3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech"

Transkript

1 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 12 Kč PŘEČTĚTE SI: Proti vládním reformám str. 1, 2 a 3 Pohled na současný... str. 4 a 5 Telefónica - pohled dovnitř str. 6 a 7 A to se vyplatí?..! str. 6 a 7 Z regionů str. 8 Knihovnička - Vyšší kolektivní smlouva str Odpovídáme str. 18 Co nám přinese spravedlivá úprava zákona o důchodovém pojištění str. 19 Čechami a Moravou za starými poštami str. 20 a 21 Proti vládním reformám V Praze 21. května 2011 vystoupily odbory proti asociálním záměrům vlády Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech V úvodu tradičně několik vět o současné situaci v naší zemi. Je skutečně velice obtížné najít jednoduchou a správnou odpověď na vše, co se dnes děje. Na denním pořádku jsou nějaké odhalené nepravosti, které ale následně většinou končí oznámením, že se věc šetří. No a výsledek se už většinou nikdo nedozví. Různá obvinění z pobírání peněz ze zakázek, různá obvinění z ovlivňování řízení a dalších věcí jsou ve většině případů dobře mediálně zpracována, ale zcela chybí nějaký výsledný efekt. Tedy myslím výsledek, který by hovořil o tom, jaká část ztrát se vrací do státní pokladny a jak s těmito prostředky bude nadále naloženo, tedy ku prospěchu všech. Je obecně známo, že se zde za minulých 20 let nejedná o miliony, ale o sta milionů a miliard. A v této atmosféře jsou následně předkládány národu návrhy na zkvalitnění a výrazné zlepšení situace v důchodech, zdravotnictví, kultuře, školství a dalších oborech. Za nezbytné musíme považovat zvýšení DPH u základních věcí a jiné zákonné novinky, jejichž dopad pocítí především ti, kteří mají nejméně. Dopady návrhů týkající se úprav zákoníku práce a dalších zákonů, nejsou jistě projevem lidumilnosti vlády, ale výrazně zhoršují pracovněprávní a sociální výhody zaměstnanců. I z tohoto důvodu je nezbytně nutné podporovat menší i větší demonstrace organizované především odbory, neboť dnes nic jiného nezbývá. Cesta formou jednání nebyla příliš úspěšná a výsledky nejsou uspokojivé. Přes všechny problémy, které se poštovního trhu dotýkají, není možno konstatovat, že by současná situace byla pro Českou poštu počátkem nastupu- (Pokračování na straně 4) Téměř lidí se sešlo na odborové demonstraci 21. května 2011 na Václavském náměstí v Praze. Nás bylo skoro tisíc a žluté čepice a vlaječky byly hodně vidět. Na demonstraci její účastníci velmi zřetelně odmítli připravované vládní reformy. Vládní reformy přenášejí veškeré škrty a restrikce na zaměstnance a nemajetné občany. Připravované změny budou znamenat obrovské zhoršení životních podmínek pro nás všechny. Zdravotnická reforma přináší pro nemajetné občany jen základní péči, moderní a kvalitní zdravotní péče bude dostupná pouze pro bohaté. Důchodová reforma přináší extrémní zvyšování věku odchodu do důchodu, které nemá v Evropě obdoby, vyvedení části prostředků z veřejného systému do soukromých penzijních fondů, a tím zhoršení zajištění budoucích důchodců oslabením základního průběžně financovaného důchodového systému a zároveň prohloubení nedostatku finančních prostředků i na výplatu současných důchodů. Sociální reforma přináší další omezování pomoci státu rodinám s dětmi, rodinám s nízkými příjmy, zdravotně postiženým osobám, což povede k nárůstu chudoby. Znamená další zhoršení (Pokračování na straně 3) Foto z demonstrace strana 2 a 3

2 Sešli jsme se u Domu odborových svazů na Žižkově, kde jsme se vybavili žlutými čepicemi, vlaječkami a píšťalkami. Tohle všechno jsme my, z našeho odborového svazu nás od DOSu míří na demonstraci skoro tisícovka. Spolu s dalšími demonstranty vcházíme na magistrálu, kde byl na hodinu zastaven provoz ve směru od Florence na Václavské náměstí. Jsme u hlavního nádraží, chvílemi musíme čekat, před námi jde několik desítek tisíc lidí. Po téměř hodinovém pochodu jsme na Václavském náměstí. Podle tváří to nevypadá, že v odborech jsou jen starší lidé. 02/PTN ECHO 3-4/11

3 Proti vládním reformám V Praze 21. května 2011 vystoupily odbory proti asociálním záměrům vlády 22. března 2011 Zástupci ČMKOS i odborových svazů, včetně našeho svazu, se zúčastnili demonstrace, kterou pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením. V prostoru mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví se sešlo na 3000 lidí, z nichž většina byla zdravotně postižená. 13. dubna 2011 Jednání revizní komise Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. 13. dubna 2011 Desáté jednání Zastupitelstva Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Program jednání: Zpráva o činnosti od 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok Stanovisko revizní komise ke zprávě o hospodaření. Příprava V. sjezdu OS ZPTNS. Informace o kolektivním vyjednávání. Různé. 14. dubna 2011 Společné jednání zástupců odborů a hospodářského vedení České pošty, s. p. 15. dubna 2011 Přípravy V. sjezdu OS ZPTNS - pracovní schůzka komise pro Stanovy OS ZPTNS a Program OS ZPTNS. 20. dubna 2011 Telefónica - setkání s generálním ředitelem. V programu bylo seznámení s organizačními změnami, s aktuální pozicí Telefónica CZ v jednotlivých tržních segmentech a s efektivitou procesů. 26. dubna 2011 Padesáté čtvrté jednání Podnikového koordinačního odbo- (Pokračování ze strany 1) pozice nezaměstnaných zavedením povinnosti přijmout jakoukoliv práci bez ohledu na jejich Musíme držet při sobě, musíme stát proti těmto reformám, musíme přesvědčovat další a další lidi, aby ty oči opravdu otevřeli a pochopili, že se jich to taky týká, vyzval přítomné předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Počet účastníků demonstrace na Václavském náměstí v sobotu 21. května předčil všechna očekávání. Více než osmačtyřicet tisíc občanů se zde sešlo, aby vyjádřilo nesouhlas s reformami v podobě, v jaké jsou vládní koalicí připravovány. Výraz občanů je zde na místě. Odborářů byla z tohoto počtu menší polovina. Za náš odborový svaz bych chtěl i touto cestou poděkovat všem vám, kteří jste na úkor vlastního sobotního volna do Prahy na demonstraci přijeli. Bylo nás okolo 850 a to je na sedmý největší svaz v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů velmi slušný počet. Jen pro připomenutí. Víc nás bylo jen na Eurodemonstraci na Pražském hradě před dvěma lety. Demonstrace, zahájená pochodem od Domu odborových svazů na Žižkově v symbolický Internetová adresa našeho svazu: kvalifikaci (již po dvou měsících evidence na úřadu práce), privatizaci zprostředkování zaměstnání převodem z úřadů práce na Demonstraci moderovaly místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a herečka a bývalá poslankyně Unie svobody Táňa Fišerová. (na snímku). Ještě k demonstraci soukromé agentury, převod výplaty sociálních dávek z obcí na úřady práce (zhoršení dostupnosti a účelnosti), vyplácení dávek prostřednictvím nové karty sociálních systémů. Daňová reforma znamená především zdražování základních životních potřeb zvýšením DPH, další daňové znevýhodnění zaměstnanců vůči osobám samostatně výdělečně činným, které povede k masivnímu rozšíření švarcsystému, nárůst zdanění zaměstnanců v kontrastu s výraznými úlevami pro podnikatele a v neposlední řadě jiný daňový režim zaměstnaneckých výhod, a tím v podstatě jejich likvidaci. Odbory se snaží v rámci sociálního dialogu o jednání a hledání přijatelných a spravedlivých řešení, ale jednání jsou ze strany vlády ryze formální a nevedou k žádnému výsledku. -jpfoto: J. Petříčková a K. Dědovská čas za pět minut dvanáct, měla i díky přejícímu počasí a moderování místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou a herečkou Táňou Fišerovou velmi kvalitní úroveň. Vystoupení všech řečníků byla kritická k připravované, ale již i částečně schválené penzijní reformě, k reformám chystaným v sociálním a zdravotním systému a v oblasti daní. Shrnout by se dala do jedné věty, která je i součástí prohlášení z demonstrace: Nechceme být občany třetí kategorie doma ani v Evropě a svá práva jsme odhodláni důsledně bránit. Demonstraci ukončila státní hymna. Pro nás však měla nečekané pokračování v odpoledních hodinách, kdy se v rozhlase a následně i na internetu objevila zpráva - zaměstnanci České pošty dostali za účast na demonstraci částku 300 korun. Do médií ji poskytl člen z odborového svazu dopravy, zřejmě s cílem poškodit zaměstnavatele. Názorně se nám tak ukázalo, že vyvolání problému je jedinou možností, jak se do médií můžeme dostat. Demonstrace na Václavském náměstí byla jedním z vrcholů kampaně Českomoravské konfederace odborových svazů pod názvem Otevřete oči, vyvolané neochotou vlády reformy projednávat. Další protestní akce nejsou v současné době vyloučené. Stanislav Kačer Kdy? Co? Kde? 3/PTN ECHO 3-4/11

4 rového výboru České pošty, s. p., které se uskutečnilo v Praze. Program jednání: Zahájení a schválení programu jednání. Kontrola zápisu z 53. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., konaného dne 28. března Odborové otázky: Informace. Příští jednání PKOV ČP, s. p. Česká pošta, s. p.: Současná aktuální situace. Audit (účetní závěrka 2010). Rozdělení HV Hospodářský výsledek za Odpověď na otázky z minulého jednání. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 II. etapa racionalizace 2011 (po společném jednání) a další postup PKOV ČP, s. p. Informace z regionů. Různé: Další informace. Společné jednání změna termínu jednání. Informace z tisku. Závěr. 26. dubna 2011 Účast zástupců OS ZPTNS na akci konané na podporu vyslovení nedůvěry vládě, která se konala před Poslaneckou sněmovnou PČR. 5. května 2011 Čtrnácté jednání Podnikového koordinačního odborového výboru společností novinových služeb v České republice. Program: Zahájení a projednání návrhu programu jednání. Kontrola zápisu z 13. jednání PKOV SNS v ČR konaného dne 4. listopadu Odborové otázky: Aktuální informace z OS ZPTNS a ČMKOS. Příprava V. sjezdu OS ZPTNS. Informace o stavu členské základny. Evidenční listy ZO OS. Odeslaná pošta členům PKOV SNS v ČR. Čerpání rozpočtu PKOV SNS v ČR za rok První novinová společnost a. s., informace vedení holdingové společnosti.mediaservis s. r. o. informace z jednání s vedením společnosti. Různé. Diskuse. Závěr. 5. května 2011 Dvacáté třetí jednání redakční Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech (Pokračování ze strany 1) jících horších časů. Hospodářské výsledky za uplynulé období hovoří o pravém opaku. Největší zaměstnavatel v naší zemi nadále prosperuje a udržuje si velice solidní výkonnost. Vzhledem k trvalému úbytku listovních zásilek, což je oblast, kterou nejde ničím jiným nahradit, dochází k výraznému nárůstu objemu zpracovaných balíkových zásilek. Je to sice mnohem pracnější a výsledný efekt není takový jako u listovních zásilek, ale je to velice pozitivní konstatování. Hospodářský výsledek je dobrý i díky veliké úspoře nákladů. To sice není z pohledu plánu to nejlepší, ale jiná cesta v tomto období možná není. Odborník namítne, že je to jen otázka času, kdy budou náklady vynaloženy a kladný výsledek zmizí. K této situaci však zcela logicky dojít nemůže, neboť by to byl výsledek nezvládnutí celé situace. Bylo by naivní tvrdit, že nejsou problémy. Jsou a je jich dost. Stále musíme mít před očima sčítání lidu, domů a bytů Velice dobře myšlená věc, která měla posílit postavení zaměstnavatele i zaměstnanců v naší společnosti, dopadla snad dobře. Už horší je hodnocení způsobu dosažení úspěchu. Nadlidské úsilí zaměstnanců, na úkor volného času, na úkor rodin a vlastního zdraví. To vše byl důsledek problémů při této akci. Snad časem bude to horší zapomenuto a zůstane pocit z dobře vykonané a ohodnocené práce. Práce, která byla prováděna většinou ve formě dohod, přinesla velkou kritiku. Kritiku i ve směru k odborům. Tady je ale nutno upozornit všechny na skutečnost, že takovéto dohody nezakládají žádné právní vztahy pro třetí stranu, ale jsou výhradně smluvním aktem mezi dvěma smluvními stranami. Sčítání však není náš jediný problém. Nadále je velice negativně vnímána i otázka plnění produktů aliančních partnerů. Ne tedy smysl a přínos do výnosové stránky podniku, ale forma a nucení zaměstnanců tyto produkty neustále obstarávat. I to je oblast, která má stresující účinky na celou řadu našich zaměstnanců. Jde především o negativní dopady v době, kdy se nedaří tyto úkoly plnit, většinou z naprosto objektivních důvodů. Svoji úlohu zde hraje i otázka hmotné zainteresovanosti jednotlivých vedoucích na produk- tové politice. Tato motivace se ve většině případů stává ve vztahu k těm, kteří v konečné podobě tyto úkoly plní, demotivační. Hledání cesty k polidštění celého tohoto systému již trvá příliš dlouho a nedochází k žádným pozitivním změnám. Logicky zde svoji úlohu sehrávají i smlouvy s jednotlivými partnery, uzavřené většinou na dlouhá léta a jen velice obtížným způsobem změnitelné. V současné době nastane období prvních hodnocení nově zaváděného systému odměňování zaměstnanců. Na vyslovení nějakého závěru je skutečně velice brzo. Přesto již dnes musíme vyslechnout řadu výhrad a výtek, a to ve smyslu podílu odborů na zhoršení platových podmínek zaměstnanců. Toto je nutno naprosto jednoznačně odmítnout a vyčkat na skutečné dopady a případné chyby, které se při zavedení ukáží. Ty je následně nutno urychleně odstranit a nastavit skutečně spravedlivý a plně transparentní odměňovací systém. Jde o součást podnikové kolektivní smlouvy a tak na to bude nahlíženo po celou dobu její platnosti. Účelem nového systému není hledat cestu ke snížení výdělkové úrovně zaměstnanců, ale nastavení spravedlivé formy odměňování. Formu odměňování, která zaručuje stejný výdělek za stejnou práci jako dříve a těm výkonnějším nějakou další možnou výdělkovou nadstavbu. A znovu opakuji, že jde o formu se kterou musí být všichni seznámeni, pochopit ji, mít pocit součinnosti a následně znát svá práva v případě chybných hodnocení a výsledků odměňování. Vysvětlit celý systém, to je jedna ze základních povinností přímých nadřízených pracovníků a to bez rozdílu jaké místo zastávají. V případě, že dojde k nespravedlnostem, jsou nastaveny odvolací systémy a zcela logicky i povinnost odborů zaměstnance hájit. K hodnocení se zcela jistě obšírně vrátíme v dalším období. Vrátíme se i k případným chybám v posuzování práce a výkonnosti zaměstnanců. Letošní rok však nejsou pouze záležitosti výše uvedené, ale i otázka II. části racionalizace v oblasti lidských zdrojů. Tedy česky řečeno snižování počtu zaměstnanců. Vše co s tím je spojeno, vychází z plánu podniku na letošní rok a především ze snížení výše osobních nákladů. V původním čísle šlo o úsporu cca 200 milionů. Logicky se nabízí otázka, jak toho dosáhnout, a zachovat úroveň i odpovídající kvalitu poskytovaných služeb. Odpověď není jednoduchá. Dosažení mělo být zajištěno výraznou změnou technologických postupů, především v oblasti zpracování zásilek. Následně tedy k zjednodušení doručovacích postupů a v konečné podobě i rušením neefektivních provozů a pošt, případně jejich změnou na výdejní místa, nebo pošty Partner. Při snižování počtu zaměstnanců pak musí být brán ohled především na přirozené odchody, vlastní zájem zaměstnanců odejít a podobně. Teprve jako poslední varianta je vlastní propouštění z důvodu snížení objemu práce, tedy vytížení, následně označené jako organizační změna. Pokud už dochází k těmto záležitostem, které jsou dalším obrovským zásahem do života lidí, je nutno postupovat citlivě, objektivně a snažit se pomoci celou situaci zvládnout s co nejmenšími dopady do dalšího života zaměstnanců. Je nutno jako poslední část celého procesu využít všech možností PKS v oblasti odstupného a dalších možných kompenzací. Závěrem této části je potřeba říci, že se odborům po složitých jednáních s hospodářským vedením, podařilo dosáhnou výrazného snížení počtu míst v této vlně racionalizace a to o celou třetinu původně plánovaných míst. Bylo tedy uchováno oproti plánu 530 přepočtených pracovních míst. Tato změna znamená dopad do finančního plánu v objemu 65 milionů korun. Tedy zajištění tohoto objemu v hospodářském výsledku letošního roku. Pro příští rok je toto číslo mnohonásobně vyšší. Česká pošta je i nadále v očekávání jmenování nového generálního ředitele a spolu s tím i projednání strategie podniku na příští období. Po krátké době máme nového ministra a ten má plné právo si jako vykonavatel vlastnických práv státu vytvořit systém, který bude odpovídat jeho záměrům. Ještě více je důležité, aby na svém postu vydržel co nejdéle a své záměry mohl také realizovat. Strategie a záměry však nic nemění na skutečnosti, že je v plném proudu projednávání nového zákona o poštovních službách, a tady je nutno konstatovat, že zpracovaný návrh je pro Českou poštu (jako národního operátora a provozovatele univerzálních služeb) téměř nepřijatelný. Všichni se budeme snažit tento zákon polidštit a využít možnosti připomínkových míst (tedy především z našeho pohledu ČMKOS) k tomu, aby do schvalovacího procesu byl předkládán v podobě, která poštovnímu sektoru pomůže a nikoliv pouze posílí postavení konkurenčních podniků. Součástí celé této prob- 04/PTN ECHO 3-4/11

5 lematiky je i otázka liberalizace, tedy otevření poštovního trhu od roku Pokud bude špatný zákon, tak i celý proces liberalizace bude ještě horší, než se očekává. V žádném státě Evropské unie nebyla liberalizace přijata s nadšením a ovacemi, ale právě naopak. Její dopady jsou pro národní operátory, hlavně v samotném spuštění, dost tragické. Bohužel se přes obrovské úsilí evropských odborových centrál (včetně našeho OS) nepodařilo zajistit moratorium na tuto záležitost (tedy i díky naprostému nezájmu poslanců evropského parlamentu, včetně většiny našich evropských poslanců). Co říci závěrem? Je před námi období ještě mnohem složitější, než to dosavadní. Dále budou pokračovat technologické i další změny vedoucí ke snižování počtu zaměstnanců. Jde především o snižování osobních nákladů v procentuálním vyjádření k celkovým nákladům (dnes je to asi 65 procent). Pokud by se to mělo realizovat bez zajištění výnosové stránky a s tím jdoucího výrazného posílení mzdové úrovně zaměstnanců, tak je to cesta do pekel. Odbory stojí a i nadále budou stát na straně zaměstnanců, hájit jejich zájmy a vytvářet pro ně odpovídající pracovní i sociální zázemí. K tomu, aby to všechno mohlo být takto realizováno, potřebujeme podporu všech, tedy nejen odborářů. A tady znovu připomínám známou praxi, a to že odbory žijí z prostředků odborářů, ale vyjednaných výhod využívají všichni. A to ještě celá řada z nich odborům vysloveně škodí. Dáte mi jistě za pravdu, že je to vrchol nespravedlnosti. Je, ale takové jsou zákony převážné většiny civilizovaných států. Děkuji všem našim členům, všem našim funkcionářům i všem našim příznivcům za podporu. Stále ještě nejsme na konci svých možností, ani sil. Práce funkcionářů odborů je nesmírně náročná a jen velice zřídka doceněná. O nějaké chvále nebo uznání není možno hovořit vůbec. Přeji všem krásné letní prázdniny, načerpání nových sil při dovolených a hlavně pevné zdraví vám i vašim rodinám. Karel Koukal předseda PKOV ČP Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní vyjednávání je nepochybně jednou z nejvýznamnějších aktivit odborů. Směřuje k uzavření kolektivních smluv, kde jsou upraveny závazky zaměstnavatelů především v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální a bezpečnosti práce. Na úrovni odborového svazu jsou pravidelně uzavírány odvětvové kolektivní smlouvy vyššího stupně s Českým svazem zaměstnavatelů v poště, telekomunikacích a distribuci tisku, a to už od roku III. dodatkem odvětvové kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta byla prodloužena její účinnost až do 31. března 2014, s opcí jejího prodloužení o jeden rok. Tímto dodatkem byla upravena některá ustanovení tak, aby odpovídala reálným podmínkám jednotlivých zaměstnavatelů v současné době. Je třeba konstatovat, že jednání se zaměstnavateli jsou náročná a poměrně obtížná. Důvody tohoto stavu lze spatřovat jak ve změnách obecně závazných pracovněprávních norem, tak i v ekonomické a hospodářské situaci podniků a celé společnosti, ale i v zásadních organizačních změnách. V odvětvové kolektivní smlouvě jsou upraveny oblasti, které se dotýkají každodenního života zaměstnanců. Po úvodních ustanoveních je upravena oblast vzájemné informovanosti, a to okruh informací, které si smluvní partneři vyměňují včetně stanovení lhůt. V části Zaměstnanost je upravena politika zaměstnanosti, uvolňování zaměstnanců při organizačních změnách, navýšení odstupného v případě, kdy zaměstnanec skončí pracovní poměr dohodou místo výpovědí ze strany zaměstnavatele a další možnost navýšení odstupného v podnikových kolektivních smlouvách. V pracovněprávní oblasti je upraven pracovní poměr a pracovní smlouva, pracovní řád a pracovní kázeň, zkrácená týdenní pracovní doba oproti týdenní pracovní době stanovené zákonem, práce přesčas, o jeden týden prodloužená dovolená na zotavenou a překážky v práci. Nad rámec volna při překážkách v práci, na které má zaměstnanec nárok, je v odvětvové kolektivní smlouvě sjednáno pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu dvou dnů v kalendářním roce pro zaměstnance, kteří pečují o invalidní osobu - držitele průkazu ZTP, se kterou žijí ve společné domácnosti a pro zaměstnance pečující o dítě do 15 let věku. Oblast mezd je ponechána především na podnikové kolektivní smlouvy, odměňování zaměstnanců je zde řešeno v obecné rovině, rovněž tak minimální tarify, normování práce a cestovní náhrady. Příplatky jsou též v obecné rovině, pro práci v noci je zde stanovena na rozdíl od zákona minimální výše příplatku a též je stanoven vyšší příplatek za práci přesčas v sobotu, neděli a ve svátek, pokud takto konaná práce přesčas není zohledněna jiným mzdovým zvýhodněním. V části, která se dotýká oblasti péče o zaměstnance, je řešena zdravotní péče, úrazové pojištění, penzijní připojištění či životní pojištění a stravování zaměstnanců, sociální oblast jako taková, fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fond. Důležitou částí jsou pracovní podmínky a bezpečnost práce, zde jsou dohodnuty základní principy řešení těchto oblastí. V části Práva odborových organizací a členů jsou dohodnuty podmínky činnosti odborů, právo spolurozhodování, projednávání a právo kontroly. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně je platná od 1. dubna 2006 až do 31. března Aktuální odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ve znění I. až III. dodatku je přílohou tohoto vydání. Bc. Jindřiška Petříčková vedoucí oddělení pro kolektivní vyjednávání, ekonomiku a odměňování rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu č. 22. z jednání redakční rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO konaného dne 3. března Vyhodnocení čísla 2/2011 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Příprava čísla 3-4/2011 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Realizace fakturace předplatného časopisu OS ZPTNS PTN ECHO v roce 2011 (současný stav). Různé, diskuse. Závěr. 7. května 2011 Účast zástupců OS ZPTNS na demonstraci, která se konala na Palachově náměstí, pod heslem Vláda proti lidem, lidé proti vládě, kterou organizovalo sdružení ProAlt a ČMKOS na ni přislíbila účast a podporu. 18. května 2011 Společné jednání zástupců odborů a hospodářského vedení České pošty, s. p. 19. května 2011 Přípravy V. sjezdu OS ZPTNS - pracovní schůzka komise pro Stanovy OS ZPTNS a Program OS ZPTNS. 21. května 2011 Účast členů našeho Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci kampaně Otevřete oči proti připravovaným vládním reformám. 23. až 26. května 2011 Pracovní jednání OS ZPTNS Seminář BOZP v Ústí nad Orlicí. 26. května 2011 Přípravy V. sjezdu OS ZPTNS - pracovní schůzka Komise pro Volební řád a Jednací řád OS ZPTNS a schůzka Komise pro ostatní dokumenty. 05/PTN ECHO 3-4/11

6 30. a 31. května 2011 Padesáté páté jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., které se uskutečnilo v Ostravě. Program jednání: Zahájení a schválení programu jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., konaného dne 26. dubna Odborové otázky. Česká pošta, s. p. - aktuální situace, HV za , otázky z minulého jednání. Zápis ze společného jednání ( ). II. etapa Racionalizace 2011 výsledek projednání. Hodnocení PKS 2010 projednání v regionech a připomínky k dokumentu. Informace z regionů. Různé. Závěr. Květen červen 2011 Telefónica - jednání se zástupci jednotlivých divizí o organizačních změnách připravovaných na II. pol. roku Změny se chystají především v oblasti organizace a řízení Informačních technologií (vznik samostatné pobočky Telefónica Global Technology), provozu zákaznických call center a nastavení provizních systémů u prodejců. Technická údržba veřejných telefonních automatů bude prováděna vnějším dodavatelem. 7. června 2011 Telefónica se konalo 24. jednání PKOV Telefónica O2, kde byla podána informace o jednáních se zástupci zaměstnavatele, o připravovaných změnách a vývoji v jednotlivých divizích, o ekonomické situace zaměstnavatele a o připravovaných změnách v call centrech. Na pořadu jednání byly informace z jednání evropské rady zaměstnanců, o pokračování kampaně Otevřete oči a o přípravách V. sjezdu a základních svazových dokumentů OS ZPTNS. K. M., J. H., J. P. 06/PTN ECHO 3-4/11 Telefónica pohled dovnitř Nedávno jsem zde představil letošní pohled na společnost Telefónica Czech republic, na její postavení v globálním systému španělské společnosti Telefónica a aktuální stav podnikové kolektivní smlouvy. Podstatná část činnosti podnikových odborů se však odehrává v uvnitř národní firmy. V tomto článku chci vás, čtenáře PTN Echa, seznámit s každodenními aktivitami členů podnikových odborů a s prostředím, v němž se tento život odehrává. Co kdo pro koho v Telefónice dělá Telefónica je rozdělena do 9 divizí se specifickým zaměřením na prodejní aktivity, péči o zákazníky, provoz telekomunikačních sítí a na škálu dalších v každé firmě nezbytných činností. Jsme součástí světové i evropské struktury velké společnosti Telefónica a řada aktivit není vykonávána v každé národní pobočce, ale jen v jednom bodě pro více poboček společnosti Telefónica. Naše Telefónica, alias česká pobočka zajišťuje část informačních služeb i pro pobočky Pracujete na pozici manažera poštovního provozu, vedoucího pošty, oddělení či směny, pracovníka přepážky či doručovatele? Pak pravděpodobně tak či onak poznáváte, že neoficiálními, avšak faktickými vládci současného provozu českých pošt jsou stále více banky, ČSOB Poštovní spořitelna a Česká pojišťovna, jejich šéfové. Naše práce na úseku obstaravatelské činnosti pro tyto a další partnery přináší cca % z celkových ročních výnosů České pošty. To není málo. Mnohé však současně dlouhodobě ukazuje, že veliká energie vydávaná pracovníky České pošty na splnění plánů České pojišťovny a ČSOB Poštovní spořitelny dokáže sice dobře živit tyto úkoly dobře plnící manažery a nejlepší prodejce České pošty, avšak nemá a ani nemůže mít potenciál uživit stávající celek České pošty - cca pracovníků. Přesto, vzhledem k stále náročnějším, vyšším plánům, které jsou sjednávány s těmito aliančními partnery se v provozní praxi stávají produkty České pojišťovny a ČSOB Poštovní spořitelny Na aktuální téma nezřídka takřka jedinou provozními manažery akcentovanou prioritou. Upřímnější manažeři tuto skutečnost leckdy přiznávají. Asi si někteří pomyslí: vždyť tu máme také další výnosy, především těch většinových cca % výnosů z poštovního provozu, který na poštách běží víceméně pouhým samospádem a setrvačností. Právě v tom však, že vzhledem k výše uvedenému, vlastní poštovní provoz dlouhodobě běží víceméně pouhým samospádem a setrvačností, spočívá velké ekonomické a sociální riziko brzké budoucnosti budoucnosti České pošty a mnoha jejích zaměstnanců, zejména při přibližující se liberalizaci poštovního trhu. Pro v posledních letech často a výrazně personálně měnící se management podniku jistě není vždy snadné zachytit, natož vyhodnotit a správně reflektovat dlouhodobější faktické, avšak sotva plně zdokumentované a zdokumentovatelné děje a tendence poštovního provozu. Proto (i přesto) je namístě vedení České pošty poskytovat zpětnou vazbu a ptát se: Telefónica v dalších evropských zemích, v oblasti mezinárodního mobilního volání (roaming) i pro pobočky v latinské Americe. Naopak, nákup materiálu a služeb pro nás zajišťuje centrální nákupní jednotka se sídlem v Mnichově. Personalistiku, benefity, nábor nových kolegů vykonává i pro nás Servisní centrum lidských zdrojů v irském Dublinu (v češtině). Další prolínání služeb mezi jednotlivými zeměmi je na spadnutí, nejdříve v oblasti dispečerského řízení telekomunikačních sítí v Německu, u nás a na Slovensku, v delším horizontu u dalších služeb. Souběžně jsou vytvářeny servisní a specializované jednotky Telefónica s vlastním právním postavením. Minimálně dvě jsou již založeny v České republice s předpokladem zaměstnávání našich současných kolegů nebo jiných tuzemských zaměstnanců. Telefónica využívá k plnění svých úkolů nejen své vlastní lidi, ale najímá pracovníky z pracovních agentur a mnoho prácí vykonávají dodavatelské firmy. V tomto propletenci organizačních a kompetenčních vztahů, pracovních vazeb a kapacit, častých změn čehokoliv (organizační struktury, pracovní postupů, fluktuace zaměstnanců, rozdílných způsobilostí a dovedností) se pohybují naši členové a je tím též určen rozsah a druh problémů se kterými se podnikové odbory setkávají stále častěji. Jsme tu pro vás Spektrum otázek, s nimiž se členové obracej na zástupce podnikových odborů na všech úrovních odborové struktury, je za shora popsaného stavu široké. Podnikové odbory se průběžně zabývají třemi hlavními okruhy: - Péče o pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Jedná se průběžné aktualizace obsahu kolektivní smlouvy, každoroční jednání o zvýšení mezd, sjednávání sociálního fondu a sociálních programů. Do této oblasti patří i jednání o důsledcích různých změn vnějšího prostředí vč. zákoníku práce a legislativy v sociální či daňové oblasti. Podíleli jsme se na uspořádání celofiremních motivačních programů jako např. zaměstnanecké akciové plány nebo benefity do české reality a do stavu srozumitelného pro naše kolegy. - Druhým a velmi pestrým okruhem je dohled nad dodržováním závazků z kolektivní smlouvy, různých předpisů, zákoníku práce a řešení prob- A to se vyplatí?! aneb Kdo dnes vládne České poště - Nechybí nezřídka v provozu České pošty energie vydaná k zajištění úkolů na úseku aliančních partnerů tam, kde by to bylo pro celek České pošty a její budoucnost efektivnější a rentabilnější? - Nemohli jsme za poslední desetiletí, v němž tolik manažerů regionů, obvodů a jim podřízených pracovníků věnovalo a věnují primárně a leckdy takřka exkluzivně (výlučně) svůj zájem, pracovní nasazení a manažerský a obchodnický um výše uvedeným aliančním partnerům, být mnohem dál v našich vlastních službách např. v kvalitě nabídky portfolia vlastních služeb a produktů; v kvalitě, rozsahu a efektivitě doručování a elektronických služeb; v rozvoji a především v praktické aplikaci nových služeb do provozu? - Nepodvázali jsme svým enormním nasazením na jednom dílčím provozním úseku činnosti až příliš (takřka totálně) svůj vlastní hlavní obchod a možnosti jeho rozvoje? - Nehrozí nám tak reálně, že v budoucnosti liberalizovaného poštovního trhu se budeme stávat stále více jen dealery bank a trochu zoufalými prodejci takřka čehokoliv, co se najde?

7 lémů avizovaných zaměstnanci a jejich skupinami nebo přímými stížnostmi konkrétních zaměstnanců. Zde se v posledním roce objevovaly záležitosti s praxí považovat přesčasy za součást pracovního režimu, pozdním nařizováním práce přesčas, nejednotným výkladem pravidel pro poskytováním volna na hledání pracovního místa, pokusy o jednostranné úpravy obsahu pracovních smluv, široké výklady ujednání pracovní smlouvy a vykonávané práce (při organizačních změnách snaha tvrdit, že pracovní činnost po změně je shodná s pracovní smlouvou, uzavřenou však v minulosti za naprosto odlišné organizace a náplně práce), necitlivými přesuny pracovních režimů do nesociálních dob nebo zaváděním dělených směn s minimálním respektem k osobním potřebám zaměstnanců, problémy ve vztazích mezi podřízenými a nadřízenými a nevhodným chováním nadřízených. Dlouhodobým problémem je nespokojenost zaměstnanců zařazených v nepravidelných pracovních režimech s organizací práce v době státních svátků (byť zaměstnavatel neporušuje zákoník práce, vzniká v důsledku cíleného plánování pracovních směn jen na dny mimo svátky vyšší objem odpracovaných hodin během roku). Opakovaně se objevují pokusy o zpětné změny v odměňování nebo ve výši provizí. Součástí tohoto okruhu jsou i jednání o organizačních změnách a obhajování kolegy preferovaných způsobů řešení, byť třeba pro firmu nepohodlných. Snažíme se i porozumět příčinám některých těchto případů. Zpravidla jsou způsobeny konkrétním vedoucím zaměstnancem a při jednáních s vedením firmy tato pozorování sdělujeme, máme zájem zamezit opakování stejných problémů, byť v jiných jednotkách. Obvyklou příčinou problémů je tlak vedoucích na dosažení obchodního, provozního či ekonomického výsledku bez ohlížení se na pravidla či dobré mravy. Zaznamenali jsme příběhy, z nichž je patrná malá dovednost řídit zaměstnance, zdálo se, že zdrojem manažerské kvalifikace byly spíše telenovely. Na řadě vedoucích není uplatňována jejich nadřízenými odpovědnost za problémy způsobené tímto, na první pohled žádoucím tahem na branku, ale v důsledku škodících firmě a její dlouhodobé výkonnosti. Pro přijatelné řešení záležitostí našich kolegů potřebujeme od nich nebo z jejich okolí získat objektivní popis situace. Zde se občas setkáváme se žádostmi o pomoc, v nich žadatel uvede zhruba 80 % faktů (pro něj příznivých) a o dalších pomlčí. Při řešení se téměř vždy objeví zbývajících 20 %. Při otevření dalšího problému je již předem cítit od zástupců firmy určitá nedůvěra ke sdělovanému novému podnětu. - Třetím okruhem je výroba zábavy pro kolegy dnešní i bývalé a pro dětičky. Sortiment obsahuje tradiční sport, společenské večery, občas výlet, setkání s důchodci, dětské dny. Do těchto příležitostných aktivit si troufnu zařadit i přípravu svazových a konfederačních sjezdů, neb přeci jen nejsou součástí každoročních pracovních programů odborů. Podnikové odbory přesněji základní organizace již delší dobu mají členy i u dalších zaměstnavatelů v telekomunikačním sektoru. Obvyklá cesta exportu členství je uzavření pracovního poměru u dodavatelské firmy. Těmto kolegům poskytujeme právní a ekonomické poradenství a mohou se účastnit na životě své původní základní organizace. Vyjednáváním podmínek a nápravou vad u jejich zaměstnavatelů se v současnosti nezabýváme. Nicméně, zřetelně se blíží doba, kdy nastane potřeba vytvořit legitimní angažmá odborů ve firmách mimo naší společnost Telefónica. Cesty mohou být dvě. Buď se zaměstnanci rozhodnou dát své členství v odborech u nového zaměstnavatele najevo, založí organizaci a začnou třeba i s naší nebo svazovou podporou pečovat o své podmínky. Druhá cesta nastane v případech, kdy budou zaměstnanci převedeni i s kolektivní smlouvou do některé nově vznikající samostatné pobočky Telefónica v České republice a budeme muset od počátku hlídat plnění jejích ujednání v nové společnosti. I zde však bude patrně časem nezbytné vytvořit místní odborovou reprezentaci. A je docela možné, že vznikne zájem o koordinaci činností a informační výměnu a budeme muset hledat další modely spolupráce. Zájem o existenci a služby odborů mezi zaměstnanci Telefónica stále trvá. Důkazem je kolektivní smlouva patřící mezi nejčtenější dokumenty a tvořící součást zlatého fondu firemních předpisů. Na druhé straně, nedaří se nám přetvořit tyto sympatizanty v řádné členy. Na závěr mně nezbývá než vyslovit přání, aby všem aktivním lidem v podnikových odborech všech úrovní vydržel jejich zájem co nejdéle a nenechali se od své činnosti snadno vyrušovat anebo odradit. Pavel Herštík předseda PKOV Telefónica CR Jako vedoucí dosti frekventované menší pražské pošty mohu uvést drobný příklad: Vždy, když s cílem napomoci splnění stále náročnějších plánů aliančních partnerů vysílám pracovníka přepážky trávit jeho pracovní den na akvizičních akcích v obchodních centrech, na nádražích apod., kladu si otázku, zda by v zájmu České pošty a její budoucnosti po liberalizaci poštovního trhu nebylo efektivnější a rentabilnější, kdyby pracovník na poště zůstal, otevřel přepážku a tak přispěl k rychlejšímu odbavení většího počtu ve frontách často stojících klientů, k jejich většímu komfortu. Pro odpovědi na výše položené otázky dnes neplatí žádné kdyby. Se svými pozitivy i negativy jsme v současnosti tam, kde jsme a to právě v důsledku toho, nač jsme se v reálném provozu v uplynulém desetiletí nejsilněji orientovali. O budoucnosti se vždy rozhoduje dnes a kladné ale také negativní dnešní zkušenosti našich klientů budou klíčové pro to, zda našimi klienty zůstanou i po liberalizaci poštovního trhu. S vědomím výše naznačených skutečností je leckdy až deprimující slyšet o potřebě dobře se připravit na tuto liberalizaci trhu. Slova jako efektivita, rentabilita, optimalizace mají v tomto kontextu poněkud trpkou pachuť. Naše vlastní počínání výrazně právě na poli plnění plánů produktů aliančních partnerů je často staví na hlavu. Ne vždy přiznávanou, ale o to skutečnější realitou je totiž enormní tlak na splnění těchto plánů za každou cenu: ať to Českou poštu stojí takřka cokoliv zdroje lidské i finanční. Nelze se proto také divit, že na tomto úseku existuje řada různých drobnějších i výrazných neférovostí až nekalostí. Jistěže bankovní a pojišťovací služby na poštu také významně patří. Jistěže spolupráce s aliančními partnery přinesla také nemalá pozitiva např. v rozvoji obchodní orientace pracovníků pošt. V podnikání však vždy jde a půjde o správnou míru o správné zacílení a správné proporce našich snah. V zájmu budoucnosti České pošty by proto měla více platit, nacházet sluchu a porozumění obecnější úvaha o možnostech dobře obstát v blízké i vzdálenější budoucnosti, tj. úvaha, která směřuje dál než vždy jen k nejbližšímu výplatnímu termínu odměn za splnění plánů České pojišťovny a ČSOB Poštovní spořitelny. Kde je srdce vedoucích pracovníků v podniku, tam je také jejich zájem, pracovní nasazení, tím směrem jsou především orientováni a vedeni jim podřízení pracovníci tam podnik směřuje. Podniková kultura a celá identita podniku a etika podnikatelské praxe vždy závisejí na mravní vyspělosti jeho vedoucích pracovníků. Česká pošta jako největší zaměstnavatel v zemi je samozřejmě podnikem velmi významným. Úroveň společenské odpovědnosti jejích manažerů je tedy velmi vysoká a klade na ně a vůbec na všechny vedoucí pracovníky v podniku nemalé etické nároky. Úkolem zástupců zaměstnanců (odborů) je v zájmu dobré budoucnosti podniku a jeho zaměstnanců v případě potřeby vedení podniku také připomenout, že hlavní charakteristikou nežádoucího banálního příběhu upadajícího podniku bývá právě krátkodobé, dlouhodobější rozvoj podniku a jeho pracovníků opomíjející, jednání vedení podniku, vedené především maximalizací okamžitých zisků. S touto charakteristikou by v naší zemi souhlasili jistě zvláště ti, kteří sami zažili například předprivatizační agónie ústící do tunelování podniku, v němž pracovali. Jsem si jist, že takovýto banální příběh si naprostá většina lidí na České poště nepřeje. Je však namístě být bdělými. Příkladů nežádaných a nežádoucích tichých i divokých, částečných i úplných privatizací bylo a je i u významných podniků v naší zemi dost. Závěrem je snad namístě alespoň naznačit, že potřebná věcná a konstruktivní argumentace v oblasti, kterou se snaží reflektovat tento příspěvek není právě snadná. Je tomu tak především: - z důvodu nízké transparentnosti smluv a dohod s aliančními partnery. O způsobech komunikace, smlouvách a dohodách manažerů České pošty s uvedenými bankami a o předpokladatelných politických vlivech ohledně těchto smluvních vztahů se provozní zaměstnanci (stejně jako široká veřejnost) dozvědí od svého vedení velmi málo. Zkušenosti zaměstnanců mnoha podniků v těchto záležitostech také napovídají, že mnohé lze zakrýt odkazem např. na obchodní tajemství, apod. - druhým výrazným důvodem jsou pochopitelně, i přes rámcovou srovnatelnost, odlišnosti konkrétních vnějších ale samozřejmě také vnitřních možností, podmínek, předpokladů a přístupů jednotlivých regionů, obvodů, pošt, pracovníků v jejich součinnosti a spolupráci s aliančními partnery. Také i proto, že zmíněná srovnatelnost i odlišnosti bývají na různých úrovních vnitropodnikové komunikace rozlišně akcentovány, je užitečné, aby zástupci zaměstnanců (odbory) přispěli k širší reflexi celé problematiky. Bc. Tomáš Roubal člen KOV odborů Praha a střední Čechy 07/PTN ECHO 3-4/11

8 Po roce se opět sešli bývalí zaměstnanci, aby zavzpomínali na svá někdejší pracoviště poštovních, novinových a telekomunikačních služeb. Nyní se sdružují u odborové organizace se sídlem v Šumperku. Považujeme stále za důležité tuto tradici chránit a v rámci možností udržovat. Mnozí z přítomných strávili v práci svá nejlepší léta a nyní se jim při vzpomínkách vše vrací a vytváří neopakovatelnou atmosféru v čase přítomném. O seniorech se v poslední době často mluví jako o hrozbě a stáří je vnímáno jako něco negativního. V médiích jsou senioři zobrazování jako skupina lidí, na kterou se doplácí, skupina, která zadlužuje vlastní děti a vnuky. Je to problematika současné společnosti, každým dnem a rokem je každý člověk starší a jednou bude i těm dnes mladým..sát!!! Dnešní senioři jsou ve většině aktivní, zajímají se o společenské dění, mají zájem se přiblížit současné virtuální době (počítačové kurzy jsou již samozřejmostí snad v každé vesnici) mobil nechybí v žádné tašce. Ti, kteří nedávno zamávali šedesátce jsou často jednou nohou v práci. Občas je zahlédnete u přepážky nebo při jiné pracovní aktivitě. Z cest za poznáním nechyběly fotky na lyžích, kole, u moře, tandemový seskok padákem u příležitosti sedmdesátin byl již docela slušný adrenalin. Nyní se posunu až na devadesátku - 90 let oslavila ve společnosti svých bývalých kolegů Jako každoročně, tak i letos připravil a zorganizoval výbor základní odborové organizace Pošty Plzeňska ve spolupráci se zaměstnavatelem několik pobytových a poznávacích zájezdů s příspěvkem z FKSP. Jednou z výhod je možnost čerpání příspěvku až 1000,- Kč pro členy naší základní organizace. Uspořádáme v průběhu května až září poznávací zájezdy do Itálie, Rakouska, Německa, relaxační zájezdy na Slovensko do Piešťan, cykloturistický zájezd do Rakouska, pobytové zájezdy v Chorvatsku, Španělsku a Bulharsku. Výběr z nabídky mají zaměstnanci vskutku bohatý a pestrý. Naší snahou je vždy, pokud to umožní nabídka cestovní kanceláře, uspokojit všechny přihlášené. Největší zájem je opět o pobytové zájezdy s koupáním a odpočíváním u moře. Máme 08/PTN ECHO 3-4/11 Z REGIONŮ Setkání bývalých zaměstnanců jsou stále vítaná paní Vaďurová z Jeseníku s elánem, který se dá závidět. Poštu pamatuje asi tak, jak ji známe Dovolená pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ze západních Čech radost, že je velký zájem o letecký zájezd do Bulharska na Slunečné pobřeží, který jsme zařadili letos poprvé. Jen pro zajímavost, bude se zde rekreovat cca 130 zaměstnanců. Pro velký ohlas máme naplánováno na podzim uskutečnit dvoudenní zájezdy do vinných sklípků. Přestože příprava a celé zajištění zájezdů vyžaduje spoustu administrativy, od výběrového řízení na cestovní kancelář až po shromažďování a zpracování přihlášek, děláme to pro naše zaměstnance rádi. Jménem výboru základní organizace Pošty Plzeňska a jménem svým vám všem přeji pohodové a ničím nerušené prožití letní dovolené, dostatek odpočinku od stresů a každodenní namáhavé práce. Bohumila Mäsiarová předsedkyně VZO Pošty Plzeňska Ze základní organizace jižní Čechy a Vysočina Česká pošta oblast Jindř. Hradec a Pelhřimov V sobotu 7. května proběhla v Nové Včelnici konference oblasti. Po z poštovního muzea. A jedna zajímavost, na zažloutlých fotkách kolektivů se usmívají ve většině muži, současné fotky jsou pravý opak, samé ženy. Setkání probíhala ve všech ohledech ve velmi srdečné a přátelské atmosféře a pamatovalo se samozřejmě na všechny letošní jubilanty přáním a kytičkou. Těšíme se na setkání s našimi bývalými zaměstnanci opět za rok a všem přejeme hlavně pevné zdraví. H.L. I letos se konaly v Třemošnici u Seče krajské sportovní hry zaměstnanců České Pošty s.p. Za poměrně nepříznivého počasí se do Třemošnice přijeli utkat sportovní nadšenci ze všech koutů regionu východní Čechy. Soutěžilo se v tradičních disciplínách, z nichž na programu nechyběla ani královská poštovní štafeta. Tu letos poprvé nevyhráli zaměstnanci pošty Trutnov, kteří po dvou loňských prvenstvích patřili k největším adeptům na vítězství. Po ukončení jednotlivých klání a zahájení bylo naplánováno vystoupení zástupců ČP a přítomní měli být seznámeni s aktuálním děním v České poště. Ale vedení se omluvilo, a tak se slova ujal předseda KOV Š. Grochal. Odpověděl na otázky k aktuální situaci u ČP, seznámil zaměstnance s novou kolektivní smlouvou, systémem odměňování a FKSP. Poté byla vyhodnocena kolektivní smlouva za rok 2010, zejména dodržování jejích ustanovení. Po diskusi na projednávaná témata a po dotazech, které se týkaly zejména poštovního provozu, předsedkyně základní organizace V. Šestáková informovala o rozpočtu na rok 2011 a hospodaření ZO za uplynulý rok. Místopředsedkyně L. Snížková seznámila přítomné s jednáními výborů a s akcemi v roce Poté proběhly volby a vyhlášení nových výborů obou okresů. oblast Tábor V Táboře proběhlo 17. května jednání oblastního výboru ZO JČ a V, kterého se také zúčastnil předseda KOV JČ a V Š. Grochal, pozváni byli hosté z provozoven, kde jsou problémy. Hovořilo se o organizačních změnách na pracovištích, o odměňovacím systému a jeho nedostatcích a s tím spojených problémech. Dále o otázce přetížení pracovišť zejména doručovacích okrsků. Další body jednání: - čerpání FKSP v regionu, - prověrky BOZP, - příprava jednání zaměstnanců s vedením a konference a volby nového výboru, - členská základna - nutnost osobních kontaktů a diskuse, - letní sportovní hry v Pelřimově. oblast České Budějovice Jednání českobudějovického výboru 4. května se účastnil i manažer obvodu ing. Lachkovič. Poděkoval za úspěšné zvládnutí projektu sčítání lidu, informoval o reorganizací, která proběhne k a o nové službě pošty - roznos novin od Předseda KOV Š. Grochal předal informace z jednání s vedením České pošty v Praze. Diskutovalo se o novém systému odměňování, a tím i o produktech pro alianční partnery, nebo o zátěžích a nutnosti kontroly zákonných nároků zaměstnanců. Připomínky budou předloženy vedení regionu. Sportovní hry Třemošnice 2011 vyhlášení vítězů, pořadatelé a organizátoři včele s Martou Matykovou předali sportovcům hodnotné ceny a všichni se pak společně odebrali ve večerních hodinách na taneční zábavu, doplněnou i bohatou tombolou. Bohužel rok od roku se her účastní méně a méně sportovců a tato tradice tak pomalu upadá. Apelujeme proto na všechny, kdo mají odvahu změřit své síly s ostatními, ať tak učiní, vždyť přece není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Petr Friede

9 až 340 ZP) při nichž jde o přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Stejná zásada platí i pro smluvní strany, které uzavírají podnikové kolektivní smlouvy. 5. Kontrola plnění Odvětvové smlouvy bude prováděna podle potřeby po vzájemné dohodě smluvních stran na požádání kterékoliv z nich, nejméně jedenkrát ročně. 6. Za zaměstnavatele zajistí uložení této Odvětvové smlouvy a jejích případných dodatků na MPSV ČR do 14 dní po podepsání Český svaz zaměstnavatelů pošty, telekomunikací a distribuce tisku. 7. Odvětvová kolektivní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu. Byla řádně projednána, smluvní strany s jejím obsahem souhlasí a zavazují se k jejímu plnění. Účinnost této smlouvy nastává a končí dnem Pokud ani jedna ze smluvních stran nepředloží do návrh nové kolektivní smlouvy či dodatek k této smlouvě, prodlužuje se účinnost této smlouvy do V Praze dne 15. února 2011 Za Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Stanislav Kačer v. r. Za Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku: Česká pošta, s.p. Ing. Marcela Hrdá v. r. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Luis Antonio Malvido v. r KNIHOVNIČKA PTN ECHO Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ve znění I. až III. dodatku V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. ze dne 4. prosince odst. 3 písm. b), uzavírají Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále jen "OS"), zastoupený předsedou panem Stanislavem Kačerem a Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku (dále jen "Svaz zaměstnavatelů"), zastoupený předsednictvem tuto Odvětvovou kolektivní smlouvu vyššího stupně

10 Oddíl I Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět smlouvy Obsah: Čl. 2 Závaznost a rozsah platnosti, změny a úpravy Odvětvové smlouvy Čl. 3 Vztahy smluvních stran Oddíl II Informace Čl. 4 Oddíl III Zaměstnanost Čl. 5 Politika zaměstnanosti Čl. 6 Uvolňování zaměstnanců při organizačních změnách Oddíl IV Pracovněprávní oblast Čl. 7 Pracovní poměr a pracovní smlouva Čl. 8 Pracovní řád Čl. 9 Pracovní doba Čl. 10 Práce přesčas Čl. 11 Dovolená na zotavenou Čl. 12 Překážky v práci Oddíl V Mzdy Čl. 13 Mzdy Čl. 14 Odměňování zaměstnanců Čl. 15 Normování práce Čl. 16 Cestovní náhrady Oddíl VI Péče o zaměstnance Čl. 17 Zdravotní péče a úrazové pojištění, penzijní připojištění Čl. 18 Péče o zaměstnance ve zvláštních případech Čl. 19 Stravování zaměstnanců Čl. 20 Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond Oddíl VII Pracovní podmínky a bezpečnost práce Čl. 21 Pracovní podmínky Čl. 22 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Oddíl VIII Práva odborových organizací a členů Čl. 23 Podmínky činnosti odborů Čl. 24 Právo spolurozhodování, projednávání a právo kontroly Oddíl IX Závěrečná ustanovení Čl městnanců bezplatně srážku členských příspěvků z vyúčtování mzdy a jejich převod na účet výboru základní organizace v souladu s Občanským zákoníkem Poskytovat na základě konkrétních dohod s příslušnými odborovými orgány zaměstnancům - členům OS - krátkodobé pracovní volno s náhradou mzdy zejména: - k účasti na pracovních akcích pořádaných OS, - k účasti na akcích pořádaných koordinačními výbory, podnikovými výbory a výbory odborových organizací, a to v nezbytném rozsahu, potřebnému ke splnění konkrétních úkolů, - k činnosti pro základní organizace, podnikové, koordinační a regionální výbory a orgány jim na roveň postavené. Čl. 24 Právo spolurozhodování, projednávání a právo kontroly. 1. Zaměstnavatelé se zavazují respektovat práva odborových orgánů na spolurozhodování, projednávání a kontrolu vyplývající z příslušných právních předpisů, především v rozsahu stanoveném v ZP, vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP (resp. vyhl. č. 310/1995 Sb.) a jeho čerpání apod. Akciové společnosti se dále zavazují, že prostředky ze sociálních a obdobných fondů a rozpočtů sociálních výdajů budou čerpány po dohodě s příslušnými odborovými orgány. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout další oblasti, které budou s příslušným odborovým orgánem projednávány. Oddíl IX Závěrečná ustanovení Čl Smluvní strany se zavazují vytvářet všestranné podmínky k plnění závazků uvedených v této smlouvě a jednat po celé období této smlouvy s cílem zachovat ve společném zájmu sociální smír. 2. Zaměstnavatelé berou na vědomí, že OS bude aktivně pomáhat a zúčastňovat se při zpracovávání a projednávání podnikových kolektivních smluv. 3. OS bude účinně podporovat zaměstnavatele v jednáních při řešení objektivních požadavků uplatněných u vládních orgánů, případně jiných orgánů a organizací, které se budou týkat zlepšování pracovních, sociálních a mzdových podmínek zaměstnanců, zlepšování služeb a výkonů, zvyšování efektivnosti a budou v souladu se zájmy dalšího rozvoje organizací. 4. Odvětvová smlouva je závazná pro smluvní strany i jejich případné právní nástupce v rozsahu platném do dne organizační změny. To platí i při organizačních změnách (

11 škodliviny - radon, formaldehyd, prach, azbest apod.) zajišťovat jejich měření a v případě překročení dovolených hodnot přijímat opatření k nápravě. S výsledky seznámit nejméně jednou za rok OS. 5. Zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky podle vydaných podnikových směrnic, kontrolovat jejich stav, funkčnost, používání a zajišťovat udržování jejich použitelného stavu. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnou zaměstnavatelé zaměstnancům bezplatně podle vlastních seznamů zpracovaných na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Zaměstnavatelé se zavazují, že po zhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek poskytnou v případě potřeby další ochranné oděvy a pomůcky přiměřené povahy, aby se předešlo případnému úrazu nebo ohrožení zdraví. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout nároky zaměstnanců na přidělování OOPP a čistících a mycích prostředků nad rámec obecně platných norem a podnikových směrnic. 6. Zaměstnavatelé vyplatí v případě smrtelného pracovního úrazu jednorázové odškodnění pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši Kč, rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši Kč. Čl. 23 Podmínky činnosti odborů Oddíl VIII Práva odborových organizací a členů Zaměstnavatelé se zavazují: 1. Umožňovat činnost odborových organizací a orgánů a odborového svazu včetně sdružování (schůze, konference), uvolňovat pro potřebu odborové organizace potřebné prostory a uhrazovat náklady spojené s touto činností v dohodnutém rozsahu. Uvolněným funkcionářům vytvářet podle možností nezbytné podmínky pro výkon jejich činnosti. 2. Poskytovat zaměstnancům, členům orgánů OS, pracovní volno s náhradou mzdy k výkonu odborové funkce v nezbytném rozsahu, pokud je nelze vykonat mimo pracovní dobu. Čl. 1 Předmět smlouvy Oddíl I Obecná ustanovení 1. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ve všech svých částech (dále jen "Odvětvová smlouva") vychází z platných znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, z ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jimiž se řídí v rozsahu stanoveném zákoníkem práce pracovně právní vztahy, ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále též "ZP"), dalších zákonů a obecně platných právních předpisů, závazných pro zaměstnance a zaměstnavatele. 2. Odvětvová smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 3. Odvětvová smlouva upravuje dále i rozsah poskytování vzájemných informací smluvních stran v období přípravy a vypracování Odvětvové smlouvy, kolektivního vyjednávání a plnění Odvětvové smlouvy. 4. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat a uznávat práva a nároky zaměstnanců a zaměstnavatelů vyplývající z této smlouvy bez jakéhokoliv omezování a diskriminace. Čl. 2 Závaznost a rozsah platnosti, změny a úpravy Odvětvové smlouvy 1. Odvětvová smlouva je pro smluvní strany, tj. všechny orgány zaměstnavatelů a příslušné odborové orgány závazná a vztahuje se na všechny zaměstnance organizací v rámci Svazu zaměstnavatelů. 2. Odvětvová smlouva je závazná pro uzavírání podnikových kolektivních smluv. 3. Pokud nejsou uzavřeny podnikové kolektivní smlouvy, platí pro zaměstnance i zaměstnavatele Odvětvová smlouva v plném rozsahu s tím, že zaměstnanci mají právní nárok na plnění uvedená v Odvětvové smlouvě. Při odměňování zaměstnanců je v tomto případě povinen zaměstnavatel respektovat v individuálních pracovních nebo jiných smlouvách minimálně nároky uvedené v zákoníku práce a v Odvětvové smlouvě. 3. Zajišťovat uvolněným odborovým funkcionářům po skončení výkonu funkce návrat na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. 4. Provádět na základě požadavků výborů odborových organizací a se souhlasem za- 4. Při změnách, doplňování a úpravách Odvětvové smlouvy se postupuje podle zákona č. 2/1991 Sb. 5. Změny nebo doplňky Odvětvové smlouvy lze provádět výhradně po dohodě smluvních stran. Povinnost projednat a dohodnout změny Odvětvové smlouvy platí pro obě smluvní strany v případech, kdy dojde ke změně podmínek za kterých byla uzavřena, zejména

12 v pracovněprávní a mzdové oblasti, při vydání, změně či zrušení obecně platných právních předpisů. Čl. 3 Vztahy smluvních stran 1. Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně respektovat postavení a pravomoci druhé strany, vyplývající ze zákonů, obecně platných právních předpisů, pravomoci a odpovědnosti smluvních stran v rámci platné ekonomické a právní soustavy a vytvářet optimální předpoklady k dosažení vzájemné dohody. 2. Případným sporům se bude předcházet včasným řešením, vzájemnou informovaností a jednáním. Pokud nedojde při jednání k dohodě, budou spory řešeny podle zákona č. 2/1991 Sb. Oddíl II Informace Čl Zaměstnavatelé se zavazují, že budou včas a objektivně informovat příslušné odborové orgány zejména o záměrech rozvoje, připravovaných opatřeních, organizačních a strukturálních změnách, především těch, které se týkají většího počtu zaměstnanců a které mohou mít dopad na zaměstnanost, mzdovou (výdělkovou) úroveň, rozmístění a strukturu, potřebu rekvalifikace, pracovní podmínky, sociální podmínky a sociální jistoty zaměstnanců. V podnikových kolektivních smlouvách budou dohodnuty podle konkrétních podmínek formy, rozsah a termíny předávaných informací. 2. Zaměstnavatelé se zavazují zajistit na všech organizačních stupních poskytování potřebných informací příslušným odborovým orgánům v rozsahu dohodnutém v podnikových kolektivních smlouvách. V případě informací o mzdách skupin zaměstnanců, o kterých se dohodne příslušný odborový orgán se zaměstnavatelem, není třeba předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců. 3. Příslušné odborové orgány budou informovat zaměstnavatele o připravovaných akcích a opatřeních v rozsahu dohodnutém se zaměstnavateli v podnikových kolektivních smlouvách. 4. OS se zavazuje informovat zaměstnavatele při každé změně - o struktuře odborových orgánů a organizací, - o jménech představitelů odborových orgánů, - o jménech zástupců pověřených vedením kolektivního vyjednávání. 5. Zaměstnavatelé se zavazují, že budou informovat OS zejména Zaměstnavatelé se zavazují, že budou v rámci možností zlepšovat sociální vybavení pracovišť, zlepšovat kulturu a hygienu práce včetně vzhledu a úpravy pracovišť, zlepšovat sociální péči o zaměstnance, poskytovat služby v prostoru organizací a poskytovat služby zaměstnancům. Bližší podmínky mohou být dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. 4. Zaměstnavatelé zabezpečí po vzájemné dohodě se zaměstnanci jejich dopravu do zaměstnání, pokud je místně či časově mimo dosah hromadné dopravy. Bližší podmínky dopravy se dohodnou v podnikových kolektivních smlouvách. 5. Zaměstnavatelé jsou povinni pravidelně projednávat s příslušnými odborovými orgány otázky organizace práce v noci, zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci dostatečné sociální služby, zejména možnost občerstvení (tj. možnost ohřevu jídel a nápojů, případně jejich nákup). Bližší podmínky lze dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. Čl. 22 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. Zaměstnavatelé jsou povinni pravidelně projednávat s příslušnými odborovými orgány otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2. Zaměstnavatelé v dohodě s příslušnými odborovými orgány vypracují systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budou pravidelně zjišťovat stav v této oblasti, kontrolovat dodržování příslušných předpisů a výsledky pravidelně projednávat s příslušnými odborovými orgány. 3. Zaměstnavatelé se zavazují umožnit příslušným odborovým orgánům včetně svazové inspekce bezpečnosti práce provádět vlastní kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za tímto účelem umožní vstupy svazové inspekci bezpečnosti práce na všechna pracoviště. 4. Zaměstnavatelé se zavazují při plnění úkolů v oblasti povinné péče o zajišťování bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních podmínek spolupracovat s odborovými orgány zejména při: - tvorbě podnikových směrnic a předpisů, - přípravě, vykonávání a vyhodnocování prověrek BOZP, - zjišťování příčin pracovních úrazů, jejich odškodňování a přijímání opatření ke snižování pracovní úrazovosti a nemocí z povolání, - hmotném postihování zaměstnanců, kteří porušují předpisy bezpečné práce nebo nevyžadují jejich dodržování, a dále: - oznamovat bezprostředně OS vznik smrtelných pracovních úrazů a úmrtí na pracovištích, - v případě nebezpečí poškození zdraví škodlivinami (hluk, vibrace, chemické

13 3. V podnikových kolektivních smlouvách bude dohodnuta organizace stravování a způsob financování nákladů na stravování včetně příspěvku z FKSP, sociálních a obdobných fondů. Dále lze dohodnout bližší vymezení okruhu bývalých zaměstnanců a podmínky, za kterých se také jim stravování poskytuje. 4. Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům, trvá-li jejich pracovní směna v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu déle než 11 hodin, stravování formou dvou hlavních jídel za podmínek shora uvedených. Bližší podmínky lze dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. Čl. 20 Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond 1. Podnikovou společenskou spotřebu hradí organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního či obdobného fondu, nebo v rámci rozpočtu výdajů na sociální oblast. 2. Státní podnik se zavazuje, že v kalendářním roce zajistí jednotný příděl do FKSP ve výši minimálně 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců, na odměny a ostatní plnění za práci, vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť. Výše přídělu a bližší podmínky pro rozpis a používání FKSP ve smyslu vyhl. č. 114/2002 Sb. (resp. ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb.) v platném znění bude dohodnuta v podnikové kolektivní smlouvě. 3. Ostatní organizace se zavazují, že vytvoří podmínky pro příděl prostředků do sociálního fondu či rozpočtu na sociální oblast ve výši schválené valnou hromadou společnosti. Oddíl VII Pracovní podmínky a bezpečnost práce Čl. 21 Pracovní podmínky 1. Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet pracovní podmínky, které zajišťují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance. Bližší opatření mohou být dohodnuta v podnikových kolektivních smlouvách. 2. Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit zaměstnance nářadím, zařízením a předměty potřebnými pro výkon práce. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, že zaměstnanec bude používat vlastní nářadí, zařízení a předměty potřebné k výkonu jeho práce, poskytne mu náhradu za opotřebení. Bližší podmínky včetně výše náhrad se dohodnou v podnikových kolektivních smlouvách o zásadních organizačních změnách, změnách organizační a profesní struktury včetně postupu při realizaci těchto změn, - o hlavních směrech (koncepcích) rozvoje nebo změn organizací s dopady na zaměstnanost, profesní strukturu týkající se většího počtu zaměstnanců, - o ekonomických výsledcích a aktuální ekonomické situaci organizace, - o vývoji a aktuálních trendech ve mzdách a zaměstnanosti. V podnikových kolektivních smlouvách budou dohodnuty podle konkrétních podmínek formy, rozsah a termíny předávaných informací. Oddíl III Zaměstnanost Čl. 5 Politika zaměstnanosti 1. Zaměstnavatelé budou realizovat aktivní politiku zaměstnanosti ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění změn a doplňků, informovat o navržených opatřeních včas příslušný odborový orgán a projednávat s ním opatření vyplývající z tohoto zákona. 2. Zaměstnavatelé budou hodnotit vývoj zaměstnanosti v jednotlivých činnostech, postupně zabezpečovat rovnoměrné vytížení zaměstnanců, řešit rozmístění zaměstnanců s přihlédnutím k intenzitě práce a odstraňovat všechny faktory, které způsobují neodůvodněně rozdílné požadavky na výkon práce v provozech se srovnatelnou činností. 3. Zaměstnavatelé budou podle konkrétních podmínek a možností vytvářet pracovní příležitosti a podmínky pro uplatnění absolventů učilišť, středních a vysokých škol, pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osamělých zaměstnankyň či osamělých zaměstnanců trvale pečujících o dítě mladší než 15 let. Bližší podmínky budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. 4. Zaměstnavatelé budou v rámci možností - zabezpečovat v souladu s předpokládaným rozvojem své činnosti odbornou přípravu zaměstnanců pro zvládnutí nové techniky a technologie (přitom zajišťovat přednostně rekvalifikaci vlastních zaměstnanců), - informovat o nově vzniklých nebo uvolněných pracovních místech nejdříve své zaměstnance, - podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Čl. 6 Uvolňování zaměstnanců při organizačních změnách 1. Při uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru v důsledku organizačních změn budou zaměstnavatelé přihlížet ke schopnostem, spolehlivosti a výkonu jednotlivých zaměstnanců, k dosažené kvalifikaci a zkušenostem, k délce zaměstnání v organizaci, apod. -5 -

14 2. Zaměstnavatelé se zavazují seznamovat zaměstnance a jejich příslušný odborový orgán s uvolněním zaměstnance v důsledku organizačních změn ( 52 písm. a) c) ZP) nejméně dva měsíce před předáním výpovědi. Tuto lhůtu lze v podnikové kolektivní smlouvě nebo po dohodě s příslušným odborovým orgánem zkrátit, ale nesmí být kratší než jeden měsíc. Zaměstnavatelé budou těmto zaměstnancům pomáhat při umístění nabídkou volných míst u zaměstnavatele. 3. Zaměstnavatelé vyplatí zaměstnancům, jejichž pracovní poměr k organizaci skončil dohodou z důvodů uvedených v 52 písm. a) - c) ZP, odstupné podle 67 odst. 1 ZP zvýšené o další násobky jejich průměrného měsíčního výdělku zjištěného podle 351 až 362 ZP. V podnikových kolektivních smlouvách budou dohodnuty konkrétní podmínky a rozsah takto přiznaného odstupného. Oddíl VI. Péče o zaměstnance Čl. 17 Zdravotní péče, úrazové pojištění, penzijní připojištění, životní pojištění 1. Zaměstnavatelé se zavazují průběžně vytvářet podmínky pro plnění závazků v oblasti zdravotní péče, úrazového pojištění a penzijního připojištění. 2. Zaměstnavatelé se zavazují, že ve smyslu platných právních předpisů uhradí náklady za zdravotní úkony (prohlídky apod.) realizované nad rámec povinné zdravotní péče v případech, kdy je od zaměstnance vyžadují. Čl. 7 Pracovní poměr a pracovní smlouva Oddíl IV Pracovněprávní oblast 3. Zaměstnavatelé mohou dle svých možností zajišťovat zvýšenou zdravotní péči včetně rehabilitační léčby zejména zaměstnanců, kteří pracují ve ztížených a rizikových pracovních podmínkách. Bližší podmínky a okruh pracovních profesí může být dohodnut v podnikových kolektivních smlouvách. 1. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se zakládá písemnou pracovní smlouvou, v níž je nutno dohodnout minimálně druh práce, místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a den nástupu do práce ve smyslu 34 ZP. 2. V pracovní smlouvě může být sjednán pracovní poměr na zkušební dobu nejdéle tří měsíců. V této zkušební době lze zrušit pracovní poměr kteroukoliv stranou s tím, že oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 3. Pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou. Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku toho kterého pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy dochází k uzavření pracovního poměru na dobu určitou: 4. Zaměstnavatelé budou vytvářet podmínky pro uhrazování části pojistného na penzijní připojištění zaměstnanců nebo pro poskytnutí jednorázové finanční částky (příspěvku) při přiznání důchodu, popř. životního pojištění zaměstnanců. Bližší podmínky, výše finanční částky (příspěvku) budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. Čl. 18 Péče o zaměstnance ve zvláštních případech 1. Zaměstnavatelé se zavazují, že v rámci svých možností pro zaměstnance, kteří v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pozbudou způsobilost vykonávat práci dle pracovní smlouvy, nebo u nichž je na základě stanoviska lékaře zjištěno ohrožení nemocí z povolání, budou vytvářet podmínky pro jejich další zaměstnání v organizaci. K tomu především, po dohodě se zaměstnancem, organizačně zajistí a uhradí náklady na jeho rekvalifikaci jako předpoklad pro zařazení do funkce, kterou by zaměstnanec i přes nepříznivý zdravotní stav mohl vykonávat. Čl. 19 Stravování zaměstnanců a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. 1. Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům ve všech směnách stravování ve vlastních stravovacích zařízeních nebo u jiných stravovacích subjektů, popř. formou stravenek. 2. Zaměstnavatelé se zavazují hradit maximálně 55 % nákladů na stravování z nákladů organizace

15 - 30 % průměrného hodinového výdělku za práci přesčas v sobotu, neděli a ve svátek, pokud takto konaná práce přesčas není zohledněna jiným mzdovým zvýhodněním (příplatky vyplývající ze zákona, kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu). 5. Zaměstnancům, kteří pracují ve svátek, přísluší za každou odpracovanou hodinu v těchto dnech vedle dosažené mzdy příplatek ve výši minimálně 100 % průměrného hodinového výdělku za každou odpracovanou hodinu. 6. Za práci v noci přísluší zaměstnancům příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v podnikové kolektivní smlouvě jinak, minimálně však 9 Kč za každou odpracovanou hodinu. 7. Za práci ve ztíženém pracovním prostředí náleží zaměstnanci příplatek minimálně ve výši 9 Kč za každou odpracovanou hodinu v tomto prostředí. 8. Za práci konanou v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku za každou odpracovanou hodinu. 9. Zaměstnavatelé jsou povinni dle 113 ZP předem seznamovat zaměstnance se způsobem odměňování, se změnami výše mzdy a podmínek pro její poskytování. Změny mzdy nesmí být prováděny se zpětnou platností. Čl. 15 Normování práce 1. Zaměstnavatelé se zavazují, že budou s příslušným odborovým orgánem projednávat zavádění norem spotřeby práce, popř. opatření, kterými stanoví množství a tempo práce v souladu s podmínkami stanovenými v 300 ZP. 2. Zaměstnavatelé se zavazují, že normy spotřeby práce a jejich změny, popř. opatření upravující množství a tempo práce, budou zaměstnancům oznámeny vždy před jejich zavedením a zásadně nebudou uplatněny se zpětnou platností. Čl. 16 Cestovní náhrady 1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí se postupuje podle zákoníku práce v platném znění. V podnikových kolektivních smlouvách bude dohodnuta konkrétní výše stravného v rámci rozpětí stanoveného zákonem. Dále lze dohodnout, jak jednotlivá ustanovení citovaného zákona budou konkretizována v rámci podmínek a ekonomických možností organizací Čl. 8 Pracovní řád Zaměstnavatelé zajistí, aby vydané pracovní řády byly vždy v souladu s právními předpisy, ustanoveními zákoníku práce a budou zajišťovat průběžně jejich aktualizaci v souvislosti se změnou zákonů a obecně platných právních předpisů vždy s předchozím souhlasem příslušných odborových orgánů. Se změnami a úpravami pracovních řádů zaměstnavatelé seznámí do 1 měsíce po jejich schválení všechny zaměstnance. Čl. 9 Pracovní doba 1. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců v organizacích je 37,5 hodin. U zaměstnanců pracujících ve dvousměnných režimech je nejvýše 36,5 hodin týdně. U zaměstnanců pracujících ve třísměnných a nepřetržitých provozech a turnusových režimech je nejvýše 35,5 hodin týdně. Při zkrácení týdenní pracovní doby nesmí dojít ke snížení mzdy z tohoto důvodu. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout bližší podmínky zkrácené pracovní doby a další zkrácení týdenní pracovní doby, včetně podmínek pro její uplatnění. 2. Zaměstnavatelé mohou zavést po projednání s příslušným odborovým orgánem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu v týdnu a odchylně určit nepřetržitý odpočinek v týdnu podle 83 a 92 ZP. S novým rozvržením pracovní doby seznámí zaměstnance nejméně dva týdny před jeho zavedením. 3. Zaměstnavatelé mohou uplatnit pružnou pracovní dobu podle podmínek a potřeb organizace v dohodě s příslušným odborovým orgánem, a to v útvarech kde jsou pro to vytvořeny potřebné podmínky. 4. Přestávky na jídlo a oddech, které se nezapočítávají do pracovní doby, budou poskytovány nejpozději po každých šesti hodinách nepřetržité práce (mladistvým nejdéle po čtyřech a půl hodinách) v rozsahu nejvýše 60 minut, další přestávky budou v rozsahu nejvýše 30 minut. Konkrétní podmínky budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. Bezpečnostní přestávky ve smyslu 89 ZP se započítávají do pracovní doby. 5. Zaměstnavatelé povolí na žádost zaměstnance kratší pracovní dobu, pokud tomu nebrání vážné pracovní či provozní důvody. O případném nesouhlasu informují zaměstnavatelé příslušný odborový orgán. Čl. 10 Práce přesčas 1. Zaměstnavatelé se zavazují, že práce přesčas bude nařizována jen ve výjimečných pří

16 padech, vyžaduje-li to zajišťování provozu a to maximálně do výše 150 hodin ročně a ne více než 8 hodin týdně ( 93, odst. 1 a 2 ZP). Čl. 11 Dovolená na zotavenou 1. Základní výměra dovolené ( 213 odst. 1 ZP) se prodlužuje minimálně o 1 týden. Bližší podmínky pro poskytování dovolené lze dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. 2. Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům pečujícím o dítě ve věku do 15 let na jejich žádost čerpání řádné dovolené v rozsahu nejméně 3 týdnů v období školních prázdnin, z toho nejméně 2 týdny v období letních prázdnin. Přitom dovolená v období jarních prázdnin bude umožněna za předpokladu, že nedojde k ohrožení provozu. Čl. 12 Překážky v práci 1. Zaměstnavatelé poskytnou zaměstnancům pracovní volno, případně i s náhradou mzdy, minimálně v rozsahu 199 až 206 ZP. 2. Zaměstnavatelé poskytnou v odůvodněných případech pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 2 dnů v kalendářním roce - zaměstnancům, kteří pečují o invalidní osobu - držitele průkazu ZTP, se kterou žijí ve společné domácnosti, - zaměstnancům pečujícím o dítě do 15 let věku. Bližší podmínky lze dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. Zaměstnavatelé mohou poskytnout další pracovní volno s případnou náhradou mzdy. Konkrétní podmínky, rozsah pracovního volna a způsob náhrady mzdy a okruh pracovníků budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. 3. Zaměstnavatelé mohou hradit pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance, kterým poskytnou pracovní volno podle 200 ZP bez náhrady mzdy včetně částky, kterou hradí zaměstnanec. Bližší podmínky lze dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. Oddíl V. Mzdy Čl. 13 Mzdy 1. Odměňování zaměstnanců se řídí zákoníkem práce v platném znění a zásadami pro odměňování zaměstnanců, sjednanými v podnikových kolektivních smlouvách nebo vnitřních předpisech. Při projednávání těchto předpisů vynaloží smluvní strany maximální možné úsilí k tomu, aby mezi nimi došlo ke shodě Nejnižší úrovně zaručené mzdy (viz. čl. 14 odst. 1) budou každoročně zvyšovány (valorizovány) minimálně v úrovni odpovídající růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Minimální tarif v 1. tarifním stupni nesmí být nižší než minimální mzda stanovená vládou. 3. Zaměstnanci se zařazují do příslušných tarifních stupňů podle převážně vykonávané práce, popřípadě nejvýše zařazené vykonávané práce (funkce) podle katalogů prací a pracovních činností nebo funkcí vydaných organizacemi. 4. Zaměstnavatel přizná zaměstnanci tarifní mzdu nejméně ve výši odpovídající minimální mzdě v tarifním stupni, do kterého je zaměstnanec zařazen. 5. Vedle tarifní mzdy náleží zaměstnancům podle zásad dohodnutých v podnikových kolektivních smlouvách minimálně - příplatek za každou odpracovanou hodinu za práci přesčas (pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna), - příplatek za práci ve svátek, - příplatek za práci v noci, - příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, - příplatek za dělené směny, - odměna za pracovní pohotovost, - případné prémie a odměny. 6. Zaměstnavatelé zaručují zaměstnancům minimálně výplatu tarifních mezd a mzdových příplatků podle odst. 5. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout rozsah záruky výplaty dalších mzdových složek. Čl. 14 Odměňování zaměstnanců 1. Pro odměňování zaměstnanců platí nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v platném znění. 2. Nejnižší úrovně zaručené mzdy musí být dodrženy i v případech, kdy v podnikových kolektivních smlouvách budou dohodnuty mzdové tarify s rozpětím, případně tarifní mzda zaměstnanců bude stanovena na základě předem dohodnutých kritérií. 3. Konkrétní mzdové formy budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách nebo vnitřních předpisech zaměstnavatele. Při projednávání těchto předpisů vynaloží smluvní strany maximální možné úsilí k tomu, aby mezi nimi došlo ke shodě. 4. Za práci přesčas náleží zaměstnancům dosažená mzda zvýšená za každou odpracovanou hodinu, nejméně o - 25 % průměrného hodinového výdělku, - 9 -

17 Pokud by šlo vzájemný vztah České pošty a ČSOB Penzijního fondu Stabilita definovat jedním slovem, pak by to jistě byla důvěra. Důvěra vycházející z dlouhodobé známosti, ze zkušeností, ze vzájemné provázanosti a z otevřené komunikace. Za celých těch 15 let, po kterých spolu obě organizace spolupracují, se mezi nimi vytvořily tak silné a provázané vazby, že lze skutečně mluvit o partnerství. Všechno to začalo v roce 1996, kdy došlo mezi Českou poštou a tehdy ještě Českomoravským penzijním fondem k jakýmsi námluvám. Zaměstnanci ČMPF seznamovali pracovníky pošt s výhodami a s nezbytností penzijního připojištění, a ti se pak učili tento nový produkt nabízet široké veřejnosti. A šlo jim to nadmíru dobře. Jak už to tak bývá začali většinou sami u sebe (protože nejlépe se prodává to, co máte vyzkoušené sami na sobě), pak u své rodiny, známých, na ty se nabalovali jejich příbuzní a známí, a tak se počet klientů ČMPF rozšiřoval tempem, jaké očekával málokdo. Obě strany poznaly a pochopily, že jsou si navzájem velmi užitečné, a když se po několika letech Českomoravský penzijní fond přetransformoval na ČSOB Penzijní fond Stabilita, neznamenalo to konec vztahu, ale naopak jeho nový začátek. Zaměstnanci obou organizací se začali sbližovat na celé řadě společných akcí. Plesy, volejbalové turnaje, dětské tábory To všechno vedlo k tomu, že kromě pracovních vztahů začaly mezi zaměstnanci obou organizací vznikat také přátelské vazby, a proto už by si dnes nikdo netroufal spolupráci ČSOB PF Stabilita s Českou poštou označit jen jako obchodní partnerství. V současné době s regionálními pobočkami České pošty jednají za ČSOB Penzijní fond Stabilita tři manažeři v čele s ředitelkou obchodního úseku a členkou představenstva Ing. Janou Gabrielovou. V souladu s obchodní politikou penzijního fondu jednají s regionálními manažery i s manažery jednotlivých poštovních obvodů. Informují je o systémových novinkách v penzijním připojištění a v samotném penzijním fondu, o jeho dalších záměrech, ale také sjednávají způsoby další spolupráce. Zároveň sbírají informace a podněty od zaměstnanců České pošty, které by mohly podpořit kvalitu klientského servisu při nabízení penzijního připojištění Základem zdravého vztahu je důvěra klientům, a ty pak uvádějí v praxi. Obchodní manažeři penzijního fondu jsou si velmi dobře vědomi náročné a odpovědné práce zaměstnanců jednotlivých pošt, a proto se jim snaží usnadnit nabídku penzijního připojištění ČSOB Penzijního fondu Stabilita co nejvíce. Ať už metodickou podporou po telefonu, což zaměstnanci České pošty velmi oceňují, tak osobními konzultacemi, školeními, a nezřídka také osobní podporou při akviziční činnosti, a v posledních letech rovněž spoluúčastí při návštěvách imobilních klientů. ČSOB Penzijní fond Stabilita je si ale dobře vědom, že nejen prací živ je člověk, a že pro dobrou práci je potřeba mít motivaci. Proto také pravidelně odměňuje nejlepší prodejce penzijka zajímavými dary a v posledních dvou letech velmi úspěšnými společnými pobyty v rekreačních střediscích s rehabilitačním programem a s možností podstoupit kosmetickou a kadeřnickou proměnu pod vedením špičkových vizážistů a kadeřníků. Jak se ale říká vztah je jako květina, o kterou se musí neustále pečovat. Toho si jsou zástupci ČSOB Penzijního fondu Stabilita vědomi, a proto jsou připraveni i nadále vztah s Českou poštou neustále rozvíjet a posouvat tak, aby spokojenost obou stran byla v tomto dlouholetém svazku co největší. Penzijní fond Stabilita 17/PTN ECHO 3-4/11

18 18/PTN ECHO 3-4/11 Odpovídáme Dotaz: V zaměstnání máme problémy s vedoucím, který až byrokraticky trvá na přesném dodržování pracovní doby a vadí mu i krátká zpoždění při příchodu do práce. Vyhrožuje přitom, že z našich pozdních příchodů vyvodí důsledky. Podotýkám, že svojí práci vždy řádně zastaneme. Lze se takovémuto postoji bránit a nejedná se o šikanu kvůli maličkostem? Odpověď: Situace na vašem pracovišti není zase až tak výjimečná, jak by si jistě zaměstnavatelé přáli. Pozdní příchody do zaměstnání popř. předčasné odchody z něj jsou relativně častým prohřeškem zaměstnanců, zvláště těch, kteří pracují v nevýrobní sféře. Záleží pak na důslednosti vedení, jak se s tímto problémem vypořádává. Ani striktní lpění na dodržování zákoníku práce však - z vašeho pohledu bohužel - šikanou nemůže být. Váš vedoucí se totiž opírá o znění zákoníku práce ve kterém se - v 81 odst. 3 jednoznačně stanoví: Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní směny již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Při posuzování intenzity vyhrožování je si třeba uvědomit, jaké možnosti vedoucí zaměstnanec vůči vám má. Mimo krajně nepříznivou atmosféru, kterou může na pracovišti vytvořit, a která se nutně musí odrazit jak na vašem pracovním výkonu, tak na vaší psychice, se může jednat i (při soustavných pozdních příchodech) o nepřiznání či snížení nenárokových složek osobního ohodnocení. Mohly by se tedy vaše pozdní příchody do zaměstnání chápat rovněž jako neomluvená absence? Jako neomluvená absence se v praxi většinou hodnotí zaměstnancova nepřítomnost v práci trvající celý den (pracovní směnu) nebo alespoň větší počet hodin z pracovní směny. Zákoník práce ale nestanoví žádnou minimální délku trvání nepřítomnosti v práci, která by již mohla být posouzena jako neomluvená absence. Není proto ani dána časová hranice mezi neomluvenou absencí a pozdními příchody do práce. Totéž platí i pro předčasné odchody ze zaměstnání. Tomu ostatně nasvědčuje i ust. 223 odst. 2 část věty za středníkem zákoníku práce, podle něhož se pro účely krácení dovolené pro neomluvenou absenci mohou neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn sčítat. Sankce krácení dovolené za pozdní příchody by však mohla přicházet v úvahu jen za určitých podmínek. Aby se jednalo o neomluvenou absenci, musel by k tomu dát souhlas příslušný odborový orgán, jinak dovolenou z tohoto důvodu krátit nelze. Otázku nepřítomnosti zaměstnance v práci nestačí s odborovou organizací pouze projednat, nýbrž musí být dosaženo souhlasného hodnocení zaměstnancovy absence jako neomluvené ve formě dohody zaměstnavatele a odborů. Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak. Sčítání kratších neomluvených absencí pro krácení dovolené není pro zaměstnavatele příliš praktické. Pro krácení dovolené dává smysl, až když takové absence pozdní příchody nebo předčasné odchody dosáhnou za kalendářní rok aspoň délky jedné pracovní směny resp. pokud jde o jiné sankce za kalendářní měsíc, dosáhnou délky převážné části pracovní směny. Navíc v případě existence jakékoliv zákonné překážky v práci se nemůže nikdy jednat o neomluvenou absenci (neomluvené zameškání práce); takové případy je zaměstnavatel povinen tolerovat a nesmí za ně zaměstnance nikterak postihovat nebo znevýhodňovat. Pokud by šlo skutečně o neomluvenou absenci a zaměstnavatel se rozhodl se souhlasem odborové organizace dovolenou krátit, pak pro neomluvenou nepřítomnost v zaměstnání lze krátit všechny zákoníkem práce upravené druhy dovolené. Tedy dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, dovolená za odpracované dny, jakož i dodatková dovolená. Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou - jak již jsem výše uvedl - sčítat. Zatímco ke kvalifikování absence jako neomluvené, potřebuje zaměstnavatel dohodu s odbory, tedy jejich souhlasné stanovisko o tom, zda bude zaměstnavatel dovolenou krátit, a o rozsahu takového krácení dovolené za neomluvenou absenci rozhoduje zaměstnavatel sám. Počet dnů, o něž bude dovolená zkrácena, (v rámci zákonem předepsaného rozmezí t.j. o 1 nebo 2 či 3 dny za 1 zmeškanou směnu) je věcí rozhodnutí zaměstnavatele. Krácení dovolené má ovšem své hranice: Při krácení dovolené pro neomluvenou absenci musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů Krajním řešením ze strany zaměstnavatele je pak pochopitelně eventuální rozvázání pracovního poměru výpovědí, a to pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících k zaměstnancem vykonávané práci (t.j. podle dřívější a dosud zažité a používané terminologie - porušení tzv. pracovní kázně). Jako takové soustavné méně závažné porušování pracovní kázně zavdávající důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele lze posoudit právě pozdní příchody nebo předčasné odchody ze zaměstnání. Podmínkou platnosti výpovědi je, aby byl zaměstnanec předtím - v době posledních 6 měsíců - upozorněn na to, že mu pro takové prohřešky může být dána výpověď. Pokud je tedy situace vyhrocená a výjimečně skutečně k pozdnímu příchodu do práce dochází, domnívám se, že jediné řešení je řešení kompromisem - zameškanou a neodpracovanou dobu napracovat po své směně, resp. při příští nebo jiné další směně. Pochopitelně by se nejednalo o práci přesčas, ale o napracování neplaceného pracovního volna, které bylo byť dodatečně zaměstnavatelem ve smyslu 78 zákoníku práce poskytnuto. JUDr. Pavel Sirůček, svazový právník K pojmu příslušný odborový orgán Pojem příslušný odborový orgán užíval starý zákoník práce č. 65/1965, ve znění pozdějších předpisů, který jej definoval v ustanovení 272 odst. 4 takto: Příslušným odborovým orgánem, příslušným vyšším odborovým orgánem nebo příslušným ústředním odborovým orgánem se pro účely tohoto zákona rozumí orgán, který je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem příslušného svazu odborových organizací.. V jiných právních předpisech tento pojem nebyl obsažen a nebyl ani používán. Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento pojem již nepřevzal a ve vztahu k odborům používá univerzálnější pojem odborová organizace. Podle 15 nového zákoníku práce jsou odborové organizace oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě, za odborovou organizaci v těchto případech jedná orgán určený jejími stanovami. K této změně vedla zákonodárce řada důležitých právních důvodů. Předchozí právní úprava, která přiznávala právo účasti na pracovněprávních vztazích odborovým orgánům ( 18b starého zákoníku práce), nebyla věcně ani pojmově přesná, protože zástupcem zaměstnanců je z povahy věci odborová organizace, nikoliv její orgán. Navíc stará právní úprava v otázce odborového orgánu nereflektovala ani požadavky MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. V úmluvě MOP č. 87, která má podle čl. 10 Ústavy přednost před zákonem, je jako jediná podmínka existence organizací pracovníků stanoveno, podřízení se stanovám těchto organizací (čl. 2). Oprávnění k vypracování těchto stanov a dalších pravidel, jakož i svobodná vůle svých zástupců, organizace své správy a činnosti a formulace svého programu náleží plně do kompetence organizace pracovníků (čl. 3). Jedním ze základních atributů svobody odborového sdružování, zaručeného i čl. 27 Listiny základních práv a svobod, je tedy oprávnění odborové organizace svobodně a bez dalšího upravovat své vlastní záležitosti, tj. do jejich výlučné kompetence spadá i řešení otázky, kdo za ně bude, popř. v jakém rozsahu, jednat v právních vztazích. V souladu s mezinárodními prameny práva a ústavněprávní českou úpravou řeší tyto otázky vnitrostátní legislativa. Odborové organizace vznikají na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle jehož ustanovení 6 odst. 2 písm. d) musí stanovy odborové organizace obsahovat mj. ustanovení o orgánech sdružení, způsobu jejich ustavování a o určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení. Z právního hlediska je právní postavení organizační jednotky odborové organizace, která má podle stanov právní subjektivitu (např. její základní organizace), naprosto stejné jako postavení celé této odborové organizace (tj. odborového svazu apod.). Tato subjektivita je plnohodnotná a jejím důsledkem je nejen schopnost jednat jménem zaměstnanců, které tato organizační jednotka zastupuje, ale i nemožnost stanovami omezit např. vlastnické právo takové organizační jednotky. To vyplývá z ustanovení 19a odst.1 občanského zákoníku, podle něhož způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být omezena jen zákonem. S ohledem na výše uvedené právní souvislosti byl proto v novém zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nahrazen předchozí právní pojem příslušný odborový orgán pojmem odborová organizace, který ovšem na faktickém stavu prakticky nic nezměnil. JUDr. Vít Samek, ČMKOS

19 Co nám přinese spravedlivá úprava zákona o důchodovém pojištění Novela zákona o důchodovém pojištění obsahuje především nový způsob redukce osobního vyměřovacího základu při výpočtu výpočtového základu. Nově uzákoněné redukční hranice nejsou dány absolutními částkami jako dosud, nýbrž závisí na koeficientech růstu průměrné mzdy. Při nastavení první redukční hranice vláda vycházela ze současného stavu a navrhuje, aby první redukční hranice činila 44 % průměrné mzdy. U druhé redukční hranice však navrhuje posun oproti současnému stavu, a to z dnešních Kč, což odpovídá cca 114 % průměrné měsíční mzdy, na čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy. Druhá redukční hranice tedy bude odpovídat maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu pro placení pojistného. Zápočet do první redukční hranice se nemění, tzn. že částka do první redukční hranice se bude nadále započítávat plně (ve výši 100 %). Zápočet mezi první a druhou redukční hranicí bude činit 26 % oproti současným 30 % s tím, že k částkám nad druhou redukční hranicí se nebude přihlížet. Novým výpočtem důchodů vláda reaguje na nález Ústavního soudu. Ten loni rozhodl, že se lidem, kteří dosahují v aktivním Era kreditka věku vysokých příjmů, musí zvýšit jejich důchody. Vláda reagovala na tento nález snížením důchodů pro většinu budoucích důchodců. Rozdíl ve výši důchodů není možno přesně specifikovat, ale z výpočtů vychází, že zhruba 70 procentům budoucích důchodců po letošním 30. září bude vyměřován nižší důchod než dosud. Nejvíce postihne občany odměňované celoživotně průměrnou mzdou. Dvaceti procentům lidí s vyššími příjmy naopak starobní důchod postupně vzroste, u deseti procent lidí s nejnižšími příjmy pak zůstane na současné úrovni. V novele zákona se počítá s pětiletým přechodným obdobím, které bude sloužit k tomu, aby lidé těsně v předdůchodovém věku byli dotčeni navrhovanou změnou minimálně. Malá novela však jde výrazně nad rámec nálezu Ústavního soudu návrhem dalších parametrických změn základního důchodového pojištění, jako je pokračování ve zvyšování důchodového věku i po dosažení důchodového věku 65 let a urychlení sjednocení důchodového věku pro muže a ženy. Navrhuje se pokračovat ve zvyšování důchodového věku u mužů současným tempem, tj. o 2 měsíce ročně, i po dosažení důchodového věku 65 let, a to bez stanovení cílové hodnoty důchodového věku. Dále se navrhuje zrychlení tempa zvyšování důchodového věku u žen od ročníku narození 1956 na 6 měsíců (ze současných 4 měsíců) ročně s cílem sjednocení důchodového věku pro muže i ženy. K plnému sjednocení pro všechny pojištěnce dojde v roce 2041 pro osoby narozené v roce 1975 při dosažení důchodového věku 66 let a 8 měsíců. V praxi to bude znamenat, že již nebude existovat žádný věkový strop pro odchod do důchodu a důchodový věk se bude neustále posunovat. Děti narozené v roce 2007 se tak například dočkají důchodu až v 72 letech a děti, které se narodí v roce 2013, půjdou do starobního důchodu až v 73 letech. Další ročníky pak ještě později. Zvýšení průměrných vyplácených důchodů bude odpovídat růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd. Zvýšení základní výměry přitom bude odpovídat růstu průměrné mzdy a zvýšení procentní výměry bude činit tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení procentní výměry odpovídal procentu růstu cen a jedné třetině růstu reálných mezd. O zvyšování důchodů nebude rozhodovat vláda nařízením, ale toto zvýšení bude provedeno vyhláškou na základě zákonem o důchodovém pojištění přesně stanovených pravidel, která již nebudou umožňovat volbu výše zvýšení. K upevnění vazby mezi zaplaceným pojistným a výší přiznaného důchodu se navrhuje pokračovat v postupném prodlužování rozhodného období pro zjišťování osobního vyměřovacího základu. Ze současného cílového stavu 30 roků před rokem, ve kterém je přiznáván důchod, se prodlouží na celoživotní, čímž se pro výpočet důchodu budou posuzovat všechny příjmy, ze kterých bylo odvedeno pojistné. Nicméně návrh zachovává již existující pravidlo, že k příjmům před rokem 1986 se nepřihlíží. Navrhuje se též pozvolnější odstupňování procentní sazby redukce procentní výměry předčasného starobního důchodu, čímž se sníží atraktivnost odchodu do důchodu před dosažením důchodového věku. Konkrétně se navrhuje snížení procentní výměry předčasného starobního důchodu za každých i započatých 90 kalendářních dnů v období prvních 360 kalendářních dnů chybějících od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu (tedy ponechat současný stav), nově se navrhuje v období od 361. do 720. dne snížení o 1,2 % a od 721. dne o 1,5 %, což je opět současný stav. Toto opatření se bude týkat nároků vzniklých po Zdroj MPSV, ČSSZ Bc. Jindřiška Petříčková Možná jako část našich klientů váháte, co Vám kreditní karta může nabídnout. Dovolte nám přiblížit hlavní výhody Era kreditky v následujících krocích. Od 1. dubna 2011 jsme prodloužili bezúročné období ze stávajících 45 dnů až na 55 dnů. Budete tak mít každý měsíc o celých 10 dní déle na splacení čerpané částky z Vaší kreditní karty. 55 dní bezúročného období to je celý měsíc na Vaše nákupy + dalších 25 dní na jejich splacení. Bezúročné období se vztahuje nejen na platby za zboží a služby u obchodníků, ale i na výběry z bankomatu a na převody peněz z účtu kreditní karty na svůj běžný účet. Můžete si sami zvolit, jakou částku ze svých nákupů uhradíte. Buď můžete celou částku zaplatit najednou (a čerpat tak peníze bez úroku), nebo si částku rozložit na splátky (třeba jen v minimální výši 500 Kč). Pak ale musíte počítat s úrokem z nesplacené částky. S Era kreditkou můžete platit jednoduše i na internetu z pohodlí Vašeho domova. Karta navíc obsahuje čip, díky kterému je maximálně zabezpečena proti případnému zneužití. Věděli jste, že v rámci Motivačního programu máte vydání a správu úvěru ke kreditní kartě po celou dobu zdarma?! Nenechávejte nic náhodě. Život je jedno velké dobrodružství, kde se riskovat občas nevyplácí. K Era kreditce si můžete sjednat cestovní pojištění, díky kterému vás nepřekvapí nenadálé léčebné výlohy ani odpovědnost za škody na zdraví a majetku. Pojištění pokryje léčebné výlohy v zahraničí a není nutné ho před cestou aktivovat. Je platné po celou dobu platnosti karty. Současně můžete využít i pojištění proti ztrátě či krádeži budete tak mít jistotu jak v případě oprávněného použití vaší Era kreditky, tak krytí v případě ztráty klíčů či osobních dokladů. Využijte svou Era kreditku naplno. Vaše pračka nečekaně stávkuje, lednička definitivně zamrzla, dcera má narozeniny situací, kdy Era kreditku využijete, může být více. S Era Kreditkou je pokaždé vyřešíte rychle a se stylem. Věříme, že s Era kreditkou budete spokojeni a že vám naše tipy pomohou v každodenním životě. Určitě sami rychle objevíte další způsoby, jak s Era kreditkou udělat radost sobě i svým blízkým. O Era kreditku si můžete požádat na kterékoliv poště. Příklad splácení: Výše úvěru: Kč, roční úroková sazba: 20,9%, RPSN: 23,37%, celkem zaplatíte: Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek: Kč (skutečná výše měsíční splátky se bude odvíjet od částky, kterou v jednotlivých měsících skutečně klient vyčerpá), doba trvání úvěru: 12 měsíců, dodatečné předpoklady pro výpočet: smlouva je uzavřena 25. den v měsíci. Ve stejný den klient vyčerpá úvěr v plné výši a splatí jej ve 12 stejných měsíčních splátkách. První splátku uhradí 25. den následujícího měsíce. Splacení úvěru probíhá vždy k 25.dni v měsíci, roční poplatek za správu úvěru je 250 Kč (neembosovaná kreditní karta), v prvním roce zdarma. 19/PTN ECHO 3-4/11

20 Čechami a Moravou za starými poštami Zaznamenali jste, že letošní prázdniny jsou ve znamení hesla Poznávat Česko to letí? Není to způsobeno jen tím, že mnozí nemohou investovat do drahé zahraniční dovolené, ale i tím, že Čechy, Morava a Slezsko mají vskutku co nabídnout. Zejména v posledních několika letech jsou zpřístupňovány dosud málo známé pamětihodnosti, budují se nová muzea a expozice, pořádají se zajímavé kulturní akce. Silným lákadlem se v současnosti stávají dříve poněkud opomíjené technické památky, které nabízejí nevšední zážitky. K nim nesporně patří objekty starých poštovních služeben, zejména přepřahacích stanic. Také ony čekají na své objevitele. Jablonné v Podještědí Pokud se v průběhu léta zatouláte do Libereckého kraje, neopomeňte navštívit Jablonné v Podještědí. Malé městečko obklopené půvabnou krajinou nabízí řadu památek, mezi nimi i poštovní stanici. Ta se nachází na hlavní ulici Zdislavy z Lemberka. Nevelký barokní objekt nechal kolem roku 1700 postavit hrabě Jáchym Pachta z Rájova, pán na Novém Falkenburku a Velkém Valtinově. Zámeček stál tehdy na okraji lesa a byl obýván nadlesním. Poloha při významné silnici i vhodná stavební dispozice budovy vedla k tomu, že zde byla roku 1754 obnovena poštovní stanice (původně zřízena snad již roku 1590), což značně napomohlo obchodnímu rozmachu města. Prvním dědičným poštmistrem se stal Kryštof Koch. V průčelí budovy nad balkónkem je ostatně dodnes umístěn malý poštovní roh, připomínající dávnou slávu poštovní dopravy. V přilehlých dnes již neexistujících hospodářských budovách bývaly stáje pro dvanáct koní. Na levém nároží budovy lze obdivovat barokní sloup Nejsvětější trojice z roku Někdejší zámeček je pamětníkem dvou významných návštěv. Zatímco první se udála 17. září 1779, kdy se zde zastavil císař Josef II., při druhé sem nečekaně zavítal Napoleon Bonaparte. Došlo k tomu 19. srpna Tehdy se napoleonské války pomalu chýlily ke konci a severní Čechy se staly nástupním prostorem pro rozhodující bitvu. Napoleon proto městečko Jablonné obsadil a v budově poštovní stanice přijal zástupce města, od nichž se snažil získat informace o stavu rakouské armády a o opevnění Mělníka. Zřejmě se zde také dozvěděl o příchodu pomocného rusko-pruského vojska do Čech. Nezdržel se však dlouho a ještě týž den v 10 hodin večer odjel do Žitavy. Pokud si budete chtít zážitek trochu osladit, navštivte cukrárnu, která se nachází v přízemí objektu. Třeba si lépe vychutnáte genius loci a alespoň na chvilku se ocitnete v době, kdy zde bylo slyšet práskání bičů, dusot koňských kopit a zvuk postiliónského rohu. Stod Na někdejší poštovní trase Praha-Plzeň-Klenčí pod Čerchovem leží městečko Stod, které pošta využívala pro výměnu koní snad již roku Až z doby o téměř dvě stě let mladší však pochází barokní budova poštovní stanice na Komenského náměstí čp. 12. Objekt zvaný Stará pošta, později hostinec U labutě nebo též Suvorovův dům je charakteristický barokním průčelím, složeným ze tří bohatě zdobených štítů. Na prostředním z nich je umístěna reliéfní plastika císařského dvouhlavého orla, pod níž je letopočet 1747 rok dokončení výstavby realizované nákladem Jana Jiřího Antonína Puntichána (poštmistrem ). Ještě níže je umístěna pamětní deska z roku 1959, která připomíná návštěvu ruského generála Alexandra Vasiljeviče Suvorova. Ten zde 15. prosince 1799 přenocoval při návratu z Itálie a druhý den se slavnostně rozloučil s městem, aby pokračoval v cestě na Prahu a dále do Ruska. Dnes je budova v majetku města a slouží jako kulturní zařízení. Týn nad Vltavou Když se řekne Týn nad Vltavou, většina lidí si zřejmě vybaví nedalekou jadernou elektrárnu Temelín. Městečko položené v údolí řeky však nabízí řadu pamětihodností, mezi nimiž nechybí ani budova Staré pošty. Jednopatrový dvojdům vznikl koncem 17. století ze dvou oddělených objektů, jejichž historie sahá až do 16. století. V průběhu doby patřily různým majitelům, kteří zde bydleli a většinou i vykonávali nějakou živnost. Počátkem sedmdesátých let 18. století zdědil dům kupec Petr Jiří Walcher, v letech císařský poštmistr. Ten využil nejen výhodné polohy v centru města (dnes nám. Míru čp. 86), ale i hospodářského zázemí domu (sýpky, sklepa a stájí), aby sem přemístil vltavotýnskou poštovní stanici založenou již roku Jeho náhrobek lze vidět na městském hřbitově, kde odpočívá spolu se svou manželkou Johanou rozenou šlechtičnou z Eisensteinu. Dědicem se stal jejich syn Petr, který však poštu roku 1812 prodal Karlovi Högrovi z Högersteinu. Ani on ji nedržel dlouho, a již roku 1822 ji vyměnil s Antonínem Maškem z Maasburgu, poštmistrem z dolnorakouského Perschlingu. Pošta pak zůstala ve vlastnictví tohoto rytířského rodu až do roku 1848, kdy byla podřízena krajské poštovní správě v Českých Budějovicích. Náhrobek vltavotýnských poštmistrů Mašků z Maasburgu je rovněž umístěn na městském hřbitově. 20/PTN ECHO 3-4/11 Současná podoba domu s ornamentálními a květinovými vzory pochází ze secesní přestavby na přelomu 19. a 20. století. Autorem návrhu je místní rodák a stavitel Jaroslav Vojna. Golčův Jeníkov Na staré císařské silnici z Prahy do Vídně se nachází městečko Golčův Jeníkov, kam byla roku 1752 přeložena poštovní stanice z Německého Brodu. Prvním poštmistrem se stal Jan Václav Augermayer ( ), po něm nastoupil Jan Hermann ( ) a ještě později zde působil Ignác Herzig z Herzfeldu. ( ). Ten údajně vlastnil 26 párů tažných koní. Vypráví se, že sám pomáhal při přepřahání, protože považoval za čest, mohl-li vypomoci při jízdě členů císařské rodiny na cestě z Vídně do Prahy. Z jeho doby se zachovaly hned dvě budovy, v nichž pošta sídlila. Koncem 18. století byla umístěna na náměstí T.G. Masaryka čp. 20. V roce 1789 zde přenocoval světoznámý hudební skladatel Wolfgang Jablonné v Podještědí Stod Týn nad Vltavou

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Informační systém o pracovních podmínkách

Informační systém o pracovních podmínkách Informační systém o pracovních podmínkách Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách 2006 ISPP Informační systém o pracovních podmínkách Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem bank a pojišťoven (dále jen SBP ), se sídlem, ul. Na Příkopě 33, Praha 1, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šimkem, Ph.D., MSc., M.B.A.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více