MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA 5.4. 2011"

Transkript

1 MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA

2 Co mají společného? 1. Reklamní robot 2. Detekce anomálií v síti 3. Enzymy rozkládající yperit 4. SW pro identifikaci jazyka 5. Monitoring síťového provozu 2

3 Co mají společného? Jde o výsledky podnikání z univerzity nebo s univerzitou! v Brně! 3

4 Agenda Podklady - skripta Přestávky Rozsah dnes: 13,00 18,00 VÝUKA (vč. přestávek) 18,00 18,30 DISKUZE Rozsah celkově: 4

5 Rozsah a obsah modulu 5. dubna VÝUKA (Kamil Krč) Inovační podnikání Podnikání v akademickém prostředí Příprava podnikatelského plánu (business plánu) 12. dubna VÝUKA (Mojmír Sabolovič) Finanční plánování v podnikatelském plánu Příprava na workshop, otázky k absolvované výuce 19. dubna WORKSHOP (Kamil Krč) Práce v týmech Příprava podnikatelského plánu 5

6 Cíle modulu 1. Seznámit se s problematikou (inovační podnikání, podnikání v akademickém prostředí, business plán) 1. Naučit se zhodnotit své předpoklady pro podnikání 2. Naučit se naplánovat a připravit spuštění svého inovačního podnikání 3. Být lépe připraven na možnost podnikání v akademickém prostředí 4. Získat dovednosti ve finančním plánování podnikatelského záměru 5. Získat dovednosti v přípravě a prezentaci business plánu 6

7 Zdroje semináře Teoretický základ Zkušenosti lektora Zkušenosti JIC Success stories inovačních firem 7

8 Přednášející Kamil Krč, MBA Konzultant / Správce fondů - JIC Klíčové kompetence: marketingové a obchodní strategie komercializace duševního vlastnictví (transfer technologií) vedení projektů management inovací kompletní podpora a konzultace start-up firem 8

9 Jihomoravské inovační centrum JIC = Nejúspěšnější česká organizace na podporu inovačního podnikání Realizátor a partner mnoha projektů pro vytváření a podporu inovační infrastruktury Provozovatel Technologického inkubátoru VUT, Technologického inkubátoru II, a Biotechnologického inkubátoru INBIT 9

10 10

11 11

12 Hlavní aktivity JIC 12

13 Inkubační program 13

14 Podpora studentských projektů Identifikace úspěšných projektů Pre-inkubační program Inkubační program 14

15 Inkubované firmy

16 Co nás přivedlo Co byste se dnes rádi dozvěděli? (inovační podnikání + podnikání v akademickém prostředí) 16

17 Základní otázky Má pro univerzity smysl podporovat vznik firem a podnikání? Má pro pracovníky univerzit smysl zapojit se do podnikání? 17

18 Firmy z univerzit Spin-off společnosti: Enantis (MU) AdvaICT (MU) InveaTech (VUT, MU, CESNET) Firmy úzce spolupracující s univerzitou: Phonexia (VUT) Bender Robotics (VUT) 18

19 Firmy z univerzit Spin-off společnosti z ČVUT: CERTICON, a.s.: (100+ zaměstnanců, obrat 5 mil. EUR): vývoj softwaru, integrace síťových služeb, prediktivní algoritmy ProTyS, a.s.: (43 zaměstnanců) vývoj softwaru, inteligentní řídící algoritmy, fuzzy logika NeoVision s.r.o.: (21 zaměstnanců): strojové vidění 19

20 Firmy založené studenty Y Soft OptimSys COSECT GINA 20

21 Díky komu? Kdo se podílí na zásluhách o vznik a úspěch těchto firem? Vědečtí pracovníci zaměstnanci univerzity Vedení univerzity, fakult, ústavů Doktorandi a studenti Útvary transferu technologií Regionální inovační centra a inkubátory 21

22 PODNIKÁNÍ V ČR 22

23 Podnikání? Proč? Čím jsou podnikatelé přínosem pro stát? 23

24 Význam MSP v ČR zaměstnávají 62,2 % všech ekonomicky aktivních osob 99,8% podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu podniků v ČR 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33,5 % na HDP 24

25 Podnikání? Proč? Jací jsou lidé, kteří podnikají? A proč to dělají? 25

26 Proč podnikat Negativní motivy stimulující start podnikání: Propuštění ze zaměstnání Ztráta motivace v zaměstnání Nedostatek volných pracovních míst v odpovídající profesi a za přijatelných podmínek Tlak a očekávání okolí nebo rodiny (zejména u rodinných firem) 26

27 Proč podnikat Pozitivní motivy stimulující start podnikání: Rozeznání tržních příležitostí Chuť komerčně využít své potenciální a stávající zdroje Snaha o seberealizaci Zájem živit se tím, co mě baví Chuť k nezávislosti a být svým pánem Přání vydělávat peníze v teoreticky neomezené výši Přání zaujmout význačné místo ve společnosti Snaha vybudovat něco pro společnost (pro univerzitu aj.) 27

28 Maslow a podnikání 28

29 Předpoklady k podnikání 29

30 INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 30

31 Co to je novační podnikání? PODNIKÁNÍ + INOVACE 31

32 Co to je inovace? Co z toho je inovace? 1. Projekt aplikovaného výzkumu? 2. Přihláška vynálezu? 3. Udělený patent? 4. Nový výrobní postup? 5. Originální způsob obsluhy zákazníků? 6. Produkt s novými užitnými vlastnostmi? 32

33 Co to je inovace Vaše definice? (nebo co by tato definice měla obsahovat) 33

34 Výsledky VaV, které se KOMERCIALIZUJÍ! INOVACE NÁPAD, KTERÝ SE VYRÁBÍ A PRODÁVÁ HYPOTÉZA, VÝZKUM VÝVOJ + VÝROBA SPOKOJENĚJŠÍ ZÁKAZNÍK NÁPAD REALIZACE PRODEJ 34

35 Inovace je: Nový výrobní postup Originální způsob obsluhy zákazníků Produkt s novými užitnými vlastnostmi Nový podnikatelský model Zásadní zlepšení organizačních procesů 35

36 Typy inovací 36

37 Zdroje inovací Kde je vzít: Vlastní vynálezecká či výzkumná činnost Nákup licence či patentu (vynálezce, firma, univerzita aj.) Spojení s původci na univerzitách Podnikatelská iniciace a vytvoření spin-off! 37

38 Inovační modely Zdroje inovačních podnětů a inovační modely: Lineární: (sekvenční) Tlak technologie Tah tržní poptávky Nelineární: (cyklické) Interaktivní a integrované propojení všech potenciálních zdrojů: Technologie Zákazníci Dodavatelé Distributoři Alianční partneři Znalci zákaznických potřeb 38

39 Komercializace VaV PROČ? (co k tomu pracovníky univerzit motivuje?) 39

40 Komercializace VaV PROČ? Zhmotnění výsledků výzkumu ověření v praxi Získání reálných podnětů pro návazný výzkum Získání financí na další výzkum Získání financí pro univerzitu / fakultu / ústav Získání financí na odměny pro původce a spolupracovníky 40

41 Formy komercializace 1/ Prodejem licencí nebo práv k inovaci - výlučné a nevýlučné licence 2/ Vývojem, výrobou a prodejem inovačního produktu - inovační podnikání 41

42 Kdy vhodný prodej licencí? Vynález je výsledkem náročného a nákladného výzkumu Vynález má vysoký inovační řád Vynález má uplatnění na významných trzích Vynález má zajištěnou kvalitní patentovou ochranu U vynálezů, které nesplňují některou z výše uvedených podmínek, je obvykle rychlejší a spolehlivější cestou ke komercializaci jejich uplatnění prostřednictvím inovačního podnikání 42

43 Specifika prodeje licencí Složitý a zdlouhavý proces nalezení zájemce o licenci Efekt Nebylo vynalezeno u nás! Velké firmy mají velmi cílené inovační strategie Priorita velkých firem v odlišných postupech získání vynálezů 1. Průzkumy patentových knihoven a scouting v terénu 2. Snaha obejít patent 3. Sofistikovanost rozhodnutí, zda koupit licenci, patent nebo celou firmu vlastnící patent 43

44 Inovační podnikání Jak začít inovačně podnikat? Využít svou studentskou práci Využít svou výzkumnou práci Spojit se se spolustudenty, kolegy, profesory Zhodnotit dostupné zdroje + aktuální příležitosti Poradit se s odborníky na komercializaci a podnikání CTT, UTT Inovační centra Oborové svazy 44

45 Příklad - GINA 1. Studentský projekt 2. Program MIC Accelerátor 3. Založení firmy 45

46 46

47 Inovační podnikání 47

48 Výhody a nevýhody VÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ + Možnost zablokování konkurence x - Vliv konkurenčního prostředí + Zvýšená podpora státu a EU x - Omezená podpora státu a EU + Možnost vytvoření nových trhů x - Vyčerpávání starých trhů + Významný vliv na trh, odvětví a společnost x - Zanedbatelný vliv na trh, odvětví a společnost + Průkopnictví a originalita x - Napodobování a kopírování + Možnost finančně velmi zajímavého exitu x - Ukončení podnikání obvykle jen vynucené + Možná pomoc technologických inkubátorů x - Většinou nesplňuje kritéria pro inkubaci 48

49 Výhody a nevýhody NEVÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ - Nevyzkoušený koncept produktu x + Mnohokrát ověřený koncept produktu - Neexistující informace pro analýzy x + Dostupnost informací pro analýzy - Nejistý odhad chování zákazníka x + Známost chování zákazníka - Nutnost primárních tržních průzkumů x + Možnost sekundárních tržních průzkumů - Komplikovaná výroba produktu x + Snadná výroba produktu - Problém s dosažením stabilní kvality výroby x + Standardní cesty k dosažení kvality výroby - Problematické finanční plánování x + Snadnější finanční plánování - Neexistující nebo nerozvinutá infrastruktura x + Rozvinutá infrastruktura 49

50 Výhody a nevýhody INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 50

51 Časté důvody neúspěchu 51

52 Orientace na zákazníka! Co to znamená? 52

53 Orientace na zákazníka: Víme přesně, KDO je náš zákazník Známe jeho potřeby Víme, jak náš produkt jeho potřeby uspokojí Správně se zákazníkem komunikujeme Volíme vhodné načasování Zákazníkovi to usnadňujeme! PROČ by si měl zákazník náš produkt koupit? 53

54 Výběr orientace Orientovat se na produkt nebo zákazníka? Orientace na produkt může znamenat: Výborný produkt, který zákazník odmítá Produkt, který je na trhu nevýhodně brzy nebo pozdě! Produkt, který má více funkcí, než je zákazník ochoten zaplatit Orientace na zákazníka přináší výhody: Vyvíjíte a vyrábíte jen tolik a za tolik, co se vyplatí Konkurence se pro vás stává méně důležitou Více vyděláte, rychleji vyrostete, déle přežijete 54

55 Orientace na zákazníka Důsledky orientace na zákazníka: Spokojenější zákazník Větší zákazníkem vnímaná hodnota produktu oproti nákladům Otevřenější komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem Dodavatel pozná, co zákazník potřebuje a uspokojí jej Zákazník nemá potřebu příště zkoušet jiného dodavatele Zákazník platí a znovu objednává Lepší finanční výsledky Produkt jen s těmi funkcemi, které zákazník chce a zaplatí Zákazník akceptuje vyšší cenu za řešení, než za pouhý produkt Prostor k prodeji dalších produktů a komplementárních služeb Opakované nákupy, dlouhodobější zakázky, cross-selling 55

56 Pravidlo 4T pro úspěch 1. T Technologie 2. T Trh 3. T Tým 4. T Termínování Jaké aspekty je zde možné sledovat? 56

57 PODNIKÁNÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ 57

58 Specifika Inovace vysokého řádu Použití veřejných zdrojů (pravidla) Zaměstnanecký vztah (pravidla) Rezistence akademické obce Pravidla odlišná od komerčního světa nedorozumění běžná Pomocná ruka k dispozici 58

59 Běžné formy 1. Studentský projekt transformovaný na firmu 2. Vytvoření spin-off (spin-out) společnosti 3. Založení běžné společnosti a získání výhradní licence od univerzity 59

60 Spin-off společnost Spin off je entita, která vznikla vyčleněním z většího celku, naplňuje společný cíl Základy spin off pokládá výzkumný (vývojový) program vědecké skupiny 60

61 Spin-off společnost Zakládá ji tým lidí spojených s univerzitou Spoluzakladatelem je univerzita Dalším spoluzakladatelem může být: Jiná VaV instituce Soukromý investor Organizace veřejné správy apod. Spin-off disponuje právy k výsledkům VaV Spin-off může využívat další zdroje univerzity 61

62 Porovnání délky procesu 62

63 Nesourodost Univerzita Spin off 63

64 Spin-off společnost postup 1. Evaluace výstupu VaV 2. Ochrana duševního vlastnictví 3. Vyhodnocení tržního potenciálu 4. Shoda VaV týmu na cílech a formě komercializace 5. Výběr vhodné formy komercializace (založení spin-off) 6. Prostudování příslušných univerzitních směrnic 7. Projednání záměru na ÚTT / CTT 8. Příprava BP a návrhu pro schvalující orgány univerzity 9. Předložení návrhu + vyjednávání + schvalovací proces 10. Dojednání parametrů dohody + uzavření smluv 11. Založení společnosti dle platné legislativy 64

65 Co zajímá univerzitu? Specifikace důvodů, účelu a cílů založení spin-off Návrh jakým způsobem se má univerzita na činnosti spin-off podílet Návrh úpravy smluvních vztahů mezi univerzitou a spin-off Návrh licenční smlouvy (resp. smlouvy o prodeji duševního vlastnictví) Majetková struktura společnosti (zakladatelé a výše jejich vkladů) Specifikace vkladu univerzity (majetkový/nemajetkový) 65

66 Co zajímá univerzitu? Návrh personálního zastoupení univerzity v orgánech spin off Právní rozbor kroků potřebných k založení spin-off Rozbor právních důsledků účasti univerzity na spin-off Návrh zakladatelské nebo společenské smlouvy, návrh stanov Specifikace materiálního a nemateriálního přínosu, který může univerzita z činnosti spin-off získat Identifikace oblastí konfliktu zájmu a způsob jejich řešení Business plán 66

67 Analýza stakeholders Co je cílem? V čem spočívá? 67

68 Analýza stakeholders Cílem je: 1. Zajistit podporu a souhlas důležitých zainteresovaných osob 2. Snížit rizika vyplývající z dezinformací nebo nesouhlasu důležitých zainteresovaných osob 68

69 Analýza stakeholders Spočívá v: 1. identifikaci zainteresovaných osob, které mohou mít silný pozitivní či negativní vliv na projekt 2. rozboru vlivu a postoje těchto osob k danému projektu 3. zjištění potřeb a motivace těchto lidí 4. naplánování odpovídajících kroků 69

70 Analýza stakeholders Předmětem analýzy jsou hlavně lidé, kteří: jsou ve vedení univerzity, fakult a ústavů mají formální či neformální vliv mohou reálně ovlivnit (ne)úspěch projektu budou projektem nějak dotčeni (pozitivně či negativně) Sledujeme parametry: Síla vlivu osoby Postoj osoby Motivační faktory a potřeby 70

71 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders A B C D POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 71

72 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders ZJISTIT CO JEJ MOTIVUJE UDĚLAT Z NĚJ AKTIVNÍHO SPOJENCE ZJISTIT CO MU VADÍ POKUSIT SE ZMĚNIT JEHO POZICI NA A VYNECHAT JEJ Z DALŠÍ KOMUNIKACE ZÍSKAT PROTI NĚMU SPOJENCE VYUŽÍT K ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA ZAINTERESOVAT JEJ DO TÝMŮ A PROJEKTŮ PŮSOBIT NA NĚJ PŘES INTERNÍ PR NEZTRÁCET S NÍM ČAS POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 72

73 Pomocná ruka k dispozici Útvary pro transfer technologií Inovační centra a inkubátory např. JIC! Oborové asociace a sdružení Obchodní a hospodářské komory Mezinárodní sítě 73

74 EXTERNÍ FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 74

75 Fáze financování 75

76 Jasný důvod Potřebuji vůbec externí zdroje financování? Jaká rychlost růstu firmy je řiditelná a udržitelná? Na co chci finance použít? Kdy finance potřebuji a proč právě tehdy? Kolik financí potřebuji? Co jsem ochoten obětovat za externí financování? Jakého skutečného přínosu tímto dosáhnu? Stojí mi to za to? 76

77 Nákladová rozvaha Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové a které provozní? Jaké náklady budou fixní a variabilní? 77

78 Prognóza příjmů Jaký je celkový trh a kolik z něj je pro mě dosažitelné? Kdy začnu prodávat a za kolik? Jak budou růst mé prodeje? Budu schopen nárůst prodejů uřídit? Které faktory pro mne budou limitující? Jaká rizika snižující příjmy se mohou objevit? Nakolik je celý propočet reálný a proč? 78

79 Možnosti Půjčky (ČMZRB; JIC Fond mikropůjček) Dotace (OPPI Patent do ) Investice (partneři, byznys andělé, fondy rizikového kapitálu) 79

80 Nevýhody dotací Neinformovanost o podmínkách programu v dostatečném časovém předstihu Časté změny podmínek programů Složitost podmínek vytvářející náklady na konzultační agenturu Přílišná byrokratizace schvalovacího procesu Velká administrativní zátěž spojená s průběžným vykazováním Nejistý termín zpětného čerpání dotace (nutnost profinancování při nejasné návratnosti) Riziko nevyplacení udělené dotace 80

81 Soukromí investoři 81

82 Proces získání investora Definovat co nabízím a co potřebuji / požaduji Vyhledat investory vhodného typu Oslovit a zaujmout investory Představit podnikatelský záměr (business plán) Vyjednávat o podmínkách investice / spolupráce Uzavřít dohody a smlouvy Čerpat investice + investovat dle business plánu 82

83 Co požaduje investor Kvalita týmu Logický příjmový model podnikatelského záměru Kvalitní produkt či služba Existující a dobře definovaný zákazník a dostatečně objemný trh Otevřenost, přístupnost a komunikativnost vlastníků Proveditelnost podnikatelského záměru se zahájením výnosů nejpozději do 2-3 let Předložení business plánu s výhledem na 3-5 let Růstový potenciál i do budoucna 83

84 Co pomůže přesvědčit Osobnost a motivace podnikatele a jeho týmu Podrobná znalost parametrů příležitosti Pozitivní reference Vlastnictví unikátních podnikových zdrojů Relevantní zkušenost a znalost problematiky a procesů v oboru Záštita univerzitou / podpora od univerzity 84

85 Co odradí investora Neupřímnost, lhaní, mlžení a netransparentnost při poskytování informací Účelová manipulace s fakty Neznalost problematiky podnikání Přehnané prognózy prodeje a zisku Investice nerůstového charakteru (nákup nemovitosti aj.) Odčerpávání investic na účely nesouvisející s podnikatelským záměrem (zejména pro osobní potřeby) Absence osobního finančního vkladu podnikatele do podnikatelského záměru Zatvrzelost a nepřístupnost radám a odlišným názorům investora 85

86 Zásady při vyjednávání Otevřená a upřímná komunikace Kvalitní příprava (průzkumy, data, business plán) Spolehlivost a rychlost v komunikaci Prezentační postup: Popis + Výhoda + Důkaz Neomezovat vyjednávání na jediného investora! Porozumět si i po lidské stránce! 86

87 VÝZNAM A FORMY BUSINESS PLÁNU 87

88 Business plán Co to je? K čemu slouží? 88

89 Kudy k pokladu 89

90 Business plán = Mapa Ukazuje nám cíl Ukazuje nám cestu k cíli Umožňuje nám cestu podrobně naplánovat Upozorňuje nás na nebezpečí po cestě Umožňuje nám záměr naší cesty komunikovat ostatním 90

91 Business plán - účel Business plán se obvykle připravuje když: Vlastník nápadu připravuje rozběh podnikání Podnikatel chce požádat o půjčku či získat investora Akademik chce vytvořit spin-off s univerzitou Podnikatel chce požádat o dotaci či úvěr Podnikatel chce prodat firmu nebo její část Podnikatel nebo manažer jej chtějí využít pro strategické řízení firmy 91

92 Business plán co to je Business plán (podnikatelský plán) je dokument, který: Převádí podnikatelský nápad na projekt Pomáhá podnikateli uvědomit si všechny pozitivní a negativní aspekty a stav projektu Pomáhá podnikateli naplánovat další potřebné kroky a zvolit vhodné strategie Umožňuje komunikovat podnikatelský záměr k dalším důležitým osobám (společníci, manažeři, investoři, banky, univerzita atd.) Snižuje rizika neúspěchu podnikatelského záměru 92

93 Formy business plánu Elevator Pitch výtahová verze Executive Summary stručné shrnutí Plný business plán Zkrácený business plán 93

94 Elevator Pitch co to je Výtahová verze business plánu Předává se mluvenou (nikoliv písemnou) formou je však vhodné, když si jeho podobu podnikatel připraví pro sebe i v písemné podobě Shrnuje základní myšlenky business plánu Max. 3 minuty ke sdělení (ideálně 3-4 věty) 94

95 Elevator Pitch sděluje Co je základní myšlenka podnikatelského záměru a jak jsem s myšlenkou daleko Jaké trhy k uplatnění záměru existují a jaké výhody na těchto trzích mám Kolik peněz budu celkem potřebovat a zhruba k čemu Co nabízím případnému investorovi 95

96 Executive Summary Písemné shrnutí business plánu v několika větách či odstavcích Rozsah je maximálně 1-2 stránky A4 Může mít podobu samostatného krátkého dokumentu ale měl by být i jednou z úvodních podkapitol plného / zkráceného business plánu. 96

97 Business plán - plný Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí stránek, ale i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Nabízí výhled / prognózu na 3-5 let předem; počítá se ovšem s aktualizací min. 1x ročně Má podobu klasického dokumentu (word, PDF) Předává se s očekáváním následné prezentace či diskuze se zodpovězením doplňujících otázek čtenáře 97

98 Business plán - zkrácený Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Připravuje se buď jako výtah z plného business plánu nebo v případě, že je znám požadavek na stručnost business plánu Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí 8-25 stránek, příp. i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Může mít podobu klasického dokumentu (word, PDF) nebo prezentace (Powerpoint) 98

99 Struktura business plánu Struktura může mít různou podobu, vždy však musí obsahovat tyto kapitoly: Popis současného stavu (organizace, tým, produkt, aj.) Analýzy (trh, konkurence, technologické trendy aj.) Plány záměru Finanční analýzy a prognózy Obsah kapitol by měl být dostatečně stručný! Podrobnější informace mohou být uvedeny formou příloh (podrobný popis produktu, průzkumy apod.) 99

100 100

101 PŘÍPRAVA BUSINESS PLÁNU 101

102 Základní postup přípravy 1. Cíle a shoda spolutvůrců 2. Shromáždění a analýza informací 3. Plánovací proces 4. Organizace přípravy business plánu 5. Tvorba business plánu 6. Kontrola a doladění 102

103 Plánovací proces 1. Uvědomit si, kde se nacházíme 2. Zjistit, kam všude by se dalo jít 3. Rozhodnout se, kam chceme dojít 4. Naplánovat si, jak tam dojdeme 103

104 Organizace přípravy Kteří lidé se bude podílet na jeho přípravě a jaká bude dělba práce? Kdo bude vedoucí osobou a koordinátorem přípravy business plánu? Co je cílem přípravy business plánu? Kdo bude hlavním příjemcem / čtenářem business plánu a co jej zajímá? Jaká bude struktura business plánu a které body musí obsahovat? V jakém rozsahu a v jaké hloubce informací bude business plán sepsán? Jakými přílohami bude business plán doplněn? V jakém termínu musí být business plán hotov a proč? 104

105 Executive summary Jedna z úvodních kapitol Rozsah max. 1-2 strany Účel - Proč byl BP vytvořen a pro koho je určen Stručné shrnutí podnikatelského záměru: Jaký je aktuální stav firmy Kam chce firma dojít a proč Jaké má firma hlavní předpoklady k dosažení cíle Co firma požaduje od čtenáře BP (peníze, licence aj.) Co firma nabízí čtenáři BP (podíl na firmě, poplatky aj.) 105

106 Vize a mise Proč to vlastně děláme co nás motivuje? VIZE: Dlouhodobý záměr Kam až chceme dojít / kde chceme být (např. za 5-10 let) Jak bude naše firma v budoucnu vypadat MISE: Poslání PROČ tu jsme Co chce naše firma přinášet V čem chce firma pomáhat a komu Jaké hodnoty jsou pro nás klíčové (a povedou nás na cestě k naplnění Vize) Které rámcové činnosti jsou pro nás důležité / klíčové 106

107 Příklad Mise Mexická firma CEMEX výrobce cementu: Dříve: Prodáváme cement. Nyní: Chceme zákazníkům pomáhat, aby lepší cestou dosáhli toho, co hodlají s cementem podniknout. 107

108 Vaše vize a mise Podnikatele z akademického prostředí motivují často hlavně jiné cíle než vlastní zisk Vizi a misi není nutné vždy explicitně komunikovat navenek 108

109 Cíle podnikání Cíle musí být SMART: Specifické Měřitelné Akceptovatelné Realistické Termínované Za seznamem cílů záměru by měl následovat harmonogram včetně kontrolních milníků, popis konkrétního, měřitelného výstupu a zodpovědná osoba. 109

110 Popis produktu Popis jen stručný podrobnosti do příloh! Využít obrázky a schémata Soustředit se na popis přidané hodnoty pro zákazníka Uvést stav vývoje / výroby (výsledek VaV, prototyp, zkušební výroba, sériová výroba) Uvést způsob zajištění výroby (vlastní výroba vs. Outsourcing) 110

111 Analýzy Interní analýza Externí analýza 111

112 Podnikové zdroje Jaké zdroje potřebné pro naše podnikání: Máme a využíváme Máme a nevyužíváme Nám chybí 112

113 Sledované podnikové zdroje FINANČNÍ ZDROJE (kolik máme) HMOTNÉ ZDROJE (co máme) NEHMOTNÉ ZDROJE (co dalšího hodnotného máme) PERSONÁLNÍ ZDROJE (koho máme) KOMPETENČNÍ ZDROJE (co umíme) INFORMAČNÍ ZDROJE (co víme, čím informace získáváme) SMLUVNÍ ZDROJE (s kým smluvně spolupracujeme) SOCIÁLNÍ ZDROJE (ke komu máme výhodný komunikační kanál) OSTATNÍ ZDROJE (co dalšího důležitého pro podnikání máme) 113

114 Podnikové zdroje Vyhodnocení disponibilních zdrojů Které jsou klíčové pro realizaci našeho podnikání? Které jsou unikátní? (tj. nemá je konkurence) Zhodnocení dostatečnosti disponibilních zdrojů: Co vše je potřeba pro realizaci našeho záměru? Které zdroje nám ještě chybí? Které zdroje jsou nadbytečné? Návrh možností v optimalizaci zdrojů: Jak a kde získáme chybějící potřebné zdroje? Co můžeme nabídnout, abychom je získali? (peníze, sdílení našich potřebných zdrojů, prodej nepotřebných zdrojů) 114

115 Analýza odvětví Slouží k identifikaci vnějších faktorů a posouzení pozitivních a negativních vlivů na podnikání, zejména: Tržní prostředí Konkurenční prostředí Distribuční možnosti a prostředí Dodavatelská síť a další 115

116 Analýza trhu 116

117 Výběr trhu Analýzu provádíme pouze u vybraného trhu Trh by měl být relevantní: Našemu záměru Našim možnostem Očekávanému vývoji záměru 117

118 Analýza SLEPT Sleduje vnější vlivy na podnikatelský záměr: Sociální faktory Životní styl, mentalita, spotřební chování Legislativní faktory Právní omezení, rizika žalob, vymahatelnost práva, délka sporů Ekonomické faktory Měnová politika, dostupnost financování, cena peněz Politické faktory Míra korupce, stabilita vlády, politické zájmy a vlivy Technologické faktory Infrastruktura atd. 118

119 Analýza SLEPT FAKTORY SOCIAL LEGAL - - ECONOMICAL POLITICAL 0 + TECHNOLOGICAL VLIV 119

120 Analýza konkurence Jaké je konkurenční prostředí Jaké jsou přímo konkurující výrobky Jaké jsou substituty Kdo jsou naši hlavní konkurenti Jaké mají oproti nám výhody Jaké konkurenční výhody máme my V čem budeme soutěžit vs. spolupracovat 120

121 Konkurenční prostředí Typ konkurenčního prostředí může předurčit naši konkurenční strategii Rozlišujeme několik typů: Monopol Jeden silný hráč na trhu Najít tzv. tržní mezeru (výklenek) Olygopol Několik málo silných hráčů na trhu Často existuje kartelová dohoda opět spíše hledat tržní mezeru Volná soutěž Mnoho hráčů na trhu Je možné se prosadit, pokud najdeme tzv. konkurenční výhodu Kooperativní konkurence Více hráčů na trhu, firmy však spolupracují Je možné se nejen prosadit, ale také sehrát klíčovou kooperační roli 121

122 Konkurenční síly - Porter 122

123 Shrnutí analýz - SWOT INTERNÍ ANALÝZA Strenghts Silné stránky Weaknesses Slabé stránky?????? EXTERNÍ ANALÝZA Opportunities Příležitosti Threats - Hrozby?????? 123

124 Návrhy realizace záměru Cíle záměru dle zásady SMART Harmonogram kroků k dosažení cílů 124

125 Kdo bude zákazníkem Určení a velikost cílových trhů Cílové skupiny zákazníků výčet + charakter Přiřazení produktů k jednotlivým skupinám Popis klíčových potřeb zákazníků Výčet klíčových hodnot pro zákazníka (obsažených v produktu / službách) 125

126 Definice trhu 126

127 Příjmový model Kdo je platícím zákazníkem? (nemusí být shodný s uživatelem produktu!) Jak dostanete hodnotu z vašeho produktu k zákazníkovi? Jaké jsou primární a podpůrné činnosti, kterými firma zabezpečí vytvoření a dopravení hodnoty pro zákazníka? Jakým způsobem dostanete od zákazníka peníze a v kterém kroku vaší činnosti? Je představa o příjmovém modelu v souladu se zákaznickými zvyklostmi? Jaká bude zhruba frekvence a rozložení objemu plateb? Jaké budou možnosti pro vytvoření a využití potenciálu návazných příjmů? Má váš podnikatelský záměr jako celek vůbec logiku podmiňující schopnost dosahovat zisku? 127

128 Výrobní strategie Jak zajistíte výrobu? Vyrábět sériově a kontinuálně nebo na zakázku? Co se bude zajišťovat interně a co outsourcingem? Jak zajistíte dodávky a další vstupy pro výrobu? Jak se bude kontrolovat kvalita? Jak a kdy budou řešeny další varianty produktu či produktové řady? Jak bude výroba řízena ve vztahu k objednávkám a distribuci? Jaké budou šarže výroby a jaký to bude mít vliv na řízení zásob a cash-flow? Výroba a prodej pod vlastní značkou nebo Private label? 128

129 Marketingová strategie Konkurenční strategie: Cost-leader ship Strategie úspor z rozsahu může ji využít spíš silný hráč na trhu pracující ve velkých objemech. Časté na komoditních trzích. Diferenciace Strategie odlišení vhodné pro inovační firmy, které se dokázaly silně vymezit vůči konkurentům Tržní mezery (výklenky) Využitelné, pokud se firmě podaří najít tzv. mikrosegmenty, tedy specializované cílové skupiny, jež mají specifické potřeby a konkurentům se je vzhledem k jejich množství nevyplatí obsluhovat (nebo je nenašli) příležitost pro malé firmy 129

130 Marketingová strategie Strategie průniku na trh: Sbírání smetany Vhodné pro firmy (i malé) s velmi hodnotným produktem; např. vzniklým na základě výzkumu a vývoje firma se zaměří na úzkou skupinu zákazníků, kteří jsou však schopni a ochotni platit za produkt vyšší cenu Penetrace trhu Finančně náročná strategie, která si žádá masivní propagaci a velmi silnou distribuci jde o zaplavení trhu výrobkem, často napříč různými cílovými skupinami, obvykle je nutné rychle snižovat cenu 130

131 Marketingová strategie Strategie marketingového mixu 5P: Product funkčnost, jakost, design, variantnost, balení Price cenotvorba, ceník, slevy, platební termíny, možnosti úvěrování Place distribuční cesty, dostupnost, lokality, zásobování Promotion komunikační mix (reklama, podpora prodeje, osobní propagace, PR) People personální zajištění osobního prodeje, služeb a reklamací, osobní styl a standardy 131

132 Obchodní strategie Přímý prodej vs. Distributorský prodej Cílení obchodních aktivit (spotřebitel, korporátní zákazník, distributor) Obchodní postupy a taktiky Organizace, plánování a kontrola obchodní činnosti Personální zabezpečení obchodu Jak získáme a budeme motivovat distributory 132

133 Eliminace rizik Identifikujeme možná rizika záměru (interní + externí) Určíme potenciální výskyt rizik Určíme potenciální dopad rizik Navrhneme způsob ošetření rizik (prevence / eliminace) 133

134 Eliminace rizik INTERNÍ RIZIKA Možný odchod klíčových zaměstnanců Vznik nedostatku hotovosti POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU malý malý Apod.... Apod.... EXTERNÍ RIZIKA Rychlý nástup nové konkurence Nezájem a nedůvěra zákazníků POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU velký velký Apod.... Apod.... OPATŘENÍ K ELIMINACI - motivační plán (skupinový + individuální) - průběžný nábor nových pracovníků - zavedení a využívání nástrojů finančního řízení - nastavení procesu správy pohledávek - vytváření finančních rezerv OPATŘENÍ K ELIMINACI - zajištění právního monopolu = patentování - opatření k ochraně obchodního tajemství - masivní distribuce a rychlé zaujetí pozice na trhu - kvalitní reklamní kampaň a PR - aktivní účast na odborných konferencích - získání aliančních partnerů pro prodej - získání referenčních zákazníků před vstupem na širší trh 134

135 Finanční plány ZÁKLADEM: Předchozí finanční výsledky Propočet budoucích nákladů Propočet předpokládaných výnosů 135

136 Finanční plány PROPOČET BUDOUCÍCH NÁKLADŮ: Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové (investiční) a které provozní? Jaké výdaje budou fixní a variabilní? 136

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Transfer technologií firma

Transfer technologií firma Transfer technologií Spin-off firma očima CleverTechnologies,, s.r.o. R. Fiala, K. Hána, H J. Kašpar, P. Smrčka O čem to bude? Transfer technologií - vymezení pojmů - proč transferovat - mýty a pověry

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Podnikatelský plán ISEP 2010

Podnikatelský plán ISEP 2010 ISEP 2010 K čemu bychom přirovnali podnikatelský plán? Podnikatelský plán si můžeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je čtením v mapě: rozhodnutí, kde jsme, zvolení města, kam chceme jít

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze-Vysočanech Technologické centrum AV ČR Prosinec 2007 Vznik projektu Projekt Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS: - zpracované analýzy identifikovaly

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více