Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt na zařízení: 5. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti: 6. Součásti školy: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Na Lindovce Kroměříž Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Ing. Miroslav Školoudík Antonín Hubáček (zástupce ředitele pro TV) telefon: , fax: čj /04-21 Střední odborné učiliště technické IZO: Kapacita: 850 žáků Střední odborná škola technická IZO: Kapacita: 120 žáků Školní jídelna IZO: Kapacita: neuvádí se 7. Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ Počet Počet Počet žáků Přepočtený počet Počet žáku na škol tříd žáků na třídu podle pedagogických přepočet pedagog. stavu k pracovníků pracovníků SOŠ ,2 8,01 12,23 SOU ,6 59,961 9,84 Typ Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáku na školského skupin podle stavu počet přepočet pedagog. zařízení k pracovníků pracovníků Školní jídelna ,091 - Domov mládeže

3 8. Rada školy Datum založení tohoto orgánu je 1. leden Ve školním roce 2009/2010 se rada sešla dvakrát a předmětem jednání byly především otázky dalšího rozvoje školy po stránce personální (generační výměna), finanční záležitosti, aktuální i budoucí studijní nabídka, účast školy v projektech, rámcové a potažmo také školní vzdělávací programy a jiné. Jednání řídí předseda rady a vždy na něj zve ředitele školy. Složení Rady školy je následující: Předseda: Členové: Fuksa Bronislav, Ing. Uher Jaromír, Ing. Fritscher Aleš, Ing. Pekárek Karel Suchnová Miluše Vala Věroslav, Mgr. Funkční období ŠR končí v roce Mimoškolní nebo občanská sdružení Mnoho let pracuje Sdružení rodičů a přátel SŠ - COPT Kroměříž jako zcela samostatný právní subjekt, se svým výborem, plénem a vlastním financováním. Zdrojem financí jsou příspěvky od rodičů nebo případné dary od sponzorů. Na pravidelné schůzky výboru je zváno i vedení školy. Je zde řešena především problematika výchovně vzdělávacího procesu a to v celé šíři. SRP hradí účast žáků na různých soutěžích či slavnostní vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Sdružení dále financuje a spolupořádá ples školy. Na škole úspěšně funguje i Rada žáků (zvolení zástupci jednotlivých tříd), se kterou přibližně jednou za čtvrt roku jedná ředitel školy. Řeší se náměty, připomínky, ale také stížnosti na celkovou činnost školy ve všech oblastech. Jednání probíhá v naprosto otevřené atmosféře, kdy žáci mohou bez obav vyjadřovat kritiku a poukazovat na různé nedostatky. Také tato instituce bude pracovat na škole i nadále. 10. Zhodnocení současného stavu školy Jedinečnost školy v oblasti technického vzdělávání v okrese má své nesporné výhody (není konkurence), i tak ale musíme řešit spolu s firmami malý zájem žáků, respektive rodičů o většinu vyučovaných učebních a studijních oborů. Studijní nabídka se zdá být stabilizovaná, přesto se stále zamýšlíme nad možnostmi inovace. Co nového zařadit do výuky, kam směrovat některé obory. Úspěšně naplněnou prioritou ve školním roce 2009/2010 bylo zapracování požadavků firem do učebních dokumentů včetně ŠVP a aktualizace učiva o novinky a poznatky ze vzdělávání učitelů v různých projektech či seminářích. Z pedagogického hlediska považujeme za důležitou tvorbu ŠVP téměř všech vyučovaných oborů (kromě NS) a zahájení výuky dle těchto dokumentů od Za velmi pozitivní čin považujeme zavedení stipendií žákům nedostatkových oborů na trhu práce Zlínským krajem, což se poslední dva roky projevovalo snížením absence žáků a výrazným zvýšením zájmu devátých tříd o studium na naší škole. Pro školní rok 2010/2011 ale zájem ZŠ opět poklesl. Výsledkem jsou problémy v sestavování tříd i UVS a nucená přijímání úsporných opatření. Úbytek přibližně 90 žáků se promítne výrazně i do financování školy. Dále byla v říjnu 2009 dokončena druhá sebehodnotící zpráva, opět metodou Barvy života. V této oblasti jsme začali realizovat projekt ve spolupráci ze zřizovatelem, který bude ukončen a vyhodnocen v roce Nepodařilo se nám snížit procento neúspěšných žáků jak při závěrečných a maturitních zkouškách, tak ve výsledcích v jednotlivých ročnících. Zde vidíme velké rezervy pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem přístupu k žákům a jejich schopnostem, rezervy v práci třídních učitelů a rezervy, které nám ukázala autoevaluační zpráva. V oblasti materiální základny došlo k realizaci opatření směřující ke zlepšení výukových prostor (nové laboratoře a dílny, úprava učeben a sociálního zařízení, nákup nových strojů a zařízení), dobudování sítě VT apod. Ke kvalitě pohybové výuky přispěje určitě dokončená rekonstrukce tělocvičny a posilovny. Podstatné změny v úrovni estetiky prostředí bylo dosaženo revitalizací chodeb. Vzhledem k trvalému nedostatku finančních prostředků musíme stanovit priority a časové období, jak situaci zlepšit. 2

4 II. Přehled vzdělávacích programů a praxe 1. Vyučované obory Číslo oboru Název oboru ročník/počty žáků Celkem H/01 Strojní Mechanik H/001 Zámečník H/01 Obráběč kovů H/001 Obráběč kovů H/02 Karosář H/002 Klempíř - strojírenská výroba H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Automechanik H/01 Autoelektrikář H/001 Autoelektrikář H/01 Elektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud H/01 Instalatér H/001 Instalatér H/01 Opravář zemědělských strojů H/003 Opravář zemědělských strojů L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik L/01 Autotronik L/001 Autotronik L/506 Provozní technika L/506 Provozní elektrotechnika M/01 Elektrotechnika M/004 Slaboproudá elektrotechnika Celkem žáků Celkem tříd Inovace vzdělávacích programů a zavádění nových metod výuky a vzdělávání Ve školním roce 2009/10 byl vytvořen školní vzdělávací program pro obor vzdělání: - Mechanik seřizovač (23-45-L/01) a tudíž všechny obory, s výjimkou nástavbového studia, budou ve školním roce 2010/11 vyučovány podle školních vzdělávacích programů. Pro tvorbu ŠVP byl sestaven dílčí realizační tým v jehož čele stál jeho vedoucí gestor daného oboru předseda metodické komise pro obory strojírenské a předsedové metodických komisí, kteří byli odpovědni za zpracování osnov všeobecně vzdělávacích předmětů. V realizačním týmu byli zastoupeni jak učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, tak vyučující nosných teoretických odborných předmětů a učitelé praktického vyučování odborného výcviku. Při tvorbě ŠVP bylo využito především poznatků z různých školení, které absolvovali pracovníci vedení školy, samotní tvůrci ŠVP a koordinátor realizačního týmu. Dále byl jako výchozí podklad použit Rámcový vzdělávací program daného oboru vydaný MŠMT a Metodika tvorby ŠVP SOŠ a SOU, zpracovaná Národním ústavem odborného vzdělávání. Neocenitelnými pomůckami při vlastní tvorbě ŠVP byl produkt SMILE Editor a ŠVP vypracované v předchozích letech pro ostatní obory, zejména obor Autotronik. Ke ŠVP se vyjadřovali i sociální partneři a jejich podnětné připomínky byly do programu zahrnuty. 3

5 3. Způsob zabezpečení odborné praxe Odborný výcvik je vyučován především na vlastních pracovištích SŠ - COPT Kroměříž a na odloučeném pracovišti Na Lindovce. Seznámení žáků se s vysoce specifickými, nákladnými zařízeními se provádí u specializovaných firem, které s SŠ - COPT zpravidla dlouhodobě spolupracují. Přehled pracovišť ODV Vlastní pracoviště 538 SPV 0 PPV 0 Smluvní pracoviště soukromých firem Přehled pracovišť a umístění žáků a) Odborná praxe pro žáky učebních oborů A. T. Motosport, Zádveřice Raková Auto Eden, Kroměříž Auto Šťastný, Zlín Autokarosárna Šindelek, Hulín Autokarosárna Josef Smolinka, Kroměříž Autosalon Kromexim, Kroměříž Autoshop Paulus, Kroměříž Autoopravna Roman Sobek, Bystřice pod Hostýnem Autoopravna Sekera, Holešov Batěk Zdeněk, Chomýž CSAO, Kroměříž DobeCar, Holešov Dřímal servis, Kroměříž Elektro KM, Kroměříž Elko EP, Holešov Ermo Vlastimil Kabelka, Kroměříž Fatra, Napajedla Geko kovoobrábění, Ludslavice Harko, Trávník Instalace Plus, Kroměříž Inprost, Kroměříž Ivan Topič, Roštění Ivos Zlín, Fryšták Jaromír Zavadil, Holešov Jiří Machovský Mabon, vodoinstalaterství, Holešov Karim, Hulín Karop, Lukov Karosárna Zábranský, Bystřice pod Hostýnem Kobliha Car, Přerov Kovo Uličný, Hulín KR Motocentrum, Tištín Kromexim Products, Kroměříž Libor Dubčák - Instalaterské práce, Zlín-Prštné Lukrom, Zlín Magneton, Kroměříž Modikov, Hulín M-servis, Kroměříž Neko Hulín P + L, Biskupice Pavel Pátík, vodoinstalatérské práce, Hulín Pilana MCT, Hulín Progrescar, Fryšták Profi Car, Holešov Ptáček pozemní stavby, Kojetín Radek Hausner, Zdounky Rovina, Hulín Silenta Plus, Holešov Spálovský, Kroměříž TipTyre Pneucentrum, Kroměříž Toshulin, Hulín Valčík kovo, Bystřice pod Hostýnem Vermos, Kroměříž Votop Olšina, Šelešovice Zdeněk Vrbecký - AZV, Kvasice Zliner, Zlín b) Odborné praxe pro žáky studijních oborů Odborná praxe žáků oboru Slaboproudá elektrotechnika se uskutečňovala v dílnách a laboratořích školy. Dílny jsou vybaveny hrotovými mikropájedly umožňující ruční osazovaní desek plošných spojů. Teoretické vědomosti byly ověřovány také při sestavování elektronických obvodů na nepájivých kontaktních polích. Velkým přínosem pro žáky byla možnost zapojování a simulace elektronických obvodů pomocí výukového systému µlab, jež je založena na reálném experimentu s podporou počítače. Součástí praktické výuky ve 2. a 3. ročníku byla souvislá odborná praxe zaměřená na elektrotechniku v délce deseti dnů. Cílem souvislé praxe bylo seznámení žáků s pracovním prostředím konkrétních firem a získání nových teoretických poznatků a praktických dovedností na příslušném technickém vybavení firem. Souvislá praxe působila jako zpětná vazba mezi teoretickou výukou a odbornou praxí v SŠ - COPT Kroměříž. Žáci třetího ročníku absolvovali poprvé souvislou praxi v zahraničí v rámci projektu Bezolovnaté pájení - Zelená cesta EU a získali od přijímací organizace certifikáty a Europassy Mobility. AEV, Kroměříž Autosalon Kromexim, Kroměříž Baski Components, Kroměříž CSRC Manufacturing, Kroměříž Elektric P. D., Holešov Elektro Kroměříž, Kroměříž Elektroinstalace Hradilík, Bystřice p. Hostýnem Elektroservis, Kroměříž Elektroservis Jiří Režný, Holešov Elektrosystémy, Zlaté Moravce Elmo obchod Zlín, Napajedla Elmont CZ, Kroměříž 4

6 Elmont elektro audio video, Bystřice p. Hostýnem Gastroma, Stabenice Global Business, Kroměříž Kanspo, Vážany Merten Czech, Napajedla MRB Sazovice, Sazovice NWT Computer, Hulín Petr Urban zámečnictví a nástrojařství, Pačlavice Raab-Computer, Bystřice p. Hostýnem Racom, Blansko Solar Center, Kroměříž Technosoft, Chropyně Teplárna Otrokovice, Otrokovice Univex Štěchovice, Kroměříž << svařování plamenem svařování plastů >> 5

7 III. Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 69 66,155 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících a) Učitelé Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. učitel 22,5 VA, spec. tanková ano učitel 21 VŠ, TEV x učitel 22 VŠ, IT x učitelka 21 OU, křes. výchova+jn pro ZŠ x učitel 21 VUT el. sil., ODP elektro ano učitelka 22 CHTF, CHE, NJA ano učitelka 21 ICT ne učitel PV 24 UTB Zlín, Bc., Ing. informatika ano učitel 23 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UJEP, TEV, ZEM x učitelka 21 UP, MAT, CHE x učitel 22 VŠB, ODP strojní ano učitelka 23 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano učitel 17 VUT, ODP strojní ano učitel 21 SEŠ, JŠ JA ne učitel 17 OU, MAT, VYT x učitel 22 VUT Brno, stroj. technologie ne učitelka 21 UJEP, MAT, BRV x učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UP, učit. TV+ON x učitel PV 24 VŠB, VŠ elektro ano učitelka 22 VŠD Žilina, žel. stavitelství ano učitel 21 VŠDS str. a el., ODP elektro ano učitel 22 UP Olomouc, spec. pdg. x učitelka 21 UP, učitelství FY x učitel 23 VUT stroj., ODP strojní ano učitel 22 VUT el., ODP elektro ano učitelka 21 VUT TECH, CHE, FYZ ano učitel 18 UJEP, CJL, OBN x učitel 21 UP, CJL, OBN x učitel 22 VVTŠ, provoz a opravy ano učitel 23 VVŠ LM, ODP automob. ano učitel 22 UP, OBN ano učitelka 21 UJEP fil., FJA, RJA x učitelka 21 UJEP ped., OBN, CJL, RJA x 20 6

8 Učitelé se zkráceným úvazkem 01. ředitel 1 VŠZ mech. zemědělství ano zást. ředitele 4 UJEP strojní, ODP strojní ano učitel 10 VŠB, Bc. robotika ano učitel 7 VUT strojní, ODP strojní ano učitelka 7 VŠZ, mech. zemědělství ano učitelka 4 UJEP, ped. JR+D x učitelka 10 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano učitel 20 VUT el., ODP elektro ne 38 b) Učitelé odborného výcviku Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. UOV 34,5 ÚSO, OZS ano UOV 32,5 ÚSO, A ne UOV 34,5 ÚSO, ELE ne UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 17 ÚSO, I ne UOV 34,5 ÚSO, A ne UOV 15 ÚSO, AE ano VUOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 32,5 ÚSO, OZS ano UOV 27 ÚSO, MS ano UOV 18 Bc., PLC ano UOV 30 ÚSO, MS ano UOV 34,5 ÚSO, ZAM ano UOV 15 ÚSO, ZAM ano UOV 32 ÚSO, ELE ano UOV 15 ÚSO, ELE ano UOV 34,5 ÚSO, AUT ano UOV 34,5 ÚSO, OZS ano UOV 34,5 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OK ano UOV 34,5 ÚSO, OSZ ano UOV 32 ÚSO, E, UOK ano VUOV 17,5 ÚSO, ZAM ano UOV 34,5 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OZS ano UOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 30,5 ÚSO, AUT ano UOV 34,5 ÚSO, AE ano Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje a) Učitelé Nejmladší pracovník má 30 let, nejstarší 66 let. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, převažují však pracovníci nad 40 let. K odešlo 7 učitelů z důvodů ukončení smlouva na dobu určitou (5 důchodců a 2 učitelé odcházející do starobního důchodu). Průměrný věk učitelů k je 50,62 roků. Z toho 40 učitelů má VŠ, 2 učitelé Bc. a 1 učitel ÚSO. b) UOV Všichni učitelé odborného výcviku mají potřebné vzdělání s potřebnou aprobací, včetně pedagogického minima. Pouze 4 UOV nemají DPS (1 v současné době studuje). 1 UOV má kvalifikaci Bc., obor inženýrská informatika. Věková struktura UOV částečně vyplývá z 7

9 celkového průměrného věku, která činí 51,72 let. Přesto se v kolektivu nacházejí mladí dostatečně odborně vzdělaní učitelé, kteří se nebojí zavádět do výuky nové prvky, nové pohledy. Všichni učitelé si v průběhu praxe rozšiřují odborné i pedagogické znalosti a dovednosti v různých vzdělávacích kurzech, školeních či seminářích, včetně samostudia. 4. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů Požadovaný stupeň vzdělání 97% Aprobovanost výuky 89% 5. Nepedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 30 30,875 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor 01. Sekretářka 1 ÚSO Gymnázium 02. Sam. personální prac. 1 ÚSO SPŠS 03. Skladový referent 1 V prodavačka 04. Zásobovač, řidič 1 ÚSO technické 05. Účetní 1 ÚSO ekonomické 06. Vedoucí správy provozu 1 ÚSO technické 07. Domovník 1 V strojní zámečník 08. Uklizečka 1 Z 09. Uklizečka 1 V obráběčka kovů 10. Uklizečka 1 ÚSO mechanička 11. Uklizečka 1 V svrškařka 12. Uklizečka 1 V obráběčka kovů 13. Recepční 1 SO ekonomické 14. Recepční 1 ÚSO SVVŠ 15. Vedoucí ek. úseku 1 ÚSO ekonomické 16. Vedoucí účetní 1 ÚSO ekonomické 17. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 18. Adm. pracovnice 1 ÚSO ekonomické 19. Účetní 1 ÚSO ekonomické 20. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 21. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO ekonomické 22. Vedoucí kuchařka 1 V kuchařka 23. Kuchařka 1 V kuchařka 24. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 25. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 26. Správce počít. sítě 1 ÚSO technické 27. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 28. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 29. Projektový manager 1 VŠ ekonomické 30. Prodavačka 0,875 V svrškařka 31. Uklizečka 1 V švadlena 8

10 Legenda: Z základní V vyučen SO střední odborné vzdělání ÚSO úplné střední odborné vzdělání VŠ vysokoškolské vzdělání << den otevřených dveří den učitelů >> 9

11 IV. Údaje o přijímacím řízení 1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu (včetně nástavbového studia) Kód Název Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1. kolo Celkem + další přijato kola Zápisový lístek odevzdalo Počet přijatých k L004 Mechanik seřizovač L01 Autotronik H01 Elektrikář H01 Autoelektrikář H01 Strojní mechanik H01 Obráběč kovů H02 Karosář H01 Mechanik opravář MV H01 Instalatér H01 Opravář zem. strojů M01 Elektrotechnika L506 Provozní technika L506 Provozní elektrotechnika Celkem Počet odvolání 2. Základní kritéria pro přijímací řízení a) Obory středního vzdělání s výučním listem Prospěch Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku, za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. Tyto průměry se sečtou a podělí třemi. Vychází průměr stanovující pořadí uchazeče. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů stejný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro oborů z Matematiky u strojních oborů Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje Potvrzení ÚP o zdravotním znevýhodnění, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. b) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Prospěch Rozhodují výsledky SCIO testů. Dále je hodnocení shodné s kritérii oborů s výučním listem. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů shodný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro i strojních oborů z Matematiky u strojních oborů U nástavbového studia rozhoduje průměrný prospěch za 1. pololetí druhého ročníku, za 2. pololetí druhého ročníku a za 1. pololetí třetího ročníku. Při rovnosti výsledků se přihlíží ke stupni klasifikace tak jako u čtyřletých oborů. Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje Potvrzení ÚP o zdravotním znevýhodnění, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. 10

12 c) Komplexní hodnocení uchazeče ze ZŠ se do přijímacích kritérií nezařazuje Váha pořadí Střední vzdělání s výučním listem - Průměrný prospěch: 100% Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Průměrný prospěch: 50% - SCIO testy: 50% Nástavbové studium - Průměrný prospěch: 100% d) Komplexní hodnocení uchazeče ze ZŠ se do přijímacích kritérií nezařazuje dosažených bodů dosažených bodů dosažených bodů mínusové body 4 3. Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů Obor Forma vzdělání Délka studia Počet přijímaných žáků Mechanik seřizovač - mechatronik denní 4 30 Elektrotechnika denní 4 30 Autotronik denní 4 30 Provozní technika denní 2 22 Provozní elektrotechnika denní 2 10 Elektrikář denní 3 30 Autoelektrikář denní 3 20 Strojní mechanik denní 3 12 Obráběč kovů denní 3 30 Karosář denní 3 10 Instalatér denní 3 10 Mechanik opravář motorových vozidel denní 3 30 Opravář zemědělských strojů denní Odvolací řízení Celkový počet odvolání 22 Počet žáků přijatých na základě odvolání Přestupy v rámci prvních ročníků Mechanik seřizovač - mechatronik 1 Elektrikář 1 6. Přehled o žácích přijatých do vyšších ročníků na základě rozhodnutí ředitele SŠ (obory a počty žáků) Elektrikář slaboproud 1 Elektrikář silnoproud 1 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Autotronik 1 Mechanik seřizovač mechatronik 3 Automechanik 1 11

13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok počet žáků k 1. celkový prospěch k zanechalo s vyzn. prospělo neprospělo neklas. studia Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků v prospěch náhradní posledním roč. s vyzn. prospělo neprospělo termín ZZ MZ a) Statické výsledky MZ Třída MS 4 At 4 SE 4 PTE 2 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Neukončilo záv. r Připuštěno k MZ Účast u MZ Nepřítomno Neukončilo MZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Písemná část CJL 3,42 2,76 2,31 2,63 2,73 Český jazyk a lit. 3,18 3,06 2,54 3,30 2,99 Volitelné předměty 2,88 3,17 2,50 3,40 2,96 ODP základní 3,53 2,78 2,96 3,15 3,09 ODP speciální x 2,56 2,83 3,25 2,89 Praktická část 3,53 2,42 2,42 3,40 2,91 MZ celkem 3,28 2,80 2,65 3,30 2,98 Pozn.: Celkové průměry jsou počítány bez písemné části CJL, volitelné předměty: MAT, FYZ, AJA, NJA, ICT. 12

14 b) Statistické výsledky ZZ Třída ZOI 3 A 3 EAe 3 OZS 3 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Připuštěno Neukončilo záv. r Účast u ZZ Nepřítomno Neukončilo ZZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Celkem Písemná část 3,37 2,96 3,38 3,36 3,26 Praktická část 2,93 2,70 2,88 2,18 2,67 Ústní část 3,03 2,91 2,75 2,50 2,82 ZZ celkem 3,11 2,86 3,00 2,68 2,92 c) Hodnocení praktické části MZ a ZZ Praktická část závěrečných a maturitní zkoušek jednotlivých oborů je postavena na prověření jak praktických znalostí, tak i dovedností jednotlivých žáků. Výsledkem je konkrétní činnost, jejímž produktem je sestava, či výrobek, u kterého se hodnotí především dosažená funkčnost a ostatní parametry splňující zadání. Celá praktická část závěrečných i maturitních zkoušek důsledně navazuje na písemné části. Zadání praktické části vychází z obvyklých činností jednotlivých odborností u firem, ve kterých jsou žáci zaměstnáni. Vzhledem k tomu, že praxe v odborném výcviku a praktická závěrečná, či maturitní zkouška vychází ze stejných zásad a principů, daří se trvale udržovat relativně vysokou úspěšnost jednotlivých žáků. V případě neúspěchu jde zpravidla o selhání dovednosti jednotlivce. d) Náhradní a opravné termíny MZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 9 x x x x x x x ústně : Oprava MZ dílčí části zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 1 x x x x x x x ústně : Oprava MZ celá zkouška zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 2 x x x x x x x praktická :00 7 x x x x x x x ústně :

15 e) Náhradní a opravné termíny ZZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků písemně :00 10 praktická :00 10 ústně :00 10 Opravné zkoušky zkouška datum hodina žáků písemně :00 6 praktická :00 2 ústně : Poradenské služby, prevence rizikového chování a EVVO a) Poradenské služby Základní charakteristika poradenských služeb ve škole Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem složeným z pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, který též zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Tyto poradenské a preventivní programy odrážejí specifika dané školy i regionu. Jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení v regionu Model poradenské služby ve škole by umožňovat programovou spolupráci učitelů, kteří se ve školách budou podílet na realizaci školního programu (strategie) pedagogickopsychologického poradenství. Činnosti zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, učitelé výchov (občanské výchovy a úvodu do světa práce na SŠ). Školní program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářejícími konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. Školní program naplňuje především následující cíle: - pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů - sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci - zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství - připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole - posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování - prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů - prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči - integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce Standardní činnosti poradenských pracovníků školy - poradenské činnosti, tedy pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků - vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky - příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole Metodické a informační činnosti - zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 14

16 - metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků - předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy - poskytování informací o činnosti poradenských školských a dalších poradenských zařízení v regionu - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření Metodické a koordinační činnosti - koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy - koordinace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů - metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů - koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů - koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků - koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů - kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Informační činnosti - zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy - získávání nových odborných informací a zkušeností - vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů Poradenské činnosti - vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chováni; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) - spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů - příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole Časová dostupnost služeb Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů. Informovanost o službách Škola zpracovává soubor informací o poradenských službách. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný na nástěnce v budově školy, na webových stránkách školy apod. b) Prevence rizikového chování Prevence obecně je velmi důležitou oblastí, která zasahuje do mnoha oblastí lidského života. Rizikové chování dětí a mládeže, tedy pojem, který nahradil již zažité sociálně - patologické jevy, zahrnuje celou řadu jevů z oblastí asociálního, asociálního a v ojedinělých případech i antisociálního chování. Na ve školním roce 2009/10 proběhla preventivní osvěta v několika vlnách. Co se týče prevence primární, všichni studenti mají možnost seznámit se s možným nebezpečím i případnými možnostmi jeho řešení na nástěnce preventisty, která je umístěna ve třetím patře budovy školy. Obsahuje informace, které se týkají především drogové problematiky, 15

17 šikany, nebezpečí pohlavně přenosných chorob, tedy všeho, čím je současná školská mládež nejvíce ohrožena. Oblast sekundární prevence, tedy působení na již ohrožené či nějakým způsobem zasažené studenty působením škodlivých vlivů je realizována ponejvíce ve vyučovacích hodinách různých výchov, ve kterých studenti hledají možná řešení společně s pedagogem, který plní funkci přednášejícího. Ve školním roce 2009/10 proběhly také dvě odborné přednášky, které pojednávaly o drogové problematice a byly určeny žákům prvních ročníků. Školní preventista, ale také všichni pedagogové, plní vytyčené cíle, které lze vyhledat v MPP (minimální preventivní program). c) EVVO Úkoly v oblasti EVVO vyplývají zejména z celoročního plánu EVVO. Na plnění úkolů průřezových témat ŠVP se podíleli v průběhu celého školního roku všichni pedagogičtí pracovníci v jednotlivých předmětech. Vzhledem k tomu, že jsme technická škola, zaměřili jsme se zejména na oblast úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Environmentální výchova probíhala v předmětech odborných, všeobecných i v praxi. Byla využívána audiovizuální technika, propagační materiály a také zkušenosti pedagogických pracovníků. Pro žáky byly pořádány přednášky, které byly zaměřeny na ekologické problémy současné doby. Environmentální výchova však neprobíhala pouze ve škole. Většina pedagogických pracovníků se podílela na přípravě nejrůznějších aktivit mimo školu. Mezi tyto aktivity můžeme zařadit zejména: Exkurze - Dlouhé Stráně, význam a činnost přečerpávací elektrárny - Bioenergetické centrum Roštín, využívání biomasy (slámy) jako zdroje energie - Strojírenský veletrh Brno, ekologické zpracování odpadu, odpadové hospodářství Turistické kurzy Z ohledem na ekonomické možnosti žáků probíhaly v některých třídách jedno až čtyřdenní turistické kurzy s různým zaměřením. - Jeseník - Ramzová, krásy Česko - Polské hranice, žáci se učili pohybovat v CHKO, orientovat se v mapě a v terénu - Jeseník, Po zelených stopách výroby, rozvodu a užití elektrické energie, exkurze v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně, návštěva solární a větrné elektrárny, přednášky na uvedené téma - krajina v okolí Kroměříže, žáci se seznamovali se zajímavostmi v okolí Kroměříže - Hostýnské vrchy, Hostýn, Rusava a Rymice, historie a současnost ve využívání obnovitelných zdrojů v blízkém okolí Přednášky V rámci ŠVP jsou v jednotlivých třídách organizovány přednášky s různou tématikou, které souvisí s problematikou ekologie a energie. Zvláštní pozornost je věnována zejména prvním ročníkům, pro které jsou připraveny zajímavé přednášky na téma Obnovitelné zdroje v praktickém využití. Tyto přednášky jsou realizovány v našem školicím centru EVVO. Projekty Projekt Zelený most je určen zejména pro pedagogické pracovníky. Hlavním cílem tohoto projektu je předávání nových informací všem zainteresovaným v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Velká pozornost je věnována také udržitelnému rozvoji společnosti (UR). Dlouhodobý plán Pro další období činnosti EVVO v SŠ - COPT Kroměříž byl vypracován dlouhodobý plán na období 2010/2014. Tento plán určuje další dlouhodobé směry v oblasti environmentální výchovy. Na základě tohoto dokumentu bude zpracován každoročně plán činnosti EVVO pro SŠ - COPT Kroměříž. I v této oblasti se vyskytují problémy. Žáci se stejně jako celá společnost stávají agresivnějšími, což ústí v šikanu nebo alespoň v její náznaky. Případů ovšem nebylo mnoho, jak by se dalo čekat, a ty, které se projevily navenek, byly řešeny rychle a razantně podle školního řádu. V závěru lze říci, že situace v SŠ - COPT Kroměříž je relativně klidná vzhledem k poměrům ve společnosti, možná i díky tomu, že žáci přicházejí za pedagogy i za VP se svými problémy s důvěrou a snaží se o společná řešení. 16

18 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a jiná ocenění byly ve většině případů udělovány za vzornou docházku, prospěch, účast v soutěžích a za reprezentaci školy. Napomenutí a důtky byly ukládány za neomluvenou absenci, nekázeň, ničení školního majetku a jiná porušení školního řádu. Podmíněná vyloučení ze studia byla ukládána za vysoké počty a opakované neomluvené absence, šikanu, konzumaci alkoholu v ODV a hrubá porušení školního řádu. Třída Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Vyloučení PTU PUOV PŘ NTU NUOV DTU DUOV DŘ PV V 1. SMO IKA MO E OZS MS At Et PTE ZOK MOK OZI EAe MS At SE PTE ZOI A EAe OZS MS At SE MS At SE Snížení stupně z chování na konci školního roku stupeň počet % ze všech žáků školy 1 - velmi dobré , uspokojivé 38 5, neuspokojivé 14 2,08 6. Neomluvené hodiny klas. období počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,42 2. pololetí ,01 17

19 7. Soutěže a výsledky I letos naše škola uspěla na několika celostátních soutěžích a získala řadu medailových pozice. Zde je přehled všech nejpodstatnějších výsledků: a) Středoškolská odborná činnost Ve školním roce 2009/2010 byla organizována SOČ ve druhých a vyšších ročnících studijních oborů mechanik seřizovač, slaboproudá elektrotechnika, autotronik a nástavbového studia provozní technika, provozní elektrotechnika. Soutěž byla realizována v souladu se směrnicí Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci třídních kol se soutěže zúčastnilo 187 žáků se 164 pracemi a do školního kola dne postoupilo 17 žáků s 15 pracemi. Vzhledem k tomu, že do okresního kola byly přihlášeny pouze dvě práce z jiných škol, bylo školní kolo současně i kolem okresním. Celkově lze hodnotit školní kolo po obsahové stránce jako podprůměrné, protože většina prací neodpovídá poslání SOČ. Předkládané práce jsou až na výjimky (především práce postupující do krajského kola) pouze stažená data z internetu nebo kopie stránek odborných publikací bez samostatného tvořivého myšlení žáka. Krajské kolo SOČ se konalo a bylo organizováno pro všechny obory Gymnáziem Uherský Brod. V krajském kole reprezentovali školu žáci, kteří postoupili z okresního kola. Žáci dosáhli následujících výsledků: - 2. místo Petr Vašík s prací Zemědělské stroje a zařízení - 4. místo Martin Hlavizna s prací Měřící pult - 4. místo Petr Martínek s prací Měření el. veličin pomocí PC - 4. místo Richard Brňák s prací Interaktivní tabule Do celostátního kola nepostoupil žádný z našich žáků. b) Celostátní matematická soutěž Již osmnáctý ročník má za sebou Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ, SOU a OU pořádaná pod hlavičkou Jednoty českých matematiků a fyziků a stejně jako loni se Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž dočkala medailového úspěchu. Po stříbru Martina Sovy z roku 2009 navázal letos v konkurenci 105 soutěžících bronzem Radek Vrána a to v kategorii 1. ročník tříletých učebních oborů. Dalšími úspěšnými zástupci jediné odborné technické střední školy v regionu Kroměřížska byli Vojtěch Prachař (kategorie 1. ročník studijních oborů) a Václav Pavelka (kategorie 2. ročník studijních oborů). Do kompletní medailové sady tak už zbývá jen blýskavé zlato. c) Matematický klokan V letošním roce se vystoupení žáků školy v soutěží Matematický klokan omezilo pouze na školní kolo. V kategorii Junior dosáhl nejlepšího výsledku Vojtěch Prachař, v třídě Student byl první Michal Málek. Klání proběhlo 18. března d) Genius Logicus Stejně jako v minulých letech se i v aktuálně končícím školním roce Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž zapojila do mezinárodní soutěže logických dovedností Genius Logicus. A vedlo se jí opravdu znamenitě. Do první padesátky celkového pořadí soutěžní části B v rámci České republiky se probojovala dvojice Jan Valach Jakub Lochman, přičemž druhý jmenovaný dosáhl na vynikající páté místo v národním umístění. Mezinárodně si pak připsal neméně skvělou 24. příčku. V soutěžení online bez časového limitu neboli Áčku pak za nejlépe reprezentoval Vojtěch Prachař s 92 procentní úspěšností. Do soutěže Genius Logicus se každoročně přihlašují desetitisíce žáků a jen v letošním roce se zapojilo osm evropských států a z Česka více než tři sta škol. e) Automechanik Junior Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Svazem autoopraven České republiky celostátní soutěž Automechanik Junior. Soutěž probíhá v několika etapách. Žáci musí na několika pracovištích rozpoznat různé náhradní díly automobilu, součásti, pomůcky a přípravky pro demontáž a montáž, jejich účel a použití. V další části soutěže prokazují žáci praktické dovednosti na různých značkách automobilů nebo na funkčních modelech, kde vyhledávají a odstraňují závady na jednotlivých skupinách a 18

20 podskupinách automobilu pomocí diagnostické techniky a přístrojů. Nedílnou součástí je i teoretický test na PC, kdy musí žáci odpovědět během 60 minut na 100 otázek. Jako první bylo kolo školní. Dva nejlepší žáci ze třídy A3, a to Vybíral Ivo a Botík Jan, postoupili do kola regionálního, které bylo v tomto školním roce uspořádáno SOŠ technickou v Uherském Hradišti. Vybíral Ivo se umístil na 1. místě a Botík Jan na 3. místě. Jako družstvo jsme v krajském kole obsadili 1. místo. Žák Vybíral Ïvo postoupil do celostátního kola, které se konalo v Jihlavě. f) Hledáme mladé talenty V rámci projektu ESF se letos proběhl projekt Hledáme mladé talenty". Jedná se o soutěž odborné dovednosti vybraných oborů - autoelektrikář, automechanik, instalatér, opravář zemědělských strojů, elektrikář silnoproud, elektrikář slaboproud, zámečník a obráběč kovů. Struktura soutěže je dvojkolová - školní kolo, ze kterého postupovali nejúspěšnější žáci do krajského kola. Letošní rok byl až na jednu výjimku ve znamení doby bronzové. Ta ale skutečně stála za to. Zámečník Ze školního kola postoupili Žůrek Pavel a Sigmund Jiří. Krajské kolo se konalo v Rožnově pod Radhoštěm. Obráběč kovů Ze školního kola postoupili Palíšek Tomáš a Syřena David. Krajské kolo se konalo ve Slavíčíně a Palíšek Tomáš obsadil poměrně solidní 6. místo. Opravář zemědělských strojů Ze školního kola postoupili Vrubel Martin a Němeček Arnošt. Krajské kolo se konalo v Uherském Brodě a Vrubel Martin obsadil výborné 3. místo. Instalatér Ze školního kola postoupili Páleníček David a Icela Lukáš. Krajské kolo se konalo v nedalekých Otrokovicích a Páleníček David obsadil stejně jako kolega z oboru OZS 3. místo. Elektrikář silnoproud A do třetice všeho dobrého. Ze školního kola postoupili Hofírek Petr a Havránek Jan. Krajské kolo se konalo ve Valašském Meziříčí a Hofírek Petr dostoupal rovněž na bronzový stupínek. Elektrikář slaboproud Ze školního kola postoupili Palík Jaroslav a Orálek Jakub. Krajské kolo se konalo stejně jako v případě silnoproudu ve Valašském Meziříčí. Autoelektrikář To nejlepší na konec. Ze školního kola postoupili Skopal Milan, Šťastný Marián a Jurčík Vladimír. Pořadatelem krajského kola byla naše škola. Žák Skopal Milan obsadil 1. místo a Šťastný Marián 2. místo. Perfektní double. Automechanik Součástí byla soutěž Automechanik Junior viz vedlejší sloupek. g) Kyber Robot 4. prosince 2009 proběhl na Technické univerzitě v Liberci již třetí ročník odborné soutěže Kyber robot, které se po jednoleté odmlce opět zúčastnila Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a stejně jako při debutu si vedla více než úspěšně. Reprezentanti Lukáš Langer a Jiří Vaňhara tak jako jejich předchůdci v roce 2007 zvolili kategorii Stavebnice Bioloid, tentokráte hned s dvojicí synchronizovaných robotů. Jejich člověk a pes se vzájemně dorozumívali a plnili rozkazy. Že oba studenti nejen umí, ale také mají smysl pro humor, předvedli sestavou, kdy pán poslouchal svého čtyřnohého kybernetického druha. Nakonec si kroměřížská reprezentace pod vedením učitele Bc. Ludvíka Kochaníčka, který žáky zároveň připravuje v kroužku robotiky a programování, odvezla ze severu třetí místo. A opět se jednou potvrdilo, že pokud je zájem udělat něco navíc jak ze strany studentů, tak vyučujícího, sladké plody práce na sebe nenechají dlouho čekat. h) Dovednosti v pneumatice a elektropneumatice 9. března 2010 se vydala tříčlenná reprezentace Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříže do Prahy na finále odborné soutěže Dovednosti v pneumatice a elektropneumatice pořádané SOŠ a SOU Lanškroun. 19

21 V konkurenci 20 pozvaných středních škol z Česka si vedla nadmíru úspěšně, když v elektropneumatické kategorii tandem Vaňhara, Vaclach z třídy MS4 s přehledem zvítězil. Nechal tak za sebou stříbrný pořádající Lanškroun i třetí SPŠ Rakovník. Triumf byl o to sladší, že naše výprava byla jediná, která řešení zvládla bez jediné chyby. Závěrem zbývá dodat, že účast na soutěži je další z iniciativ pana učitele Kochaníčka pro obor Mechatronik. i) Enersol Již 7 let se naše škola aktivně zapojuje do soutěže Enersol. V této soutěži musí žáci vypracovat práci na dané téma, kterou představují formou prezentace. V SŠ - COPT Kroměříž probíhá každoročně školní kolo a nejlepší práce postupují do krajského kola. Ve školním roce 2009/2010 se umístil žák Filip Paták (SE 3) na třetím místě v krajském kole a stal se tak členem soutěžního družstva za Zlínský kraj. V celostátním kole se Zlínský kraj umístil na pátém místě. j) Sportovní aktivity Ve školním roce 2009/2010 se naši žáci zapojili celkem do osmi sportovních aktivit s okresním, krajským nebo celostátním rozsahem. K nejvýraznějším dosaženým úspěchům patřilo druhé místo dvanáctičlenného družstva na krajském kole Corny poháru v atletice, zlato z okresního a krajského kola ve šplhu či stříbrná příčka basketbalového týmu na okresním kole v košíkové. Opomenout nelze ani tradiční sportovní zápolení žáků s jejich protějšky z družební školy ve Zlatých Moravcích. << soutěž dovedností v pneumatice a elektropneumatice >> 20

22 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Výčet studií, kurzu, seminářů UTV a) Semináře Finanční a ekonomická analýza projektů 1 Porada metodiků CŽU 1 UNIV 2 - Pedagogické projektování 8 Environmentální vzdělávání 8 Angličtina pro management školy 1 Zavádění evaluačních nástrojů 3 Výchovné poradenství 2 Solidworks 3D 1 Seminář učitelů matematiky 2 Přijímací zkoušky na SŠ 1 Celkem 28 b) Školení Scania 3 Bosch 1 Nová závěrečná zkouška 5 BOZP a PO 40 Školení AJA 1 Ciskom 2 Typografie 5 Multimédia 5 Práce s redakčním systémem internetového portálu Coptel 5 Environmental protection 2 Hodnotitel ústní části MZ 6 Hodnotitel písemné části MZ 6 Školení zadavatelů MZ 3 Gaudeamus 1 Ukázky zemědělské techniky Navos a Agrotech 1 Pracovněprávní vztahy ve školství 1 Bezolovnaté pájení 1 Elektrárenský komplex ČR 1 Vodovodní armatury Hawle 1 Grafické programy 1 Technologie osazování SMD 1 Technologie výroby rozvaděčů 1 Optoelektronika 1 Osvětlení LED 1 Obnovitelné zdroje 1 Celkem 96 c) Studium na VŠ Celkem 4 2. Výčet studií, kurzu, seminářů UOV a) Semináře Solidworks - Hradec králové 1 Projekt UNIV 1 Seminář EDU 1 Volt Praha 1 21

23 OEZ Letohrad - Zlín 1 Vedoucí svářecích škol 1 TDS Brno - Evropský praktik - instruktor 2 TDS Brno - úřední zkoušky EN Pro techniky SME 1 Celkem 11 b) Školení Příprava a řízení projektů 1 ICT - Otrokovice 1 Školení Scania 6 Jablotron 1 Klimatizace 1 Bosch 1 Celkem 9 c) Studium na VŠ Vrzalík Václav, UTB Zlín, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management 1 Dias Miloslav, MU Brno, obor Učitelství praktického vyučování 1 Celkem 2 << vyřazení absolventů >> 22

24 VII. Aktivity a prezentace školy Uplynulý školní rok 2009/2010 byl, co se aktivit a prezentace školy týká, opět velmi bohatý. K tradičním propagačním aktivitám přibyly činnosti nové a celá naše organizace tak dala vzniknout řadě zajímavých projektů a produktů. 1. Projekty a) Portál Elektrotechnika 1. února 2009 odstartoval další z projektů SŠ - COPT Kroměříž realizovaný z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je vytvořit komplexní informační systém podporující výuku odborných předmětů oboru slaboproudá elektrotechnika. Systém umožňuje zefektivnit a usnadnit přípravu učitelů. Motivuje kreativitu učitelů při tvorbě moderních materiálů a sdílení těchto materiálů v elektronické knihovně pro ostatní kolegy; současně ale podporuje i rozvoj jazykových znalostí v oblasti odborné angličtiny. Pro dynamicky se měnící obor Slaboproudé elektrotechniky je podobná aktivita nezbytná. V současné době chybí prostředí, které by umožňovalo sdílení a tvorbu nových materiálů napříč všemi školami s elektroobory ve Zlínském kraji. Cílovými skupinami jsou pedagogičtí pracovníci zapojení do procesu tvorby odborného obsahu informačního systému. Spolupracují s nimi rovněž pověření pracovníci sociálních partnerů, kteří práci pedagogů evaluují a slaďují s potřebami regionálního trhu práce. To vše se v konečné fázi promítne do kvalitnější práce pedagoga. Projekt končí 31. května 2011, disponuje rozpočtem ve výši Kč a partnerskou organizací je Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. b) Bezolovnaté pájení Zelená cesta EU Aktivita pod názvem Bezolovnaté pájení - Zelená cesta EU nabídne celkem čtyři běhy (podzim 2009, jaro a podzim 2010, jaro 2011), ve kterých se v průběhu dvou týdnů budou žáci vysílající organizace učit technice bezolovnatého pájení na pracovištích sociálních partnerů přijímající organizace. Každý žák absolvuje maximálně jednu stáž. Projekt je realizován zrcadlově. Ve stejných termínech tak jsou žáci SOŠt Zlaté Moravce na praxi v Kroměříži a naopak čeští stážisté na Slovensku. Výstupem z projektu jsou certifikáty přijímajících organizací a Europassy Mobility, které obdrží každý účastník pobytu. Obě zapojené střední školy navíc z řád stážistů sestaví týmy žáků. Tyto pak budou mít za úkol vytvořit libovolný elektronický výrobek na desce plošného spoje zkonstruovaný pomocí ručního bezolovnatého pájení. c) Hledáme mladé technické talenty Projekt je orientovaný na cílovou skupinu žáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Spočívá ve spolupráci firem, škol a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. Hlavní těžiště spolupráce spočívá v přípravě a organizaci odborných technických soutěží (školní až krajské kola). Tento záměr vychází z myšlenky, že soutěž je hra a naplňuje se tak známé škola hrou". Školy budou ve spolupráci s firmami popularizovat technické obory. Tím se zvýší motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Nejúspěšnější žáci v soutěžích budou mít možnost v rámci mobilit získávat a vyměňovat si zkušenosti na zahraničních stážích a exkurzích. Taková spolupráce škol a firem se stane základem propojení škol, firem a dalších relevantních subjektů při řešení technických a technologických problémů, při aktualizaci a inovaci výuky z hlediska potřeb firmy, při tvorbě a realizaci výukových materiálů a e-learningových programů. V tomto projektu jsme partnerskou organizací. d) Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol Další aktivita, ve které jsme partnerem. Projekt se zaměřuje na odstranění hlavní bariéry v rozvoji mezinárodní spolupráce odborných škol a zavedení výuky v cizích jazycích, kterou je slabá znalost angličtiny u učitelů a vedení těchto škol. Podstata realizace projektu spočívá v intenzivní výuce anglického jazyka formou tří akreditovaných na sebe navazujících vzdělávacích aktivit, kterými jsou: - pravidelná individuální výuka po dobu 10 měsíců, - 3 odborně zaměřené intenzivní výukové víkendové pobyty, 23

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 58301 Chotěboř 569623854, 731348 326, fax: 569623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Luděk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno za školní rok 2009 / 2010 ( v souladu z 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb. a v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Sigmundovo SOUs, Lutín

Sigmundovo SOUs, Lutín Sigmundovo střední odborné učiliště strojírenské, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 V Lutíně dne 12. října 2004 Mgr. Pavel Michalík ředitel Předkladatel:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 IZO: 060370505 IČO: 25318390 OBSAH OBSAH... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 1 Základní

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plzeňská 330, 364 01 Toužim, tel. 353312190, IČO 00 669 831 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění 7 Adresa školy: 364

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009-2010 Ing. Petr Navrátil Ředitel školy Schváleno školskou radou dne 26. 10. 2010 Martina

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-188/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLAVIČÍN Školní 822 763 21 Slavičín Útvar: Střední odborná škola Slavičín, Divnice 119, Slavičín Soustava oborů vzdělání: Obor vzdělání: 64 PODNIKÁNÍ V OBORECH

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Nové Město nad Metují

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1435/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1435/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1435/10-T Název školy/školského zařízení: Adresa: Zengrova 38, 703 00 Identifikátor: 600 017 761 IČ: 25 364 103 Místo inspekce:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 PSČ: 662 51, tel.: 545 321 210, fax: 545 211 169, IČO: 00559466 Bankovní spojení: Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu: 99835621/0100 E-mail: sps.kudelova@bm.orgman.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Identifikátor školy: 600 171 264

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj březen 2016 Příjímací zkoušky pro maturitní obory čtyřleté gymnázium, informační technologie, mechatronik

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 V Chotěboři 1.11.2006 Vypracoval: Ing.František Hruška, Mgr.Dostál Miloslav 1 ÚVOD Střední odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1930/13-S. Střední odborné učiliště Jiřice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1930/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborné učiliště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 3 1.2 Současné zaměření školy... 4 1.3 Materiální zajištění... 5 1.4 Personální podmínky... 5 1.5 Školská rada... 5 1.6 Nadační fond...

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Do Nového 1131, 530 03 Pardubice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 V Praze dne 21. 9. 2015 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 8. 10. 2015. I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Strana 1 (celkem 27)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Strana 1 (celkem 27) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Strana 1 (celkem 27) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více