MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA 5.4. 2011"

Transkript

1 MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA

2 Co mají společného? 1. Reklamní robot 2. Detekce anomálií v síti 3. Enzymy rozkládající yperit 4. SW pro identifikaci jazyka 5. Monitoring síťového provozu 2

3 Co mají společného? Jde o výsledky podnikání z univerzity nebo s univerzitou! v Brně! 3

4 Agenda Podklady - skripta Přestávky Rozsah dnes: 13,00 18,00 VÝUKA (vč. přestávek) 18,00 18,30 DISKUZE Rozsah celkově: 4

5 Rozsah a obsah modulu 5. dubna VÝUKA (Kamil Krč) Inovační podnikání Podnikání v akademickém prostředí Příprava podnikatelského plánu (business plánu) 12. dubna VÝUKA (Mojmír Sabolovič) Finanční plánování v podnikatelském plánu Příprava na workshop, otázky k absolvované výuce 19. dubna WORKSHOP (Kamil Krč) Práce v týmech Příprava podnikatelského plánu 5

6 Cíle modulu 1. Seznámit se s problematikou (inovační podnikání, podnikání v akademickém prostředí, business plán) 1. Naučit se zhodnotit své předpoklady pro podnikání 2. Naučit se naplánovat a připravit spuštění svého inovačního podnikání 3. Být lépe připraven na možnost podnikání v akademickém prostředí 4. Získat dovednosti ve finančním plánování podnikatelského záměru 5. Získat dovednosti v přípravě a prezentaci business plánu 6

7 Zdroje semináře Teoretický základ Zkušenosti lektora Zkušenosti JIC Success stories inovačních firem 7

8 Přednášející Kamil Krč, MBA Konzultant / Správce fondů - JIC Klíčové kompetence: marketingové a obchodní strategie komercializace duševního vlastnictví (transfer technologií) vedení projektů management inovací kompletní podpora a konzultace start-up firem 8

9 Jihomoravské inovační centrum JIC = Nejúspěšnější česká organizace na podporu inovačního podnikání Realizátor a partner mnoha projektů pro vytváření a podporu inovační infrastruktury Provozovatel Technologického inkubátoru VUT, Technologického inkubátoru II, a Biotechnologického inkubátoru INBIT 9

10 10

11 11

12 Hlavní aktivity JIC 12

13 Inkubační program 13

14 Podpora studentských projektů Identifikace úspěšných projektů Pre-inkubační program Inkubační program 14

15 Inkubované firmy

16 Co nás přivedlo Co byste se dnes rádi dozvěděli? (inovační podnikání + podnikání v akademickém prostředí) 16

17 Základní otázky Má pro univerzity smysl podporovat vznik firem a podnikání? Má pro pracovníky univerzit smysl zapojit se do podnikání? 17

18 Firmy z univerzit Spin-off společnosti: Enantis (MU) AdvaICT (MU) InveaTech (VUT, MU, CESNET) Firmy úzce spolupracující s univerzitou: Phonexia (VUT) Bender Robotics (VUT) 18

19 Firmy z univerzit Spin-off společnosti z ČVUT: CERTICON, a.s.: (100+ zaměstnanců, obrat 5 mil. EUR): vývoj softwaru, integrace síťových služeb, prediktivní algoritmy ProTyS, a.s.: (43 zaměstnanců) vývoj softwaru, inteligentní řídící algoritmy, fuzzy logika NeoVision s.r.o.: (21 zaměstnanců): strojové vidění 19

20 Firmy založené studenty Y Soft OptimSys COSECT GINA 20

21 Díky komu? Kdo se podílí na zásluhách o vznik a úspěch těchto firem? Vědečtí pracovníci zaměstnanci univerzity Vedení univerzity, fakult, ústavů Doktorandi a studenti Útvary transferu technologií Regionální inovační centra a inkubátory 21

22 PODNIKÁNÍ V ČR 22

23 Podnikání? Proč? Čím jsou podnikatelé přínosem pro stát? 23

24 Význam MSP v ČR zaměstnávají 62,2 % všech ekonomicky aktivních osob 99,8% podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu podniků v ČR 35 % na exportu ČR 50 % na dovozu 33,5 % na HDP 24

25 Podnikání? Proč? Jací jsou lidé, kteří podnikají? A proč to dělají? 25

26 Proč podnikat Negativní motivy stimulující start podnikání: Propuštění ze zaměstnání Ztráta motivace v zaměstnání Nedostatek volných pracovních míst v odpovídající profesi a za přijatelných podmínek Tlak a očekávání okolí nebo rodiny (zejména u rodinných firem) 26

27 Proč podnikat Pozitivní motivy stimulující start podnikání: Rozeznání tržních příležitostí Chuť komerčně využít své potenciální a stávající zdroje Snaha o seberealizaci Zájem živit se tím, co mě baví Chuť k nezávislosti a být svým pánem Přání vydělávat peníze v teoreticky neomezené výši Přání zaujmout význačné místo ve společnosti Snaha vybudovat něco pro společnost (pro univerzitu aj.) 27

28 Maslow a podnikání 28

29 Předpoklady k podnikání 29

30 INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 30

31 Co to je novační podnikání? PODNIKÁNÍ + INOVACE 31

32 Co to je inovace? Co z toho je inovace? 1. Projekt aplikovaného výzkumu? 2. Přihláška vynálezu? 3. Udělený patent? 4. Nový výrobní postup? 5. Originální způsob obsluhy zákazníků? 6. Produkt s novými užitnými vlastnostmi? 32

33 Co to je inovace Vaše definice? (nebo co by tato definice měla obsahovat) 33

34 Výsledky VaV, které se KOMERCIALIZUJÍ! INOVACE NÁPAD, KTERÝ SE VYRÁBÍ A PRODÁVÁ HYPOTÉZA, VÝZKUM VÝVOJ + VÝROBA SPOKOJENĚJŠÍ ZÁKAZNÍK NÁPAD REALIZACE PRODEJ 34

35 Inovace je: Nový výrobní postup Originální způsob obsluhy zákazníků Produkt s novými užitnými vlastnostmi Nový podnikatelský model Zásadní zlepšení organizačních procesů 35

36 Typy inovací 36

37 Zdroje inovací Kde je vzít: Vlastní vynálezecká či výzkumná činnost Nákup licence či patentu (vynálezce, firma, univerzita aj.) Spojení s původci na univerzitách Podnikatelská iniciace a vytvoření spin-off! 37

38 Inovační modely Zdroje inovačních podnětů a inovační modely: Lineární: (sekvenční) Tlak technologie Tah tržní poptávky Nelineární: (cyklické) Interaktivní a integrované propojení všech potenciálních zdrojů: Technologie Zákazníci Dodavatelé Distributoři Alianční partneři Znalci zákaznických potřeb 38

39 Komercializace VaV PROČ? (co k tomu pracovníky univerzit motivuje?) 39

40 Komercializace VaV PROČ? Zhmotnění výsledků výzkumu ověření v praxi Získání reálných podnětů pro návazný výzkum Získání financí na další výzkum Získání financí pro univerzitu / fakultu / ústav Získání financí na odměny pro původce a spolupracovníky 40

41 Formy komercializace 1/ Prodejem licencí nebo práv k inovaci - výlučné a nevýlučné licence 2/ Vývojem, výrobou a prodejem inovačního produktu - inovační podnikání 41

42 Kdy vhodný prodej licencí? Vynález je výsledkem náročného a nákladného výzkumu Vynález má vysoký inovační řád Vynález má uplatnění na významných trzích Vynález má zajištěnou kvalitní patentovou ochranu U vynálezů, které nesplňují některou z výše uvedených podmínek, je obvykle rychlejší a spolehlivější cestou ke komercializaci jejich uplatnění prostřednictvím inovačního podnikání 42

43 Specifika prodeje licencí Složitý a zdlouhavý proces nalezení zájemce o licenci Efekt Nebylo vynalezeno u nás! Velké firmy mají velmi cílené inovační strategie Priorita velkých firem v odlišných postupech získání vynálezů 1. Průzkumy patentových knihoven a scouting v terénu 2. Snaha obejít patent 3. Sofistikovanost rozhodnutí, zda koupit licenci, patent nebo celou firmu vlastnící patent 43

44 Inovační podnikání Jak začít inovačně podnikat? Využít svou studentskou práci Využít svou výzkumnou práci Spojit se se spolustudenty, kolegy, profesory Zhodnotit dostupné zdroje + aktuální příležitosti Poradit se s odborníky na komercializaci a podnikání CTT, UTT Inovační centra Oborové svazy 44

45 Příklad - GINA 1. Studentský projekt 2. Program MIC Accelerátor 3. Založení firmy 45

46 46

47 Inovační podnikání 47

48 Výhody a nevýhody VÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ + Možnost zablokování konkurence x - Vliv konkurenčního prostředí + Zvýšená podpora státu a EU x - Omezená podpora státu a EU + Možnost vytvoření nových trhů x - Vyčerpávání starých trhů + Významný vliv na trh, odvětví a společnost x - Zanedbatelný vliv na trh, odvětví a společnost + Průkopnictví a originalita x - Napodobování a kopírování + Možnost finančně velmi zajímavého exitu x - Ukončení podnikání obvykle jen vynucené + Možná pomoc technologických inkubátorů x - Většinou nesplňuje kritéria pro inkubaci 48

49 Výhody a nevýhody NEVÝHODY INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ x BĚŽNÉ PODNIKÁNÍ - Nevyzkoušený koncept produktu x + Mnohokrát ověřený koncept produktu - Neexistující informace pro analýzy x + Dostupnost informací pro analýzy - Nejistý odhad chování zákazníka x + Známost chování zákazníka - Nutnost primárních tržních průzkumů x + Možnost sekundárních tržních průzkumů - Komplikovaná výroba produktu x + Snadná výroba produktu - Problém s dosažením stabilní kvality výroby x + Standardní cesty k dosažení kvality výroby - Problematické finanční plánování x + Snadnější finanční plánování - Neexistující nebo nerozvinutá infrastruktura x + Rozvinutá infrastruktura 49

50 Výhody a nevýhody INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ 50

51 Časté důvody neúspěchu 51

52 Orientace na zákazníka! Co to znamená? 52

53 Orientace na zákazníka: Víme přesně, KDO je náš zákazník Známe jeho potřeby Víme, jak náš produkt jeho potřeby uspokojí Správně se zákazníkem komunikujeme Volíme vhodné načasování Zákazníkovi to usnadňujeme! PROČ by si měl zákazník náš produkt koupit? 53

54 Výběr orientace Orientovat se na produkt nebo zákazníka? Orientace na produkt může znamenat: Výborný produkt, který zákazník odmítá Produkt, který je na trhu nevýhodně brzy nebo pozdě! Produkt, který má více funkcí, než je zákazník ochoten zaplatit Orientace na zákazníka přináší výhody: Vyvíjíte a vyrábíte jen tolik a za tolik, co se vyplatí Konkurence se pro vás stává méně důležitou Více vyděláte, rychleji vyrostete, déle přežijete 54

55 Orientace na zákazníka Důsledky orientace na zákazníka: Spokojenější zákazník Větší zákazníkem vnímaná hodnota produktu oproti nákladům Otevřenější komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem Dodavatel pozná, co zákazník potřebuje a uspokojí jej Zákazník nemá potřebu příště zkoušet jiného dodavatele Zákazník platí a znovu objednává Lepší finanční výsledky Produkt jen s těmi funkcemi, které zákazník chce a zaplatí Zákazník akceptuje vyšší cenu za řešení, než za pouhý produkt Prostor k prodeji dalších produktů a komplementárních služeb Opakované nákupy, dlouhodobější zakázky, cross-selling 55

56 Pravidlo 4T pro úspěch 1. T Technologie 2. T Trh 3. T Tým 4. T Termínování Jaké aspekty je zde možné sledovat? 56

57 PODNIKÁNÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ 57

58 Specifika Inovace vysokého řádu Použití veřejných zdrojů (pravidla) Zaměstnanecký vztah (pravidla) Rezistence akademické obce Pravidla odlišná od komerčního světa nedorozumění běžná Pomocná ruka k dispozici 58

59 Běžné formy 1. Studentský projekt transformovaný na firmu 2. Vytvoření spin-off (spin-out) společnosti 3. Založení běžné společnosti a získání výhradní licence od univerzity 59

60 Spin-off společnost Spin off je entita, která vznikla vyčleněním z většího celku, naplňuje společný cíl Základy spin off pokládá výzkumný (vývojový) program vědecké skupiny 60

61 Spin-off společnost Zakládá ji tým lidí spojených s univerzitou Spoluzakladatelem je univerzita Dalším spoluzakladatelem může být: Jiná VaV instituce Soukromý investor Organizace veřejné správy apod. Spin-off disponuje právy k výsledkům VaV Spin-off může využívat další zdroje univerzity 61

62 Porovnání délky procesu 62

63 Nesourodost Univerzita Spin off 63

64 Spin-off společnost postup 1. Evaluace výstupu VaV 2. Ochrana duševního vlastnictví 3. Vyhodnocení tržního potenciálu 4. Shoda VaV týmu na cílech a formě komercializace 5. Výběr vhodné formy komercializace (založení spin-off) 6. Prostudování příslušných univerzitních směrnic 7. Projednání záměru na ÚTT / CTT 8. Příprava BP a návrhu pro schvalující orgány univerzity 9. Předložení návrhu + vyjednávání + schvalovací proces 10. Dojednání parametrů dohody + uzavření smluv 11. Založení společnosti dle platné legislativy 64

65 Co zajímá univerzitu? Specifikace důvodů, účelu a cílů založení spin-off Návrh jakým způsobem se má univerzita na činnosti spin-off podílet Návrh úpravy smluvních vztahů mezi univerzitou a spin-off Návrh licenční smlouvy (resp. smlouvy o prodeji duševního vlastnictví) Majetková struktura společnosti (zakladatelé a výše jejich vkladů) Specifikace vkladu univerzity (majetkový/nemajetkový) 65

66 Co zajímá univerzitu? Návrh personálního zastoupení univerzity v orgánech spin off Právní rozbor kroků potřebných k založení spin-off Rozbor právních důsledků účasti univerzity na spin-off Návrh zakladatelské nebo společenské smlouvy, návrh stanov Specifikace materiálního a nemateriálního přínosu, který může univerzita z činnosti spin-off získat Identifikace oblastí konfliktu zájmu a způsob jejich řešení Business plán 66

67 Analýza stakeholders Co je cílem? V čem spočívá? 67

68 Analýza stakeholders Cílem je: 1. Zajistit podporu a souhlas důležitých zainteresovaných osob 2. Snížit rizika vyplývající z dezinformací nebo nesouhlasu důležitých zainteresovaných osob 68

69 Analýza stakeholders Spočívá v: 1. identifikaci zainteresovaných osob, které mohou mít silný pozitivní či negativní vliv na projekt 2. rozboru vlivu a postoje těchto osob k danému projektu 3. zjištění potřeb a motivace těchto lidí 4. naplánování odpovídajících kroků 69

70 Analýza stakeholders Předmětem analýzy jsou hlavně lidé, kteří: jsou ve vedení univerzity, fakult a ústavů mají formální či neformální vliv mohou reálně ovlivnit (ne)úspěch projektu budou projektem nějak dotčeni (pozitivně či negativně) Sledujeme parametry: Síla vlivu osoby Postoj osoby Motivační faktory a potřeby 70

71 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders A B C D POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 71

72 NÍZKÁ SÍLA VLIVU OSOBY VYSOKÁ Plán pro stakeholders ZJISTIT CO JEJ MOTIVUJE UDĚLAT Z NĚJ AKTIVNÍHO SPOJENCE ZJISTIT CO MU VADÍ POKUSIT SE ZMĚNIT JEHO POZICI NA A VYNECHAT JEJ Z DALŠÍ KOMUNIKACE ZÍSKAT PROTI NĚMU SPOJENCE VYUŽÍT K ŠÍŘENÍ DOBRÉHO JMÉNA ZAINTERESOVAT JEJ DO TÝMŮ A PROJEKTŮ PŮSOBIT NA NĚJ PŘES INTERNÍ PR NEZTRÁCET S NÍM ČAS POZITIVNÍ NEGATIVNÍ POSTOJ OSOBY 72

73 Pomocná ruka k dispozici Útvary pro transfer technologií Inovační centra a inkubátory např. JIC! Oborové asociace a sdružení Obchodní a hospodářské komory Mezinárodní sítě 73

74 EXTERNÍ FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 74

75 Fáze financování 75

76 Jasný důvod Potřebuji vůbec externí zdroje financování? Jaká rychlost růstu firmy je řiditelná a udržitelná? Na co chci finance použít? Kdy finance potřebuji a proč právě tehdy? Kolik financí potřebuji? Co jsem ochoten obětovat za externí financování? Jakého skutečného přínosu tímto dosáhnu? Stojí mi to za to? 76

77 Nákladová rozvaha Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové a které provozní? Jaké náklady budou fixní a variabilní? 77

78 Prognóza příjmů Jaký je celkový trh a kolik z něj je pro mě dosažitelné? Kdy začnu prodávat a za kolik? Jak budou růst mé prodeje? Budu schopen nárůst prodejů uřídit? Které faktory pro mne budou limitující? Jaká rizika snižující příjmy se mohou objevit? Nakolik je celý propočet reálný a proč? 78

79 Možnosti Půjčky (ČMZRB; JIC Fond mikropůjček) Dotace (OPPI Patent do ) Investice (partneři, byznys andělé, fondy rizikového kapitálu) 79

80 Nevýhody dotací Neinformovanost o podmínkách programu v dostatečném časovém předstihu Časté změny podmínek programů Složitost podmínek vytvářející náklady na konzultační agenturu Přílišná byrokratizace schvalovacího procesu Velká administrativní zátěž spojená s průběžným vykazováním Nejistý termín zpětného čerpání dotace (nutnost profinancování při nejasné návratnosti) Riziko nevyplacení udělené dotace 80

81 Soukromí investoři 81

82 Proces získání investora Definovat co nabízím a co potřebuji / požaduji Vyhledat investory vhodného typu Oslovit a zaujmout investory Představit podnikatelský záměr (business plán) Vyjednávat o podmínkách investice / spolupráce Uzavřít dohody a smlouvy Čerpat investice + investovat dle business plánu 82

83 Co požaduje investor Kvalita týmu Logický příjmový model podnikatelského záměru Kvalitní produkt či služba Existující a dobře definovaný zákazník a dostatečně objemný trh Otevřenost, přístupnost a komunikativnost vlastníků Proveditelnost podnikatelského záměru se zahájením výnosů nejpozději do 2-3 let Předložení business plánu s výhledem na 3-5 let Růstový potenciál i do budoucna 83

84 Co pomůže přesvědčit Osobnost a motivace podnikatele a jeho týmu Podrobná znalost parametrů příležitosti Pozitivní reference Vlastnictví unikátních podnikových zdrojů Relevantní zkušenost a znalost problematiky a procesů v oboru Záštita univerzitou / podpora od univerzity 84

85 Co odradí investora Neupřímnost, lhaní, mlžení a netransparentnost při poskytování informací Účelová manipulace s fakty Neznalost problematiky podnikání Přehnané prognózy prodeje a zisku Investice nerůstového charakteru (nákup nemovitosti aj.) Odčerpávání investic na účely nesouvisející s podnikatelským záměrem (zejména pro osobní potřeby) Absence osobního finančního vkladu podnikatele do podnikatelského záměru Zatvrzelost a nepřístupnost radám a odlišným názorům investora 85

86 Zásady při vyjednávání Otevřená a upřímná komunikace Kvalitní příprava (průzkumy, data, business plán) Spolehlivost a rychlost v komunikaci Prezentační postup: Popis + Výhoda + Důkaz Neomezovat vyjednávání na jediného investora! Porozumět si i po lidské stránce! 86

87 VÝZNAM A FORMY BUSINESS PLÁNU 87

88 Business plán Co to je? K čemu slouží? 88

89 Kudy k pokladu 89

90 Business plán = Mapa Ukazuje nám cíl Ukazuje nám cestu k cíli Umožňuje nám cestu podrobně naplánovat Upozorňuje nás na nebezpečí po cestě Umožňuje nám záměr naší cesty komunikovat ostatním 90

91 Business plán - účel Business plán se obvykle připravuje když: Vlastník nápadu připravuje rozběh podnikání Podnikatel chce požádat o půjčku či získat investora Akademik chce vytvořit spin-off s univerzitou Podnikatel chce požádat o dotaci či úvěr Podnikatel chce prodat firmu nebo její část Podnikatel nebo manažer jej chtějí využít pro strategické řízení firmy 91

92 Business plán co to je Business plán (podnikatelský plán) je dokument, který: Převádí podnikatelský nápad na projekt Pomáhá podnikateli uvědomit si všechny pozitivní a negativní aspekty a stav projektu Pomáhá podnikateli naplánovat další potřebné kroky a zvolit vhodné strategie Umožňuje komunikovat podnikatelský záměr k dalším důležitým osobám (společníci, manažeři, investoři, banky, univerzita atd.) Snižuje rizika neúspěchu podnikatelského záměru 92

93 Formy business plánu Elevator Pitch výtahová verze Executive Summary stručné shrnutí Plný business plán Zkrácený business plán 93

94 Elevator Pitch co to je Výtahová verze business plánu Předává se mluvenou (nikoliv písemnou) formou je však vhodné, když si jeho podobu podnikatel připraví pro sebe i v písemné podobě Shrnuje základní myšlenky business plánu Max. 3 minuty ke sdělení (ideálně 3-4 věty) 94

95 Elevator Pitch sděluje Co je základní myšlenka podnikatelského záměru a jak jsem s myšlenkou daleko Jaké trhy k uplatnění záměru existují a jaké výhody na těchto trzích mám Kolik peněz budu celkem potřebovat a zhruba k čemu Co nabízím případnému investorovi 95

96 Executive Summary Písemné shrnutí business plánu v několika větách či odstavcích Rozsah je maximálně 1-2 stránky A4 Může mít podobu samostatného krátkého dokumentu ale měl by být i jednou z úvodních podkapitol plného / zkráceného business plánu. 96

97 Business plán - plný Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí stránek, ale i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Nabízí výhled / prognózu na 3-5 let předem; počítá se ovšem s aktualizací min. 1x ročně Má podobu klasického dokumentu (word, PDF) Předává se s očekáváním následné prezentace či diskuze se zodpovězením doplňujících otázek čtenáře 97

98 Business plán - zkrácený Dokument podrobně popisující podnikatelský záměr z různých pohledů Připravuje se buď jako výtah z plného business plánu nebo v případě, že je znám požadavek na stručnost business plánu Rozsah dokumentu se může pohybovat v rozmezí 8-25 stránek, příp. i více Slouží k téměř komplexnímu seznámení čtenáře s celým podnikatelským záměrem Může mít podobu klasického dokumentu (word, PDF) nebo prezentace (Powerpoint) 98

99 Struktura business plánu Struktura může mít různou podobu, vždy však musí obsahovat tyto kapitoly: Popis současného stavu (organizace, tým, produkt, aj.) Analýzy (trh, konkurence, technologické trendy aj.) Plány záměru Finanční analýzy a prognózy Obsah kapitol by měl být dostatečně stručný! Podrobnější informace mohou být uvedeny formou příloh (podrobný popis produktu, průzkumy apod.) 99

100 100

101 PŘÍPRAVA BUSINESS PLÁNU 101

102 Základní postup přípravy 1. Cíle a shoda spolutvůrců 2. Shromáždění a analýza informací 3. Plánovací proces 4. Organizace přípravy business plánu 5. Tvorba business plánu 6. Kontrola a doladění 102

103 Plánovací proces 1. Uvědomit si, kde se nacházíme 2. Zjistit, kam všude by se dalo jít 3. Rozhodnout se, kam chceme dojít 4. Naplánovat si, jak tam dojdeme 103

104 Organizace přípravy Kteří lidé se bude podílet na jeho přípravě a jaká bude dělba práce? Kdo bude vedoucí osobou a koordinátorem přípravy business plánu? Co je cílem přípravy business plánu? Kdo bude hlavním příjemcem / čtenářem business plánu a co jej zajímá? Jaká bude struktura business plánu a které body musí obsahovat? V jakém rozsahu a v jaké hloubce informací bude business plán sepsán? Jakými přílohami bude business plán doplněn? V jakém termínu musí být business plán hotov a proč? 104

105 Executive summary Jedna z úvodních kapitol Rozsah max. 1-2 strany Účel - Proč byl BP vytvořen a pro koho je určen Stručné shrnutí podnikatelského záměru: Jaký je aktuální stav firmy Kam chce firma dojít a proč Jaké má firma hlavní předpoklady k dosažení cíle Co firma požaduje od čtenáře BP (peníze, licence aj.) Co firma nabízí čtenáři BP (podíl na firmě, poplatky aj.) 105

106 Vize a mise Proč to vlastně děláme co nás motivuje? VIZE: Dlouhodobý záměr Kam až chceme dojít / kde chceme být (např. za 5-10 let) Jak bude naše firma v budoucnu vypadat MISE: Poslání PROČ tu jsme Co chce naše firma přinášet V čem chce firma pomáhat a komu Jaké hodnoty jsou pro nás klíčové (a povedou nás na cestě k naplnění Vize) Které rámcové činnosti jsou pro nás důležité / klíčové 106

107 Příklad Mise Mexická firma CEMEX výrobce cementu: Dříve: Prodáváme cement. Nyní: Chceme zákazníkům pomáhat, aby lepší cestou dosáhli toho, co hodlají s cementem podniknout. 107

108 Vaše vize a mise Podnikatele z akademického prostředí motivují často hlavně jiné cíle než vlastní zisk Vizi a misi není nutné vždy explicitně komunikovat navenek 108

109 Cíle podnikání Cíle musí být SMART: Specifické Měřitelné Akceptovatelné Realistické Termínované Za seznamem cílů záměru by měl následovat harmonogram včetně kontrolních milníků, popis konkrétního, měřitelného výstupu a zodpovědná osoba. 109

110 Popis produktu Popis jen stručný podrobnosti do příloh! Využít obrázky a schémata Soustředit se na popis přidané hodnoty pro zákazníka Uvést stav vývoje / výroby (výsledek VaV, prototyp, zkušební výroba, sériová výroba) Uvést způsob zajištění výroby (vlastní výroba vs. Outsourcing) 110

111 Analýzy Interní analýza Externí analýza 111

112 Podnikové zdroje Jaké zdroje potřebné pro naše podnikání: Máme a využíváme Máme a nevyužíváme Nám chybí 112

113 Sledované podnikové zdroje FINANČNÍ ZDROJE (kolik máme) HMOTNÉ ZDROJE (co máme) NEHMOTNÉ ZDROJE (co dalšího hodnotného máme) PERSONÁLNÍ ZDROJE (koho máme) KOMPETENČNÍ ZDROJE (co umíme) INFORMAČNÍ ZDROJE (co víme, čím informace získáváme) SMLUVNÍ ZDROJE (s kým smluvně spolupracujeme) SOCIÁLNÍ ZDROJE (ke komu máme výhodný komunikační kanál) OSTATNÍ ZDROJE (co dalšího důležitého pro podnikání máme) 113

114 Podnikové zdroje Vyhodnocení disponibilních zdrojů Které jsou klíčové pro realizaci našeho podnikání? Které jsou unikátní? (tj. nemá je konkurence) Zhodnocení dostatečnosti disponibilních zdrojů: Co vše je potřeba pro realizaci našeho záměru? Které zdroje nám ještě chybí? Které zdroje jsou nadbytečné? Návrh možností v optimalizaci zdrojů: Jak a kde získáme chybějící potřebné zdroje? Co můžeme nabídnout, abychom je získali? (peníze, sdílení našich potřebných zdrojů, prodej nepotřebných zdrojů) 114

115 Analýza odvětví Slouží k identifikaci vnějších faktorů a posouzení pozitivních a negativních vlivů na podnikání, zejména: Tržní prostředí Konkurenční prostředí Distribuční možnosti a prostředí Dodavatelská síť a další 115

116 Analýza trhu 116

117 Výběr trhu Analýzu provádíme pouze u vybraného trhu Trh by měl být relevantní: Našemu záměru Našim možnostem Očekávanému vývoji záměru 117

118 Analýza SLEPT Sleduje vnější vlivy na podnikatelský záměr: Sociální faktory Životní styl, mentalita, spotřební chování Legislativní faktory Právní omezení, rizika žalob, vymahatelnost práva, délka sporů Ekonomické faktory Měnová politika, dostupnost financování, cena peněz Politické faktory Míra korupce, stabilita vlády, politické zájmy a vlivy Technologické faktory Infrastruktura atd. 118

119 Analýza SLEPT FAKTORY SOCIAL LEGAL - - ECONOMICAL POLITICAL 0 + TECHNOLOGICAL VLIV 119

120 Analýza konkurence Jaké je konkurenční prostředí Jaké jsou přímo konkurující výrobky Jaké jsou substituty Kdo jsou naši hlavní konkurenti Jaké mají oproti nám výhody Jaké konkurenční výhody máme my V čem budeme soutěžit vs. spolupracovat 120

121 Konkurenční prostředí Typ konkurenčního prostředí může předurčit naši konkurenční strategii Rozlišujeme několik typů: Monopol Jeden silný hráč na trhu Najít tzv. tržní mezeru (výklenek) Olygopol Několik málo silných hráčů na trhu Často existuje kartelová dohoda opět spíše hledat tržní mezeru Volná soutěž Mnoho hráčů na trhu Je možné se prosadit, pokud najdeme tzv. konkurenční výhodu Kooperativní konkurence Více hráčů na trhu, firmy však spolupracují Je možné se nejen prosadit, ale také sehrát klíčovou kooperační roli 121

122 Konkurenční síly - Porter 122

123 Shrnutí analýz - SWOT INTERNÍ ANALÝZA Strenghts Silné stránky Weaknesses Slabé stránky?????? EXTERNÍ ANALÝZA Opportunities Příležitosti Threats - Hrozby?????? 123

124 Návrhy realizace záměru Cíle záměru dle zásady SMART Harmonogram kroků k dosažení cílů 124

125 Kdo bude zákazníkem Určení a velikost cílových trhů Cílové skupiny zákazníků výčet + charakter Přiřazení produktů k jednotlivým skupinám Popis klíčových potřeb zákazníků Výčet klíčových hodnot pro zákazníka (obsažených v produktu / službách) 125

126 Definice trhu 126

127 Příjmový model Kdo je platícím zákazníkem? (nemusí být shodný s uživatelem produktu!) Jak dostanete hodnotu z vašeho produktu k zákazníkovi? Jaké jsou primární a podpůrné činnosti, kterými firma zabezpečí vytvoření a dopravení hodnoty pro zákazníka? Jakým způsobem dostanete od zákazníka peníze a v kterém kroku vaší činnosti? Je představa o příjmovém modelu v souladu se zákaznickými zvyklostmi? Jaká bude zhruba frekvence a rozložení objemu plateb? Jaké budou možnosti pro vytvoření a využití potenciálu návazných příjmů? Má váš podnikatelský záměr jako celek vůbec logiku podmiňující schopnost dosahovat zisku? 127

128 Výrobní strategie Jak zajistíte výrobu? Vyrábět sériově a kontinuálně nebo na zakázku? Co se bude zajišťovat interně a co outsourcingem? Jak zajistíte dodávky a další vstupy pro výrobu? Jak se bude kontrolovat kvalita? Jak a kdy budou řešeny další varianty produktu či produktové řady? Jak bude výroba řízena ve vztahu k objednávkám a distribuci? Jaké budou šarže výroby a jaký to bude mít vliv na řízení zásob a cash-flow? Výroba a prodej pod vlastní značkou nebo Private label? 128

129 Marketingová strategie Konkurenční strategie: Cost-leader ship Strategie úspor z rozsahu může ji využít spíš silný hráč na trhu pracující ve velkých objemech. Časté na komoditních trzích. Diferenciace Strategie odlišení vhodné pro inovační firmy, které se dokázaly silně vymezit vůči konkurentům Tržní mezery (výklenky) Využitelné, pokud se firmě podaří najít tzv. mikrosegmenty, tedy specializované cílové skupiny, jež mají specifické potřeby a konkurentům se je vzhledem k jejich množství nevyplatí obsluhovat (nebo je nenašli) příležitost pro malé firmy 129

130 Marketingová strategie Strategie průniku na trh: Sbírání smetany Vhodné pro firmy (i malé) s velmi hodnotným produktem; např. vzniklým na základě výzkumu a vývoje firma se zaměří na úzkou skupinu zákazníků, kteří jsou však schopni a ochotni platit za produkt vyšší cenu Penetrace trhu Finančně náročná strategie, která si žádá masivní propagaci a velmi silnou distribuci jde o zaplavení trhu výrobkem, často napříč různými cílovými skupinami, obvykle je nutné rychle snižovat cenu 130

131 Marketingová strategie Strategie marketingového mixu 5P: Product funkčnost, jakost, design, variantnost, balení Price cenotvorba, ceník, slevy, platební termíny, možnosti úvěrování Place distribuční cesty, dostupnost, lokality, zásobování Promotion komunikační mix (reklama, podpora prodeje, osobní propagace, PR) People personální zajištění osobního prodeje, služeb a reklamací, osobní styl a standardy 131

132 Obchodní strategie Přímý prodej vs. Distributorský prodej Cílení obchodních aktivit (spotřebitel, korporátní zákazník, distributor) Obchodní postupy a taktiky Organizace, plánování a kontrola obchodní činnosti Personální zabezpečení obchodu Jak získáme a budeme motivovat distributory 132

133 Eliminace rizik Identifikujeme možná rizika záměru (interní + externí) Určíme potenciální výskyt rizik Určíme potenciální dopad rizik Navrhneme způsob ošetření rizik (prevence / eliminace) 133

134 Eliminace rizik INTERNÍ RIZIKA Možný odchod klíčových zaměstnanců Vznik nedostatku hotovosti POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU malý malý Apod.... Apod.... EXTERNÍ RIZIKA Rychlý nástup nové konkurence Nezájem a nedůvěra zákazníků POTENCIÁLNÍ DOPAD malý velký PRAVDĚPOD. VÝSKYTU velký velký Apod.... Apod.... OPATŘENÍ K ELIMINACI - motivační plán (skupinový + individuální) - průběžný nábor nových pracovníků - zavedení a využívání nástrojů finančního řízení - nastavení procesu správy pohledávek - vytváření finančních rezerv OPATŘENÍ K ELIMINACI - zajištění právního monopolu = patentování - opatření k ochraně obchodního tajemství - masivní distribuce a rychlé zaujetí pozice na trhu - kvalitní reklamní kampaň a PR - aktivní účast na odborných konferencích - získání aliančních partnerů pro prodej - získání referenčních zákazníků před vstupem na širší trh 134

135 Finanční plány ZÁKLADEM: Předchozí finanční výsledky Propočet budoucích nákladů Propočet předpokládaných výnosů 135

136 Finanční plány PROPOČET BUDOUCÍCH NÁKLADŮ: Co vše budu potřebovat, abych mohl: Vyvíjet? Vyrábět? Distribuovat? Prodávat? Co už mám a co budu muset pořídit a jak? Kolik mě to bude stát a kdy budu co platit? Které náklady budou jednorázové (investiční) a které provozní? Jaké výdaje budou fixní a variabilní? 136

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚVOD DO PŘEDMĚTU SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI POJMY A PROBLEMATIKOU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 projekt mic akcelerátor získal 1. místo v soutěži dobrá rada nad zlato 2010, kterou každoročně vyhlašuje národní vzdělávací fond. MIC Akcelerátor 2.0. co je to?

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více