Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo"

Transkript

1 Přehled použitých zkratek Úvodní slovo XIII XVII Komplexní fenotypy s prokázanou dědičnou komponentou Nádorová onemocnění Možnosti léčby a prevence problémů s genetickou příčinou 52 1 Dějiny české gynekologie (Ludmila Hlaváčková) Od 40. let 19. století do rozdělení pražské univerzity v letech Od rozdělení pražské lékařské fakulty na českou a německou v roce 1883 do vzniku Československé republiky v roce Od vzniku Československé republiky v roce 1918 do roku Normální a topografická anatomie ženských pohlavních orgánů a prsu (Václav Báča) Pánev - pelvis Vnitřní ženské pohlavní orgány Vaječník - ovarium Vejcovod - tuba uterina Děloha - uterus Pochva - vagina Zevní ženské pohlavní orgány Velké stydké pysky - labia majora pudendi Malé stydké pysky - labia minora pudendi Poševní předsíň - vestibulum vaginae Ženská močová trubice - urethra feminina Hráz - perineum Svaly pánevního dna - diaphragma pelvis Povázky a prostory hráze, pánevního dna a malé pánve -fasciae perinei, diaphragmatis pelvis et pelvis minoris Prs - mamma 35 3 Vývoj pohlavního ústrojí u ženy (Martin Kučera) Vývoj gonád a vývodných pohlavních cest Vývoj vývodných pohlavních cest u ženy Vývoj zevních pohlavních orgánů 43 4 Genetika v gynekologii (Petr Hořín, Věra Hořínová) Genetika, genomika a gynekologie Klinická genetika v gynekologii a porodnictví Vrozené vývojové vady ženských pohlavních orgánů Chromozomální aberace Syndromy způsobené mutací v jednom genu a poruchy vývoje gonád 48 5 Gynekologická propedeutika (Aleš Roztočil) Faktory ovlivňující stav pacientky Komunikace Prostředí Základní gynekologická vyšetření Anamnéza Aspekce - vyšetření pohledem Fyzikální vyšetření Vyšetření břicha Gynekologické vyšetření Vyšetření prsů Kontinuita vyšetření 62 6 Gynekologická endokrinologie (Pavel Čepický) Hormony ovaria Estrogeny a antiestrogeny Gestageny a antigestageny Androgeny a antiandrogeny Ovariální peptidy Ovariální eikosanoidy Ovariální cyklus Menstruační cyklus Histologie menstruačního cyklu Klinika menstruačního cyklu Řízení ovariální činnosti Gonadotropiny Gonadoliberin a jeho analoga Neurotransmiterové systémy ovlivňující produkci gonadoliberinu Zpětnovazebná regulace hypotalamo-hypofýzo-ovariální osy Ostatní hormony se vztahem k ovariální funkci Poruchy menstruačního cyklu Formální klasifikace poruch ovariální funkce Hormonální klasifikace poruch menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu podle místa vzniku Vyšetření poruch menstruačního cyklu Léčba poruch menstruačního cyklu Problémy spojené s menstruačním cyklem... 87

2 VIII Moderní gynekologie 6.6 Patologie androgenů u ženy Hyperandrogenní stavy Hypoandrogenní stavy Prepuberta a puberta Novorozenecké období Dětské období Endokrinologie ženské puberty Somatické změny během ženské puberty Předčasná puberta (pubertas praecox) Opožděná puberta (pubertas tarda) Klimakterium a postmenopauza Obecné úvahy Endokrinologie perimenopauzy a postmenopauzy Klinika perimenopauzy Klinika postmenopauzy Hormonální substituce 93 7 Ultrazvuk v gynekologii (Roman Peschout) Princip zobrazení Výhody vyšetření Přístupy k vyšetření Využití ultrazvuku v klinické praxi Zobrazení orgánů a cév malé pánve Využití ultrazvuku v některých gynekologických specializacích 98 8 Antikoncepce, intercepce, sterilizace (Pavel Čepický) Antikoncepce Obecné úvahy o antikoncepci Metody antikoncepce, které nevyžadují lékařský dohled Nitroděložní antikoncepce Gestagenní antikoncepce Nitroděložní hormonální systém Kombinovaná hormonální antikoncepce Intercepce Mechanismus účinku hormonální intercepce Používání a spolehlivost hormonální intercepce Metody hormonální intercepce Sterilizace Právní úprava Spolehlivost, zdravotní následky a komplikace sterilizace Technika ženské sterilizace Technika mužské sterilizace Sexualita ženy, její poruchy, sexuální násilí a znásilnění (Aleš Roztočil) Sexualita ženy Sexuální fyziologie Fyziologie pohlavního styku Typy žen podle sexuální reaktivity Sexualita a těhotenství Sexualita ve stáří Faktory ovlivňující sexualitu ženy Identifikace sexuálních problémů Sexuální dysfunkce Sexuální aberace Sexuální násilí Sexuální zneužívání dětí Znásilnění dospělých osob Vyšetření a léčba oběti znásilnění Endometrióza (Aleš Roztočil) Incidence a prevalence endometriózy Etiologie endometriózy Výskyt endometriózy Klasifikace a klinické příznaky endometriózy Klasifikace endometriózy Klinické příznaky endometriózy Diagnostika endometriózy Prevence endometriózy Léčba endometriózy Rekurence Chronická pánevní bolest (Aleš Roztočil) Původ, typy a výskyt chronické pánevní bolesti Vyšetření při chronické pánevní bolesti Příčiny chronické pánevní bolesti a jejich léčba Gynekologické příčiny chronické pánevní bolesti a jejich léčba Jiné příčiny chronické pánevní bolesti Cíle diagnostiky a léčby chronické pánevní bolesti Gynekologie dětí a dospívajících (Dionýz Dvořák) Historie dětské gynekologie Rozdělení dětského věku Anatomický vývoj v dětském věku Pohlavní dospívání a sexuální vývoj Normální puberta Menarché Klasifikace vývoje puberty Tělesné známky pohlavního dospívání Sexuální vývoj Hormonální regulace dospívání Vyšetřovací metody Anamnéza Gynekologické vyšetření Ultrazvukové vyšetření Hormonální funkční cytologie Další vyšetření Poruchy pohlavního dospívání Předčasná puberta Retardace pohlavního dospívání Vrozené vývojové vady rodidel a poruchy diferenciace rodidel Vývojové vady pohlavních žláz Intersexuální malformace Vývojové vady odvodných cest pohlavních Nepravidelnosti utváření a uložení vnitřních rodidel Záněty rodidel Vulvovaginitida Adnexitida Synechia vulvae infantum Krvácení z rodidel Poruchy menstruačního cyklu Primární amenorea Sekundární amenorea 166

3 Obsah IX Juvenilní metroragie Dysmenorea Náhlé příhody v dětské gynekologii Kožní choroby rodidel Gynekologické nádory v dětském věku Nádory zevních rodidel Nádory pochvy Nádory dělohy Nádory vaječníku Hormonální léčba a antikoncepce Kontracepce Terapeutické využití antikoncepce u mladistvých Operační výkony v dětské gynekologii Operační léčba traumat a posttraumatických změn Operace otevírací Operace plastické Operace pochvy Abdominální operace Balneoterapie Právní aspekty v dětské gynekologii Znásilnění a pohlavní zneužívání Posuzování úrazů Pracovní neschopnost a sporty Záněty v gynekologii (Zuzana Líbalová) Záněty zevních rodidel a pochvy Záněty omezené na kůži vulvy Virové infekce Trichomoniáza Vaginální dysmikrobie Atrofická vaginitida Ostatní vulvovaginitidy Záněty vnitřních rodidel Ascendentní cesta infekce vnitřních rodidel - pánevní zánětlivá nemoc Pozánětlivé změny a tzv. chronická adnexitida Záněty vnitřních rodidel jako komplikace intrauterinní operativy Ostatní záněty ženského genitálu Tuberkulóza Aktinomykóza Pohlavní nemoci Onemocnění způsobená vyššími organismy Poruchy v prvním trimestru těhotenství (Aleš Roztočil) Raný spontánní potrat Rizikové faktory a etiologie Klasifikace a klinické projevy raného spontánního potratu Diagnóza raného spontánního potratu Léčba raného spontánního potratu Prevence spontánního potratu Habituální potrácení Prekoncepční vyšetření Postkoncepční vyšetření Léčba habituálního potrácení Umělé ukončení těhotenství Postup při provedení umělého ukončení těhotenství Metody provedení interrupce Komplikace umělého ukončení těhotenství Mimoděložní těhotenství, ektopická gravidita Frekvence výskytu Klasifikace a lokalizace mimoděložního těhotenství Rizikové faktory mimoděložního těhotenství Etiologie Patofyziologie Příznaky mimoděložního těhotenství Stanovení diagnózy Léčba mimoděložního těhotenství Vzácné lokalizace mimoděložního těhotenství Neplodnost, asistovaná reprodukce (Karel Řežábek) Definice sterility Časový faktor a sterilita Výskyt sterility a prognóza (Pato)fyziologie reprodukčního procesu Základní fakta Příčiny neplodnosti u muže Příčiny neplodnosti u ženy Vyšetřovací metody Principy vyšetření pro sterilitu Vyšetřovací metody muže Vyšetřovací metody ženy Algoritmus vyšetření Organizace vyšetření a léčby neplodnosti Úhrada vyšetření a léčby neplodnosti Léčba neplodnosti muže Léčba neplodnosti ženy Léčba po minimálním vyšetření Léčba preovariální sterility Léčba ovariální sterility Léčba postovariální sterility Léčba idiopatické sterility u ženy Metody asistované reprodukce Inseminace In vitro fertilizace Darované spermie, oocyty a embrya Kryokonzervace spermií, oocytů a embryí Embryotransfer rozmražených embryí a embryí z darovaných oocytů Právní úprava léčby metodami asistované reprodukce Komplikace léčby neplodnosti Mnohočetné těhotenství Ovariální hyperstimulační syndrom Mimoděložní těhotenství Poranění při odběru oocytů z ovaria Poranění ženských rodidel, traumagynekologie (Jiří Kepák) Úrazy zevního genitálu a pochvy Příčiny a mechanismus vzniku 248

4 X Moderní gynekologie 16.3 Podíl fyziologických změn na charakteru a rozsahu poranění Diagnostická rozvaha a plán vyšetření Psychologické aspekty Popis traumatizujícího objektu Podezření na sexuální násilí Diagnostický postup Riziko skrytého poranění uretry Léčba konzervativní nebo operační, primární či odložená Pohlavní styk a poranění ženského genitálu Nezhoubné (benigní) nádory rodidel (Aleš Roztočil) Nezhoubné nádory vulvy Nepravé nádory Nenádorová epitelová onemocnění Nezhoubné nádory vulvy Nezhoubné nádory pochvy Nenádorové změny Nepravé nádory Nezhoubné nádory pochvy Nezhoubné nádory děložního hrdla Nepravé nádory Nezhoubné nádory děložního hrdla Nezhoubné nádory děložního těla Mezenchymální nádory děložního těla Epiteliální nádory děložního těla Nezhoubné nádory vejcovodu Nezhoubné nádory vaječníku Nepravé nádory vaječníku Pravé benigní nádory vaječníku Poruchy statiky pánevního dna (Ladislav Krofta) Dysfunkce pánevního dna Výskyt poruchy statiky pánevního dna v populaci Základní rizikové faktory Možné negativní vlivy porodu na dno pánevní Vyšetřovací metody u žen s poruchou statiky pánevního dna Anamnéza Gynekologické vyšetření Zobrazovací vyšetření pánevního dna Léčba pacientek s poruchou statiky pánevního dna Konzervativní léčba Chirurgická léčba Inkontinence moči (Jaroslav Feyereisl) Výskyt (prevalence) mikčních obtíží v populaci Základní rizikové faktory spojované s inkontinencí moči Základní anatomie dolních močových cest u ženy Závěsný aparát Podpůrný aparát (svaly malé pánve) Močový měchýř Močová trubice Pochva Mikční cyklus Inervace dolních močových cest Mechanismus kontinence u ženy Definice a klasifikace inkontinence moči Stresová inkontinence Urgentní inkontinence Smíšená inkontinence Vyšetřovací (diagnostické) metody u ženy s inkontinencí moči Minimální diagnostický program Specializovaný diagnostický program Léčba inkontinence moči Obecné zásady terapie inkontinence Konzervativní terapie inkontinence Chirurgická terapie stresové inkontinence moči Onkogynekologie (Lubomír Slavíček, Petr Šafář, Aleš Roztočil) Úvod do problematiky zhoubných nádorů rodidel (Lubomír Slavíček) Karcinogeneze a nádorový růst Epidemiologie gynekologických nádorů Vyšetřovací metody Stanovení rozsahu nádorového onemocnění Komplexní onkologická centra a týmová spolupráce v onkogynekologii Operační léčba (Aleš Roztočil) Radioterapie Chemoterapie Biologická léčba Hormonální léčba Podpůrná léčba Hodnocení efektu léčby a doby přežití Dispenzarizace Nádory vulvy (Petr Šafář) Prekancerózy vulvy Zhoubné nádory vulvy Nádory vaginy (Petr Šafář) Prekancerózy vaginy Zhoubné nádory vaginy Sekundární nádory vaginy Nádory děložního hrdla (Petr Šafář) Epidemiologie Etiopatogeneze Patogeneze maligní transformace buňky Prekancerózy děložního hrdla Cytologická diagnostika prekanceróz a karcinomu děložního hrdla Kolposkopie Klinický obraz a diagnostika Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů děložního hrdla Léčba Nádory děložního těla (Petr Šafář) Epidemiologie Etiopatogeneze Klinický obraz, diagnostika a histopatologie Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů děložního těla Léčba Sarkomy děložního těla Zhoubné nádory ovaria (Petr Šafář) 348

5 Obsah XI Epidemiologie Etiopatogeneze Klinický obraz a diagnostika Histopatologická klasifikace ovariálních nádorů Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů vaječníků Léčba Trofoblastická nemoc (Miloš Zavadil) Trofoblastická invaze Perzistující trofoblastická invaze Mola hydatidosa Mola hydatidosa partialis Mola hydatidosa compléta Mola proliferans invasiva Choriokarcinom Klasifikace choriokarcinomů Klinický obraz choriokarcinomů Diagnostika a rizikové faktory choriokarcinomů Léčba choriokarcinomů Perzistující trofoblastická nemoc Diagnostika PTN Léčba PTN Dispenzarizace trofoblastické nemoci Senologie (Petr Šafář, Miroslava Skovajsová) Anatomie Epidemiologie a rizikové faktory Vyšetřovací metody Klinické vyšetření Vyšetření zobrazovacími metodami Intervenční výkony na prsní žláze Screening nádorů prsů v České republice Benigní onemocnění prsu Fibrocystická nemoc Fibroadenom Cystosarcoma phyllodes Superficiální tromboflebitida prsu Mastitida Prekancerózy prsu Atypická duktální hyperplazie Atypická lobulární hyperplazie a lobulární karcinom in situ Karcinomy in situ Duktální karcinom in situ Lobulární karcinom in situ Invazivní karcinomy prsu Invazivní duktální karcinom Smíšený typ karcinomu Pleomorfní karcinom Tubulární karcinom Medulární karcinom Neuroendokrinní nádory prsu Papilární karcinom Invazivní lobulární karcinom Inflamatorní karcinom Pagetova nemoc Mucin produkující karcinomy Apokrinní karcinom Metaplastické karcinomy Léčba karcinomu prsu Chirurgická léčba Chemoterapie Hormonální léčba Radioterapie Adjuvantní biologická léčba Analgezie a anestezie v gynekologii (Petr Cvrček) Problematika léčby bolesti v gynekologii Hodnocení bolesti Akutní bolest Chronická bolest Anestezie v gynekologii Celkové znecitlivění Regionální znecitlivění Gynekologické operace (Aleš Roztočil, Pavel Bartoš) Klasifikace gynekologických operací (Aleš Roztočil) Indikace ke gynekologické operaci Předoperační příprava Anestezie Pooperační péče Komplikace operační léčby Gynekologické operace z otevřeného přístupu Vaginální operace Abdominální operace Laparoskopie (Pavel Bartoš) Historické poznámky Současný technologický stav gynekologické laparoskopie Patofyziologie účinků pneumoperitonea Postup a komplikace laparoskopie Stupně obtížnosti v gynekologické laparoskopii Jednotlivé laparoskopické výkony v gynekologické chirurgii Hysteroskopie (Aleš Roztočil) Provedení hysteroskopie Indikace hysteroskopie Komplikace hysteroskopie Robotická chirurgie (Aleš Roztočil) Fyzioterapie v gynekologii (Simona Roztočilová, Aleš Roztočil) Fyzioterapeutické vyšetření Léčebné metody ve fyzioterapii Indikace fyzioterapie Pánevní bolest Sexuální dysfunkce (dyspareunie, vaginismus) Infertilita a sterilita Poruchy pánevní statiky a inkontinence moči, plynů a stolice Onemocnění pohybového aparátu Předoperační a pooperační fyzioterapie Psychosomatická onemocnění v gynekologii (Pavel Čepický) Psychogenní potíže Pelipatie 432

6 XII Moderní gynekologie Chronický vulvovaginální diskomfort Bizarní potíže lokalizované do genitálu Normální stav vnímaný jako nemoc Příznaky spojené s menstruačním cyklem Psychologie menstruace Primární dysmenorea Premenstruační syndrom Suprahypotalamické" poruchy menstruačního cyklu Primární změny neurotransmiterů Změny hmotnosti a/nebo příjmu a výdeje energie Stres Psychodynamické poruchy cyklu Léčba suprahypotalamických" poruch menstruačního cyklu Psychologické aspekty somatických onemocnění ženského genitálu Sterilita Inkontinence moči Nádory rodidel Operace rodidel Infekce genitálu Gynekologie v rozvojových zemích (Ondřej Šimetka) Podmínky gynekologické péče v rozvojových zemích Ženská obřízka (female genital mutilation, female genital cutting) Porodnická píštěl Aborty Spontánní aborty Nechtěná těhotenství - přerušení gravidity - nebezpečný abort" Potraty na základě pohlaví plodu Sexuální násilí Infertilita a sterilita Antikoncepce a sterilizace Hydatiformní moly Prevence, dispenzarizace, indikace hospitalizace a pracovní neschopnost (Pavel Čepický) Prevence Preventivní prohlídka Screening Preventivní terapie" Dispenzarizace Benigní gynekologické diagnózy Prekancerózy a nádory rodidel Senologie Indikace hospitalizace Pracovní neschopnost Porodní asistentka v péči o ženu (Alena Valová, Petra Doucková) Základní potřeby člověka Problematika komunikace v péči o ženu Kritické etapy ve vývoji ženy Kritické etapy ve vývoji ženy z biologického hlediska Kritické etapy ve vývoji ženy ze sociálního hlediska Porodní asistentka na gynekologickém oddělení Ošetřovatelská péče o ženu v souvislosti s gynekologickou operací Ošetřovatelská péče o ženu při malém gynekologickém výkonu Ošetřovatelská péče o ženu se zánětlivým onemocněním Ošetřovatelská péče o ženu s nádorovým onemocněním Etická a právní problematika v gynekologii (Pavel Čepický) Některé etické problémy současné gynekologie Sterilizace Antikoncepce Terapie sterility Cervikální dysplazie Neočekávaný nález při operaci Pozitivní reverz Negativní reverz Dříve vyslovená přání Pacientky ve věku let Pacientky mladší 15 let Některé právní problémy současné gynekologie Povinná mlčenlivost Informovaný souhlas (pozitivní reverz) Postup lege artis Vitium artis Krajní nouze (ultimum refugium) Sterilizace Výzkum Kontrola kvality a systémy řízení kvality v nemocnici (Alena Valová) Kvalita - pojem, definice Vývoj v systému řízení kvality Principy hodnocení kvality Indikátory kvality Certifikace a akreditace Prognóza a budoucnost 475 Přílohy 477 Příloha 1 : Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních služeb 478 Příloha 2: Práva pacientů ČR 481 Příloha 3 : Etický kodex České lékařské komory 482 Použitá a doporučená literatura 484 Rejstřík 485 Souhrn 509 Summary 510

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. David Matura, Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, 2000 Pharmacia Corporation s.r.o., Praha, 2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Pavel Strnad Zuzana Miškovská Otto Herber Marcela Bradáčová Karel Linhart

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 e-mail: jaroslav.zivny@lf1.cuni.cz Členové: Prof.

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Judita Soukupová

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E 5. 8. 6. 2014 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E 7. 6. 2014 GENERÁLNÍ PARTNER

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Bakalářská práce 2009 1 2 3 Prohlášení Prohlašuji : Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více