výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva ELTODO EG, a.s."

Transkript

1 2006 výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

2 ELTODO EG ELTODO PATNÁCTILETÁ CESTA K PROSPERITĚ

3 ELTODO EG Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace o společnosti... 5 Organizační nastavení společnosti... 6 Zaměření společnosti ve službách a produktech... 6 Hlavní cíle společnosti na rok Certifikát ČSN EN ISO Certifikát NBÚ... 9 Certifikát OHSAS Certifikát ČSN EN I9SO 14001: Skupina ELTODO v roce Významné změny ve skupině Společnosti ve skupině ELTODO Významné aktivity v roce Finanční část Výroční zprávy ELTODO EG, a.s Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO EG, a.s. za účetní období roku Rozvaha - aktiva, ELTODO EG, a.s Rozvaha - pasiva, ELTODO EG, a.s Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ELTODO EG, a.s Přehled o peněžních tocích, ELTODO EG, a.s Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Příloha k výkazům účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu Obecné údaje ELTODO EG, a.s Základní východiska pro sestavení účetní uzávěrky Způsoby oceňování a odpisování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Příloha Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny společností ELTODO EG, a.s. za účetní období roku Konsolidované finanční výkazy ELTODO Konsolidovaná rozvaha ELTODO Dceřiné společnosti ELTODO Power, s.r.o ELTODO-CITELUM, s.r.o ELTODO dopravní systémy s.r.o ELTODO Ostrava, s.r.o Českomoravská energetická, a.s ENEST, s.r.o Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště ELTODO, s.r.o KMET Handlová, a.s Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o Adresy a kontakty společností ve skupině

4 ELTODO EG 3

5 ELTODO EG Úvodní slovo Při zakládání společnosti ELTODO před patnácti lety jsme přesně věděli na co chceme při své práci navazovat a co chceme dokázat. Věřili jsme, že pověstná šikovnost a vynalézavost českých techniků není jen mýtem. Vsadili jsme na stále historicky živou tradici technicky vyspělých českých zemí, které byly už za Rakouska-Uherska průmyslovým srdcem monarchie. Naším základním cílem bylo na bohatou historii technické vyspělosti zdárně navázat. Při ohlednutí za uplynulými patnácti lety můžeme zcela určitě s jistým uspokojením konstatovat, že se nám to daří. Dnešní ELTODO je moderní inženýrskou, výrobní a výrobně dodavatelskou organizací, která poskytuje široké spektrum služeb, jimž samozřejmě vévodí elektrotechnické a elektronické obory. Dnešní tržní prostředí posunulo vývoj a zaměření společnosti do pozice dodavatele komplexních služeb schopného řešit potřeby zákazníků v ucelené rovině záměru. Úzké specializace jsou už tak trochu třešničkou na dortu. Trendem vyplývajícím ze znalosti potřeb našich zákazníků je umění a schopnost připravit a zrealizovat efektivní záměry. ELTODO se během uplynulých patnácti let vyprofilovalo do podoby obchodního partnera schopného pro zákazníky vyvíjet, projektovat, vyrábět, dodávat, montovat, udržovat, servisovat i financovat. Patnáctiletým působením na trhu to samozřejmě pro ELTODO nekončí. Máme před sebou spoustu smělých plánů a víme, že pokud schopní lidé chtějí, tak prostor pro jejich pracovní uspokojování je u náročných zákazníků nemalý. Dynamickým vývojem má ELTODO rázně nakročeno do dalších minimálně patnácti úspěšných let podnikání. Ing. Libor Hájek Prezident společnosti a předseda představenstva ELTODO EG, a.s 4

6 ELTODO EG Základní informace o společnosti Název a sídlo společnosti ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Ing. Libor Hájek Místopředseda: Ing. Jaroslav Laňka Místopředseda: Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Místopředseda: Ing. Jindřich Hess Člen: František Peringer Dozorčí rada Předseda: PaedDr. Jan Rafaj Člen: Monika Jedličková Člen: Miroslav Povejšil Základní kapitál ,- Kč 5

7 ELTODO EG Organizační nastavení společnosti ELTODO EG, a.s. jako mateřská společnost tvoří základní kámen celé skupiny ELTODO. V rámci dlouhodobé strategie a vize je kladen maximální důraz na integraci s návazností na synergické efekty a celkové optimální působení skupiny. Koncepční a efektivní forma skupiny je předpokladem pro komplexní poskytování služeb, pro odbornou garanci a vysokou efektivitu. Moderní a flexibilní organizační struktura je nástrojem pro úspěšné naplňování náročných cílů a týmové práce ve společnosti i v celé skupině. Vnitropodniková organizace se vyznačuje zejména krátkými komunikačními cestami a plošnou strukturou rozhodování. Vrcholným představitelem společnosti je Prezident společnosti. Podpůrnými útvary pro činnost Prezidenta společnosti jsou Úsek viceprezidenta pro vědu a výzkum, Kancelář prezidenta a představenstva, Právní úsek, Kontrolní odbor a Úsek řízení jakosti, BOZP a ochrany životního prostředí. Další úseky společnosti spadají do působnosti Generálního ředitele společnosti. Jedná se o tyto úseky: Obchodní úsek Provozní úsek Úsek zahraničních aktivit Ekonomický úsek Finanční úsek Správní úsek Úsek montáže a projekce Další řídící úroveň již tvoří odborně zaměřené divize a útvary. Zaměření společnosti ve službách a produktech Aktivity společnosti ELTODO EG, a.s. a celé skupiny ELTODO se zaměřují na tři nosné oblasti: Dodávky elektromontážních služeb a řídících systémů, které představují nosnou linii podnikání společnosti od jejího založení Dopravní systémy a telematika jako první z oblastí, kterým se skupina ELTODO začátkem devadesátých let minulého století začala věnovat Veřejné osvětlení, oblast, v níž zaujímá ELTODO v rámci České republiky výlučné postavení Mezi další významné oblasti, které tvoří široké portfolio služeb společnosti ELTODO EG, a.s., patří například: Developerská činnost spojená s komplexní výstavbou Pronájem administrativních, parkovacích a reklamních ploch Inženýrská a projektová činnost Činnost v oblasti vědy a výzkumu Zahraniční dodávky 6

8 ELTODO EG Hlavní cíle společnosti na rok 2007 Vyšší podíl v oblasti komplexních dodávek (strategické zakázky) Integrace společností skupiny s využitím synergických efektů pro optimální působnost skupiny Zvýšit podíl na trhu v oblasti nosných produktů a služeb Růst obchodního obratu na zahraničním trhu Udržení vysokého standardu poskytovaných zákaznických služeb s důrazem na kvalitu, jakost a bezpečnost Posílit pozici dodavatele pro energetiku Podílet se na realizaci projektu Silniční okruh kolem Prahy 7

9 ELTODO EG Certifikát ČSN EN ISO

10 ELTODO EG Certifikát NBÚ 9

11 ELTODO EG Certifikát OHSAS

12 ELTODO EG Certifikát ČSN EN ISO 14001:

13 skupina ELTODO v roce 2006

14 skupina ELTODO v roce 2006 Významné změny ve skupině V roce 2006 došlo ke změně názvu společnosti Střední průmyslová škola a Střední odborného učiliště ELTODO, s.r.o. na Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o. V březnu 2006 se stává ELTODO EG, a.s. jediným vlastníkem společnosti ELTODO-MIS ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., která nově působí pod názvem ELTODO Ostrava, s.r.o. Společnosti ve skupině ELTODO ELTODO EG, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. ELTODO dopravní systémy s.r.o. ELTODO Power, s.r.o. ELTODO Ostrava, s.r.o. (dříve ELTODO MIS-ELEKTROTECHNIKA, s.r.o.) Českomoravská energetická, a.s. ENEST, s.r.o. KMET Handlová, a.s. Slévárna a strojírna, a.s. Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o. (dříve Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště ELTODO, s.r.o.) ELTODO Slovakia, s.r.o. Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO BULGARIA o.o.d. 13

15 skupina ELTODO v roce 2006 Významné aktivity v roce 2006 Společnost ELTODO EG, a.s. realizačně působila v roce 2006 ve všech oblastech svého širokého portfolia. V tomto roce však svým rozsahem a objemem dominovaly tři významné zakázky. Nejvýznamnějšími zakázkami realizovanými v roce 2006 byly Komplexní technologické vybavení tunelu Sitina v Bratislavě, dále zakázka v rámci Vybudování elektronického mýtného a kompletní výstavba haly JAS Development v Průmyslové zóně Královský vrch. V energetických zakázkách byly realizovány zakázky zejména pro ČEZ, a.s. a teplárenskou společnost Dalkia ČR, a.s. V oblasti dopravy se ELTODO EG, a.s. podílelo na dodávkách technologických částí do tunelů Panenská, Libouchec a Hřebeč. Stranou nezůstaly ani zakázky týkající se inteligentního řízení budov, jako např. Hotel Pyramida a budova TOKOVO. V oblasti veřejného osvětlení jsme mimo standardně vysokém podílu na rekonstrukcích, inovacích a údržbě, úspěšně pokračovali v realizaci historického plynového osvětlení v Praze. Mezi významné aktivity skupiny ELTODO zahájené, realizované či dokončené v roce 2006, patří například: Název akce Popis díla Místo realizace Komplexní dodávka technologické části tunelu Sitina Komplexní technologické vybavení elektro nn a vn, osvětlení, řídící systém, vzduchotechnika, SOS hlásky, kamerový systém, radiové spojení, měření, dopravní značení, světlená signalizace, detekce, EPS,EZS, přenosový systém Bratislava Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Národná diaľničná spoločnosť,a.s./taisei Corporation Název akce Vybudování elektronického mýtného Popis díla Inženýring, projektování, přípojky nn, datové přípojky Místo realizace ČR Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR/AŽD Praha s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Název akce Plynové osvětlení v Železné ulici a ost., Praha 1 Popis díla Kompletní realizace plynového osvětlení v ulici Železná, Uhelný trh, Rytířská ulice, Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlova ulice, Jilská ulice, Hlavsova ulička - Praha 1 Místo realizace Praha 1 Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Hlavní město Praha/TRADE CENTRE PRAHA, a.s. Název akce Popis díla Místo realizace Datum zahájení/ukončení 2006 Investor/Objednatel Dalkia Česká republika, a.s. Rekonstrukce rozvodny R 22 kv TOV Ostrava Přívoz (II) Rekonstrukce rozvodny R 22 kv TOV Ostrava formou dodávky "na klíč R22kV TOV, R22kV SME, Zařízení pro kompenzaci zemních kap.proudů sítě 22kV, Akubaterie-rozvod zajištění napětí, Řízení rozvoden Ostrava - Teplárna Přívoz Název akce Popis díla Místo realizace Výstavba výrobního závodu ZANINI Komplexní dodávka na klíč celé výstavby průmyslové tovární haly v rozsahu projektu, realizace výstavby, inženýrské činnosti a kolaudace. Komplexní výstavba zahrnovala: dodávku zemních a stavebních prací, všech technologických celků: (VN, NN, slaboproudé elektroinstalace EPS, SSK, telefonní ústředna, MaR), vzduchotechnika, topení, klimatizace, rozvody vody, kanalizace a stlačeného vzduchu. Průmyslová zóna Královský vrch Kadaň Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Zanini CZ, s.r.o./společnost investičního rozvoje, a.s. 14

16 skupina ELTODO v roce 2006 Název akce Popis díla Místo realizace Výstavba výrobního závodu JAS Development Komplexní dodávka na klíč celé výstavby průmyslové tovární haly v rozsahu projektu, realizace výstavby, inženýrské činnosti a kolaudace. Komplexní výstavba zahrnovala: dodávku zemních a stavebních prací, všech technologických celků: (VN, NN, slaboproudé elektroinstalace EPS, SSK, telefonní ústředna, MaR), vzduchotechnika, topení, klimatizace, rozvody vody, kanalizace a stlačeného vzduchu. Průmyslová zóna Královský vrch Kadaň Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel IMMO Industry/Společnost investičního rozvoje, a.s. Název akce Popis díla Místo realizace Datum zahájení/ukončení 2006 Investor/Objednatel Letiště Praha, s.p. Oprava trafostanice TS 12, rozvaděč 6kV,řídící systém Stavební úpravy; Elektrozařízení; Řídící systém; úprava rozvaděče R6 v TS12;rozvaděče RR,RRK, skřín RKS, instalace rozvaděče R6-6,3kV, přemístění rozvaděče RMS Letiště Praha Název akce Rekonstrukce TR 110/35 kv Semily Popis díla Rozvodna 35 kv;ochrany 35kV;Řídící systém;vlastní spotřeba - střídavá; Stavební část Místo realizace Rozvodna Semily Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel ČEZ Distribuce, a.s. Název akce Dálnice D5, stavba 0502, Rekonstrukce komunikačního systému Popis díla Stavebním úpravy,přejezdy DSP,přeložka VO, ochrana trasy DOK a kabelovody na přejezdech SDP, Dálniční systém SOS Místo realizace D5, SSÚD Rudná Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR/OASA-NET, s.r.o. Název akce Popis díla Místo realizace Dálnice D8,stavba 0807/II,část G -Tunel Panenská Kabelové rozvody nn a rozvodny nn; Měření CO,opacity a rychlosti proudění; EPS;Technologie vybavení podústředen; Systém tísňového volání SOS; Systém uzemňování a propojování;náhradní zdroje el.energie Tunel Panenská Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR/Metrostav,a.s. Název akce Popis díla Místo realizace Strahovský tunel - stavba 9524, 3.stavba, 4. etapa Kompletní rekonstrukce a dostavba světelného signalizačního zařízení včetně výměny řadičů, kabelového vedení a opravy povrchů komunikací na křižovatkách v Praze. Praha Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Hlavní město Praha/Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Název akce Popis díla Místo realizace I/35 Bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč Dopravní systém,osvětlení tunelu,větrání tunelu,bezpečnostní vybavení,centr.řídící systém,požární zabezpečení,systém videodohledu,zásobování el.energií,stavební úpravy Tunel Hřebeč Datum zahájení/ukončení Investor/Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR/Metrostav,a.s. 15

17

18 Obsah i Výroční zprávy ELTODO EG, a.s. Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO EG, a.s. za účetní období roku Rozvaha - aktiva, ELTODO EG, a.s Rozvaha - pasiva, ELTODO EG, a.s Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ELTODO EG, a.s Přehled o peněžních tocích, ELTODO EG, a.s Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

19 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě 18

20 19

21 Rozvaha - aktiva, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč k k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlast. kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill 009 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podst. vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky

22 Rozvaha - aktiva, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč k k C.I.4. Zvířata 036 C.I.5. Zboží 037 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba 041 C.II.3. Pohledávky podstatný vliv 042 C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 C.II.7. Jiné pohledávky 046 C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.3. Pohledávky podstatný vliv 051 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 D.I.3. Příjmy příštích období

23 Rozvaha - pasiva, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč k k PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 A.I.3. Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio 074 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při měnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 091 B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 092 B.II.2. Závazky ovládající a řídící osoba 093 B.II.3. Závazky podstatný vliv 094 B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6. Vydané dluhopisy 097 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 B.II.9. Jiné závazky 100 B.II.10. Odložený daňový závazek

24 Rozvaha - pasiva, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč k k B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládající a řídící osoba B.III.3. Závazky podstatný vliv 105 B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 111 B.II.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky 113 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

25 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč r r I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodí marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy NIM, HIM III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách VII.2. Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 24

26 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč r r VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná Q.2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

27 Přehled o peněžních tocích, ELTODO EG, a.s. v tis. Kč r.2006 r.2005 P. Stav peněžních prostředků k Peněžní toky z provozní činnosti Z. HV za běžnou činnost před zdaněním a před úroky A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv včetně opr. položky k nabytému majetku A.1.2. Změny stavu rezerv a opravných položek A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) A.1.4. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku A* Úprava o nepeněžní operace celkem A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu časového rozlišení A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu závazků z provozní činnosti A.2.4. Změna stavu zásob A.2.5 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 A** Změna potřeby pracovního kapitálu celkem AA* CF z provozní činnosti a mimořádnými položkami A.3. Mimořádné příjmy 0 0 A.4. Mimořádné výdaje 0 0 A.5. Zaplacená daň z příjmu A.6. Placené úroky A.7. Přijaté úroky A.8. Přijaté podíly na zisku A*** Mimořádné položky celkem AA** CF z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje na pořízení hmotných a nehmotných investic B.2. Výdaje na pořízení finančních investic B.3. Změna stavu půjček a záloh na pořízení stálých aktiv B.4. Příjmy z prodeje stálých aktiv B* CF z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodbých závazků a úvěrů C.2. Výplata ze sociálního fondu C.3. Vyplacené dividendy a odměny statutárním orgánům C* CF z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků Peníze k

28 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

29 příloha PŘÍLOHA K VÝKAZŮM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE V PLNÉM ROZSAHU Uvedené údaje se vztahují k účetnímu období roku 2006

30 příloha Obsah přílohy k výkazům účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu Obecné údaje ELTODO EG, a.s Základní východiska pro sestavení účetní uzávěrky Způsoby oceňování a odpisování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Příloha Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny společností ELTODO EG, a.s. za účetní období roku Konsolidované finanční výkazy ELTODO Konsolidovaná rozvaha ELTODO

31 příloha I. Obecné údaje ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: Datum vzniku: Rozvahový den: Rozhodující předmět činnosti: Projektování elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného Oprávnění výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Údržba a opravy výrobků letecké techniky a další dle výpisu z obchodního rejstříku Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Splaceno v plné výši. Akcie: ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200,- Kč listinné akcie Osoby, které se podílejí 20% a více na základním kapitálu účetní jednotky: Jméno: Ing. Libor Hájek Zdeňka Molnárová Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V uplynulém účetním období nedošlo k významnějším změnám v OR. Změny ve statutárních a dozorčích orgánech viz níže. 30

32 příloha Skupina společností ELTODO EG, a.s k (ZK = základní kapitál) Právní Podíl v Kč / Podíl v % Název společnosti Sídlo forma měně na ZK na ZK ELTODO Power s.r.o. Praha Pozn. ELTODO-CITELUM s.r.o. Praha ELTODO dopravní systémy s.r.o. Praha ELTODO Ostrava s.r.o. Ostrava Českomoravská energetická a.s. Praha ENEST s.r.o. Praha Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO s.r.o. Praha ELTODO Slovakia s.r.o. Skalica ,- SK 50 ENERGOVOD - Slovakia a.s. Banská Bystrica ,- SK 65 1.) SPOLEČNOST INVESTIČNÍHO ROZVOJE a.s. Kadaň KMET Handlová a.s. Handlová ,- SK 51 Zónapark a.s. Praha Elektrovod OSVETLENIE s.r.o. Košice ,- SK 50 ELTODO Bulgaria s.r.o. Sofia ,- leva 100 ELTODO Národní dům s.r.o. Karlovy Vary ) ENERGOVOD Slovakia a.s. - od EG Slovakia nevykazuje žádnou činnost. K datu roční účetní závěrky nebyla společnost zrušena. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky: Představenstvo: Předseda představenstva: Ing. Libor Hájek Místopředseda představenstva: Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Ing. Jindřich Hess Ing. Jaroslav Laňka Členové představenstva: František Peringer Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: PaedDr. Jan Rafaj Členové dozorčí rady: Miroslav Povejšil Monika Jedličková Prokurista: Zdeňka Molnárová Jan Crdlík Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: Celkem osob: 317 z toho: 24 řídících pracovníků 31

33 příloha Výše osobních nákladů na zaměstnance: Celkem v tisících Kč v členění podle výsledkových položek z výkazu zisků a ztrát: v tis. Kč Sledované období 2006 Minulé období 2005 Celkem ČR OZ Slovensko Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Z toho řídících pracovníků Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů 360 Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady

34 příloha II. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. III. Způsoby oceňování a odpisování Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006 jsou následující: III.1. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení vč. cla, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Společnost účtuje kategorii dlouhodobého drobného hmotného majetku na účet 022. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ceně od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách a odepisuje se po dobu 15 měsíců. Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ceně do 5 000,- Kč se v okamžiku zařazení do užívání jednorázově účtuje do nákladů. Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ceně do 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, odepisuje se 15 měsíců. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Doba životnosti se odvozuje od daňových odpisových skupin ve smyslu zákona o daních z příjmů. Odepisuje se rovnoměrně (lineárně) a měsíčně. Při zařazení nově pořízeného majetku do používání se účetní odpis provádí v měsíci následujícím po měsíci zařazení. Při vyřazení majetku se v měsíci vyřazení již neúčtuje o odpisu. Pozemky a nedokončený dlouhodobý majetek se neodepisují. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje do nákladů na základě předpokládané doby životnosti. Doba odpisování majetku Počet let odepisování Budovy, haly a stavby 50 Stroje, přístroje a zařízení 4 15 Dopravní prostředky 4 8 Inventář 8 Pozemky a nedokončené investice se neodepisují. 33

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 KDO JSME HISTORIE: V roce 1991 byla založena společnost ELTODO s ručením omezeným, která se k březnu 1996 sloučením společností ELTODO, s.r.o., ELTODO CENTRUM,

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Ustavení a založení družstva

Ustavení a založení družstva Ustavení a založení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva a bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více