Možnosti a limity UPV v PNP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a limity UPV v PNP"

Transkript

1 Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav února 2010

2 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace ZZS Úloha lékaře ve výjezdové skupině (RLP) Kvalitní technické vybavení Odborná příprava zdravotnických pracovníků

3 Cíle PNP prevence časné smrti prevence oddáleného úmrtí zajištění co nejlepší kvality přežití

4 Zajištění dýchání Adekvátní zajištění dýchacích cest Adekvátní arteficiální ventilační režim s možností kontroly Prevence ireverzibilního hypoxického postižení

5 Zajištění dýchacích cest Jedno ze základních opatření v PNP Endotracheální intubace v terénu OTI Extratracheální inserce pomůcek Ústní, nosní vzduchovod Kombitubus Laryngeální tubus Laryngeální maska Urgentní koniopunkce

6 Endotracheální intubace Zlatý standard Možnost sofistikované UPV Nejdokonalejší utěsnění DC Možnost odsávání z DC Možnost aplikace farmak alternativní cestou

7 Specifika intubace v terénu Nepředvídatelný stav pacienta i anatomické poměry, včetně poranění DC Celé věkové spektrum Nepřipravený pacient plný žaludek Obtížný přístup k nemocnému, nevhodná poloha pacienta včetně možnosti zaklínění Minimální prostor kolem pacienta Obtížné klimatické podmínky (sníh, déšť, sluneční svit) HPZ

8 Alternativní zajištění DC Indikace: Postižený je v bezvědomí a nedýchá Nemožnost provedení OTI (anatomické poměry, poranění) Nelékařský personál Kontraindikace: Výbavný dávivý reflex Poleptání nebo úraz v dutině ústní, hltanu a jícnu, onemocnění jícnu /varixy, ca/

9 Kombitubus

10 Laryngeální maska

11 Laryngeální tubus

12 Koniopunkce

13 UPV základní východiska Bez pomůcek dýchání z plic do plic (ústy, nosem, ústy i nosem) S pomůckami ruční dýchací přístroj (samorozpínací vak) transportní ventilátor

14 Ruční dýchací přístroje Samorozpínací vak Min. 2 velikosti pro dospělé ( ml) pro nejmenší děti ( ml) Ventil proti zpětnému vdechování Zásobník kyslíku Konektor pro připojení PEEP ventilu

15 Automatické dýchací přístroje

16 Požadavky na transportní ventilátor Spolehlivost, malý objem a hmotnost Velké rozpětí MV (min l) Široká provozní teplota (např C) Režim řízené objemové ventilace Volitelná funkce pro FiO2 (min. 0,5 a 1,0) Alarmová hlášení pro stenózu, rozpojení, pokles tlaku v dodávce kyslíku Chyba systému hlášena světelnou i zvukovou signalizací Odolnost proti dešti Možnost snadného transportu k pac. i se zdrojem O2 (oxybag) pohon stlačeným O2

17 Nejčastější situace UPV jako součást KPR UPV jako součást léčby těžkého traumatu UPV kojenců a malých dětí UPV při plicním edému a ak. exac. CHOPN

18 UPV v rámci KPR Lékaři versus nelékařský personál Týmové nácviky KPR RLP, RZP, RV Nelékaři Alternativní zajištění DC UPV samorozpínacím vakem s přívodem kyslíku (10 l/min = FiO2 0,85) Hodnocení účinné ventilace

19 Hodnocení účinné ventilace při NR Při vdechu nedochází k významnému úniku vzduchu kolem těsnících manžet Vdech vakem lze provést volně, bez významného tlaku a odporu Přiměřeně se zvedá hrudník Poslechově nejsou nad krajinou žaludku slyšitelné zvukové fenomény svědčící pro nafukování žaludku pro nelékaře nepovinné poslech nad plicními křídly

20 Parametry ventilátoru při KPR Jednotlivý vdech (TV) = 6-7 ml/kg tělesné hmotnosti Frekvence dýchání 10/min FiO2 = 1,0 Inspir. tlaky u zdravých plic do 2,0 kpa PEEP = 0 z důvodu negat. ovlivnění žilního návratu

21 UPV při těžkém traumatu I. Obtížný přístup ke zraněnému (zaklínění, ) Obtížnost OTI z důvodu polohy zraněného či traumatu (využití alternativních pomůcek) Zachované laryngeální reflexy Nutnost farmakologické přípravy Volba anestetika a relaxancia (pozice suxametonia)

22 UPV při těžkém traumatu II. Zhodnocení urgentnosti situace (OTI před vyproštěním?) Preoxygenace + blesková intubace bez prodýchávání Intubace při naloženém trakčním límci (asistence záchranáře) UPV plná ventilační podpora odpovídající parametry ventilátoru Základní monitoring SpO2, petco2, dynamika IP, oběhové parametry Opakovaný poslech dýchacích šelestů (drenáž pleurální dutiny)

23 Obecné zásady léčby traumatu analgezie sedace a relaxace OTI s následnou UPV blokátory primárních cytokinů objemová náhrada dokonalá imobilizace monitorace vitálních funkcí šetrný transport.

24 UPV kojenců a malých dětí Dominuje obstrukce DC (aspirace, zánětlivá onemocnění, alergický otok) Bezvědomí s křečemi (febrilní křeče, epilepsie, neuroinfekce, intoxikace ) Závažná poranění

25 Hlavní indikace OTI a UPV u dětí akutní laryngitida akutní epiglotitida otok dýchacích cest alergického původu aspirace cizího tělesa astmatický stav bezvědomí s křečemi neznámého původu závažné trauma

26 Akutní laryngitida Nejčastější příčina dušení dětí ve statistikách výjezdů ZZS Většina zvládnuta konzervativně (kortikoidy, kyslík, inh. adrenalinu, ) Neapnoická intubace v inhalační anestezii v PNP nerealizovatelné Alternativně midazolam, ketamin, lokální slizniční anestezie UPV (přednosti manuální ventilace samorozpínacím vakem)

27 UPV při kardiogenním plicním edému a akutní exacerbaci CHOPN Vhodnost využití konzervativních postupů Prostor pro neinvazivní plicní ventilaci Správná volba farmak Volba správného postupu při OTI Specifika UPV s ohledem na zvýšenou resistenci v DC, event zařazení PEEP

28 CPAP u plicního edému - kritéria Nemocný lucidní, spontánně ventilující Klidová dušnost s DF >25 dechů/min SpO2 <90 % při inhalaci vzduchu Poslechově na plicích vlhké chropy Ortopnoická poloha Hypertenze nebo normotenze, resp. TKs >100 mm Hg Schopnost spolupráce při ventilaci maskou

29 CPAP - kontraindikace zástava dýchání (bradypnoe <8 dechů/min) neschopnost udržet volné dýchací cesty nespolupráce, neklid, vyčerpání pacienta oběhová nestabilita (bradykardie <40/min, hypotenze, závažné komorové arytmie) akutní ischémie myokardu nadměrná bronchiální sekrece hlenů netěsnost obličejové masky z důvodu anatomických poměrů obezita nad 200 % ideální tělesné hmotnosti.

30 Indikace ke konvenční UPV Zhoršující se dechová tíseň pacienta Zhoršující se stav vědomí (GCS <9) Progrese respirační insuficience s poklesem SpO2 pod 80% při CPAP Rozvoj hemodynamické nestability Náhlá zástava oběhu

31 CPAP - Boussignac

32 CPAP - Boussignac

33 Pozitiva + negativa Otevřený systém, pacienty dobře tolerovatelný Ovlivnění výše endexspiračního přetlaku průtokem kyslíku (směsi) 15 l/min = 5 cm, 25 l/min = 10 cm Značná zranitelnost Vysoká spotřeba kyslíku během transportu

34 Limity UPV v PNP omezená doba UPV po dobu poskytované PNP nemožnost monitorace krevních plynů UPV poskytovaná nelékaři použití alternativních pomůcek k zajištění DC, ventilace samorozpínacím vakem s přívodem kyslíku asynchronní UPV s využitím nervosvalové blokády v iniciální fázi inzultu i během sekundárních převozů pacientů ventilovaných různými režimy včetně weaningu Potřeba ventilace celého věkového spektra technické vlastnosti transportních ventilátorů

35 Závěr Specifika práce v terénu možnost vystupňování situací do krajní nouze Není vyloučena improvizace Nezastupitelná role lékaře v PNP Nutnost dokonalé přípravy lékařů

36 Děkuji za pozornost

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Silikonový / gumový / PVC manuální křísící vak. Návod k použití

Silikonový / gumový / PVC manuální křísící vak. Návod k použití Silikonový / gumový / PVC manuální křísící vak Návod k použití Branišovská 31 370 05 České Budějovice Tel.+fax.: +420 385 310 382 E-mail: mediprax@mediprax.cz www.mediprax.cz Obsah 1. Bezpečnostní upozornění...2

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ TRUHLÁŘ A. 1,2, ŠKULEC R. 2,3, ŠEBLOVÁ J. 3, ŢABKA L. 1, ČERNÝ V.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria:

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria: PRVNÍ POMOC Úvod: - vyvarovat se všech úkonů, které neovládám (pokud nejde o dálkové pokyny Záchranné služby (ZS)), vyvarovat se vlastního úrazu - neposkytnutí PP podléhá trestnímu zákonu - vycházet pouze

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

D-63374-2012. Více možností, snazší rozhodování. DRÄGER EVITA V300

D-63374-2012. Více možností, snazší rozhodování. DRÄGER EVITA V300 D-63374-2012 Více možností, snazší rozhodování. DRÄGER EVITA V300 2 Jak mohu dnes přijímat správná rozhodnutí? D-63267-2012 D-63090-2012 Obhajitelná rozhodnutí vyžadují širší spektrum možností Každodenní

Více

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více