Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006"

Transkript

1 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006 Pojišťovna Uniqa přišla během roku 2004 (platnost pojistných podmínek od května) s novým produktem investičním pojištěním. Během následujících měsíců se jí podařilo prodat tento produkt do externích prodejních sítí (např. AWD, OVB Allfinanz) a vytlačit tak některé své konkurenty. Pojďme se podívat, jakým produktem přesvědčila Uniqa tyto sítě ke spolupráci. Jako první vzniklo pojištění Finance Life (tarif FLV 35). Současná varianta nabízená prostřednictvím externích sítí nese označení E05. Od původní se liší zejména výší poplatků, konstrukce produktu a nabídka fondů zůstala zachována. Výše poplatků Pojišťovna Uniqa zvolila zcela netradiční sazebník poplatků. Důležitým pojmem je tzv. celkové zaplacené pojistné (CZP). Pojišťovna v sazebníku definuje CZP jako pojistné za celou dobu, nejvýše však 25-ti násobek ročního pojistného. Není zde však určeno, co se stane, pokud klient např. v 2. roce sníží placené pojistné nebo ho v jiném roce zvýší. Přepočítá se při této akci hodnota CZP a změní se výše těch poplatků, které vycházejí z CZP? Pro pochopení výpočtu poplatků ukážeme jejich výši na jednoduchém příkladu. Uvažujme klienta, který si smlouvu sjednal ve 35 letech do věku 65 let, tedy doba trvání je 30 let. Po celou dobu bude pravidelně měsíčně platit Kč. Protože 30 let je více než 25, je CZP rovno 25x1000x12= Kč. 1. Počáteční poplatek Pojišťovna zvolila formu úhrady počátečních nákladů na počátku pojištění, podobně jako Aviva nebo Pojišťovna ČS. (Druhým způsobem je postupná úhrada ve formě počátečních jednotek používaných např. u produktů ING, Generali, Allianz, Winterthur). Pojišťovna v sazebníku počítá i s kratší dobou placení než 5 let. Délka placení jeden rok (s roční frekvencí) odpovídá jednorázovému pojistnému. V tomto případě je poplatek 6% z pojistného. U standardní běžně placené smlouvy s dobou trvání 4 roky a více je počáteční poplatek rozložen do prvních 3 let a celková výše poplatku je 6,4% z CZP. Délka placení Poplatek v 1. roce Poplatek v 2. roce Poplatek v 3. roce 1 rok 6,0% roky 2,9% 3,1% - 3 roky 2,9% 3,1% 0,2% 4 roky a více 2,9% 3,1% 0,4% V našem modelovém příkladu je výše počátečního poplatku rovna v prvém roce 2,9% z , v druhém roce 3,1% z CZP a ve čtvrtém roce 0,4% z CZP. Celkem tak klient zaplatí na tomto poplatku Kč, tj. 1,6 násobek ročního pojistného. 2. Inkasní poplatek Výše inkasního poplatku je také závislá na době placení pojistného. Výše je určena procentem z placeného pojistného. Pro náš příklad platí, že klient na tomto poplatku zaplatí 30 let * roční pojistné * 3% poplatek = Kč za celou dobu trvání pojištění.

2 Délka placení Poplatek Délka placení Poplatek 1 rok 0,5% 6 let 2,1% 2 roky 1,0% 7 let 2,4% 3 roky 1,5% 8 let 2,6% 4 roky 1,7% 9 let 2,9% 5 let 1,9% 10 let a více 3,0% 3. Správní poplatek Zatímco většina ostatní pojišťovny mají správní poplatek ve fixní výši (např. 40 Kč měsíčně), Uniqa tento poplatek částečně vztahuje i k výši placeného pojistného, konstrukce je dvousložková. První část je fixní, 240 Kč ročně, tj. 20 Kč měsíčně. Druhá je definována jako 1 promile (0,1%) z CZP ročně. Čím více klient platí, tím vyšší je správní poplatek. V našem příkladu je celkový správní poplatek za jeden rok 240 Kč + 0,1% * Kč = 540 Kč, tj. 45 Kč měsíčně. Za celou dobu trvání zaplatí klient na správním poplatku v našem příkladu Kč. 4. Bezpečnostní přirážka Výše tohoto (jménem netradičního) poplatku je definována jako 2% z celkového objemu investovaných prostředků dané splátky. Pokud klient zaplatí splátku pojistného, jsou z ní nejdříve strženy výše uvedené poplatky a zbytek je poté investován do fondů. Z investice jsou stržena 2%. Celkem tak klient v našem příkladu zaplatí 2% * ( výše uvedené poplatky) = Kč. 5. Ostatní poplatky Mezi další poplatky patří 150 Kč za mimořádnou informaci a aktuální hodnotě podílového účtu 0,5% z převáděné částky za převod jednotek mezi programy investování 3% celkový poplatek z mimořádného pojistného poplatek za částečný odkup Naopak, pojišťovna na své straně nestrhává poplatek za správu fondů. Investování Specifický přístup zvolila Uniqa také u investičních fondů. Zatímco nabídka programů investování je standardní, technická realizace se odlišuje od ostatních pojišťoven. Po inkasu pojistného a stržení poplatků je pojistné investováno do zvoleného programu. Na rozdíl od konkurenčních produktů se nejedná o interní fond fondů, ale přímo o množinu několika fondů Raiffeisen banky. Uniqa pojišťovna nabízí tři programy investování: STABIL (100% české dluhopisy) PLUS (60% dluhopisy, 40% akcie) EXTRA (20% dluhopisy, 80% akcie) Stabil se skládá z jednoho fondu, PLUS a EXTRA ze 6 fondů. Maximální počet fondů je pojistnými podmínkami omezen na 10. Jaké má zvolená konstrukce důsledky pro klienta? Ten nejviditelnější je neexistence hodnoty podílové jednotky daného programu. Pokud bude klient chtít vědět, za jakou cenu byly nakoupeny jednotky, získá od pracovníků Uniqa

3 pojišťovny tabulku se všemi kurzy podkladových fondů a s měnovými kurzy CZK/EUR (většina podkladových fondů je vedena v Euro). Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit maximálně 150% z celkem zaplaceného pojistného. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo pojistná částka. Tato konstrukce je z hlediska potřeb klienta nejlepší (např. oproti konstrukci, kdy je v případě smrti vyplacena hodnota fondu + pojistná částka). Rizikové pojistné se strhává z podílových jednotek. Součástí sazebníku není informace o výši rizikového pojistného. Lze se pouze domnívat, že je na bázi přirozeného pojistného a příliš se neliší od populačních úmrtnostních tabulek ČR. Uniqa pojišťovna nabízí i kombinaci IŽP s hypotečním úvěrem od Raiffeisen banky. V této variantě (splácí se pouze úroky a jistina je zaplacena pojistným plněním z IŽP) je maximální pojistná částka rovna 80% CZP. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění, u trvalých následků je lineární, ne progresivní plnění. Závěr Investiční pojištění Uniqa nepřináší nové výhody oproti stávající nabídce na trhu. Z hlediska poplatků patří mezi dražší. V našem modelovém příkladu je celkem na poplatcích zaplaceno Kč, tj. 15% ze zaplaceného pojistného. Lepší definici by si zasloužila výše CZP změní se při snížení, zvýšení pojistného během pojistné doby? Uniqa pojišťovna nezřídila investiční fondy IŽP (ani jako fondy fondů), ale pojistné investuje přímo do určitých fondů Raiffeisen. Klient tak neinvestuje do jednoho, ale např. do šesti fondů. Hodnoty jednotek těchto fondů nejsou zveřejňovány na stránkách Uniqa. Klient tak nemá kontrolu počtu nakoupených jednotek. U pojištění pro případ smrti není zveřejňován sazebník rizikového pojistného (v závislosti na aktuálním věku). Není tak možné určit, zda je sazba výhodnější, než u samostatného životního rizikového pojištění. Obecně lze říci, že v případě Uniqa IŽP se jedná spíše o dražší produkt, u kterého schází informace o cenách podílové jednoty a rizikového pojistného a který nabízí pouze omezený rozsah možných připojištění.

4 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou II. Aleš Náhlík, 2006 Obsah: Základní popis... 4 Investice... 5 Poplatky... 5 Pojistná ochrana... 7 Závěr... 7 PŘÍLOHA... 8 Základní popis Navštívil jsem pobočku a zajímal se o popis produktu a sazebník poplatků. Na místě mi nikdo nebyl schopen přesně popsat produkt a sazebník nebyl k dispozici. Teprve telefonicky jsem byl přepojen na specialisty, kteří se investičním pojištěním v Uniqa zabývají a následně jsem od nich obdržel sazebník poplatků. (Na internetu, jak je v Česku bohužel zvykem, aktuální sazebník poplatků nenaleznete.) Na prodej investičního pojištění není vyškolen každý agent Uniqa pojišťovny, ale pouze vybraná část obchodní služby. Součástí školících a produktových materiálů není sazebník poplatků a detailní popis pojištění, proto získání přesných informací o produktu je velmi obtížné. Konstrukce pojištění je následující: klient zaplatí pojistné, z něho jsou strženy poplatky a zbytek je investován do investičních fondů. Z hodnoty podílových jednotek se strhává pouze rizikové pojistné (Článek 3 DPP). Tato konstrukce je rozdílná od ostatních investičních pojištění u kterých je minimálně měsíční poplatek je strháván z podílových jednotek, většinou i počáteční poplatek ve formě počátečních podílových jednotek. Označení pojištění je FLV35, Uniqa nabízí běžně i jednorázově placenou variantu. Minimální doba trvání je 5 let, vstupní věk od 15 do 70 let, maximální výstupní věk je 75 let. Minimální pojistné je 500 Kč. Pojistná částka pro případ smrti má význam: v případě smrti je vyplacena maximální z hodnot hodnota fondu nebo pojistná částka. Rozsah volby pojistné částky je popsán v kapitole pojistná ochrana. Odbytné: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce (Článek 6 DPP). Výše odbytného odpovídá aktuální hodnotě fondu z které si pojišťovna strhne všechny neuhrazené počáteční poplatky (viz kapitola Poplatky). Výpovědní lhůta je příliš dlouhá, předpokládám, že v roce 2005 bude v nových pojistných podmínkách zkrácena z důvodu platnosti nového zákona o pojistné smlouvě. Částečný odkup: je možné ke konci běžného pojistného období nebo ke konci měsíce s 3 měsíční výpovědní dobou, nelze v prvém roce. Minimální zůstatek po výběru musí činit Kč. Pokud se pojišťovna drží pojistných podmínek, je částečný odkup prakticky nevyužitelný, klient musí čekat na peníze 3 měsíce. V pojistných podmínkách není definován pojem běžné pojistné období, pouze pojem pojistné období, kterým se rozumí 12 měsíců.

5 Splacený stav (redukce): Je možnost převést do splaceného stavu, minimální hodnota fondu (po uhrazení počátečních nákladů) je minimálně Kč. Po převodu do splaceného stavu jsou zrušena všechna připojištění, zůstává však pojistná částka pro případ smrti. Její minimální výše je 105% hodnoty jednotek k datu převodu. Mimořádné pojistné: nelze. Opravdu tato možnost v pojistných podmínkách zcela schází! Investice Poznámka na začátek: Smluvní podmínky jsem četl velmi podrobně a několikrát. Dle mého názoru myslí pojišťovna termíny změna investičního programu a změna skladby investičního programu dvě různé věci. Změnu investičního programu provádí klient (pojistník), změnu skladby investičního programu provádí pojišťovna (pojistitel, resp. správce). V pojistných podmínkách je uveden poplatek za změnu skladby, nikde ale není ale uveden poplatek za změnu programu. (Pokud výše uvedené termíny označují stejnou operaci, je formulace v pojistných podmínkách matoucí.) Je možno investovat právě do jednoho ze tří investičních programů: Program STABIL: investice do obligací Program PLUS: investice do obligací a akcií, maximální podíl akcií 50% Program EXTRA: investice do převážně akcií, maximální podíl akcií 95% Pokud se klient rozhodne změnit program, přesunu se i všechny jednotky do nového programu a celé nové pojistné je investováno do nového programu. Chybou z pohledu konkurenčních produktů je nemožnost mít v jednom okamžiku investováno do více programů, např. 20% do Stabilu a 80% do Extra. Nelze od určitého okamžiku změnit alokaci s tím, že do té doby zakoupené jednotky zůstanou ve starém programu. V rámci daného programu jsou prostředky investovány až do 10 podílových fondů. Pokud se správce rozhodne změnit tuto interní alokaci (tzv. změna skladby investičního programu, článek 4 SU/IŽP/04), náklady nese klient. Správce si účtuje 0,5% z objemu převáděných jednotek, maximálně však je poplatek za správu (tzv. management fee) Program STABIL: 0,4% Program PLUS: 0,8% Program EXTRA: 0,8% Navíc klient nese všechny transakční náklady. Příklad (zjednodušený): klient má Kč v programu EXTRA. Ten je investován do dvou fondů A (30%) a B(70%). Správce se rozhodne převést peníze z fondu B do fondu C. Klientovi je účtován poplatek *0,5%=350, maximum v daném roce je *0,8%=800. Klientovi tak ještě může být účtován v daném roce poplatek 450 Kč ( ). Jedná se zřejmě o nejsložitější definici poplatku, která je průměrnému klientovi nesrozumitelná. Plusem je nízká výše poplatku za správu (0,4% resp. 0,8%). To ale nemusí být pravda, navíc mohou být totiž účtovány transakční poplatky a zejména fondy, do kterých je investováno mají své vlastní poplatky za správu, výsledný poplatek je součtem, např. 0,8%+poplatek interního fondu%. Poplatky Klient 30 let na 30 platí 1000 Kč měsíčně. Celkem zaplatí Kč. Jaké jsou poplatky?

6 1) Počáteční poplatek. Počáteční poplatek je definován jako určité promile z celkového pojistného, strhává se v prvních 4 letech. Rok Promile Částka 1 1,1% Kč =1,1%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* ,2% Kč =1,2%* Celkem Kč =4,7%* Poplatek sloužící k úhradě počátečních nákladů a provize. Jiné pojišťovny mají podobný poplatek ve formě počátečních jednotek nebo nízkého alokačního procenta v prvních letech pojištění. 2) Poplatek za inkaso pojistného. Dle délky trvání, jako procento z pojistného. Zajímavá je formulace: od 2. roku je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku. Lze si ji snad správně vyložit tak, že poplatek je od druhého roku o 70% nižší. Délka 1. rok 2. rok a další Roční inkasní poplatek 1. rok Roční inkasní poplatek od 2 roku 5 5,0% 1,5% 600 Kč 180 Kč 6 6,0% 1,8% 720 Kč 216 Kč 7 7,0% 2,1% 840 Kč 252 Kč 8 8,0% 2,4% 960 Kč 288 Kč 9 9,0% 2,7% 1080 Kč 324 Kč ,0% 3,0% 1200 Kč 360 Kč U jiných pojišťoven částečně odpovídá rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Slouží na výplatu následné provize a úhradu následných nákladů. (Některé pojišťovny mají tzv. inkasní poplatek, ten je ale fixní, nezáleží na výši zaplaceného pojistného a účtuje se pouze v okamžiku fyzického zaplacení pojistného.) 3) Za správu pojištění procentní + fixní Pojišťovna každý rok účtuje poplatek ve výši 0,1% z celkového zaplaceného pojistného a fixní částku Rok Poplatek Z čeho Kolik Každý 0,1% z Kč Každý 240 Kč 240 Kč Celkem 600 Kč Zajímavé je, že u konkurenčních produktů je měsíční poplatek fixní, u Uniqa pojišťovny zaplatí klienti s vyšším pojistným více peněz než klienti s nižším pojistným. 4) Bezpečnostní přirážka Jeho výše je rovna 3% z celkového objemu investovaných prostředků. Klient zaplatí pojistné, je mu stržen počáteční poplatek, inkasní poplatek a poplatek za správu. Zbytek je investován do fondů. Z výše této investice je stržen poplatek ve výši 3%. Název tohoto poplatku je velmi neobvyklý. Ve skutečnosti se jedná o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aplikovaný na tu část pojistného investovaného do fondu. (Srovnej inkasní poplatek 3% z celého pojistného).

7 5) Poplatky za nestandardní úkony. Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Kč. Závěr k poplatkům. Uniqa pojišťovna si vytvořila vlastní systém účtování poplatků než je obvyklé u konkurenčních produktů. To samotné ještě není plusem ani minusem. Jako zápor se ale ukazuje, že mnoho poplatků je stanoveno jako určité procento z celkového zaplaceného pojistného za celou dobu (v našem příkladu Kč). To má dvě úskalí. 1) Někteří agenti Uniqa pojišťovny to nechápou a jako základ výpočtu ukazují roční pojistné (např Kč) a ne Kč. 2) Žádný agent Uniqa pojišťovny nebyl schopen odpovědět na jednoduchou otázku a co se stane, když ve třetím roce snížím pojistné na 500 Kč měsíčně. Bude mi počáteční poplatek počítán stále z Kč, nebo z poloviny ( Kč) nebo z 2* *6000? Jinými slovy: nikde není uvedena definice celkem zaplaceného pojistného. A to je již výrazný nedostatek, vedoucí k odlišnému chápání poplatků pojišťovnou a klienty. Pojistná ochrana Pojistnou částku pro případ smrti lze volit ve výši 10% až 150% z celkem zaplaceného pojistného, povoleny jsou celé desítky procent. V případě smrti je vyplacena vyšší z hodnot: hodnota fondu nebo zaplacené pojistné. Konstrukce pojistné částky ta nejlepší pro klienta z hlediska jeho potřeb. Mínusem je, že 150% není moc, klient v našem příkladu dosáhne pouze na Kč, což je málo, jeho potřeba může být mnohem vyšší. Cena za pojistnou ochranu pro případ smrti (rizikové pojistné) nebyla sdělena. K investičnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Protože investiční pojištění zůstává hlavně pojištěním, je škoda, že nelze sjednat jiná- důležitější připojištění. U trvalých následků schází progresivní plnění. Pojistná částka je omezena pojistnou částkou hlavního pojištění. Závěr Pokles úrokových měr nutí pojišťovny nabídnout investiční pojištění, kapitálové pojištění se stává neprodejným. Pojišťovna Uniqa naprosto správně reaguje na tento trend. Ačkoliv se ve svých materiálech Uniqa odkazuje na zkušenosti sesterské společnosti Finance Life z Rakouska, zdá se, že úroveň rakouského trhu zaostává za produkty v Holandsku, Švýcarsku nebo Anglii. Plusy: Možnost sjednat pojistnou částku pro případ smrti v rámci hlavního pojištění Struktura pojištění: v případě smrti se plní maximum z: PČ, hodnota fondu. Minusy: Téměř žádná připojištění, ani zproštění od placení Agenti nedokáží vysvětlit systém poplatků a jejich výpočet Omezené možnosti investování (nelze mimořádné pojistné, neflexibilní alokace,..)

8 PŘÍLOHA Oficiální sazebník poplatků investičního pojištění Uniqa. Poplatky v investičním pojištění Způsob placení pojistného: ročně, pololetně, čtvrt1etně, měsíčně nebo jednorázově Poplatky kalkulované v pojistném Uzavírací poplatky Běžné pojistné Jednorázové 11o/oo celkem zaplaceného pojistného v prvním roce 12 o/oo celkem zaplaceného pojistného v dalších třech letech 42 o/oo zaplaceného pojistného Správní poplatky -za inkaso pojistného (pouze běžné pojistné) Běžné pojistné v závislosti na délce placení pojistného délka a více poplatky 6% 7% 8% 9% 9% 10% od druhého roku trvání pojistné smlouvy je 70% těchto nákladů vráceno klientovi formou podílu na zisku - za správu pojištění - 1 o/oo celkem zaplaceného pojistného - každý rok - pevné náklady: 240 Kč/rok, odpočet podle způsobu placení - bezpečnostní přirážka - 3% z celkového objemu investovaných prostředků Ostatní poplatky (nejsou kalkulovány v pojistném) Poplatek za informaci o aktuálním počtu a hodnotě podílových jednotek (na žádost klienta, nevztahuje se na pravidelně zasílané informace) Poplatek ve výši 150 Kč Poplatek za změnu investiční strategie Poplatek ve výši 0,5 % objemu převáděných jednotek (nejvýše však 0,4 % průměrného stavu aktuální hodnoty podílových jednotek v průběhu celého kalendářního roku u investičního programu STABIL, resp. 0,8 % u ostatních

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20150701/I stránka 1 ze 77 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA?

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? 8. října 2015, 14:00-15:00 + 16:30-17:30 MARTIN PODÁVKA ALLIANZ POJIŠŤOVNA Produkt PRO KLIENTA 1 2 3 4 5 Poplatky Investice vs. riziko Srozumitelnost ceny Slevy

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Analýza počátečních poplatků životního pojištění

Analýza počátečních poplatků životního pojištění Analýza počátečních poplatků životního pojištění (IFG 001) Anotace Cílem analýzy je popis systému počátečních poplatků investičního životního pojištění z pohledu kvalitativního a kvantitativního u 12 nejvýznamnějších

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Proč Můj INVESTOR Invest Plus?

Proč Můj INVESTOR Invest Plus? Můj INVESTOR Plus 9 Proč Můj INVESTOR Invest Plus? Bezpečný produkt pro jednorázové investice. Zachován původní princip jednorázové investice a následných pravidelných přestupů do cílového fondu. Produkt

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR)

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Jakub Velikovský, Jan Urbanec Abstrakt Obsahem příspěvku je případová studie zkoumající význam a efektivnost zákonné možnosti pojištěnce

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více