Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)"

Transkript

1 VIII. cvičení Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) Nejsilnější hospodářskou velmocí zůstaly po druhé světové válce USA (v roce 1945 produkovaly dvakrát více než mezi lety ). Produkovaly polovinu světové těžby uhlí, 2/3 ropy, ½ výroby elektřiny, dominovaly ve strojírenství, držely 80% světových zlatých rezerv. Na válce vydělaly země Britského společenství a několik latinskoamerických států. Celkově své pozice oslabila celá Evropa a východní Asie. Vedoucí role USA byla dovršena, všechny státy potřebovaly pomoc USA. První hospodářská pomoc Evropě byla zorganizována OSN (založená konferencí v San Franciscu v roce 1945) v rámci UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) proudily do Evropy finance, potraviny, oblečení, zdravotnické potřeby. USA tento projekt ze 70% platily (vydaly asi 4 mld. USD ). Na UNRRA navázaly svou činnost Světová zdravotnická organizace a další agentury OSN. Vykrystalizovaly se dva mocenské bloky západní USA a východní SSSR, jejich soupeření se projevilo jako studená válka. Zásluha SSSR na porážce Německa bylo všeobecně uznáváno, vymanil se ze své dřívější mezinárodní a ekonomické izolace. Již během války se jednalo o uspořádání světa po ní. V roce 1941 F. D. Roosevelt a W. Churchill v rámci Atlantické charty rozhodli, že poválečná ekonomika bude založena na multilaterálních světových obchodních vztazích (ne dvoustranné dohody jako předtím). V roce 1944 jednání v Bretton Woods o budoucím měnovém systému měnové stabilitě. 1 V roce 1947 byla založena GATT General Agreement on Tariffs and Trade, později WTO. USA měly obrovské kapitálové přebytky, naopak Evropa nikoliv, bylo třeba, aby dolar opustil USA a stal se mezinárodní měnou. Zdroje IMF ani IBRD nebyly dostatečné pro obnovu Evropy (poskytovaly nízké úvěry, šlo o to krýt jen deficit běžného účtu). V roce 1945 byla na konferencích na Jaltě (únor 1945) a Postupimi ( ) projednána německá otázka. Německo mělo zůstat jednotným státem, dočasně rozděleným na 4 okupační pásma, která se měla denacifikovat, demilitarizovat, demokratizovat, dekartelizovat. Konference také schválila odsun Němců z Polska, ČSR a Maďarska zpět do Německa. Ale k předpokládané mírové smlouvě a sjednocení země nedošlo. Západní okupační pásma vytvořila Trizonii, kde byla roku 1948 provedena měnová reforma a z ní vznikla SRN v roce Sovětský svaz vytvořil NDR. Také Berlín měl dvě části Reparace měly pouze mírný a naturální charakter po zkušenostech po 1. sv. válce představovaly konfiskace majetku v zahraničí a loďstva, demontáž zbrojního průmyslu, nucené dodávky zboží a surovin. Německo ještě muselo umožnit přístup ke svým patentům, hradit náklady 1 Brettonwoodský měnový systém byl založen na pevné navázání amerického dolaru na zlato, ostatní měny byly fixně navázány na dolar a jeho prostřednictvím na zlato. Systém pevných měnových kurzů byl řízen novými mezinárodními finančními institucemi (IMF udržovat na uzdě inflaci, IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj světový obchod a poválečná obnova Evropy), jejich rezervní měnou byl americký dolar. Velkou roli při jednání měl Keynes a H. D. White z USA kvůli stanovení rezervní měny SDR?.

2 okupace a omezit v některých oborech výrobu. Nároky vůči Německu byly asi 20 mld. USD, polovina patřila SSSR. Reparace rozhodně nehradily válečné ztráty. V rámci tzv. Trumanovy doktríny zadržování komunismu kdekoliv na světě (především Řecko a Turecko) z března 1947 byl v červnu 1947 vyhlášen USA Marshallův plán (Marshall generální tajemník) s cílem hospodářsky stabilizovat Evropu. Všechny demokratické státy Evropy mající zájem o pomoc se spojily ve Výbor pro evropskou hospodářskou spolupráci (Committee for European Economic Co-operation. CEEC), Finsko a ČSR chtěly také, ale po intervenci SSSR se stáhly. Konflikt kolem Marshallova plánu vedl k rychlejšímu rozdělení Evropy a začátku studené války. Na jaře 1948 Kongres schválil Program evropské obnovy (ERP), CEEC se transformoval na OEEC (Organisation for european economic cooperation), v 60. letech přerod v OECD. Mezi lety poskytly USA 16 převážně západoevropským státům asi 13 mld. USD, jež přinesly hospodářské oživení. 30% pomoci ve formě darů dostala VB, Francie asi 21%, Itálie 12%, Německo 11%. Výměna zboží rostla asi 8% ročně, HDP na hlavu asi o 4,5% v letech Velká část prostředků směřovala do infrastruktury doprava, energetika. Mluvilo se o západoevropském hospodářském zázraku, poválečná obnova a konsolidace byla ve většině ekonomik dovršena , v Německu, Itálii a Rakousku o dva roky později. Důvody: pomoc, technologická modernizace, úspěšná mezinárodní kooperace, kvalifikovaná pracovní síla a smíšenou ekonomikou sociálního státu. Plná vzájemná směnitelnost evropských měn provedena v roce V roce 1949 vzniklo NATO (10 zemí západní Evropy, USA, Kanada) jako protiváha k vojenské síle východního bloku. V roce 1958 se dostala platební bilance USA do záporných čísel. To mělo vliv na stabilitu brettonwoodského měnového systému byla stanovena fixní cena USD za zlato. V roce 1967 se něco podobného stalo i ve Velké Británii, její měna byla devalvována. V roce 1968 L. B. Johnson, americký prezident začal podporu domácího exportu, krize ale nebyla vyřešena. Po ropném šoku byl brettonwoodský měnový systém opuštěn zcela po několika devalvacích. Od poloviny 60. let se snižovala světová hegemonie USA, západní Evropa a Japonsko snižovaly náskok USA. Dolar začínal být nadhodnocený a západoevropské měny podhodnocené. Význam dolaru na mezinárodním trhu se snížil (důsledek i války ve Vietnamu inflace a deficit OB PB). V roce 1968 byla zřízena SDR nová bezhotovostní jednotka, v ní se vypořádávaly některé transakce původně v dolarech. V roce 1971 R. Nixon zrušil konvertibilitu dolaru za zlato faktická devalvace (stanoven nový kurz 38 USD za unci, ale směnitelnost nebyla obnovena). Zároveň byly některé evropské měny revalvovány. Na konferenci na Jamajce 1976 bylo dohodnuto, že všechna hlavní platidla budou mít pohyblivé kurzy floating. Přesto zůstal být dolar jedním z nejvýznamnějších platidel. V říjnu 1973 propukl ropný šok, ceny ropy byly 4x vyšší, státy OPEC vyhlásily ropné embargo na státy, jež podporovaly Izrael (USA, některé státy západní Evropy) při tzv. jomkippurské válce proti arabským státům. To znamenalo proinflační nabídkový šok a prudkou hospodářskou recesi, nejhorší od druhé světové války objevil se nový jev stagflace. Následky trvaly po celá 70. léta. Embargo bylo zrušeno v roce 1974 na tzv. Washingtonském ropnému summitu. Japonsko se třeba přeorientovalo z těžkého průmyslu na elektroniku.

3 Německo V roce 1945 bylo rozděleno do 4 okupačních zón VB, USA 2, Francie, SSSR. Výroba poklesla na 50-60% předválečné úrovně celková dezorganizace, zbrojní výroba, vyčerpání zásob. Američané z obavy před sovětskou okupací podpořili vznik SRN v roce 1949 (to hospodářsky poškodilo spíše NDR než SRN) a také program liberalizace vlády ministra hospodářství a později kancléře L. Erharda 3. Zpočátku bylo německé hospodářství poškozeno demontážemi a nuceným exportem paliv, surovin, uhlí a oceli za velmi nízké ceny a poskytnutím patentů. Stále platil přídělový systém, který pokrýval jen nejzákladnější potřeby, stále byly zmraženy mzdy a ceny, existovaly kartely. V oběhu byl velký objem peněz začala se vzdouvat inflace. V roce 1948 byla provedena měnová reforma, po ní i ekonomická reforma. Měnová reforma spočívala ve stažení peněz a jejich výměna v novém kurzu, eliminace úspor a dlužnických pohledávek bank vůči státu. Přes noc se obchody naplnily do té doby nedostatkovým zbožím, marek bylo málo, ale měly svou hodnotu. Některé ceny byly stále regulovány mzdy (zrušeno 1948), stanoveny maximální ceny u základních potravin, nájmů. Mzdový růst po roce 1948 mírný díky regulaci některých cen. Plná konvertibilita marky zavedena v roce Ekonomická reforma měla příkazovou ekonomiku transformovat na tržní spočívala v omezení dosavadního poválečného řízeného hospodářství. Rovněž začal budovat základy sociálního státu, kdy stát přebíral odpovědnost za hladký sociální vývoj. Šlo o koncept sociálně tržního hospodářství 4 tržní hospodářství s důrazem na ochranu hospodářské soutěže, zdravou měnu a sociální vyrovnávání trh toto nebezpečí. Stát udržuje vhodné podmínky pro fungování tržního mechanismu. Dopady reforem nebyla zpočátku pozitivní rostla inflace, nezaměstnanost. Erhard si je dokázal ubránit. 5 Léčba šokem. SRN bylo hospodářsky vyspělejší než ostatní oblasti předválečného Německa. V 50. letech se Německo začalo velmi rychle obnovovat a procházelo německým hospodářským zázrakem. V 50. letech rapidně hospodářství rostlo díky vysoké zaměstnanosti, dobré organizaci, velkému počtu kvalifikovaných pracovníků, pracovní disciplíně, velké inovační schopnosti, obnově fixního kapitálu, bytů, mechanizaci a chemizaci zemědělství, růstu poptávky obyvatelstva, výchozí expanzi. Vysoká tempa vývozu se vykazovala díky vysoké kvalitě výrobků, výhodným cenám a díky dobré adaptaci na měnící se podmínky světového trhu. Velkou roli hrály také odbory ty prosadily nárůst mezd podle 2 Morgentau americký ministr navrhoval přeměnit Německo na agrární stát, průmyslové kapacity zcela rozebrat a okupovat minimálně 50 let 3 Opíral se o křesťanské demokraty CDU. 4 Sociálně tržní hospodářství CDU-CSU (Křesťanská demokratická unie-křesťanská sociální unie) hospodářská politika neoliberalismu, autorem byl Ludwig Ergard byl ministr hospodářství a od r kancléř. Snaha o sociální stabilitu, poměrně velká moc zaměstnanců zaměstnanci ve velkých podnicích volili třetinu dozorčích rad (od r pak polovinu) Dá se říci, že koncepce sociálně tržního hospodářství je platná dodnes. Liší se od klasického liberalismu tím, že přiznává nezbytnost státní intervence v 3 oblastech zachování konkurenčního prostředí (fungování tržního systému, Ordnungspolitik, díky zkušenosti s kartely), stabilní měna (nezávislá centrální banka Bundesbank, díky zkušenosti z hyperinflace), stát má garantovat splnění sociálních cílů stát stanoví sociální pravidla a instituce (trh tohle nezabezpečí, zkušenost s Velkou depresí). Plus opatření musí systémově konformní nenarušovat svobodné tržní prostředí. K tomuto přístupu se hlásí dodnes všechny hlavní německé strany. 5 Dva názory co po reformě buď zachovat dále přídělový systém a plánovat hospodářství. Stát by měl intervenovat, dokud se nezruší přídělový systém a neobnoví výroba. Zestátněn měl být těžký průmysl prosazovaly to CDU, CSU, odbory. Druhý názor Erhard příděly okamžitě zrušit, uvolnit ceny a liberalizovat zahraniční obchod, konkurence na straně nabídky obnoví hospodářství.

4 růstu produktu. Další pomoc v hospodářském růstu představoval Marshallův plán 6, jeho zdroje byly použity na investice do těžkého průmyslu, zemědělství, dopravy a výzkumu, podporu exportu a bytové výstavby. Do roku 1957 bylo utraceno asi 1,7 mld. USD. Od roku 1952 německá obchodní bilance vykazovala přebytek. Průmysl se stavebnictvím soustřeďoval asi 50% všech pracovních sil poměrně vysoký podíl. Investice se zvyšovaly také díky přílivu zahraničního kapitálu, do roku 1955 minimální státní výdaje na armádu. V 50. letech průmyslová výroba rostla asi o 9%, v 60. letech asi 5%. Hospodářství rostlo v průměru asi 7-8% ročně v 50. letech a 4% v 60. letech, cenový vývoj byl mírný kolem 2,5% ročně, také velmi nízká nezaměstnanost, v 60. letech dokonce plná zaměstnanost pod 1% (to ještě Německo přijalo 10 mil. přistěhovalců). V roce 1960 SRN byla prvním průmyslovým výrobcem Evropy a druhým největším vývozcem na světě. Vzrostla zásoba deviz a zlata, původně stanovený kurz marky k dolaru začínal být podhodnocený, následovaly revalvace kurzu marky v letech 1961, 1969, Zemědělství bylo vysoce intenzivní a technicky vyspělé. Těžištěm zemědělské výroby se staly velké selské statky ne velkostatky. Sociální politika systém sociálního zabezpečení od Bismarcka (80. léta 19. století) byl dále rozšířen zavedeno povinné sociální pojištění účastnil se zaměstnanec i zaměstnavatel. V roce 1957 zavedena indexace dávek sociálního pojištění podle cenového vývoje. Podporovala se bytová výstavba státní pomoc, výhodné úvěry na získání bytu, navíc byla zahájena výstavba bytů pro nejchudší. V 60. letech 7 se odehrály větší státní zásahy do hospodářství, zejména přes nepřímé nástroje regulace. Stát se také významně podílel na zpracovatelském průmyslu a podporoval bytovou výstavbu. Zemědělství bylo podporováno státními subvencemi, v energetice a dopravě převažovalo státní vlastnictví. Hospodářská politika byla proexportní, podporovala tvorbu úspor, proinvestiční a protiinflační celkově byla nabídkově orientovaná 8. V roce 1969 začala vládnout sociální demokracie v koalici s liberální Svobodnou demokratickou stranou (SDP-FDP), protože se objevily známky stagnace růst HDP okolo 1%. Sociální demokracie byla pro smíšenou ekonomiku s odpovědností státu za chod hospodářství vláda se zákonem (1967) zavázala, že se bude starat o plnou zaměstnanost a nízkou míru inflace a vnější hospodářskou stabilitu. Důraz byl kladen na kontrolu podnikatelů, odstraňování různých hospodářských zvýhodnění, garantování sociálních výhod pro všechny vrstvy. Obecně byly rozšířeny státní zásahy do hospodářství. Nastala poptávková regulace přes fiskální politiku a to v rámci střednědobého plánu 5 let (trochu indikativní plánování). Neměla to být jen proticyklická politika, ale také prorůstová v 6 Marshallův plán půjčky v naturální podobě, dodávky surovin, strojů, potravin, peníze za ně byly na účtě, tyto peníze se vracely do oběhu dalšími investicemi po schválení americké strany. V roce 1950 byly 2/3 zdrojů na investice kryty z Marshallova plánu. 7 V roce 1963 založena Rada moudrých (Sachverstandigenrat) tvoří ji pět předních německých výzkumných ústavů předkládají dobrozdání, kde se hodnotí vládní politika. V USA Sbor ekonomických poradců, ale ti nejsou nezávislí. Schiller ministr hospodářství v 60. letech konkurence a trhu tolik kolik je možné, státních zásahů tolik kolik je nutné. 8 Po reformě byl nedostatek úspor, vláda usilovala o tvorbu kapitálu z domácích zdrojů zisky měly být přeměněny na nové investice ne spotřebu degresivní odpisy, zisky byly zdaňovány více než jejich použití na investice. Poskytovány vývozní úvěry, zajištění vývozních úvěrů, daňové úlevy. Do 70. let nebyla inflace vyšší než 3%.

5 ývoj investic, strukturální změny a technologický pokrok. V roce 1967 Zákon o stabilitě a růstu sledovat nejen stabilní ceny ale i vysokou zaměstnanost, vnější rovnováhu a hospodářský růst. První významnější hospodářská krize se udála v letech , kdy průmyslová výroba poklesla o 7%. Krize nejvíce zasáhla procyklická odvětví stavebnictví, hutnictví, chemický a automobilový průmysl. Jelikož za krizí stál nabídkový ropný šok, Německo racionalizovalo svoji závislost na této surovině, urychlilo výstavbu elektráren a zvýšilo vlastní těžbu uhlí. Zvýšila se inflace a nezaměstnanost, proto bylo zastaveno přijímání tzv. gastarbeiterů pracovní síly zvenčí, jelikož vlastní pracovní zdroje byly vyčerpány. Nevýrazná konjunktura se objevila mezi lety , přesto bylo Německo předstiženo v průmyslové výrobě Japonskem a snížilo svůj podíl na světové výrobě. Kapitál se také začal z Německa více vyvážet než dovážet. V 70. letech stát snižoval svůj podíl na hospodářství. Stát snížil svoji účast v podnicích Volkswagen, Lufthansa. Z těchto prodejů a částečného snižování sociálních výdajů se snížil státní dluh. Stát ale také více investoval do energetiky a inovací. Marka přešla na floating. V 70. letech pokračování sociálního státu idejemi státu blahobytu, sociální výdaje rostly asi 10% ročně deficit, nárůst veřejného sektoru (podíl státního rozpočtu na HDP). Expanzivní fiskální politika znamenala růst státního deficitu kvůli růstu sociálních výdajů. Bundesbanka ale působila protiinflačně a zajišťovala stabilitu marky, zpomalila růst peněžní masy nejnižší inflace v 70. letech první roční číselné cíle peněžních agregátů velký monetaristický experiment v USA až koncem 1979 (M1 oběživo a bankovní vklady na požádání). Druhý ropný šok 1979 znamenal další hospodářskou krizi Průmyslová výroba klesala až do roku 1983 (o více jak 5%) a průměrná nezaměstnanost dosahovala úrovně kolem 8%. Zasaženo bylo odvětví stavebnictví, hutnictví a lehký průmysl, naopak nejméně exportní odvětví. Vláda přesunula svoji pozornost na boj s inflací, v 80. letech při všeobecném poklesu ropy a surovin cenová hladina stabilizovala na nízké úrovni. Předkrizové úrovně produkce bylo dosaženo až v roce 1985 a to především díky devalvaci marky proexportní impuls. V roce 1983 se Německo stalo prvním světovým vývozcem, vyváželo především odvětví strojírenství, automobilů, elektrotechnické a chemické. Růst HDP v 70. letech činil asi 3% ročně, v 80. letech 2%. Nezaměstnanost se výrazně nesnížila, pořád se držela nad 10% - závažný problém pro společnost. Vysoká nezaměstnanost byla řešena zkrácením pracovního týdne na 36,5 hod. (nejkratší na světě) a předčasným odchodem do důchodu. Na počátku 80. let byl proveden obrat díky hospodářské krizi , jež byla nejhlubší v poválečných dějinách. Nová vláda z konzervativních stran CDU, CSU v čele s Helmutem Kohlem se vrátila k osvědčeným přístupům z 50. let. Omezila roli státu pouze na vytváření příznivých podmínek tržního hospodářství. Konec velkých státních zásahů, nadměrných sociálních výdajů (důraz na osobní odpovědnost a výkonnost), podporovaly se strukturální změny, mobilita VF, snížení daní, obecně obrat k nabídkové straně ekonomiky. Tlak na snižování nákladů a rozvoj inovací. Odstranil se rozpočtový deficit, ale nepodařilo se snížit váhu státu v ekonomice v roce 1992 činila 50%, ani se nesnížil podíl sociálních výdajů v rozpočtu, naopak zvýšily se nepřímé daně. Přetrvávala vysoká nezaměstnanost kolem 9%. Ve druhé polovině 80. let se uskutečnila daňová reforma zvýšil se nezdanitelný základ, snížila se daň z příjmů PO a FO. Mezi lety se stimulovalo hospodářství přes daňové odpisy a úrokové podpory. V říjnu 1990 bylo SRN i NDR spojeno. Existovaly však závažné hospodářské i hospodářsko-politické problémy především v jejich vzájemné ekonomické odlišnosti, NDR byl více

6 zaostalý, bylo zde centrální plánování. NDR bylo třeba transformovat na tržní hospodářství. Mezi lety se objevila transformační recese. Německo je státem s dlouhodobě vysokým ekonomickým výkonem ovšem s cenovou stabilitou (velkou roli hraje Bundesbank umírněná měnová politika, ta je také pokládána za vrcholný orgán HP ne vláda), což je spojeno s ekonomickým zázrakem 50. a 60. let. Švédský model sociálního státu Švédsko jako první aplikovalo koncepci státu blahobytu 9. Jde o tržní systém s výraznými státními intervencemi, které mají vnášet do systému sociální a ekonomickou stabilitu. Jde o ekonomický systém, jež existoval od 30. let ale rozvoj zaznamenal až od konce 2. sv. v. Švédsko neválčilo od roku 1813, nebylo přímo zapleteno do žádné ze světových válek, bylo neutrální, je národnostně homogenní, má dlouhodobou tradici sociálního smíru, nezaměstnanost je brána jako zlo a situace nedůstojná člověka, zavedeny rovnostářské principy mzdy jsou mnohdy nivelizovány. Švédsko je silně ekonomicky otevřené, má omezený vnitřní trh, jeho zboží musí být konkurenceschopné vysoká koncentrace výroby. Prvním cílem bylo udržet vysokou zaměstnanost vysokými státními výdaji, výrazné jsou i transfery obyvatelstvu k udržení životní úrovně všech. Zdroji jsou vysoké progresivní daně (daněmi bylo v 80. letech ve Švédsku přerozdělováno až 60% národního důchodu, což je vůbec nejvíce). Je možné, že tento systém podlamuje pracovitost a podnikavost. Problémy vysokého zdanění brzdí výkonnost a trestá aktivitu, sklon ke spoření je nižší, příjmová nivelizace pramení z progresivního zdanění, lidé s vyššími příjmy opouštějí zemi může odcházet i kapitál tam, kde jsou nižší daně, mohou se projevit inflační tlaky díky vysokým státním výdajům. Přesto má Švédsko nejvyšší HDP na obyvatele a odstranilo chudobu, mezi ukazateli kvality života je na prvních místech (péče o děti, průměrná délka života, atd.), má nejvyšší podíl vysokoškoláků v populaci (za USA). Nikdy se masivně nezestátňovalo (v 70. letech trochu ano rekonstrukce ztrátových podniků), 90% průmyslové výroby je v rukou soukromníků. Přesto je rozhodovací pravomoc podniků omezena více než v jiných zemích. 80% zaměstnaných bylo organizováno v odborech (USA 20%, Německo 35%, VB 44%), je zde minimum stávek a konfliktů. Odbory jsou členem tripartity. Je to negociační ekonomika alokace zdrojů se dělají přes jednání (negociace) mezi nezávislými subjekty veřejná správa, zaměstnavatelé a zaměstnanci. Vymezují se mzdové a pracovní podmínky, vláda se nezúčastňuje, vstupuje do hry, pokud se nemůžou dohodnout, výsledek je pro všechny závazný. Rozhodují různé subjekty hospodářské politiky, nikoliv centrálně. Odbory nestávkují, podnikatelé mají zajištěný sociální smír. Jednání se prosadila i v regionální a strukturální politice, ochraně spotřebitelů a jinde. Míra nezaměstnanosti nikdy nebyla nad 3,5%. Plná zaměstnanost se udržuje přes aktivní politiku na trhu práce rekvalifikace, podpory mobility práce, dotace firem v upadajících odvětvích, 9 Stát blahobytu odpovědnost za sociální otázky, základní životní podmínky občanů má stát nikoliv jedinec a musí mít na to zdroje, nosnou myšlenkou je přerozdělování, musí být centralizovaný, velkou roli hraje všeobecné sociální pojištění cílem je zajistit plnou zaměstnanost, dosáhnout optimální sociální rovnosti občanů a co nejširší sociální a zdravotní zabezpečení přes veřejné služby.

7 volná místa ve veřejném sektoru. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jsou 3x vyšší než na pasivní, u nás je to zhruba 2/3 pasivní, 1/3 aktivní. Sociální rovnost je zabezpečována vysokou mírou zdaňování, společenskou spotřebou. Mzdy jsou solidaristické stejná mzda za stejnou práci, je jedno v jakém podniku pracují, jestli je ztrátový nebo ne nebo v jakém je regionu. Zaměstnanci za to nemohou. 10 Lidé mají právo na důstojný život právo na práci, ochranu zdraví a získání vzdělání. Poskytují se rodinné přídavky bez ohledu na příjem rodičů do 16 let věku dítěte, bezplatné stravování na střední i základní škole, lehce dostupná stipendia pro VŠ. Bytová výstavba je dotována, aby každá rodina mohla mít vlastní byt. Zdravotnictví je zdarma, léky zdarma. Zisk je zdaněn 30% daní, DPH 25%, daně FO jsou 5-42%. Nejvyšší daňová sazba se měnila v roce 1959 na 50% a v roce 1981 na 80%. Asi 60% transferů tvoří penzijní pojištění (všeobecné penzijní pojištění 1959), nemocenské a dávky na děti. Krize od 70. let (1973). V druhé polovině 70. let se díky ropným šokům objevila stagflace. Konzervativní vládě se nedařilo zvládat stoupající vládní výdaje i firmy potřebovaly vyšší dotace kvůli recesi zvyšovalo se daňové břemeno. Meidnerův (člen švédských odborů) plán od roku 1984, měly být koupeny velké švédské firmy, aby je stát mohl ovládat. Bylo od něj nakonec upuštěno. Snižující se ekonomická výkonnost snižovala i sociální jistoty, nebyly zdroje. Je třeba sociální spravedlnost s rozmyslem. Je třeba změnit trendy, aby zatížení nepřekročilo únosnou mez, aby se nebránilo ekonomickému růstu. Sociální stát ve Velké Británii Definitivně vzniká po roce 1945, jeho zakladatelem je W. Beveridge. Základním kamenem byla jeho zpráva z roku 1942, ta dala základ pozdějším sociálním reformám. Byla napsána po zkušenostech z Velké hospodářské krize a z USA se zaváděním sociálních výdajů ve 30. letech. Principy sjednotit jednotlivé pojišťovací systémy do jednoho systému sociálního zabezpečení, na kterém by se podíleli stát, zaměstnanci i zaměstnavatelé. Dávky by byly vypláceny plošně, účast by byla povinná. Poskytovat solidní lékařskou péči zdarma, vyplácení dětských přídavků každé rodině a plná zaměstnanost. Základní a střední škola do 15 let věku dítěte. Šlo samozřejmě o rozšíření zásahů státu do ekonomiky. Řešila se také zaměstnanost ta měla být vysoká a stabilní, ideálně aby bylo méně než 8% lidí bez práce. Reformy začali provádět labouristé po vyhraných volbách po válce. Stát začal zestátňovat některá strategická odvětví železnice, nebo klíčová průmyslová odvětví doly, ocelářství. Jiná odvětví měla přejít pod regionální vlády. Byl zaveden komplexní systém pojištění pro nezaměstnanost, nemoc, mateřství, důchod a smrt. Např. nemocenská začala být vyplácena po 3 dnech a v podstatě do důchodu, nebyla omezena. Penze ale třeba nebyly indexovány dostatečně, jejich kupní síla v čase klesala. Prosadily se nové sociální dávky, masivně byl obnovován bytový fond, vznikla národní zdravotní služba. Na počátku Mzdy se přerozdělují mezi podniky aby všude bylo stejně mzdové úsporné fondy sem úspěšnější podniky odvádějí část mezd

8 let se objevilo snižování výdajů deficity rostly více, než se předpokládalo. Přesto došlo k rozsáhlejší revizi až během vlády Margaret Thatcherové v roce Západní Evropa obecně vykazovala nízké přírůstky obyvatelstva, docházelo k přílivu pracovní síly z rozvojových zemí, kde byla populační exploze (hlavně do Německa). V 60. letech se projevil nedostatek pracovní síly přistěhovalectví. Také ženy začaly více pracovat. V obživě se snižovala úloha primární sféry, naopak rostl podíl sekundární a terciární služby, později pokles sekundárního. Terciární sféra tak živila a živí ve vyspělých ekonomikách polovinu pracovních sil. Změna životní úrovně díky rozvoji sociálního státu, sociální jistoty se prohloubily. Více sociálních jistot zabezpečovalo vysokou a koupěschopnou poptávku, takž po válce i díky obnově vysoké ekonomické růsty nastoleno období masové spotřeby a všeobecného blahobytu. Hospodářský vývoj Velké Británie do r Velká Británie neutrpěla během 2. sv. v. příliš rozsáhlé škody a díky pomoci z USA se její ekonomika obnovovala poměrně rychle. Další vývoj byl ale nerovnoměrný a hospodářsky nejpomalejší. Byla oslabena pozice libry jako světové měny. Z 3. místa v průmyslové produkci se dostala na na konci 80. let. Měla zastaralou strukturu průmyslu a nízkou investiční aktivitu. Tím pádem i pomaleji rostla životní úroveň ve srovnání s Evropou. Vlády musely nejprve řešit otázku, jak si udržet postavení i v rámci studené války a to i když se jejich koloniální říše rozpadala. Obchod se částečně musel přeorientovat na vyspělé země. Velká Británie trpěla poměrně vysokou inflací a mírou nezaměstnanosti, vysokým vnitřním i vnějším státním dluhem, navíc se projevovala regionální rozdílnost mezi jednotlivými oblastmi (problém Severního Irska). Po vítězství Labour Party v roce 1945 se začal realizovat rozsáhlý sociální program rozšíření sociálního pojištění, zdravotnictví, školství. Stát navíc začal plánovat pomocí ročních výhledů hospodářského rozvoje, v roce 1948 byl poprvé představen 4-letý plán. Do roku 1948 byly zestátněny uhelné doly, elektrárny, plynárny, část dopravy, Bank of England, stát získal větší vliv ve významných bankách. Zestátněná odvětví udržovala uměle nízké ceny ztráty kryty ze státního rozpočtu. Stát také financoval technickou modernizaci převzatých podniků. Vesměs se vycházelo z keynesiánských principů. Na to navázala i konzervativní vláda Winstona Churchilla v roce Prosadilo se odstátňování např. v železářském průmyslu. Bylo zavedeno indikativní plánování, to se po roce 1964, kdy opět nastoupili labouristé, stalo významným prvkem hospodářské politiky. Od 50. let se také zrychlila koncentrace kapitálu a výroby, před 2. sv. v. se moc nekoncentrovalo (mírná deprese), ale v r patřil britský průmysl k nejkoncentrovanějším na světě. USA do Velké Británie masivně investovaly (po Kanadě nejvíce) (chemický, automobilový, elektrotechnický průmysl). Strukturální změny v průmyslu nebyly tak rychlé jako v ostatních zemích, krize z ropného šoku 1974 byla překonána pomaleji s chronicky vysokou nezaměstnaností. Na podzim 1979 přišla vláda Margaret Thatcherové a s ní nová koncepce hospodářské politiky. Intervencionistická keynesiánská politika byla opuštěna ve prospěch neoliberální. Nastala doba Thatcherismu. Jeho zásady: hlavním cílem není plná zaměstnanost, inflace se řeší nástroji monetární politiky IR, tržní mechanismus je primární alokátor, redukuje se státní vlastnictví. Úspory v rozpočtu se týkaly i sociálních výdajů (především nezaměstnaní a byty), podporovala se aktivní politika zaměstnanosti rekvalifikace. Byly sníženy daně podpora domácí aktivity a přílivu zahraničního kapitálu. Stát již nepodporoval neperspektivní průmyslová odvětví, ale ta prosperující.

9 Mnohé podniky (50) byly privatizovány po roce 1990 zůstaly ve státních rukou pouze pošty, uhelné doly a železnice. Na jednu stranu to znamenalo úsporu dotací a jednorázové příjmy, ale přibylo nezaměstnaných propouštělo se. Druhý ropný šok (1979) přinesl hlubší recesi než v Evropě, také stagflace. Inflace se snížila až v letech Recese podpořila strukturální změny ve prospěch nejmodernějších odvětví a terciárního sektoru. V roce 1979 byla zrušena devizová omezení. V 80. letech rostla britská ekonomika rychleji než v letech 60. a 70. Británie opět zpevňovala svoji pozici ve světovém hospodářství. Pro celou Evropu byl typický hospodářský růst ale bez klesající nezaměstnanosti VB to bylo výraznější (nezam. 13%), více klesla až na konci 80. let. V 80. letech se také začala těžit ropa v Severním moři, pro VB to znamenalo soběstačnost v ropě a její vývoz, zlepšila svoji platební bilanci, snížila deficit státního rozpočtu. Ale byla zase utlumena produkce uhlí od roku 1984 (masivně podporována v 70. letech protesty dělníků). Koncem 80. let panovala obrovská nespokojenost s vládou Thatcherové sociálními úsporami trpěly široké vrstvy společnosti, část lidí zbohatlo, jiní zchudli díky dani z hlavy. Problémy byly i s jejími protistávkovými opatřeními a vystupováním v ES byla proti rozšiřování. V roce 1990 ji nahradil jako premiér i ve vedení strany John Major. Ten začal provádět pragmatickou hospodářskou politiku, částečně se odklonil od neokonzervatismu, zrušil daň z hlavy.

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jiří Šteg, koordinátor KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012 www.proalt.cz Vývoj

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání. Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání. Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Role státu v ekonomice Hospodářská politika státu Průmyslová politika státu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více