choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth"

Transkript

1 cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova Sami choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth (C-M-T), akromegalie, epidermolysis bullosa, mnohočetný myelom, Huntingtonova choroba, Pompeho choroba, osteogenesis imperfecta, gastrointestinální stromální tumor, Marfanův syndrom, spinální svalová dystrofie (SMA), Crohnova nemoc, ulcerózní 2012 kolitida, Fabryho choroba, muskulární dystrofie, muskulární dystrofie Duchenne/Becker (DMD/BMD), lymfom, Tarlovova cysta, syndrom krátkého střeva, neuroendokrinní nádory, syndrom fragilního X chromosomu, Angelmanův syndrom, Rettův syndrom, tyrosinémie, amyotropická laterální skleróza, mukopolysacharidóza (MPS), Turnerův syndrom, achondroplázie a další způsobující malý vzrůst, jsme hemofilie, Touretteův syndrom, cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth (C-M-T), akromegalie, epidermolysis bullosa, mnohočetný myelom, Huntingtonova choroba, Pompeho choroba, osteogenesis imperfecta, gastrointestinální stromální tumor, Marfanův syndrom, spinální svalová dystrofie (SMA), Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, Fabryho choroba, muskulární dystrofie, muskulární dystrofie Duchenne/Becker (DMD/BMD), lymfom, Tarlovova cysta, syndrom krátkého střeva, neuroendokrinní nádory, syndrom vzácní, fragilního X chromosomu, Angelmanův syndrom, Rettův syndrom, tyrosinémie, amyotropická laterální skleróza, mukopolysacharidóza (MPS), Turnerův syndrom, achondroplázie a další způsobující malý vzrůst, hemofilie, Touretteův syndrom, cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth (C-M-T), akromegalie, epidermolysis bullosa, mnohočetný myelom, Huntingtonova choroba, Pompeho choroba, osteogenesis imperfecta, gastrointestinální stromální tumor, Marfanův syndrom, spinální svalová dystrofie spolu (SMA), Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, Fabryho choroba, muskulární dystrofie, muskulární dystrofie Duchenne/Becker (DMD/BMD), lymfom, Tarlovova cysta, syndrom krátkého střeva, neuroendokrinní nádory, syndrom fragilního X chromosomu, Angelmanův syndrom, Rettův syndrom, tyrosinémie, amyotropická laterální skleróza, mukopolysacharidóza (MPS), Turnerův syndrom, achondroplázie a další způsobující malý vzrůst, hemofilie, Touretteův syndrom, cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie- Tooth (C-M-T), jsme akromegalie, epidermolysis bullosa, mnohočetný myelom, Huntingtonova choroba, Pompeho choroba, osteogenesis imperfecta, gastrointestinální stromální tumor, Marfanův syndrom, spinální svalová dystrofie (SMA), Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, Fabryho choroba, muskulární dystrofie, muskulární dystrofie Duchenne/Becker (DMD/BMD), lymfom, Tarlovova cysta, syndrom krátkého střeva, neuroendokrinní nádory, syndrom fragilního X chromosomu, Angelmanův syndrom, Rettův syndrom, tyrosinémie, amyotropická laterální skleróza, mukopolysacharidóza (MPS), Turnerův syndrom, achondroplázie a další způsobující malý vzrůst, hemofilie, Touretteův syndrom, cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův silní...! syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth (C-M-T), akromegalie, epidermolysis bullosa, mnohočetný myelom, Huntingtonova choroba, Pompeho choroba, osteogenesis imperfecta, gastrointestinální stromální tumor, Marfanův syndrom, spinální svalová dystrofie (SMA), Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, Fabryho choroba, muskulární dystrofie, muskulární dystrofie Duchenne/Becker (DMD/BMD), lymfom, Tarlovova cysta, syndrom krátkého střeva, neuroendokrinní nádory, syndrom fragilního X chromosomu, Angelmanův syndrom, Rettův syndrom, tyrosinémie, amyotropická laterální skleróza, mukopolysacharidóza (MPS), Turnerův syndrom Newsletter ke Dni vzácných

2 2editorial obsah Vážení a milí čtenáři, t é m a t e m t o h o t o newsletteru jsou lidé se vzácným m. Ve středu 29. února oslavíme již popáté mezinárodní Den vzácných, který vyhlašuje Eurordis. Vzácná jsou pro většinu lidí stále velkou neznámou, proto si myslím, že je třeba o nich mluvit, a to nejen v našich rodinách a pacientských sdruženích, ale také směrem k široké veřejnosti. V době, kdy se šetří snad všude, je důležité zdůraznit, že jde velmi často o vrozená, která jsme si nezpůsobili sami a s nimiž nemůžeme sami nic dělat. Ano, léčba vzácných je nákladná, ale pouze díky ní můžeme my šťastnější žít plnohodnotný, nebo alespoň výrazně lepší život. Říkám šťastnější, protože na většinu vzácných zatím není lék. Je těžké vylíčit utrpení pacientů i jejich blízkých, kteří jsou nuceni bezbranně čelit těmto nemocem a zhoršování zdravotního stavu a mít stále na mysli nezadržitelně se přibližující konec. Přáli bychom si snad všichni, aby i tito lidé měli svůj lék, a spolu s tím můžeme považovat za zázrak, že alespoň někteří z nás se léku dočkali, někdy v hodině dvanácté, někdy i o trochu později, ale přece. Myšlenka podpory vývoje léků na vzácná byla vyslyšena v 80. letech 20. stol. v USA. Od té doby se farmaceutické firmy na základě vytvoření zvláštního přístupu pro vzácná začaly zabývat také vývojem těchto léků, které pro ně z důvodu malého počtu pacientů nikdy nebyly a v určitém smyslu nikdy nebudou příliš zajímavé. Všechno, co bylo pro nás, pacienty se vzácným m vytvořeno a dosaženo, je možné pouze díky obecné lidské solidaritě posvěcené rozhodnutími Úroveň péče o pacienty se vzácnými nemocemi je vizitkou celé společnosti rozhovor s MUDr. Kateřinou Kubáčkovou 3 jednotlivých států a mezinárodních organizací. Jsme vděčni všem těm lidem, kteří řekli něco jako pojďme pomoci i těmto pacientům, jejichž nemoci jsou vzácné a velmi vzácné, protože neviditelná ruka trhu by nás nechala zemřít. Žijeme jen proto, že mnozí velkoryse souhlasili s tím, abychom i my měli šanci žít životem zdravých lidí, i když naše nemoc trvá. To, že je nás málo, je obecně naší nevýhodou, protože nejsme moc zajímavá skupina z hlediska byznysu, na druhou stranu je to však i výhoda: i když je naše léčba nákladná, v celkovém zdravotnickém rozpočtu představujeme vzhledem ke vzácnosti svých nemocí jen velmi malou položku. Sami nikoho neohrožujeme, nejsme nakažliví a doufáme v současnou i budoucí solidaritu Vás všech. Někomu z nás našli vzácné v dětství, někomu v dospělém, či dokonce velmi pokročilém věku. Není pro nás vůbec snadné být lidmi tímto způsobem vzácnými, ale možnost volby nám byla odepřena. Tím spíše doufáme, že pokud Vy sami budete mít někdy možnost volby v náš prospěch či neprospěch, rozhodnete se správně. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám mnoho zdraví a radosti! Kateřina Uhlíková předsedkyně sdružení META, sdružení pacientů se střádavými mi, o. s. Žádná nemoc není tak vzácná, aby si nezasloužila pozornost. To je heslo Orphanetu 6 Potřebujeme, aby náš hlas bylo slyšet rozhovor s Maryze Schoneveld van der Linde 8 Pacienti jsou si v rámci solidárního systému zdravotního pojištění rovni. Vzácná diagnóza nesmí být handicap pohledem právníka JUDr. Petra Šustka, Ph.D únor byl vyhlášen Světovým dnem vzácných přinášíme nezkrácený přepis rozhlasového pořadu Studia STOP 11

3 Úroveň péče o pacienty se vzácnými nemocemi je vizitkou celé společnosti MUDr. Kateřina Kubáčková, odbornice na léčbu vzácných nádorů, poskytla interview pro tento newsletter na svém pracovišti Radioterapeuticko-onkologickém oddělení FN v Motole. Přiblížila, jaká je úroveň léčby vzácných v České republice, kam se podle ní bude vývoj dále ubírat, či jak vnímá roli pacienta v celém zdravotnickém systému. Můžete prosím přiblížit, co bylo impulzem pro zahájení vývoje léků pro vzácné nemoci v Evropě přibližně na přelomu tisíciletí? Dlouhá léta stály stranou zájmu farmaceutických firem, protože se jejich vývoj kvůli nízkému počtu pacientů nevyplácel Evropa se do značné míry inspirovala přístupem ve Spojených státech. Tam již dříve existovala legislativa týkající se léků pro vzácná takzvaných orphan drugs. Tamější situaci poznala skupina pacientů se vzácnými nemocemi z Evropy, kteří pro sebe hledali léčbu v amerických léčebných centrech. Oni byli spiritus movens, hybná síla, jež uvedla události do pohybu i na evropském kontinentu, a založili asociaci pacientů a jejich organizací EURORDIS. Je skutečně pozoruhodné, že proces uvedli do chodu sami pacienti (hlavně z Francie a Británie) a jejich blízcí, kteří se obraceli na poslance Evropského parlamentu. Jím patří poděkování za úspěch evropské politiky na poli vzácných. Jak jsou tedy pravidla pro léčiva pro vzácné nemoci v Evropě nastavena? Prvním legislativním aktem bylo Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro o vzácná, které uložilo Evropské lékové agentuře zřídit Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná. Jak jsem zmínila, evropský model vychází z amerického, třebaže americký lékový úřad (FDA) má mírně odlišná kritéria pro designací léků pro vzácná než EMA. Oba systémy obsahují pobídky pro farmaceutické firmy, které jsou tak více motivovány jinak nerentabilní lék pro malý počet pacientů vyvíjet. Pobídky mají podobu snížení či odpuštění poplatků při v procesu žádání o registraci nebo odpuštění poplatků za pomoc při přípravě protokolu vývoje léku což jsou doporučení, jak výzkum vést, aby bylo možno lék registrovat. Malým a středním podnikům, vědeckým laboratořím či vědcům z akademického prostředí EMA poskytuje další pomoc při vývoji těchto léků.. V některých státech Evropského společenství mají orphan drugs přednostní postavení co se týče rychlosti získání úhrady a dostupnosti pro pacienty. A je něco, v čem se americký a evropský přístup liší? Pokud v Evropské unii je již registrovaný jiný lék pro stejnou indikaci, musí nový přípravek prokázat klinickou nadřazenost ve smyslu bezpečnosti, účinnosti či přínosu pro pacienta. Například, že je možné jej aplikovat jen jednou týdně namísto třikrát týdně. To americký systém nezná. Tam může být pro stejnou diagnózu třeba pět léků. Lék, který je registrován jako orphan drug má v Evropě desetiletou exkluzivitu na trhu. Co se děje od okamžiku, kdy je lék schválený? Tyto léky mají centralizovanou registraci jakmile je EMA schválí, jsou fyzicky dostupné ve všech státech EU. Ovšem faktická dostupnost je něco jiného. Otázka ceny a úhrady je záležitostí každého členského státu. A národní strategie k orphanům není vůbec jednotná. Zdravotní politika je záležitostí každého členského státu. 3

4 Jaká je situace co do faktické dostupnosti léků v České republice? Mají orphan drugs přednost při zařazování do systému úhrad? Bohužel nemají. Pojišťovny vůbec neberou úvahu, že se jedná o přípravek pro léčbu či diagnostiku vzácného. Ani v novele zákona 48/1997 nejsou tyto léky zmíněny, hovoří se tam pouze o inovativních lécích. Většina orphanů do této kategorie spadá, ale ne všechny. Novela neusnadňuje přístup orphanů k pacientům. Požadovat analýzu nákladové efektivity a účinnosti pro takovouto malou populaci pacientů je neefektivní. Tady nelze klást na klinický vývoj či robustnost dat ze studií či registrů stejné nároky, jako třeba na léky proti vysokému tlaku či diabetu II. typu. V případě chybění úhrady či ceny můžeme využít takzvaného paragrafu 16 a požádat pojišťovnu o výjimečné uhrazení léku v případě, že jiný preparát na danou nemoc není vůbec dostupný. Což je u orphanů zcela zřejmé. Co a jak by se mělo změnit? Jsem přesvědčena, že jsme na dobré cestě. Připravuje se vznik center pro vzácná, která by měla být nerespektována i plátci zdravotními pojišťovnami. Zároveň budou pro pacienty zárukou, že na pracovišti mají lékaři s léčbou jejich nemoci zkušenosti. Připravují se centra pro cystickou fibrózu, pro bulózní epidermolýzu (známou jako nemoc motýlích křídel, pozn. red.) v Brně anebo pro dědičná metabolická ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově. Tato pracoviště již fakticky jako centra fungují. Budou zastřešovat léčbu pro celou republiku.vzniknou též centra pro léčbu cystické fibrózy. Důraz v centrech je kladen na mezioborový přístup, zajišťující diagnostiku, léčbu i následnou péči, rehabilitaci. Připravuje se vznik evropské referenční sítě center pro vzácná Jak pacienti, tak experti by měli možnost migrovat v případě vzácných chorob je zjevné, že v žádné zemi nemohou být centra pro léčbu všech vzácných diagnóz. Již nyní členské státy vhodná centra identifikují, a do roku 2014 pro ně mají být vytvořená a schválená kritéria. Laťka by měla být v tomto případě výše, nestačí diagnostika a léčba, ale nutný bude i výzkum, mezinárodní spolupráce, spolupráce s pacientskými organizacemi. Zmínila jste, že přístup k úhradám by měl být jiný. Jakým způsobem? Myslím, že v současné době nemáme optimální řešení. Je to zásadní problematika lékové politiky státu a rovného přístupu pacientů i se vzácnými mi k léčbě. Dostupnost léků je i jedním ze zásadních bodů jednání mezirezortní pracovní skupiny pro vzácná, jejímž úkolem je navrhnout národní akční plán pro vzácné nemoci. Mezi členy této skupiny jsou i zástupci plátců, což považuji za základ možného úspěchu v této problematice. Paradox vzácných : jsou vzácná a je jich hodně v Evropě se za vzácnou nemoc považuje taková, která se vyskytuje nanejvýš u 1 ze 2000 lidí většina těchto chorob však má prevalenci ještě výrazně nižší vzácných chorob je okolo 8 tisíc, stále jsou rozpoznávány další ačkoliv je výskyt každé jednotlivé choroby nízký, diagnóz je tolik, že se vzácné nemoci ve výsledku týkají nezanedbatelné části populace vůbec nejvzácnější popsanou chorobou je deficit ribózo-5-fosfát izomerázy; tato nemoc byla dosud popsána u jediného člověka na světě osm z deseti vzácných nemocí má genetické příčiny; jiné může spustit infekce, vystavení alergenům, chemikáliím či záření. Podstatou jiných jsou degenerativní změny. Patří sem vzácné typy rakoviny. Mnoho pacientů se vzácnou nemocí umírá již v raném dětství. Třetina se nedožije ani pěti let, další umírají v mládí. Pro většinu vzácných chorob zatím není léčba. Existující léky se nazývají orphan drugs, orphans ( léky-sirotci ) podle orphan diseases ( nemoci-sirotci ). 4

5 Znamená pro vývoj orphan drugs záměr zavést hodnocení přínosu léků třeba podle roků života v plné kvalitě (QALY), které pacientovi přinesou? Domnívám se, že to není vhodný přístup pro hodnocení orphanů. V Evropě se ještě hledá. Ale zcela určitě nelze aplikovat metodiku nákladové efektivity pro léky na běžně se vyskytující a i na oprhany. Jedno je jisté: to, jakým způsobem se staráme o pacienty se vzácnými nemocemi je obrázkem vyspělosti společnosti. Jak vidíte situaci pacientů v České republice ve srovnání s těmi v západoevropských zemích? A jaké máme největší nedostatky? Za lékaře zaměřené na vzácná nádorová mohu říci, že jsou na tom poměrně dobře. Například v porovnání s Velkou Británií anebo státy jižní Evropy je dostupnost léků dokonce vyšší. Problémem je obecně pozdní diagnostika. Pacienti k nám často přicházejí až v pozdním stádiu. Bohužel i ti mladší, kteří sice měli příznaky třeba několik měsíců, ale vzhledem k jejich věku na rakovinu nikdo nepomyslel. I to patří k úkolům pro národní strategii zvýšit povědomí o vzácných chorobách mezi lékaři i u laické veřejnosti. Co dohánět máme v procesu posilování vlivu pacientských organizací. V západní Evropě jsou velmi vlivnou skupinou, která může řadu věcí prosadit. Je zapotřebí, aby měli silnou, jednotnou platformu, o které bude slyšet. Pacienti jsou pro nás partneři. Máme přece spolu úžasný cíl maximální snahu o navrácení zdraví. MUDr. Kateřina Kubáčková působí na Radioterapeuticko-onkologickém oddělení FN v Motole. Je uznávanou onkoložkou a členkou České kooperativní lymfomové skupiny, což je sdružení lékařů zabývajících se léčbou vzácných krevních nádorů. Je též členkou pracovní skupiny pro vzácné nádory měkkých částí a kostí Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC). V letech 2004 až 2010 byla českou zástupkyní ve Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná (COMP) Evropské lékové agentury (EMA). Zasedá společně s profesorem Milanem Mackem v Evropském výboru expertů pro vzácné choroby (EUCERD) zřízeném Evropskou komisí, a také v Meziresortní pracovní skupině pro vzácná při Ministerstvu zdravotnictví. Vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tak vypadá pacientská solidarita Rok 2012 je v Evropě v oblasti vzácných nemocí vyhlášen za Rok solidarity. Ovšem nejde zdaleka jen o solidaritu většinové společnosti s pacienty. Ti se totiž obracejí i k sobě samým s poselstvím: podržte se a pomozte si navzájem! Hodně nás čelí stejným problémům nepochopení okolí, uvržení do sociální izolace. Pojďme s tím sami něco udělat! Nejvýraznějším krokem může být přihlášení do pacientského sdružení pro danou diagnózu, pokud existuje, případně do zastřešující pacientské organizace. Pacient se tak setká s lidmi, kteří překonávají velmi podobné překážky. Otevře se mu cesta ke sdílení zkušeností a tipů, například ohledně sociálního zabezpečení, výživy, praktických aspektů života s nemocí. Možná ve sdružení čekají i budoucí přátelé Na stránkách organizace EURORDIS visí výzva k šíření informací v médiích, rozdávání informačních letáčků, organizaci setkání a společenských událostí a podobně. Představitelé pacientských organizací jsou také vyzváni, aby na sebe upozornili politické představitele prostřednictvím dopisů, případně se s politiky i setkávali. Silná organizace může usilovat o získání grantů a financí z dalších zdrojů, a poté například provozovat stálou informační linku. Možností je celá řada. Přidáte se? 5

6 Žádná nemoc není tak vzácná, aby si nezasloužila pozornost. To je heslo Orphanetu Orphanet (www.orpha.net) je portál zaměřený na problematiku vzácných. Jeho základem jsou různé databáze přehledy vzácných chorob, odborníků a pracovišť specializovaných na léčbu, probíhajících studií a klinických testů či seznamy pacientských organizací v jednotlivých zemích. Slouží lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům při jejich práci (diagnostika i léčba), a dále pacientům a jejich blízkým k získávání užitečných praktických informací například o zjištěných lékových kontraindikacích. Obsah je dostupný především v šesti jazycích: angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a portugalštině, přičemž nejširší je sekce francouzskojazyčná. Některé stránky jsou i česky. Kdo za projektem stojí Projekt Orphanet spravuje a koordinuje Francouzský národní institut pro zdravotnický a medicínský výzkum (INSERM). Spolupracuje s ním na tom i Evropská komise. Do aktivit kolem Orphanetu se zapojuje široká paleta dalších partnerů: univerzity, agentury, neziskové organizace (nadace, asociace), zdravotnická zařízení, výzkumná centra nebo farmaceutické firmy. Na národní úrovni se přidávají též vládní agentury či ministerstva. Národní týmy jsou odpovědné za sběr dat o specializovaných klinických službách, laboratořích, probíhajících výzkumných projektech a pacientských organizacích v dané zemi. Týmy všech zemí dodržují stejnou úmluvu o kvalitě. Poskytované služby Mezi volně přístupné služby patří: 1. Soupis a klasifikace vzácných vycházející z odborných publikací předních expertů. 2. Encyklopedie vzácných v angličtině a francouzštině, postupně překládaná i do dalších jazyků. 3. Soupis léčivých přípravků pro vzácná, od jejich označení jako takzvaných 6 orphan drugs Evropskou lékovou agenturou EMA (European Medicines Agency) až po vstup na trh. 4. Pro jednotlivé zapojené země je zde adresář specializovaných klinik, laboratoří, probíhajících výzkumných projektů, klinických studií, pacientských organizací 5. Nástroj pomáhající určit diagnózu podle příznaků a symptomů. 6. Encyklopedie doporučení a doporučených postupů pro neodkladné stavy a anestézii. 7. OrphaNews v elektronické podobě vydávaný přehled událostí z oblasti vzácných, jak o nových vědeckých poznatcích, tak o pokroku v jednotlivých zemích. Vychází jednou za dva měsíce v angličtině a francouzštině. Texty (typicky knihovna popisující jednotlivé vzácné choroby) jsou založené na článcích z odborného tisku a revidované dalšími odborníky. Orphanet dodržuje dataci zveřejněných článků. Odborníci čerpající z webu tak mohou vzít v úvahu, zda se poznání určité nemoci neposunulo od času publikace dále. Jak na to Na tomto místě jako příklad využití Orphanetu stručně popíšeme jeden z dostupných nástrojů. Hodit se může třeba rodičům, kteří mají podezření, že s jejich dítětem není něco v pořádku a mohlo by trpět vzácnou nemocí. Zcela vlevo na liště na úvodní stránce je sekce Vzácné choroby (Rare diseases), po klepnutí na ni se v nabídce objeví podsekce Hledat podle znamení (Search by sign). Nyní je možné zadat do kolonek příznaky, které se u dítěte projevují. Výběr usnadní encyklopedie příznaků tezaurus. V ní jsou uvedeny specifické symptomy rozčleněné podle okruhů (po klepnutí na znak + u příslušného okruhu se objeví nabídka jednotlivých symptomů). Příznaků lze vybrat až pět, a po potvrzení výběru aplikace nabídne seznam vzácných nemocí, u nichž se mohou vyskytovat. Potom lze kontaktovat odborníka, který danou nemoc léčí a diagnózu potvrdit nebo vyvrátit.

7 7

8 Potřebujeme, aby náš hlas bylo slyšet Rozhovor s Maryze Schoneveld van der Linde V současné době se šetří ve všech oblastech. Z toho vyplývají také úvahy o šetření v oblasti výdajů na léčbu, zvláště pak výdajů na nákladnou léčbu vzácných. Jaká je situace u Vás v Nizozemsku? V této chvíli je v Nizozemsku léčba vzácných plně hrazena. Naše vláda nyní provádí studii účinnosti této léčby, aby zjistila, zda je efektivní. Provedení této studie vyplývá ze schválení uděleného Evropskou lékovou agenturou (EMA). Studie dosud probíhá a zatím nedošlo k žádné změně. Pokud některý pacient neobdržel léčbu, může to být tím, že je v dobrém stavu a dohodl se s lékařem, že je možné s léčbou ještě počkat. Došlo ve Vaší zemi ke znatelnému zhoršení dostupnosti léčby? Pokud ano, jak se tomu bráníte? V současné době nevidím v naší zemi žádný problém ohledně dostupnosti léčby. Několik pacientských organizací aktivních v oblasti vzácných se účastní přípravy nového systému úhrad léků pro vzácná v Nizozemsku, ale v této době dostává svůj lék každý pacient se schválenou léčbou vzácného. Máte pocit, že by se situace pacientů se vzácným m v Evropě mohla v blízké době zhoršit? 8 A n o, vzhledem k omezování rozpočtu v souv i s l o s t i s aktuální ekonomickou situací by se zhoršit mohla. Finanční prostředky se musejí rozdělovat mezi mnoho lidí a to znamená, že by nákladná léčba mohla být ohrožena. Situace lidí se vzácným m se může zhoršit na základě prostého faktu, že jsme relativně malou skupinou, a můžeme být proto snadnou kořistí při osekávání rozpočtu. Pro vládní úředníky je mnohem snazší zastavit léčbu malé skupiny lidí, kteří nemají silný hlas, než některé velké skupině pacientů, která může křičet mnohem hlasitěji. Je třeba zdůraznit, že všichni pacienti, ať už trpí vzácným, nebo běžným m, by měli mít právo na dobrou péči a léčbu. To je lidské právo platné pro nás pro všechny. Jaké pacientské strategie považujete v této době za nejvhodnější? Je prozíravé informovat nyní o vzácných ch širokou veřejnost a rozšiřovat povědomí o těchto nemocech? Myslím si, že je důležité informovat o vzácných ch nejen veřejnost, ale také politiky, úřady a další zainteresované strany. Povědomí a znalost faktů o tomto typu je nezbytná bez ohledu na to, v jaké době žijeme. Bez existence povědomí o vzácných ch je téměř jisté, že budou přehlížena nebo považována za méně důležitá. Co podle Vás spojuje holandské a české pacienty se vzácným m? Holandské a české pacienty se vzácným m samozřejmě spojuje jejich nemoc, se svou unikátností, výzvami a problémy, kterým musíme čelit tváří v tvář. V obou našich zemích se potýkáme se stejnými problémy, jako je nepříznivá ekonomická situace a nedostatek povědomí o našich ch. Jsme také součástí téže Evropské unie, takže spadáme pod stejnou legislativu. V každém případě bychom však měli být jako pacienti spojeni v úsilí o dosažení dobré léčby a dobré péče a spolupracovat na sdílení informací na mezinárodní úrovni, např. při vytváření registrů a podobně.

9 Chtěli bychom v naší zemi založit národní asociaci pro vzácná. Co byste Vy sama chtěla vzkázat těm, kteří se na zakládání této asociace podílejí? Ráda bych řekla, že je opravdu velmi důležité být proaktivní v oblasti zdravotní politiky a mít přehled o aktuálním politickém dění. Znát lidi, kteří o vás rozhodují, konkrétní osoby, které mají rozhodující vliv při vytváření zdravotní politiky. Spolupracovat s dalšími organizacemi ve vaší zemi i mimo ni. Dívat se za svůj vlastní horizont, protože svět vzácných je malý. Co se stane v jedné zemi, může následně ovlivnit situaci jinde. Hledat pozitivní zkušenosti a úspěchy v jiných zemích a snažit se je aplikovat i u vás. Neustále se ujišťovat, že je vás slyšet, protože my, lidé se vzácným m, nutně potřebujeme hlas, který je slyšet a který je dostatečně účinný. Maryze Schoneveld van der Linde, MA., se narodila s Pompeho chorobou, vzácnou neuromuskulární poruchou. Dlouhodobě bojuje za práva pacientů se vzácným m po celém světě. Jako kulturní antropoložka se zajímá o způsob života lidí v různých zemích a s mimořádnou citlivostí vnímá specifické problémy třeba i jednotlivých pacientů se vzácným m. V loňském roce obdržela v Nizozemsku ocenění Rare Disease Angel Award. Pacienti jsou si v rámci solidárního systému zdravotního pojištění rovni. Vzácná diagnóza nesmí být handicap pohled právníka JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát Vzácná jsou komplexní, obvykle dědičná s velmi nízkým výskytem v populaci. Pro většinu neexistuje účinná kauzální léčba, vhodná péče však dokáže prodloužit délku života a zlepšit jeho kvalitu. Pacienti se potýkají s řadou potíží: pozdní či chybná diagnostika, omezený výběr léků pro léčbu, nedostatečné povědomí o těchto chorobách u odborné a laické veřejnosti. Evropská unie i jednotlivé členské země se proto snaží činit kroky, které jejich situaci zlepší. Česká republiky k tomu přijala jako svůj základní dokument Národní strategii pro vzácná na léta , zaměřenou na řešení klíčových problémů včasnou diagnostiku a dostupnost adekvátní léčby vzácných, koordinaci a centralizaci efektivní péče o pacienty s takovým m, zlepšení vzdělávání i informovanosti odborné a laické veřejnosti, širší zapojení pacientských organizací, a konečně i zlepšení identifikace vzácných. K šíření informací má sloužit i portál Základem toho, co se má v péči o pacienty se vzácným m změnit a zlepšit, je jejich právo na rovný přístup ke zdravotním službám, na kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Pacienti a pojištěnci jsou si přece ve svých právech na hrazené zdravotní služby v solidárním systému zdravotního pojištění rovni. Jejich na druhou stranu právě proto, jak jsou vzácná, vyžadují i v otázkách financování zvláštní přístup a hledání dalších zdrojů a motivací. Příkladem uceleného přístupu je úprava problematiky léčiv k léčbě vzácných na úrovni celoevropské i národní. Evropský parlament a Rada vymezily léčivý přípravek pro léčbu vzácného jako přípravek určený pro diagnostiku, prevenci nebo léčení takového, nebo život ohrožujícího, závažně invalidizujícího nebo závažného a chronického, pokud je pravděpodobné, že uvedení takového léčivého přípravku na trh není možné bez veřejných finančních pobídek, protože by se prostě jinak nevyplatilo do jeho vývoje investovat. Pokud jde o nový přípravek vedle již užívaného, pak je podmínkou i to, že přinese významný užitek těm, kdo jsou konkrétním m postiženi. V rámci pobídek se v těchto případech poskytuje poradenství k registraci, k provádění zkoušek a hodnocení přípravku, snižují se nebo zcela odpouštějí poplatky běžně spojené s registrací léčiv, přípravku je zajištěna desetiletá exkluzivita na trhu, finanční podpora výzkumu a vývoji a podobně. Pokud jde o léčení pacientů se vzácným m, lze znovu zdůraznit, že tito pacienti 9

10 mají stejné právo na potřebnou léčbu jako pacienti s nemocemi, které jsou v populaci zastoupeny zcela běžně; zákon o veřejném zdravotním pojištění také péči o pacienty se vzácným m nikterak neodlišuje od péče o pacienty ostatní. Je ale zřejmé, že dostupnost péče pro tyto pacienty a pojištěnce je přímo závislá na možnostech systému veřejného zdravotního pojištění, resp. na tom, zda, jak rychle a v jakém objemu nalezne tento systém vnitřní úspory, které mu umožní rostoucí náklady na léčení vzácných uhradit. Počet léčiv pro vzácná roste (ze 14 v roce 2000 na 867 v roce 2011), roste počet nově klasifikovaných diagnóz, zlepšuje se diagnostika i prevence. S tím roste počet pacientů a prodlužuje se doba jejich léčení. Pro pacienty jsou dostupná registrovaná léčiva, ale v rámci specifických léčebných programů i léčiva neregistrovaná. Umožňuje se krátkodobá úhrada vysoce inovativních přípravků, u nichž není dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo klinických výsledcích jejich užívání, dokládají-li dostupné údaje léčebný přínos. Systém veřejného zdravotního pojištění se ze všech těchto důvodů snaží koncentrovat podávání léčiv pro léčení vzácných do vybraných zdravotnických zařízení. To vede ke specializaci odborníků-lékařů, prohlubování spolupráce s odbornými společnostmi a zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Mělo by to také přinášet více informací pro pacienty a pacientské organizace, a tím podporovat změny v přístupu k pacientům se vzácným m ze strany odborné i laické veřejnosti. Legislativní rámec léčby vzácných Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/83/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná Nařízení Komise č. 847/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke kritériím pro stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Z Encyklopedie SÚKL: Jsou v ČR k dostání léky pro vzácná? Léky ze skupiny orphan určené pro léčbu vzácných jsou registrovány Evropskou lékovou agenturou pro všechny státy EU. Označení vzácná (anglicky rare diseases) se vztahuje na skupinu závažných, ale přitom různorodých, jejichž společným znakem je nízký výskyt v populaci (u většiny vzácných diagnóz jsou to 1 3 nemocní na obyvatel). Administrativní proces přiznání statutu léčivého přípravku pro vzácná (v angličtině se užívá termínu orphan drugs nebo orphan medicines) se nazývá proces designace orphan. Z tohoto statutu vyplývají pro výrobce určité výhody, které kompenzují malý počet pacientů, pro které je lék určen (poradenství při přípravě žádosti, delší exkluzivita na trhu, nižší poplatky za registraci). Vlastní proces designace orphan zajišťuje Komise pro léčivé přípravky pro vzácné použití Evropské lékové agentury, která formuluje k předložené žádosti své stanovisko. Členové Komise jsou zástupci jednotlivých států EU. Konečné rozhodnutí v procesu vydává Evropská komise a je platné pro všechny státy EU, tedy včetně České republiky. 10

11 Studio STOP 29. únor byl vyhlášen Světovým dnem vzácných Přepis rozhlasového pořadu, který byl odvysílán na Českém rozhlase 6 dne Dobrý večer na okruhu Českého rozhlasu 6. Na programu je Studio STOP, při jehož poslechu vás dnes srdečně vítá Terezie Jirásková. 29. únor byl vyhlášen Světovým dnem vzácných. Cílem vzdělávací kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti právě o vzácných ch, možnostech jejich léčby a také pomoci pacientům a jejich rodinám překonávat překážky spojené s nemocí. Mottem letošního ročníku je solidarita. Projekt zastřešuje mezinárodní organizace asůloihgf která sdružuje pacientské organizace hájící zájmy lidí trpících vzácnými nemocemi. Vzácných je přibližně 7 tisíc. Jedná se o převážně vrozené nemoci, které se vyskytují u velmi malé části osob. V rámci Evropské unie je považováno za vzácné, pokud postihuje méně než 1 osobu na 2 tisíce obyvatel. V zemích Evropské unie těmito nemocemi trpí více než 30 milionů osob, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Podle aktuálních statistik trpí v České republice vzácným, nebo některým ze vzácných zhruba 20 tisíc pacientů. Vzhledem k tomu, že se většina vzácných rozvíjí již v období před narozením, projeví se rozvoj nemoci v 75 procentech případů již v dětském věku. Zhruba 30 procent pacientů umírá před dosažením 5. roku života. Více než polovina vzácných nemocí bezprostředně ohrožuje člověka na životě nebo způsobuje invaliditu. Ačkoli mají v současné době pacienti k dispozici účinné moderní léky, které významně zlepšují kvalitu jejich života, patří stále řada těchto nemocí do kategorie nevyléčitelných. A teď trochu legislativy. Česká republika reagovala na evropské iniciativy přijetím takzvané národní strategie v oblasti vzácných usnesením vlády České republiky 30. června A cílem národní strategie je zefektivnit diagnostiku a léčbu právě vzácných nemocí a zajistit všem pacientům s těmito mi přístup ke kvalitní zdravotní péči. Jejím cílem je dále pacientům poskytnout možnost začlenění do společnosti. A také rovné zacházení. Jaká vzácná existují? Jak se s nim lidem žije? I o tom, jakou léčbu jim zdravotnické systémy v jednotlivých zemích Evropské unie nabízejí budeme hovořit v dnešním vydání Studia STOP, které právě začíná. O tématu budou v dnešním vydání Studia STOP diskutovat Anna Arelanesová, která je předsedkyní. Lékařka Kateřina Kubáčková, která je zástupkyní České republiky v komisi expertů Evropské unie právě pro vzácná. A je z oddělení onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Motol. A v neposlední řadě poradce ministra zdravotnictví Leoše Hegera Pavel Vepřek, předseda občanského sdružení Občan, který organizoval dnešní diskusi o léčbě vzácných na půdě CERGE-EI. Přeji vám všem dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. 11

12 Dovolte mi v úvodu ještě krátkou citaci slov ředitele Institutu pro zdravotní ekonomiku Tomáše Doležala k problematice léčby vzácných, tak jak ji publikuje v měsíčníku Občan v síti. Cituji: Problematiku léčiv k léčbě vzácných provází mnoho mýtů. Z nichž tím nejproblematičtějším je obava, že tato léčiva budou v blízkých letech devastovat rozpočty veřejného zdravotního pojištění. Podle skutečných čísel tomu tak zatím není ani v České republice, ani v zemích Evropské unie. V roce 2010 činily náklady na léky na vzácná v České republice 2,1 miliardy korun. Tento objem představuje necelá 3 procenta nákladů na všechny léky v České republice. Předpovědi nákladů na tato léčiva na základě očekávaných registrací je ve výši 2,3 až 2,6 miliardy korun v letech 2011 až 13. A to se jedná spíše o maximální možný scénář, který skutečně náklady na léky k léčbě vzácných přeceňuje. Tolik tedy slova ředitele Tomáše Doležala, ředitele Institutu pro zdravotní ekonomiku. Podnětem pro vznik národní strategie v oblasti vzácných bylo naléhání členů rodin a pacientů trpícími vzácnými nemocemi, která právě vedla k přijetí nařízení Evropského společenství, Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro vzácná. Na co vlastně ty pacientské organizace upozorňovaly a o co usilovaly? Lékařka Kateřina Kubáčková. Byli to skutečně pacienti a jejich rodinní příslušníci v Evropě, 12 kteří trpěli vzácnými mi a nemohli najít adekvátní centra, dostupnou léčbu v Evropě. A jednalo se konkrétně o vyspělé státy jako byla Francie a Velká Británie. Měla jsem sama možnost slyšet zpovědi pacientů a s jiným přístupem se setkali ve Spojených státech amerických, kde zvláštní legislativa pro problematiku vzácných a léků pro vzácná existuje více než 20 let, od roku Musíme si uvědomit, že na evropské úrovni pacienti představujou velmi silnou zájmovou skupinu a byly to jejich kontakty a tlak na členy Evropského parlamentu, který přispěl k přijetí nařízení Evropské rady a parlamentu o lécích pro vzácná. Byla to legislativa, která samozřejmě neobsahovala jen problematiku týkající se léčivých přípravků. Ale celé spektrum výzkumu, podpory vývoje léků pro vzácné a zviditelnění toho, této problematiky a zviditelnění pacientských organizací i v jiných členských státech. Dejme příležitost Pavlu Vepřekovi, který je poradcem ministra zdravotnictví. Jedna část otázky, můžete představit vlastně postoj ministerstva k této národní strategii a druhá část, proč občanské, jehož jste předsedou, považovalo za nutné v CERGE-EI, tedy v CERGE Institutu uspořádat diskusi právě o vzácných ch? Tak, když to vezmu od konce, tak naše sdružení uspořádalo podobný seminář na sklonku roku A tak se, a protože mezitím se toho v České republice a v oblasti vzácných nemocí a v legislativě vzácných nemocí odehrálo poměrně hodně a k lepšímu, tak jsme pokládali za zajímavé se k tomu, k této problematice vrátit a říci, jak se zlepšila situace pacientů se vzácnými nemocemi a jejich rodin. Co se týká ministerstva, tak ministerstvo koordinuje všechny tyhle ty přípravy a na půdě ministerstva vzniká, vznikla jak ta národní strategie, tak teďka akční plán, který má tu národní strategii, která je na desetiletí rozpracovat do jednotlivých dvouletých období a říkat, na co se ta státní politika zaměří a co bude podporovat. Tím jedním z hlavních témat je třeba vytvoření národního koordinačního centra pro vzácné nemoci. A musím se pochválit tím, že Česká republika byla jedním z hybatelů vlastně přijetí toho, té evropské direktivy. Protože to vzniklo za českého předsednictví. A za výrazného podílu našich odborníků. Ještě než dáme příležitost paní předsedkyni Klubu nemocných cystickou, vy jste už, paní doktorko Kubáčková, o tom hovořila, že ta evropská legislativa upravila problematiku léčiv pro vzácná se sedmnáctiletým zpožděním oproti Spojeným státům. Když taková definovala. Z jakého důvodu se Evropa k tomu připojila až po 17 letech? A je to nějaký problém, anebo je to jenom přirozený důsledek naší historie a vlastně to nic neznamená? Já si myslím, přesně, jak jste řekla, že to je charakter určitě historický, vývojový i vývoje,

13 Olivia; Battenova choroba koncepce Evropské unie. Že přeci jenom ty Spojené státy stály trošku někde jinde. A ta problematika se dál vyvíjí, určitě k lepšímu. Tvoří se nové dokumenty, nová doporučení, nové strategie. O té poslední, jak zmiňoval pan doktor Vepřek, doporučení v oblasti akce, v oblasti vzácných a v neposlední řadě bych zmínila směrnici Evropské rady a parlamentu o přeshraniční péči, která explicitně v jednom článku mluví o problematice vzácných a nutnosti vytvoření evropské sítě center vzácných, která navzájem budou spolupracovat. Je zde kladen důraz nejenom na mobilitu pacientů mezi jednotlivými centry, ale i na mobilitu odborníků. Což samozřejmě v mnohém usnadní péči o pacienty. To znamená, je v tuto chvíli rozdíl mezi tím, co doporučuje Evropská unie, přístupu k léčbě vzácných, a v tom, jaké možnosti pacientům nabízí české zdravotnictví? Já si myslím, že řada center, která již existují nebo budou v blízké době ustanovena pro léčbu vzácných, víceméně splňují ty předpokládaná kritéria evropských referenčních center. A myslím si, že vůbec Česká republika se nemá za co stydět a má co nabídnout. A naopak sdílet své zkušenosti v léčbě a péči o pacienty se vzácnými chorobami. Pan poradce Vepřek se hlásil, poradce ministra zdravotnictví. Já ještě k té vaší, nebo tomu srovnání mezi Evropou a Amerikou. Ta Amerika je veliká země. A Evropská unie se konsoliduje jako země, nebo soustátí obdobné velikosti a teprv vlastně v této chvíli je možné něco jako budovat velkorysého, protože Česká republika má, jak jste říkala, 20 tisíc pacientů se vzácnými nemocemi. Ale v rámci Evropské unie je to 36 milionů. A pro 36 milionů už se vyplatí vytvářet pracoviště a vlastně celá ta aktivita je o nějaké dělbě práce v rámci Evropské unie. A v podpoře výzkumu a vývoje právě směrem k metabolickým vadám. Protože, ke vzácným vadám. Protože už je, už se to, už to má prostě smysl z hlediska množství. Takže to je vlastně pozitivní aspekt našeho členství v Evropské unii. A vůbec fungování Evropské unie. Třeba tento případ přístupu k vzácným m. Já si myslím, že pro vzácné je to opravdu 13

14 zásadní přínos do života těchto lidí. Abychom tu Evropskou unii stále jenom nekritizovali, což my tady děláme hojně. Podívejme se trochu do praxe. Jsme také v tom dnešním vydání Studia STOP ve společnosti s předsedkyní Klubu pacientů s cystickou paní Annou Arelanesovou. Pacientů s touto nemocí je asi 600 v České republice. Tak, můžete nejprve představit, o jaké se jedná a pak se podíváme na to, jak vy tedy, coby zástupkyně pacientské organizace, vnímáte poskytovanou péči právě takto nemocným. Cystická fibróza, neboli dříve se jí také říkalo mukoviscidóza je dědičně podmíněné, které postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí. Ale i také jiné orgány. Není nakažlivé, nemocní se s ní narodí a v prvních několika měsících až rocích se objevují první příznaky. Které se projevují hlavně častými infekcemi dýchacích cest, kdy v pacientových plicích je vytvořen hustý hlen, který vlastně je rodnou půdou pro bakterie a různé nečistoty. A pacient s cystickou vlastně není moc schopen dobře se bránit těmto bakteriím. Proto velmi často je na antibiotické léčbě. Postihuje, jak jsem už řekla, také trávicí ústrojí, kdy právě díky tomuto vazkému hlenu je zalepena i slinivka, která vylučuje trávicí enzymy, tudíž pacienti většinou velmi špatně prospívají a nerostou. Tento problém bychom měli vyřešený tím, že pacientu před jídlem podáváme trávicí enzymy. Velmi často se také přidružuje ale cukrovka, cirhóza jater, osteoporóza a další 14 nemoci. Jak jste již řekla, pacientů máme 600, celkem tedy postihuje každého, nebo jednoho ze 4,5 tisíce narozených dětí v České republice. Cystická fibróza je léčitelná, ale bohužel nevyléčitelná. A v současné době polovina nemocných se dožívá 32 let. Pokud my samozřejmě budeme o tomto ještě blíže hovořit a představovat různé pohledy a vezmeme ho jako příklad těch vzácných. Aniž bychom vyloučili to, že popíšou zde přítomní lékaři ještě další vzácná. Právě proto, aby si posluchači udělali lepší představu o tom, jaká existují. Protože často ani praktickým lékařům, kteří se o těchto vzácných ch učí, ale třeba se s nimi za život setkají jenom jednou, tak mnohdy dochází k situacím, že ani je nenapadá, že by dotyčný pacient mohl být takto nemocen. Řekněte tedy z pohledu té pacientské organizace na co vy jste upozorňovali? No, my v Klubu nemocných cystickou, který už funguje od roku 92 samozřejmě úzce spolupracujeme s ministerstvy, jak zdravotnictví, tak sociálními. A samozřejmě víme velmi dobře, že národní strategie byla podepsána v červnu. A snažíme se zajímat velmi o problematiku, veškerými možnostmi přispívat. Osobně se angažuji z toho důvodu, protože moje dcera, které je v současné době 11, byla ve dvou letech diagnostikována touto chorobou, tedy cystickou. My jsme měli v tom obrovském neštěstí obrovské štěstí, dá se říct. Protože jsme měli pacientskou organizaci. Ta nás velmi podpořila, poskytla potřebné informace a celý tým lékařský nás, jak se dá říct, možná vycvičil k tomu, jak se o dceru starat, jak se jí věnovat, jakou léčbu aplikovat. A jsou nám neustále podporou. A protože mi ta podpora byla takhle dána, tak já ji měla potřebu dávat zpět. Takže jsem vlastně se zapojila do této činnosti u nás v klubu a dělám to dodnes. Otázka pro lékaře Kateřinu Kubáčkovou, která je zástupkyní České republiky v komisi expertů. Ví se o vzácných ch, že když se porovnají dva pacienti se shodnou diagnózou, tak lze u nich pozorovat dosti rozdílné příznaky nemoci. A mnohé z těchto příznaků zůstávají někdy dlouhá léta skryta. Paní doktorko, je to také důvod, proč je nesnadné takové vzácné třeba v ordinaci praktického lékaře diagnostikovat? A určit vlastně včas, že se jedná o takové? Máte naprostou pravdu. Jsou to příznaky, které můžou být velmi rozmanité. U jednotlivých postižených pacientů se můžou projevit různým způsobem, v různém věkovém období. A jedním z takových handicapů vzácných je, že v podstatě my neznáme zcela přesně jejich klasifikaci. Neumíme je zařadit. Nejsou zahrnuty ani do mezinárodní klasifikace platné, vydávané Světovou zdravotnickou organizací. V podstatě ta povědomost o vzácných ch je velmi malá jak v pregraduálním, tak v postgraduálním vzdělávání

15 lékařů. A to je, myslím, taky jeden z bodů národní strategie a posléze národního akčního plánu, který by měl zviditelnit tuto problematiku diagnostiky vzácných. Jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Pan poradce Vepřek. Vy, coby lékař, taky budete moci posluchačům představit ještě další typy těch vzácných, které existují a které sužují pacienty. To jsou různé metabolické vady. Některé z nich jsou v současné době léčitelné, protože jsme schopni vyrobit ten enzym, který u té nemoci schází, takže když se ten enzym podává v určitých časových intervalech, tak ke střádání těch látek, které toho pacienta poškozují, nedochází. Typickým příkladem je Gaucherova nemoc. A ještě k té vzácnosti a k tomu poznávání. Já bych chtěl říct, že prostě je to, je to tak, že je to velmi obtížné to poznat, protože lékaři se s většinou z nich nikdy za svou praxi nesetkají. A tady je důležité, aby ve chvíli, kdy ta nemoc chce to, kterou ten pacient má, se nějak odlišuje od toho normálního průběhu, tak aby začali i na to nějak reagovat. A to je právě velmi dobré, že vzniká to národní koordinační středisko, protože lékaři se budou mět kde obrátit, kam obrátit. A tam už prostě skupina odborníků bude jim moci poskytnout daleko více informací než co bylo možné doposavad. Ještě k tomu národnímu koordinačnímu středisku. Kde bude sídlit? Bude sídlit v Praze v Motole. Paní doktorka Kubáčková. Já bych ještě obohatila možná to spektrum těch vzácných, což mnohdy si neuvědomujeme, že mezi vzácná patří celá řada zhoubných nádorů, rakoviny, všechny nádory dětského věku, od těch běžně vyskytujících se nádorů, vyjma nádorů prsu, střeva, prostaty a čípku děložního tam spadá celá problematika nádorových dospělých. Krevní, leukémie a sama mohu říci, že z denní praxe se bohužel stále setkáváme s tím, že pacienti přicházejí pozdě, s nepoznanou diagnózou ve stádiu, kdy my onkologové již jim nemáme co nabídnout. A myslím si, že určitě je velmi záslužné mít v České republice jedno koordinační centrum, které bude, řekněme, trošku takovou, takovým virtuálním centrem, které bude sloužit jak pro odborníky, tak i pro pacienty. A bude víceméně rozesílat, distribuovat i informace a pacienty na patřičná léčebná centra. A z jakého důvodu třeba tato rakovinná, která vy jste vyjmenovala, patří do oblasti vzácných? Pokud je laickým pohledem srovnáme třeba s oněmi metabolickými vadami, Gaucherovou chorobou či cystickou, tak se tam může jevit takový rozdíl, že se člověku může zdát, že ta rakovinná vznikají třeba v pozdějším věku života. Tak proč vlastně patří také mezi vzácná? Úvodem jste zmínila definici vzácných. V evropské legislativě je všeobecně akceptovaná 5 na 10 tisíc, nebo jeden na 2 tisíce. A v podstatě tam spadá touto prevalencí, tím počtem vyskytujících se celá řada právě nádorových. Samozřejmě je tam diskrepance mezi počtem nemocných s Gaucherovou chorobou nebo s cystickou ala diskrepance s některými vzácnými nádory, kam Česká republika se řadí na první místa ve světě. Otázka pro poradce ministra zdravotnictví Leoše Hegera Pavla Vepřeka, který je zároveň předsedou občanského sdružení Občan.mají pacienti se vzácnými nemocemi v České republice stejné právo na vysoce kvalitní léčbu jako nemocní běžnějšími typy nemocí? Já myslím, že mají. A že v rámci České republiky je o ně postaráno jako stejně dobře nebo lépe než ve většině západoevropských zemí. Je to asi dáno nějakou naší historií a tím, že u nás už jako 15

16 spokojená s těmi dostupnými možnostmi léčby a kde třeba vidíte nějaké mezery v tom systému myslím. Já jsem zatím velmi spokojená, musím říct. Jak už jsem zmínila předtím, že ten lékařský tým, který nás podporuje, naše pacienty, je velmi dobře sehraný. Léky, které naše děti, pacienti dostávají, jsou všeobecně dostupné a hrazené. Z tohoto pohledu bych si asi nemohla na nic stěžovat. Doufáme, že v budoucnosti se k nám dostanou i léky, které již byly odsouhlasené ve Spojených státech, pro toto. A doufáme, že budou i tady u nás hrazené. Carola; Williamsův syndrom historicky vznikla skupina velmi zapálených odborníků, kteří se tomu prostě věnovali a svou profesní kariéru dali na oltář různým těm typům vzácných. A to je myslím to ovoce, které teďka Česká republika a pacienti, kteří tady stonají s těmito velmi nepříjemnými nemocemi, které vlastně z toho těží. Souhlasíte, paní doktorko Kubáčková? 16 Naprosto souhlasím, můžu potvrdit i z denní zkušenosti ze své klinické praxe, že právě v nádorových ch naši pacienti mají dostupnou řadu léků, která například na západ od nás, zvlášť ve Velké Británii není pro běžného pacienta z prostředků veřejného pojištění dostupná. Otázka pro předsedkyni Klubu pacientů s cystickou Annu Arelanesovou. Paní Arelanesová, jak vy jste, coby matka dcery s cystickou O jaký okruh léků se jedná? Kateřina Kubáčková na tuto cystickou fibrózu, které jsou ve Spojených státech dostupné a tady by mohly být také, jestli byste mohla nějak upřesnit... Já si myslím, že jste měla na mysli jednak genovou léčbu a potom nová antibiotika, která byla schválená, myslím, už i v Evropské unii. A zatím probíhají ty dohadovací řízení o ceně. Jak by zlepšilo kvalitu života nemocného s cystickou, kdyby měl v budoucnu dostupnou tuto genovou terapii a novou antibiotickou léčbu?

17 Tak, co se týče antibiotik, samozřejmě protože zánětlivé projevy patří k jedním z nejčastějších komplikujících stavů cystické fibrózy, které potom na sebe nabalují další náklady, jsou to antibiotika, která jsou vyvíjena i v jiné formě, v inhalační formě než běžná, takže samozřejmě i zlepšují kvalitu života, nejenom že snižují komplikace, ale i zlepšení kvality života pacienta. Otázka pro předsedkyni Annu Arelanesovou. Jak se vlastně toto, kterým trpí vaše dcera, dotýká kvality jejího života? Co nemůže, nebo může? Já vždycky říkám, že moje dcera se naproti ostatním zdravým dětem musí mnohem víc snažit, aby mohla žít ten normální život. Konkrétně její léčba spočívá v několika hodinách strávených nad inhalací a rehabilitačními cvičeními, kdy vlastně, jak jsem hovořila o tom vazkém hlenu, ona musí z těch plic ten hlen dostat ven. Samozřejmě ani nemluvím o velkých dávkách léků, které musí nejenom před jídlem, ale brát během dne. Pakliže potom je nějaký ten infekt, tak pacient musí samozřejmě inhalovat ještě navíc nějaké léky antibiotické, které se podávají pomocí inhalace. Takže ano, je ta léčba náročná. A to už ani nemluvím o tom, že pacienti by měli velmi dobře jíst, protože jak jsem mluvila o tom, že špatně prospívají, že jim nefunguje ta slinivka, takže je to spojeno i s přípravou velmi plnohodnotných jídel, které zaberou té mamince, i když může zapojit i to dítě teda do toho, ale zaberou té mamince hodně času. Takže je to opravdu velmi náročná. Podpora výzkumu a vývoje nových léků právě proti vzácným m má přínos pro společnost jako takovou. Poznatky, které díky výzkumu získávají odborníci, se využívají i ve vývoji léků pro další choroby. Tím se vlastně posouvá medicínský pokrok, dá se říct, v rámci celého zdravotnictví. Jak je podporován právě farmaceutický průmysl, aby vyvíjel léky na tyto nemoci u nás? Pavel Vepřek. U nás nemáme farmaceutický průmysl, který by vyráběl tyto typy léků. Takže České republiky se to, se tato otázka v zásadě netýká. Ale v rámci Evropské unie, kde jsou velké farmaceutické společnosti, které tyto léky, kterým se říkám sirotčí, nebo osiřelé léky /netlumočeno/, tak tyto léky mají jisté zvýhodnění ve svém vývoji, mohou mít odpuštěny různé licenční poplatky a je to prostě celý ten proces vstupu těch vzácných, léků na vzácná je jednodušší, je usnadněn oproti lékům ostatním. Doplnění lékařka Kateřina Kubáčková. Já bych ještě doplnila pana doktora jedním takovým z těch nejvýznamnějších pobídek vůči farmaceutickému průmyslu. Je desetiletá exkluzivita na trhu, pokud dostanou registraci v rámci Evropy. A pokud by se snažil nějaký jiný lék pro stejnou indikaci přijít na trh, tak musí prokázat nějaký benefit. Klinickou superioritu ve smyslu účinnosti, bezpečnosti nebo i přínosu pro pacienta, místo aby pacient si aplikoval třikrát denně injekci, tak injekci dostane jednou za týden nebo za měsíc. Jak zamezit rozptýlení zdrojů na výzkum a vývoj léků na tyto nemoci? Já si myslím, že tady se také ukazuje ta výhoda, ta přidatná evropská hodnota problematiky vývoje léků pro vzácná. Protože samozřejmě jak již zmínil pan doktor Vepřek, ta vzácnost, raritnost sama o sobě stimuluje odborníky, aby se slučovali, sdíleli informace a snažili se dopátrat toho optimálního výsledku. Ať už je to ve vývoji nového léku nebo porozumění principům choroby a tím tedy vývoj i účinného u léčivého přípravku. A na evropské úrovni existuje i řada stimulů v této oblasti. Jsou to výzkumné rámcové programy, které mají poměrně vyčleněné velké finanční částky právě na výzkum v oblasti vzácných. 17

18 V současné době česká legislativa v procesu přístupu do hrazené péče a stanovování cen a úhrad nerozlišuje zvláštní kategorii léčiv pro léčbu vzácných. Můžete potvrdit, jestli tomu tak opravdu je a co z toho vyplývá? To byla otázka pro poradce ministra zdravotnictví Leoše Hegera Pavla Vepřeka, který je předsedou občanského, který organizoval dnešní diskusi o léčbě vzácných na půdě CERGE-EI. Z hlediska praktického dopadu to žádný dopad faktický nemá. Protože ty léky, jak jsme si už o tom říkali na začátku toho našeho povídání, tak ty léky jsou českým pacientům dostupný stejně jako kdekoli jinde v Evropě. A v některých případech naopak ještě více. Řeší se otázka, jestli těm osiřelým lékům máme vytvářet nějaký specielní přístup nebo jestli máme vytvářet nějaké specielní fondy na to, aby se tyto léky z nich platily. Já osobně si myslím, že ano, potřebujeme trochu jiný přístup k těm, k těmto lékům, ale nemáme vytvářet na ně specielní fondy, protože ve chvíli, kdy se nějaký objem prostředků omezí, oddělí, tak to prostě vytváří už nějaké do budoucna zakládá nějaké problémy, tak si myslím, že by to mělo být napojeno na celé financování. A ten přístup k těm vzácným lékům je ovlivněn tím, že těch pacientů je právě málo. Takže zatímco přijde, pokud přijde nákladný, drahý lék na léčení běžné nemoci, tak to pak je riziko pro ten veřejný systém, že skokově ty náklady v tom systému vzrůst o miliardy. Tak v případě vzácné nemoci, kdy těch 18 pacientů jsou desítky až stovky, tak pokud vstoupí byť velmi drahý nákladný lék, tak to má dopad do systému v řádu milionů. Souhlasí lékařka Kateřina Kubáčková s tím, že speciální fondy ne? Co považuju za trošku problematické v daném systému s tím, že právě nepracuji specielně s pojmem léků pro vzácná ve smyslu rychlosti vstupu na trh a dostupnosti, že v podstatě ta doba se v České republice od doby schválení Evropskou unií než se dostane k pacientovi je kolem 4 let. Což si myslím, že je relativně dlouho, když si uvědomíme, že jsou to léky, které jsou jedinečné, které nejsou nahraditelné ničím jiným, což vyplývá z podstaty toho orfanu, té designace léku jako léku pro vzácná. Co se týče fondů, specielních fondů, já si myslím, že do jisté míry tato problematika je řešena centrovou léčbou, kdy v podstatě zárukou podávání a dostupnosti léků bude léčba v centrech, které budou designovány, budou akceptovány jak ministerstvem, tak i plátci zdravotního pojištění. O tématu vzácných a jejich léčbě i legislativě Evropské unie, potažmo České republice dnes ve Studiu STOP diskutují Anna Arelanesová, předsedkyně. Lékařka Kateřina Kubáčková, která je zástupkyní České republiky v komisi expertů. A je zároveň z oddělení Fakultní nemocnice v Motole. V neposlední řadě také jsme ve společnosti poradce ministra zdravotnictví Leoše Hegera Pavlem Vepřekem, který je předsedou občanského, který na půdě CERGE-EI dnes organizoval seminář právě o léčbě vzácných a také o legislativě. Můžete ještě něco více říci k léčbě v centrech třeba, pokud vezmeme jako příklad cystickou, tak toto, zas jestli mám dobré informace, se léčí v 5 centrech. Tak, v čem je ještě výhoda těch center, Pavel Vepřek. Centralizace péče znamená, že pacienti se, pacienti chodí k lékařům, kteří tu nemoc vidí často, takže jí samozřejmě daleko lépe rozumí. Současně to umožňuje koncentrovat na jednom místě vyšetřovací metody a na jednom místě koncentrovat všechny ty léčebné prostředky. Takže se tím také ušetří celkově ve zdravotnictví? Jako má to, vede to k tomu, že se ty peníze, ty vzácné zdroje ve zdravotnictví vynakládají hospodárně a zároveň to velmi výrazně zvyšuje kvalitu péče, která je poskytovaná, protože samozřejmě když někdo něco dělá často, tak to taky dělá lépe, než když to dělá zřídka.

19 Souhlasí s názorem předsedkyně Anna Arelanesová? Váš názor na ona zmiňovaná centra. Je to opravdu výhoda? A vaše zkušenost osobní. Ano, potvrzuji. Myslím si, že je dobré mít specializovaná pracoviště pro jednotlivé, jednotlivá vzácná, nebo pro skupiny podobných vzácných. A můžu říct, že v současné době máme 5 center CF, jak jim říkáme my, která byla teďka ustanovena a schválena vlastně. A byli bychom velmi rádi, kdyby i ostatní vzácná nebo skupiny podobných vzácných takováto centra léčby měly. Jak se pacientů i zdravotních institucí dotýkají a dotknou reformní změny právě z dílny vašeho ministerstva? Třeba pro tato je těžší vytvořit nějaké standardy. Poradce ministra Leoše Hegera Pavel Vepřek. Tak, obecně, reforma směřuje k tomu, aby to zdravotnictví fungovalo efektivněji. To znamená i v té lůžkové péči, jak se stále hovoří o rušení lůžek a úhrada podle DRG, znamená to, že se bude léčit efektivnějc. Prostě víc, víc pacientů, nebo se odšetří za stejné peníze, nebo se ta, ten potenciál našeho zdravotnictví bude využívat jako lépe. A všechny ty opatření vedou k tomu, že i pro ty nákladné, pro nákladné léčení vzácných pak nakonec bude těch peněz také více. Budeme si moct dovolit léčit jich více, budeme moct rozšířit diagnostické metody a je to prostě přínosem. Jaký je názor lékařky Kateřiny Kubáčkové? Existují vůbec nějaké rozpory mezi lékaři na to, jak by se tato měla léčit, zda by měla být centra, kolik by jich mělo být, jak by se mělo investovat do výzkumů a vývoje, který produkuje právě léčiva na tyto léky? Já si myslím, že z pohledu odborníků, které, kteří se zabývají léčbou vzácných jednoznačně jsou hlasy pro centralizaci. Z těch důvodů, které zmínil pan poradce, já si myslím, že na tom, jak odborník, tak laik musí vidět, musí vidět jenom pozitiva. A centra nejsou jenom čistě o léčbě a diagnostice. Jsou o výzkumu, o výuce, o spolupráci s pacientskými organizacemi a v neposlední řadě příprava na napojení se na evropskou síť center pro vzácná. S tím, že se může stát, a myslím si, že Česká republika v tom má co nabídnout, že můžeme i u nás léčit pacienty, kteří v jiných členských státech nemají léčbu dostupnou, která je u nás. A sdílet i zkušenosti i s odborníky jinými. Já jedině vítám, a myslím si, že to, co tady zaznělo, více center pro vzácná, nebo pro skupiny je optimální řešení, jak z pohledu myslím si regulátorů, lékařů, tak i pacientů. Jaký je pohled předsedkyně zastupující pacientskou organizaci Anny Arelanesové? Jsou pacientské organizace v souladu s tím, co navrhuje ministerstvo zdravotnictví? Jak je prováděna reforma v České republice. Jste spokojeni s tím, co se za změny dějí ve společnosti? No, my zatím vyčkáváme, čekáme, jak, jaké to bude mít pro nás nové rozdíly. Promiňte, a rizika vidíte v jakých oblastech? Že se zapomene na tyto vzácná a že se na ně nebude myslet jaksi v globálu. Že, jak už jsme říkali, ono přeci jenom jsme vzácní, ale spolu dohromady je nás strašně moc. Takže bychom byli velmi rádi a pevně doufáme, že ten pojem vzácné se bude objevovat v těch nových, nově se rodících reformách. Ano, ale podle toho, co zde odborníci, zástupce ministerstva i vlastně lékařka, která se tou problematikou vzácných v každodenním životě zabývá, říkají tak vlastně vše směřuje k té centralizované péči, což by mělo být jednoznačnou výhodou pro vzácná a jejich léčbu. Tak, kde vy tam vidíte mezery v systému, že by se na vás mohlo zapomenout, jak říkáte? 19

20 Jediného, čeho se obáváme, že s příchodem nových léčebných prostředků pro tato vzácná, všichni víme, že finančně tyto léky jsou velmi, velmi náročné. A obáváme se, že třeba by nemusely být hrazeny, nebo by tam mohly být nějaké problémy. Existuje toto riziko nehrazení léků na vzácná? Pavel Vepřek, poradce ministra zdravotnictví. Já si myslím, že pokud se prokáže, že ty léky jsou opravdu účinné a že zásadně dokáží ovlivnit osud pacienta, tak se neobávám o to, že by je veřejný systém do sebe nezavzal. Ale o to více se musíme snažit seškrtávat náklady v té oblasti, kde je to zbytné, kde v současné době víme, že vynakládáme prostředky ne úplně užitečně nebo je vynakládáme na něco, co doopravdy vlastně není potřeba. A to je vlastně ten současný střet reformy, protože jako pro, po řadě zdravotnických pracovníků se bude chtít, aby změnili styl své práce. Aby se chovali trochu jinak. My nepotřebujeme tolik akutních nemocničních lůžek. Pacienti na nich mohou být kratší dobu než byli do teďka. A tím se ty kapacity prostě uvolňují. A ty kapacity budou muset nají nějaké nové využití. A ne třeba v oblasti zdravotnictví, ale třeba v oblasti sociálních služeb. Takže to jsou změny, které se dotknou jako dosavadních stereotypů, a proto proti té reformě se ozývají takové kritické hlasy třeba 20 z řad odborářů, protože přesně to, co oni nechtějí, že jo. To znamená na jedné straně je potřeba redukovat. Vezměme jako příklad třeba lůžka, kterých je nadbytek. A pokud tedy by k tomu nedošlo, tak by třeba mohlo být omezeno plné hrazení léků třeba na cystickou? Já si myslím, že nebude omezeno hrazení účinných léků. Ten, ten, zatím všechno, co se odehrávalo, tak se z úhrad vyřazovaly léky, které prostě měly jako diskutabilní dopady. Anebo byly prostě, jsou volně prodejné. Takže tyto léky se z toho veřejného systému vyřadily. Právě proto, aby zůstaly prostředky na hrazení těch léků, které opravdu zásadně ovlivňují osud pacientů. Anna Arelanesová. V případě cystické fibrózy byly vyřazeny třeba nějaké léky, které vy považujete za účinné. A podle lékařské obce byly uznány za neúčinné? Ano, teďka se nám to nedávno stalo. Přímo u těch trávicích enzymů, jak jsem o nich na začátku hovořila. Oni vzhledem k tomu, že se nějaká část léčebných přípravků jaksi vyřazovala, tak zase vypadly tyto trávicí enzymy. A my jsme se musely jako pacientská organizace hrozně moc snažit a lobbovat, aby teda nebyly z toho číselníku vyřazeny. Zatím teda nejsou. Nevíme, jak to bude pokračovat dál. Pokud víte přesně, o co se jedná, budou vyřazeny, nebo ne? Nebudou. Ale to je právě jako výborné, že tady je taková bdělost, protože samozřejmě ty, u cystické fibrózy je problém v tom, že většina těch léků, které se tam používají, se používají v běžném životě. Zatímco pro v běžném životě ten trávicí enzym je jenom doplněk, který vám umožní strávit jako to, co jste nandal do svého žaludku třeba na zabíjačce... Nadbytečně tedy. Nadbytečně, tak pro pacienty s cystickou je to opravdu život zachraňující lék. Ale těch pacientů je 600 ve srovnání s 10 miliony obyvatel České republiky. Takže když se udělal jeden mustr na všechny obyvatele České republiky a řešilo se to jako většinově, tak se tenhle ten detail vlastně přehlédl a je velmi dobře, že na to bylo upozorněno a ministerstvo bylo schopno včas zareagovat a ten problém řešit. Promiňte, proto jsou tedy dobré pacientské organizace. Prosím, Anna Arelanesová.

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění Mgr. Filip Vrubel 17. června 2011 ředitel odboru farmacie Legislativní rámec léčby vzácných onemocnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/83/ES

Více

Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění- 2012-2013 Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha Vzácná onemocnění (Rare Diseases ) prevalence 5/10 000 Nejčastější vzácná onemocnění: Děti Dědičné metabolické

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Vzácná onemocnění RENATA GAILLYOVÁ

Vzácná onemocnění RENATA GAILLYOVÁ Ze současné medicíny Vzácná onemocnění RENATA GAILLYOVÁ Vzácná onemocnění (VO) jsou klinicky heterogenní převážně dědičná (či vrozená), multisystémová onemocnění s velmi nízkým výskytem (prevalencí) v

Více

Přehled zpráv. Péče o vzácná onemocnění začíná dostávat přesné obrysy... 2 27.2.2012 Zdravotnické noviny - ZDN ~ str. 11 ~ Události, fakta, názory mt

Přehled zpráv. Péče o vzácná onemocnění začíná dostávat přesné obrysy... 2 27.2.2012 Zdravotnické noviny - ZDN ~ str. 11 ~ Události, fakta, názory mt Přehled zpráv Péče o vzácná onemocnění začíná dostávat přesné obrysy... 2 27.2.2012 Zdravotnické noviny - ZDN ~ str. 11 ~ Události, fakta, názory mt 29. únor byl vyhlášen Světovým dnem vzácných onemocnění...

Více

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV 1 VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV MUDr. Juraj Slabý Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv 9.10.2014 2 Vzácná onemocnění - obecně Orphan designace - rozhoduje EMA na základě

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR ORPHANS Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR NÁKLADY ORPHANS VZP 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 CZK 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1 pol. 2012 2 ORPHANS

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

Návrhy pacientských organizací na obsah Národního plánu pro vzácná onemocnění, 13.6.2011

Návrhy pacientských organizací na obsah Národního plánu pro vzácná onemocnění, 13.6.2011 Návrhy pacientských organizací na obsah Národního plánu pro vzácná onemocnění, 13.6.2011 Cílem tohoto dokumentu, vypracovaného a podpořeného skupinou pacientských organizací hájících zájmy pacientů se

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ. 25. února 2016

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ. 25. února 2016 POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 25. února 2016 STATISTICKÁ DATA Celosvětově 350 mil. pacientů Pos;hují 5 z 10 000 obyvatel. Způsobují 8 % všech úmrd v EU. Celkem existuje cca 7 000 druhů, polovina z

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ NA LÉTA 2012-2014

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ NA LÉTA 2012-2014 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ NA LÉTA 2012-2014 USNESENÍ VLÁDY Č. 633 ZE DNE 29.8.2012 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 2012, WWW.CR.CZ 1 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče ve VFN Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče z pohledu VFN Jedná se o léčbu léčivými přípravky podle 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ve VFN mezi centra patří celkem 26 diagnostických

Více

Naši členové 27 pacientských organizací Parkinson-Help 15 členů bez organizace za diagnózy Atrezie jícnu Fraserův syndrom

Naši členové 27 pacientských organizací Parkinson-Help 15 členů bez organizace za diagnózy Atrezie jícnu Fraserův syndrom 30.11.2013 Naši členové 27 pacientských organizací Angelman CZ Asociace muskulárních dystrofiků Atos AVMinority DebRa ČR Diagnóza narkolepsie Fragilní X Klub nemocných cystickou fibrózou Klub pacientů

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Centra - struktura, organizace, úhrady MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Témata Pojem centrum Co předcházelo centrové péči Struktura center Mechanizmy úhrady Diagnostické skupiny Budoucí

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více