Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006"

Transkript

1 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006 Pojišťovna Uniqa přišla během roku 2004 (platnost pojistných podmínek od května) s novým produktem investičním pojištěním. Během následujících měsíců se jí podařilo prodat tento produkt do externích prodejních sítí (např. AWD, OVB Allfinanz) a vytlačit tak některé své konkurenty. Pojďme se podívat, jakým produktem přesvědčila Uniqa tyto sítě ke spolupráci. Jako první vzniklo pojištění Finance Life (tarif FLV 35). Současná varianta nabízená prostřednictvím externích sítí nese označení E05. Od původní se liší zejména výší poplatků, konstrukce produktu a nabídka fondů zůstala zachována. Výše poplatků Pojišťovna Uniqa zvolila zcela netradiční sazebník poplatků. Důležitým pojmem je tzv. celkové zaplacené pojistné (CZP). Pojišťovna v sazebníku definuje CZP jako pojistné za celou dobu, nejvýše však 25-ti násobek ročního pojistného. Není zde však určeno, co se stane, pokud klient např. v 2. roce sníží placené pojistné nebo ho v jiném roce zvýší. Přepočítá se při této akci hodnota CZP a změní se výše těch poplatků, které vycházejí z CZP? Pro pochopení výpočtu poplatků ukážeme jejich výši na jednoduchém příkladu. Uvažujme klienta, který si smlouvu sjednal ve 35 letech do věku 65 let, tedy doba trvání je 30 let. Po celou dobu bude pravidelně měsíčně platit Kč. Protože 30 let je více než 25, je CZP rovno 25x1000x12= Kč. 1. Počáteční poplatek Pojišťovna zvolila formu úhrady počátečních nákladů na počátku pojištění, podobně jako Aviva nebo Pojišťovna ČS. (Druhým způsobem je postupná úhrada ve formě počátečních jednotek používaných např. u produktů ING, Generali, Allianz, Winterthur). Pojišťovna v sazebníku počítá i s kratší dobou placení než 5 let. Délka placení jeden rok (s roční frekvencí) odpovídá jednorázovému pojistnému. V tomto případě je poplatek 6% z pojistného. U standardní běžně placené smlouvy s dobou trvání 4 roky a více je počáteční poplatek rozložen do prvních 3 let a celková výše poplatku je 6,4% z CZP. Délka placení Poplatek v 1. roce Poplatek v 2. roce Poplatek v 3. roce 1 rok 6,0% roky 2,9% 3,1% - 3 roky 2,9% 3,1% 0,2% 4 roky a více 2,9% 3,1% 0,4% V našem modelovém příkladu je výše počátečního poplatku rovna v prvém roce 2,9% z , v druhém roce 3,1% z CZP a ve čtvrtém roce 0,4% z CZP. Celkem tak klient zaplatí na tomto poplatku Kč, tj. 1,6 násobek ročního pojistného. 2. Inkasní poplatek Výše inkasního poplatku je také závislá na době placení pojistného. Výše je určena procentem z placeného pojistného. Pro náš příklad platí, že klient na tomto poplatku zaplatí 30 let * roční pojistné * 3% poplatek = Kč za celou dobu trvání pojištění.

2 Délka placení Poplatek Délka placení Poplatek 1 rok 0,5% 6 let 2,1% 2 roky 1,0% 7 let 2,4% 3 roky 1,5% 8 let 2,6% 4 roky 1,7% 9 let 2,9% 5 let 1,9% 10 let a více 3,0% 3. Správní poplatek Zatímco většina ostatní pojišťovny mají správní poplatek ve fixní výši (např. 40 Kč měsíčně), Uniqa tento poplatek částečně vztahuje i k výši placeného pojistného, konstrukce je dvousložková. První část je fixní, 240 Kč ročně, tj. 20 Kč měsíčně. Druhá je definována jako 1 promile (0,1%) z CZP ročně. Čím více klient platí, tím vyšší je správní poplatek. V našem příkladu je celkový správní poplatek za jeden rok 240 Kč + 0,1% * Kč = 540 Kč, tj. 45 Kč měsíčně. Za celou dobu trvání zaplatí klient na správním poplatku v našem příkladu Kč. 4. Bezpečnostní přirážka Výše tohoto (jménem netradičního) poplatku je definována jako 2% z celkového objemu investovaných prostředků dané splátky. Pokud klient zaplatí splátku pojistného, jsou z ní nejdříve strženy výše uvedené poplatky a zbytek je poté investován do fondů. Z investice jsou stržena 2%. Celkem tak klient v našem příkladu zaplatí 2% * ( výše uvedené poplatky) = Kč. 5. Ostatní poplatky Mezi další poplatky patří 150 Kč za mimořádnou informaci a aktuální hodnotě podílového účtu 0,5% z převáděné částky za převod jednotek mezi programy investování 3% celkový poplatek z mimořádného pojistného poplatek za částečný odkup Naopak, pojišťovna na své straně nestrhává poplatek za správu fondů. Investování Specifický přístup zvolila Uniqa také u investičních fondů. Zatímco nabídka programů investování je standardní, technická realizace se odlišuje od ostatních pojišťoven. Po inkasu pojistného a stržení poplatků je pojistné investováno do zvoleného programu. Na rozdíl od konkurenčních produktů se nejedná o interní fond fondů, ale přímo o množinu několika fondů Raiffeisen banky. Uniqa pojišťovna nabízí tři programy investování: STABIL (100% české dluhopisy) PLUS (60% dluhopisy, 40% akcie) EXTRA (20% dluhopisy, 80% akcie) Stabil se skládá z jednoho fondu, PLUS a EXTRA ze 6 fondů. Maximální počet fondů je pojistnými podmínkami omezen na 10. Jaké má zvolená konstrukce důsledky pro klienta? Ten nejviditelnější je neexistence hodnoty podílové jednotky daného programu. Pokud bude klient chtít vědět, za jakou cenu byly nakoupeny jednotky, získá od pracovníků Uniqa

3 pojišťovny tabulku se všemi kurzy podkladových fondů a s měnovými kurzy CZK/EUR (většina podkladových fondů je vedena v Euro). Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit maximálně 150% z celkem zaplaceného pojistného. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo pojistná částka. Tato konstrukce je z hlediska potřeb klienta nejlepší (např. oproti konstrukci, kdy je v případě smrti vyplacena hodnota fondu + pojistná částka). Rizikové pojistné se strhává z podílových jednotek. Součástí sazebníku není informace o výši rizikového pojistného. Lze se pouze domnívat, že je na bázi přirozeného pojistného a příliš se neliší od populačních úmrtnostních tabulek ČR. Uniqa pojišťovna nabízí i kombinaci IŽP s hypotečním úvěrem od Raiffeisen banky. V této variantě (splácí se pouze úroky a jistina je zaplacena pojistným plněním z IŽP) je maximální pojistná částka rovna 80% CZP. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění, u trvalých následků je lineární, ne progresivní plnění. Závěr Investiční pojištění Uniqa nepřináší nové výhody oproti stávající nabídce na trhu. Z hlediska poplatků patří mezi dražší. V našem modelovém příkladu je celkem na poplatcích zaplaceno Kč, tj. 15% ze zaplaceného pojistného. Lepší definici by si zasloužila výše CZP změní se při snížení, zvýšení pojistného během pojistné doby? Uniqa pojišťovna nezřídila investiční fondy IŽP (ani jako fondy fondů), ale pojistné investuje přímo do určitých fondů Raiffeisen. Klient tak neinvestuje do jednoho, ale např. do šesti fondů. Hodnoty jednotek těchto fondů nejsou zveřejňovány na stránkách Uniqa. Klient tak nemá kontrolu počtu nakoupených jednotek. U pojištění pro případ smrti není zveřejňován sazebník rizikového pojistného (v závislosti na aktuálním věku). Není tak možné určit, zda je sazba výhodnější, než u samostatného životního rizikového pojištění. Obecně lze říci, že v případě Uniqa IŽP se jedná spíše o dražší produkt, u kterého schází informace o cenách podílové jednoty a rizikového pojistného a který nabízí pouze omezený rozsah možných připojištění.

4 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou II. Aleš Náhlík, 2006 Obsah: Základní popis... 4 Investice... 5 Poplatky... 5 Pojistná ochrana... 7 Závěr... 7 PŘÍLOHA... 8 Základní popis Navštívil jsem pobočku a zajímal se o popis produktu a sazebník poplatků. Na místě mi nikdo nebyl schopen přesně popsat produkt a sazebník nebyl k dispozici. Teprve telefonicky jsem byl přepojen na specialisty, kteří se investičním pojištěním v Uniqa zabývají a následně jsem od nich obdržel sazebník poplatků. (Na internetu, jak je v Česku bohužel zvykem, aktuální sazebník poplatků nenaleznete.) Na prodej investičního pojištění není vyškolen každý agent Uniqa pojišťovny, ale pouze vybraná část obchodní služby. Součástí školících a produktových materiálů není sazebník poplatků a detailní popis pojištění, proto získání přesných informací o produktu je velmi obtížné. Konstrukce pojištění je následující: klient zaplatí pojistné, z něho jsou strženy poplatky a zbytek je investován do investičních fondů. Z hodnoty podílových jednotek se strhává pouze rizikové pojistné (Článek 3 DPP). Tato konstrukce je rozdílná od ostatních investičních pojištění u kterých je minimálně měsíční poplatek je strháván z podílových jednotek, většinou i počáteční poplatek ve formě počátečních podílových jednotek. Označení pojištění je FLV35, Uniqa nabízí běžně i jednorázově placenou variantu. Minimální doba trvání je 5 let, vstupní věk od 15 do 70 let, maximální výstupní věk je 75 let. Minimální pojistné je 500 Kč. Pojistná částka pro případ smrti má význam: v případě smrti je vyplacena maximální z hodnot hodnota fondu nebo pojistná částka. Rozsah volby pojistné částky je popsán v kapitole pojistná ochrana. Odbytné: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce (Článek 6 DPP). Výše odbytného odpovídá aktuální hodnotě fondu z které si pojišťovna strhne všechny neuhrazené počáteční poplatky (viz kapitola Poplatky). Výpovědní lhůta je příliš dlouhá, předpokládám, že v roce 2005 bude v nových pojistných podmínkách zkrácena z důvodu platnosti nového zákona o pojistné smlouvě. Částečný odkup: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce. Minimální zůstatek po výběru musí činit Kč. Pokud se pojišťovna drží pojistných podmínek, je částečný odkup prakticky nevyužitelný, klient musí čekat na peníze 3 měsíce. V pojistných podmínkách není definován pojem běžné pojistné období, pouze pojem pojistné období, kterým se rozumí 12 měsíců.

5 Splacený stav (redukce): Je možnost převést do splaceného stavu, minimální hodnota fondu (po uhrazení počátečních nákladů) je minimálně Kč. Po převodu do splaceného stavu jsou zrušena všechna připojištění, zůstává však pojistná částka pro případ smrti. Její minimální výše je 105% hodnoty jednotek k datu převodu. Mimořádné pojistné: nelze. Opravdu tato možnost v pojistných podmínkách zcela schází! Investice Poznámka na začátek: Smluvní podmínky jsem četl velmi podrobně a několikrát. Dle mého názoru myslí pojišťovna termíny změna investičního programu a změna skladby investičního programu dvě různé věci. Změnu investičního programu provádí klient (pojistník), změnu skladby investičního programu provádí pojišťovna (pojistitel, resp. správce). V pojistných podmínkách je uveden poplatek za změnu skladby, nikde ale není ale uveden poplatek za změnu programu. (Pokud výše uvedené termíny označují stejnou operaci, je formulace v pojistných podmínkách matoucí.) Je možno investovat právě do jednoho ze tří investičních programů: Program STABIL: investice do obligací Program PLUS: investice do obligací a akcií, maximální podíl akcií 50% Program EXTRA: investice do převážně akcií, maximální podíl akcií 95% Pokud se klient rozhodne změnit program, přesunu se i všechny jednotky do nového programu a celé nové pojistné je investováno do nového programu. Chybou z pohledu konkurenčních produktů je nemožnost mít v jednom okamžiku investováno do více programů, např. 20% do Stabilu a 80% do Extra. Nelze od určitého okamžiku změnit alokaci s tím, že do té doby zakoupené jednotky zůstanou ve starém programu. V rámci daného programu jsou prostředky investovány až do 10 podílových fondů. Pokud se správce rozhodne změnit tuto interní alokaci (tzv. změna skladby investičního programu, článek 4 SU/IŽP/04), náklady nese klient. Správce si účtuje 0,5% z objemu převáděných jednotek, maximálně však je poplatek za správu (tzv. management fee) Program STABIL: 0,4% Program PLUS: 0,8% Program EXTRA: 0,8% Navíc klient nese všechny transakční náklady. Příklad (zjednodušený): klient má Kč v programu EXTRA. Ten je investován do dvou fondů A (30%) a B(70%). Správce se rozhodne převést peníze z fondu B do fondu C. Klientovi je účtován poplatek *0,5%=350, maximum v daném roce je *0,8%=800. Klientovi tak ještě může být účtován v daném roce poplatek 450 Kč ( ). Jedná se zřejmě o nejsložitější definici poplatku, která je průměrnému klientovi nesrozumitelná. Plusem je nízká výše poplatku za správu (0,4% resp. 0,8%). To ale nemusí být pravda, navíc mohou být totiž účtovány transakční poplatky a zejména fondy, do kterých je investováno mají své vlastní poplatky za správu, výsledný poplatek je součtem, např. 0,8%+poplatek interního fondu%. Poplatky Klient 30 let na 30 platí 1000 Kč měsíčně. Celkem zaplatí Kč. Jaké jsou poplatky?

6 1) Počáteční poplatek. Počáteční poplatek je definován jako určité promile z celkového pojistného, strhává se v prvních 4 letech. Rok Promile Částka 1 1,1% Kč =1,1%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* Celkem Kč =4,7%* Poplatek sloužící k úhradě počátečních nákladů a provize. Jiné pojišťovny mají podobný poplatek ve formě počátečních jednotek nebo nízkého alokačního procenta v prvních letech pojištění. 2) Poplatek za inkaso pojistného. Dle délky trvání, jako procento z pojistného. Zajímavá je formulace: od 2. roku je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku. Lze si ji snad správně vyložit tak, že poplatek je od druhého roku o 70% nižší. Délka 1. rok 2. rok a další Roční inkasní poplatek 1. rok Roční inkasní poplatek od 2 roku 5 5,0% 1,5% 600 Kč 180 Kč 6 6,0% 1,8% 720 Kč 216 Kč 7 7,0% 2,1% 840 Kč 252 Kč 8 8,0% 2,4% 960 Kč 288 Kč 9 9,0% 2,7% 1080 Kč 324 Kč ,0% 3,0% 1200 Kč 360 Kč U jiných pojišťoven částečně odpovídá rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Slouží na výplatu následné provize a úhradu následných nákladů. (Některé pojišťovny mají tzv. inkasní poplatek, ten je ale fixní, nezáleží na výši zaplaceného pojistného a účtuje se pouze v okamžiku fyzického zaplacení pojistného.) 3) Za správu pojištění procentní + fixní Pojišťovna každý rok účtuje poplatek ve výši 0,1% z celkového zaplaceného pojistného a fixní částku Rok Poplatek Z čeho Kolik Každý 0,1% z Kč Každý 240 Kč 240 Kč Celkem 600 Kč Zajímavé je, že u konkurenčních produktů je měsíční poplatek fixní, u Uniqa pojišťovny zaplatí klienti s vyšším pojistným více peněz než klienti s nižším pojistným. 4) Bezpečnostní přirážka Jeho výše je rovna 3% z celkového objemu investovaných prostředků. Klient zaplatí pojistné, je mu stržen počáteční poplatek, inkasní poplatek a poplatek za správu. Zbytek je investován do fondů. Z výše této investice je stržen poplatek ve výši 3%. Název tohoto poplatku je velmi neobvyklý. Ve skutečnosti se jedná o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aplikovaný na tu část pojistného investovaného do fondu. (Srovnej inkasní poplatek 3% z celého pojistného).

7 5) Poplatky za nestandardní úkony. Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Kč. Závěr k poplatkům. Uniqa pojišťovna si vytvořila vlastní systém účtování poplatků než je obvyklé u konkurenčních produktů. To samotné ještě není plusem ani minusem. Jako zápor se ale ukazuje, že mnoho poplatků je stanoveno jako určité procento z celkového zaplaceného pojistného za celou dobu (v našem příkladu Kč). To má dvě úskalí. 1) Někteří agenti Uniqa pojišťovny to nechápou a jako základ výpočtu ukazují roční pojistné (např Kč) a ne Kč. 2) Žádný agent Uniqa pojišťovny nebyl schopen odpovědět na jednoduchou otázku a co se stane, když ve třetím roce snížím pojistné na 500 Kč měsíčně. Bude mi počáteční poplatek počítán stále z Kč, nebo z poloviny ( Kč) nebo z 2* *6000? Jinými slovy: nikde není uvedena definice celkem zaplaceného pojistného. A to je již výrazný nedostatek, vedoucí k odlišnému chápání poplatků pojišťovnou a klienty. Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit ve výši 10% až 150% z celkem zaplaceného pojistného, povoleny jsou celé desítky procent. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo zaplacené pojistné. Konstrukce pojistné částky ta nejlepší pro klienta z hlediska jeho potřeb. Mínusem je, že 150% není moc, klient v našem příkladu dosáhne pouze na Kč, což je málo, jeho potřeba může být mnohem vyšší. Cena za pojistnou ochranu pro případ smrti (rizikové pojistné) nebyla sdělena. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Protože investiční pojištění zůstává hlavně pojištěním, je škoda, že nelze sjednat jiná- důležitější připojištění. U trvalých následků schází progresivní plnění. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění. Závěr Pokles úrokových měr nutí pojišťovny nabídnout investiční pojištění, kapitálové pojištění se stává neprodejným. Pojišťovna Uniqa naprosto správně reaguje na tento trend. Ačkoliv se ve svých materiálech Uniqa odkazuje na zkušenosti sesterské společnosti Finance Life z Rakouska, zdá se, že úroveň rakouského trhu zaostává za produkty v Holandsku, Švýcarsku nebo Anglii. Plusy: Možnost sjednat pojistnou částku pro případ smrti v rámci hlavního pojištění Struktura pojištění: v případě smrti se plní maximum z: PČ, hodnota fondu. Minusy: Téměř žádná připojištění, ani zproštění od placení Agenti nedokáží vysvětlit systém poplatků a jejich výpočet Omezené možnosti investování (nelze mimořádné pojistné, neflexibilní alokace,..)

8 PŘÍLOHA Oficiální sazebník poplatků investičního pojištění Uniqa. Poplatky v investičním pojištění Způsob placení pojistného: ročně, pololetně, čtvrt1etně, měsíčně nebo jednorázově Poplatky kalkulované v pojistném Uzavírací poplatky Běžné pojistné Jednorázové 11o/oo celkem zaplaceného pojistného v prvním roce 12 o/oo celkem zaplaceného pojistného v dalších třech letech 42 o/oo zaplaceného pojistného Správní poplatky -za inkaso pojistného (pouze běžné pojistné) Běžné pojistné v závislosti na délce placení pojistného délka a více poplatky 6% 7% 8% 9% 9% 10% od druhého roku trvání pojistné smlouvy je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku - za správu pojištění - 1 o/oo celkem zaplaceného pojistného - každý rok - pevné náklady: 240 Kč/rok, odpočet podle způsobu placení - bezpečnostní přirážka - 3% z celkového objemu investovaných prostředků Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném) Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Poplatek ve výši 150 Kč Poplatek za změnu investiční strategie Poplatek ve výši 0,5 % objemu převáděných jednotek (nejvýše však 0,4 % průměrného stavu aktuální hodnoty podílových jednotek v průběhu celého kalendářního roku u investičního programu STABIL, resp. 0,8 % u ostatních

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Téma prezentace MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Roman Stuchlík časopis FOND SHOP, odborný redaktor Vít Kalvoda SOPHIA FINANCE, finanční poradce Praha, 22.11.2007 Seminář časopisu Finanční poradce

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více