Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin"

Transkript

1 Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů zhoubné nádorové onemocnění ledvin Ablační terapie Druh minimálně invazivního zákroku pro odstranění abnormální tkáně. Lékař zničí tuto tkáň použitím tepla (radiofrekvenční ablace) nebo extrémního chladu (kryoablace). Adrenalektomie Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna nadledvina. Aktivní sledování Druh terapie, při níž lékař aktivně sleduje nádor (nádory) a jeho růst na základě přesně stanoveného plánu kontrol. Při návštěvě může být provedeno CT vyšetření, ultrazvuk, rentgen a další. Anemie Snížená hladina červených krvinek. Jedná se o nejčastější onemocnění krve. Způsobuje mimo jiné únavu, slabost, zhoršené soustředění. Anestezie Před zákrokem dostanete léky, které zajistí, že nebudete cítit bolest. V celkové anestezii (narkóze) jste v bezvědomí a nevíte, co se s vámi děje. Při spinální nebo lokální anestezii nebudete cítit bolest v té části těla, kde se výkon provádí. Anestezie odezní postupně po výkonu. Antiangiogenní terapie Terapie léky, které zabraňují tvorbě nových krevních cév vyživujících nádor a umožňujících jeho růst. Asymptomatický Stav, který nevyvolává příznaky a je objeven náhodně. Benigní nádor Nekancerogenní růst nádoru, který se nebude šířit do jiných orgánů. Biopsie Lékařský zákrok, kdy je z těla získán malý kousek tkáně k vyšetření. Provádí se k získání informací ke stanovení diagnózy, monitorování a léčbě. Cílená terapie Léky zaměřující se na mechanizmy, které využívá nádorová buňka ke svému růstu. Cytoredukční nefrektomie Cytoredukce znamená snížení počtu nádorových buněk. Tyto operace jsou specifické pro metastazující renální tumory. Při tomto chirurgickém zákroku je nádor ledviny odstraněn, zatímco vzdálené metastázy jsou ponechány. Cílem této operace je redukovat celkový počet nádorových buněk v těle. Diagnóza Lékař a sestra provádí řadu testů k objasnění příčiny vašich symptomů. stránka 1 / 6

2 Embolizace Nechirurgická, minimálně invazivní procedura, při které je zablokována céva vedoucí krev do nádoru. Enzymy Velké biologické molekuly, které jsou zodpovědné za procesy látkové výměny. Histopatologická analýza Vyšetření tkáně pod mikroskopem ke zjištění přítomnosti a charakteru onemocnění, jako je například zhoubný nádor. Chemoterapie Jedná se o terapii nádorového onemocnění léky toxickými pro buňky. Některé jsou specificky toxické pro buňky rostoucí rychleji než normální buňky, což se týká právě nádorových buněk. Chirurgický robotický systém Nástroj, který pomáhá lékařům provádět laparoskopické operace. Chirurg ovládá robotický přístroj pomocí dálkově ovládaných senzorů. Imunoterapie Druh terapie nádoru, která posiluje imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám. Jaderný stupeň Furhman Analyzuje agresivitu nádoru na základě struktury buněk. JJ stent Trubička, která je dočasně umístěná v močovodu pro zajištění odtoku moče z ledviny do močového měchýře. Klasifikace TNM Klasifikace Tumour Node Metastasis (TNM) je mezinárodní klasifikace používaná ke klasifikaci tumorů v závislosti na velikosti a invazivitě nádoru (T), a toho, zda jsou postižené lymfatické uzliny (N) a jestli se rakovina rozšířila do jiných částí těla (M). Klinická studie Experimentální výzkumné studie, jejichž účelem je odpovědět na konkrétní otázky týkající se léčby a léků. Obecně testují, jak dobře funguje terapie mezi konkrétními pacienty. Kontrastní látka Látka zvyšující kontrast struktur nebo tekutin v těle. Používá se u zobrazovacích vyšetřovacích metod. Kryoterapie Použití nízkých teplot v terapii, k léčbě benigního nebo maligního buněčného růstu. Laparoskopická chirurgie Minimálně invazivní chirurgická technika, kdy lékař nemusí proříznout kůži a tkáně. Místo toho chirurg zavede chirurgické nástroje přes malé řezy v břišní stěně. Léčebný postup Důležitý plán pro lékaře při rozhodování o vedení terapie. Jednotlivé úkony a léčebné zásahy jsou definovány, optimalizovány a nastaveny v určitém pořadí. Takto může lékařský tým společně léčit pacienta. stránka 2 / 6

3 Ledviny Dva orgány tvaru fazole v zadní části trupu, které filtrují krev a produkují moč. Lokalizovaný karcinom ledviny Zhoubné nádorové nemocnění ledvin, při kterém je nádor omezen pouze na ledvinu a není rozšířen. Lokálně pokročilý karcinom ledviny Zhoubné nádorové onemocnění ledvin, při kterém tumor prorostl z ledviny do okolní tkáně a napadá žíly, nadledvinu nebo lymfatické uzliny. Lymfadenektomie Chirurgický zákrok, při němž jsou odstraněny lymfatické uzliny zvětšené přítomností nádoru. Lymfatické uzliny Malé orgány oválného tvaru, které hrají roli v regulaci reakce imunitního systému. Maligní nádor Nádorový růst probíhající postupně nebo nárazově. Maligní tumory mohou metastazovat, což znamená, že se šíří po celém těle. Metastatické onemocnění Stav, kdy se tumor rozšířil do jiných orgánů a lymfatických uzlin. Metastazektomie Chirurgická procedura k odstranění metastáz. Jedná se o tumory, které se šíří do jiných orgánů těla. Minimálně invazivní chirurgie Chirurgický zákrok, kdy není potřeba protnout kůži a tkáně. V břišní stěně jsou provedeny malé řezy pro vložení chirurgických nástrojů. Močovod Jedna ze dvou trubic, skrze kterou moč odtéká z ledviny do močového měchýře. MRI zobrazení Magnetická rezonance je technika využívající silné magnetické pole a radiové vlny k zobrazení těla. Multidisciplinární Kombinace znalostí různých oborů. V medicíně je to například spolupráce urologů, onkologů, psychologů a jiných specialistů. Nadledviny Nadledviny jsou orgány umístěné na vrcholu ledvin. Jsou zodpovědné za uvolňování hormonů. Nefron šetřící operace Další název pro částečné odstranění ledviny. Chirurgické odstranění nádoru spolu s částí normální tkáně ledviny. Tato operace má za cíl zachovat tolik tkáně ledviny, kolik je možné. Neoangiogenese Proces tvorby nových cév z již existujících, což umožňuje růst nádoru. Onkolog Lékař specialista, který se zaměřuje na diagnózu, terapii, sledování a všeobecnou péči o osoby s jakýmkoliv typem rakoviny. stránka 3 / 6

4 Otevřená operace Chirurgický zákrok, při kterém chirurg provádí řez kůží a tkáněmi k přímému přístupu ke strukturám nebo orgánům. Paliativní péče Koncepce péče s cílem optimalizovat kvalitu života, když není možné se z onemocnění zotavit. Zahrnuje tělesné, psychologické a duchovní aspekty. Paraneoplastické syndromy Reakce, které tělo může mít na jakýkoliv typ rakoviny a může zahrnovat vysoký krevní tlak, úbytek hmotnosti, horečku, anemii, ztrátu svalové hmoty a ztrátu chuti k jídlu. Parciální nefrektomie Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna část ledviny. Parestezie Píchání, mravenčení, brnění nebo svědění kůže. Patolog Lékař studující tkáně, krev, moč k porozumění specifických charakteristik onemocnění. Při terapii nádorového onemocnění patolog pomáhá s diagnózou a klasifikací tumoru. Perirenální hematom Kolekce krve vedle nebo v okolí ledviny. Perirenální tuk Tuk obklopující ledvinu. Petechie Počítačová tomografie Primární nádor Mnoho malých červených skvrn nebo modřin na pažích a dolních končetinách způsobených malým krvácením z cév kůže. Zobrazovací technika, která vytváří sérii rentgenových snímků těla. Růst maligní buňky v místě, kde se tumor začal vyvíjet. Prognóza Radiační terapie Lékařský termín k předpovídání pravděpodobnosti výsledku po ukončení terapie. Druh terapie nádorového onemocnění využívající radiace ke kontrole nebo k zneškodnění nádorových buněk. Radikální nefrektomie Chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna celá ledvina. Radiofrekvenční ablace Radiolog Léčebný postup využívající teplo generované z vysokofrekvenčních proudů k léčbě nádorů ledvin. Lékař specializovaný na zobrazovací techniky. U nádorového onemocnění radiolog analyzuje rentgenové snímky, ultrazvukové zobrazení, CT, MRI a jiné metody k diagnóze a monitorování tumoru. Rekurence Návrat nádorového onemocnění po jeho předešlé terapii a po období, kdy nebyla rakovina detekovatelná. Může nastat v místě, kde byl nádor poprvé detekován nebo jinde v těle. Není stanovena standardní doba, ale za recidivu by mělo být považováno nádorové onemocnění, které nebylo jeden rok detekovatelné. stránka 4 / 6

5 Renální arterie Tepna vedoucí velkou část přítoku krve, kterou musí ledvina přefiltrovat. Renální cysta Útvary naplněné tekutinou, lokalizované na ledvině. Cysty mohou být maligní. Renální fascie Také nazývána Gerotova fascie je vrstva pojivové tkáně obklopující ledvinu. Renální karcinom Odborný název pro zhoubné nádorové onemocnění ledvin. Renální žíla Žíla vedoucí ledvinami přefiltrovanou krev zpět do těla. Renální Souvisí s ledvinami. Stádium tumoru Vypovídá o tom, jak nádorové onemocnění v těle pokročilo. Je obvykle založeno na velikosti nádoru a na tom, zda se tumor šíří do lymfatických uzlin a jiných orgánů. Světlobuněčný renální karcinom Typ nádoru ledvin s vysokým obsahem tuku. Svorka na renální arterii Syndrom ruka noha Štítná žláza Tuková tkáň Nástroj užívaný během operace. Průtok krve renální tepnou je blokován svorkou, která komprimuje tepnu. Vedlejší účinek některých typů léků k terapii nádorů. Způsobují zarudnutí, otok, bolest na dlaních a chodidlech a v některých případech puchýře. Žláza nacházející se na krku, která určuje, jak rychle tělo využívá energii, vytváří proteiny a jak citlivé je k hormonům. Typ pojivové tkáně utvořené z buněk uchovávající tuk. Také se nazývá adipózní tkáň. Tumor spillage (tumorózní rozsev) Ultrazvuk Únava Urolog Vena cava Zobrazování Pokud se nádorové buňky dostanou do krve nebo do jiných orgánů v průběhu operace. Tyto buňky mohou růst na jiném místě a vytvořit nádorové ložisko. Zobrazovací metoda využívající vysokofrekvenční zvuky k zobrazování vnitřku těla. Znamená to, že se cítíte více unavení než obvykle, nemáte energii a nezlepší se to ani po spánku. Můžete pociťovat také bolest kloubů, svalů a na hrudi. Lékař specializující se na onemocnění močového traktu a pohlavních orgánů. Velká žíla vracející krev s nízkým obsahem kyslíku z těla do srdce. Zobrazování těla za pomoci ultrazvuku, rentgenu a jiných metod. stránka 5 / 6

6 Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2014 Tento dokument je součástí EAU informací pro pacienty o zhoubném nádorovém onemocnění ledvin. Obsahuje veškeré informace o tomto onemocnění. Pokud máte specifické otázky týkající se vašeho konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným specialistou. Žádný dokument nemůže nahradit osobní rozhovor s lékařem. Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými postupy EAU. Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete najít na našich webových stránkách: Spoluautoři: Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou asociací (European Association of Urology - EAU) ve spolupráci s EAU sekcí uro-onkologie (EAU Section of Uro-Oncology ESOU), s pracovní skupinou mladých akademických urologů (Renal Cell Carcinoma Working Group of the Young Academic Urologists - YAU) a Evropskou urologickou asociací sester (European Association of Urology Nurses - EAUN). Dr. Bülent Akdogan Dr. Sabine D. Brookman-May Prof.Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Ms. Bodil Westman Ankara, Turecko Mnichov, Německo Vídeň, Rakousko Florencie, Itálie Ankara, Turecko Novara, Itálie Stockholm, Švédsko stránka 6 / 6

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového

Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Informace pro pacienty Čeština Časté otázky týkající se zhoubného nádorového Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Zde je přehled nejčastějších otázek týkajících se karcinomu ledviny. Více

Více

Lokalizovaný karcinom ledviny

Lokalizovaný karcinom ledviny Informace pro pacienty Čeština 3 Lokalizovaný karcinom ledviny Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH SLINIVKY BŘIŠNÍ Co je slinivka břišní...................... 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky......................

Více

Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře

Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře Rakovina ledviny informace pro nemocné, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožurce informovali o způsobech zjišťování rakoviny

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Obsah Komu je tato příručka určena Co je prostata? Co znamená rakovina prostaty? Diagnostika rakoviny prostaty Co výsledky

Více

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty

Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Rakovina prostaty Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty Tato příručka je určena mužům, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prostaty (nebo také karcinom prostaty).

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT OBSAH Co jsou varlata...........................2 Co jsou nádory...........................3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete...........................4

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY Co je děloha?... 2 Co jsou nádory?... 4 Benigní

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

Jak lze léčit kostní metastázy?

Jak lze léčit kostní metastázy? Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická klinika LF MU, FN Brno Jana Katolická, Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius

Praktická urologie. v kazuistikách. Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Edice Asclepius Praktická urologie v kazuistikách Michaela Matoušková a kol. Obsah 1 Urologická onkologie 1.1 Úvod do urologické onkologie (M.

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day

Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day Evropský den karcinomu prostaty European Prostate Cancer Awareness Day Publisher: Vydavatel: Europa Uomo Europa Uomo The European Prostate The European Prostate Cancer Coalition Cancer Coalition Europa

Více

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU

INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU INFORMAČNÍ PRŮVODCE PRO PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU BRNO 2002 Informační průvodce pro pacientky s karcinomem prsu Autoři: MUDr. Andrea Jurečková MUDr.

Více