PER ASPERA AD ASTRA. Zpravodaj LOK-SČL. Duben. MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PER ASPERA AD ASTRA. Zpravodaj LOK-SČL. Duben. MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL 9.5.2010"

Transkript

1 PER ASPERA AD ASTRA 2010 Zpravodaj LOK-SČL Duben MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL

2 Že se stav českého zdravotnictví nevyvíjí uspokojivým způsobem, je nepochybné. Krize zasáhla praktický celý resort, ale je otázkou zdali to tak vůbec muselo být. Některé analýzy provedené AČMN ukazují, že stav rezerv veřejného zdravotního pojištění není zdaleka katastrofický. Pokud si pozorný čtenář vzpomene, v jednom z letošních zpravodajů jsem již upozorňoval na to, že stav financování resortu není kritický a zásoby vytvořené v roce 2008 a předchozích jsou schopny krýt bez deficitu výdaje resortu cca 5 let i za předpokladu trvalého poklesu výběru pojistného. Podle mého soudu a podle ideového složení současného vedení MZ je záměr zcela jasný. Je třeba dokázat, že systém veřejného zdravotního pojištění se v ČR neobejde bez rozsáhlé privatizace a je třeba vytvořit podmínky pro znovunastolení Julínkovy reformy. Z politicko-ideových důvodů, lze také předpokládat největší dopad do financování nemocnic řízených kraji. Bude jistě dobré, ukázat že opozice krajské zdravotnictví neuřídí a stahuje jej do obřího dluhu. Za těchto podmínek jsou zdravotníci i pacienti na jedné lodi. Jsou rukojmími v politických hrách mezi ODS a ČSSD. Je na nás, zda se do takové hry necháme vtáhnout. Upřímně řečeno, je mi jako lékaři celkem jedno zda bude české zdravotnictví soukromé nebo veřejnoprávní. Zajímá mě, jaké bude mé postavení v něm a jaký bude můj životní standard. A na to mi žádná ze stran nedává uspokojivou odpověď. Proklamace politiků varírují od volání po zvýšení spoluúčasti až po slib, že dále zachováme všem vše a hlavně zdarma. Jako daňového poplatníka mě to zajímá, jako lékaře a zaměstnance ne. Chci mít jistotu, že práce lékaře bude v ČR dobře ohodnocena, srovnatelně s životní úrovní ČR a komparaci s rozvinutými státy EU. V politické kampani, tedy nemohu stát ani vpravo ani vlevo. Musím sám a zásadně hájit své zájmy a zájmy profesní skupiny. Volit a podpořit mohu tu stranu, která se přihlásí k podpoře našich požadavků. Pokud se nikdo nepřihlásí a to se opravdu nedá vyloučit, pak je třeba politické garnituře vzešlé z nadcházejících voleb svou vůli vnutit. Odstartoval-li tedy LOK-SČL mediální kampaň Děkujeme, odcházíme pak jde o dobré načasování. Budeme-li angažovaní a podaří-li se nám mediálně prezentovat kampaň ještě před volbami, bude to velmi dobré. Mohlo by to vést k tomu, že se politické strany ve své předvolební kampani zaměří právě na oblast zdravotnictví a zdravotníky. Po volbách musíme naši kampaň dále gradovat tak, abychom dosáhli maxima z vytčených cílů. Problém lékařů a z části všech zdravotníků je, že jsme z hlediska voličů malou a nevýznamnou skupinou. Na druhou stranu jsme skupinou velmi vlivnou, schopnou ovlivnit značnou část voličské základny. Zdravotnictví samo o sobě je zásadním politickým tématem a dotýká se všech a všech částí našeho života. Máme tedy, ač početně malá skupina jedinečnou šanci změnit dosud nepříznivý trend vývoje sociálního a ekonomického postavení zdravotníků v ČR. Vše záleží hlavně na nás a na naší chuti se angažovat. LOK-SČL svolal na 18. května 2010 do Prahy mimořádný sněm. Má jít o manifestaci pod střechou o mediální prezentaci našeho odhodlání zásadním způsobem problematiku českého zdravotnictví a našeho postavení v něm řešit. Je třeba mobilizovat, je třeba přivést na mimořádný sněm dostatečný počet zástupců a jasně deklarovat naše odhodlání. Pokud dobře zvládneme mediální obsah projektu, usnadníme si další kroky a řada z nich ani nemusí být nutná. Kolegyně a kolegové, podpořte prosím snahu LOK-SČL o zlepšení Vaší situace účastí na mimořádném sněmu, podpořte nás ale především tím že písemně vyjádříte své odhodlání přijmout razantní opatření, včetně případné výpovědi z pracovního poměru v případě, že naše výzvy nebudou vyslyšeny. Přeju nám všem, aby rok 2010 byl pro české zdravotnictví vzdor prognózám rokem úspěšným, rokem ve kterém se zásadním způsobem změnily trendy resortu. K tomu je potřeba realizovat jen několik jednoduchých kroků. L. Velev 2

3 Děkujeme, odcházíme aneb kampaň LOK-SČL pro rok 2010 M. Engel, L. Velev Na posledním řádném sněmu v Praze 25. března 2010 jsme odhlasovali a de facto zahájili kampaň Děkujeme, odcházíme. Mediálním startem kampaně má být 18. květen 2010, kdy LOK-SČL svolal do Prahy mimořádný XVII. sněm. Co je podstatou kampaně? Základní snahou je prezentovat dále neudržitelné podmínky v českém zdravotnictví. Resort, který se stal doslova rájem pro nejrůznější firmy, lobby a podnikatele se stává stále více hostilním vůči nejpodstatnější skupině, vůči zdravotníkům. Snaha poskytovat zdravotnictví s minimem personálních nákladů a tak zajistit dostatečný příjem farmaceutickým firmám, různým dodavatelům přístrojové techniky a spotřebního materiálu degradovala zcela systém hodnot resortu. Zdravotník se tak na rozdíl od nákladné a často zbytečné techniky, nadbytečně užívaných léků stává čistým nákladem, který se systém snaží eliminovat. Místo toho abychom české zdravotnictví postavili na schopnostech, znalostech a dovednostech lidí tunelujeme zdravotní pojištění i veřejné finance prostřednictvím farmaceutických a ostatních dodavatelských lobby. Dochází k degradaci zdravotnických povolání, lékařských i nelékařských. Klesá zájem o práci v resortu a zejména lékaři odcházejí ve vysokém procentu do exilu. Chceme takovému vývoji zabránit. Jak bude kampaň probíhat, kdy začne? Kampaň byla fakticky odstartována na XVI. sněmu v březnu Již tam deklarovala téměř stovka delegátů svoji připravenost ukončit svůj pracovní poměr v některé z nemocnic podáním výpovědi z pracovního poměru. Mediálním zahájením kampaně bude 18. květen 2010, kdy LOK-SČL svolal XVII. mimořádný sněm za účasti nejen delegátů ale i dalších zástupců českých nemocnic. Na sněmu bychom měli odstartovat mediální kampaň, prezentovat ji veřejnosti a také již podložit faktickou deklarací připravenosti k výpovědi řady lékařů z různých nemocnic ČR. Co mohou lékaři a zdravotníci udělat pro zdárný průběh kampaně? Mnoho, úspěch kampaně závisí především na nich. Přitom v tuto chvíli je třeba udělat je jeden jednoduchý krok. Podpořit kampaň tím, že deklaruji písemně svoji připravenost k podání výpovědi v lednu 2011, pokud nebudou podniknuty základní kroky k zlepšení situace. Jakou formou lze připravenost k podání výpovědi deklarovat? Na internetových stránkách organizace LOK- SČL jsou ke stažení formuláře, které je třeba vytisknout, vyplnit a buď podat předsedovi příslušné MO v nemocnici, nebo zaslat na adresu:lok-sčl, Drahobejlova 52, Praha 9. Formuláře jsou samozřejmě k dispozici u předsedů MO LOK-SČL. Je kampaň určena jen pro členy LOK-SČL? Rozhodně ne. Kampaň má oslovit všechny lékaře, zaměstnance nemocnic. Podpora musí být široká a problematika se týká všech. Neumíme si odstavit, že by někdo měl zásadní problém s deklarací tak, jak ji předpokládáme. 3

4 Očekáváme, že i nečlenové LOK-SČL budou mít zájem podpořit mimořádný sněm svojí účastí. Jaké jsou základní požadavky, které si LOK-SČL vytkl a mají být dosaženy? Obsah vychází z jednání XVI. sněmu a jeho prohlášení. Lékaři se již s těmito tezemi setkali v časopise Tempus medicorum a také v tomto zpravodaji. Přesto opakujeme: 1. Zavedení jednotné mzdové normy pro zdravotníky tak, aby základní plat bez přesčasů odpovídal 1,5-3 násobku průměrné mzdy v ČR s účinností od Zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a převedení kompetencí utvářet a realizovat postgraduální vzdělávání do kompetence ČLK. 3. S účinností k 30. červnu 2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR ukončí platnost současné úhradové vyhlášky a nahradí ji minimálně vyhláškou platnou pro rok Samozřejmě jsme si vědomi, že některé kroky bude možno realizovat celkem rychle, jiné si vyžádají diskuzi a upřesnění. Rozhodující je deklarovaná vůle politiků situaci řešit. Proč volíte formu hromadné výpovědi? Protože se zdá, že tato forma je právně nejschůdnější. Všechny ostatní protestní akce ve zdravotnictví selhaly. Problémem je předmět zájmu, tedy pacienti. Jakékoliv omezení provozu a případná újma na zdraví může být použito proti protestujícím zdravotníkům. Může být účelově využito. Výpověď z pracovního poměru je legitimní právní krok, který je základním právem zaměstnance. Jakmile nabude právní moci, vyvazuje lékaře z jakékoliv odpovědnosti za to, co ses stane. Nemohu být odpovědný za dění v nemocnici, ve které nepracuji. Čistě teoreticky, jak bude případné podání výpovědi probíhat? Velmi jednoduše. Zůstanou-l lékaři konzistentní pak podají výpověď z pracovního poměru s účinností od 1. ledny Od této chvíle nabíhá zákonná dvouměsíční lhůta, kterou předpokládám, zaměstnavatelé využijí. Ted v průběhu ledna a února je tedy dostatek prostoru pro jednání aniž by se něco dělo. Pokud by nedošlo k dohodě počínaje 1. březnem, výpověď nabude právní moci. Lékaři do nemocnic nenastoupí a ani nemohou. Březen finančně pokryjí únorovou výplatou. Pokud by bylo nutno, pak každý jistě má dostatečnou rezervu na duben. Další vývoj bude ovlivněn situací. Nicméně umíme si představit že LOK-SČL bude nemocnicím nabízet práci lékařů za dohodnutou cenu, odpovídající naším požadavkům. To jsme se ale dostali daleko. Pojďme se zaměřit na úkoly pro květen Kontakty pro další dotazy a upřesnění. MUDr. Engel Martin GSM: predseda(at)lok-scl.cz engel(at)lok-scl.cz engel(at)fnkv.cz Pí. Irma Drobná GSM: lok-scl(at)lok-scl.cz 4

5 Makroekonomický výhled českého zdravotnictví na rok 2010 Zdroj: AČMN Přes ekonomickou krizi jsou ekonomická data českého zdravotnictví velmi příznivá. 1. Následující tabulka uvádí auditované zůstatky pojišťoven dle státního závěr. účtu v mld. Kč. Disponibilní zůstatky na zákl. fondech jsou překvapivě vysoké: Období Celk. zůstatek Z toho na ZF Pozn ,8 17, ,6 27, ,2 21, ,5 Odhad a) Na konci roku 2009 měly ZP na svých kontech 31,2 mld. Kč, z toho na základních fondech (ZF) určených k platbám poskytovatelům 21,6 mld. Kč. FR jsou naplněné. b) Za celý rok 2009 se ZF snížily jen o 5,4 mld. Kč. Při tomto tempu stačí rezervy na několik let i za předpokladu stagnujících příjmů v důsledku dlouho trvající krize. c) Zůstatky za 1. Q ještě mírně vzrostly, lehce nad 22 mld. Kč. Výdaje v 1. Q. běžného roku jsou obvykle nižší než příjmy. 2. Vývoj příjmů ZP za 1. Q 2010 v mld. Kč: Rok Období b) Očekávaný přírůstek v r se odhaduje +, - na 3% (2,1-3,6%). 4. Vybrané pojistné v letech je velmi stabilní (částky v mld. Kč): Výběr v mld. Kč % Stát v mld. Kč Index , , ,7 76,2 47,5 23,8 199, ,6 77,3 47,3 22,6 208, ,1 76,7 48,7 23,4 208,8 % Celkem Poznámka ,2 74,6 53,1 26,4 209,3 Prognóza a) V r se vybralo jen o 110,58 mil. Kč méně než v r (99,95%), tj. výběr v letech 2008 (historicky nejvyšší výběr pojistného) a 2009 byl prakticky stejný, očekávaný výpadek příjmů nenastal. b) Celkový výběr v r se očekává asi o 0,6 mld. Kč vyšší než v r a o 1,9 mld. Kč ZPP 2010 proti očekávané skutečnosti c) Platba státu za 1. Q 2010 činila 13,22 mld. Očekávané celkové platby státu mají přesáhnout 53 mld. To je nejvíc za poslední léta a o 4,4 mld. (9 %) víc než v r Období Všechny ZP Platba státu Celkem Součet % oproti 2009 Leden 11,67 4,37 16,04 16,04 95,25 Únor 13,67 4,42 18,09 34,13 98,97 Březen 12,56 4,43 16,99 51,12 98,24 a) V dubnu 2010 se očekávají zvýšené platby za minulý rok z titulu doplatků za OSVČ apod., kumulativní výběr pojistného může překročit 100% výběru r d) Platba za státní pojištěnce by v r měla dosáhnout 26,4% z celkového výběru. 5. Následující tabulka uvádí vývoj počtu státních pojištěnců (v mil. osob) za 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5,83 5,81 5,80 5,82 5,96 6,02 6,00 6,02 6,04 6,11 6,12 6,15 3. Příjmy ve zdravotnictví jsou navázány zejména na vývoj nominálních mezd: a) Tempo růstu nominálních mezd v období krize klesá, není však záporné. posledních 24 měsíců (r po kvartálech, 2010 po měsících): a) Před nástupem krize v r byl počet státních pojištěnců stabilní, kolem 5,8 mil. osob a byl daný 5

6 zejména nízkým počtem nezaměstnaných. b) Zvýšení stát. pojištěnců v r zhruba o 200 tisíc na cca 6 mil. osob bylo dáno jednak přírůstkem nezam. a důchodců, ale i zvýšenou porodností a imigrací. c) Přírůstek nezaměstnaných zůstal v letech celkově pod prognózovaly propad zůstatků o %, ten však nenastal. b) Výraznější pokles zůstatku zaznamenáváme pouze u VZP, a to z 11,1 mld. na 6,47 mld., tj. o 4,63 mld. Kč a 41,7%. c) Zaměstnanecké pojišťovny naopak vykázaly růst zůstatků (ČPZP, RBP, ZPM-A) nebo prakticky nulovou ZP VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP ZPMA Média Celkem Skutečnost k ,47 0,47 3,73 1,26 0,61 4,11 2,43 2,46 0,13 21,67 Odhad v ZPP k ,24 0,39 3,76 1,30 0,60 3,87 2,31 2,08 0,11 19,66 Odhad v ZPP k ,47 0,02 3,60 0,68 0,53 2,83 2,23 1,87 0,28 15,51 očekáváním analytiků, kteří počátkem r prognózovali počet státních pojištěnců kolem 6,1 mil. osob už ve 2. půli roku Tohoto čísla však bylo dosaženo až v únoru 2010 a podle současných prognóz zaměstnanosti by se mělo v průběhu r pozvolna snižovat (sezónní práce, končící recese v průmyslových zemích). 6. Vývoj zůstatků na základních fondech jednotlivých zdravotních pojišťoven (v mld. Kč) nedává v roce 2010 žádný změnu. To dává podnět k úvahám o správnosti přerozdělování, příp. o zhoršení portfolia pacientů VZP, které by mělo být event. korigováno jiným mechanismem. d) Údaje pojišťoven trvale vykazují tendence k podhodnocování odhadu výběru pojistného a nadhodnocení svých výdajů, jak svědčí následující tabulka, vycházející ze skutečných údajů a zdrav. poj. plánů pojišťoven (ZPP): a) V tabulce vidíme podhodnocený odhad zůstatků pojišťoven v r o ZP VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP ZPMA Média Celkem ,1 0,96 3,66 1,87 0,69 4,19 2,31 2,18-26, ,47 0,47 3,73 1,26 0,61 4,11 2,43 2,46 0,13 21,60 důvod k obavám z nedostatku zdrojů: a) Celkově klesly zůstatky všech ZP z 29,96 pouze na 21,6 mld. Kč (o 5,36 mld.), tj. o 19,8%. Pojišťovny 2 mld. Kč. b) Tím je vyvíjen tlak na snížení úhrad poskytovatelům dle úhradových vyhlášek ministerstva zdravotnictví 6

7 Závěry: c) Reálně lze očekávat zůstatky na ZF pojišťoven v celém systému na konci roku 2010 v rozpětí mld. Kč. K tomu jsou naplněny všechny rezervní fondy atp. 1. Makroekonomická situace českého zdravotnictví se v roce 2010 vyvíjí mimořádně příznivě, není žádný důvod k obavám z nedostatku zdrojů. 2. Není proto ani žádný důvod, aby se snižovaly úhrady poskytovatelům, zejména na úrovni regionálního zdravotnictví a v následné péči, kde jsou úhrady nižší (až o 10%) než v r a často i pod nutnými náklady. 3. Ekonomická situace ve zdravotnictví vytváří prostor pro revizi úhradové vyhlášky na 2. pololetí Analýza AČMN, P. Fiala, Společné komuniké Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory Dne se v Praze uskutečnilo jednání mezi AČMN a ČLK. Na závěr tohoto jednání podepsali předseda AČMN MUDr. Eduard Sohlich a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek toto společné komuniké: AČMN a ČLK se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci při prosazování následujících změn, které jsou pro budoucnost českého zdravotnictví nezbytné, a zároveň vyzývají ostatní subjekty působící ve zdravotnictví, aby se k této snaze připojily. Požadujeme a prosazujeme: Obnovení demokratickým způsobem vedeného dialogu ve zdravotnictví za účasti všech relevantních subjektů, tedy včetně Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory. Zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění, kterou jako zástupnou platbu platí stát za osoby bez vlastních příjmů např. za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle platné legislativy musí Vláda ČR rozhodnou o výši této platby pro rok 2011 do konce června Pokud nedojde k výrazné valorizaci této platby, bude mít systém veřejného zdravotního pojištění v příštím roce vážné potíže. Novelizaci tzv. úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která by zjednodušila a zprůhlednila systém úhrad zdravotní péče v nemocnicích tak, aby nedocházelo k diskriminaci regionálních nemocnic vůči nemocnicím řízeným přímo Ministerstvem zdravotnictví. Zvýšení příjmů nemocnic jako jednu z podmínek zvýšení platů a mezd jejich zaměstnanců. ČLK i AČMN podporují požadavek LOK-SČL na vytvoření jednotné právní normy pro odměňování lékařů, která by zajistila zvýšení příjmů lékařů za jejich základní pracovní dobu. Pouze zvýšení příjmů lékařů může zabránit jejich odchodu do zahraničí a řešit tedy nedostatek kvalifikovaných zdravotníků, s nímž se zejména regionální nemocnice potýkají. Zásadní změny ve struktuře specializačního vzdělávání lékařů, tak aby toto povinné vzdělávání bylo pro mladé lékaře ekonomicky i místně dostupné. Prosadit, aby co největší část své specializační přípravy absolvovali lékaři ve zdravotnických zařízeních nižšího typu, kde snáze získají potřebné praktické dovednosti. Povinnou praxi ve fakultních nemocnicích omezit pouze na časově limitované stáže. Posílit úlohu a kompetence ČLK ve specializačním vzdělávání lékařů. Prosazení efektivní regulace cen léků a výše jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění při respektování pravidel medicíny založené na důkazech a nákladové efektivity. MUDr. Eduard Sohlich předseda AČMN MUDr. Milan Kubek prezident ČLK 7

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 31. května 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Naše zdravotnictví je kvalitnější než jak vypadá jeho obraz v mediálním zrcadle!

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí je systém veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje jeho hospodaření za rok 2009 vychází

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Image Naše zdravotnictví je ve skutečnos8 mnohem lepší než jeho obraz v mediálním zrcadle! Kvalita a dostupnost ZS jsou stále ( poli@kům navzdory ) na velmi slušné evropské

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Lednice 21. 5. 2015 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Tisková zpráva. Očekáváte, že se v nadcházejícím roce projeví dopady hospodářského útlumu i ve zdravotnictví?

Tisková zpráva. Očekáváte, že se v nadcházejícím roce projeví dopady hospodářského útlumu i ve zdravotnictví? Aktuální výsledky průzkumné sondy mezi manažery ve zdravotnictví (včetně komentářů představitelů a odborníků zdravotnických institucí a organizací) Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK

Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK Nedostatek lékařů v ČR již ohrožuje kvalitu zdravotní péče MUDr. Milan Kubek Prezident ČLK Prezentace na schůzi Výboru pro zdravotnictví PS dne 25.2.2009 Zdroj informací: ÚZIS, MPSV, OECD, Registr ČLK

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Pohled dlouhodobého

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr.

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Kompetence zdravotních pojišťoven při úhradě zdravotních služeb. MUDr. Pavel Frňka

Kompetence zdravotních pojišťoven při úhradě zdravotních služeb. MUDr. Pavel Frňka Kompetence zdravotních pojišťoven při úhradě zdravotních služeb MUDr. Pavel Frňka INMED Pardubice 14.11.2013 normy upravujícízdravotníslužby a jejich poskytování již nabyly právní moci, úprava postavení

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Platební karty ve službách státu. Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor

Platební karty ve službách státu. Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor Platební karty ve službách státu Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor Finanční správa karty nechce 16. 10. 2014 Finanční úřady otestují platbu kartou, fungovat bude jako v e-shopech 14. 1. 2015 Projekt končí

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 V Praze dne 24. listopadu 2011 Sp. zn.: 240/11-NKU45/117/11 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (k sněmovnímu tisku č. 516) předkládané v souladu s ustanovením

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více