Podpora nákupu v řešeních SAP Základní přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora nákupu v řešeních SAP Základní přehled"

Transkript

1 Podpora nákupu v řešeních SAP Základní přehled Vladimír Heřt, SAP ČR Seminář Podpora nákupu v prostředí SAP Štiřín,

2 Agenda 1. Úvod 2. Řešení SAP podporující procesy nákupu 3. Vybraní uživatelé 4. Závěr SAP 2009 / Page 2

3 Jaké úkoly dnes stojí před útvary zásobování? Výsledky ankety společnosti KS&R NEJVYŠŠÍ PRIORITU MÁ SNIŢOVÁNÍ NÁKLADŮ NA POŘIZOVANÉ PRODUKTY A SLUŢBY Stupeň souhlasu s níţe uvedenými výzvami (10=Úplně souhlasím, 1=Naprosto nesouhlasím) Tlak na snižování nákladů na pořizované produkty a služby 10% 37% 53% Problematika shody v procesech zásobování a požadavky regulátorů 29% Celkem 40% (n=271) 31% Je třeba investovat do flexibilních aplikací využívajících webové služby 19% 50% 31% Nedostatečná úroveň znalostí a dovedností 19% 52% 29% Snižování stavu pracovníků a využívání externích zdrojů (outsourcing) 21% 53% 26% Přenesení zodpovědnosti za procesy nákupu a jejich efektivnost v rámci organizace na jeden útvar 27% 47% 26% Nových modelů zásobování a automatizace procesů pořizování u nestrategických komodit 22% 52% 26% Řízení procesů nákupu napříč kategoriemi, zamezení objednávání mimo uzavřené rámcové smlouvy 30% 56% 14% Outsourcing funkcí souvisejících se zásobováním 51% 40% 9% 0% 50% 100% Naprosto nesouhlasím Neutrální Úplně souhlasím SAP 2009 / Page 3

4 Inventing the 21st-century purchasing organization (McKinsey) SAP 2009 / Page 4

5 SAP pomáhá tyto úkoly řešit Komplexní podpora zásobovacích procesů Řízení výdajů Agregace a obohacení informací o výdajích Poskytuje detailní informaci o dodavatelích a příležitostech k úsporám Centralizace správy dodavatelů Zajišťování zdrojů Projektově orientované a centralizované Podpora poptávkových řízení Podpora analýzy nabídek dodavatelů Podpora aukcí (včetně holandských) Operativní nákup 4 Automatizace kompletního procesu nákupu (procure to pay) Podpora nákupu produktů a služeb Umožňuje připojit více ERP systémů Podporuje spolupráci s dodavateli Správa kontraktů Zkrácení cyklu automatizací procesu správy kontraktů Automatizovaný přenos vyjednaných cen a podmínek Zajištění shody s kontrakty SAP 2009 / Page 5

6 Inovace procesů nákupu se vyplácí Návratnost investic je vysoce nadprůměrná VYUŽITÍM ŘEŠENÍ SAP DOSÁHLI NAŠI ZÁKAZNÍCI VÝZNAMNÝCH PŘÍNOSŮ Kontrola (governance) v oblasti nákupu Strategický nákup Správa kontraktů Reálné přínosy* % dopad Reálné přínosy * % dopad Reálné přínosy * % dopad Provozní náklady Provozní náklady Provozní náklady Snížení nákupních cen díky agregaci nákupů Snížení nákupních cen díky redukci neřízených nákupů 5-15% 30-70% Snížení nákupních cen díky agregaci poptávky Snížení nákupních cen díky elektronickým aukcím Zvýšení efektivity procesů díky eliminaci manuálních činností a jednotné databázi nákupů 2-10% 5-15% 15-30% Zvýšení efektivity procesů díky redukci manuálního zpracování smluv Snížení nákupních cen díky optimalizaci smluv 15-30% 2-6% * Zdroj: Benchmark data SAP Value Engineering a zkušenosti klientů SAP SAP 2009 / Page 6

7 Inovace procesů nákupu se vyplácí Návratnost investic je vysoce nadprůměrná VYUŽITÍM ŘEŠENÍ SAP DOSÁHLI NAŠI ZÁKAZNÍCI VÝZNAMNÝCH PŘÍNOSŮ Řízení portfolia dodavatelů Operativní nákup Napojení dodavatelů Reálné přínosy * Provozní náklady Zvýšení efektivity procesů díky snížení úsilí na vyhodnocení a kvalifikaci dodavatelů Snížení zásob díky lepšímu monitoringu potřeb % dopad 15-30% 10-30% Reálné přínosy * Provozní náklady Zvýšení efektivity procesů díky zavedení workflow a automatizaci schvalovacího procesu Redukce chybovosti objednávek díky snížení eliminaci manuálních činností * Zdroj: Benchmark data SAP Value Engineering a zkušenosti klientů SAP % dopad 15-30% 2-10% Reálné přínosy * Provozní náklady Zvýšení efektivity procesů díky selfregistraci a kvalifikaci dodavatelů a zrychlení komunikace s dodavateli Snížení nákupních cen díky zvýšenému využití preferovaných dodavatelů a materiálů Zvýšení efektivity procesů díky zrychlení zpracování faktur a řešení reklamací Snížení IT nákladů v oblasti nákupu díky standardním rozhraním a jednotnému řešení % dopad 15-30% 5-20% 3-12% 5-15% SAP 2009 / Page 7

8 Agenda 1. Úvod 2. Řešení SAP podporující procesy nákupu 3. Vybraní uživatelé 4. Závěr SAP 2009 / Page 8

9 Podpora procesů nákupu s řešeními SAP Základní přehled SAP ERP Modul Materials Management (MM) SAP SRM (Supplier Relationship Management) Řešení umožňující plnohodnotné řízení vztahů s dodavateli Plná integrace se SAP ERP SAP E-Sourcing Aplikace získaná akvizicí společnosti Frictionless Commerce v roce 2006 V roce 2008 uvolněna lokalizovaná CZ verze SAP Procurement for Public Sector Pokrývá proces nákupu od vzniku požadavku až po ukončení realizace dodávky Odráží specifické potřeby institucí státní a veřejné zprávy Rozšiřuje funkčnost SAP SRM SAP SRM je integrální součástí Je integrováno s dalšími odvětvovými řešeními určenými pro organizace státní a veřejné správy SAP 2009 / Page 9

10 Podpora procesů nákupu s řešeními SAP Mapa řešení SAP SRM Strategické řízení nákupu Kontrolní postupy Návrh strategie Řízení rizik Plánování v útvaru nákupu Řízení kategorií Správa programů Zvyšování kvality dat Analýza výdajů & potenciálu pro optimalizaci Rozvoj dodavatelů Controlling nákupu Kvalifikace dodavatelů Analýza potřeb & Analýza trhu Příprava specifikací Identifikace dodavatelů Hodnocení dodavatelů Seznam schválených dodavatelů Vyjednávání s dodavateli Příprava poptávkového řízení Ţádost o nabídku Nákupní aukce Vyhodnocení nabídek & Výběr dodavatele Správa kontraktů Příprava kontraktu Nakupování podle kontraktu Monitorování kontraktu Zpracování poţadavku na nákup Zaloţení poţadavku Schválení poţadavku Analýza poţadavků SAP NetWeaver Zpracování objednávek Přiřazení zdroje Kontrola omezení Zakládání & Sledování objednávek Příjem dodávek Převzetí dodávky Hodnocení jakosti Zpracování reklamací Finanční vypořádání Likvidace faktur Automatické zúčtování příjmu materiálu Platba faktury Napojení dodavatelů Elektronická výměna dokumentů Elektronické trţiště Dodavatelský portál Spolupráce s dodavateli SAP 2009 / Page 10 SAP ERM MM

11 Řešení SAP ERP (původně SAP R/3) Novinky pro ECC 6.0 a funkční rozšíření (Enhancement Packs) Nové uţivatelské rozhraní SAP NetWeaver Business Client Personalizace koncovým uživatelem Verze nákupních dokladů Požadavky na objednávku, poptávky, nákupní objednávky, kontrakty Sledování vratných obalů Kontrola disponibility Požadavky na objednávku, nákupní objednávky Open to Buy Definice, sledování čerpání, schvalování požadavků na překročení rozpočtu nákupu Vyžaduje instalaci datového skladu SAP BW Zádrţné Priorita potřeb Přiřazení priorit na položkách v objednávce a v rezervacích SAP 2009 / Page 11

12 Nové uţivatelské rozhraní v SAP ECC 6.0 SAP NetWeaver Business Client Role Zásobovač SAP 2009 / Page 12

13 Ukázka Nové uţivatelské rozhraní SAP ECC 6.0 SAP 2009 / Page 13

14 SAP E-Sourcing Rychle realizovatelné ekonomické přínosy Rozšířená analýza výdajů SAP E-Sourcing Pokročilá kvalifikace dodavatelů Výběrová řízení / aukce Efektivní řízení výdajů ze strany útvarů nákupu Výběr optimální nabídky Řízení projektů Správa kontraktů 740 Maximalizace úspor standardizací procesů nákupu Lokalizovaná verze k dispozici od XI/2008 Poptávkové a nabídkové procesy včetně aukcí Seskupování kritérií a váhy kritérií Optimalizace výběru dodavatele Holandské i anglické aukce Aplikace kontrahovaných podmínek v procesech operativního nákupu Efektivní spolupráce s dodavateli Tvorba kontraktačního dokumentu Integrace MS Office Podpora týmové spolupráce Integrace s dalšími řešeními SAP SAP Spend Performance Management SAP ERP (modul MM) Rychlé a flexibilní nasazení, vysoká návratnost investice SAP 2009 / Page 14

15 SAP E-Sourcing Přehled podporovaných procesů a činností Podporuje integrovaný proces Od vyhledání dodavatele k podpisu kontraktu Proces nákupu Analýza výdajů a identifikace příležitostí Analýza výdajů Identifikace příležitostí Založení projektu a řízení aktivit Správa zásobníku projektů nákupu Volba metodiky nákupu /procesních kroků Definice harmonogramu projektu Identifikace zdrojů / Určení zodpovědností Stanovení strategie projektu Nalezení dodavatele a vyhodnocení nabídek Analýza trhu Kvalifikace dodavatelů Realizace výběrového řízení/ aukce Vyhodnocení nabídek Volba optimálního scénáře Vyjednávání a přidělení kontraktu Založení konceptu kontraktu Vyjednávání kontraktu Schválení kontraktu Přidělení kontraktu Publilkace kontraktu do ERP systému SAP 2009 / Page 15

16 SAP E-Sourcing Správa projektů Projektové fáze a činnosti SAP 2009 / Page 16

17 Ukázka SAP Spend Performance Management SAP 2009 / Page 17

18 SAP Procurement for Public Sector (PPS) Řešení specifických potřeb státní a veřejné správy Acquisition Planning Purchase Requisition Priority Requirements Offsets Invoicing Requirement Definition Structured Contract File Vendor Performance Management Administrative Closure Structured process, referral process, complex Downpayments Required Sources of Supply Small Business Set-Asides Budget Check / Approval Budget officer approval, annual appropriations Workload Management RFx / Bid Best Value Bid Evaluation Purchase Requisition Acquisition Planning Withholds/Retentions Prompt Payment Receipt vs. Acceptance Source Acceptance Receiving Standardní funkce (ERP, SRM) Specifické funkce PPS Funds Management Incremental funding Mandatory Reporting Change Orders ( Mods ) Central Supplier Registration Purchase Order/Contract Award Regulatory Clauses Content Management; EU Directive; US FAR Structured Bid Opening Four-eyes principle Amendments Two-Envelope Process Socio-economic policies preferential programs Synopsis SAP 2009 / Page 18

19 Nákup ve státní a veřejné správě Klíčové komponenty řešení SAP ERP Finance / Funds Management Materials Management Project System others SAP Business Information Warehouse SAP SRM + PPS Požadavky nákupu Operativní nákup Veřejné zakázky Vyhledávání dodavatelů SAP NetWeaver Records Management Document Builder Process Integration SAP cfolders Sdílení dokumentace přes Internet SAP 2009 / Page 19

20 Komplexní poţadavek v SAP PPS Výběr nové softwarové aplikace 001 Enterprise software licenses Fixed price commodity 002 Implementation of the software Ceiling price commodity ( = ) Implementation of ERP Ceiling price commodity FI, MM, HR Real Estate Implementation of SRM Ceiling price commodity 003 Custom documentation (option) Fixed price commodity End-User Guides End-User Guides End-User Guides 004 Training services (partially-funded) Price per class, minimum order ERP End-user Training ERP Train-the-Trainer SRM End-user Training SRM Train-the Trainer 005 Consulting support (option) Service items, Time & Materials V případě aktivace SAP Funds Management for Public lze definovat: Poloţky 001 a 002 jsou hrazeny v okamţiku výběru dodavatele Poloţka 003 je volitelná s rezervovaným rozpočtem, uplatnění poloţky v okamţiku potřeby Poloţka 004 bude hrazena z části z rozpočtu příštího období Poloţka 005 je volitelná bez rezervace v rozpočtu, uplatnění poloţky v okamţiku potřeby SAP 2009 / Page 20

21 Tvorba dokumentů v SAP PPS Generování kontraktu se SAP Document Builder SAP 2009 / Page 21

22 Agenda 1. Úvod 2. Řešení SAP podporující procesy nákupu 3. Vybraní uţivatelé 4. Závěr SAP 2009 / Page 22

23 900+ organizací vyuţívá řešení SAP SRM SAP 2009 / Page 23

24 Vybraní uţivatelé řešení SAP SRM v ČR Škoda Auto ČSOB ČSOB Leasing Telefónica O2 Czech Republic Plzeňský Prazdroj Pregis, a.s. (Preciosa) Česká rafinérská Letiště Praha ČEZ SAP 2009 / Page 24

25 Agenda 1. Úvod 2. Řešení SAP podporující procesy nákupu 3. Vybraní uživatelé 4. Závěr SAP 2009 / Page 25

26 Proč řešit potřeby nákupu se SAPem? Kompletní integrovaná platforma Řešení uzavírající všechny vazby a cykly Vazby mezi činnostmi strategického a operativního nákupu Vazby mezi útvary v rámci podniku, mezi podnikem a dodavatelskou základnou Purchasing Planning* Category Management Supplier Qualification Supplier Negotiation Contract Management Purchasing Governance Program Management Demand & Market Analysis Event Preparation Contract Development Strategy Risk Development Management Data Spend & Opportunity Supplier Improvement Analysis Development Specification Supplier Supplier Development Identification Evaluation Request Reverse for Quotation Auction Contract Execution Procurement Office Planning Purchasing Controlling Approved Vendor List Bid Evaluation & Awarding Contract Monitoring Flexibilní a plně integrované řešení Integrace procesů, informací, uživatelského prostředí Podpora postupného nasazení Requisitioning Order Management Receiving Financial Settlement Supplier Enablement Requirement Definition Source of Supply Assignment Replenishment Invoice Verification Document Exchange Requisition Approval Restriction Validation Acknowledgement & Quality Delivery Assessment Evaluated Receipt Settlement Supplier Supplier Network Portal Requisition Analysis Order Generation & Tracking Returns Handling Invoice Payment Supplier Collaboration Řešení s dlouhodobou perspektivou Podporováno největším dodavatelem podnikových IS Zajištěn další rozvoj řešení Řešení ověřené u velkého počtu klientů Podpora vzorových postupů ( Best Practices ) ověřených v reálném prostředí Minimální riziko neúspěchu implementace Řešení s vysokou návratností investovaných prostředků SAP 2009 / Page 26

27 Děkuji za pozornost! Vladimír Heřt SAP ČR T E SAP 2009 / Page 27

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

SAP CRM Rapid Deployment Solution

SAP CRM Rapid Deployment Solution smooth business flow SAP CRM Rapid Deployment Solution snadno a rychle con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz OBSAH Představení

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Implementace ERP systému Helios Easy

Implementace ERP systému Helios Easy Martin Konečný Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno e-mail: konecnym@fbm.vutbr.cz Abstrakt: Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Řízení nákupu ve výrobních podnicích Řízení nákupu ve výrobních podnicích Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno hana.klcova@cvis.cz Abstrakt:

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky

Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky Vývoj IS 4.blok Vývoj informačních systémů Procesy při vývoji SW Metodiky doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda 2 So 29.3.2014 8:00 11:15 306 procesy při vývoji SW referenční model procesů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / info@vsem.cz / www.vsem.cz VYSOKÁ

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více