UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková"

Transkript

1 UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce marketingu... 2 Vývoj marketingu... 2 Znaky staršího neandrtálského marketingu... 2 Konec neandrtálského přístupu. Přichází novější přístup. Marketing roku Marketing definice... 2 Předpoklady realizace marketingu... 3 přednáška 2. Marketing... 4 Marketing se odlišuje od prodeje... 4 přednáška 3. Úloha marketingu v podniku... 6 Marketing versus prodej... 6 Marketing zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků... 6 Marketingový mix... 6 Marketingové řízení plánování, marketingová strategie... 6 Další nástroje marketingového mixu... 7 Marketingový mix 4P

2 přednáška Co je marketing? Marketing - všechno, co firma dělá, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích a službách Poptávka - část potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu, její rozsah je dán kupní silou a ochotnou nakoupit Trh - místo, kde se setkává nabídky s poptávkou - soubor všech stávajících nebo možných kupujících pro služby nebo produkty Nabídka - část dodavatelských zdrojů určených k uspokojení poptávky prostřednictvím směny na trhu Podstata koncepce marketingu Potřeby -> Přání -> Poptávka -> Produkty -> Výměna -> Transakce -> Trhy Vývoj marketingu Znaky staršího neandrtálského marketingu - ztotožňování marketingu s prodejem - důraz na získávání zákazníků místo na péči o ně - snaha o dosažení zisku z každé transakce místo o cílevědomé poskytování hodnoty zákazníkovi v průběhu jeho celého životního cyklu - tvorba cen vycházející z nákladových kalkulací spíše než využití ceny jako diferencovaného marketingového nástroje - plánování každého komunikačního nástroje odděleně místo integrace marketingových komunikačních nástrojů - prodej produktu místo snahy o pochopení a uspokojení skutečných potřeb zákazníka Konec neandrtálského přístupu. Přichází novější přístup. Marketing roku zlepšování znalostí o zákaznících vytvoření databází zákazníků - lepší komunikace se zákazníky - užívání cílenějších médií - integrace marketingové komunikace - větší využívání nových technologií - rozvoj elektronického obchodu Marketing definice Marketing je řada činností jednotlivce nebo organizace, které urychlují a usnadňují žádoucí směnné vztahy v dynamickém prostředí. Tyto činnosti zahrnují tvorbu, distribuci, cenu, podporu prodeje zboží, služeb a myšlenek. Marketing má vlastní filozofii, strategii a koncepci.

3 přednáška Marketing je všechno, co firma dělá, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích a službách. Předpoklady realizace marketingu 1. dvě a více stran s neuspokojenými potřebami 2. jednotlivé strany si přejí své potřeby uspokojit 3. mezi stranami existuje komunikace 4. existuje něco směnitelného (produkt) 5. existuje směna/měna (peníze, naturálie, atd.) 6. předpoklad souladu nabídky a poptávky o v produktu, či službách o v daném čase o ve formě prodeje o v ceně o ve formě komunikace

4 přednáška Marketing - všechno, co firma dělá, aby vzbudila poptávku po svých výrobcích a službách Marketingový mix - soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku dle přání zákazníků na cílovém trhu Zákazník - osoba, která on-line nebo v reálu nakoupila daný produkt či sluřbu (na rozdíl od návštěvníka) Návštěvník - osoba, která na webu zobrazila několik stránek On-line - vše, co je na internetu, opak off-line Off-line - vše, co je mimo internet (v reálném, nevirtuálním světě) Marketing se odlišuje od prodeje Prodej zboží - je orientován na prodej - jednostranný proces - krátkodobé cíle - orientován na objem - důraz na jednotlivce - málo se přizpůsobuje prostředí Marketing - orientován na zákazníka - výstup určuje marketingový výzkum - oboustranný proces - dlouhodobé cíle - klade důraz na skupiny zákazníků - vhodně se přizpůsobuje prostředí Marketing versus prodej - Marketing chce, aby se vyrobilo to, co se prodá a ne to, co se vyrobilo - Marketingový výzkum předpoví tvar, typ, materiál výrobku - Zjistí, kde zákazníci nakupují - Jakou cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit - Jaká je konkurence oblasti v místě, kde se rozhodne firma podnikat - Nakonec se teprve po marketingovém výzkumu firma rozhodne, zda má podnikat Marketing a zákazník - přítomen osobně, nebo poštou. - Zákazník není závislý na nás my jsme závislí na něm. - Zákazník nás nevyrušuje z práce, ale je jejím smyslem. Neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme, on prokazuje laskavost nám tím, že nám dává příležitost, abychom to mohli dělat. - Zákazník není někdo, s kým se máme hádat nebo si měřit vtip. Se zákazníkem nikdo nikdy nevyhrál spor. - Zákazník je osobnost, která nám přináší své požadavky. - Je naší prací zvládat je v jeho i náš prospěch. - Marketing je uplatňován v každé zemi, kde je nadbytek zboží.

5 přednáška Marketingový plán a cíl Celý marketingový plán je určován vytčeným cílem, říká ve své knize Vysoce účinný marketingový plán Peter Knight. A připomíná, že cíl by měl být užitečný, jasný a snadno pochopitelný. Jeden marketingový plán by měl obsahovat jen jeden hlavní cíl. Jinak hrozí, že budete své marketingové aktivity tříštit a cíle se vám nepodaří dosáhnout. Případné další cíle je možné nastavit jako dílčí milníky na cestě k hlavnímu cíli. Jaký má být cíl? SMART! - Specifický na první pohled je jasné, čeho má být dosaženo. - Měřitelný kvantifikovatelný, lze určit, zda a nakolik byl dosažen. - Atraktivní je zajímavý a přitažlivý pro toho, kdo má cíle dosáhnout. - Realistický za stanovených podmínek a s dostupnými zdroji je dosažitelný. - Termínovaný má jasně určený časový rámec, do kdy má být cíle dosaženo. Marketing a cíl - Marketingové cíle drobných podnikatelů se nejčastěji týkají obchodních výsledků chtějí zvýšit obrat nebo zisk o určité procento. - Cílem však může být i získání určitého počtu nových zákazníků, navýšení počtu poptávek či objednávek nebo zvýšení počtu návštěvníků webových stránek firmy. - Při vytyčování cílů drobní podnikatelé nejčastěji chybují v měřitelnosti a nastavení termínu splnění. Zvýšit obrat o 40 % je něco jiného než zvýšit obrat o 4 %, stejně jako zdvojnásobit počet zákazníků za rok vyžaduje jiné úsilí než dosáhnout téhož za týden. Jejich cíle jsou pak příliš nekonkrétní na to, aby se daly splnit, natož vyhodnotit. - Stejně rozšířeným omylem je volit cíle, u nichž lze jen velmi složitě či příliš nákladně vyhodnotit splnění, cíle příliš vysoké nebo naopak příliš nízké a nemotivující. - Vize slovní vyjádření naší představy o tom, jak bude naše fima vypadat nebo působit za 3 5 let A co vy? Máte správný cíl?

6 přednáška Úloha marketingu v podniku Prodejní koncepce - důraz kladen na produkt - produkt je nejdříve vyroben a pak prodán - orientace na potřeby firmy - nerozlišování zákazníků - krátkodobé plánování Marketingová koncepce - důraz kladen na potřeby zákazníka - přes požadavky zákazníků se určuje výroba - rovnováha mezi orientací na zákazníka a vlastními cíli - cílový trh - dlouhodobé plánování Marketing versus prodej Prodejní koncepce podnik -> produkt -> prodej a reklama -> zisk z kvantity prodeje Marketing zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků Reaktivní marketing - firma identifikuje (zjišťuje) určité potřeby zákazníků a snaží se pro ně připravit nabídku - minimální riziko (např. kartáčky na zuby) Articipativní marketing - firma se snaží zjistit nově vznikající potřeby, zaměření do budoucna - střední riziko (např. zubní nitě, ) Marketing utvářející potřeby - firma uvede na trh zcela nový výrobek, vytvoří nový trh, snaží se získat zákazníky - nejvyšší riziko (např. internetové projekty) Marketingový mix 4P - produkt - cena - místo - komunikace 4C - hodnota z hlediska zákazníka - náklady pro zákazníka - pohodlí - komunikace - lidi, procesy = 6P - balení, věrnostní systém (partnerství), programování, propojení = 9P Marketingové řízení plánování, marketingová strategie Marketingová strategie spočívá v promyšlené kombinaci prvků, tvořící marketingový mix. Marketingový mix je souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku k zákazníkům a ostatnímu vnějšímu okolí. - výrobek, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidé

7 přednáška Výrobek (produkt) - kvalita, vlastnosti, parametry - značka - obal, design, prospekty a další materiály Cena (prodejní cena) - cenová úroveň, slevy - cenotvorba - platební, úvěrové podmínky Distribuce (prodejní místo) - distribuční cesty, mezičlánky, systémy - fyzická distribuce Marketingová komunikace (propagace) - reklama - osobní prodej - PR (vztahy s veřejností) - podpora prodeje Další nástroje marketingového mixu Rozšíření složek dle konkrétních potřeb oboru výrobků nebo služeb založených na specifických vlastnostech jejich nabídky. Školství a vzdělávání 3P osobnosti, pedagogické přístupy, aktivizace v účasti studenta Cestovní ruch 4P lidé, vytváření balíků služeb, spolupráce s klienty- programová orientace) Bankovnictví 3P účastnící zákazníci, postupy a fyzická přítomnost zaměstnanců a jejich presentace produktů Marketingový mix 4P +

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Marketing a obchodní strategie Zpracoval: Ing. František Lux 1 Obsah: 1. Marketing..3 1.1 Počátky marketingu.3 1.2. Podstata marketingu..4 1.3.

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více