NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: zasedání Rady Evropské unie (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), konané v Lucemburku dne 10. října 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: zasedání Rady Evropské unie (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), konané v Lucemburku dne 10. října 2011"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2011 (12.12) (OR. en) 15333/11 LIMITE PV CONS 61 ENV 763 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: zasedání Rady Evropské unie (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), konané v Lucemburku dne 10. října Informace o projednávání legislativních aktů Rady, o jiných veřejných jednáních Rady a o veřejných rozpravách jsou uvedeny v dodatku 1 k tomuto zápisu z jednání /11 dhr/zc/hm 1

2 OBSAH strana 1. Přijetí předběžného pořadu jednání... 4 PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ 2. Schválení seznamu bodů A... 4 NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI 3. Schválení seznamu bodů A Příprava na sedmnácté zasedání konference smluvních stran (COP 17) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na sedmé zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 7) (Durban, Jižní Afrika, 28. listopadu až 9. prosince 2011) Hodnocení šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a další postup: na cestě k 7. akčnímu programu EU pro životní prostředí Rio + 20: cesta k dosažení udržitelného rozvoje ozeleněním ekonomiky a zlepšením správy Příprava desátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Cartagena de Indias, Kolumbie, 17. až 21. října 2011) Jiné záležitosti a) Výsledek čtvrtého zasedání stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Kišiněv, Moldavská republika, 29. června až 1. července 2011)... 6 b) Výsledek sedmé ministerské konference procesu Životní prostředí pro Evropu (Astana, Kazachstán, 21. až 23. září 2011)... 6 c) Plán ratifikace, ze strany EU, protokolu o přístupu a sdílení přínosů /11 dhr/zc/hm 2

3 d) Výsledek prvního plenárního zasedání Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) (Nairobi, Keňa, 3. až 7. října 2011)... 7 e) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje... 7 f) Systém obchodování s emisemi / letectví aktuální stav... 7 g) Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (informace požadované na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)... 8 h) Oznámení vnitrostátních prováděcích opatření pro bezplatné přidělování povolenek průmyslovým zařízením zahrnutým do systému EU pro obchodování s emisemi... 8 i) Příprava světového fóra o vodě (Marseille 12. až 17. března 2012)... 8 j) Činnost EU týkající se chemických látek, které způsobují endokrinní poruchy... 8 k) Ekologické zátěže a potřeba zajistit financování pro jejich odstraňování... 9 l) Probíhající jednání v rámci Rady pro konkurenceschopnost na téma Evropa účinněji využívající zdroje... 9 m) Využívání kreditů za snížení emisí průmyslových plynů v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí... 9 PŘÍLOHA o o o 15333/11 dhr/zc/hm 3

4 1. Přijetí pořadu jednání 15058/11 OJ CONS 59 ENV 734 Rada přijala výše uvedený pořad jednání, včetně bodu m) (Využívání kreditů za snížení emisí průmyslových plynů v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí) doplněného v části Jiné záležitosti na žádost finské delegace. PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTŮ (veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii) 2. Schválení seznamu bodů A 15066/11 PTS A 89 Rada schválila body A uvedené v dokumentu 15066/11. Dokumenty v bodě 1 mají být tyto: Bod 1: PE-CONS 34/11 ENER 265 ECOFIN 506 CODEC REV 1 (sk) 14696/11 CODEC 1518 ENER 304 ECOFIN ADD 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 2 (es) + ADD 1 REV 3 + ADD 1 REV 3 COR 1 (es) + ADD 2 + ADD 2 REV 1 + COR 1 NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI 3. Schválení seznamu bodů A 15068/11 PTS A 90 Rada schválila body A uvedené v dokumentu 15068/11. Dokumenty v bodě 18 mají být tyto: Bod 18: 14188/11 ANTIDUMPING 87 COMER /11 ANTIDUMPING 88 COMER COR 1 (sl) 15333/11 dhr/zc/hm 4

5 4. Příprava na sedmnácté zasedání konference smluvních stran (COP 17) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na sedmé zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 7) (Durban, Jihoafrická republika, 28. listopadu až 9. prosince 2011) přijetí závěrů Rady 14823/11 ENV 717 ONU 119 DEVGEN 256 ECOFIN 640 ENER 306 FORETS 70 MAR 120 AVIATION 219 Rada přijala závěry týkající se přípravy na sedmnácté zasedání konference smluvních stran (COP 17) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na sedmé zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 7), jež se uskuteční ve dnech 28. listopadu až 9. prosince v jihoafrickém Durbanu. Znění závěrů bylo pozměněno na zasedání Rady a je uvedeno v dokumentu 15353/ Hodnocení šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a další postup: na cestě k 7. akčnímu programu EU pro životní prostředí přijetí závěrů Rady 13683/11 ENV 654 DEVGEN 231 ECO REV 1 (fr) 14832/11 ENV 719 DEVGEN 257 ECO 118 Rada přijala závěry uvedené v příloze dokumentu 15384/11. Komise tyto závěry uvítala, učinila však prohlášení do zápisu z jednání Rady (viz příloha) a uvedla, že lhůta, kterou Rada Komisi stanovila pro předložení návrhu sedmého akčního programu pro životní prostředí, není realistická a že je zapotřebí provést další hodnocení, aby bylo možné rozhodnout o opatřeních navazujících na akční plán pro životní prostředí a zdraví. 6. Rio + 20: cesta k dosažení udržitelného rozvoje ozeleněním ekonomiky a zlepšením správy přijetí závěrů Rady 11845/11 ENV 564 DEVGEN 196 RELEX 682 ONU /11 ENV 722 DEVGEN 259 RELEX 971 ONU 120 ECOFIN 644 Rada přijala závěry uvedené v příloze dokumentu 15388/11 a uspořádala výměnu názorů ohledně různých aspektů příprav na konferenci Rio + 20, jakož i úkolů, jež bude nutné řešit, a očekávaných výsledků /11 dhr/zc/hm 5

6 7. Příprava desátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Cartagena de Indias, Kolumbie, 17. až 21. října 2011) přijetí rozhodnutí Rady 14872/11 ENV 723 COMER /1/11 ENV 676 COMER 179 REV 1 přijetí závěrů Rady 14873/11 ENV 724 MAR 122 COMER 198 Rada přijala návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout na 10. zasedání Konference smluvních stran (COP 10) Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, pokud jde o vstup změny týkající se zákazu v platnost. Toto rozhodnutí je uvedeno v dokumentu 14223/1/11 REV 1. Rada k této otázce rovněž přijala závěry uvedené v příloze dokumentu 15393/11 s cílem poskytnout pokyny pro celý průběh jednání na COP 10, přičemž se zaměřila zejména na nový strategický rámec Úmluvy na období , soulad s Úmluvou a ratifikaci Hongkongské úmluvy o demontáži lodí. 8. Jiné záležitosti a) Výsledek čtvrtého zasedání stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Kišiněv, Moldavská republika, 29. června až 1. července 2011) informace předsednictví a Komise 15209/11 ENV 756 AGRI 670 INF 167 ONU 126 Rada vzala na vědomí informace předsednictví a Komise o výsledcích výše uvedeného zasedání ve znění dokumentu 15209/11. b) Výsledek sedmé ministerské konference procesu Životní prostředí pro Evropu (Astana, Kazachstán, 21. až 23. září 2011) informace předsednictví 15210/11 ENV 757 ONU 127 COEST 344 UNECE 2 Rada vzala na vědomí informace předsednictví o výsledcích výše uvedené konference ve znění dokumentu 15210/ /11 dhr/zc/hm 6

7 c) Plán ratifikace, ze strany EU, protokolu o přístupu a sdílení přínosů informace Komise 15191/11 ENV 754 AGRI 667 WTO 345 PI 126 DEVGEN 269 MI 479 SAN 199 Rada vzala na vědomí informace Komise k výše uvedenému tématu ve znění dokumentu 15191/11. d) Výsledek prvního plenárního zasedání Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) (Nairobi, Keňa, 3. až 7. října 2011) zpráva Komise a předsednictví Rada vzala na vědomí informace Komise a předsednictví o výše uvedeném zasedání. e) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje prezentace Komise 15176/11 ENV 752 POLGEN 154 ENER 317 TRANS 264 MAR 125 RECH 329 COMPET 433 ECOFIN 663 AGRI 666 PECHE /11 ENV 710 POLGEN 140 ENER 300 TRANS 245 MAR 116 RECH 314 COMPET 413 ECOFIN 620 AGRI 624 PECHE 249 Rada vzala na vědomí informace Komise k výše uvedenému tématu ve znění dokumentů 15176/11 a 14632/11. f) Systém obchodování s emisemi / letectví aktuální stav ústní informace Komise informace italské delegace 14693/11 ENV 711 AVIATION 215 MI 448 IND 115 ENER 303 Rada vzala na vědomí informace Komise a italské delegace o výše uvedeném tématu /11 dhr/zc/hm 7

8 g) Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (informace požadované na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) informace Komise 15170/11 ENV 751 ENT 207 TRANS 263 ENER 316 MI 477 IND 119 Rada vzala na vědomí informace Komise k výše uvedenému tématu. h) Oznámení vnitrostátních prováděcích opatření pro bezplatné přidělování povolenek průmyslovým zařízením zahrnutým do systému EU pro obchodování s emisemi informace Komise 15180/11 ENV 753 ENER 318 IND 120 COMPET 434 MI 478 ECOFIN 664 TRANS 265 AVIATION 225 Rada vzala na vědomí informace Komise k výše uvedenému tématu. i) Příprava světového fóra o vodě (Marseille 12. až 17. března 2012) informace francouzské delegace 15140/11 ENV 748 DEVGEN 268 RELEX 1001 AGRI 665 SAN 198 Rada vzala na vědomí informace Francie k výše uvedenému tématu ve znění dokumentu 15140/11. j) Činnost EU v oblasti chemických látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti informace švédské a francouzské delegace 15099/11 ENV 740 CONSOM 155 SAN 197 CHIMIE 59 AGRI 656 MI 468 Rada vzala na vědomí informace Švédska a Francie k výše uvedenému tématu ve znění dokumentu 15099/11. Několik delegací vyjádřilo návrhům Švédska a Francie podporu a vyzvalo Komisi, aby podrobněji představila plánovaná opatření uvedená v nedávno zveřejněné 4. zprávě o provádění strategie Společenství v oblasti endokrinních disruptorů /11 dhr/zc/hm 8

9 k) Ekologické zátěže a potřeba zajistit financování pro jejich odstraňování informace slovenské delegace 15168/11 ENV 750 PROCIV 131 Rada vzala na vědomí informace Slovenska k výše uvedenému tématu ve znění dokumentu 15168/11. l) Probíhající jednání v rámci Rady pro konkurenceschopnost na téma Evropa účinněji využívající zdroje informace předsednictví 14356/11 COMPET 404 IND 107 ECOFIN /11 IND 118 COMPET 425 RECH 318 ENER 307 REGIO 78 ECOFIN 645 MI 458 Rada vzala na vědomí informace předsednictví k výše uvedenému tématu ve znění dokumentů 14356/11 a 14874/11. m) Využívání kreditů za snížení emisí průmyslových plynů v rámci rozhodnutí o sdílení úsilí informace finské delegace Rada vzala na vědomí informace finské delegace o připojení Finska k politickému prohlášení jedenácti členských států učiněném na zasedání Rady pro životní prostředí dne 21. června 2011, v němž vyjádřily svůj záměr nevyužívat určité kredity za snížení emisí průmyslových plynů ke splnění svých závazků podle rozhodnutí 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů /11 dhr/zc/hm 9

10 PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY K bodu pořadu jednání č. 5: Hodnocení šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a další postup: na cestě k 7. akčnímu programu EU pro životní prostředí PROHLÁŠENÍ KOMISE Komise bere na vědomí výzvu Rady v 10. a 11. bodě závěrů, aby předložila obecný akční program pro životní prostředí, jenž stanoví prioritní cíle do ledna roku 2012, a druhý akční plán pro životní prostředí a zdraví. Komise se domnívá, že návrh budoucího akčního programu pro životní prostředí, který má být přijat řádným legislativním postupem, by měl být podpořen přinejmenším názory Rady a Evropského parlamentu na závěrečné hodnocení 6. akčního programu pro životní prostředí a postupem širokých veřejných konzultací. Komise dále považuje za zásadní vzít v úvahu úspěchy i nedostatky odhalené závěrečným hodnocením 6. akčního programu pro životní prostředí, aby bylo možno určit, jak může budoucí akční program pro životní prostředí nejlépe dodat přidanou hodnotu na úrovni EU a maximalizovat dopad na skutečné zlepšení výsledků v oblasti životního prostředí. Komise se proto domnívá, že přijetí kvalitního návrhu v souladu se zásadami zlepšení právní úpravy není do ledna roku 2012 možné. Zlepšení veřejného zdraví bylo a nadále bude klíčovým prvkem politiky životního prostředí, zejména pokud jde o hodnocení přínosu opatření a propojení výzkumu s politikou. Proto budou tyto aspekty v budoucích návrzích i nadále zohledňovány. Avšak jakýkoli závazek ohledně nejlepšího způsobu, jak toho dosáhnout, například rozhodnutí usilovat o to prostřednictvím druhého akčního plánu pro životní prostředí a zdraví, může být přijat teprve po pečlivém zvážení přidané hodnoty takového plánu a jeho soudržnosti s ostatními nástroji politiky, zejména budoucím obecným akčním programem pro životní prostředí. =================== 15333/11 dhr/zc/hm 10 PŘÍLOHA

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. prosince 2008 (06.12) (OR. fr) 16649/08 OJ CONS 71 TRANS 446 TELECOM 219 ENER 435 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2913. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1

10699/19 zs/el/rk 1 TREE.1 Rada Evropské unie Brusel 17. července 2019 (OR. en) 10699/19 PV CONS 39 ENV 661 CLIMA 197 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Životní prostředí) 26. června 2019 10699/19 zs/el/rk 1 OBSAH strana

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 14. listopadu 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2605. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. a 18. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) zasedání Rady (životní prostředí), konané v Lucemburku dne 17.

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) zasedání Rady (životní prostředí), konané v Lucemburku dne 17. Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) 13345/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE 3491. zasedání Rady (životní prostředí), konané v Lucemburku dne 17. října 2016 PUBLIC

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

14689/15 ls/kno 1 DPG

14689/15 ls/kno 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2015 (OR. fr) 14689/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: Datum: 7. prosince 2015 Čas: Místo: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434. zasedání RADY EVROPSKÉ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3052. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

16886/1/13 REV 1 vc/mb 1 DQPG

16886/1/13 REV 1 vc/mb 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2013 (OR. en) 16886/1/13 REV 1 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3276. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 (konkurenceschopnost (vnitřní

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28.

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28. Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 6835/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 10 ENV 214 CLIMA 50 3522. zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí),

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 21. září 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2556. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 23. a 25. září 2015 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

16545/10 vc/vc/mku 1

16545/10 vc/vc/mku 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2010 (OR. fr) 16545/10 OJ CONS 64 COMPET 373 RECH 382 ESPACE 16 PŘEBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3049. zasedání Rady Evropské unie pro KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 2017 (OR. en) 5762/17 OJ CRP2 4 COMIX 75 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2614. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1. února 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 27. září 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en) 9430/1/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3472. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 6. a 7. června 2016 Čas: Místo:

Více

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3480. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ

Více

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA),

Více

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 11. července 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 14. září 2015 (OR. fr) 11948/15 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2555. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. září 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 10185/16 OJ CRP1 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2590. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 15. června 2016 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.) Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14509/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 3503. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (konkurenceschopnost

Více

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2 Brusel 1. července 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 6. a 7. června 2019 10105/19 ds/tj/vmu

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 16. března 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3521. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 27. února

Více

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 47 TRANS 470 TELECOM 176 ENER 426 3335. zasedání Rady Evropské unie(doprava, TELEKOMUNIKACE

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2624. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. dubna 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. října 2012 (30.10) (OR. en) 15574/12 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2427. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) 1. Přijetí

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 3. března 2017 (OR. en) 6489/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3518. zasedání Rady Evropské unie (vzdělávání, mládež, kultura a sport), konané v Bruselu dne 17.

Více

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 jp/mg/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 7. července 2016 (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3475. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II Rada Evropské unie Brusel 3. října 2016 (OR. en) 12823/16 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2600. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 5. října 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.)

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.) Rada Evropské unie Brusel 2. října 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2643. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 4. a 6. října 2017 Čas: 10:00 hod., 10:00 hod.

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 27. září 2017 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. listopadu 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2980. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ

Více

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE

11265/19 mp/eh/rk 1 LIFE Rada Evropské unie Brusel 23. července 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (zemědělství a rybolov) 15. července 2019 11265/19 mp/eh/rk 1 OBSAH

Více

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3545. zasedání Rady Evropské unie (Doprava, telekomunikace a

Více

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV), konané v Bruselu

Více

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) 9715/17 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3545. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 8. a 9. června 2017 Čas: Místo:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2832. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE VE SLOŽENÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (VNITŘNÍ

Více

13245/17 jp/mb 1 DPG

13245/17 jp/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 16. října 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2645. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 18. a 20. října 2017 Čas: 10:00 hod., 15:00

Více

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3439. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v

Více

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. ledna 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3590. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 18. prosince

Více

2. a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (první čtení) (projednávání legislativního aktu)

2. a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (první čtení) (projednávání legislativního aktu) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. června 2012 (OR. en) 10724/1/12 REV 1 OJ CRP1 21 REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Pro: 2411. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: úterý 5. června (9.00 hod.)

Více

14354/16 vc/bl 1 GIP IB

14354/16 vc/bl 1 GIP IB Rada Evropské unie Brusel 17. listopadu 2016 (OR. en) 14354/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3502. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sport) Datum: 21. a 22. listopadu 2016 Čas:

Více

16961/08 js/js/pm 1 DQPG

16961/08 js/js/pm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2008 (OR. fr) 16961/08 OJ CONS 74 SOC 774 SAN 328 CONSOM 210 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2916. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. února 2012 (14.02) (OR. en) 6457/12 OJ CRP1 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2396. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) 1. Přijetí

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. října 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2426. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: Brusel středa 24. října 2012

Více

PUBLIC /16 vc/lr/bl 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC /16 vc/lr/bl 1 DG D LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 14629/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 3501. zasedání Rady Evropské unie (spravedlnost a vnitřní

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 12770/11 LIMITE PV CONS 48 ECOFIN 513

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 12770/11 LIMITE PV CONS 48 ECOFIN 513 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. října 2011 (03.11) (OR. en) 12770/11 LIMITE PUBLIC PV CONS 48 ECOFIN 513 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3105. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ a FINANČNÍ

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7473/17 OJ CRP1 11 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2621. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 22. března 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

7495/17 ls/jhu 1 DGG 1A

7495/17 ls/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 7495/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Zvláštní zpráva Evropského

Více

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 29. června 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 553 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3549. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci), konané v Lucemburku

Více

15743/18 ADD 1 ph/lw/rk 1 TREE.1.A LIMITE CS

15743/18 ADD 1 ph/lw/rk 1 TREE.1.A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 2019 (OR. en) 15743/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 75 ENV 929 CLIMA 266 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Životní prostředí) 20. prosince 2018 15743/18 ADD 1 ph/lw/rk

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2015 (OR. fr) 14431/15 OJ CRP1 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2565. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 25. a 27. listopadu 2015 Čas: 11:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 26. září 2016 (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2599. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 28. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.2.2018 COM(2018) 52 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu

Více

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP.

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP. Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS

14991/18 ADD 1 1 ECOMP.3 LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Konkurenceschopnost (vnitřní

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2619. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 8. března 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3468. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI),

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) 9615/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. zasedání Rady Evropské

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 15277/14 OJ CRP1 39 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2518. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 12. a 14. listopadu 2014 Čas: 10:00 hod.,

Více

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.)

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2006 (21.11) (OR. en) 15420/06 OJ/CRP 2 40 COMIX 966 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2162. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: středa 22. listopadu 2006

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7748/16 OJ CRP1 13 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2581. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 13. dubna 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

ACP-UE 2112/18 ACP/21/004/18 mg/jpe/rk 1

ACP-UE 2112/18 ACP/21/004/18 mg/jpe/rk 1 DOHODA AKT EU Z COTONOU SKUPINA AFRICKÝCH, KARIBSKÝCH A TICHOMOŘSKÝCH STÁTŮ RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2018 ACP/21/004/18 ACP-UE 2112/18 SPOLEČNÝ DOKUMENT AKT EU Předmět: Zpráva Rady ministrů

Více

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG

14128/14 ADD 1 jpe/el/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) 14128/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 48 JAI 762 COMIX 543 3336. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI) konané v Lucemburku

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 8638/17 OJ CRP2 16 COMIX 307 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2626. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 3. května 2017 Čas: 11:30 hod. Místo:

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15648/16 OJ CRP2 42 COMIX 843 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2610. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 20. prosince 2016 Čas: 11:00

Více

10501/17 ADD 1 mp/ls/rk 1 GIP 1B

10501/17 ADD 1 mp/ls/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 5. července 2017 (OR. en) 10501/17 ADD 1 PV/CONS 39 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3552. zasedání Rady Evropské unie (obecné záležitosti), konané v Lucemburku dne 20. června

Více

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B Rada Evropské unie Brusel 19. října (OR. en) 13303/17 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 DATAPROTECT

Více

2. Dne 22. listopadu 2016 přijala Komise sdělení nazvané Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: evropské úsilí v oblasti udržitelnosti.

2. Dne 22. listopadu 2016 přijala Komise sdělení nazvané Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: evropské úsilí v oblasti udržitelnosti. Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Zvláštní výbor pro zemědělství / Rada Provádění

Více

15672/16 el/zs,ph/mb 1 DG E

15672/16 el/zs,ph/mb 1 DG E Rada Evropské unie Brusel 19. ledna 2017 (OR. en) 15672/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 71 ENV 812 CLIMA 185 3512. zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 19. prosince

Více

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 17. května 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

6342/14 ADD 1 ls/mb 1 DPG

6342/14 ADD 1 ls/mb 1 DPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. března 2014 (OR. en) 6342/14 ADD 1 PV/CONS 4 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3292. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v Bruselu dne 10. února 2014 6342/14

Více

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 16. března 2016 (OR. en) 6902/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453. zasedání Rady Evropské unie (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

15201/16 gr/vmu 1 GIP 1B

15201/16 gr/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2016 (OR. en) 15201/16 OJ CRP1 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2608. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 7. a 9. prosince 2016 Čas: 10:00 hod., 10:30

Více

11346/16 gr/kno 1 DG E 1A

11346/16 gr/kno 1 DG E 1A Rada Evropské unie Brusel 18. července 2016 (OR. en) 11346/16 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 18. července 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace ENV

Více

8361/17 mp/kno 1 DG B 2B

8361/17 mp/kno 1 DG B 2B Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2017 (OR. en) 8361/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 25. dubna 2017 Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 7783/17 + ADD 1 Předmět:

Více

Brusel ve čtvrtek 14. července 2005 (10.00 hod.)

Brusel ve čtvrtek 14. července 2005 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 12. července 2005 (13.07) (OR. en) 11079/05 OJ/CRP2 27 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání : 2105. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část 2) Datum : Brusel ve čtvrtek 14. července

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2606. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 23. listopadu 2016 Čas: 10:00

Více

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC /16 mp/jp/hm 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) PUBLIC 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3495. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 6. února 2017 (OR. en) 5951/17 OJ CRP1 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 8. února 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel 1.

Více

8831/16 mp/lk 1 DG C 1

8831/16 mp/lk 1 DG C 1 Rada Evropské unie Brusel 12. května 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 12. května 2016 Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

Brusel, středa 25. května (10.30 hod.) a čtvrtek 26. května 2005 (10.00 hod.)

Brusel, středa 25. května (10.30 hod.) a čtvrtek 26. května 2005 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 23. května 2005 (24.05) (OR. fr) 9163/05 OJ/CRP2 20 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2098. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: Brusel, středa 25. května (10.30

Více

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.):

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.): Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2014 (OR. en) 16262/14 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00 hod.,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2762. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A KULTURA)

Více

14404/18 ADD 1 REV 1 1 RELEX LIMITE CS

14404/18 ADD 1 REV 1 1 RELEX LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 25. ledna 2019 (OR. en) 14404/18 ADD 1 REV 1 LIMITE PV CONS 61 RELEX 977 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zahraniční věci) 19. a 20. listopadu 2018 14404/18 ADD 1 REV

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2014 (OR. en) 16262/1/14 REV 1 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00

Více

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG

7907/16 ADD 1 REV 1 zc/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 25. května 2016 (OR. en) 7907/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 18 AGRI 185 PECHE 135 3459. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV) konané v Lucemburku

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. fr) 14760/15 OJ CRP1 43 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2566. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 2. a 4. prosince 2015 Čas: 10:00 hod.,

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) 14723/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 3502. zasedání Rady Evropské

Více

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG

13677/15 jh/mp/bl 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2015 (OR. en) 13677/15 CO EUR-PREP 48 POLGEN 160 ENV 669 MI 685 COMPET 491 IND 171 ECOFIN 828 SOC 638 EDUC 290 EMPL 420 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát

Více

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. února 2017 Čas: 14:30 hod. Místo:

Více

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B

8070/17 ADD 1 sk/ph/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 20. dubna 2017 (OR. en) 8070/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 17 AGRI 190 PECHE 144 3529. zasedání Rady Evropské unie (zemědělství a rybolov), konané v Lucemburku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 24. 1. 2014 2013/0377(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více