Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)"

Transkript

1 VIII. cvičení Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) Nejsilnější hospodářskou velmocí zůstaly po druhé světové válce USA (v roce 1945 produkovaly dvakrát více než mezi lety ). Produkovaly polovinu světové těžby uhlí, 2/3 ropy, ½ výroby elektřiny, dominovaly ve strojírenství, držely 80% světových zlatých rezerv. Na válce vydělaly země Britského společenství a několik latinskoamerických států. Celkově své pozice oslabila celá Evropa a východní Asie. Vedoucí role USA byla dovršena, všechny státy potřebovaly pomoc USA. První hospodářská pomoc Evropě byla zorganizována OSN (založená konferencí v San Franciscu v roce 1945) v rámci UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) proudily do Evropy finance, potraviny, oblečení, zdravotnické potřeby. USA tento projekt ze 70% platily (vydaly asi 4 mld. USD ). Na UNRRA navázaly svou činnost Světová zdravotnická organizace a další agentury OSN. Vykrystalizovaly se dva mocenské bloky západní USA a východní SSSR, jejich soupeření se projevilo jako studená válka. Zásluha SSSR na porážce Německa bylo všeobecně uznáváno, vymanil se ze své dřívější mezinárodní a ekonomické izolace. Již během války se jednalo o uspořádání světa po ní. V roce 1941 F. D. Roosevelt a W. Churchill v rámci Atlantické charty rozhodli, že poválečná ekonomika bude založena na multilaterálních světových obchodních vztazích (ne dvoustranné dohody jako předtím). V roce 1944 jednání v Bretton Woods o budoucím měnovém systému měnové stabilitě. 1 V roce 1947 byla založena GATT General Agreement on Tariffs and Trade, později WTO. USA měly obrovské kapitálové přebytky, naopak Evropa nikoliv, bylo třeba, aby dolar opustil USA a stal se mezinárodní měnou. Zdroje IMF ani IBRD nebyly dostatečné pro obnovu Evropy (poskytovaly nízké úvěry, šlo o to krýt jen deficit běžného účtu). V roce 1945 byla na konferencích na Jaltě (únor 1945) a Postupimi ( ) projednána německá otázka. Německo mělo zůstat jednotným státem, dočasně rozděleným na 4 okupační pásma, která se měla denacifikovat, demilitarizovat, demokratizovat, dekartelizovat. Konference také schválila odsun Němců z Polska, ČSR a Maďarska zpět do Německa. Ale k předpokládané mírové smlouvě a sjednocení země nedošlo. Západní okupační pásma vytvořila Trizonii, kde byla roku 1948 provedena měnová reforma a z ní vznikla SRN v roce Sovětský svaz vytvořil NDR. Také Berlín měl dvě části Reparace měly pouze mírný a naturální charakter po zkušenostech po 1. sv. válce představovaly konfiskace majetku v zahraničí a loďstva, demontáž zbrojního průmyslu, nucené dodávky zboží a surovin. Německo ještě muselo umožnit přístup ke svým patentům, hradit náklady 1 Brettonwoodský měnový systém byl založen na pevné navázání amerického dolaru na zlato, ostatní měny byly fixně navázány na dolar a jeho prostřednictvím na zlato. Systém pevných měnových kurzů byl řízen novými mezinárodními finančními institucemi (IMF udržovat na uzdě inflaci, IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj světový obchod a poválečná obnova Evropy), jejich rezervní měnou byl americký dolar. Velkou roli při jednání měl Keynes a H. D. White z USA kvůli stanovení rezervní měny SDR?.

2 okupace a omezit v některých oborech výrobu. Nároky vůči Německu byly asi 20 mld. USD, polovina patřila SSSR. Reparace rozhodně nehradily válečné ztráty. V rámci tzv. Trumanovy doktríny zadržování komunismu kdekoliv na světě (především Řecko a Turecko) z března 1947 byl v červnu 1947 vyhlášen USA Marshallův plán (Marshall generální tajemník) s cílem hospodářsky stabilizovat Evropu. Všechny demokratické státy Evropy mající zájem o pomoc se spojily ve Výbor pro evropskou hospodářskou spolupráci (Committee for European Economic Co-operation. CEEC), Finsko a ČSR chtěly také, ale po intervenci SSSR se stáhly. Konflikt kolem Marshallova plánu vedl k rychlejšímu rozdělení Evropy a začátku studené války. Na jaře 1948 Kongres schválil Program evropské obnovy (ERP), CEEC se transformoval na OEEC (Organisation for european economic cooperation), v 60. letech přerod v OECD. Mezi lety poskytly USA 16 převážně západoevropským státům asi 13 mld. USD, jež přinesly hospodářské oživení. 30% pomoci ve formě darů dostala VB, Francie asi 21%, Itálie 12%, Německo 11%. Výměna zboží rostla asi 8% ročně, HDP na hlavu asi o 4,5% v letech Velká část prostředků směřovala do infrastruktury doprava, energetika. Mluvilo se o západoevropském hospodářském zázraku, poválečná obnova a konsolidace byla ve většině ekonomik dovršena , v Německu, Itálii a Rakousku o dva roky později. Důvody: pomoc, technologická modernizace, úspěšná mezinárodní kooperace, kvalifikovaná pracovní síla a smíšenou ekonomikou sociálního státu. Plná vzájemná směnitelnost evropských měn provedena v roce V roce 1949 vzniklo NATO (10 zemí západní Evropy, USA, Kanada) jako protiváha k vojenské síle východního bloku. V roce 1958 se dostala platební bilance USA do záporných čísel. To mělo vliv na stabilitu brettonwoodského měnového systému byla stanovena fixní cena USD za zlato. V roce 1967 se něco podobného stalo i ve Velké Británii, její měna byla devalvována. V roce 1968 L. B. Johnson, americký prezident začal podporu domácího exportu, krize ale nebyla vyřešena. Po ropném šoku byl brettonwoodský měnový systém opuštěn zcela po několika devalvacích. Od poloviny 60. let se snižovala světová hegemonie USA, západní Evropa a Japonsko snižovaly náskok USA. Dolar začínal být nadhodnocený a západoevropské měny podhodnocené. Význam dolaru na mezinárodním trhu se snížil (důsledek i války ve Vietnamu inflace a deficit OB PB). V roce 1968 byla zřízena SDR nová bezhotovostní jednotka, v ní se vypořádávaly některé transakce původně v dolarech. V roce 1971 R. Nixon zrušil konvertibilitu dolaru za zlato faktická devalvace (stanoven nový kurz 38 USD za unci, ale směnitelnost nebyla obnovena). Zároveň byly některé evropské měny revalvovány. Na konferenci na Jamajce 1976 bylo dohodnuto, že všechna hlavní platidla budou mít pohyblivé kurzy floating. Přesto zůstal být dolar jedním z nejvýznamnějších platidel. V říjnu 1973 propukl ropný šok, ceny ropy byly 4x vyšší, státy OPEC vyhlásily ropné embargo na státy, jež podporovaly Izrael (USA, některé státy západní Evropy) při tzv. jomkippurské válce proti arabským státům. To znamenalo proinflační nabídkový šok a prudkou hospodářskou recesi, nejhorší od druhé světové války objevil se nový jev stagflace. Následky trvaly po celá 70. léta. Embargo bylo zrušeno v roce 1974 na tzv. Washingtonském ropnému summitu. Japonsko se třeba přeorientovalo z těžkého průmyslu na elektroniku.

3 Německo V roce 1945 bylo rozděleno do 4 okupačních zón VB, USA 2, Francie, SSSR. Výroba poklesla na 50-60% předválečné úrovně celková dezorganizace, zbrojní výroba, vyčerpání zásob. Američané z obavy před sovětskou okupací podpořili vznik SRN v roce 1949 (to hospodářsky poškodilo spíše NDR než SRN) a také program liberalizace vlády ministra hospodářství a později kancléře L. Erharda 3. Zpočátku bylo německé hospodářství poškozeno demontážemi a nuceným exportem paliv, surovin, uhlí a oceli za velmi nízké ceny a poskytnutím patentů. Stále platil přídělový systém, který pokrýval jen nejzákladnější potřeby, stále byly zmraženy mzdy a ceny, existovaly kartely. V oběhu byl velký objem peněz začala se vzdouvat inflace. V roce 1948 byla provedena měnová reforma, po ní i ekonomická reforma. Měnová reforma spočívala ve stažení peněz a jejich výměna v novém kurzu, eliminace úspor a dlužnických pohledávek bank vůči státu. Přes noc se obchody naplnily do té doby nedostatkovým zbožím, marek bylo málo, ale měly svou hodnotu. Některé ceny byly stále regulovány mzdy (zrušeno 1948), stanoveny maximální ceny u základních potravin, nájmů. Mzdový růst po roce 1948 mírný díky regulaci některých cen. Plná konvertibilita marky zavedena v roce Ekonomická reforma měla příkazovou ekonomiku transformovat na tržní spočívala v omezení dosavadního poválečného řízeného hospodářství. Rovněž začal budovat základy sociálního státu, kdy stát přebíral odpovědnost za hladký sociální vývoj. Šlo o koncept sociálně tržního hospodářství 4 tržní hospodářství s důrazem na ochranu hospodářské soutěže, zdravou měnu a sociální vyrovnávání trh toto nebezpečí. Stát udržuje vhodné podmínky pro fungování tržního mechanismu. Dopady reforem nebyla zpočátku pozitivní rostla inflace, nezaměstnanost. Erhard si je dokázal ubránit. 5 Léčba šokem. SRN bylo hospodářsky vyspělejší než ostatní oblasti předválečného Německa. V 50. letech se Německo začalo velmi rychle obnovovat a procházelo německým hospodářským zázrakem. V 50. letech rapidně hospodářství rostlo díky vysoké zaměstnanosti, dobré organizaci, velkému počtu kvalifikovaných pracovníků, pracovní disciplíně, velké inovační schopnosti, obnově fixního kapitálu, bytů, mechanizaci a chemizaci zemědělství, růstu poptávky obyvatelstva, výchozí expanzi. Vysoká tempa vývozu se vykazovala díky vysoké kvalitě výrobků, výhodným cenám a díky dobré adaptaci na měnící se podmínky světového trhu. Velkou roli hrály také odbory ty prosadily nárůst mezd podle 2 Morgentau americký ministr navrhoval přeměnit Německo na agrární stát, průmyslové kapacity zcela rozebrat a okupovat minimálně 50 let 3 Opíral se o křesťanské demokraty CDU. 4 Sociálně tržní hospodářství CDU-CSU (Křesťanská demokratická unie-křesťanská sociální unie) hospodářská politika neoliberalismu, autorem byl Ludwig Ergard byl ministr hospodářství a od r kancléř. Snaha o sociální stabilitu, poměrně velká moc zaměstnanců zaměstnanci ve velkých podnicích volili třetinu dozorčích rad (od r pak polovinu) Dá se říci, že koncepce sociálně tržního hospodářství je platná dodnes. Liší se od klasického liberalismu tím, že přiznává nezbytnost státní intervence v 3 oblastech zachování konkurenčního prostředí (fungování tržního systému, Ordnungspolitik, díky zkušenosti s kartely), stabilní měna (nezávislá centrální banka Bundesbank, díky zkušenosti z hyperinflace), stát má garantovat splnění sociálních cílů stát stanoví sociální pravidla a instituce (trh tohle nezabezpečí, zkušenost s Velkou depresí). Plus opatření musí systémově konformní nenarušovat svobodné tržní prostředí. K tomuto přístupu se hlásí dodnes všechny hlavní německé strany. 5 Dva názory co po reformě buď zachovat dále přídělový systém a plánovat hospodářství. Stát by měl intervenovat, dokud se nezruší přídělový systém a neobnoví výroba. Zestátněn měl být těžký průmysl prosazovaly to CDU, CSU, odbory. Druhý názor Erhard příděly okamžitě zrušit, uvolnit ceny a liberalizovat zahraniční obchod, konkurence na straně nabídky obnoví hospodářství.

4 růstu produktu. Další pomoc v hospodářském růstu představoval Marshallův plán 6, jeho zdroje byly použity na investice do těžkého průmyslu, zemědělství, dopravy a výzkumu, podporu exportu a bytové výstavby. Do roku 1957 bylo utraceno asi 1,7 mld. USD. Od roku 1952 německá obchodní bilance vykazovala přebytek. Průmysl se stavebnictvím soustřeďoval asi 50% všech pracovních sil poměrně vysoký podíl. Investice se zvyšovaly také díky přílivu zahraničního kapitálu, do roku 1955 minimální státní výdaje na armádu. V 50. letech průmyslová výroba rostla asi o 9%, v 60. letech asi 5%. Hospodářství rostlo v průměru asi 7-8% ročně v 50. letech a 4% v 60. letech, cenový vývoj byl mírný kolem 2,5% ročně, také velmi nízká nezaměstnanost, v 60. letech dokonce plná zaměstnanost pod 1% (to ještě Německo přijalo 10 mil. přistěhovalců). V roce 1960 SRN byla prvním průmyslovým výrobcem Evropy a druhým největším vývozcem na světě. Vzrostla zásoba deviz a zlata, původně stanovený kurz marky k dolaru začínal být podhodnocený, následovaly revalvace kurzu marky v letech 1961, 1969, Zemědělství bylo vysoce intenzivní a technicky vyspělé. Těžištěm zemědělské výroby se staly velké selské statky ne velkostatky. Sociální politika systém sociálního zabezpečení od Bismarcka (80. léta 19. století) byl dále rozšířen zavedeno povinné sociální pojištění účastnil se zaměstnanec i zaměstnavatel. V roce 1957 zavedena indexace dávek sociálního pojištění podle cenového vývoje. Podporovala se bytová výstavba státní pomoc, výhodné úvěry na získání bytu, navíc byla zahájena výstavba bytů pro nejchudší. V 60. letech 7 se odehrály větší státní zásahy do hospodářství, zejména přes nepřímé nástroje regulace. Stát se také významně podílel na zpracovatelském průmyslu a podporoval bytovou výstavbu. Zemědělství bylo podporováno státními subvencemi, v energetice a dopravě převažovalo státní vlastnictví. Hospodářská politika byla proexportní, podporovala tvorbu úspor, proinvestiční a protiinflační celkově byla nabídkově orientovaná 8. V roce 1969 začala vládnout sociální demokracie v koalici s liberální Svobodnou demokratickou stranou (SDP-FDP), protože se objevily známky stagnace růst HDP okolo 1%. Sociální demokracie byla pro smíšenou ekonomiku s odpovědností státu za chod hospodářství vláda se zákonem (1967) zavázala, že se bude starat o plnou zaměstnanost a nízkou míru inflace a vnější hospodářskou stabilitu. Důraz byl kladen na kontrolu podnikatelů, odstraňování různých hospodářských zvýhodnění, garantování sociálních výhod pro všechny vrstvy. Obecně byly rozšířeny státní zásahy do hospodářství. Nastala poptávková regulace přes fiskální politiku a to v rámci střednědobého plánu 5 let (trochu indikativní plánování). Neměla to být jen proticyklická politika, ale také prorůstová v 6 Marshallův plán půjčky v naturální podobě, dodávky surovin, strojů, potravin, peníze za ně byly na účtě, tyto peníze se vracely do oběhu dalšími investicemi po schválení americké strany. V roce 1950 byly 2/3 zdrojů na investice kryty z Marshallova plánu. 7 V roce 1963 založena Rada moudrých (Sachverstandigenrat) tvoří ji pět předních německých výzkumných ústavů předkládají dobrozdání, kde se hodnotí vládní politika. V USA Sbor ekonomických poradců, ale ti nejsou nezávislí. Schiller ministr hospodářství v 60. letech konkurence a trhu tolik kolik je možné, státních zásahů tolik kolik je nutné. 8 Po reformě byl nedostatek úspor, vláda usilovala o tvorbu kapitálu z domácích zdrojů zisky měly být přeměněny na nové investice ne spotřebu degresivní odpisy, zisky byly zdaňovány více než jejich použití na investice. Poskytovány vývozní úvěry, zajištění vývozních úvěrů, daňové úlevy. Do 70. let nebyla inflace vyšší než 3%.

5 ývoj investic, strukturální změny a technologický pokrok. V roce 1967 Zákon o stabilitě a růstu sledovat nejen stabilní ceny ale i vysokou zaměstnanost, vnější rovnováhu a hospodářský růst. První významnější hospodářská krize se udála v letech , kdy průmyslová výroba poklesla o 7%. Krize nejvíce zasáhla procyklická odvětví stavebnictví, hutnictví, chemický a automobilový průmysl. Jelikož za krizí stál nabídkový ropný šok, Německo racionalizovalo svoji závislost na této surovině, urychlilo výstavbu elektráren a zvýšilo vlastní těžbu uhlí. Zvýšila se inflace a nezaměstnanost, proto bylo zastaveno přijímání tzv. gastarbeiterů pracovní síly zvenčí, jelikož vlastní pracovní zdroje byly vyčerpány. Nevýrazná konjunktura se objevila mezi lety , přesto bylo Německo předstiženo v průmyslové výrobě Japonskem a snížilo svůj podíl na světové výrobě. Kapitál se také začal z Německa více vyvážet než dovážet. V 70. letech stát snižoval svůj podíl na hospodářství. Stát snížil svoji účast v podnicích Volkswagen, Lufthansa. Z těchto prodejů a částečného snižování sociálních výdajů se snížil státní dluh. Stát ale také více investoval do energetiky a inovací. Marka přešla na floating. V 70. letech pokračování sociálního státu idejemi státu blahobytu, sociální výdaje rostly asi 10% ročně deficit, nárůst veřejného sektoru (podíl státního rozpočtu na HDP). Expanzivní fiskální politika znamenala růst státního deficitu kvůli růstu sociálních výdajů. Bundesbanka ale působila protiinflačně a zajišťovala stabilitu marky, zpomalila růst peněžní masy nejnižší inflace v 70. letech první roční číselné cíle peněžních agregátů velký monetaristický experiment v USA až koncem 1979 (M1 oběživo a bankovní vklady na požádání). Druhý ropný šok 1979 znamenal další hospodářskou krizi Průmyslová výroba klesala až do roku 1983 (o více jak 5%) a průměrná nezaměstnanost dosahovala úrovně kolem 8%. Zasaženo bylo odvětví stavebnictví, hutnictví a lehký průmysl, naopak nejméně exportní odvětví. Vláda přesunula svoji pozornost na boj s inflací, v 80. letech při všeobecném poklesu ropy a surovin cenová hladina stabilizovala na nízké úrovni. Předkrizové úrovně produkce bylo dosaženo až v roce 1985 a to především díky devalvaci marky proexportní impuls. V roce 1983 se Německo stalo prvním světovým vývozcem, vyváželo především odvětví strojírenství, automobilů, elektrotechnické a chemické. Růst HDP v 70. letech činil asi 3% ročně, v 80. letech 2%. Nezaměstnanost se výrazně nesnížila, pořád se držela nad 10% - závažný problém pro společnost. Vysoká nezaměstnanost byla řešena zkrácením pracovního týdne na 36,5 hod. (nejkratší na světě) a předčasným odchodem do důchodu. Na počátku 80. let byl proveden obrat díky hospodářské krizi , jež byla nejhlubší v poválečných dějinách. Nová vláda z konzervativních stran CDU, CSU v čele s Helmutem Kohlem se vrátila k osvědčeným přístupům z 50. let. Omezila roli státu pouze na vytváření příznivých podmínek tržního hospodářství. Konec velkých státních zásahů, nadměrných sociálních výdajů (důraz na osobní odpovědnost a výkonnost), podporovaly se strukturální změny, mobilita VF, snížení daní, obecně obrat k nabídkové straně ekonomiky. Tlak na snižování nákladů a rozvoj inovací. Odstranil se rozpočtový deficit, ale nepodařilo se snížit váhu státu v ekonomice v roce 1992 činila 50%, ani se nesnížil podíl sociálních výdajů v rozpočtu, naopak zvýšily se nepřímé daně. Přetrvávala vysoká nezaměstnanost kolem 9%. Ve druhé polovině 80. let se uskutečnila daňová reforma zvýšil se nezdanitelný základ, snížila se daň z příjmů PO a FO. Mezi lety se stimulovalo hospodářství přes daňové odpisy a úrokové podpory. V říjnu 1990 bylo SRN i NDR spojeno. Existovaly však závažné hospodářské i hospodářsko-politické problémy především v jejich vzájemné ekonomické odlišnosti, NDR byl více

6 zaostalý, bylo zde centrální plánování. NDR bylo třeba transformovat na tržní hospodářství. Mezi lety se objevila transformační recese. Německo je státem s dlouhodobě vysokým ekonomickým výkonem ovšem s cenovou stabilitou (velkou roli hraje Bundesbank umírněná měnová politika, ta je také pokládána za vrcholný orgán HP ne vláda), což je spojeno s ekonomickým zázrakem 50. a 60. let. Švédský model sociálního státu Švédsko jako první aplikovalo koncepci státu blahobytu 9. Jde o tržní systém s výraznými státními intervencemi, které mají vnášet do systému sociální a ekonomickou stabilitu. Jde o ekonomický systém, jež existoval od 30. let ale rozvoj zaznamenal až od konce 2. sv. v. Švédsko neválčilo od roku 1813, nebylo přímo zapleteno do žádné ze světových válek, bylo neutrální, je národnostně homogenní, má dlouhodobou tradici sociálního smíru, nezaměstnanost je brána jako zlo a situace nedůstojná člověka, zavedeny rovnostářské principy mzdy jsou mnohdy nivelizovány. Švédsko je silně ekonomicky otevřené, má omezený vnitřní trh, jeho zboží musí být konkurenceschopné vysoká koncentrace výroby. Prvním cílem bylo udržet vysokou zaměstnanost vysokými státními výdaji, výrazné jsou i transfery obyvatelstvu k udržení životní úrovně všech. Zdroji jsou vysoké progresivní daně (daněmi bylo v 80. letech ve Švédsku přerozdělováno až 60% národního důchodu, což je vůbec nejvíce). Je možné, že tento systém podlamuje pracovitost a podnikavost. Problémy vysokého zdanění brzdí výkonnost a trestá aktivitu, sklon ke spoření je nižší, příjmová nivelizace pramení z progresivního zdanění, lidé s vyššími příjmy opouštějí zemi může odcházet i kapitál tam, kde jsou nižší daně, mohou se projevit inflační tlaky díky vysokým státním výdajům. Přesto má Švédsko nejvyšší HDP na obyvatele a odstranilo chudobu, mezi ukazateli kvality života je na prvních místech (péče o děti, průměrná délka života, atd.), má nejvyšší podíl vysokoškoláků v populaci (za USA). Nikdy se masivně nezestátňovalo (v 70. letech trochu ano rekonstrukce ztrátových podniků), 90% průmyslové výroby je v rukou soukromníků. Přesto je rozhodovací pravomoc podniků omezena více než v jiných zemích. 80% zaměstnaných bylo organizováno v odborech (USA 20%, Německo 35%, VB 44%), je zde minimum stávek a konfliktů. Odbory jsou členem tripartity. Je to negociační ekonomika alokace zdrojů se dělají přes jednání (negociace) mezi nezávislými subjekty veřejná správa, zaměstnavatelé a zaměstnanci. Vymezují se mzdové a pracovní podmínky, vláda se nezúčastňuje, vstupuje do hry, pokud se nemůžou dohodnout, výsledek je pro všechny závazný. Rozhodují různé subjekty hospodářské politiky, nikoliv centrálně. Odbory nestávkují, podnikatelé mají zajištěný sociální smír. Jednání se prosadila i v regionální a strukturální politice, ochraně spotřebitelů a jinde. Míra nezaměstnanosti nikdy nebyla nad 3,5%. Plná zaměstnanost se udržuje přes aktivní politiku na trhu práce rekvalifikace, podpory mobility práce, dotace firem v upadajících odvětvích, 9 Stát blahobytu odpovědnost za sociální otázky, základní životní podmínky občanů má stát nikoliv jedinec a musí mít na to zdroje, nosnou myšlenkou je přerozdělování, musí být centralizovaný, velkou roli hraje všeobecné sociální pojištění cílem je zajistit plnou zaměstnanost, dosáhnout optimální sociální rovnosti občanů a co nejširší sociální a zdravotní zabezpečení přes veřejné služby.

7 volná místa ve veřejném sektoru. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jsou 3x vyšší než na pasivní, u nás je to zhruba 2/3 pasivní, 1/3 aktivní. Sociální rovnost je zabezpečována vysokou mírou zdaňování, společenskou spotřebou. Mzdy jsou solidaristické stejná mzda za stejnou práci, je jedno v jakém podniku pracují, jestli je ztrátový nebo ne nebo v jakém je regionu. Zaměstnanci za to nemohou. 10 Lidé mají právo na důstojný život právo na práci, ochranu zdraví a získání vzdělání. Poskytují se rodinné přídavky bez ohledu na příjem rodičů do 16 let věku dítěte, bezplatné stravování na střední i základní škole, lehce dostupná stipendia pro VŠ. Bytová výstavba je dotována, aby každá rodina mohla mít vlastní byt. Zdravotnictví je zdarma, léky zdarma. Zisk je zdaněn 30% daní, DPH 25%, daně FO jsou 5-42%. Nejvyšší daňová sazba se měnila v roce 1959 na 50% a v roce 1981 na 80%. Asi 60% transferů tvoří penzijní pojištění (všeobecné penzijní pojištění 1959), nemocenské a dávky na děti. Krize od 70. let (1973). V druhé polovině 70. let se díky ropným šokům objevila stagflace. Konzervativní vládě se nedařilo zvládat stoupající vládní výdaje i firmy potřebovaly vyšší dotace kvůli recesi zvyšovalo se daňové břemeno. Meidnerův (člen švédských odborů) plán od roku 1984, měly být koupeny velké švédské firmy, aby je stát mohl ovládat. Bylo od něj nakonec upuštěno. Snižující se ekonomická výkonnost snižovala i sociální jistoty, nebyly zdroje. Je třeba sociální spravedlnost s rozmyslem. Je třeba změnit trendy, aby zatížení nepřekročilo únosnou mez, aby se nebránilo ekonomickému růstu. Sociální stát ve Velké Británii Definitivně vzniká po roce 1945, jeho zakladatelem je W. Beveridge. Základním kamenem byla jeho zpráva z roku 1942, ta dala základ pozdějším sociálním reformám. Byla napsána po zkušenostech z Velké hospodářské krize a z USA se zaváděním sociálních výdajů ve 30. letech. Principy sjednotit jednotlivé pojišťovací systémy do jednoho systému sociálního zabezpečení, na kterém by se podíleli stát, zaměstnanci i zaměstnavatelé. Dávky by byly vypláceny plošně, účast by byla povinná. Poskytovat solidní lékařskou péči zdarma, vyplácení dětských přídavků každé rodině a plná zaměstnanost. Základní a střední škola do 15 let věku dítěte. Šlo samozřejmě o rozšíření zásahů státu do ekonomiky. Řešila se také zaměstnanost ta měla být vysoká a stabilní, ideálně aby bylo méně než 8% lidí bez práce. Reformy začali provádět labouristé po vyhraných volbách po válce. Stát začal zestátňovat některá strategická odvětví železnice, nebo klíčová průmyslová odvětví doly, ocelářství. Jiná odvětví měla přejít pod regionální vlády. Byl zaveden komplexní systém pojištění pro nezaměstnanost, nemoc, mateřství, důchod a smrt. Např. nemocenská začala být vyplácena po 3 dnech a v podstatě do důchodu, nebyla omezena. Penze ale třeba nebyly indexovány dostatečně, jejich kupní síla v čase klesala. Prosadily se nové sociální dávky, masivně byl obnovován bytový fond, vznikla národní zdravotní služba. Na počátku Mzdy se přerozdělují mezi podniky aby všude bylo stejně mzdové úsporné fondy sem úspěšnější podniky odvádějí část mezd

8 let se objevilo snižování výdajů deficity rostly více, než se předpokládalo. Přesto došlo k rozsáhlejší revizi až během vlády Margaret Thatcherové v roce Západní Evropa obecně vykazovala nízké přírůstky obyvatelstva, docházelo k přílivu pracovní síly z rozvojových zemí, kde byla populační exploze (hlavně do Německa). V 60. letech se projevil nedostatek pracovní síly přistěhovalectví. Také ženy začaly více pracovat. V obživě se snižovala úloha primární sféry, naopak rostl podíl sekundární a terciární služby, později pokles sekundárního. Terciární sféra tak živila a živí ve vyspělých ekonomikách polovinu pracovních sil. Změna životní úrovně díky rozvoji sociálního státu, sociální jistoty se prohloubily. Více sociálních jistot zabezpečovalo vysokou a koupěschopnou poptávku, takž po válce i díky obnově vysoké ekonomické růsty nastoleno období masové spotřeby a všeobecného blahobytu. Hospodářský vývoj Velké Británie do r Velká Británie neutrpěla během 2. sv. v. příliš rozsáhlé škody a díky pomoci z USA se její ekonomika obnovovala poměrně rychle. Další vývoj byl ale nerovnoměrný a hospodářsky nejpomalejší. Byla oslabena pozice libry jako světové měny. Z 3. místa v průmyslové produkci se dostala na na konci 80. let. Měla zastaralou strukturu průmyslu a nízkou investiční aktivitu. Tím pádem i pomaleji rostla životní úroveň ve srovnání s Evropou. Vlády musely nejprve řešit otázku, jak si udržet postavení i v rámci studené války a to i když se jejich koloniální říše rozpadala. Obchod se částečně musel přeorientovat na vyspělé země. Velká Británie trpěla poměrně vysokou inflací a mírou nezaměstnanosti, vysokým vnitřním i vnějším státním dluhem, navíc se projevovala regionální rozdílnost mezi jednotlivými oblastmi (problém Severního Irska). Po vítězství Labour Party v roce 1945 se začal realizovat rozsáhlý sociální program rozšíření sociálního pojištění, zdravotnictví, školství. Stát navíc začal plánovat pomocí ročních výhledů hospodářského rozvoje, v roce 1948 byl poprvé představen 4-letý plán. Do roku 1948 byly zestátněny uhelné doly, elektrárny, plynárny, část dopravy, Bank of England, stát získal větší vliv ve významných bankách. Zestátněná odvětví udržovala uměle nízké ceny ztráty kryty ze státního rozpočtu. Stát také financoval technickou modernizaci převzatých podniků. Vesměs se vycházelo z keynesiánských principů. Na to navázala i konzervativní vláda Winstona Churchilla v roce Prosadilo se odstátňování např. v železářském průmyslu. Bylo zavedeno indikativní plánování, to se po roce 1964, kdy opět nastoupili labouristé, stalo významným prvkem hospodářské politiky. Od 50. let se také zrychlila koncentrace kapitálu a výroby, před 2. sv. v. se moc nekoncentrovalo (mírná deprese), ale v r patřil britský průmysl k nejkoncentrovanějším na světě. USA do Velké Británie masivně investovaly (po Kanadě nejvíce) (chemický, automobilový, elektrotechnický průmysl). Strukturální změny v průmyslu nebyly tak rychlé jako v ostatních zemích, krize z ropného šoku 1974 byla překonána pomaleji s chronicky vysokou nezaměstnaností. Na podzim 1979 přišla vláda Margaret Thatcherové a s ní nová koncepce hospodářské politiky. Intervencionistická keynesiánská politika byla opuštěna ve prospěch neoliberální. Nastala doba Thatcherismu. Jeho zásady: hlavním cílem není plná zaměstnanost, inflace se řeší nástroji monetární politiky IR, tržní mechanismus je primární alokátor, redukuje se státní vlastnictví. Úspory v rozpočtu se týkaly i sociálních výdajů (především nezaměstnaní a byty), podporovala se aktivní politika zaměstnanosti rekvalifikace. Byly sníženy daně podpora domácí aktivity a přílivu zahraničního kapitálu. Stát již nepodporoval neperspektivní průmyslová odvětví, ale ta prosperující.

9 Mnohé podniky (50) byly privatizovány po roce 1990 zůstaly ve státních rukou pouze pošty, uhelné doly a železnice. Na jednu stranu to znamenalo úsporu dotací a jednorázové příjmy, ale přibylo nezaměstnaných propouštělo se. Druhý ropný šok (1979) přinesl hlubší recesi než v Evropě, také stagflace. Inflace se snížila až v letech Recese podpořila strukturální změny ve prospěch nejmodernějších odvětví a terciárního sektoru. V roce 1979 byla zrušena devizová omezení. V 80. letech rostla britská ekonomika rychleji než v letech 60. a 70. Británie opět zpevňovala svoji pozici ve světovém hospodářství. Pro celou Evropu byl typický hospodářský růst ale bez klesající nezaměstnanosti VB to bylo výraznější (nezam. 13%), více klesla až na konci 80. let. V 80. letech se také začala těžit ropa v Severním moři, pro VB to znamenalo soběstačnost v ropě a její vývoz, zlepšila svoji platební bilanci, snížila deficit státního rozpočtu. Ale byla zase utlumena produkce uhlí od roku 1984 (masivně podporována v 70. letech protesty dělníků). Koncem 80. let panovala obrovská nespokojenost s vládou Thatcherové sociálními úsporami trpěly široké vrstvy společnosti, část lidí zbohatlo, jiní zchudli díky dani z hlavy. Problémy byly i s jejími protistávkovými opatřeními a vystupováním v ES byla proti rozšiřování. V roce 1990 ji nahradil jako premiér i ve vedení strany John Major. Ten začal provádět pragmatickou hospodářskou politiku, částečně se odklonil od neokonzervatismu, zrušil daň z hlavy.

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Velká Británie a Irsko KEU 5

Velká Británie a Irsko KEU 5 Velká Británie a Irsko KEU 5 Hospodářská politika 50. léta 1947 počátek 80. let: etapa státního intervencionismu U moci převážně labouristé -> značný vliv odborů na tvorbu HP indikativní plánování pro

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více