Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006"

Transkript

1 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006 Pojišťovna Uniqa přišla během roku 2004 (platnost pojistných podmínek od května) s novým produktem investičním pojištěním. Během následujících měsíců se jí podařilo prodat tento produkt do externích prodejních sítí (např. AWD, OVB Allfinanz) a vytlačit tak některé své konkurenty. Pojďme se podívat, jakým produktem přesvědčila Uniqa tyto sítě ke spolupráci. Jako první vzniklo pojištění Finance Life (tarif FLV 35). Současná varianta nabízená prostřednictvím externích sítí nese označení E05. Od původní se liší zejména výší poplatků, konstrukce produktu a nabídka fondů zůstala zachována. Výše poplatků Pojišťovna Uniqa zvolila zcela netradiční sazebník poplatků. Důležitým pojmem je tzv. celkové zaplacené pojistné (CZP). Pojišťovna v sazebníku definuje CZP jako pojistné za celou dobu, nejvýše však 25-ti násobek ročního pojistného. Není zde však určeno, co se stane, pokud klient např. v 2. roce sníží placené pojistné nebo ho v jiném roce zvýší. Přepočítá se při této akci hodnota CZP a změní se výše těch poplatků, které vycházejí z CZP? Pro pochopení výpočtu poplatků ukážeme jejich výši na jednoduchém příkladu. Uvažujme klienta, který si smlouvu sjednal ve 35 letech do věku 65 let, tedy doba trvání je 30 let. Po celou dobu bude pravidelně měsíčně platit Kč. Protože 30 let je více než 25, je CZP rovno 25x1000x12= Kč. 1. Počáteční poplatek Pojišťovna zvolila formu úhrady počátečních nákladů na počátku pojištění, podobně jako Aviva nebo Pojišťovna ČS. (Druhým způsobem je postupná úhrada ve formě počátečních jednotek používaných např. u produktů ING, Generali, Allianz, Winterthur). Pojišťovna v sazebníku počítá i s kratší dobou placení než 5 let. Délka placení jeden rok (s roční frekvencí) odpovídá jednorázovému pojistnému. V tomto případě je poplatek 6% z pojistného. U standardní běžně placené smlouvy s dobou trvání 4 roky a více je počáteční poplatek rozložen do prvních 3 let a celková výše poplatku je 6,4% z CZP. Délka placení Poplatek v 1. roce Poplatek v 2. roce Poplatek v 3. roce 1 rok 6,0% roky 2,9% 3,1% - 3 roky 2,9% 3,1% 0,2% 4 roky a více 2,9% 3,1% 0,4% V našem modelovém příkladu je výše počátečního poplatku rovna v prvém roce 2,9% z , v druhém roce 3,1% z CZP a ve čtvrtém roce 0,4% z CZP. Celkem tak klient zaplatí na tomto poplatku Kč, tj. 1,6 násobek ročního pojistného. 2. Inkasní poplatek Výše inkasního poplatku je také závislá na době placení pojistného. Výše je určena procentem z placeného pojistného. Pro náš příklad platí, že klient na tomto poplatku zaplatí 30 let * roční pojistné * 3% poplatek = Kč za celou dobu trvání pojištění.

2 Délka placení Poplatek Délka placení Poplatek 1 rok 0,5% 6 let 2,1% 2 roky 1,0% 7 let 2,4% 3 roky 1,5% 8 let 2,6% 4 roky 1,7% 9 let 2,9% 5 let 1,9% 10 let a více 3,0% 3. Správní poplatek Zatímco většina ostatní pojišťovny mají správní poplatek ve fixní výši (např. 40 Kč měsíčně), Uniqa tento poplatek částečně vztahuje i k výši placeného pojistného, konstrukce je dvousložková. První část je fixní, 240 Kč ročně, tj. 20 Kč měsíčně. Druhá je definována jako 1 promile (0,1%) z CZP ročně. Čím více klient platí, tím vyšší je správní poplatek. V našem příkladu je celkový správní poplatek za jeden rok 240 Kč + 0,1% * Kč = 540 Kč, tj. 45 Kč měsíčně. Za celou dobu trvání zaplatí klient na správním poplatku v našem příkladu Kč. 4. Bezpečnostní přirážka Výše tohoto (jménem netradičního) poplatku je definována jako 2% z celkového objemu investovaných prostředků dané splátky. Pokud klient zaplatí splátku pojistného, jsou z ní nejdříve strženy výše uvedené poplatky a zbytek je poté investován do fondů. Z investice jsou stržena 2%. Celkem tak klient v našem příkladu zaplatí 2% * ( výše uvedené poplatky) = Kč. 5. Ostatní poplatky Mezi další poplatky patří 150 Kč za mimořádnou informaci a aktuální hodnotě podílového účtu 0,5% z převáděné částky za převod jednotek mezi programy investování 3% celkový poplatek z mimořádného pojistného poplatek za částečný odkup Naopak, pojišťovna na své straně nestrhává poplatek za správu fondů. Investování Specifický přístup zvolila Uniqa také u investičních fondů. Zatímco nabídka programů investování je standardní, technická realizace se odlišuje od ostatních pojišťoven. Po inkasu pojistného a stržení poplatků je pojistné investováno do zvoleného programu. Na rozdíl od konkurenčních produktů se nejedná o interní fond fondů, ale přímo o množinu několika fondů Raiffeisen banky. Uniqa pojišťovna nabízí tři programy investování: STABIL (100% české dluhopisy) PLUS (60% dluhopisy, 40% akcie) EXTRA (20% dluhopisy, 80% akcie) Stabil se skládá z jednoho fondu, PLUS a EXTRA ze 6 fondů. Maximální počet fondů je pojistnými podmínkami omezen na 10. Jaké má zvolená konstrukce důsledky pro klienta? Ten nejviditelnější je neexistence hodnoty podílové jednotky daného programu. Pokud bude klient chtít vědět, za jakou cenu byly nakoupeny jednotky, získá od pracovníků Uniqa

3 pojišťovny tabulku se všemi kurzy podkladových fondů a s měnovými kurzy CZK/EUR (většina podkladových fondů je vedena v Euro). Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit maximálně 150% z celkem zaplaceného pojistného. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo pojistná částka. Tato konstrukce je z hlediska potřeb klienta nejlepší (např. oproti konstrukci, kdy je v případě smrti vyplacena hodnota fondu + pojistná částka). Rizikové pojistné se strhává z podílových jednotek. Součástí sazebníku není informace o výši rizikového pojistného. Lze se pouze domnívat, že je na bázi přirozeného pojistného a příliš se neliší od populačních úmrtnostních tabulek ČR. Uniqa pojišťovna nabízí i kombinaci IŽP s hypotečním úvěrem od Raiffeisen banky. V této variantě (splácí se pouze úroky a jistina je zaplacena pojistným plněním z IŽP) je maximální pojistná částka rovna 80% CZP. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění, u trvalých následků je lineární, ne progresivní plnění. Závěr Investiční pojištění Uniqa nepřináší nové výhody oproti stávající nabídce na trhu. Z hlediska poplatků patří mezi dražší. V našem modelovém příkladu je celkem na poplatcích zaplaceno Kč, tj. 15% ze zaplaceného pojistného. Lepší definici by si zasloužila výše CZP změní se při snížení, zvýšení pojistného během pojistné doby? Uniqa pojišťovna nezřídila investiční fondy IŽP (ani jako fondy fondů), ale pojistné investuje přímo do určitých fondů Raiffeisen. Klient tak neinvestuje do jednoho, ale např. do šesti fondů. Hodnoty jednotek těchto fondů nejsou zveřejňovány na stránkách Uniqa. Klient tak nemá kontrolu počtu nakoupených jednotek. U pojištění pro případ smrti není zveřejňován sazebník rizikového pojistného (v závislosti na aktuálním věku). Není tak možné určit, zda je sazba výhodnější, než u samostatného životního rizikového pojištění. Obecně lze říci, že v případě Uniqa IŽP se jedná spíše o dražší produkt, u kterého schází informace o cenách podílové jednoty a rizikového pojistného a který nabízí pouze omezený rozsah možných připojištění.

4 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou II. Aleš Náhlík, 2006 Obsah: Základní popis... 4 Investice... 5 Poplatky... 5 Pojistná ochrana... 7 Závěr... 7 PŘÍLOHA... 8 Základní popis Navštívil jsem pobočku a zajímal se o popis produktu a sazebník poplatků. Na místě mi nikdo nebyl schopen přesně popsat produkt a sazebník nebyl k dispozici. Teprve telefonicky jsem byl přepojen na specialisty, kteří se investičním pojištěním v Uniqa zabývají a následně jsem od nich obdržel sazebník poplatků. (Na internetu, jak je v Česku bohužel zvykem, aktuální sazebník poplatků nenaleznete.) Na prodej investičního pojištění není vyškolen každý agent Uniqa pojišťovny, ale pouze vybraná část obchodní služby. Součástí školících a produktových materiálů není sazebník poplatků a detailní popis pojištění, proto získání přesných informací o produktu je velmi obtížné. Konstrukce pojištění je následující: klient zaplatí pojistné, z něho jsou strženy poplatky a zbytek je investován do investičních fondů. Z hodnoty podílových jednotek se strhává pouze rizikové pojistné (Článek 3 DPP). Tato konstrukce je rozdílná od ostatních investičních pojištění u kterých je minimálně měsíční poplatek je strháván z podílových jednotek, většinou i počáteční poplatek ve formě počátečních podílových jednotek. Označení pojištění je FLV35, Uniqa nabízí běžně i jednorázově placenou variantu. Minimální doba trvání je 5 let, vstupní věk od 15 do 70 let, maximální výstupní věk je 75 let. Minimální pojistné je 500 Kč. Pojistná částka pro případ smrti má význam: v případě smrti je vyplacena maximální z hodnot hodnota fondu nebo pojistná částka. Rozsah volby pojistné částky je popsán v kapitole pojistná ochrana. Odbytné: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce (Článek 6 DPP). Výše odbytného odpovídá aktuální hodnotě fondu z které si pojišťovna strhne všechny neuhrazené počáteční poplatky (viz kapitola Poplatky). Výpovědní lhůta je příliš dlouhá, předpokládám, že v roce 2005 bude v nových pojistných podmínkách zkrácena z důvodu platnosti nového zákona o pojistné smlouvě. Částečný odkup: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce. Minimální zůstatek po výběru musí činit Kč. Pokud se pojišťovna drží pojistných podmínek, je částečný odkup prakticky nevyužitelný, klient musí čekat na peníze 3 měsíce. V pojistných podmínkách není definován pojem běžné pojistné období, pouze pojem pojistné období, kterým se rozumí 12 měsíců.

5 Splacený stav (redukce): Je možnost převést do splaceného stavu, minimální hodnota fondu (po uhrazení počátečních nákladů) je minimálně Kč. Po převodu do splaceného stavu jsou zrušena všechna připojištění, zůstává však pojistná částka pro případ smrti. Její minimální výše je 105% hodnoty jednotek k datu převodu. Mimořádné pojistné: nelze. Opravdu tato možnost v pojistných podmínkách zcela schází! Investice Poznámka na začátek: Smluvní podmínky jsem četl velmi podrobně a několikrát. Dle mého názoru myslí pojišťovna termíny změna investičního programu a změna skladby investičního programu dvě různé věci. Změnu investičního programu provádí klient (pojistník), změnu skladby investičního programu provádí pojišťovna (pojistitel, resp. správce). V pojistných podmínkách je uveden poplatek za změnu skladby, nikde ale není ale uveden poplatek za změnu programu. (Pokud výše uvedené termíny označují stejnou operaci, je formulace v pojistných podmínkách matoucí.) Je možno investovat právě do jednoho ze tří investičních programů: Program STABIL: investice do obligací Program PLUS: investice do obligací a akcií, maximální podíl akcií 50% Program EXTRA: investice do převážně akcií, maximální podíl akcií 95% Pokud se klient rozhodne změnit program, přesunu se i všechny jednotky do nového programu a celé nové pojistné je investováno do nového programu. Chybou z pohledu konkurenčních produktů je nemožnost mít v jednom okamžiku investováno do více programů, např. 20% do Stabilu a 80% do Extra. Nelze od určitého okamžiku změnit alokaci s tím, že do té doby zakoupené jednotky zůstanou ve starém programu. V rámci daného programu jsou prostředky investovány až do 10 podílových fondů. Pokud se správce rozhodne změnit tuto interní alokaci (tzv. změna skladby investičního programu, článek 4 SU/IŽP/04), náklady nese klient. Správce si účtuje 0,5% z objemu převáděných jednotek, maximálně však je poplatek za správu (tzv. management fee) Program STABIL: 0,4% Program PLUS: 0,8% Program EXTRA: 0,8% Navíc klient nese všechny transakční náklady. Příklad (zjednodušený): klient má Kč v programu EXTRA. Ten je investován do dvou fondů A (30%) a B(70%). Správce se rozhodne převést peníze z fondu B do fondu C. Klientovi je účtován poplatek *0,5%=350, maximum v daném roce je *0,8%=800. Klientovi tak ještě může být účtován v daném roce poplatek 450 Kč ( ). Jedná se zřejmě o nejsložitější definici poplatku, která je průměrnému klientovi nesrozumitelná. Plusem je nízká výše poplatku za správu (0,4% resp. 0,8%). To ale nemusí být pravda, navíc mohou být totiž účtovány transakční poplatky a zejména fondy, do kterých je investováno mají své vlastní poplatky za správu, výsledný poplatek je součtem, např. 0,8%+poplatek interního fondu%. Poplatky Klient 30 let na 30 platí 1000 Kč měsíčně. Celkem zaplatí Kč. Jaké jsou poplatky?

6 1) Počáteční poplatek. Počáteční poplatek je definován jako určité promile z celkového pojistného, strhává se v prvních 4 letech. Rok Promile Částka 1 1,1% Kč =1,1%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* Celkem Kč =4,7%* Poplatek sloužící k úhradě počátečních nákladů a provize. Jiné pojišťovny mají podobný poplatek ve formě počátečních jednotek nebo nízkého alokačního procenta v prvních letech pojištění. 2) Poplatek za inkaso pojistného. Dle délky trvání, jako procento z pojistného. Zajímavá je formulace: od 2. roku je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku. Lze si ji snad správně vyložit tak, že poplatek je od druhého roku o 70% nižší. Délka 1. rok 2. rok a další Roční inkasní poplatek 1. rok Roční inkasní poplatek od 2 roku 5 5,0% 1,5% 600 Kč 180 Kč 6 6,0% 1,8% 720 Kč 216 Kč 7 7,0% 2,1% 840 Kč 252 Kč 8 8,0% 2,4% 960 Kč 288 Kč 9 9,0% 2,7% 1080 Kč 324 Kč ,0% 3,0% 1200 Kč 360 Kč U jiných pojišťoven částečně odpovídá rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Slouží na výplatu následné provize a úhradu následných nákladů. (Některé pojišťovny mají tzv. inkasní poplatek, ten je ale fixní, nezáleží na výši zaplaceného pojistného a účtuje se pouze v okamžiku fyzického zaplacení pojistného.) 3) Za správu pojištění procentní + fixní Pojišťovna každý rok účtuje poplatek ve výši 0,1% z celkového zaplaceného pojistného a fixní částku Rok Poplatek Z čeho Kolik Každý 0,1% z Kč Každý 240 Kč 240 Kč Celkem 600 Kč Zajímavé je, že u konkurenčních produktů je měsíční poplatek fixní, u Uniqa pojišťovny zaplatí klienti s vyšším pojistným více peněz než klienti s nižším pojistným. 4) Bezpečnostní přirážka Jeho výše je rovna 3% z celkového objemu investovaných prostředků. Klient zaplatí pojistné, je mu stržen počáteční poplatek, inkasní poplatek a poplatek za správu. Zbytek je investován do fondů. Z výše této investice je stržen poplatek ve výši 3%. Název tohoto poplatku je velmi neobvyklý. Ve skutečnosti se jedná o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aplikovaný na tu část pojistného investovaného do fondu. (Srovnej inkasní poplatek 3% z celého pojistného).

7 5) Poplatky za nestandardní úkony. Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Kč. Závěr k poplatkům. Uniqa pojišťovna si vytvořila vlastní systém účtování poplatků než je obvyklé u konkurenčních produktů. To samotné ještě není plusem ani minusem. Jako zápor se ale ukazuje, že mnoho poplatků je stanoveno jako určité procento z celkového zaplaceného pojistného za celou dobu (v našem příkladu Kč). To má dvě úskalí. 1) Někteří agenti Uniqa pojišťovny to nechápou a jako základ výpočtu ukazují roční pojistné (např Kč) a ne Kč. 2) Žádný agent Uniqa pojišťovny nebyl schopen odpovědět na jednoduchou otázku a co se stane, když ve třetím roce snížím pojistné na 500 Kč měsíčně. Bude mi počáteční poplatek počítán stále z Kč, nebo z poloviny ( Kč) nebo z 2* *6000? Jinými slovy: nikde není uvedena definice celkem zaplaceného pojistného. A to je již výrazný nedostatek, vedoucí k odlišnému chápání poplatků pojišťovnou a klienty. Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit ve výši 10% až 150% z celkem zaplaceného pojistného, povoleny jsou celé desítky procent. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo zaplacené pojistné. Konstrukce pojistné částky ta nejlepší pro klienta z hlediska jeho potřeb. Mínusem je, že 150% není moc, klient v našem příkladu dosáhne pouze na Kč, což je málo, jeho potřeba může být mnohem vyšší. Cena za pojistnou ochranu pro případ smrti (rizikové pojistné) nebyla sdělena. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Protože investiční pojištění zůstává hlavně pojištěním, je škoda, že nelze sjednat jiná- důležitější připojištění. U trvalých následků schází progresivní plnění. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění. Závěr Pokles úrokových měr nutí pojišťovny nabídnout investiční pojištění, kapitálové pojištění se stává neprodejným. Pojišťovna Uniqa naprosto správně reaguje na tento trend. Ačkoliv se ve svých materiálech Uniqa odkazuje na zkušenosti sesterské společnosti Finance Life z Rakouska, zdá se, že úroveň rakouského trhu zaostává za produkty v Holandsku, Švýcarsku nebo Anglii. Plusy: Možnost sjednat pojistnou částku pro případ smrti v rámci hlavního pojištění Struktura pojištění: v případě smrti se plní maximum z: PČ, hodnota fondu. Minusy: Téměř žádná připojištění, ani zproštění od placení Agenti nedokáží vysvětlit systém poplatků a jejich výpočet Omezené možnosti investování (nelze mimořádné pojistné, neflexibilní alokace,..)

8 PŘÍLOHA Oficiální sazebník poplatků investičního pojištění Uniqa. Poplatky v investičním pojištění Způsob placení pojistného: ročně, pololetně, čtvrt1etně, měsíčně nebo jednorázově Poplatky kalkulované v pojistném Uzavírací poplatky Běžné pojistné Jednorázové 11o/oo celkem zaplaceného pojistného v prvním roce 12 o/oo celkem zaplaceného pojistného v dalších třech letech 42 o/oo zaplaceného pojistného Správní poplatky -za inkaso pojistného (pouze běžné pojistné) Běžné pojistné v závislosti na délce placení pojistného délka a více poplatky 6% 7% 8% 9% 9% 10% od druhého roku trvání pojistné smlouvy je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku - za správu pojištění - 1 o/oo celkem zaplaceného pojistného - každý rok - pevné náklady: 240 Kč/rok, odpočet podle způsobu placení - bezpečnostní přirážka - 3% z celkového objemu investovaných prostředků Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném) Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Poplatek ve výši 150 Kč Poplatek za změnu investiční strategie Poplatek ve výši 0,5 % objemu převáděných jednotek (nejvýše však 0,4 % průměrného stavu aktuální hodnoty podílových jednotek v průběhu celého kalendářního roku u investičního programu STABIL, resp. 0,8 % u ostatních

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Strategie volby investičního životního pojištění

Strategie volby investičního životního pojištění Vysoká škola logistiky o.p.s. Strategie volby investičního životního pojištění (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Hana Kadlecová Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008

Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008 Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce se věnuje investičnímu životnímu pojištění u vybraných pojišťoven. Tento produkt

Více

Analýza počátečních poplatků životního pojištění

Analýza počátečních poplatků životního pojištění Analýza počátečních poplatků životního pojištění (IFG 001) Anotace Cílem analýzy je popis systému počátečních poplatků investičního životního pojištění z pohledu kvalitativního a kvantitativního u 12 nejvýznamnějších

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Comparison of the best-selling

Více

Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje

Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Managementu firem a institucí Trh stavebního spoření v ČR a odhad jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Rudolf Dočekal BANKOVNÍ MANAGEMENT Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Bc. Magda Cudlínová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Bc. Magda Cudlínová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR Bc. Magda Cudlínová Diplomová práce 2006 2 3 Souhrn Diplomová práce se zabývá životním pojištěním, jeho charakteristikou,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 07/2015 platnost od 16. 7. 2015 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví pojišťovnictví Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Daniel Humplík Finanční makléř Vedoucí

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Produkty finančního trhu a jejich použití pro řešení potřeb klienta. Kamila Valčíková

Produkty finančního trhu a jejich použití pro řešení potřeb klienta. Kamila Valčíková Produkty finančního trhu a jejich použití pro řešení potřeb klienta Kamila Valčíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V mé bakalářské práci pojmenované Produkty finančního trhu a jejich použití pro řešení

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Návrh komplexní pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Alena Vaclachová

Návrh komplexní pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Alena Vaclachová Návrh komplexní pojistné ochrany pro konkrétního klienta Alena Vaclachová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je sestavení komplexní pojistné ochrany vybraného klienta a jeho rodiny z portfolia

Více

Trh se životním pojištěním v České republice

Trh se životním pojištěním v České republice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Trh se životním pojištěním v České

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více