Organic Search Traffic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organic Search Traffic"

Transkript

1 Matematické forum [DEFAULT] Organic Search Traffic Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 % of visits: 86.15% Explorer Site Usage Visits 10,000 5,000 April 2012 July 2012 October 2012 Visits Pages / Visit Avg. Visit Duration % New Visits Bounce Rate 1,099, :03: % 70.34% % of Total: 86.15% (1,276,290) Site Avg: 3.80 ( 11.49%) Site Avg: 00:03:55 ( 12.89%) Site Avg: 46.97% (1.35%) Site Avg: 66.59% (5.63%) Keyword Visits Pages / Visit Avg. Visit Duration % New Visits Bounce Rate 1. (not provided) 311, :04: % 64.08% 2. matematické forum 10, :14: % 15.29% 3. matematicke forum 6, :13: % 16.21% 4. matematické fórum 2, :21: % 12.38% 5. matweb 1, :18: % 9.05% 6. totální diferenciál příklady 1, :26: % 7.13% 7. matweb forum 1, :15: % 13.81% 8. 1, :22: % 5.82% 9. směrodatná odchylka 1, :00: % 83.70% 10. arctg 1, :00: % 89.67% 11. matematika forum 1, :11: % 19.93% 12. forum matweb :17: % 12.05% 13. determinant matice 4x :03: % 70.70% 14. principles and techniques in combinatorics :57: % 0.66% 15. site:forum.matweb.cz vanok forum.matweb :08: % 9.30% 16. derivace odmocniny :01: % 75.29% 17. výpočet pravděpodobnosti :00: % 89.02% 18. mat forum :13: % 14.56% 19. rozklad na parciální zlomky :03: % 65.15% 20. variační koeficient :00: % 87.50% 21. statistika v exceli :02: % 41.18% 22. math forum :13: % 12.85% 23. obecný trojúhelník sinus :17: % 2.34% 24. lineární kombinace vektorů :01: % 79.35%

2 25. obsah rovnoramenného trojúhelníku :00: % 82.24% 26. vietovy vzorce :01: % 84.09% 27. nerovnice s absolutní hodnotou :02: % 73.10% 28. lineární závislost vektorů :01: % 75.47% 29. jarrro :38: % 7.51% x :01: % 79.90% 31. parciální zlomky :01: % 70.63% 32. forum.matweb.cz :11: % 16.32% 33. forum.matweb :08: % 8.98% 34. odlogaritmování :01: % 83.42% 35. dirichletovo kritérium :21: % 13.86% 36. geometrické značky :00: % 77.43% 37. soustava kvadratických rovnic :11: % 14.29% 38. rovnice se zlomky :00: % 84.90% 39. derivace složené funkce :01: % 81.48% 40. rovnice tečny :01: % 83.76% 41. mocniny s racionálním exponentem :01: % 84.82% 42. výškový úhel :03: % 51.04% 43. ekvivalentni upravy matweb halogan :04: % 43.80% 44. doplnění na čtverec :00: % 80.89% 45. adjungovaná matice :00: % 83.54% 46. greenova věta :01: % 72.16% 47. laplaceův rozvoj :06: % 69.71% 48. moment setrvačnosti půlkruhu :27: % 9.60% 49. metoda nejmenších čtverců :02: % 44.35% 50. statistika příklady :01: % 75.83% 51. pascalov trojuholnik :01: % 67.42% 52. inverzní matice :01: % 78.22% 53. index determinace :03: % 64.35% 54. výpočet výšky trojúhelníku :00: % 85.22% 55. logicke priklady :00: % 96.19% 56. číselné šifry :01: % 86.47% 57. matice s parametrem :03: % 69.55% 58. redukční úhel :01: % 73.27% 59. matice přechodu :06: % 61.82% 60. powered by punbb site:.cz :10: % 31.79% 61. matforum :11: % 17.09% 62. vyjádření neznámé ze vzorce :00: % 87.34% 63. cramerovo pravidlo :01: % 82.54% 64. derivace logaritmu :06: % 73.08% 65. hloubkový úhel :01: % 66.67% 66. věta o dlouhém a širokém :00: % 49.67% 67. geometrické znaky :01: % 64.43% 68. úlohy o společné práci :01: % 87.21% 69. integrály :01: % 43.05% 70. hornerovo schéma :00: % 77.55%

3 116. dekadický zápis :00: % 73.82% 71. směrnice přímky :02: % 85.71% 72. jaderka brigády :06: % 63.14% 73. derivace zlomku :01: % 83.90% 74. arccotg :01: % 68.28% 75. aritmetická posloupnost příklady :02: % 74.48% 76. hustota vzduchu :00: % 91.72% 77. totální diferenciál :00: % 81.66% 78. petáková :11: % 12.50% 79. vennovy diagramy :00: % 74.13% 80. homogenní diferenciální rovnice :06: % 21.40% 81. šestiboký hranol :00: % 81.72% 82. derivace implicitní funkce :10: % 47.10% 83. kovariance :00: % 96.01% 84. kvadratické rovnice s parametrem :07: % 59.12% 85. algebraické výrazy :00: % 88.15% 86. prostá funkce :02: % 82.22% 87. báze vektorového prostoru :00: % 81.41% 88. lagrangeovy multiplikátory :12: % 41.95% 89. těžiště půlkruhu :00: % 55.47% 90. integrace sinus na třetí :07: % 0.76% 91. umocňování zlomků :00: % 84.79% 92. site:forum.matweb.cz vanok :08: % 14.12% 93. výpočet inverzní matice :01: % 74.33% 94. site:matweb.cz dělení mnohočlenů inurl:forum :03: % 55.60% 95. kruhová úseč :00: % 84.44% 96. matice lineárního zobrazení :02: % 63.67% 97. jordanova eliminační metoda :00: % 88.24% 98. usměrňování zlomků :00: % 82.75% 99. derivace e na 2x :01: % 81.27% 100. derivace sin2x :00: % 86.75% 101. forum matematika :09: % 20.48% 102. platné číslice :04: % 42.91% 103. směrodatná odchylka příklad :00: % 89.43% 104. spolocna praca :05: % 30.89% 105. izotonni :16: % 10.70% 106. rovnoramenný trojúhelník :01: % 77.27% 107. výpočet průměrné rychlosti :00: % 90.50% 108. maticové rovnice :01: % 82.85% 109. pravděpodobnost výhry ve sportce :00: % 93.72% 110. kužel opsaný kouli :10: % 63.87% 111. maturita matematika matematicke forum :00: % 94.94% 112. konstrukce trojúhelníku :01: % 74.15% 113. integrace složené funkce :00: % 91.49% 114. derivace e :01: % 80.77% 115. výška lichoběžníku :00: % 81.20%

4 117. aritmetická posloupnost příklady + řešení :02: % 84.42% 118. koeficient determinace :00: % 95.22% 119. lomené výrazy vysvětlení :01: % 87.39% 120. posloupnosti příklady :00: % 87.39% 121. novoroční přání :00: % 59.21% 122. kmenové zlomky :10: % 7.93% 123. kvadratická rovnice s parametrem :02: % 78.85% 124. lineární lomená funkce :02: % 74.34% 125. spektrální rozklad matice :04: % 58.93% 126. objem čtyřstěnu :00: % 81.00% 127. derivace absolutní hodnoty :04: % 70.45% 128. logaritmování :01: % 85.39% 129. osmiboký jehlan :00: % 83.49% 130. děmidovič řešení :03: % 20.74% 131. kulový vrchlík :03: % 76.85% 132. záporný diskriminant :00: % 87.50% 133. obsah pětiúhelníku :00: % 80.00% 134. hermitova interpolace :15: % 12.62% 135. rovnice s kombinačními čísly :02: % 78.40% 136. arcus tangens :00: % 91.94% 137. gaussova křivka :00: % 81.04% 138. absolutní extrémy funkce :19: % 42.86% 139. site:matweb.cz stereometrie :01: % 68.57% 140. forum matemat cz :09: % 7.18% 141. pravidelný šestiboký hranol :00: % 80.38% 142. společná práce matematika :02: % 78.47% 143. logaritmus komplexního čísla :16: % 9.31% 144. maclaurinův polynom :01: % 75.00% 145. rovnostranný kužel :02: % 56.16% 146. číselná šifra :01: % 73.27% 147. nulové body :00: % 84.65% 148. chromaticke cislo :08: % 8.46% 149. obsah pravoúhlého trojúhelníku :00: % 88.06% 150. komolý jehlan :00: % 77.00% 151. nsz matematika :04: % 64.50% 152. výpočet dráhy :00: % 87.00% 153. cotg :00: % 89.45% 154. nerovnice s neznámou ve jmenovateli :00: % 83.25% 155. parametrická rovnice přímky :01: % 84.77% 156. šestiboký jehlan :02: % 75.63% 157. derivace exponenciální funkce :00: % 83.16% 158. forum mat :14: % 23.47% 159. výpočet m :00: % 92.35% 160. algebrogram :00: % 92.82% 161. eulerovo číslo :00: % 77.44%

5 162. frobeniova věta :00: % 84.62% 163. lineární zobrazení :01: % 69.23% 164. parciální derivace :04: % 81.03% 165. lineární rovnice příklady :00: % 63.92% 166. obsah kvádru :00: % 96.91% 167. rovnice tečny a normály :01: % 83.94% 168. tuhost pružiny :00: % 80.31% 169. mff podatelna :07: % 41.67% 170. determinant 4x :02: % 78.95% 171. objem válce :00: % 89.95% 172. rovnice so zlomkami :01: % 79.37% 173. site:matweb.cz výrazy :01: % 41.27% 174. parcialne zlomky :01: % 78.72% 175. pravidelný čtyřboký jehlan :01: % 72.34% 176. site:matweb.cz statistika :04: % 49.20% 177. uprava na stvorec :01: % 88.77% 178. derivace x na x :02: % 38.17% 179. dimenze matice :00: % 74.19% 180. násobení logaritmů :02: % 67.20% 181. polopřímý součin grup :11: % 5.38% 182. sčítání odmocnin :00: % 88.71% 183. šifry geocaching :01: % 81.18% 184. linerání závistlost a nezávistlost vektlrů :14: % 28.65% 185. těleso charakteristiky :18: % 10.87% x0+9= :00: % 85.25% 187. hranol :00: % 59.02% 188. site:matweb.cz integrál :07: % 42.31% 189. slovní úlohy o společné práci :01: % 80.22% 190. simpsonova metoda :00: % 81.22% 191. výpočet spotřeby benzínu :00: % 93.92% 192. limity příklady :01: % 76.67% 193. matweb.cz vanok :00: % 3.35% 194. odvození povrch koule :14: % 2.23% 195. výpočet těžiště :01: % 76.54% 196. výpočet poměru :00: % 93.82% 197. gaussova eliminační metoda :01: % 75.71% 198. ruleta forum :01: % 86.36% 199. lineární obal :01: % 78.29% 200. objem paraboloidu :12: % 32.57% 201. obsah lichoběžníku :00: % 78.86% 202. bernoulliho diferenciální rovnice :02: % 47.70% 203. kulová úseč :07: % 53.45% 204. pravidelný šestiboký jehlan :01: % 76.44% 205. jádro zobrazení :02: % 73.41% 206. lineárně závislé vektory :01: % 73.99% 207. neomezená posloupnost :24: % 13.29%

6 208. směrodatná odchylka výpočet :01: % 47.40% 209. pravděpodobnostní funkce :11: % 33.72% 210. pravděpodobnostní funkce polopate :29: % 5.81% 211. proč celočíselný kořen polynomu s celočíselnými koeficienty dělí a :00: % 96.51% 212. relativní prodloužení :01: % 89.47% 213. výpočet směrodatné odchylky :02: % 42.11% 214. obsah kosočtverce :00: % 89.35% 215. rovnolahlost :01: % 69.82% 216. taylorův polynom :05: % 36.69% 217. greenova veta :00: % 78.57% 218. negace implikace :00: % 93.45% 219. objem rovnoběžnostěnu :12: % 54.17% 220. střední hodnota :00: % 91.67% 221. modus a medián :01: % 75.45% 222. převeďte následující kvadratickou formu na součet čtverců a rozhodněte o její definitnosti :01: % 2.40% 223. redukovana delka kyvadla :09: % 6.59% 224. kombinatorika příklady :01: % 84.94% 225. rozklad polynomu :00: % 81.33% 226. scio matematika :03: % 72.29% 227. vogelova aproximační metoda :01: % 84.85% 228. jakobián :00: % 82.93% 229. fyzika forum :14: % 22.70% 230. mat web :17: % 10.43% 231. slovní úlohy o pohybu :02: % 75.46% 232. společná práce :02: % 78.53% 233. graf vyjadřující tlak oxidu :39: % 2.47% 234. obvod pravoúhlého trojúhelníku :00: % 93.83% 235. vietovy vztahy :01: % 84.57% 236. výpočet asymptot :01: % 69.14% 237. arctg :00: % 91.30% 238. vážený průměr :00: % 95.03% 239. partikulární řešení diferenciální rovnice :02: % 74.38% 240. goniometrické identity :35: % 3.77% 241. jednotkový vektor :30: % 61.01% 242. ortonormalizace :01: % 80.50% 243. mocniny s celočíselným exponentem :01: % 83.54% 244. nerovnice s odmocninami :07: % 8.23% 245. směšovací rovnice :00: % 80.38% 246. geršgorinova věta :02: % 64.97% 247. výpočet vrcholu paraboly :00: % 80.13% , , :00: % 83.87% 249. dělící poměr :25: % 7.74% 250. jehlan :11: % 51.61% Rows of

7 2013 Google

4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27. Pro. Prům. doba na webu 00:02:04 00:04:40 (-55,66 %)

4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27. Pro. Prům. doba na webu 00:02:04 00:04:40 (-55,66 %) Matematické forum Vyhledávač: seznam 1.7.2011-31.12.2011 Srovnání s obdobím: Stránky Návštěvy 600 600 300 300 0 0 4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27.

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 PROJEKT REFIMAT Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 Tatiana Gavalcová, Pavel Pražák, Iva vojkůvková, Jiří Haviger, 25.5.2011, revize říjen 2012 Téma 1: Množiny

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více