Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc"

Transkript

1 Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc

2 HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn v epitelu distálního nadvarlete Nízká exprese v epitelu respiračních a reprodukčních tkání včetně ovaria Vysoká exprese v tkáni ca ovarií vysoké hladiny v séru pacientů Jako jediný marker má nejvyšší senzitivitu v 1. asymptomatickém stadiu ca ovarií V kombinaci s CA125 může pomoci určit, zda je tumor v malé pánvi maligní nebo benigní Kombinace HE4 a CA125 vykazuje 76,4% senzitivitu při 95% specificitě Hladiny korelují s odezvou na léčbu

3 Nádory vaječníků - 15% maligních novotvarů (ZN prsu, kolorecta, plic, těla a hrdla děložního, vaječníky) Incidence 20,7/ žen Ve většině případů ( 70 90%) nádory vycházející z povrchového (célomového) epitelu. Zbytek neepitelové nádory vycházejí ze zárodečných ev. jiných struktur ovaria. Maligní nádory ovaria rostou pomalu ALE mají tendenci tvořit implantační metastázy na peritoneu (ascites) a současně metastazovat lymfatickou cestou do spádových i vzdálených uzlin ( pánevní, paraaortální, nadklíčkové, mediastinální)

4 Etiologie neznámá - role estrogenů (při ovulaci - porušení celistvosti povrchu ovaria zvýšené riziko proliferace ovariálního epitelu, který se invaginací dostává do blízkosti buněk produkujících estrogeny exprese růstových faktorů a onkogenů) Užívání antikoncepce - snižuje počet ovulací snižuje riziko ca ovarií Dlouhodobá ovulační aktivita - riziko zvyšuje Změny působené estrogeny a dalšími kancerogenními faktory - komplexní povahy mutace onkogenu K-ras, amplifikace onkogenu c- myc, HER-2/neu Další rizikové faktory genetické (5% žen) mutace genů BRCA-1, BRCA-2 (ca prsu). U pacientek s ca ovarií větší počet chromozomálních abnormalit (trisomie10, abnormality 9,13, 15) žádná není specifická.

5 Epitelové nádory Serózní 1/3 všech ovariálních nádorů z nich ½ benigní (cytadenom, povrchové papilomy, adenofibromy). Karcinomy 40% všech maligních nádorů ovaria Mucinózní 10% maligních, nejčastější ve středním a dospělém věku Endometrioidní - struktury podobné endometriu, 20% Klarocelulární vzácné, vodojasné buňky Brennerův nádor převažuje mezenchymální tkáň, maligní varianty - vzácné

6 Klinický obraz necharakteristický : nechutenství, váhový úbytek, únava, dyskomfort v břiše, časté močení, zvětšující se objem břicha (rostoucí nádor n. ascites) Diagnostika obtížná nádor je rozpoznán zpravidla v pokročilém stádiu - ultrasonografie + další zobrazovací metody, laparoskopie Přesná dg. biopsie při laparotomii. Přínosné vyšetření nádorových markerů CA 125, nově HE4 Prognostické faktory Staging se určuje stanovením klasifikace TNM a určení stadia dle FIGO I nádor je ohraničen na vaječník (A,B,C) II nádor se šíří v pánvi (A,B,C) III postižení jednoho n. obou vaječníků s prokázanými peritoneálními metastázami nebo metastázami v regionálních uzlinách IV jsou přítomny vzdálené metastázy (mimo peritoneální metastázy) Grading stupeň diferenciace buněk Věk, cytologie ascitu,.

7

8

9

10 5 leté přežití I % II % III 20 % IV 5-7 % Terapie chirurgická léčka, radioterapie, chemoterapie, antiangiogenní terapie, imunoterapie, hormonální léčba Prognóza závisí na stupni pokročilosti onemocnění Incidence ZN vaječníku v ČR v r (UZIS) - 20,7/ Nově diagnostikovaných nádorů 1107 Dle stadií I 20,1 % II 7,0 % III 34,9 % IV 30,9 % Ostatní 7,0% Mortalita na ZN vaječníku 11,9/ , počet zemřelých 640

11

12

13

14

15 HE4 Sendvičový princip, doba stanovení 18 minut Lze vyšetřovat v séru i plazmě, 10 µl vzorku Stabilita vzorků: 48 hodin při 2-8 C, 12 týdnů při -20 C, lze 2x zamrazit Kontrolní materiál: Preci control HE4 Detekční limit: 15 pmol/l Rozsah stanovení: pmol/l Lze ředit 20x Diluent MultiAssay Hook efekt nebyl zaznamenán do pmol/l Stanovení není ovlivněno ikterem (Bi <1129 umol/l), hemolýzou (Hb<2000 umol/l), lipemií (intralipid <2000 mg/dl) Nebyla zjištěna žádná interference s léky, používanými při léčbě ca ovarií Cut off hodnoty liší se pro ženy před menopauzou a po menopauze 95 percentil : 92 pmol/l 121 pmol/l Nárůst koncentrace HE4 >20% = progrese onemocnění Opakovatelnost : CV 1,4 1,8 % (naměřeno 1,4-1,5 %) Mezilehlá preciznost : CV 2,7 4,3 % (naměřeno 3,0-3,5%)

16 V kombinaci se stanovením CA125 slouží jako pomůcka pro odhad rizika epiteliálního karcinomu ovárií u žen před a po menopauze s tumorem v malé pánvi. Algoritmus ROMA ( Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) počítá prediktivní pravděpodobnost nálezu epiteliálního ovariálního karcinomu při operaci. Výpočet stanovení prediktivního indexu: Ženy před menopauzou: PI = -12,0 + 2,38*LN[HE4] + 0,0626*LN[CA125] po menopauze: PI = -8,09 + 1,04*LN[HE4] + 0,732*LN[CA125] Hodnota ROMA (%): exp(pi)/[1+exp(pi)]*100 (exp PI = e PI ) Vysoké riziko nálezu epiteliáního ca ovarií Ženy před menopauzou : ROMA 11,4% Ženy po menopauze : ROMA 29,9 %

17 Nelze použít pro skríning. Význam pro odhalení návratu choroby u léčených pacientek. Zvýšené hodnoty HE4 můžeme nalézt u pacientů s renálním a jaterním onemocněním, u endometriálního karcinomu

18 Stanovení HE4 ve FN Olomouc Od prosince 2011 (9 vzorků) vzorků Do října Celkem 1455 HE4 od 689 pacientek ve věku 2 92 let 1404 HE4 + CA HE4 samostatně ( převážně od externích žadatelů) HE4 28, pmol/l CA125 <0, kiu/l Děvčátka let (9 vzorků od 7 dětí převážně s dg. N832 jiné neurčené cysty vaječníku) Dg. C56 ZN vaječníku 529 HE4 od 126 pacientek Dg. C54 ZN těla děložního 328 HE4 od 133 pacientek

19 Zastoupení diagnóz u pacientek s vyšetřením HE4 1% 2% 9% 10% 2% 1% 1% 3% 3% 3% 5% C15-26 C50 C53 C54 C56 C80 D25 23% D27 D39 D489 N80-98 Z014 37% ostatní C15-26 zhoubné novotvary trávicího ústrojí C50 ZN prsu C53 ZN hrdla děložního C54 ZN těla děložního C56 - ZN vaječníku C80 - ZN bez určení lokalizace D25 leiomyom dělohy D27 NN vaječníku D39 Novotvary nej. n neznámého chování ženských pohl.orgánů D489 Novotvary nej. n nezn. chování jiných a neurč. lokalizací N80-98 Nezánětlivá onem. ženských pohlavních ústrojí Z014 gynekolog. vyšetření všeob. Ostatní diagnózy

20 Věková skladba pacientek >91

21 Žadatelé o vyšetření 2% 1% 3% 23% Por.-gyn.klinika Onkologická klinika Externí gynekologie Externí onkologie Ostatní 71%

22 Pacientka 57 let 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 CA 125(kIU/l) HE4 (pmol/l) ROMA menop (%) 40,0 20,0 0,0 V říjnu 2012 přijata s dg. D391 (novotvary nejistého nebo neznámého chování vaječník), prokázán adenopapilokarcinom serózní, následuje 5 cyklů chemoterapie, poslední v únoru V současnosti pacientka sledovaná.

23 8000,0 7500,0 7000,0 6500,0 6000,0 5500,0 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Pacientka, 67 let 350,0 CA 125(kIU/l) 300,0 HE4 (pmol/l) 250,0 ROMA menop (%) 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 CA 125(kIU/l) HE4 (pmol/l) ROMA menop (%) Přichází na gynekologii s dg. D27 (nezhoubný novotvar vaječníku), na sono tumor ovaria vpravo, biopticky serózní papilární ca ovaria - adenoca, následuje 6 cyklů chemoterapie, v březnu 2013 radikální hysterectomie, v červnu 2013 vzestup HE4, v září na CT zjištěny meta, v říjnu 2013 další chemoterapie

24 Pacientka, 40 let CA 125(kIU/l) HE4 (pmol/l) ROMA (%) Přichází v prosinci 2011 na gynekologii s dg. C56, provedena radikální hysterectomie serózní adenoca, následuje 6 kůr cytostatik, poslední v dubnu CT květen 2012, leden a září 2013 bez známek recidivy

25 Děkuji za pozornost

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem 70 Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory ledvin se vyskytují v každém

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více