o stavu a činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy... 6 Škola a projekty... 7 Větší opravy, rekonstrukce, investice Personální údaje Vzdělávací program školy Počty žáků Hodnocení žáků Přehled o vycházejících žácích PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC DVPP Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Samostudium ICT standard a plán Přehled aktivit naší školy po jednotlivých předmětech Školní psycholog Akce 1. stupně ve školním roce 2013/ KRONIKA akcí ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC 2013/2014 (Ságner) KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2013/ Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Závěr

3 1. Základní údaje o škole VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: adresa: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod Komenského 540, Červený Kostelec telefon/ fax : ředitel: Mgr. Jiří Oleják Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Červený Kostelec právní forma: obec IČO: adresa: náměstí T.G.Masaryka 120, Červený Kostelec Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita 910 žáků, IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 540, Červený Kostelec 2. Komenského 268, Červený Kostelec 3. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3

4 Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 1. Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 910 RED_IZO: ze dne Školní družina kapacita: 188 žáků IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 268, Červený Kostelec 2. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3. Chrby 675, Červený Kostelec Datum změny zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 800 cílová : 800 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 243, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna - výdejna nejvyšší povolený počet stravovaných : 120 IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 4

5 Datum změny od Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jiří Oleják, ředitel Mgr. Miroslav Stodůlka, zástupce pro II. stupeň Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň Ilona Prokopová, účetní Petra Livarová, THP Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ Lubomír Čapek, hlavní školník Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec Ředitel školy statutární orgán Školní jídelna vedoucí školní jídelny Zástupce ŘŠ I. Zástupce ŘŠ II. Hlavní kuchařka Správní zaměstnanci hlavní školník Vychovatelky ŠD Učitelky výchovný poradce I.st učitelé Výchovný poradce II.st Kuchařky, pomocné kuchařky hospodářka, účetní sekretářka Uklízečky školníci 5

6 1.2. Charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky. Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 64 %. Průměrné počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. 21,6, II. st. 23,6, HK 19,6. Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka. Změnou školského zákona došlo k zavedení druhého povinného jazyka.na druhém stupni nám vznikly skupiny žáků v osmém ročníku s třemi hodinami německého a ruského jazyka. V sedmých třídách se začlo s výukou těchto jazyků s dotací dvě hodiny týdně. Sportovní třída nebyla v letošním roce otevřená z důvodu malého počtu zájemců a celkově slabšímu ročníku. Změny ve stavu žáků a zaměstnanců Počet žáků se ve sledovaném období nepatrně zvýšil ( o 5 žáků) na 605 z čehož bylo 308 chlapců. Z MD se vrátila p. Veronika Holubová, která nastoupila do školy ve městě. Na MD odešla a pracovní poměr ukončila p. Judita Špuláková z 1. stupně. Na MD odešla p. Monika Svěcená. Dlouhodobou pracovní neschopnost měla p. Hana Burdychová. K nastoupila MD. Od převzala dvě třídy matematiky a do procesu se vrátila p. Zdena Hofmanová. K nastoupila na 2. stupeň p. Jaroslava Peterková za MD. Do Horního Kostelce nastoupila p. Radka Kolisková jako učitelka 1. stupně. K odešla do soukromé firmy p. Monika Klimešová. Od nastoupila na výuku Aj p. Alena Pácaltová Kocourková. Od 2. 9 do pracovala na 2. stupni na částečný úvazek v Aj p. Kateřina Vachová. Od 2.9. nastoupila do pracovního procesu jako výtvarnice p. Marcela Štrofová Za dlouhodobě nemocného Radka Prouzu zastupoval v druhém pololetí v hodinách tělocviku p. Lukáš Kubeček. 6

7 K byla po dohodě ukončená pracovní smlouva s p. Radko Prouzou. K byla ukončena pracovní smlouva p. Tomáši Krausovi. K odešla do starobního důchodu školnice p. Jarmila Čapková. K30.7. odešla do starobního důchodu uklízečka p. Alena Vodičková. Od nastoupila do školy nová školnice p. Dana Zajíčková. od nastoupila do školy nová uklízečka p. Alena Řemínková. Škola a projekty Učitelé školy se v tomto školním roce opět aktivně podíleli na několika velkých projektech, které byly nastartovány již v předešlém školním roce: EU peníze školám Peníze do interaktivní školy. Projekt běžel od do V měsíci květnu byla schválena závěrečná zpráva o ukončení projektu EU Peníze do škol financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání a vybavení školy novými technickými vymoženostmi datovými projektory, interaktivními tabulemi, novými počítači. Dalším cílem bylo seznámit s těmito technologiemi učitele tak, aby uměli tato zařízení efektivně využívat při své přípravě a v samotné výuce. Závazným výstupem z této části projektu bylo vytvoření a odučení 1080 tzv. digitálních učebních materiálů našimi učiteli. V průběhu 18 měsíců kdy projekt probíhal, přibylo na naší škole - 14 interaktivních tabulí. Cena jedné instalace ( tabule, dataprojektor, SW a instalace) se pohybovala v průměru kolem Kč. - 5 dataprojektorů - 70 nových PC stanic do 4 počítačových učeben - 10 notebooku pro učitele - 1 nový výkonný server Samotní učitelé v rámci projektu absolvovali celkem 62 hodin různých školících aktivit. Žáci vybraných tříd absolvovali 32 hodin aktivní výuky na eliminaci rizikového chování a protidrogové prevence. Celý projekt byl ze 100 % financován prostřednictvím MŠMT z fondů EU. Samotná příprava byla relativně jednoduchá. Vedení dokumentace a řízení projektu byly znatelně složitější, neboť se několikrát změnily podmínky hlavně u výběrových řízení. Přesto rád konstatuji, že toto byl první počin ze strany ministerstva školství, který přinesl do školy spoustu pozitivního a který výrazně šetřil městský rozpočet, neboť celkové náklady projektu byly cca 2.9. mil Kč a na nákup všeho technického vybavení škola využila cca 2 mil Kč. 7

8 Rozumíme penězům. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je naučit děti hospodařit a vyznat se ve finančních produktech, které se na ně valí ze všech médii. Škola tím v předstihu reaguje na vyhlášku MŠ a zavádí do výuky tento typ vzdělávání. Mléko do škol Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Dodavatel Laktea a.s. Ovoce do škol Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Dodavatelem Laktea a.s. Školní psycholog Od působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. K ukončila svoji činnost. Od 1.4. nastoupila nová školní psycholožka Tereza Andělová. K došlo k ukončení financování škol. psychologa z projektu MŠMT RAMPS III. Od se stala školní psycholožka zaměstnancem školy a její financování bylo zajištěno mimořádnou dotací z MŠMT prostřednictvím KÚ Královehradeckého kraje. Poskytuje žákům, rodičům a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt Edison Vize projektu Ve spolupráci s organizací Aiesec Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Jak EDISON probíhá? 5 až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa představí sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země objektivní a otevřený přístup k informacím zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé 8

9 možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce jeden celý týden Mezinárodní výměna Česko -Polsko Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Česko polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit. Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou Euroregionu Glacensis. V tomto školním roce se uskutečnila jedno žákovské setkání v Červeném Kostelci, společná výstava z akcí uskutečněných v rámci projektu a závěrečná konference učitelských sborů obou škol. Za aktívní účast a dobrou spolupráci děkuji hlavně Martinu Vanclovi a Věře Včelišové. Aktivní činnost v projektu byla od května 2011 do října Mezinárodní výměna Česko - Švýcarsko I v tomto školním roce pokračovala již téměř 18letá spolupráce se školou v Kuesnachtu ve Švýcarsku. V únoru odjela na 18denní stáž do Švýcarska p. Sylva Mudrochová (viz její zpráva). VÝMĚNNÁ STÁŽ VE ŠVÝCARSKU V únoru tohoto roku jsem se zúčastnila výměnné stáže učitelů s partnerskou školou v Küsnachtu. Tyto stáže se uskutečňují každý rok. Účastní se jich učitelé německého i anglického jazyka. Jako učitelku tělesné výchovy mne zajímalo vedení a výuka lyžování ve Švýcarsku, a tak 9

10 jsem se první týden zúčastnila lyžařského kurzu Sekundarschule Küsnacht, který se konal v lyžařském areálu Sarn-Heizenberg ve švýcarských Alpách. Sarn je malé středisko určené především pro začátečníky a středně pokročilé, ideální pro výuku lyžování i snowboardingu. Kurz se konal poslední týden jejich prázdnin, účastnily se ho děti ve věku let. Metodika výuky lyžování a snowboardingu je u nás i ve Švýcarsku na srovnatelné úrovni. Další týden jsem vyučovala tělesnou výchovu. Tělesná zdatnost dětí v Küsnachtu i v Červeném Kostelci je při stejném počtu, tzn. 3 hodin týdně, srovnatelná, avšak podmínky pro školní tělesnou výchovu jsou nesrovnatelné. Škola v Küsnachtu využívá dvě velké moderně vybavené tělocvičny s veškerým zázemím. Metody výuky se zásadně neliší. Švýcarské děti jsem učila naši vybíjenou a jiné drobné hry. Volejbalová průprava, která je pro naše žáky běžnou záležitostí už od 6. třídy, byla pro nejstarší dívky úplně nová. Pavání se ve Švýcarsku vyučuje od 1. do 7. třídy. Počet dětí při hodinách TV se pohyboval mezi Způsob hodnocení cvičení např. na gymnastickém nářadí je propracovanější. Známkování ve škole je odlišné od českého. Stupnice má škálu 1-6, přičemž 6 je nejlepší známka. Ve Švýcarsku trvá povinná školní docházka stejně jako u nás devět let. Škola je rozdělena do dvou stupňů. Na prvním stupni jsou žáci od 6 do 12 let (naše 1. až 6. třída) na druhém stupni od 13 do 15 let (naše třída). Uplatňují se zde různé typy vzdělávacích modelů, které si určuje správa každého kantonu sama. Existují tři základní typy. Nejčastější je model, který selektuje žáky podle rozumových schopností. V Küsnachtu jsou žáci rozděleni právě podle tohoto modelu. Měla jsem možnost vidět hodinu biologie v nejslabší skupině žáků. Výuka v této třídě byla pro vyučující i za přítomnosti třídního učitele velmi vyčerpávající. V hodinách německého jazyka jsem prezentovala Českou republiku a město Červený Kostelec. Síla švýcarského systému školství je v jednotnosti pravidel a v důslednosti jejich dodržování. Stále je co objevovat. Znalost jazyka otevírá dveře mezi lidmi a pomáhá pochopit kulturu dané země. Za výměnami žáků i učitelů stojí neustálá několikaletá obětavá práce jak švýcarských, tak českých učitelů. Díky této stáži jsem získala nové jazykové znalosti a cenné profesní zkušenosti. Sylva Mudrochová, Mgr. učitelka ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 18 dětí a 3 vedoucí (Baltz, Regula, Anuk). Od nás odjela do Kuesnachtu a Zurichu delegace 18 dětí pod vedením p.u. Mílové a Vlčkové. Školní Hejnoviny a Školní novinky v Horním Kostelci V letošním školním roce vyšla 3 čísla školního časopis pod vedením p.u. Dagmar Sádovské. Na tvorbě příspěvků se podílely redaktoři 2 stupně. A také vyšla 4 čísla Školních novinek v HK. 10

11 Větší opravy, rekonstrukce, investice O hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce sborovny 2. stupně. Celkové náklady byly cca 240 tis. Kč. Ve dvou třídách 2. stupně byly zrenovované podlahy ( broušení, lakování). Na 1. stupni došlo k výměně kotlů v kotelně a k rekonstrukci topení zbudováním dvou nezávislých okruhů k lepší regulaci vytápění. V 6. třídách došlo k výměně vestavěných skříní, které již dosloužily. Na rekonstrukci se podílela firma p. Pošepného z Dolní Radechové. Vymalovány byly 2 třídy na 2. stupni a na 1 stupni byly opravené sokly ve třídách a vymalovaná chodba, schodiště a sklep. V Horním Kostelci došlo k vybourání výtahové šachty ve školní družině, čímž se zvětšil prostor pro děti. Byly opraveny parkety v tělocvičně. V měsíci září 2013 byla ukončena výměna všech oken a dveří školy. Modernizace školního vybavení a nákup interaktivní techniky. V průběhu roku došlo k vybavení školy další interaktivní technikou. 11

12 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství dohoda vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga školní psycholog Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93 Cizí jazyk 65 Matematika 94 Člověk a jeho svět 87 Hudební výchova 67 Výtvarná výchova 63 Praktické činnosti 29 Tělesná výchova 73 12

13 Volitelné předměty 50 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 64 Cizí jazyk 75 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 66 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Hana Balášová Rj, D, Aj 34 Špuláková Judita 1.st. 1 Burdychová Hana M, Př 13 Bursíková Eva Přír.činnost,vychovat. PO 36 Čejchanová Iva 1.st. 27 Česenek Jan M, F 42 Grohmann Jan F, ICT 10 Grohmannová Jitka 1.st. 16 Hanušová Dagmar Z, Tv 33 Illnerová Jana 1.st. 25 Jansová Věra 1.st. 30 Jiránková Vlasta M, F 26 Klimešová Monika Neaprob. Aj. 9 Kolísková Radka 1.st. 2 Kovalová Jana Rj, Hv 21 Krause Tomáš Neaprob. 25 Křivánková Naďa Př, Ch 26 Kuřátková Miroslava 1.st 16 Martincová Zuzana 1.st 3 Mílová Marie 1.st., Vv 33 Mudrochová Sylva Př. Tv 14 Nováková Hana Čj, Hv 16 Peterková Jana Čj,D 38 Oleják Jiří M, Z 25 Přibylová Dagmar 1. st. 12 Pošepná Edita 1. st. 4 Prouza Radko Neaprob. 26 Sádovská Dagmar Rj, D, RV 28 13

14 Ságner Radomír M, ZPV 33 Sedláčková Lenka 1.st. 16 Stodůlka Miroslav F, Tech.v. 10 Štrofová Marcela VV 1 Tollarová Jana Neaprob. 22 Tylšová Renáta 1. st. 11 Vancl Martin Čj, Ov 12 Včelišová Věra Neaprob. 23 Vachová Kateřina Aj 1 Vávrová Dana 1. st. 28 Vítová Markéta D, Z 6 Vlčková Marcela 1.st. 26 Wichová Hana Rj, D, Fj 35 Adamů Dana Vychovatelka ŠD 29 Junková Eva Vychovatelka ŠD 25 Wichová Ivana Vychovatelka ŠD 24 Petrů Renata Vychovatelka ŠD 22 Přehled ostatních zaměstnanců školy. školní Jídelna od do Majerová Jaroslava vedoucí Kotyzová Libuše hlavní kuchařka Lněničková Jana kuchařka Šimková Helena kuchařka Košťálová Jana pomoc. síla Pokorná Lenka pomoc. síla Čisárová Marie pomoc. síla Holzäpfelová Dáša pomoc. síla Šimonová Zdeňka pomoc. síla Provozní zaměstnanci Čapek Lubomír školník Čapková Jarmila školnice Hlaváčková Věra uklízečka Linhartová Zuzana uklízečka Stárková Renata uklízečka Vodičková Alena uklízečka Řemínková Alena uklízečka Zajíčková Dana školnice

15 Majer Jaroslav školník Kollertová Jana uklízečka Prokopová Ilona účetní Livarová Petra sekretářka Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 9 13 do 20 let 6 9 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 6 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 15

16 Učitelský sbor ZŠ V. Hejny - město dolní řada:zleva : Vancl,Křivánková,Pošepná,Valášková,Stodůlka (zást.), Oleják (řed.),čejchanová (zást.)nováková,bursíková Čapek(školník),Krause prostřední řada: Špuláková,Vávrová, Andělová(psycholog)Kovalová, Sádovská,Kukula,Peterková,Vítová, Hanušová,Balášová,Vachová,Wichová H., Mílová,Tollarová,Kuřátková,Vlčková Horní řada zleva: Ságner,Česenek,Grohmann,Grohmannová, Prokopová (účetní)livarova(sekretářka),hoffmanová Zdena,Štrofová, Wichová I. Zleva: Kollertova (uklízečka),sedláčková,kolisková,tylšová, Majer(školník), Přibylová,Petrů,Illnerová 16

17 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování hudební výchovy č.j /96-22 Rozšířené vyučování výtvarné výchovy č.j /96-22 Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů č.j /96-22 Rozšířené vyučování tělesné výchovy č.j / Rozšířené vyučování jazyků č.j / Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky č.j / zařazené třídy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník a odpovídající ročníky ročník víceletých středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - PN Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika - Chemie - Přírodopis - Zeměpis - Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Disponibilní časová dotace Celková časová dotace

18 Školní učební plán pro 1. 5.roč. pro šk. rok stupeň roč. / hodinová dotace / vzdělávací oblast vyučovací předmět 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r celkem DČD Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace

19 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-9.ročník - šk.rok 2013/14 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ročník ČASOVÁ DOTACE Jazyk a jazyková komunikace 6.r. 7.r. 8.r. 9.r r. Min. DČD Český jazyk a literatura 5/ /16 15 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis 2 1 1,5 2 6,5 Člověk a společnost 11 Výchova k občanství Fyzika 1 1 1,5 2 5,5 Chemie Člověk a příroda 21 Přírodopis 2 2 1,5 1 6,5 Zeměpis 2 2 1,5 2 7,5 Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 3/ /8 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty 0/ /10 Další cizí jazyk Celková povinná časová dotace

20 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náboženství 1.-5.r r 32 název kroužku počet zařazených žáků Anglický jazyk I. II.III.IV. V. 56 Německý jazyk 9 Sportovní 18 Logická matematika 15 Keramika I. II. 26 Počítačový kroužek 16 Logopedie 2 Reedukace I.II.III.IV.V.VI. VII. 32 Divadelní kroužek 26 Hudební kroužek 11 Modelářský ml.žáci 8 Modelářský st.žáci 6 Příprava na přij.zkoušky- Ma 9.C 24 Rozšíření Ma 9.C 19 Příprava na přijímací zk. M 12 odbíjená ročník 13 Reedukace 6. roč. 8 Reedukace 7. roč. 4 Příprava na přijímací zk.čj 9.A 9 Doučování ČJ 8. roč. 8 Taneční kroužek 0 Cvičení z Ma 8.roč.-2.pol. 0 Doučování 6. ročník 0 Zobcová flétna pro 1.st v HK 8 Keramika pro 1.st 13 Příprava na přijímací zk.čj 9.B,C 27 Počítače 15 Kroužek vaření 13 Doučování ČJ 7. roč. 7 Francouzský jazyk 2. pol Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

21 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka 4. Počty žáků Počty žáků školy ZŠ V. Hejny město třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C celkem výjimka z počtu žáků (ano ne) Počty žáků školy Horní Kostelec třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek celkem výjimka z počtu žáků (ano ne) 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

22 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 17 víceleté gymnázium 6 střední odborná škola 38 střední odborné učiliště 17 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem

23 Školní rok: 2013/2014 Čejchanová, Stodůlka 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 21/21 2/1 1/2 1.B 20/24 6/1 0/1 1.HK 23/22 0/1 0/0 2.A 19/18 2/3 0/0 2.B 16/15 4/5 0/0 2.HK 12/14 5/4 0/0 3.A 19/16 4/7 0/0 3.B 17/18 7/5 0/2 3.HK 16/17 4/3 0/0 4.A 10/9 10/11 0/0 4.B 11/9 7/8 1/2 4.HK 12/11 8/9 0/0 5.A 11/11 12/12 0/0 5.B 14/14 10/10 0/0 5.HK 8/9 10/9 0/0 6.A 4/3 17/18 0/0 6.B 8/6 14/16 0/0 6.C 9/9 13/13 0/0 7.A 5/5 12/12 2/2 7.B 6/6 16/18 2/0 7.C 11/11 16/16 0/0 8.A 2/4 19/17 1/1 8.B 6/5 16/19 2/0 8.C 5/8 23/20 0/0 9.A 1/0 22/23 0/0 9.B 6/4 19/21 0/0 9.C 10/9 14/15 0/0 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída chování uspokojivé chování neuspokojivé 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 1.HK 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 2.HK 0/0 0/0 3.A 0/1 0/0 23

24 3.B 0/0 0/0 3.HK 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 4.HK 0/0 0/0 5.A 0/0 0/0 5.B 0/0 0/0 5.HK 0/0 0/0 6.A 0/0 0/0 6.B 0/0 0/0 6.C 0/0 0/0 7.A 0/0 0/0 7.B 1/0 0/0 7.C 0/0 0/0 8.A 0/0 0/0 8.B 2/2 0/0 8.C 0/0 0/0 9.A 1/0 0/0 9.B 0/0 0/0 9.C 0/0 0/0 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 24 hodnocení slovní 1.A 23/22 1/2 0/0 1.B 26/26 0/0 0/0 1.HK 23/23 0/0 0/0 2.A 21/21 0/0 0/0 2.B 20/20 0/0 0/0 2.HK 17/18 0/0 0/0 3.A 23/23 0/0 0/0 3.B 23/24 0/0 0/0 3.HK 20/20 0/0 0/0 4.A 20/20 0/0 0/0 4.B 19/19 0/0 0/0 4.HK 20/20 0/0 0/0 5.A 23/23 0/0 0/0 5.B 24/24 0/0 0/0 5.HK 18/18 0/0 0/0 6.A všichni 0/0 0/0 6.B všichni 0/0 0/0 6.C všichni 0/0 0/0 7.A všichni 0/0 0/0 7.B všichni 0/0 0/0 7.C všichni 0/0 0/0 8.A všichni 0/0 0/0 kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

25 8.B všichni 0/0 0/0 8.C všichni 0/0 0/0 9.A všichni 0/0 0/0 9.B všichni 0/0 0/0 9.C všichni 0/0 0/0 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 6.A B C A B C A B C A B C Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 0/0 0/0 0/0 1.B 0/7 0/1 0/0 1.HK 0/0 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 0/0 2.B 0/1 0/1 0/0 2.HK 0/0 0/0 0/0 3.A 1/0 1/0 0/1 3.B 0/0 0/0 0/0 3.HK 1/0 0/2 0/1 4.A 0/5 1/0 0/0 4.B 3/1 1/0 0/0 4.HK 1/0 0/0 0/0 5.A 0/0 1/1 0/0 5.B 0/0 0/0 0/0 5.HK 5/0 1/1 2/0 6.A 7/1 1/0 0/0 6.B 2/2 2/1 0/2 6.C 1/2 0/0 1/0 7.A 2/3 5/1 1/0 7.B 3/3 5/3 1/0 7.C 2/2 2/2 0/0 8.A 5/4 4/6 1/1 8.B 1/0 0/1 2/1 25

26 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 8.C 12/6 2/7 0/1 9.A 0/8 5/0 1/2 9.B 0/2 2/4 0/0 9.C 0/0 0/0 0/0 třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky hodnocení 6.B 0/0 0/1 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B B A Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy 26 počet neomluvenýc h hodin 1.A 484/859 20,2/35,8 0/0 0/0 1.B 484/610 18,6/23,5 0/0 0/0 1.HK 535/695 23,3/30,2 0/0 0/0 2.A 641/571 30,5/27,2 0/0 0/0 2.B 343/468 17,2/23,4 0/0 0/0 2.HK 248/384 14,6/21,3 0/0 0/0 3.A 832/719 34,7/30 0/0 0/0 3.B 1000/ ,5/52,7 0/0 0/0 3.HK 346/384 17,3/19,2 0/0 0/0 4.A 624/965 31,2/48,3 0/0 0/0 4.B 518/537 27,3/28,3 0/0 0/0 4.HK 479/729 24/36,5 0/0 0/0 5.A 829/832 36/36,2 0/0 0/0 5.B 660/746 27,5/31,1 0/0 0/0 5.HK 474/391 26,3/21,7 0/0 0/0 průměr na žáka třídy

27 6.A 653/904 31,10/43,05 0/0 0/0 6.B 645/ ,77/45,55 0/0 0/0 6.C 394/864 18,76/39,27 0/0 0/0 7.A 621/628 31,05/33,05 0/0 0/0 7.B 938/ ,08/42,04 0/0 0/0 7.C 707/ ,19/40,48 0/0 0/0 8.A 1123/ ,05/60,05 0/0 0/0 8.B 1159/884 48,29/36,83 0/0 0/0 8.C 1172/ ,86/50,25 0/0 0/0 9.A 1019/ ,30/77,35 0/0 0/0 9.B 908/ ,32/58,36 0/0 0/0 9.C 956/957 39,83/39,88 0/0 0/0 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Ságner 27

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š A M Š S T Ř E L I C E OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO: 71011528 KOMENSKÉHO 585/2, 664 47 STŘELICE Tel.: 547239210, 547239387 E-mail: zss@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více