Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr. Ladislav Peychl (příchod 16:40 hod.), Mgr. Petr Volf (příchod v 16:15 hod.), Vilém Kraus (příchod v 16:15 hod.) Tajemník: Ing. Jaroslav Šuk RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 22/2014 předkládá : Monika Nová za odbor : Odbor školství a kultury : Termín zápisů a kritéria přijímání dětí a prázdninový provoz v MŠ 1. Zápisy do mělnických mateřských škol včetně kritérií pro přijetí. 2. Prázdninový provoz MŠ v roce 2014 dle rozpisu. 1. RM bere na vědomí zápisy do mělnických mateřských škol včetně kritérií pro přijetí. 2. RM bere na vědomí prázdninový provoz MŠ v roce 2014 dle rozpisu. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 2. bod programu materiál č. : 43/2014 předkládá : Bc. Lukáš Kuda za odbor : Kancelář vedení úřadu : Umístění kompostérů na pozemcích města Rada města souhlasí s umístěním kompostéru distribuovaných v rámci projektu Kompostéry pro občany města Mělníka (číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/ ) na pozemcích města po pětileté období udržitelnosti, tj. do roku RM souhlasí s umístěním kompostérů distribuovaných v rámci projektu Kompostéry pro občany města Mělníka (číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/ ) na pozemcích města po pětileté období udržitelnosti, tj. do roku HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 0 proti 0 Jana Prejzová 1

2 3. bod programu materiál č. : 49/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Návrh na revokaci rozhodnutí na pronájem areálu pozemků č. 2736, 2741/1, 2741/3 a domu č.p RM ruší své rozhodnutí ze dne k mat. č. 17/2014 ohledně záměru pronájmu souboru nemovitostí, parcely č. 2471/3 s budovou č.p a pozemků bez staveb, které nejsou zapsány na KN a schvaluje řešit demolici nemovitosti č. p na p. č. 2471/3 označené v KN jako rodinný dům, se všemi stavbami, příslušenstvím a součástmi, právním a faktickým příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku a připravit návrh na povolení odstranění staveb. RM ruší své rozhodnutí ze dne k mat. č. 17/2014 ohledně záměru pronájmu souboru nemovitostí, parcely č. 2471/3 s budovou č.p a pozemků bez staveb, které nejsou zapsány na KN. RM schvaluje a schvaluje řešit demolici nemovitosti č. p na p. č. 2471/3 označené v KN jako rodinný dům se všemi stavbami, příslušenstvím a součástmi, právním a faktickým příslušenstvím tak jak, jsou popsány ve znaleckém posudku a připravit návrh na povolení odstranění staveb. 4. bod programu materiál č. : 51/2014 : Záměr prodeje pozemků p.č. 4312, p.č. 4311/1, p.č. 4311/2 k.ú.mělník, ul.bezručova, Haifa Investment s.r.o. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4312, p.č. 4311/1, p.č. 4311/2 k.ú.mělník. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p.č. 4312, p.č. 4311/1, p.č. 4311/2 k.ú.mělník. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 5. bod programu materiál č. : 52/2014 : Záměr prodeje stavební parcely p.č. 1707/35 na níž stojí jako její součást budova bez čp./če, tech.vyb. stojící na stavební parcele p.č. 1707/35 k.ú.mělník RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje stavební parcely p.č. 1707/35 (54 m2), zastavěná plocha a nádvoří, Jana Prejzová 2

3 na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č.1707/35 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje stavební parcely p.č. 1707/35 (54 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č.1707/35 k.ú.mělník. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 6. bod programu materiál č. : 53/2014 : Záměr prodeje pozemků p.č. 486/125, p.č. 1494/100, p.č.5684/4, p.č. 7057/9, p.č. 7081/2, p.č. 7156/6 na nichž stojí jako jejich součást budovy bez čp./če, tech.vyb., k.ú.mělník RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje " stavební parcely p.č. 486/125 (54 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 486/125 k.ú.mělník " stavební parcely p.č. 1494/100 (50 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 1494/100 k.ú.mělník " stavební parcely p.č. 5684/4 (55 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 5684/4 k.ú.mělník " stavební parcely p.č. 7057/9 (45 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7057/9 k.ú.mělník " stavební parcely p.č. 7081/2 (46 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7081/2 k.ú.mělník " stavební parcely p.č. 7156/6 (62 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7156/6 k.ú.mělník RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje stavební parcely p.č. 486/125 (54 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 486/125 k.ú.mělník stavební parcely p.č. 1494/100 (50 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 1494/100 k.ú.mělník stavební parcely p.č. 5684/4 (55 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 5684/4 k.ú.mělník stavební parcely p.č. 7057/9 (45 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7057/9 k.ú.mělník stavební parcely p.č. 7081/2 (46 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7081/2 k.ú.mělník stavební parcely p.č. 7156/6 (62 m2), zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí jako její součást budova bez čp/če, tech.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 7156/6 k.ú.mělník Jana Prejzová 3

4 HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 7. bod programu materiál č. : 54/2014 : Záměr prodeje poz.4169/12 a budovy č.p.612 na poz.4169/12, budovy bez čp/če na poz.4169/15 a 4171/10, poz. 4169/15, poz. 8042/19, 8042/41, poz. 4169/13 (dle GP /2012) k.ú.měl., ul.bezručova RM ruší závěr RM z a doporučuje ZM zrušit usnesení č.253/2008 z RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje nemovitostí k.ú.mělník, ul.bezručova: - pozemek p.č. 4169/12 (211 m2), zastavěná plocha a nádvoří, - budova č.p. 612, stavba pro administrativu, stojící na stavební parcele p.č. 4169/12, budova je součástí pozemku p.č. 4169/12 - pozemek p.č. 4169/13 (755 m2), ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geom. pl. č /2012 z části pozemku p.č (nyní dle KN z pozemku p.č. 4169/13 o vým.866 m2) - pozemek p.č. 4169/15 (168 m2), zastavěná plocha a nádvoří - budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na stavební parcele p.č. 4169/15 (168 m2) a na stavební parcele p.č. 4171/10 (41 m2) - pozemek p.č. 8042/19 (14 m2), ostatní plocha, jiná plocha - pozemek p.č. 8042/41 (145 m2), ostatní plocha, jiná plocha RM ruší závěr RM z a doporučuje ZM zrušit usnesení č.253/2008 z RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje nemovitostí k.ú.mělník, ul.bezručova: - pozemek p.č. 4169/12 (211 m2), zastavěná plocha a nádvoří, - budova č.p. 612, stavba pro administrativu, stojící na stavební parcele p.č. 4169/12, budova je součástí pozemku p.č. 4169/12 - pozemek p.č. 4169/13 (755 m2), ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geom. pl. č /2012 z části pozemku p.č (nyní dle KN z pozemku p.č. 4169/13 o vým.866 m2) - pozemek p.č. 4169/15 (168 m2), zastavěná plocha a nádvoří - budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na stavební parcele p.č. 4169/15 (168 m2) a na stavební parcele p.č. 4171/10 (41 m2) - pozemek p.č. 8042/19 (14 m2), ostatní plocha, jiná plocha - pozemek p.č. 8042/41 (145 m2), ostatní plocha, jiná plocha 8. bod programu materiál č. : 55/2014 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Výpověď společnosti NES Mělník, s.r.o. z nájmu nebytového prostoru v č.p. 29 na nám. Míru v Mělníku a žádost o ukončení nájemního poměru dohodou, k RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytového prostoru v č.p. 29 na náměstí Míru v Mělníku od společnosti NES Jana Prejzová 4

5 Mělník, s.r.o. společně se žádostí o ukončení nájemního poměru dohodou, k a schvaluje společnosti NES Mělník, s.r.o. ukončení nájemního poměru dohodou, k RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytového prostoru v č.p. 29 na náměstí Míru v Mělníku od společnosti NES Mělník, s.r.o. společně se žádostí o ukončení nájemního poměru dohodou, k a schvaluje společnosti NES Mělník, s.r.o. ukončení nájemního poměru dohodou, k bod programu materiál č. : 56/2014 : OPAKOVANĚ - záměr prodeje pozemků p.č. 1562/1, 1562/21 k.ú.mělník, AutoR Roubíček, s.r.o. 1/ RM ruší závěr RM z RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p. č. 1562/1 a p. č. 1562/21 k.ú.mělník. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní do doby kolaudace a skutečného zaměření stavby obchvatu. 2/ RM trvá na závěru RM z RM ruší závěr RM z RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků p. č. 1562/1 a p. č. 1562/21 k.ú.mělník. Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní do doby kolaudace a skutečného zaměření stavby obchvatu. 10. bod programu materiál č. : 57/2014 : Záměr prodeje části pozemku p.č. 1558/2 k.ú.mělník, ul.mladoboleslavská, J.Plechatá, J.Veselský RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 1558/2 k.ú.mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 1558/2 k.ú.mělník. 11. bod programu Jana Prejzová 5

6 materiál č. : 58/2014 : Záměr prodeje další části pozemku p.č. 10/2 k.ú.vehlovice, ul. U Kapličky, J.N. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje další části pozemku p.č. 10/2 k.ú.vehlovice, dle žádosti J.N. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje další části pozemku p.č. 10/2 k.ú.vehlovice, dle žádosti J.N. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 59/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost společnosti Fitness Siesta, s.r.o. o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v č.p v ul. Nová v Mělníku 1. RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne s Fitness Siesta, s.r.o. na nebytový prostor v č.p v ul. Nová v Mělníku o vým. 360 m2, s tím, že změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení nájemného za užívání nebytového prostoru z částky 500,- Kč/m2/rok na částku ve výši 165,- Kč/m2/rok a k záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně. RM ukládá zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu min. 60-ti dnů. 2. RM neschvaluje pro Fitness Siesta, s.r.o. snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v č.p v ul Nová v Mělníku o vým. 360 m2 a v případě výpovědi ze strany Fitness Siesta v roce 2014 RM schvaluje nabízet pronájem předmětného nebytového prostoru pro sportovní využití při prvním zveřejnění za minimální nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok. V případě, že se nepřihlásí žádný zájemce, RM schvaluje snížení minimální částky do nabídky na pronájem na 165,- Kč/m2/rok. RM neschvaluje pro Fitness Siesta, s.r.o. snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v č.p v ul Nová v Mělníku o vým. 360 m2 a v případě výpovědi ze strany Fitness Siesta v roce 2014 RM schvaluje nabízet pronájem předmětného nebytového prostoru pro sportovní využití při prvním zveřejnění za minimální nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok. V případě, že se nepřihlásí žádný zájemce, RM schvaluje snížení minimální částky do nabídky na pronájem na 165,- Kč/m2/rok. 13. bod programu materiál č. : 60/2014 : Služebnost - ul. Strážnická, V.F. Jana Prejzová 6

7 RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č V.F., horkovodní přípojka k RD č.p. 1514, ul. Strážnická do pozemku města p.č. 7867, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 8,5m. Jednorázová úhrada ve výši 4 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č V.F., horkovodní přípojka k RD č.p. 1514, ul. Strážnická do pozemku města p.č. 7867, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 8,5m. Jednorázová úhrada ve výši 4 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 14. bod programu materiál č. : 61/2014 : Záměr směny pozemků, ul. Bezručova, Světická RM ne/doporučuje ke schválení ZM záměr směny části pozemku p.č (město) za pozemky p.č. 4112/103 a p.č. 4112/111 (1/2 L.K., 1/2 F.F.), ul. Světická, Bezručova, k.ú. Mělník. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr směny části pozemku p.č (město) za pozemky p.č. 4112/103 a p.č. 4112/111 (1/2 L.K., 1/2 F.F.), ul. Světická, Bezručova, k.ú. Mělník. 15. bod programu materiál č. : 62/2014 : Záměr směny pozemků, ul. Nová, Borová RM ne/doporučuje ke schválení ZM záměr směny částí pozemků p.č. 7372/1 a 7426 (město) za pozemky p.č. 588 a 586/4 (Ing. M.V.), ul. Nová, Borová, k.ú. Mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr směny částí pozemků p.č. 7372/1 a 7426 (město) za pozemky p.č. 588 a 586/4 (Ing. M.V.), ul. Nová, Borová, k.ú. Mělník. HLASOVÁNÍ: pro 6 zdržel se 1 proti bod programu Jana Prejzová 7

8 materiál č. : 63/2014 : Služebnost (věcné břemeno) - ul. Vinohradská, ČEZ Distribuce, a.s. RM na základě usnesení ZM ze dne a částečně revokuje závěr rady ze dne (mat. č. 302/2013) ve věci jednorázové úhrady ve výši ,-Kč + DPH, a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč + DPH, splatnou v rámci smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene). RM na základě usnesení ZM ze dne a částečně revokuje závěr rady ze dne (mat. č. 302/2013) ve věci jednorázové úhrady ve výši ,-Kč + DPH, a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč + DPH, splatnou v rámci smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene). 17. bod programu materiál č. : 64/2014 předkládá : Petr Skácel za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Metodický pokyn k veřejným zakázkám - schválení RM schvaluje metodický pokyn " Metodický pokyn k veřejným zakázkám" dle předlohy. Nový metodický pokyn nahrazuje " Metodický pokyn k veřejným zakázkám" z roku RM schvaluje metodický pokyn " Metodický pokyn k veřejným zakázkám" dle předlohy. Nový metodický pokyn nahrazuje " Metodický pokyn k veřejným zakázkám" z roku HLASOVÁNÍ: pro 7 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. : 65/2014 : Bezúplatný převod pozemku p.č. 603/17 k.ú. Mělník od Státního pozemkového úřadu. RM doporučuje ke schválení ZM bezúplatný převod pozemku p.č. 603/17 k.ú. Mělník z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Mělník. RM doporučuje ke schválení ZM bezúplatný převod pozemku p.č. 603/17 k.ú. Mělník z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Mělník. Jana Prejzová 8

9 19. bod programu materiál č. : 66/2014 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Schválení výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská Rada města I. schvaluje v souladu s ustanovením 81, odst. (1), písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská" ze dne dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem Strabag a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 Smíchov IČ: za cenu ,79 Kč bez DPH. Rada města I. schvaluje v souladu s ustanovením 81, odst. (1), písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská" ze dne dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem Strabag a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 Smíchov IČ: za cenu ,79 Kč bez DPH. 20. bod programu materiál č. : 67/2014 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Oprava mostu Josefa Straky přes Labe" Rada města I. schvaluje v souladu s ustanovením 81, odst. (1), písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava mostu Josefa Straky přes Labe" ze dne dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnská 68, Brno IČ: za cenu ,00 Kč bez Jana Prejzová 9

10 DPH. Rada města I. schvaluje v souladu s ustanovením 81, odst. (1), písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava mostu Josefa Straky přes Labe" ze dne dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnská 68, Brno IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH. 21. bod programu materiál č. : 68/2014 : Žádost o snížení nebo prominutí nájmu za pronájem zahrádky (pí U.). RM revokuje své rozhodnutí ze dne a schvaluje pí Jaroslavě Urbanové, pí J.K. a p. J.K. snížení nájemného za pronájem zahrádky Na Polabí o 1/2 nájmu - pro r RM revokuje své rozhodnutí ze dne a schvaluje pí Jaroslavě Urbanové, pí J.K. a p. J.K. snížení nájemného za pronájem zahrádky Na Polabí o 1/2 nájmu - pro r bod programu materiál č. : 69/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádosti společnosti Sirůček a Patík, s.r.o. ohledně pronájmu areálu mělnického autocampu v ul. Klášterní č.p v Mělníku RM schvaluje snížení nájemného nájemci areálu Autocamp Mělník v ul. Klášterní č.p z důvodu nemožnosti užívání UNIMO I a UNIMO II o 20% na částku ve výši ,- Kč do doby provedení změny užívání a pravomocného rozhodnutí o kolaudaci. Následující měsíc po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci bude nájemné opětovně zvýšeno na částku ve výši ,- Kč. RM v souvislosti s výše uvedeným schvaluje provedení rekonstrukce a kolaudace UNIMO I cca ve výši ,- Kč (bez DPH) na vlastní náklady nájemce, s tím, že po provedení prací se budou doložené faktury započítávat na nájemné (bez DPH) a majetek města bude o tyto náklady navýšen. Nájemní smlouva bude před podpisem doložena RM ke schválení, či dodatek ke smlouvě. RM schvaluje zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy trvalým snížením nájemného z částky ve výši ,- Kč na ,- Kč z důvodu ekonomické situace (zvýšené náklady spojené s užíváním areálu) s inflační Jana Prejzová 10

11 doložkou, na základě které bude pronajímatel oprávněn zvýšit sjednané nájemné o míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, pokud míra inflace přesáhne jednorázově hodnotu 5% včetně. RM schvaluje snížení nájemného nájemci areálu Autocamp Mělník v ul. Klášterní č.p z důvodu nemožnosti užívání UNIMO I a UNIMO II o 20% na částku ve výši ,- Kč do doby provedení změny užívání a pravomocného rozhodnutí o kolaudaci. Následující měsíc po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci bude nájemné opětovně zvýšeno na částku ve výši ,- Kč. RM v souvislosti s výše uvedeným schvaluje provedení rekonstrukce a kolaudace UNIMO I cca ve výši ,- Kč (bez DPH) na vlastní náklady nájemce, s tím, že po provedení prací se budou doložené faktury započítávat na nájemné (bez DPH) a majetek města bude o tyto náklady navýšen. Nájemní smlouva bude před podpisem doložena RM ke schválení, či dodatek ke smlouvě. RM schvaluje zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy trvalým snížením nájemného z částky ve výši ,- Kč na ,- Kč z důvodu ekonomické situace (zvýšené náklady spojené s užíváním areálu) s inflační doložkou, na základě které bude pronajímatel oprávněn zvýšit sjednané nájemné o míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, pokud míra inflace přesáhne jednorázově hodnotu 5% včetně. 23. bod programu materiál č. : 70/2014 : Záměr výkupu pozemků 5631/38, 5631/27, 5648/2, 5631/43 k.ú.mělník, OUPOR Mělník, s.r.o., V.Ostaševski, Z.Šnajdr RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 5631/38, p.č. 5631/27, p.č. 5648/2, p.č. 5631/43 k.ú.mělník. RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 5631/38, p.č. 5631/27, p.č. 5648/2, p.č. 5631/43 k.ú.mělník. 24. bod programu materiál č. : 71/2014 : Záměr prodeje pozemku p.č. 3272/1 k.ú.mělník, ul.k Světlé, spol. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. RM (ne)doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č. 3272/1 k.ú.mělník. Jana Prejzová 11

12 RM nedoporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č. 3272/1 k.ú.mělník. 25. bod programu materiál č. : 72/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost pí. Fialové o pozastavení platební schopnosti nájemného a služeb v nebytovém prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku RM vzhledem k nemožnosti pozastavení platební schopnosti v nebytovém prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 123,23 m2 schvaluje pí. Ivetě Fialové v případě jejího požadavku ukončení nájemního poměru dohodou, k RM vzhledem k nemožnosti pozastavení platební schopnosti v nebytovém prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 123,23 m2 schvaluje pí. Ivetě Fialové v případě jejího požadavku ukončení nájemního poměru dohodou, k bod programu materiál č. : 76/2014 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Plán finanční kontroly na rok 2014 RM bere na vědomí závěr finanční kontroly za rok RM schvaluje plán finanční kontroly na rok RM bere na vědomí závěr finanční kontroly za rok RM schvaluje plán finanční kontroly na rok bod programu materiál č. : 77/2014 : Služebnost - ul. Čertovská, Ing. arch. K. A. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 2443/3 - Ing. arch. K.A., kanalizační přípojka k novostavbě bytového domu, ul. Čertovská do služebného pozemku města p.č. 7913/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 4m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Jana Prejzová 12

13 RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 2443/3 - Ing. arch. K.A., kanalizační přípojka k novostavbě bytového domu, ul. Čertovská do služebného pozemku města p.č. 7913/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 4m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 28. bod programu materiál č. : 78/2014 : Služebnost - ul. Jasanová, Ing. M. O., Ing. P. N. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 5632/1 - Ing. P.N., Ing. M.O., vodovodní přípojka, ul. Jasanová do služebného pozemku města p.č. 7843/3, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 5632/1 - Ing. P.N., Ing. M.O., vodovodní přípojka, ul. Jasanová do služebného pozemku města p.č. 7843/3, k.ú. Mělník, předpokládaná délka cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 29. bod programu materiál č. : 79/2014 předkládá : Petr Skácel, Dis. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádosti o pronájem nebytového prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 62,85 m2 v zalepených obálkách RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě č.p na p. č. 637/1 na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 62,85 m2 pro:... za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou... měsíce Výše nájemného:...kč/m2/rok Účel nájmu:.../konkrétní činnost/ Předmět: provozování podnikatelské činnosti Případnou změnu užívání je nájemce povinen zajistit na vlastní náklady. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě č.p na p. č. 637/1 na nám. Jana Prejzová 13

14 Karla IV. v Mělníku o vým. 62,85 m2 pro: Leopard s.r.o. za níže uvedených podmínek: Doba nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce Výše nájemného: 570 Kč/m2/rok Účel nájmu: prodejna zabezpečovacích systémů Předmět: provozování podnikatelské činnosti Případnou změnu užívání je nájemce povinen zajistit na vlastní náklady. 30. bod programu materiál č. : 82/2014 : Služebnost - cesta, stezka, (Ing. P.S.) 1/ RM ne/schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti stezky: Panující pozemek p.č Ing. P.S., L.S., Ing. P.S. a G.S., ul. Radniční, do části služebného pozemku města p.č. 103 (dle přílohy), k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 2/ RM ne/schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti cesty: Panující pozemek p.č Ing. P.S., L.S., Ing. P.S. a G.S., ul. Radniční, do části služebného pozemku města p.č. 103 (dle přílohy), k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 1/ RM schvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti stezky: Panující pozemek p.č Ing. P.S., L.S., Ing. P.S. a G.S., ul. Radniční, do části služebného pozemku města p.č. 103 (dle přílohy), k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. 2/ RM neschvaluje na základě usnesení ZM ze dne a zřízení služebnosti cesty: Panující pozemek p.č Ing. P.S., L.S., Ing. P.S. a G. S., ul. Radniční, do části služebného pozemku města p.č. 103 (dle přílohy), k.ú. Mělník. Jednorázová úhrada ve výši ,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. HLASOVÁNÍ: pro 5 zdržel se 2 proti bod programu materiál č. : 84/2014 : Služebnosti RM doporučuje ke schválení ZM: a) ZM revokuje usnesení č. 157/2004 ze dne , č. 307/2004 ze dne a č. 233/2009 ze dne b) ZM souhlasí se schvalováním služebností (věcných břemen) RM, pokud je město v pozici povinného. c) ZM schvaluje výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti (věcného břemene), dle návrhu č. 1 d) ZM schvaluje, aby zřízení služebnosti (věcného břemene) (t.j. stavba nových inž. sítí a přeložek vyvolaných Jana Prejzová 14

15 městem) bylo zpoplatněno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH. V platnosti od podání žádosti o zřízení služebnosti (věcného břemene) RM doporučuje ke schválení ZM: a) ZM revokuje usnesení č. 157/2004 ze dne , č. 307/2004 ze dne a č. 233/2009 ze dne b) ZM souhlasí se schvalováním služebností (věcných břemen) RM, pokud je město v pozici povinného. c) ZM schvaluje výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti (věcného břemene), dle návrhu č. 1 d) ZM schvaluje, aby zřízení služebnosti (věcného břemene), (t.j. stavba nových inž. sítí a přeložek vyvolaných městem), bylo zpoplatněno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. V platnosti od podání žádosti o zřízení služebnosti (věcného břemene) 32. bod programu materiál č. : 87/2014 za odbor : Kancelář vedení úřadu : Soudci přísedící RM doporučuje ZM schválit do funkcí soudců přísedících stávající, jejichž funkční období končí v květnu 2014 dle přílohy. RM doporučuje ZM schválit do funkcí soudců přísedících stávající, jejichž funkční období končí v květnu 2014 dle přílohy. 33. bod programu materiál č. : 88/2014 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Jednorázové příspěvky ze Sociálního programu města Mělníka RM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku ze sociálního programu města Mělníka občanům uvedeným v návrhu. ZÁĚVR RADY: RM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku ze sociálního programu města Mělníka občanům uvedeným v návrhu. 34. bod programu Jana Prejzová 15

16 materiál č. : 90/2014 předkládá : Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Program prevence kriminality města Mělníka na rok 2014 a závěrečná zpráva PKMM za rok 2013 RM schvaluje Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 a finanční spoluúčast města na těchto projektech. RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu prevence kriminality města Mělníka za rok RM schvaluje Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 a finanční spoluúčast města na těchto projektech. RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu prevence kriminality města Mělníka za rok bod programu materiál č. : 94/2014 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nedaňových příjmů 2 261,51 tis. Kč v souvislosti s programem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, pracovně program Vyhlídky. Zároveň dojde k navýšení mezd o tutéž výši. (Vše ka 01 Personální, org. 0015, odd. 61 Správa a příjmy sk 2). 2. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč UZ (Příjmy, neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň budou navýšeny provozní výdaje na tuto oblast ve stejné výši tis. Kč (Odd. 43 Soc. Služby) Vše ka 28 Soc. odbor. 3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí doplatku dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 40 tis. Kč za r. 2013,UZ (Příjmy, neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň budou navýšeny provozní výdaje na tuto oblast ve stejné výši 40 tis. Kč (Odd. 64 Ostatní činnosti) Vše ka 28 Soc. odbor. 4. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení dotace - Souhrnného finančního vztahu ze SR o 200 tis. Kč( sk 41 neinv. Transfery, ka 41 FIN). Zároveň dojde k navýšení výdajů - vytvoření krizové rezervy ve výši 200 tis. Kč (ka 22, odd. 52 Krizové řízení). 5. RM schvaluje navýšení výdajů ka 50 SMI na odkoupení vybavení haly BIOS ve výši 237 tis. Kč (odd. 34 Sport, inv. a provoz. Výdaje). Finanční krytí z investiční akce Vrázova vyhlídka (ka 50, odd.33 Kultura). 6. RM schvaluje navýšení neinvestičních výdajů ka 41 ( 63 Finanční operace, pol sankce) o 50 tis.kč na úhradu úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z přidané hodnoty. Finanční krytí z akce Realizace poutního místa - Vrázova vyhlídka( ka 50 SMI,, odd. 33 Kultura). 1. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení nedaňových příjmů 2 261,51 tis. Kč v souvislosti s programem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, pracovně program Jana Prejzová 16

17 Vyhlídky. Zároveň dojde k navýšení mezd o tutéž výši (Vše kap. 01 Personální, org. 0015, odd. 61 Správa a příjmy sk 2). 2. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši tis. Kč UZ (Příjmy, neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň budou navýšeny provozní výdaje na tuto oblast ve stejné výši tis. Kč (Odd. 43 Soc. Služby) Vše kap. 28 Soc. odbor. 3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí doplatku dotace Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 40 tis. Kč za r. 2013,UZ (Příjmy, neinvestiční transfery, sk. 41). Zároveň budou navýšeny provozní výdaje na tuto oblast ve stejné výši 40 tis. Kč (Odd. 64 Ostatní činnosti). Vše kap. 28 Soc. odbor. 4. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení dotace - Souhrnného finančního vztahu ze SR o 200 tis. Kč (sk 41 neinv. Transfery, kap. 41 FIN). Zároveň dojde k navýšení výdajů - vytvoření krizové rezervy ve výši 200 tis. Kč (kap. 22, odd. 52 Krizové řízení). 5. RM schvaluje navýšení výdajů p. 50 SMI na odkoupení vybavení haly BIOS ve výši 237 tis. Kč (odd. 34 Sport, inv. a provoz. výdaje). Finanční krytí z investiční akce Vrázova vyhlídka (kap. 50, odd. 33 Kultura). 6. RM schvaluje navýšení neinvestičních výdajů kap. 41 ( 63 Finanční operace, pol sankce) o 50 tis. Kč na úhradu úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z přidané hodnoty. Finanční krytí z akce Realizace poutního místa - Vrázova vyhlídka (kap. 50 SMI, odd. 33 Kultura). HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 Jednání ukončeno v 17:15 hod MVDr. Ctirad Mikeš Mgr. Miroslav Neumann starosta města místostarosta Jana Prejzová 17

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 20 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina,

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012

ZÁPIS. z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 ZÁPIS z 50. schůze Rady města Přerova konané dne 17. října 2012 PROGRAM: --------------- 1. Zahájení primátor 2. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí primátor 3. Finanční záležitosti primátor 4.

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a).

b) pověřuje starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce - dle bodu a). Usnesení z 17. schůze Rady města Budišova nad Budišovkou konané dne 21. září 2015 Přítomno : 5 členů rady města Omluveno : 0 Neomluveno : 0 Další přítomní : Ing. H. Dlouhá, M. Zatloukalová, MěÚ, Jednání

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Usnesení. z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech Usnesení 10. Rady města Podbořany 24. září 2008 - veřejné zněni S' ' 7 Usnesení z 12. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 15. října 2008 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 476/R25/03 RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Vývoz a následné zpracování a uložení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 5 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 USNESENÍ č. 18/03-14 Z 1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 2 + 1

Více

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin.

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Zápis ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Program jednání: 1) Kanalizace Dělnická ulice. 2) Nájemní smlouvy Myslivna Kohout a Hájovna Besednice. 3) Rekonstrukce

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Rada města: č.71 uděluje souhlas č 72 doporučuje zastupitelstvu města

Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Rada města: č.71 uděluje souhlas č 72 doporučuje zastupitelstvu města Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.71

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing.

Přítomni: 4 členové RM : Ing. Vondrys starosta PhDr. Říhová - místostarostka členové RM: MUDr. Chod, pí Žiláková, Ing. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 11. jednání Rady města

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více