Lokalizovaný karcinom ledviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokalizovaný karcinom ledviny"

Transkript

1 Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit jako terapii nádoru parciální nefrektomii, radikální nefrektomii, aktivní sledování, radiofrekvenční ablaci nebo kryoterapii. Každý z těchto zákroků má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případě. Tato část popisuje různé možnosti léčby, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem. Jedná se o obecné informace, které nejsou specifikovány pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že podmínky se mohou v různých zemích lišit. Co je lokalizovaný karcinom ledvin Lokalizovaný karcinom ledvin je nádor, který je omezen na ledvinu a nerozšířil se do jiných částí těla. Může se jednat o stádium I nebo II v závislosti na jeho velikosti (Obr. 1 a 2). nadledvina nádor menší než 7 cm ledvina vena cava aorta nádor větší než 7 cm lymfatické uzliny renální fascie renální žíla močovod Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu Obr. 2: Stage II nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm. stránka 1 / 13

2 Výrazy, které mohou lékaři užívat: Nefron-šetřící operace: jiný název pro parciální nefrektomii Otevřená operace: chirurgický zákrok, při které chirurg rozřízne kůži a tkáň pro přímý přístup k ledvině. Laparoskopická operace: minimálně-invazivní chirurgická technika, ve které chirurg nemusí proříznout kůži a tkáně. Místo toho chirurg zavede chirurgický nástroj skrze malé řezy v břišní stěně. Operační robotický systém: Nástroj, který pomáhá lékařům provádět laparoskopickou chirurgii. Chirurg ovládá robotický přístroj pomocí dálkového ovládání. Možnosti léčby Nejlepší volbou pro terapii nádoru ledvin je chirurgické odstranění. Lokalizovaný karcinom ledviny může být odstraněn parciální nefrektomií nebo radikální nefrektomií. Oba postupy mohou být provedeny otevřenou nebo laparoskopickou operací. Laparoskopická operace může být také provedena za pomoci robotické chirurgie. Při parciální nefrektomii je odstraněn pouze tumor s ponecháním zdravé nepoškozené tkáně ledviny. Tato operace se doporučuje, pokud je to možné. Pokud není možné odstranit celý tumor a ponechat část ledviny intaktní, doporučí vám lékař radikální nefrektomii. To znamená, že ledvina, kde je tumor lokalizován, a její okolní tkáň je kompletně odstraněna. Někdy pro vás nemusí být operace nejlepší volbou. Může to být například z důvodu vašeho věku nebo zdravotního stavu. Pokud je nádor menší než 4 cm, může lékař navrhnout období aktivního sledování. V průběhu aktivního sledování lékař naplánuje pravidelné návštěvy ke sledování nádoru. Pokud nádor stále roste, můžete potřebovat další léčbu. Dobrou volbou v tomto případě může být ablační terapie. Ablační radioterapií může být buď radiofrekvenční ablace (RFA) nebo kryoterapie. Cílem těchto postupů je zabít nádorové buňky zahříváním nebo zmrazením (kryoterapie). Toto jsou některá témata, která by měla být projednána s vaším lékařem, když plánujete volbu terapie: Vaše anamnéza Jiné případy nádoru ledviny ve vaší rodině Co je třeba zvážit, pokud máte jen jednu ledvinu Je-li funkce ledviny normální, nebo zda je již narušena jinými nemocemi, jako je cukrovka nebo vysoký tlak Zda-li máte tumor v jedné nebo v obou ledvinách Druh terapie, která je k dispozici v dané nemocnici Odbornost vašeho lékaře. Zeptejte se lékaře na jeho zkušenosti s doporučenou volbou terapie Vaše osobní preference a zásady Podpora v průběhu terapie a po ní stránka 2 / 13

3 Parciální (částečná) nefrektomie Parciální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Je doporučována, kdykoliv je to možné. Cílem je odstranit část ledviny zasaženou nádorem a ponechat co nejvíce zdravé ledvinné tkáně. Při částečné nefrektomii budete v celkové anestezii (narkóze). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je parciální nefrektomie provedena? Nejdříve se stanoví přesná poloha tumoru. Renální arteriální svorka je užita k zastavení prokrvení ledviny během zákroku k minimalizaci krevní ztráty. To umožňuje odstranění celého nádoru. Někdy je užit drcený led pro snížení teploty ledviny během zákroku a k prevenci poškození z nedostatku krevního průtoku. Poté, co je nádor odstraněn, chirurg sešije ránu a v případě nutnosti použije další prostředky k zastavení krvácení. (Obr. 3). ledvina nádor vena cava močovod jehelec Obr. 3: Při parciální nefrektomii je tumor odstraněn s ponecháním co největšího množství zdravé tkáně ledviny. stránka 3 / 13

4 V případě, že nádor napadl sběrný systém ledviny, může chirurg použít JJ-stent pro zajištění průtoku moče močovým traktem. Stent bude odstraněn po zhojení rány a navrácení průtoku moče k normálu. Může to trvat od několika dnů do několika týdnů (Obr. 4). Parciální nefrektomie může být provedena jako otevřená nebo laparoskopická operace. Otevřená operace je standardem při parciální nefrektomii. Chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. ledvina sběrný systém močovod JJ-stent Laparoskopická parciální nefrektomie je minimálně invazivní operací. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění nádoru. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která chirurgovi umožňuje vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru (Obr. 5). Laparoskopickou operaci lze také provést pomocí roboticky asistované chirurgie. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací, ale technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s tímto typem operace. Pro odstranění nádoru ledviny parciální nefrektomií je laparoskopická i otevřená operace stejně účinná. Jak se mám připravit na operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Mějte na paměti, že délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Po otevřené parciální nefrektomii, můžete mít bolesti v boku několik týdnů. močová trubice močový měchýř Obr. 4: JJ-stent je vkládán pro zajištění průtoku moče močovým traktem. stránka 4 / 13

5 zavedení nástrojů Chirurgické nástroje Obr. 5: Při laparoskopické operaci chirurg vloží chirurgické nástroje skrze malé řezy v břišní stěně. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o lécích, které užíváte Pokud je to nutné, projednejte datum odstranění JJ-stentu se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte krev v moči Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti O podpoře po operaci si více přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Parciální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Více než 95 % pacientů zůstává bez onemocnění více jak 5 let po operaci. Výhoda dvou funkčních ledvin po operaci přispívá k celkové funkci ledvin a k celkovému zdravotnímu stavu. Jaké bude další sledování? Po částečné nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. stránka 5 / 13

6 Radikální nefrektomie Radikální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Cílem je odstranit celou ledvinu a okolní tukovou tkáň. Tato operace je provedena, když není možné odstranit nádor a ponechat část ledviny intaktní. Obecně je doporučována pro karcinom ledviny stádia II nebo pro stadium I, pokud není možná parciální nefrektomie. Většina lidí může žít pouze s jednou funkční ledvinou bez větších komplikací. Při radikální nefrektomii dostanete celkovou anestezii (narkózu). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru. Jak je radikální nefrektomie provedena? Nejprve je určena velikost tumoru. Aby se předešlo rozlití tumorózních hmot (tumour spillage), chirurg udržuje ledvinu pokrytou ochrannou vrstvou tukové tkáně. Poté operatér oddělí renální tepnu, renální žílu a močovod od ledviny (Obr. 6). Nakonec je odstraněna ledvina. nádor renální arterie se svorkou renální žíla se svorkou ledvina močovod se svorkou Obr. 6: Nádor je odstraněn společně s celou ledvinou. stránka 6 / 13

7 Radikální nefrektomie může být provedena laparoskopicky. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění ledviny. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která umožňuje operatérovi vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru. Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací. Nicméně technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s provedením tohoto typu operace. Laparoskopická radikální nefrektomie může být také provedena pomocí roboticky asistované chirurgie. Otevřenou radikální nefrektomii lze doporučit v některých konkrétních případech, anebo pokud laparoskopická operace není k dispozici ve vaší nemocnici. Při otevřené radikální nefrektomii chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. Tento postup má delší čas zotavení a je zde větší riziko bolesti nebo komplikací po výkonu ve srovnání s laparoskopií. Pro odstranění nádoru ledviny radikální nefrektomií je otevřená i laparoskopická operace stejně účinná. Jak se připravit k operaci? Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem. Neprovádějte žádné těžké cviky Promluvte si o předepsaných lécích se svým lékařem Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže: Se u vás objeví horečka Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti Více o podpoře po operaci přečtěte v kapitole Podpora u lokalizovaného karcinomu ledvin. Jaký je dopad terapie? Radikální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Okolo 90 % pacientů je až 5 let po výkonu bez onemocnění. Vzhledem k tomu, že jste přišli o jednu funkční ledvinu, je zde zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin. Snížená funkce ledvin je také rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění. Jaké bude další sledování? Po radikální nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru (viz diagnóza a klasifikace). Rutinní sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve. Jaké jsou vedlejší účinky zákroku? Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Můžete zaznamenat menší bolesti v boku několik týdnů po otevřené radikální nefrektomii. Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci: Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo stránka 7 / 13

8 Aktivní sledování Aktivní sledování je formou terapie lokalizovaného karcinomu ledvin, při kterém lékař aktivně sleduje tumor. Je doporučeno, pokud pro vás není operace nejlepší volbou a máte tumor ledviny menší než 4 cm. Některé z důvodů, proč lékař může říct, že nejste vhodní pro operaci, zahrnují věk nebo zdravotní stav, při kterém je operace pro vás nebezpečná. Pro zjištění, zda je aktivní sledování možné, může lékař provést renální biopsii tumoru. Nádorová tkáň pořízená biopsií je vyšetřena, abychom se ujistili, zda není agresivní. Pokud tumor je agresivní a sledování pro vás není možné, může vám být doporučena jiná terapie. Váš věk Jiné zdravotní problémy, které můžete mít Umístění tumoru Podtyp tumoru Pokud je zvolena operace, parciální nefrektomie by měla být upřednostněna, kdykoliv je to možné. V průběhu operace je nádor odstraněn, ale chirurg ponechává co největší množství zdravé tkáně ledviny intaktní. Pokud jste vhodným kandidátem pro aktivní sledování, připraví vám lékař přesný plán návštěv. Při každé návštěvě urolog klade otázky týkající se znatelných změn vašeho zdravotního stavu, provede tělesné vyšetření a probere s vámi výsledky vašich krevních testů. Před každou návštěvou budete mít CT nebo ultrasonografické vyšetření břicha k monitorování růstu nádoru. Může být také proveden rentgen vašeho hrudníku pro kontrolu plic. Ve většině případů je sledování nutné každé 3 měsíce v prvním roce po stanovení diagnózy. V následujících 2 letech jsou návštěvy naplánovány každých 6 měsíců a poté jednou ročně. Obecně platí, že malé nádory ledvin mají tendenci růst pomalu a rakovina se zřídka šíří do jiných orgánů. Jestliže vyšetření během sledování ukazují, že tumor roste rychle nebo pokud se objevují příznaky naznačující, že onemocnění postupuje, urolog bude okamžitě plánovat další léčbu. Možnosti další léčby zahrnují chirurgické odstranění tumoru nebo celé ledviny nebo ablaci tumoru kryoterapií nebo radiofrekvenční ablací (RFA). Mezi faktory ovlivňující rozhodování o nejlepší možnosti terapie patří: stránka 8 / 13

9 Radiofrekvenční ablace Radiofrekvenční ablace je metodou terapie karcinomu ledviny. Využívá teplo produkované vysokofrekvenčními radiovými vlnami k zabití nádorových buněk. Radiové vlny zasáhnou tumor skrze jehlu. Obvykle je RFA prováděna přes kůži a lékař užívá k vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). S cílem zjistit podtyp tumoru se provádí biopsie obvykle před zahájením terapie. Při tomto zákroku obvykle dostanete lokální anestezii, ale v některých případech je nutná celková anestezie. RFA může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. I když postup je bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří bolest v okolí ošetřované plochy a píchání nebo brnění pokožky známé jak parestezie. Může nastat také krvácení a ve vzácných případech, může dojít ke krevní transfuzi. Po RFA může unikat moč a shromažďovat se kolem ledviny. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Po RFA jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Váš lékař může doporučit terapii RFA, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není možná. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. RFA může být provedeno vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. RFA je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že po RFA v ledvině zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. jehla ledvina Obr. 7: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buď zahříváním, nebo zmrazením. stránka 9 / 13

10 Kryoterapie Kryoterapie, známa jako kryoablace, je alternativou léčby karcinomu ledvin. Používá kapalný plyn, nejčastěji kapalný dusík nebo argon, k zabití nádorových buněk zmrazením. Kapalný plyn zasáhne tumor skrze jehlu. S cílem zjistit podtyp tumoru, se obvykle provádí biopsie před zahájením terapie. Obvykle je kryoterapie prováděna přes kůži a lékař užívá pro vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 7). Kryoterapie může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. V průběhu zákroku je teplota ledvinné tkáně a okolních orgánů pečlivě kontrolována tepelnými senzory. Lékař může navrhnout kryoterapii, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není nejlepší volbou. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná. Kryoterapie je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že v ledvině po výkonu zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci. Ačkoli je postup bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení a hromadění krve uvnitř ledviny známé jako perirenální hematom. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Můžete dojít také parestezii v okolí ošetřené plochy projevující se jako píchání či mravenčení pokožky. Po kryoterapii jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy. Kryoterapie může být provedena vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná. stránka 10 / 13

11 Podpora při lokalizovaném karcinomu ledvin Diagnóza zhoubného nádoru má na váš život a život vašich blízkých velký vliv. Může vyvolat pocity úzkosti, pochybnosti, strach nebo dokonce deprese. Podstoupení léčby nádoru je intenzivní a ovlivní vaši práci a společenský život. Jestliže potřebujete podporu, obraťte se na svého lékaře nebo sestru. Mohou vám poskytnout kontaktní informace na organizace pacientů nebo vás nasměrují na někoho, kdo vám může pomoci s psychologickou podporou nebo s praktickými věcmi, např. s finančními prostředky. Příprava na konzultaci Příprava na konzultaci může být velmi užitečná. Pomůže vám i vašemu lékaři lépe řešit vaše otázky a připomínky. Zde jsou některé věci, které můžete zkusit: Zapište si otázky, na které byste se chtěli lékaře zeptat. Pomůže vám to vzpomenout si na věci, na které se chcete zeptat. Sepsání otázek vám také pomůže uspořádat si vaše myšlenky Pokud můžete, vezměte na návštěvu někoho s sebou. Je dobré mít někoho, s kým můžete probrat, co lékař řekl a pravděpodobně si zapamatujete různé věci Zeptejte se na informace o vašem konkrétním typu nádoru V případě, že lékař užívá slova, kterým nerozumíte, požádejte o vysvětlení Informujte lékaře o lécích, které užíváte a pokud užíváte nějakou alternativní medicínu. Některé z těchto léků mohou ovlivnit léčbu Po konzultaci můžete: Vyhledat na internetu nebo v knihovně více informací o vašem typu nádoru. Mějte na paměti, že ne všechny informace, které jsou dostupné na internetu, jsou kvalitní. Váš lékař nebo lékařský tým vám může dát typ na spolehlivé webové stránky Obraťte se na pacientskou organizaci, může vám nabídnout podporu a informace Promluvte si s lékařským týmem o případných finančních důsledcích vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat přímo k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo přímo finanční pomoc Chcete-li, měli byste požádat o druhý názor jiného odborníka Podpora po operaci V prvních dnech a týdnech po operaci budete potřebovat pomoc s běžnou každodenní činností. Pokud je to možné, požádejte rodinu, přátele nebo sousedy, aby vám pomohli s nakupováním, přípravou jídla, vařením, uklízením, praním a zahradničením. Můžete se také zeptat lékařského týmu na informace o profesionální domácí péči. Po operaci je běžný pocit únavy, (vyčerpání). To znamená, že se cítíte více unavení než obvykle, nemáte energii, obtížně se soustředíte a nezlepší se to ani po spánku. Většina lidí pociťuje únavu po dobu 6 měsíců až jednoho roku po výkonu. Vypořádat se s únavou můžete: Sepište si věci, které vám dodávají energii, a vykonávejte je během dne a týdne Požádejte o pomoc s prací v domácnosti, jako je praní, uklízení nebo zahradničení Zdřímněte si několikrát během dne Snažte se být tak aktivní, jak jen můžete. Krátká procházka každý den je lepší než dlouhá jedenkrát týdně. Při plánování společenských aktivit jako je výlet nebo návštěva, mějte na paměti, že možná budete potřebovat během dne odpočinek. Promluvte si s rodinou, přáteli nebo ošetřovatelem a můžete jej naplánovat dopředu. Je důležité jim říci, že se cítíte unavení. Sledování Po výkonu se budete setkávat se svým lékařem. Při stránka 11 / 13

12 této návštěvě budete konzultovat výsledky zákroku a následného sledování. Zeptáte-li se na další plán, zjistíte, jak často budete muset lékaře navštěvovat a jaké druhy vyšetření by měly být zapotřebí před každou kontrolou. Toto závisí na druhu nádoru. Před kontrolou si sepište případné otázky. Příklady otázek, na které se můžete zeptat? Je rakovina vyléčena? Potřebuji další terapii? Pokud ano, jaké mám možnosti? Jaké druhy vyšetření musím mít před plánovanou kontrolou? Jaký bude mít terapie a rakovina ledvin vliv na kvalitu mého života? Je běžné strachovat se z návratu onemocnění. Většina lidí, u kterých (nebo jejich blízkých) bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění ledvin, budou mít pravděpodobně tyto obavy a myšlenky. Pokud cítíte obavy, kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře a zjistěte rizika recidivy. Můžete rovněž požádat lékaře o psychickou podporu, pokud cítíte, že si musíte s někým promluvit. Nabídnout podporu mohou i některé organizace pacientů. Terapie nádoru může ovlivnit vaší sexualitu. Je důležité promluvit si s partnerem o vašich pocitech. Existuje mnoho způsobů intimního života. Pokud nechcete být sexuálně aktivní, buďte blízko jeden druhému, vzájemně se dotýkejte, objímejte, seďte nebo jen ležte blízko sebe. Je důležité v kontrolách pokračovat. Během nich lékař sleduje vaše ledviny a může včas detekovat recidivu nádoru. Také je důležité říci lékaři, pokud zaznamenáte nějaké nové příznaky. Neváhejte a obraťte se na lékařský tým, řekněte jim o nových příznacích před kontrolou. Rady ohledně životního stylu Je důležité udržet si zdravý životní styl v průběhu výkonu a po něm. Snažte se pravidelně cvičit. Najděte si činnost, která vás baví. Máte-li pochybnosti o tom, co můžete provozovat, oslovte svého lékaře, aby vás odkázal na fyzioterapeuta. Snažte se jíst vyváženou stravu se směsí zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Zařaďte také škroby jako chléb, brambory, rýže nebo těstoviny a potraviny bohaté na bílkoviny jako maso, ryby, vejce a luštěniny. Snažte se omezit cukr, sůl a tučná jídla. Pokud máte nějaké otázky, požádejte svého lékaře, aby vás odkázal na dietologa. Zkuste přestat kouřit. Pomůže vám to rychleji se zotavit po operaci. Psychologická podpora Po operaci se můžete strachovat o vaši prognózu, o dopad onemocnění na vaší finanční situaci a jiné další problémy. Během terapie budete v pracovní neschopnosti. Promluvte si s vaším zaměstnavatelem o nejlepším možném způsobu návratu do zaměstnání. Možná byste mohli pracovat na částečný úvazek či v jiné funkci. S lékařským týmem si prodiskutujte možné finanční důsledky vaší léčby. Mohli by vás nasměrovat k lidem nebo na místa, kde můžete získat radu ohledně vaší ekonomické situace nebo dokonce finanční pomoc. Pokud máte problémy vrátit se zpět do normálního života nebo do práce, promluvte si s vaším lékařem nebo sestrou. Mohou vám pomoci najít podporu a terapii, kterou potřebujete. Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění může změnit váš pohled na život a můžete si uvědomit, že máte jiné priority. To může ovlivnit vaši práci nebo vaše vztahy a můžete se cítit zmatení a nejistí. Promluvte si s rodinou a přáteli a dejte tomu čas. Pokud se necítíte dobře při řešení těchto otázek s vašimi blízkými, můžete oslovit lékařský tým, aby vás odkázali na psychologa. Psycholog vám může ukázat, jak tyto pocity řešit a pomoci vám realizovat změny, které chcete nebo potřebujete. Podpora pro rodinu a přátele Diagnóza zhoubného nádorového onemocnění neovlivňuje jen pacienta, ale také jeho blízké. Jako stránka 12 / 13

13 někdo blízký můžete nabídnout pomoc několika různými způsoby. Někdy můžete pomoci s praktickými věcmi jako prádlo, zahradničení či nakupování. Může být také užitečné navštívit lékaře společně. Mohli byste nabídnout odvoz na kontrolu nebo pomoci s formulováním otázek, na které se ptát během konzultace. Být účasten konzultace může být také prospěšné. Zapamatujete si jiné věci nebo se zaměříte na jiné detaily, které můžete později spolu prodiskutovat. Také by se dalo zeptat lékaře, jak může ovlivnit léčba váš život, pokud jde o poskytování péče a účinky na psychiku. Diagnóza a terapie mohou být velmi emotivní pro všechny zúčastněné. Terapie zhoubného nádorového onemocnění je intenzivní a může váš život náhle změnit. Mohou přijít otázky týkající se prognózy, účinku terapie a dokonce možnosti umírání. Jako přítel nebo partner můžete být přítomen a naslouchat. Nemusíte mít nutně odpovědi. Pokud máte pocit, že potřebujete někoho, s kým si promluvíte, oslovte svého lékaře nebo lékařský tým, aby vás podpořili. Organizace pacientů rovněž nabízí podporu pro členy rodiny nebo přátele lidí, u kterých bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Tyto organizace mohou také pomoci s více praktickými věcmi jako je například finanční podpora. Příběh: Trevor P. (Aberdeen, Skotsko) Před 5 lety, ve věku 56 let a v dobrém zdravotním stavu, jsem šel s maličkostmi ke svému lékaři. Byl jsem poslán na ultrasonografické vyšetření břicha, při kterém náhodou spatřili něco špatného v mé pravé ledvině. Ukázalo se, že jsem měl nádor, který měl v průměru 5,6 centimetrů. Do měsíce u mě byla naplánována radikální nefrektomie. Protože jsem četl všechny informace, které jsem měl o svém zdravotním stavu, byl jsem po celou čekací dobu před operací i po ní pozitivní. Byl jsem velmi rád, když mi pak lékař potvrdil, že rakovina byla obsažena uvnitř ledviny a kompletně odstraněna během operace, takže jsem nepotřeboval další léčbu. Zotavení bylo zpočátku postupné. Trvalo asi tři měsíce, než jsem získal nějakou sílu, a možná rok, než jsem byl úplně zdráv. Asi za čtyři měsíce jsem začal žít znovu normálním životem. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2014 Tento dokument je součástí EAU informací pro pacienty o zhoubném nádorovém onemocnění ledvin. Obsahuje veškeré informace o tomto onemocnění. Pokud máte specifické otázky týkající se vašeho konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným specialistou. Žádný dokument nemůže nahradit osobní rozhovor s lékařem. Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými postupy EAU. Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete najít na našich webových stránkách: Spoluautoři: Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou asociací (European Association of Urology - EAU) ve spolupráci s EAU sekcí uro-onkologie (EAU Section of Uro-Oncology ESOU), s pracovní skupinou mladých akademických urologů (Renal Cell Carcinoma Working Group of the Young Academic Urologists - YAU) a Evropskou urologickou asociací sester (European Association of Urology Nurses - EAUN). Dr. Bülent Akdogan Dr. Sabine D. Brookman-May Prof.Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Ms. Bodil Westman Ankara, Turecko Mnichov, Německo Vídeň, Rakousko Florencie, Itálie Ankara, Turecko Novara, Itálie Stockholm, Švédsko stránka 13 / 13

Operace: radikální prostatektomie

Operace: radikální prostatektomie Operace: radikální prostatektomie Tento základní přehled je určen pro muže, kteří v rámci léčby rakoviny prostaty uvažují o podstoupení operace. Tyto informace mohou být užitečné i pro partnerky či partnery

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP)

Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Informace pro pacienty Čeština 35 Chirurgické řešení LUTS u mužů s BPH (= BPE = BHP) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Bylo u vás diagnostikováno benigní zvětšení prostaty (benigní hyperplazie

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

Radiační léčba a Vy. Úvod

Radiační léčba a Vy. Úvod Úvod Radiační léčba a Vy Brožura Radiační léčba a Vy je určena těm z Vás, kdo byli nebo v blízké budoucnosti budou léčení ozařováním (radioterapií). Také Vaši blízcí mohou v brožuře najít užitečné informace.

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

Volba hluboké mozkové stimulace

Volba hluboké mozkové stimulace 1 Medtronic, Witryna: DBS Therapy for Parkinson s Disease. About Deep Brain Stimulation. Dostupné na: http://www.medtronicdbs.com/parkinsons/about/index.htm. Ve verzi z 24. července 2010. 2. Weaver, FM,

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 1 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: direct@mou.cz tel.: 5 4313 1111, 4314 Autor: MUDr. Oldřich

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin. Science + Solu ons + Systems + Support

Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin. Science + Solu ons + Systems + Support Porozumění možnostem léčby při selhání ledvin Science + Solu ons + Systems + Support Obsah 3 Co se mi stalo? 4 Ledviny: Jak pracují? 5 Co se stane když onemocním chronickým selháním ledvin (CHSL)? Nejčastější

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Obsah Úvodem...3 Ischemická choroba srdeční...3 Onemocnění srdečních chlopní...5 Před operací...8 Operace...9 Po operaci...9 Opět doma...

Obsah Úvodem...3 Ischemická choroba srdeční...3 Onemocnění srdečních chlopní...5 Před operací...8 Operace...9 Po operaci...9 Opět doma... Poznámky: 20 Obsah Úvodem...3 Ischemická choroba srdeční...3 Co je to ischemická srdeční choroba?...3 Rizikové faktory...4 Angína pectoris a infarkt myokardu...4 Jak může pomoci chirurg?...4 Onemocnění

Více

Kdo může hormonální léčbu podstoupit?

Kdo může hormonální léčbu podstoupit? Hormonální léčba Tento základní přehled je určen pro muže, kteří uvažují o zvolení hormonální léčby jako možnosti, jak mít rakovinu prostaty pod kontrolou. Jedná se o jeden ze základních přehledů, jejichž

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním 1 OBSAH strana Slovo na úvod 2 Jak poznám srdeční infarkt 3 Co dělat při podezření na srdeční infarkt 4 Co dělat při zástavě

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Aneb co by měl pacient vědět před operací srdce Příručka pro

Více

DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA

DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Lenka Šmardová Mgr. Libuše Kalvodová Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. MUDr. Zdeněk Král, CSc. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékařské

Více