Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin"

Transkript

1 Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické, což znamená, že neexistují žádné jasné příznaky, které by pro něj svědčily. Většina nádorů ledvin je nalezena v průběhu rutinního ultrazvuku nebo podobné zobrazovací procedury prováděné z jiných důvodů jako např. pro bolest zad. Protože existuje několik typů nádorů ledvin, lékař provádí sérii vyšetření dle konkrétního případu. Tyto testy zahrnují anamnézu a zobrazovací vyšetření. Někdy je odebírána i rodinná anamnéza. CT vyšetření nebo MRI vyšetření odhalí velikost nádoru a případnou invazi do lokálních žil, lymfatických uzlin nebo okolních orgánů. Toto je důležité pro určení dalšího postupu léčby. Lékař provádí také fyzikální vyšetření, odběr krve a moče k následným testům. Z výsledku zobrazovacích vyšetření, může urolog definovat stadium onemocnění. Na základě analýzy nádorové tkáně, získané během operace nebo biopsií, určí patolog podtyp nádoru a zda se jedná či nejedná o agresivní formu onemocnění. Stadium, podtyp a stupeň agresivity nádoru tvoří dohromady jeho klasifikaci. Klasifikace nádoru se užívá k odhadu individuální prognózy. Na základě této individuální prognózy lékař navrhne nejlepší léčebný postup. V některých případech mohou být nutné další testy pro kontrolu funkce ledvin. Toto je důležité zejména, pokud již máte jen jednu ledvinu nebo jste v riziku ledvinného selhání pro diabetes, vysoký krevní tlak, chronickou infekci nebo onemocnění ledvin. Symptomy a diagnóza Ačkoliv nádorové onemocnění ledvin je většinou asymptomatické, přibližně 1 z 10 lidí má příznaky jako bolest v boku nebo krev v moči. Toto by mohla být známka toho, že choroba pokročila. Někteří lidé mohou mít také tzv. paraneoplastické syndromy. Jedná se o reakce těla na kterýkoliv typ rakoviny a mohou zahrnovat vysoký krevní tlak, úbytek hmotnosti, horečku, anémii, úbytek svalové hmoty a ztrátu chuti k jídlu. Syndromy častěji asociované s nádorovým onemocněním ledvin zahrnují změny v jaterních enzymech a krevních destičkách. Tyto změny jsou zjištěny během testů, ale normálně nezpůsobují žádné symptomy. Bolest kostí nebo přetrvávající kašel mohou být známky toho, že se nádor rozšířil. Toto je známé jako metastatické onemocnění. stránka 1 / 6

2 Výrazy, které mohou lékaři užívat Benigní tumor: ne-karcinogenní růst, který se nebude šířit do jiných orgánů. Maligní tumor: karcinogenní růst, který roste kontinuálně nebo nárazově. Maligní nádory mohou metastazovat, což znamená, že se šíří do celého těla. Metastatické onemocnění: když se tumor šíří do ostatních orgánů nebo do lymfatických uzlin. Renální: související s ledvinami. Diagnostické metody Zobrazovací metody jsou důležité pro diagnostiku a klasifikaci tumorů ledvin. Nejběžnějšími zobrazovacími metodami jsou ultrazvuk, CT vyšetření a MRI. V některých případech je prováděna biopsie pro upřesnění charakteristiky nádoru. Zobrazovací metody s využitím kontrastu Poté, co je tumor detekován, musí lékař nejprve zjistit, zda se jedná o tumor maligní. Kontrastní vyšetření ultrazvukem, CT nebo MRI zobrazení břicha a pánve poskytuje více informací. CT a MRI také ukazují: Umístění a velikost nádoru Zda jsou nebo nejsou zvětšeny lymfatické uzliny Zda se tumor šíří nebo nešíří do sousedních orgánů jako nadledvin, jater, sleziny a slinivky břišní Zda je močový trakt zasažen tumorem Při kontrastním vyšetření je kontrastní látka podávána intravenózně, obvykle na vaší horní končetině. Kontrastní látka zvýrazňuje vaše žíly a tepny tím, že mění jejich zbarvení během tomografického vyšetření. Tento typ snímků radiologovi umožní analyzovat tumor. Výsledky budou vodítkem pro terapii, kterou podstoupíte. Pokud máte alergii na kontrastní látku, podstoupíte MRI nebo CT vyšetření bez kontrastního zvýraznění. například CT. Možná bude nutné zobrazení kostí či mozku, pokud budete mít příznaky typu bolestí kostí nebo epileptické záchvaty. Tyto vyšetření se provádí ke zjištění, zda se rakovina rozšířila do kostí nebo mozku. Biopsie nádoru ledviny Při biopsii nádoru ledviny je odebrán jeden nebo více vzorků nádorové tkáně. Nejprve dostanete lokální anestezii. Poté lékař propíchne jehlou kůži a použije ultrazvuk či CT zobrazení k lokalizaci tumoru. Vzorky tkáně jsou analyzovány patologem pro určení následné terapie. Renální biopsie není standardní metoda v diagnostice tumoru ledvin. Biopsii podstoupíte v případě: Výsledek zobrazovacího vyšetření není dostatečně jasný Jedná se o malý tumor, který by mohl být aktivně sledován Máte malý tumor, který by mohl být léčen radiofrekvenční ablací nebo kryoterapií Biopsie může způsobit krev v moči. Ve vzácných případech může způsobovat závažné krvácení. Renální biopsie je však obecně bezpečnou metodou. Pokud se váš lékař domnívá, že se nádor může být rozšířen do plic, podstoupíte další vyšetření, stránka 2 / 6

3 Klasifikace Nádory ledvin jsou klasifikovány podle jejich stádia, podtypu a stupně agresivity nádorových buněk. Tyto tři prvky jsou základem pro možný léčebný postup. Systém stagingu stádia onemocnění Stádium tumoru poukazuje na to, jak pokročilý je nádor, zda jsou či nejsou přítomny metastázy v lymfatických uzlinách či jiných orgánech. Stádium nádorů ledvin je založeno na klasifikaci TNM (Tumour Node Metastasis classification). Urolog sleduje velikost a invazivnost nádoru (T) a určuje jak je pokročilý na základě 4 stádií. Zároveň kontroluje, zda jsou postiženy nějaké lymfatické uzliny (N) nebo se nádor rozšířil do jiných částí těla (M). Pokud tumor ledvin metastazuje, obecně se šíří do plic, do kostí nebo do mozku. Obrázky 1 až 5 znázorňují jednotlivá stadia. nadledvina nádor menší než 7 cm ledvina vena cava aorta nádor větší než 7 cm lymfatické uzliny renální fascie renální žíla močovod Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu Obr. 2: Stage II nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm. nádor zvětšené lymfatické uzliny nádor rostoucí mimo ledvinu tumor roste mimo renální fascii Obr. 3: Stage III - nádory se rozšířily do renální žíly, tukové tkáně sousedící s ledvinou (perirenálního tuku) nebo do vena cava. Obr. 4: Stage IV nádory se rozšířily dále mimo ledvinu, za renální fascii a do nadledviny. V tomto stádiu někdy dojde ke zvětšení jedné či více lymfatických uzlin. stránka 3 / 6

4 Metastázy v mozku Plicní metastázy Nádor ledviny Kostní metastázy Obr. 5: Metastazující nádor ledviny se může šířit do plic, kostí nebo mozku. Podtyp nádoru Vedle stádia je důležitý také podtyp nádoru ledvin. Podtyp je určen patologem a tento postup je znám jako histopatologická analýza. Specialista zkoumá nádorovou tkáň cestou biopsie nebo po jejím odstranění během chirurgického zákroku. Renální biopsie není standardní metodou v diagnostice nádoru ledvin. Ve většině případů nebude podtyp vašeho tumoru znám do operace. Existují různé podtypy nádorů ledvin. Většina nádorů ledvin jsou renální karcinomy (okolo %). Z nichž nejčastějším podtypem je světlobuněčný renální karcinom (80 %), 10 % zahrnuje papilární renální karcinom a 5 % chromofobní renální karcinom. Zbývajících 5 % renálních karcinomů zahrnuje karcinom ze sběrných kanálků (nebo-li Duct-Bellini-Carcinoma) a dále řada neobvyklých a dědičných karcinomů. Pokud je u vás diagnostikován vzácný tumor ledvin, lékař vám poskytne podrobné informace o různých možnostech terapie. Tyto se mohou lišit od terapie běžnějších podtypů nádorů ledvin. Možnosti terapie jsou konzultovány multidisciplinárně týmem lékařů, k nalezení nejlepšího možného postupu léčby. (Viz Lékařský tým). stránka 4 / 6

5 Benigní tumory Některé nádory v ledvinách nejsou zhoubné. Jsou známé jako benigní nádory ledvin. Nejčastějšími benigními nádory ledvin jsou onkocytomy a angiomyolipomy. Onkocytomy jsou obvykle diagnostikovány po histopatologické analýze, protože pouhé zobrazovací vyšetření nemůže tento nádor jistě potvrdit. Nejčastější terapeutickou volbou tohoto tumoru je parciální nefrektomie a aktivní sledování. Více o těchto možnostech léčby se dočtete v kapitole Lokalizovaný karcinom ledvin. Angiomyolipom (AML) je benigní tumor. U žen se vyskytuje 4krát častěji. Obvykle je diagnostikován za pomoci ultrazvuku, CT nebo MRI vyšetření, případně pokud nádor krvácí a způsobuje příznaky. Ačkoliv je AML benigní tumor, riziko spontánního krvácení se zvyšuje, když se tumor stále zvětšuje. Chirurgické odstranění nádoru je doporučeno pokud: Máte velký AML (velikost tumoru větší než 4 cm) Jste žena do 45 let Nádor způsobuje příznaky Je pro vás v akutním případě obtížné navštívit lékaře, protože bydlíte daleko od nemocnice či máte sníženou pohyblivost Obecně platí, že AML je odstraněn parciální nefrektomií, ale v některých případech může být nutné odstranit celou ledvinu. Radikální nefrektomie je doporučena v případě závažného krvácení z nádoru. Renální cysty Některá ložiska vyskytující se v ledvinách nejsou nádory, ale renální cysty. Jedná se o vaky umístěné v ledvinách naplněné tekutinou, které jsou dobře rozpoznatelné na CT zobrazení. Cysty mohou být maligní. V těchto případech je třeba je odstranit chirurgicky. Grading systém stupeň agresivity Jedná se o třetí složku v klasifikaci, která hodnotí agresivitu nádorových buněk. Pro toto stanovení je nejvíce běžně používaný Fuhrmanové jaderný grade (stupeň agresivity). Patolog klasifikuje nádor do jednoho ze čtyř stupňů. Individuální prognóza Po stanovení diagnózy a klasifikace vás lékař bude informovat o různých možnostech terapie a sledování. Doporučený léčebný postup je založen na stádiu TNM, Fuhrmanové gradu a podtypu tumoru. Klasifikace umožňuje také odhad individuální prognózy. Nicméně mějte na paměti, že tato predikce nebere v úvahu neočekávaný vývoj onemocnění. Lékařský tým Urolog: urolog se specializuje na onemocnění močového traktu Onkolog: onkolog se specializuje na všechny typy nádorů Onko-urolog: onko-urolog se specializuje na urologické nádory, např. nádor močového měchýře, ledvin, prostaty nebo varlat. Patolog: patolog studuje tkáně, krev nebo moč k pochopení specifických vlastností onemocnění. Při terapii nádoru ledvin pomáhá patolog s klasifikací tumoru. Radiolog: radiolog se specializuje na zobrazovací techniky a analyzuje ultrazvukové, CT, MRI nebo jiné vyšetření za účelem diagnózy či kontroly tumoru. stránka 5 / 6

6 Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2014 Tento dokument je součástí EAU informací pro pacienty o zhoubném nádorovém onemocnění ledvin. Obsahuje veškeré informace o tomto onemocnění. Pokud máte specifické otázky týkající se vašeho konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným specialistou. Žádný dokument nemůže nahradit osobní rozhovor s lékařem. Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými postupy EAU. Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete najít na našich webových stránkách: Spoluautoři: Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou asociací (European Association of Urology - EAU) ve spolupráci s EAU sekcí uro-onkologie (EAU Section of Uro-Oncology ESOU), s pracovní skupinou mladých akademických urologů (Renal Cell Carcinoma Working Group of the Young Academic Urologists - YAU) a Evropskou urologickou asociací sester (European Association of Urology Nurses - EAUN). Dr. Bülent Akdogan Dr. Sabine D. Brookman-May Prof.Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Ms. Bodil Westman Ankara, Turecko Mnichov, Německo Vídeň, Rakousko Florencie, Itálie Ankara, Turecko Novara, Itálie Stockholm, Švédsko stránka 6 / 6

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Informace pro pacienty Čeština Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Zde je přehled nejčastějších otázek týkajících se karcinomu ledviny. Více

Více

Lokalizovaný karcinom ledviny

Lokalizovaný karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může

Více

Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře

Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožurce informovali o způsobech zjišťování rakoviny

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku Zhoubné nádory ledvinného parenchymu dospělého věku Definice Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1-2 % všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom. Převážně se vyskytujícím

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ Co je slinivka břišní...................... 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky......................

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY Co je děloha?... 2 Co jsou nádory?... 4 Benigní

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day

Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day Publisher: Vydavatel: Europa Uomo Europa Uomo The European Prostate The European Prostate Cancer Coalition Cancer Coalition Europa

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Obsah 1 Urologická onkologie 1.1 Úvod do urologické onkologie (M.

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více