STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík"

Transkript

1 STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5 x 60 m Stupeň : DPS Formát : 34 A 4 Část : Ocelová konstrukce č.přílohy :

2 Obsah statického výpočtu 1. Použité podklady str Zatížení všeobecně str Přehled zatěžovacích stavů str Návrh a posouzení střešní krytiny str Výpočtová schémata stáje str Přehled profilů a důležité detaily str Návrh a posouzení kotevních prvků str Zatížení spodní stavby - extrémy str Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 2

3 1. Použité podklady : 1.1 Použité normy ( včetně všech změn a oprav ), literatura ČSN EN Zásady navrhování konstrukcí Březen 2004 ČSN EN Zatížení konstrukcí - Část 1-1 : Obecná zatížení Objemové tíhy, užitná zatížení, Březen 2004 ČSN EN Zatížení konstrukcí - Část 1-3 : Obecná zatížení Zatížení sněhem, Červen 2005 ČSN EN Zatížení konstrukcí - Část 1-4 : Obecná zatížení Zatížení větrem, Duben 2007 ČSN EN Navrhování ocelových k-cí, Část 1-1 : Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, prosinec 2006 ČSN EN Navrhování ocelových k-cí, Část 1-8 : Navrhování styčníků, prosinec 2006 ČSN EN ČSN Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí, Prosinec Ocelové konstrukce kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, Duben 2012 ČSN EN Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 2 : Technické požadavky na ocelové konstrukce, Duben 2009 ČSN EN A1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 2 : Technické požadavky na ocelové konstrukce, Leden Ostatní : - výpočtový program SCIA Enginner pro stanovení vnitřních sil a deformací jednotlivých ocelových nosných prvků - výpočtový program Idea StatiCaSCIA 5.4 pro návrh a posouzení momentových přípojů a kotvení 1.3 Podmínky výpočtu : Lokalita : Ondřejov --- cca 650 m nad mořem Zatížení sněhem : 2,57 kpa 2,60 kn.m -2 ( ) Zatížení větrem : 27,5 m/s ( základní rychlost větru ) Rozpětí : 21,5 m Modul příčných vazeb : 12 x 5,0 m = 60 m Sklon sedlové střechy : 20 % = 11,31 0 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 3

4 2. Zatížení všeobecně : 2.1 Součinitele spolehlivosti zatížení podle NAD ČR : stálá zatížení : γ G = 1,00 nebo 1,35 nahodilá zatížení : γ Q = 1, Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu podle NAD ČR : únosnost průřezů kterékoliv třídy γ M0 = 1,00 únosnost průřezů při posuzování stability γ M1 = 1,00 únosnost průřezů při porušení oslabeného γ M2 = 1,25 průřezu v tahu únosnost šroubů a svarů γ M2 = 1, Kombinace zatěžovacích stavů konstrukce krovu: Základní kombinace č. 1 ( stálé zatížení a všechna nahodilá zatížení ) E d = γ G * G k,j + 1,50 * Q k,1 + 1,50 * Σ ψ 0,i * Q k,i G k,j stálé zatížení Q k, hlavní proměnné zatížení Q k,i vedlejší proměnná zatížení ψ 0,i kombinační součinitel proměnného zatížení ψ 0,1 = 0, zatížení sněhem ψ 0,2 = 0, zatížení větrem Základní kombinace č. 2 ( stálé zatížení a jedno nahodilé zatížení ) E d = γ f,g * G k,j + 1,50 * Q k,i G k,j stálé zatížení Q k,i zatížení sněhem popřípadě větrem Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 4

5 3. Přehled zatěžovacích stavů : 1. ZS : Vlastní váha( stálé zatížení ), γ G = 1,35 Vlastní váha konstrukce počítá použitý software ESA Engineer sám z katalogových profilů 2. ZS : Střecha a stěny ( stálé zatížení ), γ G = 1,35 trapézový plech TR 50/250 0,88 mm ,10 kn.m -2 opláštění ( odhad ) ,10 kn.m ZS : Zatížení sněhem ( nahodilé zatížení ), γ Q = 1,50 s = µ i * C e * C t * s k Sklon sedlové střechy : α 11,31 0 s k = 2,60 kn.m -2 ( podle stránky ) C e = 1, součinitel expozice ( normální typ krajiny ) C t = 1, tepelný součinitel µ 1 = 0,80 pro 0 0 α = 11, ( součinitel tvaru ) s = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 2,60 = 2,08 kn.m -2 s/2 = 0,5 x 2,08 = 1,04 kn.m -2 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 5

6 6. 9. ZS Zatížení větrem ± X, ± Y ( nahodilé zatížení ), γ f,q = 1,50 V b,0 = 27,5 m.s výchozí základní rychlost větru ( oblast III., Ondřejov u Rýmařova ) C dir = C season = 1,00 ( viz str. 20 ČSN EN ) V b = C dir.c season.v b,0 = 1,0.1,0.27,5 = 27,5 m.s -1 h 5,75 m --- výška objektu b 22,00 m šířka konstrukce h b = 5,75 m < 22,00 m z e = h = 5,75 m (referenční výška ) Charakteristický maximální dynamický tlak : q b = 1/2.ρ.v 2 m(z) stanovení střední rychlosti větru v m : v m (z) = c r (Z).c 0 (z).v b c r (z) = k r.ln(z/z 0 ) pro z min z z max 2 m < 5,75 m 200 m k r = 0,19.(z 0 /z 0,II ) 0.07 z 0 = 0,05 pro kategorii terénu II z 0,II = 0,05 k r = 0,19.(0,05/0,05) 0,07 = 0,190 c r (z) = 0,19.ln(5,75/0,05) = 0,902 c 0 (z) = 1, součinitel orografie k l = 1, součinitel turbulence v m (z) = 0,902.1,00.27,5 = 24,81 m.s -1 stanovení součinitele expozice c e (z) : c e (z) = [k l /c 0.ln(z/z 0 )] = [1,0/1,0.ln(5,75/0,05)] = 2,475 q p (z) = c e (z).q b = c e (z).1/2.ρ.v 2 m(z) q p (z) = 2,475.0,5.1,25.24,81 2 = 952,16 N.m -2 0,96 kn.m -2 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 6

7 Součinitele tlaku větru pro stěny navrhovaného objektu : Vítr na podélné stěny směr ± X ( vnější tlaky ): h = 5,75 m, b 60,5 m, d 22,0 m e = min( b,2h ) = min( 60,5 m, 2.5,75 = 11,5 m ) e = 11,5 m e = 11,5 m < d = 22 m h/d = 5,75/22 = 0,25 0,261 1,00 potom : Z důvodů nedostatečné korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně je možné hodnoty D,E vynásobit koeficientem 0,85 ( str. 31, poznámka ) C p,a = -1, sání kolmo ke směru větru C p,b = -0, sání kolmo ke směru větru C p,c = -0, sání kolmo ke směru větru C p,d = +0, tlak na návětrnou stranu C p,e = -0, sání na závětrnou stranu w k sání,a = 0,96 x (-1,20) = -1,08 kn.m pro e/5 = 11,75/5 = 2,35 m w k sání,b = 0,96 x (-0,80) = -0,77 kn.m pro 4e/5 = 4.11,75/5 = 9,40 m w k sání,c = 0,96 x (-0,50) = -0,48 kn.m pro d-e = 22 11,75 = 10,25 m w k tlak,d = 0,85 x 0,96 x (+0,70) = +0,57 kn.m -2 w k sání,e = 0,85 x 0,96 x (-0,30) = -0,25 kn.m -2 Vítr na štítové stěny směr ± Y ( vnější tlaky ): h = 5,75 m, b 22,0 m, d 60,5 m e = min( b,2h ) = min( 22,0 m, 2.5,75 = 11,5 m ) e = 11,75 m e = 11,75 m < d = 60,5 m h/d = 5,75/60,5 = 0,095 0,25 potom : Z důvodů nedostatečné korelace tlaků větru na návětrné a závětrné straně je možné hodnoty D,E vynásobit koeficientem 0,85 ( str. 31, poznámka ) C p,a = - 1, sání kolmo ke směru větru C p,b = - 0, sání kolmo ke směru větru C p,c = -0, sání kolmo ke směru větru C p,d = + 0, tlak na návětrnou stranu C p,e = - 0, sání na závětrnou stranu Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 7

8 w k sání,a = 0,96 x (-1,20) = -1,08 kn.m pro e/5 = 11,75/5 = 2,35 m w k sání,b = 0,96 x (-0,80) = -0,77 kn.m pro 4e/5 = 4.11,75/5 = 9,40 m w k sání,c = 0,96 x (-0,50) = -0,48 kn.m pro d e = 60,5 11,75 = 48,75 m w k tlak,d = 0,85 x 0,96 x (+0,70) = +0,57 kn.m -2 w k sání,e = 0,85 x 0,96 x (-0,30) = -0,25 kn.m -2 sedlová střecha se sklonem α 2 = 11,31 0 součinitele tlaku větru směr větru ± X : b = 60,5 m, h = 5,75 m e = min.(b, 2.h) = min.( 60,5 m; 2.5,75 = 11,75 m ) e = 11,75 m e/10 = 11,75/10 = 1,175 m ---- pro F,G a J e/4 = 11,75/4 = 2,94 m ---- pro F C F = -1, sání C F = +0, tlak C G = -0, sání C G = +0, tlak C H = -0, sání C H = +0, tlak C I = -0, sání C J = -0, sání w k F,sání = 0,96 x (-1,20) = -1,15 kn.m -2 w k F,tlak = 0,96 x (+0,13) = +0,13 kn.m -2 w k G,sání = 0,96 x (-0,95) = -0,91 kn.m -2 w k G,tlak = 0,96 x (+0,13) = +0,13 kn.m -2 w k H,sání = 0,96 x (-0,41) = -0,39 kn.m -2 w k H,tlak = 0,96 x (+0,13) = +0,13 kn.m -2 w k I,sání = 0,96 x (-0,40) = -0,38 kn.m -2 w k J,sání = 0,96 x (-0,85) = -0,82 kn.m -2 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 8

9 směr větru ± Y : b = 22,0 m, h = 5,75 m e = min.(b, 2.h) = min.( 22,0 m; 2.5,75 = 11,75 m ) e = 11,75 m e/10 = 11,75/10 = 1,175 m ---- pro F,G e/4 = 11,75/4 = 2,94 m ---- pro F, e/2 = 11,75/2 = 5,875 m ---- pro H C F = -1, sání C G = -1, sání C H = -0, sání C I = -0, sání w k F,sání = 0,96 x (-1,41) = -1,35 kn.m -2 w k G,sání = 0,96 x (-1,30) = -1,25 kn.m -2 w k H,sání = 0,96 x (-0,64) = -0,61 kn.m -2 w k I,sání = 0,96 x (-0,54) = -0,52 kn.m -2 přečnívající okraj střechy ( oboustranné konzoly ) : C p,d = - 0, sání ze spodní strany při větru ( návětrná strana ) C p,e = - 0, sání ze spodní strany při větru ( závětrná strana ) w k p,d = 0,96 x (-0,70) = -0,67 kn.m -2 w k p,e = 0,96 x (-0,30) = -0,29 kn.m -2 Účinky tření na stěny a střechu : C fr = 0, trapézové plechy na střeše ( velmi hrubý povrch ) C fr = 0, plachty popř. síťovina( hrubý povrch ) Referenční plocha A fr [ viz ČSN EN , str. 55, 7.5(3)] b = 22,0 m ---- šířka objektu, h = 5,75 m ---- výška objektu Vzdálenost x = min.(4 * h, 2 * b ) = min.( 23,0 m, 44,0 m ) x = 23,0 m A fr,stěny = 2 * ( L x ) * h = 2 * ( 60,5 23 ) * 3,0 = 225 m 2 A fr,střecha, uzavřená = 2 *( L x ) * b = 2 * ( 60,5 23 ) * 12,93 = 970 m 2 A fr,střecha, otevřená = 4 *( L x ) * b = 4 * ( 60,5 23 ) * 12,93 = 1940 m 2 F fr,uz = c fr * q p (z) * A fr = 0,04.0, ,02.0, = 41,57 kn ( ) F fr,ot = c fr * q p (z) * A fr = 0,04.0, = 74,50 kn ( ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 9

10 Účinky na střechu při otevřeném objektu : C X1 = -0, sání C X2 = -1, sání C X3 = +1, tlak C X4 = +0, tlak w k X,1 = 0,96 x (-0,69) = -0,66 kn.m -2 w k X,2 = 0,96 x (-1,31) = -1,26 kn.m -2 w k X,3 = 0,96 x (+1,31) = +1,26 kn.m -2 w k X,4 = 0,96 x (+0,69) = +0,66 kn.m -2 Stabilitní síly pro příčné vazby : φ = φ 0 * α h * α m φ 0 = 1/200 α h = 2/ h = 2/(5,75) 0.5 = 0,834, h = 5,75 m ---- výška konstrukce 2/3 = 0,667 α h = 0,816 1,00 α m = [(0,5 * (1+1/m)] 0.5 = [(0,5.(1+1/2)] 0.5 = 0,866 m počet sloupů v řadě φ = 1/200 * 0,834 * 0,866 = 0,00361 Celkové zatížení jedné vazby : V = , ,5.5,0 V = = kg = 324 kn 350 kn Stabilní síla pro jeden příčný rám : H k stab = φ * V = 0,00361 * 350 = 1,26 kn ( ) --- zanedbatelná hodnota Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 10

11 4. Návrh a posouzení střešní krytiny : Kombinace : stálé + sníh + 0,6.vítr q k = 0,10 + 2,08 + 0,6.1,26 = 2,94 kn.m -2 q d = 1,35.0,10 + 1,5.2,08 + 1,5.0,6.1,26 = 4,39 kn.m -2 Kombinace : stálé + 0,5.sníh + vítr q k = 0,10 + 0,5.2,08 + 1,26 = 2,40 kn.m -2 q d = 1,35.0,10 + 0,5.1,5.2,08 + 1,5.1,26 = 3,59 kn.m -2 Kombinace : stálé + sání větru : q k = 0,10 1,26 = -1,16 kn.m -2 q d = 0,10-1,5.1,26 = -1,79 kn.m -2 Navrženo : plech TR 50/250 0,88 mm v pozitivní poloze nebo negativní poloze Plech navržen jako spojitý nosník o čtyřech polích ( 4 x 1,85 m ): Plechy v pozitivní poloze ( strana A nahoře ) q d2 = 6,60 kn.m -2 > q d = 4,39 kn.m vyhovuje q k = 6,58 kn.m -2 > q k = 2,94 kn.m vyhovuje pro L/200 Plechy v pozitivní poloze ( strana B nahoře ) q d2 = 6,38 kn.m -2 > q d = 4,39 kn.m vyhovuje q k = 8,70 kn.m -2 > q k = 2,94 kn.m vyhovuje pro L/200 Posudek plechů TR je proveden pomocí tabulek únosnosti firmy Kovové profily spol. s r.o., Praha. Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 11

12 5. Výpočtová schémata stáje : Ing. Jan BLAŽÍK Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 12

13 Spojky vrcholové vaznice IPE 100 v L/4 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 13

14 Půdorys střechy L 60 x 6 vždy v L/2 ( po 2,5 m ) Vaznice : U 180 ( 2 x 1020 mm + 6 x 1810 mm --- měřeno v rovině střechy ) Trapézový plech TR 50/250 0,88 mm ( pozitivní nebo negativní poloha ) TR plech je počítaný jako spojitý nosník délky L 7400 mm od vrcholu haly a pak zbytek k okapu cca 5,70 m. Toto kladení bys měl zachovat!!! Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 14

15 6. Přehled profilů a důležité detaily : Průřez č. 1 HE300A ( sloupy, ocel S235 ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 15

16 Průřez č. 2 IPE 400 ( příčle, ocel S235 ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 16

17 2 x pl. 25 x koutový svar a = 6 mm kolem dokola koutový svar a = 6 mm kolem dokola 8 x šroub M Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 17

18 2 x pl. 25 x koutový svar a = 6 mm kolem dokola 8 x šroub M koutový svar a = 6 mm kolem dokola Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 18

19 Průřez č. 3 IPE náběh ( rámový roh, S235 ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 19

20 Oboustranný koutový svar a = 6 mm kolem dokola Pl. 15 x 280 Oboustranný koutový svar a = 6 mm Pl. 8 x 285 Oboustranný koutový svar a = 6 mm Pl. 12 mm, výztuhy Oboustranné koutové svary a = 5 mm Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 20

21 Průřez č. 4 IPE 220 ( konzoly, ocel S235 ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 21

22 Pl. 16 x x šroub M Oboustranný koutový svar a = 4 mm kolem dokola Pl. 8 x Oboustranný koutový svar a = 4 mm Pl. 10 x 110 Oboustranný koutový svar a = 4 mm Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 22

23 Celkový pohled na detail rámového rohu popisy viz str. 20,21,22 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 23

24 Průřez č. 5 U 180 ( vaznice, ocel S235 ) Připojovací síly pro vaznice ve ztužidlových polích : N x,ed = ± 50 kn ( tlak, tah ) V z,ed = 30 kn ( smyk ) Připojovací síly pro vaznice mimo ztužidlová pole : N x,ed = ± 10 kn ( tlak, tah ) V z,ed = 30 kn ( smyk ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 24

25 Průřez č. 6 L 80 x 6 ( střešní ztužení 2 x, ocel S235 Připojovací síly : N x,ed = ± 35 kn ( tlak, tah ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 25

26 Průřez č. 7 L 80 x 6 ( stěnové ztužení - 4 x, ocel S235 ) L 80 x 6, systém tažených prutů Připojovací síly : N x,ed = + 75 kn ( tah ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 26

27 Průřez č. 8 2 x U 100 ( táhlo vyvěšené v L/4 do příčlí, ocel S235JR ) Připojovací síly : N x,ed = kn ( tah ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 27

28 Průřez č. 9 L 60 x 6 ( závěsy pro táhla, ocel S235 ) Připojovací síly : N x,ed = + 10 kn ( tah ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 28

29 Průřez č. 10 L 60 x 6 ( vzpěrky ve střešní rovině, ocel S235 ) Připojovací síly : N x,ed = ± 30 kn ( tlak,tah ) Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 29

30 7. Návrh a posouzení kotevních prvků : Návrhové reakce pro kotvení sloupů HE300A : Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Vše Kombinace : CO1 - MSÚ Ing. Jan BLAŽÍK Podpora Stav Rx Ry Rz Sn9/N72 CO1 - MSÚ/ Sn5/N55 CO1 - MSÚ/ Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn9/N72 CO1 - MSÚ/ Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Podpora Stav Rx Ry Rz Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn5/N55 CO1 - MSÚ/ Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn6/N64 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 30

31 Patka min. 1,50 m x 1,50 m Třída betonu C20/25 Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 31

32 Pl. 25 x Koutový svar a = 6 mm kolem dokola 2 x matice Podlití mm 4 x M hloubka h = 380 mm Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 32

33 8. Zatížení spodní stavby extrémy : Ing. Jan BLAŽÍK Charaktristické reakce pro kotvení sloupů HE300A, které jsou součástí stěnových ztužidel : Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Sn5,Sn6,Sn8,Sn9 Kombinace : CO2 - MSP Podpora Stav Rx Ry Rz Sn9/N72 CO2 - MSP/ Sn5/N55 CO2 - MSP/ Sn8/N63 CO2 - MSP/ Sn9/N72 CO2 - MSP/ Sn8/N63 CO2 - MSP/ Sn5/N55 CO2 - MSP/ Návrhové reakce pro kotvení sloupů HE300A, které jsou součástí stěnových ztužidel : Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Sn5,Sn6,Sn8,Sn9 Kombinace : CO1 MSÚ Podpora Stav Rx Ry Rz Sn9/N72 CO1 - MSÚ/ Sn5/N55 CO1 - MSÚ/ Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn9/N72 CO1 - MSÚ/ Sn8/N63 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 33

34 Charaktristické reakce pro kotvení sloupů HE300A, které nejsou součástí stěnových ztužidel : Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Sn1..Sn4,Sn7,Sn10 Kombinace : CO2 - MSP Podpora Stav Rx Ry Rz Sn4/N20 CO2 - MSP/ Sn3/N18 CO2 - MSP/ Sn1/N1 CO2 - MSP/ Sn1/N1 CO2 - MSP/ Sn4/N20 CO2 - MSP/ Sn1/N1 CO2 - MSP/ Návrhové reakce pro kotvení sloupů HE300A, které nejsou součástí stěnových ztužidel : Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Sn1..Sn4,Sn7,Sn10 Kombinace : CO1 - MSÚ Podpora Stav Rx Ry Rz Sn4/N20 CO1 - MSÚ/ Sn3/N18 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Sn4/N20 CO1 - MSÚ/ Sn1/N1 CO1 - MSÚ/ Stáj pro býky 21,5 x 60 m str. 34

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly schéma nosné kce Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly rozvržení nosné kce Zadání Jednopodlažní jednolodní ocelová hala, zadáno je rozpětí, počet polí se vzdáleností sloupů,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY OBOR STAVITELSVÍ AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

OCELOVÝ SKELET VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY S PASÁŽÍ

OCELOVÝ SKELET VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY S PASÁŽÍ Bakalářská práce Vypracoval: Ondřej Jonáš Datum: / Rozsah: Seznam projektové dokumentace:. TECHNICKÁ ZPRRÁVA. STATICKÝ VÝPOČET ( stránek). Rozbor zatížení (stálé, užitné, imperfekce, vítr, sníh). Návrh

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze: Informace o projektu: Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: 29.4.2013 21:16:13 Verze: 5.64.0.4 Strana: 1/6 Reference zakázky: PROSEC Zákazník: Aitia s.r.o. Projekt: Proseč

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Co je nového 2017 R2

Co je nového 2017 R2 Co je nového 2017 R2 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers - 2017 R2 Obsah STRUCTURAL BIM DESIGNERS... 4 STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 R2... 4 Možnost "Připojit osu do uzlu"... 4 Zarovnání" otvorů...

Více

4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4

4;# $74 1# '%7,-83, /4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4 !"#$%&#% '()*+, -./,0 1# /,,2#34 5,6,-3*+, +7'34),-*+, 286 $74 86 $74 1# 0#3, /,,693* 6$,-9 $, -.5)9 :% 3$ # *3#% 86 $74 1# /,;4-83, /"' #),3 )(' /3#7,-.(+,693.(+ $,%< 86 $74 1# $'%#32,-83, 3 24;#34,$

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6.

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7. Součinitele tlaků a sil 8. Zatížení

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více

D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D 1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2a TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.2b GRAFICKÁ ČÁST D.1.2c STATICKÝ VÝPOČET (dokumentace pro provedení stavby) PŘÍSTAVBA SKLADU UČEBNÍCH POMŮCEK Místo stavby, investor: PŘÍRODOVĚDECKÁ

Více

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě MONTÁŽ RD HAAS FERTIGBAU Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě Počet stran: 9 www.haas-fertigbau.cz Vypracoval: Ing. Ondřej Jirka tel:

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Příklad zatížení ocelové haly

Příklad zatížení ocelové haly 4. Zatížení větrem Přílad haly Zatížení stavebních onstrucí Přílad atížení ocelové haly Zadání Určete atížení a maximální možné vnitřní síly na prostřední rám halového jednolodního objetu (vi obráe). Celová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELLING OF TRADITIONAL TIMBER ROOF TRUSSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Předmět: SM02 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UŽITNÁ ZATÍŽENÍ, ZATÍŽENÍ SNĚHEM, ZATÍŽENÍ VĚTREM. prof. Ing. Michal POLÁK, CSc.

Předmět: SM02 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UŽITNÁ ZATÍŽENÍ, ZATÍŽENÍ SNĚHEM, ZATÍŽENÍ VĚTREM. prof. Ing. Michal POLÁK, CSc. Předmět: SM02 ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UŽITNÁ ZATÍŽENÍ, ZATÍŽENÍ SNĚHEM, ZATÍŽENÍ VĚTREM prof. Ing. Michal POLÁK, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze 2013-2014 Pravděpodobnost výskytu PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Ocelová rozhledna. Steel tower

Ocelová rozhledna. Steel tower ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Ocelová rozhledna Rozhledna Bernard Steel tower Observation tower Bernard Diplomová práce Studijní program:

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více