Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru"

Transkript

1 Obsah Předmluva XVII Seznam zkratek XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance KAPITOLA 2 Předsmluvní činnosti zaměstnavatele KAPITOLA 3 Pracovní poměr Pracovní smlouva Jmenování KAPITOLA 4 Zaměstnávání na základě dohod Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce KAPITOLA 5 Pracovněprávní agendy zaměstnavatele Osobní spis zaměstnance Evidence osob se zdravotním postižením Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů KAPITOLA 6 Doručování písemností Doručování písemností zaměstnavatelem Doručování písemností zaměstnancem KAPITOLA 7 Pracovnělékařská služba Právní úprava Pracovnělékařské služby Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky Financování pracovnělékařské služby Zvláštní právní úprava Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci Opravné prostředky vůči lékařským posudkům Kontroly a sankce DÍL 2 Přehled povinností zaměstnavatele KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání Povinnosti zaměstnavatele Mzdový list Povinnost zaměstnance Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce KAPITOLA 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu KAPITOLA 4 Povinnosti po ukončení kalendářního roku KAPITOLA 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům III

2 DÍL 3 Ochrana osobních údajů ze strany zaměstnavatele KAPITOLA 1 Základní pojmy KAPITOLA 2 Zpracování osobních údajů Registrace zaměstnavatele Zpracování bez registrace Zpracování citlivých údajů Zpracování na základě zákona Zpracovávání pro účely statistické nebo vědecké Předávání údajů do zahraničí KAPITOLA 3 Chyby zaměstnavatelů KAPITOLA 4 Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů DÍL 4 Pracovní doba a doba odpočinku KAPITOLA 1 Obecné vymezení Právní úprava a definice Odchylky pro některé kategorie zaměstnanců KAPITOLA 2 Pracovní doba Délka Stanovená týdenní pracovní doba Kratší pracovní doba Rozvržení Základní zásady Směna Rozvrh pracovní doby Pružné rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby Práce přesčas Podmínky pro nařízení práce přesčas Limity práce přesčas Práce přesčas při pružném rozvržení a kontu pracovní doby Noční práce KAPITOLA 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo Přestávka v práci na jídlo a oddech Přiměřená doba na oddech a jídlo Bezpečnostní přestávka Přestávka ke kojení KAPITOLA 4 Doba odpočinku Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Nepřetržitý odpočinek v týdnu Dny pracovního klidu KAPITOLA 5 Pracovní pohotovost KAPITOLA 6 Evidence (nejen) pracovní doby Účel a obsah evidence Forma vedení evidence IV

3 DÍL 5 Dovolená KAPITOLA 1 Definice a právní úprava dovolené KAPITOLA 2 Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok Poměrná část dovolené Délka dovolené Dovolená za kalendářní rok při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při změně rozvržení Dovolená za odpracované dny Dodatková dovolená Dovolená při kratší pracovní době Krácení dovolené KAPITOLA 3 Čerpání dovolené Plánování a nařízení dovolené Časový rámec čerpání dovolené Postup do roku Postup od roku Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků Převod dovolené k jinému zaměstnavateli KAPITOLA 4 Náhrada mzdy za dovolenou KAPITOLA 5 Výpočty poměrných částí nároků na dovolenou DÍL 6 Překážky v práci KAPITOLA 1 Definice a právní úprava KAPITOLA 2 Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené Důvody zdravotní a důvody péče o jiné členy rodiny Jiné důležité osobní překážky Překážky z důvodu obecného zájmu Výkon veřejné funkce Výkon občanské povinnosti Jiné úkony v obecném zájmu Pracovní volno související s brannou povinností Školení, jiná forma přípravy nebo studium Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance KAPITOLA 3 Překážky na straně zaměstnavatele KAPITOLA 4 Neomluvená absence DÍL 7 Mzda a její složky KAPITOLA 1 Mzda a náhrada mzdy Mzda za práci přesčas Mzda a náhrada mzdy ve svátek Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí Příplatek za práci v noci Příplatek za práci v sobotu a neděli V

4 1.6 Mzda při výkonu jiné práce Náhrada při vadné práci Náhrada mzdy při překážkách v práci Odměna za pracovní pohotovost KAPITOLA 2 Minimální mzda KAPITOLA 3 Zaručená mzda KAPITOLA 4 Průměrný výdělek Stanovení průměrného výdělku Výpočet průměrného výdělku Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku Průměrný měsíční výdělek Průměrný čistý měsíční výdělek Pravděpodobný výdělek Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr KAPITOLA 5 Výpočet mezd Výpočet mezd Poměrná část mzdy Výpočet mzdy za práci přesčas Výpočet mzdy za práci ve svátek Výpočet mzdy při nečerpání náhradního volna za práci ve svátek Výpočet mzdy a platu při čerpání náhradního volna za svátek Výpočet náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na všední den, nepracoval Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny Příklad měsíčního zúčtování mzdy DÍL 8 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény KAPITOLA 1 Definice pojmů a právní úprava KAPITOLA 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší KAPITOLA 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby KAPITOLA 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim KAPITOLA 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy KAPITOLA 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí Porušení režimu a záznam o něm Možnost výpovědi pro porušení režimu VI

5 DÍL 9 Cestovní náhrady KAPITOLA 1 Úvod KAPITOLA 2 Vymezení pojmů KAPITOLA 3 Zaměstnavatel-podnikatel Tuzemská pracovní cesta Náhrada jízdních výdajů Náhrada výdajů za ubytování Stravné Náhrada nutných vedlejších výdajů Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Další náhrady výdajů Zahraniční pracovní cesta Náhrada jízdních výdajů Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Náhrada výdajů za ubytování Zahraniční stravné Kapesné Nutné vedlejší výdaje KAPITOLA 4 Zaměstnavatel-nepodnikatelský subjekt Odchylky při tuzemské pracovní cestě Náhrada jízdních výdajů Stravné Odchylky při zahraniční pracovní cestě KAPITOLA 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty Záloha na cestovní náhrady Vyúčtování pracovní cesty KAPITOLA 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění Výdaje (náklady) zaměstnavatele KAPITOLA 7 Paušalizace cestovních náhrad KAPITOLA 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy KAPITOLA 9 Čas strávený na pracovní cestě KAPITOLA 10 Stravování Příjem zaměstnance Stravování z hlediska daňových výdajů Provoz vlastního stravovacího zařízení Stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů DÍL 10 Srážky ze mzdy (z platu) KAPITOLA 1 Přehled právní úpravy KAPITOLA 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence KAPITOLA 3 Kdy lze ze mzdy srážet Srážky v případech stanovených zákonem Srážky bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí a exekuce Srážky odborových členských příspěvků KAPITOLA 4 Dohody o srážkách ze mzdy Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené do roku VII

6 4.1.1 K uspokojení pohledávky zaměstnavatele K uspokojení závazků zaměstnance Podle dřívějšího občanského zákoníku Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku KAPITOLA 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí KAPITOLA 6 Pořadí srážek ze mzdy KAPITOLA 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah KAPITOLA 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky KAPITOLA 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí Nařízení exekuce Změny plátce mzdy Oznamovací povinnost vůči soudu Souběžné příjmy Souběžně probíhající exekuce Exekuce vedené soudními exekutory Úřední exekuce Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu KAPITOLA 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění Obecně Exekuční srážky z dávek od roku DÍL 11 Splatnost a výplata mzdy (platu) KAPITOLA 1 Přehled právní úpravy KAPITOLA 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění Zvláštní splatnost mzdy Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměny z dohod KAPITOLA 3 Výplata mzdy Obecná pravidla Bezhotovostní výplata mzdy KAPITOLA 4 Výplata náhrady mzdy při DPN KAPITOLA 5 Prodlení při výplatě mzdy Postup při stanovení úroku z prodlení Podle úpravy platné do Postup při stanovení úroku z prodlení od do Postup při stanovení úroku z prodlení od Další pravidla prodlení KAPITOLA 6 Promlčení DÍL 12 Daň z příjmu KAPITOLA 1 Příjmy ze závislé činnosti Příjmy osvobozené od daně Vymezení předmětu daně v 6 ZDP Funkční požitky Způsob zdanění Zaměstnanec s prohlášením Zaměstnanec bez prohlášení Dílčí základ daně a zdanitelná mzda VIII

7 1.5.1 Základ daně 5, odst. 4 a následující ZDP Konstrukce mzdy v ČR Sleva na dani podle 35ba ZDP Sleva na manžela Sleva na dani z titulu zdravotního stavu Sleva na dani, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P Sleva na studenta Daňové zvýhodnění sleva na dani a daňový bonus KAPITOLA 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně Bezúplatná plnění dary Úroky z úvěrů na financování bytových potřeb Definice bytové potřeby 15, odst. 3 ZDP Definice účastníka smlouvy o úvěru Dělení úroků na účastníky smlouvy Prokazování nezdanitelných částí základů daně Penzijní připojištění Soukromé životní pojištění Maximální výše daňového osvobození Odpočet příspěvků odborové organizaci Odpočet úhrady za zkoušky KAPITOLA 3 Zúčtování daňových záloh Roční sazba a měsíční zálohy Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění Dodatečné podepsání prohlášení k dani Odpovědnost plátců daně Povinnosti plátců daně mzdový list aj. 38j ZDP KAPITOLA 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech KAPITOLA 5 Prohlášení k dani DÍL 13 Zdravotní pojištění KAPITOLA 1 Základní pojmy Pojištěnec Dlouhodobý pobyt v zahraničí Volba zdravotní pojišťovny Plátci pojistného Pojistné Způsob platby pojistného Den platby pojistného Sankce a možnosti jejich řešení Penále Pokuta Splatnost závazků Odvolání a žádost o odstranění tvrdosti KAPITOLA 2 Stát Stát jako plátce pojistného Osoby, za které je plátcem pojistného stát Nezaopatřené děti Změny v roce Poživatelé důchodu IX

8 2.2.4 Příjemci rodičovského příspěvku a další skupiny při péči o dítě Zvláštní případy, kdy plátcem pojistného je stát Ostatní skupiny platby pojistného státem Vyměřovací základ a pojistné KAPITOLA 3 Zaměstnavatel Přihlášení zaměstnavatele Přihlášení zaměstnance Oznamovací povinnost Kódy pro plnění oznamovací povinnosti Oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání Zaměstnanci Odhlášení zaměstnance Odhlášení zaměstnavatele Přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli Pojistné za zaměstnance, splatnost Vyměřovací základ zahrnované příjmy Příjmy, které se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance nezahrnují Příjmy z pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů Příjmy po skončení zaměstnání Úpravy vyměřovacího základu Osoby, za které hradí pojistné stát Minimální vyměřovací základ Pracovní volno bez náhrady příjmů Smlouva o odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů Neomluvená absence Přehled o platbě pojistného KAPITOLA 4 Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ jako plátce pojistného Vyměřovací základ a pojistné OSVČ Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu Minimální a maximální vyměřovací základ OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát Zálohy na pojistné a doplatek pojistného Přehled o platbě pojistného KAPITOLA 5 Osoba bez zdanitelných příjmů Kdo je OBZP Pojistné OBZP KAPITOLA 6 Poživatelé důchodů DÍL 14 Nemocenské pojištění KAPITOLA 1 Účast na nemocenském pojištění Okruh pojištěných osob Výkon činnosti na území ČR Sídlo zaměstnavatele Výkon několika činností Podmínky účasti Vznik a zánik pojištění X

9 1.5 Cizina a příslušnost k předpisům Koordinační nařízení EU Dokládání příslušnosti Mezinárodní smlouvy Výkon práce v nesmluvní cizině Práce v ČR pro zaměstnavatele v nesmluvní cizině KAPITOLA 2 Dávky nemocenského pojištění Ochranná lhůta Ochranná lhůta neplyne Zánik ochranné lhůty Výše dávek Rozhodné období Započitatelné příjmy Vyloučené dny Denní vyměřovací základ Nemocenské Uplatňování nároku na nemocenské Podpůrčí doba Vznik pracovní neschopnosti Sazby pro výpočet nemocenského Ošetřovné Podmínky pro poskytování Doba poskytování Výše ošetřovného Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Výše VPTM Peněžitá pomoc v mateřství Podmínky nároku Doba poskytování Uplatňování nároku na PPM a poskytování PPM Výše PPM KAPITOLA 3 Poskytování dávek Výplata dávek Zánik nároku na výplatu dávky Úmrtí zaměstnance Vzdání se nároku na dávku Povinnost vrátit přeplatek KAPITOLA 4 Povinnosti v nemocenském pojištění Přihlášení zaměstnavatele Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání Povinnosti související s výplatou dávek Odhlášení zaměstnance a zaměstnavatele DÍL 15 Pojistné na sociální zabezpečení KAPITOLA 1 Poplatníci pojistného Zaměstnanci KAPITOLA 2 Výše pojistného Rozhodné období Vyměřovací základ Zúčtovaný příjem Návaznost na daň z příjmů XI

10 2.5 Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu Maximální vyměřovací základ KAPITOLA 3 Odvod pojistného Splatnost pojistného Vyšší sazba pojistného na nemocenské pojištění Přehled o výši pojistného Odvod pojistného při více mzdových účtárnách Zaměstnání malého rozsahu a dohoda o provedení práce KAPITOLA 4 Penále Promíjení penále KAPITOLA 5 Pokuty KAPITOLA 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné KAPITOLA7 Osoby samostatně výdělečně činné Povinnosti OSVČ Účast na důchodovém pojištění v roce 2013 a pojistné za rok Výše záloh na důchodové pojištění v roce Placení záloh dopředu Účast na důchodovém pojištění v roce 2014 a pojistné za rok DÍL 16 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů KAPITOLA 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění KAPITOLA 2 Vedení podkladové evidence KAPITOLA 3 Důchodový věk a doby pojištění Důchodový věk Doby pojištění a náhradní doby pojištění KAPITOLA 4 Ohlašovací povinnost KAPITOLA 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod KAPITOLA 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů DÍL 17 Evidenční listy důchodového pojištění KAPITOLA 1 Právní úprava Povinnosti zaměstnavatelů Pokuty KAPITOLA 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje Neplatné skončení pracovněprávního vztahu KAPITOLA 3 Evidenční listy důchodového pojištění Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP Způsob vyplňování údajů ELDP Číselníky Nejčastější chyby při vyplňování ELDP Nejčastější obecné dotazy KAPITOLA 4 Příklady vyplňování ELDP Běžné zaměstnání Neplatné skončení pracovněprávního vztahu Obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo a dlužné pojistné Krytí vyloučených dob s příjmem XII

11 4.6 Zaměstnání malého rozsahu Zaměstnání na základě dohody o provedení práce Opakované nástupy do zaměstnání u téhož zaměstnavatele DÍL 18 Pracovní úrazy a nemoci z povolání KAPITOLA 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání Pracovní úraz Nemoci z povolání KAPITOLA 2 Odpovědnost zaměstnavatele Zproštění se odpovědnosti Zvláštní případy KAPITOLA 3 Plnění pracovních úkolů KAPITOLA 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vyšetření pracovního úrazu Dokumentace a evidence Ohlášení pracovního úrazu KAPITOLA 5 Náhrada škody Po dobu pracovní neschopnosti Po skončení pracovní neschopnosti OSVČ Způsob výpočtu Bolest a ztížení společenského uplatnění Náklady spojené s léčením Věcná škoda Škoda pozůstalých Náklady spojené s léčením Náklady spojené s pohřbem Výživa pozůstalých Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada za ztrátu na důchodu KAPITOLA 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele KAPITOLA 7 Promlčení nároků DÍL 19 Odpovědnost mzdové účetní za škodu KAPITOLA 1 Bezdůvodné obohacení KAPITOLA 2 Chyby z nedbalosti DÍL 20 Statistika ve mzdové účtárně KAPITOLA 1 Statistické údaje KAPITOLA 2 Evidenční počet zaměstnanců KAPITOLA 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením KAPITOLA 4 Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Celkové mzdové náklady KAPITOLA 5 Informační systém o platech XIII

12 DÍL 21 Archivace dokladů KAPITOLA 1 Archivace mzdových a personálních údajů DÍL 22 Software a externí zpracování mezd KAPITOLA 1 Výběr vhodného softwaru KAPITOLA 2 Externí zpracování mzdové agendy DÍL 23 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti KAPITOLA 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR Hlášení volného místa Hromadné propouštění KAPITOLA 2 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti Průběh kontroly Předmět kontroly Protokol o výsledku kontroly Ukládání pokut KAPITOLA 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci DÍL 24 Zaměstnávání cizinců KAPITOLA 1 Z hlediska pracovního práva Právní předpisy Vymezení základních pojmů Obecné informace Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel Cizinec Ukončení platnosti povolení k zaměstnání sankce Postupy zaměstnávání cizinců v bodech Občané EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci Cizinci, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu nebo modrou kartu Evidence Zelené karty Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy Získávání ZK na území ČR Vydávání ZK Ohlašovací povinnosti Důležité poznámky k ZK Modré karty EU Obecné informace Kompetence jednotlivých úřadů státní správy XIV

13 1.9.3 Získávání MK EU na území ČR Vydávání MK EU Ohlašovací povinnosti Důležité poznámky k MK EU KAPITOLA 2 Z hlediska nemocenského pojištění KAPITOLA 3 Z hlediska zdravotního pojištění Vznik zaměstnání cizince (mimo EU) Přihlášení zaměstnaného cizince Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU Souběžné příjmy v rámci EU DÍL 25 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením KAPITOLA 1 Z hlediska pracovního práva Definice problematiky Osoby se zdravotním postižením Osoby s těžším zdravotním postižením Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Postup při stanovení povinného podílu Možnosti plnění povinného podílu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Odebírání výrobků Odvod do státního rozpočtu Kombinace jednotlivých možností plnění Povinnost vykázat plnění povinného podílu Důsledky nesplnění povinnosti Pracovněprávní vztah a osoby se zdravotním postižením KAPITOLA 2 Z hlediska sociálního pojištění KAPITOLA 3 Z hlediska zdravotního pojištění Odpočty Uplatnění odpočtu za kratší období než kalendářní měsíc Nárok zaměstnavatele na uplatnění odpočtu DÍL 26 Zprostředkování zaměstnání KAPITOLA 1 Z hlediska pracovního práva Základní podmínky Dočasné přidělení Povinnosti agentur práce Sdílené zprostředkování zaměstnání KAPITOLA 2 Z hlediska sociálního pojištění KAPITOLA 3 Z hlediska zdravotního pojištění DÍL 27 Inspekce práce KAPITOLA 1 Co může kontrolovat inspekce práce KAPITOLA 2 Koho může kontrolovat KAPITOLA 3 Organizační struktura a místní příslušnost KAPITOLA 4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob KAPITOLA 5 Za co lze a nelze uložit pokutu XV

14 5.1 Co jsou přestupky a správní delikty Oblast součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance Oblast rovného zacházení Oblast pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců Oblast náhrad Oblast pracovní doby Oblast dovolené Oblast bezpečnosti práce Oblast zvláštních podmínek některých zaměstnanců Oblast bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví Oblast vyhrazených technických zařízení Oblast agenturního zaměstnávání Oblast výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte Oblast zaměstnanosti KAPITOLA 6 Další pravidla pro ukládání pokut Věcný rejstřík XVI

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 1 NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 2 OBSAH I. Úvod 1.1. Změny

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více