o stavu a činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy... 6 Škola a projekty... 7 Větší opravy, rekonstrukce, investice Personální údaje Vzdělávací program školy Počty žáků Hodnocení žáků Přehled o vycházejících žácích PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC DVPP Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Samostudium ICT standard a plán Přehled aktivit naší školy po jednotlivých předmětech Školní psycholog Akce 1. stupně ve školním roce 2013/ KRONIKA akcí ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC 2013/2014 (Ságner) KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2013/ Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Závěr

3 1. Základní údaje o škole VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: adresa: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod Komenského 540, Červený Kostelec telefon/ fax : ředitel: Mgr. Jiří Oleják Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Červený Kostelec právní forma: obec IČO: adresa: náměstí T.G.Masaryka 120, Červený Kostelec Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita 910 žáků, IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 540, Červený Kostelec 2. Komenského 268, Červený Kostelec 3. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3

4 Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 1. Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 910 RED_IZO: ze dne Školní družina kapacita: 188 žáků IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 268, Červený Kostelec 2. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3. Chrby 675, Červený Kostelec Datum změny zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 800 cílová : 800 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 243, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna - výdejna nejvyšší povolený počet stravovaných : 120 IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 4

5 Datum změny od Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jiří Oleják, ředitel Mgr. Miroslav Stodůlka, zástupce pro II. stupeň Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň Ilona Prokopová, účetní Petra Livarová, THP Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ Lubomír Čapek, hlavní školník Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec Ředitel školy statutární orgán Školní jídelna vedoucí školní jídelny Zástupce ŘŠ I. Zástupce ŘŠ II. Hlavní kuchařka Správní zaměstnanci hlavní školník Vychovatelky ŠD Učitelky výchovný poradce I.st učitelé Výchovný poradce II.st Kuchařky, pomocné kuchařky hospodářka, účetní sekretářka Uklízečky školníci 5

6 1.2. Charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky. Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 64 %. Průměrné počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. 21,6, II. st. 23,6, HK 19,6. Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka. Změnou školského zákona došlo k zavedení druhého povinného jazyka.na druhém stupni nám vznikly skupiny žáků v osmém ročníku s třemi hodinami německého a ruského jazyka. V sedmých třídách se začlo s výukou těchto jazyků s dotací dvě hodiny týdně. Sportovní třída nebyla v letošním roce otevřená z důvodu malého počtu zájemců a celkově slabšímu ročníku. Změny ve stavu žáků a zaměstnanců Počet žáků se ve sledovaném období nepatrně zvýšil ( o 5 žáků) na 605 z čehož bylo 308 chlapců. Z MD se vrátila p. Veronika Holubová, která nastoupila do školy ve městě. Na MD odešla a pracovní poměr ukončila p. Judita Špuláková z 1. stupně. Na MD odešla p. Monika Svěcená. Dlouhodobou pracovní neschopnost měla p. Hana Burdychová. K nastoupila MD. Od převzala dvě třídy matematiky a do procesu se vrátila p. Zdena Hofmanová. K nastoupila na 2. stupeň p. Jaroslava Peterková za MD. Do Horního Kostelce nastoupila p. Radka Kolisková jako učitelka 1. stupně. K odešla do soukromé firmy p. Monika Klimešová. Od nastoupila na výuku Aj p. Alena Pácaltová Kocourková. Od 2. 9 do pracovala na 2. stupni na částečný úvazek v Aj p. Kateřina Vachová. Od 2.9. nastoupila do pracovního procesu jako výtvarnice p. Marcela Štrofová Za dlouhodobě nemocného Radka Prouzu zastupoval v druhém pololetí v hodinách tělocviku p. Lukáš Kubeček. 6

7 K byla po dohodě ukončená pracovní smlouva s p. Radko Prouzou. K byla ukončena pracovní smlouva p. Tomáši Krausovi. K odešla do starobního důchodu školnice p. Jarmila Čapková. K30.7. odešla do starobního důchodu uklízečka p. Alena Vodičková. Od nastoupila do školy nová školnice p. Dana Zajíčková. od nastoupila do školy nová uklízečka p. Alena Řemínková. Škola a projekty Učitelé školy se v tomto školním roce opět aktivně podíleli na několika velkých projektech, které byly nastartovány již v předešlém školním roce: EU peníze školám Peníze do interaktivní školy. Projekt běžel od do V měsíci květnu byla schválena závěrečná zpráva o ukončení projektu EU Peníze do škol financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání a vybavení školy novými technickými vymoženostmi datovými projektory, interaktivními tabulemi, novými počítači. Dalším cílem bylo seznámit s těmito technologiemi učitele tak, aby uměli tato zařízení efektivně využívat při své přípravě a v samotné výuce. Závazným výstupem z této části projektu bylo vytvoření a odučení 1080 tzv. digitálních učebních materiálů našimi učiteli. V průběhu 18 měsíců kdy projekt probíhal, přibylo na naší škole - 14 interaktivních tabulí. Cena jedné instalace ( tabule, dataprojektor, SW a instalace) se pohybovala v průměru kolem Kč. - 5 dataprojektorů - 70 nových PC stanic do 4 počítačových učeben - 10 notebooku pro učitele - 1 nový výkonný server Samotní učitelé v rámci projektu absolvovali celkem 62 hodin různých školících aktivit. Žáci vybraných tříd absolvovali 32 hodin aktivní výuky na eliminaci rizikového chování a protidrogové prevence. Celý projekt byl ze 100 % financován prostřednictvím MŠMT z fondů EU. Samotná příprava byla relativně jednoduchá. Vedení dokumentace a řízení projektu byly znatelně složitější, neboť se několikrát změnily podmínky hlavně u výběrových řízení. Přesto rád konstatuji, že toto byl první počin ze strany ministerstva školství, který přinesl do školy spoustu pozitivního a který výrazně šetřil městský rozpočet, neboť celkové náklady projektu byly cca 2.9. mil Kč a na nákup všeho technického vybavení škola využila cca 2 mil Kč. 7

8 Rozumíme penězům. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je naučit děti hospodařit a vyznat se ve finančních produktech, které se na ně valí ze všech médii. Škola tím v předstihu reaguje na vyhlášku MŠ a zavádí do výuky tento typ vzdělávání. Mléko do škol Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Dodavatel Laktea a.s. Ovoce do škol Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Dodavatelem Laktea a.s. Školní psycholog Od působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. K ukončila svoji činnost. Od 1.4. nastoupila nová školní psycholožka Tereza Andělová. K došlo k ukončení financování škol. psychologa z projektu MŠMT RAMPS III. Od se stala školní psycholožka zaměstnancem školy a její financování bylo zajištěno mimořádnou dotací z MŠMT prostřednictvím KÚ Královehradeckého kraje. Poskytuje žákům, rodičům a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt Edison Vize projektu Ve spolupráci s organizací Aiesec Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Jak EDISON probíhá? 5 až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa představí sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země objektivní a otevřený přístup k informacím zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé 8

9 možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce jeden celý týden Mezinárodní výměna Česko -Polsko Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Česko polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit. Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou Euroregionu Glacensis. V tomto školním roce se uskutečnila jedno žákovské setkání v Červeném Kostelci, společná výstava z akcí uskutečněných v rámci projektu a závěrečná konference učitelských sborů obou škol. Za aktívní účast a dobrou spolupráci děkuji hlavně Martinu Vanclovi a Věře Včelišové. Aktivní činnost v projektu byla od května 2011 do října Mezinárodní výměna Česko - Švýcarsko I v tomto školním roce pokračovala již téměř 18letá spolupráce se školou v Kuesnachtu ve Švýcarsku. V únoru odjela na 18denní stáž do Švýcarska p. Sylva Mudrochová (viz její zpráva). VÝMĚNNÁ STÁŽ VE ŠVÝCARSKU V únoru tohoto roku jsem se zúčastnila výměnné stáže učitelů s partnerskou školou v Küsnachtu. Tyto stáže se uskutečňují každý rok. Účastní se jich učitelé německého i anglického jazyka. Jako učitelku tělesné výchovy mne zajímalo vedení a výuka lyžování ve Švýcarsku, a tak 9

10 jsem se první týden zúčastnila lyžařského kurzu Sekundarschule Küsnacht, který se konal v lyžařském areálu Sarn-Heizenberg ve švýcarských Alpách. Sarn je malé středisko určené především pro začátečníky a středně pokročilé, ideální pro výuku lyžování i snowboardingu. Kurz se konal poslední týden jejich prázdnin, účastnily se ho děti ve věku let. Metodika výuky lyžování a snowboardingu je u nás i ve Švýcarsku na srovnatelné úrovni. Další týden jsem vyučovala tělesnou výchovu. Tělesná zdatnost dětí v Küsnachtu i v Červeném Kostelci je při stejném počtu, tzn. 3 hodin týdně, srovnatelná, avšak podmínky pro školní tělesnou výchovu jsou nesrovnatelné. Škola v Küsnachtu využívá dvě velké moderně vybavené tělocvičny s veškerým zázemím. Metody výuky se zásadně neliší. Švýcarské děti jsem učila naši vybíjenou a jiné drobné hry. Volejbalová průprava, která je pro naše žáky běžnou záležitostí už od 6. třídy, byla pro nejstarší dívky úplně nová. Pavání se ve Švýcarsku vyučuje od 1. do 7. třídy. Počet dětí při hodinách TV se pohyboval mezi Způsob hodnocení cvičení např. na gymnastickém nářadí je propracovanější. Známkování ve škole je odlišné od českého. Stupnice má škálu 1-6, přičemž 6 je nejlepší známka. Ve Švýcarsku trvá povinná školní docházka stejně jako u nás devět let. Škola je rozdělena do dvou stupňů. Na prvním stupni jsou žáci od 6 do 12 let (naše 1. až 6. třída) na druhém stupni od 13 do 15 let (naše třída). Uplatňují se zde různé typy vzdělávacích modelů, které si určuje správa každého kantonu sama. Existují tři základní typy. Nejčastější je model, který selektuje žáky podle rozumových schopností. V Küsnachtu jsou žáci rozděleni právě podle tohoto modelu. Měla jsem možnost vidět hodinu biologie v nejslabší skupině žáků. Výuka v této třídě byla pro vyučující i za přítomnosti třídního učitele velmi vyčerpávající. V hodinách německého jazyka jsem prezentovala Českou republiku a město Červený Kostelec. Síla švýcarského systému školství je v jednotnosti pravidel a v důslednosti jejich dodržování. Stále je co objevovat. Znalost jazyka otevírá dveře mezi lidmi a pomáhá pochopit kulturu dané země. Za výměnami žáků i učitelů stojí neustálá několikaletá obětavá práce jak švýcarských, tak českých učitelů. Díky této stáži jsem získala nové jazykové znalosti a cenné profesní zkušenosti. Sylva Mudrochová, Mgr. učitelka ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 18 dětí a 3 vedoucí (Baltz, Regula, Anuk). Od nás odjela do Kuesnachtu a Zurichu delegace 18 dětí pod vedením p.u. Mílové a Vlčkové. Školní Hejnoviny a Školní novinky v Horním Kostelci V letošním školním roce vyšla 3 čísla školního časopis pod vedením p.u. Dagmar Sádovské. Na tvorbě příspěvků se podílely redaktoři 2 stupně. A také vyšla 4 čísla Školních novinek v HK. 10

11 Větší opravy, rekonstrukce, investice O hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce sborovny 2. stupně. Celkové náklady byly cca 240 tis. Kč. Ve dvou třídách 2. stupně byly zrenovované podlahy ( broušení, lakování). Na 1. stupni došlo k výměně kotlů v kotelně a k rekonstrukci topení zbudováním dvou nezávislých okruhů k lepší regulaci vytápění. V 6. třídách došlo k výměně vestavěných skříní, které již dosloužily. Na rekonstrukci se podílela firma p. Pošepného z Dolní Radechové. Vymalovány byly 2 třídy na 2. stupni a na 1 stupni byly opravené sokly ve třídách a vymalovaná chodba, schodiště a sklep. V Horním Kostelci došlo k vybourání výtahové šachty ve školní družině, čímž se zvětšil prostor pro děti. Byly opraveny parkety v tělocvičně. V měsíci září 2013 byla ukončena výměna všech oken a dveří školy. Modernizace školního vybavení a nákup interaktivní techniky. V průběhu roku došlo k vybavení školy další interaktivní technikou. 11

12 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství dohoda vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga školní psycholog Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93 Cizí jazyk 65 Matematika 94 Člověk a jeho svět 87 Hudební výchova 67 Výtvarná výchova 63 Praktické činnosti 29 Tělesná výchova 73 12

13 Volitelné předměty 50 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 64 Cizí jazyk 75 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 66 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Hana Balášová Rj, D, Aj 34 Špuláková Judita 1.st. 1 Burdychová Hana M, Př 13 Bursíková Eva Přír.činnost,vychovat. PO 36 Čejchanová Iva 1.st. 27 Česenek Jan M, F 42 Grohmann Jan F, ICT 10 Grohmannová Jitka 1.st. 16 Hanušová Dagmar Z, Tv 33 Illnerová Jana 1.st. 25 Jansová Věra 1.st. 30 Jiránková Vlasta M, F 26 Klimešová Monika Neaprob. Aj. 9 Kolísková Radka 1.st. 2 Kovalová Jana Rj, Hv 21 Krause Tomáš Neaprob. 25 Křivánková Naďa Př, Ch 26 Kuřátková Miroslava 1.st 16 Martincová Zuzana 1.st 3 Mílová Marie 1.st., Vv 33 Mudrochová Sylva Př. Tv 14 Nováková Hana Čj, Hv 16 Peterková Jana Čj,D 38 Oleják Jiří M, Z 25 Přibylová Dagmar 1. st. 12 Pošepná Edita 1. st. 4 Prouza Radko Neaprob. 26 Sádovská Dagmar Rj, D, RV 28 13

14 Ságner Radomír M, ZPV 33 Sedláčková Lenka 1.st. 16 Stodůlka Miroslav F, Tech.v. 10 Štrofová Marcela VV 1 Tollarová Jana Neaprob. 22 Tylšová Renáta 1. st. 11 Vancl Martin Čj, Ov 12 Včelišová Věra Neaprob. 23 Vachová Kateřina Aj 1 Vávrová Dana 1. st. 28 Vítová Markéta D, Z 6 Vlčková Marcela 1.st. 26 Wichová Hana Rj, D, Fj 35 Adamů Dana Vychovatelka ŠD 29 Junková Eva Vychovatelka ŠD 25 Wichová Ivana Vychovatelka ŠD 24 Petrů Renata Vychovatelka ŠD 22 Přehled ostatních zaměstnanců školy. školní Jídelna od do Majerová Jaroslava vedoucí Kotyzová Libuše hlavní kuchařka Lněničková Jana kuchařka Šimková Helena kuchařka Košťálová Jana pomoc. síla Pokorná Lenka pomoc. síla Čisárová Marie pomoc. síla Holzäpfelová Dáša pomoc. síla Šimonová Zdeňka pomoc. síla Provozní zaměstnanci Čapek Lubomír školník Čapková Jarmila školnice Hlaváčková Věra uklízečka Linhartová Zuzana uklízečka Stárková Renata uklízečka Vodičková Alena uklízečka Řemínková Alena uklízečka Zajíčková Dana školnice

15 Majer Jaroslav školník Kollertová Jana uklízečka Prokopová Ilona účetní Livarová Petra sekretářka Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 9 13 do 20 let 6 9 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 6 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 15

16 Učitelský sbor ZŠ V. Hejny - město dolní řada:zleva : Vancl,Křivánková,Pošepná,Valášková,Stodůlka (zást.), Oleják (řed.),čejchanová (zást.)nováková,bursíková Čapek(školník),Krause prostřední řada: Špuláková,Vávrová, Andělová(psycholog)Kovalová, Sádovská,Kukula,Peterková,Vítová, Hanušová,Balášová,Vachová,Wichová H., Mílová,Tollarová,Kuřátková,Vlčková Horní řada zleva: Ságner,Česenek,Grohmann,Grohmannová, Prokopová (účetní)livarova(sekretářka),hoffmanová Zdena,Štrofová, Wichová I. Zleva: Kollertova (uklízečka),sedláčková,kolisková,tylšová, Majer(školník), Přibylová,Petrů,Illnerová 16

17 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování hudební výchovy č.j /96-22 Rozšířené vyučování výtvarné výchovy č.j /96-22 Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů č.j /96-22 Rozšířené vyučování tělesné výchovy č.j / Rozšířené vyučování jazyků č.j / Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky č.j / zařazené třídy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník a odpovídající ročníky ročník víceletých středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - PN Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika - Chemie - Přírodopis - Zeměpis - Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Disponibilní časová dotace Celková časová dotace

18 Školní učební plán pro 1. 5.roč. pro šk. rok stupeň roč. / hodinová dotace / vzdělávací oblast vyučovací předmět 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r celkem DČD Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace

19 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-9.ročník - šk.rok 2013/14 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ročník ČASOVÁ DOTACE Jazyk a jazyková komunikace 6.r. 7.r. 8.r. 9.r r. Min. DČD Český jazyk a literatura 5/ /16 15 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis 2 1 1,5 2 6,5 Člověk a společnost 11 Výchova k občanství Fyzika 1 1 1,5 2 5,5 Chemie Člověk a příroda 21 Přírodopis 2 2 1,5 1 6,5 Zeměpis 2 2 1,5 2 7,5 Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 3/ /8 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty 0/ /10 Další cizí jazyk Celková povinná časová dotace

20 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náboženství 1.-5.r r 32 název kroužku počet zařazených žáků Anglický jazyk I. II.III.IV. V. 56 Německý jazyk 9 Sportovní 18 Logická matematika 15 Keramika I. II. 26 Počítačový kroužek 16 Logopedie 2 Reedukace I.II.III.IV.V.VI. VII. 32 Divadelní kroužek 26 Hudební kroužek 11 Modelářský ml.žáci 8 Modelářský st.žáci 6 Příprava na přij.zkoušky- Ma 9.C 24 Rozšíření Ma 9.C 19 Příprava na přijímací zk. M 12 odbíjená ročník 13 Reedukace 6. roč. 8 Reedukace 7. roč. 4 Příprava na přijímací zk.čj 9.A 9 Doučování ČJ 8. roč. 8 Taneční kroužek 0 Cvičení z Ma 8.roč.-2.pol. 0 Doučování 6. ročník 0 Zobcová flétna pro 1.st v HK 8 Keramika pro 1.st 13 Příprava na přijímací zk.čj 9.B,C 27 Počítače 15 Kroužek vaření 13 Doučování ČJ 7. roč. 7 Francouzský jazyk 2. pol Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

21 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka 4. Počty žáků Počty žáků školy ZŠ V. Hejny město třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C celkem výjimka z počtu žáků (ano ne) Počty žáků školy Horní Kostelec třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek celkem výjimka z počtu žáků (ano ne) 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

22 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 17 víceleté gymnázium 6 střední odborná škola 38 střední odborné učiliště 17 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem

23 Školní rok: 2013/2014 Čejchanová, Stodůlka 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A 21/21 2/1 1/2 1.B 20/24 6/1 0/1 1.HK 23/22 0/1 0/0 2.A 19/18 2/3 0/0 2.B 16/15 4/5 0/0 2.HK 12/14 5/4 0/0 3.A 19/16 4/7 0/0 3.B 17/18 7/5 0/2 3.HK 16/17 4/3 0/0 4.A 10/9 10/11 0/0 4.B 11/9 7/8 1/2 4.HK 12/11 8/9 0/0 5.A 11/11 12/12 0/0 5.B 14/14 10/10 0/0 5.HK 8/9 10/9 0/0 6.A 4/3 17/18 0/0 6.B 8/6 14/16 0/0 6.C 9/9 13/13 0/0 7.A 5/5 12/12 2/2 7.B 6/6 16/18 2/0 7.C 11/11 16/16 0/0 8.A 2/4 19/17 1/1 8.B 6/5 16/19 2/0 8.C 5/8 23/20 0/0 9.A 1/0 22/23 0/0 9.B 6/4 19/21 0/0 9.C 10/9 14/15 0/0 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída chování uspokojivé chování neuspokojivé 1.A 0/0 0/0 1.B 0/0 0/0 1.HK 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 2.B 0/0 0/0 2.HK 0/0 0/0 3.A 0/1 0/0 23

24 3.B 0/0 0/0 3.HK 0/0 0/0 4.A 0/0 0/0 4.B 0/0 0/0 4.HK 0/0 0/0 5.A 0/0 0/0 5.B 0/0 0/0 5.HK 0/0 0/0 6.A 0/0 0/0 6.B 0/0 0/0 6.C 0/0 0/0 7.A 0/0 0/0 7.B 1/0 0/0 7.C 0/0 0/0 8.A 0/0 0/0 8.B 2/2 0/0 8.C 0/0 0/0 9.A 1/0 0/0 9.B 0/0 0/0 9.C 0/0 0/0 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 24 hodnocení slovní 1.A 23/22 1/2 0/0 1.B 26/26 0/0 0/0 1.HK 23/23 0/0 0/0 2.A 21/21 0/0 0/0 2.B 20/20 0/0 0/0 2.HK 17/18 0/0 0/0 3.A 23/23 0/0 0/0 3.B 23/24 0/0 0/0 3.HK 20/20 0/0 0/0 4.A 20/20 0/0 0/0 4.B 19/19 0/0 0/0 4.HK 20/20 0/0 0/0 5.A 23/23 0/0 0/0 5.B 24/24 0/0 0/0 5.HK 18/18 0/0 0/0 6.A všichni 0/0 0/0 6.B všichni 0/0 0/0 6.C všichni 0/0 0/0 7.A všichni 0/0 0/0 7.B všichni 0/0 0/0 7.C všichni 0/0 0/0 8.A všichni 0/0 0/0 kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

25 8.B všichni 0/0 0/0 8.C všichni 0/0 0/0 9.A všichni 0/0 0/0 9.B všichni 0/0 0/0 9.C všichni 0/0 0/0 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 6.A B C A B C A B C A B C Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A 0/0 0/0 0/0 1.B 0/7 0/1 0/0 1.HK 0/0 0/0 0/0 2.A 0/0 0/0 0/0 2.B 0/1 0/1 0/0 2.HK 0/0 0/0 0/0 3.A 1/0 1/0 0/1 3.B 0/0 0/0 0/0 3.HK 1/0 0/2 0/1 4.A 0/5 1/0 0/0 4.B 3/1 1/0 0/0 4.HK 1/0 0/0 0/0 5.A 0/0 1/1 0/0 5.B 0/0 0/0 0/0 5.HK 5/0 1/1 2/0 6.A 7/1 1/0 0/0 6.B 2/2 2/1 0/2 6.C 1/2 0/0 1/0 7.A 2/3 5/1 1/0 7.B 3/3 5/3 1/0 7.C 2/2 2/2 0/0 8.A 5/4 4/6 1/1 8.B 1/0 0/1 2/1 25

26 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 8.C 12/6 2/7 0/1 9.A 0/8 5/0 1/2 9.B 0/2 2/4 0/0 9.C 0/0 0/0 0/0 třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky hodnocení 6.B 0/0 0/1 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B B A Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy 26 počet neomluvenýc h hodin 1.A 484/859 20,2/35,8 0/0 0/0 1.B 484/610 18,6/23,5 0/0 0/0 1.HK 535/695 23,3/30,2 0/0 0/0 2.A 641/571 30,5/27,2 0/0 0/0 2.B 343/468 17,2/23,4 0/0 0/0 2.HK 248/384 14,6/21,3 0/0 0/0 3.A 832/719 34,7/30 0/0 0/0 3.B 1000/ ,5/52,7 0/0 0/0 3.HK 346/384 17,3/19,2 0/0 0/0 4.A 624/965 31,2/48,3 0/0 0/0 4.B 518/537 27,3/28,3 0/0 0/0 4.HK 479/729 24/36,5 0/0 0/0 5.A 829/832 36/36,2 0/0 0/0 5.B 660/746 27,5/31,1 0/0 0/0 5.HK 474/391 26,3/21,7 0/0 0/0 průměr na žáka třídy

27 6.A 653/904 31,10/43,05 0/0 0/0 6.B 645/ ,77/45,55 0/0 0/0 6.C 394/864 18,76/39,27 0/0 0/0 7.A 621/628 31,05/33,05 0/0 0/0 7.B 938/ ,08/42,04 0/0 0/0 7.C 707/ ,19/40,48 0/0 0/0 8.A 1123/ ,05/60,05 0/0 0/0 8.B 1159/884 48,29/36,83 0/0 0/0 8.C 1172/ ,86/50,25 0/0 0/0 9.A 1019/ ,30/77,35 0/0 0/0 9.B 908/ ,32/58,36 0/0 0/0 9.C 956/957 39,83/39,88 0/0 0/0 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Ságner 27

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.2. Charakteristika

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více