MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MOTORPAL, a.s. za rok 2005 MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

2 I. ÚVOD II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY MOTORPAL, a.s. 1. Údaje o společnosti 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 3. Údaje o činnosti společnosti 4. Údaje o finanční situaci společnosti 5. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ za období 2005 IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V. ZPRÁVA AUDITORA VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Strana 2

3 I. ÚVOD Vážení akcionáři, V úvodu mi dovolte připomenout, že rok 2006 je rokem, kdy naše společnost Motorpal a.s. slaví 60 let od založení. V současném světě však tato dlouholetá tradice nic nezaručuje z hlediska budoucnosti, pouze potvrzuje, že to co děláme, děláme do této doby úspěšně a je tu jistá pravděpodobnost, že tomu tak bude i v budoucnu. Pokud bych měl zhodnotit rok loňský, tak bych jej charakterizoval jako rok, který byl pro naši společnost opět obdobím, kdy jsme se museli vypořádat s celou řadou operativních problémů, které nám však nezabránily dosáhnout stanovených strategických cílů. Podařilo se nám stejně jako v roce 2004 naplnit jeden z našich klíčových strategických záměrů, kterým je navýšit prodej klíčovým zákazníkům v segmentu originálních výrobců zařízení, tzv.oem. Úspěšná realizace této strategie nám dává nezbytnou jistotu a životaschopnost v střednědobém pohledu a dále umožňuje, společně s našimi zákazníky, rozvíjet nová avšak časově náročná řešení a zajistit tak budoucnost firmy v dlouhodobém horizontu. Oceněním úspěšnosti této nastavené strategie bylo mimo jiné získání 5. místa v soutěži Exportér roku, kategorie největší nárůst exportu V průběhu roku 2005 jsme museli přijmout řadu mnohdy nepopulárních opatření ke splnění dalšího klíčového strategického záměru. Tímto je kontinuální zeštíhlování struktury společnosti vedoucí ke zvýšení celkové flexibility a produktivity jako nezbytného předpokladu pro udržení naší konkurenceschopnosti na globálním trhu, na kterém soutěžíme o úspěch. Zároveň si dobře uvědomujeme, že pro zajištění dlouhodobé perspektivy firmy jsou nutná nejenom opatření vedoucí k co nejnižším výrobním a správním nákladům, ale také schopnost nabídnout nová inovativní řešení, v kterých naši zákazníci uvidí přidanou hodnotu a budou ochotni ji ocenit svou loayalitou a penězi. U tohoto strategického záměru se podařilo dokončit a otestovat technická řešení MERCER a EPP, která umožňují našim produktům splnit parametry TIER III/III A a EURO IV. Kromě výše uvedených strategických aktivit se i přes pokračující posilování koruny vůči podařilo splnit plán prodeje. Co se týká plánu zisku, tak jeho plnění bylo částečně ovlivněno neplánovanými transformačními náklady spojenými s uzavřením lokality Havlíčkův Brod a dále jednorázovými náklady vynaloženými na osvojení nových produktů pro nové zákazníky. V roce 2005 jsme také udělali významný pokrok v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zkvalitnění zejména sociálních podmínek našich zaměstnanců. Jako nejnáročnější akci bych uvedl zahájení rekonstrukce jídelny, která zásadním způsobem zvýší kvalitu stravování našich zaměstnanců v lokalitě Jihlava. Přes tyto úspěchy je nezbytné také vidět řadu nedostatků, které máme, ale které jsou současně pro nás výzvou v roce 2006 tak, abychom splnili cíle, které Vy akcionáři od nás očekáváte. Za představenstvo Strana 3

4 II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY MOTORPAL, a.s. Výroční zpráva společnosti MOTORPAL, a.s. byla sestavena v souladu s požadavky 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví. 1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI MOTORPAL, a.s Údaje společnosti Motorpal, a.s. Obchodní firma: MOTORPAL, a. s. Sídlo: Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 226 Internetová adresa: Údaje o statutárních, dozorčích a vedoucích orgánech společnosti k : Funkce Jméno Představenstvo Předseda Jiří Drlík Místopředseda Pavel Chýňava Člen Petr Veselský Dozorčí rada Předseda Michal Flek Člen Helmut Meyer Člen Petr Szelke Management Generální ředitel Antonín Policar Finanční ředitel Pavel Chýňava Ředitel prodeje Funkce k neobsazena Personální ředitel Pavel Nový Technický ředitel (R&D) Vlastimil Novák Ředitel nákupu Rostislav Slevínský Ředitel facility Petr Matějka Ředitel jakosti Jiří Mrázek Ředitel global sourcing Miroslav Miklín Manažer SBU Diesel Jaroslav Chvojka Manažer SBU Tech. servis Petr Kružík 1.3. Změny ke kterým došlo v průběhu účetního období v statutárních orgánech společnosti: Náhradní řádná valná hromada dne zvolila Dipl. Kfm. Michala Fleka členem dozorčí rady. Strana 4

5 Dozorčí rada dne zvolila Dipl. Kfm. Michala Fleka předsedou dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti jmenovala dne Helmuta Meyera náhradním členem dozorčí rady Motorpal. Na svoji funkci předsedy a člena představenstva rezignoval dne Ing. Jiří Drlík MBA. Dozorčí rada na svém zasedání dne zvolila Ing. Jaroslava Chvojku členem představenstva. Představenstvo společnosti zvolilo na svém zasedání dne Ing. Pavla Chýňavu předsedou představenstva a Ing. Jaroslava Chvojku místopředsedou představenstva Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti stav k Organizační strukturu společnosti tvoří tři maticově uspořádané strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (dále jen SBU ), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility, které jsou začleněny do samostatné SBU. Org. jednotka Působnost Výrobní program SBU Správa SBU Diesel SBU Technický servis lokalita Jihlava lokality Jihlava, Jemnice, Batelov a Velké Meziříčí lokalita Jihlava Management, vývojové, prodejní, nákupní a ostatní správní činnosti Vstřikovače a vstřikovací trysky, vstřikovací čerpadla a jejich komponenty, díly pro automobilový průmysl Přípravky, nářadí a měřidla, výroba a opravy jednoúčelových strojů SBU Magnety lokalita Světlá Hora Feritové magnety, komponenty pro DC motory K došlo sloučením stávajících SBU 2 Trysky, SBU 3 Čerpadla a SBU 4 Autodíly ke vzniku nového SBU Diesel. K témuž datu vzniklo nové SBU Magnety v lokalitě Světlá Hora. V průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku došlo k přestěhování výroby autodílů z lokality Havlíčkův Brod do lokality Jihlava. Uvolněný areál v H. Brodě je nabízen k prodeji Osoby, ve kterých má Motorpal, a.s. k přímou nebo nepřímou účast, činící nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta Obchodní firma: Teniscentrum Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Mostecká 3700/24 PSČ: Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 2409 Podíl na základním kapitálu: 12,6 % - přímá účast Strana 5

6 1.5. Informace o emitovaných cenných papírech Emitované cenné papíry stav k Druh: akcie kmenová Forma: listinná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: ,- Kč ISIN: CZ Obchodování akcií na veřejných trzích: - RM-Systém, a.s. (dne byla tato emise vyřazena z obchodování na RM-Systém na základě rozhodnutí ředitele tohoto veřejného trhu) - Burza cenných papírů Praha, a.s. (dne byla tato emise vyřazena z obchodování na Burze CP Praha na základě rozhodnutí tohoto organizátora veřejného trhu) Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne snížen o tis. Kč na novou výši tis. Kč, a to zrušením akcií, které měl Motorpal, a.s. ve svém vlastnictví. Vrchní soud v Olomouci dne definitivně zrušil předběžné opatření vydané Krajským soudem v Brně dne , který na základě návrhu společnosti Traianus, s.r.o. zakázal provádět kroky směřující k přeměně podoby akcií. Ve věci žaloby na neplatnost bodu usnesení valné hromady Krajský soud v Brně dosud neučinil žádné rozhodnutí. Byla zahájena přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodli akcionáři na valné hromadě dne Dne byla zrušena zaknihovaná emise a bylo zahájeno vydávání listinných akcií Veřejná nabídka převzetí V roce 2005 ani v účetním období předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem Struktura hlavních akcionářů Motorpal, a.s. Společnost Motorpal, a.s. měla k ( tj. k datu zrušení zaknihované emise ) následující strukturu akcionářů s uvedením akcionářů majících podíl na základním kapitálu větší než 5%: Název Sídlo Podíl na základním kapitálu 1 Indurain Partners, Ltd. Finchley Road,London NW117TJ 35,11 % 2 Diesel Invest, Ltd. Albert Place, London N31QA 32,38 % 3 Ostatní 32,51 % CELKEM 100 % Strana 6

7 1.7. Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy) Dle stavu věci známého představenstvu společnosti nebyl od do ve vztahu ke společnosti MOTORPAL, a.s., žádný subjekt v pozici ovládající osoby dle obchodního zákoníku, 66a (o ovládajících a ovládaných osobách) zákona č. 513/1991 Sb. 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 2.1. Činnost společnosti v roce 2005 Hodnocení úspěchu prodeje V roce 2005 se celkové tržby společnosti Motorpal, a.s. navýšily proti roku 2004 o téměř 7% na mczk. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč) Podařilo se splnit obchodní plán prodeje i přes nepříznivý vývoj kurzu koruny, která posílila vůči proti předcházejícímu roku o téměř 7%. Vzhledem k tomu, že Motorpal, a.s. 80% z celkových tržeb vyváží a z tohoto exportu je 81% na trhy eurozony, tak se tento trend významně podílí na snižování prodejních marží. Na eliminaci tohoto negativního vlivu společnost realizovala hedgingové operace, které částečně kompenzovaly ztráty z tohoto titulu ve finančním výsledku hospodaření. Tržby z exportu (v tis. Kč) Strana 7

8 Z hlediska zákazníků se v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 podařilo navýšit prodeje pro klíčové firmy v segmentu OEM celkem o 9%. Jednalo se zejména o zákazníků Deutz, Zetor, Steyr, J. Deere, Škoda Auto. Naopak prodeje poklesly u firmy Andoria vzhledem k výpadkům objednávek u koncového zákazníka na ruském trhu a u firmy Wabco. Z hlediska produktů se v roce 2005 podařilo navýšit prodeje u segmentu vstřikovacích jednotek, vstřikovacích čerpadel jedno a dvouválcových, podávacích čerpadel a vstřikovačů. Pokles prodejů byl zejména u trysek, vstřikovacích čerpadel víceválcových. Hodnocení úspěchu profitability V roce 2005 došlo k výraznému obratu ve tvorbě hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl z tis. Kč na tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč) Plánovaný zisk ve výši 22 mczk byl tak splněn na 70%. Jeho nesplnění bylo zejména ovlivněno neplánovanými aktivitami transformačního charakteru uzavření lokality Havlíčkův Brod a stěhování výrobních kapacit zejména do lokality Jihlava. Dále v souvislosti s novými projekty byly vynaloženy neplánované náklady na zahájení výroby nových produktů. A v neposlední řadě došlo k celé řadě nárůstu cen promítajících se do všech položek nákladů, zejména energií. Hospodářský výsledek po zdanění se zvýšil v porovnání s rokem 2004 z tis. Kč na tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) Co se týká hodnocení změny nákladové struktury došlo ve srovnání s rokem 2004 k výraznému nárůstu nákladů na materiál a energie o 21%, tj. o 90 mil. Kč. Poměr k výkonům se změnil z 33,6% v roce 2004 na 37% v roce Je to důsledek především změny sortimentu prodeje, včleněním SBU 6 a pokračujícím nárůstem cen všech energií. Strana 8

9 Částečně je toto navýšení způsobeno i realizovaným outsourcingem části výrobního procesu a související změnou nákladové struktury ve výkazu zisku a ztrát. Náklady na služby meziročně narostly o 11%, tj. o 25,5 mil. Kč, poměr k výkonům se změnil z 17,6% v roce 2004 na 17,8% v roce Je to dáno především vlivem nárůstu výkonů a dále cen, zejména ropy a v neposlední řadě pořizováním strojního vybavení formou leasingu. Osobní náklady narostly oproti roku 2005 o 4%, tj. o 18,3 mil. Kč, poměr k výkonům se změnil z 35% na 33,2%. Průměrný výdělek narostl o 5% z na Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zvýšil z na Toto navýšení odpovídá zvýšení výkonů firmy a organizačním změnám. Odpisy majetku meziročně poklesly o 4%, tj. o 8,3 mil. Kč, poměr k výkonům se snížil z 15,2% na 13,3%. Pokles je dán především pořizováním nových strojních investic formou leasingu a dále odprodejem nepotřebného či nevyužívaného majetku. V roce 2005 jsou významným zdrojem hospodářského výsledku finanční výnosy. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z derivátových operací a kurzové zisky. Hodnocení úspěchu řízení aktiv a pasiv Co se týká hodnocení bilančních položek došlo v roce 2005 k výraznému 6-ti% nárůstu oběžných aktiv, zejména u všech druhů zásob. Tyto nárůsty jsou vyvolány nárůstem výkonů koncem roku 2005 vzhledem k očekávaným nárůstům prodejů na začátku roku Dále se zde projevilo opatření vedoucí k zlepšení plynulosti dodávek klíčovému zákazníku Deutz v podobě zřízení konsignačního skladu hotových výrobků. V oblasti krátkodobých pohledávek došlo k poklesu o 10% zejména vlivem splacení pohledávky za ovládající a řízenou osobou k níž došlo v průběhu roku Obchodní pohledávky narostly vlivem nárůstu prodejů vybraným zákazníkům. Podařilo se snížit pohledávky po splatnosti. Významnou událostí roku 2005, která ovlivnila stranu pasiv bylo snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií jejichž hodnota byla přesunuta do položky emisní ážio. V průběhu roku došlo na základě rozhodnutí valné hromady k realizaci přeměny zaknihovaných akcií do listinné podoby. V položce cizích zdrojů byla významně snížena výše bankovního úvěru o 41 mil.kč na 342 mil. Kč k Celková hodnota krátkodobých závazků se zvýšila zejména zvýšením závazků z obchodního styku vlivem nárůstu tržeb a dále prodloužením lhůt splatností u dodavatelů, které se tak částečně přiblížily lhůtám obvyklým u zákazníků Motorpal, a.s Stav majetku společnosti Stav majetku společnosti byl ověřen k fyzickou a dokladovou inventarizací. Zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány do účetního období Nabyté vlastní akcie Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Strana 9

10 3. ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ MOTORPAL, a.s Údaje o výrobní činnosti Výrobní program Motorpal, a.s. se od samého počátku zabývá výrobou vstřikovacích zařízení, ale i celým systémem vstřikování paliva: vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, držáky vstřikovacích trysek, palivové filtry a servisní a testovací zařízení. Hlavní výroba je založena na třískovém obrábění polotovarů (profily, výkovky a odlitky), na finálním obrábění (broušení, honování), tepelném zpracování a povrchových úpravách. Nově utvořené SBU Magnety, jako tradiční výrobce magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů, je dodavatelem komponentů do DC motorů zejména pro automobilový průmysl. Strategickým zaměřením společnosti je výroba komponentů pro automobilový průmysl, která se dělí do dvou základních větví: výrobní program Diesel a výrobní program Autodíly. Výrobní program Diesel vstřikovací soupravy, trysky, elementy a vstřikovače pro naftové motory Výrobní program Autodíly vyvažovací hřídele, komponenty brzdových systémů a převodovek komponenty pro DC motory Výrobní program SBU Diesel vstřikovací trysky o použití: dělí se do dvou základních skupin DOP/DLLA dlouhé trysky a DCe/DN/BDN krátké trysky, celý sortiment trysek je dodáván pro vlastní montáž vstřikovačů a jako náhradní díly do vlastních, ale také zahraničních vstřikovacích zařízení o klíčoví zákazníci: Agroad, Englotech, DTP Motorteile, Vertexcel, Delphi vstřikovače a tužkové vstřikovače o použití: vstřikovač se dodává jako samostatný komponent pro dieslové motory o klíčoví zákazníci: Deutz, Zetor, Tatra, Andoria, Englotech, Duap, víceválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro těžká a lehká užitková silniční vozidla, traktory, zemědělské a stavební stroje, lodní motory, drážní motory a generátory o klíčoví zákazníci: Deutz, Andoria, Cummins, John Deere, Zetor, Koel, Alta jednoválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro zemědělskou a stavební techniku, kompresory, generátory o klíčoví zákazníci: Deutz sdružené vstřikovací jednotky o použití: automobilové a lodní motory, speciální aplikace o klíčoví zákazníci: Steyr Motors Strana 10

11 elementy o použití: vstřikovací jednotky, tvořeny pístem a válcem, vytvářející tlak pro vstřikování paliva, jsou určeny pro vlastní montáž čerpadel i pro náhradní spotřebu jak vlastních, tak i cizích aplikací o klíčoví zákazníci: Agroad, DTP Motorteile, Vertexcel vyvažovací hřídele o použití: součást vyvažovacího systému spalovacího motoru o zákazníci: Volkswagen, Škoda Auto dílce pro brzdové systémy o použití: komponenty brzdových systémů nákladních automobilů o zákazníci: Wabco komponenty převodovky o použití: komponenty převodovek těžké techniky o zákazníci: ZF Steyr Výrobní program SBU Magnety feritové magnety o použití: součást stejnosměrných (DC) motorů u automobilů, další použití ve strojírenství, elektrotechnice, zdravotnictví o klíčoví zákazníci: Visteon, ZEM, Zelmer, Fermag, Brugger 3.2. Údaje o tržbách Základní rozdělení tržeb tis. Kč / období Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tuzemsko Export Export % 59% 75% 80% z toho EUR (%) 80% 68% 77% z toho USD (%) 18% 14% 18% z toho ostatní (%) 2% 18% 5% Strana 11

12 3.2.2 Vývoj tržeb dle sortimentu Tržby dle sortimentu tržby v mil. Kč tis. ks tržby tis. ks tržby tis. ks tržby vstřikovače tužkové vstřikovače trysky dlouhé trysky krátké díly Duap Celkem Trysky, vstřikovače vstřikovací čerpadlo víceválcové vstřikovací čerpadlo 1+2 válcové vstřikovací jednotky Steyr přesuvníky dopravní čerpadla elementy ostatní Celkem Čerpadla vyvažovací hřídel (Škoda Auto) ZF Steyr Wabco ostatní Celkem Autodíly Ostatní tržby (SBU 1, 5, 6) Celkem Motorpal Vývoj tržeb dle odběratelů Sumarizace prodeje dle zákazníků v tis. Kč tržby tržby tržby DEUTZ AG STEYR MOTORS GmbH Zetor, a.s John Deere ENGLOTECH CO LTD AGROAD,s.r.o ŠKODA AUTO a.s "ANDORIA-MOT" SPOL.Z O.O WABCO Radbremsen GMBH DTP MOTORTEILE GMBH ALTA,a.s VERTEXCEL DIESELECTRA S.p.A TATRA, a.s DUAP AG CUMMINS INDIA LTD KOEL ROBERT BOSCH AG AMEX,spol.s r.o TORFIN,spol.s r.o ostatní Celkem Strana 12

13 Obchodní obrat společnosti narostl v roce 2005 proti roku 2004 o 7 %. Nárůst obratu byl způsoben navýšením objemu dodávek pro firmu Deutz (motor 2011), Steyr Motors a oživením dodávek pro firmy John Deere (navýšení prodeje motorů S250), Zetor (navýšení prodeje traktorů v Polsku, Německu a USA/Kanadě) a Agroad. Skladba vyráběného sortimentu se výrazně posunula ve prospěch vyšších montážních celků u OEM zákazníků čerpadel a vstřikovačů (Deutz, Steyr Motors, Zetor, John Deere). Podíl přímého a nepřímého exportu se pohyboval na úrovni 88 %, mírně se ale měnila struktura exportu navýšení OEM prodejů do Německa (Deutz), Rakouska (Steyr Motors) a USA (John Deere) vyvažovalo celkově snížený objem dodávek komponentů na trh náhradní spotřeby (DTP Motorteile, Monark Diesel, Vetexcel...) Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Motorpal, a.s. Budovy Stavby Pozemky Lokalita výměra PC ZC PC ZC v tis. m2 tis. Kč Jihlava Jemnice Havlíčkův Brod Telč Batelov Velké Meziříčí MOTORPAL a.s Nevyužité budovy a stavby jsou nabízeny k pronájmu nebo prodeji. Nemovitosti v tržním ocenění 361 mil. Kč byly použity k zajištění úvěru u ABN AMRO N.V Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta Není takových Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta Co se týká významných soudních sporů vedených proti společnosti Motorpal a.s. z minulých období, zůstává v evidenci prakticky jediný významnější spor, a to společně podaná žaloba společností Monark Diesel GmbH & Co. a společností HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. Spor nebyl dosud ukončen. Jedná se o složité technické posouzení uplatněných reklamací a výsledek sporu proto nelze předpokládat. V průběhu roku 2005 nezahájila společnost Motorpal, a.s. žádný soudní spor, který by svým rozsahem měl významný dopad na společnost, ani neeviduje žádný nově zahájený významný spor vedený proti společnosti. Strana 13

14 3.6. Údaje o investicích Investiční rozvoj společnosti byl v roce 2005 zabezpečován jak z vlastních zdrojů, tak i formou leasingu ( tis. Kč). Struktura investic dle účetní kategorie NEHMOTNÉ INVESTICE Nemovitosti Stroje a zařízení Ostatní DHM HMOTNÉ INVESTICE FINANČNÍ INVESTICE CELKEM z toho leasing Investice byla zaměřeny zejména na nové technologie do programů Deutz 2011, PSA a dále na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výroby Informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsou významné Vývoj směřoval zejména do oblastí: - aplikace vstřikovacích čerpadel Mi pro ruský trh - vstřikovače a trysky pro Peugeot, SA - rozšíření náhrad typů trysek a vstřikovačů - rozšíření modifikací elementů - využití elektronického vstřikování pro splnění emisních předpisů COM 3/EURO vstřikovacího zařízení pro firmu JOHN DEERE - vstřikovacích zařízení pro firmu DEUTZ - práce na konceptu malé elektronizace (MERCER) - práce na vývoji EPP 3.8. Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti Určitá rizika, jichž si je management společnosti vědom a pracuje na jejich minimalizaci, jsou: - růst ceny vstupních surovin zejména oceli a ropných derivátů implementace materiálových doložek do významných kontraktů se zákazníky - posílení kurzu koruny vůči EUR a USD, vzhledem k vysokému podílu vývozu - realizace zajištění proti kurzovému riziku a implementace kurzových doložek do významných kontraktů se zákazníky - vznik nedobytných pohledávek individuální opatření dle stanoveného zákaznického ratingu a pojištění pohledávek u společnosti Atradius 3.9. Údaje o přerušeních v podnikání V průběhu roku 2005 nedošlo k přerušení podnikání. Strana 14

15 3.10. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců podle druhů činnosti: Druh podnikatelské činnosti výroba vstřikovacího zařízení a dílců tepelné zpracování kovů výroba strojů, nástrojů a přípravků výroba odlitků výzkumné a vývojové práce poskytování ubytovacích služeb správa CELKEM ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI Zaměstnanost se v jednotlivých organizačních jednotkách vyvíjela následovně: (průměrné přepočtené počty zaměstnanců za rok): Organizační jednotka D THP Celkem D THP Celkem D THP Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Magnety Celkem a.s Skutečné stavy pracovníků k : D D Org. jednotka THP ostatní CELKEM jednicoví režijní Správa a.s Trysky Čerpadla Autodíly Technický servis Magnety CELKEM Strana 15

16 4. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI MOTORPAL, a.s Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období: tis. Kč Rok základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozdělený zisk minulých období neuhrazená ztráta minulých období hospodářský výsledek vlastní kapitál celkem Změny v oblasti vlastního kapitálu vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti, z rozdělení zisku dosaženého v roce 2004 a z přecenění forwardů uzavřených na roky 2006 a Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii V připojené tabulce je uvedený hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na 1 akcii (za poslední tři účetní období): Rok zisk na akcii (Kč) Výše dividendy za poslední tři období Za poslední tři účetní období (2003, 2004, 2005) nebyla dividenda vyplácena Změny v přijatých úvěrech V roce 2005 došlo k obnovení krátkodobého úvěru poskytnutého ABN AMRO Bank N.V. v celkovém objemu 11,8 mil. EUR. Strana 16

17 4.5. Údaje o přijatých bankovních a jiných úvěrech: Věřitel ABN AMRO Bank N.V. Typ úvěru opakovatelný nezávazný úvěr Druh úvěru krátkodobý Limit úvěru ,- CZK Měny čerpání CZK, EUR Datum pořízení K čerpáno EUR Způsob zajištění nemovitosti, pohledávky, blankosměnka 4.6. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2006 V roce 2006 je strategickým záměrem splnit plán prodeje výrobků a služeb společnosti Motorpal, a.s. ve výši mil. Kč, a zisk ve výši 39 mil. Kč. Uvedených výsledků zamýšlí společnost docílit s zaměstnanci. Klíčovými zákazníky pro rok 2006 zůstávají firmy Deutz AG, Steyr, Zetor. Společnost plánuje celkový objem investic a oprav na úrovni srovnatelné s předchozími roky. V roce 2006 plánuje vedení společnosti dále pokračovat ve strategických restrukturalizačních aktivitách s cílem transformovat Motorpal, a.s. do podoby umožňující obstát v prostředí globální konkurence. Strana 17

18 5. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 5.1. Výroční zpráva Ing. Pavel Chýňava, předseda představenstva společnosti Motorpal, a.s. a Ing. Petr Veselský, člen představenstva společnosti Motorpal, a.s. prohlašují, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta Motorpal, a.s. a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. V Jihlavě dne Ověření účetní závěrky HZ Praha, spol. s r. o. licence KA ČR č. 31 Kodaňská 46, Praha 10 Společnost HZ Praha, spol. s r. o. ověřovala účetní závěrku společnosti Motorpal, a.s. za poslední tři účetní období. Strana 18

19 FINANČNÍ ČÁST výsledky hospodaření za rok 2005 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22

23 Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

26 Strana 26

27 Strana 27

28 P Ř ĺ L O H A K ÚČETNĺ ZÁVĚRCE K v plném rozsahu V Jihlavě: Strana 28

29 1. POPIS ÚČETNĺ JEDNOTKY OBECNÉ ÚDAJE Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava akciová společnost výroba vstřikovacího zařízení naftových motorů výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel Datum vzniku obch. společnosti: 29. prosince 1990 Změny v zápise v Obchodním rejstříku v roce 2005: Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku - člena dozorčí rady p. Helmuta Meyera. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku - předsedy představenstva Ing. Jiřího Drlíka, MBA. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, který se týkal zápisu a výmazu statutárních orgánů. Zapsáni byli místopředseda představenstva Ing. Pavel Chýňava a člen představenstva Ing. Petr Veselský. Vymazáni byli místopředseda představenstva p. Rostislav Slevínský a člen představenstva Ing. Pavel Chýňava. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, ve kterém došlo ke změně základního kapitálu a počtu akcií. Vymazány byly zápisy: ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a základní kapitál ,-, splaceno 100%. Zapsány byly zápisy: ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a základní kapitál ,- Kč, splaceno 100%. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, který se týkal výmazu adresy společnosti Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ a zápisu nové adresy Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, ve kterém došlo ke změně adresy společnosti a změně ve statutárních orgánech. Zapsán byl člen dozorčí rady Dipl.kfm. Michal Flek a nová adresa Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Vymazán byl předseda dozorčí rady p. Jiří E. Huebner a adresa Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: K datu byla na základě usnesení valné hromady ze dne o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou zrušena zaknihovaná emise akcií. Společnost Motorpal, a.s. měla k datu zrušení zaknihované emise, tj. k , následující strukturu akcionářů, kteří se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: Indurain Partners, Ltd. 35,11 %, Diesel Invest, Ltd. 32,38 %. Počínaje nemá společnost Motorpal, a.s. jako emitent listinných akcií, informace o tom, kdo byl nebo je jejím akcionářem. Výjimku tvoří data konání valných hromad, kde se přítomní akcionáři zapisují do prezenční listiny. Samostatná zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 je součástí Výroční zprávy. Strana 29

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více