Lokalizovaný karcinom ledviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokalizovaný karcinom ledviny"

Transkript

1 Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit jako terapii nádoru parciální nefrektomii, radikální nefrektomii, aktivní sledování, radiofrekvenční ablaci nebo kryoterapii. Každý z těchto zákroků má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případě. Tato část popisuje různé možnosti léčby, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem. Jedná se o obecné informace, které nejsou specifikovány pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že podmínky se mohou v různých zemích lišit. Co je lokalizovaný karcinom ledvin Lokalizovaný karcinom ledvin je nádor, který je omezen na ledvinu a nerozšířil se do jiných částí těla. Může se jednat o stádium I nebo II v závislosti na jeho velikosti (Obr. 1 a 2). nadledvina nádor menší než 7 cm ledvina vena cava aorta nádor větší než 7 cm lymfatické uzliny renální fascie renální žíla močovod Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu Obr. 2: Stage II nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm. stránka 1 / 13

2 Výrazy, které mohou lékaři užívat: Nefron-šetřící operace: jiný název pro parciální nefrektomii Otevřená operace: chirurgický zákrok, při které chirurg rozřízne kůži a tkáň pro přímý přístup k ledvině. Laparoskopická operace: minimálně-invazivní chirurgická technika, ve které chirurg nemusí proříznout kůži a tkáně. Místo toho chirurg zavede chirurgický nástroj skrze malé řezy v břišní stěně. Operační robotický systém: Nástroj, který pomáhá lékařům provádět laparoskopickou chirurgii. Chirurg ovládá robotický přístroj pomocí dálkového ovládání. Možnosti léčby Nejlepší volbou pro terapii nádoru ledvin je chirurgické odstranění. Lokalizovaný karcinom ledviny může být odstraněn parciální nefrektomií nebo radikální nefrektomií. Oba postupy mohou být provedeny otevřenou nebo laparoskopickou operací. Laparoskopická operace může být také provedena za pomoci robotické chirurgie. Při parciální nefrektomii je odstraněn pouze tumor s ponecháním zdravé nepoškozené tkáně ledviny. Tato operace se doporučuje, pokud je to možné. Pokud není možné odstranit celý tumor a ponechat část ledviny intaktní, doporučí vám lékař radikální nefrektomii. To znamená, že ledvina, kde je tumor lokalizován, a její okolní tkáň je kompletně odstraněna. Někdy pro vás nemusí být operace nejlepší volbou. Může to být například z důvodu vašeho věku nebo zdravotního stavu. Pokud je nádor menší než 4 cm, může lékař navrhnout období aktivního sledování. V průběhu aktivního sledování lékař naplánuje pravidelné návštěvy ke sledování nádoru. Pokud nádor stále roste, můžete potřebovat další léčbu. Dobrou volbou v tomto případě může být ablační terapie. Ablační radioterapií může být buď radiofrekvenční ablace (RFA) nebo kryoterapie. Cílem těchto postupů je zabít nádorové buňky zahříváním nebo zmrazením (kryoterapie). Toto jsou některá témata, která by měla být projednána s vaším lékařem, když plánujete volbu terapie: Vaše anamnéza Jiné případy nádoru ledviny ve vaší rodině Co je třeba zvážit, pokud máte jen jednu ledvinu Je-li funkce ledviny normální, nebo zda je již narušena jinými nemocemi, jako je cukrovka nebo vysoký tlak Zda-li máte tumor v jedné nebo v obou ledvinách Druh terapie, která je k dispozici v dané nemocnici Odbornost vašeho lékaře. Zeptejte se lékaře na jeho zkušenosti s doporučenou volbou terapie Vaše osobní preference a zásady Podpora v průběhu terapie a po ní stránka 2 / 13

3 Parciální (částečná) nefrektomie Parciální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Je doporučována, kdykoliv je to možné. Cílem je odstranit část ledviny zasaženou nádorem a ponechat co nejvíce zdravé ledvinné tkáně. Při částečné nefrektomii budete v celkové anestezii (narkóze). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je parciální nefrektomie provedena? Nejdříve se stanoví přesná poloha tumoru. Renální arteriální svorka je užita k zastavení prokrvení ledviny během zákroku k minimalizaci krevní ztráty. To umožňuje odstranění celého nádoru. Někdy je užit drcený led pro snížení teploty ledviny během zákroku a k prevenci poškození z nedostatku krevního průtoku. Poté, co je nádor odstraněn, chirurg sešije ránu a v případě nutnosti použije další prostředky k zastavení krvácení. (Obr. 3). ledvina nádor vena cava močovod jehelec Obr. 3: Při parciální nefrektomii je tumor odstraněn s ponecháním co největšího množství zdravé tkáně ledviny. stránka 3 / 13

4 V případě, že nádor napadl sběrný systém ledviny, může chirurg použít JJ-stent pro zajištění průtoku moče močovým traktem. Stent bude odstraněn po zhojení rány a navrácení průtoku moče k normálu. Může to trvat od několika dnů do několika týdnů (Obr. 4). Parciální nefrektomie může být provedena jako otevřená nebo laparoskopická operace. Otevřená operace je standardem při parciální nefrektomii. Chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. ledvina sběrný systém močovod JJ-stent Laparoskopická parciální nefrektomie je minimálně invazivní operací. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění nádoru. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která chirurgovi umožňuje vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru (Obr. 5). Laparoskopickou operaci lze také provést pomocí roboticky asistované chirurgie. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací, ale technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s tímto typem operace. Pro odstranění nádoru ledviny parciální nefrektomií je laparoskopická i otevřená operace stejně účinná. Jak se mám připravit na operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Mějte na paměti, že délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Po otevřené parciální nefrektomii, můžete mít bolesti v boku několik týdnů. močová trubice močový měchýř Obr. 4: JJ-stent je vkládán pro zajištění průtoku moče močovým traktem. stránka 4 / 13

5 zavedení nástrojů Chirurgické nástroje Obr. 5: Při laparoskopické operaci chirurg vloží chirurgické nástroje skrze malé řezy v břišní stěně. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o lécích, které užíváte Pokud je to nutné, projednejte datum odstranění JJ-stentu se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte krev v moči Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti O podpoře po operaci si více přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Parciální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Více než 95 % pacientů zůstává bez onemocnění více jak 5 let po operaci. Výhoda dvou funkčních ledvin po operaci přispívá k celkové funkci ledvin a k celkovému zdravotnímu stavu. Jaké bude další sledování? Po částečné nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. stránka 5 / 13

6 Radikální nefrektomie Radikální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Cílem je odstranit celou ledvinu a okolní tukovou tkáň. Tato operace je provedena, když není možné odstranit nádor a ponechat část ledviny intaktní. Obecně je doporučována pro karcinom ledviny stádia II nebo pro stadium I, pokud není možná parciální nefrektomie. Většina lidí může žít pouze s jednou funkční ledvinou bez větších komplikací. Při radikální nefrektomii dostanete celkovou anestezii (narkózu). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je radikální nefrektomie provedena? Nejprve je určena velikost tumoru. Aby se předešlo rozlití tumorózních hmot (tumour spillage), chirurg udržuje ledvinu pokrytou ochrannou vrstvou tukové tkáně. Poté operatér oddělí renální tepnu, renální žílu a močovod od ledviny (Obr. 6). Nakonec je odstraněna ledvina. nádor renální arterie se svorkou renální žíla se svorkou ledvina močovod se svorkou Obr. 6: Nádor je odstraněn společně s celou ledvinou. stránka 6 / 13

7 Radikální nefrektomie může být provedena laparoskopicky. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění ledviny. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která umožňuje operatérovi vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací. Nicméně technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s provedením tohoto typu operace. Laparoskopická radikální nefrektomie může být také provedena pomocí roboticky asistované chirurgie. Otevřenou radikální nefrektomii lze doporučit v některých konkrétních případech, anebo pokud laparoskopická operace není k dispozici ve vaší nemocnici. Při otevřené radikální nefrektomii chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. Tento postup má delší čas zotavení a je zde větší riziko bolesti nebo komplikací po výkonu ve srovnání s laparoskopií. Pro odstranění nádoru ledviny radikální nefrektomií je otevřená i laparoskopická operace stejně účinná. Jak se připravit k operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o předepsaných lécích se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti Více o podpoře po operaci přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Radikální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Okolo 90 % pacientů je až 5 let po výkonu bez onemocnění. Vzhledem k tomu, že jste přišli o jednu funkční ledvinu, je zde zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin. Snížená funkce ledvin je také rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění. Jaké bude další sledování? Po radikální nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Rutinní sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Můžete zaznamenat menší bolesti v boku několik týdnů po otevřené radikální nefrektomii. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo stránka 7 / 13

8 Aktivní sledování Aktivní sledování je formou terapie lokalizovaného karcinomu ledvin, při kterém lékař aktivně sleduje tumor. Je doporučeno, pokud pro vás není operace nejlepší volbou a máte tumor ledviny menší než 4 cm. Některé z důvodů, proč lékař může říct, že nejste vhodní pro operaci, zahrnují věk nebo zdravotní stav, při kterém je operace pro vás nebezpečná. Pro zjištění, zda je aktivní sledování možné, může lékař provést renální biopsii tumoru. Nádorová tkáň pořízená biopsií je vyšetřena, abychom se ujistili, zda není agresivní. Pokud tumor je agresivní a sledování pro vás není možné, může vám být doporučena jiná terapie. Váš věk Jiné zdravotní problémy, které můžete mít Umístění tumoru Podtyp tumoru Pokud je zvolena operace, parciální nefrektomie by měla být upřednostněna, kdykoliv je to možné. V průběhu operace je nádor odstraněn, ale chirurg ponechává co největší množství zdravé tkáně ledviny intaktní. Pokud jste vhodným kandidátem pro aktivní sledování, připraví vám lékař přesný plán návštěv. Při každé návštěvě urolog klade otázky týkající se znatelných změn vašeho zdravotního stavu, provede tělesné vyšetření a probere s vámi výsledky vašich krevních testů. Před každou návštěvou budete mít CT nebo ultrasonografické vyšetření břicha k monitorování růstu nádoru. Může být také proveden rentgen vašeho hrudníku pro kontrolu plic. Ve většině případů je sledování nutné každé 3 měsíce v prvním roce po stanovení diagnózy. V následujících 2 letech jsou návštěvy naplánovány každých 6 měsíců a poté jednou ročně. Obecně platí, že malé nádory ledvin mají tendenci růst pomalu a rakovina se zřídka šíří do jiných orgánů. Jestliže vyšetření během sledování ukazují, že tumor roste rychle nebo pokud se objevují příznaky naznačující, že onemocnění postupuje, urolog bude okamžitě plánovat další léčbu. Možnosti další léčby zahrnují chirurgické odstranění tumoru nebo celé ledviny nebo ablaci tumoru kryoterapií nebo radiofrekvenční ablací (RFA). Mezi faktory ovlivňující rozhodování o nejlepší možnosti terapie patří: stránka 8 / 13

9 Radiofrekvenční ablace Radiofrekvenční ablace je metodou terapie karcinomu ledviny. Využívá teplo produkované vysokofrekvenčními radiovými vlnami k zabití nádorových buněk. Radiové vlny zasáhnou tumor skrze jehlu. Obvykle je RFA prováděna přes kůži a lékař užívá k vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). S cílem zjistit podtyp tumoru se provádí biopsie obvykle před zahájením terapie. Při tomto zákroku obvykle dostanete lokální anestezii, ale v některých případech je nutná celková anestezie. RFA může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. I když postup je bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří bolest v okolí ošetřované plochy a píchání nebo brnění pokožky známé jak parestezie. Může nastat také krvácení a ve vzácných případech, může dojít ke krevní transfuzi. Po RFA může unikat moč a shromažďovat se kolem ledviny. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Po RFA jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Váš lékař může doporučit terapii RFA, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není možná. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. RFA může být provedeno vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. RFA je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že po RFA v ledvině zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. jehla ledvina Obr. 7: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buď zahříváním, nebo zmrazením. stránka 9 / 13

10 Kryoterapie Kryoterapie, známa jako kryoablace, je alternativou léčby karcinomu ledvin. Používá kapalný plyn, nejčastěji kapalný dusík nebo argon, k zabití nádorových buněk zmrazením. Kapalný plyn zasáhne tumor skrze jehlu. S cílem zjistit podtyp tumoru, se obvykle provádí biopsie před zahájením terapie. Obvykle je kryoterapie prováděna přes kůži a lékař užívá pro vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). Kryoterapie může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. V průběhu zákroku je teplota ledvinné tkáně a okolních orgánů pečlivě kontrolována tepelnými senzory. Lékař může navrhnout kryoterapii, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není nejlepší volbou. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. Kryoterapie je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že v ledvině po výkonu zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. Ačkoli je postup bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení a hromadění krve uvnitř ledviny známé jako perirenální hematom. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Můžete dojít také parestezii v okolí ošetřené plochy projevující se jako píchání či mravenčení pokožky. Po kryoterapii jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Kryoterapie může být provedena vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. stránka 10 / 13

11 Podpora při lokalizovaném karcinomu ledvin Diagnóza zhoubného nádoru má na váš život a život vašich blízkých velký vliv. Může vyvolat pocity úzkosti, pochybnosti, strach nebo dokonce deprese. Podstoupení léčby nádoru je intenzivní a ovlivní vaši práci a společenský život. Jestliže potřebujete podporu, obraťte se na svého lékaře nebo sestru. Mohou vám poskytnout kontaktní informace na organizace pacientů nebo vás nasměrují na někoho, kdo vám může pomoci s psychologickou podporou nebo s praktickými věcmi, např. s finančními prostředky. Příprava na konzultaci Příprava na konzultaci může být velmi užitečná. Pomůže vám i vašemu lékaři lépe řešit vaše otázky a připomínky. Zde jsou některé věci, které můžete zkusit: Zapište si otázky, na které byste se chtěli lékaře zeptat. Pomůže vám to vzpomenout si na věci, na které se chcete zeptat. Sepsání otázek vám také pomůže uspořádat si vaše myšlenky Pokud můžete, vezměte na návštěvu někoho s sebou. Je dobré mít někoho, s kým můžete probrat, co lékař řekl a pravděpodobně si zapamatujete různé věci Zeptejte se na informace o vašem konkrétním typu nádoru V případě, že lékař užívá slova, kterým nerozumíte, požádejte o vysvětlení Informujte lékaře o lécích, které užíváte a pokud užíváte nějakou alternativní medicínu. Některé z těchto léků mohou ovlivnit léčbu Po konzultaci můžete: Vyhledat na internetu nebo v knihovně více informací o vašem typu nádoru. Mějte na paměti, že ne všechny informace, které jsou dostupné na internetu, jsou kvalitní. Váš lékař nebo lékařský tým vám může dát typ na spolehlivé webové stránky Obraťte se na pacientskou organizaci, může vám nabídnout podporu a informace Promluvte si s lékařským týmem o případných finančních důsledcích vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat přímo k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo přímo finanční pomoc Chcete-li, měli byste požádat o druhý názor jiného odborníka Podpora po operaci V prvních dnech a týdnech po operaci budete potřebovat pomoc s běžnou každodenní činností. Pokud je to možné, požádejte rodinu, přátele nebo sousedy, aby vám pomohli s nakupováním, přípravou jídla, vařením, uklízením, praním a zahradničením. Můžete se také zeptat lékařského týmu na informace o profesionální domácí péči. Po operaci je běžný pocit únavy, (vyčerpání). To znamená, že se cítíte více unavení než obvykle, nemáte energii, obtížně se soustředíte a nezlepší se to ani po spánku. Většina lidí pociťuje únavu po dobu 6 měsíců až jednoho roku po výkonu. Vypořádat se s únavou můžete: Sepište si věci, které vám dodávají energii, a vykonávejte je během dne a týdne Požádejte o pomoc s prací v domácnosti, jako je praní, uklízení nebo zahradničení Zdřímněte si několikrát během dne Snažte se být tak aktivní, jak jen můžete. Krátká procházka každý den je lepší než dlouhá jedenkrát týdně. Při plánování společenských aktivit jako je výlet nebo návštěva, mějte na paměti, že možná budete potřebovat během dne odpočinek. Promluvte si s rodinou, přáteli nebo ošetřovatelem a můžete jej naplánovat dopředu. Je důležité jim říci, že se cítíte unavení. Sledování Po výkonu se budete setkávat se svým lékařem. Při stránka 11 / 13

12 této návštěvě budete konzultovat výsledky zákroku a následného sledování. Zeptáte-li se na další plán, zjistíte, jak často budete muset lékaře navštěvovat a jaké druhy vyšetření by měly být zapotřebí před každou kontrolou. Toto závisí na druhu nádoru. Před kontrolou si sepište případné otázky. Příklady otázek, na které se můžete zeptat? Je rakovina vyléčena? Potřebuji další terapii? Pokud ano, jaké mám možnosti? Jaké druhy vyšetření musím mít před plánovanou kontrolou? Jaký bude mít terapie a rakovina ledvin vliv na kvalitu mého života? Je běžné strachovat se z návratu onemocnění. Většina lidí, u kterých (nebo jejich blízkých) bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění ledvin, budou mít pravděpodobně tyto obavy a myšlenky. Pokud cítíte obavy, kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře a zjistěte rizika recidivy. Můžete rovněž požádat lékaře o psychickou podporu, pokud cítíte, že si musíte s někým promluvit. Nabídnout podporu mohou i některé organizace pacientů. Terapie nádoru může ovlivnit vaší sexualitu. Je důležité promluvit si s partnerem o vašich pocitech. Existuje mnoho způsobů intimního života. Pokud nechcete být sexuálně aktivní, buďte blízko jeden druhému, vzájemně se dotýkejte, objímejte, seďte nebo jen ležte blízko sebe. Je důležité v kontrolách pokračovat. Během nich lékař sleduje vaše ledviny a může včas detekovat recidivu nádoru. Také je důležité říci lékaři, pokud zaznamenáte nějaké nové příznaky. Neváhejte a obraťte se na lékařský tým, řekněte jim o nových příznacích před kontrolou. Rady ohledně životního stylu Je důležité udržet si zdravý životní styl v průběhu výkonu a po něm. Snažte se pravidelně cvičit. Najděte si činnost, která vás baví. Máte-li pochybnosti o tom, co můžete provozovat, oslovte svého lékaře, aby vás odkázal na fyzioterapeuta. Snažte se jíst vyváženou stravu se směsí zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Zařaďte také škroby jako chléb, brambory, rýže nebo těstoviny a potraviny bohaté na bílkoviny jako maso, ryby, vejce a luštěniny. Snažte se omezit cukr, sůl a tučná jídla. Pokud máte nějaké otázky, požádejte svého lékaře, aby vás odkázal na dietologa. Zkuste přestat kouřit. Pomůže vám to rychleji se zotavit po operaci. Psychologická podpora Po operaci se můžete strachovat o vaši prognózu, o dopad onemocnění na vaší finanční situaci a jiné další problémy. Během terapie budete v pracovní neschopnosti. Promluvte si s vaším zaměstnavatelem o nejlepším možném způsobu návratu do zaměstnání. Možná byste mohli pracovat na částečný úvazek či v jiné funkci. S lékařským týmem si prodiskutujte možné finanční důsledky vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo dokonce finanční pomoc. Pokud máte problémy vrátit se zpět do normálního života nebo do práce, promluvte si s vaším lékařem nebo sestrou. Mohou vám pomoci najít podporu a terapii, kterou potřebujete. Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění může změnit váš pohled na život a můžete si uvědomit, že máte jiné priority. To může ovlivnit vaši práci nebo vaše vztahy a můžete se cítit zmatení a nejistí. Promluvte si s rodinou a přáteli a dejte tomu čas. Pokud se necítíte dobře při řešení těchto otázek s vašimi blízkými, můžete oslovit lékařský tým, aby vás odkázali na psychologa. Psycholog vám může ukázat, jak tyto pocity řešit a pomoci vám realizovat změny, které chcete nebo potřebujete. Podpora pro rodinu a přátele Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění neovlivňuje jen pacienta, ale také jeho blízké. Jako stránka 12 / 13

13 někdo blízký můžete nabídnout pomoc několika různými způsoby. Někdy můžete pomoci s praktickými věcmi jako prádlo, zahradničení či nakupování. Může být také užitečné navštívit lékaře společně. Mohli byste nabídnout odvoz na kontrolu nebo pomoci s formulováním otázek, na které se ptát během konzultace. Být účasten konzultace může být také prospěšné. Zapamatujete si jiné věci nebo se zaměříte na jiné detaily, které můžete později spolu prodiskutovat. Také by se dalo zeptat lékaře, jak může ovlivnit léčba váš život, pokud jde o poskytování péče a účinky na psychiku. Diagnóza a terapie mohou být velmi emotivní pro všechny zúčastněné. Terapie zhoubného nádorového onemocnění je intenzivní a může váš život náhle změnit. Mohou přijít otázky týkající se prognózy, účinku terapie a dokonce možnosti umírání. Jako přítel nebo partner můžete být přítomen a naslouchat. Nemusíte mít nutně odpovědi. Pokud máte pocit, že potřebujete někoho, s kým si promluvíte, oslovte svého lékaře nebo lékařský tým, aby vás podpořili. Organizace pacientů rovněž nabízí podporu pro členy rodiny nebo přátele lidí, u kterých bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Tyto organizace mohou také pomoci s více praktickými věcmi jako je například finanční podpora. Příběh: Trevor P. (Aberdeen, Skotsko) Před 5 lety, ve věku 56 let a v dobrém zdravotním stavu, jsem šel s maličkostmi ke svému lékaři. Byl jsem poslán na ultrasonografické vyšetření břicha, při kterém náhodou spatřili něco špatného v mé pravé ledvině. Ukázalo se, že jsem měl nádor, který měl v průměru 5,6 centimetrů. Do měsíce u mě byla naplánována radikální nefrektomie. Protože jsem četl všechny informace, které jsem měl o svém zdravotním stavu, byl jsem po celou čekací dobu před operací i po ní pozitivní. Byl jsem velmi rád, když mi pak lékař potvrdil, že rakovina byla obsažena uvnitř ledviny a kompletně odstraněna během operace, takže jsem nepotřeboval další léčbu. Zotavení bylo zpočátku postupné. Trvalo asi tři měsíce, než jsem získal nějakou sílu, a možná rok, než jsem byl úplně zdráv. Asi za čtyři měsíce jsem začal žít znovu normálním životem. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2014 Tento dokument je součástí EAU informací pro pacienty o zhoubném nádorovém onemocnění ledvin. Obsahuje veškeré informace o tomto onemocnění. Pokud máte specifické otázky týkající se vašeho konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným specialistou. Žádný dokument nemůže nahradit osobní rozhovor s lékařem. Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými postupy EAU. Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete najít na našich webových stránkách: Spoluautoři: Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou asociací (European Association of Urology - EAU) ve spolupráci s EAU sekcí uro-onkologie (EAU Section of Uro-Oncology ESOU), s pracovní skupinou mladých akademických urologů (Renal Cell Carcinoma Working Group of the Young Academic Urologists - YAU) a Evropskou urologickou asociací sester (European Association of Urology Nurses - EAUN). Dr. Bülent Akdogan Dr. Sabine D. Brookman-May Prof.Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Ms. Bodil Westman Ankara, Turecko Mnichov, Německo Vídeň, Rakousko Florencie, Itálie Ankara, Turecko Novara, Itálie Stockholm, Švédsko stránka 13 / 13

Lokálně-pokročilý karcinom ledviny

Lokálně-pokročilý karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 34 Lokálně-pokročilý karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů nadledvina Pokud je u vás diagnostikován lokálně-pokročilý karcinom ledviny, může

Více

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Informace pro pacienty Čeština Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Zde je přehled nejčastějších otázek týkajících se karcinomu ledviny. Více

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Ablační terapie Druh minimálně invazivního zákroku pro odstranění abnormální tkáně. Lékař zničí tuto tkáň použitím tepla

Více

Metastatický karcinom ledviny

Metastatický karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 35 Metastatický karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Nádory ledvin se mohou šířit do ostatních orgánů nebo lymfatických uzlin. Toto se nazývá

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP)

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Informace pro pacienty Čeština 35 Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Bylo u vás diagnostikováno benigní zvětšení prostaty (benigní hyperplazie

Více

Kdo může hormonální léčbu podstoupit?

Kdo může hormonální léčbu podstoupit? Hormonální léčba Tento základní přehled je určen pro muže, kteří uvažují o zvolení hormonální léčby jako možnosti, jak mít rakovinu prostaty pod kontrolou. Jedná se o jeden ze základních přehledů, jejichž

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4

Anémie a chronické onemocnění ledvin. Stadium 1-4 Anémie a chronické onemocnění ledvin Stadium 1-4 Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) Věděli jste, že iniciativa Národní nadace pro onemocnění ledvin Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Externí radioterapie. Obsah tohoto základního přehledu:

Externí radioterapie. Obsah tohoto základního přehledu: Externí radioterapie Obsah tohoto základního přehledu: Kdo může podstoupit radioterapii? Jakým způsobem radioterapie rakovinu prostaty léčí? V čem spočívají její výhody a nevýhody? Co léčba obnáší? Co

Více

Permanentní brachyterapie

Permanentní brachyterapie Permanentní brachyterapie Obsah: Jakým způsobem brachyterapie léčí rakovinu prostaty? U koho lze o brachyterapii uvažovat? V čem spočívají její výhody a nevýhody? Co léčba obnáší? Co následuje po léčbě?

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny:

V centrum města Wrexham se nacházejí tyto registrované lékárny: Kapitola 6 Zdravotní péče Platba za zdravotní péči Ve Velké Británii poskytuje zdravotní péči National Health Service (NHS). Zdravotní péče zahrnuje: nemocnice, lékaře, oční lékaře, zubní lékaře, lékařské

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Hormonální léčba. Obsah tohoto základního přehledu:

Hormonální léčba. Obsah tohoto základního přehledu: Hormonální léčba Obsah tohoto základního přehledu: Jak funguje hormonální léčba rakoviny prostaty? Kdo může hormonální léčbu podstoupit? Jaké typy hormonální léčby existují? V čem spočívají její výhody

Více

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce:

MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o. Provozovna: třída Karla IV. 834/4, 500 02 Hradec Králové, tel.: 602 485 746 Identifikace: Narozen/a: Pohlaví: Plátce: Husova 64, 506 01 Jičín Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb TRANSREKTÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE S BIOPSIÍ PROSTATY (TRUS+BP) INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY Pacient/ka: Rodné číslo (identifikace): Co tento

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Křečové žíly noční můra, které se lze snadno zbavit

Křečové žíly noční můra, které se lze snadno zbavit Křečové žíly noční můra, které se lze snadno zbavit 1 Křečáky nemusí být noční můrou Křečové žíly (varixy) se objevují až u poloviny lidí, muže nevyjímaje. Projevy tohoto onemocnění dokážou pěkně potrápit.

Více

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Externí radioterapie

Externí radioterapie Externí radioterapie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří uvažují o volbě radioterapie k léčbě rakoviny prostaty. Je určen také partnerkám či partnerům a rodinným příslušníkům, kteří se chtějí

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GEFIN 5 mg potahované tablety (finasteridum) Tento přípravek je určen výhradně pro

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více