Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, Ţelezný Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod"

Transkript

1 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 Pelechovská 800, Ţelezný Brod

2 Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami. Všechny třídy 1. stupně jsou barevně vymalovány, je v nich koberec a třídy ročníku mají výškově stavitelný nábytek. Sociální zařízení byla přestavěna před třemi roky, nově jsou vymalovány chodby a některé odborné učebny. V létě prošla kompletní rekonstrukcí také naše tělocvična.

3 Ve výuce volíme různé metody tak, aby učení bylo efektivní a bavilo děti i učitele. Kromě moderních technologií a pomůcek vyuţíváme mezipředmětové vztahy, zkušenost dětí, zapojujeme všechny smysly, učíme se proţitkem. Ke kvalitnímu učení je zapotřebí zejména smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku, vlastní aktivita dětí, spolupráce a pohoda.

4 Při učení vyuţíváme kooperativní učení: děti pracují v malých skupinkách, mají rozdělené pracovní role, komunikují, učí se zodpovědnosti za vlastní práci, sami hodnotí práci svou i práci druhých. Upřednostňujeme spolupráci před soutěţením, hodnotíme individuální pokrok kaţdého dítěte místo srovnávání všech dětí ve třídě.

5 Uvědomujeme si význam bezpečného klimatu ve škole. Kdo se bojí, musí na to stále myslet a nemůţe se soustředit na učení. Ve škole tráví děti podstatnou část svého ţivota, proto je důleţité, aby se zde cítily v pohodě. S dětmi spíme ve škole, jezdíme na vícedenní výlety a pobyty, uspořádali jsme 3 adaptační pobyty na začátku školního roku. Věnujeme se vzájemnému poznávání a práci se vztahy. Všichni učitelé prošli intenzivním výcvikem v prevenci a řešení šikany programem Minimalizace šikany. Všechny třídy mají sestavena svá třídní pravidla, se kterými se dále pracuje.

6 Rozvíjíme talent kaţdého dítěte nabízíme jiţ od 1. ročníku krouţek počítačů, angličtiny, výtvarné výchovy a sportovních her. Učit se o světě pouze ze školních lavic by nešlo, proto podnikáme celou řadu exkurzí, výletů, besed a akcí mimo školu. Hned od první třídy vedeme děti k péči o ţivotní prostředí na celé škole třídíme odpad a škola je sběrným místem téměř všech druhotných surovin. Praktické poznávání přírody jsme jiţ třikrát realizovali na škole v přírodě.

7 Abychom maximálně rozvíjeli potenciál kaţdého našeho ţáka, poskytujeme na 2. stupni pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Ţáci si sami volí, zda chtějí dále rozvíjet své studijní předpoklady (cvičení a semináře z českého jazyka, matematiky, angličtiny, ruština a němčina, informatika), zaměří se přírodovědně (ekologická výchova, přírodopisné praktikum, seminář zeměpisu), sportovně (sportovní hry, florbal), či manuálně (technické činnosti). Pořádáme mnoţství exkurzí a kurzů (přírodovědně-zeměpisný kurz, lyţařský kurz, branný kurz, zájezd do Anglie, výjezdy do center ekologické výchovy, návštěvy divadel).

8 Důleţitá je pro nás spolupráce s rodiči našich ţáků setkáváme se společně při řadě neformálních akcí, jako jsou například Školička, Předvánoční ekoodpoledne, Velikonoční jarmareček, tvořivé dílny, Kavárna pro maminky, Den otevřených dveří aj.

9 Chceme, aby přechod do základní školy proběhl v co největší pohodě. Při Pohádkovém zápise prvňáčků pomáhají starší spoluţáci tak, aby to byl pro děti především hezký záţitek. V jarních měsících je pro budoucí prvňáčky připravena Školička pro předškoláčky, několik setkání, během nichţ se děti seznámí s prostředím školy, svou budoucí paní učitelkou a procvičí si dovednosti, které potřebují k úspěšnému zahájení učení.

10 Školní druţina pořádá celou řadu oblíbených akcí a pravidelné výlety. Je vybavena moderním nábytkem a hračkami, děti jsou zde spokojené.

11 Co nabízíme? záleţí nám na tom, aby se děti ve škole cítily dobře a aby je učení bavilo vytváříme ve škole bezpečné klima a věnujeme se rozvíjení dobrých vztahů mezi ţáky, učíme děti spolupracovat vycházíme z principu, ţe kaţdé dítě je v něčem dobré, a proto má v naší škole právo zaţít úspěch nabízíme krouţek počítačů, angličtiny, výtvarné výchovy a sportovních her jiţ od 1. třídy, na druhém stupni ţáci volí z pestré palety volitelných a nepovinných předmětů, čímţ umoţňujeme kaţdému ţáku maximální rozvoj malý počet dětí ve třídách nám umoţňuje individuální přístup, naši ţáci nejsou pro nás anonymní poloţky v třídních výkazech, všichni se vzájemně známe učitelé naší školy se dále vzdělávají v moderních metodách výuky a práce se ţáky těší nás setkávat se s našimi ţáky a rodiči při neformálních akcích, umíme se bavit a hrát si péče o ţivotní prostředí patří k našim prioritám. V celé škole třídíme odpad, spolupracujeme s centry ekologické výchovy a jsme zapojeni do celé řady ekologických projektů jsme Školou v pohybu pracujeme na sobě a stále se zlepšujeme se v oblastech výuky i managementu jsme absolventy projektu Minimalizace šikany umíme šikanu řešit a především jí účinně předcházet

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní charakteristika školy... 4 2.1 Podmínky školy... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, skola@zspelechovska.cz www.zspelechovska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 zpracovali:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram

Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram Obsah Strategie rozvoje školy 2013-2017, Základní škola Bohutín, okres Příbram...1 Strategie rozvoje školy...2 Vize:...2 Motto:...3 Plán rozvoje školy 2013-2017...4 I. Pohoda prostředí...4 1)Kultivace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program Číslo dokumentu: 01.38 01092015 Platnost: 01.09.2015 Účinnost: 01.09.2015 Zodpovídá: Mgr. Blanka Klossová Počet stran: 234

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Obsah Obsah 2 Charakteristika školy.3 Podmínky pro výuku.....3 Schválená vzdělávací koncepce....4 Počty ţáků ve škole... 4 Počty dětí do

Více

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10

Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10 Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10 Školní vzdělávací program školní druţiny Školní družina, bezpečný přístav spokojeného dítěte RNDr.Josef Novák ředitel školy Alena Pleskačová vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2014 do srpna 2017 Mateřská škola,brno, Herčíkova 21 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno V pohodě a radosti

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV 2 ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP Základní školy a Mateřské školy Pohořelice 2013/2014 - Kopie HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více