Kmenové údaje. Všeobecně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmenové údaje. Všeobecně"

Transkript

1 Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších definicích popř. zadáních účetní osnovy tak i při účtování. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-1

2 Struktura nabídky základní údaje fixní účty daňové kódy daňové účty finanční úřad kmenové údaje druhy operací sběrné účty kódy měn kursový lístek kódy zemí pošty pracovníci jazyky 2-2 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

3 Základní údaje V tomto programu jsou zadávány všeobecné údaje klienta a jsou definována možná účetní období. Pole pro vkládání jsou z důvodu prostoru rozdělena na dva listy: klient kde zadáváte všeobecné údaje a obchodní roky kde definujete účetní roky a účetní periody klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-3

4 Klient Zde jsou zadávány všeobecné údaje o klientovi. Obrazovka je rozčleněna na tři části; v první části je zadáváno jméno, adresa,..; ve druhé části je definováno spojení na jiné klienty popř. zásadní typu tohoto klienta; ve třetí části jsou zadávány opět všeobecné (v tomto případě) finančně právní údaje o klientovi. K jednotlivým polím: klient zkratka...: 4-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno při prvním zakládání nové číslo klienta popř. již existující číslo klienta k vyvolání a upravování firemních údajů. Dále můžete využít k vyhledávání klávesu F3....: 15-místné, alfanumerické pole Zadání zkratky pro zvoleného klienta. 2-4 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

5 oslovení křestní jméno název, příjmení dodatek ulice PSČ (místo) značka země telefon...: 15-místné, alfanumerické pole Zde můžete založit případné oslovení/ titul vašeho klienta....: 15-místné, alfanumerické pole Zde může být zadáno pro klienta až 15-místné křestní jméno. Toto pole by mělo být vyplněno jen u osob nebo osobních společností....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno pro klienta až 30-místný příjmení popř. název....: 30-místné, alfanumerické pole Toto pole může být použito pro doplnění popř. dodatky nebo bližší objasnění názvu společnosti....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána adresa klienta....: 11-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno poštovní směrovací číslo klienta popř. je vyhledáváno přes vyhledávací klávesu (PSČ zadáno v nabídce kmenové údaje program pošty )....: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno místo sídla firmy klienta. Bylo-li v poli PSČ již vybráno směrovací číslo, je na základě přehledu automaticky vyplněno i město. Dále můžete v případě, že směrovací číslo nelze najít pomocí vyhledávací funkce, hledat přes pole místo. Najdeteli město v přehledu (nabídka kmenové údaje program pošty ), pak bude pole PSČ vyplněno automaticky..: 3- místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybíráno mezinárodní označení země, v níž má klient domovskou příslušnost. Zde vybrané označení země bude používáno jak v upomínkách tak i v záležitostech vůči finančnímu úřadu.!! Lze vybrat jen dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo klienta. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-5

6 fax účetní osnova druh účetnictví zaokrouhlení...: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem telefon pro faxové číslo klienta....: 4-místné, alfanumerické pole Pro případ, že tento klient má být spravován údaji jiného klienta např. daňovými účty, druhy operací, účetní osnovou, atd.!! Toto zobrazovací pole má v současnosti jen čistě dokumentární funkci. Počítá se s tím, že v budoucnu bude tímto zadáním řízeno ve zvláštním programu kopírování na klienta automatické spravování účetních osnov jednotlivých klientů přes základní účetní osnovu pro veškeré účtované klienty....: 2-místné, numerické Spincontrol pole Zde můžete zadat druh účetnictví tohoto klienta: 1... pro zdanění nákladů a výnosů 2... pro zdanění výdajů a příjmů (v současnosti není aktivováno) 3... přijaté/ vydané faktury (v současnosti není aktivováno) 4... kalkulační klient....:??-místné, numerické Dropdown pole Zde určíte, jak jsou u tohoto klienta zaokrouhleny číselné hodnoty, popř. s kolika desetinnými místy se pracuje: 0,01 zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,1 zaokrouhlení na jedno desetinné místo 1,00 zaokrouhlení na jednotky 10,00 zaokrouhlení na desítky 100,00 zaokrouhlení na stovky 1000,00 zaokrouhlení na tisíce domácí měna EURO od...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána domácí měna klienta (např. CZK, ATS, EUR, SFR, )...: datumové pole Klient je členem měnové unie, ale na EURo ještě nepřešel: Je zadáno datum Od tohoto data jsou vypočítávány správné částky přes předepsaný trojí přepočet. 2-6 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

7 pevný kurz EUR finanční úřad DIČ DIČ 2 IČO číslo DVR zákonodárství Klient je členem měnové unie a právě přešel na EURO: Není zadán žádný datum popř V tomto případě nesmí být v následujícím poli pevný kurz EUR žádná částka. Klient není členem měnové unie popř. má domácí měnu, která se nepodílí na měnové unii: Správný kód měny je zadán v předchozím poli domácí měna. V poli EURO od nesmí být zadáno datum popř. jen V následujícím poli pevný kurz EUR nesmí být žádná částka....: místné, numerické pole Zde je zadáván zafixovaný přepočítací poměr vaší domácí měny ve vztahu k jednotné měně EURO, je-li klient členem měnové unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno označení místně příslušného finančního úřadu klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte daňové číslo klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Shodné s polem DIČ, jestliže je potřebné vykazovat druhé daňové číslo (např. požadované v Polsku)....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat podle norem Evropské unie IČO-číslo klienta požadované pro mezinárodní obchod zboží v rámci unie....: 20-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno vaše registrační číslo pro zpracování dat, které vás opravňuje k jejich zpracování výpočetní technikou....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu. Dále je zobrazováno v pravém horním rohu obrazovky datum vložení klienta, zkratka uživatele, který klienta uložil, datum poslední změny údajů a zkratka uživatele, který tuto změnu provedl. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-7

8 Obchodní roky Na tomto listu jsou zakládány popř. spravovány obchodní roky klienta. Můžete vést a/ nebo zpracovávat až 10 obchodních let najednou. K jednotlivým polím: rok minulý rok...: 2-místné, numerické vstupní pole Zde je uváděno automaticky po zadání začátku a konce vašeho obchodního roku označení obchodního roku. Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci nebo hlavnímu uživateli pro manuální zadávání....: 2-místné, numerické vstupní pole Toto pole je volně přístupné jen hlavnímu správci a hlavnímu uživateli pro manuální zadávání. V případě změny obchodního roku v rámci běžného roku (kalendářní rok = obchodní rok kalendářní rok obchodním rok) je zde nutné manuálně přidat označení předchozího roku. Tím je programu umožněno, ve všech sestavách, které předpokládají srovnání minulého období, přiřadit k běžnému roku správné minulé období.. datum...: 2 datumové pole 2-8 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

9 Zadáním období je zde definován obchodní rok (evidence začátku a konce obchodního roku). Konečné označení vašeho obchodního roku se řídí vždy koncem obchodního roku (např. začátek: konec: číslo označení bude 1).!! Jeden obchodní rok nemůže mít více jak 12 měsíců. období...: 2 x 2-místné, numerické pole Napevno zde zadáte, jaká období smějí být v tomto obchodním roce zpracovávána (účtována). Každé období, které zde není povolené, je pro účtování zásadně uzamčené. 13. měsíc Zde můžete pro tento obchodní rok aktivovat tzv. 13. měsíc (pro závěrkové operace, ).!! Bezpodmínečně musí být předem definován v kmenových údajích / druhy operací odpovídající druh operace jako 13. období. Teprve při účtování tohoto druhu operace a při zadání posledního dne vašeho obchodního roku se otevře při účtování online v poli datum účetní operace pole účetní období k manuálnímu zadání. Toto 13. období je stanoveno na poslední den obchodního období. uložit Vložení/ změna obchodního roku: 1. Vstupte do pole datum od (kliknutím levého tlačítka myši nebo pomocí [TAB]). 2. Vyplňte pole datum, období a 13. měsíc požadovanými hodnotami. 3. Uložte nový/ změněný obchodní rok kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko uložit nebo funkční klávesou F10. Teprve po uložení údajů bude aktualizováno tabulkové zobrazení obchodních let. Manuální zadání, že byl uzavřen obchodní rok a už nemůže být účtováno. Toto pole působí jen ve spojení s majetkovým účetnictvím. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-9

10 Fixní účty V tomto programu definujete základní přiřazení účtových tříd ve vztahu k brutto/ netto třídám popř. rozvahovým/ výsledkovým třídám. Dále zde můžete označeny pro systém speciální účty. třída brutto/netto K jednotlivým polím:...: Zobrazení účtové třídy....: 2 x Checkbox rozvaha/ výsledovka...: 2 x Checkbox aktivní identifikace účet označení Zde vyberete, zda spadají účtové třídy této poziční řádky do brutto nebo netto třídy (počítá-li se předem se zdaněním v této účtové třídě či nikoliv). Dvojité přiřazení není možné. Shodně s brutto/ netto třídou zde přiřadíte účtové třídy buď k rozvaze nebo k výsledovce. Také zde je dvojí zadání nemožné. Zde určíte, zda může být na tento účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzavřen....: informační pole Předem zadané označení účtů, které jsou z technických důvodů programu vkládány v účetní osnově a ukládány také zde v části fixních účtů....: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno odpovídající číslo účtu....: vstupní pole 2-10 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

11 Zde je zobrazeno vámi zadané označení příslušného fixního účtu. Jednotlivé účty a jejich funkce: účet skonta odběratelé/ dodavatelé: Účet skonta je zde zapsaný pro takové případy, že na účet bude účtováno bez daňového kódu ale se skontem. V tomto případě nemá program možnost jako obvykle, sáhnout zpět na tabulku daňových účtů a v ní uložených účtů skont a automaticky zaúčtovat zde zadaný účet skonta (může nebo nemusí být shodný s účtem skonta z tabulky daňových účtů). neznámý účet: Zde zadaný účet odpovídá technicky neznámému účtu, který může převzít haléřové rozdíly u všech dávkových importů do Eurofibu, takže strany Má dáti / Dal zůstanou vyrovnané. Nebude-li zde zadán neznámý účet, musí program přerušit každý dávkový import, který by vykazoval nerovnost stran Má dáti/ Dal (především u dlouhých složených účetních zápisů, které jsou převzaty z cizího softwaru, se může stát, že nebude odpovídat součet jednotlivých účetních zápisů celkovému součtu souvztažného zápisu a vznikne tak haléřový rozdíl). účet zisků a ztrát: Zde zadaný účet zisků a ztrát způsobí, že při pozdějším tisku rozvahy bude simulováno přeúčtování ročního zisku/ ztráty na účet zisků a ztrát a bude vykázán na správné řádce rozvahy (ve skutečnosti se však neprovede žádné skutečné zaúčtování). Mají-li být provedeny účetní zápisy manuálně na účet zisků a ztrát, budou tyto zohledněny při tisku rozvahy a vyjmuty z vypočtené hodnoty zisků a ztrát. směnka přijatá/ vydaná: Tyto účty jsou interní účty k přeúčtování, které jsou užívány k zaúčtování směnek. Zde zadané účty jsou v účetní osnově zadány zásadně jako účty mající otevřené položky (srovnejte s kmenovými daty / účetní osnova ) a jsou vykazovány následně v otevřených položkách s aktuálními zůstatky směnek. záloha v hotovosti přijatá/ poskytnutá: Tyto zvláštní účty jsou používány jen ve spedici jako náhrada běžných účtů skont a jsou zakládány jen v těchto případech. zahajovací rozvaha: pracuje-li se s automatickým účtováním zahajovací rozvahy, pak je zde zadávána Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-11

12 odpovídající zahajovací rozvaha (a je zakládána ve věcné účetní osnově) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

13 Daňové kódy V tomto programu můžete definovat vaše potřebné daňové třídy/ druhy. Je možné zadat až 36 (při používání zvláštních značek i více) různých daňových tříd s odpovídajícím přiřazení přes označení k daňových druhů.!! Je vhodné definovat a označit jen takové daňové druhy, které skutečně budete následně používat. Dále máte možnost zadávat druhy daní dvakrát, přičemž se od sebe liší jen označením. Tyto druhy daním mohou být pak spojeny v programu: kmenové údaje / daňové účty s různými daňovými účty a označením finančního úřadu. Toto opatření je účelné jen tehdy, když je klient zdaňován u více finančních úřadů. K jednotlivým polím: druh daně...: alfanumerické Dropdown pole Zde vyberete, k jakému druhu daně mají patřit následující daňové třídy (např. DPH na výstupu, odpočet DPH, ). Výběrová tabulka je předem definována tvůrcem programu a nemůže být změněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-13

14 ozn. označení aktivní...: 1-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolné označení vámi používaných daňových tříd. Toto označení je dále použito při definici daňových účtů. Můžete použít jakékoliv písmeno abecedy popř. číslice : vstupní pole Zde můžete zadat interní označení daňové třídy/ druhu daně. Zde určíte, zda může být použit druh daně (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

15 Daňové účty V tomto programu definujete vámi použité sazby daně, založíte odpovídající daňové a skonto účty, které chcete použít v EURO-FIBu (nezapomeňte založit v účetní osnově) a spojíte je s dříve zadanými druhy daní pomocí pole ozn., které jste definovali (srovnejte s kmenovými údaji / daňové kódy / pole ozn ).!! Z technicko-programových důvodů musí být vytvořeny daňové účty a skonto účty pro daňové sazby s 0 % a uloženy ve věcné účetní osnově (DPH na vstupu/ výstupu 0 %). Tyto účty mohou mít shodná nebo rozdílná čísla účtů ve vztahu k normálním daňovým a skonto účtům, protože v rozpisu účtu je vždy k dispozici také daňový kód jako výběrové kriterium. druh z K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Dropdown Výběr druhu daně pro následující definici/ definice....: 1-místné, alfanumerické pole zobrazení Podle vaší definice v daňových kódech je zde zobrazeno zadané označení popř. při duplicitním zadání druhů daně může být vybráno jiné označení. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-15

16 procent daňový kód označení účet protiúčet účet skonto FA součet aktivní...: místné, numerické pole Zde je zadáván procento k této daňové sazbě....: 4-místné, alfanumerické pole Libovolný až 4-místný identifikační kód pro tuto daňovou sazbu, která je následně používána popř. vybírána při účtování.!! Duplicitní zadání kódu je nepřípustné....: vstupní pole Zadání označení daňové sazby/ kódu, která bude tištěna na součtovém listu....: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete přiřadit ke každému daňovému kódu vlastní daňový účet, na který mají být následně účtovány daně....: 8-místné, alfanumerické pole Je-li nutné pro určité druhy daně/ daňové kódy automatické přeúčtování daní, pak můžete právě zde zadat odpovídající protiúčet pro toto přeúčtování....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zadat v případě potřeby pro každý daňový kód vlastní účet skonto....: 3- místné, numerické pole Je-li váš klient zdaňován u více finančních úřadů, pak zde můžete (podle vašeho zadání v programu finanční úřad ) přiřadit jakýkoliv daňový kód odpovídajícímu finančnímu úřadu....: 3- místné, numerické pole Zde můžete stanovit pro tisk daňového přiznání jak popř. kam má být sečten každý jednotlivý daňový kód. Členění je prováděno vzestupně numericky a veškeré daňové kódy se stejným součtovým označením (číslem) jsou sečteny jako mezisoučet. Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

17 přiřazení daň.přizn...: 60-místné alfanumerické Dropdown pole Zde se vám nabízejí veškeré textové řádky daňového přiznání, které můžete přiřadit k jednotlivým druhům daně. Zde provedené přiřazení bude vytištěno v sestavě formulář předpis DPH (na rozdíl od tisku DPH-hodnot) přímo do prázdného formuláře daňového přiznání, které je připraveno uživatelem (srovnejte s kmenovými údaji / finanční úřad ). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-17

18 Finanční úřad číslo označení země zákon pro stát daňový formulář K jednotlivým polím:...: 3-místné, alfanumerické pole Zadání označení příslušného finančního úřadu popř. vyhledávání již zadaných finančních úřadů pomocí funkční klávesy F3....: 2 x 30-místné textové pole K zadání označení..: 3-místné, alfanumerické Dropdown pole V tomto poli je vybráno mezinárodní označení země, ve které má finanční úřad své sídlo.!! Mohou být vybrány pouze dříve zadaná označení v nabídce kmenové údaje program kódy zemí....: Dropdown pole Výběr zákonodárství pro řízení Eurofibu...: Dropdown pole s následujícími možnostmi: Rakousko U30 prázdný tisk formuláře se zobrazením hodnot DPH Rakousko U30 tisk hodnot DPH do uživatelem připraveného formuláře DPH. Německo 1999 Ust 1A už nepoužíván Německo 1999 Ust 1A prázdný už nepoužíván PSČ / obec...: 11-místné, numerické pole; 30-místné alfanumerické pole 2-18 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

19 ulice aktivní účetní osnova založeno/ změna telefon fax Zadání PSČ a místa finančního úřadu....: 30-místné alfanumerické pole Zadání doručovací adresy. Zde určíte, zda může být používán (tzn. je aktivní) finanční úřad či nikoliv. Výběr, zda v případě kopírování kmenových dat na tohoto klienta mají být zde zadaná data přepsána ( ) nebo nikoliv ( )....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplněna automaticky....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat telefonní číslo finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Shodně s polem Telefon pro faxové číslo finančního úřadu. číslo finančního úřadu...: 20-místné, alfanumerické pole DIČ referát kontaktní osoba Zadání čísla finančního úřadu....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte DIČ vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole Zde zadáte příslušný referát popř. číslo referátu vašeho klienta....: 20-místné, alfanumerické pole datum sumář DPH...: textové Dropdown pole Zadání příslušné kontaktní osoby na finančním úřadě. Máte na výběr datum účetní operace (standardně) a datum plnění (používáno např. v Maďarsku), které mohou sloužit k sestavení přiznání k DPH. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-19

20 Druhy operací V tomto programu definujete druhy operací. Tyto druhy operací tvoří základ zpracování účetních zápisů v rámci EURO-FIBu. Promyšlený systém druhů operací vám může výrazně ulehčit následnou práci. K jednotlivým polím: druh operace označení...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte pro druh operace zkratku. Touto zkratkou bude následně tento druh operace v celém Euro-Fibu spouštěn, vybírán,....: 20-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat až 20-místní text k přesnějšímu popisu druhu operace UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

21 druh účetní operace...: 1- místné, alfanumerické Dropdown pole Zde stanovíte, jaké účty mohou být vyvolány při účtování tímto druhem operace: Na výběr máte: ostatní účetní operace Účtování se pohybuje v rámci účetních účtů, mohou však být požadovány i účty odběratelů a dodavatelů. účtování odběratelů Prvním účtem účtování musí být odběratel. účtování dodavatelů Prvním účtem účtování musí být dodavatel. zahajovací rozvaha Zkratka pro zahajovací rozvahu; jeden z účtů musí být účet zahajovací rozvahy.!! Je-li definován jen jeden druh operace, která byla v tomto formuláři rezervována pro zahajovací rozvahu, je zaručen plynulý průběh automatické zahajovací rozvahy. Veškeré účetní zápisy s tímto druhem operace, které požadují jako protiúčet účet zahajovací rozvahy, jsou automaticky zařazeny do období 0. Přičemž u účetních zápisů, které se týkají číselných kódů odběratelů/ dodavatelů, nedojde k tvorbě otevřených položek. banka/ pokladna Zkratka platebních účetních zápisů; jeden z obou účtů musí být účet banky nebo pokladny. Následně bude automaticky s touto zkratkou navrhováno označení Má dáti/ Dal při účtování (v závislosti na tom, zda je protiúčet dodavatel nebo odběratel). 13. období Pokud má klient v kmenových údajích / obchodní roky aktivovánu možnost 13. období, musí být zadán s tímto označením i odpovídající druh operace. Účetní zápisy s tímto druhem operace jsou automaticky zaúčtovány posledním dnem obchodního roku do období 13. V zásadě by bylo možné, zpracovávat veškeré varianty účetních zápisů s označením ostatní účetní operace. Další varianty druhů účetních operací slouží k tomu, aby vám poskytly možnost vytvoření automatického zpracování (automatická zahajovací rozvaha, návrh Má dáti/ Dal, atd....). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-21

22 účet protiúčet aktivní účetní osnova založeno/ změna má dáti/ dal cizí měna aktivace...: 8-místné, alfanumerické pole Zde můžete zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako první účet....: 8-místné, alfanumerické pole Shodně s polem účet můžete zde zadat kontrolní účet, který bude při účtování automaticky nabízen jako druhý účet (protiúčet). Zde můžete zadat k určitému druhu operace protiúčet, který je při účtování zobrazen jako navrhovaná hodnota. V případě potřeby může být manuálně změněn (např.: účet tržby tuzemsko u druhu operace faktury vydané ). Zde určíte, zda může být účtováno druhem této operace (tzn. je aktivní) nebo je-li pro účtování uzamčen. Výběr, zda mají být přepsány ( ) či nikoliv ( ) zde zadané údaje v případě kopírování účetní osnovy na klienta....: Informační pole s datem prvního zadání popř. poslední změny jakož i označením uživatele. Tato pole jsou vyplňována automaticky....: Radiobutton Zde můžete určit, zda bude při účtování nejprve zadáváno označení Má dáti/ Dal: Má dáti.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Má dáti nebo Dal.. při účtování prvního zadaného účtu automaticky na stranu Dal....: Tímto souborem parametrů určíte zpracování cizích měn při účtování tímto druhem operace. Tímto polem určíte, zda bude umožněna evidence částek cizích měn při účtování tímto druhem operace.!! Následující Checkboxy pro řízení zadání v cizí měně jsou aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

23 datum kurzu kurz Tímto parametrem určíte, jaký má být při účtování použit kursový lístek zahraniční měny: datum dokladu je hledáno na základě zadaného data dokladu. Je vybrán takový kursový lístek, který odpovídá datu dokladu, popř. (nebyla-li zadána tabulka s tímto datumem) se vybere taková tabulka, která (počítaje zpět do minulosti) leží nejblíže datu dokladu. datum účetní operace shodně s datem dokladu bude vybrán kursový lístek na základě zadaného data účetní operace. pevné datum musí být při účtování zadán datum kursového lístku; tzn.: musí být skutečně k dispozici/ zadán kursový lístek s tímto datem. Není načítán změt do minulosti. Tímto parametrem určíte, jaký má být zásadně používán kurz zahraniční měny při účtování; k dispozici máte následující možnosti: kurz nákup kurz prodej kurz střed podle zde zadané možnosti bude při účtování nabízen kurz. číslo dokladu...: Tímto souborem parametrů můžete nastavit určitou automatizaci v závislosti se zadáváním interních čísel dokladů pro tento druh operace. zvýšit Tímto polem rozhodnete, zda má být při účtování tímto druhem operace automaticky zvýšeno interní číslo dokladu.!! Následující pole poslední je aktivní jen tehdy, je-li tento parametr aktivován. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-23

24 poslední kontrola...: 8- místné, numerické pole Pokud jste aktivovali automatické zvyšování interních čísel dokladů, pak můžete manuálně určit poslední zadané číslo. Tato hodnota bude poté průběžně při účtování aktualizována.!! Pracujete-li s automatickým zvyšováním čísel dokladů, pak je v každém případě zadáváno interní číslo dokladu, tzn.: i pokud přerušíte účtování, je zadáno interní číslo a při dalším účtování nebude navrhnuto opět toto číslo, ale následující. Jestliže nechcete mít v tomto případě mezery v číselné řadě, musíte ručně opravit toto číslo dokladu při účtování. Při aktivaci tohoto parametru je při účtování ověřováno, zda již jednou v tomto účetním období nebylo zaúčtováno zadané/ navržené interní číslo dokladu s tímto druhem operace. Pokud by se tak stalo, objeví se na obrazovce odpovídající varování.!! Duplicitní zadání čísla dokladu není v Euro-Fibu znemožňováno; dostanete pouze jedno varování. Pokud toto varování potvrdíte, pak bude pracováno dále s tímto duplicitním číslem dokladu.!! Pokud by došlo prostřednictvím dávkového importu k duplicitnímu zadání čísla dokladu, bude při aktivaci tohoto parametru přerušeno zaúčtování dávkou! volby všeobecně...: Tímto souborem parametrů můžete aktivovat přes druh operace účetní volby popř. pole volby účetního programu. kopírovat text úč.oper...: Checkbox Aktivací tohoto parametru se dosáhne duplicity textu účetní operace. Poslední zadaný text účetní operace pro druh operace je navržen (než bude změněn popř. smazán) pro každé další účetní operace jako textová předloha. výběr bank.spojení..: Checkbox Je-li tento parametr aktivován, máte možnost při účtování bankovních plateb vybrat, kterou bankou bude tato platba bezpodmínečně provedena (používáno u druhu operace faktury došlé v souvislosti s cesemi) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

25 archivace číslo přiřazení datum plnění zadání skonta..: Checkbox Výběr, zda může/ musí/ nebo nesmí být u tohoto druhu operace zadáno číslo archivace (šedý, černý nebo žádný háček v Checkboxu). Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat číslo přiřazení. Pomocí tohoto přiřazení můžete pro párovací a vyhodnocovací účely navzájem spojit zaúčtované doklady (otevřené položky a platby). K tomuto dojde díky několikerému zadání téhož čísla přiřazení...: Checkbox Aktivací tohoto parametru je umožněno při účtování zadat tzv. datum plnění. Tento datum je v mnoha zemích (speciálně v Maďarsku) rozhodující pro výpočet dlužné daně a daňové splatnosti. náklady na přiřazení..: Checkbox kopírovat z výběr - párování párování Tímto parametrem jsou aktivována při účtování pole pro zadání/ změnu účelu platby a vy je můžete vyplnit nebo pozměnit. Není-li tento parametr aktivní, pak zůstávají při účtování pole platebních podmínek nečinná (uložená šedě) a musejí být převzaty takové účely plateb, které byly předtím uloženy v účetní osnově odběratelů/ dodavatelů (list upomínky ). Speciálně vytvořený program na žádost klienta, který nemá ve standardní verzi žádnou funkci...: Dropdown pole Pokud je tato volba aktivována, je automaticky převzato v účetnictví číselných kódů odběratelů/ dodavatelů jméno zákazníka/ dodavatele do textu účetního zápisu a může zde být i manuálně pozměněno/ vymazáno....: Tímto souborem parametrů rozhodnete, zda má být umožněno u příslušného druhu operace párování otevřených položek. Tímto polem určíte, zda při potvrzení operace (týkající se OP) máte vstupovat do modulu otevřených položek. Teprve aktivací tohoto výběru máte k dispozici následující možnosti: zadání čísla fakt. Je-li toto pole aktivováno, objeví se na obrazovce při zadávání párování vstupní pole, kde může být zadáno Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-25

26 třídění zobrazení požadované interní číslo dokladu. Potvrzením tohoto čísla dokladu dojde k automatickému posunu k hledané otevřené položce a jejímu označení....: Dropdown pole V současnosti je možné třídit otevřené položky na párovací obrazovce podle data dokladu, data valuty a podle zakázkového střediska....: Dropdown pole Zde může být vybráno, má-li být při párování zobrazeno externí číslo dokladu, interní číslo dokladu nebo zakázkové středisko UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

27 Sběrné účty V tomto programu definujete vaše sběrné účty (jedná se o takové účty hlavního účetnictví, na nichž jsou vedeny a soustřeďovány pohledávky a závazky vašich odběratelů a dodavatelů). Pro odběratele/ dodavatele může být definováno libovolně mnoho sběrných účtů. K jednotlivým polím: odběratelé/ dodavatelé...: Radiobutton č....: 3-místné, numerické pole Zde vyberete, zda bude používán následující účet jako sběrný účet pro vaše odběratele nebo dodavatele. Pro případ, že potřebujete pro vaše pohledávky/ závazky více sběrných účtů, budou zde očíslovány vzestupně od (podle oblasti). Dvojí zadání je nepřípustné. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-27

28 účet přímé účtování aktivní...: 8-místné, alfanumerické pole Zde je zadáváno číslo účetního účtu, který chcete používat jako sběrný účet. Několikanásobné zadání stejného čísla účtu je nemožné. Tímto parametrem určíte, zda smí být na tento sběrný účet účtováno přímo. Není-li tento parametr aktivován, pak je možné účtovat na sběrný účet jen v souvislosti s účtováním odběratelů/ dodavatelů. Zde určíte, zda může být na účet účtováno (tzn. je aktivní) nebo je pro účtování uzamčen UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

29 Kódy měn Pracujete-li v EURO-FIBu se zahraniční měnou, pak tento program slouží k všeobecnému spravování měn. Zde zadáte přípustné zahraniční měny vč. jejich příslušného mezinárodního bankovního kódu,.!! Zahraniční měny, které zde nejsou založeny, nemohou být následně používány. Dodatečné zadání nové měny (otevření další vstupní řádky) nastane kliknutím na data nový nebo na odpovídající tlačítko pro nové zakládání ve vrchní všeobecné nabídce Eurofibu. K jednotlivým polím: kód...: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte libovolný až 3-místný kód měny (zkratka, jakou má být tato měna v Eurofibu označena). Pod tímto kódem bude následně zobrazována při každém výběru cizí měny. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-29

30 označení banka zaokrouhlení...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáno celé označení této měny....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadána mezinárodní zkratka této měny. Např.: Italská lira: Kód v EURO-FIBu LIT mezinárodní bankovní kód ITL Tento mezinárodní bankovní kód je využíván výlučně v rámci automatického platebního styku....: 4-místné, alfanumerické pole Zde stanovíte, na kolik míst má být tato cizí měna zaokrouhlena. výnosové kurs.rozd....: 8-místné, alfanumerické pole Zde zadáte účet výnosového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové zisky cizí měny budou účtovány na tento účet. nákladové kurs.rozd...: 8-místné, alfanumerické pole cizí měna-ocenění aktivní Zde zadáte účet nákladového kursového rozdílu pro tuto měnu. Veškeré kursové ztráty cizí měny budou účtovány na tento účet. Zde je zadáno pro jednotlivou měnu, zda se má podílet na konci roku na případném ocenění cizí měnou nebo nikoliv (srovnejte s účtování / cizí měna ocenění ). Zde určíte, zda může být touto cizí měnou účtováno (tzn. je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupná UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

31 Kursový lístek Použití cizích měn v EURO-FIBu je podmíněno vedle definic cizích měn také platnými kursy, kterými je účtováno. Mohou být uloženy kursové tabulky na základě datumu nebo mohou být převzaty/ zkopírovány již definované tabulky kursů a/ nebo mohou být jednotlivé měny upravovány. Od jsou zde zadávány kursy příslušných měn k EURu. K jednotlivým polím: základní měna kurs k EURu...: oznamovací pole Zde je zobrazována vámi zadaná základní měna klienta v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje....: oznamovací pole Zde je zobrazován fixní kurs vaší základní měny k EURu, který jste zadali v menu kmenová data kmenové údaje program základní údaje (pokud není již vaše účetnictví vedeno v EURu). Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-31

32 datum kód prodej střed nákup k Dále mohou být uloženy na třech listech požadované kursové lístky, přičemž pro samotný EURO-FIB je důležitý jen list účetnictví. Listy externí 1-3 a externí 4-6 slouží k zadání kalkulačních kursů, které jsou používány jen externím programem popř. jsou exportovány jen pro externí programy....: datumové pole Pod tímto datem bude následně uložen kursový lístek do systému. K jednomu datu může být uložen jen jeden kursový lístek....: 3-místné, alfanumerické zobrazovací pole Zde jsou zobrazeny (podle vaší definice v programu kmenová data kmenové údaje kódy měn ) veškeré zadané kódy cizích měn (srovnejte se strukturou kursového lístku )....: místné, numerické pole Zde můžete zadat kurs prodej....: místné, numerické pole Pro kurs střed shodné s polem prodej....: místné, numerické pole Pro kurs nákup shodné s polem prodej....: 6-místné, numerické pole Zde je zadána měnová jednotka cizí měny, pro níž budou platné předem zadané kursy. např. SFR (švýcarský frank) za 100 tzn. zadaný kurs platí pro 100 jednotek cizí měny USD (americký dolar) za 1 tzn. zadaný kurs platí pro 1 jednotku cizí měny 2-32 UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

33 aktivní Struktura kursového lístku Struktura kursového lístku v EURO-FIBu pro Windows je dynamická, tzn. že už nemusíte evidovat každý den veškeré měny. Program samostatně rozpozná, jaká měna byla uložena do jakých kursových lístků s hodnotami. Při účtování jsou zobrazovány při vyhledávání kursového lístku jen takové tabulky, kde byla uložena odpovídající měna včetně hodnoty. Při novém vkládání/ při kopírování kursových lístků musíte vyplnit jen ty měny, které se skutečně změnily. Zde určíte, zda smí být tímto kursem účtováno (tzn. že je aktivní) nebo zda je pro účtování nepřístupný. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-33

34 Kódy zemí V tomto programu definujete země, které jsou Vám k dispozici v EURO-FIBu. Tyto hodnoty jsou používány jak v účetní osnově odběratelů a dodavatelů tak i společně s mezinárodními kódy měn v platebním styku. K jednotlivým polím: název země int. kódy - země...: 30-místné, alfanumerické pole Zde je zadáván celý název země. Tento celý text je přiřazován v upomínkách k názvu země v poli adres....: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka země (podle mezinárodního označení aut) UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

35 int. kódy - banka...: 3-místné, alfanumerické pole Zde je zadávána zkratka banky země (mezinárodní kód země banky). člen EU např. Spolková republika Německo: kód země: kód země banky: kód měny:...: Checkbox D DE DEM Výběr, zda je či není země členem Evropské unie. Tento výběr je následně účinný v souhrnných hlášeních. Dále jsou jen u členů EU volně přístupná pole osobních základních listů s IČO-číslem a mohou tam být vyplněna. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-35

36 Pošty V tomto programu můžete definovat PSČ a pošty, které budete v EURO-FIBu používat. Zde zadané hodnoty využijete v účetní osnově odběratelů a dodavatelů. K jednotlivým polím: země PSČ Ort...: pole Dropdown Podle definice v kódech zemí zde vyberete zkratku země, pro kterou chcete založit poštu....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte poštovní směrovací číslo....: 3-místné, alfanumerické pole Zde zadáte název obce odpovídající směrovacímu číslu UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

37 Zaměstnanci V tomto programu můžete zadat základní údaje o zaměstnancích vašeho klienta. Zde evidovaní zaměstnanci mohou být následně označováni v automatickém platebním styku jako odpovědné osoby za provedení plateb. Toto opatření je nutné do té míry, je-li v EDIFakt V3 Standard předem stanoveno, že při každé platbě je udáváno jméno osoby odpovědné ve firmě za provedení platby a zároveň je odesláno se souborem platebních dat. K jednotlivým polím: číslo...: pole Dropdown Libovolné zadání číselného označení vašeho zaměstnance. M/ Ž...: 2 x Radio Buttons Výběr, zda jde o ženu nebo muže. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-37

38 titul...: textové pole křestní jméno/příjmení...: 2 x textové pole činnost telefon/ fax/ Zde zadáte požadované oslovení zaměstnance. Zadání křestního jména a příjmení zaměstnance....: 5-místné, textové pole Zadání zkráceného označení oboru činnosti zaměstnance (např.: PS pro platební styk, MONT pro montáže, atd. )....: 25-místné, alfanumerické pole Zadání odpovídajících kontaktů na zaměstnance UKmenové údajeu Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows

39 Jazyky V tomto programu mohou být ukládány alfanumerické kódy jazyků pro jazyky používané u klienta. Přes tyto kódy jazyků dochází v číselníku odběratelů/ dodavatelů k přiřazení jednotlivých číselných kódů odběratelů/ dodavatelů k určitému jazyku. Na základě zde a v číselných kódech odběratelů/ dodavatelů zadaných kódů jazyků je následně možný automatický tisk upomínek, potvrzení zůstatků a faktur za úroky z prodlení v odpovídajícím jazyce. číslo označení K jednotlivým polím:...: 5-místné, alfanumerické pole Zadání čísla (zkratky), které má být přiřazeno k určitému jazyku....: textové pole Zadání jazyka, který bude přiřazen k předem zadanému číslu. Návod k obsluze EURO-FIB pro Windows UKmenové údajeu 2-39

Kmenové údaje. Všeobecně

Kmenové údaje. Všeobecně Kmenové údaje Všeobecně V této podnabídce kmenových dat naleznete takové programy, které mají přímý vliv na účetní zpracování klienta v EURO-FIBu. Zde provedená nastavení/ zadání se projeví jak v dalších

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Kontrolní hlášení. Pokladna

Kontrolní hlášení. Pokladna Kontrolní hlášení V číselníku kódů DPH je nejprve potřeba nastavit druh sazby DPH, pozice č. 1 platná od 1.1.2011 se potom použije pro vlastní výběr kódů DPH do jednotlivých částí kontrolního hlášení.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking Uživatelská příručka pro MPU internetbanking OBSAH 1. Úvod... 3 2. Zkratky a pojmy používané v dokumentu... 3 3. První přístup... 3 Přihlášení pomocí SMS... 4 První přihlášení... 5 Příkaz k úhradě v CZK...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de

Konten. Bilanz BWA. AfA. Salden. >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de Konten BWA Bilanz AfA Salden >TimeLine Finanční účetnictví. Výkaznictví// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš Software byl vyvinut v uzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe našich zákazníků oslovují

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos metodika automatického účtování Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby a tuzemské samozdanenie stavebných prác S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty možnost vstoupit do režimu osobité úpravy

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Novinky v programu Účtárna 2.05

Novinky v programu Účtárna 2.05 Novinky v programu Účtárna 2.05 Podpora pro export do CSÚIS ve výkazech lez provést export dat do účetního systému CSÚIS. Umístění: tlačítko Různé - Export do CSÚIS. Výkazy a rozpočty. kap. 8.2 Tisk a

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - pokladny Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Úvod WinFVS je hlavním modulem FVS a umožňuje v celém rozsahu současnou práci z více pracovních stanic (v síťové instalaci) Umožňuje: Údržbu kmenových souborů - odběrných míst - odběratelů - saldokonta

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Společná data Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2)

Uživatelský manuál. pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2) Uživatelský manuál pro klienty České spořitelny, a.s. ke službě SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefonů sítě O2) Vážení klienti, představujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking České spořitelny,

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vytváření a evidence smluv. 2012 Petr Čulík PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vytváření a evidence smluv 2012 Petr Čulík Anotace Aplikace slouží uživateli jako nástroj pro vytváření a evidenci jednorázových,

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Import do programu WinDUO.

Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO je řešen dvěma způsoby jednak za pomocí textového importu implementovaného přímo v programu a nebo za pomocí tzv. Plug-In DLL knihoven, které ale nejsou

Více

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016

Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlášení DPH 25.5.2016 Kontrolní hlá š ení DPH Obsah Zařazení dokladu do kontrolního hlášení... 3 Kódy DPH... 3 Klient... 3 Doklad protistrany... 4 Řádky plnění... 4 Část A... 5 A.1. Přenesená

Více

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MODEL ZELENÁ LOUKA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního

Více

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE SYSTÉM EDS SMVS PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE Dokumentace systému EDS SMVS Předáno dne: 10. 6. 2010 Dokumentace systému EDS SMVS Příručka pro školení EDS a SMVS Datum předání: 10. 6. 2010 EZI: ES/UD/1/4 Zpracovala:

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE

MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE MANUÁL MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE verze 16.0 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Více

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Národní památkový ústav Valdštejnské nám. č. 3 Praha 1 Malá Strana SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Státní příspěvková organizace Národní památkový

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace V Přerově, 18. června 2012 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.51 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP Příručka pro příjemce podpory k ukončování Praha, září 2008 Obsah 1 Realizace projektu...3 1.1 Zahájení realizace projektu uznatelnost nákladů...3 1.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu...3

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Schvalování plateb v Internet Bance

Schvalování plateb v Internet Bance Schvalování plateb v Internet Bance Obsah Schvalování plateb obecně... 3 Popis funkčnosti... 3 Pro koho je určeno... 3 Výhody... 3 Aktivace... 3 Přehled aktivních operací... 3 Příprava plateb... 4 edisponent

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště Grantové řízení Oranžové hřiště Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? 1/12 Jak podat Žádost o nadační příspěvek Podat žádost lze výhradně vyplněním a

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu Uživatelský manuál pro program DPH_ZMENA Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2012 verze dokumentu: Manual DPH 2012 Verze

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový

Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Manuál pro Model environmentálního vzdělávání Přírůstkový Model verze 17.0, 19.0 (XLIII., LXV. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Změna sazeb z 19% na 20%

Změna sazeb z 19% na 20% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2011 dochází na Slovensku ke změně základní sazby DPH z 19% na 20%. Změna sazeb z 19% na 20% Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY výzva II - prodloužení

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Nová funkcionalita Potvrzení o provedené transakci ve formátu PDF

Nová funkcionalita Potvrzení o provedené transakci ve formátu PDF Verze 2.65 1.10.2015 Aktualizace grafického rozhraní Použití aktualizovaného grafického modulu a s tím související drobné grafické úpravy v aplikaci aktualizace na novější verzi použité grafické komponenty

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA III II. prodloužení Praha říjen 2013 Dokument je výhradním

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

Instalace a popis programu

Instalace a popis programu 1 Instalace a popis programu Milan Hradecký 2 Úvod : Program DANEVID složí k evidenci příjmových a výdejových dokladů, jejich automatickému setřídění podle data a k vytištění potřebných sestav pro zjištění

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 rosinec 2015 Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 Obsah Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0... 1 Obsah... 1 Splátkové kalendáře... 1 Kompletní popis funkčnosti pro Splátkové

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00

FINANCE. Uživatelská příručka. DATA Software s.r.o. Opava. verze 5.00 FINANCE verze 5.00 Uživatelská příručka DATA Software s.r.o. Opava O B S A H 1. ÚVOD... 4 1.1. ČLENĚNÍ PŘÍRUČKY... 4 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ MODULU... 5 1.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY... 8 1.4. INSTALACE

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

2.2. Zákonná úprava... 18

2.2. Zákonná úprava... 18 Grand 19.103 - rozdílová pøíruèka Obsah 1 Sleva na sociálním pojištìní.................. 1 1.1. Sleva v programu GRAND................. 1 1.1.1 Kontrolní sestava poèátkù a koncù pracovního pomìru...................

Více