PER ASPERA AD ASTRA. Zpravodaj LOK-SČL. Duben. MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PER ASPERA AD ASTRA. Zpravodaj LOK-SČL. Duben. MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL 9.5.2010"

Transkript

1 PER ASPERA AD ASTRA 2010 Zpravodaj LOK-SČL Duben MUDr. Lukáš Velev LOK-SČL

2 Že se stav českého zdravotnictví nevyvíjí uspokojivým způsobem, je nepochybné. Krize zasáhla praktický celý resort, ale je otázkou zdali to tak vůbec muselo být. Některé analýzy provedené AČMN ukazují, že stav rezerv veřejného zdravotního pojištění není zdaleka katastrofický. Pokud si pozorný čtenář vzpomene, v jednom z letošních zpravodajů jsem již upozorňoval na to, že stav financování resortu není kritický a zásoby vytvořené v roce 2008 a předchozích jsou schopny krýt bez deficitu výdaje resortu cca 5 let i za předpokladu trvalého poklesu výběru pojistného. Podle mého soudu a podle ideového složení současného vedení MZ je záměr zcela jasný. Je třeba dokázat, že systém veřejného zdravotního pojištění se v ČR neobejde bez rozsáhlé privatizace a je třeba vytvořit podmínky pro znovunastolení Julínkovy reformy. Z politicko-ideových důvodů, lze také předpokládat největší dopad do financování nemocnic řízených kraji. Bude jistě dobré, ukázat že opozice krajské zdravotnictví neuřídí a stahuje jej do obřího dluhu. Za těchto podmínek jsou zdravotníci i pacienti na jedné lodi. Jsou rukojmími v politických hrách mezi ODS a ČSSD. Je na nás, zda se do takové hry necháme vtáhnout. Upřímně řečeno, je mi jako lékaři celkem jedno zda bude české zdravotnictví soukromé nebo veřejnoprávní. Zajímá mě, jaké bude mé postavení v něm a jaký bude můj životní standard. A na to mi žádná ze stran nedává uspokojivou odpověď. Proklamace politiků varírují od volání po zvýšení spoluúčasti až po slib, že dále zachováme všem vše a hlavně zdarma. Jako daňového poplatníka mě to zajímá, jako lékaře a zaměstnance ne. Chci mít jistotu, že práce lékaře bude v ČR dobře ohodnocena, srovnatelně s životní úrovní ČR a komparaci s rozvinutými státy EU. V politické kampani, tedy nemohu stát ani vpravo ani vlevo. Musím sám a zásadně hájit své zájmy a zájmy profesní skupiny. Volit a podpořit mohu tu stranu, která se přihlásí k podpoře našich požadavků. Pokud se nikdo nepřihlásí a to se opravdu nedá vyloučit, pak je třeba politické garnituře vzešlé z nadcházejících voleb svou vůli vnutit. Odstartoval-li tedy LOK-SČL mediální kampaň Děkujeme, odcházíme pak jde o dobré načasování. Budeme-li angažovaní a podaří-li se nám mediálně prezentovat kampaň ještě před volbami, bude to velmi dobré. Mohlo by to vést k tomu, že se politické strany ve své předvolební kampani zaměří právě na oblast zdravotnictví a zdravotníky. Po volbách musíme naši kampaň dále gradovat tak, abychom dosáhli maxima z vytčených cílů. Problém lékařů a z části všech zdravotníků je, že jsme z hlediska voličů malou a nevýznamnou skupinou. Na druhou stranu jsme skupinou velmi vlivnou, schopnou ovlivnit značnou část voličské základny. Zdravotnictví samo o sobě je zásadním politickým tématem a dotýká se všech a všech částí našeho života. Máme tedy, ač početně malá skupina jedinečnou šanci změnit dosud nepříznivý trend vývoje sociálního a ekonomického postavení zdravotníků v ČR. Vše záleží hlavně na nás a na naší chuti se angažovat. LOK-SČL svolal na 18. května 2010 do Prahy mimořádný sněm. Má jít o manifestaci pod střechou o mediální prezentaci našeho odhodlání zásadním způsobem problematiku českého zdravotnictví a našeho postavení v něm řešit. Je třeba mobilizovat, je třeba přivést na mimořádný sněm dostatečný počet zástupců a jasně deklarovat naše odhodlání. Pokud dobře zvládneme mediální obsah projektu, usnadníme si další kroky a řada z nich ani nemusí být nutná. Kolegyně a kolegové, podpořte prosím snahu LOK-SČL o zlepšení Vaší situace účastí na mimořádném sněmu, podpořte nás ale především tím že písemně vyjádříte své odhodlání přijmout razantní opatření, včetně případné výpovědi z pracovního poměru v případě, že naše výzvy nebudou vyslyšeny. Přeju nám všem, aby rok 2010 byl pro české zdravotnictví vzdor prognózám rokem úspěšným, rokem ve kterém se zásadním způsobem změnily trendy resortu. K tomu je potřeba realizovat jen několik jednoduchých kroků. L. Velev 2

3 Děkujeme, odcházíme aneb kampaň LOK-SČL pro rok 2010 M. Engel, L. Velev Na posledním řádném sněmu v Praze 25. března 2010 jsme odhlasovali a de facto zahájili kampaň Děkujeme, odcházíme. Mediálním startem kampaně má být 18. květen 2010, kdy LOK-SČL svolal do Prahy mimořádný XVII. sněm. Co je podstatou kampaně? Základní snahou je prezentovat dále neudržitelné podmínky v českém zdravotnictví. Resort, který se stal doslova rájem pro nejrůznější firmy, lobby a podnikatele se stává stále více hostilním vůči nejpodstatnější skupině, vůči zdravotníkům. Snaha poskytovat zdravotnictví s minimem personálních nákladů a tak zajistit dostatečný příjem farmaceutickým firmám, různým dodavatelům přístrojové techniky a spotřebního materiálu degradovala zcela systém hodnot resortu. Zdravotník se tak na rozdíl od nákladné a často zbytečné techniky, nadbytečně užívaných léků stává čistým nákladem, který se systém snaží eliminovat. Místo toho abychom české zdravotnictví postavili na schopnostech, znalostech a dovednostech lidí tunelujeme zdravotní pojištění i veřejné finance prostřednictvím farmaceutických a ostatních dodavatelských lobby. Dochází k degradaci zdravotnických povolání, lékařských i nelékařských. Klesá zájem o práci v resortu a zejména lékaři odcházejí ve vysokém procentu do exilu. Chceme takovému vývoji zabránit. Jak bude kampaň probíhat, kdy začne? Kampaň byla fakticky odstartována na XVI. sněmu v březnu Již tam deklarovala téměř stovka delegátů svoji připravenost ukončit svůj pracovní poměr v některé z nemocnic podáním výpovědi z pracovního poměru. Mediálním zahájením kampaně bude 18. květen 2010, kdy LOK-SČL svolal XVII. mimořádný sněm za účasti nejen delegátů ale i dalších zástupců českých nemocnic. Na sněmu bychom měli odstartovat mediální kampaň, prezentovat ji veřejnosti a také již podložit faktickou deklarací připravenosti k výpovědi řady lékařů z různých nemocnic ČR. Co mohou lékaři a zdravotníci udělat pro zdárný průběh kampaně? Mnoho, úspěch kampaně závisí především na nich. Přitom v tuto chvíli je třeba udělat je jeden jednoduchý krok. Podpořit kampaň tím, že deklaruji písemně svoji připravenost k podání výpovědi v lednu 2011, pokud nebudou podniknuty základní kroky k zlepšení situace. Jakou formou lze připravenost k podání výpovědi deklarovat? Na internetových stránkách organizace LOK- SČL jsou ke stažení formuláře, které je třeba vytisknout, vyplnit a buď podat předsedovi příslušné MO v nemocnici, nebo zaslat na adresu:lok-sčl, Drahobejlova 52, Praha 9. Formuláře jsou samozřejmě k dispozici u předsedů MO LOK-SČL. Je kampaň určena jen pro členy LOK-SČL? Rozhodně ne. Kampaň má oslovit všechny lékaře, zaměstnance nemocnic. Podpora musí být široká a problematika se týká všech. Neumíme si odstavit, že by někdo měl zásadní problém s deklarací tak, jak ji předpokládáme. 3

4 Očekáváme, že i nečlenové LOK-SČL budou mít zájem podpořit mimořádný sněm svojí účastí. Jaké jsou základní požadavky, které si LOK-SČL vytkl a mají být dosaženy? Obsah vychází z jednání XVI. sněmu a jeho prohlášení. Lékaři se již s těmito tezemi setkali v časopise Tempus medicorum a také v tomto zpravodaji. Přesto opakujeme: 1. Zavedení jednotné mzdové normy pro zdravotníky tak, aby základní plat bez přesčasů odpovídal 1,5-3 násobku průměrné mzdy v ČR s účinností od Zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a převedení kompetencí utvářet a realizovat postgraduální vzdělávání do kompetence ČLK. 3. S účinností k 30. červnu 2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR ukončí platnost současné úhradové vyhlášky a nahradí ji minimálně vyhláškou platnou pro rok Samozřejmě jsme si vědomi, že některé kroky bude možno realizovat celkem rychle, jiné si vyžádají diskuzi a upřesnění. Rozhodující je deklarovaná vůle politiků situaci řešit. Proč volíte formu hromadné výpovědi? Protože se zdá, že tato forma je právně nejschůdnější. Všechny ostatní protestní akce ve zdravotnictví selhaly. Problémem je předmět zájmu, tedy pacienti. Jakékoliv omezení provozu a případná újma na zdraví může být použito proti protestujícím zdravotníkům. Může být účelově využito. Výpověď z pracovního poměru je legitimní právní krok, který je základním právem zaměstnance. Jakmile nabude právní moci, vyvazuje lékaře z jakékoliv odpovědnosti za to, co ses stane. Nemohu být odpovědný za dění v nemocnici, ve které nepracuji. Čistě teoreticky, jak bude případné podání výpovědi probíhat? Velmi jednoduše. Zůstanou-l lékaři konzistentní pak podají výpověď z pracovního poměru s účinností od 1. ledny Od této chvíle nabíhá zákonná dvouměsíční lhůta, kterou předpokládám, zaměstnavatelé využijí. Ted v průběhu ledna a února je tedy dostatek prostoru pro jednání aniž by se něco dělo. Pokud by nedošlo k dohodě počínaje 1. březnem, výpověď nabude právní moci. Lékaři do nemocnic nenastoupí a ani nemohou. Březen finančně pokryjí únorovou výplatou. Pokud by bylo nutno, pak každý jistě má dostatečnou rezervu na duben. Další vývoj bude ovlivněn situací. Nicméně umíme si představit že LOK-SČL bude nemocnicím nabízet práci lékařů za dohodnutou cenu, odpovídající naším požadavkům. To jsme se ale dostali daleko. Pojďme se zaměřit na úkoly pro květen Kontakty pro další dotazy a upřesnění. MUDr. Engel Martin GSM: predseda(at)lok-scl.cz engel(at)lok-scl.cz engel(at)fnkv.cz Pí. Irma Drobná GSM: lok-scl(at)lok-scl.cz 4

5 Makroekonomický výhled českého zdravotnictví na rok 2010 Zdroj: AČMN Přes ekonomickou krizi jsou ekonomická data českého zdravotnictví velmi příznivá. 1. Následující tabulka uvádí auditované zůstatky pojišťoven dle státního závěr. účtu v mld. Kč. Disponibilní zůstatky na zákl. fondech jsou překvapivě vysoké: Období Celk. zůstatek Z toho na ZF Pozn ,8 17, ,6 27, ,2 21, ,5 Odhad a) Na konci roku 2009 měly ZP na svých kontech 31,2 mld. Kč, z toho na základních fondech (ZF) určených k platbám poskytovatelům 21,6 mld. Kč. FR jsou naplněné. b) Za celý rok 2009 se ZF snížily jen o 5,4 mld. Kč. Při tomto tempu stačí rezervy na několik let i za předpokladu stagnujících příjmů v důsledku dlouho trvající krize. c) Zůstatky za 1. Q ještě mírně vzrostly, lehce nad 22 mld. Kč. Výdaje v 1. Q. běžného roku jsou obvykle nižší než příjmy. 2. Vývoj příjmů ZP za 1. Q 2010 v mld. Kč: Rok Období b) Očekávaný přírůstek v r se odhaduje +, - na 3% (2,1-3,6%). 4. Vybrané pojistné v letech je velmi stabilní (částky v mld. Kč): Výběr v mld. Kč % Stát v mld. Kč Index , , ,7 76,2 47,5 23,8 199, ,6 77,3 47,3 22,6 208, ,1 76,7 48,7 23,4 208,8 % Celkem Poznámka ,2 74,6 53,1 26,4 209,3 Prognóza a) V r se vybralo jen o 110,58 mil. Kč méně než v r (99,95%), tj. výběr v letech 2008 (historicky nejvyšší výběr pojistného) a 2009 byl prakticky stejný, očekávaný výpadek příjmů nenastal. b) Celkový výběr v r se očekává asi o 0,6 mld. Kč vyšší než v r a o 1,9 mld. Kč ZPP 2010 proti očekávané skutečnosti c) Platba státu za 1. Q 2010 činila 13,22 mld. Očekávané celkové platby státu mají přesáhnout 53 mld. To je nejvíc za poslední léta a o 4,4 mld. (9 %) víc než v r Období Všechny ZP Platba státu Celkem Součet % oproti 2009 Leden 11,67 4,37 16,04 16,04 95,25 Únor 13,67 4,42 18,09 34,13 98,97 Březen 12,56 4,43 16,99 51,12 98,24 a) V dubnu 2010 se očekávají zvýšené platby za minulý rok z titulu doplatků za OSVČ apod., kumulativní výběr pojistného může překročit 100% výběru r d) Platba za státní pojištěnce by v r měla dosáhnout 26,4% z celkového výběru. 5. Následující tabulka uvádí vývoj počtu státních pojištěnců (v mil. osob) za 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5,83 5,81 5,80 5,82 5,96 6,02 6,00 6,02 6,04 6,11 6,12 6,15 3. Příjmy ve zdravotnictví jsou navázány zejména na vývoj nominálních mezd: a) Tempo růstu nominálních mezd v období krize klesá, není však záporné. posledních 24 měsíců (r po kvartálech, 2010 po měsících): a) Před nástupem krize v r byl počet státních pojištěnců stabilní, kolem 5,8 mil. osob a byl daný 5

6 zejména nízkým počtem nezaměstnaných. b) Zvýšení stát. pojištěnců v r zhruba o 200 tisíc na cca 6 mil. osob bylo dáno jednak přírůstkem nezam. a důchodců, ale i zvýšenou porodností a imigrací. c) Přírůstek nezaměstnaných zůstal v letech celkově pod prognózovaly propad zůstatků o %, ten však nenastal. b) Výraznější pokles zůstatku zaznamenáváme pouze u VZP, a to z 11,1 mld. na 6,47 mld., tj. o 4,63 mld. Kč a 41,7%. c) Zaměstnanecké pojišťovny naopak vykázaly růst zůstatků (ČPZP, RBP, ZPM-A) nebo prakticky nulovou ZP VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP ZPMA Média Celkem Skutečnost k ,47 0,47 3,73 1,26 0,61 4,11 2,43 2,46 0,13 21,67 Odhad v ZPP k ,24 0,39 3,76 1,30 0,60 3,87 2,31 2,08 0,11 19,66 Odhad v ZPP k ,47 0,02 3,60 0,68 0,53 2,83 2,23 1,87 0,28 15,51 očekáváním analytiků, kteří počátkem r prognózovali počet státních pojištěnců kolem 6,1 mil. osob už ve 2. půli roku Tohoto čísla však bylo dosaženo až v únoru 2010 a podle současných prognóz zaměstnanosti by se mělo v průběhu r pozvolna snižovat (sezónní práce, končící recese v průmyslových zemích). 6. Vývoj zůstatků na základních fondech jednotlivých zdravotních pojišťoven (v mld. Kč) nedává v roce 2010 žádný změnu. To dává podnět k úvahám o správnosti přerozdělování, příp. o zhoršení portfolia pacientů VZP, které by mělo být event. korigováno jiným mechanismem. d) Údaje pojišťoven trvale vykazují tendence k podhodnocování odhadu výběru pojistného a nadhodnocení svých výdajů, jak svědčí následující tabulka, vycházející ze skutečných údajů a zdrav. poj. plánů pojišťoven (ZPP): a) V tabulce vidíme podhodnocený odhad zůstatků pojišťoven v r o ZP VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP ZPMA Média Celkem ,1 0,96 3,66 1,87 0,69 4,19 2,31 2,18-26, ,47 0,47 3,73 1,26 0,61 4,11 2,43 2,46 0,13 21,60 důvod k obavám z nedostatku zdrojů: a) Celkově klesly zůstatky všech ZP z 29,96 pouze na 21,6 mld. Kč (o 5,36 mld.), tj. o 19,8%. Pojišťovny 2 mld. Kč. b) Tím je vyvíjen tlak na snížení úhrad poskytovatelům dle úhradových vyhlášek ministerstva zdravotnictví 6

7 Závěry: c) Reálně lze očekávat zůstatky na ZF pojišťoven v celém systému na konci roku 2010 v rozpětí mld. Kč. K tomu jsou naplněny všechny rezervní fondy atp. 1. Makroekonomická situace českého zdravotnictví se v roce 2010 vyvíjí mimořádně příznivě, není žádný důvod k obavám z nedostatku zdrojů. 2. Není proto ani žádný důvod, aby se snižovaly úhrady poskytovatelům, zejména na úrovni regionálního zdravotnictví a v následné péči, kde jsou úhrady nižší (až o 10%) než v r a často i pod nutnými náklady. 3. Ekonomická situace ve zdravotnictví vytváří prostor pro revizi úhradové vyhlášky na 2. pololetí Analýza AČMN, P. Fiala, Společné komuniké Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory Dne se v Praze uskutečnilo jednání mezi AČMN a ČLK. Na závěr tohoto jednání podepsali předseda AČMN MUDr. Eduard Sohlich a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek toto společné komuniké: AČMN a ČLK se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci při prosazování následujících změn, které jsou pro budoucnost českého zdravotnictví nezbytné, a zároveň vyzývají ostatní subjekty působící ve zdravotnictví, aby se k této snaze připojily. Požadujeme a prosazujeme: Obnovení demokratickým způsobem vedeného dialogu ve zdravotnictví za účasti všech relevantních subjektů, tedy včetně Asociace českých a moravských nemocnic a České lékařské komory. Zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění, kterou jako zástupnou platbu platí stát za osoby bez vlastních příjmů např. za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle platné legislativy musí Vláda ČR rozhodnou o výši této platby pro rok 2011 do konce června Pokud nedojde k výrazné valorizaci této platby, bude mít systém veřejného zdravotního pojištění v příštím roce vážné potíže. Novelizaci tzv. úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která by zjednodušila a zprůhlednila systém úhrad zdravotní péče v nemocnicích tak, aby nedocházelo k diskriminaci regionálních nemocnic vůči nemocnicím řízeným přímo Ministerstvem zdravotnictví. Zvýšení příjmů nemocnic jako jednu z podmínek zvýšení platů a mezd jejich zaměstnanců. ČLK i AČMN podporují požadavek LOK-SČL na vytvoření jednotné právní normy pro odměňování lékařů, která by zajistila zvýšení příjmů lékařů za jejich základní pracovní dobu. Pouze zvýšení příjmů lékařů může zabránit jejich odchodu do zahraničí a řešit tedy nedostatek kvalifikovaných zdravotníků, s nímž se zejména regionální nemocnice potýkají. Zásadní změny ve struktuře specializačního vzdělávání lékařů, tak aby toto povinné vzdělávání bylo pro mladé lékaře ekonomicky i místně dostupné. Prosadit, aby co největší část své specializační přípravy absolvovali lékaři ve zdravotnických zařízeních nižšího typu, kde snáze získají potřebné praktické dovednosti. Povinnou praxi ve fakultních nemocnicích omezit pouze na časově limitované stáže. Posílit úlohu a kompetence ČLK ve specializačním vzdělávání lékařů. Prosazení efektivní regulace cen léků a výše jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění při respektování pravidel medicíny založené na důkazech a nákladové efektivity. MUDr. Eduard Sohlich předseda AČMN MUDr. Milan Kubek prezident ČLK 7

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory TEMPUS 5/2015 ročník 24 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Pokračuje diskuse o postgraduálním vzdělávání lékařů Právní analýza kompetencí České lékařské komory Závazné stanovisko

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 V Praze dne 17. září 2014 Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 (pro zasedání RHSD dne 17. září 2014) I. Obecné stanovisko k návrhu státního rozpočtu

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

TEMPUS MEDICORUM BUDU BOJOVAT ZA FÉROVÉ FINANCOVÁNÍ. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM BUDU BOJOVAT ZA FÉROVÉ FINANCOVÁNÍ. Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 3/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Priority vlády v oblasti zdravotnictví Spolupráce VZP a ČLK Evropská směrnice a služby lékařů Nový šéf SÚKL pozastavil

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Časopis Tempus Medicorum vychází jedenkrát za měsíc

Časopis Tempus Medicorum vychází jedenkrát za měsíc Reforma slovenského zdravotnictví - vzor nebo odstrašující příklad? Rozhovor s Pavlem Horákem, novým ředitelem VZP Odpovědnost lékaře za škodu a pojištění Vývoj platů lékařů Farmakoterapeutické informace

Více

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory TEMPUS 06/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Nedostatek praktických lékařů je kritický Výdaje na zdravotní péči klesají Reforma zdravotnictví - co bude dál? Komora

Více

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit!

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 6/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Neschopenky zadarmo vystavovat nebudeme Manifest stále nespokojenějšího mladého lékaře Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! Linka

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře?

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře? ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 4/2010 ROČNÍK 19 V TOMTO ČÍSLE: Co se bude snažit ČLK prosadit po volbách Anketa: Experti politických stran o budoucnosti českého zdravotnictví Podivná zakázka na záhadné

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 12/2010. Letošní zdravotnictví ovládl. volné fórum

Občan v síti. dialogem k reformě 12/2010. Letošní zdravotnictví ovládl. volné fórum dialogem k reformě Občan v síti Letošní zdravotnictví ovládl klid, vídaný zhusta před bouří. Jízdou ve vyjetých kolejích se dále zvýraznily jeho chronické neduhy a svá polínka si přikládá hospodářská a

Více

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit TEMPUS 07 08/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory Stříbrná premiéra na fotbalovém MS lékařů DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více