VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION PAVILION STATICKÝ VÝPOČET DESIGN CALCULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR INGRID SENGEROVÁ Ing. KAREL SÝKORA Ingrid Sengerová 1

2 BRNO 2014 Obsah 1. GEOMETRIE KONSTRUKCE MATERIÁL STŘEŠNÍ KRYTINA ZATÍŽENÍ Stálé zatížení Vlastní tíha viz. Scia Engineer Ostatní stálé zatížení Nahodilé zatížení Zatížení sněhem dle (ČSN EN ) Zatížení větrem dle (ČSN EN ) MATERIÁL VAZNICE Výpočtový model Zatížení na vaznici ZS1 Vlastní tíha ZS2 Stálé zatížení Zatížení větrem Kombinace zatížení na vaznici Vnitřní síly Posouzení vaznice Šikmý ohyb s klopením Posouzení vaznice na vzpěr Mezní stav použitelnosti vaznice Táhlo VAZNÍK Výpočtový model Zatížení Kombinace zatížení Horní pás (prut B228) Posouzení horního pásu na vzpěr Posouzení horního pásu (program scia Engineer) Dolní pás (prut B186) Ingrid Sengerová 2

3 Posouzení dolního pásu Posouzení dolního pásu (program scia Engineer) Diagonála Tlačená diagonála (B192) Tažená diagonála (B191) Vnitřní síly: Svislice (prut B203) Posouzení svislice (scia) Posouzení mezní stav použitelnosti Spoje vazníku Posouzení svaru (diagonála k dolnímu pásu) Montážní spoje STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ A STĚNOVÉ ZTUŽIDLO STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO Výpočtový model Dolní pás ztužidla (prut B838) Posouzení dolního pásu na vzpěr (ruční výpočet) Posudek ohybového momentu My a Mz Posouzení diagonály podélného ztužidla (prvek B1532) Posouzení diagonály podélného ztužidla (scia Engineer) PAŽDÍK (B 703) Posouzení paždíku programem scia Engineer SLOUP (B 1594) Posouzení sloupu na vzpěr Posouzení sloupu. (scia Engineer) ČEPOVÝ SPOJ PATKA A KOTVENÍ SLOUPU Patka Kotevní šrouby Patní deska Průřez patky Kotevní příčník Ingrid Sengerová 3

4 1. GEOMETRIE KONSTRUKCE Rozpětí vaznice l= 6,00m Zatěžovací šířka b= 2,51m Rozpětí vazníku l= 48,00m Zatěžovací šířka b= 6,00m Sklon střechy α = 6 2. MATERIÁL ocel S355 mez kluzu: f y = 355 MPa pevnost v tahu: f u = 510 MPa modul pružnosti v tahu a tlaku: E = MPa modul pružnosti ve smyku: G = MPa objemová hmotnost: Ɣ m0 = Ɣ m1 = 1,00 Ɣ m2 = 1,25 ε = = = 0,814 Ingrid Sengerová 4

5 3. STŘEŠNÍ KRYTINA střešní panely ELCOM typ TCP/C tloušťka 80 mm skladebná šířka 1000 mm hmotnost 12,42 kg/m 2 maximální zatížení při rozpětí 3,5m: 2,27 kn/m 2 skladba: pozinkovaný ocelový plech izolační výplň z polyuretanové pěny pozinkovaný ocelový plech součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/m.K Ingrid Sengerová 5

6 4. ZATÍŽENÍ 4.1. Stálé zatížení Vlastní tíha viz. Scia Engineer tíha oceli Ɣ s = 78,50 kn/m Ostatní stálé zatížení střešní plášť g n = 0,1242 kn/m Nahodilé zatížení Zatížení sněhem dle (ČSN EN ) lokalita: Brno: II. sněhová oblast : charakteristická hodnota: S k = 1,0 kn m -2 topografie normální součinitel expozice: C e = 1,0 součinitel tepla: C t = 1,0 úhel střechy 6 sedlová střecha tvarový součinitel: μ 1 = 0,8 sníh plný: S = S k μ 1 C e C t = 1 0,8 1 1= 0,8 kn m Zatížení větrem dle (ČSN EN ) lokalita: Brno: II. větrová oblast: kategorie terénu III oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami výchozí základní rychlost větru: v b,0 = 25 m s -1 součinitel ročního období: C season = 1 součinitel směru větru: C dir = 1 základní rychlost větru: V b = C dir C season V b,0 = = 25 m s -1 kategorie drsnosti terénu II: výška nad terénem: z 0 = 0,30 m z min = 5,00 m z 0,II = 0,05 m z = 12,14 m součinitel terénu: ( ) součinitel drsnosti: ( ) ( součinitel ortografie: C 0 (z) = 1 ( ) ) Ingrid Sengerová 6

7 charakteristická střední rychlost: v m = C r (z) C 0 (z) v b = 0, = 19,90 kn m -2 měrná hmotnost vzduchu: ƍ = 1,25 kg m -3 zakladní dynamický tlak větru: q b = 0,5 ƍ v m 2 = 0,5 1,25 /1000 = 0,248 kn m -2 součinitel turbulence: k l = 1 intenzita turbulence: l v (z) = ( ) ( ( ) ) = 0,270 součinitel expozice: C e (z) = l v (z) = 2,890 maximální dynamický tlak: q p (z) = q b (z) C e (z) = 0,248 2,890 = 0,717 kn m -2 střešní plocha vystavená působení větru > 10 m 2 ==> C pe,10 tlak větru na povrchy: w e = q p C pe10 h = 12,14 m e = min (b; 2h) = min (48; 2 12,14) = 24,28 m e/10 = 2,43 m, e/4 = 6,07 m, b = 48,00 m Vítr boční na střechu (pravý a levý) Součinitel vnějšího tlaku C pe na sedlové střechy sklon 6 Úhel sklonu α Mskmfů Zdroj: ČSN EN , str. 40, tab. 7.8a ČSN EN , str. 40, tab. 7.4a Vítr boční na střechu C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 5-1,70-1,20-0,60-0,60 0,20 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0, ,90-0,80-0,30-0,40-0,10 w e (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 Zdroj: ČSN EN , str Vítr čelní na střechu Úhel sklonu α Vítr čelní na střechu C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I 5-1,60-1,30-0,70-0,60 6-1,57-1,30-0,69-0, ,30-1,30-0,60-0,50 w e (kn/m 2 ) -1,13-0,93-0,49-0,36 Zdroj: ČSN EN , str.39 Ingrid Sengerová 7

8 Vítr čelní na stěnu h/b = 12,14/36,00 = 0,337 e = min (b; 2h) = min (36; 2 12,14) = 24,28 m e = 24,28 m d = 36,00 m e = 24,28 < d = 36m Zdroj: ČSN EN , str.34 h/d Vítr čelní na stěnu C pe10 A C pe10 B C pe10 C C pe10 D C pe10 E 1-1,20-1,40-0,50 0,80 0,50 0,337-1,20-0,87-0,50 0,71-0,21 0,25-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 w e (kn/m 2 ) -0,86-0,62-0,36 0,51-0, Vítr boční na stěnu h/b = 12,14/48,00 = 0,253 e = min (b; 2h) = min (48; 2 12,14) = 24,28 m e = 24,28 m d = 48,00 m e = 24,28 < d = 48m Zdroj: ČSN EN , str.34 h/d Vítr boční na stěnu C pe10 A C pe10 B C pe10 C C pe10 D C pe10 E 1-1,20-1,40-0,50 0,80 0,50 0,253-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 0,25-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 w e (kn/m 2 ) -0,86-0,57-0,36 0,50-0,22 Ingrid Sengerová 8

9 5. MATERIÁL ocel S355 mez kluzu: f y = 355 MPa pevnost v tahu: f u = 510 MPa modul pružnosti v tahu a tlaku: E = MPa modul pružnosti ve smyku: G = MPa objemová hmotnost: Ɣ m0 = Ɣ m1 = 1,00 Ɣ m2 = 1,25 ε = = = 0, VAZNICE 6.1. Výpočtový model rozpětí vaznice: L = 6,00 m zatěžovací šířka: b = 3,62 m sklon: α = Zatížení na vaznici ZS1 Vlastní tíha navržený profil IPE 180 g d = 0,188 kn/m souč. pro nepříznivé zatížení γ f = 1,35 souč. pro příznivé zatížení γ f = 1, ZS2 Stálé zatížení Tíha střešního pláště g k = 0,1242 kn/m 2 g k = 3,62 * g k = 0,450 kn/m 2 souč. pro nepříznivé zatížení γ f = 1,35 souč. pro příznivé zatížení γ f = 1,00 Ingrid Sengerová 9

10 Zatížení větrem ZS3 Vítr z leva Úhel sklonu α Vítr boční z leva C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0,17 W k (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,20-3,00-1,48-1,52 0,43 Posuzovaná vaznice obl. I W k = -1,52 kn/m souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0, ZS4 Vítr z prava Úhel sklonu α Vítr boční z prava C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0,17 W k (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,20-3,00-1,48-1,52 0,43 Zatížení u posuzované vaznice W k = -1,48kN/m souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0, ZS5 Vítr čelní Úhel sklonu α Vítr čelní C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I 6-1,57-1,30-1,50-1,40 W k (kn/m 2 ) -1,13-0,93-0,49-0,36 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,09-3,37-1,77-1,30 souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0,9 Ingrid Sengerová 10

11 ZS6 - Zatížení sněhem s = 0,8 kn/m 2 s = 0,8 * 3,62 = 2,9 kn/m N 6.3. Kombinace zatížení na vaznici V y V z Klíč kombinace M y 6.4. Vnitřní síly M y,ed = 21,15 knm M z,ed = -0,33 knm N ed = -19,17 knm Ingrid Sengerová 11

12 6.5. Posouzení vaznice Navržený profil IPE180 E = 210GPa G = 81GPa Zatřídění průřezu: ε = (235/f y ) 1/2 = 0,81 pásnice: tlačená část 9ε = 9 0,81 = 7,32 c/t f 9ε 4,24 7,32---> I. Třída průřezu stojina: tlačená a ohýbaná část d/t w 72ε 27,55 58,32---> I. Třída průřezu Ingrid Sengerová 12

13 Šikmý ohyb s klopením průřezový modul: W y = W ply (průřez třídy 1 nebo 2) vzpěrné délky: L cr,z = 2,00 m kratší vzpěrná délka v důsledku navrženého procházející v 1/3 a 2/3 rozpětí vaznice součinitel imperfekce α LT : h/b = 2 ---> křivka klopení a α LT =0,21 součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konců: c 1 = 0,97 c 2 = 0,36 c 3 = 0,48 součinitele vzpěrné délky: k y = 1,00 k z = 0,33 k w = 1,00 z a = 120 mm z s = 0 mm z g = z a z s = 120 mm z j = 0 mm wt = ( k w L) ( E l w /G l t ) 1/2 = = 1, ) [(210 7, )/(81 4, )] 1/2 = 0,996 g = ( z g )/(k z L ) (E l z /G l t ) 1/2 = =( 0,120)/(0, ) [(210 1, )/(81 4, )] 1/2 =4,22 j = ( z j )/(k z L ) (E l z /G l t ) 1/2 = 0,00 bezrozměrný kritický moment: cr = ( c 1 /k z ) [( 1+k wt 2 + (c 2 g c 3 j ) 2 ) 1/2 (c 2 g c 3 j )] = cr = (1,13/0,33) [(1+ 0, (0,45 4,22 0,53 0,0) 2 ) 1/2 - (0,45 4,22-0,0)]= 1,6 pružný kritický moment : M cr = cr I z G I t ) 1/2 / L2 = =1, , , ) =72 knm W pl,y f y /M cr ) 1/2 = (1, )/72 = 0,9 křivka klopení : h/b = 180/91=1,98 < 2 => křivka a LT = 0,5 [ 1+ α LT ( 0,2) + 2 ] = 0,5[ 1+0,21(0,9-0,2) +0,9 2 ] = 0,98 LT = 1/ LT +( LT 2-2) 1/2 = 1/0,98 + (0,98 2 0,9 2 ) 1/2 = 0,73 Ingrid Sengerová 13

14 Posouzení: M y,b,rd = LT W pl.y f y / m1 = 0,73 166, /1 = 43,12 knm M z, rd = W pl.z f y / m0 = 34, /1 = 12,283 knm M y,ed = 21,15 knm M z,ed = -0,33 knm = 0,517 1 VYHOVÍ Posouzení vaznice na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 6,00 m L cr,z = 2,00 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 6,0/0,074 = 80,83 i y = (I y /A) 1/2 = 0,074m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / (i y )= (6,0/(0,074 76,06) =1,0626 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a --> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 1,06 0,2) + 1,06 2 ] = 1,15 y = 1/[ y + ( y 2-2) 1/2 ] = 1/1,15 + (1,15 2 1,06 2 ) 1/2 = 0,63 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,63 2, /1,00 = 534,523 kn N ed / N b,rd 1 ---> 19,17/534,523 = 0,04 1 vyhoví Ingrid Sengerová 14

15 Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 2,00/0,0315 = 79,8 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0205 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= (2,0/(0, ,06) = 1,28 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: b ---> souč. imperfekce α = 0,34 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,34( 1,28 0,2) + 1,28 2 ] = 1,5 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/1,5 + (1,5 2 1,28 2 ) 1/2 = 0,44 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,44 2, /1,00 = 373,32 kn N ed / N b,rd 1 ---> 19,17/373,32= 0,05 1 vyhoví 6.6. Mezní stav použitelnosti vaznice Vaznice navržena plnostěnná z profilu IPE 180 Doporučená mezní hodnota průhybu: pro δ max = L/200 = 30,00mm 26,1 30 [mm] Vyhoví Ingrid Sengerová 15

16 6.7. Táhlo Navržené v třetinách rozpěti vaznice, pro získaní menších vzpěrných délek. Vnitřní síly : Ned = 19,25 kn Navržený profil : RD 75 E = 210 GPa G = 81 GPa N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 1, = 78,28kN 19,25/78,28 1 0,3 1 vyhoví Ingrid Sengerová 16

17 7. VAZNÍK 7.1. Výpočtový model příhradový nosník, prostě podepřený rozpětí vazníku: L= 36,00 m zatěžovací šířka (vzdálenost vazníků) b = 6 m vzdálenost styčníku s vaznicemi b = 3,6 m sklon α = 6, Zatížení Ingrid Sengerová 17

18 7.3. Kombinace zatížení Klíč kombinace 7.4. Horní pás (prut B228) Vnitřní síly: M y,ed = 0,04 knm V y,ed = -0,41 kn N ed = -185,80 kn M z,ed = 0,40 knm V z,ed = 0,01 kn Ingrid Sengerová 18

19 Navržený profil RRK 150/100/4 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Zatřídění průřezu: ε = (235/f y ) 1/2 = 0,81 c/t = 16,05--> II. Třída průřezu Ingrid Sengerová 19

20 Posouzení horního pásu na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 3,62 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0558 = 64,87 i y = (I y /A) 1/2 = 0,056 m y = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0,055 76,06) = 0,852 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = = 0,5 [ 1+ 0,21( 0,852 0,2) + 0,852 2 ] = 0,931 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/0,93 + (0,93 2 0,852 2 ) 1/2 = 0,932 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,932 1, /1,00= 526,98kN N ed / N b,rd 1 ---> 185,8/526,98 = 0,35 1 vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i z = 3,62/0,0407 = 88,943 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0409 m y = ( A f y /N cr ) = (L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0, ,06) = 1,164 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,164 0,2) + 1,164 2 ] = 1,279 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(1,28 + (1,28 2 1,164 2 ) 1/2 )= 0,641 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,641 1, /1,00 = 381,22 kn N ed / N b,rd 1 ---> 185,8/381,22 = 0,48 1 vyhoví Ingrid Sengerová 20

21 Posouzení horního pásu (program scia Engineer) Ingrid Sengerová 21

22 Ingrid Sengerová 22

23 7.5. Dolní pás (prut B186) Schéma: Vnitřní síly: M y,ed = -1,13 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = 559,27 kn M z,ed = -0,07 knm V z,ed = 1,24 kn T ed = 0,00 knm Navržený profil RHS 150/100/12,5 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Ingrid Sengerová 23

24 Posouzení dolního pásu Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 3,62 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0522 = 69,35 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0522 m y = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0,052 76,06) = 0,915 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = = 0,5 [ 1+ 0,21( 0,915 0,2) + 0,915 2 ] = 0,782 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(0,78 + (0,78 2 0,68 2 ) 1/2 )= 0,994 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,994 5, /1,00=1926,5kN N ed / N b,rd 1 ---> 559,27/1926,5 = 0,29 1 vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i z = 3,62/0,0374 = 96,79 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0374 m y = ( A f y /N cr ) = (L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0, ,06) = 1,272 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,272 0,2) + 1,272 2 ] = 1,422 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(1,42 + (1,42 2 1,272 2 ) 1/2 )= 0,486 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 =0,486 5, /1,00=942,01 kn N ed / N b,rd 1 ---> 559,27/942 = 0,59 1 vyhoví Ingrid Sengerová 24

25 Posouzení dolního pásu (program scia Engineer) Ingrid Sengerová 25

26 7.6. Diagonála Schéma: Průřezové charakteristiky: RO88,9/ Tlačená diagonála (B192) Vnitřní síly: M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,81 kn N ed = -217,49kN M z,ed = 0,95 knm V z,ed = 0,00 kn Ingrid Sengerová 26

27 Posouzení diagonály tlak (scia) Ingrid Sengerová 27

28 Tažená diagonála (B191) Vnitřní síly: M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,81 kn N ed = 361,49kN M z,ed = 0,85 knm V z,ed = 0,00 kn Posouzení diagonály: tah N ed = 361,49 kn N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 4, = 1537,15 kn 361,49/1537,15 1 0,24 1 vyhoví 7.7. Svislice (prut B203) schéma: Vnitřní síly: Ingrid Sengerová 28

29 M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = -40,01kN M z,ed = 0,00 knm V z,ed = - 0,00 kn T ed = -0,00kNm Navržený profil RO 70x2,3 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Ingrid Sengerová 29

30 Posouzení svislice (scia) Ingrid Sengerová 30

31 Posouzení mezní stav použitelnosti L = mm doporučená mezní hodnota průhybu: pro δ = L/250 = 144,00mm vypočtená hodnota průhybu (scia): δ =23,7 mm posouzení: 23,7 144 vyhoví 7.8. Spoje vazníku Uvažuji, že v mezipásových prutech působí pouze osové síly. Osové síly ve svislicích jsou natolik malé, že svary s ohledem na ovaření koncového průřezu mohu v posudku vynechat, bude-li únosnost spoje dostatečně veliká Posouzení svaru (diagonála k dolnímu pásu) Působící síla: N ed = 361,49 kn (tah prut B191) Korelační součinitel β w = 0,9 pro ocel S355 Profil RO 88/20 D = 88mm s = 20 mm návrh svaru: účinné výšky svaru: a w = 5mm a = 89 mm b = 15 mm (a; b tyto hodnoty odměřené z programu AUTOCAD) l w = π [3/2 (a+b) (a b) 1/2 ] = = π [3/2 ( ) (89 15) 1/2 =375,3 mm A w = a w I w = 5 375,3 = 1876,5 mm 2 σ = N ed /A w = 361, /1876, =192,64 MPa II = σ cosθ = 192,64 cos 40 = 155,85 MPa = σ = σ sin 41 = 133,23 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 (133, (133, ,85 2 )) 1/2 490/(0,9 1,25) 379,3 435,55 vyhoví Svary na ostatních detailech připojení pásů vazníku vyhoví díky menší působící normálové síle Ingrid Sengerová 31

32 Montážní spoje Montážní spoj dolního pásu vazník bude rozdělen na 3 částí z důvodu přepravy na stavbu Dolní pás N ed = 458,32 Diagonála N ed = 107,55 Horní pás N ed = -177,43 Návrh sváru na styčníkové desce a) u spodního pásu N ed = 458,32 (navrhují 2 styčníkové desky-->226,16) l w = 500 (RHS 150/100/12,5) A w = a w l w = = 1500 mm 2 σ = N ed /A w = 226, / = 150,77 MPa = σ = σ sin 45 = 106,1 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 (106, (106, )) 1/2 490/(0,9 1,25) 212,2 435,56 vyhoví Posouzení šroubu na tah návrh 4 šroubů N ed = 458,32 kn M f ub = 800 MPa f yb = 640 MPa d =20 mm d 0 = 22 A s = 245 mm 2 Posouzení šroubu v tahu F t,rd = (k 1 A s f ub )/Ɣ M2 =( 0, )/1,25 = = 141,120kN N ed / F t,rd = 458,32/(4 141,120) = 0,81 1 Ingrid Sengerová 32

33 Únosnost v páčení m x = 45 (2) 1/2 3 0,8 = 41,6 mm e x = 45 mm b p = 330mm l eff,cp = min (2πm x ; πm x + w ; πm x + 2e) =min (2 π 41,6 ; π 41,6; π 41, ) = min ( 261,4 ; 130,7 ; 220,7) ---> 130,7 mm l eff,nc = min ( 4 m x + 1,25 e ; e +2 m x + 0,625e ; 0,5 b p ; 0,5w +2m x + 0,625e) = min (4 41,6 + 1,25 45 ; ,6 +0, ; 0,5 330 ; 2 41,6 + 0,625 45) = min( 226,6 ; 156,3 ; 165 ; 111,3) --->111,3 mm l eff = 130,7 M pl,rd = (l eff t f 2 f y )/( 4 Ɣ M0 ) = (0,1307 0, )/( 4 1) = = 2,61 kn F T1 = 4 M pl,rd /m = 4 2,61/0,0416 = 250,96 kn F T2 = (2 M pl,rd + nσf t,rd )/(m+n) = (2 2,61 +0, ,120)/ (0, ,045)= 133,61 kn n = min(e min ; 1,25 m) n = 45 mm ;1,25 41,6 = > 45 N ed /(4 F T2 ) = 458,32/(4 133,61) = 0,86 1 vyhoví Spoj vyhovuje. Obdobně bude proveden přípoj i na horním pásu, kde max. tahová síla nedosahuje takové tahové síly jako v dolním pásu Přípoj vaznice na horní pás vazníku N ed = 19,17 kn navrhují jeden šroub M Návrhová únosnost šroubu ve střihu F v.rd = (α v A s f ub )/ Ɣ M2 = (0, ) = 117,6 kn Návrhová únosnost šroubu v otlačení d= 20 mm t = 12 mm f u = 490MPa Ɣ M2 =1,25 F b,rd = (1,5 α b d t f u )/ Ɣ M2 = ( 1,5 0,61 0,022 0, ) = = 118,36 kn α b = min( α d ; f ub /f u ; 1,0) = min ( 0,61 ; 1,63 ; 1,0) ---> 0,61 krajní šrouby: α d = e/3d 0 = 40 /( 3 22) = 0,61 19,17 kn 118,36 kn vyhoví posouzení koutového svaru L w = 120 mm a w = 3 mm II = σ = N/A w = 19, / = 53,25 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 ( ( ,25 2 )) 1/2 490/(0,9 1,25) 310,52 435,55 vyhovuje Ingrid Sengerová 33

34 8. STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ A STĚNOVÉ ZTUŽIDLO 8.1. Posudek ztužidla na tlak (prut B572) Prvek se posuzuje na tah Vnitřní síly: N ed = -77,92 kn Navržený profil RD 75 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 3, = 156,7 kn 77,92/156,7 1 0,67 1 vyhoví Ingrid Sengerová 34

35 9. STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 9.1. Výpočtový model Příhradový nosník umístěný v rovině střechy, pásové pruty tvoří horní pás vazníku, vaznice tvoří diagonály, ty jsou tvořeny uzavřenými průřezy RO 82,5x2, dolní pas tvoří jäkl RHS 200/100/10,0 Schéma: 9.2. Dolní pás ztužidla (prut B838) Vnitřní síly : Ingrid Sengerová 35

36 Průřezové charakteristiky: Posouzení dolního pásu na vzpěr (ruční výpočet) Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 6,00 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0373 = 97,05 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0379 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / i y )= (3,62/0, ,06) = 1,256 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,256 0,2) + 1,256 2 ] = 1,340 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/1,34 + (1,34 2 1,256 2 ) 1/2 = 0,553 Ingrid Sengerová 36

37 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,553 2, /1,00= 424,63 kn N ed / N b,rd 1 ---> 29,42/424,63 = 0, vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 6,00/0,0373 = 160,858 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0379 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / i y )= (6,00/0, ,06) = 2,081 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> součinitel imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = = 0,5 [ 1+ 0,21( 2,081 0,2) + 2,081 2 ] = 2,86 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/ 2,86 + (2,86 2 2,081 2 ) 1/2 = 0,207 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,21 2, /1,00 = 158,17kN N ed / N b,rd 1 ---> 29,42/158,17= 0,18 1 vyhoví Posudek ohybového momentu My a Mz M y,b,rd = W pl.y f y / m1 = 7, /1 =26,66kNm M z, rd = W pl.z f y / m0 = 7, /1 = 26,66kNm M y,ed = -8,08 knm M z,ed = 2,77 knm M y,ed / M y,b,rd 1 M z,ed / M z, rd 1 8,08/26,66 = 0,3 1 vyhoví 2,77/26,66 = 0,11 1 vyhoví Ingrid Sengerová 37

38 9.3. Posouzení diagonály podélného ztužidla (prvek B1532) Vnitřní síly : M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = -36,70 kn M z,ed = 0,00 knm V z,ed = 0,08 kn T ed = -0,06 knm Navržený profil RO 82,5x2 E = 210 GPa G = 81 GPa Ingrid Sengerová 38

39 Posouzení diagonály podélného ztužidla (scia Engineer) Ingrid Sengerová 39

40 10. PAŽDÍK (B 703) Vnitřní síly : M y,ed = -16,99 knm V y,ed = -2,35 kn N ed = 7,88 kn M z,ed = 3,53 knm V z,ed = -10,26 kn T ed = -0,00 knm Navržený profil CFRHS 100/100/6 E = 210 GPa G = 81 GPa Ingrid Sengerová 40

41 10.1. Posouzení paždíku programem scia Engineer Ingrid Sengerová 41

42 Ingrid Sengerová 42

43 11. SLOUP (B 1594) ZS1 ZS5, ZS7 viz vazník ZS6 vlastní tíha sloupu Profil RHS 260/140/12,5 Délka sloupu L = 10,2 m Součinitel spolehlivosti γ f = 1,35 schéma: Vnitřní síly : M y,ed = 59,39kNm V y,ed = 1,6 kn N ed = -261,63kN M z,ed = 1,92 knm V z,ed = - 13,94 kn T ed = -0,01kNm Ingrid Sengerová 43

44 Průřezové charakteristiky Lcr,y Lcr,z Posouzení sloupu na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 2*10,20 = 20,40 m L cr,z = 10,20 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: ʎ y = L cr,y /i y = 20,40/0,0918 = 222,22 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0918m N cr,y = (π 2 E I y )/L cr,y 2 = π )/20,4 2 =386,82kN =( A f y /N cr ) 1/2 =( L cr,y /(i y )= (20,4/(0,092 76,06) =2,912 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a --> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 2,912 0,2) + 2,912 2 ] = 5,025 y = 1/[ y + ( y 2-2) 1/2 ] =1/5,025 + (5,02 2 2,912 2 ) 1/2 = 0,11 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,11 9, /1,00 = 359,65 kn N ed / N b,rd 1 ---> 261,63/359,65 = 0,727 1 vyhoví Ingrid Sengerová 44

45 Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: ʎ z = L cr,z /i z = 10,20/0,0559 = 182,469 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0559 m N cr,z = (π 2 E I z )/L cr,z 2 = π )/10,2 2 =572,94kN =( A f y /N cr ) 1/2 =( L cr,z /(i z ) 1/2 = (10,2/(0,05 76,06) =2,399 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 2,399 0,2) + 2,399 2 ] = 3,608 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/3,61 + (3,61 2 2,399 2 ) 1/2 = 0,158 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,15 9, /1,00 = 520,55 kn N ed / N b,rd 1 ---> 261,63/520,55= 0,504 1 vyhoví Ingrid Sengerová 45

46 11.4. Posouzení sloupu. (scia Engineer) Ingrid Sengerová 46

47 Ingrid Sengerová 47

48 12. ČEPOVÝ SPOJ (PŘIPOJENÍ HORNÍHO PÁSU NA SLOUP POMOCÍ ČEPOVÉHO SPOJE) F v,ed = 221,18 kn ( síla působící na špičku sloupu prut B1594) Schéma: a (F ved Ɣ M0 )/(2 t f y ) + 2 d 0 /3 = = (221, ,0)/(2 0, ) + 2 0,042/3 = 36,22 mm volím 40 mm b (F ved Ɣ M0 )/(2 t f y ) + d 0 /3 = = (175, ,0)/(2 0, ) + 0,042/3 = 22,22 mm volím 25mm Návrhová únosnost čepu ve smyku (2 střihové roviny) F v,rd = 2 0,6 A f up / Ɣ M2 = 2 0,6 (π 0,04 2 /4) /1,25 =603,19 kn F v,rd = 603,19 kn F ved = 221,18 kn vyhoví Návrhový moment únosnosti čepu M rd = 0,8 W el f up / Ɣ M2 = 0,8 (π 0,04 3 /32) /1,25 = 2010,62 knm Působící moment M ed =( F ved /8) (t + 4c + 2t 1 ) = = (221, /8) (0, , ,01) = 1492,96 knm M ed /M rd ,96/2010,62 1 0,74 1 vyhoví Ingrid Sengerová 48

49 kombinace ohybu a smyku (M ed /M rd ) 2 + (F v,ed /F v,rd ) 2 = (1492,96/2010,62) 2 + (221,18/603,19) 2 0,68 1 vyhoví otlačení desky a čepu F b,rd = (1,5 d t f y )/ Ɣ M0 = (1,5 0,040 0, )/1,0 = 639 kn F ved /F B,rd 1 221,18/ > 0,346 1 přídavný moment vlivem excentrického momentu F V,ed = 208,19 kn e = 0,188m M ed = F v.ed e = 175,09 0,188 = 32,92 knm W el,y = 1/6bh 2 = 1/6 0,12 0,08 2 = 1, m 3 M rd = W wl,y f y / Ɣ M0 = 1, /1,0 = 45,44 knm F vrd = A f y / Ɣ M0 = 0,08 0, = 3408 kn (F v,ed /F v,rd ) +( M ed / M rd ) 1 (175,09/3408) +(32,92/45,44) 1 0,76 1 vyhoví Navrhuji čep průměru 40 mm jakosti PATKA A KOTVENÍ SLOUPU Patka Vnitřní síly : 1. Kombinace maximální moment + normálová síla: M ed = -94,43 knm N ed = -208,19 kn (tlak) 2. Kombinace maximální excentricita M ed = 54,82 knm N ed = -45,56 kn (tlak) Beton C12/15: f ck = 12,00 MPa Ɣ c = 1,5 f cd = f ck /Ɣ c = 25/1,5 = 8,00 MPa součinitel koncentrace napětí součinitel vlivu podliti: k j = (a 1 b 1 /(a/b)) 1/2 tl. podlití 0,2 b k j = ( /(900/480)) 1/2 30 mm 96 k j = 1,94 f ck malty 0,2 f ck betonu ---> β j = 2/3 Ingrid Sengerová 49

50 návrh. pevnost betonu v uložení f Rdu = f cd β j f Rdu = 8 1,94 f Rdu = 15,52 MPa návrh. pevnost betonu v koncentrovaném tlaku f jd = f Rdu β j f jd = 15,52 2/3 f jd = 10,35 MPa Rozměry patky : a = 600 mm b = 480 mm r t = 350 mm t p = 20 mm výška podlití: 60 mm a 1 = a + h = 1500 mm b 1 = b + h = 1080 mm r a = 100 mm h = 600 mm Statický výpočet 1. Kombinace maximální moment + normálová síla: M ed = -94,43 knm N ed = -208,19 kn (tlak) c= M ed /N ed = 94,43/208,19 = 0,03 c/a = 045/0,9 = 0,5 ---> 0,033 x = 0,45 a = 0,41 m r = a - r a - x/3 = 0,9 0,1 0,41/3 = 0,66 mm c 0 = c + a/2 r a = 0,45 + 0,9/2-0,1 = 0,8mm T B = (N ed c 0 )/r = ( 208,19 0,8)/0,61 = 273,03 kn σ b,max = (2 T b )/(x a) = ( 2 205,97) /(0,41 0,9) = 1,12 MPa f id = 10,35 MPa Z = T B - N ed = 273,03-208,19 ==64,85 kn Ingrid Sengerová 50

51 2. Kombinace maximální excentricita M ed = 54,82kNm N ed = -45,56(tlak) c= M ed /N ed = 54,82/45,56 = 1,2 c/a = 1,2/0,9 = 1,33 ---> 0,333 x = 0,333 a = 0,30 m r = a - r a - x/3 = 0,9 0,1 0,30/3 = 0,7 mm c 0 = c + a/2 r a = 1,2 + 0,9/2 0,1 = 1,55mm T B = (N ed c 0 )/r = ( 208,19 1,55)/0,7 = 461 kn σ b,max = (2 T b )/(x a) = ( 2 461) /(0,33 0,9) = 31,1 MPa f id = 10,35 MPa Z = T B - N ed = ,19 = 101,373 = 252,81 kn Kotevní šrouby Kotevní síla T = 252,81 KN počet tažených šroubu n=2 T/2 = 126,405 kn v osazení šroubu možná tolerance 50 mm: e 1 = = 260 mm e 2 = = 160 mm r = g + 2d = = 260 Ingrid Sengerová 51

52 A = (T/2 (r + e 2 + e 2 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 107,82 kn B = (T/2 (r + e 1 + e 1 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 145 kn síla působící na jeden šroub = max.( A;B) ---> 145 kn Návrh kotevního šroubu: závit M36x3 ocel s235 A s = 865 mm 2 h = 380 mm F = 172,8 kn rozměry kotvení hlavy: a = 115 mm b = 12 mm a 1 = 40 mm a 2 = 50 mm d 1 = mm posouzení šroubu v tahu : F t,ed / F t.rd 1 126,405 / 172,8 1 0,73 1 vyhoví Patní deska a = 900 mm b = 480 mm r a = 100 mm f = 10 mm n = 95 mm m = 200 mm g = 200 mm d = 30 mm c = 110 mm Ingrid Sengerová 52

53 oblast 1 volný přečnívající okraj patečního plechu : t p1,min = 1,73 c (σ c,max /f yd ) 1/2 = 1, (3,1/355) 1/2 = 17,78 mm oblast 2 deska podepřená po celém obvodě g/m = 200/200 = 1 g/m 1 1,2 1,4 1,6 1,8 α 3 0,536 0,615 0,67 0,718 0,748 Zdroj:Melcher,J.,Straka,B.,Kovové konstrukce-konstrukce průmyslových budov str.171 α 3 = 0,536 t p2,min = α 3 r a (σ c,max /f yd ) 1/2 = 0, (3,1/355) 1/2 = 5 mm oblast 3 deska podepřená po třech stranách obvodu: n/g = 95/200 = 0, > pro m menší 0,5 se naopak zatížení přenáší v podstatě ve směru kolmém k volnému okraji a pateční plech posuzujeme jako konzolu jednotkové šířky t p3,min = 1,73 n (σ c,max /f yd ) 1/2 = 1,73 95 (3,1/355) 1/2 =15,35 mm Minimální tloušťka patního plechu: t p = max (t p1,min ; t p2,min ; t p3,min ) = 17,28 mm Návrh tloušťky patního plechu t p = 20 mm Průřez patky Řez 1-1 : pro d 1 = 290 mm napěti v betonu v řezu 1-1: σ c,max = 3,1 MPa x = 333 mm σ c1 =( σ c,max (x- d 1 ))/x = (3,1 ( ))/333 = 0,45 MPa M 1 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 (d 1 /2) b = = ((3,1+0,45)/2) 290 (290/2) 480 = 35,820 knm V 1 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 b = ((3,1+0,45)/2) = 247,1 knm vnitřní síly v tlačené straně patky M 1 = T (d 1 r a ) = 252,81 ( ) = 62, 81 knm Ingrid Sengerová 53

54 V 1 = T = 252,81 kn M 1 = max (M 1 ; M 1 ) = max (35,82 ; 62,81) = 62, 81kNm V 1 = max (V 1 ; V 1 ) = max (247,1 ; 252,81 ) = 252,81 kn Průřezové charakteristiky řezu patky 1-1 : A = mm 2 I y = mm 4 h = 160 mm W y,h = I y /(h- c y ) = mm 3 c y = 48,37 mm W y,d = I y / c y = mm 3 normálové napětí : σ 1,h = M 1 /w y,h = 62, / = 172,81 MPa σ 1,d = M 1 /w y,h = 62, / = 74,89 MPa posouzení : σ 1,h /f y 1 σ 1,d /f y 1 172,81/ ,89/ ,49 1 vyhoví 0,21 1 vyhoví Smykové napětí : A v = 2 d (h t) = 2 30 ( ) = mm 2 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /3) 1/2 = 1721,66 kn V ed / V pl, RD = 252,81 / 1721,66 = 0,15 1 0,15 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Řez 2-2 : pro d 1 = 210 mm napěti v betonu v řezu 1-1: σ c,max = 3,1 MPa x = 333 mm σ c2 =( σ c,max (x- d 1 ))/x = (3,1 ( ))/333 = 1,15 MPa M 2 =((σ c,max + σ c2 )/2) d 1 (d 1 /2) b = = ((3,1+1,15)/2) 210 (210/2) 480 = 22,5 knm V 2 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 b = ((3,1+1,15)/2) = 214,2 knm vnitřní síly v tlačené straně patky M 1 = T (d 1 r a ) = 252,81 ( ) = 27,81 knm V 1 = T = 252,81 kn M 1 = max (M 1 ; M 1 ) = max (22,5 ; 62,81) = 27,81 knm Ingrid Sengerová 54

55 V 1 = max (V 1 ; V 1 ) = max( 214,2 ; 252,81 ) = 252,81 kn Průřezové charakteristiky řezu patky 1-1 : A = mm 2 I y = mm 4 h = 120 mm W y,h = I y /(h- c y ) = mm 3 c y = 31,94 mm W y,d = I y / c y = mm 3 normálové napětí : σ 1,h = M 1 /w y,h = 27, / = 133,48 MPa σ 1,d = M 1 /w y,h = 27, / = 48,42 MPa posouzení : σ 1,h /f y 1 σ 1,d /f y 1 133,48/ ,42/ ,38 1 vyhoví 0,14 1 vyhoví Smykové napětí : A v = 2 d (h-t) = 2 30 ( ) = mm 2 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /(3) 1/2 = 1230 kn V ed / V pl, RD = 252,81 / 1230 = 0,21 1 0,21 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Kotevní příčník T/2 = 126,405 kn v osazení šroubu možná tolerance 50 mm: e 1 = = 260 mm e 2 = = 160 mm r = g + 2d = = 260 mm A = (T/2 (r + e 2 + e 2 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 107,82 kn B = (T/2 (r + e 1 + e 1 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 145 kn vnitřní síly: Ingrid Sengerová 55

56 V = max (R a ; R b ) ---> 145 kn M = V e 1 = 145 0,26 = 37,7 knm návrh kotevního příčníku: 2xU 140 A= mm 2 posouzení na smyk: A vz = mm 2 W y = mm 3 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /(3) 1/2 = 360,73 kn V ed / V pl, RD = 145 / 360,73 = 0,40 1 0,35 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Posouzení na ohyb: σ = M 1 /w y = 37, / = 310,54 MPa σ /f y 1 310,54/ ,87 1 vyhoví Ingrid Sengerová 56

57 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem, [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem, [5] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, [6] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků, [7] Čítanka výkresů ocelových konstrukcí [online]. Dostupné na: <http://citankaok.wz.cz>. [8] Prvky ocelových konstrukcí. Příklady podle Eurokódů. ČVUT, Ingrid Sengerová 57

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

F1.2 Stavebně-konstrukční část

F1.2 Stavebně-konstrukční část APM_10006_ARCHEOPARK_MIKULCICE TECHNICKÁ ZPRÁVA & STATICKÝ VÝPOČET F1.2 Stavebně-konstrukční část APM_10006_archeopark_Mikulcice STAVBA: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: MÍSTO: STUPEŇ PD: VYPRACOVAL: ARCHEOPARK

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více