MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MOTORPAL, a.s. za rok 2005 MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava, IČ:

2 I. ÚVOD II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY MOTORPAL, a.s. 1. Údaje o společnosti 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 3. Údaje o činnosti společnosti 4. Údaje o finanční situaci společnosti 5. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ za období 2005 IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V. ZPRÁVA AUDITORA VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Strana 2

3 I. ÚVOD Vážení akcionáři, V úvodu mi dovolte připomenout, že rok 2006 je rokem, kdy naše společnost Motorpal a.s. slaví 60 let od založení. V současném světě však tato dlouholetá tradice nic nezaručuje z hlediska budoucnosti, pouze potvrzuje, že to co děláme, děláme do této doby úspěšně a je tu jistá pravděpodobnost, že tomu tak bude i v budoucnu. Pokud bych měl zhodnotit rok loňský, tak bych jej charakterizoval jako rok, který byl pro naši společnost opět obdobím, kdy jsme se museli vypořádat s celou řadou operativních problémů, které nám však nezabránily dosáhnout stanovených strategických cílů. Podařilo se nám stejně jako v roce 2004 naplnit jeden z našich klíčových strategických záměrů, kterým je navýšit prodej klíčovým zákazníkům v segmentu originálních výrobců zařízení, tzv.oem. Úspěšná realizace této strategie nám dává nezbytnou jistotu a životaschopnost v střednědobém pohledu a dále umožňuje, společně s našimi zákazníky, rozvíjet nová avšak časově náročná řešení a zajistit tak budoucnost firmy v dlouhodobém horizontu. Oceněním úspěšnosti této nastavené strategie bylo mimo jiné získání 5. místa v soutěži Exportér roku, kategorie největší nárůst exportu V průběhu roku 2005 jsme museli přijmout řadu mnohdy nepopulárních opatření ke splnění dalšího klíčového strategického záměru. Tímto je kontinuální zeštíhlování struktury společnosti vedoucí ke zvýšení celkové flexibility a produktivity jako nezbytného předpokladu pro udržení naší konkurenceschopnosti na globálním trhu, na kterém soutěžíme o úspěch. Zároveň si dobře uvědomujeme, že pro zajištění dlouhodobé perspektivy firmy jsou nutná nejenom opatření vedoucí k co nejnižším výrobním a správním nákladům, ale také schopnost nabídnout nová inovativní řešení, v kterých naši zákazníci uvidí přidanou hodnotu a budou ochotni ji ocenit svou loayalitou a penězi. U tohoto strategického záměru se podařilo dokončit a otestovat technická řešení MERCER a EPP, která umožňují našim produktům splnit parametry TIER III/III A a EURO IV. Kromě výše uvedených strategických aktivit se i přes pokračující posilování koruny vůči podařilo splnit plán prodeje. Co se týká plánu zisku, tak jeho plnění bylo částečně ovlivněno neplánovanými transformačními náklady spojenými s uzavřením lokality Havlíčkův Brod a dále jednorázovými náklady vynaloženými na osvojení nových produktů pro nové zákazníky. V roce 2005 jsme také udělali významný pokrok v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zkvalitnění zejména sociálních podmínek našich zaměstnanců. Jako nejnáročnější akci bych uvedl zahájení rekonstrukce jídelny, která zásadním způsobem zvýší kvalitu stravování našich zaměstnanců v lokalitě Jihlava. Přes tyto úspěchy je nezbytné také vidět řadu nedostatků, které máme, ale které jsou současně pro nás výzvou v roce 2006 tak, abychom splnili cíle, které Vy akcionáři od nás očekáváte. Za představenstvo Strana 3

4 II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY MOTORPAL, a.s. Výroční zpráva společnosti MOTORPAL, a.s. byla sestavena v souladu s požadavky 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví. 1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI MOTORPAL, a.s Údaje společnosti Motorpal, a.s. Obchodní firma: MOTORPAL, a. s. Sídlo: Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 226 Internetová adresa: Údaje o statutárních, dozorčích a vedoucích orgánech společnosti k : Funkce Jméno Představenstvo Předseda Jiří Drlík Místopředseda Pavel Chýňava Člen Petr Veselský Dozorčí rada Předseda Michal Flek Člen Helmut Meyer Člen Petr Szelke Management Generální ředitel Antonín Policar Finanční ředitel Pavel Chýňava Ředitel prodeje Funkce k neobsazena Personální ředitel Pavel Nový Technický ředitel (R&D) Vlastimil Novák Ředitel nákupu Rostislav Slevínský Ředitel facility Petr Matějka Ředitel jakosti Jiří Mrázek Ředitel global sourcing Miroslav Miklín Manažer SBU Diesel Jaroslav Chvojka Manažer SBU Tech. servis Petr Kružík 1.3. Změny ke kterým došlo v průběhu účetního období v statutárních orgánech společnosti: Náhradní řádná valná hromada dne zvolila Dipl. Kfm. Michala Fleka členem dozorčí rady. Strana 4

5 Dozorčí rada dne zvolila Dipl. Kfm. Michala Fleka předsedou dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti jmenovala dne Helmuta Meyera náhradním členem dozorčí rady Motorpal. Na svoji funkci předsedy a člena představenstva rezignoval dne Ing. Jiří Drlík MBA. Dozorčí rada na svém zasedání dne zvolila Ing. Jaroslava Chvojku členem představenstva. Představenstvo společnosti zvolilo na svém zasedání dne Ing. Pavla Chýňavu předsedou představenstva a Ing. Jaroslava Chvojku místopředsedou představenstva Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti stav k Organizační strukturu společnosti tvoří tři maticově uspořádané strategické podnikatelské jednotky - strategic business unit - (dále jen SBU ), které tvoří samostatné výrobní celky z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly. Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility, které jsou začleněny do samostatné SBU. Org. jednotka Působnost Výrobní program SBU Správa SBU Diesel SBU Technický servis lokalita Jihlava lokality Jihlava, Jemnice, Batelov a Velké Meziříčí lokalita Jihlava Management, vývojové, prodejní, nákupní a ostatní správní činnosti Vstřikovače a vstřikovací trysky, vstřikovací čerpadla a jejich komponenty, díly pro automobilový průmysl Přípravky, nářadí a měřidla, výroba a opravy jednoúčelových strojů SBU Magnety lokalita Světlá Hora Feritové magnety, komponenty pro DC motory K došlo sloučením stávajících SBU 2 Trysky, SBU 3 Čerpadla a SBU 4 Autodíly ke vzniku nového SBU Diesel. K témuž datu vzniklo nové SBU Magnety v lokalitě Světlá Hora. V průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku došlo k přestěhování výroby autodílů z lokality Havlíčkův Brod do lokality Jihlava. Uvolněný areál v H. Brodě je nabízen k prodeji Osoby, ve kterých má Motorpal, a.s. k přímou nebo nepřímou účast, činící nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta Obchodní firma: Teniscentrum Jihlava, a.s. Sídlo: Jihlava, Mostecká 3700/24 PSČ: Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 2409 Podíl na základním kapitálu: 12,6 % - přímá účast Strana 5

6 1.5. Informace o emitovaných cenných papírech Emitované cenné papíry stav k Druh: akcie kmenová Forma: listinná Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Celkový objem emise: ,- Kč ISIN: CZ Obchodování akcií na veřejných trzích: - RM-Systém, a.s. (dne byla tato emise vyřazena z obchodování na RM-Systém na základě rozhodnutí ředitele tohoto veřejného trhu) - Burza cenných papírů Praha, a.s. (dne byla tato emise vyřazena z obchodování na Burze CP Praha na základě rozhodnutí tohoto organizátora veřejného trhu) Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne snížen o tis. Kč na novou výši tis. Kč, a to zrušením akcií, které měl Motorpal, a.s. ve svém vlastnictví. Vrchní soud v Olomouci dne definitivně zrušil předběžné opatření vydané Krajským soudem v Brně dne , který na základě návrhu společnosti Traianus, s.r.o. zakázal provádět kroky směřující k přeměně podoby akcií. Ve věci žaloby na neplatnost bodu usnesení valné hromady Krajský soud v Brně dosud neučinil žádné rozhodnutí. Byla zahájena přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodli akcionáři na valné hromadě dne Dne byla zrušena zaknihovaná emise a bylo zahájeno vydávání listinných akcií Veřejná nabídka převzetí V roce 2005 ani v účetním období předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem Struktura hlavních akcionářů Motorpal, a.s. Společnost Motorpal, a.s. měla k ( tj. k datu zrušení zaknihované emise ) následující strukturu akcionářů s uvedením akcionářů majících podíl na základním kapitálu větší než 5%: Název Sídlo Podíl na základním kapitálu 1 Indurain Partners, Ltd. Finchley Road,London NW117TJ 35,11 % 2 Diesel Invest, Ltd. Albert Place, London N31QA 32,38 % 3 Ostatní 32,51 % CELKEM 100 % Strana 6

7 1.7. Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy) Dle stavu věci známého představenstvu společnosti nebyl od do ve vztahu ke společnosti MOTORPAL, a.s., žádný subjekt v pozici ovládající osoby dle obchodního zákoníku, 66a (o ovládajících a ovládaných osobách) zákona č. 513/1991 Sb. 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 2.1. Činnost společnosti v roce 2005 Hodnocení úspěchu prodeje V roce 2005 se celkové tržby společnosti Motorpal, a.s. navýšily proti roku 2004 o téměř 7% na mczk. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč) Podařilo se splnit obchodní plán prodeje i přes nepříznivý vývoj kurzu koruny, která posílila vůči proti předcházejícímu roku o téměř 7%. Vzhledem k tomu, že Motorpal, a.s. 80% z celkových tržeb vyváží a z tohoto exportu je 81% na trhy eurozony, tak se tento trend významně podílí na snižování prodejních marží. Na eliminaci tohoto negativního vlivu společnost realizovala hedgingové operace, které částečně kompenzovaly ztráty z tohoto titulu ve finančním výsledku hospodaření. Tržby z exportu (v tis. Kč) Strana 7

8 Z hlediska zákazníků se v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 podařilo navýšit prodeje pro klíčové firmy v segmentu OEM celkem o 9%. Jednalo se zejména o zákazníků Deutz, Zetor, Steyr, J. Deere, Škoda Auto. Naopak prodeje poklesly u firmy Andoria vzhledem k výpadkům objednávek u koncového zákazníka na ruském trhu a u firmy Wabco. Z hlediska produktů se v roce 2005 podařilo navýšit prodeje u segmentu vstřikovacích jednotek, vstřikovacích čerpadel jedno a dvouválcových, podávacích čerpadel a vstřikovačů. Pokles prodejů byl zejména u trysek, vstřikovacích čerpadel víceválcových. Hodnocení úspěchu profitability V roce 2005 došlo k výraznému obratu ve tvorbě hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl z tis. Kč na tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč) Plánovaný zisk ve výši 22 mczk byl tak splněn na 70%. Jeho nesplnění bylo zejména ovlivněno neplánovanými aktivitami transformačního charakteru uzavření lokality Havlíčkův Brod a stěhování výrobních kapacit zejména do lokality Jihlava. Dále v souvislosti s novými projekty byly vynaloženy neplánované náklady na zahájení výroby nových produktů. A v neposlední řadě došlo k celé řadě nárůstu cen promítajících se do všech položek nákladů, zejména energií. Hospodářský výsledek po zdanění se zvýšil v porovnání s rokem 2004 z tis. Kč na tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč) Co se týká hodnocení změny nákladové struktury došlo ve srovnání s rokem 2004 k výraznému nárůstu nákladů na materiál a energie o 21%, tj. o 90 mil. Kč. Poměr k výkonům se změnil z 33,6% v roce 2004 na 37% v roce Je to důsledek především změny sortimentu prodeje, včleněním SBU 6 a pokračujícím nárůstem cen všech energií. Strana 8

9 Částečně je toto navýšení způsobeno i realizovaným outsourcingem části výrobního procesu a související změnou nákladové struktury ve výkazu zisku a ztrát. Náklady na služby meziročně narostly o 11%, tj. o 25,5 mil. Kč, poměr k výkonům se změnil z 17,6% v roce 2004 na 17,8% v roce Je to dáno především vlivem nárůstu výkonů a dále cen, zejména ropy a v neposlední řadě pořizováním strojního vybavení formou leasingu. Osobní náklady narostly oproti roku 2005 o 4%, tj. o 18,3 mil. Kč, poměr k výkonům se změnil z 35% na 33,2%. Průměrný výdělek narostl o 5% z na Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zvýšil z na Toto navýšení odpovídá zvýšení výkonů firmy a organizačním změnám. Odpisy majetku meziročně poklesly o 4%, tj. o 8,3 mil. Kč, poměr k výkonům se snížil z 15,2% na 13,3%. Pokles je dán především pořizováním nových strojních investic formou leasingu a dále odprodejem nepotřebného či nevyužívaného majetku. V roce 2005 jsou významným zdrojem hospodářského výsledku finanční výnosy. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z derivátových operací a kurzové zisky. Hodnocení úspěchu řízení aktiv a pasiv Co se týká hodnocení bilančních položek došlo v roce 2005 k výraznému 6-ti% nárůstu oběžných aktiv, zejména u všech druhů zásob. Tyto nárůsty jsou vyvolány nárůstem výkonů koncem roku 2005 vzhledem k očekávaným nárůstům prodejů na začátku roku Dále se zde projevilo opatření vedoucí k zlepšení plynulosti dodávek klíčovému zákazníku Deutz v podobě zřízení konsignačního skladu hotových výrobků. V oblasti krátkodobých pohledávek došlo k poklesu o 10% zejména vlivem splacení pohledávky za ovládající a řízenou osobou k níž došlo v průběhu roku Obchodní pohledávky narostly vlivem nárůstu prodejů vybraným zákazníkům. Podařilo se snížit pohledávky po splatnosti. Významnou událostí roku 2005, která ovlivnila stranu pasiv bylo snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií jejichž hodnota byla přesunuta do položky emisní ážio. V průběhu roku došlo na základě rozhodnutí valné hromady k realizaci přeměny zaknihovaných akcií do listinné podoby. V položce cizích zdrojů byla významně snížena výše bankovního úvěru o 41 mil.kč na 342 mil. Kč k Celková hodnota krátkodobých závazků se zvýšila zejména zvýšením závazků z obchodního styku vlivem nárůstu tržeb a dále prodloužením lhůt splatností u dodavatelů, které se tak částečně přiblížily lhůtám obvyklým u zákazníků Motorpal, a.s Stav majetku společnosti Stav majetku společnosti byl ověřen k fyzickou a dokladovou inventarizací. Zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány do účetního období Nabyté vlastní akcie Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Strana 9

10 3. ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ MOTORPAL, a.s Údaje o výrobní činnosti Výrobní program Motorpal, a.s. se od samého počátku zabývá výrobou vstřikovacích zařízení, ale i celým systémem vstřikování paliva: vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, držáky vstřikovacích trysek, palivové filtry a servisní a testovací zařízení. Hlavní výroba je založena na třískovém obrábění polotovarů (profily, výkovky a odlitky), na finálním obrábění (broušení, honování), tepelném zpracování a povrchových úpravách. Nově utvořené SBU Magnety, jako tradiční výrobce magnetických materiálů a keramických permanentních magnetů, je dodavatelem komponentů do DC motorů zejména pro automobilový průmysl. Strategickým zaměřením společnosti je výroba komponentů pro automobilový průmysl, která se dělí do dvou základních větví: výrobní program Diesel a výrobní program Autodíly. Výrobní program Diesel vstřikovací soupravy, trysky, elementy a vstřikovače pro naftové motory Výrobní program Autodíly vyvažovací hřídele, komponenty brzdových systémů a převodovek komponenty pro DC motory Výrobní program SBU Diesel vstřikovací trysky o použití: dělí se do dvou základních skupin DOP/DLLA dlouhé trysky a DCe/DN/BDN krátké trysky, celý sortiment trysek je dodáván pro vlastní montáž vstřikovačů a jako náhradní díly do vlastních, ale také zahraničních vstřikovacích zařízení o klíčoví zákazníci: Agroad, Englotech, DTP Motorteile, Vertexcel, Delphi vstřikovače a tužkové vstřikovače o použití: vstřikovač se dodává jako samostatný komponent pro dieslové motory o klíčoví zákazníci: Deutz, Zetor, Tatra, Andoria, Englotech, Duap, víceválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro těžká a lehká užitková silniční vozidla, traktory, zemědělské a stavební stroje, lodní motory, drážní motory a generátory o klíčoví zákazníci: Deutz, Andoria, Cummins, John Deere, Zetor, Koel, Alta jednoválcová vstřikovací čerpadla o použití: pro zemědělskou a stavební techniku, kompresory, generátory o klíčoví zákazníci: Deutz sdružené vstřikovací jednotky o použití: automobilové a lodní motory, speciální aplikace o klíčoví zákazníci: Steyr Motors Strana 10

11 elementy o použití: vstřikovací jednotky, tvořeny pístem a válcem, vytvářející tlak pro vstřikování paliva, jsou určeny pro vlastní montáž čerpadel i pro náhradní spotřebu jak vlastních, tak i cizích aplikací o klíčoví zákazníci: Agroad, DTP Motorteile, Vertexcel vyvažovací hřídele o použití: součást vyvažovacího systému spalovacího motoru o zákazníci: Volkswagen, Škoda Auto dílce pro brzdové systémy o použití: komponenty brzdových systémů nákladních automobilů o zákazníci: Wabco komponenty převodovky o použití: komponenty převodovek těžké techniky o zákazníci: ZF Steyr Výrobní program SBU Magnety feritové magnety o použití: součást stejnosměrných (DC) motorů u automobilů, další použití ve strojírenství, elektrotechnice, zdravotnictví o klíčoví zákazníci: Visteon, ZEM, Zelmer, Fermag, Brugger 3.2. Údaje o tržbách Základní rozdělení tržeb tis. Kč / období Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tuzemsko Export Export % 59% 75% 80% z toho EUR (%) 80% 68% 77% z toho USD (%) 18% 14% 18% z toho ostatní (%) 2% 18% 5% Strana 11

12 3.2.2 Vývoj tržeb dle sortimentu Tržby dle sortimentu tržby v mil. Kč tis. ks tržby tis. ks tržby tis. ks tržby vstřikovače tužkové vstřikovače trysky dlouhé trysky krátké díly Duap Celkem Trysky, vstřikovače vstřikovací čerpadlo víceválcové vstřikovací čerpadlo 1+2 válcové vstřikovací jednotky Steyr přesuvníky dopravní čerpadla elementy ostatní Celkem Čerpadla vyvažovací hřídel (Škoda Auto) ZF Steyr Wabco ostatní Celkem Autodíly Ostatní tržby (SBU 1, 5, 6) Celkem Motorpal Vývoj tržeb dle odběratelů Sumarizace prodeje dle zákazníků v tis. Kč tržby tržby tržby DEUTZ AG STEYR MOTORS GmbH Zetor, a.s John Deere ENGLOTECH CO LTD AGROAD,s.r.o ŠKODA AUTO a.s "ANDORIA-MOT" SPOL.Z O.O WABCO Radbremsen GMBH DTP MOTORTEILE GMBH ALTA,a.s VERTEXCEL DIESELECTRA S.p.A TATRA, a.s DUAP AG CUMMINS INDIA LTD KOEL ROBERT BOSCH AG AMEX,spol.s r.o TORFIN,spol.s r.o ostatní Celkem Strana 12

13 Obchodní obrat společnosti narostl v roce 2005 proti roku 2004 o 7 %. Nárůst obratu byl způsoben navýšením objemu dodávek pro firmu Deutz (motor 2011), Steyr Motors a oživením dodávek pro firmy John Deere (navýšení prodeje motorů S250), Zetor (navýšení prodeje traktorů v Polsku, Německu a USA/Kanadě) a Agroad. Skladba vyráběného sortimentu se výrazně posunula ve prospěch vyšších montážních celků u OEM zákazníků čerpadel a vstřikovačů (Deutz, Steyr Motors, Zetor, John Deere). Podíl přímého a nepřímého exportu se pohyboval na úrovni 88 %, mírně se ale měnila struktura exportu navýšení OEM prodejů do Německa (Deutz), Rakouska (Steyr Motors) a USA (John Deere) vyvažovalo celkově snížený objem dodávek komponentů na trh náhradní spotřeby (DTP Motorteile, Monark Diesel, Vetexcel...) Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Motorpal, a.s. Budovy Stavby Pozemky Lokalita výměra PC ZC PC ZC v tis. m2 tis. Kč Jihlava Jemnice Havlíčkův Brod Telč Batelov Velké Meziříčí MOTORPAL a.s Nevyužité budovy a stavby jsou nabízeny k pronájmu nebo prodeji. Nemovitosti v tržním ocenění 361 mil. Kč byly použity k zajištění úvěru u ABN AMRO N.V Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta Není takových Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta Co se týká významných soudních sporů vedených proti společnosti Motorpal a.s. z minulých období, zůstává v evidenci prakticky jediný významnější spor, a to společně podaná žaloba společností Monark Diesel GmbH & Co. a společností HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. Spor nebyl dosud ukončen. Jedná se o složité technické posouzení uplatněných reklamací a výsledek sporu proto nelze předpokládat. V průběhu roku 2005 nezahájila společnost Motorpal, a.s. žádný soudní spor, který by svým rozsahem měl významný dopad na společnost, ani neeviduje žádný nově zahájený významný spor vedený proti společnosti. Strana 13

14 3.6. Údaje o investicích Investiční rozvoj společnosti byl v roce 2005 zabezpečován jak z vlastních zdrojů, tak i formou leasingu ( tis. Kč). Struktura investic dle účetní kategorie NEHMOTNÉ INVESTICE Nemovitosti Stroje a zařízení Ostatní DHM HMOTNÉ INVESTICE FINANČNÍ INVESTICE CELKEM z toho leasing Investice byla zaměřeny zejména na nové technologie do programů Deutz 2011, PSA a dále na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výroby Informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsou významné Vývoj směřoval zejména do oblastí: - aplikace vstřikovacích čerpadel Mi pro ruský trh - vstřikovače a trysky pro Peugeot, SA - rozšíření náhrad typů trysek a vstřikovačů - rozšíření modifikací elementů - využití elektronického vstřikování pro splnění emisních předpisů COM 3/EURO vstřikovacího zařízení pro firmu JOHN DEERE - vstřikovacích zařízení pro firmu DEUTZ - práce na konceptu malé elektronizace (MERCER) - práce na vývoji EPP 3.8. Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti Určitá rizika, jichž si je management společnosti vědom a pracuje na jejich minimalizaci, jsou: - růst ceny vstupních surovin zejména oceli a ropných derivátů implementace materiálových doložek do významných kontraktů se zákazníky - posílení kurzu koruny vůči EUR a USD, vzhledem k vysokému podílu vývozu - realizace zajištění proti kurzovému riziku a implementace kurzových doložek do významných kontraktů se zákazníky - vznik nedobytných pohledávek individuální opatření dle stanoveného zákaznického ratingu a pojištění pohledávek u společnosti Atradius 3.9. Údaje o přerušeních v podnikání V průběhu roku 2005 nedošlo k přerušení podnikání. Strana 14

15 3.10. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců podle druhů činnosti: Druh podnikatelské činnosti výroba vstřikovacího zařízení a dílců tepelné zpracování kovů výroba strojů, nástrojů a přípravků výroba odlitků výzkumné a vývojové práce poskytování ubytovacích služeb správa CELKEM ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI Zaměstnanost se v jednotlivých organizačních jednotkách vyvíjela následovně: (průměrné přepočtené počty zaměstnanců za rok): Organizační jednotka D THP Celkem D THP Celkem D THP Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Magnety Celkem a.s Skutečné stavy pracovníků k : D D Org. jednotka THP ostatní CELKEM jednicoví režijní Správa a.s Trysky Čerpadla Autodíly Technický servis Magnety CELKEM Strana 15

16 4. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI MOTORPAL, a.s Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období: tis. Kč Rok základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozdělený zisk minulých období neuhrazená ztráta minulých období hospodářský výsledek vlastní kapitál celkem Změny v oblasti vlastního kapitálu vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti, z rozdělení zisku dosaženého v roce 2004 a z přecenění forwardů uzavřených na roky 2006 a Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii V připojené tabulce je uvedený hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na 1 akcii (za poslední tři účetní období): Rok zisk na akcii (Kč) Výše dividendy za poslední tři období Za poslední tři účetní období (2003, 2004, 2005) nebyla dividenda vyplácena Změny v přijatých úvěrech V roce 2005 došlo k obnovení krátkodobého úvěru poskytnutého ABN AMRO Bank N.V. v celkovém objemu 11,8 mil. EUR. Strana 16

17 4.5. Údaje o přijatých bankovních a jiných úvěrech: Věřitel ABN AMRO Bank N.V. Typ úvěru opakovatelný nezávazný úvěr Druh úvěru krátkodobý Limit úvěru ,- CZK Měny čerpání CZK, EUR Datum pořízení K čerpáno EUR Způsob zajištění nemovitosti, pohledávky, blankosměnka 4.6. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2006 V roce 2006 je strategickým záměrem splnit plán prodeje výrobků a služeb společnosti Motorpal, a.s. ve výši mil. Kč, a zisk ve výši 39 mil. Kč. Uvedených výsledků zamýšlí společnost docílit s zaměstnanci. Klíčovými zákazníky pro rok 2006 zůstávají firmy Deutz AG, Steyr, Zetor. Společnost plánuje celkový objem investic a oprav na úrovni srovnatelné s předchozími roky. V roce 2006 plánuje vedení společnosti dále pokračovat ve strategických restrukturalizačních aktivitách s cílem transformovat Motorpal, a.s. do podoby umožňující obstát v prostředí globální konkurence. Strana 17

18 5. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 5.1. Výroční zpráva Ing. Pavel Chýňava, předseda představenstva společnosti Motorpal, a.s. a Ing. Petr Veselský, člen představenstva společnosti Motorpal, a.s. prohlašují, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta Motorpal, a.s. a jím vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. V Jihlavě dne Ověření účetní závěrky HZ Praha, spol. s r. o. licence KA ČR č. 31 Kodaňská 46, Praha 10 Společnost HZ Praha, spol. s r. o. ověřovala účetní závěrku společnosti Motorpal, a.s. za poslední tři účetní období. Strana 18

19 FINANČNÍ ČÁST výsledky hospodaření za rok 2005 Strana 19

20 Strana 20

21 Strana 21

22 Strana 22

23 Strana 23

24 Strana 24

25 Strana 25

26 Strana 26

27 Strana 27

28 P Ř ĺ L O H A K ÚČETNĺ ZÁVĚRCE K v plném rozsahu V Jihlavě: Strana 28

29 1. POPIS ÚČETNĺ JEDNOTKY OBECNÉ ÚDAJE Název a sídlo účetní jednotky: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, Jihlava akciová společnost výroba vstřikovacího zařízení naftových motorů výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel Datum vzniku obch. společnosti: 29. prosince 1990 Změny v zápise v Obchodním rejstříku v roce 2005: Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku - člena dozorčí rady p. Helmuta Meyera. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku - předsedy představenstva Ing. Jiřího Drlíka, MBA. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, který se týkal zápisu a výmazu statutárních orgánů. Zapsáni byli místopředseda představenstva Ing. Pavel Chýňava a člen představenstva Ing. Petr Veselský. Vymazáni byli místopředseda představenstva p. Rostislav Slevínský a člen představenstva Ing. Pavel Chýňava. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, ve kterém došlo ke změně základního kapitálu a počtu akcií. Vymazány byly zápisy: ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a základní kapitál ,-, splaceno 100%. Zapsány byly zápisy: ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a základní kapitál ,- Kč, splaceno 100%. Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, který se týkal výmazu adresy společnosti Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ a zápisu nové adresy Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Dne provedl Krajský soud v Brně zápis do obchodního rejstříku, ve kterém došlo ke změně adresy společnosti a změně ve statutárních orgánech. Zapsán byl člen dozorčí rady Dipl.kfm. Michal Flek a nová adresa Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Vymazán byl předseda dozorčí rady p. Jiří E. Huebner a adresa Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: K datu byla na základě usnesení valné hromady ze dne o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou zrušena zaknihovaná emise akcií. Společnost Motorpal, a.s. měla k datu zrušení zaknihované emise, tj. k , následující strukturu akcionářů, kteří se podílejí 20 a více % na základním kapitálu: Indurain Partners, Ltd. 35,11 %, Diesel Invest, Ltd. 32,38 %. Počínaje nemá společnost Motorpal, a.s. jako emitent listinných akcií, informace o tom, kdo byl nebo je jejím akcionářem. Výjimku tvoří data konání valných hromad, kde se přítomní akcionáři zapisují do prezenční listiny. Samostatná zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 je součástí Výroční zprávy. Strana 29

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MOTORPAL, a.s. k 30. 6. 2006 MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava, IČ: 00009296 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7 Strana 8 P Ř Í L O H A K ÚČETNÍ

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice IČ : 00113794 DIČ : CZ00113794 Právní forma: družstvo 38701 Volyně Předmět

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 Sestaveno dne: 19.2.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: obchodní,

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více