MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA 5.4. 2011"

Transkript

1 MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA

2 Co mají společného? 1. Reklamní robot 2. Detekce anomálií v síti 3. Enzymy rozkládající yperit 4. SW pro identifikaci jazyka 5. Monitoring síťového provozu 2

3 Co mají společného? Jde o výsledky podnikání z univerzity nebo s univerzitou! v Brně! 3

4 Agenda Podklady - skripta Přestávky Rozsah dnes: 13,00 18,00 VÝUKA (vč. přestávek) 18,00 18,30 DISKUZE Rozsah celkově: 4

5 Rozsah a obsah modulu 5. dubna VÝUKA (Kamil Krč) Inovační podnikání Podnikání v akademickém prostředí Příprava podnikatelského plánu (business plánu) 12. dubna VÝUKA (Mojmír Sabolovič) Finanční plánování v podnikatelském plánu Příprava na workshop, otázky k absolvované výuce 19. dubna WORKSHOP (Kamil Krč) Práce v týmech Příprava podnikatelského plánu 5

6 Cíle modulu 1. Seznámit se s problematikou (inovační podnikání, podnikání v akademickém prostředí, business plán) 1. Naučit se zhodnotit své předpoklady pro podnikání 2. Naučit se naplánovat a připravit spuštění svého inovačního podnikání 3. Být lépe připraven na možnost podnikání v akademickém prostředí 4. Získat dovednosti ve finančním plánování podnikatelského záměru 5. Získat dovednosti v přípravě a prezentaci business plánu 6

7 Zdroje semináře Teoretický základ Zkušenosti lektora Zkušenosti JIC Success stories inovačních firem 7

8 Přednášející Kamil Krč, MBA Konzultant / Správce fondů - JIC Klíčové kompetence: marketingové a obchodní strategie komercializace duševního vlastnictví (transfer technologií) vedení projektů management inovací kompletní podpora a konzultace start-up firem 8

9 Jihomoravské inovační centrum JIC = Nejúspěšnější česká organizace na podporu inovačního podnikání Realizátor a partner mnoha projektů pro vytváření a podporu inovační infrastruktury Provozovatel Technologického inkubátoru VUT, Technologického inkubátoru II, a Biotechnologického inkubátoru INBIT 9

10 10

11 11

12 Hlavní aktivity JIC 12

13 Inkubační program 13

14 Podpora studentských projektů Identifikace úspěšných projektů Pre-inkubační program Inkubační program 14

15 Inkubované firmy

16 Co nás přivedlo Co byste se dnes rádi dozvěděli? (inovační podnikání + podnikání v akademickém prostředí) 16

17 Základní otázky Má pro univerzity smysl podporovat vznik firem a podnikání? Má pro pracovníky univerzit smysl zapojit se do podnikání? 17

18 Firmy z univerzit Spin-off společnosti: Enantis (MU) AdvaICT (MU) InveaTech (VUT, MU, CESNET) Firmy úzce spolupracující s univerzitou: Phonexia (VUT) Bender Robotics (VUT) 18

19 Firmy z univerzit Spin-off společnosti z ČVUT: CERTICON, a.s.: (100+ zaměstnanců, obrat 5 mil. EUR): vývoj softwaru, integrace síťových služeb, prediktivní algoritmy ProTyS, a.s.: (43 zaměstnanců) vývoj softwaru, inteligentní řídící algoritmy, fuzzy logika NeoVision s.r.o.: (21 zaměstnanců): strojové vidění 19

20 Firmy založené studenty Y Soft OptimSys COSECT GINA 20

21 Díky komu? Kdo se podílí na zásluhách o vznik a úspěch těchto firem? Vědečtí pracovníci zaměstnanci univerzity Vedení univerzity, fakult, ústavů Doktorandi a studenti Útvary transferu technologií Regionální inovační centra a inkubátory 21

22 PODNIKÁNÍ V ČR 22

23 Podnikání? Proč? Čím jsou podnikatelé přínosem pro stát? 23

24 Význam MSP v ČR zaměstnávají 62,2 % všech ekonomicky aktivních osob 99,8% podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu podniků v ČR 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33,5 % na HDP 24

25 Podnikání? Proč? Jací jsou lidé, kteří podnikají? A proč to dělají? 25

26 Proč podnikat Negativní motivy stimulující start podnikání: Propuštění ze zaměstnání Ztráta motivace v zaměstnání Nedostatek volných pracovních míst v odpovídající profesi a za přijatelných podmínek Tlak a očekávání okolí nebo rodiny (zejména u rodinných firem) 26

27 Proč podnikat Pozitivní motivy stimulující start podnikání: Rozeznání tržních příležitostí Chuť komerčně využít své potenciální a stávající zdroje Snaha o seberealizaci Zájem živit se tím, co mě baví Chuť k nezávislosti a být svým pánem Přání vydělávat peníze v teoreticky neomezené výši Přání zaujmout význačné místo ve společnosti Snaha vybudovat něco pro společnost (pro univerzitu aj.) 27

28 Maslow a podnikání 28

29 Předpoklady k podnikání 29

30 INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 30

31 Co to je novační podnikání? PODNIKÁNÍ + INOVACE 31

32 Co to je inovace? Co z toho je inovace? 1. Projekt aplikovaného výzkumu? 2. Přihláška vynálezu? 3. Udělený patent? 4. Nový výrobní postup? 5. Originální způsob obsluhy zákazníků? 6. Produkt s novými užitnými vlastnostmi? 32

33 Co to je inovace Vaše definice? (nebo co by tato definice měla obsahovat) 33

34 Výsledky VaV, které se KOMERCIALIZUJÍ! INOVACE NÁPAD, KTERÝ SE VYRÁBÍ A PRODÁVÁ HYPOTÉZA, VÝZKUM VÝVOJ + VÝROBA SPOKOJENĚJŠÍ ZÁKAZNÍK NÁPAD REALIZACE PRODEJ 34

35 Inovace je: Nový výrobní postup Originální způsob obsluhy zákazníků Produkt s novými užitnými vlastnostmi Nový podnikatelský model Zásadní zlepšení organizačních procesů 35

36 Typy inovací 36

37 Zdroje inovací Kde je vzít: Vlastní vynálezecká či výzkumná činnost Nákup licence či patentu (vynálezce, firma, univerzita aj.) Spojení s původci na univerzitách Podnikatelská iniciace a vytvoření spin-off! 37

38 Inovační modely Zdroje inovačních podnětů a inovační modely: Lineární: (sekvenční) Tlak technologie Tah tržní poptávky Nelineární: (cyklické) Interaktivní a integrované propojení všech potenciálních zdrojů: Technologie Zákazníci Dodavatelé Distributoři Alianční partneři Znalci zákaznických potřeb 38

39 Komercializace VaV PROČ? (co k tomu pracovníky univerzit motivuje?) 39

40 Komercializace VaV PROČ? Zhmotnění výsledků výzkumu ověření v praxi Získání reálných podnětů pro návazný výzkum Získání financí na další výzkum Získání financí pro univerzitu / fakultu / ústav Získání financí na odměny pro původce a spolupracovníky 40

41 Formy komercializace 1/ Prodejem licencí nebo práv k inovaci - výlučné a nevýlučné licence 2/ Vývojem, výrobou a prodejem inovačního produktu - inovační podnikání 41

42 Kdy vhodný prodej licencí? Vynález je výsledkem náročného a nákladného výzkumu Vynález má vysoký inovační řád Vynález má uplatnění na významných trzích Vynález má zajištěnou kvalitní patentovou ochranu U vynálezů, které nesplňují některou z výše uvedených podmínek, je obvykle rychlejší a spolehlivější cestou ke komercializaci jejich uplatnění prostřednictvím inovačního podnikání 42

43 Specifika prodeje licencí Složitý a zdlouhavý proces nalezení zájemce o licenci Efekt Nebylo vynalezeno u nás! Velké firmy mají velmi cílené inovační strategie Priorita velkých firem v odlišných postupech získání vynálezů 1. Průzkumy patentových knihoven a scouting v terénu 2. Snaha obejít patent 3. Sofistikovanost rozhodnutí, zda koupit licenci, patent nebo celou firmu vlastnící patent 43

44 Inovační podnikání Jak začít inovačně podnikat? Využít svou studentskou práci Využít svou výzkumnou práci Spojit se se spolustudenty, kolegy, profesory Zhodnotit dostupné zdroje + aktuální příležitosti Poradit se s odborníky na komercializaci a podnikání CTT, UTT Inovační centra Oborové svazy 44

45 Příklad - GINA 1. Studentský projekt 2. Program MIC Accelerátor 3. Založení firmy 45

46 46

47 Inovační podnikání 47

48 Výhody a nevýhody VÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ + Možnost zablokování konkurence x - Vliv konkurenčního prostředí + Zvýšená podpora státu a EU x - Omezená podpora státu a EU + Možnost vytvoření nových trhů x - Vyčerpávání starých trhů + Významný vliv na trh, odvětví a společnost x - Zanedbatelný vliv na trh, odvětví a společnost + Průkopnictví a originalita x - Napodobování a kopírování + Možnost finančně velmi zajímavého exitu x - Ukončení podnikání obvykle jen vynucené + Možná pomoc technologických inkubátorů x - Většinou nesplňuje kritéria pro inkubaci 48

49 Výhody a nevýhody NEVÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ - Nevyzkoušený koncept produktu x + Mnohokrát ověřený koncept produktu - Neexistující informace pro analýzy x + Dostupnost informací pro analýzy - Nejistý odhad chování zákazníka x + Známost chování zákazníka - Nutnost primárních tržních průzkumů x + Možnost sekundárních tržních průzkumů - Komplikovaná výroba produktu x + Snadná výroba produktu - Problém s dosažením stabilní kvality výroby x + Standardní cesty k dosažení kvality výroby - Problematické finanční plánování x + Snadnější finanční plánování - Neexistující nebo nerozvinutá infrastruktura x + Rozvinutá infrastruktura 49

50 Výhody a nevýhody INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 50

51 Časté důvody neúspěchu 51

52 Orientace na zákazníka! Co to znamená? 52

53 Orientace na zákazníka: Víme přesně, KDO je náš zákazník Známe jeho potřeby Víme, jak náš produkt jeho potřeby uspokojí Správně se zákazníkem komunikujeme Volíme vhodné načasování Zákazníkovi to usnadňujeme! PROČ by si měl zákazník náš produkt koupit? 53

54 Výběr orientace Orientovat se na produkt nebo zákazníka? Orientace na produkt může znamenat: Výborný produkt, který zákazník odmítá Produkt, který je na trhu nevýhodně brzy nebo pozdě! Produkt, který má více funkcí, než je zákazník ochoten zaplatit Orientace na zákazníka přináší výhody: Vyvíjíte a vyrábíte jen tolik a za tolik, co se vyplatí Konkurence se pro vás stává méně důležitou Více vyděláte, rychleji vyrostete, déle přežijete 54

55 Orientace na zákazníka Důsledky orientace na zákazníka: Spokojenější zákazník Větší zákazníkem vnímaná hodnota produktu oproti nákladům Otevřenější komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem Dodavatel pozná, co zákazník potřebuje a uspokojí jej Zákazník nemá potřebu příště zkoušet jiného dodavatele Zákazník platí a znovu objednává Lepší finanční výsledky Produkt jen s těmi funkcemi, které zákazník chce a zaplatí Zákazník akceptuje vyšší cenu za řešení, než za pouhý produkt Prostor k prodeji dalších produktů a komplementárních služeb Opakované nákupy, dlouhodobější zakázky, cross-selling 55

56 Pravidlo 4T pro úspěch 1. T Technologie 2. T Trh 3. T Tým 4. T Termínování Jaké aspekty je zde možné sledovat? 56

57 PODNIKÁNÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ 57

58 Specifika Inovace vysokého řádu Použití veřejných zdrojů (pravidla) Zaměstnanecký vztah (pravidla) Rezistence akademické obce Pravidla odlišná od komerčního světa nedorozumění běžná Pomocná ruka k dispozici 58

59 Běžné formy 1. Studentský projekt transformovaný na firmu 2. Vytvoření spin-off (spin-out) společnosti 3. Založení běžné společnosti a získání výhradní licence od univerzity 59

60 Spin-off společnost Spin off je entita, která vznikla vyčleněním z většího celku, naplňuje společný cíl Základy spin off pokládá výzkumný (vývojový) program vědecké skupiny 60

61 Spin-off společnost Zakládá ji tým lidí spojených s univerzitou Spoluzakladatelem je univerzita Dalším spoluzakladatelem může být: Jiná VaV instituce Soukromý investor Organizace veřejné správy apod. Spin-off disponuje právy k výsledkům VaV Spin-off může využívat další zdroje univerzity 61

62 Porovnání délky procesu 62

63 Nesourodost Univerzita Spin off 63

64 Spin-off společnost postup 1. Evaluace výstupu VaV 2. Ochrana duševního vlastnictví 3. Vyhodnocení tržního potenciálu 4. Shoda VaV týmu na cílech a formě komercializace 5. Výběr vhodné formy komercializace (založení spin-off) 6. Prostudování příslušných univerzitních směrnic 7. Projednání záměru na ÚTT / CTT 8. Příprava BP a návrhu pro schvalující orgány univerzity 9. Předložení návrhu + vyjednávání + schvalovací proces 10. Dojednání parametrů dohody + uzavření smluv 11. Založení společnosti dle platné legislativy 64

65 Co zajímá univerzitu? Specifikace důvodů, účelu a cílů založení spin-off Návrh jakým způsobem se má univerzita na činnosti spin-off podílet Návrh úpravy smluvních vztahů mezi univerzitou a spin-off Návrh licenční smlouvy (resp. smlouvy o prodeji duševního vlastnictví) Majetková struktura společnosti (zakladatelé a výše jejich vkladů) Specifikace vkladu univerzity (majetkový/nemajetkový) 65

66 Co zajímá univerzitu? Návrh personálního zastoupení univerzity v orgánech spin off Právní rozbor kroků potřebných k založení spin-off Rozbor právních důsledků účasti univerzity na spin-off Návrh zakladatelské nebo společenské smlouvy, návrh stanov Specifikace materiálního a nemateriálního přínosu, který může univerzita z činnosti spin-off získat Identifikace oblastí konfliktu zájmu a způsob jejich řešení Business plán 66

67 Analýza stakeholders Co je cílem? V čem spočívá? 67

68 Analýza stakeholders Cílem je: 1. Zajistit podporu a souhlas důležitých zainteresovaných osob 2. Snížit rizika vyplývající z dezinformací nebo nesouhlasu důležitých zainteresovaných osob 68

69 Analýza stakeholders Spočívá v: 1. identifikaci zainteresovaných osob, které mohou mít silný pozitivní či negativní vliv na projekt 2. rozboru vlivu a postoje těchto osob k danému projektu 3. zjištění potřeb a motivace těchto lidí 4. naplánování odpovídajících kroků 69

70 Analýza stakeholders Předmětem analýzy jsou hlavně lidé, kteří: jsou ve vedení univerzity, fakult a ústavů mají formální či neformální vliv mohou reálně ovlivnit (ne)úspěch projektu budou projektem nějak dotčeni (pozitivně či negativně) Sledujeme parametry: Síla vlivu osoby Postoj osoby Motivační faktory a potřeby 70

71 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders A B C D POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 71

72 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders ZJISTIT CO JEJ MOTIVUJE UDĚLAT Z NĚJ AKTIVNÍHO SPOJENCE ZJISTIT CO MU VADÍ POKUSIT SE ZMĚNIT JEHO POZICI NA A VYNECHAT JEJ Z DALŠÍ KOMUNIKACE ZÍSKAT PROTI NĚMU SPOJENCE VYUŽÍT K ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA ZAINTERESOVAT JEJ DO TÝMŮ A PROJEKTŮ PŮSOBIT NA NĚJ PŘES INTERNÍ PR NEZTRÁCET S NÍM ČAS POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 72

73 Pomocná ruka k dispozici Útvary pro transfer technologií Inovační centra a inkubátory např. JIC! Oborové asociace a sdružení Obchodní a hospodářské komory Mezinárodní sítě 73

74 EXTERNÍ FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 74

75 Fáze financování 75

76 Jasný důvod Potřebuji vůbec externí zdroje financování? Jaká rychlost růstu firmy je řiditelná a udržitelná? Na co chci finance použít? Kdy finance potřebuji a proč právě tehdy? Kolik financí potřebuji? Co jsem ochoten obětovat za externí financování? Jakého skutečného přínosu tímto dosáhnu? Stojí mi to za to? 76

77 Nákladová rozvaha Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové a které provozní? Jaké náklady budou fixní a variabilní? 77

78 Prognóza příjmů Jaký je celkový trh a kolik z něj je pro mě dosažitelné? Kdy začnu prodávat a za kolik? Jak budou růst mé prodeje? Budu schopen nárůst prodejů uřídit? Které faktory pro mne budou limitující? Jaká rizika snižující příjmy se mohou objevit? Nakolik je celý propočet reálný a proč? 78

79 Možnosti Půjčky (ČMZRB; JIC Fond mikropůjček) Dotace (OPPI Patent do ) Investice (partneři, byznys andělé, fondy rizikového kapitálu) 79

80 Nevýhody dotací Neinformovanost o podmínkách programu v dostatečném časovém předstihu Časté změny podmínek programů Složitost podmínek vytvářející náklady na konzultační agenturu Přílišná byrokratizace schvalovacího procesu Velká administrativní zátěž spojená s průběžným vykazováním Nejistý termín zpětného čerpání dotace (nutnost profinancování při nejasné návratnosti) Riziko nevyplacení udělené dotace 80

81 Soukromí investoři 81

82 Proces získání investora Definovat co nabízím a co potřebuji / požaduji Vyhledat investory vhodného typu Oslovit a zaujmout investory Představit podnikatelský záměr (business plán) Vyjednávat o podmínkách investice / spolupráce Uzavřít dohody a smlouvy Čerpat investice + investovat dle business plánu 82

83 Co požaduje investor Kvalita týmu Logický příjmový model podnikatelského záměru Kvalitní produkt či služba Existující a dobře definovaný zákazník a dostatečně objemný trh Otevřenost, přístupnost a komunikativnost vlastníků Proveditelnost podnikatelského záměru se zahájením výnosů nejpozději do 2-3 let Předložení business plánu s výhledem na 3-5 let Růstový potenciál i do budoucna 83

84 Co pomůže přesvědčit Osobnost a motivace podnikatele a jeho týmu Podrobná znalost parametrů příležitosti Pozitivní reference Vlastnictví unikátních podnikových zdrojů Relevantní zkušenost a znalost problematiky a procesů v oboru Záštita univerzitou / podpora od univerzity 84

85 Co odradí investora Neupřímnost, lhaní, mlžení a netransparentnost při poskytování informací Účelová manipulace s fakty Neznalost problematiky podnikání Přehnané prognózy prodeje a zisku Investice nerůstového charakteru (nákup nemovitosti aj.) Odčerpávání investic na účely nesouvisející s podnikatelským záměrem (zejména pro osobní potřeby) Absence osobního finančního vkladu podnikatele do podnikatelského záměru Zatvrzelost a nepřístupnost radám a odlišným názorům investora 85

86 Zásady při vyjednávání Otevřená a upřímná komunikace Kvalitní příprava (průzkumy, data, business plán) Spolehlivost a rychlost v komunikaci Prezentační postup: Popis + Výhoda + Důkaz Neomezovat vyjednávání na jediného investora! Porozumět si i po lidské stránce! 86

87 VÝZNAM A FORMY BUSINESS PLÁNU 87

88 Business plán Co to je? K čemu slouží? 88

89 Kudy k pokladu 89

90 Business plán = Mapa Ukazuje nám cíl Ukazuje nám cestu k cíli Umožňuje nám cestu podrobně naplánovat Upozorňuje nás na nebezpečí po cestě Umožňuje nám záměr naší cesty komunikovat ostatním 90

91 Business plán - účel Business plán se obvykle připravuje když: Vlastník nápadu připravuje rozběh podnikání Podnikatel chce požádat o půjčku či získat investora Akademik chce vytvořit spin-off s univerzitou Podnikatel chce požádat o dotaci či úvěr Podnikatel chce prodat firmu nebo její část Podnikatel nebo manažer jej chtějí využít pro strategické řízení firmy 91

92 Business plán co to je Business plán (podnikatelský plán) je dokument, který: Převádí podnikatelský nápad na projekt Pomáhá podnikateli uvědomit si všechny pozitivní a negativní aspekty a stav projektu Pomáhá podnikateli naplánovat další potřebné kroky a zvolit vhodné strategie Umožňuje komunikovat podnikatelský záměr k dalším důležitým osobám (společníci, manažeři, investoři, banky, univerzita atd.) Snižuje rizika neúspěchu podnikatelského záměru 92

93 Formy business plánu Elevator Pitch výtahová verze Executive Summary stručné shrnutí Plný business plán Zkrácený business plán 93

94 Elevator Pitch co to je Výtahová verze business plánu Předává se mluvenou (nikoliv písemnou) formou je však vhodné, když si jeho podobu podnikatel připraví pro sebe i v písemné podobě Shrnuje základní myšlenky business plánu Max. 3 minuty ke sdělení (ideálně 3-4 věty) 94

95 Elevator Pitch sděluje Co je základní myšlenka podnikatelského záměru a jak jsem s myšlenkou daleko Jaké trhy k uplatnění záměru existují a jaké výhody na těchto trzích mám Kolik peněz budu celkem potřebovat a zhruba k čemu Co nabízím případnému investorovi 95

96 Executive Summary Písemné shrnutí business plánu v několika větách či odstavcích Rozsah je maximálně 1-2 stránky A4 Může mít podobu samostatného krátkého dokumentu ale měl by být i jednou z úvodních podkapitol plného / zkráceného business plánu. 96

97 Business plán - plný Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí stránek, ale i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Nabízí výhled / prognózu na 3-5 let předem; počítá se ovšem s aktualizací min. 1x ročně Má podobu klasického dokumentu (word, PDF) Předává se s očekáváním následné prezentace či diskuze se zodpovězením doplňujících otázek čtenáře 97

98 Business plán - zkrácený Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Připravuje se buď jako výtah z plného business plánu nebo v případě, že je znám požadavek na stručnost business plánu Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí 8-25 stránek, příp. i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Může mít podobu klasického dokumentu (word, PDF) nebo prezentace (Powerpoint) 98

99 Struktura business plánu Struktura může mít různou podobu, vždy však musí obsahovat tyto kapitoly: Popis současného stavu (organizace, tým, produkt, aj.) Analýzy (trh, konkurence, technologické trendy aj.) Plány záměru Finanční analýzy a prognózy Obsah kapitol by měl být dostatečně stručný! Podrobnější informace mohou být uvedeny formou příloh (podrobný popis produktu, průzkumy apod.) 99

100 100

101 PŘÍPRAVA BUSINESS PLÁNU 101

102 Základní postup přípravy 1. Cíle a shoda spolutvůrců 2. Shromáždění a analýza informací 3. Plánovací proces 4. Organizace přípravy business plánu 5. Tvorba business plánu 6. Kontrola a doladění 102

103 Plánovací proces 1. Uvědomit si, kde se nacházíme 2. Zjistit, kam všude by se dalo jít 3. Rozhodnout se, kam chceme dojít 4. Naplánovat si, jak tam dojdeme 103

104 Organizace přípravy Kteří lidé se bude podílet na jeho přípravě a jaká bude dělba práce? Kdo bude vedoucí osobou a koordinátorem přípravy business plánu? Co je cílem přípravy business plánu? Kdo bude hlavním příjemcem / čtenářem business plánu a co jej zajímá? Jaká bude struktura business plánu a které body musí obsahovat? V jakém rozsahu a v jaké hloubce informací bude business plán sepsán? Jakými přílohami bude business plán doplněn? V jakém termínu musí být business plán hotov a proč? 104

105 Executive summary Jedna z úvodních kapitol Rozsah max. 1-2 strany Účel - Proč byl BP vytvořen a pro koho je určen Stručné shrnutí podnikatelského záměru: Jaký je aktuální stav firmy Kam chce firma dojít a proč Jaké má firma hlavní předpoklady k dosažení cíle Co firma požaduje od čtenáře BP (peníze, licence aj.) Co firma nabízí čtenáři BP (podíl na firmě, poplatky aj.) 105

106 Vize a mise Proč to vlastně děláme co nás motivuje? VIZE: Dlouhodobý záměr Kam až chceme dojít / kde chceme být (např. za 5-10 let) Jak bude naše firma v budoucnu vypadat MISE: Poslání PROČ tu jsme Co chce naše firma přinášet V čem chce firma pomáhat a komu Jaké hodnoty jsou pro nás klíčové (a povedou nás na cestě k naplnění Vize) Které rámcové činnosti jsou pro nás důležité / klíčové 106

107 Příklad Mise Mexická firma CEMEX výrobce cementu: Dříve: Prodáváme cement. Nyní: Chceme zákazníkům pomáhat, aby lepší cestou dosáhli toho, co hodlají s cementem podniknout. 107

108 Vaše vize a mise Podnikatele z akademického prostředí motivují často hlavně jiné cíle než vlastní zisk Vizi a misi není nutné vždy explicitně komunikovat navenek 108

109 Cíle podnikání Cíle musí být SMART: Specifické Měřitelné Akceptovatelné Realistické Termínované Za seznamem cílů záměru by měl následovat harmonogram včetně kontrolních milníků, popis konkrétního, měřitelného výstupu a zodpovědná osoba. 109

110 Popis produktu Popis jen stručný podrobnosti do příloh! Využít obrázky a schémata Soustředit se na popis přidané hodnoty pro zákazníka Uvést stav vývoje / výroby (výsledek VaV, prototyp, zkušební výroba, sériová výroba) Uvést způsob zajištění výroby (vlastní výroba vs. Outsourcing) 110

111 Analýzy Interní analýza Externí analýza 111

112 Podnikové zdroje Jaké zdroje potřebné pro naše podnikání: Máme a využíváme Máme a nevyužíváme Nám chybí 112

113 Sledované podnikové zdroje FINANČNÍ ZDROJE (kolik máme) HMOTNÉ ZDROJE (co máme) NEHMOTNÉ ZDROJE (co dalšího hodnotného máme) PERSONÁLNÍ ZDROJE (koho máme) KOMPETENČNÍ ZDROJE (co umíme) INFORMAČNÍ ZDROJE (co víme, čím informace získáváme) SMLUVNÍ ZDROJE (s kým smluvně spolupracujeme) SOCIÁLNÍ ZDROJE (ke komu máme výhodný komunikační kanál) OSTATNÍ ZDROJE (co dalšího důležitého pro podnikání máme) 113

114 Podnikové zdroje Vyhodnocení disponibilních zdrojů Které jsou klíčové pro realizaci našeho podnikání? Které jsou unikátní? (tj. nemá je konkurence) Zhodnocení dostatečnosti disponibilních zdrojů: Co vše je potřeba pro realizaci našeho záměru? Které zdroje nám ještě chybí? Které zdroje jsou nadbytečné? Návrh možností v optimalizaci zdrojů: Jak a kde získáme chybějící potřebné zdroje? Co můžeme nabídnout, abychom je získali? (peníze, sdílení našich potřebných zdrojů, prodej nepotřebných zdrojů) 114

115 Analýza odvětví Slouží k identifikaci vnějších faktorů a posouzení pozitivních a negativních vlivů na podnikání, zejména: Tržní prostředí Konkurenční prostředí Distribuční možnosti a prostředí Dodavatelská síť a další 115

116 Analýza trhu 116

117 Výběr trhu Analýzu provádíme pouze u vybraného trhu Trh by měl být relevantní: Našemu záměru Našim možnostem Očekávanému vývoji záměru 117

118 Analýza SLEPT Sleduje vnější vlivy na podnikatelský záměr: Sociální faktory Životní styl, mentalita, spotřební chování Legislativní faktory Právní omezení, rizika žalob, vymahatelnost práva, délka sporů Ekonomické faktory Měnová politika, dostupnost financování, cena peněz Politické faktory Míra korupce, stabilita vlády, politické zájmy a vlivy Technologické faktory Infrastruktura atd. 118

119 Analýza SLEPT FAKTORY SOCIAL LEGAL - - ECONOMICAL POLITICAL 0 + TECHNOLOGICAL VLIV 119

120 Analýza konkurence Jaké je konkurenční prostředí Jaké jsou přímo konkurující výrobky Jaké jsou substituty Kdo jsou naši hlavní konkurenti Jaké mají oproti nám výhody Jaké konkurenční výhody máme my V čem budeme soutěžit vs. spolupracovat 120

121 Konkurenční prostředí Typ konkurenčního prostředí může předurčit naši konkurenční strategii Rozlišujeme několik typů: Monopol Jeden silný hráč na trhu Najít tzv. tržní mezeru (výklenek) Olygopol Několik málo silných hráčů na trhu Často existuje kartelová dohoda opět spíše hledat tržní mezeru Volná soutěž Mnoho hráčů na trhu Je možné se prosadit, pokud najdeme tzv. konkurenční výhodu Kooperativní konkurence Více hráčů na trhu, firmy však spolupracují Je možné se nejen prosadit, ale také sehrát klíčovou kooperační roli 121

122 Konkurenční síly - Porter 122

123 Shrnutí analýz - SWOT INTERNÍ ANALÝZA Strenghts Silné stránky Weaknesses Slabé stránky?????? EXTERNÍ ANALÝZA Opportunities Příležitosti Threats - Hrozby?????? 123

124 Návrhy realizace záměru Cíle záměru dle zásady SMART Harmonogram kroků k dosažení cílů 124

125 Kdo bude zákazníkem Určení a velikost cílových trhů Cílové skupiny zákazníků výčet + charakter Přiřazení produktů k jednotlivým skupinám Popis klíčových potřeb zákazníků Výčet klíčových hodnot pro zákazníka (obsažených v produktu / službách) 125

126 Definice trhu 126

127 Příjmový model Kdo je platícím zákazníkem? (nemusí být shodný s uživatelem produktu!) Jak dostanete hodnotu z vašeho produktu k zákazníkovi? Jaké jsou primární a podpůrné činnosti, kterými firma zabezpečí vytvoření a dopravení hodnoty pro zákazníka? Jakým způsobem dostanete od zákazníka peníze a v kterém kroku vaší činnosti? Je představa o příjmovém modelu v souladu se zákaznickými zvyklostmi? Jaká bude zhruba frekvence a rozložení objemu plateb? Jaké budou možnosti pro vytvoření a využití potenciálu návazných příjmů? Má váš podnikatelský záměr jako celek vůbec logiku podmiňující schopnost dosahovat zisku? 127

128 Výrobní strategie Jak zajistíte výrobu? Vyrábět sériově a kontinuálně nebo na zakázku? Co se bude zajišťovat interně a co outsourcingem? Jak zajistíte dodávky a další vstupy pro výrobu? Jak se bude kontrolovat kvalita? Jak a kdy budou řešeny další varianty produktu či produktové řady? Jak bude výroba řízena ve vztahu k objednávkám a distribuci? Jaké budou šarže výroby a jaký to bude mít vliv na řízení zásob a cash-flow? Výroba a prodej pod vlastní značkou nebo Private label? 128

129 Marketingová strategie Konkurenční strategie: Cost-leader ship Strategie úspor z rozsahu může ji využít spíš silný hráč na trhu pracující ve velkých objemech. Časté na komoditních trzích. Diferenciace Strategie odlišení vhodné pro inovační firmy, které se dokázaly silně vymezit vůči konkurentům Tržní mezery (výklenky) Využitelné, pokud se firmě podaří najít tzv. mikrosegmenty, tedy specializované cílové skupiny, jež mají specifické potřeby a konkurentům se je vzhledem k jejich množství nevyplatí obsluhovat (nebo je nenašli) příležitost pro malé firmy 129

130 Marketingová strategie Strategie průniku na trh: Sbírání smetany Vhodné pro firmy (i malé) s velmi hodnotným produktem; např. vzniklým na základě výzkumu a vývoje firma se zaměří na úzkou skupinu zákazníků, kteří jsou však schopni a ochotni platit za produkt vyšší cenu Penetrace trhu Finančně náročná strategie, která si žádá masivní propagaci a velmi silnou distribuci jde o zaplavení trhu výrobkem, často napříč různými cílovými skupinami, obvykle je nutné rychle snižovat cenu 130

131 Marketingová strategie Strategie marketingového mixu 5P: Product funkčnost, jakost, design, variantnost, balení Price cenotvorba, ceník, slevy, platební termíny, možnosti úvěrování Place distribuční cesty, dostupnost, lokality, zásobování Promotion komunikační mix (reklama, podpora prodeje, osobní propagace, PR) People personální zajištění osobního prodeje, služeb a reklamací, osobní styl a standardy 131

132 Obchodní strategie Přímý prodej vs. Distributorský prodej Cílení obchodních aktivit (spotřebitel, korporátní zákazník, distributor) Obchodní postupy a taktiky Organizace, plánování a kontrola obchodní činnosti Personální zabezpečení obchodu Jak získáme a budeme motivovat distributory 132

133 Eliminace rizik Identifikujeme možná rizika záměru (interní + externí) Určíme potenciální výskyt rizik Určíme potenciální dopad rizik Navrhneme způsob ošetření rizik (prevence / eliminace) 133

134 Eliminace rizik INTERNÍ RIZIKA Možný odchod klíčových zaměstnanců Vznik nedostatku hotovosti POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU malý malý Apod.... Apod.... EXTERNÍ RIZIKA Rychlý nástup nové konkurence Nezájem a nedůvěra zákazníků POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU velký velký Apod.... Apod.... OPATŘENÍ K ELIMINACI - motivační plán (skupinový + individuální) - průběžný nábor nových pracovníků - zavedení a využívání nástrojů finančního řízení - nastavení procesu správy pohledávek - vytváření finančních rezerv OPATŘENÍ K ELIMINACI - zajištění právního monopolu = patentování - opatření k ochraně obchodního tajemství - masivní distribuce a rychlé zaujetí pozice na trhu - kvalitní reklamní kampaň a PR - aktivní účast na odborných konferencích - získání aliančních partnerů pro prodej - získání referenčních zákazníků před vstupem na širší trh 134

135 Finanční plány ZÁKLADEM: Předchozí finanční výsledky Propočet budoucích nákladů Propočet předpokládaných výnosů 135

136 Finanční plány PROPOČET BUDOUCÍCH NÁKLADŮ: Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové (investiční) a které provozní? Jaké výdaje budou fixní a variabilní? 136

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Inovacní ˇ manuál malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Publikace vydána ve spolupráci s Erste Corporate Banking Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené,

Více

Obsah 1 Zakládání podniku...3

Obsah 1 Zakládání podniku...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Zakládání podniku...3 2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...3 3 Dlouhodobý majetek...4 3.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku...4 3.1.1 Finanční leasing...4 3.1.2 Operativní

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více