PIONEER INVESTMENTS V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER INVESTMENTS V ČR"

Transkript

1 PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005

2

3 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer Funds s typově stejnými zahraničními fondy nabízenými v České republice. Záměrně jsme se vyhnuli jakýmkoliv komentářům. Na základě nekomentovaných informací si můžete sami vytvořit názor na kvalitu nabízených fondů. Pro úplnost a zachování korektnosti informace dodáváme, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí a je proměnlivá v čase. Přehled ukončujeme oceněním Pioneer Investments. Pioneer Investments

4

5 OBSAH ZÚŽENÁ NABÍDKA PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS PIONEER FUNDS AMERICA... 2 PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND... 3 PIONEER FUNDS STRATEGIC INCOME... 4 PIONEER FUNDS EURO BOND... 5 DALŠÍ FONDY Z NABÍDKY PIONEER FUNDS PIONEER FUNDS EUROPEAN SMALL COMPANIES... 7 PIONEER FUNDS US MID CAP VALUE... 8 PIONEER FUNDS US SMALL COMPANIES... 8 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND... 9 PIONEER FUNDS US HIGH YIELD CORPORATE BOND SROVNÁNÍ PIONEER FUNDS S KONKURENCÍ VE SVĚTĚ JAK ČÍST RATING INFORMACE KE SKUPINĚ PIONEER INVESTMENTS PIONEER INVESTMENTS NABÍDKA FONDŮ PIONEER INVESTMENTS V ČESKÉ REPUBLICE FITCH RATING... 13

6 PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS ( ) Akciový fond investující do evropských společností. Zaměřuje se na silné top společnosti v kategorii střední a vyšší kapitalizace, které byly založeny, operují nebo generují alespoň dvě třetiny příjmu v Evropě. Obvyklý počet titulů v portfoliu je 30, což je považováno za optimální a efektivní pro výsledky fondu. Je to fond, který dokázal během vývoje trhů klesat méně a růst více než konkurence a jeho index..2000) Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders AA Pioneer Funds Top European Players a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Přestože fond PF Top European Players je úzce zaměřen na vybrané evropské společnosti, jeho srovnávacím indexem je MSCI Europe jako je tomu u ostatních uvedených fondů. Původ správcovských společností: Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR např. Česká spořitelna; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Bank; BNP Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank; WIOF Lucembursko, distributor v ČR SFM Group. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro všechny fondy. Údaje jsou uvedeny v euru. 1

7 PIONEER FUNDS AMERICA ( ) Fond je klonem Pioneer Fund, 4. nejstaršího fondu v USA. Prostřednictvím jedné investice získáte přístup na největší a nejvýznamnější akciový trh na světě. Vybírá velké a tradiční americké společnosti bez ohledu na odvětví. Jsou to tituly společností, které populace zná a má v oblibě spotřebovávat jejich zboží. V portfoliu je obvykle zastoupeno titulů a průměrná délka jejich držení je 6 let. Investiční tým si klade za cíl vyhledávat takové investiční příležitosti, které zatím trh nezaznamenal Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA Pioneer Funds America a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Zahraniční fondy zobrazené v grafu investují všeobecně na americkém trhu. Původ správcovských společností: BNP Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Banka; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR Česká spořitelna; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu Pioneer Funds America. Údaje jsou uvedeny v USD. 2

8 PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND ( ) Po úspěšném zavedení fondu Pioneer Funds Strategic Bond (fond, který se orientuje na americký dluhopisový trh) vznikla potřeba vytvořit fond s obdobnou investiční strategií, ale který se bude orientovat na evropský trh. Investiční cíl a způsob řízení dává potenciál vyššího růstu hodnoty s nižší mírou rizika. Pioneer Funds Euro Strategic Bond takticky a strategicky vyhledává, převážně na evropském trhu, příležitosti růstu všech druhů dluhopisů. Investiční tým aktivně a flexibilně investuje bez omezení v zastoupení v portfoliu do bezpečných státních, korporátních dluhopisů, dluhopisů s vysokým výnosem (s velice nízkým ratingem či bez něj) atd. Pioneer Funds Euro Strategic Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropský dluhopisový trh a investující do všech druhů dluhopisů. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro všechny fondy. Údaje jsou uvedeny euru. 3

9 PIONEER FUNDS STRATEGIC INCOME ( ) Fond je starším bratrem Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Svoje investice zaměřuje především na USA. Rovněž pro něj platí, že jeho cílem je zajistit vysokou úroveň běžného výnosu a to kombinací dluhopisů s vysokými ratingy i bez ratingů, které tak představují potenciálně větší riziko. Dluhopisy jsou vysoce diverzifikovány přicházejí z mnoha sektorů a trhů a jsou vládní i firemní Morningstar Rating S&P Fund Management Rating AA/V4 Pioneer Funds Strategic Income a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, V České republice reprezentují skupinu dluhopisových fondů s nejvyšším výnosem prozatím tyto dva fondy. Původ správcovských společností:janus World Funds Plc Irsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF Strategic Income. Údaje jsou uvedeny v dolaru. 4

10 PIONEER FUNDS EURO BOND ( ) Fond je největším evropským dluhopisovým fondem. Investuje do dluhopisů, které jsou vydávány jak státy tak i společnostmi s různými délkami splatnosti a jsou denominovány v euru. Vybírané jednotlivé tituly mají vysoké ratingy. Ve srovnání s jeho benchmarkem je fond méně volatilní. Fond je aktivně řízen Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders A/V3 Pioneer Funds Euro Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropský dluhopisový trh. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu Pioneer Funds Euro Bond. Údaje jsou uvedeny v euru. 5

11 DALŠÍ FONDY Z NAŠÍ NABÍDKY

12 PIONEER FUNDS EUROPEAN SMALL COMPANIES ( ) Evropský akciový fond s úzkým zaměřením na podniky s kapitalizací pod 3 miliardy euro. Tyto společnosti ve své počáteční fázi rozvoje nejsou pro analytiky atraktivní, což vede k neefektivnímu ocenění těchto podniků. Naopak investiční tým fondu se soustřeďuje na tyto doposud neobjevené příležitosti. Potenciál růstu hodnoty malých společností je v jejich flexibilitě a možnosti rychlého rozvoje, inovace a přizpůsobení se podmínkám na trhu. Obvyklými sektory, do kterých fond investuje jsou průmyslové podniky, spotřební zboží, finance a telekomunikace Morningstar Rating Standard & Poor s Rating Lipper Leaders Pioneer Funds European Small Companies a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Výběr fondů reprezentující nabídku v ČR, které mají obdobná kritéria pro výběr akcií malých evropských společností. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF European Small Companies. Údaje jsou uvedeny v euru. 7

13 PIONEER FUNDS US MID CAP VALUE ( ) PIONEER FUNDS US SMALL COMPANIES ( ) Americké akciové fondy s úzkým zaměřením na střední nebo malé podniky napříč různými sektory. Pioneer Funds US Mid Cap Value investuje do akcií společností, jejichž kapitalizace se pohybuje v rozmezí od 39 milionů do 27 miliard USD. Pioneer Funds US Small Companies investuje do podniků ještě s nižší kapitalizací. V obou případech fondy vyhledávají akcie, které jsou proti svému potenciálu podhodnocené a prodávají je v okamžiku začátku jejich růstu PF US Mid Cap Value PF US Small Companies Morningstar Rating Standart & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA Lipper Leaders Pioneer Funds US Mid Cap Value, Pioneer Funds US Small Companies a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Výběr fondů se zaměřením na střední a malé americké společnosti reprezentující nabídku v ČR. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF US Mid Cap Value. Údaje jsou uvedeny v USD. 8

14 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND ( ) Dluhopisový fond investující do dluhopisů vydávaných evropskými společnosti. Zaměřuje se na velké a přední společnosti, kterým agentury udělují minimální rating BBB aktuálně například France Telecom, Deutche Telecom, ING Bank, Svenska Handelsbanken Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders A/V2 Pioneer Funds Euro Corporate Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropské podnikové dluhopisy denominované v euru. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Bank; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR Česká spořitelna; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro uvedené fondy. Údaje jsou uvedeny v euru. 9

15 PIONEER FUNDS US HIGH YIELD CORPORATE BOND ( ) Fond se blíží svým investičním chováním akciovému fondu. Investuje do vysoce výnosných amerických dluhopisů s vyšším rizikem (obvykle emitenti nemají nebo mají velice nízký rating) a doplňkově do amerických prioritních akcií. Vyhledává investiční příležitosti především na americkém trhu ovšem doplňkově investuje i v Kanadě a mimo severoamerický kontinent například na rozvíjejících se trzích. Fond je považován za špičku v příslušné kategorii fondů a jeho portfolio manažerka Margaret Patel byla vyhlášena portfolio manažerem roku Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA/V5 Pioneer Funds US High Yield Corporate Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace amerických dluhopisových fondů s vysokým výnosem, které reprezentují nabídku v ČR. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank.; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro uvedené fondy. Údaje jsou uvedeny v dolaru. 10

16 SROVNÁNÍ PIONEER FUNDS S KONKURENCÍ VE SVĚTĚ Název fondů a kategorie 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky od založení datum založení dle fondu Micropal European Top European Players /07/2000 Euroland /07/2000 European Small Companies /10/2001 U.S. U.S. Mid Cap Value /10/2001 U.S. Research /04/1998 U.S. Value /10/2001 European Bond Euro Bond /06/2000 Euro Corporate Bond /10/2001 Global & Emerging Markets Bond Strategic Income /04/2003 Emerging Markets Bond /07/2000 Micropal Peers zobrazuje umístění v konkurenci typově stejných fondů. Srovnání se týká globální konkurence, tj. jsou srovnávány tisíce mezinárodních fondů. Pořadí srovnávaných fondů podle výkonnosti je vyjadřováno v kvartilech. Každý kvartil obsahuje 25% srovnávaných fondů. Umístění v prvním kvartilu tedy znamená, že podfond se umístil v první čtvrtině srovnávaných světových fondů. Zdroj: Pioneer Investments Dublin, zpracováno na základě podkladů Micropal JAK ČÍST RATING U jednotlivých fondu uvádíme ohodnocení fondů, které pravidelně provádí agentury Standard & Poor s a Morningstar. Jaký je mezi nimi rozdíl najdete v následujících v sloupcích. RANKING (z angličtiny: a rank hodnost). Toto hodnocení používá hodnotícího symbolu hvězdiček. Je založeno na statistickém hodnocení výkonnosti za různá období s tím, že fond je hodnocen v příslušné skupině typově stejných fondů (skupina peers). U tohoto typu hodnocení velmi záleží na tom, aby byly porovnávány skutečně typově stejné fondy. Jinými slovy měly by být porovnávány fondy stejného typu a srovnatelného portfolia. Prestižní ranking uděluje Morningstar. RATING (z angličtiny: rating hodnocení). Toto hodnocení používá písmenka jako hodnotící symbol. Je komplexnější. Zobrazuje fundamentální hodnoty s jejichž pomocí je generována výkonnost. Neplatí však, že fond s nejvyšším ratingem musí mít vždy a za všech okolností i nejvyšší ranking. Může se stát, že fond má na čas vyšší rating a nižší ranking. Prestižní rating fondu, tj. jeho řízení, uděluje agentura Standard & Poor s. Pro kategorii fondů Standard & Poor s se uděluje Fund Management Rating. 11

17 PIONEER INVESTMENTS Skupina Pioneer Investments je součástí uskupení UniCredito Italiano, které patří k předním evropským finančním uskupením. UniCredito Italiano je pozitivně hodnoceno předními agenturami jako Moody s (Aa2) a Standard & Poor s (AA )1. Srovnatelné hodnocení České republiky agenturou S&P je A, tedy nižší. Skupina Pioneer Investments spravuje aktiva ve výši 145 miliard eur (k ). Skupina se řadí mezi přední finanční instituce s podobným zaměřením, což dokazují i hodnocení agenturou Fitch Ratings stupněm AM2+. Je přítomna v 17 zemích a 25 světových metropolích. Působí na všech důležitých finančních trzích. Pro její klienty pracuje odborníků 26 národností. Skupina Pioneer Investments nabízí své služby a produkty v České republice ve svém Klientském centru a prostřednictvím Živnostenské banky, a. s., a finančních poradců. NABÍDKA FONDŮ PIONEER INVESTMENTS V ČESKÉ REPUBLICE Podfondy fondu Pioneer Funds AKCIOVÝ TRH Italian Equity French Equity Euroland Equity Core European Equity European Small Companies European Research Top European Players European Equity Yield Global Equity Global TMT Global Ethical Equity Top Global Players U.S. Research U.S. Small Companies U.S. Mid Cap Value U.S. Value U.S. Large Cap Growth America Top U.S. Players Eastern European Equity Emerging Markets Equity Japanese Equity Greater China Equity Pacific (Ex. Japan) Equity DLUHOPISOVÝ TRH Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Strategic Bond Euro Inflation Linked International Bond U.S. High Yield Corporate Bond Strategic Income Emerging Markets Bond Global High Yield TRH KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Euro Short Term U.S. Dollar Short Term Multi Currency Strategy FONDY S ABSOLUTNÍM VÝNOSEM Total Return Defensive Total Return Dynamic BALANCOVANÉ FONDY Pioneer Mix 2 Pioneer Mix 3 Pioneer Mix 4 ČESKÁ RODINA FONDŮ PIONEER (dříve Rodina fondů Živnobanka) Pioneer Sporokonto* Pioneer obligační fond* Pioneer růstový fond* Pioneer dynamický fond* Pioneer akciový fond* FONDY PRO NADACE Balancovaný fond nadací* Růstový fond nadací* *) Jedná se o zkrácené názvy fondů. 12

18 Rok 2005 Skupina Pioneer Investments byla ocenûna hodnocením AM2+ Fitch Ratings. Skupina Pioneer Investments nechala vypracovat hodnocení a to agenturou Fitch Ratings. Ohodnocení celé skupiny, jakoïto správce finanãních prostfiedkû, obsahuje posouzení kvality rûzn ch oblastí ãinnosti skupiny, tj. od obchodních strategií, investiãního procesu aï po administrativní a technické prostfiedí. Agentura Fitch Ratings udûlila centrûm skupiny Pioneer Investments v Milánû, Dublinu a Bostonu první rating AM2 v kvûtnu V kvûtnu 2005 zv ila agentura Fitch Ratings z AM2 na AM2+. Od doby prvního hodnocení, agentura uznala rostoucí dynamiku skupiny a její schopnost inovovat. S ratingem AM2+ se nyní na e globální operace fiadí po bok tûch nejlep ích firem tohoto odvûtví v Evropû a Spojen ch státech pokud jde o rûst aktiv. V porovnání s anal zou z roku 2004 je hodnocení lep í ve v ech aktivitách, které pfiedstavují rating. Centra v Praze, Var avû a Singapuru nejsou do hodnocení zatím zahrnuta. Vybrané ãásti z hodnotící zprávy agentury Fitch Ratings. Zv ení ratingu odráïí mnohé úspûchy, kter ch skupina dosáhla. Její technologická platforma se zdokonalila, a to zejména po implementaci spoleãného nástroje monitorování portfolií fondû po celé Evropû, globálního analytického portálu poskytujícího pfiístup ke v em informacím o anal zách, portfoliích fondû a protokolu Fix pro obchodníky s akciemi v Evropû. Také správa a fiízení skupiny (corporate governance) byla posílena Duben 2004 Fitch Ratings aa Kvûten 2004 Fitch Ratings AM2 * Kvûten 2005 Fitch Ratings AM2+ * Do lo k pfiejmenování ratingu vzhledem ke zmûnû stupnice ratingu. Vypovídací hodnota ratingu je nezmûnûná. jmenováním nezávislého pfiedsedy do pfiedstavenstva holdingové spoleãnosti, ve kterém hlavní roli hrají nezávislí fieditelé. Stejnû v znamné jsou zmûny ve vrcholovém vedení, kdy v konn fieditel pfiebírá odpovûdnost za správu aktiv a privátní bankovnictví, b val globální investiãní fieditel pfiebírá úlohu zástupce v konného fieditele a b val vedoucí v zkumu se stává globálním investiãním fieditelem. Tyto zmûny ilustrují strategick v znam oblasti správy aktiv pro akcionáfie skupiny, kter m je Unicredito Italiano ( UniCredito, s ratingem AA-/F1+, pozitivní v hled) a schopnosti skupiny Pioneer Investments udrïovat kontinuitu fiízení. Skupina Pioneer Investments se s nov m ratingem na AM2+ úspû nû dostala mezi úzkou skupinu nejlep ích a hodnocen ch takto vysoko. V tabulce jsou uvedeny dal í globální správci aktiv, ktefií se pfiiblíïily tomuto hodnocení. Hodnocení Pioneer Investments Rating Rozsah Správce aktiv AM2+ globální Pioneer Investments AM2+ globální Société Générale AM AM2+ globální BNP Paribas AM AM2 globální Invesco Zdroj: Fitch Ratings Report

19 Síla na eho investiãního procesu jako klíãov faktor Oblastí, ve které skupina Pioneer Investments vysoce zabodovala pfii hodnocení agenturou Fitch Ratings, byl investiãní proces. S impozantním v sledkem 89/100 se ná investiãní proces zafiadil tûsnû pod vrcholem jako druh za Capital International (partnerská firma Pioneer Investments, se kterou jsme mnoho let spravovali Capital Italia, ale jejíï rating je lokální) a vedl si lépe neï jména jako JP Morgan, Merrill Lynch, Schroders, BNP Paribas nebo Credit Suisse. Vynikající kvalita na eho investiãního procesu se opírá o poctiv pfiístup k sestavování akciov ch a dluhopisov ch portfolií a podporu ze strany analytikû základního a kvantitativního v zkumu. To v e dohromady nám vyslouïilo ohodnocení velmi dobr v kon u evropsk ch a americk ch akciov ch a dluhopisov ch portfolií za poslední tfii roky. Dal í vrcholy Agentura Fitch Ratings identifikovala nûkolik skuteãn ch siln ch stránek na eho podnikání, které pfiispûly k dosaïenému vysokému ratingu: v znamné pfiispûní silného základního a kvantitativního v zkumu k na emu investiãnímu procesu dûraz na správu a fiízení spoleãnosti iroká platforma fiízení rizik v Evropû ízení rizik Investice Komunikace Nezávislost a kontrola ízení spoleãnosti Shrnutí ratingu 86 % 89 % 82 % 90 % 84 % V znam ratingû agentury Fitch Ratings od jejích poãátkû, kdy fungovala jako ratingová sluïba pro dluhopisy a emitenty cenn ch papírû, vzrostl. Na vyspûl ch finanãních trzích je rating produktû, vãetnû podílov ch fondû, jiï dlouho O ratingu agentury Fitch Ratings povaïován za dûleïit marketingov nástroj. Roz ífiení ratingové sluïby tak, aby pokr vala celou spoleãnost zab vající se správou aktiv, zahrnuje ir í perspektivu, která si klade za cíl ovûfiit efektivnost celého procesu rozhodování a implementace, kter si spoleãnost vytvofiila. Z hlediska klienta pfiedstavuje rating poskytnut správci aktiv jak si certifikát kvality jeho ãinností a dûslednosti, s jakou jsou peníze na nejrûznûj ích místech svûta spravovány. Pokud Vás zaujal tento ãlánek a chcete si nechat zasílat obdobné zprávy i ze svûta investic, objednejte si elektronick PIONEER NEWS na adrese: Staãí zaslat jméno, pfiíjmení a ovou adresu. Dokument dokládající rating v originále a v ãeském pfiekladu, rovnûï tak za rok 2003, je k dispozici na Pioneer Investments je obchodní oznaãení spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dcefiin ch spoleãností. Informace zpracované skupinou Pioneer Investments v Praze dle originálu agentury Fitch Ratings a Pioneer Investments v Milánû, ãervenec 2005.

20 Pioneer Investments v ČR Danube House, Karolinská 650/1 Praha Tento materiál není prospektem fondů a má pouze informační charakter. Uvedené fondy jsou podfondy zastřešujícího fondu Pioneer Funds. Pioneer Funds je fonds commun de placement (obdoba podílového fondu) s několika samostatnými podfondy, založenými dle práva Lucemburského velkovévodství. Prospekt fondu Pioneer Funds, nebo jeho Zjednodušený prospekt, lze získat zdarma na našem Klientském centru, Danube House, Karolinská 650/1, Praha 8, na vyžádání prostřednictvím bezplatných linek , nebo na stránkách Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosy z ní a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva auditovaná 31. prosince 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Výroční zpráva společnosti Pioneer Funds za rok 2006...........................................

Více

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG)

GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM A-ACC-CZK(HDG) GLOBAL HIGH YIELD FUND SVĚT. DLUHOPISŮ S VYSOKÝM VÝNOSEM AACCCZK(HDG) Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Třída A CZK ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK třída Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity byla založena 1. 6. 2010. Tato

Více

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-EURO 31. ČERVENEC 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-EURO 31. ČERVENEC 2015 31. ČERVENEC 015 Přístup a styl Tento fond je spravován týmovým přístupem s cílem vytvářet stálé výnosy a soustředit se na zachování kapitálu na volatilních trzích. nevyužívá externě uvedený srovnávací

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015 GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND AACCCZK(HDG) Přístup a styl Daniel Roberts uplatňuje bottomup přístup při investování do společností, které nabízejí zdravý výnos podpořený rostoucí úrovní příjmů

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2014 Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více