Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo"

Transkript

1 Přehled použitých zkratek Úvodní slovo XIII XVII Komplexní fenotypy s prokázanou dědičnou komponentou Nádorová onemocnění Možnosti léčby a prevence problémů s genetickou příčinou 52 1 Dějiny české gynekologie (Ludmila Hlaváčková) Od 40. let 19. století do rozdělení pražské univerzity v letech Od rozdělení pražské lékařské fakulty na českou a německou v roce 1883 do vzniku Československé republiky v roce Od vzniku Československé republiky v roce 1918 do roku Normální a topografická anatomie ženských pohlavních orgánů a prsu (Václav Báča) Pánev - pelvis Vnitřní ženské pohlavní orgány Vaječník - ovarium Vejcovod - tuba uterina Děloha - uterus Pochva - vagina Zevní ženské pohlavní orgány Velké stydké pysky - labia majora pudendi Malé stydké pysky - labia minora pudendi Poševní předsíň - vestibulum vaginae Ženská močová trubice - urethra feminina Hráz - perineum Svaly pánevního dna - diaphragma pelvis Povázky a prostory hráze, pánevního dna a malé pánve -fasciae perinei, diaphragmatis pelvis et pelvis minoris Prs - mamma 35 3 Vývoj pohlavního ústrojí u ženy (Martin Kučera) Vývoj gonád a vývodných pohlavních cest Vývoj vývodných pohlavních cest u ženy Vývoj zevních pohlavních orgánů 43 4 Genetika v gynekologii (Petr Hořín, Věra Hořínová) Genetika, genomika a gynekologie Klinická genetika v gynekologii a porodnictví Vrozené vývojové vady ženských pohlavních orgánů Chromozomální aberace Syndromy způsobené mutací v jednom genu a poruchy vývoje gonád 48 5 Gynekologická propedeutika (Aleš Roztočil) Faktory ovlivňující stav pacientky Komunikace Prostředí Základní gynekologická vyšetření Anamnéza Aspekce - vyšetření pohledem Fyzikální vyšetření Vyšetření břicha Gynekologické vyšetření Vyšetření prsů Kontinuita vyšetření 62 6 Gynekologická endokrinologie (Pavel Čepický) Hormony ovaria Estrogeny a antiestrogeny Gestageny a antigestageny Androgeny a antiandrogeny Ovariální peptidy Ovariální eikosanoidy Ovariální cyklus Menstruační cyklus Histologie menstruačního cyklu Klinika menstruačního cyklu Řízení ovariální činnosti Gonadotropiny Gonadoliberin a jeho analoga Neurotransmiterové systémy ovlivňující produkci gonadoliberinu Zpětnovazebná regulace hypotalamo-hypofýzo-ovariální osy Ostatní hormony se vztahem k ovariální funkci Poruchy menstruačního cyklu Formální klasifikace poruch ovariální funkce Hormonální klasifikace poruch menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu podle místa vzniku Vyšetření poruch menstruačního cyklu Léčba poruch menstruačního cyklu Problémy spojené s menstruačním cyklem... 87

2 VIII Moderní gynekologie 6.6 Patologie androgenů u ženy Hyperandrogenní stavy Hypoandrogenní stavy Prepuberta a puberta Novorozenecké období Dětské období Endokrinologie ženské puberty Somatické změny během ženské puberty Předčasná puberta (pubertas praecox) Opožděná puberta (pubertas tarda) Klimakterium a postmenopauza Obecné úvahy Endokrinologie perimenopauzy a postmenopauzy Klinika perimenopauzy Klinika postmenopauzy Hormonální substituce 93 7 Ultrazvuk v gynekologii (Roman Peschout) Princip zobrazení Výhody vyšetření Přístupy k vyšetření Využití ultrazvuku v klinické praxi Zobrazení orgánů a cév malé pánve Využití ultrazvuku v některých gynekologických specializacích 98 8 Antikoncepce, intercepce, sterilizace (Pavel Čepický) Antikoncepce Obecné úvahy o antikoncepci Metody antikoncepce, které nevyžadují lékařský dohled Nitroděložní antikoncepce Gestagenní antikoncepce Nitroděložní hormonální systém Kombinovaná hormonální antikoncepce Intercepce Mechanismus účinku hormonální intercepce Používání a spolehlivost hormonální intercepce Metody hormonální intercepce Sterilizace Právní úprava Spolehlivost, zdravotní následky a komplikace sterilizace Technika ženské sterilizace Technika mužské sterilizace Sexualita ženy, její poruchy, sexuální násilí a znásilnění (Aleš Roztočil) Sexualita ženy Sexuální fyziologie Fyziologie pohlavního styku Typy žen podle sexuální reaktivity Sexualita a těhotenství Sexualita ve stáří Faktory ovlivňující sexualitu ženy Identifikace sexuálních problémů Sexuální dysfunkce Sexuální aberace Sexuální násilí Sexuální zneužívání dětí Znásilnění dospělých osob Vyšetření a léčba oběti znásilnění Endometrióza (Aleš Roztočil) Incidence a prevalence endometriózy Etiologie endometriózy Výskyt endometriózy Klasifikace a klinické příznaky endometriózy Klasifikace endometriózy Klinické příznaky endometriózy Diagnostika endometriózy Prevence endometriózy Léčba endometriózy Rekurence Chronická pánevní bolest (Aleš Roztočil) Původ, typy a výskyt chronické pánevní bolesti Vyšetření při chronické pánevní bolesti Příčiny chronické pánevní bolesti a jejich léčba Gynekologické příčiny chronické pánevní bolesti a jejich léčba Jiné příčiny chronické pánevní bolesti Cíle diagnostiky a léčby chronické pánevní bolesti Gynekologie dětí a dospívajících (Dionýz Dvořák) Historie dětské gynekologie Rozdělení dětského věku Anatomický vývoj v dětském věku Pohlavní dospívání a sexuální vývoj Normální puberta Menarché Klasifikace vývoje puberty Tělesné známky pohlavního dospívání Sexuální vývoj Hormonální regulace dospívání Vyšetřovací metody Anamnéza Gynekologické vyšetření Ultrazvukové vyšetření Hormonální funkční cytologie Další vyšetření Poruchy pohlavního dospívání Předčasná puberta Retardace pohlavního dospívání Vrozené vývojové vady rodidel a poruchy diferenciace rodidel Vývojové vady pohlavních žláz Intersexuální malformace Vývojové vady odvodných cest pohlavních Nepravidelnosti utváření a uložení vnitřních rodidel Záněty rodidel Vulvovaginitida Adnexitida Synechia vulvae infantum Krvácení z rodidel Poruchy menstruačního cyklu Primární amenorea Sekundární amenorea 166

3 Obsah IX Juvenilní metroragie Dysmenorea Náhlé příhody v dětské gynekologii Kožní choroby rodidel Gynekologické nádory v dětském věku Nádory zevních rodidel Nádory pochvy Nádory dělohy Nádory vaječníku Hormonální léčba a antikoncepce Kontracepce Terapeutické využití antikoncepce u mladistvých Operační výkony v dětské gynekologii Operační léčba traumat a posttraumatických změn Operace otevírací Operace plastické Operace pochvy Abdominální operace Balneoterapie Právní aspekty v dětské gynekologii Znásilnění a pohlavní zneužívání Posuzování úrazů Pracovní neschopnost a sporty Záněty v gynekologii (Zuzana Líbalová) Záněty zevních rodidel a pochvy Záněty omezené na kůži vulvy Virové infekce Trichomoniáza Vaginální dysmikrobie Atrofická vaginitida Ostatní vulvovaginitidy Záněty vnitřních rodidel Ascendentní cesta infekce vnitřních rodidel - pánevní zánětlivá nemoc Pozánětlivé změny a tzv. chronická adnexitida Záněty vnitřních rodidel jako komplikace intrauterinní operativy Ostatní záněty ženského genitálu Tuberkulóza Aktinomykóza Pohlavní nemoci Onemocnění způsobená vyššími organismy Poruchy v prvním trimestru těhotenství (Aleš Roztočil) Raný spontánní potrat Rizikové faktory a etiologie Klasifikace a klinické projevy raného spontánního potratu Diagnóza raného spontánního potratu Léčba raného spontánního potratu Prevence spontánního potratu Habituální potrácení Prekoncepční vyšetření Postkoncepční vyšetření Léčba habituálního potrácení Umělé ukončení těhotenství Postup při provedení umělého ukončení těhotenství Metody provedení interrupce Komplikace umělého ukončení těhotenství Mimoděložní těhotenství, ektopická gravidita Frekvence výskytu Klasifikace a lokalizace mimoděložního těhotenství Rizikové faktory mimoděložního těhotenství Etiologie Patofyziologie Příznaky mimoděložního těhotenství Stanovení diagnózy Léčba mimoděložního těhotenství Vzácné lokalizace mimoděložního těhotenství Neplodnost, asistovaná reprodukce (Karel Řežábek) Definice sterility Časový faktor a sterilita Výskyt sterility a prognóza (Pato)fyziologie reprodukčního procesu Základní fakta Příčiny neplodnosti u muže Příčiny neplodnosti u ženy Vyšetřovací metody Principy vyšetření pro sterilitu Vyšetřovací metody muže Vyšetřovací metody ženy Algoritmus vyšetření Organizace vyšetření a léčby neplodnosti Úhrada vyšetření a léčby neplodnosti Léčba neplodnosti muže Léčba neplodnosti ženy Léčba po minimálním vyšetření Léčba preovariální sterility Léčba ovariální sterility Léčba postovariální sterility Léčba idiopatické sterility u ženy Metody asistované reprodukce Inseminace In vitro fertilizace Darované spermie, oocyty a embrya Kryokonzervace spermií, oocytů a embryí Embryotransfer rozmražených embryí a embryí z darovaných oocytů Právní úprava léčby metodami asistované reprodukce Komplikace léčby neplodnosti Mnohočetné těhotenství Ovariální hyperstimulační syndrom Mimoděložní těhotenství Poranění při odběru oocytů z ovaria Poranění ženských rodidel, traumagynekologie (Jiří Kepák) Úrazy zevního genitálu a pochvy Příčiny a mechanismus vzniku 248

4 X Moderní gynekologie 16.3 Podíl fyziologických změn na charakteru a rozsahu poranění Diagnostická rozvaha a plán vyšetření Psychologické aspekty Popis traumatizujícího objektu Podezření na sexuální násilí Diagnostický postup Riziko skrytého poranění uretry Léčba konzervativní nebo operační, primární či odložená Pohlavní styk a poranění ženského genitálu Nezhoubné (benigní) nádory rodidel (Aleš Roztočil) Nezhoubné nádory vulvy Nepravé nádory Nenádorová epitelová onemocnění Nezhoubné nádory vulvy Nezhoubné nádory pochvy Nenádorové změny Nepravé nádory Nezhoubné nádory pochvy Nezhoubné nádory děložního hrdla Nepravé nádory Nezhoubné nádory děložního hrdla Nezhoubné nádory děložního těla Mezenchymální nádory děložního těla Epiteliální nádory děložního těla Nezhoubné nádory vejcovodu Nezhoubné nádory vaječníku Nepravé nádory vaječníku Pravé benigní nádory vaječníku Poruchy statiky pánevního dna (Ladislav Krofta) Dysfunkce pánevního dna Výskyt poruchy statiky pánevního dna v populaci Základní rizikové faktory Možné negativní vlivy porodu na dno pánevní Vyšetřovací metody u žen s poruchou statiky pánevního dna Anamnéza Gynekologické vyšetření Zobrazovací vyšetření pánevního dna Léčba pacientek s poruchou statiky pánevního dna Konzervativní léčba Chirurgická léčba Inkontinence moči (Jaroslav Feyereisl) Výskyt (prevalence) mikčních obtíží v populaci Základní rizikové faktory spojované s inkontinencí moči Základní anatomie dolních močových cest u ženy Závěsný aparát Podpůrný aparát (svaly malé pánve) Močový měchýř Močová trubice Pochva Mikční cyklus Inervace dolních močových cest Mechanismus kontinence u ženy Definice a klasifikace inkontinence moči Stresová inkontinence Urgentní inkontinence Smíšená inkontinence Vyšetřovací (diagnostické) metody u ženy s inkontinencí moči Minimální diagnostický program Specializovaný diagnostický program Léčba inkontinence moči Obecné zásady terapie inkontinence Konzervativní terapie inkontinence Chirurgická terapie stresové inkontinence moči Onkogynekologie (Lubomír Slavíček, Petr Šafář, Aleš Roztočil) Úvod do problematiky zhoubných nádorů rodidel (Lubomír Slavíček) Karcinogeneze a nádorový růst Epidemiologie gynekologických nádorů Vyšetřovací metody Stanovení rozsahu nádorového onemocnění Komplexní onkologická centra a týmová spolupráce v onkogynekologii Operační léčba (Aleš Roztočil) Radioterapie Chemoterapie Biologická léčba Hormonální léčba Podpůrná léčba Hodnocení efektu léčby a doby přežití Dispenzarizace Nádory vulvy (Petr Šafář) Prekancerózy vulvy Zhoubné nádory vulvy Nádory vaginy (Petr Šafář) Prekancerózy vaginy Zhoubné nádory vaginy Sekundární nádory vaginy Nádory děložního hrdla (Petr Šafář) Epidemiologie Etiopatogeneze Patogeneze maligní transformace buňky Prekancerózy děložního hrdla Cytologická diagnostika prekanceróz a karcinomu děložního hrdla Kolposkopie Klinický obraz a diagnostika Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů děložního hrdla Léčba Nádory děložního těla (Petr Šafář) Epidemiologie Etiopatogeneze Klinický obraz, diagnostika a histopatologie Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů děložního těla Léčba Sarkomy děložního těla Zhoubné nádory ovaria (Petr Šafář) 348

5 Obsah XI Epidemiologie Etiopatogeneze Klinický obraz a diagnostika Histopatologická klasifikace ovariálních nádorů Prognostické faktory TNM a FIGO klasifikace nádorů vaječníků Léčba Trofoblastická nemoc (Miloš Zavadil) Trofoblastická invaze Perzistující trofoblastická invaze Mola hydatidosa Mola hydatidosa partialis Mola hydatidosa compléta Mola proliferans invasiva Choriokarcinom Klasifikace choriokarcinomů Klinický obraz choriokarcinomů Diagnostika a rizikové faktory choriokarcinomů Léčba choriokarcinomů Perzistující trofoblastická nemoc Diagnostika PTN Léčba PTN Dispenzarizace trofoblastické nemoci Senologie (Petr Šafář, Miroslava Skovajsová) Anatomie Epidemiologie a rizikové faktory Vyšetřovací metody Klinické vyšetření Vyšetření zobrazovacími metodami Intervenční výkony na prsní žláze Screening nádorů prsů v České republice Benigní onemocnění prsu Fibrocystická nemoc Fibroadenom Cystosarcoma phyllodes Superficiální tromboflebitida prsu Mastitida Prekancerózy prsu Atypická duktální hyperplazie Atypická lobulární hyperplazie a lobulární karcinom in situ Karcinomy in situ Duktální karcinom in situ Lobulární karcinom in situ Invazivní karcinomy prsu Invazivní duktální karcinom Smíšený typ karcinomu Pleomorfní karcinom Tubulární karcinom Medulární karcinom Neuroendokrinní nádory prsu Papilární karcinom Invazivní lobulární karcinom Inflamatorní karcinom Pagetova nemoc Mucin produkující karcinomy Apokrinní karcinom Metaplastické karcinomy Léčba karcinomu prsu Chirurgická léčba Chemoterapie Hormonální léčba Radioterapie Adjuvantní biologická léčba Analgezie a anestezie v gynekologii (Petr Cvrček) Problematika léčby bolesti v gynekologii Hodnocení bolesti Akutní bolest Chronická bolest Anestezie v gynekologii Celkové znecitlivění Regionální znecitlivění Gynekologické operace (Aleš Roztočil, Pavel Bartoš) Klasifikace gynekologických operací (Aleš Roztočil) Indikace ke gynekologické operaci Předoperační příprava Anestezie Pooperační péče Komplikace operační léčby Gynekologické operace z otevřeného přístupu Vaginální operace Abdominální operace Laparoskopie (Pavel Bartoš) Historické poznámky Současný technologický stav gynekologické laparoskopie Patofyziologie účinků pneumoperitonea Postup a komplikace laparoskopie Stupně obtížnosti v gynekologické laparoskopii Jednotlivé laparoskopické výkony v gynekologické chirurgii Hysteroskopie (Aleš Roztočil) Provedení hysteroskopie Indikace hysteroskopie Komplikace hysteroskopie Robotická chirurgie (Aleš Roztočil) Fyzioterapie v gynekologii (Simona Roztočilová, Aleš Roztočil) Fyzioterapeutické vyšetření Léčebné metody ve fyzioterapii Indikace fyzioterapie Pánevní bolest Sexuální dysfunkce (dyspareunie, vaginismus) Infertilita a sterilita Poruchy pánevní statiky a inkontinence moči, plynů a stolice Onemocnění pohybového aparátu Předoperační a pooperační fyzioterapie Psychosomatická onemocnění v gynekologii (Pavel Čepický) Psychogenní potíže Pelipatie 432

6 XII Moderní gynekologie Chronický vulvovaginální diskomfort Bizarní potíže lokalizované do genitálu Normální stav vnímaný jako nemoc Příznaky spojené s menstruačním cyklem Psychologie menstruace Primární dysmenorea Premenstruační syndrom Suprahypotalamické" poruchy menstruačního cyklu Primární změny neurotransmiterů Změny hmotnosti a/nebo příjmu a výdeje energie Stres Psychodynamické poruchy cyklu Léčba suprahypotalamických" poruch menstruačního cyklu Psychologické aspekty somatických onemocnění ženského genitálu Sterilita Inkontinence moči Nádory rodidel Operace rodidel Infekce genitálu Gynekologie v rozvojových zemích (Ondřej Šimetka) Podmínky gynekologické péče v rozvojových zemích Ženská obřízka (female genital mutilation, female genital cutting) Porodnická píštěl Aborty Spontánní aborty Nechtěná těhotenství - přerušení gravidity - nebezpečný abort" Potraty na základě pohlaví plodu Sexuální násilí Infertilita a sterilita Antikoncepce a sterilizace Hydatiformní moly Prevence, dispenzarizace, indikace hospitalizace a pracovní neschopnost (Pavel Čepický) Prevence Preventivní prohlídka Screening Preventivní terapie" Dispenzarizace Benigní gynekologické diagnózy Prekancerózy a nádory rodidel Senologie Indikace hospitalizace Pracovní neschopnost Porodní asistentka v péči o ženu (Alena Valová, Petra Doucková) Základní potřeby člověka Problematika komunikace v péči o ženu Kritické etapy ve vývoji ženy Kritické etapy ve vývoji ženy z biologického hlediska Kritické etapy ve vývoji ženy ze sociálního hlediska Porodní asistentka na gynekologickém oddělení Ošetřovatelská péče o ženu v souvislosti s gynekologickou operací Ošetřovatelská péče o ženu při malém gynekologickém výkonu Ošetřovatelská péče o ženu se zánětlivým onemocněním Ošetřovatelská péče o ženu s nádorovým onemocněním Etická a právní problematika v gynekologii (Pavel Čepický) Některé etické problémy současné gynekologie Sterilizace Antikoncepce Terapie sterility Cervikální dysplazie Neočekávaný nález při operaci Pozitivní reverz Negativní reverz Dříve vyslovená přání Pacientky ve věku let Pacientky mladší 15 let Některé právní problémy současné gynekologie Povinná mlčenlivost Informovaný souhlas (pozitivní reverz) Postup lege artis Vitium artis Krajní nouze (ultimum refugium) Sterilizace Výzkum Kontrola kvality a systémy řízení kvality v nemocnici (Alena Valová) Kvalita - pojem, definice Vývoj v systému řízení kvality Principy hodnocení kvality Indikátory kvality Certifikace a akreditace Prognóza a budoucnost 475 Přílohy 477 Příloha 1 : Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních služeb 478 Příloha 2: Práva pacientů ČR 481 Příloha 3 : Etický kodex České lékařské komory 482 Použitá a doporučená literatura 484 Rejstřík 485 Souhrn 509 Summary 510

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

MODERNÍ GYNEKOLOGIE. Aleš Roztočil a kolektiv

MODERNÍ GYNEKOLOGIE. Aleš Roztočil a kolektiv MODERNÍ GYNEKOLOGIE Aleš Roztočil a kolektiv Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (* 10. 5. 1953) Vyšší stupeň základní školy studoval na Comboni College v Chartúmu v Súdánu, na gymnázium nastoupil v Brně (Gymnázium

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika Porodnicko-gynekologická klinika PORODNICKO-GYNEKOLOGYCKÁ KLINIKA 99-PGY/VC012 Gynekologie a porodnictví II. Obsah 1. Náplň studia: Studenti XI. a XII. semestru si formou blokových stáží prohlubují své

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cíl specializačního vzdělávání ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví je získání specializované způsobilosti

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

MODERNÍ GYNEKOLOGIE. Aleš Roztočil a kolektiv

MODERNÍ GYNEKOLOGIE. Aleš Roztočil a kolektiv MODERNÍ GYNEKOLOGIE Aleš Roztočil a kolektiv Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (* 10. 5. 1953) Vyšší stupeň základní školy studoval na Comboni College v Chartúmu v Súdánu, na gymnázium nastoupil v Brně (Gymnázium

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 9. 2010 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu.

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. Katedra porodní asistence LF MU Brno Přednosta: doc.. MUDr. Igor Crha, CSc. Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. I. Crha Menstruační cyklus Sled pravidelně se opakujících změn řízený osou hypothalamus

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU Bi8120 Aplikovaná buněčná ábi biologie i 2.5.2012 2012 Lékařsky asistovaná reprodukce doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU 1 2 Program přednášky:

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3 20. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii)

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) Edwardsův syndrom Edwardsův syndrom - karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) - Prevalence v populaci: u narozených dětí cca 1:6500-1:8000,

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. XVI. ročník konference O SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH 27. 29. května 2015 Uherské Hradiště Každý člověk má právo:

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová Prenatální diagnostika Obsah Prenatální diagnostika Úkoly a výsledky Metody prenatální diagnostiky Neinvazivní metody Invazivní metody Preimplantační

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Mgr. Lenka Slezáková a kolektiv OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Mgr. Lenka Slezáková a kolektiv OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr.

Více

Slovníček pojmů močová inkontinence

Slovníček pojmů močová inkontinence Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů močová inkontinence Anestezie (celková, spinální, nebo lokální) Před zákrokem dostane pacient léky, po kterých necítí bolest. Při celkové anestezii spí a

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OŠETŘOVATELSTVÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vedoucí autorského kolektivu: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. Autorský kolektiv: Bc. Martina Andrésová,

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 2 15.7.2006 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005 Gynaecologic Care -

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Z anglického originálu pro ENTOG CZ přeložili Martin Huser a Jan Šula (leden 2004).

Z anglického originálu pro ENTOG CZ přeložili Martin Huser a Jan Šula (leden 2004). EUROPEAN BOARD AND COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS DOPORUČENÍ K POSTGRADUÁLNÍMU TRENINGU V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Finální verze 8/12/1998 (Doplněno 24/06/2000) Předseda : J. LANSAC (Francie).

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM HYSTEREKTOMIE (ODSTRANĚNÍ DĚLOHY) Všechny listy informovaného souhlasu sešijte a přelepte poté štítkem pacientky Jméno pacientky (titul, jméno, příjmení) Rodné číslo...

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Petrenko, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko-porodnická klinika

Více

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 20 1USA I Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 II Ne Po Út St

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 35 NO: 29letá pacientka přijatá na porodnicko-gynekologickou kliniku pro bolesti v levém podbřišku a poševní výtok. Před 14 dny obvodní gynekolog medikoval Ampicilin

Více