KAM KRÁČÍ ANALYTICKÁ CHEMIE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAM KRÁČÍ ANALYTICKÁ CHEMIE?"

Transkript

1 KAM KRÁČÍ ANALYTICKÁ CHEMIE? doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

2 KAM KRÁČÍ ANALYTICKÁ CHEMIE? doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. Katedra chemie, PřF UHK

3 ??? Kolik obsahuje mykotoxinů? Kolik má dusíkatých látek? Jaký je poměr amylosa/amylopektin? Jaký je obsah beta-glukanů? Kolik má v sobě vitamínů? Obsahuje těžké kovy? Je skutečně pouze z pomerančů? Odkud pochází? Kolik je účinné látky v tabletě? Jak čistá byla účinná látka?

4 ANALYTICKÁ CHEMIE Interdisciplinární obor zabývající se složením zkoumaného vzorku Otázky CO? KOLIK? KDE? Kvalitativní analýza, důkaz jedné či více složek (prvky, funkční skupiny) ve vzorku. Kvantitativní analýza stanovení množství látky ve vzorku. Analytická topografie - rozložení analytu ve vzorku (povrch, jádro, atd.) STRUKTURA Strukturní analýza prostorové uspořádání atomů v molekule

5 ANALYTICKÉ METODY Jednoduché testy Složité instrumentální metody

6 SCHÉMA ANALYTICKÉHO POSTUPU Výběr vhodné metody Odběr vzorku Příprava vzorku k analýze Separace Měření Validace metody Vyhodnocení výsledků

7 TRENDY VE VÝVOJI METOD Zvyšování citlivost, přesnosti a selektivity instrumentálních metod Snižování ekonomické a časové náročnosti Vývoj nedestruktivních metod Automatizace, laboratorní roboti

8 VYBRANÉ SKUPINY LÁTEK mykotoxiny

9 PLÍSNĚ (VLÁKNITÉ MIKROMYCETY) Je známo více jak kmenů plísní Nejčastěji Aspergillus, Penicillium a Fusarium Extracelulární trávení Biodegradace organické hmoty absorpce Produkce více jak sekundárních metabolitů

10 ČLOVĚK A PLÍSNĚ Benefity Houby jako potrava Fermentace Asijské potraviny, sýry Výroba Enzymy, organické kyseliny, antibiotika, steroidy, léčiva apod.

11 PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ PLÍSNÍ Claviceps purpurea Ergotové alkaloidy Aspergillus niger Kyselina citronová (>99 %) Rhizopus oligosporus Tempeh Aspergillus oryzae Fermentované sojové omáčky

12 PLÍSNĚ OHROŽUJÍCÍ Negativní vliv Paraziti Změny Mykózy Vůně, morfologie, barvy, chuti apod. Snížení nutriční hodnoty Aminokyseliny, sacharidy, tuky Toxické metabolity Mykotoxikózy Tvorba alergenů

13 PLÍSNÍM NA STOPĚ

14 DETEKCE POMOCÍ DNA A KULTIVACÍ PCR kultivace PCR detekce ( )

15 ERGOSTEROL JAKO BIOMARKER 1977 Seitz a kol. marker přítomnosti plísní Dnes Extrakce, stanovení HPLC Marker kvality rajčat Kvalita odpadních vod Monitoring plísní Sklady, domy, města apod.

16 STANOVENÍ ERGOSTEROLU Imunochemicky Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kapalinová chromatografie UV detekce Hmotnostní detekce

17 PŘÍKLAD ANALÝZA PÍCNIN Stanovení ergosterolu ve třech pícninách metodou HPLC/UV Cíle Vliv druhu Vliv doby sklizně Festuca arundinacea x Lolium multiflorum Dactylis glomerata Arrhenatherum elatius

18 PŘÍPRAVA VZORKU zmýdelnění 250 mg vzorku 2 ml 10% KOH v methanolu C 0.5 ml H 2 O Extrakce 3 x 1 ml hexan

19 HPLC/UV STANOVENÍ 0,8 A [mau] 0,6 0,4 0, Modified method: čas [min] ergosterol Varga, M., Bartók, T., Mesterházy, Á. Determination of ergosterol in Fusarium-infected wheat by liquid chromatography atmospheric pressure photoionization mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1103 (2006) Chromatograph Agilent HP1100 Column Zorbax SB-C18 (4.6 x 30 mm, 1.8 m) Isocratic elution methanol/h 2 O (97.5:2.5, v/v) Flowrate 0.6 ml/min Temperature 25 C UV 282 nm Injected 2 l of sample Calibration using standard addition method Matrix influence elimination

20 VÝSLEDKY říjen listopad prosinec Festulolium 40,94 10,68 30,29 4,46 212,04 15,92 Dactylis glomerata Arrhenatherum elatius 52,02 13,01 59,29 7,32 339,63 33,94 39,70 9,04 49,43 4,71 314,05 48,19

21 VÝSLEDKY pícnina měsíc seč červen [mg/kg] červen + červenec [mg/kg] Festulolium (Festuca arundinacea x Lolium multiflorum) říjen 59,90 12,14 21,98 7,97 listopad 38,76 0,75 21,82 5,21 prosinec 210,71 10,22 213,36 34,07 Dactylis glomerata říjen 72,92 19,93 31,11 3,46 listopad 69,75 4,42 48,82 11,78 prosinec 342,36 56,23 336,90 50,89 Arrhenatherum elatius říjen 52,53 10,07 26,86 11,93 listopad 44,53 4,65 54,33 8,08 prosinec 216,35 27,08 411,75 36,52

22 ZÁVĚR Obsah ergosterolu vzrůstá od října do prosince (až 5x) Senoseč Červen + červenec = méně ergosterolu v říjnu a listopadu než pro sklizeň pouze v červnu V prosinci nepozorovány významné rozdíly Pozorovány mezidruhové rozdíly Festulolium nejodolnější

23

24 DETEKCE METABOLITŮ Více jak sekundárních metabolitů Metabolické markery Těkavé organické látky Ergosterol Chitin a chitosan Mykotoxiny

25 TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY Plynová chromatografie Kapalné či plynné vzorky I složité směsi

26 TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY Iontová mobilita Odpaření vzorku Ionizace v plynné fázi Detekce Měření doby letu trubicí

27 HMOTNOSTNÍ DETEKTOR

28 Q-TOF MS

29 IONTOVÁ MOBILITA Iontově mobilitní spektrometr na mikročipu

30 DESI (DESORPTION ELECTROSPRAY IONIZATION)

31 DESI

32 DART (DIRECT ANALYSIS IN REAL TIME)

33 DART

34 ELEKTRONICKÉ NOSY Zachycení těkavých látek Detekce Převod změny vlastnosti na elektrickou veličinu Zpracování signálu využití kalibrace pomocí předem změřené databáze (A) metal-oxide sensor, (B) surface acoustic wave, (C) quartz crystal sensor, (D) sensor array

35 ELEKTRONICKÉ NOSY

36 OTISKY PRSTŮ ( FINGERPRINTS ) Hmotnostní spektrometrie Plynová chromatografie

37 TRENDY DO BUDOUCNA Využití hmotnostně spektrometrické detekce Modelování obsahu ergosterolu v závislosti na počasí Inkorporace produkce mykotoxinů do tohoto modelu Předpověď a výběr faktorů ovlivňujících kontaminaci pícnin plísněmi (ergosterol, mykotoxiny) Využití modelu pro prevenci a minimalizaci kontaminace potravin/krmiv plísněmi

38 MYKOTOXINY Je známo více jak sekundárních metabolitů plísní OCHRATOXIN A CITRININ Některé jsou toxické pro lidi nebo zvířata 450 známo ZEARALENON TRICHOTHECENY LEDVINY TRICHOTHECENY ÚSTNÍ DUTINA se odhaduje REPRODUKČNÍ ORGÁNY STŘEVA 20 se běžně vyskytuje ERGOT. TOXINY KREV KŮŽE JÁTRA AFLATOXINY OCHRATOXIN A RUBRATOXIN B SATRATOXIN AFLATOXINY OCHRATOXIN A TRICHOTHECENY

39 MYKOTOXIKÓZY Mycotoxicosis Mycotoxin Producent Aflatoxicosis Aflatoxins Aspergillus flavus AcuteDON toxicosis Deoxynivalenol Fusarium sp. Acute cardiial beri-beri Citreoviridin Penicillium citreoviride Alimentar toxic aleukia Trichothecens, (DON, T-2 toxin) Fusarium sp. Balcan endemic nephropathy Ochratoxin A Aspergillus ochraceus Ergotism Ergot alkaloids Claviceps purpurea Kvashiokor Aflatoxins Aspergillus flavus Renal tumors Ochratoxin A Aspergillus ochraceus Yellow rice disease Citrinin, citreoviridin, etc. Penicillium citreoviride Red mold disease Deoxynivalenol Fusarium sp. Primar hepatic carcinom Aflatoxins Aspergillus flavus Cancer Fumonisins Fusarium moniliforme Rey syndrome Aflatoxins Aspergillus flavus Stachybotryotoxicosis Trichothecenes Fusarium sp.

40 VÝSKYT Limity jsou ve více jak 100 zemích Více jak 25 % cereálií je kontaminováno Produkce Na poli (Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Diplodia, Giberella etc.) Ve skladu (Aspergillus, Penicillium etc.) Na poli i ve skladu (Penicillium)

41 ANALÝZA MYKOTOXINŮ Vzorkování Mletí a homogenizace Extrakce Filtrace Čištění extraktu Příprava k analýze Analýza Zpracování dat

42 ODEBRÁNÍ VZORKU Přibližně 80 % chyb Neuniformní výskyt ve vzorku Vzorkovací plány

43 FUMONISINY Objeveny v roce 1988 Produkovány Fusarium verticillioides Je známo více jak 28 fumonisinů Toxicita FB 1 >FB 2 >FB 3 O HO O O O HO O O O OH OH OH O OH OH OH CH 3 CH 3 OH NH 2 CH 3 CH 3 NH 2 O OH O OH O O HO O Fumonisin B1 O O HO O Fumonisin B2

44 ANALÝZA Příprava vzozrku C18, imunoafinitní kolonky, SPE, SPME, extrakce kapalinakapalina Stanovení ELISA Chromatografie Tenkovrstvá HPLC SPE Mycosep

45 IMMUNOASSAY - ELISA Princip Metoda v některých případech není selektivní Falešné pozitivní/negativní výsledky

46 TENKOVRSTVÁ CHROMATOGRAFIE Detekce UV/VIS fluorescence

47 STANDARDNÍ ANALÝZA HPLC-MS Příprava vzorku Mixer nebo třepačka Stanovení pomocí HPLC-MS Validace metody Testování FAPAS Aplikace Porovnání GMO a konvenční kukuřice Testování kukuřičných výrobků

48 LC-MS/MS TIC FB 1 FB 2 HPLC 5 l vzorku Zorbax Eclipse XDB-C18 (150 x 4,6 mm; 5 μm), guard column Metaguard ODS-2 (30 x 4,6 mm; 5 μm) Mobile phase 5 mm ammonium acetate/acetic acid; ph 3 Acetonitril (ACN) time [min] Fumonisin identification FB 1 FB 2 m/z identification m/z identification 744 [FB 1 +Na + ] [FB 2 +Na + ] + MS Gradient elution 0 min 33% ACN, 8 min 60% ACN Flowrate 0.8 ml/min Capillary voltage 6000 V Fragmentor 300 V Nebulizer gas flow 11 l/min Nebulizer pressure 60 psig 721 [FB 1 +H + ] [FB 1-2TCA-H 2 O+H + ] [FB 1-2TCA-2H 2 O+H + ] [FB 2 +H + ] [FB 2-2TCA-H 2 O+H + ] [FB 2-2TCA-2H 2 O+H + ] + 47

49 VÝHLED DO BUDOUCNA

50 MOLEKULÁRNĚ VTIŠTĚNÉ POLYMERY Syntetické receptory Molekulární paměť Vlastnosti Afinita Specifita Reverzibilita Výhody oproti ELISA Nízká cena Rychlá syntéza Žádné testy na zvířatech Stabilita Tepelná, ph, dlouhodobé skladování Opětovné použití Více jak100x

51 MOLEKULÁRNĚ VTIŠTĚNÉ POLYMERY Stacionární fáze pro HPLC Receptory pro senzory SPE založená na MIP Vyšší selektivita než C18 nebo aktivní uhlí Nižší cena než imunoafinitní kolonky Recyklovatelné

52 BUDOUCÍ TRENDY VE STANOVENÍ MYKOTOXINŮ Kapalinová chromatografie tandemová hmotnostní spektrometrie Série mykotoxinů v jedné analýze Vysoká rychlost Použití izotopicky značených vnitřních standardů Drahé přístroje Rychlotesty (lateral flow) Tři až čtyři mykotoxiny v analýze Nízká cena

53 PROČ VÍCE MYKOTOXINŮ? Potraviny a krmiva mohou být kontaminovány více mykotoxiny Různá toxicita mykotoxinů jedné skupiny Eg. FB 1 > FB 2 > FB 3 Synergický efekt Aditivní efekt v toxicitě Antagonismus mezi mykotoxiny

54 LC-MS/MS 19 mykotoxinů

55 LC-MS/MS 71 mykotoxinů

56 LC-MS/MS Současné stanovení 186 metabolitů plísní a bakterií ve vzorcích z bytu pomocí kapalinové chromatografie s detekcí tandemovou hmotnostní spektrometrií Vinay Vishwanath & Michael Sulyok & Roman Labuda & Wolfgang Bicker & Rudolf Krska Anal Bioanal Chem (2009) 395:

57 LATERAL FLOW TEST

58 konjugace MASKOVANÉ MYKOTOXINY Produkt konjugace a biotransformace mykotoxinů Mohou být hydrolyzovány během trávicích procesů a ovlivnit zdraví lidí/zvířat v důsledku uvolnění volného mykotoxinu Nedetekovatelné konvenčními metodami hydrolýza Deoxynivalenol-3-glukosid 45 % DON v pšenici

59 ANALYTICKÉ PROBLÉMY Vyšší polarita než volné mykotoxiny Problémy s extrakcí Ztráty během extrakce Standardy nejsou dostupné Možno syntetizovat Křížová reaktivita ELISA DON a DON-3-Glu Nadhodnocení výsledků Detekovatelné pouze metodou LC- MS/MS

60 DALŠÍ TRENDY V ANALYTICKÉ CHEMII

61 TĚŽKÉ KOVY X-ray fluorescence Příprava vzorku Mletí, lisování, bez úpravy Analýza X-Ray fluorescence Laser induced break down spectroscopy (LIBS) Výhody Použití pro prvky N = 11 až 95 Minimální příprava vzorku Ruční přístroj

62 X-RAY FLUORESCENCE Princip Spektrum

63 TĚŽKÉ KOVY LIBS Příprava vzorku Lisování Analýza Excitace laserovým pulsem Všechny prvky Limitace energií laseru, citlivostí detektoru či spektrografu Eliminace matrice kalibrací

64 LIBS Přístrojové uspořádání Spektrum Představení přístroje ST-LIBS v Arizonské poušti. Výzkum byl podpořen NATO.

65 TĚŽKÉ KOVY Detekce mědi 1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN) Chromazurol S (CS)

66 ZÁVĚR Minimální příprava vzorku Jednoduché i sofistikované metody Rychlost analýzy

67 Děkuji za pozornost.

Trendy v hodnocení kvality a skladování obilnin

Trendy v hodnocení kvality a skladování obilnin Trendy v hodnocení kvality a skladování obilnin Identifikační číslo projektu: 13/018/1310b/131/000670 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Trendy v hodnocení

Více

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav analýzy potravin a výživy UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Jana Hajšlová, Zdenka Vepříková, Marta Václavíková, Milena Zachariášová Stanovení mykotoxinů

Více

Mykotoxiny a jejich konjugáty v potravinářských surovinách a krmivech: trendy, rizika dietární expozice, možnosti prognózy osudu při zpracování

Mykotoxiny a jejich konjugáty v potravinářských surovinách a krmivech: trendy, rizika dietární expozice, možnosti prognózy osudu při zpracování Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Mykotoxiny a jejich

Více

Incidence mykotoxinů v cereáliích produkovaných v ČR, vazba na agrotechnická opatření

Incidence mykotoxinů v cereáliích produkovaných v ČR, vazba na agrotechnická opatření Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Incidence mykotoxinů

Více

Bioanalytické metody pro hodnocení bezpečnosti zemědělských surovin a produktů

Bioanalytické metody pro hodnocení bezpečnosti zemědělských surovin a produktů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Bioanalytické metody

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...11 1 ÚVOD... 13

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...11 1 ÚVOD... 13 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...11 1 ÚVOD... 13 2 TEORETICKÁ ČÁST... 14 2.1 Flavonoidy... 14 2.1.1 Antioxidační účinek...15 2.2 Prenylované flavonoidy... 16 2.2.1 Významné prenylované flavonoidy...17

Více

Kontaminace vybraných surovin mykotoxiny

Kontaminace vybraných surovin mykotoxiny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Kontaminace vybraných

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 1/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 1/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 1/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Porovnání výsledků stanovení obsahu uhlíku a dusíku v půdních vzorcích

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

STANOVENÍ ZEARALENONU VE SLADOVNICKÉM JEČMENI DETERMINATION OF ZEARALENONE IN MALTING BARLEY

STANOVENÍ ZEARALENONU VE SLADOVNICKÉM JEČMENI DETERMINATION OF ZEARALENONE IN MALTING BARLEY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ ZEARALENONU

Více

Mykotoxiny tvorba a původci

Mykotoxiny tvorba a původci Mykotoxiny tvorba a původci MYKOTOXINY Co jsou mykotoxiny? Proč se produkují sekundární metabolity? Hlavní typy mikromycet a jejich mykotoxiny Mykotoxiny v potravinách Mykotoxiny a lidské zdraví Regulace

Více

ChromAtoMol. časopis pro analytické laboratoře

ChromAtoMol. časopis pro analytické laboratoře 1 ChromAtoMol #1 časopis pro analytické laboratoře» Trojitý kvadrupól se samočisticím iontovým zdrojem» SFC/UHPLC hybridní systém» Tři rozměry separace komplexních vzorků» ICP-OES - Dual View bez čekání»

Více

Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka

Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka Lucie Jeřábková Bakalářská práce 2012 University

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

12. Mezinárodní sympozium KONZERVACE OBJEMNÝCH KRMIV. Brno, 3.-5. dubna, 2006

12. Mezinárodní sympozium KONZERVACE OBJEMNÝCH KRMIV. Brno, 3.-5. dubna, 2006 12. Mezinárodní sympozium KONZERVACE OBJEMNÝCH KRMIV Brno, 3.-5. dubna, 2006 Sborník vědeckých prací Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno Slovenské

Více

METODY ODBĚRU A ANALÝZY VZORKŮ KOMODIT, POTRAVIN A PŮDY

METODY ODBĚRU A ANALÝZY VZORKŮ KOMODIT, POTRAVIN A PŮDY Sborník ze semináře: METODY ODBĚRU A ANALÝZY VZORKŮ KOMODIT, POTRAVIN A PŮDY V. STEJSKAL & M. FRAŇKOVÁ, EDS. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 27. listopadu 2009 Sborník ze semináře: METODY ODBĚRU A ANALÝZY

Více

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK Lucie Nováková Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové OUTLINE: 1) VÝBĚR METODY PRO PŘÍPRAVU VZORKU 2) STABILITA VZORKU 3)

Více

ERGOSTEROL: KLÍČOVÝ STEROID HUB

ERGOSTEROL: KLÍČOVÝ STEROID HUB ERGOSTEROL: KLÍČOVÝ STEROID HUB Vlastimil Dohnal 1,2,3, Alena Ježková 1, Jiří Skládanka 4 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav

Více

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny v krmivech RNDr. Jan Nedělník, PhD. Ing. Hana Moravcová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Alena Honzlová Státní veterinární ústav Jihlava V Krmivářství 3/2003 byl publikován

Více

Studentská vědecká konference na Fakultě potravinářské a biochemické technologie

Studentská vědecká konference na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Studentská vědecká konference na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Přednáškové sekce: Biotechnologie I Biotechnologie II Mikrobiologie a virologie Enzymologie a struktura bílkovin Chemie

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více

Mykotoxiny - stav výskytu v zemědělských surovinách a krmivech v ČR, v Evropě a dalších zemích

Mykotoxiny - stav výskytu v zemědělských surovinách a krmivech v ČR, v Evropě a dalších zemích Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Mykotoxiny stav výskytu

Více

HODNOCENÍ REZIDUÍ CIZORODÝCH LÁTEK POMOCÍ GC/MS

HODNOCENÍ REZIDUÍ CIZORODÝCH LÁTEK POMOCÍ GC/MS Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT HODNOCENÍ REZIDUÍ CIZORODÝCH LÁTEK POMOCÍ GC/MS Michaela Berková, Barbora Šmírová Střední průmyslová škola chemická,

Více

ANALÝZA LÁTEK POMOCÍ HPLC

ANALÝZA LÁTEK POMOCÍ HPLC r Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta ANALÝZA LÁTEK POMOCÍ HPLC KCH/P422 (úloha je součástí předmětu Instrumentální analýza) Vlastimil Dohnal Ivana Kadlečková Ústí nad Labem

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Více

Profil UniConsulting

Profil UniConsulting Správná laboratorní praxe Souhrn činností, návyků a opatření, pomocí kterých laboratoř poskytuje spolehlivé, důvěryhodné a včasné výsledky zkoušení s důrazem na předcházení výskytu chyb nebo nejasností.

Více

Glykoalkaloidy u brambor a ostatních komodit

Glykoalkaloidy u brambor a ostatních komodit Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Glykoalkaloidy u

Více

Analytická chemie životního prostředí. Jana Klánová klanova@recetox.muni.cz

Analytická chemie životního prostředí. Jana Klánová klanova@recetox.muni.cz Analytická chemie životního prostředí Jana Klánová klanova@recetox.muni.cz 1 Sylabus 2003 1.Úvod Význam analytické chemie při kontrole znečištění životního prostředí. Zdroje a transport polutantů v p rostředí.

Více