Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7"

Transkript

1 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

2 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání příjmů, vysoká zaměstnanost ve veřejném sektoru 2. Velký vliv sociálních partnerů, i když stále klesající 3. Vysoká úroveň zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti 4. Vysoký stupeň liberalizace trhů 5. Zaměření na inovace a znalostní ekonomiku, vyspělý vzdělávací systém, ICT

3 Makroekonomické ukazatele 1993 (EUROSTAT) Stát Dánsko Finsko Švédsko EU_15 Tempo růstu HDP 0,0-1,2-2,0-0,8 HDP na obyvatele (EU_15=100) Deficit veřejných rozpočtů (v % HDP) -3,7-7,2-11,4 - Nezaměstnanost 9,6 16,3 9,1 10,1 Podíl výdajů veřejných rozpočtů na HDP

4 Faktory úspěšnosti Strukturální reformy, liberalizace trhů Znalostní ekonomika, vzdělávací systém, věda a výzkum Fiskální konsolidace Vysoká zaměstnanost

5 Švédsko: specifika ekonomiky Středně velká ekonomika (Belgie, Rakousko) Vyspělá ekonomika 123 % EU_27 v roce 2010 Stát blahobytu severský model Otevřená ekonomika, závislá na vývoji mezinárodního prostředí teritoriální diversifikace exportu (USA 11%, Německo 10,5%, Norsko 8,5%) Znalostní ekonomika Tradice, high-tech firmy (Sony Ericsson, Pharmacia), biotechnologie, imunologie, klinická medicína, ekologie

6 Švédsko: specifika ekonomiky Middle high-tech obory (strojírenství, nábytkářství, papírenský průmysl), Relativně riziková sektorální struktura ekonomiky Vysoký čistý plátce do rozpočtu EU Stojí mimo eurozónu

7 Hospodářský vývoj po 1945 Již před 1945: na špičce institucionálních kroků vytvářející moderní ekonomiky systém investiční strategie investiční politika chápána jako stabilizační politika stát nabízí možnost firmám část zisku před zdaněním odložit v době konjunktur a v době recese může tento deponovaný zisk použít a investovat do státem určených odvětví

8 Hospodářský vývoj po státní podpora bytové politiky institucionální změny plošné rodinné přídavky na děti do 16 let reforma důchodového systému důchodový systém univerzálního typu, bez rozdílů dělení ročníků 1962 všechny osoby trvale žijící na území SVE kryty důchodovým systémem = stát blahobytu

9 Hospodářský vývoj léta 60. léta: začátek regionální politiky odliv venkova do měst 83 % urbanizace, regionální politika orientace i na nezemědělské aktivity, zaměření také na arktické oblasti 70.léta: ve Švédsku nikdy neproběhla masivní etatizace 80 % soukromé vlastnictví : u vlády nebyla sociální demokracie snaha o daňovou restrikci podařilo se nejvyšší míra zdanění v 80.letech 1991 od tohoto roku soc. demokracie součást koalice

10 Hospodářský vývoj 80. léta 80.léta: oslabení konkurenceschopnosti tradičních průmyslových odvětví způsobené poklesem produktivity snaha vlády udržet zaměstnanost za každou cenu, podporovaná obrovskými státními výdaji 1983 až 1984 důrazná opatření stimulující poptávky+ devalvace měny Důsledek: růst inflace -> zisky z devalvační politiky byly rychle utopeny v inflační spirále

11 Hospodářský vývoj 90. léta stanovení mezd: podle domácích sektorů s nejnižšími platy 1990 až 1993 poklesl HDP o téměř 5 % co do objemu 90.léta: deprese švédské ekonomiky slumpflace = hluboký propad při vysoké inflaci Následky: nárůst nezaměstnanosti nad průměr EU + pokles zam. o 12%

12 Hospodářský vývoj 90. léta Příčiny: vliv mezinárodní recese Strukturální racionalizace všech sektorů ekonomiky Splaskla bublina na trhu nemovitostí Zlepšení situace až Silná protiinflační politika CB Striktní fiskální politika: parlament zavedl horní hranici pro vládní výdaje a také pro výdaje sociálního pojištění

13 Hospodářský vývoj po : reforma bankovního systému: důsledek podpory politiky levných peněz z poč. 90.let Reforma důchodového systému Redukce sociálního státu

14 Aktuální ekonomická situace Díky provedeným reformám jen malé dopady krize Zdravý bankovní sektor Dobrý fiskální pozice Brzké oživení ekonomiky Problém se zadlužením domácností v souvislosti s nákupem nemovitostí a nárůstem jejich cen

15 Makroekonomická situace Švédska (Eurostat) Rok Tempo růstu HDP -0,6-5,3 5,6 2,9 0,9 1,5 Míra inflace 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 Míra nezaměstnanosti 6,2 8,3 7,8 7,6 8,3 8,0 Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP Veřejný dluh (podíl na HDP) 2,2-0,7 0,3 0,2-0,2-0,1 39,9 42,7 39,4 38,6 38,2 57,2

16 Ekonomika Finska: specifika Vyspělá ekonomika 115 % EU_27 v roce 2008 Středně velká ekonomika (Dánsko a Irsko) Paralela s Irskem, úspěšná ekonomika v EU 90. léta restrukturalizace a transformace ekonomiky, poválečná vazba na sovětský blok (35 % exportu v rcce1985 do SSSR) V posledních deseti letech relativně vysoká nezaměstnanost vyplývající ze strukturálních změn

17 Ekonomika Finska: specifika Znalostní ekonomika, ICT, biotechnologie fenomén Nokia Kvalitní vzdělávací systém Otevřená ekonomika s přebytky zahraničního obchodu podíl na obchodu EU 60 %, Rusko 12 %

18 Hospodářský vývoj léta paralela s Irskem dřevozpracující průmysl, teritoriální rozšiřování průmyslové struktury Finsko vstupuje do EFTA v r.1961 spolupráce pouze okrajová návaznost na sovětský blok 60 % exportu bylo do SSSR až do pol. 80. let

19 Hospodářský vývoj 80. léta transformace dřevozpracujícího a papírenského průmyslu ve prospěch chemicko-technologického reálná konkurenceschopnost průmysl.produkce v rámci EFTA na srovnatelné úrovni 23% exportu v rámci EFTA

20 Reorientace ekonomiky 90. léta 1955: finlandizace: vnitřní demokracie, ale zahr.pol. ovlivněna SSSR, zároveň vysoká závislost zahr. obchodu na SSSR : deprese transformačního charakteru kolaps SSSR -> prudké dopady na F. kolapse vývozu, splasknutí bubliny na trzích aktiv a nadhodnoceným kursem národní měny : HDP poklesl o 13%, nezaměstnanost až 18%

21 Reorientace ekonomiky 90. léta 1995: max.zadlužení 65% HDP 1993: Deficit rozpočtu 7% přičemž veřejný dluh se v letech zečtyřnásobil z 14% na 56 % HDP Řešení: redukce sociálních výdajů zmrazení mezd podpora strategických investic, především do školství, vědy a výzkumu

22 Reorientace ekonomiky 90. léta kultivace tržního prostředí a institucionálního zázemí politický systém: kontinuita, rotace tří největších politických stran, z nichž dvě zpravidla vytvářejí jádro vládní koalice

23 Výsledky transformace 1999 Finsko označeno za 1. zemi, která v EU nejvíce implementovala zásady new economics deregulace, fiskální stabilita hl. akcelerátory rozvoje jsou odvětví typu telekomunikace a informační technologie 2002 Finsko vyhlášeno za nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa

24

25 Nokia a Finsko 2009: podíl na HDP: 1,9% (2008: 2,6%) Zdroj:ETLA

26

27 Aktuální ekonomická situace 2011 parlamentní volby - vstup euroskeptické strany Praví Finové (3 nejsilnější strana) Vládne koalice šesti stran, premiér Jyrki Katainen Rostoucí problémy ekonomiky Redukce welfare state Problém stárnutí populace Zvyšování věku odchodu do důchodu

28 Makroekonomická situace Finska (pramen Eurostat) Rok Tempo růstu HDP 1,0-8,2 3,6 2,8-1,0-1,4 Míra inflace 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 Míra nezaměstnanosti 6,4 8,2 7,4 7,5 8,1 8,3 Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP Veřejný dluh (podíl na HDP) 4,3-2,5-2,5-0,7-1,8-1,7 33,9 43,3 48,7 49,2 53,6 57

29 Ekonomika Dánska Vyspělá ekonomika Stát blahobytu severský model Efektivní fungování trhu práce, flexicurity Otevřená ekonomika orientovaná na EU Nosný sektor ekonomiky služby (finanční, obchodní aktivity, veřejné služby)

30 Ekonomika Dánska Technologicky vyspělá ekonomika (výroba léků a farmaceutik, zdravotní technika, elektrotechnický průmysl, potravinářství, nábytkářství) Důraz na ekologii Stabilita, nominální konvergence Kvalitní infrastruktura Příznivá energetická bilance (kladné saldo v oblasti ropy a plynu, 16 % spotřeby OZE)

31 směr monetární a fiskální restrikce, ale nedošlo ke snížení výdajů ze státního rozpočtu Hospodářský vývoj léta 70. léta: zásoby ropy a díky 1.ropnému šoku začalo těžit ropu a zemní plyn základní soběstačnost zvýšené ceny průmyslových výrobků, růst nákladů na pracovní sílu schodky rozpočtu 80.léta: HP strategie orientovaná spíše na růst než na blahobyt

32 Hospodářský vývoj léta 1982: středopravá koalice: Protiinflační politika Snaha o redukci deficitu PB : reformy ekonomiky: tzv. Rasmussen 1. Privatizace státního majetku Protiinflační a stabilizační politika Redukce deficitů rozpočtu

33 Hospodářský vývoj 90. léta 1995 omezení výdajů ze státního rozpočtu inovace systému investičních pobídek program technologického rozvoje dánský stát finančně participoval v malých firmách v rizikových odvětvích daňové reformy omezení podílu rozpočtu na HDP ale ve 2.pol.90.let rostla AD

34 Hospodářský vývoj 90.léta 1998 Svatodušní program (v listopadu) = restriktivní politika snaha o pokles spotřeby veřejných výdajů pomocí růstu daní program vyhlášen k zabránění inflace, ale převis D nad S snaha zabránit přehřátí ekonomiky cíl zmírnit pasivitu OB nízká konkurenceschopnost dánského zboží, protože byly vysoké N na pracovní sílu

35 Hospodářský vývoj po : reformy trhu práce: tzv. flexicurity Komponenty modelu: flexibilní trh práce, aktivní pol. zaměstnanosti, velkorysé, ale selektivní sociální výdaje snížení nezaměstnanosti : vláda Rasmussen II. Zvýšení efektivnosti státního sektoru Imigrační reforma Obava z přehřátí ek., nedostatek pracovní síly

36 Aktuální ekonomická situace 2011: parlamentní volby, premiérka Helle Thorning-Schmidt, vláda sociálních demokratů a dvou dalších levicových stran Vysoká závislost na exportu do EU Relativně prudký nárůst nezaměstnanosti Nárůst zadlužení a deficitu rozpočtu Omezovaní možnosti předčasného odchodu do důchodu

37 Makroekonomická situace Dánska Rok Tempo růstu HDP -1,1-5,2 1,3 1,1-0,4 0,4 0,4 Míra inflace 3,6 1,1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,8 Míra nezaměstnanosti 3,6 6,0 7,8 7,9 7,2 7,2 5,5 Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP 3,4-2,7-2,5-1,8-4,1-4,3 NA Veřejný dluh (podíl na HDP) 34,2 41,8 42,7 46,4 45,4 44,5 NA

38 Mezinárodní migrace (% obyvatel) Zdroj: Světová banka

39 Nezaměstnanost Zdroj: Světová banka

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více