Lokalizovaný karcinom ledviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokalizovaný karcinom ledviny"

Transkript

1 Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit jako terapii nádoru parciální nefrektomii, radikální nefrektomii, aktivní sledování, radiofrekvenční ablaci nebo kryoterapii. Každý z těchto zákroků má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případě. Tato část popisuje různé možnosti léčby, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem. Jedná se o obecné informace, které nejsou specifikovány pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že podmínky se mohou v různých zemích lišit. Co je lokalizovaný karcinom ledvin Lokalizovaný karcinom ledvin je nádor, který je omezen na ledvinu a nerozšířil se do jiných částí těla. Může se jednat o stádium I nebo II v závislosti na jeho velikosti (Obr. 1 a 2). nadledvina nádor menší než 7 cm ledvina vena cava aorta nádor větší než 7 cm lymfatické uzliny renální fascie renální žíla močovod Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu Obr. 2: Stage II nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm. stránka 1 / 13

2 Výrazy, které mohou lékaři užívat: Nefron-šetřící operace: jiný název pro parciální nefrektomii Otevřená operace: chirurgický zákrok, při které chirurg rozřízne kůži a tkáň pro přímý přístup k ledvině. Laparoskopická operace: minimálně-invazivní chirurgická technika, ve které chirurg nemusí proříznout kůži a tkáně. Místo toho chirurg zavede chirurgický nástroj skrze malé řezy v břišní stěně. Operační robotický systém: Nástroj, který pomáhá lékařům provádět laparoskopickou chirurgii. Chirurg ovládá robotický přístroj pomocí dálkového ovládání. Možnosti léčby Nejlepší volbou pro terapii nádoru ledvin je chirurgické odstranění. Lokalizovaný karcinom ledviny může být odstraněn parciální nefrektomií nebo radikální nefrektomií. Oba postupy mohou být provedeny otevřenou nebo laparoskopickou operací. Laparoskopická operace může být také provedena za pomoci robotické chirurgie. Při parciální nefrektomii je odstraněn pouze tumor s ponecháním zdravé nepoškozené tkáně ledviny. Tato operace se doporučuje, pokud je to možné. Pokud není možné odstranit celý tumor a ponechat část ledviny intaktní, doporučí vám lékař radikální nefrektomii. To znamená, že ledvina, kde je tumor lokalizován, a její okolní tkáň je kompletně odstraněna. Někdy pro vás nemusí být operace nejlepší volbou. Může to být například z důvodu vašeho věku nebo zdravotního stavu. Pokud je nádor menší než 4 cm, může lékař navrhnout období aktivního sledování. V průběhu aktivního sledování lékař naplánuje pravidelné návštěvy ke sledování nádoru. Pokud nádor stále roste, můžete potřebovat další léčbu. Dobrou volbou v tomto případě může být ablační terapie. Ablační radioterapií může být buď radiofrekvenční ablace (RFA) nebo kryoterapie. Cílem těchto postupů je zabít nádorové buňky zahříváním nebo zmrazením (kryoterapie). Toto jsou některá témata, která by měla být projednána s vaším lékařem, když plánujete volbu terapie: Vaše anamnéza Jiné případy nádoru ledviny ve vaší rodině Co je třeba zvážit, pokud máte jen jednu ledvinu Je-li funkce ledviny normální, nebo zda je již narušena jinými nemocemi, jako je cukrovka nebo vysoký tlak Zda-li máte tumor v jedné nebo v obou ledvinách Druh terapie, která je k dispozici v dané nemocnici Odbornost vašeho lékaře. Zeptejte se lékaře na jeho zkušenosti s doporučenou volbou terapie Vaše osobní preference a zásady Podpora v průběhu terapie a po ní stránka 2 / 13

3 Parciální (částečná) nefrektomie Parciální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Je doporučována, kdykoliv je to možné. Cílem je odstranit část ledviny zasaženou nádorem a ponechat co nejvíce zdravé ledvinné tkáně. Při částečné nefrektomii budete v celkové anestezii (narkóze). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je parciální nefrektomie provedena? Nejdříve se stanoví přesná poloha tumoru. Renální arteriální svorka je užita k zastavení prokrvení ledviny během zákroku k minimalizaci krevní ztráty. To umožňuje odstranění celého nádoru. Někdy je užit drcený led pro snížení teploty ledviny během zákroku a k prevenci poškození z nedostatku krevního průtoku. Poté, co je nádor odstraněn, chirurg sešije ránu a v případě nutnosti použije další prostředky k zastavení krvácení. (Obr. 3). ledvina nádor vena cava močovod jehelec Obr. 3: Při parciální nefrektomii je tumor odstraněn s ponecháním co největšího množství zdravé tkáně ledviny. stránka 3 / 13

4 V případě, že nádor napadl sběrný systém ledviny, může chirurg použít JJ-stent pro zajištění průtoku moče močovým traktem. Stent bude odstraněn po zhojení rány a navrácení průtoku moče k normálu. Může to trvat od několika dnů do několika týdnů (Obr. 4). Parciální nefrektomie může být provedena jako otevřená nebo laparoskopická operace. Otevřená operace je standardem při parciální nefrektomii. Chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. ledvina sběrný systém močovod JJ-stent Laparoskopická parciální nefrektomie je minimálně invazivní operací. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění nádoru. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která chirurgovi umožňuje vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru (Obr. 5). Laparoskopickou operaci lze také provést pomocí roboticky asistované chirurgie. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací, ale technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s tímto typem operace. Pro odstranění nádoru ledviny parciální nefrektomií je laparoskopická i otevřená operace stejně účinná. Jak se mám připravit na operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Mějte na paměti, že délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Po otevřené parciální nefrektomii, můžete mít bolesti v boku několik týdnů. močová trubice močový měchýř Obr. 4: JJ-stent je vkládán pro zajištění průtoku moče močovým traktem. stránka 4 / 13

5 zavedení nástrojů Chirurgické nástroje Obr. 5: Při laparoskopické operaci chirurg vloží chirurgické nástroje skrze malé řezy v břišní stěně. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o lécích, které užíváte Pokud je to nutné, projednejte datum odstranění JJ-stentu se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte krev v moči Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti O podpoře po operaci si více přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Parciální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Více než 95 % pacientů zůstává bez onemocnění více jak 5 let po operaci. Výhoda dvou funkčních ledvin po operaci přispívá k celkové funkci ledvin a k celkovému zdravotnímu stavu. Jaké bude další sledování? Po částečné nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. stránka 5 / 13

6 Radikální nefrektomie Radikální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Cílem je odstranit celou ledvinu a okolní tukovou tkáň. Tato operace je provedena, když není možné odstranit nádor a ponechat část ledviny intaktní. Obecně je doporučována pro karcinom ledviny stádia II nebo pro stadium I, pokud není možná parciální nefrektomie. Většina lidí může žít pouze s jednou funkční ledvinou bez větších komplikací. Při radikální nefrektomii dostanete celkovou anestezii (narkózu). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je radikální nefrektomie provedena? Nejprve je určena velikost tumoru. Aby se předešlo rozlití tumorózních hmot (tumour spillage), chirurg udržuje ledvinu pokrytou ochrannou vrstvou tukové tkáně. Poté operatér oddělí renální tepnu, renální žílu a močovod od ledviny (Obr. 6). Nakonec je odstraněna ledvina. nádor renální arterie se svorkou renální žíla se svorkou ledvina močovod se svorkou Obr. 6: Nádor je odstraněn společně s celou ledvinou. stránka 6 / 13

7 Radikální nefrektomie může být provedena laparoskopicky. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění ledviny. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která umožňuje operatérovi vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací. Nicméně technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s provedením tohoto typu operace. Laparoskopická radikální nefrektomie může být také provedena pomocí roboticky asistované chirurgie. Otevřenou radikální nefrektomii lze doporučit v některých konkrétních případech, anebo pokud laparoskopická operace není k dispozici ve vaší nemocnici. Při otevřené radikální nefrektomii chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. Tento postup má delší čas zotavení a je zde větší riziko bolesti nebo komplikací po výkonu ve srovnání s laparoskopií. Pro odstranění nádoru ledviny radikální nefrektomií je otevřená i laparoskopická operace stejně účinná. Jak se připravit k operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o předepsaných lécích se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti Více o podpoře po operaci přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Radikální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Okolo 90 % pacientů je až 5 let po výkonu bez onemocnění. Vzhledem k tomu, že jste přišli o jednu funkční ledvinu, je zde zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin. Snížená funkce ledvin je také rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění. Jaké bude další sledování? Po radikální nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Rutinní sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Můžete zaznamenat menší bolesti v boku několik týdnů po otevřené radikální nefrektomii. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo stránka 7 / 13

8 Aktivní sledování Aktivní sledování je formou terapie lokalizovaného karcinomu ledvin, při kterém lékař aktivně sleduje tumor. Je doporučeno, pokud pro vás není operace nejlepší volbou a máte tumor ledviny menší než 4 cm. Některé z důvodů, proč lékař může říct, že nejste vhodní pro operaci, zahrnují věk nebo zdravotní stav, při kterém je operace pro vás nebezpečná. Pro zjištění, zda je aktivní sledování možné, může lékař provést renální biopsii tumoru. Nádorová tkáň pořízená biopsií je vyšetřena, abychom se ujistili, zda není agresivní. Pokud tumor je agresivní a sledování pro vás není možné, může vám být doporučena jiná terapie. Váš věk Jiné zdravotní problémy, které můžete mít Umístění tumoru Podtyp tumoru Pokud je zvolena operace, parciální nefrektomie by měla být upřednostněna, kdykoliv je to možné. V průběhu operace je nádor odstraněn, ale chirurg ponechává co největší množství zdravé tkáně ledviny intaktní. Pokud jste vhodným kandidátem pro aktivní sledování, připraví vám lékař přesný plán návštěv. Při každé návštěvě urolog klade otázky týkající se znatelných změn vašeho zdravotního stavu, provede tělesné vyšetření a probere s vámi výsledky vašich krevních testů. Před každou návštěvou budete mít CT nebo ultrasonografické vyšetření břicha k monitorování růstu nádoru. Může být také proveden rentgen vašeho hrudníku pro kontrolu plic. Ve většině případů je sledování nutné každé 3 měsíce v prvním roce po stanovení diagnózy. V následujících 2 letech jsou návštěvy naplánovány každých 6 měsíců a poté jednou ročně. Obecně platí, že malé nádory ledvin mají tendenci růst pomalu a rakovina se zřídka šíří do jiných orgánů. Jestliže vyšetření během sledování ukazují, že tumor roste rychle nebo pokud se objevují příznaky naznačující, že onemocnění postupuje, urolog bude okamžitě plánovat další léčbu. Možnosti další léčby zahrnují chirurgické odstranění tumoru nebo celé ledviny nebo ablaci tumoru kryoterapií nebo radiofrekvenční ablací (RFA). Mezi faktory ovlivňující rozhodování o nejlepší možnosti terapie patří: stránka 8 / 13

9 Radiofrekvenční ablace Radiofrekvenční ablace je metodou terapie karcinomu ledviny. Využívá teplo produkované vysokofrekvenčními radiovými vlnami k zabití nádorových buněk. Radiové vlny zasáhnou tumor skrze jehlu. Obvykle je RFA prováděna přes kůži a lékař užívá k vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). S cílem zjistit podtyp tumoru se provádí biopsie obvykle před zahájením terapie. Při tomto zákroku obvykle dostanete lokální anestezii, ale v některých případech je nutná celková anestezie. RFA může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. I když postup je bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří bolest v okolí ošetřované plochy a píchání nebo brnění pokožky známé jak parestezie. Může nastat také krvácení a ve vzácných případech, může dojít ke krevní transfuzi. Po RFA může unikat moč a shromažďovat se kolem ledviny. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Po RFA jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Váš lékař může doporučit terapii RFA, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není možná. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. RFA může být provedeno vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. RFA je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že po RFA v ledvině zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. jehla ledvina Obr. 7: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buď zahříváním, nebo zmrazením. stránka 9 / 13

10 Kryoterapie Kryoterapie, známa jako kryoablace, je alternativou léčby karcinomu ledvin. Používá kapalný plyn, nejčastěji kapalný dusík nebo argon, k zabití nádorových buněk zmrazením. Kapalný plyn zasáhne tumor skrze jehlu. S cílem zjistit podtyp tumoru, se obvykle provádí biopsie před zahájením terapie. Obvykle je kryoterapie prováděna přes kůži a lékař užívá pro vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). Kryoterapie může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. V průběhu zákroku je teplota ledvinné tkáně a okolních orgánů pečlivě kontrolována tepelnými senzory. Lékař může navrhnout kryoterapii, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není nejlepší volbou. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. Kryoterapie je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že v ledvině po výkonu zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. Ačkoli je postup bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení a hromadění krve uvnitř ledviny známé jako perirenální hematom. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Můžete dojít také parestezii v okolí ošetřené plochy projevující se jako píchání či mravenčení pokožky. Po kryoterapii jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Kryoterapie může být provedena vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. stránka 10 / 13

11 Podpora při lokalizovaném karcinomu ledvin Diagnóza zhoubného nádoru má na váš život a život vašich blízkých velký vliv. Může vyvolat pocity úzkosti, pochybnosti, strach nebo dokonce deprese. Podstoupení léčby nádoru je intenzivní a ovlivní vaši práci a společenský život. Jestliže potřebujete podporu, obraťte se na svého lékaře nebo sestru. Mohou vám poskytnout kontaktní informace na organizace pacientů nebo vás nasměrují na někoho, kdo vám může pomoci s psychologickou podporou nebo s praktickými věcmi, např. s finančními prostředky. Příprava na konzultaci Příprava na konzultaci může být velmi užitečná. Pomůže vám i vašemu lékaři lépe řešit vaše otázky a připomínky. Zde jsou některé věci, které můžete zkusit: Zapište si otázky, na které byste se chtěli lékaře zeptat. Pomůže vám to vzpomenout si na věci, na které se chcete zeptat. Sepsání otázek vám také pomůže uspořádat si vaše myšlenky Pokud můžete, vezměte na návštěvu někoho s sebou. Je dobré mít někoho, s kým můžete probrat, co lékař řekl a pravděpodobně si zapamatujete různé věci Zeptejte se na informace o vašem konkrétním typu nádoru V případě, že lékař užívá slova, kterým nerozumíte, požádejte o vysvětlení Informujte lékaře o lécích, které užíváte a pokud užíváte nějakou alternativní medicínu. Některé z těchto léků mohou ovlivnit léčbu Po konzultaci můžete: Vyhledat na internetu nebo v knihovně více informací o vašem typu nádoru. Mějte na paměti, že ne všechny informace, které jsou dostupné na internetu, jsou kvalitní. Váš lékař nebo lékařský tým vám může dát typ na spolehlivé webové stránky Obraťte se na pacientskou organizaci, může vám nabídnout podporu a informace Promluvte si s lékařským týmem o případných finančních důsledcích vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat přímo k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo přímo finanční pomoc Chcete-li, měli byste požádat o druhý názor jiného odborníka Podpora po operaci V prvních dnech a týdnech po operaci budete potřebovat pomoc s běžnou každodenní činností. Pokud je to možné, požádejte rodinu, přátele nebo sousedy, aby vám pomohli s nakupováním, přípravou jídla, vařením, uklízením, praním a zahradničením. Můžete se také zeptat lékařského týmu na informace o profesionální domácí péči. Po operaci je běžný pocit únavy, (vyčerpání). To znamená, že se cítíte více unavení než obvykle, nemáte energii, obtížně se soustředíte a nezlepší se to ani po spánku. Většina lidí pociťuje únavu po dobu 6 měsíců až jednoho roku po výkonu. Vypořádat se s únavou můžete: Sepište si věci, které vám dodávají energii, a vykonávejte je během dne a týdne Požádejte o pomoc s prací v domácnosti, jako je praní, uklízení nebo zahradničení Zdřímněte si několikrát během dne Snažte se být tak aktivní, jak jen můžete. Krátká procházka každý den je lepší než dlouhá jedenkrát týdně. Při plánování společenských aktivit jako je výlet nebo návštěva, mějte na paměti, že možná budete potřebovat během dne odpočinek. Promluvte si s rodinou, přáteli nebo ošetřovatelem a můžete jej naplánovat dopředu. Je důležité jim říci, že se cítíte unavení. Sledování Po výkonu se budete setkávat se svým lékařem. Při stránka 11 / 13

12 této návštěvě budete konzultovat výsledky zákroku a následného sledování. Zeptáte-li se na další plán, zjistíte, jak často budete muset lékaře navštěvovat a jaké druhy vyšetření by měly být zapotřebí před každou kontrolou. Toto závisí na druhu nádoru. Před kontrolou si sepište případné otázky. Příklady otázek, na které se můžete zeptat? Je rakovina vyléčena? Potřebuji další terapii? Pokud ano, jaké mám možnosti? Jaké druhy vyšetření musím mít před plánovanou kontrolou? Jaký bude mít terapie a rakovina ledvin vliv na kvalitu mého života? Je běžné strachovat se z návratu onemocnění. Většina lidí, u kterých (nebo jejich blízkých) bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění ledvin, budou mít pravděpodobně tyto obavy a myšlenky. Pokud cítíte obavy, kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře a zjistěte rizika recidivy. Můžete rovněž požádat lékaře o psychickou podporu, pokud cítíte, že si musíte s někým promluvit. Nabídnout podporu mohou i některé organizace pacientů. Terapie nádoru může ovlivnit vaší sexualitu. Je důležité promluvit si s partnerem o vašich pocitech. Existuje mnoho způsobů intimního života. Pokud nechcete být sexuálně aktivní, buďte blízko jeden druhému, vzájemně se dotýkejte, objímejte, seďte nebo jen ležte blízko sebe. Je důležité v kontrolách pokračovat. Během nich lékař sleduje vaše ledviny a může včas detekovat recidivu nádoru. Také je důležité říci lékaři, pokud zaznamenáte nějaké nové příznaky. Neváhejte a obraťte se na lékařský tým, řekněte jim o nových příznacích před kontrolou. Rady ohledně životního stylu Je důležité udržet si zdravý životní styl v průběhu výkonu a po něm. Snažte se pravidelně cvičit. Najděte si činnost, která vás baví. Máte-li pochybnosti o tom, co můžete provozovat, oslovte svého lékaře, aby vás odkázal na fyzioterapeuta. Snažte se jíst vyváženou stravu se směsí zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Zařaďte také škroby jako chléb, brambory, rýže nebo těstoviny a potraviny bohaté na bílkoviny jako maso, ryby, vejce a luštěniny. Snažte se omezit cukr, sůl a tučná jídla. Pokud máte nějaké otázky, požádejte svého lékaře, aby vás odkázal na dietologa. Zkuste přestat kouřit. Pomůže vám to rychleji se zotavit po operaci. Psychologická podpora Po operaci se můžete strachovat o vaši prognózu, o dopad onemocnění na vaší finanční situaci a jiné další problémy. Během terapie budete v pracovní neschopnosti. Promluvte si s vaším zaměstnavatelem o nejlepším možném způsobu návratu do zaměstnání. Možná byste mohli pracovat na částečný úvazek či v jiné funkci. S lékařským týmem si prodiskutujte možné finanční důsledky vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo dokonce finanční pomoc. Pokud máte problémy vrátit se zpět do normálního života nebo do práce, promluvte si s vaším lékařem nebo sestrou. Mohou vám pomoci najít podporu a terapii, kterou potřebujete. Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění může změnit váš pohled na život a můžete si uvědomit, že máte jiné priority. To může ovlivnit vaši práci nebo vaše vztahy a můžete se cítit zmatení a nejistí. Promluvte si s rodinou a přáteli a dejte tomu čas. Pokud se necítíte dobře při řešení těchto otázek s vašimi blízkými, můžete oslovit lékařský tým, aby vás odkázali na psychologa. Psycholog vám může ukázat, jak tyto pocity řešit a pomoci vám realizovat změny, které chcete nebo potřebujete. Podpora pro rodinu a přátele Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění neovlivňuje jen pacienta, ale také jeho blízké. Jako stránka 12 / 13

13 někdo blízký můžete nabídnout pomoc několika různými způsoby. Někdy můžete pomoci s praktickými věcmi jako prádlo, zahradničení či nakupování. Může být také užitečné navštívit lékaře společně. Mohli byste nabídnout odvoz na kontrolu nebo pomoci s formulováním otázek, na které se ptát během konzultace. Být účasten konzultace může být také prospěšné. Zapamatujete si jiné věci nebo se zaměříte na jiné detaily, které můžete později spolu prodiskutovat. Také by se dalo zeptat lékaře, jak může ovlivnit léčba váš život, pokud jde o poskytování péče a účinky na psychiku. Diagnóza a terapie mohou být velmi emotivní pro všechny zúčastněné. Terapie zhoubného nádorového onemocnění je intenzivní a může váš život náhle změnit. Mohou přijít otázky týkající se prognózy, účinku terapie a dokonce možnosti umírání. Jako přítel nebo partner můžete být přítomen a naslouchat. Nemusíte mít nutně odpovědi. Pokud máte pocit, že potřebujete někoho, s kým si promluvíte, oslovte svého lékaře nebo lékařský tým, aby vás podpořili. Organizace pacientů rovněž nabízí podporu pro členy rodiny nebo přátele lidí, u kterých bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Tyto organizace mohou také pomoci s více praktickými věcmi jako je například finanční podpora. Příběh: Trevor P. (Aberdeen, Skotsko) Před 5 lety, ve věku 56 let a v dobrém zdravotním stavu, jsem šel s maličkostmi ke svému lékaři. Byl jsem poslán na ultrasonografické vyšetření břicha, při kterém náhodou spatřili něco špatného v mé pravé ledvině. Ukázalo se, že jsem měl nádor, který měl v průměru 5,6 centimetrů. Do měsíce u mě byla naplánována radikální nefrektomie. Protože jsem četl všechny informace, které jsem měl o svém zdravotním stavu, byl jsem po celou čekací dobu před operací i po ní pozitivní. Byl jsem velmi rád, když mi pak lékař potvrdil, že rakovina byla obsažena uvnitř ledviny a kompletně odstraněna během operace, takže jsem nepotřeboval další léčbu. Zotavení bylo zpočátku postupné. Trvalo asi tři měsíce, než jsem získal nějakou sílu, a možná rok, než jsem byl úplně zdráv. Asi za čtyři měsíce jsem začal žít znovu normálním životem. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2014 Tento dokument je součástí EAU informací pro pacienty o zhoubném nádorovém onemocnění ledvin. Obsahuje veškeré informace o tomto onemocnění. Pokud máte specifické otázky týkající se vašeho konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným specialistou. Žádný dokument nemůže nahradit osobní rozhovor s lékařem. Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými postupy EAU. Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete najít na našich webových stránkách: Spoluautoři: Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou asociací (European Association of Urology - EAU) ve spolupráci s EAU sekcí uro-onkologie (EAU Section of Uro-Oncology ESOU), s pracovní skupinou mladých akademických urologů (Renal Cell Carcinoma Working Group of the Young Academic Urologists - YAU) a Evropskou urologickou asociací sester (European Association of Urology Nurses - EAUN). Dr. Bülent Akdogan Dr. Sabine D. Brookman-May Prof.Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Ms. Bodil Westman Ankara, Turecko Mnichov, Německo Vídeň, Rakousko Florencie, Itálie Ankara, Turecko Novara, Itálie Stockholm, Švédsko stránka 13 / 13

Lokálně-pokročilý karcinom ledviny

Lokálně-pokročilý karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 34 Lokálně-pokročilý karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů nadledvina Pokud je u vás diagnostikován lokálně-pokročilý karcinom ledviny, může

Více

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Informace pro pacienty Čeština Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Zde je přehled nejčastějších otázek týkajících se karcinomu ledviny. Více

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Ablační terapie Druh minimálně invazivního zákroku pro odstranění abnormální tkáně. Lékař zničí tuto tkáň použitím tepla

Více

Metastatický karcinom ledviny

Metastatický karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 35 Metastatický karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Nádory ledvin se mohou šířit do ostatních orgánů nebo lymfatických uzlin. Toto se nazývá

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Informace pro pacienty Čeština Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. V nabídce naleznete více informací o článcích v sekcích EAU Informace

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

Metastatický karcinom prostaty

Metastatický karcinom prostaty Informace pro pacienty Čeština 35 Metastatický karcinom prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Rakovina prostaty se může šířit do jiných orgánů nebo lymfatických uzlin mimo pánevní

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Lokálně pokročilý karcinom prostaty

Lokálně pokročilý karcinom prostaty Informace pro pacienty Čeština 34 Lokálně pokročilý karcinom prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pokud je u Vás zjištěn lokálně pokročilý karcinom prostaty, lékař Vám doporučí

Více

Kastračně rezistentní karcinom prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty Informace pro pacienty Čeština 36 Kastračně rezistentní karcinom prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Kastračně rezistentní karcinom prostaty je typ rakoviny prostaty, který se

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB)

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Informace pro pacienty Čeština Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Co je to močový měchýř? Močový měchýř slouží jako rezervoár pro

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin Chronické onemocnění ledvin Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Jejich hlavním úkolem je čištění (filtrování) krve od toxinů nebo odpadních látek. Právě tyto toxiny/odpadní látky a přebytečná voda

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Co je to radioterapie?

Co je to radioterapie? Co je to radioterapie? Radioterapie Radioterapie (aktinoterapie) je nejstarší používaná léčba lymfomů (principem je použití ionizujícího záření), její počátky sahají až do doby před druhou světovou válkou.

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

Léčba kamenů v ledvině a močovodu

Léčba kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty Čeština 3 Léčba kamenů v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Byl vám diagnostikován kámen v ledvině a/nebo v močovodu.

Více

OBSAH. 1. Úvod / 4. 2. Močový měchýř / 4. 3. Zhoubný nádor / 4. 4. Příznaky / 5. 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře?

OBSAH. 1. Úvod / 4. 2. Močový měchýř / 4. 3. Zhoubný nádor / 4. 4. Příznaky / 5. 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře? 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Močový měchýř / 4 3. Zhoubný nádor / 4 4. Příznaky / 5 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře? / 5 6. Léčení / 5 7. Nežádoucí účinky léčby / 6 8. Kontroly

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM HYSTEREKTOMIE (ODSTRANĚNÍ DĚLOHY) Všechny listy informovaného souhlasu sešijte a přelepte poté štítkem pacientky Jméno pacientky (titul, jméno, příjmení) Rodné číslo...

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch.

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch. O kúře CO JE DETOXIKACE? Detoxikace je proces, který tělo denně vykonává, kdy jsou toxiny uvolňovány a odstraňovány pomocí jater, plic, ledvin, lymfatického systému a kůže. Dnešní strava s vysokým obsahem

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Sp.zn. sukls117503/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP)

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Informace pro pacienty Čeština 35 Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Bylo u vás diagnostikováno benigní zvětšení prostaty (benigní hyperplazie

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

OBSAH. 1. Ledviny anatomie / 4. 2. Ledviny fyziologie / 4. 3. Co je to rakovina? / 5. 4. Zhoubné nádory ledvin / 5

OBSAH. 1. Ledviny anatomie / 4. 2. Ledviny fyziologie / 4. 3. Co je to rakovina? / 5. 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 1 2 OBSAH 1. Ledviny anatomie / 4 2. Ledviny fyziologie / 4 3. Co je to rakovina? / 5 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 5. Příznaky zhoubných nádorů ledvin / 6 6. Stanovení diagnózy karcinomu ledvin / 7 7.

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OrliWin 60 mg tvrdé tobolky orlistatum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OrliWin 60 mg tvrdé tobolky orlistatum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls134501/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OrliWin 60 mg tvrdé tobolky orlistatum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI KÝLY (TŘÍSELNÉ, PUPEČNÍ, V JIZVĚ) Vážená

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

semenné váčky prostata konečník

semenné váčky prostata konečník Informace pro pacienty Čeština 32 LUTS (Lower urinary tract symptoms) = symptomy (příznaky) dolních cest močových a diagnostika BPH (= BPE = BHP) 3 Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Symptomy

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sorvasta 5 mg, potahované tablety Sorvasta 10 mg, potahované tablety Sorvasta 15 mg, potahované tablety Sorvasta 20 mg, potahované tablety Sorvasta 30 mg, potahované

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více