Události po rozvahovém dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události po rozvahovém dni"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 IAS 10 1 IAS Cíl standardu Cílem standardu je určit postup a vymezit podmínky: - kdy musí podnik upravit účetní závěrku s ohledem na události po rozvahovém dni - zveřejnění, která musí podnik podat o datu, ke kterému byla účetní závěrka schválena ke zveřejnění a o událostech po rozvahovém dni Standard rovněž požaduje, aby podnik nesestavoval účetní závěrku na základě v případech, kdy je z události po rozvahovém dni zřejmé, že uplatnění není vhodné 1.2 Rozsah působnosti standardu IAS 10 se použije pro vykázání a zveřejnění událostí po rozvahovém dni tak, jak je definuje tento standard 1.3 Definice Události po rozvahovém dni jsou jak příznivé tak i nepříznivé události, k nimž dojde v období mezi rozvahovým dnem a datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění Slide 2/12

3 IAS 10 2 Zohlednění událostí po rozvahovém dni v účetní závěrce Dva typy událostí po rozvahovém dni: - události prokazující okolnosti, které existovaly již k rozvahovému dni - události naznačující okolnosti, které vznikly nově až po rozvahovém dni Promítnutí událostí po rozvahovém dni: - jestliže událost po rozvahovém dni prokazuje okolnosti, které existovaly již k rozvahovému dni, jedná se o události, které povinnost - jestliže událost po rozvahovém dni naznačuje okolnosti, které vznikly nově až po rozvahovém dni, jedná se o události, které povinnost Události po rozvahovém dni zahrnují všechny události až do data schválení účetní závěrky ke zveřejnění, tj. i po případném (předběžném) oznámení vybraných informací z účetní závěrky Slide 3/12

4 IAS 10 Obr. 1: Události po rozvahovém dni X X0 události po rozvahovém dni audit valná hromada účetní období dokončení prací schválení ke zveřejnění zveřejnění Příklad 1 3 Slide 4/12

5 IAS 10 Účetní jednotka upraví částky vykázané v účetní závěrce (příp. doplní částky nevykázaných položek), aby zohlednila události po rozvahovém dni upravující účetní výkazy Účetní jednotka neupravuje částky vykazované v účetních závěrce v případě neupravujících události po rozvahovém dni Jsou-li držitelům nástrojů vlastního kapitálu (viz IAS 32) po rozvahovém dni navrženy nebo stanoveny dividendy, podnik tyto dividendy k datu závěrky jako závazek Zhoršení provozních výsledků a finanční situace po rozvahovém dni může naznačovat, že předpoklad trvání podniku je narušen Není-li aplikace předpokladu nadále vhodná k naplnění cílů účetní závěrky, IAS 10 vyžaduje fundamentální změnu účetních předpokladů a základen v souladu s, neboť úprava částek v rámci původní účetní báze je Příklad 4 8 Slide 5/12

6 IAS 10 3 Požadavky na zveřejnění Datum schválení účetní závěrky ke zveřejnění: Datum, kdy byla účetní závěrka schválena ke zveřejnění Kdo účetní závěrku schválil Mají-li vlastníci podniku nebo jiné subjekty právo účetní závěrku po tomto jejím schválení změnit, musí být tato skutečnost zveřejněna Aktualizace zveřejnění podmínek k rozvahovému dni: Získá-li jednotka po rozvahovém dni nové informace o podmínkách, které již existovaly k rozvahovému dni, aktualizuje zveřejněné informace vztahující se k těmto podmínkám tak, aby byly vykázány ve světle těchto nových informací Události po rozvahovém dni nevyžadující úpravu účetních výkazů: Jsou-li události po rozvahovém dni nevyžadující úpravu účetních výkazů natolik významné, že jejich nezveřejnění by mohlo ovlivnit schopnost uživatelů účetní závěrky provádět správné úsudky a rozhodnutí, je podnik povinen zveřejnit pro každou z významných skupin takových neupravujících událostí následující údaje: - podstatu události - odhad hodnotového dopadu události, nebo prohlášení o tom, že takový odhad není možno provést Slide 6/12

7 Aplikační příklady 4 Aplikační příklady Příklad 1: Datum schválení účetní závěrky ke zveřejnění Vedení podniku ukončilo 28. února 20X2 práci na návrhu účetní závěrky k 31. prosinci 20X března 20X2 tuto závěrku projednalo a schválilo představenstvo. 19. března 20X2 podnik zveřejnil svůj zisk a ostatní vybrané údaje z účetní závěrky. 1. dubna 20X2 byla účetní závěrka dána k dispozici akcionářům a třetím stranám. 15. května 20X2 účetní závěrku schválila valná hromada akcionářů a 17. května 20X2 byla schválená účetní závěrka předána subjektům předepsaným platnými právními předpisy. Datum schválení závěrky ke zveřejnění je: Příklad 2: Datum schválení účetní závěrky ke zveřejnění Vedení podniku ukončilo 28. února 20X2 práci na návrhu účetní závěrky k 31. prosinci 20X března 20X2 schválilo vedení podniku účetní závěrku k předání dozorčí radě. Ta schválila účetní závěrku 26. března 20X2. 1. dubna 20X2 byla účetní závěrka dána k dispozici akcionářům a třetím stranám. 15. května 20X2 účetní závěrku schválila valná hromada akcionářů a 17. května 20X2 byla schválená účetní závěrka předána subjektům předepsaným platnými právními předpisy. Datum schválení závěrky ke zveřejnění je: Slide 7/12

8 Aplikační příklady Příklad 3: Identifikace událostí po rozvahovém dni Datum Úkon 31/12/20X0 Konec účetního období 27/01/20X1 Sestavení účetní závěrky 15/03/20X1 Auditorský výrok 29/03/20X1 Předložení auditované účetní závěrky vlastníkům ke schválení 11/05/20X1 Valná hromada schválila účetní závěrku a navrhla výplatu dividend 14/05/20X1 Účetní závěrka byla zveřejněna v Registru účetních závěrek a výročních zpráv Určete období, ve kterém se musejí případné nově známé informace považovat za události po rozvahovém dni:. Slide 8/12

9 Aplikační příklady Příklad 4: Události po rozvahovém dni (ne)upravující účetní výkazy Události po rozvahovém dni upravující účetní výkazy (UÚV) vs. neupravující účetní výkazy (NÚV) Událost po rozvahovém dni Akvizice konkurenčního podniku Během inventarizace se objevila ztráta zboží (pravděpodobně krádež) Byla vypočtena částka zaměstnaneckých bonusů (podílů na zisku) vztahující se k dosaženým výsledkům uzavíraného účetního období Dodavatel zaslal fakturu za nové výrobní zařízení, které bylo zařazeno do používání před rozvahovým dnem (dlužná částka zaúčtována původně jako dohadná položka) Neobvykle výrazně změny směnných kurzů Pořízení nové výrobní linky v největším závodu jednotky Prodej části podniku Prodej zásob zboží za významně nižší částku, než kolik byla účetní hodnota zboží k rozvahovému dni Snížení tržní hodnoty investic oceňovaných fair value Soud rozhodl o vině jednotky ve sporu, který byl k rozvahovému dni považován za podmíněný závazek Soud rozhodl o náhradě škody jednotkou ve sporu, ke kterému byla k rozvahovému dni vytvořena rezerva Úpadek zákazníka s neuhrazenými pohledávkami po rozvahovém dni Vydání záruky s ručením ve výši 50 % základního kapitálu Vyřazení významné části dlouhodobých aktiv Zahájení soudního sporu pro poškození životního prostředí v důsledku neodborné manipulace se škodlivými látkami po rozvahovém dni Změna výrobního zaměření a s tím související oznámení restrukturalizace Zničení výrobního závodu v důsledku povodně UÚV/NÚV Slide 9/12

10 Aplikační příklady Příklad 5: Uznání výnosů státní převrat v zemi zákazníka Účetní jednotka SELLER dodala zboží zahraniční účetní jednotce, platba za zboží se uskuteční v březnu roku 20X1. K 31/12/20X0 byly splněny všechny podmínky pro uznání výnosů. Na počátku roku 20X1 vypukne v zemi zákazníka státní převrat a nová vláda vydává nařízení, kterým zakazuje provádění plateb do zahraničí. Jak se daná skutečnost promítne v účetních výkazech, jestliže se státní převrat odehrál: před dnem schválení účetní závěrky jednotky SELLER za rok 20X0 ke zveřejnění po dni schválení účetní závěrky jednotky SELLER za rok 20X0 ke zveřejnění Slide 10/12

11 Aplikační příklady Příklad 6: Uznání výnosů konkurz zákazníka Účetní jednotka SELLER dodala zboží jiné účetní jednotce, platba za zboží se uskuteční v březnu roku 20X1. K 31/12/20X0 byly splněny všechny podmínky pro uznání výnosů. Na počátku roku 20X1 vstupuje zákazník do konkurzního řízení. Do konce roku 20X1 není konkurzní řízení ukončeno. Jak se dané skutečnosti promítnou v účetní závěrce, jestliže konkurz započal: před dnem schválení účetní závěrky jednotky SELLER za rok 20X0 ke zveřejnění po dni schválení účetní závěrky jednotky SELLER za rok 20X0 ke zveřejnění Slide 11/12

12 Aplikační příklady Příklad 7: Chybná výše odpisů Dne 29. června 20X1 jednotka zjistila, že částka odpisů PPE za rok 20X0 je kvůli chybě v nastavení účetního software podhodnocena o významnou částku Účetní závěrka za rok 20X0 byla schválena k vydání dne 15. dubna 20X1. Příklad 8: Chybná výše odpisů Dne 29. března 20X1 jednotka zjistila, že částka odpisů za rok 20X0 je kvůli chybě v nastavení účetního software podhodnocena o významnou částku Účetní závěrka za rok 20X0 byla schválena k vydání dne 15. dubna 20X1. Slide 12/12

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více