Výroková logika dokazatelnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroková logika dokazatelnost"

Transkript

1 Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových symbolů ve formuli. Již pro relativně malý počet výrokových symbolů je tedy tabulková metoda neúnosná. Nabízí se otázka, jestli není možné o sémantickém vyplývání rozhodnout i jinak. Dokazatelnost (syntaktické vyplývání) Dokazatelnost formalizuje intuitivně chápané pojetí důkazu a je založena na manipulaci s formulemi na syntaktické úrovni. Na rozdíl od sémantického vyplývání nijak nepracuje s pojmem pravdivost formulí. Základní pojmy: axiomová schémata, která formalizují základní vlastnosti a vzájemný vztah logických spojek: ϕ (ψ ϕ) (A1) (ϕ (ψ χ)) ((ϕ ψ) (ϕ χ)) (A2) ( ψ ϕ) (ϕ ψ) (A3) Jakákoli formule, která je ve tvaru (A1) (A3), se nazývá axiom VL. Jinými slovy, nahrazením symbolů ϕ, ψ a χ v axiomových schématech libovolnými formulemi získáme axiom VL. Je však nutné nahrazovat konzistentně tedy každý výskyt ϕ nahradíme stejnou formulí atd. pravidlo odloučení (modus ponens, MP): ϕ, ϕ ψ ψ Tedy z formulí ϕ a ϕ ψ můžeme odvodit (odloučit) ψ. důkaz formule ϕ z teorie (množiny formulí) T je konečná posloupnost formulí ϕ 1,..., ϕ n, kde ϕ n = ϕ a každá ϕ i (1 i n) je axiomem VL, nebo je formule z T, nebo vznikla z předchozích formulí použitím pravidla odloučení, tedy existují indexy j, k < i tak, že ϕ k je ve tvaru ϕ j ϕ i. 1

2 Příklad použití pravidla odloučení: Uvažujme posloupnost formulí ϕ 1,..., ϕ j ϕ } {{ } i,..., ϕ j,..., ϕ m ϕ k Tuto posloupnost můžeme rozšířit o formuli ϕ i, jelikož existují formule ϕ j, ϕ k, pro které platí j, k < i a ϕ k je ve tvaru ϕ j ϕ i. Použitím pravidla odloučení tedy dostaneme posloupnost ϕ 1,..., ϕ j ϕ i,..., ϕ j,..., ϕ m, ϕ i Formule ϕ je dokazatelná z T (T ϕ), pokud existuje důkaz ϕ z T. Pokud platí ϕ, potom říkáme, že ϕ je dokazatelná (z prázdného systému předpokladů). Základní principy Při dokazování lze využít následující vlastnosti dokazatelnosti (důkazy viz přednáška): Pro každou teorii T a libovolné formule ϕ, ψ platí: Jestliže T ϕ a T ϕ ψ, potom T ψ. Pro libovolnou formuli ϕ platí: ϕ ϕ (Monotonie dokazatelnosti, MD) Necht jsou T, S libovolné teorie a ϕ, ψ jsou formule. Potom platí: Pokud T ϕ a pro každou ψ T platí S ψ, potom S ϕ. Jednoduchý příklad užití: Předpokládejme, že pro nějakou teorii T a nějakou formuli ϕ máme T ϕ, potom z monotonie dokazatelnosti ihned dostáváme, že T, χ ϕ pro libovolnou formuli χ. Zdůvodnění: teorie S je v tomto případě S = T {χ} a evidentně pro libovolnou ψ T existuje důkaz z T, tím spíše bude existovat důkaz z S = T {χ}, tedy máme S ψ. Předpoklady věty jsou splněny, proto můžeme usoudit S ϕ. 2

3 (Věta o dedukci, VoD) Pro každou teorii T a libovolné formule ϕ, ψ platí: T ϕ ψ právě když T, ϕ ψ (Tranzitivita implikace, TI) Pro každou teorii T a libovolné formule ϕ, ψ, χ platí: Jestliže T ϕ ψ a T ψ χ, potom T ϕ χ. Důkazy tvrzení (a ), (b ) a (c ) Tvrzení (a ) Pro libovolné formule ϕ, ψ platí: ϕ (ϕ ψ) Důkaz (a ) Necht jsou ϕ, ψ libovolné formule. Potom 1. ϕ ( ψ ϕ) (A1) 2. ( ψ ϕ) (ϕ ψ) (A3) 3. ϕ (ϕ ψ) (TI) z kroků 1. a 2. Vysvětlení důkazu (a ) Jelikož jsme předpokládali, že ϕ a ψ jsou formule, potom z definice jsou formulemi i ϕ a ψ. Evidentně i ϕ ( ψ ϕ) je formule. Navíc je tato formule ve tvaru axiomového schématu (A1), jedná se tedy o axiom VL. Obdobně pak pro formuli z druhého kroku, jež je ve tvaru axiomového schématu (A3). Nenechte se zmást, že se v definici axiomových schémat vyskytují symboly ϕ, ψ atd. Jedná se o zástupné symboly, které pomáhají znázornit strukturu axiomového schématu. Namísto těchto symbolů si můžete představit např. symboly A, B, atd. Pokud za každý takový symbol dosadíme libovolnou formuli (za stejný symbol stejnou formuli), dostaneme axiom VL. 3

4 Následující diagram znázorňuje, jak byl vytvořen axiom, který se vyskytuje v prvním kroku důkazu. Axiomové schéma 1 A (B A) Axiom VL ϕ ( ψ ϕ) Všimněte si, že za symbol A byla na obou místech dosazena stejná formule ϕ, za symbol B potom ψ. Stejným způsobem obdržíme axiom ve druhém kroku, pouze využijeme axiomové schéma 3: Axiomové schéma 3 ( B A) (A B) Axiom VL ( ψ ϕ) (ϕ ψ) Nyní jsme za symbol A dosadili formuli ϕ a za symbol B formuli ψ. Třetí krok důkazu kombinuje předchozí dva kroky užitím tranzitivity implikace. Tranzitivita implikace říká, že pro každou teorii T a libovolné formule ϕ, ψ, χ platí 1 : Jestliže T ϕ ψ a T ψ χ, potom T ϕ χ. V našem konkrétním případu máme T =, ϕ = ϕ, ψ = ( ψ ϕ), χ = (ϕ ψ) a tedy jestliže potom platí ϕ ( ψ ϕ) a ( ψ ϕ) (ϕ ψ) ϕ (ϕ ψ) Z kroků 1. a 2. ale vidíme, že platí jak ϕ ( ψ ϕ), tak i ( ψ ϕ) (ϕ ψ). Takže můžeme z tranzitivity implikace usoudit, že ϕ (ϕ ψ), což jsme chtěli dokázat. Navíc jsme předpokládali, že ϕ a ψ jsou libovolné formule, čehož vzápětí využijeme při důkazu tvrzení (b ). 1 Formule byly přeznačeny, aby nekolidovaly s formulemi, které se vyskytují v důkazu. 4

5 Tvrzení (b ) Pro libovolnou formuli ϕ platí: ϕ ϕ Důkaz (b ) Necht je ϕ libovolná formule. Potom 1. ϕ ( ϕ ϕ) (a ) 2. ϕ ϕ ϕ (VoD) z 1. kroku 3. ( ϕ ϕ) ( ϕ ϕ) (A3) 4. ϕ ( ϕ ϕ) ( ϕ ϕ) (MD) z 3. kroku 5. ϕ ϕ ϕ (MP) z 2. a 4. kroku 6. ϕ ϕ (VoD) z 5. kroku 7. ϕ ϕ (VoD) z 6. kroku Vysvětlení důkazu (b ) Jelikož je princip podobný, rozebereme jen některé kroky. K prvnímu kroku: Z (a ) víme, že pro libovolné formule ϕ, ψ platí ϕ (ϕ ψ ) Fakt z 1. kroku získáme, pokud položíme ϕ = ϕ a ψ = ϕ. V 5. kroku jsme zjistili, že ϕ ϕ ϕ. Jinými slovy, z teorie { ϕ} je dokazatelná formule ϕ ϕ. V 6. kroku využijeme větu o dedukci na 5. krok: obohatíme teorii z 5. kroku, tj. teorii { ϕ}, o formuli ϕ a z takto obohacené teorie je potom podle věty o dedukci dokazatelná formule ϕ. Nicméně teorie je množina formulí, obohacená teorie je tedy ve tvaru { ϕ} { ϕ} = { ϕ}. Odtud je již zřejmý 6. krok. 5

6 Tvrzení (c ) Pro libovolnou formuli ϕ platí: ϕ ϕ Důkaz (c ) Necht je ϕ libovolná formule. Potom 1. ϕ ϕ (b ) 2. ( ϕ ϕ) (ϕ ϕ) (A3) 3. ϕ ϕ (MP) z 1. a 2. kroku 6

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé?

Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Fuzzy logika a reálný svět, aneb jsou všechny hromady skutečně malé? Jiří Močkoř University of Ostrava Department of Mathematics Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling 30. dubna 22,

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení.

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení. 7 Barevnost a další těžké problémy Pro motivaci této lekce se podíváme hlouběji do historie počátků grafů v matematice. Kromě slavného problému sedmi mostů v Královci (dnešním Kaliningradě) je za další

Více

Databázové systémy. Ostatní typy spojení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 5) Ostatní typy spojení Databázové systémy 1 / 34

Databázové systémy. Ostatní typy spojení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 5) Ostatní typy spojení Databázové systémy 1 / 34 Databázové systémy Ostatní typy spojení Vilém Vychodil KMI/DATA1, Přednáška 5 Databázové systémy V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 5) Ostatní typy spojení Databázové systémy 1 / 34 Přednáška 5: Přehled

Více

OBSAH. Předmluva... 5

OBSAH. Předmluva... 5 OBSAH Předmluva... 5 Logika a jazyk... 7 1 Analýza jazyka a nauka o definici... 7 1.1 Sémanticko-logická analýza jazyka... 7 1.2 Nauka o definici... 11 1.3 Řešené příklady... 14 1.4 Cvičení... 19 Výroková

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Základy fuzzy logiky 1

Základy fuzzy logiky 1 A Tutorial Základy fuzzy logiky 1 George J. Klir Petr Osička State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu Palacky University, Olomouc, Czech Republic prepared

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Kateřina Brabcová Intuicionismus, první setkání In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus,

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více