Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové, říjen 2008

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě. 3 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy. 4 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících 5 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 11 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Základní údaje o hospodaření školy Granty z rozpočtu města Hradec Králové na volnočasové aktivity. 16 1

3 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 adresa školy Úprkova 1, Hradec Králové 9, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Bc. Petr Lehký zástupce ředitele: Mgr.Bc. Dagmar Chroboková vedoucí učitelka MŠ: Jana Klazarová Kontakt tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: ZŠ: MŠ: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Mateřská škola 40 dětí Základní škola 420 žáků Školní družina 80 žáků Školní výdejna MŠ Školní jídelna - výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení žáků na třídu pedagoga/přepočtený Mateřská škola ,3 1. stupeň ZŠ ,9 17,2 2. stupeň ZŠ ,4 13,1 Školní družina ,7 27,1 Školní jídelna MŠ x 40 x x Školní jídelna ZŠ x 312 x x Komentář: 2

4 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 18 učeben + 3 herny Z toho - odborné pracovny, knihovna, multimediální multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Venkovní učebna, naučná stezka, hřiště Sportovní zařízení Běžecká dráha, multifunkční hřiště Dílny a pozemky Ano Žákovský nábytek Nový ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Standardní sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Standardní pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítačová síť, internet, multimediální učebna s dataprojektorem, interaktivní tabule Investiční rozvoj Dle plánu rozvoje školy Komentář: V srpnu 2008 provedena rekonstrukce střechy na učebnovém pavilonu 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Mgr. Bc. Dagmar Chroboková (za pedagogy) Mgr. Dáša Soldánová (za pedagogy) JUDr. Hlavatá Marie (za zákonné zástupce) Zadrobílková Pavlína (za zákonné zástupce) Mgr. Moníková Libuše (za magistrát města ) JUDr. Urban Arnošt (za magistrát města ) Komentář Zápis z jednání školské rady viz příloha č. 1 Kontakty: Předsedkyně: JUDr. Marie Hlavatá Dny otevřených dveří: prosinec, květen Třídní schůzky: , , , , Škola vydává školní časopis ECCE HOMO Školní parlament: v lednu 2008 byla zahájena činnost školního parlamentu - viz příloha č. 2 Praxe studentů: celkem 52 studentů u 15 pedagogů 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola 1. a 6. ročník C/001 Základní škola nebyl přidělen a roč. 3

5 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ÚPRK DO ŽIVOTA ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 454/09/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy 1. a 6. ročník a ročník 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 44 Počet učitelů ZŠ 25 Počet pedagogických asistentek ZŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících za rok Pedagogičtí pracovníci Úvazek Roky Stupeň Funkce ped.px. vzdělání Aprobace 1 Ředitel školy 1,00 23 VŠ F - Zt 2 Zástupce ŘŠ 1,00 20 VŠ roč./aj 3 Učitelka 0,91 9 VŠ Tv 4 Učitelka 1,00 5 VŠ Čj - Hv 5 Učitelka 1,00 21 VŠ roč./hv 6 Učitelka 0,86 36 VŠ Ch - Zzv 7 Učitelka 1,00 4 VŠ Čj - Aj 8 Učitelka 1,00 4 VŠ roč./aj 9 Učitelka 1,00 20 VŠ roč./pč 10 Učitelka 0,27 37 VŠ Vv Rj - Nj 11 Učitel 1,00 13 VŠ roč. 12 Učitelka 0,82 16 VŠ Př Zzv-Ch 13 Učitelka 1,00 18 VŠ roč. 14 Učitel 0,36 45 VŠ Př Ch - Zzv 15 Učitelka 0,36 38 VŠ Tv Rj - Nj 16 Učitelka 1,00 36 VŠ D Rj - Aj 17 Učitelka 0,95 33 VŠ M - F 18 Učitelka 1,00 5 VŠ Čj Ov - Ze 19 Učitelka 0,86 3 SŠ Tv - Inf 20 Učitelka 1,00 4 VŠ M - F 21 Učitelka 1,00 5 VŠ roč/aj 22 Učitelka 1,00 3 VŠ roč. 23 Učitelka 0,91 9 VŠ roč/aj 24 Učitelka 0,46 5 VŠ D - Ma 4

6 25 Učitelka 1,00 2 VŠ roč./aj 26 Vychovatelka 1,00 19 SŠ Vychovatelství 27 Vychovatelka 1,00 21 SŠ Vychovatelství 28 Vychovatelka 0,71 14 SŠ Vychovatelství 29 Pedagog. asistentka 0,75 13 SŠ G všeob. 30 Pedagog. asistentka 0,65 38 SŠ Učitelství MŠ 31 Pedagog. asistentka 0,5 4 SŠ Neped. 32 Pedagog. asistentka 0,63 5 VŠ Spec. ped. 33 Vedoucí učitelka MŠ 1,00 13 SŠ Učitelství MŠ 34 Učitelka MŠ 1,00 38 SŠ Učitelství MŠ 35 Učitelka MŠ 1,00 10 SŠ Ped. vol. času 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelky MŠ 100 Učitelé 1. stupně 94 Učitelé 2. stupně 97 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Výdej obědů 0,50 SOU 2 Vedoucí ŠJ 1,00 SOU 3 MŠ výdej obědů, úklid 1,16 SOU 4 Uklizečka 1,00 SOU 5 Uklizečka 1,00 SŠ 6 Uklizečka, výdej obědů 1,50 SOU 7 Školník 1,00 SOU 8 Hospodářka, účetní 1,00 SŠ 9 Školnice MŠ 1,00 SOU 5

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Komentář 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 2 0 Gymnáziá celkem 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 1 celkem 9 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 43 1 celkem 44 6

8 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový gymnázia počet žáků školy víceletá ostatní celkem SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

9 Celkový přehled za 1. pololetí Počet Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí Počet Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: 8

10 Přehled o chování 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ 2.st. žáků TU ŘŠ TU TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1.pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 Přehled o chování 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí:: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , stupeň Celkem , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení čtvrtý 1 S vadami řeči - - Tělesné postižení první,pátý 2 S kombinací postižení sedmý 1 S vývojovými poruchami učení ročník 18 Komentář: 4 postižení žáci mají pedagogickou asistentku 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků cena Aj Fj Celkem Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Výchovné poradenství 1 0 Manažerské dovednosti Řízení kvality a její hodnocení 1 0 Celkem Program vzdělávání v oblasti výpočetní Počet pracovníků cena techniky Bakaláři Celkem

13 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků cena programy (podle předmětů) I. stupeň Tělovýchovné Český jazyk Dx Ekologické semináře Kurz Dx asistentek Pedagogika a psychologie 1 0 Výtvarné Celkem Prevence pat. jevů Počet pracovníků cena Studium k výkonu spec. činnosti Různé programy Celkem ŠVP Počet pracovníků cena Legislativa a tvorba ŠVP pro ŠD Komunikace Celkem Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2007/2008 se pedagogičtí zaměstnanci školy zúčastnili 67 seminářů. Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly ,- Kč Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali společná školení Cesta k modernímu vyučování ( Hanzelka ) a školení Červeného kříže první pomoc. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Odbor sociální péče MHK řešení problémových žáků celkem 5 žáků Ekocentrum PALETA Pardubice PF UHK praxe studentů celkem 52 studentů DOMINO projekt Skrytý vrstevnický program celkem 48 žáků Školské zařízení DVVP Královéhradeckého kraje lektorská činnost AŠSK ČR centrum sportu pořádání sportovních akcí v rámci okresu PPP Hradec Králové - dlouhodobá průběžná spolupráce Ekologické středisko SEVER Horní Maršov a Hradec Králové - ekologické projekty, soutěže Komise místní samosprávy Malšovice veřejné akce pro děti DDM Hradec Králové spolupráce při dopravních soutěžích o.s. Prostor Pro Klídek 12

14 Úřad práce volba povolání Červený kříž spolupráce při soutěžích, školení ped. pracovníků Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Vězeňská služba výuka mladistvých delikventů s nedokončeným základním vzděláním Významné akce školy Počet akcí pro veřejnost: 14 Internet pro seniory celkem 23 absolventů a 12 školitelů z řad žáků Táto, mámo, pojď si hrát akce pro rodiče a děti (výtvarné dílny) Úprk kolem Orlice sportovní a zábavný den Halloween pro rodiče a děti MŠ a žáky 1. tříd Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost Jdeme za Mikulášem pro žáky MŠ Sobota s angličtinou pro žáky I. stupně Vánoční výstava Velikonoční výstava Funny English soutěž pro žáky I. stupně okres HK a Jičín Úprkova maturita - závěrečné práce žáků 9. ročníků Zkoušíme si cestu do školy pro žáky MŠ Den Země a Den Vody celoškolní ekologické projektové dny Sběr papíru a kaštanů Školy v přírodě celkem 9 tříd a 168 žáků Škola jinak projektový den Lyžařský kurz celkem 46 žáků Mimořádné události projekt pro žáky II. st. Deskové hry akce pro veřejnost Akce k prevenci sociálně patologických jevů 9 Sex, AIDS a partnerské vztahy (8. a 9. ročník) Kriminalita dětí a mládeže, kriminalita jako hromadný jev (Hüttlová) Láska ano, děti ještě ne (9. ročník) Beseda s předsedkyní senátu Krajského soudu v HK JUDr. Chládkovou (8. a 9. ročník) Skrytý vrstevnický program psychologické hry, práce s problémovou skupinou (Švajdlerová) Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně-patologických jevů (Ra) Alkohol za volantem akce Policie ČR a Červeného kříže Šikana - přednáška Besedy s Městskou policií doprava, neznámé osoby Přednáška právo a morálka Čas proměn s tebou o tobě přednáška o dospívání pro dívky ze 6. a 7. ročníků Významné akce k environmentální výchově 22 Lesní pedagogika - exkurze Ekologická stezka Vrchlabí (hmatová stezka) KRNAP - muzeum Geologická exkurze pro učitele 13

15 Přednáška o včelařství Přednáška o ekologii Expedice Běleč nad Orlicí - terénní biologický kurz Kapradí setkání ekologicky zaměřených škol Světový den zvířat akce pro 1. stupeň Mladý zahrádkář soutěž okresní až celostátní kolo Přednáška o lesích Divoké husy výroba hraček z odpadového materiálu Šetrná doprava - přednáška Světový den ochrany přírody sběr odpadů okolo Orlice Ptačí zima (SEVER) Bez vody to nejde (SEVER) Život v rybníce (SEVER) Den Vody Holice - muzeum Emila Holuba Den Země Pardubice muzeum příroda východního Polabí 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo okresní kolo Krajské kolo Český jazyk - olympiáda 16 2 Anglický jazyk - konverzace Dějepis - olympiáda Zeměpis Mladý zahrádkář (celostátní kolo) Biologická olympiáda Poznávání přírodnin Chemie Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Liga škol v orientačním běhu 1. závod místo Přespolní běh 8 postup do okresního kola Turnaj v přehazované 18 bez umístění Hradecký den pro zdraví místo (družstva), 2. místo jednotlivci Liga škol v orientačním běhu 2. závod místo Florbal starší žákyně místo okresní finále Turnaj smíšených družstev ve vybíjené 20 bez umístění Florbal chlapci místo Florbal dívky místo - okresní finále Florbal - dívky místo krajské finále Jižan Cup sálová kopaná místo Halová kopaná místo 14

16 Minikopaná 9 2. místo Vybíjená místo Orientační běh liga škol místo okresní přebor Orientační běh 4 bez umístění krajský přebor Basketbal - NESTLÉ místo Běh Hradecké schody místo-chlapci, 1. a 2. místo-dívky Atletický trojboj 8 3. místo Závod triatlonových nadějí místo Celkový počet soutěží ve školním roce: 44 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 714 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2007/08 Internet pro seniory, počet absolventů a školitelů: absolventů 23, školitelů - 12 Celkový počet akcí pro veřejnost za rok 2007/08-14 Mimoškolní aktivity žáků kroužky: celkem 25 kroužků (366 dětí) Prezentace školy na veřejnosti www stránky, denní tisk, školní časopis, propagační materiály Podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech 109% 8. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007 A: Neinvestiční výdaje 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 C e l k e m ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice, učební pomůcky ,60 ostatní provozní náklady ,40 účelové projekty ,00 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 příspěvky rodičů a žáků ,50 ostatní příjmy 564,90 zúčtování fondů ,00 15

17 C e l k e m ,40 b) neinvestiční výdaje ,51 c) zisk ,89 3. Prostředky doplňkové činnosti a. příjmy celkem příjmy ,65 b. výdaje celkem výdaje ,58 c. zisk ,07 B: Investiční výdaje ,20 Z toho: dotace zřizovatele ,00 vlastní zdroje , Granty Granty z rozpočtu města Hradce Králové na VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NÁZEV Funny English jazyková setkání žáků 1. stupně ZŠ Volnočasové aktivity dětí Kroužek keramiky Sobota s angličtinou, Poznáváme celý svět Workshopy nejen s vánoční a velikonoční tématikou Táto, mámo pojďte si s námi hrát výtvarné dílny Úprk okolo Orlice IV. Ročník Expedice Běleč nad Orlicí 2008 Celkem: POSKYTNUTÁ SUMA 8.900,- Kč ,- Kč 5.500,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4.000,- Kč ,- Kč Grant z rozpočtu Královehradeckého kraje program environmentální výchova NÁZEV Zelená zahrada POSKYTNUTÁ SUMA ,- Kč Výroční zprava byla schválena školskou radou dne Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne V Hradci Králové, dne Mgr.Bc. Lehký Petr ředitel školy 16

18 Přílohy: Příloha č. 1: Zápis z jednání školské rady Příloha č. 2: Školní parlament Příloha č. 3: Kroužky Příloha č. 4: DVPP Příloha č. 5: Den Země projektový den Příloha č. 6: Škola jinak projektový den Příloha č. 7: Závěrečné práce žáků 9. ročníku Úprkova maturita Příloha č. 1: Zápis z jednání školské rady Schůzka Přítomni: Mgr. Moníková Libuše JUDr. Hlavatá Marie Zadrobílková Pavlína Mgr. Soldánová Dáša Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr Omluveni: JUDr. Urban Arnošt Program: 1) Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 ředitel školy Mgr. Petr Lehký 2) Zpráva z vlastního hodnocení školy 3) Návrh na vznik žákovského parlamentu 4) Nové řešení třídních schůzek jak odstranit dlouhé čekání 5) Řešení úmyslného poškozování majetku školy 6) Informace a zhodnocení dosavadních akcí školy Podzimní turnaj v piškvorkách Táto, mámo, pojď si hrát Malí tiskaři 7) Nejbližší plánované akce Poznáváme celý svět (sobota pro žáky 4. a 5. ročníku) Halloween pro žáky 1. ročníku a MŠ Sobota s angličtinou pro žáky 3. ročníku 8) Novinky ze školy Průběžně probíhá testování SCIO Školská rada schválila Výroční zprávu za rok 2006/2007 a vzala na vědomí Zprávu z vlastního hodnocení školy. Školská rada ukládá: a) Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin. 17

19 b) V případě potřeby může být svolána mimořádná schůzka ŠR v bližším termínu. Schůzka Přítomni: Mgr. Moníková Libuše JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Soldánová Dáša Mgr. Chroboková Dagmar JUDr. Urban Arnošt Mgr. Lehký Petr Program: 9) Informace o rozpočtu na rok 2008 ředitel školy Mgr. Petr Lehký Další způsoby financování akcí školy granty. 10) Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd Možnosti řešení nedostatku místa využití půdy na vybudování odborných učeben 11) Vznik žákovského parlamentu fungování a požadavky žáků 12) Možnost zateplení pavilonu 2. stupně z prostředků fondů EU Oprava střechy po uragánu 13) Řešení problematického chování vybraných žáků. Umístění žáka 4. ročníku do diagnostického ústavu 6) Školní výdejna možnosti přidávání stravy žákům 7) Informace a zhodnocení dosavadních akcí školy a) Jarní dílny pro žáky 1. stupně b) Velikonoční dílny pro žáky 2. stupně 8) Nejbližší plánované akce a) Den Země projektový den b) Škola jinak c) Úprk kolem Orlice d) Funny English Školská rada ukládá: a) Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin. b) V případě potřeby může být svolána mimořádná schůzka ŠR v bližším termínu. Schůzka Přítomni: Mgr. Moníková Libuše JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Soldánová Dáša 18

20 Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr Pavlína Zadrobílková Omluveni: JUDr. Urban Arnošt Program: 14) Informace o ukončení školního roku 2007/ ZŘŠ Mgr. Dagmar Chroboková Oprava lavic Náhrady učebnic Malování ve vybraných učebnách a kabinetech Výměna podlahových krytin ve vybraných učebnách Oprava střechy po uragánu 15) Informace o počtu tříd pro příští školní rok Možnosti řešení nedostatku místa využití půdy na vybudování odborných učeben 16) Žákovský parlament fungování a požadavky žáků 17) Řešení problematického chování vybraných žáků na terénním kurzu v Bělči nad Orlicí. Žák 4. ročníku umístěný do diagnostického ústavu bude pokračovat v povinné školní docházce na jiné ZŠ. 18) Informace a zhodnocení dosavadních akcí školy Škola jinak Úprk kolem Orlice Funny English Závěrečné práce žáků 9. tříd 6) Volby nových členů školské rady v podzimním termínu. Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin, bude projednána: Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008. Příprava voleb nových členů Školské rady. Příloha č. 2: Školní parlament Základní ustanovení 1. Prostřednictvím školního parlamentu se mohou žáci vyslovovat k otázkám a chodu školy. Mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí a podobně. 2. Každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolí své dva zástupce, kteří se budou pravidelně účastnit zasedání školního parlamentu. Pokud se z vážného důvodu nebude moci některý z členů dostavit, určí za sebe náhradníka, který jej zastoupí. 19

21 Zvolení zástupci mají za povinnost podrobně informovat svoje spolužáky o obsahu jednání a rozhodnutích, ke kterým parlament dospěl. Všichni zvolení zástupci mají právo volit (1 člen = 1 hlas) 3. Školní parlament se schází jednou za měsíc (v případě potřeby i vícekrát) 4. Se školním parlamentem bude dle potřeb spolupracovat vedení školy i celý učitelský sbor. 5. Členové parlamentu si zvolí tajnou volbou předsedu, místopředsedu, zapisovatele a mluvčího. 6. Zasedání parlamentu jsou veřejná. Jako host se jich může zúčastnit jakýkoliv žák, učitel, nebo rodič. Hosté mohou vyjádřit svůj názor v diskuzi, ale nemají právo volit. 7. Pro schválení jakéhokoliv návrhu musí být pro nadpoloviční většina hlasů. 8. Schůzi vede předseda, který určuje pořadí projednávání jednotlivých příspěvků. 9. Funkční období trvá jeden školní rok. 10. Jestliže jsou shledány závažné nedostatky v práci člena parlamentu, může být ostatními členy parlamentu odvolán. V případě odvolání člena parlamentu proběhne doplňková volba na uvolněné místo. 11. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná. 12. Školní parlament nemůže zasahovat do záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy bude parlament respektovat. 13. V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit. Zápis ze dne ustavující schůzka Přítomní: Petr Lehký, Dagmar Chroboková, Markéta Rachotová. zvolení členové školního parlamentu Hosté: Pavel Hajduch, Matěj Maňák, Patrik Černovský 1. zahájení o představení zvolených členů o seznámení se základními ustanoveními školního parlamentu 2. volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele a mluvčího o hlasováním členů byl zvolen do funkce předsedy: Petr Holý IX.A, místopředsedy: Kristýna Pavlíčková IX.A, zapisovatele: Petra Rumpelová VI.A mluvčího: Michaela Zumrová IX.B 20

22 3. obsah jednání o žádost o vysílání rozhlasu během velké přestávky o možnost pohybu žáků během každé přestávky v areálu školy o dodržování přestávek ze strany uč. o žaluzie do tříd (vyjádření ŘŠ v současné době z finančních důvodů nebude řešeno) o WC chlapci oddělit mušle přepážkou - zatemnění oken v přízemí - nesplachující záchod na staré budově v 1.patře o WC dívky doplňování toaletního papíru o možnost ponechávání věcí v lavicích o založení chovatelského kroužku 4. závěr o ke všem bodům bude poskytnuto vyjádření nejpozději do příští schůzky Příloha č. 3: Kroužky P. č. Název Věk Vedoucí 1. Dovedné ruce ročník Rozsypalová 2. Klub správných holek ročník Huttlová 3. Angličtina 1. ročník Jedličková 4. Angličtina 1. ročník Černá 5. Angličtina 2. ročník Krejčíková 6. Angličtina 7. ročník Jakoubková 7. Sportovní kroužek ročník Schmiedová 8. Florbal I ročník Schmiedová 9. Florbal II ročník Schmiedová 10. Florbal ročník D Piskáčková 11. Florbal ročník Ch Černý 12. Florbal ročník D Černý 21

23 13. Florbal ročník Ch Černý 14. Vybíjená,míčkové hry ročník Doksanská 15. Informatika ročník Tomková 16. Informatika ročník Tomková 17. Výtvarný ročník Nevečeřalová Příprava k přijím.zk.z Ma Příprava k přijím.zk.z Čj 9. ročník Svatošová 9. ročník Zlámalíková 20. Keramika ročník Kuklová 21. Keramika ročník Kuklová Modelářský kroužek Ekologická praktika ročník Kuřík ročník Marečková Příloha č. 4: DVPP Jméno Datum Čas Název akce Brucknerová Iva Náměty pro hudební činnosti Pozitivní psychologie v práci učitele Emocionální výchova Černá Jitka Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení (Po 5x) Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku Netradiční formy výuky na 1. stupni ZŠ Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Základy první pomoci pro pedagogy, Instruktror lyžování, Instruktor školního snowboardingu Doksanská Gabriela Doubková Dana Falátková Olga Hutlová Marie Hüttlová Miroslava Výtvarné dílny. Tvoříme z pedigového proutí - vánoční z a ozdoby Výtvarné dílny. Korálkové ozdoby Výtvarné dílny. Papírový pachtwork Výtvarné a floristické dílny. Bílé Vánoce. 22

24 Výtvarné dílny. Přání, dárky, Valentýn Exkurze do Lázní Bohdaneč a Kladrub nad Labem Pleteme z pedigového proutí. Ošatka na podložce Kriminalita dětí a mládeže Výtvarné dílny. Velikonoce - prostorové variace Výtvarné dílny. Košíky pletené z papíru Chroboková Dagmar Angličtina (každý týden) Řízení kvality a její hodnocení Jakoubková Pavla Agresivita dětí a mládeže a co s ní? Jedličková Gabriela Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku Angličtina pro školáky. Burza nápadů III Výtvarné techniky v praxi. Od června do září Výuka anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni Šikana, agrese a kriminalita u školní mládeže Karmanská Hana Předškolní dítě na začátku školní docházky Rozvoj grafomotoriky a smyslového vnímání Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Klazarová Jana Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ Krejčíková Martina Angličtina pro školáky. Burza nápadů III Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5.ročníku Kuklová Miloslava Malba, miniatury (pět seminářů) Pop art (pět seminářů) Kuřík Václav MEJA (každý týden) MEJA Aj Lehký Petr Bakaláři Manažerské dovednosti on - line kurz Ludvíková Hana Marečková Jitka Manažerské dovednosti - Setkání ředitelů ZŠ v rámci obce III Hradec Králové Ekologie, úspory energie, humanitární a rozvojová pomoc - Olomouc Kritické myšlení Biologické praktikum 23

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

2012/2013 Výroční zpráva

2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2012/2013 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více