VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION PAVILION STATICKÝ VÝPOČET DESIGN CALCULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR INGRID SENGEROVÁ Ing. KAREL SÝKORA Ingrid Sengerová 1

2 BRNO 2014 Obsah 1. GEOMETRIE KONSTRUKCE MATERIÁL STŘEŠNÍ KRYTINA ZATÍŽENÍ Stálé zatížení Vlastní tíha viz. Scia Engineer Ostatní stálé zatížení Nahodilé zatížení Zatížení sněhem dle (ČSN EN ) Zatížení větrem dle (ČSN EN ) MATERIÁL VAZNICE Výpočtový model Zatížení na vaznici ZS1 Vlastní tíha ZS2 Stálé zatížení Zatížení větrem Kombinace zatížení na vaznici Vnitřní síly Posouzení vaznice Šikmý ohyb s klopením Posouzení vaznice na vzpěr Mezní stav použitelnosti vaznice Táhlo VAZNÍK Výpočtový model Zatížení Kombinace zatížení Horní pás (prut B228) Posouzení horního pásu na vzpěr Posouzení horního pásu (program scia Engineer) Dolní pás (prut B186) Ingrid Sengerová 2

3 Posouzení dolního pásu Posouzení dolního pásu (program scia Engineer) Diagonála Tlačená diagonála (B192) Tažená diagonála (B191) Vnitřní síly: Svislice (prut B203) Posouzení svislice (scia) Posouzení mezní stav použitelnosti Spoje vazníku Posouzení svaru (diagonála k dolnímu pásu) Montážní spoje STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ A STĚNOVÉ ZTUŽIDLO STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO Výpočtový model Dolní pás ztužidla (prut B838) Posouzení dolního pásu na vzpěr (ruční výpočet) Posudek ohybového momentu My a Mz Posouzení diagonály podélného ztužidla (prvek B1532) Posouzení diagonály podélného ztužidla (scia Engineer) PAŽDÍK (B 703) Posouzení paždíku programem scia Engineer SLOUP (B 1594) Posouzení sloupu na vzpěr Posouzení sloupu. (scia Engineer) ČEPOVÝ SPOJ PATKA A KOTVENÍ SLOUPU Patka Kotevní šrouby Patní deska Průřez patky Kotevní příčník Ingrid Sengerová 3

4 1. GEOMETRIE KONSTRUKCE Rozpětí vaznice l= 6,00m Zatěžovací šířka b= 2,51m Rozpětí vazníku l= 48,00m Zatěžovací šířka b= 6,00m Sklon střechy α = 6 2. MATERIÁL ocel S355 mez kluzu: f y = 355 MPa pevnost v tahu: f u = 510 MPa modul pružnosti v tahu a tlaku: E = MPa modul pružnosti ve smyku: G = MPa objemová hmotnost: Ɣ m0 = Ɣ m1 = 1,00 Ɣ m2 = 1,25 ε = = = 0,814 Ingrid Sengerová 4

5 3. STŘEŠNÍ KRYTINA střešní panely ELCOM typ TCP/C tloušťka 80 mm skladebná šířka 1000 mm hmotnost 12,42 kg/m 2 maximální zatížení při rozpětí 3,5m: 2,27 kn/m 2 skladba: pozinkovaný ocelový plech izolační výplň z polyuretanové pěny pozinkovaný ocelový plech součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/m.K Ingrid Sengerová 5

6 4. ZATÍŽENÍ 4.1. Stálé zatížení Vlastní tíha viz. Scia Engineer tíha oceli Ɣ s = 78,50 kn/m Ostatní stálé zatížení střešní plášť g n = 0,1242 kn/m Nahodilé zatížení Zatížení sněhem dle (ČSN EN ) lokalita: Brno: II. sněhová oblast : charakteristická hodnota: S k = 1,0 kn m -2 topografie normální součinitel expozice: C e = 1,0 součinitel tepla: C t = 1,0 úhel střechy 6 sedlová střecha tvarový součinitel: μ 1 = 0,8 sníh plný: S = S k μ 1 C e C t = 1 0,8 1 1= 0,8 kn m Zatížení větrem dle (ČSN EN ) lokalita: Brno: II. větrová oblast: kategorie terénu III oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami výchozí základní rychlost větru: v b,0 = 25 m s -1 součinitel ročního období: C season = 1 součinitel směru větru: C dir = 1 základní rychlost větru: V b = C dir C season V b,0 = = 25 m s -1 kategorie drsnosti terénu II: výška nad terénem: z 0 = 0,30 m z min = 5,00 m z 0,II = 0,05 m z = 12,14 m součinitel terénu: ( ) součinitel drsnosti: ( ) ( součinitel ortografie: C 0 (z) = 1 ( ) ) Ingrid Sengerová 6

7 charakteristická střední rychlost: v m = C r (z) C 0 (z) v b = 0, = 19,90 kn m -2 měrná hmotnost vzduchu: ƍ = 1,25 kg m -3 zakladní dynamický tlak větru: q b = 0,5 ƍ v m 2 = 0,5 1,25 /1000 = 0,248 kn m -2 součinitel turbulence: k l = 1 intenzita turbulence: l v (z) = ( ) ( ( ) ) = 0,270 součinitel expozice: C e (z) = l v (z) = 2,890 maximální dynamický tlak: q p (z) = q b (z) C e (z) = 0,248 2,890 = 0,717 kn m -2 střešní plocha vystavená působení větru > 10 m 2 ==> C pe,10 tlak větru na povrchy: w e = q p C pe10 h = 12,14 m e = min (b; 2h) = min (48; 2 12,14) = 24,28 m e/10 = 2,43 m, e/4 = 6,07 m, b = 48,00 m Vítr boční na střechu (pravý a levý) Součinitel vnějšího tlaku C pe na sedlové střechy sklon 6 Úhel sklonu α Mskmfů Zdroj: ČSN EN , str. 40, tab. 7.8a ČSN EN , str. 40, tab. 7.4a Vítr boční na střechu C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 5-1,70-1,20-0,60-0,60 0,20 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0, ,90-0,80-0,30-0,40-0,10 w e (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 Zdroj: ČSN EN , str Vítr čelní na střechu Úhel sklonu α Vítr čelní na střechu C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I 5-1,60-1,30-0,70-0,60 6-1,57-1,30-0,69-0, ,30-1,30-0,60-0,50 w e (kn/m 2 ) -1,13-0,93-0,49-0,36 Zdroj: ČSN EN , str.39 Ingrid Sengerová 7

8 Vítr čelní na stěnu h/b = 12,14/36,00 = 0,337 e = min (b; 2h) = min (36; 2 12,14) = 24,28 m e = 24,28 m d = 36,00 m e = 24,28 < d = 36m Zdroj: ČSN EN , str.34 h/d Vítr čelní na stěnu C pe10 A C pe10 B C pe10 C C pe10 D C pe10 E 1-1,20-1,40-0,50 0,80 0,50 0,337-1,20-0,87-0,50 0,71-0,21 0,25-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 w e (kn/m 2 ) -0,86-0,62-0,36 0,51-0, Vítr boční na stěnu h/b = 12,14/48,00 = 0,253 e = min (b; 2h) = min (48; 2 12,14) = 24,28 m e = 24,28 m d = 48,00 m e = 24,28 < d = 48m Zdroj: ČSN EN , str.34 h/d Vítr boční na stěnu C pe10 A C pe10 B C pe10 C C pe10 D C pe10 E 1-1,20-1,40-0,50 0,80 0,50 0,253-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 0,25-1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 w e (kn/m 2 ) -0,86-0,57-0,36 0,50-0,22 Ingrid Sengerová 8

9 5. MATERIÁL ocel S355 mez kluzu: f y = 355 MPa pevnost v tahu: f u = 510 MPa modul pružnosti v tahu a tlaku: E = MPa modul pružnosti ve smyku: G = MPa objemová hmotnost: Ɣ m0 = Ɣ m1 = 1,00 Ɣ m2 = 1,25 ε = = = 0, VAZNICE 6.1. Výpočtový model rozpětí vaznice: L = 6,00 m zatěžovací šířka: b = 3,62 m sklon: α = Zatížení na vaznici ZS1 Vlastní tíha navržený profil IPE 180 g d = 0,188 kn/m souč. pro nepříznivé zatížení γ f = 1,35 souč. pro příznivé zatížení γ f = 1, ZS2 Stálé zatížení Tíha střešního pláště g k = 0,1242 kn/m 2 g k = 3,62 * g k = 0,450 kn/m 2 souč. pro nepříznivé zatížení γ f = 1,35 souč. pro příznivé zatížení γ f = 1,00 Ingrid Sengerová 9

10 Zatížení větrem ZS3 Vítr z leva Úhel sklonu α Vítr boční z leva C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0,17 W k (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,20-3,00-1,48-1,52 0,43 Posuzovaná vaznice obl. I W k = -1,52 kn/m souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0, ZS4 Vítr z prava Úhel sklonu α Vítr boční z prava C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I C pe10 J 6-1,62-1,16-0,57-0,58 0,17 W k (kn/m 2 ) -1,16-0,83-0,41-0,42 0,12 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,20-3,00-1,48-1,52 0,43 Zatížení u posuzované vaznice W k = -1,48kN/m souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0, ZS5 Vítr čelní Úhel sklonu α Vítr čelní C pe10 F C pe10 G C pe10 H C pe10 I 6-1,57-1,30-1,50-1,40 W k (kn/m 2 ) -1,13-0,93-0,49-0,36 ZŠ (m) 3,62 3,62 3,62 3,62 W k (kn/m) -4,09-3,37-1,77-1,30 souč. spolehlivosti γ f = 1,5 souč. kombinace ψ = 0,6 celkový součinitel γ f * ψ = 0,9 Ingrid Sengerová 10

11 ZS6 - Zatížení sněhem s = 0,8 kn/m 2 s = 0,8 * 3,62 = 2,9 kn/m N 6.3. Kombinace zatížení na vaznici V y V z Klíč kombinace M y 6.4. Vnitřní síly M y,ed = 21,15 knm M z,ed = -0,33 knm N ed = -19,17 knm Ingrid Sengerová 11

12 6.5. Posouzení vaznice Navržený profil IPE180 E = 210GPa G = 81GPa Zatřídění průřezu: ε = (235/f y ) 1/2 = 0,81 pásnice: tlačená část 9ε = 9 0,81 = 7,32 c/t f 9ε 4,24 7,32---> I. Třída průřezu stojina: tlačená a ohýbaná část d/t w 72ε 27,55 58,32---> I. Třída průřezu Ingrid Sengerová 12

13 Šikmý ohyb s klopením průřezový modul: W y = W ply (průřez třídy 1 nebo 2) vzpěrné délky: L cr,z = 2,00 m kratší vzpěrná délka v důsledku navrženého procházející v 1/3 a 2/3 rozpětí vaznice součinitel imperfekce α LT : h/b = 2 ---> křivka klopení a α LT =0,21 součinitele závisející na zatížení a podmínkách uložení konců: c 1 = 0,97 c 2 = 0,36 c 3 = 0,48 součinitele vzpěrné délky: k y = 1,00 k z = 0,33 k w = 1,00 z a = 120 mm z s = 0 mm z g = z a z s = 120 mm z j = 0 mm wt = ( k w L) ( E l w /G l t ) 1/2 = = 1, ) [(210 7, )/(81 4, )] 1/2 = 0,996 g = ( z g )/(k z L ) (E l z /G l t ) 1/2 = =( 0,120)/(0, ) [(210 1, )/(81 4, )] 1/2 =4,22 j = ( z j )/(k z L ) (E l z /G l t ) 1/2 = 0,00 bezrozměrný kritický moment: cr = ( c 1 /k z ) [( 1+k wt 2 + (c 2 g c 3 j ) 2 ) 1/2 (c 2 g c 3 j )] = cr = (1,13/0,33) [(1+ 0, (0,45 4,22 0,53 0,0) 2 ) 1/2 - (0,45 4,22-0,0)]= 1,6 pružný kritický moment : M cr = cr I z G I t ) 1/2 / L2 = =1, , , ) =72 knm W pl,y f y /M cr ) 1/2 = (1, )/72 = 0,9 křivka klopení : h/b = 180/91=1,98 < 2 => křivka a LT = 0,5 [ 1+ α LT ( 0,2) + 2 ] = 0,5[ 1+0,21(0,9-0,2) +0,9 2 ] = 0,98 LT = 1/ LT +( LT 2-2) 1/2 = 1/0,98 + (0,98 2 0,9 2 ) 1/2 = 0,73 Ingrid Sengerová 13

14 Posouzení: M y,b,rd = LT W pl.y f y / m1 = 0,73 166, /1 = 43,12 knm M z, rd = W pl.z f y / m0 = 34, /1 = 12,283 knm M y,ed = 21,15 knm M z,ed = -0,33 knm = 0,517 1 VYHOVÍ Posouzení vaznice na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 6,00 m L cr,z = 2,00 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 6,0/0,074 = 80,83 i y = (I y /A) 1/2 = 0,074m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / (i y )= (6,0/(0,074 76,06) =1,0626 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a --> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 1,06 0,2) + 1,06 2 ] = 1,15 y = 1/[ y + ( y 2-2) 1/2 ] = 1/1,15 + (1,15 2 1,06 2 ) 1/2 = 0,63 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,63 2, /1,00 = 534,523 kn N ed / N b,rd 1 ---> 19,17/534,523 = 0,04 1 vyhoví Ingrid Sengerová 14

15 Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 2,00/0,0315 = 79,8 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0205 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= (2,0/(0, ,06) = 1,28 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: b ---> souč. imperfekce α = 0,34 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,34( 1,28 0,2) + 1,28 2 ] = 1,5 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/1,5 + (1,5 2 1,28 2 ) 1/2 = 0,44 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,44 2, /1,00 = 373,32 kn N ed / N b,rd 1 ---> 19,17/373,32= 0,05 1 vyhoví 6.6. Mezní stav použitelnosti vaznice Vaznice navržena plnostěnná z profilu IPE 180 Doporučená mezní hodnota průhybu: pro δ max = L/200 = 30,00mm 26,1 30 [mm] Vyhoví Ingrid Sengerová 15

16 6.7. Táhlo Navržené v třetinách rozpěti vaznice, pro získaní menších vzpěrných délek. Vnitřní síly : Ned = 19,25 kn Navržený profil : RD 75 E = 210 GPa G = 81 GPa N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 1, = 78,28kN 19,25/78,28 1 0,3 1 vyhoví Ingrid Sengerová 16

17 7. VAZNÍK 7.1. Výpočtový model příhradový nosník, prostě podepřený rozpětí vazníku: L= 36,00 m zatěžovací šířka (vzdálenost vazníků) b = 6 m vzdálenost styčníku s vaznicemi b = 3,6 m sklon α = 6, Zatížení Ingrid Sengerová 17

18 7.3. Kombinace zatížení Klíč kombinace 7.4. Horní pás (prut B228) Vnitřní síly: M y,ed = 0,04 knm V y,ed = -0,41 kn N ed = -185,80 kn M z,ed = 0,40 knm V z,ed = 0,01 kn Ingrid Sengerová 18

19 Navržený profil RRK 150/100/4 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Zatřídění průřezu: ε = (235/f y ) 1/2 = 0,81 c/t = 16,05--> II. Třída průřezu Ingrid Sengerová 19

20 Posouzení horního pásu na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 3,62 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0558 = 64,87 i y = (I y /A) 1/2 = 0,056 m y = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0,055 76,06) = 0,852 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = = 0,5 [ 1+ 0,21( 0,852 0,2) + 0,852 2 ] = 0,931 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/0,93 + (0,93 2 0,852 2 ) 1/2 = 0,932 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,932 1, /1,00= 526,98kN N ed / N b,rd 1 ---> 185,8/526,98 = 0,35 1 vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i z = 3,62/0,0407 = 88,943 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0409 m y = ( A f y /N cr ) = (L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0, ,06) = 1,164 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,164 0,2) + 1,164 2 ] = 1,279 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(1,28 + (1,28 2 1,164 2 ) 1/2 )= 0,641 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,641 1, /1,00 = 381,22 kn N ed / N b,rd 1 ---> 185,8/381,22 = 0,48 1 vyhoví Ingrid Sengerová 20

21 Posouzení horního pásu (program scia Engineer) Ingrid Sengerová 21

22 Ingrid Sengerová 22

23 7.5. Dolní pás (prut B186) Schéma: Vnitřní síly: M y,ed = -1,13 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = 559,27 kn M z,ed = -0,07 knm V z,ed = 1,24 kn T ed = 0,00 knm Navržený profil RHS 150/100/12,5 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Ingrid Sengerová 23

24 Posouzení dolního pásu Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 3,62 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0522 = 69,35 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0522 m y = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0,052 76,06) = 0,915 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = = 0,5 [ 1+ 0,21( 0,915 0,2) + 0,915 2 ] = 0,782 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(0,78 + (0,78 2 0,68 2 ) 1/2 )= 0,994 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,994 5, /1,00=1926,5kN N ed / N b,rd 1 ---> 559,27/1926,5 = 0,29 1 vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: 1 = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i z = 3,62/0,0374 = 96,79 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0374 m y = ( A f y /N cr ) = (L cr,y /( i y )= 1 (3,62/(0, ,06) = 1,272 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( y 0,2) + 2] y = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,272 0,2) + 1,272 2 ] = 1,422 y = 1/ y + ( 2 y - 2) 1/2 y = 1/(1,42 + (1,42 2 1,272 2 ) 1/2 )= 0,486 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 =0,486 5, /1,00=942,01 kn N ed / N b,rd 1 ---> 559,27/942 = 0,59 1 vyhoví Ingrid Sengerová 24

25 Posouzení dolního pásu (program scia Engineer) Ingrid Sengerová 25

26 7.6. Diagonála Schéma: Průřezové charakteristiky: RO88,9/ Tlačená diagonála (B192) Vnitřní síly: M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,81 kn N ed = -217,49kN M z,ed = 0,95 knm V z,ed = 0,00 kn Ingrid Sengerová 26

27 Posouzení diagonály tlak (scia) Ingrid Sengerová 27

28 Tažená diagonála (B191) Vnitřní síly: M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,81 kn N ed = 361,49kN M z,ed = 0,85 knm V z,ed = 0,00 kn Posouzení diagonály: tah N ed = 361,49 kn N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 4, = 1537,15 kn 361,49/1537,15 1 0,24 1 vyhoví 7.7. Svislice (prut B203) schéma: Vnitřní síly: Ingrid Sengerová 28

29 M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = -40,01kN M z,ed = 0,00 knm V z,ed = - 0,00 kn T ed = -0,00kNm Navržený profil RO 70x2,3 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: Ingrid Sengerová 29

30 Posouzení svislice (scia) Ingrid Sengerová 30

31 Posouzení mezní stav použitelnosti L = mm doporučená mezní hodnota průhybu: pro δ = L/250 = 144,00mm vypočtená hodnota průhybu (scia): δ =23,7 mm posouzení: 23,7 144 vyhoví 7.8. Spoje vazníku Uvažuji, že v mezipásových prutech působí pouze osové síly. Osové síly ve svislicích jsou natolik malé, že svary s ohledem na ovaření koncového průřezu mohu v posudku vynechat, bude-li únosnost spoje dostatečně veliká Posouzení svaru (diagonála k dolnímu pásu) Působící síla: N ed = 361,49 kn (tah prut B191) Korelační součinitel β w = 0,9 pro ocel S355 Profil RO 88/20 D = 88mm s = 20 mm návrh svaru: účinné výšky svaru: a w = 5mm a = 89 mm b = 15 mm (a; b tyto hodnoty odměřené z programu AUTOCAD) l w = π [3/2 (a+b) (a b) 1/2 ] = = π [3/2 ( ) (89 15) 1/2 =375,3 mm A w = a w I w = 5 375,3 = 1876,5 mm 2 σ = N ed /A w = 361, /1876, =192,64 MPa II = σ cosθ = 192,64 cos 40 = 155,85 MPa = σ = σ sin 41 = 133,23 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 (133, (133, ,85 2 )) 1/2 490/(0,9 1,25) 379,3 435,55 vyhoví Svary na ostatních detailech připojení pásů vazníku vyhoví díky menší působící normálové síle Ingrid Sengerová 31

32 Montážní spoje Montážní spoj dolního pásu vazník bude rozdělen na 3 částí z důvodu přepravy na stavbu Dolní pás N ed = 458,32 Diagonála N ed = 107,55 Horní pás N ed = -177,43 Návrh sváru na styčníkové desce a) u spodního pásu N ed = 458,32 (navrhují 2 styčníkové desky-->226,16) l w = 500 (RHS 150/100/12,5) A w = a w l w = = 1500 mm 2 σ = N ed /A w = 226, / = 150,77 MPa = σ = σ sin 45 = 106,1 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 (106, (106, )) 1/2 490/(0,9 1,25) 212,2 435,56 vyhoví Posouzení šroubu na tah návrh 4 šroubů N ed = 458,32 kn M f ub = 800 MPa f yb = 640 MPa d =20 mm d 0 = 22 A s = 245 mm 2 Posouzení šroubu v tahu F t,rd = (k 1 A s f ub )/Ɣ M2 =( 0, )/1,25 = = 141,120kN N ed / F t,rd = 458,32/(4 141,120) = 0,81 1 Ingrid Sengerová 32

33 Únosnost v páčení m x = 45 (2) 1/2 3 0,8 = 41,6 mm e x = 45 mm b p = 330mm l eff,cp = min (2πm x ; πm x + w ; πm x + 2e) =min (2 π 41,6 ; π 41,6; π 41, ) = min ( 261,4 ; 130,7 ; 220,7) ---> 130,7 mm l eff,nc = min ( 4 m x + 1,25 e ; e +2 m x + 0,625e ; 0,5 b p ; 0,5w +2m x + 0,625e) = min (4 41,6 + 1,25 45 ; ,6 +0, ; 0,5 330 ; 2 41,6 + 0,625 45) = min( 226,6 ; 156,3 ; 165 ; 111,3) --->111,3 mm l eff = 130,7 M pl,rd = (l eff t f 2 f y )/( 4 Ɣ M0 ) = (0,1307 0, )/( 4 1) = = 2,61 kn F T1 = 4 M pl,rd /m = 4 2,61/0,0416 = 250,96 kn F T2 = (2 M pl,rd + nσf t,rd )/(m+n) = (2 2,61 +0, ,120)/ (0, ,045)= 133,61 kn n = min(e min ; 1,25 m) n = 45 mm ;1,25 41,6 = > 45 N ed /(4 F T2 ) = 458,32/(4 133,61) = 0,86 1 vyhoví Spoj vyhovuje. Obdobně bude proveden přípoj i na horním pásu, kde max. tahová síla nedosahuje takové tahové síly jako v dolním pásu Přípoj vaznice na horní pás vazníku N ed = 19,17 kn navrhují jeden šroub M Návrhová únosnost šroubu ve střihu F v.rd = (α v A s f ub )/ Ɣ M2 = (0, ) = 117,6 kn Návrhová únosnost šroubu v otlačení d= 20 mm t = 12 mm f u = 490MPa Ɣ M2 =1,25 F b,rd = (1,5 α b d t f u )/ Ɣ M2 = ( 1,5 0,61 0,022 0, ) = = 118,36 kn α b = min( α d ; f ub /f u ; 1,0) = min ( 0,61 ; 1,63 ; 1,0) ---> 0,61 krajní šrouby: α d = e/3d 0 = 40 /( 3 22) = 0,61 19,17 kn 118,36 kn vyhoví posouzení koutového svaru L w = 120 mm a w = 3 mm II = σ = N/A w = 19, / = 53,25 MPa (σ 2 + 3( + II)) 1/2 f u / β w Ɣ M2 ( ( ,25 2 )) 1/2 490/(0,9 1,25) 310,52 435,55 vyhovuje Ingrid Sengerová 33

34 8. STŘEŠNÍ PŘÍČNÉ A STĚNOVÉ ZTUŽIDLO 8.1. Posudek ztužidla na tlak (prut B572) Prvek se posuzuje na tah Vnitřní síly: N ed = -77,92 kn Navržený profil RD 75 E = 210 GPa G = 81 GPa Průřezové charakteristiky: N ed /N t,rd 1 N t,rd = A f y / Ɣ M0 = 3, = 156,7 kn 77,92/156,7 1 0,67 1 vyhoví Ingrid Sengerová 34

35 9. STŘEŠNÍ PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 9.1. Výpočtový model Příhradový nosník umístěný v rovině střechy, pásové pruty tvoří horní pás vazníku, vaznice tvoří diagonály, ty jsou tvořeny uzavřenými průřezy RO 82,5x2, dolní pas tvoří jäkl RHS 200/100/10,0 Schéma: 9.2. Dolní pás ztužidla (prut B838) Vnitřní síly : Ingrid Sengerová 35

36 Průřezové charakteristiky: Posouzení dolního pásu na vzpěr (ruční výpočet) Vzpěrné délky: L cr,y = 3,62 m L cr,z = 6,00 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 3,62/0,0373 = 97,05 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0379 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / i y )= (3,62/0, ,06) = 1,256 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = = 0,5 [ 1+ 0,21( 1,256 0,2) + 1,256 2 ] = 1,340 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/1,34 + (1,34 2 1,256 2 ) 1/2 = 0,553 Ingrid Sengerová 36

37 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,553 2, /1,00= 424,63 kn N ed / N b,rd 1 ---> 29,42/424,63 = 0, vyhoví Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: = 93,9 ε = 93,9 0,81 = 76,06 ʎ y = L cr,y /i y = 6,00/0,0373 = 160,858 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0379 m = ( A f y /N cr ) = ( L cr,y / i y )= (6,00/0, ,06) = 2,081 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> součinitel imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = = 0,5 [ 1+ 0,21( 2,081 0,2) + 2,081 2 ] = 2,86 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/ 2,86 + (2,86 2 2,081 2 ) 1/2 = 0,207 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,21 2, /1,00 = 158,17kN N ed / N b,rd 1 ---> 29,42/158,17= 0,18 1 vyhoví Posudek ohybového momentu My a Mz M y,b,rd = W pl.y f y / m1 = 7, /1 =26,66kNm M z, rd = W pl.z f y / m0 = 7, /1 = 26,66kNm M y,ed = -8,08 knm M z,ed = 2,77 knm M y,ed / M y,b,rd 1 M z,ed / M z, rd 1 8,08/26,66 = 0,3 1 vyhoví 2,77/26,66 = 0,11 1 vyhoví Ingrid Sengerová 37

38 9.3. Posouzení diagonály podélného ztužidla (prvek B1532) Vnitřní síly : M y,ed = 0,00 knm V y,ed = -0,00 kn N ed = -36,70 kn M z,ed = 0,00 knm V z,ed = 0,08 kn T ed = -0,06 knm Navržený profil RO 82,5x2 E = 210 GPa G = 81 GPa Ingrid Sengerová 38

39 Posouzení diagonály podélného ztužidla (scia Engineer) Ingrid Sengerová 39

40 10. PAŽDÍK (B 703) Vnitřní síly : M y,ed = -16,99 knm V y,ed = -2,35 kn N ed = 7,88 kn M z,ed = 3,53 knm V z,ed = -10,26 kn T ed = -0,00 knm Navržený profil CFRHS 100/100/6 E = 210 GPa G = 81 GPa Ingrid Sengerová 40

41 10.1. Posouzení paždíku programem scia Engineer Ingrid Sengerová 41

42 Ingrid Sengerová 42

43 11. SLOUP (B 1594) ZS1 ZS5, ZS7 viz vazník ZS6 vlastní tíha sloupu Profil RHS 260/140/12,5 Délka sloupu L = 10,2 m Součinitel spolehlivosti γ f = 1,35 schéma: Vnitřní síly : M y,ed = 59,39kNm V y,ed = 1,6 kn N ed = -261,63kN M z,ed = 1,92 knm V z,ed = - 13,94 kn T ed = -0,01kNm Ingrid Sengerová 43

44 Průřezové charakteristiky Lcr,y Lcr,z Posouzení sloupu na vzpěr Vzpěrné délky: L cr,y = 2*10,20 = 20,40 m L cr,z = 10,20 m Vybočení kolmo k ose y: Štíhlostí: ʎ y = L cr,y /i y = 20,40/0,0918 = 222,22 i y = (I y /A) 1/2 = 0,0918m N cr,y = (π 2 E I y )/L cr,y 2 = π )/20,4 2 =386,82kN =( A f y /N cr ) 1/2 =( L cr,y /(i y )= (20,4/(0,092 76,06) =2,912 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a --> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 2,912 0,2) + 2,912 2 ] = 5,025 y = 1/[ y + ( y 2-2) 1/2 ] =1/5,025 + (5,02 2 2,912 2 ) 1/2 = 0,11 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,11 9, /1,00 = 359,65 kn N ed / N b,rd 1 ---> 261,63/359,65 = 0,727 1 vyhoví Ingrid Sengerová 44

45 Vybočení kolmo k ose z: Štíhlostí: ʎ z = L cr,z /i z = 10,20/0,0559 = 182,469 i z = (I z /A) 1/2 = 0,0559 m N cr,z = (π 2 E I z )/L cr,z 2 = π )/10,2 2 =572,94kN =( A f y /N cr ) 1/2 =( L cr,z /(i z ) 1/2 = (10,2/(0,05 76,06) =2,399 součinitel vzpěrnosti: křivka vzpěrné pevnosti: a ---> souč. imperfekce α = 0,21 (dle ČSN EN ) y = 0,5[1+ α( 0,2) + 2] = =0,5 [ 1+ 0,21( 2,399 0,2) + 2,399 2 ] = 3,608 y = 1/ y + ( y 2-2) 1/2 = 1/3,61 + (3,61 2 2,399 2 ) 1/2 = 0,158 Posouzení: návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu N b,rd = y A f y /Ɣ M1 = 0,15 9, /1,00 = 520,55 kn N ed / N b,rd 1 ---> 261,63/520,55= 0,504 1 vyhoví Ingrid Sengerová 45

46 11.4. Posouzení sloupu. (scia Engineer) Ingrid Sengerová 46

47 Ingrid Sengerová 47

48 12. ČEPOVÝ SPOJ (PŘIPOJENÍ HORNÍHO PÁSU NA SLOUP POMOCÍ ČEPOVÉHO SPOJE) F v,ed = 221,18 kn ( síla působící na špičku sloupu prut B1594) Schéma: a (F ved Ɣ M0 )/(2 t f y ) + 2 d 0 /3 = = (221, ,0)/(2 0, ) + 2 0,042/3 = 36,22 mm volím 40 mm b (F ved Ɣ M0 )/(2 t f y ) + d 0 /3 = = (175, ,0)/(2 0, ) + 0,042/3 = 22,22 mm volím 25mm Návrhová únosnost čepu ve smyku (2 střihové roviny) F v,rd = 2 0,6 A f up / Ɣ M2 = 2 0,6 (π 0,04 2 /4) /1,25 =603,19 kn F v,rd = 603,19 kn F ved = 221,18 kn vyhoví Návrhový moment únosnosti čepu M rd = 0,8 W el f up / Ɣ M2 = 0,8 (π 0,04 3 /32) /1,25 = 2010,62 knm Působící moment M ed =( F ved /8) (t + 4c + 2t 1 ) = = (221, /8) (0, , ,01) = 1492,96 knm M ed /M rd ,96/2010,62 1 0,74 1 vyhoví Ingrid Sengerová 48

49 kombinace ohybu a smyku (M ed /M rd ) 2 + (F v,ed /F v,rd ) 2 = (1492,96/2010,62) 2 + (221,18/603,19) 2 0,68 1 vyhoví otlačení desky a čepu F b,rd = (1,5 d t f y )/ Ɣ M0 = (1,5 0,040 0, )/1,0 = 639 kn F ved /F B,rd 1 221,18/ > 0,346 1 přídavný moment vlivem excentrického momentu F V,ed = 208,19 kn e = 0,188m M ed = F v.ed e = 175,09 0,188 = 32,92 knm W el,y = 1/6bh 2 = 1/6 0,12 0,08 2 = 1, m 3 M rd = W wl,y f y / Ɣ M0 = 1, /1,0 = 45,44 knm F vrd = A f y / Ɣ M0 = 0,08 0, = 3408 kn (F v,ed /F v,rd ) +( M ed / M rd ) 1 (175,09/3408) +(32,92/45,44) 1 0,76 1 vyhoví Navrhuji čep průměru 40 mm jakosti PATKA A KOTVENÍ SLOUPU Patka Vnitřní síly : 1. Kombinace maximální moment + normálová síla: M ed = -94,43 knm N ed = -208,19 kn (tlak) 2. Kombinace maximální excentricita M ed = 54,82 knm N ed = -45,56 kn (tlak) Beton C12/15: f ck = 12,00 MPa Ɣ c = 1,5 f cd = f ck /Ɣ c = 25/1,5 = 8,00 MPa součinitel koncentrace napětí součinitel vlivu podliti: k j = (a 1 b 1 /(a/b)) 1/2 tl. podlití 0,2 b k j = ( /(900/480)) 1/2 30 mm 96 k j = 1,94 f ck malty 0,2 f ck betonu ---> β j = 2/3 Ingrid Sengerová 49

50 návrh. pevnost betonu v uložení f Rdu = f cd β j f Rdu = 8 1,94 f Rdu = 15,52 MPa návrh. pevnost betonu v koncentrovaném tlaku f jd = f Rdu β j f jd = 15,52 2/3 f jd = 10,35 MPa Rozměry patky : a = 600 mm b = 480 mm r t = 350 mm t p = 20 mm výška podlití: 60 mm a 1 = a + h = 1500 mm b 1 = b + h = 1080 mm r a = 100 mm h = 600 mm Statický výpočet 1. Kombinace maximální moment + normálová síla: M ed = -94,43 knm N ed = -208,19 kn (tlak) c= M ed /N ed = 94,43/208,19 = 0,03 c/a = 045/0,9 = 0,5 ---> 0,033 x = 0,45 a = 0,41 m r = a - r a - x/3 = 0,9 0,1 0,41/3 = 0,66 mm c 0 = c + a/2 r a = 0,45 + 0,9/2-0,1 = 0,8mm T B = (N ed c 0 )/r = ( 208,19 0,8)/0,61 = 273,03 kn σ b,max = (2 T b )/(x a) = ( 2 205,97) /(0,41 0,9) = 1,12 MPa f id = 10,35 MPa Z = T B - N ed = 273,03-208,19 ==64,85 kn Ingrid Sengerová 50

51 2. Kombinace maximální excentricita M ed = 54,82kNm N ed = -45,56(tlak) c= M ed /N ed = 54,82/45,56 = 1,2 c/a = 1,2/0,9 = 1,33 ---> 0,333 x = 0,333 a = 0,30 m r = a - r a - x/3 = 0,9 0,1 0,30/3 = 0,7 mm c 0 = c + a/2 r a = 1,2 + 0,9/2 0,1 = 1,55mm T B = (N ed c 0 )/r = ( 208,19 1,55)/0,7 = 461 kn σ b,max = (2 T b )/(x a) = ( 2 461) /(0,33 0,9) = 31,1 MPa f id = 10,35 MPa Z = T B - N ed = ,19 = 101,373 = 252,81 kn Kotevní šrouby Kotevní síla T = 252,81 KN počet tažených šroubu n=2 T/2 = 126,405 kn v osazení šroubu možná tolerance 50 mm: e 1 = = 260 mm e 2 = = 160 mm r = g + 2d = = 260 Ingrid Sengerová 51

52 A = (T/2 (r + e 2 + e 2 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 107,82 kn B = (T/2 (r + e 1 + e 1 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 145 kn síla působící na jeden šroub = max.( A;B) ---> 145 kn Návrh kotevního šroubu: závit M36x3 ocel s235 A s = 865 mm 2 h = 380 mm F = 172,8 kn rozměry kotvení hlavy: a = 115 mm b = 12 mm a 1 = 40 mm a 2 = 50 mm d 1 = mm posouzení šroubu v tahu : F t,ed / F t.rd 1 126,405 / 172,8 1 0,73 1 vyhoví Patní deska a = 900 mm b = 480 mm r a = 100 mm f = 10 mm n = 95 mm m = 200 mm g = 200 mm d = 30 mm c = 110 mm Ingrid Sengerová 52

53 oblast 1 volný přečnívající okraj patečního plechu : t p1,min = 1,73 c (σ c,max /f yd ) 1/2 = 1, (3,1/355) 1/2 = 17,78 mm oblast 2 deska podepřená po celém obvodě g/m = 200/200 = 1 g/m 1 1,2 1,4 1,6 1,8 α 3 0,536 0,615 0,67 0,718 0,748 Zdroj:Melcher,J.,Straka,B.,Kovové konstrukce-konstrukce průmyslových budov str.171 α 3 = 0,536 t p2,min = α 3 r a (σ c,max /f yd ) 1/2 = 0, (3,1/355) 1/2 = 5 mm oblast 3 deska podepřená po třech stranách obvodu: n/g = 95/200 = 0, > pro m menší 0,5 se naopak zatížení přenáší v podstatě ve směru kolmém k volnému okraji a pateční plech posuzujeme jako konzolu jednotkové šířky t p3,min = 1,73 n (σ c,max /f yd ) 1/2 = 1,73 95 (3,1/355) 1/2 =15,35 mm Minimální tloušťka patního plechu: t p = max (t p1,min ; t p2,min ; t p3,min ) = 17,28 mm Návrh tloušťky patního plechu t p = 20 mm Průřez patky Řez 1-1 : pro d 1 = 290 mm napěti v betonu v řezu 1-1: σ c,max = 3,1 MPa x = 333 mm σ c1 =( σ c,max (x- d 1 ))/x = (3,1 ( ))/333 = 0,45 MPa M 1 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 (d 1 /2) b = = ((3,1+0,45)/2) 290 (290/2) 480 = 35,820 knm V 1 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 b = ((3,1+0,45)/2) = 247,1 knm vnitřní síly v tlačené straně patky M 1 = T (d 1 r a ) = 252,81 ( ) = 62, 81 knm Ingrid Sengerová 53

54 V 1 = T = 252,81 kn M 1 = max (M 1 ; M 1 ) = max (35,82 ; 62,81) = 62, 81kNm V 1 = max (V 1 ; V 1 ) = max (247,1 ; 252,81 ) = 252,81 kn Průřezové charakteristiky řezu patky 1-1 : A = mm 2 I y = mm 4 h = 160 mm W y,h = I y /(h- c y ) = mm 3 c y = 48,37 mm W y,d = I y / c y = mm 3 normálové napětí : σ 1,h = M 1 /w y,h = 62, / = 172,81 MPa σ 1,d = M 1 /w y,h = 62, / = 74,89 MPa posouzení : σ 1,h /f y 1 σ 1,d /f y 1 172,81/ ,89/ ,49 1 vyhoví 0,21 1 vyhoví Smykové napětí : A v = 2 d (h t) = 2 30 ( ) = mm 2 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /3) 1/2 = 1721,66 kn V ed / V pl, RD = 252,81 / 1721,66 = 0,15 1 0,15 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Řez 2-2 : pro d 1 = 210 mm napěti v betonu v řezu 1-1: σ c,max = 3,1 MPa x = 333 mm σ c2 =( σ c,max (x- d 1 ))/x = (3,1 ( ))/333 = 1,15 MPa M 2 =((σ c,max + σ c2 )/2) d 1 (d 1 /2) b = = ((3,1+1,15)/2) 210 (210/2) 480 = 22,5 knm V 2 =((σ c,max + σ c1 )/2) d 1 b = ((3,1+1,15)/2) = 214,2 knm vnitřní síly v tlačené straně patky M 1 = T (d 1 r a ) = 252,81 ( ) = 27,81 knm V 1 = T = 252,81 kn M 1 = max (M 1 ; M 1 ) = max (22,5 ; 62,81) = 27,81 knm Ingrid Sengerová 54

55 V 1 = max (V 1 ; V 1 ) = max( 214,2 ; 252,81 ) = 252,81 kn Průřezové charakteristiky řezu patky 1-1 : A = mm 2 I y = mm 4 h = 120 mm W y,h = I y /(h- c y ) = mm 3 c y = 31,94 mm W y,d = I y / c y = mm 3 normálové napětí : σ 1,h = M 1 /w y,h = 27, / = 133,48 MPa σ 1,d = M 1 /w y,h = 27, / = 48,42 MPa posouzení : σ 1,h /f y 1 σ 1,d /f y 1 133,48/ ,42/ ,38 1 vyhoví 0,14 1 vyhoví Smykové napětí : A v = 2 d (h-t) = 2 30 ( ) = mm 2 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /(3) 1/2 = 1230 kn V ed / V pl, RD = 252,81 / 1230 = 0,21 1 0,21 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Kotevní příčník T/2 = 126,405 kn v osazení šroubu možná tolerance 50 mm: e 1 = = 260 mm e 2 = = 160 mm r = g + 2d = = 260 mm A = (T/2 (r + e 2 + e 2 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 107,82 kn B = (T/2 (r + e 1 + e 1 ))/( e 1 +r +e 2 ) = =( 126,405 ( ))/( ) = 145 kn vnitřní síly: Ingrid Sengerová 55

56 V = max (R a ; R b ) ---> 145 kn M = V e 1 = 145 0,26 = 37,7 knm návrh kotevního příčníku: 2xU 140 A= mm 2 posouzení na smyk: A vz = mm 2 W y = mm 3 V pl, RD = A v f y /((3) 1/2 Ɣ M0 ) = /(3) 1/2 = 360,73 kn V ed / V pl, RD = 145 / 360,73 = 0,40 1 0,35 0,5 není nutno posuzovat na kombinaci ohyb + smyk Posouzení na ohyb: σ = M 1 /w y = 37, / = 310,54 MPa σ /f y 1 310,54/ ,87 1 vyhoví Ingrid Sengerová 56

57 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem, [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem, [5] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, [6] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků, [7] Čítanka výkresů ocelových konstrukcí [online]. Dostupné na: <http://citankaok.wz.cz>. [8] Prvky ocelových konstrukcí. Příklady podle Eurokódů. ČVUT, Ingrid Sengerová 57

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP Ing. Bronislava Moravcová Výstavní galerie. Brno, 2014. 141 s., 8 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SKLADOVACÍ HALA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly schéma nosné kce Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly rozvržení nosné kce Zadání Jednopodlažní jednolodní ocelová hala, zadáno je rozpětí, počet polí se vzdáleností sloupů,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Akce: Část projektu: Datu: Vypracoval: Obsah: Přístavba výrobní haly CETRIS D..2 - Statika 29.6.206 Ing. Petr Král STATIKA Obsah: A) Statické posouzení

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Ocelová rozhledna. Steel tower

Ocelová rozhledna. Steel tower ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Ocelová rozhledna Rozhledna Bernard Steel tower Observation tower Bernard Diplomová práce Studijní program:

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník Dokument č. SX001a-CZ-EU Strana 1 8 Eurokód Připravil Alain Bureau Datum prosinec 004 Zkontroloval Yvan Galéa Datum prosinec 004 Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený Tento příklad se týká detailního

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze: Informace o projektu: Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: 29.4.2013 21:16:13 Verze: 5.64.0.4 Strana: 1/6 Reference zakázky: PROSEC Zákazník: Aitia s.r.o. Projekt: Proseč

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TENISOVÁ HALA TENIS HALL FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ TENISOVÁ HALA TENIS HALL FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TENISOVÁ HALA TENIS

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA KURZ BO0 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA Brno 007 KURZ BO0 Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH ZTUŽIDLA...5. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA...6.. PŘÍČNÉ (VĚTROVÉ) ZTUŽIDLO V ROVINĚ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. 6. Skelety: Sloupy, patky, kotvení, ztužidla. Sloupy: klasifikace z hlediska stability, namáhání sloupů, průřezy, montážní styky. Kloubové patky nevyztužené a vyztužené, dimenzování patek, konstrukční

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více