Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové, září 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě. 4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy. 5 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 5 3.3Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 5 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 11 6 Údaje o akcích na podporu prevence rizikového chování 11 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Testování SCIO Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16 1

3 10 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Granty Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Ve spolupráci s NIDV..18 Přílohy

4 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 adresa školy Úprkova 1, Hradec Králové 9, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Bc. Petr Lehký zástupce ředitele: Mgr.Bc. Dagmar Chroboková vedoucí učitelka MŠ: Jana Klazarová Kontakt tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: ZŠ: MŠ: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Mateřská škola 50 dětí Základní škola 450 žáků Školní družina 150 žáků Školní výdejna MŠ Školní jídelna - výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga/přepočtený Mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,7 18,6 2. stupeň ZŠ ,5 13,8 Školní družina ,6 29,1 Školní jídelna MŠ x 40 x x Školní jídelna ZŠ x 412 x x Komentář: 3

5 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Z toho - odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Komentář: 19 učeben + 4 herny multimediální Venkovní učebna, naučná stezka, hřiště Běžecká dráha, multifunkční hřiště Ano Nový ve všech třídách Standardní Dostačující Standardní Počítačová síť, internet, multimediální učebny, 10 x interaktivní tabule Dle plánu rozvoje školy 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Mgr. Bc. Dagmar Chroboková (za pedagogy) Mgr. Dáša Soldánová (za pedagogy) JUDr.Matoušek Tomáš(za zákonné zástupce) Mgr. Robert Novák (za zákonné zástupce) Mgr. Moníková Libuše (za magistrát města ) JUDr. Urban Arnošt (za magistrát města ) Komentář: Zápis z jednání školské rady viz příloha č. 2 Kontakty: Předseda: Mgr. Robert Novák Dny otevřených dveří: ; ; Třídní schůzky: , , , , Škola vydává školní časopis ECCE HOMO Školní parlament: celkem se uskutečnilo šest schůzek - viz příloha č. 3 Praxe studentů: celkem 44 studentů u 10 pedagogů školy 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola RVP ročník 4

6 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ÚPRK DO ŽIVOTA ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.454/09/07 Zařazené třídy 1.-9.ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 30 Počet pedagogických asistentů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelky MŠ 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogické asistentky Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář 5

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení 2013/2014 a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázia 5 0 Gymnáziá celkem 5 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 0 celkem 3 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 36 0 celkem 36 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem ž ročník 5 ž ročník 1 ž ročník 6

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Osm žáků dělalo opravné zkoušky jeden neuspěl. 8

10 Přehled o chování 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ 2.st. žáků TU ŘŠ TU TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1.pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 Přehled o chování 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí:: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí 2. pololetí Celkem Počet omluvených hodin 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka ,59 5 0, ,73 6 0, , ,026 Druh postižení : Ročník Počet žáků Autista 8. 1 Zrakové postižení 9. 1 S vadami řeči - - Tělesné postižení 1. a 7. 3 Těžké poruchy chování 3. 2 S vývojovými poruchami učení ročník 35 Komentář: 6 postižených žáků má pedagogického asistenta 6. Údaje o akcích na podporu prevence rizikového chování Třída Název akce 6.A,B; 7.B 1.A,B; 2.A,B; 6.A,B; 8.A,B;9.A,B učitelé Všichni žáci MOZAIKA - sociometrické šetření na vztahy ve třídě Městská Policie cyklus besed o bezpečnosti Cyklus školení Etika a vztahy ve třídě Třídnické hodiny každý týden, posilování třídních týmů 8. a 9. roč. Besedy AIDS 3.A,B 4.A,B Bezpečné chování Kultura neslyšících 8.A Adaptační pobyt posílení kolektivu 1.A,B 9.A,B ŠD Multikulturní výchova Červená stužka - AIDS Beseda s ukázkami u Police ČR - Malšovice 11

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků Aj 1 Nj 0 Celkem 1 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Stížnosti a jejich řešení 2 Kapradí - EVVO 1 Školské systémy 1 Mensa pro rozvoj nadání 2 Celkem 2 Program vzdělávání v oblasti výpočetní Počet pracovníků techniky Interaktivní tabule v učitelské praxi 2 Google pro začátečníky 1 Nové trendy v ICT 1 Celkem 3 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) I. stupeň 6 Poruch učení 5 Fyzika 1 Udržitelný rozvoj 3 Ekologické semináře 8 BOZP 1 Pedagogika a psychologie 41 Sexuální výchova 1 Rozšíření aprobace 3 Matematika a finanční gramotnost 3 Cizí jazyk 3 Přírodovědné obory 6 Etika 2 Práce třídního učitele 29 Semináře práce s nadanými dětmi 40 Celkem 152 Prevence rizikového chování Počet pracovníků Etika Etické fórum 39 Celkem 39 12

14 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Asociace aktivních škol Diagnostický ústav etopedka Dita Tučková Odbor sociální péče MHK řešení problémových žáků Ekocentrum PALETA Pardubice PF UHK praxe studentů DOMINO a MOZAIKA projekt Bezpečná třída Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené AŠSK ČR centrum sportu pořádání sportovních akcí v rámci okresu PPP Hradec Králové - dlouhodobá průběžná spolupráce Ekologické středisko SEVER Horní Maršov a Hradec Králové - ekologické projekty, soutěže Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje DDM Hradec Králové spolupráce při soutěžích o.s. Prostor Pro Klídek Úřad práce volba povolání Mensa ČR nadané děti Centrum nadání Praha nadané děti GJKT matematika a fyzika Červený kříž spolupráce při soutěžích NIDV HK Junák HK Významné akce školy Počet akcí pro veřejnost: 21 Manželé partneři rodiče přednáška pro veřejnost Diagnostický den Centrum nadání volba povolání a diagnostika nadání Internet pro seniory Den plný her logické hry Světový den zvířat Táto, mámo, pojď si hrát akce pro rodiče a děti (výtvarné dílny) Poznávání nezná hranic česko-polský projekt Halloween pro rodiče a děti MŠ a žáky 1. tříd Světový den životního prostředí Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost Projektový den I. Světová válka Karneval na ledě Pohádkový předškolák Vánoční výstava a vánoční koncert v Hudební síni města HK Velikonoční výstava Úprk Cup - fotbalový turnaj mezi školami Úprkova maturita - závěrečné práce žáků 9. ročníků Zkoušíme si cestu do školy pro žáky MŠ Den Země a Den Vody celoškolní ekologické projektové dny Obrázková zahrada zábavné odpoledne pro veřejnost 13

15 Škola jinak projektový den Školy v přírodě 12 tříd Adaptační pobyty pro třídy Úprk kolem Orlice sportovní den Lyžařský kurz Ples školy Běh pro Afriku Deskové hry akce pro veřejnost Akce k prevenci rizikového chování 5 Třídnické hodiny Etika Etické fórum projekt MŠMT Přednášková činnost externí služby MOZAIKA - bezpečná třída Setkávání se seniory celoroční akce Významné akce k environmentální výchově 18 Vodní svět Enviromental realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí Ekoškola obhajoba mezinárodního titulu Výukové programy SEVER pro žáky i učitele Sběr starého papíru Sběr víček Sběr kaštanů a žaludů Multimediální ročenka živ. prostředí Přírodopisné exkurze Recyklohraní sběr baterií, a elektroniky Co s odpady Les výukový program ve spolupráci s Lesy ČR Expedice Běleč nad Orlicí - terénní biologický kurz Den vody Světový den zvířat Návštěva skanzenu v Krňovicích Den Země Světový den ochrany přírody sběr odpadů okolo Orlice 8.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Chemie - olympiáda 1 1 Český jazyk - olympiáda 7 1 Poznávání přírodnin 30 6 (7. místo) Přírodopis - olympiáda 15 3 (11. místo) Matematika - olympiáda Matematický Klokan 70 Mladý Démosthénes 9 1 Novopacký slavíček 2 2 (3. místo) Finanční gramotnost

16 Mladý chemik Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Pohár rozhlasu 68 Fotbal místo Vybíjená chlapci, dívky I.st. 64 Florbal dívky - okres 18 Minikopaná místo Družinový trojboj 128 ÚPRK CUP sálová kopaná místo Štafetový běh 58 Atletický čtyřboj místo Florbal chlapci místo Fotbal o zlatý pohár ŠD 42 Florbalové turnaje 183 Celkový počet soutěží ve školním roce: 48 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 596 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2011/12 Internet pro seniory, počet absolventů a školitelů: absolventů 58, školitelů (žáků) 28. Celkový počet akcí pro veřejnost za rok 2012/13-21 Mimoškolní aktivity žáků kroužky: celkem 26 kroužků (346 dětí) Prezentace školy na veřejnosti www stránky, denní tisk, školní časopis, propagační materiály 8.4 Testování SCIO V letošním roce proběhlo testování ve všech třídách druhé stupně. Výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. Došlo ke zlepšení v Českém jazyku. Naopak stále trvá nižší úroveň v matematice. Devět žáků dosáhlo nejlepších výsledků v Královehradeckém kraji. Podrobné výsledky jsou k dispozici u vedení školy. 15

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční činnost ČŠI v tomto školním roce na škole neproběhla. 10. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 A: Neinvestiční výdaje 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 C e l k e m ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,10 učebnice, učební pomůcky ,76 ostatní provozní náklady ,14 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 příspěvky rodičů a žáků ,80 ostatní příjmy ,25 zúčtování fondů ,80 C e l k e m ,85 b) neinvestiční výdaje ,85 c) zisk 0 3. Prostředky doplňkové činnosti a) příjmy celkem příjmy ,50 b) výdaje celkem výdaje ,85 c) zisk ,65 16

18 4. Prostředky EU Peníze školám a) příjmy příjmy celkem ,20 b) výdaje výdaje celkem ,20 c) zisk 0 Prostředky MZP " projekt Česká krajina " a) příjmy ,00 b) výdaje ,00 c) zisk 0 B: Investiční výdaje ,00 Z toho: interaktivní tabule ,00 kopírka , Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola se stala partnerem při uskutečňování projektu: Enviromental realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci se střediskem SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše se sídlem Horská 175, Horní Maršov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského

19 12. Granty Granty z rozpočtu města Hradce Králové Celkový počet podaných grantů 3 pro celou organizaci Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ, HK, Úprkova 1 Celkem: Den Země Celkem: Terénní kurz Běleč Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Grant z rozpočtu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách MSMT- 3204/2013 Celkem: ,-Kč Grant z Revolvingového fondu MŽP Česká krajina Celkem: ,-Kč 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 13.1 Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Projekt Internet pro seniory vzdělávání občanů města v IT technologiích. Kurz absolvovalo 48 seniorů Ve spolupráci s NIDV NIDV vedení odborné stáže v rámci Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení 9 účastníků Výroční zprava byla schválena školskou radou dne Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne V Hradci Králové, dne Mgr.Bc. Lehký Petr ředitel školy 18

20 Přílohy: Příloha č. 1: Závěry vlastního hodnocení školy Příloha č. 2: Zápis z jednání školské rady Příloha č. 3: Školní parlament Příloha č. 1: Závěry vlastního hodnocení školy Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Povedlo se nám Realizovat výuku podle školního vzdělávacího programu. Zavedli jsme výuku nových předmětů (etická výchova, finanční gramotnost, výchova k udržitelnému rozvoji) Třídnické hodiny se staly součástí rozvrhu, žáci i učitelé je mají ve velké oblibě. Uskutečňovat závěrečné práce žáků 9. tříd stále ve vyšší kvalitě. Udržet nové formy a způsoby práce se žáky napříč různými věkovými skupinami Škola jinak. Povedly se nám celoškolní projekty Den Země, 1. Světová válka, Obrázková zahrada a další. Stále jsme zlepšovali podmínky pro rozvoj ekologické výchovy žáků, obhájili jsme titul EKOŠKOLA. Pedagogičtí zaměstnanci školy měli chuť do dalšího vzdělávání a byli podporováni vedením školy. Ukázalo se, že jasná a jednoznačná organizační struktura školy je funkční. Škola má v povědomí veřejnosti dobré jméno. Škola se prezentovala se jednotným propagačním materiálem a udržuje si svoji vlastní image. Žáci i rodiče měli k dispozici Kalendář školních akcí. Žáci používali sešity s logem školy. Školní klima se jevilo jako příznivé. Stále stoupal zájem o naší školu a zvýšil se počet žáků. Stále více se při výuce využívá interaktivní tabule a PC pracovna. Zpřístupnili jsme program BAKALÁŘ všem učitelům. Zůstali jsme fakultní školou Pedagogické fakulty UHK. Využívali jsme nově opravené sklepní prostory k zájmovým činnostem i výuce Pč. Výměna osvětlení v některých třídách. Modernizace školního vybavení včetně nábytku a školních pomůcek pro žáky i učitele. Zmodernizovat stávající třídy. Zajistit školního etopeda. Zřídit metodické sdružení pro třídní učitele. 19

21 Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Nepovedlo se Vybudování dětského a sportovního hřiště pro školní družinu. Přebudování půdních prostor pro účely školy. Zateplit pavilon 2. stupně. Zvýšit počet hospitací a to nejen ze strany vedení školy ale i vzájemných. Do tvorby školního časopisu více zapojit žáky. Důsledněji zapojovat rodiče do dění školy. Návrh opatření Nejbližší cíle: Nadále úzce spolupracovat s Magistrátem města. Hledat další finanční zdroje pro financování úprav venkovních prostor pro ŠD. Zbudovat další počítačovou učebnu. Hledat zdroje na úpravu venkovních prostor, zejména pro ŠD. Hledat možnosti a zdroje přebudování půdních prostor školy. V průběhu vzdělávání neustále zapojovat do výuky další moderní metody práce, které povedou žáky k umění komunikovat, naučí je lépe pracovat s textem, pracovat ve skupině a prezentovat vlastní práci. Více vést žáky ke kritickému a reálnému zhodnocení jejich vlastní práce. Dbát na to, aby se učitelé vzdělávali nejen v rámci svého oboru, ale zejména v oblasti pedagogiky a psychologie. Dodržovat aprobovanost učitelů pro první a druhý stupeň. Dát možnost žákům podílet se na autoevaluaci školy. Hledat jiné možnosti autoevaluační činnosti spolupráce s jinými organizacemi, komerční dotazníky Stále více využívat naučnou stezku Česká krajina. Závěr Koncepce školy zůstala neměnná. Škola věnovala zvýšenou pozornost ekologii a tomuto duchu pedagogové podřizovali co nejvíce školních aktivit. Snažili jsme se odhalit nedostatky ve školním vzdělávacím programu. Se ŠVP jsme pracovali jako s variabilním materiálem, zamýšleli jsme se nad tím, zda-li žáci skutečně získávají klíčové kompetence tak, jak jsme si na počátku tvorby dokumentu ŠVP předsevzali. Sledovali vzájemnou propojenost předmětů, podporovali spolupráci učitelů a hledali nové možnosti, jak zlepšovat morální vlastnosti našich žáků. Neustále jsme zlepšovali podmínky pro vzdělávání žáků, jak materiální tak personální. 20

22 Příloha č. 2: Zápis z jednání školské rady Schůzka Přítomni: Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr JUDr. Matoušek Tomáš Mgr. Moníková Libuše Mgr. Novák Robert Mgr. Soldánová Dáša JUDr. Urban Arnošt Program: 1) Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2012/ ) Kalendář školních akcí. Rodiče i v letošním školním roce dostali ucelené informace o akcích školy, školních prázdninách a ostatních činnostech školy na celý rok 2013/ ) Ředitel školy sdělil, že bude zahájena výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Úprkova. Termín otevření MŠ je ) Plánuje se úprava Úprkovy ulice, budou vybudována místa pro zastavení aut, aby rodiče mohli v klidu zastavit před školou a děti bezpečně vystoupit. Do školy je možné přicházet i z ulice Zámostí i tady se plánuje úprava příjezdové komunikace. Konkrétní termíny nejsou známy. 5) Webové stránky školy členové školské rady dají podněty pro jejich zlepšení ve smyslu větší funkčnosti a orientace. Rozšíření o studijní materiály pro žáky, čtenářské deníky, zajímavé úlohy, informace o olympiádách atd. 6) Škola pravidelně testuje žáky od 6. do 9. ročníků pomocí testů SCIO. Testování žáků hradí škola. 7) Podněty pro předávání dalších informací o chodu školy rodičům, zejména při přechodu žáků z 1. na 2. stupeň.. 8) Školní etopedka nadále pracuje na naší škole, spolupráce s MOZAIKOU a dalšími organizacemi. Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne dne ve hodin. Schůzka Přítomni: Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr JUDr. Matoušek Tomáš Mgr. Moníková Libuše Mgr. Novák Robert Mgr. Soldánová Dáša 21

23 JUDr. Urban Arnošt Program: 1) Ředitel seznámil členy školské rady s rozpočtem na kalendářní rok ) Byla zahájena výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Úprkova. Termín otevření MŠ je ) Informace o zápisu do 1. tříd. 4) Konference Mensa jak vzdělávat nadané žáky. Velká inspirace pro vedení školy. 5) Škola pravidelně testuje žáky od 6. do 9. ročníků pomocí testů SCIO. Testování žáků hradí škola. 6) Školní etopedka nadále pracuje na naší škole, spolupráce s MOZAIKOU a dalšími organizacemi. 7) Akce do konce školního roku Předškolák, Velikonoční dílny, Jarní burza, Literární kavárna, Den Země, Sběry, Pekařová, Škola jinak, Obrázková zahrada, Projektový den - 1.světová válka, Úprk okolo Orlice, projekty Ekoškola 8) Příští školní rok personální obsazení, učební plán 9) Výhledy do budoucna přestavba školního hřiště, půdní prostory, šatny Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne v ve hodin. Příloha č. 3: Zhodnocení činnosti Školního parlamentu Zápis ze dne Zahájení o Přivítání a představení nových členů. 2. Obsah schůzky o Představení činnosti ŠP a seznámení se základními ustanoveními školního parlamentu. o Stručné zhodnocení činnosti ŠP za loňský rok. o Příprava obsahu příští schůzky. 22

24 3. Závěr Na příští schůzce: o Členové ŠP se vyjádří k činnosti a fungování ŠP v tomto školním roce. o Přednesou návrhy akcí, aktivit, o Zváží volbu svého předsedy, místopředsedy, Zápis ze dne Přítomní: Všichni členové parlamentu dle seznamu. 16 přítomných 4. zahájení o Náplň programu schůzky. 5. volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele a mluvčího o Hlasováním zvoleni do funkce tito členové ŠP: Předsedkyně: Anna Jezdinská, IX.B (14 hlasů) Místopředseda: David Moravec, VIII.A (15 hlasů) Zapisovatelka: Němečková Anna, VII.A (15 hlasů) 6. obsah jednání o Soupis návrhů, aktivit a požadavků jednotlivých tříd zastoupených ve ŠP: - Kladné ohodnocení výměny plastových oken během letních prázdnin - Zhodnocení předešlých akcí - Posouzení obsahu jídelního automatu - Návrh akce:,,běh pro Úprkovku - Den hudby 4. zůstává k předání, k řešení o Všechny body z obsahu jednání. 5. Závěr o Na příští schůzce bude členům ŠP poskytnuto vyjádření k jednotlivým bodům a pokusíme se zrealizovat navržené aktivity. Zápis ze dne Přítomní: zvolení členové školního parlamentu a A. Hladík 23

25 7. zahájení o Náplň programu schůzky. 8. obsah jednání Zrušení akce,,vánoční dárky pro letošní školní rok z důvodu nízkého zájmu v jednotlivých třídách Zástupci školního parlamentu sdělí ve svých třídách. Úkol pro všechny: obměnit doposud navrhované,,dárky (den bez písemek, 50:50, apod. Hodnocení akce,,mikuláš, kdy zástupci 9.A navštívili školku i školu a již tradičně odměňovali v podobě anděla, čerta a Mikuláše hříšníky i hodné děti. 9. Diskuze, postřehy, náměty: Opět návrhy o možnosti zřízení bufetu (místo, obsluha, sortiment, párky v rohlíku). Možnost distribuce větších plastových lahví s pitím. 3. zůstává k předání, k řešení o Všechny body z obsahu jednání. 4. Závěr o Dodržet vše dohodnuté. Zápis ze dne Přítomní: zvolení členové školního parlamentu a A. Hladík 10. zahájení o Náplň programu schůzky. 11. obsah jednání Návrhy na tradiční školní akci, kterou je březnový ples (výdělek peněz pro školu, benefice, tombola, apod.) Odsouhlasení návrhu, aby se v rámci plesu někomu pomáhalo a připravení návrhů na konkrétní formu pomoci. (příspěvky, věcné dary, návštěva). V rámci pomoci spolupráce se žáky školy i jejich rodiči, kteří mají možnost vybrat, kde bude pomoc potřebná. Návrh uspořádání celoškolní akce sportovního či jiného charakteru Debata nad tím, jak změnit školu, získat prostředky na nákup herních prvků a dalšího vybavení školy, které by nám zpříjemnilo pobyt ve škole. (příspěvky, prodej výrobků, ) Hodnocení různých akcí jako byly dílny, výstavy, ad

26 3. zůstává k předání, k řešení o Promyšlení návrhu a realizace celoškolní akce o Každá třída si promyslí, co by ve škole uvítala pro zlepšení celkové atmosféry a jak by byla ochotna aktivně se zapojit. 4. Závěr o Seznámit se závěry všechny členy třídy. o Dodržet vše dohodnuté. Zápis ze dne Přítomní: zvolení členové školního parlamentu a A. Hladík 13. zahájení o Náplň programu schůzky. 14. obsah jednání 15. Zhodnocení Plesu školy - Parlament zvolil pomoc dětské klinice FNHK - Zástupci školy podnikli spolu s A. Hladíkem a B. Medkovou exkurzi na toto pracoviště, kde byla také domluvena konkrétní pomoc a zároveň žáci předali věcný dar v podobě plyšových hraček (ze svých sbírek) do dětské herny. - Na plese byl následně předán šek zástupcům kliniky, který poslouží na zlepšení prostředí, ve kterém nemocné děti tráví i několik měsíců - Zejména od žáků devátých ročníků, jejich rodičů i ostatních zněly pouze hlasy chvály na celý průběh i program plesu. Plánování druhého ročníku celoškolní akce Obrázková zahrada opět budou získávány peníze na nákup herních prvků pro hřiště. každá třída si stanoví, jakým způsobem se zapojí do akce Obrázková zahrada např.: prodej obrázků, prací žáků školy, organizační pomoc, příprava občerstvení, obsluha, přivítání rodičů, apod. Hlavním organizátorem akce je opět Petr Nedbal 3. zůstává k předání, k řešení o Všechny body z obsahu jednání. 4. Závěr o Seznámit se závěry všechny členy třídy. o Dodržet vše dohodnuté. Zápis ze dne Přítomní: zvolení členové školního parlamentu a A. Hladík 16. zahájení o Náplň programu schůzky. 17. obsah jednání 25

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více