Test studijních předpokladů 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test studijních předpokladů 2"

Transkript

1 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý c) ostýchavý d) všední e) nevýbojný 2. Které přísloví je významově nejblíže přísloví: PRÁCE KVAPNÁ MÁLO PLATNÁ. a) Nehas, co tě nepálí. b) Kdo chce kam, pomozme mu tam. c) Dvakrát měř, jednou řeţ. d) Všude dobře, doma nejlíp. e) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 3. Které z následujících slov není synonymem ke slovu LIST: a) časopis b) stránka c) lupen d) dopis e) arch 4. Vyberte z nabídky to spojení, které nejvíce odpovídá vztahu pojmů KRTEK KRTINA: a) králík králíkárna c) slepice kurník b) pes bouda d) mravenec - mraveniště 5. Do řady slov metro tramvaj vlak autobus trolejbus nepatří: a) metro b) tramvaj c) vlak d) autobus e) trolejbus 6. Vyberte z nabídky to spojení, které nejvíce odpovídá vztahu pojmů VELKÝ MENŠÍ a) krátký kratší c) sytý hladový b) mokrý sušší d) tlustý - nejštíhlejší 7. Doplňte do věty vhodnou dvojici slov: Pro čtenáře klasické literatury bylo moderně pojaté dílo velkým. a) nadšené zkomplikováním b) oblíbené překvapením c) lhostejné očekáváním d) vášnivé zklamáním e) talentované - přínosem 8. Kterou z dvojic tvoří slova odvozená ze stejného kořene? a) náhodný hodnost c) cizina odcizit b) šikovný kovárna d) louka vylouhovat

2 9. Výraz cedit slova skrz zuby znamená v přeneseném smyslu mluvit: a) nahlas b) hodně rychle c) neochotně d) sprostě 10. Ke skupinám slov doplňte nadřazený pojem: b) jabloň, hrušeň, broskvoň. c) jablko, hruška, broskev. d) smrk, jedle, borovice. Obrázek k úlohám Kolik kostek je potřeba k doplnění viditelné části zobrazeného objektu tak, aby se z něj stala krychle? Vyberte z moţností: a) 20 b) 22 c) 21 d) 19 e) Kolik kostek je třeba k doplnění čtvrté (horní řady)? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) Z kolika kostek se bude skládat celý, doplněný objekt? a) 58 b) 59 c) 62 d) 64 e) Které z těchto čísel je dělitelné čtyřmi? a) 90 b) 166 c) 142 d) 78 e) 112

3 15. Která tři různá čísla, jsou-li sečtena, dají stejný výsledek, jako když jsou vynásobena? 16. Mají tyto tvary dohromady 23 stran? a) ano b) ne Text k úlohám Toto království jsme nalezli tak zpustošené, ţe jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takţe jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan. Hrad praţský pak byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od časů krále Otakara II. byl celý ztroskotán aţ k zemi. Na tom místě dali jsme vystavěti nový velký a krásný palác velikým nákladem, jak je dnes patrno kolemjdoucím. Poté jsme poslali pro svou manţelku, jeţ byla dosud v Lucemburku. Ta pak přišla a měla na ruce prvorozenou dceru naši Markétu. V těch dobách dal nám otec náš markrabství moravské, a proto jsme uţívali toho titulu. 17. Jaké království má autor na mysli? a) lucemburské b) české c) moravské d) francouzské Ţivotopis Karla 18. Jakou situaci autor v textu zachycuje? a) Po svém příjezdu do Prahy musel Karel IV. přebývat v měšťanském domě. b) Král Otakar II. dal vystavět nový královský palác. c) Karlova manţelka se jmenovala Markéta. d) Karel IV. pobořil a zničil praţský hrad. 19. Uveďte znění titulu, který Karel IV. obdržel od svého otce.

4 20. Prvním dítětem Karla IV.: a) byl syn. b) byla dcera Markéta. c) na základě textu není moţné určit. d) Karel IV. neměl děti. 21. Vyberte variantu časové posloupnosti, která nejvíce odpovídá textu: a) Příjezd Karla zastavování královských statků zboření Praţského hradu příjezd manţelky s dcerou b) Příjezd Karla s manţelkou ubytování na Hradě setkání s Otakarem II. přidělení markrabství moravského c) Nález zpustošeného království ubytování v měšťanském domě stavba nového paláce příjezd rodiny d) Příjezd Karla do země zničení Hradu Otakarem II. stavba nového paláce přidělení markrabství moravského 22. Saša je student. Všichni studenti nosí brýle. Vyplývá z uvedených vět, ţe: a) Ţádný student nenosí brýle. b) Saša nosí brýle. c) Saša není student. d) Saša je krátkozraký. e) Saša nenosí brýle. 23. Určete, jaký závěr vyplývá z následujících tvrzení: Jestliţe Pepík nepřijde do školy, je nemocný. Pepík přišel do školy. a) Pepík je jenom unavený. b) Pepík je doma v posteli. c) Pepík přišel do školy. d) Pepík je nemocný. e) Pepík není nemocný.

5 24. Piráti získali mapu ostrova s pokladem. Ostrov je vzdálen 100 mil. Piráti každý den urazí vzdálenost 50 mil, ale v noci je vítr o 40 mil vrátí nazpět. Za kolik dnů se dostanou k ostrovu? a) 2 týdny b) 4 dny c) 6 dnů d) 28 dnů e) k ostrovu se nedostanou 25. Kterým dělitelem musíme dělit dělence, aby podílem bylo číslo 9? a) 0,5 b) - c) - d) 0,5 26. Obr měl v temné komoře uschovány 4 páry šestimílových bot a 6 párů devítimílových bot. Kolik bot musí minimálně vyndat, aby mohl sestavit pár, když si v komoře nemůže rozsvítit? a) 2 boty b) 3 boty c) 4 boty d) 6 bot e) 10 bot 27. Která číslovka bude v řadě následovat? ? a) 13 b) 11 c) 9 d) 7 e) Dokončete následující větu vhodným a logickým spojením. Voják, který nemá sirky, je J. Hašek: Dobrý voják Švejk a) v armádě zbytečně. b) snadno zranitelný. c) bez sirek. d) pravděpodobně kuřák.

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2010 Masarykova univerzita. Varianta 02

Test studijních předpokladů. (c) 2010 Masarykova univerzita. Varianta 02 Test studijních předpokladů (c) 2010 Masarykova univerzita Varianta 02 Kritické myšlení Text zadání společný pro položky 1 až 5. Ustanovení Zákoníku práce o Mateřské a rodičovské dovolené při převzetí

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Str. 127/cv. 5 Řešení: Milan mluví o svém dědečkovi. Dana mluví o své učitelce angličtiny. Agáta mluví o své kamarádce Lucce.

Str. 127/cv. 5 Řešení: Milan mluví o svém dědečkovi. Dana mluví o své učitelce angličtiny. Agáta mluví o své kamarádce Lucce. Lekce 13 Str. 127/cv. 5 Řešení: Milan mluví o svém dědečkovi. Dana mluví o své učitelce angličtiny. Agáta mluví o své kamarádce Lucce. Str. 127/cv. 6 Řešení: 1. Kdo je spolehlivý, energický a ctižádostivý?

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr 4. Poměr a úměrnost 4.. Poměr 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 4... Vymezení pojmu Poměr je vztah mezi dvěma veličinami, který nám vyjadřuje podíl mezi velikostmi těchto veličin. Z poměru můžeme také vyčíst

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Tataři na Moravě Ve středověku byli i pro naši zemi velkým nebezpečím Tataři. Jejich útoky představovaly pro všechny obyvatele utrpení. Pověsti vyprávějí i

Více

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ...

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ... METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro... ako sv o vyslance. onstantin yl vyslán do

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho uži, jakož i uži jakékoli jeho čás pro

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIVD11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR CD 1 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE CD 2 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice.

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Lekce 4 Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Str. 37/cv. 2 Varianta cvičení. Vytisknout a rozstříhat.

Více

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 78 povolební 2008. S Marií v rozhovoru s Ježíšem Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 78 povolební 2008 S Marií v rozhovoru s Ježíšem Z obsahu Volby do pastorační rady Zprávy z farnosti Výročí

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

V tomto čísle najdete vše důležité, co se v oddíle Trojka Shawnee událo v měsíci lednu roku 2004.

V tomto čísle najdete vše důležité, co se v oddíle Trojka Shawnee událo v měsíci lednu roku 2004. Slavnostní zahájení 55. sněmu kmene Shawnee. Sněm řídil Sachem šaman MIČKINIKWA, účastnilo se celkem 14 členů kmene V tomto čísle najdete vše důležité, co se v oddíle Trojka Shawnee událo v měsíci lednu

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

Didaktické prostředí Autobus

Didaktické prostředí Autobus Didaktické prostředí Autobus Milan Hejný, Darina irotková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Abstrakt Nástrojem edukační strategie orientované na budování matematických schémat (Hejný 2007,

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více