LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02"

Transkript

1 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách Frýdek-Místek Září 2011 verze 02

2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Spektrum nabízených služeb Nepodkročitelná minima Manuál pro odběry primárních vzorků Obecné zásady manipulace s bioptickým materiálem základní informace Kritéria pro vyšetření bioptického materiálu Provedení odběru Obsah průvodního listu k odebranému histologickému materiálu Fixace Fixační prostředky Specifické požadavky pro odběr a fixaci Zpracování lymfatických uzlin Zpracování štítné žlázy a slinných žláz Biopsie varlete Kritéria pro vyšetření cytologického materiálu Odběr cytologického materiálu Obsah průvodního listu k odebranému cytologickému a gynekologickému Odběr vzorků pro gynekologickou cytologii Fixace vzorků pro gynekologickou cytologii Chyby při odběru Odběr tělesných tekutin a jejich fixace Odběr a fixace moče Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát, sputum) Obsah průvodního listu k odebraným tělesným tekutinám Zhotovení nátěru tělesných tekutin a jejich fixace Ústní a jiné požadavky na vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Požadavky na urgentní vyšetření STATIM Příprava pacienta před vyšetřením a odběr vzorků Identifikace pacienta na žádance a označení vzorků Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace o dopravě vzorků a k zajištění svozu materiálu Materiál odeslaný lékařem přepravní službou Informace o zajišťovaných svozech materiálu Preanalytické procesy v laboratoři Příjem průvodek a materiálu Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky...21

3 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Vyšetřování smluvními laboratořemi Zajištění kvality vyšetřovacích postupů formou interní a externí kontroly Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Vydávání výsledků Telefonické uvolňování výsledků Nálezy a laboratorní zprávy Změny výsledků a nálezů Intervaly mezi dodáním materiálu do laboratoře a vydáním výsledků Řešení stížností Postup řešení stížností: Doba vyřízení stížnosti Konzultační činnost laboratoře Vydávání potřebného materiálu ordinacím a ostatním zákazníkům...25 Příloha č.1 Jednotný přístup k tenkojehlové aspirační biopsii mléčné žlázy...27 Příloha č. 2 Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu...36 Příloha č.3 Indikace FNAC...38 Příloha č. 4 Technika Aspirační cytologie...42 Příloha č. 5 Způsoby odběru a technické zpracování moče...47 Příloha č. 6 Doporučený postup pro histopatologické zpracování biopsií lymfatických uzlin...49 Příloha č. 7 Průvodní list k zásilce bioptického materiálu 51 Příloha č. 8 Žádanka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie 52 Příloha č. 9 Seznam prováděných vyšetření a barvení 53

4 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Úvod Laboratorní příručka informuje lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce služeb laboratoře Biocytolab, s.r.o. a poskytuje zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze. Obsahuje pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro cytologické a histologické vyšetření. Všechny tyto kroky jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostické fázi. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO a je k dispozici na webových stránkách Biocytolabu, s.r.o. kde je pravidelně aktualizována.

5 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 3. Informace o laboratoři 3.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře : Identifikační údaje : IČZ a IČO Předmět činnosti : Cytologická a bioptická laboratorní vyšetření Okruh působnosti laboratoře : Území okresu Frýdek-Místek a Vsetín Vedoucí laboratoře : MUDr.Vladimír Hořava st. Zástupce vedoucího laboratoře : MUDr. Vladimír Hořava ml Základní informace o laboratoři Telefonní linka - vedoucí laboratoře : vedoucí laborant : kancelář a distribuce výsledků : FAX: Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humanního původu v odbornostech : 820, 823 a konzultační služby. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a úspěšně absolvovala požadavky pro Audit I, čímž deklaruje zvýšené požadavky na kvalitu práce v klinické laboratoři Organizace laboratoře Organizace laboratoře je dána organizačním řádem laboratoře, organizační strukturou laboratoře a provozním řádem laboratoře, které jsou specifikovány vnitřními směrnicemi v rámci řízené dokumentace Provozní doba laboratoře: od 6.30 do hod. Pracovní režim laboratoře: jednosměnný. Umístění laboratoře : Laboratoř je umístěná v samostatném objektu na rohu ulic Hluboká a Na Půstkách v místní části Frýdek města Frýdku-Místku.

6 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Spektrum nabízených služeb 1) Bioptická vyšetření tkání 2) Cytologické vyšetření tělesných tekutin (výpotek, moč, sputum) 3) Cytologické vyšetření negynekologických punkčních nátěrů 4) Gynekologická cytologie 5) Imunohistochemická a histochemická vyšetření Laboratoř nabízí pro všechny chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, gynekologické praxe i nemocniční provozy vyšetřování gynekologických cytologií (onkologické i funkční vyšetření stěru z cervixu a vaginální sliznice, vulvy a endometria) i negynekologických cytologií, dále pak kompletní bioptickou službu s přímou návazností na případná imunohistochemická vyšetření.. Laboratoř poskytuje: - konzultační služby v oblasti výše uvedených bioptických, cytologických a imunohistochemických vyšetření - logistické služby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava výsledkových listů, dodávky laboratorních potřeb) - komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečná ochrana a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému Nepodkročitelná minima Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima požadovaná odbornou Společnosti českých patologů, Společnosti pro klinickou cytologii a ministerstvem zdravotnictví pro personální obsazení a přístrojové vybavení cytologické a bioptické laboratoře. Tyto údaje jsou specifikovány vnitřními směrnicemi v rámci řízené dokumentace

7 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 4. Manuál pro odběry primárních vzorků 4.1. Obecné zásady manipulace s bioptickým materiálem základní informace Bioptický materiál se do bioptické laboratoře musí dodat v takovém stavu, v jakém byl odebrán z organismu. Zacházíme s ním tak, abychom ho mechanicky nepoškodili. Nejčastější poškození hrozí při: - používání kovových nástrojů - otevírání a přikrajování operačních materiálů a při rozdělování tkání na menší kousky - násilném vtlačení tkání do příliš malých nádob. Nejmenší částice tkání vkládáme buď přímo do fixačního roztoku nebo položíme na gázu navlhčenou ve fyziologickém roztoku, se kterou je manipulace mnohem snazší a vložíme ji s materiálem do fixačního roztoku. Dalším způsobem je přemísťování tkání na žiletce nebo na hrotě jehly. Drobný bioptický materiál vrstevnaté struktury (endoskopické vzorky sliznice žaludku, střev, malé excise kůže ), se v průběhu fixace často zdeformuje. Abychom předešli špatné orientaci materiálu, určíme si pomocí lupy spodinu vzorku. Touto spodinou pak vzorek přilepíme na pevnou podložku ze savého materiálu /papír/, se kterou pak vzorek fixujeme. Při manipulaci s běžným bioptickým materiálem menších rozměrů hrozí nejčastější poškození vinou nesprávného použití pinzety. Na přemísťování používáme anatomickou pinzetu, přičemž tkáň můžeme uchopit jen za její okraj. Operační materiály vkládá operatér do nastavené emitní misky, která je vystlána několika vrstvami gázy namočené ve fyziologickém roztoku. Gáza má být přiměřená velikosti tkáně tak, aby se tkáň mohla do ní zabalit a přenést do nádobky s fixační tekutinou. Velký preparát nedržíme pouze dvěma prsty, aby se neznehodnotil, ale oběma rukama nebo ho položíme na celou dlaň. Zásahy nástrojů do operačních materiálů Patolog odpovídá za vyšetření tkání, proto by bez jeho souhlasu neměl nikdo odebrané vzorky otvírat a nařezávat nebo rozdělovat na menší kousky. Takové zásahy mění jejich původní rozměry a vedou k deformaci a k dezorientaci tkáně. Existují dvě výjimky : 1) O dalším postupu rozhodne operatér podle patologického nálezu v operačním preparátu. Kontrolu vykoná buď operatér nebo přizvaný patolog. Lépe však poslouží peroperační vyšetření. 2) Úpravy operačních preparátů za účelem zlepšit fixaci hluboko uložených orgánů a tkání.tyto úpravy může provést operatér nebo laboratoř.

8 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Označení operačních materiálů: Při složitých operačních výkonech je třeba materiál na sále označit a popsat. Označení se používají, když chce operatér patologa upozornit na diagnosticky významné úseky operačního preparátu nebo vyšetřit nějaký konkrétní útvar. Nejvhodnějším materiálem je černá tuš, která je vůči nefixovanému materiálu kontrastní. Pro materiál, který dáváme fixovat do formalínu, není tuš moc vhodná. Na řezných plochách je zřetelná dost dlouho, ale ze serózních blan a ze sliznic se rychle ztrácí. Na označení fixovaných i nefixovaných preparátů je nejlepší barevný šicí materiál z umělých vláken / například při označení orálních a aborálních resekčních ploch u střeva/. Občas se používají injekční jehly zabodnuté do oblasti požadovaného místa vyšetření. S materiálem je třeba manipulovat opatrně, protože jehla snadno vypadává. Na tuto skutečnost je třeba patologa upozornit, aby nedošlo k poranění. Poškození tkání vysýcháním a působením vody K autolýze často dochází vysýcháním tkání. Bioptický materiál se tím poškodí nebo úplně znehodnotí. Rychlost vysýchání závisí na teplotě prostředí, rozměru a tvaru tkání. Opatření proti vysýchání materiálu: 1.Tkáň se nesmí nechat ležet volně na vzduchu. 2.Materiál ihned vložíme do fixačního roztoku. Nefixované tkáně nesmí přijít do přímého styku s vodou ani s vodou destilovanou. Voda poškozuje jemné struktury buněk, které potom ztěžují mikroskopické hodnocení. Pokud je třeba preparát vodou opláchnout, přebytek vody musíme odstranit. Totéž platí pro fyziologický roztok. Ani ten nepůsobí jako fixační roztok. Orientace bioptického materiálu : Operační preparáty se orientují podle tělních rovin, materiál menších rozměrů podle orientačních znaků, jaké jsou například : - povrchové struktury (sliznice, pokožka, patologické útvary na povrchu) - vrstvovité uspořádání tkání - ložiskový charakter patologických procesů - tvar anatomických útvarů (apendix, lymfatické uzliny, cévy) Orientací tkání homogenního vzhledu se nezabýváme. Orientace nepřehledně zdeformovaných preparátů se řeší ve spolupráci s operatérem, který tkáně označí na dohodnutém místě. Toto označení se používá i v případě, když chce operatér patologa upozornit na mimořádně významný úsek extirpovaných tkání. Cílem tohoto označení je připravit podmínky na : - makropopis bioptického materiálu - disekci a excidování tkání.

9 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Makropopis bioptického materiálu : Po orientaci se bioptický materiál hned nerozkrajuje. Nejdříve se popisuje v takovém stavu, v jakém došel do laboratoře (počet, velikost, barva, konzistence a hmotnost tkání).teprve potom se přistupuje k systematickému přikrajování tkání a k otvírání dutých útvarů a popisování na řezných plochách a vnitřním povrchu dutin. Podle potřeby doplníme makropopis poloschématickým nákresem nebo fotodokumentací preparátu. Výstižný makropopis je hlavní součástí pracovního záznamu patologa. Disekce bioptického materiálu: Cílem disekce je: 1. Zpřístupnit hluboko ležící tkáně vyšetření zrakem, případně palpací. 2. Zpřístupnit materiál pro zhotovení otiskových preparátů v případě nefixovaných tkání. 3. Zpřístupnit hluboko ležící tkáně působením fixačních roztoků. Otevírání dutých orgánů a útvarů : a) Tenkostěnné duté útvary a orgány otvíráme tak, aby se daly otevřít na způsob knihy a rozložit do roviny. b) Hrubostěnné duté orgány a útvary otvíráme technikou paralelních řezů, která mnohem více šetří kompaktní stěny než stříhání nůžkami. Excidovaný bioptický materiál: Cílem je zhotovení tkáňových vzorků pro zpracování histologickými metodami. Základní technikou je krájení tkání kolmo přes vrstvy. 1.Tloušťka materiálů: Preparát neexcidujeme tlustý, protože od síly bloku se vyvíjí kvalita následného odvodnění a prosycení parafínem. Tloušťka nemá přesahovat 3 mm. Všeobecně platí, že čím je preparát kompaktnější a tvrdší, tím tenčí řezy přikrajujeme. Velmi křehké tkáně přikrajujeme trochu hrubší, abychom předešli mechanickému rozdrcení tkáně řezným nástrojem. 2. Plošný rozsah excise: Z technických důvodů by excise neměla být příliš velká, aby nedošlo k omezení jejího dalšího zpracování. /šířka podložního skla, přeplněné autotechnikony, horší kvalita mikrotomových nožů, ale i špatná řezatelnost těchto tkání/. 3. Tvar excisí : Z části je dán rozměrem, tvarem a obrysem bioptického materiálu, z části si ho patolog utváří sám podle cíle vyšetření.

10 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Zasílání bioptického materiálu na vyšetření: Bioptický materiál zasíláme ve fixačním roztoku v plastových nebo skleněných nádobách. Fixovaný materiál: 1) Zasíláme v nádobě se širokým hrdlem, protože při fixaci materiál ztuhne a v případě nádoby s úzkým hrdlem jej nelze vytáhnout ven. 2) Objem fixační tekutiny musí převyšovat objem tkání a fixační tekutina musí být ze všech stran přístupná ke tkáni. 3) Sklenice musí mít dobře těsnící uzávěr, aby fixační tekutina neunikala a tím se vzorek znehodnotil a odpařená fixační tekutina nezamořila okolí. 4.2.Kritéria pro vyšetření bioptického materiálu Kritéria zahrnují způsoby odběru a manipulaci s bioptickým materiálem včetně informací o nezbytných operacích s materiálem, odběrech, stabilitě a množství odebraného materiálu. Kapitola obsahuje také formu žádanky pro tento druh materiálu a způsob jeho označení. Bioptický materiál, ze kterého se zhotovují histologické preparáty, se odebírá za účelem, jehož rozborem v mikroskopu pak lékař stanoví diagnózu. a) Operační metody: kromě komplexního odnětí orgánu amputace (např. dělohy, žlučníku..) Se provádí i různé resekce orgánů (např. resektáty střeva, plíce ), dále extirpace, excise a reexcise. b) Probatorní excise: odebírá se malý kousek tkáně /např. kousek svalu, žaludeční sliznice, uzlina, resistence/ c)probatorní punkce: znamená napíchnutí orgánu dutou jehlou nasazenou na injekční stříkačku, do níž se nasají malé částečky tkáně. Takto se získávají materiály z některých orgánů jako jsou štítná žláza, slinné žlázy, játra, ledvina, mamma. Punkce je buď cílená, při které se nabodne určité místo v orgánu nebo slepá, což znamená nabodnutí orgánů bez bližšího zaměření. d) Kyretáž: v některých případech se nemusí provádět excise, ale stačí seškrábnutí malých částeček tkáně pomocí zvláštní lžičky kyrety. e) Samovolné vyloučení : moč, hleny. f) Endoskopické odběry: kolonoskopie, gastroskopie, retroskopie, oesofagoskopie, hysteroskopie Provedení odběru Odběry provádí vždy lékař v jednotlivých ordinacích a odděleních zdravotnických zařízení. Materiál, který ošetřující lékař odebere při operačním zákroku, posílá patologovi celý na jeho pracoviště. U větších vzorků je vhodné provést označení patologické léze (např.stehem, barevně označením tuší ). Za bezpečné odstranění materiálu odpovídá lékař provádějící odběr.

11 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Obsah průvodního listu k odebranému histologickému materiálu S každou zásilkou histologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří po sdělení přiděleného hesla. Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event.informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - tkáňový původ vzorku jeho lokalizace - požadované vyšetření - klinickou diagnózu nebo stručný klinický průběh - razítko a podpis lékaře na průvodním listu - datum odběru. - předchozí histologické vyšetření - popis odebraného materiálu nebo anatomickou specifikaci místa odběru Může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro histologický materiál tvoří přílohu č.7 této příručky Fixace Je to proces, při kterém dochází k rychlému usmrcení živé hmoty fixačními prostředky, které zabraňují procesu samovolných posmrtných změn, především autolýze a bakteriálnímu napadení. Vzorek musí být co nejdříve vložen do fixační tekutiny. Aby tekutina mohla dostatečně rychle pronikat do tkáně, nemá vzorek přesahovat velikost 1 cm. V případě fixace celých orgánů, se doporučuje vstřiknout tekutinu přímo do cév. Fixační tekutiny musí být dostatečné množství, nejméně 10 krát až 20 krát více, než je objem tkáně, aby měla fixační tekutina ze všech stran dostatečný přístup ke tkáni. Bloček nikdy nenecháváme ležet na dně nádobky, molitanovou podložkou, filtračním papírem apod. Doba fixace je různá, záleží na druhu fixační tekutiny a také velikosti tkáňového bločku a teplotě okolí. Principiálně závisí doba fixace na těchto faktorech: a) velikosti tkáně b) druhu tkáně

12 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. c) koncentrace fixační tekutiny d) teplotě. Pro všechen odebraný materiál platí: Ihned zafixovat a přesně označit! Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Laboratoř uchovává materiál do doby konečného stanovení výsledku. Preparáty z jednotlivých vyšetření uchovávají minimálně 5 let, parafinové bloky trvale Fixační prostředky Fixační prostředky musí splňovat 3 hlavní podmínky: a) Zachovat co nejlépe strukturu tkáně. b) Zachovat barvitelnost tkáně. c) Rychle pronikat do tkáně. Laboratoř Biocytolab, s.r.o. doporučuje spolupracujícím ordinacím a oddělením používat k fixacím 10%-ní zneutralizovaný vodný roztok formaldehydu (formol)! Specifické požadavky pro odběr a fixaci Biopsie prsu Vzorek musí být celistvý, bez naříznutí, aby bylo možno se přesně vyjádřit k okrajům excise. Měl by být dodán v jednom kuse a když je rozdělen na více vzorků, musí být tyto označeny s důrazem na vzájemnou souvislost. Vždy označen alespoň dvěma stehy pro možnost topografické orientace např. krátký nebo modrý steh ventrálně, dlouhý nebo bílý steh laterálně. U tkáně po předchozí punkci musí být spolehlivě označeno místo původního výkonu grafitem, svorkou nebo vodičem. Velikost léze pro peroperační biopsii by neměla být menší než 10 mm (v praxi to znamená, že peroperační biopsie by se měla provést jen při takové velikosti patologického ložiska, které je cca 6-7 mm, kdy je možno jednu polovinu ještě technicky zpracovat a druhou ponechat pro definitivní parafinový blok. Peroperačně lze vyšetřovat pouze hmatné léze. V případě biopsie mléčné žlázy doporučujeme prostudovat přílohy této příručky : 1.Jednotný přístup k tenkojehlové aspirační biopsii mléčné žlázy. 2.Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. 4.Technika aspirační cytologie. Materiál z punkční core cut biopsie Odebrané vzorky je nutné fixovat několik minut ve formolu a potom přímo vložit asi 5 odebraných válečků mezi dvě molitanové vložky do plastikové kazety, která se používá ke zhotovení parafínového bloku. Po provedení radiofotografie vzorku

13 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. přímo v kazetě se tato vloží do lahvičky ke standardní fixaci. Velkou výhodou tohoto postupu je to, že při transportu a dalším zpracování materiálu se omezí riziko fragmentace válečků a usnadní se porovnání s fotografií (při identifikaci mikrokalcifikací) standardně přiložené k průvodce. V případě aplikace biopsie core cut doporučujeme prostudovat přílohu 2 této příručky : Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Zpracování lymfatických uzlin Periferní lymfatické uzliny ( cervikální, axilární, inquinální) je nutné odebírat tak, aby nebyla uzlina během výkonů zhmožděna ani rozdělena na části. Zachování uzliny během excise a tím i v histologickém řezu je velmi důležité pro posouzení struktury uzliny. Nejlépe je uzlinu po excisi prohlédnout, změřit přímo v místě odběru. Do fixačního roztoku je nutno vložit plátky tkáně ne tlustší než 3-4 mm, jak již bylo zmíněno výše, s ohledem na zachování struktury uzliny. Během doby mezi vynětím uzliny a jejím uložením do fixačního roztoku nesmí uzlina vyschnout. Fixace probíhá v neutrálním pufrovaném roztoku formolu a optimální doba fixace je 24 hodin při 4 o C. Pro lepší pochopení problematiky doporučujeme prostudovat přílohy této příručky: č.3 Indikace FNAC a č.6 Doporučený postup pro histopatologické zpracování biopsií lymfatických uzlin Zpracování štítné žlázy a slinných žláz Odběr vzorků se provádí aspirací. Po jejím provedení je nutno okamžitě provést nátěr, jinak může krev koagulovat a vzniklé fibrinové sraženiny pak zabrání dokonalému rozetření materiálu do tenké vrstvy. Vzorek se v takovém případě znepřehlední a ztratí diagnostickou hodnotu. Po nátěru na sklo se vzorek musí fixovat fixativem, ale musí se nechat zaschnout. Pro lepší pochopení problematiky doporučujeme prostudovat přílohy této příručky: č.4 Technika aspirační cytologie a č.3 Indikace FNAC

14 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Biopsie varlete Pro speciální diagnostické postupy při zjišťování fertility fixujeme Bouinovou tekutinou, kterou na vyžádání odebírajícího lékaře dodá laboratoř. 4.3.Kritéria pro vyšetření cytologického materiálu Kritéria zahrnují způsoby odběru a manipulaci s cytologickým materiálem včetně informací o nezbytných operacích s materiálem, odběrech, stabilitě a množství odebraného materiálu. Kapitola obsahuje také formu žádanky pro tento druh materiálu a způsob jeho označení Odběr cytologického materiálu Cytologická vyšetření slouží k včasnému rozpoznání přednádorových a nádorových onemocnění různých orgánů. Materiál je získáván : a) Punkční cytologií - nabodnutí vyšetřovaného místa na povrchu těla nebo blízko povrchu těla běžnou injekční jehlou napojenou na nasávací zařízení tzv. ASPIRAČNÍ BIOPSIE (CYTOLOGIE). Biopsie tenkou jehlou (FNB-Fine needle biopsy) je používaná pro odběry štítné žlázy, prostaty, slinné žlázy, prsu. b) Exfoliativní cytologií buňky z povrchu sliznice, které se samovolně odlupují (moč, sputum, děložní čípek) - buňky získané výplachem (bronchopulmonální cytologie) c) Otiskovou cytologií otisky nádorů nebo jakékoliv tkáně. Preparáty se zhotoví stíráním nebo otisknutím tkáně na podložní sklíčko a prohlížíme je ve světelném mikroskopu po obarvení May Grünwald, Giemsa Romanovski nebo Papanicolaoua. Odběr materiálů v gynekologické cytologii: a) Funkční cytologie pro hormonální cytodiagnostiku odebíráme materiál stěrem z horní třetiny postranní stěny poševní, což je nejcitlivější místo pro hormonální podněty /informuje o funkčním nebo hormonálním stavu organismu/. b) Onkologická cytologie pro onkologickou diagnostiku odebíráme materiál stěry z povrchu děložního čípku, děložního hrdla a podezřelých lézí na vulvě. Stěry provádíme platinovou kličkou nebo Ayereho špachtlí za pomocí poševních zrcadel.

15 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Získané stěry fixujeme komerčně vyráběným sprejem na bázi metylalkoholu a nebo alkoholetheru ve stejném poměru. Fixativum na výše uvedené bázi dodává spolupracujícím lékařům laboratoř Obsah průvodního listu k odebranému cytologickému a gynekologickému cytologickému materiálu S každou zásilkou cytologického nebo gynekologického cytologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla. Průvodka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event.informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - požadavek na urgentní vyšetření (STATIM) - číslo nebo jiné označení preparátu a průvodky přidělené ošetřujícím lékařem - razítko a podpis lékaře na průvodním listu. - datum odběru. Povinně musí obsahovat tyto údaje: -lokalizace stěru nebo punkce. Průvodka pro vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie (screeningové cytologické vyšetření) musí obsahovat kromě výše uvedených údajů pro cytologické vyšetření též: - poslední menstruace - aplikace nitroděložní antikoncepční tělíska - aplikace hormonální antikoncepce - předchozí konizace - gravidita - předchozí cytologické nebo histologické vyšetření - popis odebraného materiálu nebo anatomickou specifikaci místa odběru - očkování proti HPV - rok aplikace 3.dávky a typ vakcíny HPV (SILGARD, CERVARIX) - přítomnost genitálních kondylomat - stav po hysterektomii - laktace - kromě hormonální antikoncepce též další hormonální terapii. Průvodka pro cytologické vyšetření může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku

16 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro negynekologické cytologické vyšetření tvoří přílohu č.7 a žádanka pro gynekologické cytologické vyšetření (cytologický screening) je přílohou č.8 této příručky Odběr vzorků pro gynekologickou cytologii Odběr cytologického vzorku provádí ošetřující lékař gynekolog nejlépe v první polovině menstruačního cyklu. Je důležité odebrat nátěr z tzv. transformační zóny. Uspokojivý stěr musí obsahovat buňky ektocervixu i endocervixu, tzn. dlaždicové i žlázové epitelie. Odběr lze provést kartáčkem (brush), ale taky vatovou štětičkou nebo špachtlí. Za bezpečné odstranění pomůcek použitých při odběru odpovídá lékař provádějící odběr Fixace vzorků pro gynekologickou cytologii Odebraný materiál gynekolog rozetře po celém podložním skle, aby bylo v celé ploše pokryté nátěrem. Poté jej okamžitě ponoří do fixačního roztoku nebo postříká tímto roztokem ve spreji a nechá zaschnout. Fixovaný a řádně označený vzorek je nutné uložit tak, aby nedošlo ke kontaktu s žádnou další chemikálií, jejíž přítomnost na skle by ovlivnila další zpracování vzorku v laboratoři (např. dezinfekční roztoky, osvěžovače vzduchu, formaldehyd atd.). Stejně důležité je, aby nepřišla s těmito chemikáliemi do styku čistá skla, připravená k odběru. K tomu je vhodné použit uzavíratelné transportní krabičky. Transportní krabičky a fixační tekutinu dodává (na vyžádání) pracovník Biocytolab, s.r.o. vždy při svozu materiálu. Vzorek zafixovaný a uložený výše popsaným způsobem je v ordinaci uchováván za normální pokojové teploty a maximální doba jeho zpracování je do 2 týdnů Chyby při odběru Špatná fixace Nedojde-li k okamžité fixaci po odběru, buněčná jádra se deformují! Kontaminace čistého skla nebo nátěru Podložní sklo, na které se cytologie nabírá musí být čisté. Pokud se dostane do kontaktu s jakýmkoliv aerosolem (desinfekce, deodorant apod.) používaným v ordinaci, dojde vlivem změny ph k cytolýze buněk a nelze je v laboratoři správně obarvit. Chybný odběr gynekologem Pokud v nátěru z cervixu chybí endocervikální nebo ektocervikální epitelie, vzorek je nedostačující. Mezi další chyby patří nedostatečný počet buněk v nátěru, nadbytek krve, těžký

17 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. zánět. Postup vyhodnocení těchto vzorků viz kapitola Odběr tělesných tekutin a jejich fixace Odběr a fixace moče Vždy se vyšetřuje druhá ranní moč a pacient musí být o tom poučen. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. V případě nejistoty konzultuje lékař provádějící odběr s lékařem Biocytolabu, s.r.o. Na žádance k materiálu je nutno označit charakter vzorku spontánní, katetrizovaná moč, výplach, laváž. K odběru jsou určeny plastové zkumavky se šroubovacím uzávěrem. K fixaci moče se používá roztok 1% merthyolátu sodného. 5 kapek tohoto roztoku se přidává k 10 ml moče. Fixační roztok dodává na vyžádání naše laboratoř. Podrobné pojednání o odběru, fixaci a zpracování moče poskytuje příloha 5 této příručky: Způsoby odběru a technické zpracování moče Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát, sputum) Odběry ostatních tělesných tekutin provádí vždy lékař. Jedná se např. o punkční cytologie (odběry z tělních dutin). Laboratoř nemá žádné specifické požadavky pro odběry těchto tělních tekutin. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. V případě nejistoty konzultuje lékař provádějící odběr s lékařem Biocytolab, s.r.o. Odebrané tělesné tekutiny se dodávají ve stavu, v jakém byly v okamžiku odběru, a je nutné je co nejrychleji dopravit do laboratoře. Maximální doba od odběru po zpracování v laboratoři je stanovena na 48 hodin. Kontaminace čistého skla nebo nátěru Podložní sklo, na které se cytologie nabírá musí být čisté. Pokud se dostane do kontaktu s jakýmkoliv aerosolem (desinfekce, deodorant apod.) používaným v ordinaci, dojde vlivem změny ph k cytolýze buněk a nelze je v laboratoři správně obarvit. Než jsou materiály z oddělení nebo ordinace dopraveny do laboratoře, je nutné je uchovávat v chladničce při teplotě 2-8 C. Při transportu je materiál uložen v termoboxu a nesmí být vystavován extrémním teplotám. Odebírající lékař určuje, zda odešle k vyšetření pouze tekutinu nebo z ní zhotovený nátěr a nebo obojí.

18 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st Obsah průvodního listu k odebraným tělesným tekutinám S každou zásilkou cytologického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla. Žádanka musí obsahovat minimálně tyto údaje stanovené ČSN ISO 15189: - příjmení a jméno pacienta - rodné číslo, případně datum narození ( novorozenci, cizinci) - kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady - identifikace objednavatele ordinace, oddělení, IČP, jméno lékaře - původ vzorku - požadované vyšetření - klinickou diagnózu nebo stručný klinický průběh - razítko a podpis lékaře na průvodním listu - datum odběru. - předchozí histologické nebo cytologická vyšetření - popis odebraného materiálu Může také obsahovat povinně podmíněné údaje: - adresu místa pobytu vyšetřované osoby v ČR - telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku - zvlášť výrazně musí být označený materiál pacientů s prokázanými nebo suspektními infekčními chorobami (např. pozitivita HbsAg, infekce pomalými viry, HIV, DNK a RNK viry a TBC). Žádanka pro vyšetření tělesných tekutin tvoří přílohu č.7 této příručky Zhotovení nátěru tělesných tekutin a jejich fixace Nátěry se dělají na podložní sklo nejčastěji matované. Skla je nutno označit jménem, příjmením a rodným číslem nebo rokem narození pacienta. U nematovaných skel se označují nadepsaným štítkem. Po zhotovení nátěru se tento nechá zaschnout a potom fixuje: - ponořením do 70%-ního ethanolu na 1 min. - postříkáním sprejem s fixační tekutinou ( komerčně vyráběnou).

19 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. 4.5.Ústní a jiné požadavky na vyšetření Ústní požadavky na vyšetření S každou zásilkou bioptického materiálu musí přijít do laboratoře řádně vyplněná žádanka. Ústní požadavky ze strany lékařů nebo jiných žadatelů jsou akceptovány laboratoří na základě přiděleného hesla Požadavky na urgentní vyšetření STATIM Laboratoř Biocytolab, s.r.o. provádí pouze přednostní vyšetření z jiných důvodů než ohrožení života pacienta, což vyplývá z povahy vyšetření prováděných v naší laboratoři. Požadavky na vyšetření STATIM (akutní vyšetření) se zasílají na stejných průvodkách, jako pro ostatní běžná vyšetření a jsou navíc označeny slovem STATIM. Průvodka musí obsahovat stejné povinné údaje jako u běžného histologického nebo cytologického vyšetření viz. obsah průvodního listu k vyšetření v této kapitole. Telefonické požadavky na vyšetření STATIM jsou akceptovány na základě přiděleného hesla Příprava pacienta před vyšetřením a odběr vzorků Popis odběru materiálu je podrobně popsán v kapitolách 4.1 až 4.4. a jejich přílohách. Provedení odběru materiálu včetně přípravy pacienta je výhradně záležitost spolupracujícího lékaře Identifikace pacienta na žádance a označení vzorků Nádobka, sklo nebo zkumavka s materiálem musí být opatřena štítkem, kde musí být uvedeno jméno pacienta, jeho rok narození. Tyto údaje se musí shodovat s údaji v žádance. Všechny údaje jsou kontrolovány při příjmu materiálu v laboratoři a ty, které nesouhlasí, se okamžitě hlásí vedoucímu laboratoře nebo jeho zástupci. Nekompletní materiál nebo jeho žádanka se ihned vyřizuje telefonicky a doplňuje se na příjmu laboratoře dle údajů poskytnutých lékařem ze zasílající ordinace nebo oddělení. Identifikační číslo histologického materiálu se musí shodovat s číslem na jeho průvodce a tak na příslušných zhotovených blocích a preparátech. Všechny tyto údaje musí být čitelné Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Na základě vyhlášky č.195/2005 Sb. nejsou biologické materiály zpracovávané v laboratoři biologicky nebezpečné, protože jsou fixovány v 10%-ním roztoku formaldehydu. Z tohoto důvodu je s nimi manipulováno a jsou skladovány v odsávané skříňové digestoři, aby byly dodrženy zásady bezpečné práce. Zásady bezpečného provozu v laboratoři jsou zpracovány v provozním řádu, který je součástí řízené dokumentace. Je nutno zdůraznit, že při transportu materiálu je nutno postupovat v souladu s pravidly

20 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. bezpečnosti práce jak je popsáno v kap Informace o dopravě vzorků a k zajištění svozu materiálu Doprava je zajišťována pro laboratoř Biocytolab, s.r.o. dopravní zdravotnickou službou fa Meca, s.r.o., dopravou Krevní centrum, s.r.o. Do laboratoře je přepravován řádně zafixovaný materiál, umístěný do vhodných pečlivě uzavřených nádob a v uzavíratelných termoboxech. Výjimku tvoří cytologické nátěry, které jsou v uzavíratelných krabičkách. Přeprava je prováděna zaměstnanci výše uvedených firem Materiál odeslaný lékařem přepravní službou. Přepravní službou je možné přepravovat veškeré fixované materiály. Odesílající lékař odpovídá za zajištění materiálu z pohledu bezpečnosti a informovanosti přepravce (vhodný způsob balení a označení). Nádoby, zkumavky s materiálem musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití nebo vylití, či jinému znehodnocení. Taktéž průvodky by měly být do laboratoře doručeny s materiálem, aniž by došlo k jejich ztrátě nebo poškození a lze je dodat i osobně Informace o zajišťovaných svozech materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován na náklady laboratoře Biocytolab, s.r.o. každý pracovní den dle stanoveného rozpisu pro předem sjednaná zdravotní zařízení. Materiál je svážen přímo z ambulancí v dohodnutých termínech nejméně 1x denně. Je možné se dohodnout i individuálně na jiných intervalech. Na vyžádání jsou rovněž rozváženy prázdné nádoby na materiál, průvodní listy k vyšetření, fixační tekutiny, podložní skla a brushe. 5. Preanalytické procesy v laboratoři 5.1. Příjem průvodek a materiálu Laborant na příjmovém pracovišti provede : 1. Přiřazení nádoby, skla nebo jiného materiálu k průvodce dle povinných identifikačních znaku: - jména a příjmení pacienta - rodného čísla - čísla nebo jiného označení přiděleného ošetřujícím lékařem. 2. Kontrola náležitosti průvodních listů viz. kap , a Průvodní listy k vyšetření. 3. Označení materiálu, skel a žádanek shodným pořadovým číslem. 4. Identifikační záznam materiálu do LIS.

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Opakování matka moudrosti BUŇKA - je základní morfologickou a funkční jednotkou mnohobuněčných organismů - je schopna základních

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření Cytologie Cytologické vyšetření mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu Materiál a způsoby odběru tekutý materiál

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Komentář k rozhraní verze 2.1 Verze 2.1 je kompromisním řešením mezi původní verzí 1.2 a anonymizovanou

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008

ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A NÁSTRAHY N JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ ROMANA ANDĚLOVÁ ÚSTAV PATOLOGIE FNO SEMINÁŘ ORL 22.5.2008 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA METODY ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGIE BIOPSIE CYTOLOGIE Foto cytol. Prep. Nebo drobné kytky jako

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Patologická anatomie náplň činnosti

Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie náplň činnosti Patologická anatomie obor sledující morfologické změny v průběhu patologického děje, tj. především za nemoci hlavní náplní práce: autopsie (pitva, nekropsie) = studium

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více