Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)"

Transkript

1 Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

2 Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU Přehled investic k 30. červnu Poznámky k finančním výkazům k 30. červnu MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA

3 Pololetní zpráva Pioneer Funds 2006 Pololetní komentář k finančním trhům Hlavní hospodářské ukazatele poukazují na pokles růstu amerického hospodářství v roce 2006 směrem k rychlosti obecného trendu. V tomto roce očekáváme růst amerického HDP asi o 3,2%, což představuje lehké zpomalení onoho rychlého tempa z posledních let. V čele tohoto zpomalení stojí bytový sektor a poslední ekonomická data ukazují na umírněnost stavební činnosti a cen domů. To pravděpodobně utlumí spotřebitelské výdaje, protože impuls plynoucí z oceňování domů slábne a vysoké ceny energií narušují kupní sílu. Navzdory tomu panují očekávání, že podnikové investice v roce 2006 budou i nadále masivní a bude je podporovat vysoká ziskovost podniků, zdravé rozvahy a vysoké využití kapacity. Se zklidněním růstu zůstávají podle našeho mínění inflační rizika v americké ekonomice nízká navzdory vystupňovaným obavám z inflace mezi investory. Jádrová inflace (bez cen potravin a energií) vzrostla v červnu na 2,6% z hodnoty 2.4%, ale podle našeho názoru zůstává pod kontrolou. Nejsme svědky žádného rozsáhlejšího přenosu vyšších cen surovin na spotřebitele a tlaky na mzdy a jednotkové náklady na práci zůstávají v této fázi cyklu jen slabé. V první polovině roku zvýšila Federální banka úrokové sazby o 1% na 5,25%. Domníváme se, že cyklus přísné politiky Federální banky je téměř u konce a pravděpodobně je před námi ještě jedno zvýšení sazby o 25 základních bodů. Ekonomický výhled v eurozóne je nadále na vzestupu a pro rok 2006 očekáváme ekonomický růst okolo 2%. Podnikatelské a spotřebitelské průzkumy se silně zlepšily v roce 2006 a míra nezaměstnanosti v eurozóně poklesla. Důležité je také to, že zvýšení podnikatelského optimismu stojí na pevných základech. Důvěra v podnikatelské prostředí v sektorech stavebnictví, maloobchod, průmysl a služby se značně zvýšila, následována důvěrou spotřebitelů. Zatímco údaje o sentimentu hovoří v Evropě o akceleraci, zatím stále chybí potvrzení této akcelerace v tvrdých datech jako je HDP, včetně spotřebitelských výdajů. Spolu s rostoucím optimismem jsou tahounem investičních výdajů restrukturalizace podniků, a to zejména v Německu. Evropská centrální banka (ECB) se nadále soustředí na kontrolu cenových tlaků v regionu. Domníváme se však, že celkový inflační výhled v eurozóně zůstává relativně příznivý. Headline inflace vzrostla do června na 2,5% a překročila tak cílovou hodnotu stanovenou ECB ve výši 2,0%. Jádrová inflace dosáhla mnohem pozitivnější hodnoty 1,4%, což naznačuje, že inflace je nadále dobře ukotvena. Nezapomínáme ani na to, že vývoje cen ropy a komodit budou zdrojem cenových tlaků. Neočekáváme však, že to povede k nějakému trvalejšímu a rozsáhlejšímu inflačnímu tlaku díky umírněným mzdovým požadavkům v eurozóně. Od ECB očekáváme, že bude postupně během roku normalizovat své úrokové sazby s cílem dvojího dalšího zvýšení o 25 základních bodů do konce roku. Hlavní ukazatele japonské ekonomiky ukazují pokračující ustálený běh ekonomického růstu s podporou určité mírné inflace ve střednědobém výhledu. Očekáváme růst HDP okolo 3% v roce 2006 vycházející z trvalého růstu osobní spotřeby a silných podnikových investic. Na základě tohoto prospektu silného růstu a mírné inflace Japonská banka zrušila svoji politiku nulových úrokových sazeb a v polovině července zvýšila sazby o 0,25%. Očekáváme, že během doby se ukazatel průměrné rentability vlastního kapitálu japonských podniků postupně zlepší. Trendy provozní rentability a kapitálové účinnosti toto očekávání podporují s tím, jak se japonské firmy v rostoucí míře zaměřují na své nové střednědobé plány růstu. V důsledku se domníváme, že vyhlídky pro japonskou ekonomiku a japonské akcie zůstávají ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stále atraktivní. Krátkodobě však patří oceňování japonských akcií mezi nejvyšší z vyspělých akciových trhů a kurzy akcií citlivě reagovaly na realizaci zisku. Akciové trhy začaly tento rok v pozitivním duchu. Kurzy akcií v Evropě a Spojených státech šplhaly nahoru v důsledku vysokých zisků společností ve čtvrtém čtvrtletí a spekulací o aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. K určitému negativnímu sentimentu přispěla vysoká cena ropy. Japonský akciový trh si neudržel svoji pozici ze začátku období. Rychlý růst japonských akcií během roku 2005 způsobil, že investoři spekulovali zda tento trh není krátkodobě překoupený a kurzy akcií citlivé na špatné zprávy. První čtvrtletí měl však japonský trh výborné a dosáhl svého pětiletého maxima. Akcie rozvíjejících se trhů mezitím pokračovaly ve svém celkovém trendu dobrého výkonu během prvního čtvrtletí tohoto roku. Navzdory tomuto silnému zahájení roku světové akciové trhy v květnu a červnu klesaly. Korekci spustila nad očekávání vysoká data o inflaci ze Spojených států, která vzbudila obavy ohledně možného agresivnějšího zpřísnění politiky ze strany Federální banky. To vyvolalo vlnu averze vůči riziku, kdy všechna riskantní aktiva trpěla a pády byly ještě umocněny odpočíváním vysoce spekulativních pozic. Nejagresivnější pády zažívaly rozvíjející se trhy s poklesem mezi 10-12% u mnoha měn rozvíjejících se trhů. Časté pády akciových trhů v květnu a červnu se objevovaly navzdory solidním základním ukazatelům jako jsou zisky překračující očekávání trhu a všeobecně pozitivní ekonomické údaje. Pokud jde o sektory, globální surovinové a energetické sektory se v první polovině roku překonávaly, zatímco technologický sektor se opožďoval za širším trhem. Vládní obligace se vyprodaly během prvních měsíců roku uprostřed obav z měnového zpřísnění ze strany velkých centrálních bank. Výnosy z obligací lehce ustoupily během korekce akciového trhu, ale svůj vzestupný trend získaly v červnu zpět jako odpověď na zvýšená očekávání trhu ohledně zvyšování úrokových sazeb ze strany ECB a Federální banky vzhledem k vyšším tlaků headline inflace. Japonské vládní dluhopisy také oslabily z důvodu očekávání, že Japonská banka ukončí svoji politiku nulových úrokových sazeb. Výnosové rozpětí dluhopisů úvěrových a rozvíjejících se trhů se v květnu a červnu mírně rozšířilo uprostřed zvýšené rizikové averze, ale obecně zůstává malé. Americký dolar poklesl vůči ostatním hlavním měnám během zkoumaného období uprostřed slábnoucí podpory hospodářského cyklu a obav ohledně strukturálních nevyvážeností americké ekonomiky.

4 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Italian French Euroland Core European European Small Equity Equity Equity Equity Companies EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - European Top European European Quant European Equity European Equity Research Players Equity Opportunities Yield EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 2

5 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Global Global Global Ethical Top Global U.S. Equity TMT Equity Players Research EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - U.S. Small U.S. Mid U.S. U.S. Large U.S. Companies Cap Value Value Cap Growth Pioneer Fund (1) EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem (1) Dříve známé jako Pioneer Funds - America. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 3

6 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Top U.S. North American Emerging Japanese Pacific (Ex. Japan) Players Basic Value (2) Markets Equity Equity Equity EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Greater China Eastern European Euro Euro Corporate Euro Maturity Equity Equity Bond Bond Bond 1 EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem (2) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 4

7 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Maturity Euro Strategic Euro Euro Extra Euro Bond 2 Bond Long Term Bond Long Term Bond Inflation Linked EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Euro Euro Euro International High Yield Curve 1-3Year Curve 3-5Year Curve 5-7Year Bond EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 5

8 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - International International Emerging U.S. High Yield Strategic Curve 1-3Year Long Term Bond Markets Bond Corporate Bond Income EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Global U.S. Euro Multi Currency U.S. Dollar High Yield Bond (2) Short-Term Strategy Short-Term EUR EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem (2) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 6

9 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Enhanced U.S. Dollar Pioneer Pioneer Short-Term Reserve Mix 2 Mix 3 EUR USD EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem AKTIVA Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Total Return Total Return Mix 4 Defensive Dynamic Sloučené (3) EUR EUR EUR EUR Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem (3) Ve sloupci Sloučené bylo odpovídající číslo pro U.S. Dollar Reserve převedeno na eura ke dni 30. června 2006 při směnném kurzu 1 USD = 0, EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 7

10 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Italian French Euroland Core European Equity Equity Equity Equity EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (7 607) (17 648) (29 068) ( ) Správní a administrační poplatky ( ) (33 563) (39 729) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) (34 832) (26 671) ( ) Poplatky za odborné služby (2 020) (387) (383) (6 138) Poplatky za tisk a publikace (9 362) (1 804) (1 777) (28 505) Výkonnostní honoráře ( ) (12 067) (32 691) (305) Další výdaje (31 562) (1 766) (2 682) (28 172) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací (239) (8 507) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures (5 077) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) (29 618) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv (45 852) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) (29 618) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací Čisté subskripce / (odkupy) ( ) ( ) ( ) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 8

11 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - European Small European Top European European Quant Companies Research Players Equity EUR EUR EUR EUR PŘÍJMY Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky ( ) (15 858) ( ) (525) Správní a administrační poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) ( ) ( ) ( ) Poplatky za odborné služby (3 305) (7 575) (14 539) (1 017) Poplatky za tisk a publikace (15 386) (35 288) (67 705) (4 757) Výkonnostní honoráře ( ) (2 038) ( ) (14 979) Další výdaje (79 790) (40 591) ( ) (16 040) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) (74 649) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv (22 519) (21 505) - - Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv (1 168) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací Čisté subskripce / (odkupy) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 9

12 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - European Equity European Equity Global Global Opportunities Yield Equity TMT EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (12 508) (261) ( ) (8 751) Správní a administrační poplatky ( ) (68 976) (31 246) (57 206) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) (57 650) (37 892) (37 979) Poplatky za odborné služby (1 809) (599) (413) (444) Poplatky za tisk a publikace (8 541) (2 785) (1 918) (2 054) Výkonnostní honoráře (18 077) (3 771) (35) (26 011) Další výdaje (72 165) (3 787) (4 122) (4 560) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) (49 085) (45 316) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv (7 955) (1 279) (24 624) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) ( ) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 10

13 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Global Ethical Top Global U.S. U.S. Small Equity Players Research Companies EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (12 208) (10 416) (28 617) (86 652) Správní a administrační poplatky (66 951) (54 281) ( ) (19 135) Taxe d abonnement (úpisová daň) (65 343) (57 408) ( ) (29 089) Poplatky za odborné služby (723) (617) (4 747) (332) Poplatky za tisk a publikace (3 356) (2 870) (22 208) (1 545) Výkonnostní honoráře - (4 169) (251) (630) Další výdaje (6 367) (3 031) (11 839) (2 310) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) ( ) ( ) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací (75 285) ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv - (8 888) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures (24 318) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 11

14 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - U.S. Mid U.S. U.S. Large U.S. Cap Value Value Cap Growth Pioneer Fund (1) EUR EUR EUR EUR PŘÍJMY Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Správní a administrační poplatky ( ) (33 449) (33 989) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) (52 377) (51 897) ( ) Poplatky za odborné služby (2 551) (572) (582) (2 135) Poplatky za tisk a publikace (11 875) (2 659) (2 729) (9 943) Výkonnostní honoráře (359) (22) - (3 774) Další výdaje (25 714) (8 536) (15 536) (19 508) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) ( ) ( ) ( ) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv (46 971) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období (1) Dříve známé jako Pioneer Funds - America. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 12

15 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Top U.S. North American Emerging Japanese Players Basic Value (2) Markets Equity Equity EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (743) (22) ( ) ( ) Správní a administrační poplatky (10 856) (4 983) ( ) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) (13 944) (9 123) ( ) ( ) Poplatky za odborné služby (170) (81) (2 467) (4 021) Poplatky za tisk a publikace (784) (394) (11 491) (18 733) Výkonnostní honoráře (69) - (821) (211) Další výdaje (5 235) (1 825) ( ) (17 565) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) ( ) ( ) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací (6 430) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv (43 342) (94 161) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv - - (6 313) - Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období (2) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 13

16 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Greater China Eastern European Euro Equity Equity Equity Bond EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (86 184) (28 133) ( ) ( ) Správní a administrační poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) (79 439) ( ) ( ) Poplatky za odborné služby (1 887) (857) (2 699) (38 484) Poplatky za tisk a publikace (8 810) (4 001) (12 530) ( ) Výkonnostní honoráře (78) (49) ( ) - Další výdaje ( ) (4 613) (35 155) (79 713) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv ( ) (67 845) (3 651) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures ( ) ( ) - ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv (10 354) - (1 659) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) Vyhlášené dividendy ( ) Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 14

17 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Corporate Euro Maturity Euro Maturity Euro Strategic Bond Bond 1 Bond 2 Bond EUR EUR EUR EUR PŘÍJMY Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky ( ) - - ( ) Správní a administrační poplatky ( ) ( ) (35 949) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) ( ) (37 573) ( ) Poplatky za odborné služby (5 025) (1 531) (456) (5 983) Poplatky za tisk a publikace (23 299) (7 206) (2 105) (28 104) Výkonnostní honoráře (583) Další výdaje ( ) (19 577) (954) ( ) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů ( ) - - ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) (93 827) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) (93 827) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) ( ) Vyhlášené dividendy (70 294) Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 15

18 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Euro Extra Euro Euro Long Term Bond Long Term Bond Inflation Linked High Yield EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky - - (544) (2) Správní a administrační poplatky ( ) (93 790) (28 122) (12 976) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) ( ) (40 686) (20 070) Poplatky za odborné služby (1 741) (1 199) (327) (157) Poplatky za tisk a publikace (8 185) (5 652) (1 537) (753) Výkonnostní honoráře Další výdaje (3 526) (2 423) (1 249) (9 708) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací - - (95 441) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures - - (23 918) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) Vyhlášené dividendy - - (34) - Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 16

19 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Euro Euro Euro International Curve 1-3Year Curve 3-5Year Curve 5-7Year Bond EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky (65 661) Správní a administrační poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Taxe d abonnement (úpisová daň) ( ) ( ) ( ) ( ) Poplatky za odborné služby (2 470) (2 455) (1 487) (2 549) Poplatky za tisk a publikace (11 737) (11 544) (7 022) (11 829) Výkonnostní honoráře Další výdaje (8 337) (6 091) (3 042) (17 078) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) Vyhlášené dividendy (35 756) Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 17

20 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 PŘÍJMY Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - Pioneer Funds - International International Emerging U.S. High Yield Curve 1-3Year Long Term Bond Markets Bond Corporate Bond EUR EUR EUR EUR Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem VÝDAJE Manažerské poplatky ( ) ( ) ( ) ( ) Distribuční poplatky - - (58 546) ( ) Správní a administrační poplatky (57 556) (21 545) (70 447) (32 942) Taxe d abonnement (úpisová daň) (77 257) (27 704) (77 231) (50 644) Poplatky za odborné služby (818) (301) (799) (712) Poplatky za tisk a publikace (3 804) (1 394) (3 722) (3 294) Výkonnostní honoráře - - (498) (393) Další výdaje (1 940) (611) (13 467) (26 184) Výdaje celkem ( ) ( ) ( ) ( ) Čistý provozní příjem / (ztráta) VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací ( ) (84 370) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů ( ) ( ) ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv ( ) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures (15 814) - - Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů ( ) ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv ( ) ( ) ( ) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures ( ) ( ) - - Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období ( ) ( ) ( ) ( ) Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací ( ) ( ) ( ) ( ) Čisté subskripce / (odkupy) ( ) ( ) Vyhlášené dividendy - - (55 108) ( ) Vlastní kapitál na konci období Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 18

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST 30.12.12 30.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15 31.3.16 PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2016

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo)

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo) Klíčové události Řecké drama vystřídala úleva a slovo dostaly i další faktory Červenec byl nejprve ve znamení černých scénářů Výsledek řeckého referenda z počátku července zvýšil pravděpodobnost defaultu

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2010 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 09/13 02/14 07/14 12/14 05/15 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 09/13 02/14 07/14 12/14 05/15 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd 1 3.11.2010 8:46:47 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Pioneer Invest. Investujeme již od roku

Pioneer Invest. Investujeme již od roku Pioneer Invest Investujeme již od roku 1928... Číslo Smlouvy je shodné s rodným číslem nebo IČ/NID/VID Klienta SMLOUVA O PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 88115 R002 Vklady a jiné pohledávky 14190 R003 Vklady 14190 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 73602 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 324

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva (Auditovaná) 31. prosince 2005 Na základě této finanční zprávy nemohou být učiněny žádné úpisy. Úpisování se provádí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva auditovaná 31. prosince 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Výroční zpráva společnosti Pioneer Funds za rok 2006...........................................

Více

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní Semi-Annual zpráva Report (neauditovaná) (unaudited) k 30th 30. ãervnu June 2002 OBSAH STRANA ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na rok 2016 Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na letošní rok 2 Klíčové aspekty globálního vývoje FED a americká ekonomika Potíže rozvíjejících

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Březen 2018 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 04/15 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 04/15

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 11. února 2013 ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC LEDEN 2013 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH... 2 STRUKTURA PORTFOLIÍ... 4 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ... 7 Dynamické portfolio 123 Kč 118 Kč 113 Kč

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Březen 2018 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Prospekt a manažerská pravidla

Prospekt a manažerská pravidla Prospekt a manažerská pravidla 11. prosince 2010 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun De Placement) OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 7 Ochrana údajů... 8 Vykazování Fondu...

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH červen 2014

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH červen 2014 31.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 30.06.2013 31.08.2013 31.10.2013 31.12.2013 28.02.2014 30.04.2014 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH červen 2014 Akciové indexy Dluhopisové indexy Bloomber Effas Měny (pokles =

Více

Struktura investování EuroInvestRing a Dráček InvestRing Investiční strategie

Struktura investování EuroInvestRing a Dráček InvestRing Investiční strategie EuroInvestRing a Dráček InvestRing Tarif produktu FLC platný od prosince 2006 Stav: 30.09.2015 Konzervativní 60 % Růstová 10 % Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Dynamická Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund

Více

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Prosinec přinesl akciím ztráty při nízkých objemech obchodů Stimulační opatření ECB oznámená na začátku

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12.09 3.10 6.10 9.10 12.10 3.11 6.11 9.11 12.11 3.12 6.12 9.12 12.12 3.13 6.13 12.09 3.10 6.10 9.10 12.10 3.11 6.11 9.11 12.11 3.12 6.12 9.12 12.12 3.13 6.13 12.09 3.10 6.10 9.10 12.10 3.11 6.11 9.11 12.11

Více

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt z července 2015 a Manažerská pravidla ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Inhaltsverzeichnis Definice... 4 Důležité Informace... 6 Ochrana

Více

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015

V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Kurz Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % Hodnota Indexu 31. 10. 2014 = 100 % V říjnu akcie prudce rostly, přesto je stále převažujeme říjen 2015 Autoři: Ing. Tomáš Tyl 18. listopadu 2015 Schválil: Ing.

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 Podle projekcí by měl počínaje čtvrtým čtvrtletím tohoto roku růst reálného HDP do určité míry posílit a ke konci

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

Týdenní Start. Sumář pro tento týden 25.3.2008. Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Týdenní Start. Sumář pro tento týden 25.3.2008. Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 25.3.2008 Sumář pro tento týden USA Makro data + trošičku FX a FI: Tento týden budeme mít kombinaci růstových dat a jednoho důležitého inflačního

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa - Investiční společnost (64579018) Stav ke dni: 31.prosinec 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Ekonomika, trhy a portfolia

Ekonomika, trhy a portfolia Leden 2016 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Prosincová zasedání Evropské centrální banky i amerického Fedu znamenala úpravy měnové politiky a potvrzení její očekávané divergence. V roce 2016 věříme

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva (Auditovaná) 31. prosince 2004 Na základě této finanční zprávy nemohou být učiněny žádné úpisy. Úpisování se provádí

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 1 Výhled eurozóny: přehled a hlavní rysy Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat, byť s menší dynamikou,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Struktura investování EuroInvestRing a Dráček InvestRing Investiční strategie

Struktura investování EuroInvestRing a Dráček InvestRing Investiční strategie EuroInvestRing a Dráček InvestRing Tarif produktu FLC platný od prosince 2006 Stav: 31.08.2016 Konzervativní 60 % Růstová 10 % Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Dynamická Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund

Více

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn 9.3.2015 Shrnutí pro jednotlivé kategorie fondů: Krátkodobé investice Měnové investice se staly

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Raiffeisen A.R. Globální balancovaný fond

Raiffeisen A.R. Globální balancovaný fond Raiffeisen A.R. Globální balancovaný fond Pololetní zpráva 2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 Investiční společnost:

Více