TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané dne 8. března 2012 Usnesení RM č. 70/4/2012 Schválení programu Usnesení RM č. 71/4/2012 Volba ověřovatelů zápisu Usnesení RM č. 72/4/2012 Zpráva starosty a místostarostů mat. bez čísla bez materiálu bez materiálu Usnesení RM č. 73/4/2012 mat. č. 55/2012 Společnost CHETES s.r.o. návrh na úpravu ceníku za užívání ledových ploch Usnesení RM č. 74/4/2012 mat. č. 82/2012 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 4 Žádosti o půjčky z fondu rozvoje bydlení města Chebu Usnesení RM č. 75a/4/2012 Usnesení RM č. 75b/4/2012 Usnesení RM č. 75c/4/2012 mat. č. 81/2012 Usnesení RM č. 76/4/2012 mat. č. 71/2012 Prodej nemovitého majetku města pozemky Usnesení RM č. 77/4/2012 mat. č. 72/2012 Další právní úkony a záležitosti pozemky částečná změna usnesení ZM Usnesení RM č. 78/4/2012 mat. č. 73/2012 Bezúplatné nabytí nemovitého majetku pozemky Usnesení RM č. 79/4/2012 mat. č. 74/2012 Bezúplatné nabytí majetku liniových staveb pozemních komunikací Usnesení RM č. 80/4/2012 mat. 76/2012 Další právní úkony a záležitosti schválení výpůjčky nemovitého majetku pozemku Usnesení RM č. 81/4/2012 mat. č. 77/2012 Schválení pronájmu nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Chebu Usnesení RM č. 82/4/2012 mat. č. 78/2012 Další právní úkony a záležitosti částečná změna Směrnice, kterou se stanoví sazby za pronájem pozemků v majetku města Cheb, s účinností od 1. dubna

2 Usnesení RM č. 83/4/2012 mat. č. 83/2012 Další právní úkony a záležitosti I. částečná změna v usnesení ZM II. výjimka pro zařazení bytového domu do prodeje III. prodej nemovitého majetku bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb Usnesení RM č. 84/4/2012 mat. č. 93/2012 I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu II. Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu III. Uzavření smlouvy o umístění zařízení č. KV066_2011 IV. Další právní úkony a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Cheb Usnesení RM č. 85/4/2012 mat. č 75/2012 Jiné majetkoprávní úkony účast města Chebu ve veřejné elektronické aukci Usnesení RM č. 86/4/2012 mat. č. 95/2012 Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru Usnesení RM č. 87/4/2012 mat. č. 88/2012 Oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Rekonstrukce ulice Mánesova, Cheb I. etapa Usnesení RM č. 88/4/2012 mat. č. 65/2012 Roční monitorovací zpráva IPRM zóna Zlatý vrch za rok 2011 Usnesení RM č. 89/4/2012 mat. č. 96/2012 Oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Sběrný dvůr, Americká ulice Cheb Usnesení RM č. 90/4/2012 mat. č. 87/2012 Poskytnutí příspěvku na provozování lodní dopravy Usnesení RM č. 91/2012 mat. č. 79/2012 Dodatek ke zřizovacím listinám 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1 a 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 16 o rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost Usnesení RM č. 92/4/2012 mat. č. 70/2012 Příprava projektu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu Usnesení RM č. 93/4/2012 mat. č. 92/2012 Změna Organizačního řádu Městské policie Cheb Usnesení RM č. 94/4/2012 mat. č. 80/2012 Změna Pracovního řádu Městské policie Cheb Usnesení RM č. 95/4/2012 mat. č. 91/2012 2

3 Výzva k podání nabídek Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob Usnesení RM č. 96/4/2012 mat. č. 86/2012 Směrnice, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb Usnesení RM č. 97/4/2012 mat. č. 94/2012 Vstup do Svazu města a obcí České republiky Usnesení RM č. 98/4/2012 mat. č. 61/2012 Odvolání a jmenování členů komisí Rady města Chebu Usnesení RM č. 99/4/2012 mat. č. 62/2012 Poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za rok 2011 Usnesení RM č. 100/4/2012 mat. č. 68/2012 1) Zrušení usnesení Zastupitelstva města Chebu č. 244/12/2011 ze dne ) Plán společných akcí v roce 2012 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika Usnesení RM č. 101/4/2012 mat. č. 90/2012 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Propagace města Chebu v televizním vysílání Usnesení RM č. 102/4/2012 mat. č. 98/2012 Žádost o užití znaku města Chebu Usnesení RM č. 103/4/2012 mat. bez čísla Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne

4 U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané dne 8. března 2012 Usnesení RM č. 70/4/2012 Schválení programu mat. bez čísla program schůze Rady města Chebu s tím, že vyřazuje body a odkládá bod 28, za bod 15 se zařazují nové materiály č. 75/2012 a 95/2012, za bod 17 se zařazuje nový materiál č. 96/2012, za bod 34 se zařazuje nový materiál č. 98/2012 a za bod 35 se zařazuje návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 71/4/2012 Volba ověřovatelů zápisu bez materiálu v o l í MUDr. Jana Svobodu a Mgr. Vladimíra Hartmanna ověřovateli zápisu. Usnesení RM č. 72/4/2012 Zpráva starosty a místostarostů bez materiálu b e r e n a v ě d o m í zprávy starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 73/4/2012 mat. č. 55/2012 Společnost CHETES s.r.o. návrh na úpravu ceníku za užívání ledových ploch b e r e n a v ě d o m í návrh na doplnění a úpravu ceníku za užívání ledových ploch pro zimní stadion v Chebu dle důvodové zprávy s tím, že jednotné vstupné pro doprovod na obě ledové plochy pro veřejné bruslení bude ve výši 10,- Kč. Usnesení RM č. 74/4/2012 mat. č. 82/2012 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 4 1. zapojení finančních prostředků z transferů v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč; 2. převod částky 10 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 30 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod částky tis. Kč u odboru Inv z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci jedné akce; 5. převod částky 195 tis. Kč u odboru SHD v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu 4

5 vzít na vědomí 1. zapojení finančních prostředků z transferů v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč; 2. převod částky 10 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 30 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod částky tis. Kč u odboru Inv z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci jedné akce; 5. převod částky 195 tis. Kč u odboru SHD v rámci běžných výdajů. schválit rozpočtové opatření na rok 2012 č. 4, navýšení finančních prostředků v příjmové části ve výši 909 tis. Kč, navýšení ve výdajové části ve výši 850 tis. Kč a snížení financování ve výši 59 tis. Kč; celkové příjmy upraveného rozpočtu jsou tis. Kč a výdaje tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Žádosti o půjčky z fondu rozvoje bydlení města Chebu mat. č. 81/2012 Usnesení RM č. 75a/4/2012 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu žadatelům: 1. Společenství Hrnčířská 12 Cheb, se sídlem Cheb, Hrnčířská 2141/12, na výměnu oken ve výši 900 tis. Kč, domu Cheb, Hrnčířská 2141/12, se splatností 7 let, Usnesení RM č. 75b/4/2012 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu žadatelům: 2. xxxx, na obnovu fasády ve výši 280 tis. Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 100 tis. Kč a na rekonstrukci plynového vytápění ve výši 80 tis. Kč, domu Cheb, Svobody 586/13, se splatností 5 let. Usnesení RM č. 75c/4/2012 RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi 5

6 předložit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 76/4/2012 mat. č. 71/2012 Prodej nemovitého majetku města pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej pozemkové parcely č. 274/65 trvalý travní porost v katastrálním území Skalka u Chebu, xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej části pozemkové parcely č. 274/97 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 označené geometrickým plánem č /2011 jako pozemková parcela č. 274/163 v katastrálním území Skalka u Chebu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej částí pozemkové parcely č. 274/97 trvalý travní porost označené geometrickým plánem č /2011 jako pozemková parcela č. 274/161 o výměře 27 m 2 a jako pozemková parcela č. 274/162 o výměře 10 m 2 v katastrálním území Skalka u Chebu do podílového spoluvlastnictví xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej stavební parcely č zastavěná plocha v katastrálním území Cheb, xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 944 Kč, 5. prodej pozemkové parcely č. 1503/25 zahrada v katastrálním území Cheb, xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej pozemkové parcely č. 952/26 zahrada v katastrálním území Podhrad, do podílového spoluvlastnictví xxxx, a xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 7. prodej pozemkové parcely č zahrada v katastrálním území Podhrad, xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 77/4/2012 mat. č. 72/2012 Další právní úkony a záležitosti pozemky částečná změna usnesení ZM d o p o r u č u j e 6

7 Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t částečnou změnu usnesení ZM č. 167/9/2011 ze dne spočívající ve změně kupní ceny v bodech 1 až 40 z původních 250 Kč/m 2 na novou kupní cenu 200 Kč/m 2 a zároveň částečnou změnu usnesení v bodě 7 spočívající ve změně nabyvatele 1. prodej dílu a o výměře 328 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada a prodej dílu b o výměře 151 m 2 pozemkové parcely č zahrada obě v katastrálním území Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej dílu a o výměře 162 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej dílu a o výměře 154 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej dílu a o výměře 131 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej dílu a o výměře 119 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej dílu a o výměře 93 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 7. prodej dílu a o výměře 68 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej dílu a o výměře 45 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 9. prodej dílu a o výměře 52 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 10. prodej dílu a o výměře 49 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 7

8 11. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 12. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 13. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 14. prodej dílu a o výměře 38 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 15. prodej dílu a o výměře 45 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 16. prodej dílu a o výměře 54 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 17. prodej dílu a o výměře 14 m 2 pozemkové parcely č zahrada a dílu b o výměře 33 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 18. prodej dílu a o výměře 32 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 19. prodej dílu a o výměře 15 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 20. prodej dílu a o výměře 4 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu 800 Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 21. prodej dílu a o výměře 99 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 22. prodej dílů a+b o celkové výměře 82 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8

9 23. prodej dílu a o výměře 53 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 24. prodej dílu a o výměře 50 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 25. prodej dílu a o výměře 41 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 26. prodej dílu a o výměře 51 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 27. prodej dílu a o výměře 52 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada a dílu b o výměře 249 m 2 pozemkové parcely č. 166/1 trvalý travní porost obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 28. prodej dílu a o výměře 25 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 do podílového spoluvlastnictví xxxx, každému jednu nedělenou polovinu, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 29. prodej dílu a o výměře 24 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 30. prodej dílu a o výměře 26 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 31. prodej dílu a o výměře 24 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada a dílu b o výměře 2 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 32. prodej dílu a o výměře 33 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 33. prodej dílu a o výměře 3 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu 600 Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 34. prodej dílu a o výměře 280 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 9

10 35. prodej dílu a o výměře 274 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 36. prodej dílu a o výměře 329 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 37. prodej dílu a o výměře 90 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 38. prodej dílu a o výměře 70 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 39. prodej dílu a o výměře 37 m 2 pozemkové parcely č. 1020/7 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 40. prodej dílu b o výměře 349 m 2 pozemkové parcely č. 1020/7 zahrada a dílu c o výměře 10 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 78/4/2012 mat. č. 73/2012 Bezúplatné nabytí nemovitého majetku pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t bezúplatné nabytí nemovitého majetku pozemků, včetně na těchto pozemcích realizovaných liniových staveb: Katastrální území Střížov u Chebu - p. p. č. 26/17 o výměře 149 m 2 - ostatní plocha, silnice, - p. p. č. 26/37 o výměře 123 m 2 - ostatní plocha, jiná plocha, Katastrální území Cheb 10

11 - p. p. č. 2372/5 o výměře 70 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2372/28 o výměře 196 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2372/29 o výměře 29 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č. 2372/30 o výměře 7 m 2 - ostatní plocha, zeleň, - p. p. č. 2372/31 o výměře 2 m 2 - ostatní plocha, zeleň, - p. p. č o výměře m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, - p. p. č o výměře 788 m 2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, Katastrální území Dřenice u Chebu - p. p. č o výměře m 2 - ostatní plocha, jiná plocha, - p. p. č o výměře m 2 - ostatní plocha, silnice, formou daru z vlastnictví Karlovarského kraje, respektive Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, IČ: , se sídlem Sokolov, Chebská 282, , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114, do vlastnictví města Chebu, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma subjekty Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 79/4/2012 mat. č. 74/2012 Bezúplatné nabytí majetku liniových staveb pozemních komunikací d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t bezúplatné nabytí majetku liniových staveb pozemních komunikací: Katastrální území Starý Hrozňatov - silnice III/21415 ve staničení od km 0,456 do km 0,802, včetně všech jejich součástí a příslušenství, která se nachází na pozemkové parcele č.1484/3 ve vlastnictví města Chebu, Katastrální území Háje u Chebu - silnice III/2146 ve staničení od km 1,388 do km 1,638, včetně všech jejich součástí a příslušenství, která se nachází na části pozemkové parcely č. 845/2 ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace a části pozemkové parcely č a části pozemkové parcely č. 1053/1 (pozemkové parcely č. 1053/11 dle GP č /2011, ověřeného Katastrálním úřadem dne pod č. 923/11) ve vlastnictví města Chebu, formou daru z vlastnictví Karlovarského kraje, respektive Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, IČ: , se sídlem Sokolov, Chebská 282, , IČ: , zapsané v obchodním 11

12 rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114, do vlastnictví města Chebu, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma subjekty, Katastrální území Hradiště u Chebu - liniové stavby parkovacích míst navazující na veřejnou pozemní komunikaci, realizovanou na pozemkové parcele č. 258/2 ostatní plocha, silnice ve vlastnictví města Chebu formou daru z vlastnictví pana Stanislava Dobiáše, nar , trvalý pobyt Karlovarská 353/13, Cheb a paní Andrey Dobiášové, nar , trvalý pobyt Karlovarská 353/13, Cheb, do vlastnictví města Chebu, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma stranami Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 80/4/2012 mat. 76/2012 Další právní úkony a záležitosti schválení výpůjčky nemovitého majetku pozemku výpůjčku pozemku o výměře 705 m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 312/1 ostatní plocha o celkové výměře 705 m 2 v k.ú. Cheb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro stávajícího uživatele Českou republiku Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, IČ , se sídlem Karlovy Vary, Sokolovská 764/108A, PSČ , za účelem parkování služebních vozidel, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb zabezpečit zpracování, podepsání a zaslání smlouvy o výpůjčce žadateli. Usnesení RM č. 81/4/2012 mat. č. 77/2012 Schválení pronájmu nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Chebu 1. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o výměře 28 m 2 situovaného na části pozemkové parcely č. 2069/11 ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Cheb pro xxxx, s místem podnikání Cheb, xxxx, PSČ , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako pozemek pod předzahrádkou a stanovit sjednané nájemné ve výši 5.600,- Kč/kalendářní rok, tj. 200,- Kč /m 2 /kalendářní rok a počínaje rokem 2013 upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem, 2. v katastrálním území Dolní Dvory 12

13 pronájem pozemku o výměře 16 m 2 situovaného na stavební parcele č. 63 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 16 m 2 a pozemku o výměře 26 m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 219/50 ostatní plocha o celkové výměře 26 m 2, oba v k.ú. Dolní Dvory pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , na dobu určitou do , s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vybudování dočasné stavby anténního stožáru včetně technologického objektu, elektropřípojky a oplocení, přičemž navrhuje stanovit sjednané nájemné ve výši ,- Kč/kalendářní rok a počínaje rokem 2013 upravovat maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem, 3. v katastrálním území Háje u Cheb pronájem pozemku o výměře 96 m 2 situovaného na části pozemkové parcely č. 1359/2 lesní pozemek o celkové výměře m 2 v k.ú. Háje u Chebu pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , na dobu určitou do , s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vybudování dočasné stavby anténního stožáru včetně technologického objektu, elektropřípojky a oplocení, přičemž navrhuje stanovit sjednané nájemné ve výši ,- Kč /kalendářní rok a počínaje rokem 2013 upravovat maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb zabezpečit zpracování nájemních smluv a jejich zaslání nájemcům uvedeným v usnesení Usnesení RM č. 82/4/2012 mat. č. 78/2012 Další právní úkony a záležitosti částečná změna Směrnice, kterou se stanoví sazby za pronájem pozemků v majetku města Cheb, s účinností od 1. dubna 2012 r u š í původní znění Článku 3 písmeno C) Směrnice č. 9/2011 účinné od , kterou se stanoví sazby za pronájem pozemků v majetku města Cheb a kterou schválila Rada města Chebu na své schůzi dne 10. března 2011 svým usnesením č. RM 90/5/2011, 1. nové znění Článku 3 písmeno C) Směrnice č. 9/2011, dle textace uvedené v příloze důvodové zprávy, a to s účinností od 1. dubna 2012, 2. doplnění sazby za pronájem parkovacích míst ve dvorních traktech, u nichž je jejich užívání omezeno na dobu od 17:30 hodin do 7:00 hodin v pracovních dnech a na dobu celých 24 hodin o sobotách, nedělích a o státem uznaných svátcích, dle textace uvedené v příloze důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb realizovat zapracování schválených změn do směrnic č. 9/

14 Usnesení RM č. 83/4/2012 mat. č. 83/2012 Další právní úkony a záležitosti I. částečná změna v usnesení ZM II. výjimka pro zařazení bytového domu do prodeje III. prodej nemovitého majetku bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t I. částečnou změnu v usnesení ZM 1. částečnou změnu v usnesení ZM č. 125/8/2011, bod č. II., ze dne (změnu sjednané kupní ceny), tj. změnu stanovení výše kupní ceny bytové jednotky č. 695/13 (Mánesova 8), z původní kupní ceny ve výši Kč, na celkovou sjednanou kupní cenu ve výši Kč, která může být snížena slevou ve výši 10 % na celkovou částku sjednané kupní ceny ve výši Kč, a to v případě, že kupující splní podmínky pro její přiznání. 2. částečnou změnu v usnesení ZM č. 191/10/2011, bod č. I./2., ze dne (změnu sjednané kupní ceny), tj. změnu stanovení výše kupní ceny bytové jednotky č. 1061/4 (Evropská 11), z původní kupní ceny ve výši Kč, na celkovou sjednanou kupní cenu ve výši Kč, která může být snížena slevou ve výši 10 % na celkovou částku sjednané kupní ceny ve výši Kč, a to v případě, že kupující splní podmínky pro její přiznání. 3. částečnou změnu v usnesení ZM č. 159/22/2004, bod č. 5., ze dne (změnu sjednané kupní ceny), tj. převod bytové jednotky č. 1038/7 v č.p (Karlova 12), se spoluvlastnickým podílem ve výši 13459/ na společných částech budovy č.p a se spoluvlastnickým podílem ve výši 13459/ na stav.p.č. 1444/1, k.ú. Cheb, do společného jmění xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která může být kupujícím snížena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, že kupující splní podmínky pro její přiznání, Ke sjednané kupní ceně jsou kupující povinni prodávajícímu uhradit náklady související s převodem bytové jednotky vypočtené dle článku VII. odst. 3) Zásad postupu při majetkoprávních úkonech obce, II. výjimku pro zařazení bytového domu Evropská č.p. 245/20, na stav.p.č. 1253/1 a se stav.p.č. 1253/1, k.ú. Cheb, do prodeje z majetku města Cheb, při dosažení 66,6 % prodeje bytových jednotek v tomto domě. III. prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb A./1. převod bytové jednotky č. 245/4 v č.p. 245 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 4600/37440 na společných částech budovy č.p. 245 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4600/37440 na stav.p.č. 1253/1, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která může být kupující snížena slevou ve 14

15 výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč a to v případě, že kupující splní podmínky pro její přiznání, A./2. převod bytové jednotky č. 245/6 v č.p. 245 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 9800/37440 na společných částech budovy č.p. 245 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 9800/37440 na stav.p.č. 1253/1, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která může být kupující snížena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč a to v případě, že kupující splní podmínky pro její přiznání, Ke sjednané kupní ceně jsou kupující povinny prodávajícímu uhradit skutečné náklady související s převodem bytové jednotky vypočtené dle písm. j) Stanovení podmínek pro prodej budov, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 84/4/2012 mat. č. 93/2012 I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu II. Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu III. Uzavření smlouvy o umístění zařízení č. KV066_2011 IV. Další právní úkony a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Cheb I. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 2358/9, části pozemkové parcely č. 1284/2, části pozemkové parcely č. 2358/10 a části pozemkové parcely č. 2358/12 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost PROMOTER, s.r.o. IČ , se sídlem Otovice u Karlových Varů, Hroznětínská 183. Délka inženýrských sítí na pozemcích města je 33 běžných metrů. Žadatel zaplatí jednorázovou úplatu ve výši Kč včetně 20 % DPH (6 600 Kč bez DPH) až při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí, přípojkové skříně do 1 m 2 na části pozemkové parcely č. 2334, dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č /2011 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností ELECTROSUN, s.r.o. IČ , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3. Délka kabelového vedení NN na pozemku města je 51 běžných metrů. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kanalizačního řadu v délce 203 běžných metrů a podzemní čerpací stanice odpadních vod na 15

16 části pozemkové parcely č. 2441/5 a části pozemkové parcely č. 2102/1 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena obec Pomezí nad Ohří, se sídlem , Pomezí nad Ohří 18. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování sdělovacího kabelu v délce 80 běžných metrů na části pozemkové parcely č. 2432/3 a části pozemkové parcely č. 171/6 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost Telefonica Czech Republic, a.s. IČ , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování sdělovacího kabelu v délce 100 běžných metrů na části stavební parcely č. 222/2 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost Telefonica Czech Republic, a.s. IČ , se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodního řadu v délce 14 běžných metrů na části pozemkové parcely č. 280/9, dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č /2011 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost CHEVAK Cheb, a.s. IČ , se sídlem Cheb, Tršnická 4/11. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 800 Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování elektrické přípojky na části pozemkové parcely č. 274/105 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněné z věcného břemena xxxx, xxxx. Délka elektrické přípojky na pozemku města je 50 běžných metrů. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování elektrické přípojky v délce 12 běžných metrů pro podzemní čerpací stanici odpadních vod na části pozemkové parcely č. 167/1 a části pozemkové parcely č. 24/40 v katastrálním území Podhoří u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena obec Pomezí nad Ohří, se sídlem , Pomezí nad Ohří 18. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 16

17 9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kabelového vedení nízkého napětí v délce 272 běžných metrů, umístění 3 ks pojistkových skříní do 1 m 2, 1 ks rozpojovací skříně na části pozemkové parcely č. 22/30, části pozemkové parcely č. 22/1, části pozemkové parcely č. 167/1 a části pozemkové parcely č. 24/40 v katastrálním území Podhoří u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. IČ , se sídlem Dalovice, Sadovská 60. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; II. uzavření Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu vodohospodářského zařízení Vodovod a splašková kanalizace Cheb, průmyslový park I. etapa, jejímž účelem je vymezení podmínek, práv a povinností při provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, a další smluvní podmínky uvedené v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy; III. uzavření smlouvy o umístění zařízení č. KV066_2011 v rámci stavby Orientační osvětlení po sloupech ČEZ v obci Bříza, k.ú. Bříza nad Ohří, spočívající v právu umístění a provozování zařízení veřejného osvětlení na tři opěrné body, které jsou ve vlastnictví poskytovatele společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a bezúplatně a tvoří přílohu důvodové zprávy IV. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 467/16/2010 ze dne I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Cheb, bod č. 4, kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování zařízení veřejné komunikační sítě v rámci stavby: Dopravní terminál Cheb na části pozemkové parcely č. 1454/2, části pozemkové parcely č. 1454/7, části pozemkové parcely č. 3295, části pozemkové parcely č. 3296, části pozemkové parcely č a části pozemkové parcely č v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena Telefónica Czech Republic, a.s. IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ Délka přeložky zařízení veřejné komunikační sítě na pozemcích města je 141 běžných metrů. Věcné břemeno zřizuje vlastník pozemku za jednorázovou úplatu, a to v částce Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH), dle schváleného Sazebníku úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb, kterou zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena investor stavby - Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 17

18 2. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 33/2/2011 ze dne I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Cheb, bod č. 37 a Rady města Cheb č. 96/5/2011 ze dne , bod I. Další právní úkony a záležitosti částečná změna usnesení RM č. 33/2/2011, kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazují se tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemena č /2011, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí, osazení 2 kusů pojistkových skříní v pilíři do 1 m 2 na části pozemkové parcely č. 703, části pozemkové parcely č. 720 a části pozemkové parcely č. 682 v katastrálním území Podhrad, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností ELEKTRO EURON spol.s r.o. IČ , se sídlem Cheb, Zelená 1844/6, PSČ Oprávněný z věcného břemena doplatí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena částku ve výši 480 Kč včetně 20 % DPH (400 Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 489/17/2009 ze dne I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Cheb, bod č. 6, kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazují se tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemena č /2010, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí včetně 21 ks přípojkových skříní v pilíři do 1 m 2 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností ELEKTRO EURON spol.s r.o. IČ , se sídlem Cheb, Zelená 1844/6, PSČ Oprávněný z věcného břemena při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 4. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 467/16/2010 ze dne II. Zřízení věcného břemena ve prospěch města Chebu, kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena s Karlovarským krajem, IČ se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ ve prospěch města Chebu, spočívajícího v právu umístění a provozování souboru veřejného osvětlení 2 ks stožárů a kabelu veřejného osvětlení, dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemena č /2011 v katastrálním území a obci Cheb. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Město Cheb zaplatilo náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí; p o v ě ř u je RNDr. Pavla Vanouška, starostu města Chebu podpisem smluv uvedených v bodě č. I. II. III. IV. 18

19 Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis předmětných smluv do Usnesení RM č. 85/4/2012 mat. č 75/2012 Jiné majetkoprávní úkony účast města Chebu ve veřejné elektronické aukci účast města Chebu ve veřejné nabídkové elektronické aukci pořádané Řízením letového provozu, státním podnikem ohledně tohoto nemovitého majetku: Katastrální území Horní Dvory - budova č. p. 19 jiná stavba situovaná na st. p. č. 22, - st. p. č. 22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m 2 - p. p. č. 275/2 ostatní plocha o výměře m 2, kdy město Cheb je v průběhu soutěžního kola předmětné veřejné elektronické aukce oprávněn zastupovat ve smyslu provádění úprav nabídkové ceny místostarosta Bc. Tomáš Linda a ve smyslu komplexní administrace úkonů prováděných v sw prostředí elektronické aukční síně vedoucí oddělení pozemků odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb Ing. Vlastimil Habětínek, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi zabezpečit realizaci předmětného usnesení, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu oddělení pozemků odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb zabezpečit realizaci předmětného usnesení. Usnesení RM č. 86/4/2012 mat. č. 95/2012 Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru r o z h o d l a ukončit nájemní smlouvu s xxxx, na nebytový prostor číslo 303, Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, o celkové podlahové ploše 118,60 m², nacházející se 2. NP, využívaném jako knihkupectví, dohodou k Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního v termínu do realizovat usnesení. Usnesení RM č. 87/4/2012 mat. č. 88/2012 Oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Rekonstrukce ulice Mánesova, Cheb I. etapa 19

20 Oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Rekonstrukce ulice Mánesova, Cheb - I. etapa p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města 1. schválit zhotovitele díla dle návrhu předloženého jmenovanou hodnotící komisí; 2. řešit případná odvolání uchazečů; 3. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Bc. Miroslavě Rodové, pracovnici odboru kanceláře starosty 1. zaslat výzvu k podání nabídek realizovanou v souladu se schváleným návrhem podmínek na IS VZ US; 2. oznámit jmenování členům komise a zajistit organizačně zasedání komise; 3. po zveřejnění zadávacích podmínek na centrální adrese zajistit zveřejnění zadávacích podmínek včetně hodnotící komise na webových stránkách města Chebu; 4. oznámit výsledky soutěže účastníkům a na IS VZ US; 5. zveřejnit výsledky soutěže v informačním formuláři na webových stránkách města Chebu. Usnesení RM č. 88/4/2012 mat. č. 65/2012 Roční monitorovací zpráva IPRM zóna Zlatý vrch za rok 2011 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb, s c h v á l i t monitorovací zprávu IPRM za rok 2011, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi - předložit zprávu Zastupitelstvu města Cheb dne 29. března předložit radě města souhrnnou zprávu o plnění IPRM Zlatý vrch: - porovnání současného stavu a původního návrhu z hlediska financí, časový harmonogram, harmonogram plnění, problémů a jejich řešení; - budoucí vývoj zejména v části Regenerace (objem k čerpání, časový harmonogram včetně možných variant a přehled záložních projektů); v termínu do konce dubna Usnesení RM č. 89/4/2012 mat. č. 96/2012 Oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Sběrný dvůr, Americká ulice Cheb oznámení otevřeného řízení výzva k podání nabídek Sběrný dvůr, Americká ulice, Cheb p o v ě ř u j e 20

21 RNDr. Pavla Vanouška starostu města 1. schválit zhotovitele díla dle návrhu předloženého jmenovanou hodnotící komisí; 2. řešit případná odvolání uchazečů; 3. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem; Bc. Miroslavě Rodové, pracovnici odboru kanceláře starosty 1. zaslat výzvu k podání nabídek realizovanou v souladu se schváleným návrhem podmínek na IS VZ US; 2. oznámit jmenování členům komise a zajistit organizačně zasedání komise; 3. po zveřejnění zadávacích podmínek na centrální adrese zajistit zveřejnění zadávacích podmínek včetně hodnotící komise na webových stránkách města Chebu; 4. oznámit výsledky soutěže účastníkům a na ISVZ US; 5. zveřejnit výsledky soutěže v informačním formuláři na webových stránkách města Chebu. Usnesení RM č. 90/4/2012 mat. č. 87/2012 Poskytnutí příspěvku na provozování lodní dopravy s o u h l a s í se záměrem uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na provozování lodní dopravy v areálu Poohří na řece Ohří a na přehradě Skalka v roce 2012 v rámci kulturního léta města Chebu s jejím provozovatelem, spol. Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ: , Sportovní 4, Karlovy Vary Mgr. Vladimíru Hartmannovi, místostarostovi v termínu do předložit materiál do zastupitelstva města s návrhem smlouvy na poskytnutí příspěvku na provozování lodní dopravy. Usnesení RM č. 91/2012 mat. č. 79/2012 Dodatek ke zřizovacím listinám 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1 a 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 16 o rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost p r o je d n a l a předloženou zprávu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit dodatky ke zřizovacím listinám 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1 a 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 16 Mgr. Vladimíru Hartmannovi, místostarostovi, předložit návrh na dodatky ke zřizovacím listinám Zastupitelstvu města Chebu dne

22 Usnesení RM č. 92/4/2012 mat. č. 70/2012 Příprava projektu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu b e r e n a v ě d o m í informaci o projektu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve správním území města Cheb Ing. Michalu Pospíšilovi, místostarostovi, uskutečnit další kroky směřující k realizaci projektu a předložit radě města návrh zadávacích podmínek pro realizaci projektu. Usnesení RM č. 93/4/2012 mat. č. 92/2012 Změna Organizačního řádu Městské policie Cheb o d k l á d á projednání Organizačního řádu Městské policie Cheb Ladislavu Svobodníkovi, zástupci ředitele Městské policie Cheb, předložit k projednání nový návrh změny Organizačního řádu městské policie, kde bude konkrétně uvedeno, kolik je kde pracovních pozic. Usnesení RM č. 94/4/2012 mat. č. 80/2012 Změna Pracovního řádu Městské policie Cheb Pracovní řád Městské policie Cheb Ladislavu Svobodníkovi, zástupci ředitele Městské policie Cheb, - upravit znění čl. III odst. 1 takto: pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniká na základě písemné pracovní smlouvy, kterou je povinna osoba dle 3 odst. 1 zák. 533/91 Sb. se zaměstnancem uzavřít nejpozději v den nástupu do práce (před započetím práce) a jedno její vyhotovení vydat zaměstnanci jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 navrhovaného Pracovního řádu Městské policie Cheb. - prokazatelně seznámit před nabytím účinnosti Pracovního řádu MP zaměstnance města Chebu, zařazené do městské policie s touto směrnicí. Usnesení RM č. 95/4/2012 mat. č. 91/2012 Výzva k podání nabídek Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob 22

23 výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob Jaroslavu Krajcovi, vedoucímu odboru organizačního a správního - zajistit realizaci podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob v termínu do Usnesení RM č. 96/4/2012 mat. č. 86/2012 Směrnice, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb Směrnici, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb s t a n o v í počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb na 192 (přepočteno na úvazky) s účinností od 1. dubna 2012 a na 190 (přepočteno na úvazky) s účinností od 1. července 2012 s tím, že změna organizačního schématu odboru Inv nabývá účinnosti dnem 1. května 2012 a změna organizačního schématu odboru KS dnem 1. dubna 2012 Mgr. Václavu Sýkorovi, tajemníkovi Městského úřadu Cheb v termínu do 1. dubna 2012 realizovat usnesení. Usnesení RM č. 97/4/2012 mat. č. 94/2012 Vstup do Svazu města a obcí České republiky 5. května 1640/65, PSČ (dále jen SMO ČR ) RNDr. Pavla Vanouška, starostu města, jednáním za město ve 23

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více