PE tvarovky. 1. kapitola. Návrat k obsahu. Výhody systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PE tvarovky. 1. kapitola. Návrat k obsahu. Výhody systému"

Transkript

1 1. kapitola Výhoy systému krytý oporový rát bepečné svařování polyethylenu optimální roložení rátu ieální přenos tepla při svařování hyraulicky optimaliovaný tvar minimální tlakové tráty vyráběno vstřikováním be svarů monolit s maximální oolností 4

2 Obsah Výhoy systému 4 PE potrubní systémy spojování 6 PE jako materiál 7 Svařování PE potrubí 9 Spojování elektrotvarovky 12 Opravy PE potrubí 29 Stlačování PE potrubí na plynových sítích 30 Svařování na tupo (čelní) 32 Přírubové spoje 38 Spojování, přírubové spoje 40 Zaříení pro svařování 43 Katalog výrobků elektrotvarovky 57 Katalog výrobků tvarovky na tupo 80 Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Systém elektrotvarovek a tvarovek na tupo pro svařování a kompletaci PE potrubí. Pomocí PE tvarovek Wavin vytváříte PE potrubí systém s absolutní těsností vhoný pro rovoy voy, plynu, kanaliace i jiných méií. Design tvarovek je tvořen s maximálním ohleem na pevnost spoje, optimální průtokové vlastnosti a ieální elektrotermické vlastnosti v přípaě elektrotvarovek. Elektrotvarovky mají vžy, vhleem k maximální bepečnosti spoje, krytou topnou spirálu pro ochranu pře poškoením a pro čistotu oporového rátu během svařování. 5

3 PE potrubní systémy spojování Tato kapitola se věnuje používaným působům spojování PE potrubí. Poku by to bylo možné, ieální by samořejmě bylo žáné spoje na potrubí nevytvářet. I to je ale jena výho PE potrubí, protože jen těžko buete hleat potrubí jiného materiálu, které se oává napříkla ve 100m élkách. Poku však připustíme, že přece jen nějaké spoje na potrubním systému být musí, pak le říci, že hleiska kvality, životnosti a spolehlivosti se žáný mechanických spojů nevyrovná spoji vytvořenému svařováním. V této kapitole najete tyto užitečné informace polyethylen jako materiál (PE-HD, PE 100 RC, PE-X, svařitelnost, hoření, hustota, inex toku taveniny) svařování PE potrubí (normy, obecně, porovnání meto, ko může svařovat, přesná élka, reklamace) elektrotvarovky (popis, přepoklay, kompatibilita, svařovací úaje, montážní návoy, kontrola svaru) svařování na tupo, (popis, přepoklay, kompatibilita, svařovací tabulky, postup, kontrola, ostranění výronku) přírubové spoje, (vytvoření spoje, šrouby, utahovací momenty, roměry, PP-V, PP-ocel, aslepovací příruby, tvar těsnění) sortiment PE tvarovek (elektrotvarovky, tvarovky na tupo, oblouky PE 100 RC, svářečky, nářaí pro svařování) 6

4 V této kapitole se ještě jenou vrátíme k vlastnostem poly ethylenu. Pro spojování a ejména pro svařování je ůležité nát vlastnosti a strukturu polyethylenu jako materiálu. Polyethylen patří mei polymery a áklaní surovinou pro jeho výrobu je ropa. Polymery jsou látky tvořené makromolekulami, pro které je charakteristické mnohonásobné opakování áklaních jenotek. Záklaní stavební jenotkou polyethylenu je ethylen, e kterého polymerací vnikne polyethylen. 1 monomer 3 polymerace 2 polymer (makromolekula) Pole molekulární struktury se polyethylen ále roěluje na PE-HD, PE-MD a PE-D. Polyethylen je částečně krystalický termoplast a jenotlivé typy jsou určeny poměrem krystalické a amorfní složky. Zatím co vysokohustotní PE-HD obsahuje až 85 % krystalického poílu, střeohustotní PE-MD obsahuje 70 % a níkohustotní PE-D poue o 50 %. V praxi se můžeme setkat i s pojmenováním polyethylenu pole tvaru vniklých řetěců a) Vysokohustotní PE-HD se naývá lineární (lpe), protože makromolekula tvoří čáru s malým počtem postranních větví. b) Níkohustotní PE-D se naývá rovětvený (rpe), protože tvar makromolekuly je rovětvený s velkým počtem růně louhých postranních větví. c) Střeohustotní PE-MD je také lineární (lpe), nicméně tvar makromolekuly tvoří čáru s velkým počtem krátkých postranních větví. Tvar a élka vniklého řetěce (makromolekuly) má načný vliv na mechanické a fyikální vlastnosti, mei které patří napříkla pružnost, oolnost proti vniku a šíření trhlin a alší vlastnosti, které u inženýrských sítí přímo ovlivňují životnost potrubního systému. Z tohoto ůvou se nes pro tlakové rovoy používají přeevším materiály patřící o skupiny PE-HD. PE-HD Takto vyrobený polyethylen je jen málo rovětvený a toho vyplývá větší hustota (HD je ovoeno o anglického high ensity) a větší pevnost v porovnání s PE-MD a PE-D. Polyethylen PE-HD obře snáší níké teploty a ještě při teplotě 50 C není křehký. Naopak horní me teploty, pro kterou je potrubí PE-HD ještě využitelné se pohybuje okolo +40 C. Pro růné aplikace je možné využít PE-HD až o teploty +60 C, nicméně musíme počítat se snížením jeho očekávané životnosti. Materiály ve skupině PE-HD kam patří napříkla materiál PE 80 (MRS = 8,0 MPa) a PE 100 a PE 100 RC (MRS = 10,0 MPa) jsou mei sebou navájem svařitelné. PE 100 RC Poměrně novým materiálem používaným pro výrobu potrubí je materiál PE 100 RC, který se vynačuje makromolekulou s výskytem pobočních řetěců v takové élce a takové istribuci, že má aleko větší oolnost proti vniku a šíření napěťových trhlin. Tahle oolnost proti mechanickému poškoení přeurčuje tento materiál k použití pro pokláky be pískového lože a pro bevýkopové pokláky potrubí. a) PE-HD b) PE-D c) PE-MD Schematické náornění tvaru makromolekul 7 PE jako materiál

5 PE jako materiál PE-X Samostatnou kapitolou v PE materiálech je síťovaný polyethylen. Molekuly se esíťují příčnými vabami na prostorovou síť. Při procesu esíťování však tento materiál trácí svoje termoplastické vlastnosti a i kyž se stoupající teplotou měkne, v žáném přípaě nepřecháí o plastického stavu nebo okonce v taveninu. Tento materiál má velmi obrou teplotní oolnost a je také oolný proti mechanickému poškoení. Pomínečné možnosti svařování a vysoká cena však tento materiál iskvalifikují použití pro klasické aplikace a využívá se napříkla pro rovoy teplé voy. Svařitelnost Svařitelné jsou poue termoplasty stejného typu a ruhu, které mají stejné nebo velmi poobné vlastnosti taveniny a tokové vlastnosti materiálu MFR (melt flow rate). Jenotlivé materiály se le inexu toku taveniny ělí o skupin tavného inexu MFI (melt flow inex). S potrubím PE-HD le navájem svařovat poue materiály patřící také o skupiny PE-HD. Na stavbě se něky setkáme s plastovým potrubím, které nele ientifikovat pole potisku nebo jiného ánamu. Proškolený svářeč by měl nát áklaní koušky k ientifikaci plastu. Orientačně určit ruh materiálu je možné pomocí srovnání výnačných vlastností látek. Mei nejrychlejší působy patří napříkla viuální vhle potrubí, kouška tvrosti nehtem a omak. Dalšími srovnávacími kouškami jsou lom materiálu, kouška ropustnosti, srovnání hustoty nebo porovnání hoření a ápachu. Hoření Polyethylen je organická látka a tey svojí povahou hořlavá. Spalování a přístupu vuchu vniká vžy CO2 a voa. Tříění stavebních materiálů o stupňů hořlavosti u nás popisuje ČSN , pole které je polyethylen ařaen o stupně C3. Zkouška hoření a ápachu je nejčastěji prováěnou kouškou k ientifikaci plastu. Kontroluje se vorek vložený o plamene 8 plynového kahanu. Sleuje se apálení, působ hoření, barva a charakter plamene, ápach po hasnutí, vhle ohořelého bytku, okapávání at. Hustota Plasty je možné také ientifikovat pole jejich hustoty. Zkouška spočívá v potopení o tekutiny námé hustoty. Nejčastěji se používá estilovaná voa 1,0 g/cm3. PE polyethylen 0,93 g/cm3 PP polypropylen 0,91 g/cm3 PB polybuten 0,93 g/cm3 PVC polyvinylchlori 1,38 g/cm3 PVDF polyvinylienfluori 1,78 g/cm3 ABS akrylonitril butaien styren 1,03 g/cm3 PE PP PB PVC PVDF ABS Inex toku taveniny Tato veličina uává, kolik gramů hmoty se vytlačí a 10 minut a aných pomínek vytlačovacího přístroje. Inex toku taveniny je mimo jiné vyjářením viskoity taveniny materiálu při ané teplotě. Pro vnik kvalitního svaru je ůležité, aby oba svařované íly měly stejný MFR, navíc oba íly ahříváme stejným rojem tepla a vniká nám stejně silná vrstva taveniny. Pro materiál PE 100 a PE 100 RC by se měl inex pohybovat v romeí minimálně 0,2-1,4 g / 10 min. Materiály se řaí o skupin tavného inexu MFI (melt flow inex). váha 5 kg PE 190 C

6 Svařování PE potrubí Pro PE potrubí je stanarním působem spojování svařování. Dají se použít i mechanické spoje, ejména u netlakových rovoů nebo při přechou na jiný materiál. Spojovat PE potrubí lepením se v ostatečné pevnosti neá. Z jenotlivých působů svařování se pro potrubí stanarně používá svařování na tupo (čelní) a svařování pomocí elektrotvarovek. Polyfůní svařování PE potrubí je možné, nicméně méně aveené. Společnost Wavin nabíí kompletní řau elektrotvarovek a PE tvarovek pro svařování na tupo, které se vyrábí ve švýcarském ávoě Georg Fischer Wavin AG. Tyto výrobky splňují požaavky platných meinároních a nároních norem a přepisů v oblasti roměrů, onačení, materiálu i mechanických a fyikálních vlastností. Výrobky Wavin pro svařování PE potrubí jsou navrhovány tak, aby vyhovovaly těmto normám. Protože je naším cílem osahovat vysoké kvality a protože jsme si věomi, že normy obsahují poue minimální požaavky, máme normy vlastní, které vžy vyžaují více či méně vyšší úroveň kvality než normy evropské. Svařování potrubí obecně Pro kompletace rovoů PE, používané o poloviny minulého století, byly vystříány nejrůnější působy spojování. Pestrá nabíka spojů mechanických, ávitových, lepených, svařovaných a jiných, se nakonec úžila a nes je svařování nejpoužívanějším působem pro kompletace PE potrubí. Příslušné normy le roělit o tří hlavních skupin Normy ISO EN ČSN, SN, DS, UNI, DIN, BS, NF DVGW Evropské normy pro výrobky Harmoniace evropských norem je jením největších úspěchů společného evropského trhu. Nároní přepisy a normy již nemohou omeovat volnou výměnu boží a služeb. Nároní sružení a organiace uživatelů aložily CEN (Evropskou komisi pro normaliaci), v jejímž rámci společně vytvářejí jenotné evropské normy. Tyto EN normy se stanou ávané pro všechny členské emě Evropského společenství a také emě Evropského sružení volného obchou, které pro něj hlasovaly. Nároní normy nebuou moci být pře nimi upřenostněny. Všechny evropské normy pro výrobky mají stejnou strukturu. Sestávají těchto 7 částí 1. Všeobecně 2. Trubky 3. Tvarovky 4. Ventily 5. Vhonost pro použití 6. Doporučené postupy při montáži 7. Posouení shoy Vyavatelé Meinároní organiace pro normaliaci Evropská komise pro normaliaci Jenotlivé nároní komise pro normaliaci PE výrobky, které se používají ke hotovování poemního potrubí pro rovo plynu a voy, poléhají těmto normám: ČSN EN 12201: PE pro rovo voy a ČSN EN 1555: PE pro rovo plynu. Postata svařování plastových potrubí spočívá v tom, že plasty působením tepla měknou, přecháejí v taveninu, která umožňuje spojování. V této fái musí ojít k tlaku ahřátých ploch proti sobě, aby ošlo k propojení makromolekul a vnikl tak spoj. Výchoí stav je obnoven povolným ochlaením be jeho urychlování. Svařováním vniká neroebíratelný spoj vysoké pevnosti, který je 100% těsný a jeho životnost, na roíl o ostatních působů spojovaní, opovíá životnosti celého potrubního systému. Z jenotlivých meto svařování potrubí se nejčastěji používá svařování pomocí elektrotvarovek a svařování metoou na tupo, kterým se věnuje tato kapitola. Ko může svařovat PE potrubí? Svařování voovoů, plynovoů a jiných prouktovoů PE materiálu mohou prováět poue svářeči s platným osvěčením oborné působilosti svářečů pro tuto činnost. V systému platných norem a přepisů jsou akceptovány oklay o oborné působilosti, které jsou v soulau s platnými normami ČSN EN nebo s platnými přepisy TPG a TNV le typu prouktovou. Porovnání svařování na tupo a elektro Obě tyto metoy svařování mají svoje výhoy i nevýhoy, které je nutno posuovat iniviuálně pro konkrétní použití. Výhoou svařování pomocí elektrotvarovek je použití lehké, snano přenosné svářečky, která je navíc plně automatická a používá se jena pro všechny průměry elektrotvarovek. Další výhoou je možnost použití při okolní teplotě až o 10 C. Nevýhoou svařování elektrotvarovkami je cena a elektrospojku, která ánlivě navyšuje kalkulaci. Při promítnutí oby svařování o kalkulace však může spoj elektrospojkou vyjít levněji než spoj svařený na tupo. 9

7 Svařování PE potrubí Porovnání svařování elektrotvarovkami a metoou na tupo Výhoou svařování metoou na tupo je nevelké navýšení vnějšího průměru v místě svaru. Díky tomu je nes svařování metoou na tupo často využívané u bevýkopových technologií, ke by mohla elektrospojka překážet. Nevýhoou u svařování na tupo je pomínka, která stanovuje maximální povolený přesah čel potrubí, a která neumožňuje navájem svařovat potrubí růných tlakových řa. Další nevýhoou může být vnitřní výronek v místě svaru, který může ovlivňovat a vyšovat tlakové poměry v potrubí. Při cenovém porovnání spoje PE potrubí proveeném svarem na tupo a svarem elektrospojkou je možné vycháet honot v tabulce, uávající obu proveení svaru. Uveený čas neahrnuje obu chlanutí. Doby trvání svaru na tupo a svaru elektrospojkou SDR 11 Svar na tupo Svar elektrospojkou Průměr [] Potřebný čas [min] Potřebný čas [min] Další faktory vstupující o kalkulace ma svářečů u svaru na tupo je nutné počítat s vojnásobným počtem osob prováějících svar cena svářečky svářečka na tupo nebo její pronájem jsou přibližně trojnásobné oproti ceně nebo pronájmu u svářečky na elektrotvarovky elektrospojka u svaru elektrospojkou je nutné připočítat její reálnou cenu Postup při reklamaci PE tvarovek Přes vysokou kvalitu oávaných prouktů společností Wavin může nastat situace, ky je třeba přistoupit k reklamaci. V přípaě reklamace již nainstalované nebo elektrotvarovky je nutné písemně onámit reklamaci a tímto písemným onámením bue ahájeno reklamační říení. Kromě reklamačního protokolu je ákaník povinen přeložit násleující poklay 1. výuční list pracovníka, který prováěl montáž 2. technickou působilost prováějících pracovníků le ČSN 3. protokol o tlakové koušce a úaje o provoních pomínkách systému potvrené montážní firmou 4. uvést honověrného svěka škoní uálosti 5. fotookumentaci 6. oání reklamovaného kusu Nesplnění výše uveených pomínek může mít a násleek omítnutí nároku na náhrau škoy. Při oání reklamovaného kusu již abuovaného potrubí, je třeba oat vorek i s kusem potrubí (cca cm) po obou stranách (vi obr.). Be těchto přesahů nele vorek okoušet na reklamovanou vau a reklamace tímto nemůže být unána jako oprávněná cm cm potrubí elektrospojka potrubí 10

8 Spoj elektrospojkou 355 e stavby v Dobřanech Spoj na tupo a přírubový spoj 280 e stavby ve Štítarech Přesná élka PE potrubí u svařování Elektrotvarovky Pro výpočet přesné élky potrubí svařovaného pomocí elektrotvarovek je nutné nát hloubku asunutí. U elektrospojek je to polovina jejich élky. U ostatních PE elektrotvarovek najete honoty hloubky asunutí v prouktové části na konci této kapitoly. Tvarovky na tupo Pro výpočet přesné élky potrubí svařovaného pomocí tvarovek na tupo je nutné nát élku hlakého konce tvarovky. Tyto honoty najete také v prouktové části na konci této kapitoly. 1 1 D e Z 1 0 Z 2 M fitt1 0 fitt2 M 0 = M = M fitt1 fitt2 B Z Ke 0 přesná élka potrubí M osová válenost střeů tvarovek honoty oečtené perokresby v katalogu PE tvarovek Ke élka na tupo oečtená perokresby v katalogu PE tvarovek M osová válenost střeů tvarovek B Z honota orovnání potrubí při svařování na tupo (2 0,8 ) 11

9 Spojování elektrotvarovky Svařování elektrotvarovkami Princip svařování pomocí elektrotvarovek je aložen na oporovém rátu, který je navinut uvnitř elektrotvarovky. Po připojení svářečky se o oporového rátu pustí napětí, to ahřeje oporový rát a ten násleně materiál elektrotvarovky i trubky. Polyethylen ohřevem ačne nabývat na objemu a meera mei tvarovkou a trubkou, která umožňuje sesaení, se ačne vyplňovat. V okamžiku, ky oje ke vniku taveniny a tlaku ve svařovacích ónách, oje k propojení materiálů trubky i tvarovky. Pro kontrolu vniku taveniny a tlaku slouží inikátory svařování. Používání elektrotvarovek ke spojování PE potrubí, tvarovek a ventilů, je působ bepečné, hospoárné a efektivní instalace PE potrubních systémů. Nebytné přepoklay Elektrotvarovky Wavin se vyrábí s krytým oporovým rátem, protože jen tak ajistíme bepečné svařování. Ke svařování se používají automatické svářečky a jeiný okamžik, ky o procesu výnamně vstupuje liský faktor, je příprava potrubí a sesaení s tvarovkou. Na stavbě velice často ocháí k riiku nečištění vnitřního povrchu elektrotvarovky. Poue ty tvarovky, které mají krytý oporový rát, může svářeč novu očistit a připravit pro alší práci. Elektrotvarovky jsou oávány včetně etikety s čárovým kóem, která obsahuje veškeré potřebné úaje. Plochu pro svařování je třeba chránit pře vlivy nepřínivého počasí (éšť, sníh, vítr). Přípustný rosah venkovní teploty pro svařování elektrotvarovkami je 10 až +45 C. Stejnoměrného teplotního profilu po celém obvou trubky le osáhnout akrytím plochy pro svařování tak, aby byla ochráněna pře přímým sluncem a vlivy nevlíného počasí. Kompatibilita Elektrotvarovky Wavin jsou určeny pro svařování s níže uveenými stanarními polyethylenovými materiály PE 80, PE 100 a PE 100 RC s inexem toku taveniny: MFR = 0,2-1,4 g/10 min. V přípaě použití jiných PE materiálů, např. PE-X potrubí kompoitních materiálů nebo potrubí, u kterých není uveen inex toku taveniny, je třeba se s žáostí o kompatibilitu obrátit na oavatele potrubí. Svařování s PE-X Potrubí PE-X je možné svařovat, avšak vhleem k síťování a výsleným vlastnostem nemůže Wavin vyat všeobecný souhlas se svařováním PE tvarovek se všemi typy potrubí PE-X. Záklaní oporučení Kvalita spoje ávisí ve načné míře na ůklanosti, s níž jsou proveeny přípravné práce. Svařování PE potrubí a elektrotvarovek by mělo být prováěno poue kvalifikovanými osobami. Je třeba ejména bát na to, aby svařovací přístroj a plocha pro svařování byly ve stejných klimatických pomínkách. Tvarovky Wavin se oávají v polyethylenovém obalu. Tvarovky, které přijou na místo montáže v půvoním balení, se nemusí čistit omašťovacím přípravkem. Poku má elektrotvarovka jeen konců hlaký, není ho nutné pře svařováním škrábat nebo jinak čistit. Oborně proveené škrábání a čištění ale nemá na kvalitu tvarovky vliv. 12

10 Sklaování Elektrotvarovky Wavin jsou baleny samostatně v polyethylenovém obalu. Samostatné elektrotvarovky jsou pak abaleny v papírové krabici. Poku jsou v originálním obalu, chráněny pře přímým sluncem a ne vystavovány teplotě na 50 C, mohou být sklaovány až 10 let. Délka sklaování se počítá o ata jejich výroby. Dohleatelnost kažé šarže granulátu, e kterého jsou vyráběny, je možná i pětně na webových stránkách společnost Georg Fischer Wavin AG. Výjimka: Poku oje při montáži ke styku rukou se svařovací plochou, musí být tvarovky vyčištěny čisticím prostřekem na PE. 1. K čištění plochy pro svařování používejte poue čisticí prostřeek na PE s měkkým savým papírem. Je možné používat ubrousky namočené v čisticím prostřeku na PE. 2. Čistěte jen oškrábanou plochu pro svařování. Jinak hroí, že se může nečistota ostat na již vyčištěnou plochu. 3. Při používání načkovačů bejte, aby se načky či popisy nevyskytovaly přímo na svařovací ploše. Také při ostraňování barvy anechané načkovačem ávejte poor, aby se tato barva neostala na plochu pro svařování. 4. Poku barvu plochy pro svařování nele úplně ostranit ani při opakovaném čištění, měla by být takováto trubka novu oškrábána nebo nahraena jinou. 5. Trubky, které jsou oválné nebo nejsou kulaté, by měly být v oblasti spoje akulaceny a akruženy pomocí přípravků k tomu určených. 6. K uchycení trubek a tvarovek používejte fixační přípravky nebo jiné vhoné prostřeky. Zejména při práci s trubkami v návinech bejte, aby během procesu svařování a chlaení nebyla mei svařovací plochou trubky a tvarovky vyvíjena žáná síla. 7. Pro přenos svařovacích úajů o svářečky musíte vžy použít čárový kó na nálepce výrobku. 8. Pře oejmutím fixačních přípravků vyčkejte na uplynutí stanovené minimální oby pro chlaení. Při prováění otvorů o potrubí pro obočky a při tlakové koušce oržujte montážní přepisy. Ochrana svařovací plochy Plochy trubek a tvarovek, které buou svařovány, by měly být ůklaně ochráněny pře prachem, tukem, olejem a maivy. Používejte poue čisticí prostřeky vhoné pro PE. Provoní tlak a teplota Na vyžáání buou poskytnuty úaje o ávislosti provoního tlaku na provoní teplotě. Provoní tlak v přípaě voy (bepečnostní koeficient C min = 1,25) Řaa trubek Provoní tlak PE 100 Teplota ISO S 5 SDR bar 20 C ISO S 8 SDR bar 20 C ISO S 12,5 SDR 26 6,4 bar 20 C Provoní tlak v přípaě plynu (bepečnostní koeficient C min = 2,0) Řaa trubek Provoní tlak PE 100 Teplota ISO S 5 SDR bar 20 C ISO S 8 SDR 17 5 bar 20 C Výrobní a svařovací úaje Výrobky Wavin pro svařování PE potrubí se oávají s nálepkou obsahující veškeré úaje o výrobku a úaje potřebné pro jeho svařování. Elektrotvarovky le spojovat s použitím jakýchkoliv svařovacích přístrojů pro svařování (s výstupním napětím 40 V), které vyhovují platným meinároním normám. Příprava na svařování elektrotvarovkami Trubka by měla být vytřena o sucha, oškrábána a nakonec vyčištěna čisticím prostřekem na PE. V ájmu stejnoměrnosti oškrabání (rovnoměrná tloušťka piliny) a úspory času by měly být používány rotační škrabky. Oškrábání potrubí le provést až o minimálního přípustného průměru trubky (vi. násleující tabulka). Doporučení: Ovalita trubek pro svařování elektrotvarovkami by neměla překročit 1,5 %. Tento úaj se vtahuje na vnitřní průměr potrubí be + tolerance. 13

11 Spojování elektrotvarovky Minimální přípustný průměr potrubí po oškrábání Průměr potrubí [] Min. tloušťka piliny* [] Min. přípustný vnější průměr potrubí po oškrábání [] 20 0,20 19,6 25 0,20 24,6 32 0,20 31,5 40 0,20 39,5 50 0,20 49,5 63 0,20 62,5 75 0,20 74,4 90 0,20 89, ,20 109, ,20 124, ,20 139, ,20 159, ,20 179, ,20 199, ,20 224, ,20 249, ,20 279, ,20 314, ,20 354, ,20 399, ,20 449, ,20 499,3 * Tuto tloušťku piliny oporučuje společnost Wavin; v přípaě ochylek požáejte oavatele potrubí o schválení. Pevnost a tvrost povrchu u materiálu PE 100 je větší než u materiálu PE 80. Tento fakt se projeví, ejména poku se používá již tupá škrabka. Proto je potřebné pravielné prováění kontrol a úržby opotřebovávajících se ílů škrabek. Doporučujeme prováět úržbu minimálně jenou a rok. Poor! V přípaě materiálu PE 100 oporučujeme používat rotační škrabky! Opakované svařování Kyž oje k přerušení přívou prouu působeného vnějšími vlivy (např. při výpaku elektrocentrály) a tím k přerušení procesu svařování, můžete elektrotvarovky Wavin svařovat novu. Přitom je třeba oržovat tyto pokyny: 1. Zjistěte a ostraňte příčinu přerušení přívou prouu. Tuto příčinu by mohly pomoci ohalit příslušné chybové právy na svářečce. 2. Nesunávejte fixační přípravky. 3. Tvarovku nechejte novu ochlait na teplotu okolí. Chlaení tvarovky neprováějte žánými jinými prostřeky (stuenou voou at.). 4. Během chlaení chraňte spoj pře nečištěním a vlhkostí. 5. Opakované svařování prováějte pole montážního přepisu. 6. Sleujte, a při svařování neocháí ke kratům. 7. Vykoušejte těsnost spoje tlakovou kouškou. Poku svár selhal při kontrole tlakovou kouškou nebo poku ošlo ke kratům během svařování, není opakované svařování ovoleno. Minimální oba chlanutí v přípaě elektrospojek a ostatních elektrotvarovek Průměr [] SDR Oejmutí fixace [min] Tlaková kouška [min] p 6 bar p 24 bar p = kušební tlak 14

12 Kompatibilita elektrotvarovek s PE potrubím Elektrospojky SDR 11 Průměr trubky [] Průměr trubky [] SDR SDR 11 SDR 17 SDR 17,6 SDR 17 SDR 17,6 SDR 26 SDR ** +** +** ** +** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** Elektrospojky SDR 17 SDR 26 SDR ** +** ** +** ** Ostatní elektrotvarovky Průměr trubky [] SDR SDR 17 SDR 17, ** ** ** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** ** +** Obočky SATURN hlavní řa Průměr trubky [] SDR 11 SDR 17 SDR 17, Obočky SATURN obočný řa Průměr trubky [] SDR 11 SDR 17 SDR 17, SDR 26 SDR 33 SDR 26 SDR 33 SDR 26 SDR 33 Ponámky: Trubky musejí vyhovovat platným meinároním normám. Inex toku taveniny (MFR) trubky musí být mei 0,2 a 1,4 g/10 min. ** S pracovníky společnosti Wavin je třeba konultovat provoní pomínky 15

13 Spojování elektrotvarovky Ostatní elektrotvarovky Průměr trubky [] SDR SDR 17 SDR 17, SDR 26 SDR Do kolonky aejte originální kó tvarovky uveený na příbalové etiketě nebo přímo na tvarovce a stiskněte tlačítko Weiter ( ále ) např. pro elektrospojku 32 aejte kó Objeví se senam výrobních šarží, e kterého vyberte šarži opovíající aané tvarovce a stiskněte tlačítko Weiter. Tlačítkem Abbrechen le akci rušit a vrátit se o krok pět. Dohleatelnost materiálu použitého pro výrobu PE tvarovek se vyrábí materiálu PE 100, který se o výrobního ávou oává ve formě granulátu. Doávka granulátu, která byla vyrobena ve stejném výrobním cyklu, se naývá šarže. Jenotlivé šarže jsou sleovány a eviovány, aby se přeešlo komplikacím při pětném naleení materiálové vay. Šarže granulátu, e kterého se PE tvarovka vyrobí, je onačena přímo na tvarovce. Onačení šarže le najít vojího typu Stanarní číslo, např. 09/02, přímo na tvarovce, ke první číslo načí rok 2009 a ruhé pořaové číslo oané šarže granulátu. Druhý působ načení je grafický. Jená se o kolečko, ve kterém číslo uprostře (09) načí opět rok a ároveň šipka ukauje na jeno čísel po straně kolečka (02), které načí pořaové číslo oané šarže granulátu. 4. Výslený okument o konkrétní výrobní ávce le tlačítkem Downloa PDF exportovat o souboru *.pf (Acrobat). Tlačítkem Züruck ( pět ) se le vrátit na ačátek. V přípaě ájmu je možné le uveeného čísla šarže (batch coe), oat ke konkrétní tvarovce inspekční certifikát 3.1 le ČSN EN 10204, který obsahuje úaje o použitém materiálu. Inspekční certifikát je také přístupný na webových stránkách a stažení je přístupné le tohoto návou: 1. V internetovém prohlížeči aejte násleující aresu 16

14 Návo pro svařování elektrospojek a elektrotvarovek o Tvarovku nechte abalenou v ochranném obalu až o okamžiku, ky půjete svařovat. Z trubky nejprve ostraňte hrubé nečistoty, poté uříněte kolmo k ose. Ostraňte oxiovanou vrstvu pomocí rotační škrabky (min. na élku tvarovky +1 cm na kažou stranu). Doržujte přeepsanou minimální tloušťku škrabkou ostraněné vrstvy a ároveň nepřekročte maximální povolenou reukci tloušťky trubky. Očistěte svařovací plochu o mastnot pomocí omašťovacího ubrousku nebo vhoného čisticího prostřeku, např. savým papírem. Trubku omastěte v oškrábaném úseku po celém jejím obvou Onačte hloubku nasaení elektrotvarovky na trubku. U elektrospojek je to polovina élky tvarovky. Tvarovku měřte metrem ještě v obalu. Nepostupujte tak, že nasaíte tvarovku po střeový ora a obkreslíte její konec na trubku. Vyjměte tvarovku ochranného obalu, aniž byste se otkli svařovací óny. Poku jste se otkli nebo jinak nečistili vnitřní část tvarovky, očistěte ji. Poku je součástí, našroubujte přechoku PE-mosa. 17

15 Spojování elektrotvarovky Nasaďte tvarovku na trubku až po načku. Upevněte trubku o fixačního přípravku. Pro elektrotvarovky o 63 pevně utáhněte uchycení pomocí šroubů. Obobně pokračujte s ruhou trubkou Nyní můžete svařovat pomocí vhoných svařovacích přístrojů. Věnujte poornost návou k obslue. Sleujte proces svařování. Po ukončení svařování kontrolujte, a inikátory svařování vystoupaly nahoru, a poté opojte kabely. Inikátory signaliují, že byla použita potřebná energie ke svařování, ale nearučují kvalitu svaru, která ávisí na více faktorech. Po uplynutí oby určené pro ochlaení ostraňte fixační přípravky. Neprováějte tlakovou koušku oku neuběhne minimální oba určená pro ochlaení. 18

16 Návo pro svařování elektrospojek Tvarovku pře použitím achovejte v originálním obalu a ajistěte její usklanění naplocho. Očistěte povrch trubky v místě svaru suchým, čistým harem. Dbejte, aby trubka byla na konci uřínuta kolmo k ose. Bue-li potřeba, bavte konec trubky nerovností. Nastavte škrabku na potřebnou élku. Jenou celou otáčkou škrabky (s čepelí v neutrální poloe) kontrolujte ovalitu trubky. Bue-li potřeba, upravte ovalitu pomocí akružovacích přípravků Ostraňte trubky oxiovanou vrstvu rotační škrabkou (při oržení maximálního přípustného menšení průměru). Omastěte svařovací plochu vhoným prostřekem. Poku bue nutné úplné nasunutí elektrospojky, trubku omastěte v élce opovíající élce elektrospojky. Vynačte na trubce hloubku nasaení elektrospojky alespoň třemi o sebe stejně válenými (120 ) načkami po obvou trubky. 19

17 Spojování elektrotvarovky Vyjměte elektrospojku obalu, aniž byste se otkli svařovací plochy. Zkontrolujte, a není poškoená. 10. Nasuňte elektrospojku na první trubku až po načky. 11. Pevně afixujte první trubku tak, aby spojka byla vycentrovaná. 12. Nasaďte ruhou trubku o elektrospojky až po načky. 13. Pevně afixujte ruhou trubku tak, aby svařovací plocha nebyla namáhaná. 14. Proveďte svar pole návou k používání svařovací jenotky. Porovnejte celkovou obu svařování s aty uveenými na etiketě s čárovým kóem. 15. Po ukončení svařování kontrolujte inikátory svařování a úaje na ispleji svařovací jenotky. Poté opojte kabely. Inikátory signaliují, že byla použita potřebná energie ke svařování, ale nearučují kvalitu svaru, která ávisí na více faktorech. Po uplynutí oby chlaení ostraňte fixační přípravky. Doba chlaení je uveena na ispleji a na etiketě s čárovým kóem. Doku neuplyne stanovená minimální oba chlaení, neprováějte tlakovou koušku. 20

18 Návo pro svařování selových tvarovek Tyto tvarovky se používají u tlakových rovoů pro vysaení omovních přípojek a jiných oboček. Kromě toho se používají při instalaci potrubí pro náhraní ásobování, při prováění balónování na níkotlakém potrubí, při potřebě T-kusů s ventilem a při opravách robných poruch. Selové tvarovky se ají přivařit i a provou. Vestavěný vrtací nástroj umožňuje prováění otvorů o potrubí pro obočky i při maximálním přípustném provoním tlaku. Ořeek e stěny potrubí ůstává stále ve vrtacím nástroji. Navrtávací T-kus s 360 otočnou obočkou nabíí možnost nastavení směru přípojky o libovolného směru. Navrtávací T-kus Monobloc MB je ekonomické, moerně navržené řešení jenoho kusu pro rychlou a přívětivou montáž. Navrtávací T-kus be vrtáku je ieálním řešením pro tlakové a potlakové kanaliace, ke by přítomnost vrtáku mohla působit komplikace. Navrtávací T-kus s ventilem, nejpopulárnější řešení pro voovoní přípojky, které minimaliuje počet spojů a tím i tráty voy. 21

19 Spojování elektrotvarovky Top oaing Většina selových tvarovek sestává e vou částí. Sponí a horní část se při montáži sestaví a uchytí pomocí šroubů. Připevněním obou částí k potrubí je ároveň naefinovaný tlak potřebný pro správné svaření. U velkých průměrů (na 250 ) se selová tvarovka sestává poue horní části. Aby ošlo ke správnému svaření, musí se sponí část nahrait přítlačným aříením, které ajistí potřebný přítlak během svařování. Tento působu svařování se v praxi naývá, angličtiny převatým návem, Top oaing. Přítlačné aříení Top oa 630 se používá pro navrtávací obočkové T-kusy nebo pro obočky Saturn pro navaření na hlavní řa o průměru větším než 250. Nářaí pro svařování působem Top oaing vyrábí a oává společnost Georg Fischer Wavin. Při svařování je nutné vžy oržet montážní postup pro svařování selových tvarovek a ároveň bát montážního návou pro použití přítlačného aříení Top oaing. Minimální oba chlaení pře proveením navrtání Průměr [] Tlaková kouška / Navrtání přípojky [min] p 6 bar p 24 bar Doporučeným nástrojem pro navrtávání otvorů o potrubí obočky je klíč a tyč s vnějším čtyřhranem. Šířka u bočních ploch čtyřhranné matice SW 14. Otáčením klíče po směru hoinových ručiček až o sponí koncové polohy se provee navrtání a ventil se avře. Otáčením klíče proti směru hoinových ručiček se ventil otevře. K navrtání otvorů neoporučujeme používat nástroje s elektrickým pohonem. Otvory o potrubí a tlakovou koušku neprováějte pře uplynutím minimální oby chlaení. Novinkou v sortimentu jsou obočky SATURN pro obočení p = kušební tlak o průměru 160 a 225. Pro instalaci těchto oboček je nutné použít přítlačné aříení Top oa 225 (vi prouktová část na konci této kapitoly). 22

20 Návo pro svařování navrtávacího obočkového T-kusu Tvarovku nechte abalenou v ochranném obalu až o okamžiku, ky půjete svařovat. Z trubky nejprve ostraňte hrubé nečistoty, poté oxiovanou vrstvu pomocí rotační škrabky (minimálně na élku tvarovky +1 cm na kažou stranu). Doržte přeepsanou minimální tloušťku škrabkou ostraněné vrstvy a ároveň nepřekročte maximální povolenou reukci tloušťky trubky. Očistěte svařovací plochu o mastnot pomocí omašťovacího ubrousku nebo vhoného čisticího prostřeku, např. savým papírem. Trubku omastěte poue v oškrabaném úseku a po celém obvou trubky. Vyjměte tvarovku ochranného obalu, aniž byste se otkli svařovací óny. Umístěte sponí část objímky na trubku Poku jste se během manipulace otkli (nebo jinak nečistili) svařovací óny horní části selové tvarovky, očistěte a omastěte ji. Horní část selové tvarovky musí apanout o sponí části. Uchyťte sponí a horní část pomocí šroubů. Dotažením šroubů o konečné poice je přesně efinovaný přítlak tvarovky k trubce. Otočte směr přípojky o požaované poice. Nyní můžete svařovat pomocí vhoných svařovacích přístrojů. Věnujte poornost návou k obslue svářečky. Kontrolujte proces svařování. 23

21 Spojování elektrotvarovky Po ukončení svařování kontrolujte inikátory svařování a úaje na ispleji svařovací jenotky. Poté opojte kabely. Inikátory signaliují, že byla použita potřebná energie ke svařování, ale nearučují kvalitu svaru, která ávisí na více faktorech. U přípojky není nutné na T-kusu ostraňovat oxiovanou vrstvu. Poku ošlo po vyjmutí ochranného obalu k nečištění, očistěte a omastěte přípojku T-kusu. Připravte elektrospojku pro napojení přípojky a oržujte montážní přepis pro elektrospojky. Po upynutí oby určené k ochlaení svarů obočky a elektrospojky, proveďte tlakovou koušku omovní přípojky Z T-kusu oejměte víčko a chraňte ho pře nečištěním. Nasaďte navrtávací klíč a otáčejte ve směru hoinových ručiček. Po osažení poice stop otáčejte klíčem proti směru hoinových ručiček, oku neosáhnete poice stop nahoře. Víčko T-kusu nasaďte pět a utáhněte ho na ora. Poor: selová obočka je vybavena bepečnostním ámkem, který amkne víčko proti otevření. Tento ámek je funkční, poku je víčko otažené na ora. 24

22 Návo pro svařování elektrospojek a elektrotvarovek o 315 Krok 1 Připojení obočky SATURN na hlavní potrubí Z trubky ostraňte hrubé nečistoty. Poté ostraňte i oxiovanou vrstvu pomocí rotační škrabky. Doržte přeepsanou minimální tloušťku ostraněné vrstvy a ároveň nepřekročte maximální povolenou reukci tloušťky trubky. Očistěte svařovací plochu o mastnot pomocí omašťovacího ubrousku nebo vhoného čisticího prostřeku, např. savým papírem. Trubku omastěte v oškrabaném úseku po celém jejím obvou. Vyjměte tvarovku ochranného obalu, aniž byste se otkli svařovací plochy. Nasaďte sponí část objímky k horní. Poku jste se otkli nebo jinak nečistili svařovací plochu tvarovky po vyjmutí obalu, očistěte a omastěte ji Umístěte tvarovku na trubku. V ieální poici ji pomocí šroubů postupně utáhněte o kříže, až po arážku na sponí části. Obočky SATURN pro průměry potrubí větší než 250 se oávají be sponí části. Tyto obočky je nutné připevnit na trubku pomocí přítlačného nářaí Top oa. Nyní můžete svařovat pomocí vhoných svařovacích přístrojů. Použijte svařovací ata pro svařování selové obočky SA- TURN na hlavní řa. Po ukončení svařování kontrolujte inikátory svařování a úaje na ispleji svařovací jenotky. Poté opojte kabely. Inikátory signaliují, že byla použita potřebná energie ke svařování, ale nearučují kvalitu svaru, která ávisí na více faktorech. 25

23 Spojování elektrotvarovky Krok 2 Připojení obočky be tlaku na hlavní řa S navrtáním obočky na hlavní řa ačněte až po uplynutí oby potřebné k ochlaení. Navrtávejte pole montážního přepisu pro práci s navrtávacím aříením. Pro navrtání použijte elektrickou vrtačku s vhoným kruhovým vrtákem. Doržte maximální přípustný průměr otvoru pro obočku, který je 65 nebo 86, le použité obočky SATURN. Očistěte připojovaný kus o hrubých nečistot a jeho hlaký konec bavte oxiované vrstvy rotační škrabkou. Délka oškrábání se musí rovnat nejméně hloubce vsunutí o obočky. Doržte minimální tloušťku oškrabání a maximální přípustné menšení tloušťky stěny. Postupujte pole montážního přepisu pro připojovaný kus Omastěte plochu připojovaného kusu v místě oškrábaní pomocí přípravků k tomu určených. Onačte hloubku vsunutí spojovacího kusu. Nasaďte připojovaný kus až na ora o obočovací tvarovky a afixujte ho pomocí uchycení. Poku jste se otkli nebo jinak nečistili svařovací plochu, očistěte a omastěte ji. Nyní můžete svařovat pomocí vhoných svařovacích přístrojů. Použijte svařovací ata pro svařování připojovaného kusu na selovou obočku. Dbejte na správné nasaení připojovaného kusu o tvarovky SATURN. Po svařování kontrolujte inikátory na ispleji svařovací jenotky. 26

24 Krok 3 Připojení obočky k hlavnímu řau po tlakem Očistěte připojovaný kus o hrubých nečistot a jeho hlaký konec bavte oxiované vrstvy rotační škrabkou. Délka oškrábání se musí rovnat nejméně hloubce vsunutí o obočky. Doržte minimální tloušťku oškrabání a maximální přípustné menšení tloušťky stěny. Postupujte pole montážního přepisu pro připojovaný kus. Omastěte plochu připojovaného kusu v místě oškrábání pomocí přípravků k tomu určených. Onačte hloubku vsunutí spojovacího kusu. Nasaďte připojovaný kus až na ora o obočovací tvarovky a afixujte ho pomocí uchycení. Poku jste se otkli nebo jinak nečistili svařovací plochu, očistěte a omastěte ji Nyní ačněte svařovat pomocí vhoných svařovacích přístrojů. Použijte svařovací ata pro svařování připojovaného kusu na selovou obočku. Dbejte na správné nasaení připojovaného kusu o tvarovky SATURN. Po ukončení svařování kontrolujte inikátory svařování a úaje na ispleji svařovací jenotky. Poté opojte kabely. Inikátory signaliují, že byla použita potřebná energie ke svařování, ale nearučují kvalitu svaru, která ávisí na více faktorech. Doržte stanovenou minimální obu chlaení pře navrtáním otvoru o trubky. Navrtávejte pole montážního přepisu pro práci s navrtávacím aříením. Doržte maximální přípustný průměr otvoru pro obočku 65 nebo

25 Spojování elektrotvarovky Kontrola kvality svaru elektrotvarovkou Kontrola kvality svaru elektrotvarovkou spočívá v kontrole vysunutí inikátorů elektrotvarovky a v kontrole správně proveené přípravy PE potrubí. Poku byla k ostranění oxiované vrstvy vnějšího povrchu PE potrubí použita ruční škrabka, le ůklanost přípravy honotit pole stop po oškrábání. Některé typy škrabek nabíených výrobci tvarovek ostraňují oxiovanou vrstvu PE poue té oblasti trubky, která se nacháí v oblasti ohřevu tvarovky. V takovém přípaě nejsou na trubce viitelné stopy škrábání a le obtížně jistit, ali byla tato operace proveena. V takovém přípaě je vžy nutné kontrolovat, a nástroj, kterým byla ostraňovaná oxiovaná vrstva PE, je právě tohoto typu. Je nutné také věnovat poornost všem eformacím tvarovky, které mohly vniknout během svařování příliš vysokou teplotou, k čemuž může ojít při svařování nevhoným přístrojem. Takové spojení je nutné považovat a vané. V přípaě pochybnosti o kvalitě spoje nebo po jištění vay je nutné spoj vyřínout a ostraněné potrubí opravit. Poku neoje k vysunutí jenoho inikátorů, nebylo pravěpoobně potrubí asunuto o správné hloubky nebo bylo čelo trubky ařínuto ešikma a tavenina unikla ovnitř potrubí. Zejména u velkých průměrů PE potrubí se stále častěji setkáváme s poceněním efektu, který se naývá palý konec PE potrubí. Poku svářeč tento palý konec neostraní v ostatečné élce, hroí obnažení oporového rátu a únik taveniny ovnitř potrubí. 28

26 Opravy PE potrubí Opravy během výstavby Opravy le prováět na ještě nefunkčním potrubí, ke ošlo k poškoení napříkla během manipulace nebo pokláky PE potrubí. Poku oje k poškoení potrubí vrypem o hloubky větší, než 10 % tloušťky stěny, může vyvstat potřeba tento vryp opravit. Opravu le provést pomocí opravárenské selové nebo objímkové elektrotvarovky nebo pomocí svařovací rohože a segmentu potrubí. Opravy během provou Opravy se prováí také u poruch či havárií potrubí a jeho provou. K opravě takové netěsnosti (úniku) je apotřebí nejprve ostavit potrubí v místě opravy provou. Při opravě voovoů se ostaví potrubí provou v celém jenom úseku oěleném sekčními uávěry. U plynovoů, které nejsou na trase oělované po úsecích, se ostavení poškoeného potrubí provou prováí nejčastěji věma působy. Pomocí balónů umístěných pře a a místem poruchy, nebo pomocí stlačovacích přípravků. Stlačování je popsáno v TPG Prováí se minimálně ve válenosti 5 o místa opravy. Po ukončení opravy se stlačené místo opět akruží a onačí, aby v buoucnu neošlo ke stlačení na stejném místě. Výhoa svařovací rohože spočívá v její univerálnosti pro růné průměry. Jená se o oporový rát alitý v polyethylenu, což je polotovar určený pro výrobu elektrotvarovek. Potrubí se očistí o hrubých nečistot, arovná se povrch, plocha se omastí. Poté se na poškoené místo položí svařovací rohož, na kterou se umístí segment PE potrubí opovíající velikostí i vlastnostmi opravovanému potrubí. Během svařování musí ojít k správnému přítlaku segmentu potrubí i rohože k opravovanému potrubí, stejně jako u selových tvarovek svařovaných nářaím Top oa. Svařovací rohože le použít i pro proveení fixačních boů u Close-Fit technologií (např. Compact Pipe). Svařovací rohože jsou stanarně nabíeny ve třech velikostech. Opravu špatně proveených svarů na tupo nebo špatně svařených elektrotvarovek le provést poue vyřínutím špatného svaru a jeho nahraením novým kusem potrubí. 29

27 Stlačování PE potrubí na plynových sítích Stlačování plynovoních potrubí PE je unáváno jako jeen možných působů proviorního uavření. Stlačování le prováět o teploty +5 C. Při teplotách nižších než +5 C jsou nutná vláštní opatření. Poku je o materiál, nejsou hleiska maximálních přípustných provoních tlaků u plynových potrubí žáná omeení. Kontrolu a řáné stlačování smí prováět poue kvalifikovaní pracovníci. Smí být používána poue taková stlačovací aříení a aokrouhlovací svěrky, které jsou v bevaném stavu a které opovíají požaavkům stanoveným v příloe A a B. Stlačování by se mělo prováět na místě, které je o spojů potrubí, resp. přechoích míst stlačování váleno nejméně o pětinásobek vnějšího průměru potrubí. Místo stlačení je nutné očistit. Při níkých venkovních teplotách le pro snížení sil potřebných pro stlačování příslušné místo natemperovat na tělesnou teplotu (ne otevřeným plamenem). Je třeba jistit relevantní roměry (vnější průměr, tloušťka stěny) např. onačení potrubí, výkresů nebo měřením. U plynových potrubí se pro osažení nižšího úniku (pole BGV D2) oporučuje provést vě stlačení ve směru uavíraného průtoku (válenost by měla být minimálně pětinásobek vnějšího průměru potrubí) nebo přeem snížit provoní tlak. Pole kušeností postačí snížení na honotu provoního tlaku 1 bar. Stlačovací přípravek musí být volen pole vnějšího průměru potrubí a omeovací ora nastaven pole jmenovité tloušťky stěny. Aby stlačení bylo co nejkratší, měla by poku je to možné pře ahájením stlačování být o načné míry připravena opatření násleující po stlačení. Stlačení se prováí plynule až o osažení omeovacího orau. Stlačovací přípravky se v koncové poloe ajistí mechanicky. Po ukončení prací na potrubí se stlačovací přípravek pole pokynů výrobce uvolní a emontuje. Trubka se na stlačeném místě musí vytvarovat aokrouhlovací svěrkou. Při níkých venkovních teplotách by se stlačené místo mělo pro snížení sil potřebných pro pětné aokrouhlení natemperovat na tělesnou teplotu (ne otevřeným plamenem). Stlačené místo je nutné viuálně kontrolovat, a neošlo k jeho poškoení a měla by se v rámci koušky těsnosti prováěné při stavebních opatřeních kontrolovat jeho nepropustnost. Poku je poškoení potrubí viitelné, musí být škoa opravena. Stlačené místo musí být nakonec trvale onačeno (např. páskou PE nebo sponou). Svařování beprostřeně v místě stlačení se neoporučuje. Další stlačení na stejném místě není přípustné. Možnost stlačování PE potrubí pro plyn po maximálním provoním tlakem Vnější průměr () PE 80 PE 100 PE-Xa SDR 11 SDR 17/17,6 SDR 11 SDR 17 SDR n.p. + n.p. + > 63 až 110 o + o + o > 110 až 160 o o o o o + možné stlačování o nutná vláštní opatření stlačování není možné n.p. roměr trubky není přípustný 30

28 Stlačovací přípravky jsou tvořeny kombinací pevné a pohyblivé svěrky upevněné na rámu, který musí bepečně achytit síly vnikající při stlačování. vojitá jmenovitá tloušťka stěny stupeň stlačení = min. válenost mei svěrkami min. válenost mei svěrkami = vojitá jmen. tloušťka stěny 0,8 Příkla: = > 20 0,8 = 16 m Vnější průměr trubky [] t max [] X min α min r min r min pohyblivá svěrka pevná svěrka aoblení svěrek cca 5 poloskořepina poloskořepina Úlohou aokrouhlovacích svěrek je vytvarovat stlačenou trubku novu o kruhového tvaru. Poloskořepiny ůstávají na trubce tak louho, oku není vytvarována. Mohou být rovněž spojeny a mohou na trubce ůstat trvale. stlačená trubka Povrch poloskořepin musí vyloučit poškoení trubky. Poloskořepiny musí na trubku přiléhat v élce min. 0,5. 31

29 Svařování na tupo (čelní) Svařování na tupo Svařování polyethylenových potrubí a tvarovek metoou na tupo spočívá v souosém nastavení spojovaných prvků, vyrovnání jejich čel tak, aby byly tyto povrchy vájemně souběžné, rovné v celém průřeu a bavené vrstvy oxiovaného materiálu, a násleném ahřátí čel spojovaných prvků, jejich přitlačení k sobě a přiroeném ochlaení. Metoou na tupo le spojovat prvky se stejnými roměry (stejný průměr a stejná tloušťka stěny) a stejnou honotou MFI. Např. svařováním trubky s honotou MFI 005 a tvarovky nebo trubky s honotou MFI 010 vnikne tavenina s růnými velikostmi výronků. V některých přípaech mohou být roíly velikostí obou výronků tak velké, že stavební oor bue moci pochybnit kvalitu tohoto svaru. Nebytné přepoklay Aby byl spoj polyethylenových trubek pevný a vyržel nejméně 100 let, musí spojování probíhat při oržení pomínek uveených v tabulkách: oby jenotlivých operací (používat stopky s přesností na 1 sekunu) teploty rcala (pravielně kontrolovat měřicím přístrojem nebo v rámci kalibrace svářečky) tlak přítlaku a tlak posuvu (pravielně kalibrovat svářečku) Buou-li výše uveené parametry během svařování orženy, pak bue mít tavenina opovíající tvar a spoj bue mít opovíající pevnost. Je však nutné pamatovat, že buou-li spojované prvky vyrobeny materiálu níké kvality (např. nekvalitní suroviny nebo mnohonásobně pracovaného polyethylenu) nebo se v oblasti spojování objeví nečistoty (prach, mastnota rukou, at.) nebo cií tělesa (hobliny, stéblo trávy, at.), pak bue pevnost spoje snížena, i kyž tvar taveniny bue správný. Takové chyby se mohou projevit již během koušky těsnosti nebo v násleujících letech po okončení prací. Technologie svařování na tupo Pře ahájením prací je nutné kontrolovat stav aříení a nástrojů. Svářečka musí mít platné kalibrační osvěčení, pohyblivé čelisti se musí po voicích lištách pohybovat volně, rcalo musí být čisté a be úbytků teflonového povlaku, nepřípustné jsou jakékoliv úniky hyraulického oleje, přerušení iolace elektrického veení, at. V přípaě větrného počasí, níké teploty, prašnosti, nebo velké vlhkosti je nutné místo montáže akrýt ochranným stanem a přípaně spustit ohřívač, aby se výšila teplota nebo snížila vlhkost vuchu v okolí svářečky. Trubky nebo tvarovky sklaované volně na vuchu mohou být uvnitř i vně pokryty vrstvou bláta nebo prachu. Aby se částice nečištění neostaly na povrch spoje, konce prvků musí být očištěny nejméně v élce 10 cm. Počáteční čištění le provést suchým papírovým ubrouskem. Důklané čištění musí být proveeno a použití čisticího prostřeku, který ostraní mastnotu a přípanou vlhkost. Je vhoné provést první svar jako kušební. Na áklaě tvaru ískané taveniny bue možné jistit správnost parametrů procesu (může ojít ke jištění, že např. teplota rcala je příliš níká) a oatečně očistit to místo topné esky, které bue v kontaktu se spojovanými prvky během prováění náslených spojů. Takový kušební svar je vhoné také provést pře kažou měnou průměru nebo tloušťky stěny spojovaných prvků. Kompatibilita Tvarovky Wavin pro svařování na tupo, jsou určeny pro svařování PE potrubí materiálu s inexem toku taveniny MFR mei 0,2-1,4 g/10 min. Potrubí pro svařování na tupo však musí splňovat pomínku maximální povolené ochylky v tloušťce stěny, která u stanarně oávaných roměrových řa potrubí omeuje kompatibilitu poue s potrubím PE

30 Záklaní oporučení Svařování na tupo je jeen e působů spojování plastových potrubních systémů a jeho komponentů. Přestavuje proces, ky jsou konce (čela) trubek nebo konec trubky a konec tvarovky spojeny stlačením rotavených stykových ploch k sobě. Svařování na tupo je možné prováět poue a pomoci svařovacího aříení určeného k těmto účelům a poue osobou k tomu oprávněnou. Další text popisuje poue áklaní postup svařování. Porobné manuály pro použití svařovacích aříení včetně svářecích tabulek jsou oávány výrobcem/oavatelem svařovacího aříení. Návo pro svařování na tupo a) Příprava svařování kontrola pracoviště Zkontrolujte pracoviště, jsou-ii splněny pomínky bepečnosti a ochrany raví, ále prašnost a povětrnostní pomínky. Při svařování na tupo ajistěte okolní teplotu, která nesmí klesnout po 5 C (např. použitím montážního stanu). Obobná opatření ajistěte i v přípaě nepřínivých klimatických pomínek (éšť, přímé sluneční áření apo.). Svařování potrubních systémů v terénu prováějte ásaně mimo výkop, poue v technicky oůvoněných přípaech i ve výkopu. Kontrola teploty svařovacího rcala pyrometrem b) Příprava materiálu Připravené a upnuté potrubí seříněte kolmo k ose trubky nářaím k tomu určeným. Vhleem k tomu, že povrch trubek musí být suchý, čistý a be olejů a tuků, nepoužívejte řetěové pily s olejovým maáním řetěu. Po okončení vlastního řeu vžy ostraňte možné otřepy, piliny a přípané alší nečistoty, které vnikly během řeání potrubí. Zkontrolujte oržení přesaení čel trubek vůči sobě. Tím ohalíte nepřiměřenou ovalitu trubek, nebo vtažené konce trubek výroby. Zjistěte pasivní opor, hoblování čel trubek, přesaení po hoblování, meery mei trubkami a očištění čel trubek. Čištění svařovacího rcala. Dbejte na to, aby neošlo k poškoení teflonové vrstvy Ře potrubí ruční rotační řeačkou Kontrola svařovacího aříení Zkontrolujte technický stav svářečky (vlastní povrch a teplotu rcala, souosost pevných a pohyblivých čelistí, funkčnost hoblíku, elektrické apojení apo.). Kontrola materiálu Poor: Pře vlastním procesem svařování ověřte vájemnou svařitelnost materiálů. Dále ajistěte stejnou teplotu svařovaných materiálů. Svařovat na tupo le jen potrubí stejné tloušťky stěn, o minimální tloušťky 3. Srovnání konců potrubí integrovaným hoblíkem 33

31 Svařování na tupo (čelní) c) Fáe svařování Správně připravené potrubí ke svařování Fáe orovnání Svařované plochy jsou tlačeny na planparalelní rcalo orovnávacím tlakem F1 = 0,10 0,15 N/ 2, přičemž u trubek se k tlaku připočítává měřená velikost pasivního oporu. Orovnávací tlak je pro kažý svařovací stroj uveen v tabulkách oávaných se strojem. Výslený přítlak působí na čela svařovaných ílů tak louho, až se obě svařované plochy planparalelně vyrovnají, což je signaliováno výškou výronku po obvoě trubek. Výška výronku je také uveena ve svařovacích tabulkách. Po orovnání ploch se orovnávací přítlak sníží na honotu prohřívacího tlaku. U trubek větších průměrů (> 630 ) je oporučeno kontrolovat též vytváření výronku na vnitřní straně trubky a to pomocí kušebního svaru pře ačátkem svařovacích prací. Fáe ohřevu Svařované plochy ahřívejte s minimálním přítlakem (vi svařovací tabulky). Spojované plochy jsou prohřívány až k osažení plastifikace svařovací óny. Zahřívání svařovacím rcalem Diagram tlak čas teplota svařovací teplota tlak orovnávací resp. svařovací tlak prohřívací tlak orovnání ohřev přestavení spojení t1 t2 t3 t4 t5 svařovací čas Teoretický iagram může být v protokolech nahraen skutečně snímaným. chlanutí celkový spojovací čas Fáe přestavování Čela svařovaných ploch jsou osunuta o horkého tělesa, které je násleně vyjmuto (vysunuto) e svařovací óny. Plastifikovaná čela je účelné co nejrychleji přisunout k sobě až k otyku svařovaných ploch. Přestavovací oba má být co nejkratší, její élka je uveena ve svařovacích tabulkách, tabulková honota je tey maximální a nesmí se proloužit, protože by ošlo k přílišnému ochlaení svarových ploch. Fáe spojení Svařované plochy se mají při otyku setkat rychlostí blíkou nule. Po otyku svařovaných ploch se vyšuje přítlak o osažení plného svařovacího tlaku F3 = F1 (rovnost nemusí být vžy pravilem, spojovací tlak může být u některých materiálů větší než orovnávací). U trubek je spojovací tlak opět součtem pasivního oporu a svařovacího tlaku. Doba tv. náběhu o plného spojovacího tlaku je uveena v tabulkách a není ovoleno ji překračovat. Na obou stranách svarových ploch se vytvoří výronek, který je přemětem viuálního posouení svaru, ky se honotí jeho stejnoměrné vytvoření, roměr, tvar, lesk nebo přípané póry a bubliny. Toto posouení však nevypovíá o pevnosti svaru. Fáe chlanutí Spojovací tlak musí být během oby ochlaování uržován konstantní, což po celou obu kontroluje svářeč. U NC a CNC strojů si říící jenotka kontroluje přípané poklesy tlaku a sama je Svařovací tlaky: Orovnávání a spojování: 0,15 N/ 2 Nahřívání: 0,02 N/ 2 Svařovací čas: Členěný pole fáí (v tabulce) 34

32 koriguje. V některých návoech je tento proces roělen na vě alší části, ky poslení část ochlaení probíhá a nižšího tlaku nebo be tlaku. Doba je uveena v tabulkách v minutách a nesmí být kracována, protože se jená o čas minimální. Parametry svařování na tupo pro PE potrubí Pro svařování na tupo oporučujeme používat svařovací postupy a tabulky le německé normy DVS Chlanutí svařeného spoje Svařovací čas členěný pole fáí Jmenovitá tloušťka stěny [] Orovnávání Výška výronku na horkém tělese na konci orovnávací oby (orovnávání po 0,15 N/ 2 ) [] (min. honoty) Ohřev Nahřívací oba = 10 tloušťka stěny (nahřívání 0,02 N/ 2 ) [sec.] Přestavování [sec.] max. oba Doba pro náběh spojovacího tlaku [sec.] Spojování Ochlaovací oba po spojovacím tlakem p = 0,15 N/ 2 ± 0,01 [min.] (min. honoty) o 4,5 0, ,5..7 1, , , , , , , Výpočet spojovací síly Spojovací síla (orovnávací síla) se vypočte e spojovacího tlaku násobeného svařovací plochou. U strojů pro svařování trubek na tupo se k ní přičítá ještě tlak, který je nutný k přitažení upnuté trubky k horkému tělesu. Tato síla nutná k překonání oporu uložení pohyblivých částí stroje a oporu taženého potrubí se naývá pasivní opor nebo také pohybový tlak. Níže uveený příkla výpočtu platí pro svařování přímých tras potrubí, pro svařování úhlových svarů je výpočet olišný. 35

33 Svařování na tupo (čelní) Příkla výpočtu Svařovaný materiál: PE 100, SDR 17,6 trubka roměru 90 5,1 Spojovací tlak pro PE-HD: p = 0,15 [N/ 2 ] Postup výpočtu 1. Výpočet plochy průřeu A = plocha [ 2 ]; e n = tloušťka stěny [] F = síla [N]; n = vnější průměr []; D N = vnitřní průměr []; p = tlak [N/ 2 ]; π = 3,14 π. n 2 π. D N 2 A = , ,14. 79,8 2 A = - = = Výpočet spojovací síly F = p. A = 0,15 13,60 = 204 N Takto se cela jenouše spočítá spojovací síla pro mechanické stroje. Stupnice jsou tay často uveeny v kg, což je hleiska jenotek SI nesprávně, protože to je jenotka hmotnosti. Správná jenotka síly je kp, v našem přípaě při přepočtu N na kp (1kp = 9,81 N), tey 20,8 kp. Pro konkrétní úaj tlakoměru svařovacího stroje na tupo, který má obyčejně stupnici v barech, je ůležité při výpočtech nát plochu pístu. Plochu pístu stroje uává výrobce; pro kažý typ stroje však může být olišná. Výslený úaj spojovací síly je pak nutné ělit plochou pístu, většinou uváěnou v cm 2. V tom přípaě je nutné át poor při výpočtech na jenotky, proto ále uváíme přibližné srovnání jenotek tlaku 1 MPa = 1 N/ 2 = 10 bar = 10 kp/cm 2 = 1000 kpa = 1000 kn/ m 2 = 100 m vo. sloupce 1 bar = 1 kp/cm 2 = 0,1 MPa = 0,1 N/ 2 = 100 kpa = 100 kn/m 2 = 10 m vo. sloupce U některých strojů jsou uváěny na stupnici tlakoměru jenotky PSI angloamerické soustavy PSI (libra na čtvereční palec) 1 PSI = 0,069 bar; 1 bar = 14,500 PSI Výpočet svařovací síly (tlaku) Pasivní opor (skutečný oečet): např. 11 bar Spojovací tlak (tab. úaj pro tlakoměr stroje): např. 12 bar Svařovací tlak = spojovací tlak + pasivní opor = = 23 bar Kontrola kvality svaru na tupo Kontrola kvality svaru na tupo může být aložena na vnější prohlíce výronku a jeho geometrickém měření. Na tvar výronku a jeho velikost mají vliv jenotlivé etapy prováění svaru. Tato metoa není schopna honotit stav čistoty spojovaných povrchů. V přípaě poeření je nutné příslušným nástrojem seřínout vnější taveninu a násleně ji porobit ůklané prohlíce a koušce v ohybu nebo kroucením. Metoy ultravukových nebo rentgenových koušek ještě u nás nejsou u PE potrubí všeobecně používány (chybí nalosti a kušenosti). Tavenina musí mít po celém obvou tvar vájemně se otýkajících válečků. Maximální a minimální šířka taveniny (B min a B max ) se musí nacháet v romeí uveeném v tabulkách parametrů svařování pole ruhu spojovaných prvků (jmenovitý průměr, třía PE, SDR). Navíc, maximální šířka výronku B max a minimální šířka výronku B min se nesmí lišit o více jak 20 % o honoty průměrné šířky taveniny B M, počítané jako aritmetický průměr maximální a minimální honoty. B M = B min + B max 2 Roíl X mei maximální šířkou většího válečku S max a minimální šířkou menšího válečku S min počítaný pole níže uveeného vorce: X = S S max min 100 B M nesmí být větší než: 10 % pro spoje trubky s trubkou 20 % pro spoje tvarovky s tvarovkou 20 % pro spoje trubky s tvarovkou Je nutné také kontrolovat, a se no rážky A mei válečky nacháí na vnějším povrchem spojovaných prvků, a a posun v ose vnějších spojovaných prvků nepřekračuje 10 % tloušťky stěny. 36

34 Ponámky k svářečkám na tupo, pracujícím v automatickém režimu v vojtlakému cyklu Svářečky pracující v automatickém režimu ve velké míře nahraují mimo jiné práci svářeče v té technologické části procesu, která musí probíhat účinně a v co nejkratší obě (např. ostranění rcala). Díky tomu, že oba přestavení je poměrně přesně určena a načně kratší, než v přípaě manuálního svařování, někteří výrobci automatických svářeček optimaliovali proceuru svařování hleiska oby trvání jenotlivých operací. Tato optimaliace spočívá ve krácení oby ohřevu konců spojovaných prvků a tím krácení oby chlaení svaru. Efektem tohoto ákroku je menšení velikosti výronku. Jeho roměry nebuou splňovat kritéria uváěná v tabulkách parametrů svařování. Ostranění vnitřního výronku u potrubí SafeTech RC na stavbě v Mostě Honocení kvality svaru bue v takovém přípaě spočívat ve viuálním honocení geometrie vnější taveniny (rovnost válečků, jejich tvar a poloha na rážky mei válečky) a kontrole výtisku parametrů procesu svařování. Šířka taveniny se nekontroluje. V přípaě pochybností ohleně pevnosti spojů proveených pole takové proceury le provést kontrolu pomocí laboratorní koušky. Ostranění výronku Ostranění výronku je možné provést vnější i vnitřní strany potrubí. Výronek je poůstatek po proveení svaru a i kyž slouží k viuální kontrole správného proveení svaru, je možné ho po překontrolování ostranit, aniž bychom snížili kvalitu nebo životnost proveeného spoje. Ostraňování vnější strany se prováí ejména ůvou achování přesného vnějšího průměru potrubí. Prováí se napříkla u Close-Fit technologie, ky je trubka reukovaná na stavbě a po instalaci těsně osene vnitřní strany k stávajícímu potrubí. Ostranění vnitřní strany potrubí je technologicky aleko náročnější, ale se správným vybavením a při oborném přístupu le takto upravit i potrubí oávané v 12m élkách. Nejčastějším ůvoem je požaavek na co nejhlaší vnitřní povrch hleiska hyrauliky a tlakových trát. Dalším využitím je napříkla PE potrubí pro potravinářský průmysl, ke nele akceptovat místa umožňující tvorbu bakterií. Oborné proveení namená použití k tomu určeného aříení, jako je napříkla aříení o společnosti WIDOS vi obráek. Nerovnoměrný výronek takto může vypaat svar na tupo proveený e špatně opracovaných trubek nebo trubek nekvalitních surovin. Malý výronek malý výronek je námkou špatného svařovacího postupu napříkla vynecháním fáe ohřevu nebo níkou teplotou rcala během svařování. 37

35 Přírubové spoje Vytvoření přírubového spoje Při návrhu přírubového spoje je třeba brát v úvahu násleující skutečnosti: Obecně existuje roíl mei klasickým spojem vou plastových trubek a spojením přes lemový nákružek, který tvoří přecho plastové trubky na jiný materiál, nejčastěji na kovovou trubku nebo kovový ventil. Pole toho je třeba volit těsnění i přírubu. Použité příruby musejí mít ostatečnou tepelnou a mechanickou stálost. Tyto požaavky splňují všechny příruby Georg Fischer Wavin. Uspořáání šroubů mimo hlavní osu Voorovná potrubí musejí mít šrouby uspořáané pole vyobraení, aby se při prosakování abránilo pronikání méia na šrouby. Porobnosti V rosahu pružných sekcí a/nebo expanních smyček nele přírubové spoje použít, protože by ohybové atížení mohlo působit netěsnost. emový nákružek, příruba a těsnění se musí přesně vystřeit pole osy potrubí. Při vkláání těsnění mei příruby je třeba kontrolovat roměry těsnění, aby opovíaly vnějšímu i vnitřnímu průměru lemových nákružků. Jestliže je ochylka mei vnitřním průměrem těsnění a lemovým nákružkem větší než 10, může ojít u spoje k potížím. Pře otažením šroubů musejí být oseací plochy vyrovnané a musejí okonale seět na těsnění. Tahat potrubí s přírubovými spoji je nepřípustné vhleem k namáhání, ke kterému tímto ocháí. Délku šroubů je třeba volit tak, aby ávit nevyčníval o více než 2 až 3 otočky. Po hlavu šroubu i po matici je nutné vložit položku. Aby bylo možné šrouby snano vyjmout i po elším používání, je třeba ávit namaat (např. sirníkem molybenovým). Šrouby se utahují iagonálně a rovnoměrně nejprve otažením matic rukou tak, až ploché těsnění okonale seí a lemové nákružky vybočují jenom minimálně. Potom se šrouby otáhnou iagonálně na 50 % oporučeného utahovacího momentu a potom na jeho 100 %. Doporučuje se spojení poěji kontrolovat a v přípaě potřeby novu utáhnout o 24 hoin po montáži. Po tlakové koušce je třeba spoj kontrolovat a v přípaě potřeby pevně otáhnout. Více informací o přírubových spojích je možné nalét také v DVS Doatek č. 3. Utahovací moment šroubů Utahovací moment šroubů v přírubových spojích je vlášť ůležitý. V praxi se používá několik růných postupů: 1. Utáhnout co nejvíc: Časem by tento působ u přírubových spojení v plastových potrubích namenal přílišné přepětí. 2. Utáhnout citem: Tento působ vyžauje načnou kušenost a nalost materiálu. 3. Utáhnout momentovým klíčem: Nejlepší působ. Doporučené honoty jsou uveeny v násleující tabulce, v praxi může ojít k ochylkám. Ty mohou být působeny použitím např. samosvorných matic nebo u neostatečně osově uspořáaných potrubí. Tvrost pole Shorea může mít rovněž vliv na potřebnou momentovou sílu (vi. informaci o těsnicích materiálech). Utahovací momenty u metrických (ISO) přírubových spojů s přírubami PP-V a PP-ocel Průměr trubky [] Jmenovitý průměr DN Utahovací moment šroubu [Nm] Ploché těsnění Max. tlak 10 bar / 40 C Profilované těsnění Max. tlak 16 bar Těsnicí O-kroužek Max. tlak 16 bar , , , ) , ) ) ) ) , ) , ) 90 1) Až o maximálního provoního tlaku 6 bar 38

36 Porobnosti Zvláštní utahovací moment šroubů pro DN 250 a DN 300 se oporučuje pro šoupátkové armatury. Uveené utahovací momenty oporučuje Georg Fischer Wavin a jejich užití ajišťuje ostatečnou napjatost přírubového spoje. iší se o úajů uveených v DVS Doatek č. 3, které je třeba chápat jako horní mení honoty. Je samořejmé, že Wavin součásti přírubových spojů (nákružky, příruby) jsou navrženy tak, aby tyto horní mení hranice vyržely. Roměry metrických (ISO) přírubových spojů Průměr trubky [] Jmenovitý průměr DN Minimální élka šroubu (výpočet) Maximální élka šroubu (výpočet) Počet šroubů průměr ávitu M M M M M M M M M16 110, M M16 160, M20 200, M20 250, M M M M24 450, M24 560, M27 Utahovací momenty u přírubových spojů ANSI s přírubami PP-V a PP-ocel Průměr trubky [] Jmenovitý průměr DN Utahovací moment šroubu [lb-ft] Ploché těsnění Max. tlak 10 bar / 40 C Profilované těsnění Max. tlak 16 bar ½ ¾ ¼ ½ ½ ) ) 53 1) Až o maximálního provoního tlaku 6 bar Příruby PP-V Příruba PP-V má násleující vlastnosti: koroivorná opěrná příruba polypropylénu PP (30 % výtužných skleněných vláken) vysoká oolnost vůči působení chemických látek (oolná vůči hyrolýe) maximální oolnost vůči lomení (při přílišném utažení se eformuje) vhoná až o okolní teploty 80 C Ponámka Teplota méia je omeena materiálem plastového potrubního systému, tj. ABS, PVCU, PVC-C, PP, PE Minimální a maximální élka šroubů je v tabulce uveena poue pro orientaci. Závisí na typu příruby a lemových nákružků. Přesné honoty je možné vypočítat. 39

37 Spojování přírubového spoje u PVDF až o teploty meia 140 C je výše okolní teploty omeena na 40 C příruba je stabiliována vůči UV abuované fixační prvky pro šrouby příruba se sama střeí na přírubový aaptér symetrické uspořáání umožňuje voustrannou instalaci: instalace na špatnou stranu je vyloučena, veškeré ůležité informace jsou viitelné pokyny k použití piktogramů: Zaslepovací příruby Příruby v nové saě aslepova cích přírub jsou kombinací příruby a koncové áslepky. Koncové áslepky jsou k ispoici v materiálech PP-H a PE. Koncové áslepky v roměrech 63 až 315 se kombinují s osvěčenými přírubami PP V. Roměry 355 až 630 se kombinují s přírubou PP-ocel. se saou aslepovacích přírub se potrubní systém uavírá stejným materiálem jestliže se potrubní systém rošiřuje, je možné opěrnou přírubu použít novu a tím snížit oatečné náklay čelo kombinovaného spojení je ploché a rýhované, metrické vhoné pro tlakové potrubí snaná montáž: Koncová áslepka se střeí na vnitřní průměr příruby Polyfůní Na tupo (nebo elektrospojkou) Drážka V (patentovaná) roěluje síly rovnoměrně po lemovém nákružku přispívá k louhoobému uržení utahovacího momentu a ajištění pevného spoje ává přírubě onačení Délka šroubů V praxi je často obtížné stanovit správnou élku šroubu pro přírubové spoje. Je možné ji ovoit násleujících parametrů: tloušťky položky (2 ) tloušťky matice (1 ) tloušťky těsnění (1 ) tloušťky příruby (2 ) tloušťky lemového nákružku (2 ) tloušťky ventilu v přípaě, že se použije (1 ) Příruby PP-ocel Příruba PP-ocel je tuhá, robustní a univerálně použitelná příruba. Má násleující vlastnosti: koroivorná plastová příruba polypropylénu PPGF30 (vytužený skelným vláknem) s ocelovou výtuhou vysoká oolnost vůči působení chemických látek (vláště proti hyrolýe) okolní teplota je maximálně 80 C stabiliovaná vůči působení UV K stanovení nutné élky šroubu mohou posloužit násleující tabulky. Vhleem k růným kombinacím jenotlivých komponent se uávají poue tloušťky jenotlivých součástí přírubových spojů. K určení élky šroubu však stačí jenotlivé tloušťky jenouše sečíst. Ponámka Pole DVS je třeba stanovit nutnou élku šroubu tak, aby byly ajištěny 2 až 3 otočky šroubu. 40

38 Tloušťka matice (= výška matice) Jmen. průměr DN Matice Stoupání Výška matice DN M12 SW19 (18) 1,7 10,4 DN M16 SW ,1 DN M20 SW30 2,5 16,9 DN M24 SW36 3,0 20,2 DN 600 M27 SW41 3,0 23,8 Tloušťka plochého těsnění Jmenovitý průměr DN DN 10 až DN 80 DN 100 až DN 600 Tloušťka profilovaného těsnění DN 10 až DN 40 DN 50 až DN 80 DN 100 až DN 125 DN 150 až DN 300 DN 350 až DN 600 Tloušťka matice (= výška matice) PP-V [] PP-ocel [] cca. 2 cca. 3 cca. 3 cca. 4 cca. 5 cca. 6 cca. 7 Zaslepovací příruba [] DN 10 DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Tloušťka položky DN 10 až DN 25 DN 32 až DN 600 Tloušťka lemu u nákružku pro ploché nebo profilované těsnění Průměr trubky / Jmenovitý průměr PP, PE SDR 11 [] PP, PE SDR 17 [] 3 4 PVDF SDR 32, SDR 21 [] 16/DN 10 20/DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN /DN

39 Spojování přírubového spoje Tloušťka ventilů umístěných mei lemovými nákružky Jmenovitý průměr DN A [] B [] C [] D [] DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN A = uávěr, ventil typ 567/568 B = uávěr, ventil typ 367 C = uávěr, ventil typ 037/038 D = membránová pětná klapka typ 369 Volba těsnění pro přírubové spoje S přihlénutím k provoním pomínkám a silám těsnění ávisí volba vhoných přírubových těsnění v plastových potrubích na násleujících parametrech: tvaru, roměru a materiálu. Tvar těsnění H D2 D1 D Ploché těsnění D1 D Těsnicí O-kroužek V aplikacích s níkými provoními tlaky se používá běžné ploché těsnění materiálu o tloušťce 2 až 5 (v ávislosti na jmenovitém průměru). U přírubových spojů s plochými těsněními je třeba použít příruby, které jsou ostatečně pevné, aby vyržely vysoký utahovací moment požaovaný k utažení šroubů. Všechny příruby Georg Fischer Wavin tyto požaavky splňují. U výšených provoních a kušebních tlaků se ukáaly jako užitečná profilovaná těsnění. Ve srovnání s plochými těsněními jsou profilovaná těsnění vytvořena e vou komponent. D1 D Profilované těsnění s ocelovou výtuhou H1 Jenou nich je ploché těsnění s lemem vytuženým ocelí a ruhou je tvarovaná část (těsnicí kroužek, břitové těsnění) na vnitřní straně plochého těsnění. Profilované těsnění s ocelovou výtuhou má násleující výhoy spolehlivé utěsnění s malým utahovacím momentem použitelné u vyšších vnitřních tlaků a vnitřního vakua snaná instalace méně citlivé na povrch příruby bepečné při spojování potrubí růných materiálů Volba vhoného těsnění ve vtahu k tvaru Tvar těsnění Doporučené limity Varianta příruby Ploché těsnění Profilované těsnění Těsnicí O-kroužek * ) 0 bar = absolutní vakuum P = 1 až 10 bar, na DN 200 poue o 6 bar, T o 40 C P = 0*) až 16 bar, T = celý aplikační rosah P = 0*) až 16 bar, T = celý aplikační rosah S těsnicími rážkami S těsn. rážkami nebo be nich S rážkou Těsnicí materiál Výběr těsnicího materiálu vycháí průtokového meia. Porobnosti o vhonosti těsnicího materiálu nebo vláště o jeho oolnosti vůči chemikáliím je možné nalét v našich tabulkách chemické oolnosti. Použití těsnicích materiálů s vysokou tvrostí, např. u ocelového potrubí, je u plastových potrubí omeeno vhleem k tomu, že se může příruba nebo lemový nákružek eformovat působením velkých sil. Přenost je třeba át elastomerovým materiálům, např. NBR/DUO, EPDM, CSM nebo FPM s tvrostí pole Shorea až o 75. Roměry těsnění Roměry těsnění jsou stanoveny v obecných normách pro spojovací komponenty potrubí. Příliš velké ochylky u vnitřního nebo vnějšího průměru těsnění ve vtahu k lemovému nákružku mohou vést ke výšeným mechanickým atížením v přírubovém spoji, rychlejšímu opotřebení vnitřní strany těsnění, jakož i usaeninám uvnitř trubek. Jeno těsnění pro všechno Potrubní systémy Wavin usnaňují ákaníkům výběr správného těsnění. Naše nové normaliované těsnění je ieální jak pro krátké, tak pro louhé lemové nákružky. Umožní vyvarovat se chybám a sklaovat méně variant. Nové normaliované těsnění oáváme jako profilované přírubové těsnění s ocelovou výtuhou. 42

40 Zaříení pro svařování Svářečky elektrotvarovek I Plast 105 / 60 / 30 Svářecí stroj (víceúčelová elektro fúní svářečka) navržená ke sváření všech elektrotvarovek určených pro napětí 8 až 48 V. Je vybavena optickou čtečkou skenerem pro čtení čárových kóů le ISO Svářečka prováí svařovací cyklus tak, jak je efinován výrobcem tvarovky. Zároveň umožňuje spustit svařovací proces poue ručním aáním úajů o tvarovce (ruční aání času a napětí však neposkytuje ostatek informací jako naskenování čárového kóu, proto je oporučeno jej využít poue ve výjimečných přípaech). Sona pro snímání okolní teploty je umístěna na svařovacích kabelech. Svářečka může být použita ke svařování potrubí určených pro přepravu stlačených i nestlačených kapalin, plynu, voy a průmyslových kapalin. K ajištění svařování byl vyvinut speciální vnitřní systém kontroly, který je jeinečný. Během celého svařovacího cyklu a s frekvencí 4 H může být sleována shoa áklaních elektrických parametrů tvarovky: napětí, prou a opor. Kontroly prováěné během svařovacího cyklu mají toleranci menší než +/- 1,5 %. Další technické prvky umožňují připojení a správnou funkčnost elektrocentrál, které říí napětí oávané mechanickým či elektronickým systémem. Data uložená v paměti jsou přenositelná íky USB portu. Důraně oporučujeme použití elektrocentrály s AVR (elektronická regulace napětí). Technická ata I Plast 105 I Plast 60 I Plast 30 CEI EN klasifikace Elektronické aříení tříy I ISO klasifikace P2 4 U S2 V AK D X P2 3 U S2 V AK D X P2 1 U S2 V AK D X Maximální průměr Tvarovky o průměru Tvarovky o průměru 400 Tvarovky o průměru 160 Materiál Vstup svařovacích parametrů PE / PEX / PP / PP-RCT skener / ruční Vstupní napětí 230 V AC, (180 V 265 V) Vstupní prou Vstupní frekvence Výstupní napětí Výstupní prou (20 C) 65 A > sec. 105 A max sec. 16 A 50 H (40 70 H) 8 48 V AC 100 % = 50 A 60 % = 70 A 30 % = 90 A 100 % = 15 A 60 % = 30 A 30 % = 40 A Výstupní maximum 120 A 100 A 60 A Příkon W W 800 W Rosah pracovních teplot 10 C +50 C Stupeň ochrany IP 54 Hmotnost (včetně kabelů) 24 kg 18,5 kg 13 kg Vstupní kabel (élka) 4,0 m 3,0 m 2,5 m Připojení ke roji Vybavené 16 A ástrčkou IEC 309 (přetížení 22 A a 1/h) Doávané se ástrčkou 16 A Schuko Doávané se ástrčkou 16 A Schuko 43

41 Zaříení pro svařování Technická ata I Plast 105 I Plast 60 I Plast 30 Svařovací kabely 3,0 m 3,0 m 2,5 m Svařovací konektory Displej Kontrolované parametry Vstup Výstup Ostatní Chybová upoornění Další vybavení Paměť 4 (reukce na 4,7 ) Grafický, rolišení boů, posvícený Napětí / příkon / frekvence Napětí / opor / kontakt konektorů / krátký okruh / napětí Software / pracovní teplota / potřeba servisu Textová / vukové signály USB paměťové meium, přepravní kufr, manuál Počet svarů Rohraní Formát at Ukláané informace Průběh svařování Data o tvarovce Svářečka Svářeč Funkce pro sleovatelnost Číslo akáky Kó svářeče USB / RS232 / RADIO CSV TXT (plně otevřený textový) Napětí / prou / oba svařování / režim / opor / chybové hlášky Čárový kó (ISO 13950) / typ / roměr / výrobce Sériové číslo / inventární číslo / poslení servis / hoina provou / software Čárový kó (Plastitalia nebo ISO ) s kontrolou funkcí: ientifikace ruční nastavení konfigurace systému Max. 40místné (alfanumerické) aání skenováním ISO Povětrnostní pomínky DVS 2207 / 2208 Čárový kó pro svařování ISO Sleovací kó tvarovky ISO Sleovací kó 1. ílu potrubí ISO Sleovací kó 2. ílu potrubí ISO Sleovací kó 3. ílu potrubí / infotext Doávané příslušenství Příslušenství na vyžáání ástrčka 32 A (IEC A a 1/h) ástrčka 16 A (typ Schuko) skener čárových kóů (optický) ISO Ruční škrabka ástrčka 16 A (typ Schuko) skener čárových kóů (optický) skener čárových kóů (optický) 44

42 Svářečka na tupo s hyraulickým přítlakem o 900 Zaříení pro čelní svařování trubek je vyráběno ve třech variantách Classic, TraceWel a TraceWel Plus. Zaříení ve variantě TraceWel Plus umožňuje jako jeiné ánam proveených svarů o vnitřní paměti stroje. Pro jenoušení práce při svařování byl vyvinut originální systém TraceWel cesta svařovacím procesem. Minimaliuje chyby obsluhy a urychluje práci se aříením, neboť svářeč nemusí počítat, nic si pamatovat a ani nemusí mít žáné časoměrné aříení, např. stopky, hoinky at. Pře proveením sváru aá svářeč poue čas svařování, přestavení, náběh teploty a chlanutí. Zařiení, vžy po uplynutí příslušného času, vyve obsluhu vukovým namením k alšímu úkonu. U přeprogramované vere TraceWel Plus se aává poue materiál, imene trubky a tloušťka její stěny. Katalogové číslo Kó položky (TraceWel Plus) Roměr trubky () Hmotnost (kg) agregát / rám / rcalo + hoblík STH / 29 / 18 STH / 44 / 40 STH / 66 / 40 STH / 194 / 109 STH / 289 / 130 STH / 430 /

43 Zaříení pro svařování Univerální řeáky trubek řežou trubky tvarné litiny nebo litiny, kameniny, betonu, oceli, PVC nebo PE velkého průměru áklaní jenotku le upravit pro růné působy použití v ávislosti na voleném řeacím nástroji UPC836APE a UPC848APE jsou navrženy speciálně na PE UPC je oáván s filtrem-regulátorem-lubrikátorem (FR). Řeák je možné použít po voou, např. ve výkopu během havárie. Tyto lehké, snano použitelné univerální řeáky trubek (Universal Pipe Cutters UPC) jsou k ispoici pro řeání trubek tvarné litiny, litiny, kameniny, betonu, oceli, PVC nebo PE o průměru 6" 48" ( ). Řeáky jsou pneumatické. Níkonáklaový moel UPC616A využívá stejný motor jako ostatní moely, ale neobsahuje spojovací rámy pro větší průměry trubek. Moel UPC616A je oáván v ocelové skříňce na nářaí s tvarovanou ocelovou nárží na vou o objemu 11 litrů. Moely UPC636A a UPC648A jsou oávány v ocelové skříňce na nářaí s nárží na vou nereové oceli o objemu 22 litrů a voíkem. Kažý Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg UPC836APE ,9 UPC848APE ,2 Rychloupínací řeáky plastových trubek Quick Release řeáky trubek, které nejlépe sleují ráhu řeu a nejsnáe řežou íky jenouché výměně kolečka le řeáky Quick Release použít pro celou škálu plastových nebo kovových trubek vyměňte opotřebovaná řeací kolečka pro rychlejší a jenoušší řeání Řeáky trubek Quick Release jsou stanarem v rámci ovětví: nejvíce oporučované společnostmi vyrábějícími plastové trubky. Řeáky trubek na plasty Quick Release jsou nejlepší řeáky pro práci s trubkami malého, střeního a velkého průměru a jsou nyní opatřeny posuvnými tyčemi s hořčíkem pro vyšší pevnost. Řežou čistě a kolmo a proukují velmi málo otřepů. 46

44 Katalogové číslo Kó položky Roměr trubky palce Hmotnost kg Řené kolečko TC1QP /8 1 5/ ,3 OP2, 1-2PVC TC1.6P /4 1 5/ ,4 OP2, 1-2PVC TC2QP /4 2 5/ ,5 OP2, 1-2PVC TC3QP /8 3 1/ , P, 3-6PVC TC4P /8 4 1/ , P, 3-6PVC TC5QP / , P, 3-6PVC, 80P TC6QP / , P, 3-6PVC, 680PVC, 6QP, 80P TC8QP / ,6 80P, 680PVC Řená kolečka Všechna řeací kolečka jsou vyrobena nástrojové oceli s vysokou oolností proti náraům. Použitím suroviny vyšší kvality le vyrábět řeací kolečka tenčí, a okáží tuíž snáe řeat trubky a anechávají méně otřepů. Díky vyšší kvalitě a certifikovanému materiálu rovněž platí, že poue tato kolečka le tepelně pracovávat pro osažení okonalé rovnováhy mei tvrostí a tuhostí, aby kolečka oolávala lomu a vyržela éle. V současné obě máme nejširší sortiment a nejvyšší kvalitu koleček na růné typy a tloušťky stěn plastových trubek a potrubí. Nabííme proto nejrosáhlejší řau řeacích koleček pro všechny typy trubek, potrubí a veení. Kolečka je možné použít s řeáky jakéhokoli jiného výrobce. Katalogové číslo Kó položky Stan. balení Řeák Ree Výška břitu K řeání materiálu TC56QPP-R TC5Q, TC6Q, TC8Q 18,9 Aquatherm PP-R OP TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 7,0 ABS; PE; PEX; PP; PEX/A/PEX 1-2PVC TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 7,1 ABS; PVC; CPVC; PVDF 30-40P TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q 8,7 ABS; PE; PP 680PVC TC6Q; TC8Q 14,6 PVC-stanarní a tlustostěnné; CPVC 3-6PVC TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q 9,6 ABS; 3" 6" PVC; 4" tlustostěnné; CPVC 6QP TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q 14,0 tenkostěnné PE 80P TC6Q; TC8Q 19,1 ABS; PE; PP 47

45 Zaříení pro svařování Rotační řeák PAS Rotary čisté a bepečné! Žáné piliny, které by mohly ucpat ventily a otvory. pro otočeni nástroje PAS okolo trubky je apotřebí meera poue 6"- 8" íky pružinovým šroubům řeže trubky s ovalitou levný nástroj, kterým le uřínout trubku pro svařování nebo ořínout poškoenou část a násleně uvést potrubí opět o provou. Snižuje celkové mové náklay! Rotační řeáky PAS Rotary jsou vynikající pro řeání PVC nebo PE trubek ve výkopu nebo na emí. Kažý rotační řeák PAS vyžauje vůli okolo trubky poue 6" až 8" ( ), íky čemuž se s ním ve výkopu obře manipuluje, což snižuje náklay na přípravu. Pomocné válečky uržují arovnání řeáku na trubce a ajišťují, aby byl ře pokažé kolmý. Břity s břitovou estičkou e slinutého karbiu na PVC jsou trvanlivé a projou trubkou o tloušťce stěny až 2". Kažý řeák PVC je schopen ároveň s řeem srait na obou stranách řeu hranu trubky po úhlem 15. Navíc byl vyvinut akalený břit nástrojové oceli pro řeání PE trubek. Zakřivený břit ováí ořeky mimo ráhu řeu, íky čemuž je řeání PE mnohem jenoušší. K řeání PE trubek je možné pro Rotační řeáky PAS Rotary okoupit břit PASPEB č Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg PAS1PE ,6 PAS2PE ,9 PAS3PE ,2 PAS4PE ,9 48

46 Gilotinové řeáky trubek nejkolmější ře, jakého le u PE osáhnout, íky silným rámům a unikátní konstrukci břitu šetří náklay na lemování: elektrofúe nevyžauje žáné lemování a spojování přes styčnou plochu, vyžauje jen menší lemování vyžauje minimální vůli okolo trubky, poue 4" 6" ( ) čisté a bepečné, žáné piliny, které by mohly ucpat ventily a otvory mnoho řeů vysoké kvality, íky oolnému břitu nástrojové oceli s nepřilnavým povlakem Robustní gilotinové řeáky trubek jsou navrženy pro řeání PE trubek silnějších než SDR 17 o 1/8" (3 ) průřeu trubek stření a vysoké hustoty. HPC12 je určen na trubky DIPS a IPS PE v romeí o SDR 17 o SDR 9.3. Mosaná poura sestavy posuvu příčníku u HPC12 ajišťují plynulý posuv a rovnoměrnější nastavení břitu. Přesné řey vytvořené gilotinovými řeáky namenají, že pro elektrofúe není vyžaováno žáné lemování a spoje přes styčnou plochu vyžaují jen menší lemování. Oolný břit s nepřilnavým povlakem vláne mnoho kolmých řeů be jakýchkoli ořeků, které by mohly ucpat ventily a malé otvory. Mírný úkos na břitu umožňuje snané ahájení řeu a uržuje tvar pro pěkný rovný ře. Břity le snano naostřit nebo vyměnit. POZNÁMKA: Doporučujeme použít u gilotinových řeáků Přislušenství pro uemnění na str. 51. Použijte příslušenství pro uemnění jako preventivní opatření proti vniku statického náboje. Oveďte náboj a minimaliujte možnost vnícení. Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg HPC ,1 HPC ,9 HPC ,5 49

47 Zaříení pro svařování Nástroje na stlačování PE robustní hliníkové tyče na PES2 a větších moelech snižují hmotnost nástroje pro snaší manipulaci pevné oray brání poškoení působené naměrným sevřením íky otočné tyči a žáným volným součástem se snano používá spřaženě se správnými oray fungují moely PES2, PES4, rovněž u metrických trubek konstrukce moelů PES2-2 se věma tyčemi poskytuje va stlačovací boy v řaě, což ajišťuje lepší uavření a alší ochranu proti únikům, to vše v jeiném nástroji široká škála oraů pro všechny nástroje na stlačování PE Nástroje s nejlepší konstrukcí pro astavení průtoku u PE trubek o roměrech až 8". Růné moely vláají širokou škálu velikostí trubek a aplikací. Posuvné rukojeti usnaňují práci ve stísněných prostorech a vyšují moment páky pro utahování. Závit s jemným stoupáním na šroubech posuvu umožňuje říené stlačování s minimem námahy. Manice v místech tření ajišťují plynulejší provo a prolužují životnost nástroje. Hliníkové tyče jsou eloxované nebo lakované ůvou ochrany proti ciím látkám. Veškeré nástroje na stlačování PE používají pevné oray, aby neošlo k poškoení působenému naměrným sevřením. Několik nastavení velikostí/sdr na jenom páru oraů ajišťuje rychlou, poholnou ochranu proti naměrnému stlačení u stanarních velikostí trubek. POZNÁMKA: Doporučujeme použít u nástrojů na stlačování PE Přislušenství pro uemnění na str. 51. Použijte příslušenství pro uemnění, jako preventivní opatření proti vniku statického náboje. Oveďte náboj a minimaliujte možnost vnícení. Katalogové číslo Kó položky Roměr trubky Hmotnost kg PES2METRIC ,3 PES4METRIC ,5 50

48 Příslušenství pro uemnění uemněte pracovní prostor a výšíte tím bepečnost obsluhy Příslušenství pro uemnění statické elektřiny (PEGR) nabíí působ uemnění jakéhokoli statického náboje. Vhleem k tomu, že na plastové trubce, okonce i voovoní, může vniknout statický náboj, existuje možnost uvolnění ostatečné energie schopné působit vnícení, bue-li přítomna správná směs vuchu/plynu. Použití příslušenství pro uemnění statické elektřiny je preventivní opatření, které ováí náboj a minimaliuje možnost vnícení. Firma Ree ůraně oporučuje používat toto příslušenství pro uemnění u nástrojů na stlačování PE a u gilotinových řeáků trubek při veškerých pracích na plynových potrubích. Katalogové číslo Kó položky Hmotnost (kg) PEGR ,7 Nůžky na plast s ráčnovým mechanismem ergonomické žlábky na sponí rukojeti jsou 1/2" o sebe a slouží jako stupnice pro rychlý oečet roměru trubky rychle vyměnitelná čepel X-CE střihání be otřepů poskytuje kolmý ře určeno pro materiály: plasty (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gumová haice) a vícevrstvé trubky Katalogové číslo Kó položky Roměr trubky Hmotnost kg RC ,52 RC ,90 51

49 Zaříení pro svařování PE Škrabák jeen nástroj vhoný na trubky o roměrech o 2" o 6" připojení k trubce a oškrábání 6" PE trubky trvá 2 minuty vytváří rovnoměrně oškrábaný povrch funguje obře i na trubkách s ovalitou PE škrabák připraví vnější průměr PE trubky pro elektrofúi tím, že ní ostraní oxiovanou vrstvu a nečistoty. Pružinový břit vyvíjí stálý tlak na trubku pro hlaký povrch. Toto přepětí břitu namená, že břit neposkočí. Mei oplňky patří kolečka s kuličkovými ložisky pro hlaší poje a otočná rukojeť, které umožňují škrabáku otáčet se během jeiného nepřetržitého pohybu. Nový systém napínání válečkového řetěu ále umožňuje větší poajnost na neokrouhlých trubkách. PE škrabák le použít na okraji trubky nebo kekoli poél trubky s ostatečnou vůlí 6" (150 ) pro otáčení nástroje okolo trubky. Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg PEPEE / ,4 Nástroje na ostraňování otřepů na plasty moel DEB1 nabíí rýhovanou rukojeť proti sklounutí a oolné hliníkové tělo pro louhou životnost pomocí DEB4 nebo DEB1 ostraníte otřepy a sraíte hrany během jeiného rotačního pohybu vhoné pro PVC, CPVC, PE, ABS a PP moel DEB1, který sráží hranu po úhlem 15, pojme tři velikosti trubek Patentované nástroje DEB1 ostraní otřepy a sraí hrany pole stanarů výrobců v několika sekunách. Spoje plastových trubek buou správně slícovány íky hlakým, sraženým koncům vytvořeným moely DEB1. Použijte na trubky PVC, CPVC, ABS, PE a PP. Všechny moely DEB1 jsou opatřeny vnitřním veením trubky, rýhovanou rukojetí abraňující sklounutí a břitem, který le ostřit a vyměňovat. Katalogové číslo Kó položky Roměr trubky Hmotnost kg DEB1M , 25, 32 0,2 52

50 RS2 Nůžky na plast rohatkové nůžky jsou ieální pro stříhání trubek PE, PP, PEX, ABS a tenkostěnných trubek PVC nejplynulejší ráčnový pohyb pro nejsnaší řey vyměňte nebo nabruste břity pro elší životnost a rychlejší střihání Rohatkové nůžky jsou ieální pro stříhání trubek PE, PP, PEX, ABS a tenkostěnných trubek PVC. Jenoruční moel RS2 je opatřen extra širokými čelistmi s kapacitou 2 uspořáanými o V pro snané slícování a kolmý střih a louhými ržaly ajišťujícími pákový efekt u trubek, které se obtížně stříhají. Všechny ráčnové nůžky stříhají trubky používané u plynových, voovoních, instalatérských a průmyslových aplikací. Všechny břity le jenouše naostřit nebo vyměnit, což vyšuje jejich výkon a šetří peníe. Tyto nástroje nejsou jenoráové a fungují lépe, éle a s nižšími náklay po celou obu životnosti nástroje. Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg RS ,4 63 1,3 53

51 Zaříení pro svařování Pily na plastové trubky slouží k řeání PE, ABS, CPVC, PVC včetně C900 a plastových trubek větších roměrů jako např. kanaliační trubky 6" a 8" ergonomicky tvarovaná rukojeť na moelech PPS20 a PPS24 s větším aoblením pro poholné ržení olitek rukojeti na moelech PPS12 a PPS18 urychluje a usnaňuje výměnu pilového listu Pily na plastové trubky jsou speciálně konstruované pro řeání plastových trubek. Složení plastové trubky, ejména PVC, má tenenci ke načné abrai a tuíž pily určené výlučně k řeání řeva se velice rychle otupí. Je tey nebytné vyrábět pily se správným profilem, nastavením a tvrostí, které buou řeat plastové trubky co nejefektivněji. Pily PPS na tuto potřebu reagují a současně nabíejí konkurenceschopnou cenu a náhraní pilové listy. Trubky PPS20 a PPS24 se vynačují 11 uby na palec (více než je průměr) a jeinečným tvarem ajišťujícím áběr pilového listu, který se při tlačení či tažení v plastu nebo řevu nechvěje. Tentýž ostup mei uby umožňuje toto rychlé řeání. Pily na plastové trubky řežou trubky 40 a 80 PVC, C900, CPVC a ABS, jakož i řevo. Pila PPS24 řeže rovněž HDPE. Katalogové číslo Kó položky palce Roměr trubky Hmotnost kg PPS ,5 PPS ,5 Upínací přípravek ECO Upínací přípravek ECO je nepostraatelným nástrojem pro umístění a vyrovnání trubek a armatur, které mají být svařeny elektrofúí. Sestava ECO se skláá e vou hliníkových ramen, na kterých jsou samostřeicí poura vyrobena oceli. Čelisti se snano překláají po celé élce kažé paže. Polohovací eska umožňuje prováět svary v úhlech 30, 45, 90 a vývoy T v průměrech o 20 o 63. Trubka je upevněna svorkami (jsou oávány společně s přípravkem) s rychlým upevněním a uvolněním. Upínací přípravek je univerální a snano ovlaatelný. Katalogové číslo Kó položky Hmotnost (kg) ECO ,0 54

52 Upínací přípravek ECO Upínací přípravek ECO je nepostraatelným nástrojem pro umístění a vyrovnání trubek, které mají být svařeny elektrofúí o průměru 63 o 180. Upínací přípravek je vyroben oceli, s centrálně nastavitelným kloubem a trubkovými upínacími svorkami upevněnými na osách. Nastavitelný kloub le nastavit o 4 růných pracovních poloh, aby bylo možné svařovat v přeem nastavených úhlech 30, 45, 90, rovný spoj a T kus. Osy nesou svorky ve tvaru písmene V, které jsou vybaveny upevňovacími pásy pro trubky. Systém, spolu s upevněním trubky na svorku, slouží také jako centrovací aříení. Kažá osa má 2 voicí lišty, které umožňují pohyb svorek. Upínací přípravek je k ispoici ve vou konfiguracích: 2 osy a 3 osy (pro svařování T kusů). Katalogové číslo Kó položky Hmotnost (kg) ECO ,5 Upínací přípravek FIX Upínací přípravek FIX je nepostraatelným nástrojem pro umístění a vyrovnání trubek, které mají být svařeny elektrofúí o průměru 125 o 500. Upínací přípravek je vyroben oceli, s centrálně nastavitelným kloubem a trubkovými upínacími svorkami upevněnými na osách. Nastavitelný kloub le nastavit o 4 růných pracovních poloh, aby bylo možné svařovat v přeem nastavených úhlech 30, 45, 90, rovný spoj a T kus. Osy nesou svorky ve tvaru písmene V, které jsou vybaveny upevňovacími pásy pro trubky. Systém, spolu s upevněním trubky na svorku, slouží také jako centrovací aříení. Kažá osa má 2 voicí lišty, které umožňují pohyb svorek. Praktické boční rukojeti ajišťují snané uchopení během pohybu a polohování, a to jak při svařování, tak při přípravě. Upínací přípravek je k ispoici ve vou konfiguracích: 2 osy a 3 osy (pro svařování T kusů). Katalogové číslo Kó položky Hmotnost (kg) FIX / 52 55

53 Zaříení pro svařování Rolovací položky (o 355 ; ) Záklaní pomůcka pro poporu elších trubek během svařování na tupo. Rolovací položky minimaliují tření potrubí a tažnou sílu be ohleu na pomínky na staveništi. Tato rolovací položka ROER355 je určena pro trubky o průměru 355. Rolovací položka ROER 1000 potom pro průměry Katalogové číslo Kó položky Hmotnost (kg) ROER ROER V přípaě ájmu o oání aříení pro svařování prosím kontaktujte: Hlaík Pavel HP Kubánské nám Praha 10 mobil: ,

54 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektrospojka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC * , FF485700W 25 * , FF485701W 32 * , FF485702W 40 * , FF485703W , FF485704W , FF485705W * střeový ora (ostranitelný) Elektrospojka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN , FF485706W 90 * , FF485710W 110 * ,670 6 FF485730W 125 * ,758 5 FF485715W 140 * ,962 5 FF485716W 160 * ,367 6 FF485717W ,811 5 FF485718W ,333 4 FF485719W ,334 3 FF485720W ,210 2 FF485725W ,563 1 FF485726W ,955 1 FF485729W * střeový ora (ostranitelný) 57

55 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektrospojka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 9-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 esign pipe in pipe ajišťující aktivní uavření meery krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC ,098 1 FF485138W ,320 1 FF485139W ,700 1 FF911646W ,700 1 FF911647W ,200 1 FF911648W ,300 1 FF911649W ,400 1 FF911650W ,500 1 FF911651W 900* ,930 1 FF911652W * Upoornění: SDR 11, poue voa Elektrospojka SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17-26) Voa PN 10, plyn PN 5 esign pipe in pipe ajišťující aktivní uavření meery krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC ** ,009 6 FF485735W ,450 6 FF485736W ,706 4 FF485737W ,557 3 FF485738W ,614 2 FF485739W ,675 1 FF485740W ,000 1 FF485741W ** střeový ora (ostranitelný) 58

56 Elektrospojka SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17-33) Voa PN 10, plyn PN 5 esign pipe in pipe ajišťující aktivní uavření meery krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC ,522 1 FF471987W ,000 1 FF471983W ,000 1 FF471985W ,000 1 FF471986W ,500 1 FF911848W ,000 1 FF911849W ,600 1 FF911850W ,000 1 FF911851W Elektrospojka SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování vě oělené svařovací óny s flexi výtuhou pro armování elektrospojky proti ropínání použití pro rovoy plynu konultujte s pracovníkem Wavin ,150 1 FF911852W ,650 1 FF911853W ,450 1 FF911854W 59

57 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektrospojka SDR 26 PE 100 SDR potrubí (SDR 26) Voa PN 6 krytý oporový rát pro bepečné svařování vě oělené svařovací óny s flexi výtuhou pro armování elektrospojky proti ropínání použití pro rovoy plynu konultujte s pracovníkem Wavin ,920 1 FF911950W ,800 1 FF911951W ,580 1 FF911952W ,270 1 FF911953W ,700 1 FF911954W Elektrokoleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC včetně uchycení pomocí šroubů o průměru , FF485811W , FF485812W , FF485813W , FF485814W , FF485815W , FF485816W 60

58 Elektrokoleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN , FF485801W , FF485617W SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN ,265 8 FF485618W ,742 5 FF485819W ,845 4 FF485820W ,342 3 FF485856W Elektrokoleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 vě oělené svařovací óny ,987 1 FF485854W ,220 1 FF485858W ,715 1 FF485859W Další úhly a průměry je možné vytvořit také kombinací kolena nebo oblouku na tupo a vou elektrospojek Koleno 15 Koleno 30 Koleno 45 Koleno 90 Oblouky 11 až 90 61

59 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektrokoleno 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC včetně uchycení pomocí šroubů o průměru , FF485803W , FF485804W , FF485805W , FF485806W Elektrokoleno 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN , FF485800W , FF485620W SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN , FF485621W ,466 6 FF485809W ,005 5 FF485810W ,047 4 FF485855W Elektrokoleno 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN ,578 1 FF485849W ,540 1 FF485851W ,740 1 FF485853W 62

60 Elektro T-kus rovnoramenný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC včetně uchycení pomocí šroubů o průměru H , FF485821W , FF485822W , FF485823W , FF485824W , FF485825W , FF485826W Elektro T-kus rovnoramenný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN H , FF485802W , FF485623W SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN H ,608 6 FF485624W ,251 4 FF485829W ,000 3 FF485830W ,050 3 FF485857W 63

61 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektro T-kus rovnoramenný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 vě oělené svařovací óny H ,420 1 FF485777W ,145 1 FF485778W ,245 1 FF485779W Elektro T-kus reukovaný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC H FF485771W FF485772W FF485773W FF485630W FF485631W FF485633W FF485774W FF485775W FF485776W FF485639W FF485640W 64

62 Elektroreukce SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC včetně uchycení pomocí šroubů o průměru , FF485831W , FF485832W , FF485833W , FF485834W , FF485836W , FF485835W , FF485837W , FF485838W , FF485839W , FF485840W , FF485841W Elektroreukce SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN , FF485627W , FF485628W , FF485848W ,668 6 FF485850W ,049 4 FF485852W 65

63 Katalog výrobků Elektrotvarovky Elektroreukce SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 vě oělené svařovací óny ,049 1 FF485842W ,997 1 FF485843W ,455 2 FF485844W ,686 2 FF485845W Elektroáslepka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky optimaliované roložení topné spirály pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC včetně uchycení pomocí šroubů o průměru , FF485950W , FF485951W , FF485952W , FF485953W , FF485954W , FF485955W 66

64 Elektroáslepka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN , FF485936W SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN , FF485937W , FF485938W ,377 8 FF485939W ,181 2 FF485942W Elektroáslepka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR / 17,6) Voa PN 16, plyn PN FF485943W FF485944W FF485948W FF485949W 67

65 Katalog výrobků Elektrotvarovky Přechoová vložka vnější ávit SDR 11 PE 100/Ms58 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 s vnějším ávitem o roměrech vi. tabulka le kombinovat se všemi elektrotvarovkami Wavin materiál PE/mosa (Ms58) -R 20-½" , FF485860W 25-¾" , FF485861W 32-1" , FF485862W 32-1¼" , FF485880W 32-1½" , FF485881W 40-1" , FF485882W 40-1¼" , FF485863W 40-1½" , FF485883W 50-1" , FF485885W 50-1¼" , FF485884W 50-1½" , FF485864W 63-1¼" , FF485886W 63-1½" , FF485887W 63-2" , FF485865W Přechoová vložka vnitřní ávit SDR 11 PE 100/Ms58 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 s vnitřním ávitem o roměrech vi. tabulka le kombinovat se všemi elektrotvarovkami Wavin materiál PE/mosa (Ms58) -Rp 32-1" , FF485866W 40-1¼" , FF485867W 50-1½" , FF485868W 63-1" , FF485972W 63-1¼" , FF485973W 63-1½" , FF485974W 63-2" , FF485869W 68

66 Navrtávací obočka SATURN SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 9-17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC s čárovým kóem a limitovanými inikátory obočka je akončena integrovaným elektrohrlem pro svařování s použitím vhoného uávěru le navrtat i po tlakem včetně uchycení pomocí šroubů H 1 B ,074 4 FF488021W ,152 4 FF488022W ,134 4 FF488023W ,258 4 FF488024W ,144 6 FF488025W ,523 4 FF488026W ,738 4 FF488027W ,729 1 FF488028W ,782 1 FF488029W ,972 1 FF488030W ,811 1 FF488031W ,879 1 FF488032W ,069 2 FF488033W ,959 1 FF488034W ,027 1 FF488035W ,217 1 FF488036W ,116 1 FF488037W ,184 1 FF488038W ,374 1 FF488039W 69

67 Katalog výrobků Elektrotvarovky Navrtávací obočka SATURN Top oa SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 9-26) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC s čárovým kóem a limitovanými inikátory obočka je akončena integrovaným elektrohrlem s fixací s použitím vhoného uávěru le navrtat i po tlakem oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa H 1 B ,180 5 FF488140W ,280 5 FF488141W ,480 5 FF488142W ,180 5 FF488143W ,280 5 FF488144W ,480 5 FF488145W ,180 5 FF488146W ,280 5 FF488147W ,840 5 FF488148W ,060 5 FF488149W ,160 5 FF488150W ,480 5 FF488151W Přítlačné nářaí Top oa 630 slouží pro správný přítlak selových tvarovek be sponí části jena saa pro va typy selových tvarovek pro navrtávací T-kusy na hlavní řa o průměru 280 až 400 pro obočky SATURN na hlavní řa o průměru 280 až 630 nářaí je oáváno v přepravním kufru; celková hmotnost 35 kg apůjčení nebo proškolení konultujte s pracovníkem Wavin 70

68 Navrtávací obočka SATURN Top oa SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11-26/33) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC s čárovým kóem a limitovanými inikátory obočka hlaká pro svařování na tupo i pomocí elektrospojky oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa 225 přítlačné nářaí Top oa 225 slouží i k ostranění oxiované vrstvy SDR potrubí (SDR 11-26) Voa PN 16, plyn PN 10-1 h H 1 B 2 = élka ,662 1 FF135402W ,594 1 FF135404W ,662 1 FF135412W ,710 1 FF135414W ,678 1 FF135422W ,700 1 FF135424W ,678 1 FF135432W ,700 1 FF135434W ,678 1 FF135442W ,650 1 FF135444W ,708 1 FF135452W ,650 1 FF135454W ,500 1 FF135462W SDR potrubí (SDR 11-33) Voa PN 16, plyn PN 10-1 h H 1 B ,630 1 FF135464W ,500 1 FF135472W ,630 1 FF135474W ,500 1 FF135482W ,610 1 FF135484W ,610 1 FF135494W ,610 1 FF135504W Přítlačné nářaí Top oa 225 slouží pro správný přítlak selových tvarovek SATURN velkých průměrů pro obočky SATURN na hlavní řa o průměru 315 až 1000 saa nářaí Top oa 225 slouží i k ostranění oxiované vrstvy nářaí je oáváno v přepravním kufru; celková hmotnost 19,5 kg apůjčení nebo proškolení konultujte s pracovníkem Wavin 71

69 Katalog výrobků Elektrotvarovky Navrtávací T-kus balónovací SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 9-33) Voa PN 16, plyn PN 10 = élka krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC s čárovým kóem a limitovanými inikátory použitelné se všemi univerálními balóny s vnějším ávitem Rp 2 1/2 pro průměry 63 a 75 oporučujeme maximální průměr vrtáku = 39 obočka je akončena vnitřním ávitem vi. tabulka SDR potrubí (SDR 9-11) Voa PN 16, plyn PN 10 -Rp 63-2½" 165 1,770 3 FF149437W 75-2½" 165 1,900 3 FF149447W 90-2½" 165 1,775 3 FF149457W 110-2½" 165 1,788 3 FF149467W 125-2½" 165 1,923 3 FF149477W 140-2½" 165 1,945 3 FF149487W 160-2½" 165 1,861 5 FF149497W SDR potrubí (SDR 9-26) Voa PN 16, plyn PN 10 -Rp 180-2½" 165 2,017 5 FF149507W 200-2½" 165 2,092 5 FF149517W SDR potrubí (SDR 11-26) Voa PN 16, plyn PN 10 -Rp 225-2½" 165 2,031 5 FF149527W 250-2½" 165 2,058 5 FF149537W 280-2½" * 165 1,550 5 FF149547W SDR potrubí (SDR 17-33) Voa PN 16, plyn PN 10 -Rp ½" * 165 1,770 5 FF149557W 400-2½" * 165 1,550 5 FF149577W * oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa

70 Navrtávací T-kus s 360 otočnou obočkou SDR 11 PE 100 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC horní otočná část se po svaření s hlavním řaem afixuje pro navrtání be vniku pilin i a plného provoního tlaku šroubovací víčko s těsněním pomocí O-kroužku s integrovaným vrtákem, čárovým kóem a limitovanými inikátory navrtávací T-kus pro malé průměry 40 a 50 na vyžáání SDR potrubí (SDR 9-11) Voa PN 16, plyn PN 10 = élka H H ,718 5 FF131405W ,619 5 FF132436W ,455 5 FF131437W ,812 3 FF131444W ,849 3 FF131445W ,748 5 FF132446W ,549 5 FF131447W SDR potrubí (SDR 9-26) Voa PN 16, plyn PN H H ,994 3 FF131502W ,001 3 FF131503W ,957 5 FF131504W ,007 3 FF131505W ,587 3 FF131507W ,015 3 FF131512W ,015 5 FF131513W ,985 3 FF131514W ,024 3 FF131515W ,745 3 FF131517W 73

71 Katalog výrobků Elektrotvarovky SDR potrubí (SDR 11-26) Voa PN 16, plyn PN H H 1 1 = élka ,016 3 FF131522W ,025 3 FF131523W ,019 3 FF131524W ,029 5 FF131525W ,738 3 FF131527W ,025 3 FF131532W ,026 3 FF131533W ,996 3 FF131534W ,008 3 FF131535W ,733 3 FF131537W * ,478 5 FF131547W SDR potrubí (SDR 11-33) H H * ,473 5 FF131867W * ,473 5 FF131877W SDR potrubí (SDR 17-33) Voa PN 16, plyn PN H H * ,481 5 FF131557W * ,473 5 FF131577W * oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa 630 Navrtávací T-kus Monobloc MB SDR 11 PE 100 s integrovaným vrtákem, čárovým kóem a limitovanými inikátory extra louhá obočka pro svaření přípojky šroubovací víčko s těsněním na O-kroužek SDR potrubí (SDR 9-11) Voa PN 16, plyn PN H H 1 1 = élka ,225 6 FF131412W ,226 6 FF131413W ,225 6 FF131414W ,214 5 FF131422W ,212 5 FF131423W ,228 5 FF131424W 74

72 Navrtávací T-kus Monobloc MB SDR 11 PE 100 SDR potrubí (9-17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC horní i sponí část jenoho kusu pro rychlou instalaci pro navrtání be vniku pilin i a plného provoního tlaku extra louhá obočka pro svaření přípojky s integrovaným vrtákem, čárovým kóem a limitovanými inikátory připůsobeno pro snané proveení tlakové koušky SDR potrubí (SDR 9-11) Voa PN 16, plyn PN 10 = élka H H , FF131932W , FF131933W , FF131934W SDR potrubí (SDR 9-17,6) Voa PN 16, plyn PN H H , FF131952W , FF131953W , FF131954W , FF131955W , FF131956W , FF131957W ,563 9 FF131962W ,570 9 FF131963W ,580 9 FF131964W ,600 8 FF131965W ,600 8 FF131966W ,600 8 FF131967W ,566 6 FF131972W ,568 6 FF131973W ,597 6 FF131974W ,597 6 FF131975W ,597 6 FF131976W ,597 6 FF131977W ,665 6 FF131992W ,640 6 FF131993W ,671 6 FF131994W ,790 6 FF131995W ,790 6 FF131996W ,790 6 FF131997W 75

73 Katalog výrobků Elektrotvarovky Navrtávací T-kus be vrtáku SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 9-33) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC s čárovým kóem a limitovanými inikátory tloušťka stěny obočky opovíá potrubí SDR 11 a je élka tvarovky SDR potrubí (SDR 9-11) Voa PN 16, plyn PN 10-1 H H 1 = élka ,469 5 FF130234W ,036 5 FF130237W ,618 5 FF130244W ,166 5 FF130247W ,543 5 FF130254W ,128 5 FF130257W ,607 3 FF130264W ,195 5 FF130267W ,659 5 FF130274W ,224 5 FF130277W ,679 5 FF130284W ,224 3 FF130287W ,652 5 FF130294W ,186 5 FF130297W SDR potrubí (SDR 11-26) Voa PN 16, plyn PN 10-1 H H ,777 5 FF130304W ,316 5 FF130307W ,854 5 FF130314W ,352 5 FF130317W ,856 5 FF130324W ,324 5 FF130327W ,787 5 FF130334W ,348 5 FF130337W * ,830 5 FF130347W SDR potrubí (SDR 17-33) Voa PN 16, plyn PN 10-1 H H * ,094 5 FF130357W * ,830 5 FF130377W * oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa

74 Navrtávací T-kus s ventilem s 360 otočnou obočkou SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11-17,6) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování pro svařování s potrubím materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 RC horní otočná část se po svaření s hlavním řaem afixuje pro navrtání be vniku pilin i a plného provoního tlaku 13 otáček k plnému otevření/uavření ventilu obočky otáček k plnému otevření/uavření ventilu obočky 63 ventil se uavírá ve směru hoinových ručiček; ovláací klíč SW 14 s integrovaným vrtákem, čárovým kóem a limitovanými inikátory použití pro tlakové kanaliace konultujte s pracovníkem Wavin = élka SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN H H ,935 5 FF488538W ,682 5 FF488382W ,793 5 FF488539W ,065 5 FF488383W SDR potrubí (SDR 11-17/17,6) Voa PN 16, plyn PN H H ,909 5 FF488540W ,775 5 FF488384W ,925 3 FF488541W ,797 3 FF488385W ,874 3 FF488542W ,854 3 FF488386W ,123 3 FF488543W ,123 3 FF488387W ,983 3 FF488544W ,880 3 FF488388W ,090 3 FF488545W ,964 3 FF488389W ,949 3 FF488546W ,251 3 FF488390W ,253 3 FF488547W ,253 3 FF488391W ,000 3 FF488392W 77

75 Katalog výrobků Elektrotvarovky Navrtávací T-kus s ventilem s 360 otočnou obočkou SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 (možné použít poue pro potrubí se sílou stěny o 7 o 21 ) H H 1 1 = élka ,000 3 FF488548W * ,000 3 FF488549W * ,000 3 FF488393W * ,683 3 FF488712W * ,000 3 FF488732W * ,683 3 FF488733W * ,000 3 FF488734W * oáváno be sponí části; instalace poue s nářaím Top oa 630 Zemní souprava pevná pro ventil pro sestavu s navrtávacím T-kusem s ventilem s ochranným krytem, s kotoučem proti písku a nereovým čepem jeen roměr pro všechny imene potrubí Krycí hloubka KH m 0, ,897 FF050620N 1, ,544 FF050621N 1, ,944 FF050622N 1, ,246 FF050623N Zemní souprava teleskopická pro ventil PE 100/PP ( 1 ) pro sestavu s navrtávacím T-kusem s ventilem vybaveno ámkem pro fixaci s poklopem nebo položkou teleskopické proveení pro jenouché nastavení krycí hloubky KH prachotěsné a vootěsné proveení, pomocí těsnící manžety a O-kroužku unašeč a spojka jsou litiny GGG40, epoxiový lak stírací manžeta a O-kroužek EPDM a chráničky PE -Rp 0,75-1, ,475 FF050520N 1,00-1, ,356 FF050521W 1,30-1, ,881 FF050522N 1,70-2, ,000 FF050523N 78

76 Kulový kohout GF SDR 11 PE 100 celoplastový kulový kohout vyrobený PE hyraulicky optimaliované s inikací poice otevřeno/avřeno certifikováno le EN i DVGW pro vou i plyn trojitý O-kroužek pro extrémní provoní pomínky 1 t H H ,487 FF103206W ,490 FF103207W ,506 FF103208W ,616 FF103209W ,829 FF103210W ,174 FF103211W ,434 FF103212W ,918 FF103213W ,416 FF103214W ,220 FF103040W ,541 FF103042W ,524 FF103043W ,023 FF103044W ,400 FF103045W Zemní souprava pevná pro KK PE 100 sponí spojka je litiny GGG40, epoxiový lak vřeteno oceli 4HR, inkochromat, lakováno Krycí hloubka KH m - Roměr 0, ,100 FF103275N 1, ,700 FF103276N 0, ,100 FF103285N 1, ,700 FF103286N 79

77 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Koleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami e ,0 0, FF485220W ,0 0, FF485221W ,0 0, FF485222W ,7 0, FF485223W ,6 0, FF485224W ,8 0, FF485225W ,8 0, FF485226W ,2 0, FF485227W ,0 1, FF485228W ,4 1,609 8 FF485229W ,7 1,950 5 FF101016W ,6 3,100 5 FF485231W ,4 4,319 3 FF485232W ,2 5,733 3 FF485233W ,5 7,729 1 FF485234W ,7 10,512 3 FF585235W ,4 15,059 2 FF100922W ,6 21,960 1 FF100923W Koleno 90 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 e ,4 0, FF485377W ,6 0,879 8 FF485378W ,4 0,927 8 FF485379W ,3 1,510 5 FF100816W ,5 3,040 5 FF485381W ,7 3,239 3 FF485382W ,9 4,980 3 FF485383W ,4 6,850 1 FF485384W ,8 8,000 3 FF585501W ,6 11,328 2 FF100822W ,7 15,877 1 FF100823W 80

78 Koleno 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami e ,0 0, FF485200W ,0 0, FF485201W ,0 0, FF485202W ,7 0, FF485203W ,6 0, FF485204W ,8 0, FF485205W ,8 0, FF485206W ,2 0, FF485207W ,0 0, FF485208W ,4 1,310 8 FF485209W ,7 1,796 4 FF151016W ,6 2,448 6 FF485211W ,4 3,283 5 FF485212W ,2 4,371 3 FF485213W ,5 6,013 2 FF485214W ,7 8,541 1 FF485370W ,4 10,285 2 FF150922W ,6 14,124 2 FF150923W Koleno 45 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 e ,4 0, FF485367W ,6 0, FF485368W ,4 0,980 8 FF485369W ,3 1,259 4 FF150816W ,5 1,784 6 FF485371W ,7 3,060 5 FF485372W ,9 4,100 3 FF485373W ,4 4,368 2 FF485374W ,8 6,012 3 FF585511W ,6 7,489 2 FF150822W ,7 10,123 2 FF585513W 81

79 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Koleno 30 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami segmentově svařované e ,0 0, FF120903W ,7 0, FF120909W ,6 0,121 8 FF120910W ,8 0, FF485351W ,8 0,250 6 FF485352W ,2 0, FF585020W ,0 0,820 2 FF585021W ,4 1,176 4 FF485355W ,7 1,760 4 FF120916W ,6 2,050 2 FF585022W ,4 2,907 3 FF485357W ,2 3,820 2 FF485358W ,5 5,360 2 FF485359W ,7 7,307 1 FF120921W ,4 10,600 1 FF120922W ,6 12,775 1 FF120923W Koleno 30 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 e ,4 0,430 2 FF585520W ,5 0,620 5 FF585521W ,4 0,860 2 FF485362W ,3 1,112 4 FF120816W ,5 1,600 6 FF585522W ,7 2,040 3 FF485364W ,9 2,780 2 FF485365W ,4 3,880 2 FF485366W ,8 5,039 2 FF120821W ,6 8,100 1 FF120822W ,7 8,655 1 FF120823W 82

80 15 Koleno15 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami segmentově svařované e ,0 0, FF141008W ,7 0, FF141009W ,6 0, FF141010W ,8 0,200 8 FF485060W ,8 0,250 6 FF485061W ,2 0,487 7 FF485062W ,0 0,785 6 FF485063W ,4 1,070 5 FF485064W ,7 1,600 4 FF141016W ,6 2,050 6 FF485066W ,4 2,669 3 FF485067W ,2 3,440 2 FF485068W ,5 4,900 2 FF485069W ,7 8,300 1 FF141021W ,4 8,322 2 FF141022W ,6 11,292 1 FF141023W Koleno 15 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 e ,4 0,370 7 FF485072W ,6 0,620 6 FF485073W ,4 0,990 5 FF485074W ,3 0,370 4 FF140816W ,5 1,600 6 FF485076W ,7 2,040 3 FF485077W ,9 2,780 2 FF485078W ,4 3,335 2 FF485079W ,8 5,830 1 FF140821W ,6 8,100 1 FF140822W ,7 7,528 1 FF140823W 83

81 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky R e ,9 0,050 FF001008W ,7 0,090 FF001009W ,6 0,160 FF001010W ,8 0,280 FF001011W ,8 0,464 FF001012W Oblouk 90 SDR 11 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,2 1,600 FFD01013W ,0 1,600 FFD01014W ,4 3,100 FFD01015W ,7 5,900 FFD01016W ,6 8,000 FFD01017W ,4 10,500 FFD01018W ,2 14,530 FFD01019W ,5 17,700 FFD01020W 84

82 Oblouk 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky R e ,7 9,230 FF001021W ,4 15,487 FF001022W ,6 23,950 FF001023W ,3 53,300 FF001024W ,4 71,900 FF001025W ,9 97,300 FF001026W ,5 134,000 FF001027W ,9 179,300 FF001028W ,3 243,200 FF001029W ,5 469,943 FF001030W ,6 577,131 FF001031W Oblouk 90 krátký SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krátké proveení poue pro svařování na tupo ieální hyraulické charakteristiky R e ,7 6,713 FF018621W ,4 9,885 FF018622W ,6 14,158 FF018623W ,3 17,200 FF021024W ,3 31,100 FF021025W ,9 38,300 FF021026W ,5 47,300 FF021027W 85

83 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 90 SDR 17 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,4 1,000 FFD00813W ,6 1,600 FFD00814W ,4 2,000 FFD00815W ,3 3,800 FFD00816W ,5 5,200 FFD00817W ,7 6,800 FFD00818W ,9 9,510 FFD00819W ,4 11,500 FFD00820W Oblouk 90 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 ) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,8 9,940 FF000821W ,6 13,795 FF000822W ,7 24,000 FF000823W ,1 36,700 FF000824W ,7 49,700 FF000825W ,7 66,600 FF000826W ,7 87,400 FF000827W ,2 116,000 FF000828W ,4 159,600 FF000829W ,1 317,382 FF000830W ,4 389,859 FF000831W 86

84 Oblouk 90 krátký SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 1 R e ,2 4,645 FF018521W ,9 7,020 FF018522W ,9 10,099 FF018523W ,1 11,300 FF020824W ,7 15,700 FF020825W ,8 25,868 FF020826W ,0 35,000 FF020827W Oblouk 60 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,9 0,070 FF071008W ,7 0,120 FF071009W ,6 0,240 FF071010W ,8 0,420 FF071011W ,8 0,600 FF071012W ,2 0,900 FF071013W ,0 1,780 FF071014W ,4 2,500 FF071015W ,7 2,700 FF071016W ,6 4,574 FF071017W ,4 4,900 FF071018W ,2 6,400 FF071019W ,5 8,600 FF071020W ,7 14,500 FF071021W ,4 19,100 FF071022W ,6 25,600 FF071023W ,3 41,700 FF071024W ,4 55,800 FF071025W ,9 76,000 FF071026W ,5 104,600 FF071027W ,9 139,500 FF071028W ,3 188,500 FF071029W 87

85 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 60 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,4 0,600 FF070813W ,6 1,280 FF070814W ,4 1,300 FF070815W ,3 1,800 FF070816W ,5 3,160 FF070817W ,7 3,190 FF070818W ,9 4,200 FF070819W ,4 5,600 FF070820W ,8 9,250 FF070821W ,6 15,000 FF070822W ,7 19,500 FF070823W ,1 30,100 FF070824W ,7 38,200 FF070825W ,7 53,700 FF070826W ,7 73,900 FF070827W ,2 98,200 FF070828W ,4 132,300 FF070829W Oblouk 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,9 0,077 FF051008W ,7 0,120 FF051009W ,6 0,240 FF051010W ,8 0,360 FF051011W ,8 0,560 FF051012W 88

86 Oblouk 45 SDR 11 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,2 1,400 FFD51013W ,0 1,400 FFD51014W ,4 2,600 FFD51015W ,7 5,100 FFD51016W ,6 6,700 FFD51017W ,4 8,800 FFD51018W ,2 12,460 FFD51019W ,5 15,800 FFD51020W Oblouk 45 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,7 13,000 FF051021W ,4 22,000 FF051022W ,6 24,930 FF051023W ,3 39,500 FF051024W ,4 48,500 FF051025W ,9 69,800 FF051026W ,5 96,300 FF051027W ,9 129,800 FF051028W ,3 174,000 FF051029W 89

87 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 45 SDR 17 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 17/17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,4 0,900 FFD50813W ,6 1,400 FFD50814W ,4 1,700 FFD50815W ,3 3,300 FFD50816W ,5 4,600 FFD50817W ,7 5,700 FFD50818W ,9 8,460 FFD50819W ,4 10,300 FFD50820W Oblouk 45 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,8 10,691 FF050821W ,6 15,000 FF050822W ,7 17,800 FF050823W ,2 25,600 FF050824W ,7 36,600 FF050825W ,7 45,300 FF050826W ,7 62,400 FF050827W ,2 81,900 FF050828W ,4 62,400 FF050829W 90

88 Oblouk 30 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,9 0,077 FF061008W ,7 0,120 FF061009W ,6 0,200 FF061010W ,8 0,400 FF061011W ,8 0,520 FF061012W Oblouk 30 SDR 11 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,2 1,400 FFD61013W ,0 1,400 FFD61014W ,4 2,600 FFD61015W ,7 4,900 FFD61016W ,6 6,300 FFD61017W ,4 8,200 FFD61018W ,2 12,460 FFD61019W ,5 15,800 FFD61020W 91

89 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 30 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,7 13,100 FF061021W ,4 16,300 FF061022W ,6 21,850 FF061023W ,3 34,900 FF061024W ,4 45,900 FF061025W ,9 60,200 FF061026W ,5 83,300 FF061027W ,9 108,600 FF061028W ,3 148,300 FF061029W Oblouk 30 SDR 17 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,4 0,900 FFD60813W ,6 1,400 FFD60814W ,4 1,700 FFD60815W ,3 3,200 FFD60816W ,5 4,100 FFD60817W ,7 5,300 FFD60818W ,9 8,460 FFD60819W ,4 10,300 FFD60820W 92

90 Oblouk 30 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,8 11,600 FF060821W ,6 12,800 FF060822W ,7 25,000 FF060823W ,1 22,700 FF060824W ,7 29,800 FF060825W ,7 39,100 FF060826W ,7 54,000 FF060827W ,2 70,300 FF060828W ,4 95,800 FF060829W Oblouk 22 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,9 0,077 FF081008W ,7 0,120 FF081009W ,6 0,200 FF081010W ,8 0,400 FF081011W ,8 0,520 FF081012W 93

91 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 22 SDR 11 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,2 1,200 FFD81013W ,0 1,200 FFD81014W ,4 2,400 FFD81015W ,7 4,600 FFD81016W ,6 6,100 FFD81017W ,4 8,000 FFD81018W ,2 12,460 FFD81019W ,5 15,800 FFD81020W Oblouk 22 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,7 14,015 FF081021W ,4 18,510 FF081022W ,6 21,845 FF081023W ,3 34,900 FF081024W ,4 45,900 FF081025W ,9 60,200 FF081026W ,5 83,300 FF081027W ,9 108,600 FF081028W ,3 148,300 FF081029W 94

92 Oblouk 22 SDR 17 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,4 0,800 FFD80813W ,6 1,200 FFD80814W ,4 1,600 FFD80815W ,3 3,000 FFD80816W ,5 4,000 FFD80817W ,7 5,400 FFD80818W ,9 8,460 FFD80819W ,4 10,300 FFD80820W Oblouk 22 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,904 FF080821W ,800 FF080822W ,144 FF080823W ,700 FF080824W ,800 FF080825W ,100 FF080826W ,000 FF080827W ,300 FF080828W ,800 FF080829W 95

93 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 11 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,077 FF091008W ,120 FF091009W ,200 FF091010W ,400 FF091011W ,520 FF091012W Oblouk 11 SDR 11 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,2 1,100 FFD91013W ,0 1,800 FFD91014W ,4 2,400 FFD91015W ,7 4,600 FFD91016W ,6 6,000 FFD91017W ,4 8,000 FFD91018W ,2 12,460 FFD91019W ,5 15,800 FFD91020W 96

94 Oblouk 11 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,100 FF091021W ,300 FF091022W ,845 FF091023W ,900 FF091024W ,900 FF091025W ,200 FF091026W ,300 FF091027W ,600 FF091028W ,300 FF091029W Oblouk 11 SDR 17 PE 100 RC SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky s poloměrem ohybu 1,5 vyrábí se potrubí ohybem a stuena oblouky le ukláat be použití pískového lože o všech emin R e ,4 0,700 FFD90813W ,6 1,200 FFD90814W ,4 1,600 FFD90815W ,3 3,000 FFD90816W ,5 3,900 FFD90817W ,7 5,200 FFD90818W ,9 8,460 FFD90819W ,4 10,300 FFD90820W 97

95 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Oblouk 11 SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ieální hyraulické charakteristiky vyrábí se potrubí R e ,600 FF090821W ,800 FF090822W ,000 FF090823W ,700 FF090824W ,800 FF090825W ,100 FF090826W ,000 FF090827W ,300 FF090828W ,800 FF090829W 98

96 T-kus 90 rovnoramenný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami * segmentově svařovaný a vytužený * be reukčního koeficientu provoního tlaku 1 e ,0 0, FF485240W ,0 0, FF485241W ,0 0, FF485242W ,7 0, FF485243W ,6 0, FF485244W ,8 0, FF485245W ,8 0, FF485246W ,2 1,031 7 FF485247W ,0 1,616 7 FF485248W ,4 2,386 4 FF485249W ,7 3,200 4 FF201016W ,6 4,323 4 FF485251W ,4 6,030 3 FF485252W ,2 8,500 2 FF485253W ,5 11,500 1 FF485254W ,7 14,708 2 FF585255W ,4 18,670 FF200902W ,6 26,150 FF200903W ,3 39,800 FF200904W ,4 42,495 FF200905W ,9 77,300 FF200906W ,5 101,000 FF200907W 560 * ,9 153,300 FF200908W 630 * ,3 205,500 FF200909W 99

97 Katalog výrobků Tvarovky na tupo T-kus 90 rovnoramenný SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami * segmentově svařovaný a vytužený * be reukčního koeficientu provoního tlaku 1 e ,4 0,780 7 FF485387W ,6 1,440 7 FF485388W ,4 2,050 4 FF485389W ,3 2,450 4 FF200816W ,5 3,208 4 FF485391W ,7 5,450 3 FF485392W ,9 5,910 2 FF485393W ,4 10,120 1 FF485394W ,8 10,000 2 FF585531W ,6 13,350 2 FF200802W ,7 17,985 FF200803W ,1 25,850 FF200804W ,7 35,015 FF200805W ,7 56,000 FF200806W ,7 71,000 FF200807W 560 * ,2 99,200 FF200808W 630 * ,4 132,700 FF200809W 100

98 T-kus 90 reukovaný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami e e ,8 4,6 0, FF585040W ,9 3,0 0, FF585041W ,9 4,6 0, FF585042W ,9 5,8 0, FF585043W ,2 4,6 0, FF201027W ,2 5,8 0,775 FF585045W ,2 6,9 0,799 3 FF585046W ,0 5,8 1,267 FF585047W ,0 6,9 1,235 2 FF585048W ,0 8,2 1,275 FF585049W ,4 8,2 1,722 2 FF585050W ,4 10,0 2,389 4 FF585051W ,6 5,8 2,680 2 FF485516W ,6 6,9 2,717 2 FF585052W ,6 8,2 3,775 FF485517W ,6 10,0 4,060 2 FF485518W ,4 8,2 4,406 1 FF585053W ,4 10,0 4,379 1 FF585054W ,4 14,6 4,379 1 FF585055W ,2 5,8 7,300 1 FF201073W ,2 8,2 9,730 FF585057W ,2 10,0 9,730 FF585058W ,2 14,6 9,730 FF585059W ,5 6,9 6,500 1 FF585060W ,5 8,2 9,815 FF485519W ,5 10,0 9,780 FF485520W ,5 14,6 10,220 1 FF485521W ,5 16,4 9,375 1 FF585061W ,7 10,0 11,878 FF585062W ,7 14,6 9,730 FF585063W ,6 10,0 15,300 1 FF201051W ,6 14,6 22,998 1 FF201052W ,6 20,5 20,011 1 FF201053W ,6 22,7 24,243 1 FF201054W 101

99 Katalog výrobků Tvarovky na tupo T-kus 90 reukovaný s navařenou reukcí SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) - Voa PN 16, plyn PN 10 možné použít se všemi typy elektrospojek e e ,0 3,0 0, FF201002W ,0 3,0 0, FF201003W ,0 3,0 0, FF201004W ,7 3,0 0, FF485321W ,7 3,0 0, FF485324W ,7 3,0 0, FF201070W ,6 3,0 0, FF485325W ,6 3,0 0, FF485326W ,6 3,0 0, FF485327W ,6 3,7 0,224 7 FF201081W ,8 3,0 0, FF485328W ,8 3,7 0, FF485329W ,8 3,7 0,603 4 FF201084W ,4 5,8 2,359 6 FF201085W ,4 6,9 2,453 4 FF485338W ,7 6,8 3,038 4 FF201087W ,7 8,2 3,092 4 FF201089W ,7 10,0 3,208 4 FF201090W ,7 11,4 4,170 4 FF201091W ,6 11,4 4,465 2 FF485343W ,6 12,7 5,895 4 FF201093W ,4 11,4 6,480 1 FF485344W ,4 12,7 6,317 2 FF201095W ,2 11,4 8,150 1 FF485346W ,2 12,7 10,570 1 FF201097W ,2 16,4 9,031 1 FF201098W ,5 11,4 10,900 1 FF485348W ,5 12,7 14,574 1 FF201100W ,5 18,2 14,925 1 FF201101W ,7 16,4 14,327 1 FF201102W ,7 18,2 19,220 1 FF201103W ,7 20,5 15,240 1 FF201104W ,4 18,2 24,520 1 FF201105W ,4 20,5 21,755 FF201106W ,4 22,7 21,055 1 FF201107W ,6 18,2 33,672 1 FF201108W ,6 25,4 34,950 1 FF201109W ,3 22,7 48,900 FF201110W ,3 25,4 49,300 1 FF201111W ,3 28,6 49,690 1 FF201112W ,4 25,4 52,915 FF201113W ,4 28,6 53,625 1 FF201114W ,4 32,3 54,075 1 FF201115W 102

100 T-kus 90 reukovaný SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami možné použít se všemi typy elektrospojek e e ,4 3,0 0,630 1 FF201827W ,4 3,8 0,560 FF200829W ,4 4,5 0,593 3 FF585542W ,6 3,8 1,010 FF200828W ,6 4,5 0,882 2 FF585544W ,6 5,4 0,941 FF200832W ,4 6,6 1,385 1 FF585546W ,5 3,8 2,578 2 FF585547W ,5 4,5 1,960 1 FF585548W ,5 5,4 1,972 FF200836W ,5 6,6 2,716 8 FF200837W ,7 5,4 3,218 1 FF585551W ,7 10,7 3,539 1 FF585552W ,9 3,8 6,800 1 FF201873W ,9 5,4 6,900 1 FF201874W ,9 6,6 5,097 1 FF201875W ,9 9,5 7,400 1 FF201876W ,4 4,5 7,128 FF200839W ,4 5, FF200840W ,4 6, FF200841W ,4 9,5 5,922 3 FF200842W ,4 13,4 7,211 1 FF585561W ,8 6,6 9,400 1 FF201878W ,8 9,5 9,800 1 FF201879W ,7 6,6 15,621 1 FF200851W ,7 9,5 12,200 FF200852W ,7 13,4 14,869 FF200853W ,7 14,8 15,500 FF200854W 103

101 Katalog výrobků Tvarovky na tupo T-kus 90 reukovaný s navařenou reukcí SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 možné použít se všemi typy elektrospojek e e ,4 3,8 1,752 4 FF200801W ,4 4,5 1,843 8 FF485435W ,4 5,4 1,770 6 FF485436W ,3 4,5 2,820 4 FF200812W ,3 5,4 2,211 4 FF200822W ,3 6,6 2,266 4 FF200823W ,3 7,4 2,317 4 FF200824W ,5 7,4 4,110 2 FF485439W ,5 8,3 3,416 4 FF200826W ,7 6,6 4,410 1 FF200827W ,7 10,7 5,500 1 FF485440W ,7 8,3 4,483 1 FF200846W ,9 11,9 5,872 1 FF485447W ,9 8,3 7,200 FF200848W ,9 10,7 6,900 1 FF200849W ,4 13,4 10,160 1 FF485443W ,4 8,3 8,780 1 FF200855W ,4 11,9 9,064 1 FF200856W ,8 10,7 15,000 1 FF200857W ,8 11,9 15,440 1 FF200858W ,8 13,4 15,620 1 FF200859W ,6 11,9 19,200 FF200860W ,6 13,4 19,500 1 FF200861W ,6 14,8 20,120 1 FF200862W ,7 11,9 18,700 FF200863W ,7 16,6 26,940 FF200864W ,1 14,8 35,770 FF200865W ,1 16,6 36,330 FF200866W ,1 18,7 37,740 FF200867W ,7 16,6 48,330 FF200868W ,7 18,7 48,880 1 FF200869W ,7 21,1 50,020 FF200870W 104

102 T-kus 90 reukovaný, s navařenou navrtávací obočkou SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) - Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami ,570 FF201404W ,729 1 FF201356W ,204 1 FF201357W ,820 1 FF201358W ,450 FF201412W ,500 FF201414W ,213 1 FF201359W ,763 1 FF201360W ,393 1 FF201361W ,150 FF201422W ,170 FF201424W ,936 1 FF201362W ,516 1 FF201363W ,173 1 FF201364W ,420 FF201432W ,440 FF201434W ,151 1 FF201365W ,774 1 FF201366W ,472 1 FF201367W ,510 FF201442W ,450 FF201444W ,536 1 FF201368W ,384 1 FF201369W ,278 1 FF201370W ,020 FF201452W ,970 FF201454W ,834 1 FF201371W ,742 1 FF201372W ,688 1 FF201373W ,120 FF201462W ,250 FF201464W 105

103 Katalog výrobků Tvarovky na tupo T-kus 45 rovnoramenný SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 e ,6 0, FF251010W ,8 0,463 FF251011W ,8 0,800 FF251012W ,2 1, FF251013W ,0 1,800 6 FF251014W T-kus 45 rovnoramenný SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 ) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 e ,4 0, FF251063W ,6 1,400 6 FF251064W 106

104 Reukce SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 1 e e ,0 3,0 0, FF485280W ,0 3,0 0, FF485281W ,7 3,0 0, FF485282W ,7 3,0 0, FF485283W ,7 3,0 0, FF485284W ,7 3,0 0, FF485285W ,6 3,0 0, FF485286W ,6 3,0 0, FF485287W ,6 3,0 0, FF485288W ,6 3,7 0, FF485289W ,8 3,0 0, FF485290W ,8 3,7 0, FF485291W ,8 4,6 0, FF485292W ,8 3,7 0, FF485293W ,8 4,6 0, FF485294W ,8 5,8 0, FF485295W ,2 4,6 0, FF485296W ,2 5,8 0, FF485297W ,2 6,8 0, FF485298W ,0 5,8 0, FF485299W ,0 6,8 0, FF485300W ,0 8,2 0,557 9 FF485301W ,4 5,8 0, FF901083W ,4 6,8 0,668 8 FF485302W ,4 8,2 0, FF485303W ,4 10,0 0, FF485304W ,7 6,8 0, FF901086W ,7 8,2 0, FF901087W ,7 10,0 0, FF901084W ,7 11,4 0, FF901085W ,6 8,2 1, FF901088W ,6 10,0 1,298 5 FF485305W ,6 11,4 1,403 5 FF485306W ,6 12,7 1, FF901032W ,4 8,2 1,507 8 FF901073W ,4 10,0 1,720 6 FF901074W ,4 11,4 1,833 8 FF485307W ,4 12,7 1,976 8 FF901075W ,4 14,6 1,980 6 FF485308W ,2 12,7 2,326 6 FF901066W 107

105 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Reukce SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 1 e e ,2 14,6 2,370 6 FF485309W ,2 16,4 2,681 4 FF485310W ,5 12,7 2,900 4 FF901067W ,5 14,6 3,118 4 FF485311W ,5 16,4 3,268 4 FF485312W ,5 18,2 3,530 3 FF485313W ,7 14,6 2,385 7 FF485278W ,7 16,4 4,299 6 FF901068W ,7 18,2 2,385 6 FF485279W ,7 20,5 2,385 6 FF901002W ,4 18,2 6,850 6 FF901098W ,4 20,5 6,112 5 FF901099W ,4 22,7 2,385 5 FF901003W ,6 18,2 2,385 2 FF585115W ,6 20,5 7,790 4 FF901097W ,6 22,7 8,360 4 FF901005W ,6 25,4 8,800 6 FF901012W ,3 22,7 9,100 FF901013W ,3 25,4 9,500 6 FF901014W ,3 28,6 9,900 6 FF901015W ,4 25,4 10,420 6 FF901016W ,4 28,6 11,130 6 FF901017W ,4 32,3 11,600 6 FF901018W ,9 25,4 16,200 6 FF901019W ,9 28,6 16,700 6 FF901020W ,9 32,3 17,500 6 FF901022W ,9 36,4 18,500 3 FF901024W ,5 28,6 21,900 3 FF901025W ,5 32,3 22,600 3 FF901026W ,5 36,4 23,600 3 FF901027W ,5 40,9 25,100 3 FF901029W ,9 32,3 30,100 3 FF901030W ,9 36,4 31,000 3 FF901039W ,9 40,9 32,400 3 FF901040W ,9 45,5 34,100 3 FF901043W ,3 36,4 41,900 3 FF901044W ,3 40,9 43,100 3 FF901045W ,3 45,5 44,700 3 FF901049W ,3 50,9 46,800 3 FF901050W 108

106 Reukce SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 1 e e ,4 3,8 0, FF900872W ,4 4,5 0, FF900870W ,6 3,8 0, FF900877W ,6 5,4 0,650 8 FF485411W ,4 3,8 0, FF900882W ,4 5,4 0,504 8 FF485413W ,4 6,6 0,574 8 FF485414W ,3 4,5 0, FF900886W ,3 5,4 0, FF900887W ,3 6,6 0, FF900884W ,3 7,4 0,754 FF585629W ,5 5,4 0, FF900888W ,5 6,6 0,898 4 FF485415W ,5 7,4 0,956 8 FF485416W ,5 8,3 0, FF900831W ,7 5,4 1,010 8 FF900873W ,7 6,6 1, FF900874W ,7 7,4 1,165 8 FF485417W ,7 8,3 1,720 8 FF900875W ,7 9,5 1,401 4 FF485418W ,9 8,3 1,800 6 FF900866W ,9 9,5 1,661 4 FF485419W ,9 10,7 2,580 4 FF485420W ,4 8,3 2,021 4 FF900867W ,4 9,5 2,025 4 FF485421W ,4 10,7 2,199 4 FF485422W ,4 11,9 3,750 3 FF485423W ,8 9,5 2,850 7 FF900800W ,8 10,7 3,100 6 FF900868W ,8 11,9 3,210 6 FF900801W ,8 13,4 2,385 6 FF900802W ,6 11,9 3,800 6 FF900898W ,6 13,4 4,062 5 FF900899W ,6 14,8 4,352 5 FF900803W ,7 11,9 6,200 2 FF585618W ,7 13,4 6,200 2 FF900807W ,7 14,8 6,420 4 FF900805W ,7 16,6 5,940 4 FF900806W ,1 14,8 7,082 6 FF900808W ,1 16,6 6,728 6 FF900809W 109

107 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Reukce SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami 1 1 e e ,1 18,7 7,240 6 FF900810W ,7 16,6 7,930 1 FF900811W ,7 18,7 9,949 1 FF900812W ,7 21,1 9,620 8 FF900813W ,7 16,6 11,500 3 FF900814W ,7 18,7 11,805 4 FF900815W ,7 21,1 11,900 3 FF900816W ,7 23,7 12,964 3 FF900817W ,7 18,7 15,500 3 FF900818W ,7 21,1 15,700 3 FF900819W ,7 23,7 16,200 3 FF900820W ,7 26,7 17,000 3 FF900821W ,2 21,1 21,400 3 FF900822W ,2 23,7 21,700 3 FF900823W ,2 26,7 22,300 3 FF900824W ,2 29,7 23,200 3 FF900825W ,4 23,7 29,700 3 FF900826W ,4 26,7 30,100 3 FF900827W ,4 29,7 30,800 3 FF900828W ,4 33,3 31,900 3 FF900829W 110

108 Záslepka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami * vyrobena manuálně potrubí e ,0 0, FF485260W ,0 0, FF485261W ,0 0, FF485262W ,7 0, FF485263W ,6 0, FF485264W ,8 0, FF485265W ,8 0, FF485266W ,2 0, FF485267W ,0 0, FF485268W ,4 0, FF485269W ,7 0, FF961016W ,6 1,035 8 FF485271W ,4 1, FF485272W ,2 1,839 5 FF485273W ,5 2,532 5 FF485274W ,7 3,927 4 FF485275W ,4 8,045 2 FF960922W ,6 6,861 2 FF960923W ,3 9,780 2 FF960924W ,4 13,370 2 FF960925W ,9 20,800 FF960926W ,5 28,400 FF960927W ,9 39,100 FF960928W 630 * ,3 59,700 FF960929W 111

109 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Záslepka SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami * vyrobena manuálně potrubí e ,0 0, FF960810W ,8 0,058 FF960811W ,5 0,105 FF960812W ,2 0, FF485397W ,3 0, FF485398W ,1 0, FF485399W ,3 0, FF960816W ,1 0,928 8 FF485401W ,3 1, FF485402W ,4 1,675 5 FF485403W ,8 2,287 5 FF485404W ,8 2,547 4 FF960821W ,6 3,523 2 FF960822W ,7 4,758 2 FF960823W ,1 6,510 2 FF960824W ,7 9,347 1 FF960825W 450 * ,7 17,798 FF960826W 500 * ,7 21,400 FF960827W 560 * ,2 29,400 FF960828W 630 * ,4 41,400 FF960829W 112

110 Typ A emový nákružek SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 louhé proveení pro svařování elektrospojkami vhoné pro přírubové spoje metrické o průměru 315 vhoné i pro uavírací klapky typu 567/568 o průměru 280 vhoné i pro uavírací klapky typu 037/038/039 těsnění pro : čelní těsnění s ocelovou výtuží NBR typ A be skosení; * typ B se skosením Typ B DN e ks/ bal , FF801006W , FF801007W , FF801008W , FF801009W , FF801010W , FF485525W 75 * , FF485526W 90 * , FF485527W 110 * , FF485528W 125 * , FF485529W 140 * ,380 6 FF801016W 160 * ,723 6 FF485531W 180 * ,873 6 FF485532W 200 * ,927 4 FF485533W 225 * ,972 4 FF485534W ,878 2 FF585093W ,925 3 FF800902W ,135 2 FF800903W ,400 2 FF800904W ,600 1 FF800905W ,800 1 FF800906W ,400 1 FF800907W ,000 1 FF800908W ,300 1 FF800909W 113

111 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Typ A emový nákružek SDR 17 PE 100 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 louhé proveení pro svařování elektrospojkami vhoné pro přírubové spoje metrické o průměru 315 vhoné i pro uavírací klapky typu 567/568 o průměru 280 vhoné i pro uavírací klapky typu 037/038/039 těsnění pro : čelní těsnění s ocelovou výtuží NBR typ A be skosení; * typ B se skosením Typ B DN e ks/ bal , FF485537W , FF485538W 125 * , FF485539W 140 * ,073 6 FF800816W 160 * ,346 6 FF485541W ,478 6 FF485542W 200 * ,212 4 FF485543W 225 * ,233 4 FF485544W ,500 2 FF585591W ,714 3 FF585592W ,470 2 FF585593W ,200 2 FF800804W ,300 1 FF800805W ,800 1 FF800806W ,995 1 FF800807W ,500 1 FF800808W ,000 1 FF800809W 114

112 Typ A emový nákružek, krátký SDR 11 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 Typ B vhoné pro přírubové spoje metrické o průměru 315 vhoné i pro uavírací klapky typu 567/568 o průměru 280 vhoné i pro uavírací klapky typu 037/038/039 těsnění pro : čelní těsnění s ocelovou výtuží NBR typ A be skosení; * typ B se skosením DN e ks/ bal. 250 * ,7 3,087 5 FF798826W 280 * ,4 3,760 5 FF798827W 315 * ,8 4,385 6 FF798828W 355 * ,2 1,795 4 FF798829W 400 * ,3 8,760 2 FF798830W 450 * ,9 14, FF798831W 500 * ,4 13, FF798832W 560 * ,8 19,380 9 FF798833W 630 * ,2 16,500 9 FF798834W ,5 21,586 9 FF798835W ,6 28,505 9 FF798836W 115

113 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Typ A Typ B emový nákružek, krátký SDR 17 SDR potrubí (SDR 17 / 17,6) Voa PN 10, plyn PN 5 vhoné pro přírubové spoje metrické o průměru 315 vhoné i pro uavírací klapky typu 567/568 o průměru 280 vhoné i pro uavírací klapky typu 037/038/039 těsnění pro : čelní těsnění s ocelovou výtuží NBR typ A be skosení; * typ B se skosením DN e ks/ bal. 250 * ,0 14,8 2,272 5 FF798851W 280 * ,0 16,6 2,154 5 FF798852W 315 * ,0 18,7 3,819 3 FF798853W 355 * ,0 21,1 4,155 4 FF798854W 400 * ,0 23,7 7,910 2 FF798855W 450 * ,0 26,7 10, FF798856W 500 * ,0 29,7 9, FF798857W 560 * ,0 33,2 14,875 9 FF798858W 630 * ,0 37,4 12,515 9 FF798859W ,0 42,1 15,878 9 FF798860W ,0 47,4 20,948 9 FF798861W ,0 53,3 29,183 9 FF798862W ,0 59,3 36,209 9 FF798863W 116

114 Příruba PP-V PN 10/PN 16 PN 16, 355 a 400 PN 10 moerní celoplastová příruba PP (30 % skelných vláken) vhoné pro přírubové spoje metrické s rážkou ve tvaru V pro rovnoměrné roložení tlaku na přírubu oolává UV áření; možno použít i pro naemní aplikace připojovací roměry le ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501 připojovací roměr PN 10; A počet otvorů; SC roměr šroubu DN D D 1 D 2 D 3 H A SC M12 0, FF700406W M12 0, FF700407W M12 0, FF700408W M16 0, FF700409W M16 0, FF700410W M16 0, FF700411W M16 0, FF700412W M16 0, FF700513W M16 0, FF700514W M16 0, FF700515W M16 0, FF700516W M20 1,200 FF700517W M20 1,200 FF700518W M20 1,400 FF700519W M20 1,400 FF700520W M20 2,052 FF700521W M20 1,700 FF700522W M20 2,400 FF700523W M20 4,440 FF700524W M24 5,624 FF700525W 117

115 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Příruba PP-ocel PN 10/PN 16 PN 16 moerní celoplastová příruba PP (30 % skelných vláken) vhoné pro přírubové spoje metrické s rážkou ve tvaru V pro rovnoměrné roložení tlaku na přírubu oolává UV áření; možno použít i pro naemní aplikace připojovací roměry le ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501 připojovací roměr PN 10; A počet otvorů; SC roměr šroubu DN D D 1 D 2 D 3 H A SC M12 0,216 FF700206W M12 0,279 FF700207W M12 0,429 FF700208W M16 0,621 FF700209W M16 0,722 FF700210W M16 1,084 FF700211W M16 1,349 FF700212W M16 1,390 FF700213W M16 1,407 FF700214W M16 1,408 FF700215W M16 2,318 FF700216W M20 3,491 FF700217W M20 3,108 FF700218W M20 5,600 FF700219W M20 5,533 FF700220W M20 6,632 FF700221W M20 6,573 FF700222W M20 7,903 FF700223W M20 14,587 FF700224W M24 20,034 FF700225W 118

116 Profilovaná příruba PP-ocel PN 10/PN 10 PN 10 příruba PP s 30 % skelných vláken s ocelovým járem vhoné pro přírubové spoje metrické oolává UV áření; možno použít i pro naemní aplikace připojovací roměry le ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501 připojovací roměr PN 10; A počet otvorů; SC roměr šroubu maximální provoní tlak PN 10, 710 a 800 PN 6 * galvaniovaná ocel, vhoné pro uložení o emě DN D D 1 D 2 D 3 H A SC 450 * M24 22,600 FF705026W M24 25,600 FF700426W M24 21,061 FF700427W M27 35,000 FF700428W M27 32,500 FF700429W M27 25,500 FF700430W M30 39,300 FF700431W Profilovaná příruba PP-ocel PN 16/PN 16 PN 16 příruba PP s 30 % skelných vláken s ocelovým járem vhoné pro přírubové spoje metrické oolává UV áření; možno použít i pro naemní aplikace připojovací roměry le ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501 připojovací roměr PN 16; A počet otvorů; SC roměr šroubu maximální provoní tlak PN 16 DN D D 1 D 2 D 3 H A SC M20 3,549 FF700319W M20 3,380 FF700320W M24 6,390 FF700321W M24 6,310 FF700322W M24 9,740 FF700323W M24 15,203 FF700324W M27 20,600 FF700325W 119

117 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Zaslepovací příruba PE PN 10/PN až 315: příruba PP-V se áslepkou PE 355 až 630: příruba PP-ocel se áslepkou PE vhoné pro přírubové spoje metrické připojovací roměry le ISO 7005, EN 1092, DIN 2501 připojovací roměr PN 10; A počet otvorů PN 16 DN D D 1 D 2 D 3 D 4 H 1 A ,674 FF700611W ,910 FF700612W ,921 FF700613W ,158 FF700614W ,678 FF700615W ,913 FF700616W ,373 FF700617W ,430 FF700618W ,495 FF700619W ,744 FF700620W ,051 FF700621W ,305 FF700622W ,894 FF700623W ,198 FF700624W ,766 FF700625W PN 10 DN D D 1 D 2 D 3 D 4 H 1 A ,271 FF700626W ,165 FF700627W ,147 FF700628W ,574 FF700629W 120

118 Čelní těsnění s ocelovou výtuží PN 16 pro všechny lemové nákružky Wavin profilované těsnění s ocelovým járem (typ G-ST-P/K) NBR/DUO nitrilové těsnění, tvrost přibližně 80 le Shore vhoné pro pitnou vou i pro použití u plynovoů v soulau s DVGW (W 270); normou DIN EN 682 i FA je rosah vhoných vnitřních průměrů lemového nákružku DN D D 1 H H 1 i FA ,013 FF440706W ,014 FF440707W ,019 FF440708W ,026 FF440709W ,039 FF440710W ,050 FF440711W ,082 FF440712W ,083 FF440713W ,127 FF440714W ,105 FF440715W ,173 FF440716W 160/ ,207 FF440717W ,263 FF440719W ,255 FF440720W ,462 FF440721W ,323 FF440722W ,549 FF440723W ,870 FF440724W ,088 FF440725W ,718 FF440726W ,718 FF440727W ,923 FF440728W ,923 FF440729W 121

119 Katalog výrobků Tvarovky na tupo Přechoový kus PE-ocel SDR 11 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 6 pro svařování elektrotvarovkami ocelové potrubí le EN s PE opláštěním proti koroi, 20-1/2 be opláštění maximální provoní tlak 6 bar pro plyn / 16 bar pro vou ½" ,450 FF641502W 25-¾" ,658 FF641507W 32-1" ,988 FF641510W 40-1¼" ,208 FF641514W 50-1½" ,355 FF641518W 63-2" ,011 FF641524W 75-2½" ,983 FF641632W 90-3" ,762 FF641636W 110-3" ,381 FF641640W 110-4" ,633 FF641641W 125-4" ,833 FF641645W 160-6" ,406 FF641655W 180-6" ,935 FF641659W 200-8" ,647 FF642664W 225-8" ,154 FF642669W 250-8" ,354 FF642665W " ,000 FF642666W " ,000 FF642673W " ,000 FF642672W " ,000 FF642675W " ,000 FF642678W 122

120 Přechoový kus se šroubením SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 s vnitřním ávitem šroubení kompletní přechoový kus se šroubením (poinkované) le oat také přechoový kus nereové oceli včetně čelního těsnění pro přechoový kus -G 20-½" , FF485560W 25-¾" , FF485561W 32-1" , FF485562W 40-1¼" , FF485563W 50-1½" , FF485564W 63-2" , FF485565W Spojka pro měřicí aříení, typ použitelné pro všechny typy elektrospojek poue pro připojení měřicích přístrojů -G 20-½" ,050 1 FF473809W 25-½" ,050 1 FF473803W 25-¾" ,052 1 FF473810W 32-½" ,060 1 FF473804W 32-1" ,060 1 FF473811W 40-½" ,049 1 FF473812W 40-1¼" ,081 1 FF473806W 50-½" ,075 1 FF473813W 50-1¼" ,094 1 FF473805W 50-1½" ,100 1 FF473807W 63-½" ,107 1 FF473814W 63-2" ,110 1 FF473808W 123

Elektrospojka SDR 11 PE 100. SDR potrubí (SDR 11) Voda PN 16, plyn PN 10. d mm. * středový doraz (odstranitelný) Elektrospojka SDR 11 PE 100

Elektrospojka SDR 11 PE 100. SDR potrubí (SDR 11) Voda PN 16, plyn PN 10. d mm. * středový doraz (odstranitelný) Elektrospojka SDR 11 PE 100 PE tvarovky Elektrospojka SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 krytý oporový rát pro bepečné svařování limitované inikátory správného svaření ameující poklesu tlaku elektrotermicky

Více

PE tvarovky. 1. kapitola. Výhody systému

PE tvarovky. 1. kapitola. Výhody systému 1. kapitola PE tvarovky Výhoy systému krytý oporový rát bezpečné svařování polyethylenu optimální rozložení rátu ieální přenos tepla při svařování hyraulicky optimalizovaný tvar minimální tlakové ztráty

Více

ELGEF Plus Systém elektrotvarovek. ELGEF Plus elektrospojky ELGEF Plus elektrotvarovky ELGEF Plus přechodové tvarovky +GF+

ELGEF Plus Systém elektrotvarovek. ELGEF Plus elektrospojky ELGEF Plus elektrotvarovky ELGEF Plus přechodové tvarovky +GF+ EGEF Plus Systém elektrotvarovek EGEF Plus elektrospojky EGEF Plus elektrotvarovky EGEF Plus přechoové tvarovky 5 Elektrotvarovky a tvarovky Technické úaje Svařitelnost Kromě specifi kací svařitelnosti

Více

EPIC G11, G12 X719 květen Tvarovky PE. Katalog výrobků SYSTÉM PE TVAROVEK PRO SVAŘOVÁNÍ NA TUPO A ELEKTROTVAROVEK

EPIC G11, G12 X719 květen Tvarovky PE. Katalog výrobků SYSTÉM PE TVAROVEK PRO SVAŘOVÁNÍ NA TUPO A ELEKTROTVAROVEK EPIC G11, G12 X719 květen 2008 Tvarovky PE Katalog výrobků SYSTÉM PE TVAROVEK PRO SVAŘOVÁNÍ NA TUPO A EEKTROTVAROVEK Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu PE TVAROVKY Obsah Zkratky Obecné informace

Více

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU

Naši smluvní partneři: KATALOG SORTIMENTU Naši smluvní partneři: KATAOG SORTIMENTU Všeobecné obchoní pomínky Ceny, oací a platební pomínky Ceny v ceníku jsou uveeny bez DPH včetně opravy na jakékoli místo v ČR (bez omezení). Na ceníkové ceny poskytujeme

Více

KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ

KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ ATILA STÝL s.r.o. +420 601 581 817, obcho@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ Široký sortiment plastových prouktů pro ochranu potrubí a přírub. Spolehlivě chrání proti korozi

Více

Tlakové rozvody vody, plynu a kanalizace KATALOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁL. PE potrubní systémy

Tlakové rozvody vody, plynu a kanalizace KATALOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁL. PE potrubní systémy Tlakové rozvody vody, plynu a kanalizace KATALOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁL PE potrubní systémy Obsah PE tvarovky... 4 Výhody systému... 4 PE potrubní systémy spojování... 6 PE jako materiál... 7 Svařování

Více

Systém Ekoplastik průměry mm

Systém Ekoplastik průměry mm 2. kapitola průměry 160 250 mm Výhody systému trubky a tvarovky z polypropylenu nové generace PP-RCT (typ 4) stejný průtočný profil trubek a tvarovek minimalizace tlakových ztrát Vyšší tlaková odolnost

Více

DN [mm] zdvih [mm] [m 3 /h] GG25 / Niro (bypass)

DN [mm] zdvih [mm] [m 3 /h] GG25 / Niro (bypass) Technický list 6..N Zvihové ventily, 2cestné, příruba PN16 pro uzavřené systémy stuené a teplé voy pro spojitou regulaci na straně voy v zařízeních na úpravu vzuchu a topných systémech Přehle typů Typ

Více

Koleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voda PN 16, plyn PN 10. dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami

Koleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voda PN 16, plyn PN 10. dlouhé provedení pro svařování elektrospojkami Tvarovky na tupo Koleno 90 SDR 11 PE 100 SDR potrubí (SDR 11) Voa PN 16, plyn PN 10 z e Balení ks/bal. 20 75 52 3,0 0,027 40 FF485220W 25 80 52 3,0 0,037 40 FF485221W 32 85 54 3,0 0,056 100 FF485222W 40

Více

DOKONALÁ OCHRANA! Pipe and Flange_1_12.indd 80

DOKONALÁ OCHRANA! Pipe and Flange_1_12.indd 80 DOKONALÁ OCRANA! Kryty potrubí a chrániče přírub Moss nabízí široký sortiment plastových chráničů pro potrubí a příruby. Tyto kryty poskytují ieální ochranu při přepravě a usklanění, chrání pře korozí

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

Květen 2013. PE tvarovky. Elektrotvarovky a tvarovky na tupo. Katalog výrobků

Květen 2013. PE tvarovky. Elektrotvarovky a tvarovky na tupo. Katalog výrobků Květen 2013 PE tvarovky Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Katalog výrobků Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...4 Elektrokoleno 90, 45...6 Elektro T kus, rovnoramenný...8 Elektro T kus, redukovaný...8

Více

Červenec 2014 PE tvarovky Katalog výrobků Elektrotvarovky a tvarovky na tupo

Červenec 2014 PE tvarovky Katalog výrobků Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Červenec 2014 PE tvarovky Katalog výrobků Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Obsah Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...................... 4 Elektrokoleno 90, 45............... 6 Elektro T-kus, rovnoramenný...........

Více

DOPRAVNÍKOVÉ VÁLEČKY.

DOPRAVNÍKOVÉ VÁLEČKY. OPRAVNÍKOVÉ VÁEČKY OPRAVNÍKOVÉ VÁEČKY Vážení zákazníci, V tomto katalogu najete výrobky oávané jako náhraní íly k už existujícím opravníkům, nebo jako nové součástky pro výrobce opravníků. Při specifikaci

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe PE potrubí Průvodce sortimentem Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu

Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu EPIC G11, G12 X719 únor 2007 PE TVAROVKY Montážní předpis NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SYSTÉM PRO TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu Wavin_katalog_Predpis_PET.indd 1 3/16/07 1:32:33

Více

PROMATECT -XS Požární ochrana ocelových konstrukcí

PROMATECT -XS Požární ochrana ocelových konstrukcí PROMATECT -XS Požární ochrana ocelových konstrukcí Požární bezpečnost staveb Požárně ochranné esky PROMATECT -XS Popis výrobku Požárně ochranné esky vyrobené na bázi sáry, velkorozměrové a samonosné. Oblasti

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Finanční řízení zahraniční směny

Finanční řízení zahraniční směny Finanční říení ahraniční směny 1. Záklaní ruhy eviových operací Deviový trh nákup a proej evi exportéry a importéry Organiace ev. trhu NEBURZOVNÍ = NEORGANIZOVANÝ (Over The Counter market OTC převážně)

Více

Svařitelné plasty. Polypropylen. PROGEF Standard PROGEF Plus PROGEF Natural. GF Piping Systems

Svařitelné plasty. Polypropylen. PROGEF Standard PROGEF Plus PROGEF Natural. GF Piping Systems GF Piping Systems Svařitelné plasty Polypropylen PROGEF Stanar PROGEF Plus PROGEF Natural Univerzální použití, vynikající chemická a teplotní oolnost, snaná svařitelnost různými svařovacími technologiemi

Více

Systém Ekoplastik průměry mm

Systém Ekoplastik průměry mm 2. kapitola průměry 160 250 Výhody systému trubky a tvarovky z polypropylenu nové generace PP-RCT (typ 4) stejný průtočný profil trubek a tvarovek minimalizace tlakových ztrát Vyšší tlaková odolnost při

Více

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez Easytop-systémové armatury Technika veení potrubí červený bronz/nerez CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. J Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé oceli a červeného bronzu pro instalaci pitné voy a vytápění

Více

VYZKOUŠEJTE RŮZNÉ MATERIÁLY

VYZKOUŠEJTE RŮZNÉ MATERIÁLY ATILA STÝL s.r.o. +420 601 581 817, obcho@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz VYZKOUŠEJTE RŮZNÉ MATERIÁLY Šrouby, matice a položky jsou vyráběny v násleujících materiálech. Kažý z těchto materiálů má celou

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo s SC-Contur CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí ocel F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli.0308 (E3), pole DIN EN 030 3, vně galvanicky

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Svařování PE velkých dimenzí d 560 a 630 mm

Svařování PE velkých dimenzí d 560 a 630 mm Svařování PE velkých dimenzí d 560 a 630 mm Svařování vodovodních potrubí velkých průměrů pomocí elektrotvarovek Spojování PE- tendence Vzhledem ke svým vlastnostem se PE prosazuje stále více nejen v plynárenství,

Více

Pro spolehlivé zásobování plynem a vodou PE 100

Pro spolehlivé zásobování plynem a vodou PE 100 Pro polehlivé áobování plynem a voou PE 00 Technický katalog TVAROVKY Z POLYETHYLENU (PE) Vytištěno lakavým volením Bänninger Kunttoff Proukte GmbH Reikirchen. Certifikát GWA Certifikát GWA 3 TVAROVKY

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými

Grafické řešení úloh LP se dvěma neznámými . přenáška Grafické řešení úloh LP se věma nenámými Moel úlohy lineárního programování, který obsahuje poue vě nenámé, le řešit graficky v rovině pravoúhlých souřaných os. V této rovině se nejprve obraí

Více

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Vodicí potrubí

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Vodicí potrubí Použití Vertikální JAV jsou určena pro opravu čistých kon enzátů bez mechanických přimísenin a korozivních účinků. Max. teplota čerpané kapaliny... 0 Honota ph..., ph Čerpala v proveení se sběrnou vakuovou

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz Modulární systém pro velké rozměry až do 2000 mm ELGEF Plus Systém sedlových tvarovek Výhody systému sedlových tvarovek Využijte maximální flexibilitu inteligentního a modulárního systému velkých dimenzí,

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se zkušební

Více

PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo

PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Rozvody.vody.a.plynu KATALOG VÝROBKŮ PE tvarovky, Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...................................... 4 Elektrokoleno 90, 45...............................

Více

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze iva.cihakova@cvut.cz Návrh přípojky Výchozí poměry podmínky napojení - technické (umístění řadu nemovitosti)

Více

- NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU MATERIÁLU (N/mm ) GG 20 GG 25 GG 30 GTS 35 ALSi1MgMn

- NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU MATERIÁLU (N/mm ) GG 20 GG 25 GG 30 GTS 35 ALSi1MgMn ZÁKLANÍ INFORMACE UPÍNACÍ Svěrná pouzra umožňují pevné uchycení rotujících prvků hříel. Nejčastěji se takto upíjí řemenice, ozubená kola, setrvačníky a po. Pouzro se vkláá o válcové íry v náboji a celý

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se

Více

Schöck Dorn typ SLD plus

Schöck Dorn typ SLD plus Schöck Dorn typ SLD plus Obsah Plánované ilatační spáry..............................................................6 Varianty připojení...................................................................7

Více

Světová premiéra lehkosti a spolehlivosti. Nový podzemní PE hydrant

Světová premiéra lehkosti a spolehlivosti. Nový podzemní PE hydrant Světová premiéra lehkosti a spolehlivosti Nový podzemní PE hydrant Výstup hydrantu Ovládací víko Ovládací tyč Tělo hydrantu z PE 100 NIRO ovládací táhlo Dvojitý odvodňovací systém Drenážní otvory PVC těsnící

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load 7..0 Protlačení Je jev, ke kterému ochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A loa PROTLAČENÍ A loa A loa A loa Zatěžovací plochu A loa obyčejně přestavuje kontaktní plocha mezi sloupem

Více

DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný Montáž do přívodního potrubí

DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný Montáž do přívodního potrubí DAF 516 Regulátory tlakové iference Plynule nastavitelný Montáž o přívoního potrubí IMI TA / Regulátory tlaku / DAF 516 DAF 516 Tyto kompaktní regulátory tlakové iference jsou určeny pro soustavy vytápění

Více

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice...

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice... Obsah Převoy válečkovými řetězy Válečkové řetězy... 4 Válečkové řetězy nerezové... 10 Řetězová kola SPECIÁ... 11 Řetězová kola... 18 Řetězová kola litinová...55 Řetězová kola napínací a pro opravní pásy...59

Více

Návod k provozu Bezpečnostní blokovací spínač se zajištěním (zámek) AZM 161 I. 1. K tomuto dokumentu. Obsah

Návod k provozu Bezpečnostní blokovací spínač se zajištěním (zámek) AZM 161 I. 1. K tomuto dokumentu. Obsah 1. K tomuto okumentu Návo k používání,............. strany 1 až 8 Originál 1.1 Funkce Přeložený návo k provozu poskytuje potřebné informace pro montáž, uveení o provozu, bezpečný provoz a emontáž bezpečnostního

Více

NÁVOD K MONTÁŽI NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS FRIALEN DAA.

NÁVOD K MONTÁŽI NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS FRIALEN DAA. NÁVOD K MONTÁŽI NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS FRIALEN DAA www.frialen.cz Obsah 1 Úvodní poznámky 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Oblasti použití 3 5 Navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem 5.1 Vyměření

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v prosinci 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařování plastů Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Projekt 1 malé vodní nádrže 2. cvičení

Projekt 1 malé vodní nádrže 2. cvičení Projekt 1 malé voní nárže 2. cvičení Václav Davi K143 e-mail: vaclav.avi@fsv.cvut.c Konultační hoiny: le ohoy Projekt 1 malé voní nárže Projekt 1 malé voní nárže Obsah cvičení Typy hráí MVN Konstrukce

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON Informace o výrobku Přepravní úchyty DEHA s kulovou hlavou se zabetonují společně s vynechávkou. Po ostranění vynechávky se vytvoří spojení zaháknutím univerzální

Více

PE tvarovky. 1. kapitola. Výhody systému

PE tvarovky. 1. kapitola. Výhody systému 1. kapitola PE tvarovky Výhody systému krytý odporový drát bezpečné svařování polyethylenu optimální rozložení drátu ideální přenos tepla při svařování hydraulicky optimalizovaný tvar minimální tlakové

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení Voní hospoářství krajiny 2 2. cvičení Václav Davi K143 e-mail: vaclav.avi@fsv.cvut.c Konultační hoiny: vi web Voní hospoářství krajiny 2 Voní hospoářství krajiny 2 Obsah cvičení Typy hráí MVN Konstrukce

Více

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy Úloha č. pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu záklaní vztahy Veení Fourriérův zákon veení tepla, D: Hustota tepelného toku je úměrná změně teploty ve směru šíření tepla, konstantou úměrnosti je součinitel

Více

Metodika pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků deklarovaných dle objemu

Metodika pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků deklarovaných dle objemu Metoika pro vyjáření cílové honoty obsahu hotově balených výrobků eklarovaných le objemu Číslo úkolu: VII/1/17 Název úkolu: Zpracování metoiky pro určení cílové honoty obsahu při výrobě hotově balených

Více

DA 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 15-50

DA 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 15-50 DA 516 Regulátory tlakové iference Plynule nastavitelný regulátor tlakové iference DN 15-50 IMI TA / Regulátory tlaku / DA 516 DA 516 Tyto kompaktní regulátory tlakové iference jsou určeny pro soustavy

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému 2. kapitola PE potrubí Výhody systému potrubí bez recyklátu řádná certifikace včetně PAS 1075 systém potrubí a tvarovek od jednoho výrobce skladové zásoby a dostupnost potrubí 114 PE potrubní systémy Katalog

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK

SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK Zařízení pro svařování plastů SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK 230 V www.nipo.cz Univerzální svěrka Speciální modrý DT povlak Standardní černý povlak SVEL 950 Nožní stojánek 650 W 850 W 1200 W POLYS

Více

Dřevěné trámové stropy

Dřevěné trámové stropy Promat Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay trámových stropů a střech Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay řevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany řevěných konstrukcí,

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF Pojistky omezující prou, Pojistky pro motorové obvoy, Vysokonapěťové pojistkové tavné vložky omezující prou typu Jmenovité napětí:,/- kv prou: - Obsah 1. Všeobecně.... Přepětí.... Výměna přetavených pojistkových

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN pro litinové, ocelové, azbestocementové a PVC potrubí třmen se "samostředícím uzávěrovým systémem" obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí

Více

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ. Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ. Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2 PAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ DÁTKOBETONOVÝCH SMĚSÍ Petr Janas 1 a Martin Krejsa 2 Abstract The paper reviews briefly one of the propose probabilistic assessment concepts. The potential of the propose

Více

Průvodce sortimentem. PE potrubí. PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe

Průvodce sortimentem. PE potrubí. PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe Průvodce sortimentem PE potrubí PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8

Více

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm 3.-4.11.2009 Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm Ing. Martin Soudek, Ph.D. Folie Nr.1 Stav před rekonstrukcí Lokalizace Vodovodní přivaděč Chrudim Pardubice Poloha přivaděče Celková

Více

Brusný lamelový talíř Pokyny pro použití

Brusný lamelový talíř Pokyny pro použití Pokyny pro použití KLINGSPOR nachází o svého zaveení na trh účelné a ekonomické použití v řaě oblastí opracování povrchů. Díky plošnému raiálnímu uspořáání brusných lamel z tkaniny se ociluje oproti jiným

Více

AquaFast. Světlosti 355 mm až DN 450 mm NOVÝ. Velká světlost. Skutečná úspora času pro spoje na PE potrubí

AquaFast. Světlosti 355 mm až DN 450 mm NOVÝ. Velká světlost. Skutečná úspora času pro spoje na PE potrubí NOVÝ AquaFast Velká světlost Světlosti 355 mm až DN 450 mm Skutečná úspora času pro spoje na PE potrubí Velké světlosti AquaFast mohou snížit vaše zásoby až o 75 % Průkopníci v řešení potrubních spojů

Více

Systém Ekoplastik průměry mm

Systém Ekoplastik průměry mm 2. kapitola průměry 160 250 Výhody systému trubky a tvarovky z polypropylenu nové generace PP-RCT (typ 4)...stejný průtočný profil trubek a tvarovek minimalizace tlakových ztrát Vyšší tlaková odolnost.

Více

Postupy spojování PVC-O a PE

Postupy spojování PVC-O a PE Postupy spojování PVC-O a PE V tomto článku jsou uvedeny rozdíly mezi výrobou push-fit spojů trubek z PVC-O a tupými tavnými svary vyžadovanými u PE trubek. Postupy spojování trubek z PVC-O Spojení se

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Stavebnicový systém PERFECTION

Stavebnicový systém PERFECTION Metrická soustava Stavebnicový systém PERFECTION pro polyethylenové potrubí pro topné plyny (zemní plyn, propan-butan) o provozním tlaku do 400 kpa. JET Service s.r.o. Maiselova 9, 110 0 Praha 1, poštovní

Více

VEŠKERÉ STROJNÍ KOMPONENTY

VEŠKERÉ STROJNÍ KOMPONENTY VEŠKERÉ STROJNÍ KOMPONENTY PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ PVC Chrání a těsní hrany plochých materiálů Výběr z 9 typů Jenouchá montáž VIZ STRANY 498-499 VODICÍ LIŠTY VÝSUVY Proveení pro lehké, stření a vysoké zatížení

Více

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA )

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE IS181 (TAVOLARA ) ČESKY POPIS Digestoř se může používat ve filtračním nebo odtahovém režimu. Filtrační verze (obr. 1): Digestoř nasává vzduch nasycený

Více

Elektrotvarovky z PE 100

Elektrotvarovky z PE 100 Elektrotvarovky z PE 0 pro tlakové rozvody pitné vody Elektrotvarovky vyrábí firma Dlouholetý výhradní dodavatel potrubí a elektrotvarovek pro distributora plynu British Gas ve Velké Británii. Elektrospojka

Více

NÁVOD. WellTEMP 70. Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití

NÁVOD. WellTEMP 70. Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0993-20/ NÁVOD WellTEMP 70 Teploměrové jímky pro náročné průmyslové aplikace a všeobecné použití Tlak až 400 bar, teplota až 620 C. Proveení k zavaření, k zašroubování

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-PSTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQ ISO 9001 0 8. umožňují vložení ačních vložek (ů) do potrubních rozvodů. Konstrukce plastových boxů jsou uzpůsobeny pro vložení všech běžných typů

Více

Laboratorní a analytické váhy

Laboratorní a analytické váhy Laboratorní a analytické váhy Precizní vážení Počítání kusů Laboratorní váhy VIBRA řay SJ s ílkem o 0,01 g Laboratorní váhy VIBRA řay AJ s ílkem o 0,001 g Analytické váhy VIBRA řay HT s ílkem 0,0001 g

Více

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Elektrospojka SDR 11 d 20 753-911-606 50 99,- d 25 753-911-607 50 98,- d 32 753-911-608 50 100,- d 40 753-911-609 50 110,- d 50 753-911-610

Více

Teploměrové jímky pro vysoké parametry

Teploměrové jímky pro vysoké parametry JSP Měření a regulace Teploměrové jímky pro vysoké parametry TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je pření český oavatel

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

CENÍK VÝROBKŮ DYTRON

CENÍK VÝROBKŮ DYTRON CENÍK VÝROBKŮ DYTRON - 2018 POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ Platný od 1. ledna 2018 Elektronické svářečky PROFI řada POLYS P 4 s topným trnem a výkonem 650 W Regulace Obj. č. Typ Povlak nástavců Regulace P-4a plynule

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

FRIATOOLS FRIATOOLS. Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63

FRIATOOLS FRIATOOLS. Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63 FRIATOOLS FRIATOOLS Návod k obsluze Loupací přístroj FRIALEN FWSG 63 1 4 2 3 7 6 5 9 8 1. Otočná rukojeť (sklopná) 2. Hvězdicová rukojeť 3. Loupací nůž 4. Pouzdro 5. Opěrné rolny 6. Vodicí rolny 7. Aretace

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví:

PROFIL SPOLEČNOSTI. Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví: ZPĚTNÉ ARMATURY PROFI SPOEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslovýc armatur, oavatelem potrubí a příslušenství a automatizovanýc systémů ovláání armatur. Roční proukce

Více

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Svislé stěnové protipožární konstrukce > Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvoce Svislé stěnové protipožární konstrukce > Rozsah platnosti le poklaů, které jsou ze uveené, lze aplikovat esky CETRIS v těchto typech požárních svislých stěnových konstrukcí: nenosné stěny

Více

SVĚRNÉ TVAROVKY PLASSIM

SVĚRNÉ TVAROVKY PLASSIM Infra systém Infra systém SVĚRNÉ TVAROVKY PASSIM strana SVĚRNÉ TVAROVKY PASSIM SVĚRNÉ TVAROVKY PASSIM Mechanické svěrné tvarovky Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech ruhů polyetylénu (PD, PMD,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup: 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více