový stanicový parametr UCT_PROD, který zajistí ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVECE PRODEJ MALOOBCHOD, tisk výdejky na účtenkovou tiskárnu - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Záruka (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Záruka (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Výrobní čísla (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne přiřazené výrobní číslo - nový parametr UC pro program VENCAPP.EXE neaktualizuje se položka Do účta - nový programový parametr UHRADY, který umožňuje evidenci nezaplacených faktur, má využití v případě, že v programu SHOPTRONIC se nevyužívá automatické napojení na aktuální účetní program ve spojitosti s nezaplacenými fakturami volba FAKTURY VSTUP ÚHRAD - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK VÝDEJKY PŘEHLED ROZVOZŮ - nová volba SMS zprávy Číselník skupin - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŘIZOVACÍ CENY - nový venkovní parametr EXT_xxxxxxxxx v rámci programového modulu VENPROBJ.EXE - nová položka UT v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, která zajistí tisk na účtenkovou tiskárnu, ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY NASMLOUVANÉ DODÁVKY

21 - po ukončení vydané objednávky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojené objednávky popis je v uživatelské příručce volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ - v rámci číselníku odběratelů je možno se stiskem klávesy CTRL/E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat na daného odběratele - v rámci tvorby ceníků je možno se stiskem klávesy E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat s ceníkem na vybraného odběratele - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY - zajištění automatického zapisování konečných stavů na jednotlivých PLU definovaného skladu k poslednímu dni daného kalendářního měsíce - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT EXPORT DO MKT modul marketing (pouze na povolení PRG2 +64) - nová volba PRODEJNA - POKLADNA ZMĚNA UŽIVATELE - nový programový parametr BALENI_MV možnost definovat na skladové kartě dva typy balení velké a malé - nové volby v bodovém systému: SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - DOBA PLATNOSTI BODU SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - ZRUŠENÍ BODŮ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD ÚČET ZAOKROUHLENÍ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD VÝPOČET ZÁKLADU DPH - nové parametry v rámci programu VENCVYB.EXE : KT_ccccccccc + KTO + BT - nový parametr VYS v rámci programu VENCVYB.EXE - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba FAKTURY SESTAVY FAKTURY SE ZAKÁZKAMI pouze pro verzi SERVIS (program SENETP.EXE)

22 - nová volba SKLADY - SESTAVY - STAVY NA SKLADECH STAVY V AKČNÍCH CENÁCH - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE TŘÍDĚNÍ KONTROLNÍ VÝDEJKY - nový programový parametr DOKL_JMENO, na daňových dokladech a dodacím listě se za jménem firmy netiskne jméno a příjmení zákazníka - nové volby SKLADY INVENTURA PŘEHLED INVENTUR a SKLADY INVENTURA TISK INVENTURY, které umožňují dodatečné vytisknutí inventur dle čísla inventury - nová volba SKLADY - KOMUNIKACE S POKLADNOU ČEKÁNÍ NA STAŽENÍ POKLADEN - nové programové parametry ROUNDF, ROUNDFH, ROUND5F, ROUND5FH, ROUNDU a ROUND5U, které zajišťují zaokrouhlení podle novely zákona o DPH z roku 2003 zaokrouhlení se rozpustí do základu DPH a do DPH volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - nová položka KÓD na kartě dealerských cen, funguje stejně jako položka Oddělení - nová volba SKLADY REKLAMACE ÚDAJE NA REKLAMACI - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE - STAVY NA SKLADECH možnost archivace stavů na skladech - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZMĚNA SAZBY DPH - možnost hromadné změny sazby DPH u vybraných skladových karet s možností přecenění maloobchodní ceny včetně zaokrouhlení - při vystavování dobropisů (záporných daňových dokladů) je podle zákona na dokladu nutné uvést číslo a datum původního dokladu program uživatele při ukončení dobropisu automaticky vybízí, aby tyto údaje definoval, vznikla nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA PŮVODNÍHO DOKLADU - pomocí této volby máte možnost aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu účtenek za hotové (aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu faktur je možný ve volbě FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - stiskem kláves CTRL/F5) volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + typ dealera + sleva (%)

23 Rok 2002 : Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - aktualizovaná volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - možnost definovat struktury importovaných příjemek podle jednotlivých dodavatelů - volba SKLADY SESTAVY - ZISK Z PRODEJE A VÝDEJE dle období export do souboru typu CSV vhodný pro import dat do programu Excel - rozšířena sestava FAKTURY SESTAVY FAKTURY S VÝDEJKAMI o výpočet % rabatu a sumy za výdejky v rámci faktury - nová volba PRODEJNA KLUBOVÉ KARTY TISK PRODEJŮ tisk prodejů realizovaných přes klubové karty s vazbou na číselník klubových karet - nový číselník ČÍSELNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POKLADNOU na základě bezhotovostních plateb (šeky, karty, ceniny) pokladnou je možnost definovat typy plateb, následně je přiřadit k vytvářené výdejce za hotové, s možností vytvoření rozdělené platby(f4 šeky), informace o těchto platbách se objeví na sestavě finanční uzávěrky a v nové volbě SKLADY SESTAVY PŘEHLED ŠEKŮ - možnost nového uložení souboru objednávky vydané pro modemový přenos k dodavateli - pokud objednávku ukončíte stiskem kláves CTRL/X, objednávka se uloží do podadresáře OBJEDO, jestliže daný odběratel má v položce Soubor obj. v číselníku Odběratelů a dodavatelů definovanou hodnotu větší než 99(např. 100), tak se daná objednávka uloží do podadresáře OBJEDO\100\ - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU možnost přednastavení více adresářů v souboru ADRMOP.TXT - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY možnost archivovat soubor přijatých objednávek - nový programový parametr FA_HOT_DOK : při zápisu faktury za hotové ve volbě FAKTURY VSTUP DAT se automaticky zobrazí na monitoru vyplněný formulář pro příjem do pokladny, pokud jej potvrdíte pomocí F10, tak se daný příjem zapíše do volby PRODEJNA POKLADNA PŘÍJEM DO POKLADNY a vytiskne se příjmový pokladní doklad - u programového parametru BSI rozšíření o export souboru PRIJEMKA.BSI příjemky po jednotlivých položkách - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZAOKROUHLENÍ MALOOBCHODNÍ CENY máte možnost definovat tabulku pro zaokrouhlení maloobchodní ceny s DPH (Cena/MJ s DPH), definují se částky, od kterých se tato cena zaokrouhluje na stokoruny, desetikoruny, koruny a desetihaléře

24 - nový programový parametr FAK_SLEVA, ve volbách FAKTURY VSTUP DAT (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) jsou potlačeny funkce umožňující případný rozpis jednotlivých položek na obrazovce dané faktury (ALT/V, ALT/F8, ALT/F6, ALT/F3), stiskem SHIFT/F10 je umožněno zadat % slevu, která bude uplatněna na všech výdejkách dané faktury - nová funkce CTRL/O, kterou uplatníte v jednotlivých browse(např. Příjem zboží, Prodej zboží, Převod zboží, atd.), máte možnost zobrazit označené karty a případně otevřít přímo vybranou kartu - nový stanicový parametr WINTISK, který zajistí tisk sestav přes Windows - řešení pro tiskárny, které nepodporují DOS-programy, nebo pro tiskárny, které nemají připojení na LPT (např. USB) - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY možnost definovat akční ceny jednotlivých PLU pro zadaný časový interval platí pouze pro volbu PRODEJNA - nová volba SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU, sestava podává informaci o příjmech a výdejích podle skladu a oddělení za zadané období - ve volbě POKLADNA PRODEJNA PŘÍJEM (VÝDEJ) DO POKLADNY nová položka TEXT, která má vazbu na číselník, ve kterém jsou definovány texty s možností jejich tisku na pokladním dokladu - volba FAKTURY VSTUP DAT na položce Středisko jsou nové funkce F9 a CTRL/F9, pomocí kterých vytvoříte vnitrostátní fakturu v cizí měně s DPH - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, - pokud aktualizujete číselník ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - Export do Microsoft Outlook Express, možnost exportu vybraných vět z číselníku s následným importem do souboru Adresář programu Outlook Express - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT TEXTY NA KARTÁCH ZBOŽÍ možnost exportu a importu doprovodných textů na kartách zboží (funkce CTRL/T) - nová volba ČÍSELNÍKY OBALY - řešení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech základní popis ve volbě ČÍSELNÍKY OBALY pouze na povolení PRG ve volbě EXPORT DO ÚČETNICTVÍ je možnost exportovat soubor převodek - programy VENCVYB + VENCAPP nový venkovní parametr pro výběr OD: a DO: - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI systém evidence kontaktů s odběrateli

25 - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA HESLO PRO REZERVACI - možnost vystavení proforma faktury v cizí měně - ve volbě FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM nová funkce F3 výběr dle var. symbolu - ve volbě FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM nová funkce F4 výběr dle textu vyberou se všechny faktury, které mají zadaný text obsažen v položkách Označení dodávky - je připojena speciální termotiskárna etiket METO mn-4(datamax), v etiketách je zabudovaná ochrana proti krádeži zboží - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY PRODEJE S BONUSEM, možnost nastavení definování podmínek, že s prodejem určitého zboží se automaticky nabídne prodej jiného zboží za stanovenou cenu(např. 1,- Kč) - ve volbě SKLADY PŘEVOD ZBOŽÍ máte možnost pomocí kláves ALT/C definovat položku Poznámka pro přecenění, pokud dojde k přecenění ceny na cílovém skladu, tak se definovaný řetězec uloží do položky Poznámka v přecenění - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA PŘÍJEMCE - nový stanicový parametr PREPR_LIST zajišťuje, že tisk do formulářů Nákladních listů ČD je nahrazen tiskem do formulářů Přepravních listů ČD - nový programový parametr SCANPLUA1, umožňuje vyhledávání dle čísla PLU pouze v případě, že 1. znak PLU je numerický, jinak vyhledává podle názvu PLU nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ(D) - PROVOZOVNA - tisk adresy provozovny na daňových dokladech

26 Rok 2001 : - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY POVOLENÉ INTERVALY Obchodní systém SHOPTRONIC novinky v programu - nový programový parametr ROZVOZ, který řeší se problematika rozvozu zboží, které bylo vyskladněno ve volbě SKLADY, PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE PRODEJ ZBOŽÍ jako Účtenka za hotové, ale peníze firma obdrží až po doručení zboží odběrateli, proto je nutné zajistit kontrolu oběhu dokladů a peněz - nová volba INSTALACE UŽIVATELSKÁ (D) - ÚDAJE O ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, tisk na daňových dokladech - ve všech browsech skladových karet je zvýrazněno číslo skladu, které je definováno ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - NASTAVENÍ SKLADU - ve volbě SKLADY - VYDANÁ OBJEDNÁVKA - export vydané objednávky do DBF (Excel) souboru pomocí CTRL/D - ve volbě ČÍSELNÍKY TYPY ZBOŽÍ možnost definovat různé barvy podle typu zboží na browsech - volba SKLADY SESTAVY POSLEDNÍ VÝDEJ nástroj pro seznam ležáků - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY a volba ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ stiskem ALT/C přehled o cenách daného zákazníka - nová volba ČÍSELNÍKY MĚRNÉ JEDNOTKY - aktualizovaná volba SKLADY SESTAVY OBRÁTKOVOST - nový programový parametr DLUZ_ICO2, další import nezaplacených faktur do programu SHOPTRONIC - ruční výběr ve volbě SKLADY MARKETING - VÝPOČET - nový stanicový parametr POUKAZKAA - nové dobírkové poukázky typu A, platí od roku aktualizovaná volba SKLADY SESTAVY POPTÁVKA PO ZBOŽÍ - nový programový parametr CENTRUM - řeší problematiku otevřených účtů zákazníků na sítích POS instalace např. fitcentra, diskotéky, atd. - volba SKLADY PŘECENĚNÍ PŘIRÁŽKY DLE ODDĚLENÍ F4 nastavení přirážek dle skladů - vyřešení automatických výdejek-příjemek (FAZOS.DAT FAZOSC.DAT) pro funkci ALT/C výdejky pro spádovou oblast - protokol o objednávce (VENPROBJ.EXE) je rozšířen o část Přehled vystavených faktur více než X dní po splatnosti

27 - rozšíření slev o globální slevu (pouze provenprobj.exe) při objednávkách modemem nebo systémem DN volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY SLEVA MODEM (DN) - ve volbě SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY možnost aktualizovat prodejní cenu s použitím odchylky - modul SENET číselník Časových norem rozšířen o položku Zákaz oprav - modul SENET číselník Karoserií rozšířen o mnoho nových slov (katalogového charakteru), možnost výběru vět přes ALT/M(masku) s následným exportem dat (adres jednotlivých zákazníků) do programu WENTISK.EXE, který tiskne adresní štítky podle předdefinovaných šablon - modul SENET nový číselník SPOJOVÝ MATERIÁL možnost definovat % z celkové částky materiálu na dané zakázce, na základě kterých se automaticky vypočítá částka za spojový materiál - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA PŘÍJEM (VÝDEJ) DO(Z) POKLADNY - je nová položka Způsob úhrady s možností definovat úhradu HOTOVĚ nebo ŠEKEM, podle definice se na sestavě Finanční uzávěrka daná částka přiřadí do kolonky (Hotovost nebo Šekem) - ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - TABULKA HESEL - je nová položka Tajné sklady - definované sklady se nezobrazuji v žádném browse - pokud byla v rámci jedné příjemky založena nová karta, tak se na tiskové sestavě dané příjemky vytiskne vedle čísla PLU hvězdička (*) - programový parametr KLIC_DEP, dva nové třídící klíče v souboru skladových karet - modul SENET - tisk zakázkových listů s kódem Code 39 přes Windows tiskárnu pomocí programu ZAKTISK.EXE, stanicový parametr ZAK_KOD - možnost zvýraznění při tisku řádku, platí pro texty na faktuře (proforma) a na výdejce (rezervaci, dodací list, účtenka), jako první znak na řádku - v Číselníku zákazníků se aktualizovala funkce CTRL/T - rozšířeno na 255 řádků textu - Export do BSI, všechny věty jsou rozšířeny o položku Konstanta, konstanta se definuje v souboru VENBSI.CFG - aktualizovali jsme programy VENCVYB.EXE + VENCAPP.EXE - výběr a zařazení dealerských cen - nový parametr DE - nová sestava SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK PODEZŘELÉ PRODEJE tisk této sestavy je možný zablokovat ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA HESLO PRO SESTAVU PODEZŘELÉ PRODEJE tato sestava vypíše ty záporné prodeje v hotovosti, ke kterým byla

28 v daném nebo následujícím dni vytvořena kladná výdejka, která má cenu nižší o zadané % než původní stornovaná částka touto sestavou se můžou odhalit nekalé praktiky obsluhy, kdy prodá zboží v hotovosti za určitou cenu, následně provede storno a zboží opět prodá za nižší cenu rozdíl v hotovosti mu zůstane v kapse - nová funkce ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA TABULKA HESEL ALT/C automatické generování hesel - ve volbě INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ - je nová položka(v pravém sloupci nahoře) Prodej-Přirážka - kde je možnost definovat minimální % pro marži při prodeji, když prodáváte pod touto marží, tak se na monitoru rozblikají červeně tato nižší procenta - ve volbě SKLADY - SESTAVY - TISK VÝDEJEK - DLE SKLADU A PLU - když vyberete více odběratelů a zadáte Sumy za PLU, tak se zobrazí nová otázka Sumarizovat za vybrané odběratele A/N? - když zadáte "N", tak vznikne nová sestava - ve volbě SKLADY - MARKETING- KONFIGURACE - je nové nastavení SUMARIZOVAT SKLADY (A/N), když nastavíte "N", tak se při spuštění výpočtu marketingu a zadání více skladů provede sumarizace podle SKLAD + PLU (původně byla sumarizace podle PLU) - nový programový parametr JAK_NOR, na skladové kartě jsou místo obalů (položky - Láhev, Přepravka) položky Jakost, Rozměrová norma - nový programový parametr BALENI_EAN zajistí, u datových terminálů CIPHERLAP 8OXX ve volbě "Příjem" "Výdej" "Převod" a "Regálová inventura", při načítání přidružených EAN možnost zpracovávat různá balení daného zboží

Novinky v systému SHOPTRONIC

Novinky v systému SHOPTRONIC Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

WinShop Std Dotyková pokladna

WinShop Std Dotyková pokladna Obsah Než začneme popis ovládacích prvků... - 2-1. Prodej... - 4-1.1. Pokladna... - 4-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 4-1.1.2. Sleva... - 5-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 5-1.1.4.

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2009 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.12 Příručka popisuje funkčnost programu

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45

KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 KONTROLA SKLADU KORUNOU ZETZE45 - modul pro STEREO 24 MODUL ZetZe 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Stereo 24. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY:

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - pokladny Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký program SKLADNÍK od firmy DATAX novinky 4.057 4.5.2015 nastavení pokladny Ve volbě Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad si nyní můžete zvolit, jaký pokladní doklad

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programu IN-SY-CO modulu DDHM/DrHM/DDNM/DrNM verze 7.2 2003 Konzultace IN-SY-CO spol. s. r. o. Pod vodárenskou věží 4 182 21 Praha 8 tel. 02/868 90 451 tel./fax: 02/865 81 898 ÚVOD

Více

Novinky v programu Účtárna 2.05

Novinky v programu Účtárna 2.05 Novinky v programu Účtárna 2.05 Podpora pro export do CSÚIS ve výkazech lez provést export dat do účetního systému CSÚIS. Umístění: tlačítko Různé - Export do CSÚIS. Výkazy a rozpočty. kap. 8.2 Tisk a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

2.2. Zákonná úprava... 18

2.2. Zákonná úprava... 18 Grand 19.103 - rozdílová pøíruèka Obsah 1 Sleva na sociálním pojištìní.................. 1 1.1. Sleva v programu GRAND................. 1 1.1.1 Kontrolní sestava poèátkù a koncù pracovního pomìru...................

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

ESYCO NEWS. Verze 1.8.73.6. Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků.

ESYCO NEWS. Verze 1.8.73.6. Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků. ESYCO NEWS Verze 1.8.73.6 Obchod - Klienti - Dodavatelé/Odběratelé - Seznam všech adres Na adrese zavedeno textové pole Kód RÚIAN. Maximální délka je 12 znaků. Obchod - Doklady prodejní/nákupní - Smlouvy

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Nová funkcionalita Potvrzení o provedené transakci ve formátu PDF

Nová funkcionalita Potvrzení o provedené transakci ve formátu PDF Verze 2.65 1.10.2015 Aktualizace grafického rozhraní Použití aktualizovaného grafického modulu a s tím související drobné grafické úpravy v aplikaci aktualizace na novější verzi použité grafické komponenty

Více

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88

Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1.1.2009 Rozdíly v AdmWin verze 1.9 od verze 1.88 1. Obecné - téměř u všech vystavovaných dokladů (faktury, dodací list, zakázkový list apod.) doplněno nastavení, kdo doklad vyřizuje a telefon na něj s

Více

Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine

Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine stránka #1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali náš pokladní systém. Cash OnLine je vyvíjen s tou největší péčí a důrazem na spolehlivost a bezpečnost

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21

DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 DISTRIBUCE CENÍKŮ ZÁKAZNÍKŮM pro STEREO 21 MODUL ZetZe 49 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Distribuce ceníku zákazníkům pro Stereo 21. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším

Více

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de Konten BWA Bilanz AfA Salden >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš Software byl vyvinut v uzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe našich zákazníků oslovují

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41

Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41 Vkládání razítka, podpisu do sestav Účta PDF - DOSPRINT - modul pro ÚČTO 2016 MODUL 41 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul PDF DosPrint pro vkládání razítka, podpisu a dalších

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010)

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) TRIFID 2011 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) (c) 2011 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016)

Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 od 1.3.2016) Symbol označuje nové aplikace, symbol opravu chyby. Účetnictví List (seznam) faktur přijatých / vydaných / záloh Do listu faktur byl doplněn skrytý sloupec

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00 FINANCE verze 5.00 Uživatelská příručka DATA Software s.r.o. Opava O B S A H 1. ÚVOD... 4 1.1. ČLENĚNÍ PŘÍRUČKY... 4 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ MODULU... 5 1.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY... 8 1.4. INSTALACE

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Zápis o utkání. Přehled základních funkcí a vlastností. Technické specifikace

Zápis o utkání. Přehled základních funkcí a vlastností. Technické specifikace Zápis o utkání Umožňuje pořizování a nahlížení do zápisu o utkání. Každé utkání v soutěži může nebo nařízením musí mít zápis o utkání. Modul zápis o utkání je koncipován velmi flexibilně. Umožňuje několik

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ

JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ Modul pro ÚČTO 2010 MODUL 35 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Jazykové mutace tiskopisů pro Účto 2010. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů.

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů. Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské Plynárenské a.s. Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Import do programu WinDUO.

Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO je řešen dvěma způsoby jednak za pomocí textového importu implementovaného přímo v programu a nebo za pomocí tzv. Plug-In DLL knihoven, které ale nejsou

Více

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD

KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD KONTROLA SKLADU KORUNOU K-SKLAD - modul pro ÚČTO 2006 MODUL 45 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Kontrola skladu korunou pro Účto 2006. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Nový dialog pro strávníky, kteří si objednávají na boxu (S44601/30) pro objednací box lze nastavit dialog s velikými texty a obrázky. Nastavení: uživatel zvládne

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Číselníky. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Číselníky Modul Číselníky Představení V modulu Číselníky jsou ukryty jednoduché tabulky, které slouží ke zjednodušení práce se systémem Soft-4-Sale pro Windows. Po naplnění tabulek se jejich obsah

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 10. 4 Ovládání programu... 11. 5 Začínáme... 16 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44

Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Opakované úkoly a adresy v úkolech Modul pro ÚČTO 2016 MODUL 44 Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Adresy v úkolech firmy pro Účto 2016. Zdeněk Truněček SÍDLO FIRMY: Kontakt

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Kmenové údaje. Všeobecně

Kmenové údaje. Všeobecně Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších

Více

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011 Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava 26. Ledna 2011 Program setkání Úvod epusa - elektronický portál územních samospráv Czech Point ISDS informační systém datových schránek Autorizovaná konverze dokumentů

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 1. ÚVOD 1.1 Stručný popis Vyhodnocovací program O2 WINPEU je určen pro zpracování dat o telefonních hovorech ze sluţby Podrobný elektronický účet. Umoţňuje jednoduchým

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Příloha č. 1 - Specifikace poptávky

Příloha č. 1 - Specifikace poptávky Výzva "Poskytování telekomunikačních služeb" - Příloha 1 Specifikace poptávky strana : 1 Příloha č. 1 - Specifikace poptávky 1. Informace o provozu Datové a hlasové služby, které budou na základě tohoto

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Allegro release 2.19 ( )

Allegro release 2.19 ( ) Allegro release 2.19 (1.8.2017 2.9.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Parametry účetnictví Do nastavení parametrů exportu příkazu k úhradě bylo přidáno vynucení testu bankovních účtů v registru

Více

Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR)

Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR) Obchodní a dodací podmínky platné od: 03.03.2016 (DD.MM.RRRR) OBCHODNÍ PODMÍNKY Česká republika, Slovenská republika firmy Petr Pejchal INSPIRACTIVE pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic V01.35-24 14.02.2015 - první uvolněná verze programu V01.35-25 15.02.2015 - doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic - po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Postup při instalaci a nastavení programu

Postup při instalaci a nastavení programu Postup při instalaci a nastavení programu Program Sumář je pro každý zpracovávaný rok individuální. Programy pro roky předešlé si uživatel může v PC ponechat a kdykoliv nahlédnout do zpracovaných dat.

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle.

I. Pro používání systému E-PODROZNIK BILETY je nutné: 1. souhlasit s Podmínkami E-PODROZNIK BILETY, které jsou současně prohlášením vůle. PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE JÍZDENEK V SYSTÉMU E-PODROZNIK BILETY dále jen Podmínky E-PODROZNIK BILETY nebo Podmínky V těchto Podmínkách jsou veškeré pojmy týkající se systému E-PODROZNIK BILETY spojeny

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

Instalace a popis programu

Instalace a popis programu 1 Instalace a popis programu Milan Hradecký 2 Úvod : Program DANEVID složí k evidenci příjmových a výdejových dokladů, jejich automatickému setřídění podle data a k vytištění potřebných sestav pro zjištění

Více

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.41 Aktualizováno 21. 02. 2014 Obsah Úvod... 4 1 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení...5 1.2 Postup při problémech

Více