hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

2 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 výroční zpráva 2011

3 Obsah Úvod 4 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 7 Produkty a služby 8 Retail 9 Wholesale 15 Pojištění 15 Technologie a internet 17 Řízení rizik 18 Strategie pro hospodářský rok Zpráva nezávislého auditora 20 Účetní závěrka 25 Rozvaha k 31. březnu Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. března Přehled o změnách vlastního kapitálu 28 Přehled o peněžních tocích pro rok končící 31. března Všeobecné informace Účetní postupy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Bankovní úvěry Finanční deriváty Rezervy Daň z příjmů Časové rozlišení Členění výnosů podle odvětví Analýza zaměstnanců Odměna auditorské společnosti Transakce se spřízněnými stranami Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky Potenciální závazky Následné události Přehled o peněžních tocích 44 Schválení účetní závěrky 44 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 45 3

4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Úvod Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, při psaní úvodu k výroční zprávě za minulý fiskální (hospodářský) rok končící 31. března 2010 jsem sumarizoval uplynulých deset let existence naší společnosti. Vyjádřil jsem rovněž přání, aby tento následující fiskální rok, kdy naše firma vstupuje do další dekády svého vývoje byl i rokem pozitiv a obratu k lepšímu po několikaleté finanční a ekonomické krizi. Výsledek nakonec předčil naše očekávání. Fiskální rok 2011 lze nazvat rokem rekordním a z několika pohledů i rokem přelomovým. Naše firma pokračovala v intenzivní spolupráci se sítí autorizovaných partnerů (dealerů) Toyota a Lexus a dovozcem těchto automobilů do České republiky společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. Díky tomuto úsilí se nám podařilo pokračovat v růstu firmy nastartovaném ve fiskálním roce uplynulém a dosáhnout několika významných obchodních úspěchů. V červnu 2010 jsme uzavřeli rekordní počet smluv a v měsíci následujícím jsme pak překonali i 10-letý rekord v oblasti penetrace (podíl uzavřených smluv na financování vozidel vůči celkovým prodejům vozů Toyota a Lexus). K těmto rekordním výsledkům je pak nutno připočítat i výsledek pro nás zcela nový v červenci 2010 naše firma obsluhovala svou nabídkou přes 70 % všech zákazníků Toyota a Lexus. Jednalo se o kombinaci zákazníků využívajících jak finančních, tak i pojišťovacích služeb naší firmy. Za opravdu přelomový moment lze považovat uvedení zbývajících aplikací portálu TFS ONLINE na trh a to jak na straně zákaznické, tak i na straně dealerské. Schéma jsme pak ještě v listopadu doplnili o modul pro zákaznickou retenci systém ENCORE. Obě skupiny našich obchodních partnerů tak mají od srpna 2010 k dispozici jedno z nejkomplexnějších řešení, které je v tuto chvíli na trhu v České republice nabízeno. Systém TFS ONLINE byl vyvinut v souladu s naší vizí, kterou jsme definovali v roce 2003, a je nutno říci, že kromě očekávání, která od systému dnes máme, je i velmi dobrou platformou pro další vývoj v oblasti nabídky, ale i obsluhy našich obchodních partnerů. V září 2010 jsme pak spolu s našimi partnery oslavili 10 let výročí založení Toyota Financial Services v České republice a jako dárek našim zákazníkům spustili kampaň na podporu nástroje pro on-line předschválení leasingové či úvěrové smlouvy, v rámci které bylo možné získat netbook zdarma. Závěr roku byl spojen s pracemi na vytvoření souladu dokumentace a pracovních postupů s novým zákonem o spotřebitelském úvěru. V prosinci 2010 jsme pak přivítali tisícího zákazníka, který využil naší nabídky prvního co-brandovaného pojištění na trhu nabízeného společností našeho typu pro zákazníky nevyužívající finančních služeb (leasing, úvěr) naší firmy. Toyota Pojištění, jak se tato řada pojistných 4 výroční zpráva 2011

5 produktů jmenuje, potvrdilo svou opodstatněnost v naší nabídce a rovněž tak i svůj potenciál do budoucna. Nabídku v této oblasti rozhodně budeme dále rozvíjet o další přidanou hodnotu pro zákazníka. V únoru 2011 jsme obdrželi výsledek hodnocení dealerské spokojenosti. Ten byl opět rekordní (95 %), cennější je o to více, že průzkumu se zúčastnilo 100% našich partnerů. Fiskální rok 2011 jsem pak uzavřeli se ziskem, jehož výše překročila naše plány, a v oblasti delikvence jsme se opět přiblížili hodnotám okolo 1 % (na bázi pohledávek po splatnosti 31+). Všech těchto našich úspěchů bychom nedosáhli bez klíčového stavebního prvku naší firmy. Našich zaměstnanců. Fiskální rok další pak opět hodláme věnovat udržení tržního podílu v oblasti finančních produktů a růstu tohoto podílu v oblasti zprostředkovaného pojištění (zákazníci, kteří si pořizují svá vozidla za hotové). V oblasti pojištění plánujeme rozšíření její nabídky o krytí dalších rizik a implementaci některých dalších odlišností od standardů nabízených na trhu. Očekáváme další zapojování našich partnerů do TFS ONLINE oblast aplikace Decision Maker (uzavírání smluv pro financování vozů a pojistných smluv). Nový fiskální rok nebude jednoduchý, pevně však věřím, že základy položené v uplynulé dekádě a roce minulém nám umožní naplňovat naše plány a představy. Projekt TFS ONLINE patří mezi opravdu rozsáhlé systémy, kdy stavba tohoto řešení vyžadovala pečlivou přípravu a zapojení většiny mých kolegyň, či kolegů. A to vše nad rámec jejich standardních povinností, které zvládli více než dobře. A za toto vše jim patří nejen můj dík, ale i velké uznání. Rovněž tak je nemyslitelné, abych nepoděkoval vedení a zaměstnancům našich partnerů - prodejní síti Toyota a Lexus, distributorovi vozů Toyota a Lexus TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a oběma pojišťovnám Allianz pojišťovně, a.s. a Kooperativa pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group. S úctou Ing. Aleš Kamarýt jednatel V Praze, 20. července

6 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva za hospodářské období končící 31. března 2011 Společnost Základní údaje Název: Toyota Financial Services Czech s.r.o. IČO: Sídlo: Bavorská 2662/1, Praha 5-Stodůlky Datum vzniku: 30. dubna 1996 Právní forma: společnost s ručením omezeným Majetková účast: TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc 100 % Základní kapitál: Statutární orgán: , splaceno Ing. Aleš Kamarýt jednatel Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. 6 výroční zpráva 2011

7 Vznik společnosti a její historie Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla v roce 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996), a to na základě převzetí 100 % obchodního podílu původní společnosti BB-Leasing s.r.o. novým vlastníkem společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie. Milníky hospodářského roku 2011 Květen let výročí působení Toyota Financial Services na českém trhu Červen dosažen historický rekord v počtu smluv o financování uzavřených během jednoho měsíce Červenec dosažen historický rekord v měsíčním podílu financování TFS na celkovém prodeji Toyota v ČR Srpen spuštěny nové webové stránky a portál TFS ONLINE s funkcionalitami pro koncové zákazníky Kalkulace splátek a Předschválení smlouvy, Kalkulace pojištění s Uzavřením pojistné smlouvy a s funkcionalitami pro dealery Decision Maker, Aukce vozidel Srpen 2010 společnost je Českou finanční a leasingovou asociací vyhlášena skokanem roku podle objemu nově uzavřených smluv ve srovnání se stejným obdobím minulého roku Září 2010 historicky první kampaň pro zákazníky zaměřená na automatizované předschválení smlouvy o financování prostřednictvím internetu (systém TFS ONLINE) Listopad 2010 v rámci portálu TFS ONLINE zprovozněn ENCORE, systém pro zákaznickou retenci umožňující automaticky písemně kontaktovat zákazníka dealerem i v průběhu smlouvy o financování Prosinec 2010 uzavřena smlouva s tisícím novým zákazníkem Toyota Pojištění pro hotovostní klientelu Prosinec 2010 úspěšná implementace změn v systémech a dokumentaci pro soulad s novelou Zákona o spotřebitelském úvěru Únor 2011 historický rekord dosažené úrovně dealerské spokojenosti ve výši 95% (maximum je 100%) 7

8 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a služby Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. je realizována ve třech základních produktových rovinách. Jednotlivé produktové řady se navzájem doplňují a vytvářejí tak celek, který umožňuje našim zákazníkům i spolupracujícím partnerům využít maximální nabídky portfolia finančních a pojišťovacích služeb. Retail Oblast poskytování finančních služeb koncovým zákazníkům, kteří mají záměr pořídit si (tj. profinancovat) vozy Toyota a Lexus nebo manipulační techniku Toyota a BT. Wholesale Část produktového portfolia TFSCZ určená na podporu sítě autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Pojištění Je poskytováno jak pro zákazníky využívající některou z finančních služeb, tak i pro zákazníky pořizující si vozidla v hotovosti. 8 výroční zpráva 2011

9 Retail Retail - popis produktů a služeb Portfolio finančních služeb, které bylo zejména v posledních třech letech s ohledem na novely Zákona o daních z příjmů, Zákona o dani z přidané hodnoty a Zákona o spotřebitelském úvěru zásadně modifikováno, je v současné době schopné plně uspokojit širokou škálu zákaznických potřeb a očekávání. Jsou v něm zastoupeny jak leasingové tak i úvěrové produkty. 9

10 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Leasing Jednoduché řešení pro všechny typy podnikání. Díky němu zákazníka čekají nízké měsíční splátky, které nezatíží domácí nebo firemní rozpočet. Produkt je založen na principech finančního leasingu s předem stanovenou odkupní cenou. Toyota Kredit Rozsahem nabídky možných variant je Toyota Kredit bezkonkurenčně nejlepším produktem našeho portfolia. Navíc je často základem speciálních akčních nabídek. Základem produktu je úvěr pro spotřebitele, ale i živnostníky a firmy. Toyota Vario Speciálním rysem, který odlišuje tento úvěrový produkt od jiných, je volba poslední zvýšené splátky. Ta umožňuje zákazníkovi dosáhnout velmi příznivé měsíční platby a navíc rozhodnout o způsobu ukončení smlouvy až v průběhu financování. Základem je klasické úvěrové schéma doplněné o zvýšený zůstatek jistiny na konci smluvního vztahu. Produkt je určen pro všechny skupiny zákazníků. Toyota Genio Skutečně velmi snadná cesta k pořízení nového vozidla Toyota. Výhody úvěrové smlouvy umožní pořídit si nový vůz při zachování nízkých vstupních i pravidelných měsíčních výdajů. Zároveň v produktu nabízíme velkou flexibilitu pro pravidelnou obměnu starého vozidla za nové. Jedná se o úvěr s delší splatnosti, konkrétně 72 měsíců. Produkt je i základem velmi úspěšné akční nabídky Genio 50/50 a je určen pro všechny skupiny zákazníků. 10 výroční zpráva 2011

11 Toyota Rent Výhody pronájmu bez nutnosti řešit otázku jak naložit s vozidlem po ukončení nájemní smlouvy, nabízí produkt postavený na základech operativního leasingu (pronájmu). Podnikatelé a obchodní společnosti u tohoto produktu oceňují zejména příznivou měsíční splátku ( jež je daňově uznatelným nákladem v plné výši), sníženou administrativu spojenou s provozem vozidla a zajištění pravidelné obměny vozového parku. Základem produktu je operativní leasing. Toyota Rent Plus Toyota Rent Plus je nejnovějším produktem v nabídce naší společnosti určené živnostníkům a firmám. Standardní operativní leasing Toyota Rent doplňuje o další užitečné položky tak, aby se zákazníkovi zjednodušila agenda s vedením vozového parku. Navíc služby, které v rámci produktu nabízíme, jsou za příznivou cenu. Sjednáváme je totiž ve velkých objemech, proto i s malou flotilou může zákazník využít ceny určené mnohem větším korporacím. Toyota Forklift Leasing Financování manipulační techniky Toyota a BT má již tradiční místo v nabídce našich služeb. Řešení vzniklo ve spolupráci s výhradním distributorem obou značek a dokládá, že i tradiční produkt může mít nadstandardní podmínky. Základem produktu je finanční leasing. Toyota Forklift Kredit Pro okamžité pořízení stroje bez použití všech vlastních finančních prostředků, nabízíme produkt založený na principu úvěrového financování. Toyota Forklift Kredit je vhodný pro podnikatele, kteří mají zájem o variabilní financování s neměnnou splátkou při využití všech daňových výhod, které úvěrové produkty nabízí. Toyota Forklift Rent Společně s výhradním distributorem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky značky Toyota a BT nabízíme nejnovější řešení financování strojového parku pro podnikatele a firmy. Na rozdíl od finančního leasingu umožňuje Toyota Forklift Rent manipulační techniku pouze pronajmout a snížit si tak okamžité měsíční výdaje na minimum. Po ukončení pronájmu se stroj jednoduše vrací s možností obměny za předmět nový. 11

12 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Retail - vývoj a srovnání V hospodářském roce se potvrdil trend minulých let, ve kterých postupně oslabovalo dříve dominantní postavení finančního leasingu ve prospěch úvěrových produktů. Svůj vliv na uvedenou skutečnost měly zejména dopady novely daňových zákonů. Oživení poptávky po finančním leasingu nepřinesla ani možnost dočasného použití mimořádných odpisů platných do 30. června 2010 a úspěch úvěrových produktů naopak ještě více podpořila možnost odpočtu DPH i u kategorie osobních vozidel. Svůj podíl na zvýšení popularity úvěrových produktů nadále akcelerují banky, které mnohé produkty přiblížili širší populaci. Zákazníci na úvěrových produktech oceňují zejména dostupnost, flexibilitu a jednoduchost. Graf č. 1 Vývoj struktury nově uzavíraných obchodních smluv dle produktových řad Operativní leasing 7 % Finanční leasing 16 % V následujícím grafu je zobrazena struktura nově uzavíraných obchodních smluv dle produktových řad za poslední 3 hospodářské roky FY 2009 Úvěr 77 % Operativní leasing 5 % Finanční leasing 5 % Úvěr 90 % FY 2010 Operativní leasing 7 % FY 2011 Finanční leasing 2 % Úvěr 91 % Výše uvedeným vývojem je ovlivněna i struktura současného portfolia. Preferencí úvěrových produktů je potlačena historická dominance finančního leasingu i v oblasti stávajícího portfolia, jak je vidět z grafu č výroční zpráva 2011

13 Úvěr 57 % Graf č. 2 Vývoj struktury portfolia dle produktových řad Operativní leasing 17 % Finanční leasing 26 % Naše obchodní aktivity se i na základě analýzy portfolia a analýzy trhu od hospodářského roku 2010 primárně soustřeďují na posílení vlivu úvěrových produktů, případně produktů operativního leasingu, kam směřuje i zájem zákazníků. Ve spolupráci se společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. se nám podařilo realizovat několik velmi úspěšných kampaní (podrobněji popsány v následující části výroční zprávy), které pozitivně ovlivnily vývoj počtu nově realizovaných obchodních případů. Graf č. 3 Vývoj počtu financovaných vozidel (nově uzavřené obchodní případy) a dosažené penetrace FY 2009 Úvěr 68 % Operativní leasing 14 % Finanční leasing 18 % FY 2010 Úvěr 79 % Operativní leasing 11 % Finanční leasing 10 % FY

14 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Retail - akční nabídky Pro podporu prodeje finančních služeb pro koncové zákazníky došlo během hospodářského roku k několika kampaňovým nabídkám, z nichž některé doslova ovlivnili trh finančních služeb v České republice. Například velmi úspěšná kampaň Toyota Genio 50/50, kde zákazník první rok neplatil žádné spátky ( jistinu ani úrok), pouze pojistné, kopírovali všichni důležití hráči v z oblasti financování automobilů. Důvodem bylo zejména velmi jednoduché a snadno pochopitelné sdělení pro zákazníka a také velmi vysoké procento konverze hotovostních zákazníků do finančních služeb. V následující části uvádíme příklady některých úspěšných kampaní nabízených v průběhu uplynulého hospodářského roku včetně ukázky vizuálů, které byly připraveny pro komunikaci kampaně zákazníkům. Kampaň: Toyota Genio 50/50 Cílová skupina: soukromá i firemní klientela Základní rysy: - 0 % úrok prvních 12 měsíců - 0 Kč splátka úvěru prvních 12 měsíců - možnost prodloužení až na 72 měsíců - výhodné sazby Toyota Pojištění Kampaň: Pojištění zdarma Cílová skupina: soukromá i firemní klientela Základní rysy: - 1 rok havarijního + poj. odpovědnosti zdarma - možnost kombinace s kampaní Genio 50/50 - platné i pro hotovostní zákazníky - pouze pro modely Yaris - první kampaň pokrývající poptávku jak po financovaných, tak i nefinancovaných vozidlech Toyota Příklad společné inzerce Aygo, léto 2010 Cílová skupina: soukromá i firemní klientela Základní rysy: - brožura rozesílaná jako direct mail všem potenciálním Toyota zákazníkům 14 výroční zpráva 2011

15 Wholesale Wholesale stručná historie vývoje produktu Naše společnost již od roku 2000, kdy zahájila svou činnost na českém trhu, podporuje prodej vozů značky Toyota a Lexus také poskytováním finanční pomoci autorizovaným prodejcům těchto značek při pořízení skladových zásob nových i ojetých vozů, předváděcích vozidel a poskytováním účelových finančních úvěrů. V únoru 2003 jsme nabídli dealerům v reakci na jejich potřeby nové schéma podpory, které přineslo rozšířené možnosti a pro naši společnost také efektivnější zajištění a sledování portfolia produktů podpory. Schéma bylo následně upraveno v říjnu 2005, kdy byly do schématu implementovány nové prvky zajištění, došlo k restrukturalizaci limitů a zásadní úpravě schématu pro financování předváděcích vozů. Produkt byl dále přizpůsoben novým tržním podmínkám, nový ceník nabyl platnosti od 1. března Nově jsme od prosince 2009 nabídli také plně automatizované uvolňování skladových vozidel dealerem přímo z objednávacího systému TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. ( TMCZ ). To umožňuje dealerům flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků a zajistit financování skladu na konkrétní vozidlo i mimo řádnou provozní dobu kanceláře naší společnosti. Pojištění Nedílnou součástí nabídky Toyota Financial Services Czech s.r.o. ( TFSCZ ) je také pojištění. Zejména pak ty druhy pojištění, která kryjí rizika provozu vozidel (tj. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, havarijní pojištění, doplňková havarijní pojištění, apod.). Většina zákazníků využívá námi zprostředkované pojištění již jako součást leasingových nebo úvěrových splátek. TFSCZ zprostředkovává pojištění jak pro své koncové zákazníky, tak i pro obchodní partnery dealery. Pojištění pro koncové zákazníky Pojištění zprostředkované ke smlouvě o financování Pojištění nabízené v rámci leasingových, či úvěrových splátek lze sjednat jako Toyota Pojištění, nebo pojištění od Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Následující graf popisuje vysokou popularitu pojištění, které klienti uzavírají spolu se smlouvou o financování. Penetrace zde označuje podíl pojištění uzavřeného spolu se smlouvou o financování bez ohledu na finanční produkt nebo typ vozidla. Prodej tohoto typu pojištění je zajišťován dealery přímo při prodeji vozidel. Graf č. 5 Vývoj penetrace pojištění ve financování Wholesale produkty a služby Nabízené wholesale produkty mají svá logická pojmenování: Toyota New SF financování skladů nových vozidel Toyota Used SF financování skladů ojetých vozidel Toyota Demo financování skladů předváděcích vozidel Toyota Financing I/C financování formou investičních úvěrů Toyota Financing W/C financování provozního kapitálu Navíc nabízíme i financování v rámci finančního či operativního leasingu, kdy parametry těchto produktů jsou velmi podobné produktům retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), liší se pouze některými detaily. Součástí schématu dealerské podpory je i záměr spolupodílení se naší společnosti na reklamních aktivitách jednotlivých prodejců a odměňovací schéma. Pro všechny výše uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, ty se liší podle bonity jednotlivých partnerů, jejich požadavků a dalších parametrů je ovlivňujících. Wholesale - vývoj Zájem dealerů o finanční podporu poskytovanou naší společností neklesá. Nicméně vlivem počtu prodaných vozidel oficiálním dovozcem, společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a poklesem pořizovacích hodnot nově prodávaných vozů klesá i celková financovaná částka. Na číslech uvedených v grafu č. 4 se zcela markantním způsobem podílelo zejména financování v rámci produktu Toyota New SF (financování skladů nových vozidel), díky kterému jsme i nepřímo urychlovali dodávku vozidel pro koncové zákazníky mezi sklady distributora vozidel Toyota v České republice společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a jednotlivými autorizovanými prodejci. Na větším významu rovněž nabylo financování předváděcích vozů (Toyota Demo), kdy požadavky dealerů v rámci jejich potřeb na předváděcí vozy se snažíme pokrýt ze 100 %. Pojištění zprostředkované zákazníkům bez financování Pro ty zákazníky, kteří nefinancují svá vozidla některým z produktů z nabídky TFSCZ, je od roku 2008 nabízeno naší firmou Toyota Pojištění. Prodej Toyota Pojištění bez vazby na financování od TFSCZ je zajišťováno autorizovanými partnery Toyota, nebo cestou webového řešení (TFS ONLINE - Kalkulace pojištění). Následující graf popisuje vývoj prodeje Toyota Pojištění, kde byla touto řadou pojištěna nová vozidla pořízená za hotové. Penetrace v grafu odpovídá podílu uzavřených smluv Toyota Pojištění vůči oficiálnímu prodeji nových vozidel Toyota, či Lexus na trhu České republiky. Graf č. 6 Vývoj penetrace Toyota Pojištění pro hotovostní zákazníky Graf č. 4 Vývoj financované hodnoty wholesale v jednotlivých hospodářských letech 15

16 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Pro další informace je přiložen graf č. 7, který zobrazuje vývoj poměru poptávky pojištění ve vazbě na subjektivitu klienta v posledních třech letech. Grafy popisují velmi stabilní vývoj této poptávky ze strany soukromé a firemní klientely za poslední tři hospodářské roky. Graf č. 7 - Rozdělení zákazníků hotovostního Toyota Pojištění dle typu subjektu Soukromé 81 % FY 2009 Firemní 19 % Pojištění zprostředkované zákazníkům při ukončení smlouvy o financování Zákazníci s končící smlouvou o financování mají možnost využít výhody pojištění zprostředkovaného TFSCZ. Nabídka Toyota Pojištění v této oblasti je koncipována jako přímý prodej pojištění zákazníkovi, jehož smlouva, na základě které je financováno vozidlo, se nachází v závěrečné fázi své životnosti, a klient tak bez nutnosti návštěvy jakékoliv pojišťovny může využít nabídky TFSCZ a korespondenčně uzavřít novou pojistnou smlouvu. Výhodou je rozsah a kvalita nabídky pro zákazníka a individuálně postavená kalkulace reflektující zákazníkovu loajalitu. V následujícím grafu je možné vidět vývoj penetrace tohoto typu pojištění, tedy podílu uzavřených smluv vůči končícím smlouvám o financování. Přes určitý pokles v hospodářském roce 2010 lze konstatovat, že úspěšnost prodeje tohoto produktu je na stabilní úrovni. Graf č. 8 Vývoj penetrace Toyota Pojištění pro zákazníky končící smlouvy Soukromé 79 % Firemní 21 % FY 2010 Soukromé 78 % Firemní 22 % Pojištění vozidel financovaných produkty wholesale Oblast pojištění je aplikována i na vozidla financovaná prostřednictvím dealerské podpory (wholesale). Pojištění je nabízeno v různých formách dle požadavků na provoz a rizika spojená s umístěním a použitím automobilů. Pojistné podmínky pokrývají jak případy, kdy vozidlo je vedeno jako skladové (bez pohybu), tak i speciální možnosti používání vozidel pro předváděcí účely. Samostatnou kategorií jsou pak pojištění sjednaná pro dealerské půjčovny a systémy náhradních aut. FY 2011 Ostatní pojištění Pojistné produkty jsou nabízeny i jako součást ucelené nabídky produktů určené pro podporu prodeje manipulační techniky. Jedná se zejména o pojištění odpovědnosti z provozu a strojní pojištění. Administrace smluv pojištění manipulační techniky je zajišťována přímo pracovníky TFSCZ. 16 výroční zpráva 2011

17 Technologie a internet Toyota Financial Services Czech s.r.o. se již od počátku své činnosti snaží naplňovat svou vizi, která je postavená na předpokladu čím dál tím většího využití informačních technologií v rámci svého podnikání, a to jak směrem dovnitř firmy tak i směrem ke svým obchodním partnerům. V roce 2006 jsme tak začali pracovat na kostře řešení, které jsme původně interně nazvali jako projekt toyota724 (Toyota-7 dnů v týdnu-24 hodin denně). Základní, minimální obsah projektu byl tento: - poskytnout dealerům jednoduchý systém pro uzavírání smluv pro financování vozidel na dálku (přímo na dealerství), - umožnit zákazníkovi kalkulaci splátek v komfortní podobě, - nabídnout zákazníkovi možnost jednoduchého náhledu na své, již uzavřené leasingové/úvěrové smlouvy s možností on-line žádosti o jejich změny a - nabídnout obdobu zákaznického pohledu na smlouvy i svým spolupracujícím dealerům. Cílem bylo zajistit: - maximální dostupnost našich finančních služeb u dealerů vozidel Toyota, či Lexus, - detailní pohled na kalkulace splátek, - dostupnost co nejaktuálnějších informací týkajících se smluv (uzavřených se zákazníky, či dealery), - možnost provádět jakékoliv změnové na smlouvách požadavky elektronicky. Postupem času se projekt rozšířil o další funkcionality a tak jsme v roce 2008 fakticky započali práci na řešení, které dnes vypadá takto: A. webové stránky (www.toyotafinance.cz) - obsahují informace týkající se společnosti, jí nabízených produktů, poskytují informace pro stávající zákazníky společnosti, kterak postupovat v případě jakékoliv potřeby řešit cokoliv v rámci již uzavřených smluv atd., - obsahují dvě jazykové mutace českou a anglickou, - jsou vstupní branou do jednotlivých součástí TFS ONLINE Můj účet, Kalkulace splátek, Kalkulace pojištění B. portál TFS ONLINE (www.tfsonline.cz, nebo přes Skládá se ze dvou základních sekcí: B1. Klientské centrum a B2. Dealerské centrum B1. Klientské centrum To je tvořeno těmito součástmi: Můj účet: zobrazuje: detaily uzavřených leasingových či úvěrových smluv, včetně aktualizovaných platebních kalendářů, umožňuje: interaktivní komunikaci s TFS formou požadavků, či oznámení, způsob vyřizování požadavků je možno sledovat, informuje: o nabídce produktů, kontaktech, nabízí: možnost kalkulace splátek, či pojištění aktualizace 24 hodin, možnost oslovování vybraných klientů (na základě filtru) operátorem TFSCZ systém pracuje v zabezpečené zóně (protokol https), přihlášení do systému: kombinace uživatelského jména a hesla nabídce, případně mít rovnou možnost si na základě vybrané nabídky nechat předschválit smlouvu, předschválení smlouvy po výběru konkrétní finanční nabídky, zadání dat o zákazníkovi a splnění interní systémové strategie klient obdrží certifikát s jedinečným kódem, kdy tento kód odpovídá kódu v aplikaci, kterou používá dealer pro uzavírání smluv v rámci dealerství B2. Dealerské centrum Má odlišnou strukturu a sice tuto: Můj účet: zobrazuje: limity a detaily uzavřených rámcových smluv, úvěrových smluv a retailových smluv, umožňuje interaktivní komunikaci s TFSCZ formou požadavků nad rámcovými smlouvami (např. žádost o změnu limitu), dílčími smlouvami (žádost o zaslání TP, žádost o prodloužení smlouvy, žádost o vrácení přeplatku atp.), žádosti o poskytnutí úvěru (oblast úvěrové smlouvy) atp., kaskádovité zobrazování umožňuje průchod přes limity až na jednotlivé dílčí smlouvy formou proklikání přes různé úrovně, informuje: o nabídce produktů (retail i wholesale) a pohledávkách po splatnosti, předkládá relevantní dokumenty na měsíční bázi, na základě kterých jsou požadovány úhrady atp., aktualizace 24 hodin, možnost oslovování vybraných dealerů (na základě filtru) operátorem TFSCZ, systém pracuje v zabezpečené zóně (protokol https) Aplikace Decision Maker: je historicky první dealerský POS (frontend) systém od TFSCZ na webovém principu, určen pro nabídku a uzavření leasingových/úvěrových produktů a smluv, pojistných produktů a smluv dvě možnosti využití: 1. uzavření leasingové/úvěrové smlouvy na základě předschválení (vyplnění dat zákazníkem) ve webové Kalkulaci splátek (Klientské centrum) v rámci procesu předschválení smlouvy a pojistné smlouvy na základě požadavku z webové Kalkulace pojištění (Klientské centrum) 2. uzavření leasingové/úvěrové smlouvy/pojistné smlouvy s příchozím zákazníkem na showroom Systém pracuje na principu dynamického propojení mezi Aplikací Decision Maker a produkčním systémem TFSCZ reálné hodnoty, bez chyb způsobených odlišným způsobem výpočtu, či zaokrouhlení a je postaven na intuitivním ovládání nevyžaduje dlouhá školení. Součástí je napojení na externí konektory NRKI, kontrolu občanských průkazů, systém sledování vazeb a dalších zdrojů. Aukce vozidel: systém umožňující elektronickou aukci vrácených, či odebraných vozidel v reálném čase Encore: systém na podporu zákaznické retence (návratnosti zákazníků), umožňuje dealerovi oslovovat koncové zákazníky TFSCZ na základě předem definovaných pravidel a lhůt předem definovaným způsobem Systém TFS ONLINE je základním stavebním prvkem s možnostmi dalšího rozšíření, či úpravy a jako takový jej bereme jako stále se rozvíjející nástroj, kdy základním cílem je být co nejblíže našim obchodním partnerům (zákazníkům a dealerům) a poskytovat jim služby na co nejvyšší úrovni. Kalkulace pojištění: historicky první webová aplikace (v rámci leasingových společností) určená pouze pro pojištění, určeno pro hotovostní zákazníky mající zájem si pojistit, či přepojistit své nové, či ojeté vozidlo v rámci řady Toyota Pojištění, cíl portálu informovat zákazníka o nabídce pojištění a umožnit mu udělat si představu o ceně pojištění, případně - možnost pojistnou smlouvu přímo uzavřít Kalkulace splátek: historicky první webový portál (v rámci leasingových společností) umožňující kromě konkrétní kalkulace splátek i tzv. předschválení leasingové/úvěrové smlouvy pro zákazníka, určen pro všechny zákazníky Toyota mající zájem financovat své nové vozidlo, cíl portálu umožnit zákazníkovi Toyota si udělat představu o finanční 17

18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Řízení rizik Úvěrové riziko Úvěrové riziko vyplývá zejména z pohledávek z leasingových a úvěrových smluv a je z velké části zajištěno financovanými předměty, které jsou v případě nesplácení odebrány a poté zpeněženy. V rámci procesu snížení tohoto rizika společnost již v roce 2006 přistoupila do Nebankovního registru klientských informací (NRKI), prostřednictvím kterého se nebankovní subjekty informují o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Prostřednictvím NRKI se zároveň uskutečňuje i výměna příslušných dat s Bankovním registrem klientských informací. Za využití nástrojů specializovaných externích firem společnost rovněž na denní bázi monitoruje stav současných klientů. Úvěrové riziko je vyhodnocováno měsíčně a to na základě sledování výše jednotlivých pohledávek a opravných položek. Strategie pro hospodářský rok 2012 Naše strategie pro nadcházející období jsou tyto: 1. Udržení podílu finančních služeb na financování vozů Toyota a Lexus Cíl: udržení aktiv a ziskovosti 2. Pokračování v maximalizaci tržního podílu u Toyota Pojištění pro hotovostní zákazníky Cíl: zvýšení zákaznické spokojenosti a spokojenosti spolupracujících prodejců Společnost vymáhá své pohledávky v návaznosti na upomínkové řízení probíhající ve třech etapách ( ové, písemné a telefonické upomínky). Pokud klient ani po těchto výzvách své závazky neuhradí, společnost od smlouvy odstupuje, resp. předčasně ji ukončuje a klient je vyzván k přistavení financovaného předmětu. V případě, kdy závazky klient neuhradí a financovaný předmět nepřistaví, předává pracovník správy portfolia podklady se smlouvou a vyčíslenou dlužnou částkou smluvní inkasní agentuře, která zajišťuje vymáhaní dluhu a případně odebrání financovaného předmětu. Výtěžkem z prodeje odebraného předmětu společnost uspokojí své pohledávky a případný zbývající dluh předává smluvní právní kanceláři, která vymáhá dluh právní cestou, nejčastěji prostřednictvím exekučního řízení. Likvidní riziko Riziko likvidity představuje riziko neschopnosti společnosti plnit své závazky z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dostatečné množství likvidních prostředků je zajišťováno řízením hotovostních toků, které eliminuje nečekané nároky na peněžní zdroje. K zajištění likvidního rizika společnost spolupracuje s bankovními ústavy s vysokým ratingovým hodnocením stanoveným mezinárodními ratingovými agenturami, vyšším počtem spolupracujících bank, stanoveným limitem čerpání úvěrových linek (maximální čerpání ve výši 75% celkové linky), zastoupením dlouhodobých úvěrů (až 75% z celkové hodnoty čerpaných úvěrů). Úrokové riziko Úrokové riziko představuje změna tržních úrokových sazeb aplikovaných na refinanční zdroje. Cílem řízení úrokového rizika je dosáhnout stabilních úrokových nákladů prostřednictvím minimalizace dopadů změn tržních úrokových sazeb. K zajištění tohoto cíle využívá společnost finanční deriváty, úrokové swapy, kterými fixuje úrokové sazby finančních zdrojů. 18 výroční zpráva 2011

19 Zpráva nezávislého auditora rok končící 31. března

20 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2 Česká republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA společníkovi SPOLEČNOSTI Toyota Financial Services Czech S.R.O. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 (dále Společnost ) za rok končící 31. března 2011 uvedenou ve výroční zprávě, ke které jsme dne 6. června 2011 vydali výrok. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2011 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PwC je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. 20 výroční zpráva 2011

21 Zpráva nezávislého auditora Společník Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislého auditora Úloha auditora (pokračování) Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. března 2011 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 66a obchodního zákoníku. 5. září 2011 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená Paul Inman Ing. Kristina Vančurová ředitel statutární auditor, oprávnění č

22 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2 Česká republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA společníkovi SPOLEČNOSTI Toyota Financial Services Czech S.R.O. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 (dále Společnost ), tj. rozvahu k 31. březnu 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 31. března 2011 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále účetní závěrka ). Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PwC je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. 22 výroční zpráva 2011

23 Zpráva nezávislého auditora Společník Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislého auditora Úloha auditora (pokračování) Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. březnu 2011, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2011 v souladu s českými účetními předpisy. 6. června 2011 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená Paul Inman Ing. Kristina Vančurová ředitel statutární auditor, oprávnění č

24 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 24 výroční zpráva 2011

25 Účetní závěrka 25

26 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Účetní závěrka Rozvaha k 31. březnu 2011 Pozn. přílohy Brutto 31. března března 2010 Korekce AKTIVA B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení AKTIVA CELKEM Netto Netto PASIVA A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení PASIVA CELKEM výroční zpráva 2011

27 Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. března 2011 Pozn. přílohy 2011 rok končící 31. března 2010 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3, III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 4, 5, IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění derivátů L. Náklady z přecenění derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období *** Výsledek hospodaření před zdaněním

28 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rok končící 31. března 2011 Pozn. přílohy Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k 31. březnu Výsledek hospodaření za běžné období Zůstatek k 31. březnu Vyplacené dividendy Výsledek hospodaření za běžné období Zůstatek k 31. březnu výroční zpráva 2011

29 Přehled o peněžních tocích pro rok končící 31. března rok končící 31. března Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.6 Změna reálné hodnoty derivátů A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Vyplacené dividendy C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na počátku roku Stav peněžních prostředků na konci roku

30 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 1. Všeobecné informace Toyota Financial Services Czech s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna Společnost sídlí v ulici Bavorská 2662/1, Praha 5-Stodůlky. Předmětem podnikání Společnosti jsou: _ leasing; _ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; _ pronájem průmyslového zboží; _ poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb; _ zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; _ poskytování půjček. Jediným společníkem ve Společnosti je: TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc Yew Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath Epsom, Surrey KT18 5UZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska Vklad v celkové výši byl splacen v plné výši. Jednatelem společnosti je Ing. Aleš Kamarýt. Hospodářský rok Společnosti začíná vždy 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku. Tato účetní závěrka k 31. březnu 2011 tedy zahrnuje období dvanácti měsíců, tj. od 1. dubna 2010 do 31. března 2011 ( 2010/11 ). 30 výroční zpráva 2011

31 2. Účetní postupy (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a Českými účetními standardy. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách. Deriváty jsou vykázány v reálné hodnotě. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak. Dopad globální ekonomické krize na Společnost Finanční krize, která započala v průběhu roku 2007, vedla kromě jiného k nízké úrovni obchodování na kapitálovém trhu, snížení likvidity v bankovním sektoru a velmi vysoké nestabilitě na kapitálových trzích. Tato finanční krize vyústila v celosvětovou ekonomickou recesi, jejíž vrchol byl dosažen mezi lety 2008 a V roce 2010 dochází k pozvolnému růstu celé globální ekonomiky, ale některá odvětví jsou stále ještě významně ekonomickou krizí ovlivněna. Jak se ukazuje, je nemožné spolehlivě předvídat další vývoj této odvětvové ekonomické krize a chránit se před jejími dopady. Vedení Společnosti není schopno spolehlivě odhadnout dopady dalšího možného zhoršení odvětvové ekonomické krize na finanční pozici Společnosti. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že činí všechna nezbytná opatření na podporu udržitelnosti a rozvoje Společnosti za současných okolností. Objem poskytovaných firemních úvěrů se v poslední době významně snížil z důvodu nepředvídatelnosti dopadů globální ekonomické krize. Tyto okolnosti mohou ovlivnit schopnost Společnosti získat nové půjčky a refinancovat současné půjčky za podmínek srovnatelných s dřívějšími transakcemi. Dlužníci Společnosti mohou být ovlivněni nižší likviditou, což může mít dopad na jejich schopnost splatit dlužné částky. Zhoršující se provozní podmínky dlužníků mohou také ovlivnit vedení při sestavování výhledu peněžních toků a posouzení míry znehodnocení finančních a nefinančních aktiv. V rozsahu, který umožňují dostupné informace, vedení Společnosti zohlednilo nové odhady očekávaných budoucích peněžních toků při posuzování možného snížení hodnoty aktiv. (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Pro nehmotný majetek pořízený do roku 2005 Společnost uplatňuje tyto roční odpisové sazby: v prvním roce odepisování v následujících letech pro zvýšenou vstupní cenu Software 14,20 % 28,60 % 25,00 % Od 1. ledna 2006 Společnost uplatňuje měsíční odpisy ve výši podílu vstupní ceny a doby sjednané smlouvou v případě softwaru, ke kterému má Společnost právo užívání na dobu určitou. V ostatních případech Společnost odpisuje software rovnoměrně po dobu 36 měsíců. Odpisy jsou stanoveny s přesností na celé měsíce počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. software byl zaevidován v majetku účetní jednotky a uveden do užívání. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 60 za položku, je účtován do nákladů při pořízení. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částkou, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. Společnost uplatňuje u neleasingového majetku tyto roční odpisové sazby: v prvním roce odepisování v následujících letech pro zvýšenou vstupní cenu Inventář 11,00 % 22,25 % 20,00 % Přístroje a zařízení 20,00 % 40,00 % 33,30 % Osobní vozidla 14,20 % 28,60 % 25,00 % Technické zhodnocení budovy 2,15 % 5,15 % 5,00 % Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující Kč za rok za položku je aktivováno. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje Kč za položku, je považován za zásoby a je účtován do nákladů při spotřebě. Dlouhodobý hmotný majetek pronajímaný formou finančního leasingu pořízený po 31. březnu 2005 odepisuje účetní jednotka s přesností na dny počínaje dnem, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku účetní jednotky a pronajatá věc byla předána nájemci v souladu se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání. Dlouhodobý majetek pronajímaný formou finančního leasingu, pořízený do 31. března 2005 odepisuje účetní jednotka s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odepisování. Odpisy předmětů finančního leasingu jsou vypočteny jako lineární odpis pořizovací ceny do výše zůstatkové ceny dohodnuté v leasingové smlouvě po dobu trvání leasingové smlouvy. Účetní odpisy dlouhodobého majetku pronajímaného formou operativního leasingu se stanoví rovnoměrně podle doby trvání smlouvy o operativním leasingu s přesností na celé měsíce počínaje měsícem, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku účetní jednotky a pronajatá věc byla předána nájemci v souladu se smlouvou o operativním leasingu ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání. Odpisy předmětů operativního leasingu jsou vypočteny jako lineární odpis pořizovací ceny do výše očekávané zůstatkové ceny po dobu trvání leasingové smlouvy. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. 31

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2015 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2015 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 10 Wholesale 18 Pojištění 20 Technologie a internet 24 Řízení rizik 28 Strategie

Více

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Obsah Úvod 5 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 6 Produkty a služby 8 Produkty

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Výroční zpráva 2006. s.r.o.

Výroční zpráva 2006. s.r.o. Výroční zpráva 2006 s.r.o. Serióznost v obchodních vztazích 1. Společnost byla založena v srpnu 1992 jako první leasingová společnost zaměřená na podporu prodeje konkrétních značek vozů Škoda, Volkswagen,

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009

RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009 RWE Plynoprojekt výroční Zpráva 2009 RWE Plynoprojekt Obsah 3 Obsah Vybrané ukazatele 1 Úvodní slovo jednatelů 4 2009 Tržby (mil. Kč) 246 EBITDA (mil. Kč) 21 Provozní zisk (mil. Kč) 4 Zisk před zdaněním

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři,

Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři, Strana 1 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Výroční zpráva 3. Zpráva dozorčí rady 4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 5. Zpráva nezávislého auditora 6. Účetní závěrka Strana 0 Vážení

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2007 Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč www.factoringkb.cz Vaše

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. si zakládá na přívětivém přístupu ke stabilnímu kmeni zákazníků a efektivně se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny v souvislosti

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více