Opravné položky 1FU350. Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravné položky 1FU350. Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová"

Transkript

1 Opravné položky 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová

2 Opravné položky Úvod Opravné položky v účetnictví Opravné položky v daních Příklady

3 Úvod Dočasné snížení hodnoty majetku Daňová účinnost - pouze zákonné OP

4 OP v účetnictví Dle zákona o účetnictví tvoříme OP: 1. k DHM a DNM 2. k zásobám 3. ke kr. finančnímu majetku 4. k pohledávkám

5 OP k DHM účtová skupina 09x užitá hodnota je přechodně nižší než zůstatková cena typické při živelné pohromě OP k DHM nejsou daňový náklad!!

6 OP k zásobám účtová skupina 19x užitná hodnota je přechodně nižší než pořizovací cena OP k zásobám nejsou daňový náklad!!

7 OP ke krátkodobému finančnímu majetku účtová skupina 29x prodejní cena je přechodně nižší než pořizovací cena

8 OP k pohledávkám účtová skupina 39x tvoříme v případě nesplacené pohledávky nebo rizika úhrady musí být tvořena v souladu se zákonem o rezervách účetní jednotka musí mít vnitropodnikovou směrnici

9 Pro OP používáme tyto nákladové účty: 558- tvorba a zúčtování zákonných OP v provozníčinnosti 559- tvorba a zúčtování OP v provozníčinnosti 579- tvorba a zúčtování OP ve finančníčinnosti 589- tvorba a zúčtování OP v mimořádnéčinnosti

10 OP v daních Tvorbu OP upravuje zákon č. 593/1992 sb. O rezervách pro zjištění základu daně z příjmů OP lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech OP se netvoří např. k pohledávkám vzniklým z titulu CP a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení,penále atd.

11 OP v daních Věř ěřitel nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků.

12 Bankovní OP Celková výše tvorby za zdaňovací období OP nesmí přesáhnout výši 2 % ze základu Pokud banka nikdy netvořila OP k pohl. z úvěru můž ůže vytvořit OP až do výše 100 % neuhrazené hodnoty,pokud je do Kč a uplynulo 12měsíců po splatnosti

13 Bankovní OP OP se zruší, pokud pominou důvody pro její existenci, nebo pokud pohledávka, k níž byla vytvořena, byla promlčena. OP banka použije ke krytí ztrát z odpisu nebo postoupení pohledávky.

14 Příklad č. 1 Firma CCC s.r.o si postavila v roce 2005 novou budovu kanceláří za Kč. V únoru následujícího roku přišel do ČR orkán Hugo a budovu poničil. Rozsah škod byl značný a hodnota poškozené budovy byla odhadnuta na Kč. Během roku 2006 byla provedena rekonstrukce a hodnota stavby k byla kč. Rekonstrukce byla dokončena až v roce 2007 a k měla budova hodnotu Kč.

15 Řešení v únoru 2005 vytvoříme OP k DMH ve výši Kč: MD D Tvorba a zúčtování OP OP k DHM v provozní činnosti

16 Řešení V roce 2006 jsme provedli rekonstrukci. Budova má k hodnotu Kč. To znamená, že rezervu částečně rozpustíme: 092 MD 559 D OP k DHM v provozní činnosti Tvorba a zúčtování OP

17 Řešení V r.2007 jsme rekonstrukci dokončili. Hodnota budovy k je Kč. Tzn., že rezervu 100% rozpustíme + zvýšíme hodnotu majetku o částku přesahující OP.

18 Řešení Kč MD D Kč MD 021 DHM odpisovaný D 321 dodavatelé

19 Příklad č. 2 Společnost s.r.o. má ve svém účetnictví neuhrazenou pohledávku ve výši Kč se splatností Při sestavování účetní závěrky za r společnost vytvořila OP k pohledávce ve výši 20%. V březnu 2007 došlo k částečné úhradě pohledávky ve výši Kč. Dne bylo zahájeno soudní řízení k vymáhání pohledávky. Jak bud společnost postupovat účetně a daňově v letch 2006 a 2007?

20 Řešení Účetní a zdaňovací období r.2006 Vytvoření OP tj Kč MD D 558 odpis PO daňový OP Vytvořená OP je daňově uznatelným nákladem

21 Řešení Účetní a zdaňovací období r.2007 Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno soudní řízení a k uplyne od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky více než 24 měsíců, můž ůže společnost vytvořit OP do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky tj Kč. MD 558 odpis PO daňový D OP Dotvořená OP je daňově uznatelným nákladem.

22 A 6 měsíců,až do výše 20 % neuhrazené hodnoty pohl. B 12 měsíců,až do výše 33 % neuhrazené hodnoty pohl. C 18 měsíců,až do výše 50 % neuhrazené hodnoty pohl. D 24 měsíců,až do výše 66 % neuhrazené hodnoty pohl. E 30 měsíců,až do výše 80 % neuhrazené hodnoty pohl. F 36 měsíců,až do výše 100 % neuhrazené hodnoty pohl.

23 Děkujeme za pozornost

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Opravné položky z pohledu účetnictví a daně z příjmů. Lenka Vocelková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Opravné položky z pohledu účetnictví a daně z příjmů. Lenka Vocelková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Opravné položky z pohledu účetnictví a daně z příjmů Lenka Vocelková Bakalářská práce 2011 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy.

Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy. Účetnictví Eva Chlopčiková V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy. Tomáš Drábek 2007 51. h Komplexní náklady příštího období 382 - tento účet lze charakterizovat:

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční)

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 1 OHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) Ing. Ivana ilařová 1rávní východiska Celá problematika je

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k rozvahovému dni 31. prosince 2012 za období od 1. července do 31. prosince 2012 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Název: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pohledávky a závazky v cizí měně v podmínkách českých účetních předpisů (ČÚP) účetní, daňové a právní aspekty

Pohledávky a závazky v cizí měně v podmínkách českých účetních předpisů (ČÚP) účetní, daňové a právní aspekty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Pohledávky a závazky v cizí měně v podmínkách českých účetních předpisů (ČÚP) účetní, daňové

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku II Vnitřní směrnice č. 3/2008 Starosty obecniho úřadu Nový Kramolin,kterou se řídí Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku ČI. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tato vnitřní směrnice je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více