PIONEER INVESTMENTS V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER INVESTMENTS V ČR"

Transkript

1 PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005

2

3 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer Funds s typově stejnými zahraničními fondy nabízenými v České republice. Záměrně jsme se vyhnuli jakýmkoliv komentářům. Na základě nekomentovaných informací si můžete sami vytvořit názor na kvalitu nabízených fondů. Pro úplnost a zachování korektnosti informace dodáváme, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí a je proměnlivá v čase. Přehled ukončujeme oceněním Pioneer Investments. Pioneer Investments

4

5 OBSAH ZÚŽENÁ NABÍDKA PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS PIONEER FUNDS AMERICA... 2 PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND... 3 PIONEER FUNDS STRATEGIC INCOME... 4 PIONEER FUNDS EURO BOND... 5 DALŠÍ FONDY Z NABÍDKY PIONEER FUNDS PIONEER FUNDS EUROPEAN SMALL COMPANIES... 7 PIONEER FUNDS US MID CAP VALUE... 8 PIONEER FUNDS US SMALL COMPANIES... 8 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND... 9 PIONEER FUNDS US HIGH YIELD CORPORATE BOND SROVNÁNÍ PIONEER FUNDS S KONKURENCÍ VE SVĚTĚ JAK ČÍST RATING INFORMACE KE SKUPINĚ PIONEER INVESTMENTS PIONEER INVESTMENTS NABÍDKA FONDŮ PIONEER INVESTMENTS V ČESKÉ REPUBLICE FITCH RATING... 13

6 PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS ( ) Akciový fond investující do evropských společností. Zaměřuje se na silné top společnosti v kategorii střední a vyšší kapitalizace, které byly založeny, operují nebo generují alespoň dvě třetiny příjmu v Evropě. Obvyklý počet titulů v portfoliu je 30, což je považováno za optimální a efektivní pro výsledky fondu. Je to fond, který dokázal během vývoje trhů klesat méně a růst více než konkurence a jeho index..2000) Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders AA Pioneer Funds Top European Players a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Přestože fond PF Top European Players je úzce zaměřen na vybrané evropské společnosti, jeho srovnávacím indexem je MSCI Europe jako je tomu u ostatních uvedených fondů. Původ správcovských společností: Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR např. Česká spořitelna; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Bank; BNP Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank; WIOF Lucembursko, distributor v ČR SFM Group. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro všechny fondy. Údaje jsou uvedeny v euru. 1

7 PIONEER FUNDS AMERICA ( ) Fond je klonem Pioneer Fund, 4. nejstaršího fondu v USA. Prostřednictvím jedné investice získáte přístup na největší a nejvýznamnější akciový trh na světě. Vybírá velké a tradiční americké společnosti bez ohledu na odvětví. Jsou to tituly společností, které populace zná a má v oblibě spotřebovávat jejich zboží. V portfoliu je obvykle zastoupeno titulů a průměrná délka jejich držení je 6 let. Investiční tým si klade za cíl vyhledávat takové investiční příležitosti, které zatím trh nezaznamenal Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA Pioneer Funds America a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Zahraniční fondy zobrazené v grafu investují všeobecně na americkém trhu. Původ správcovských společností: BNP Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Banka; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR Česká spořitelna; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu Pioneer Funds America. Údaje jsou uvedeny v USD. 2

8 PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND ( ) Po úspěšném zavedení fondu Pioneer Funds Strategic Bond (fond, který se orientuje na americký dluhopisový trh) vznikla potřeba vytvořit fond s obdobnou investiční strategií, ale který se bude orientovat na evropský trh. Investiční cíl a způsob řízení dává potenciál vyššího růstu hodnoty s nižší mírou rizika. Pioneer Funds Euro Strategic Bond takticky a strategicky vyhledává, převážně na evropském trhu, příležitosti růstu všech druhů dluhopisů. Investiční tým aktivně a flexibilně investuje bez omezení v zastoupení v portfoliu do bezpečných státních, korporátních dluhopisů, dluhopisů s vysokým výnosem (s velice nízkým ratingem či bez něj) atd. Pioneer Funds Euro Strategic Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropský dluhopisový trh a investující do všech druhů dluhopisů. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; Franklin Templeton USA, distribuce v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro všechny fondy. Údaje jsou uvedeny euru. 3

9 PIONEER FUNDS STRATEGIC INCOME ( ) Fond je starším bratrem Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Svoje investice zaměřuje především na USA. Rovněž pro něj platí, že jeho cílem je zajistit vysokou úroveň běžného výnosu a to kombinací dluhopisů s vysokými ratingy i bez ratingů, které tak představují potenciálně větší riziko. Dluhopisy jsou vysoce diverzifikovány přicházejí z mnoha sektorů a trhů a jsou vládní i firemní Morningstar Rating S&P Fund Management Rating AA/V4 Pioneer Funds Strategic Income a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, V České republice reprezentují skupinu dluhopisových fondů s nejvyšším výnosem prozatím tyto dva fondy. Původ správcovských společností:janus World Funds Plc Irsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF Strategic Income. Údaje jsou uvedeny v dolaru. 4

10 PIONEER FUNDS EURO BOND ( ) Fond je největším evropským dluhopisovým fondem. Investuje do dluhopisů, které jsou vydávány jak státy tak i společnostmi s různými délkami splatnosti a jsou denominovány v euru. Vybírané jednotlivé tituly mají vysoké ratingy. Ve srovnání s jeho benchmarkem je fond méně volatilní. Fond je aktivně řízen Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders A/V3 Pioneer Funds Euro Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropský dluhopisový trh. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu Pioneer Funds Euro Bond. Údaje jsou uvedeny v euru. 5

11 DALŠÍ FONDY Z NAŠÍ NABÍDKY

12 PIONEER FUNDS EUROPEAN SMALL COMPANIES ( ) Evropský akciový fond s úzkým zaměřením na podniky s kapitalizací pod 3 miliardy euro. Tyto společnosti ve své počáteční fázi rozvoje nejsou pro analytiky atraktivní, což vede k neefektivnímu ocenění těchto podniků. Naopak investiční tým fondu se soustřeďuje na tyto doposud neobjevené příležitosti. Potenciál růstu hodnoty malých společností je v jejich flexibilitě a možnosti rychlého rozvoje, inovace a přizpůsobení se podmínkám na trhu. Obvyklými sektory, do kterých fond investuje jsou průmyslové podniky, spotřební zboží, finance a telekomunikace Morningstar Rating Standard & Poor s Rating Lipper Leaders Pioneer Funds European Small Companies a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Výběr fondů reprezentující nabídku v ČR, které mají obdobná kritéria pro výběr akcií malých evropských společností. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF European Small Companies. Údaje jsou uvedeny v euru. 7

13 PIONEER FUNDS US MID CAP VALUE ( ) PIONEER FUNDS US SMALL COMPANIES ( ) Americké akciové fondy s úzkým zaměřením na střední nebo malé podniky napříč různými sektory. Pioneer Funds US Mid Cap Value investuje do akcií společností, jejichž kapitalizace se pohybuje v rozmezí od 39 milionů do 27 miliard USD. Pioneer Funds US Small Companies investuje do podniků ještě s nižší kapitalizací. V obou případech fondy vyhledávají akcie, které jsou proti svému potenciálu podhodnocené a prodávají je v okamžiku začátku jejich růstu PF US Mid Cap Value PF US Small Companies Morningstar Rating Standart & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA Lipper Leaders Pioneer Funds US Mid Cap Value, Pioneer Funds US Small Companies a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Výběr fondů se zaměřením na střední a malé americké společnosti reprezentující nabídku v ČR. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je datum založení fondu PF US Mid Cap Value. Údaje jsou uvedeny v USD. 8

14 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND ( ) Dluhopisový fond investující do dluhopisů vydávaných evropskými společnosti. Zaměřuje se na velké a přední společnosti, kterým agentury udělují minimální rating BBB aktuálně například France Telecom, Deutche Telecom, ING Bank, Svenska Handelsbanken Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating Lipper Leaders A/V2 Pioneer Funds Euro Corporate Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace zahraničních fondů reprezentující nabídku v ČR, které jsou zaměřeny na evropské podnikové dluhopisy denominované v euru. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Finance; KBC Asset Management Belgie, distributor v ČR ČSOB; Capital Invest Německo, distributor v ČR HVB Bank; Julius Baer Švýcarsko, distributor v ČR Česká spořitelna; Erste Sparinvest Rakousko, distributor v ČR Česká spořitelna. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro uvedené fondy. Údaje jsou uvedeny v euru. 9

15 PIONEER FUNDS US HIGH YIELD CORPORATE BOND ( ) Fond se blíží svým investičním chováním akciovému fondu. Investuje do vysoce výnosných amerických dluhopisů s vyšším rizikem (obvykle emitenti nemají nebo mají velice nízký rating) a doplňkově do amerických prioritních akcií. Vyhledává investiční příležitosti především na americkém trhu ovšem doplňkově investuje i v Kanadě a mimo severoamerický kontinent například na rozvíjejících se trzích. Fond je považován za špičku v příslušné kategorii fondů a jeho portfolio manažerka Margaret Patel byla vyhlášena portfolio manažerem roku Morningstar Rating Standard & Poor s Rating S&P Fund Management Rating AA/V5 Pioneer Funds US High Yield Corporate Bond a další zahraniční fondy v České republice Pioneer Investments v ČR, Bloomberg, Ilustrace amerických dluhopisových fondů s vysokým výnosem, které reprezentují nabídku v ČR. Původ správcovských společností:bnp Paribas Francie, distributor v ČR Conseq Investment Management; ABN Amro Nizozemí, distributor v ČR ABN Amro; Franklin Templeton USA, distributor v ČR Conseq Investment Management; Credit Suisse Švýcarsko, distributor v ČR CitiBank.; MFS Investment Management USA, distributor v ČR CitiBank. Výchozí datum v grafu je první společné datum pro uvedené fondy. Údaje jsou uvedeny v dolaru. 10

16 SROVNÁNÍ PIONEER FUNDS S KONKURENCÍ VE SVĚTĚ Název fondů a kategorie 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky od založení datum založení dle fondu Micropal European Top European Players /07/2000 Euroland /07/2000 European Small Companies /10/2001 U.S. U.S. Mid Cap Value /10/2001 U.S. Research /04/1998 U.S. Value /10/2001 European Bond Euro Bond /06/2000 Euro Corporate Bond /10/2001 Global & Emerging Markets Bond Strategic Income /04/2003 Emerging Markets Bond /07/2000 Micropal Peers zobrazuje umístění v konkurenci typově stejných fondů. Srovnání se týká globální konkurence, tj. jsou srovnávány tisíce mezinárodních fondů. Pořadí srovnávaných fondů podle výkonnosti je vyjadřováno v kvartilech. Každý kvartil obsahuje 25% srovnávaných fondů. Umístění v prvním kvartilu tedy znamená, že podfond se umístil v první čtvrtině srovnávaných světových fondů. Zdroj: Pioneer Investments Dublin, zpracováno na základě podkladů Micropal JAK ČÍST RATING U jednotlivých fondu uvádíme ohodnocení fondů, které pravidelně provádí agentury Standard & Poor s a Morningstar. Jaký je mezi nimi rozdíl najdete v následujících v sloupcích. RANKING (z angličtiny: a rank hodnost). Toto hodnocení používá hodnotícího symbolu hvězdiček. Je založeno na statistickém hodnocení výkonnosti za různá období s tím, že fond je hodnocen v příslušné skupině typově stejných fondů (skupina peers). U tohoto typu hodnocení velmi záleží na tom, aby byly porovnávány skutečně typově stejné fondy. Jinými slovy měly by být porovnávány fondy stejného typu a srovnatelného portfolia. Prestižní ranking uděluje Morningstar. RATING (z angličtiny: rating hodnocení). Toto hodnocení používá písmenka jako hodnotící symbol. Je komplexnější. Zobrazuje fundamentální hodnoty s jejichž pomocí je generována výkonnost. Neplatí však, že fond s nejvyšším ratingem musí mít vždy a za všech okolností i nejvyšší ranking. Může se stát, že fond má na čas vyšší rating a nižší ranking. Prestižní rating fondu, tj. jeho řízení, uděluje agentura Standard & Poor s. Pro kategorii fondů Standard & Poor s se uděluje Fund Management Rating. 11

17 PIONEER INVESTMENTS Skupina Pioneer Investments je součástí uskupení UniCredito Italiano, které patří k předním evropským finančním uskupením. UniCredito Italiano je pozitivně hodnoceno předními agenturami jako Moody s (Aa2) a Standard & Poor s (AA )1. Srovnatelné hodnocení České republiky agenturou S&P je A, tedy nižší. Skupina Pioneer Investments spravuje aktiva ve výši 145 miliard eur (k ). Skupina se řadí mezi přední finanční instituce s podobným zaměřením, což dokazují i hodnocení agenturou Fitch Ratings stupněm AM2+. Je přítomna v 17 zemích a 25 světových metropolích. Působí na všech důležitých finančních trzích. Pro její klienty pracuje odborníků 26 národností. Skupina Pioneer Investments nabízí své služby a produkty v České republice ve svém Klientském centru a prostřednictvím Živnostenské banky, a. s., a finančních poradců. NABÍDKA FONDŮ PIONEER INVESTMENTS V ČESKÉ REPUBLICE Podfondy fondu Pioneer Funds AKCIOVÝ TRH Italian Equity French Equity Euroland Equity Core European Equity European Small Companies European Research Top European Players European Equity Yield Global Equity Global TMT Global Ethical Equity Top Global Players U.S. Research U.S. Small Companies U.S. Mid Cap Value U.S. Value U.S. Large Cap Growth America Top U.S. Players Eastern European Equity Emerging Markets Equity Japanese Equity Greater China Equity Pacific (Ex. Japan) Equity DLUHOPISOVÝ TRH Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Strategic Bond Euro Inflation Linked International Bond U.S. High Yield Corporate Bond Strategic Income Emerging Markets Bond Global High Yield TRH KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Euro Short Term U.S. Dollar Short Term Multi Currency Strategy FONDY S ABSOLUTNÍM VÝNOSEM Total Return Defensive Total Return Dynamic BALANCOVANÉ FONDY Pioneer Mix 2 Pioneer Mix 3 Pioneer Mix 4 ČESKÁ RODINA FONDŮ PIONEER (dříve Rodina fondů Živnobanka) Pioneer Sporokonto* Pioneer obligační fond* Pioneer růstový fond* Pioneer dynamický fond* Pioneer akciový fond* FONDY PRO NADACE Balancovaný fond nadací* Růstový fond nadací* *) Jedná se o zkrácené názvy fondů. 12

18 Rok 2005 Skupina Pioneer Investments byla ocenûna hodnocením AM2+ Fitch Ratings. Skupina Pioneer Investments nechala vypracovat hodnocení a to agenturou Fitch Ratings. Ohodnocení celé skupiny, jakoïto správce finanãních prostfiedkû, obsahuje posouzení kvality rûzn ch oblastí ãinnosti skupiny, tj. od obchodních strategií, investiãního procesu aï po administrativní a technické prostfiedí. Agentura Fitch Ratings udûlila centrûm skupiny Pioneer Investments v Milánû, Dublinu a Bostonu první rating AM2 v kvûtnu V kvûtnu 2005 zv ila agentura Fitch Ratings z AM2 na AM2+. Od doby prvního hodnocení, agentura uznala rostoucí dynamiku skupiny a její schopnost inovovat. S ratingem AM2+ se nyní na e globální operace fiadí po bok tûch nejlep ích firem tohoto odvûtví v Evropû a Spojen ch státech pokud jde o rûst aktiv. V porovnání s anal zou z roku 2004 je hodnocení lep í ve v ech aktivitách, které pfiedstavují rating. Centra v Praze, Var avû a Singapuru nejsou do hodnocení zatím zahrnuta. Vybrané ãásti z hodnotící zprávy agentury Fitch Ratings. Zv ení ratingu odráïí mnohé úspûchy, kter ch skupina dosáhla. Její technologická platforma se zdokonalila, a to zejména po implementaci spoleãného nástroje monitorování portfolií fondû po celé Evropû, globálního analytického portálu poskytujícího pfiístup ke v em informacím o anal zách, portfoliích fondû a protokolu Fix pro obchodníky s akciemi v Evropû. Také správa a fiízení skupiny (corporate governance) byla posílena Duben 2004 Fitch Ratings aa Kvûten 2004 Fitch Ratings AM2 * Kvûten 2005 Fitch Ratings AM2+ * Do lo k pfiejmenování ratingu vzhledem ke zmûnû stupnice ratingu. Vypovídací hodnota ratingu je nezmûnûná. jmenováním nezávislého pfiedsedy do pfiedstavenstva holdingové spoleãnosti, ve kterém hlavní roli hrají nezávislí fieditelé. Stejnû v znamné jsou zmûny ve vrcholovém vedení, kdy v konn fieditel pfiebírá odpovûdnost za správu aktiv a privátní bankovnictví, b val globální investiãní fieditel pfiebírá úlohu zástupce v konného fieditele a b val vedoucí v zkumu se stává globálním investiãním fieditelem. Tyto zmûny ilustrují strategick v znam oblasti správy aktiv pro akcionáfie skupiny, kter m je Unicredito Italiano ( UniCredito, s ratingem AA-/F1+, pozitivní v hled) a schopnosti skupiny Pioneer Investments udrïovat kontinuitu fiízení. Skupina Pioneer Investments se s nov m ratingem na AM2+ úspû nû dostala mezi úzkou skupinu nejlep ích a hodnocen ch takto vysoko. V tabulce jsou uvedeny dal í globální správci aktiv, ktefií se pfiiblíïily tomuto hodnocení. Hodnocení Pioneer Investments Rating Rozsah Správce aktiv AM2+ globální Pioneer Investments AM2+ globální Société Générale AM AM2+ globální BNP Paribas AM AM2 globální Invesco Zdroj: Fitch Ratings Report

19 Síla na eho investiãního procesu jako klíãov faktor Oblastí, ve které skupina Pioneer Investments vysoce zabodovala pfii hodnocení agenturou Fitch Ratings, byl investiãní proces. S impozantním v sledkem 89/100 se ná investiãní proces zafiadil tûsnû pod vrcholem jako druh za Capital International (partnerská firma Pioneer Investments, se kterou jsme mnoho let spravovali Capital Italia, ale jejíï rating je lokální) a vedl si lépe neï jména jako JP Morgan, Merrill Lynch, Schroders, BNP Paribas nebo Credit Suisse. Vynikající kvalita na eho investiãního procesu se opírá o poctiv pfiístup k sestavování akciov ch a dluhopisov ch portfolií a podporu ze strany analytikû základního a kvantitativního v zkumu. To v e dohromady nám vyslouïilo ohodnocení velmi dobr v kon u evropsk ch a americk ch akciov ch a dluhopisov ch portfolií za poslední tfii roky. Dal í vrcholy Agentura Fitch Ratings identifikovala nûkolik skuteãn ch siln ch stránek na eho podnikání, které pfiispûly k dosaïenému vysokému ratingu: v znamné pfiispûní silného základního a kvantitativního v zkumu k na emu investiãnímu procesu dûraz na správu a fiízení spoleãnosti iroká platforma fiízení rizik v Evropû ízení rizik Investice Komunikace Nezávislost a kontrola ízení spoleãnosti Shrnutí ratingu 86 % 89 % 82 % 90 % 84 % V znam ratingû agentury Fitch Ratings od jejích poãátkû, kdy fungovala jako ratingová sluïba pro dluhopisy a emitenty cenn ch papírû, vzrostl. Na vyspûl ch finanãních trzích je rating produktû, vãetnû podílov ch fondû, jiï dlouho O ratingu agentury Fitch Ratings povaïován za dûleïit marketingov nástroj. Roz ífiení ratingové sluïby tak, aby pokr vala celou spoleãnost zab vající se správou aktiv, zahrnuje ir í perspektivu, která si klade za cíl ovûfiit efektivnost celého procesu rozhodování a implementace, kter si spoleãnost vytvofiila. Z hlediska klienta pfiedstavuje rating poskytnut správci aktiv jak si certifikát kvality jeho ãinností a dûslednosti, s jakou jsou peníze na nejrûznûj ích místech svûta spravovány. Pokud Vás zaujal tento ãlánek a chcete si nechat zasílat obdobné zprávy i ze svûta investic, objednejte si elektronick PIONEER NEWS na adrese: Staãí zaslat jméno, pfiíjmení a ovou adresu. Dokument dokládající rating v originále a v ãeském pfiekladu, rovnûï tak za rok 2003, je k dispozici na Pioneer Investments je obchodní oznaãení spoleãnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dcefiin ch spoleãností. Informace zpracované skupinou Pioneer Investments v Praze dle originálu agentury Fitch Ratings a Pioneer Investments v Milánû, ãervenec 2005.

20 Pioneer Investments v ČR Danube House, Karolinská 650/1 Praha Tento materiál není prospektem fondů a má pouze informační charakter. Uvedené fondy jsou podfondy zastřešujícího fondu Pioneer Funds. Pioneer Funds je fonds commun de placement (obdoba podílového fondu) s několika samostatnými podfondy, založenými dle práva Lucemburského velkovévodství. Prospekt fondu Pioneer Funds, nebo jeho Zjednodušený prospekt, lze získat zdarma na našem Klientském centru, Danube House, Karolinská 650/1, Praha 8, na vyžádání prostřednictvím bezplatných linek , nebo na stránkách Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosy z ní a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Pioneer Multibrand. Aktivní portfolia top správců

Pioneer Multibrand. Aktivní portfolia top správců Pioneer Multibrand Aktivní portfolia top správců Pioneer Investments trvale inovativní přístup od roku 1928 Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala na konci srpna 20 aktiva

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd 1 3.11.2010 8:46:47 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

News ZVY OVÁNÍ ÚROKÒ SE BLÍÎÍ. KOHO ZASÁHNE? 24. âerven. Ekonomika a politika nafty

News ZVY OVÁNÍ ÚROKÒ SE BLÍÎÍ. KOHO ZASÁHNE? 24. âerven. Ekonomika a politika nafty 4. âerven 004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj : Pioneer Investments. Upozornûní : Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroj : Pioneer Investment Ekonomika a politika nafty Ekonomika nafty je jedním

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.2.2017) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Složení investičních strategií k

Složení investičních strategií k Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 9697

OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č. 9697 Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 ORIGINÁL PRO CONSEQ Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 KOPIE PRO OVB Můj majetek je vyšší než 4násobek ID003 12/2008 KOPIE PRO PORADCE Můj majetek

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Prosinec 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Září 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem dle lucemburského práva 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange RC Luxembourg B-33.363 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Tyto změny, které vstoupí

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Pioneer Invest. Investujeme již od roku

Pioneer Invest. Investujeme již od roku Pioneer Invest Investujeme již od roku 1928... Číslo Smlouvy je shodné s rodným číslem nebo IČ/NID/VID Klienta SMLOUVA O PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Prospekt a manažerská pravidla

Prospekt a manažerská pravidla Prospekt a manažerská pravidla 11. prosince 2010 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun De Placement) OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 7 Ochrana údajů... 8 Vykazování Fondu...

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term

Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Třída A EUR 31. březen 2015 Důležité upozornění EUR třída Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term byla založena 12. 10. 2006. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 29. květen 214 Připravil: Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 625 Brno Kontakt: telefon: 63383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více