Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová"

Transkript

1 Majetek a odpisování Ing. Zuzana Opršalová 1

2 Účetní reforma a Majetek Povinné odpisování od roku 2011 Odpisy jsou nákladovou položkou umožňující vyjádřit, jaké zdroje by měly být vytvářeny k zajištění reprodukce majetku Zákon o účetnictví kdo a co se odepisuje Vyhláška č.140/2009 Sb. z čeho a jak se odepisuje Vnitřní směrnice ÚSC okamžik zahájení a frekvence odpisování

3 Základní pojmy k odpisování Odpis (Účet 551) - je peněžním odhadem částky (vyjádřený jako náklad), o niž se v daném období dlouhodobé aktivum opotřebovalo Oprávky - součet zúčtovaných odpisů, tedy vyjádření celkové opotřebovanosti za dobu používání Účetní zápis: 551 MD / 07X D (DNM), 08X D (DHM) Proč odepisovat majetek: 1. Věrný obraz aktiv (vyjádření snížení hodnoty aktiv vlivem opotřebení) - rozvaha 2. Akruální princip (náklady ve věcné a časové souvislosti) výsledovka 3. Odpis jako kalkulační veličina 4. Odpis jako nástroj finančního řízení

4 Majetek neodpisovaný Pozemky a Kulturní předměty (účty 03X) Majetek přeceněný reálnou hodnotou Finanční dlouhodobý majetek (účty 06X) Dlouhodobý nedokončený majetek (účty 04X) a zálohy na dlouhodobý majetek (účty 05X) Jiný režim drobný dlouhodobý majetek (účty 018 a 028) Oběžná aktiva (1xx, 2xx, 3xx) Pozor odpis pohledávky je stejné slovo, ale pro jinou účetní metodu!

5 Základní koncepty odpisování Může ještě dojít k úpravě postupů např. prostřednictvím ČÚS Počátek odpisování od měsíce následujícího po měsíci pořízení Frekvence odpisování roční/měsíční volitelně měsíční vhodnější pro průběžné vyhodnocování hospodaření (skutečný obraz, není vyšší pracnost díky SW) Vlastní zahájení odpisování možná až nestandardním ročním odpisem za rok 2011 k Doodepsání do nulové zůstatkové hodnoty

6 Teze pro ČÚS odpisování Kategorizace majetku dle SKP/CZ-CC zařazení do účetních odpisových skupin Účetní odpisové skupiny (UODS) I - VII pro majetek nově pořízený, dosud nepoužívaný zadáno rozmezí počtu let odpisování OD-DO UODS VIII pro nekategorizovatelný majetek Zřejmě (?) jiné a samostatné UODS pro nehmotný majetek Povinnost uvést v účetní závěrce odchylně zařazený majetek od kategorizace

7 Orsoft - způsoby úč.odpisování 01 Odpis lineární dle daňové sazby 02 Odpis zrychlený dle daňové sazby 03 Neodpisuje se 04 Jednorázový odpis 05 Odpis dle zadané sazby 06 Odpis zadané částky 07 Odpis dle výkonové normy 08 Odpis německým způsobem 09 Simulace daňového odpisování 10 Odpis dle životnosti v měsících 11 Odpis dle životnosti v letech

8 05 Odpis dle zadané sazby Metoda rovnoměrného odepisování ve vazbě na předpokládanou dobu použitelnosti majetku Zadá se Životnost, tj. doba použitelnosti v letech Z té se vypočítá Roční odpisová sazba (ROS) v %: ROS = 100/ZIV (zaokrouhleno matem. na dvě desetinná místa) Výpočet probíhá z Pořizovací ceny (RPC) Měsíční odpis (MODP) = (RPC * ROS) / (100 * 12) (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) Roční odpis = MODP * počet měsíců v roce (12)

9 11 Odpis dle životnosti v letech Metoda rovnoměrného odepisování ve vazbě na předpokládanou dobu použitelnosti majetku Změna pořiz.ceny nemění obecně nastavenou životnost Zadá se Životnost, tj. doba použitelnosti v letech Výpočet probíhá ze Zůstatkové hodnoty (ZHOD = RPC - OPR) Měsíční odpis (MODP) = MODP = ZHOD / zbývající počet měsíců odpisování (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) Roční odpis = MODP * počet měsíců v roce (12)

10 Možné způsoby nastavení odpisování Nastavení způsobů odpisování na základě druhů majetku eventuelně jen dle seznamu inv.čísel Nastavení odpisových sazeb podle SKP / CZ-CC dle sazeb v číselníku (eventuelně dle nomenklatury / druh.klasifikace) Nastavení odpisových sazeb individuelně dle doby životnosti / použitelnosti majetku Prodloužení životnosti v případě technického zhodnocení Dobu odepisování lze měnit během životnosti v souladu se skutečným procesem opotřebení

11 Zahájení odpisování (změna metody) Dooprávkování k (prvotní nastavení oprávek) Postup A - dle data pořízení a doby životnosti (majetek byl pořízený jako nový, nebylo na něm dosud prováděno TZ) Postup B - stanovení % odepsání z RPC (nebo zbytkové doby životnosti) na základě fyzické kontroly stavu majetku Postup C nelze použít A ani B - není dostatek informací k určení zbytkové doby využívání a nelze provést odborný odhad ani na základě fyzické kontroly stavu majetku = 40% odepsání Hromadný dopočet (vygenerování) oprávek Automatické zaúčtování vygenerovaných oprávek k (např. bytový dům MD, 081 Dal)

12 Ocenění reálnou hodnotou K : majetek určený k prodeji ocenit reálnou cenou (předpokládaná prodejní cena) Majetek oceněný reálnou hodnotou se neoprávkuje, neodepisuje a pokud se prodej neuskuteční, vrací se zpět na původní cenu a pokračuje odepisování Směrnice seznam majetku určeného k prodeji do 12 měsíců

13 Doplňující informace Automatické zaúčtování odpisů do FÚ na základě přednastavených kontací v číselníku souvztažností tyto se liší na základě druhu a typu majetku (dle způsobu účtování) Tvorba plánu odpisů měsíční, čtvrtletní, roční, do úplného odepsání nebo na stanovený počet budoucích let => Skupina úloh Plánování odpisů Možnost procentuelního rozdělení odpisu dle činnosti (na hlavní a hospodářskou činnost) => Skupina úloh Účtovací maska majetku

14 Nabídka služeb souvisejících s problematikou odpisování: 1. Instalace potřebných skupin úloh 2. Školení 3. Podpora kategorizace majetku 4. Dooprávkování 5. Zahájení odpisování 6. Nastavení účtování

15 Děkuji za pozornost! 15

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depriciation of fixed asset from accounting and taxation perspective Veronika

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pořádanému dne 05. 12. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních samosprávných

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Oceňování majetku Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více