LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02"

Transkript

1 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách Frýdek-Místek Září 2011 verze 02

2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Spektrum nabízených služeb Nepodkročitelná minima Manuál pro odběry primárních vzorků Obecné zásady manipulace s bioptickým materiálem základní informace Kritéria pro vyšetření bioptického materiálu Provedení odběru Obsah průvodního listu k odebranému histologickému materiálu Fixace Fixační prostředky Specifické požadavky pro odběr a fixaci Zpracování lymfatických uzlin Zpracování štítné žlázy a slinných žláz Biopsie varlete Kritéria pro vyšetření cytologického materiálu Odběr cytologického materiálu Obsah průvodního listu k odebranému cytologickému a gynekologickému Odběr vzorků pro gynekologickou cytologii Fixace vzorků pro gynekologickou cytologii Chyby při odběru Odběr tělesných tekutin a jejich fixace Odběr a fixace moče Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát, sputum) Obsah průvodního listu k odebraným tělesným tekutinám Zhotovení nátěru tělesných tekutin a jejich fixace Ústní a jiné požadavky na vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Požadavky na urgentní vyšetření STATIM Příprava pacienta před vyšetřením a odběr vzorků Identifikace pacienta na žádance a označení vzorků Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace o dopravě vzorků a k zajištění svozu materiálu Materiál odeslaný lékařem přepravní službou Informace o zajišťovaných svozech materiálu Preanalytické procesy v laboratoři Příjem průvodek a materiálu Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky...21

3 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Vyšetřování smluvními laboratořemi Zajištění kvality vyšetřovacích postupů formou interní a externí kontroly Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Vydávání výsledků Telefonické uvolňování výsledků Nálezy a laboratorní zprávy Změny výsledků a nálezů Intervaly mezi dodáním materiálu do laboratoře a vydáním výsledků Řešení stížností Postup řešení stížností: Doba vyřízení stížnosti Konzultační činnost laboratoře Vydávání potřebného materiálu ordinacím a ostatním zákazníkům...25 Příloha č.1 Jednotný přístup k tenkojehlové aspirační biopsii mléčné žlázy...27 Příloha č. 2 Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu...36 Příloha č.3 Indikace FNAC...38 Příloha č. 4 Technika Aspirační cytologie...42 Příloha č. 5 Způsoby odběru a technické zpracování moče...47 Příloha č. 6 Doporučený postup pro histopatologické zpracování biopsií lymfatických uzlin...49 Příloha č. 7 Průvodní list k zásilce bioptického materiálu 51 Příloha č. 8 Žádanka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie 52 Příloha č. 9 Seznam prováděných vyšetření a barvení 53

4 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Úvod Laboratorní příručka informuje lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce služeb laboratoře Biocytolab, s.r.o. a poskytuje zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze. Obsahuje pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro cytologické a histologické vyšetření. Všechny tyto kroky jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostické fázi. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO a je k dispozici na webových stránkách Biocytolabu, s.r.o. kde je pravidelně aktualizována.

5 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 3. Informace o laboratoři 3.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře : Identifikační údaje : IČZ a IČO Předmět činnosti : Cytologická a bioptická laboratorní vyšetření Okruh působnosti laboratoře : Území okresu Frýdek-Místek a Vsetín Vedoucí laboratoře : MUDr.Vladimír Hořava st. Zástupce vedoucího laboratoře : MUDr. Vladimír Hořava ml Základní informace o laboratoři Telefonní linka - vedoucí laboratoře : vedoucí laborant : kancelář a distribuce výsledků : FAX: Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humanního původu v odbornostech : 820, 823 a konzultační služby. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a úspěšně absolvovala požadavky pro Audit I, čímž deklaruje zvýšené požadavky na kvalitu práce v klinické laboratoři Organizace laboratoře Organizace laboratoře je dána organizačním řádem laboratoře, organizační strukturou laboratoře a provozním řádem laboratoře, které jsou specifikovány vnitřními směrnicemi v rámci řízené dokumentace Provozní doba laboratoře: od 6.30 do hod. Pracovní režim laboratoře: jednosměnný. Umístění laboratoře : Laboratoř je umístěná v samostatném objektu na rohu ulic Hluboká a Na Půstkách v místní části Frýdek města Frýdku-Místku.

6 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Spektrum nabízených služeb 1) Bioptická vyšetření tkání 2) Cytologické vyšetření tělesných tekutin (výpotek, moč, sputum) 3) Cytologické vyšetření negynekologických punkčních nátěrů 4) Gynekologická cytologie 5) Imunohistochemická a histochemická vyšetření Laboratoř nabízí pro všechny chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, gynekologické praxe i nemocniční provozy vyšetřování gynekologických cytologií (onkologické i funkční vyšetření stěru z cervixu a vaginální sliznice, vulvy a endometria) i negynekologických cytologií, dále pak kompletní bioptickou službu s přímou návazností na případná imunohistochemická vyšetření.. Laboratoř poskytuje: - konzultační služby v oblasti výše uvedených bioptických, cytologických a imunohistochemických vyšetření - logistické služby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava výsledkových listů, dodávky laboratorních potřeb) - komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečná ochrana a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému Nepodkročitelná minima Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima požadovaná odbornou Společnosti českých patologů, Společnosti pro klinickou cytologii a ministerstvem zdravotnictví pro personální obsazení a přístrojové vybavení cytologické a bioptické laboratoře. Tyto údaje jsou specifikovány vnitřními směrnicemi v rámci řízené dokumentace

7 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 4. Manuál pro odběry primárních vzorků 4.1. Obecné zásady manipulace s bioptickým materiálem základní informace Bioptický materiál se do bioptické laboratoře musí dodat v takovém stavu, v jakém byl odebrán z organismu. Zacházíme s ním tak, abychom ho mechanicky nepoškodili. Nejčastější poškození hrozí při: - používání kovových nástrojů - otevírání a přikrajování operačních materiálů a při rozdělování tkání na menší kousky - násilném vtlačení tkání do příliš malých nádob. Nejmenší částice tkání vkládáme buď přímo do fixačního roztoku nebo položíme na gázu navlhčenou ve fyziologickém roztoku, se kterou je manipulace mnohem snazší a vložíme ji s materiálem do fixačního roztoku. Dalším způsobem je přemísťování tkání na žiletce nebo na hrotě jehly. Drobný bioptický materiál vrstevnaté struktury (endoskopické vzorky sliznice žaludku, střev, malé excise kůže ), se v průběhu fixace často zdeformuje. Abychom předešli špatné orientaci materiálu, určíme si pomocí lupy spodinu vzorku. Touto spodinou pak vzorek přilepíme na pevnou podložku ze savého materiálu /papír/, se kterou pak vzorek fixujeme. Při manipulaci s běžným bioptickým materiálem menších rozměrů hrozí nejčastější poškození vinou nesprávného použití pinzety. Na přemísťování používáme anatomickou pinzetu, přičemž tkáň můžeme uchopit jen za její okraj. Operační materiály vkládá operatér do nastavené emitní misky, která je vystlána několika vrstvami gázy namočené ve fyziologickém roztoku. Gáza má být přiměřená velikosti tkáně tak, aby se tkáň mohla do ní zabalit a přenést do nádobky s fixační tekutinou. Velký preparát nedržíme pouze dvěma prsty, aby se neznehodnotil, ale oběma rukama nebo ho položíme na celou dlaň. Zásahy nástrojů do operačních materiálů Patolog odpovídá za vyšetření tkání, proto by bez jeho souhlasu neměl nikdo odebrané vzorky otvírat a nařezávat nebo rozdělovat na menší kousky. Takové zásahy mění jejich původní rozměry a vedou k deformaci a k dezorientaci tkáně. Existují dvě výjimky : 1) O dalším postupu rozhodne operatér podle patologického nálezu v operačním preparátu. Kontrolu vykoná buď operatér nebo přizvaný patolog. Lépe však poslouží peroperační vyšetření. 2) Úpravy operačních preparátů za účelem zlepšit fixaci hluboko uložených orgánů a tkání.tyto úpravy může provést operatér nebo laboratoř.

8 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Označení operačních materiálů: Při složitých operačních výkonech je třeba materiál na sále označit a popsat. Označení se používají, když chce operatér patologa upozornit na diagnosticky významné úseky operačního preparátu nebo vyšetřit nějaký konkrétní útvar. Nejvhodnějším materiálem je černá tuš, která je vůči nefixovanému materiálu kontrastní. Pro materiál, který dáváme fixovat do formalínu, není tuš moc vhodná. Na řezných plochách je zřetelná dost dlouho, ale ze serózních blan a ze sliznic se rychle ztrácí. Na označení fixovaných i nefixovaných preparátů je nejlepší barevný šicí materiál z umělých vláken / například při označení orálních a aborálních resekčních ploch u střeva/. Občas se používají injekční jehly zabodnuté do oblasti požadovaného místa vyšetření. S materiálem je třeba manipulovat opatrně, protože jehla snadno vypadává. Na tuto skutečnost je třeba patologa upozornit, aby nedošlo k poranění. Poškození tkání vysýcháním a působením vody K autolýze často dochází vysýcháním tkání. Bioptický materiál se tím poškodí nebo úplně znehodnotí. Rychlost vysýchání závisí na teplotě prostředí, rozměru a tvaru tkání. Opatření proti vysýchání materiálu: 1.Tkáň se nesmí nechat ležet volně na vzduchu. 2.Materiál ihned vložíme do fixačního roztoku. Nefixované tkáně nesmí přijít do přímého styku s vodou ani s vodou destilovanou. Voda poškozuje jemné struktury buněk, které potom ztěžují mikroskopické hodnocení. Pokud je třeba preparát vodou opláchnout, přebytek vody musíme odstranit. Totéž platí pro fyziologický roztok. Ani ten nepůsobí jako fixační roztok. Orientace bioptického materiálu : Operační preparáty se orientují podle tělních rovin, materiál menších rozměrů podle orientačních znaků, jaké jsou například : - povrchové struktury (sliznice, pokožka, patologické útvary na povrchu) - vrstvovité uspořádání tkání - ložiskový charakter patologických procesů - tvar anatomických útvarů (apendix, lymfatické uzliny, cévy) Orientací tkání homogenního vzhledu se nezabýváme. Orientace nepřehledně zdeformovaných preparátů se řeší ve spolupráci s operatérem, který tkáně označí na dohodnutém místě. Toto označení se používá i v případě, když chce operatér patologa upozornit na mimořádně významný úsek extirpovaných tkání. Cílem tohoto označení je připravit podmínky na : - makropopis bioptického materiálu - disekci a excidování tkání.

9 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Makropopis bioptického materiálu : Po orientaci se bioptický materiál hned nerozkrajuje. Nejdříve se popisuje v takovém stavu, v jakém došel do laboratoře (počet, velikost, barva, konzistence a hmotnost tkání).teprve potom se přistupuje k systematickému přikrajování tkání a k otvírání dutých útvarů a popisování na řezných plochách a vnitřním povrchu dutin. Podle potřeby doplníme makropopis poloschématickým nákresem nebo fotodokumentací preparátu. Výstižný makropopis je hlavní součástí pracovního záznamu patologa. Disekce bioptického materiálu: Cílem disekce je: 1. Zpřístupnit hluboko ležící tkáně vyšetření zrakem, případně palpací. 2. Zpřístupnit materiál pro zhotovení otiskových preparátů v případě nefixovaných tkání. 3. Zpřístupnit hluboko ležící tkáně působením fixačních roztoků. Otevírání dutých orgánů a útvarů : a) Tenkostěnné duté útvary a orgány otvíráme tak, aby se daly otevřít na způsob knihy a rozložit do roviny. b) Hrubostěnné duté orgány a útvary otvíráme technikou paralelních řezů, která mnohem více šetří kompaktní stěny než stříhání nůžkami. Excidovaný bioptický materiál: Cílem je zhotovení tkáňových vzorků pro zpracování histologickými metodami. Základní technikou je krájení tkání kolmo přes vrstvy. 1.Tloušťka materiálů: Preparát neexcidujeme tlustý, protože od síly bloku se vyvíjí kvalita následného odvodnění a prosycení parafínem. Tloušťka nemá přesahovat 3 mm. Všeobecně platí, že čím je preparát kompaktnější a tvrdší, tím tenčí řezy přikrajujeme. Velmi křehké tkáně přikrajujeme trochu hrubší, abychom předešli mechanickému rozdrcení tkáně řezným nástrojem. 2. Plošný rozsah excise: Z technických důvodů by excise neměla být příliš velká, aby nedošlo k omezení jejího dalšího zpracování. /šířka podložního skla, přeplněné autotechnikony, horší kvalita mikrotomových nožů, ale i špatná řezatelnost těchto tkání/. 3. Tvar excisí : Z části je dán rozměrem, tvarem a obrysem bioptického materiálu, z části si ho patolog utváří sám podle cíle vyšetření.

10 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Zasílání bioptického materiálu na vyšetření: Bioptický materiál zasíláme ve fixačním roztoku v plastových nebo skleněných nádobách. Fixovaný materiál: 1) Zasíláme v nádobě se širokým hrdlem, protože při fixaci materiál ztuhne a v případě nádoby s úzkým hrdlem jej nelze vytáhnout ven. 2) Objem fixační tekutiny musí převyšovat objem tkání a fixační tekutina musí být ze všech stran přístupná ke tkáni. 3) Sklenice musí mít dobře těsnící uzávěr, aby fixační tekutina neunikala a tím se vzorek znehodnotil a odpařená fixační tekutina nezamořila okolí. 4.2.Kritéria pro vyšetření bioptického materiálu Kritéria zahrnují způsoby odběru a manipulaci s bioptickým materiálem včetně informací o nezbytných operacích s materiálem, odběrech, stabilitě a množství odebraného materiálu. Kapitola obsahuje také formu žádanky pro tento druh materiálu a způsob jeho označení. Bioptický materiál, ze kterého se zhotovují histologické preparáty, se odebírá za účelem, jehož rozborem v mikroskopu pak lékař stanoví diagnózu. a) Operační metody: kromě komplexního odnětí orgánu amputace (např. dělohy, žlučníku..) Se provádí i různé resekce orgánů (např. resektáty střeva, plíce ), dále extirpace, excise a reexcise. b) Probatorní excise: odebírá se malý kousek tkáně /např. kousek svalu, žaludeční sliznice, uzlina, resistence/ c)probatorní punkce: znamená napíchnutí orgánu dutou jehlou nasazenou na injekční stříkačku, do níž se nasají malé částečky tkáně. Takto se získávají materiály z některých orgánů jako jsou štítná žláza, slinné žlázy, játra, ledvina, mamma. Punkce je buď cílená, při které se nabodne určité místo v orgánu nebo slepá, což znamená nabodnutí orgánů bez bližšího zaměření. d) Kyretáž: v některých případech se nemusí provádět excise, ale stačí seškrábnutí malých částeček tkáně pomocí zvláštní lžičky kyrety. e) Samovolné vyloučení : moč, hleny. f) Endoskopické odběry: kolonoskopie, gastroskopie, retroskopie, oesofagoskopie, hysteroskopie Provedení odběru Odběry provádí vždy lékař v jednotlivých ordinacích a odděleních zdravotnických zařízení. Materiál, který ošetřující lékař odebere při operačním zákroku, posílá patologovi celý na jeho pracoviště. U větších vzorků je vhodné provést označení patologické léze (např.stehem, barevně označením tuší ). Za bezpečné odstranění materiálu odpovídá lékař provádějící odběr.

11 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Obsah průvodního listu k odebranému histologickému materiálu S každou zásilkou histologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří po sdělení přiděleného hesla. Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event.informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - tkáňový původ vzorku jeho lokalizace - požadované vyšetření - klinickou diagnózu nebo stručný klinický průběh - razítko a podpis lékaře na průvodním listu - datum odběru. - předchozí histologické vyšetření - popis odebraného materiálu nebo anatomickou specifikaci místa odběru Může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro histologický materiál tvoří přílohu č.7 této příručky Fixace Je to proces, při kterém dochází k rychlému usmrcení živé hmoty fixačními prostředky, které zabraňují procesu samovolných posmrtných změn, především autolýze a bakteriálnímu napadení. Vzorek musí být co nejdříve vložen do fixační tekutiny. Aby tekutina mohla dostatečně rychle pronikat do tkáně, nemá vzorek přesahovat velikost 1 cm. V případě fixace celých orgánů, se doporučuje vstřiknout tekutinu přímo do cév. Fixační tekutiny musí být dostatečné množství, nejméně 10 krát až 20 krát více, než je objem tkáně, aby měla fixační tekutina ze všech stran dostatečný přístup ke tkáni. Bloček nikdy nenecháváme ležet na dně nádobky, molitanovou podložkou, filtračním papírem apod. Doba fixace je různá, záleží na druhu fixační tekutiny a také velikosti tkáňového bločku a teplotě okolí. Principiálně závisí doba fixace na těchto faktorech: a) velikosti tkáně b) druhu tkáně

12 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. c) koncentrace fixační tekutiny d) teplotě. Pro všechen odebraný materiál platí: Ihned zafixovat a přesně označit! Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Laboratoř uchovává materiál do doby konečného stanovení výsledku. Preparáty z jednotlivých vyšetření uchovávají minimálně 5 let, parafinové bloky trvale Fixační prostředky Fixační prostředky musí splňovat 3 hlavní podmínky: a) Zachovat co nejlépe strukturu tkáně. b) Zachovat barvitelnost tkáně. c) Rychle pronikat do tkáně. Laboratoř Biocytolab, s.r.o. doporučuje spolupracujícím ordinacím a oddělením používat k fixacím 10%-ní zneutralizovaný vodný roztok formaldehydu (formol)! Specifické požadavky pro odběr a fixaci Biopsie prsu Vzorek musí být celistvý, bez naříznutí, aby bylo možno se přesně vyjádřit k okrajům excise. Měl by být dodán v jednom kuse a když je rozdělen na více vzorků, musí být tyto označeny s důrazem na vzájemnou souvislost. Vždy označen alespoň dvěma stehy pro možnost topografické orientace např. krátký nebo modrý steh ventrálně, dlouhý nebo bílý steh laterálně. U tkáně po předchozí punkci musí být spolehlivě označeno místo původního výkonu grafitem, svorkou nebo vodičem. Velikost léze pro peroperační biopsii by neměla být menší než 10 mm (v praxi to znamená, že peroperační biopsie by se měla provést jen při takové velikosti patologického ložiska, které je cca 6-7 mm, kdy je možno jednu polovinu ještě technicky zpracovat a druhou ponechat pro definitivní parafinový blok. Peroperačně lze vyšetřovat pouze hmatné léze. V případě biopsie mléčné žlázy doporučujeme prostudovat přílohy této příručky : 1.Jednotný přístup k tenkojehlové aspirační biopsii mléčné žlázy. 2.Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. 4.Technika aspirační cytologie. Materiál z punkční core cut biopsie Odebrané vzorky je nutné fixovat několik minut ve formolu a potom přímo vložit asi 5 odebraných válečků mezi dvě molitanové vložky do plastikové kazety, která se používá ke zhotovení parafínového bloku. Po provedení radiofotografie vzorku

13 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. přímo v kazetě se tato vloží do lahvičky ke standardní fixaci. Velkou výhodou tohoto postupu je to, že při transportu a dalším zpracování materiálu se omezí riziko fragmentace válečků a usnadní se porovnání s fotografií (při identifikaci mikrokalcifikací) standardně přiložené k průvodce. V případě aplikace biopsie core cut doporučujeme prostudovat přílohu 2 této příručky : Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Zpracování lymfatických uzlin Periferní lymfatické uzliny ( cervikální, axilární, inquinální) je nutné odebírat tak, aby nebyla uzlina během výkonů zhmožděna ani rozdělena na části. Zachování uzliny během excise a tím i v histologickém řezu je velmi důležité pro posouzení struktury uzliny. Nejlépe je uzlinu po excisi prohlédnout, změřit přímo v místě odběru. Do fixačního roztoku je nutno vložit plátky tkáně ne tlustší než 3-4 mm, jak již bylo zmíněno výše, s ohledem na zachování struktury uzliny. Během doby mezi vynětím uzliny a jejím uložením do fixačního roztoku nesmí uzlina vyschnout. Fixace probíhá v neutrálním pufrovaném roztoku formolu a optimální doba fixace je 24 hodin při 4 o C. Pro lepší pochopení problematiky doporučujeme prostudovat přílohy této příručky: č.3 Indikace FNAC a č.6 Doporučený postup pro histopatologické zpracování biopsií lymfatických uzlin Zpracování štítné žlázy a slinných žláz Odběr vzorků se provádí aspirací. Po jejím provedení je nutno okamžitě provést nátěr, jinak může krev koagulovat a vzniklé fibrinové sraženiny pak zabrání dokonalému rozetření materiálu do tenké vrstvy. Vzorek se v takovém případě znepřehlední a ztratí diagnostickou hodnotu. Po nátěru na sklo se vzorek musí fixovat fixativem, ale musí se nechat zaschnout. Pro lepší pochopení problematiky doporučujeme prostudovat přílohy této příručky: č.4 Technika aspirační cytologie a č.3 Indikace FNAC

14 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Biopsie varlete Pro speciální diagnostické postupy při zjišťování fertility fixujeme Bouinovou tekutinou, kterou na vyžádání odebírajícího lékaře dodá laboratoř. 4.3.Kritéria pro vyšetření cytologického materiálu Kritéria zahrnují způsoby odběru a manipulaci s cytologickým materiálem včetně informací o nezbytných operacích s materiálem, odběrech, stabilitě a množství odebraného materiálu. Kapitola obsahuje také formu žádanky pro tento druh materiálu a způsob jeho označení Odběr cytologického materiálu Cytologická vyšetření slouží k včasnému rozpoznání přednádorových a nádorových onemocnění různých orgánů. Materiál je získáván : a) Punkční cytologií - nabodnutí vyšetřovaného místa na povrchu těla nebo blízko povrchu těla běžnou injekční jehlou napojenou na nasávací zařízení tzv. ASPIRAČNÍ BIOPSIE (CYTOLOGIE). Biopsie tenkou jehlou (FNB-Fine needle biopsy) je používaná pro odběry štítné žlázy, prostaty, slinné žlázy, prsu. b) Exfoliativní cytologií buňky z povrchu sliznice, které se samovolně odlupují (moč, sputum, děložní čípek) - buňky získané výplachem (bronchopulmonální cytologie) c) Otiskovou cytologií otisky nádorů nebo jakékoliv tkáně. Preparáty se zhotoví stíráním nebo otisknutím tkáně na podložní sklíčko a prohlížíme je ve světelném mikroskopu po obarvení May Grünwald, Giemsa Romanovski nebo Papanicolaoua. Odběr materiálů v gynekologické cytologii: a) Funkční cytologie pro hormonální cytodiagnostiku odebíráme materiál stěrem z horní třetiny postranní stěny poševní, což je nejcitlivější místo pro hormonální podněty /informuje o funkčním nebo hormonálním stavu organismu/. b) Onkologická cytologie pro onkologickou diagnostiku odebíráme materiál stěry z povrchu děložního čípku, děložního hrdla a podezřelých lézí na vulvě. Stěry provádíme platinovou kličkou nebo Ayereho špachtlí za pomocí poševních zrcadel.

15 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Získané stěry fixujeme komerčně vyráběným sprejem na bázi metylalkoholu a nebo alkoholetheru ve stejném poměru. Fixativum na výše uvedené bázi dodává spolupracujícím lékařům laboratoř Obsah průvodního listu k odebranému cytologickému a gynekologickému cytologickému materiálu S každou zásilkou cytologického nebo gynekologického cytologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla. Průvodka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event.informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - požadavek na urgentní vyšetření (STATIM) - číslo nebo jiné označení preparátu a průvodky přidělené ošetřujícím lékařem - razítko a podpis lékaře na průvodním listu. - datum odběru. Povinně musí obsahovat tyto údaje: -lokalizace stěru nebo punkce. Průvodka pro vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie (screeningové cytologické vyšetření) musí obsahovat kromě výše uvedených údajů pro cytologické vyšetření též: - poslední menstruace - aplikace nitroděložní antikoncepční tělíska - aplikace hormonální antikoncepce - předchozí konizace - gravidita - předchozí cytologické nebo histologické vyšetření - popis odebraného materiálu nebo anatomickou specifikaci místa odběru - očkování proti HPV - rok aplikace 3.dávky a typ vakcíny HPV (SILGARD, CERVARIX) - přítomnost genitálních kondylomat - stav po hysterektomii - laktace - kromě hormonální antikoncepce též další hormonální terapii. Průvodka pro cytologické vyšetření může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku

16 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro negynekologické cytologické vyšetření tvoří přílohu č.7 a žádanka pro gynekologické cytologické vyšetření (cytologický screening) je přílohou č.8 této příručky Odběr vzorků pro gynekologickou cytologii Odběr cytologického vzorku provádí ošetřující lékař gynekolog nejlépe v první polovině menstruačního cyklu. Je důležité odebrat nátěr z tzv. transformační zóny. Uspokojivý stěr musí obsahovat buňky ektocervixu i endocervixu, tzn. dlaždicové i žlázové epitelie. Odběr lze provést kartáčkem (brush), ale taky vatovou štětičkou nebo špachtlí. Za bezpečné odstranění pomůcek použitých při odběru odpovídá lékař provádějící odběr Fixace vzorků pro gynekologickou cytologii Odebraný materiál gynekolog rozetře po celém podložním skle, aby bylo v celé ploše pokryté nátěrem. Poté jej okamžitě ponoří do fixačního roztoku nebo postříká tímto roztokem ve spreji a nechá zaschnout. Fixovaný a řádně označený vzorek je nutné uložit tak, aby nedošlo ke kontaktu s žádnou další chemikálií, jejíž přítomnost na skle by ovlivnila další zpracování vzorku v laboratoři (např. dezinfekční roztoky, osvěžovače vzduchu, formaldehyd atd.). Stejně důležité je, aby nepřišla s těmito chemikáliemi do styku čistá skla, připravená k odběru. K tomu je vhodné použit uzavíratelné transportní krabičky. Transportní krabičky a fixační tekutinu dodává (na vyžádání) pracovník Biocytolab, s.r.o. vždy při svozu materiálu. Vzorek zafixovaný a uložený výše popsaným způsobem je v ordinaci uchováván za normální pokojové teploty a maximální doba jeho zpracování je do 2 týdnů Chyby při odběru Špatná fixace Nedojde-li k okamžité fixaci po odběru, buněčná jádra se deformují! Kontaminace čistého skla nebo nátěru Podložní sklo, na které se cytologie nabírá musí být čisté. Pokud se dostane do kontaktu s jakýmkoliv aerosolem (desinfekce, deodorant apod.) používaným v ordinaci, dojde vlivem změny ph k cytolýze buněk a nelze je v laboratoři správně obarvit. Chybný odběr gynekologem Pokud v nátěru z cervixu chybí endocervikální nebo ektocervikální epitelie, vzorek je nedostačující. Mezi další chyby patří nedostatečný počet buněk v nátěru, nadbytek krve, těžký

17 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. zánět. Postup vyhodnocení těchto vzorků viz kapitola Odběr tělesných tekutin a jejich fixace Odběr a fixace moče Vždy se vyšetřuje druhá ranní moč a pacient musí být o tom poučen. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. V případě nejistoty konzultuje lékař provádějící odběr s lékařem Biocytolabu, s.r.o. Na žádance k materiálu je nutno označit charakter vzorku spontánní, katetrizovaná moč, výplach, laváž. K odběru jsou určeny plastové zkumavky se šroubovacím uzávěrem. K fixaci moče se používá roztok 1% merthyolátu sodného. 5 kapek tohoto roztoku se přidává k 10 ml moče. Fixační roztok dodává na vyžádání naše laboratoř. Podrobné pojednání o odběru, fixaci a zpracování moče poskytuje příloha 5 této příručky: Způsoby odběru a technické zpracování moče Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát, sputum) Odběry ostatních tělesných tekutin provádí vždy lékař. Jedná se např. o punkční cytologie (odběry z tělních dutin). Laboratoř nemá žádné specifické požadavky pro odběry těchto tělních tekutin. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. V případě nejistoty konzultuje lékař provádějící odběr s lékařem Biocytolab, s.r.o. Odebrané tělesné tekutiny se dodávají ve stavu, v jakém byly v okamžiku odběru, a je nutné je co nejrychleji dopravit do laboratoře. Maximální doba od odběru po zpracování v laboratoři je stanovena na 48 hodin. Kontaminace čistého skla nebo nátěru Podložní sklo, na které se cytologie nabírá musí být čisté. Pokud se dostane do kontaktu s jakýmkoliv aerosolem (desinfekce, deodorant apod.) používaným v ordinaci, dojde vlivem změny ph k cytolýze buněk a nelze je v laboratoři správně obarvit. Než jsou materiály z oddělení nebo ordinace dopraveny do laboratoře, je nutné je uchovávat v chladničce při teplotě 2-8 C. Při transportu je materiál uložen v termoboxu a nesmí být vystavován extrémním teplotám. Odebírající lékař určuje, zda odešle k vyšetření pouze tekutinu nebo z ní zhotovený nátěr a nebo obojí.

18 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Obsah průvodního listu k odebraným tělesným tekutinám S každou zásilkou cytologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla. Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - původ vzorku - požadované vyšetření - klinickou diagnózu nebo stručný klinický průběh - razítko a podpis lékaře na průvodním listu - datum odběru. - předchozí histologické nebo cytologická vyšetření - popis odebraného materiálu Může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro vyšetření tělesných tekutin tvoří přílohu č.7 této příručky Zhotovení nátěru tělesných tekutin a jejich fixace Nátěry se dělají na podložní sklo nejčastěji matované. Skla je nutno označit jménem, příjmením a rodným číslem nebo rokem narození pacienta. U nematovaných skel se označují nadepsaným štítkem. Po zhotovení nátěru se tento nechá zaschnout a potom fixuje: - ponořením do 70%-ního ethanolu na 1 min. - postříkáním sprejem s fixační tekutinou ( komerčně vyráběnou).

19 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 4.5.Ústní a jiné požadavky na vyšetření Ústní požadavky na vyšetření S každou zásilkou bioptického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla Požadavky na urgentní vyšetření STATIM Laboratoř Biocytolab, s.r.o. provádí pouze přednostní vyšetření z jiných důvodů než ohrožení života pacienta, což vyplývá z povahy vyšetření prováděných v naší laboratoři. Požadavky na vyšetření STATIM (akutní vyšetření) se zasílají na stejných průvodkách, jako pro ostatní běžná vyšetření a jsou navíc označeny slovem STATIM. Průvodka musí obsahovat stejné povinné údaje jako u běžného histologického nebo cytologického vyšetření viz. obsah průvodního listu k vyšetření v této kapitole. Telefonické požadavky na vyšetření STATIM jsou akceptovány na základě přiděleného hesla Příprava pacienta před vyšetřením a odběr vzorků Popis odběru materiálu je podrobně popsán v kapitolách 4.1 až 4.4. a jejich přílohách. Provedení odběru materiálu včetně přípravy pacienta je výhradně záležitost spolupracujícího lékaře Identifikace pacienta na žádance a označení vzorků Nádobka, sklo nebo zkumavka s materiálem musí být opatřena štítkem, kde musí být uvedeno jméno pacienta, jeho rok narození. Tyto údaje se musí shodovat s údaji v žádance. Všechny údaje jsou kontrolovány při příjmu materiálu v laboratoři a ty, které nesouhlasí, se okamžitě hlásí vedoucímu laboratoře nebo jeho zástupci. Nekompletní materiál nebo jeho žádanka se ihned vyřizuje telefonicky a doplňuje se na příjmu laboratoře dle údajů poskytnutých lékařem ze zasílající ordinace nebo oddělení. Identifikační číslo histologického materiálu se musí shodovat s číslem na jeho průvodce a tak na příslušných zhotovených blocích a preparátech. Všechny tyto údaje musí být čitelné Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Na základě vyhlášky č.195/2005 Sb. nejsou biologické materiály zpracovávané v laboratoři biologicky nebezpečné, protože jsou fixovány v 10%-ním roztoku formaldehydu. Z tohoto důvodu je s nimi manipulováno a jsou skladovány v odsávané skříňové digestoři, aby byly dodrženy zásady bezpečné práce. Zásady bezpečného provozu v laboratoři jsou zpracovány v provozním řádu, který je součástí řízené dokumentace. Je nutno zdůraznit, že při transportu materiálu je nutno postupovat v souladu s pravidly

20 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. bezpečnosti práce jak je popsáno v kap Informace o dopravě vzorků a k zajištění svozu materiálu Doprava je zajišťována pro laboratoř Biocytolab, s.r.o. dopravní zdravotnickou službou fa Meca, s.r.o., dopravou Krevní centrum, s.r.o. Do laboratoře je přepravován řádně zafixovaný materiál, umístěný do vhodných pečlivě uzavřených nádob a v uzavíratelných termoboxech. Výjimku tvoří cytologické nátěry, které jsou v uzavíratelných krabičkách. Přeprava je prováděna zaměstnanci výše uvedených firem Materiál odeslaný lékařem přepravní službou. Přepravní službou je možné přepravovat veškeré fixované materiály. Odesílající lékař odpovídá za zajištění materiálu z pohledu bezpečnosti a informovanosti přepravce (vhodný způsob balení a označení). Nádoby, zkumavky s materiálem musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití nebo vylití, či jinému znehodnocení. Taktéž průvodky by měly být do laboratoře doručeny s materiálem, aniž by došlo k jejich ztrátě nebo poškození a lze je dodat i osobně Informace o zajišťovaných svozech materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován na náklady laboratoře Biocytolab, s.r.o. každý pracovní den dle stanoveného rozpisu pro předem sjednaná zdravotní zařízení. Materiál je svážen přímo z ambulancí v dohodnutých termínech nejméně 1x denně. Je možné se dohodnout i individuálně na jiných intervalech. Na vyžádání jsou rovněž rozváženy prázdné nádoby na materiál, průvodní listy k vyšetření, fixační tekutiny, podložní skla a brushe. 5. Preanalytické procesy v laboratoři 5.1. Příjem průvodek a materiálu Laborant na příjmovém pracovišti provede : 1. Přiřazení nádoby, skla nebo jiného materiálu k průvodce dle povinných identifikačních znaku: - jména a příjmení pacienta - rodného čísla - čísla nebo jiného označení přiděleného ošetřujícím lékařem. 2. Kontrola náležitosti průvodních listů viz. kap , a Průvodní listy k vyšetření. 3. Označení materiálu, skel a žádanek shodným pořadovým číslem. 4. Identifikační záznam materiálu do LIS.

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56. Opava 5. Květen 2014, verze 04. Vypracoval kolektiv autorů :

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56. Opava 5. Květen 2014, verze 04. Vypracoval kolektiv autorů : Str. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56 Opava 5 Květen 2014, verze 04 Vypracoval kolektiv autorů : MUDr. V. Kinčeková, MUDr. J. Palas, Ing. Marek Čevela Taťána Straková,

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) EXPORTNÍ SOUBORY Cytologické vyšetření Soubor obsahuje jeden záznam pro každé provedené screeningové

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 05 Platnost: 02.03.2015 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka. www.hvozd.com

Laboratorní příručka. www.hvozd.com Kód dokumentu: LP 001 vydání: 02 Počet stran: 14 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Pracovna lékařů Hana Rusová Název dokumentu: Laboratorní příručka www.hvozd.com Autor dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0. Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02 Výtisk č.: 01 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum vydání: 9.1.2015 Datum účinnosti: 9.1.2015 Zpracoval Schválil Jméno RNDr. Blanka Tesaříková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP GYN-CYT s.r.o platnost od 1.7.2015 strana 1 / 12 GYN-CYT s.r.o. Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Nemocnice 380/III 377 38 Jindřichův Hradec IČ 28118511 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústavu patologie FNO Účinnost: 1. února 2010 Schválil: MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. přednosta Ústavu patologie

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Školní 146, Příbram VIII, 26101, tel. 318628219, e-mail cygysro@seznam.cz Laboratorní příručka CYGY s.r.o. Nestátní zdravotnické zařízení IČO 29011043 Gynekologická ordinace primární péče s cytologickou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ 1 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ a) Diagnostické bioptické odběry. Operační výkon nebo endoskopický odběr je indikován pro bioptické vyšetření. Cílem chirurgického

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A B I O S w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS Typ dokumentace: Řízená dokumentace II. vrstvy Verze: 01 Autor: Mgr. Hana Slobodianová Schválil

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka oddělení patologie. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Laboratorní příručka oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou duševním vlastnictvím Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dokument ani žádná

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA... 1 1 Úvod... 3 2 Informace o laboratoři... 3 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 2.2 Základní informace o laboratoři... 4 2.3 Zaměření laboratoře...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř MUDr. Milan Dušek Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 8 Laboratorní příručka Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 Toto vydání nahrazuje vydání 2. z 1. 8. 2011 a nabývá účinnosti dne

Více

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Opakování matka moudrosti BUŇKA - je základní morfologickou a funkční jednotkou mnohobuněčných organismů - je schopna základních

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více