Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s."

Transkript

1 Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno 2015

2 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI Školicí materiály Termíny školení Školicí místa Individuální školení Individualizované školení Speciální školení Řízení kvality školení Ceny školení Jak se přihlásit Ubytování ŠKOLENÍ HR Zpracování mezd základní (PAMz) Zpracování mezd rozšiřující (PAMr) Personalistika Personální dokumenty Personalistika Hodnocení zaměstnanců Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění, Komunikace se zdravotními pojišťovnami Docházka administrátor Docházka docházkový vedoucí Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Cestovní příkazy web Zaměstnanecké výhody Rozšířené ovládání HR Vema OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY

3 Obsah 3.1 Účetnictví pro podnikatele Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Fakturace Banka Pokladna Dlouhodobý a Drobný majetek Sklady Nákup a odbyt Knihovna Ochranné prostředky Evidence písemností Rozšířené ovládání EL Vema SYSTÉMOVÁ ŠKOLENÍ Základní systémové školení Individuální systémové školení

4

5 Vážené dámy, vážení pánové, Vema, a. s. Obsah již od roku 1990 Vám pravidelně představujeme nabídku školení všech komponent informačního systému Vema. Letos si Vám dovolujeme předložit aktualizovanou a modernizovanou nabídku školení našich produktů. Cílem školení je pomoci uživatelům našich produktů efektivně využívat možností, které tyto produkty nabízejí. Školení jsou rozlišena podle pokročilosti a zaměření účastníků své tu naleznou jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé, tak i správci našich aplikací. Přesné termíny školení Vám budeme oznamovat vždy v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí na čtvrtletí následující. Podle zaměření jsou školení rozdělena do skupin. První skupinou jsou produkty z oblasti řízení lidských zdrojů, následují produkty z oblasti ekonomiky a logistiky a poslední skupinou jsou školení speciální. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že v nás najdete skutečně trvalého a spolehlivého partnera. Ing. Michal Máčel, CSc., MBA ředitel společnosti 5

6 Typy školení a jejich návaznosti 1. Typy školení a jejich návaznosti Každý uživatel produktů Vema by měl absolvovat základní školení aplikací, se kterými bude pracovat. První částí tohoto školení je základ práce s datovým editorem, kde se seznámí se základními možnostmi, jak zadávat, vyhledávat a měnit data. Témata jsou: struktura menu aplikace a editoru struktura souboru, klíčové položky, variantní záznamy režimy editoru pohyb v editoru vyhledávání klíčové, neklíčové práce s nápovědou kalkulačka Následuje blok zaměřený na odbornou práci s danou aplikací. Poslední částí školení je minimum zaměřené na instalaci nových verzí a údržbu programového vybavení. Po tomto školení by měl absolvent být schopen běžné práce s aplikací. K vybraným aplikacím pořádáme rozšiřující školení. V první části je uživatel seznámen se všemi možnostmi datového editoru. Témata jsou: zužování, zužování na variantu, filtr, makro skupinové operace spojování souborů výstup do jiných systémů uživatelské soubory parametrické soubory úprava vlastností souborů a položek úprava hlavní nabídky funkcí editor uživatelských sestav uživatelské události uživatelské modifikace sestav katalog datového editoru Druhá část je zaměřena na prohloubení znalosti práce v jednotlivých aplikacích se zřetelem na komunikaci mezi jednotlivými moduly systému. Podmínkou je absolvování základního školení a znalost odborné problematiky. Toto školení doporučujeme všem uživatelům po delším čase zopakovat, neboť školení je průběžně upravováno a jsou do něj zahrnovány nové vlastnosti a funkce aplikací. K vybrané problematice, která se týká více modulů najednou, pořádáme průřezová školení. Cílem je uživatele naučit zpracovávat odbornou problematiku, která se týká spolupráce více aplikací. Podmínkou je absolvování alespoň jednoho základního školení a znalost odborné problematiky. Pro detailní popis a údržbu systémů Vema se pořádají systémová školení. V těchto školeních je popsána vnitřní struktura databází, vazby na operační systémy se zřetelem na diagnostiku problémů, spolupráce systémů Vema s vnějším světem. Podmínkou je absolvování základního školení a praxe se správou systémů Vema. 6

7 Typy školení a jejich návaznosti Pokud se vyskytnou závažnější legislativní nebo systémové změny pořádáme diferenční školení, ve kterých je uživatel seznámen s těmito změnami. Podmínkou je rutinní práce se školeným modulem. Speciální školení mohou být zpracována individuálně dle konkrétní potřeby zákazníka. Mohou probíhat na jeho datech tak, aby se účastníkům problematika co nejvíce přiblížila. Speciální školení jsou obvykle detailněji zaměřena na oblasti, které zákazník dle svého zaměření více využívá. 1.1 Školicí materiály Každý účastník školení dostává tištěné školicí materiály s mnoha příklady. V tomto materiálu je popsán celý průběh školení, příklady zpracování a celý postup zavádění všech hodnot položku po položce. Školicí materiály si účastník odnáší, takže si může připisovat vlastní poznámky a následně může modelové příklady vyzkoušet i na pracovišti. 1.2 Termíny školení Termíny školení jsou publikovány na našem zákaznickém webu na adrese Pro větší skupiny uživatelů lze dohodnout školení v individuálních termínech. 1.3 Školicí místa Školení standardně probíhají v našich moderních počítačových učebnách v Praze a v Brně. Učebny jsou vybaveny datovými projektory. V učebnách je vždy jedno počítačové pracoviště vyhrazeno jednomu účastníkovi. Na přání zákazníka mohou jedno pracoviště sdílet i dva účastníci. Dle poptávky, či přání zákazníka je možné zajistit školení i v jiných lokalitách, které jsou zákazníkovi geograficky blíže. Počítačová učebna v Brně 7

8 Typy školení a jejich návaznosti 1.4 Individuální školení Po dohodě lze zajistit i individuální školení formou konzultace a to jak v prostorách společnosti Vema, a. s., tak i v prostorách zákazníka. Při takovémto školení se konzultant přímo věnuje školenému pracovníkovi. Školení probíhá dle standardních školících materiálů, takže je plně garantována úplnost poskytovaných informací. Výsledkem takového školení jsou však podstatně hlubší znalosti. 1.5 Individualizované školení Na přání lze libovolné školení uzpůsobit přesně dle způsobu použití aplikací v prostředí zákazníka. Lze například školit přímo na zákaznické konfiguraci i datech, použít interní postupy či některé části školení vynechat. 1.6 Speciální školení Na přání zákazníka je rovněž je možné připravit na zakázku školení zcela nové pro specifické určení. 1.7 Řízení kvality školení Po skončení školení je každý účastník požádán o vyplnění krátkého dotazníku, kde zhodnotí obsah školení, práci lektora případně i jiné připomínky a podněty. Na základě dotazníků jsou školení upravována a vylepšována tak, aby si účastníci odnášeli co nejkvalitnější a nejhlubší znalosti. 1.8 Ceny školení Ceny školení jsou uvedeny v Ceníku školení. Na školení jsou poskytovány resortní slevy. Ceny individuálních školení jsou stanoveny jako 1,5 násobek standardního školení. I v tomto případě se zohledňují resortní slevy. Cena individualizovaného školení se zvyšuje o náklady na individualizaci materiálů a přípravu individualizovaného školení. U speciálních školení je cena stanovena na základě kalkulace. V ceně školení v našich učebnách je započítáno občerstvení, u celodenních školení i oběd. 1.9 Jak se přihlásit Stávající uživatelé aplikaci se závazně se přihlašují na školení výhradně pomocí formuláře na uživatelském webu společnosti Vema přímo v každé aplikaci. Ostatní zájemci se mohou přihlásit elektronickou nebo běžnou poštou s uvedením požadovaného názvu, termínu, místa školení a počtu účastníků. V případě, že Váš požadavek nebude možné uspokojit z kapacitních důvodů, budeme Vás informovat o dalším termínu. 8

9 1.10 Ubytování Vema, a. s. Typy školení a jejich návaznosti Protože některá školení jsou rozložena do několika dní, jsme schopni Vám na přání zajistit ubytování. Cena za ubytování není součástí ceny za školení a je třeba ji uhradit v ubytovacím zařízení. 9

10 Školení HR 2. Školení HR 2.1 Zpracování mezd základní (PAMz) Aplikace PAM slouží pro komplexní výpočet mezd a platů pro všechny typy organizací v České i Slovenské republice. Zpracování mezd probíhá automaticky ve všech oblastech odměny za odpracovanou dobu, dávky nemocenského pojištění, pojistné, průměrné výdělky, daň z příjmu, dovolená, srážky, a to jak v oblasti měsíčního zpracování, tak i v oblasti zpracování ročního. Upozornění: Toto školení je dvoudenní. Minimální předpoklady: základní znalost ovládání operačního systému Windows znalosti v rozsahu základního školení ovládání editoru HR (EdHRz) Účastníci si na praktickém příkladě vyzkouší postup při zavedení nového zaměstnance a nastavení všech hodnot nutných pro správný výpočet tak, aby absolvent tohoto školení ve své organizaci dokázal bez problémů zavést do programu zaměstnance, zpracovat mzdy a pořídit nezbytné výstupy 1. den přehled měsíčního zpracování mezd chronologicky zavedení zaměstnance, zavedení dalších činností trvalé a měsíční změny srážky z mezd výpočet mezd, kontrola výsledků vytvoření výstupních souborů hlášení změn pro zdravotní pojišťovny hlášení změn pro registr pojištěnců, evidenční listy důch. pojištění hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření výstupní sestavy výplatní lístek odeslání výplat 2. den přechod na nový měsíc archivace úprava tabulek a číselníků penzijní připojištění finanční zdroje 10

11 změna trvalých informací o zaměstnanci zadání informací do minulosti, přepočet vytvoření kalendáře a fondu pracovní doby výstupy za čtvrtletí Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: Délka školení: 2 dny pracovníky mzdových oddělení 2.2 Zpracování mezd rozšiřující (PAMr) Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení aplikace PAM (PAMz) Cílem je prohloubení znalostí pro komplexní zpracování mezd a zefektivnění práce tak, aby absolvent uměl rychle a přesně ovládat všechny možnosti, které aplikace PAM nabízí. Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den práce s číselníkem osob, přenosy zaměstnanců sběrný účet pro Českou spořitelnu zaúčtování mezd elektronické výstupy statistiky, ISPV, ISP, zdr. pojišťovny, PF odesílání sestav (vč. výplatních lístků) em nezbytné akce na konci roku, roční výstupy a sestavy roční zúčtování daně modifikace formuláře Výsledky výpočtu sledování osob zdravotně postižených vazba na aplikace PER, VZD, STM, DCH, VBR, ELD, RNP pracovníky mzdových oddělení vedoucí mzdových oddělení 2.3 Personalistika Stále důležitější činností všech typů organizací je sledování a řízení lidských zdrojů. Nezanedbatelným pomocníkem se přitom stává výpočetní technika a vhodný programový prostředek, které spolu umožňují snadnou a rychlou orientaci v personálních údajích o jednotlivých zaměstnancích. K tomu je právě určena aplikace PER. 11

12 Školení HR Cílem je naučit uživatele zavádět všechny dostupné údaje o zaměstnanci, seznámit s úpravou textu podnikových vzorů dokumentů, se způsobem tisku pracovních smluv a dalších dokumentů, evidence pracovní způsobilosti, kvalifikace, zdravotního stavu, doklady pro zápočet odborné praxe apod. Celý postup bude probrán na praktických příkladech tak, aby absolventi byli schopni evidovat osobní informace zaměstnanců. Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů Personalistiky zavedení osobních dat zaměstnance pracovní smlouvy pracovní zařazení popis pracovní činnosti jmenování do funkce kvalifikace, odborné znalosti zaměstnance zdravotní stav, lékařské prohlídky zápočet odborné praxe zařazování do tříd a stupňů sestavy dozavedení v aplikaci PAM sestavy pracovníky personálních oddělení pracovníky mzdových oddělení 2.4 Personální dokumenty Aplikace PER je určena pro správu personálních údajů jednotlivých zaměstnanců. Součástí tohoto produktu je centrální správa personálních dokumentů. Předpoklady: znalosti obsluhy v rozsahu školení aplikace Personalistika Na jednoduchých příkladech procvičit upravování stávajících vzorů personálních dokumentů. Naučit se vytvářet nové vzory personálních dokumentů ve formátu MS Word. 12

13 Kurs je určen pro: Délka školení: ½ dne úprava stávajícího vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. pracovní smlouva na dobu určitou) tvorba nového vzoru dokumentu ve formátu MS Wordu (např. zrušení pracovního poměru ve zkušební době) možnosti využití nástrojů hromadné korespondence ve vzorech dokumentů: o o o vložení pole z databáze vložení alternativního textu vložení jiných textů výpočty v polích pracovníky personálních oddělení Vema, a. s. Školení HR 2.5 Personalistika Hodnocení zaměstnanců Profesní růst a vývoj zaměstnanců lze sledovat prostřednictvím modulu Hodnocení v aplikaci PER. Hlavním úkolem modulu je pořizovat, vyhodnocovat, archivovat a porovnávat hodnotící materiály jednotlivých pracovníků organizace. Modul nabízí využití jak individuálního nastavení a práce, tak výběr z nastavení standardních. Pro organizace, které dosud hodnocení svých zaměstnanců neprováděly, poskytuje cenné informace jako návod k zahájení činnosti. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy hodnotících akcí, nastavení hodnotících kriterií a škál, které lze využívat v praxi. Dalším krokem školení je provedení komplexního hodnocení, a to včetně výsledků a jejich interpretace. definice pojmů v oblasti hodnocení zaměstnanců seznámení s číselníky a tabulkami nastavení a výběr škál i kritérií volba hodnotící akce výběr účastníků akce generování kritérií výpočet hodnocení práce s výpočtem osobní rozvoj a další zvolená opatření dokument z hodnocení a hromadné generování dokumentů 13

14 Školení HR Kurs je určen pro: Délka školení: ½ dne pracovníky personálních oddělení zpracovávající hodnocení zaměstnanců vedoucí pracovníky hodnotící své podřízené 2.6 Evidenční listy důchodového pojištění, Registr nemocenského pojištění, Komunikace se zdravotními pojišťovnami Aplikace ELD a RNP slouží pro usnadnění komunikace s ČSSZ. Obě podporují elektronické podání dokumentů přes internet (PVS i VREP), případně prostřednictvím datových nosičů nebo v tištěné podobě. Kromě samotného podání zajišťují aplikace přehlednou evidenci stavu jednotlivých podání. Kromě podání ELDP je od roku 2010 součástí aplikace ELD i funkce elektronického podání Přehledu o výši pojistného PVPOJ. Aplikace RNP pracuje s informacemi hlášenými do registru nemocenského pojištění formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání ONZ. Aplikace KZP umožňuje zejména elektronické podání Hromadného oznámení zaměstnavatele HOZ a Přehledu plateb pojistného PPPZ na všechny zdravotní pojišťovny, které umožňují přímé elektronické podání těchto dokumentů (tj. všechny české zdravotní pojišťovny kromě ZPMV ČR). Předpoklady: znalost PAM v rozsahu základního školení Cílem školení je seznámit účastníky s aplikacemi prostřednictvím praktických příkladů, naučit je zpracovat podání všemi způsoby s důrazem na podání elektronické. Dalším cílem je vysvětlit spolupráci aplikací s PAM včetně návodů, jak správně rušit a přečíslovat osobní čísla a jak řešit případná chybná zadání. příprava na elektronické podání objasnění problematiky certifikátů vlastnosti aplikací vazba na PAM druhy podání zjištění stavu podání sestavy postupy zpracování instalace a nastavení aplikací přečíslování a rušení os. čísel řešení problémů 14

15 Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den pracovníky personálních a mzdových oddělení odpovědné za podávání dokumentů ONZ a ELDP na ČSSZ a HOZ a PPPZ zdravotním pojišťovnám. Vema, a. s. Školení HR 2.7 Docházka administrátor Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních aplikací oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je procvičit zavedení zaměstnanců, nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat úpravy, zpracování průchodů, opravy a doplnění záznamů pořízených na snímačích průchodů. Seznámit se s vazbami od snímačů průchodů až po zpracování podkladů a přenos do aplikace PAM. Vyzkoušet výpočty denní a měsíční bilance odpracované doby a vytvoření dávky informací pro navazující aplikaci PAM. Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta administrátory DCH, kteří odpovídají za kompletní uzávěrku údajů v aplikaci DCH, zajišťují správný chod aplikace DCH a mají přístup ke všem funkcím a docházkovým datům, ale mají omezený přístup na systémové funkce DCH a DTE. 2.8 Docházka docházkový vedoucí Aplikace DCH pro evidenci docházky zaměstnanců je důležitou součástí ostatních produktů oblasti řízení lidských zdrojů. Je vhodným programovým prostředkem ke sledování a evidenci odpracované doby včetně přesčasové práce resp. k evidenci omluvené či neomluvené absence. 15

16 Školení HR Lze ho využívat samostatně, ale vhodnější je jeho využívání v návaznosti na aplikaci PAM/Vema. Pořizovat data je možné ručně nebo automaticky přes snímače průchodu. Cílem je seznámit se s EDS jako funkčním celkem pro pořizování průchodů na snímačích a evidenci odpracované doby zaměstnanců. Dále se seznámit s nastavením konfiguračních parametrů, systémových oprávnění i oprávnění pro přístup k datům včetně správy technických zařízení. systémová oprávnění oprávnění přístupu k datům organizace zpracování vazba na aplikaci PAM nastavení parametrů pro zpracování docházkových dat vazba na snímače průchodů zpracování průchodů podklady pro PAM, přenos podkladů do aplikace PAM přechod na nový měsíc funkce z menu obsah práce vedoucích docházková karta Kurs je určen pro: administrátory EDS, kteří zajišťují správnou funkci celého systému Délka školení: ½ dne 2.9 Vzdělávání Ve všech moderních organizacích probíhá vzdělávání za účelem zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podrobnou evidenci vzdělávacích akcí, provázanou na údaje o zaměstnancích a na doklady, kterými jsou tyto akce hrazeny, jejich rozúčtování a sledování profilu zaměstnance nabízí aplikace VZD. Cílem školení je pomocí praktických příkladů naučit účastníky nadefinovat různé typy akcí, sledovat účast pracovníků na vzdělávacích akcích a rozúčtování nákladů za tyto akce. vazba na aplikace PAM, resp. PER, STM tabulky a číselníky pořízení vzdělávacích akcí účast na vzdělávacích akcích 16

17 lektoři na vzdělávacích akcích náklady na vzdělávací akce sledování termínů periodických akcí plány vzdělávání sestavy archivace, obnova přechod na nový měsíc Vema, a. s. Školení HR Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení 2.10 Systemizace Důležitou činností organizace je hospodaření s lidským potenciálem, proto musí ve své personální činnosti řešit otázky plánování a tvorby organizační struktury, definování systemizovaných míst a včetně jejich obsazení dostupnými lidskými zdroji. K tomu slouží právě aplikace Systemizace. Cílem je naučit uživatele definovat organizační útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních prvků v časové posloupnosti. Vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. Pomocí tzv. Vzorů systemizovaných míst vytvářet nová systemizovaná místa, nebo provádět hromadné změny ve vlastnostech systemizovaných míst odvozených příslušným vzorům. Dále se uživatel proškolí v možnosti rezervace a obsazení jednotlivých systemizovaných míst zaměstnanci. V modelovém prostředí aplikace STM modelovat-plánovat budoucí organizační změny. Pomocí grafického editoru organizačních schémat zobrazovat organizační strukturu v požadovaném vzhledu a rozsahu. Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den tvorba organizačních útvarů, vztahy mezi útvary tvorba a obsazení systemizovaných míst organizační schémata modelování organizačních změn sestavy pracovníky plánování, ekonomy pracovníky personálních oddělení 17

18 Školení HR 2.11 Cestovní příkazy Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a k jejich dalšímu zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Evidence pracovních cest může být vedena zpětně pověřenou osobou nebo aktuálně přímo pracovníky, kteří se cest účastní. Druhý způsob lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, pracovníci tak nemusí znát ovládání programů Vema. Cílem je naučit účastníky vést správně evidenci pracovních cest, zadávají-li se cestovní příkazy zpětně. Pokud jsou zadávány přímo, tak se účastníci naučí vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy, vedoucí pracovníci pak schvalovat cestovní příkazy podřízených osob. Tyto běžné operace se účastníci naučí zadávat rovněž i v portálové verzi aplikace přes internet/intranet. Dále jsou účastníci seznámeni s postupem nastavení aplikace a tisku přehledových sestav a s doporučenými metodikami pro zadávání číselníků a sazebníků, aktualizaci osob a jejich hierarchie pro schvalovací procesy a pro odkládání uzavřených cestovních příkazů. Kurz je určen pro: Délka školení: ½ dne základní informace o aplikaci naplnění číselníků a sazebníků zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd specifika zahraničních cestovních příkazů portálová verze aplikace pracovníky zodpovědné za evidenci cestovních příkazů pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy 2.12 Cestovní příkazy web Aplikace Cestovní příkazy slouží k evidenci pracovních cest a k jejich dalšímu zpracování, tedy od zadání cestovního příkazu, přes vyplacení zálohy a schválení, po následné zúčtování celé cesty. Toto lze provádět přes jednoduché webové rozhraní, tak aby mohli cestovní příkazy zadávat a kontrolovat všichni pracovníci, bez nutnosti znát ovládání programů Vema. 18

19 Vema, a. s. Školení HR Cílem je naučit účastníky vyplňovat cestovní příkazy před nástupem na cestu a po návratu z cesty, předávat cestovní příkazy ke schválení, provádět vyúčtování pracovní cesty a tisknout cestovní příkazy. Vedoucím pracovníkům bude předvedeno, jak schvalovat, kontrolovat a prohlížet cestovní příkazy podřízených osob nebo zastupovaných osob, a jak vytvářet sdělení pro pracovníky. Dále se účastníci seznámí se zadáváním měsíčních výkazů hromadné dopravy a evidenci knihy jízd k užívaným vozidlům. Kurz je určen pro: Délka školení: ½ dne základní informace o portálové verzi aplikace osobní karta, vstup do karet podřízených a zastupovaných osob zadání cestovního příkazu před nástupem na cestu vyplnění údajů po návratu z cesty včetně vyúčtování, zprávy z cesty a tisku schvalovací procesy měsíční výkazy veřejné dopravy evidence vozidel a kniha jízd zprávy a sdělení pro pracovníky pracovníky zadávající cestovní příkazy vedoucí pracovníky schvalující cestovní příkazy 2.13 Zaměstnanecké výhody Aplikace Zaměstnanecké výhody slouží k evidenci čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací v rámci jednoho fiskálního období jako forma nepeněžního odměňování. Cílem je seznámit se s komplexním zpracováním karet zaměstnanců a dokladů, týkajících se čerpání prostředků jednotlivými zaměstnanci prostřednictvím aplikace Zaměstnanecké výhody. Bude vysvětlen postup při zahájení zpracování včetně naplnění povinných tabulek. Všechny úkony budou prezentovány formou příkladů tak, aby uživatelé byli schopni samostatně doklady evidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. evidence dokladů čerpání úhrada přečerpání srážkou ze mzdy úhrada přečerpání převodním příkazem úhrada přečerpání v hotovosti 19

20 Školení HR Kurs je určen pro: Délka školení: ½ dne proplácení čerpání ve výplatě evidování dalších zaměstnaneckých výhod plnění z FKSP dle druhů do PAM uzavření a přechod na nové fiskální období sestavy pracovníky personálních oddělení pracovníky ekonomických oddělení 2.14 Rozšířené ovládání HR Vema Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení některé z aplikací z rodiny HR (např. PAMz, PER ) Seznámit uživatele s bohatými možnostmi editoru při práci s daty. Naučit je používat výběrové podmínky a další parametry při tvorbě výstupů ve formě uživatelských souborů a sestav. Podrobnější seznámení s aplikací Správce pro nezbytné úkony (licence, archivace, instalační plán). Kurs je určen pro: Délka školení: 1 den editace obsahu Centra funkce nad soubory (hledání, výběr, zúžení, skupinové operace, ) vytvoření uživatelského souboru, sestavy parametrizace souboru události nad souborem (barvy, závislosti) sestavy (úpravy maket, archivace, export, odesílání em) katalog skupin a uživatelských souborů archivace, obnova dat aplikační objekty práce s Excelentem pracovníky mzdových a personálních oddělení pro pracovníky pořizující výstupy 20

21 3. OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.1 Účetnictví pro podnikatele Vema, a. s. OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS Zde se shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí UCT, které umožňují zjednodušení práce. Cílem je seznámit účastníky formou praktických příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a daňových sestav. Kurz je určen pro: Délka školení: 1 den základní pohled na účetnictví pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování zpracování DPH vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka tvorba statistických výkazů roční uzávěrka a přechod na nový rok začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které nemusí pracovat s rozpočtovou skladbou 21

22 OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY 3.2 Účetnictví pro rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace Aplikace Účetnictví (UCT) je centrální aplikací informačního systému EKOS. Zde shromažďují všechny účetní informace z ostatních aplikací a vznikají zde podklady pro všechny účetní sestavy. Data je možné zadávat do UCT i přímo, ale po propojení všech aplikací je takových údajů poměrně málo. Výhodou je rovněž možnost zápisu účetních operací klasickým účetním způsobem se zadáním účetních stran nebo při neznalosti účtování uživatele pomocí předkontací (souvztažností). Podle definované struktury organizace je možné účtovat na jednotlivá nákladová hlediska. Současně je možné zadávat i rozpočtovou strukturu k jednotlivým účetním případům v předepsané podobě podle typu organizace. Prvotně zadaná rozpočtová skladba se pak automaticky přiřazuje k povoleným účtům. Takto lze získat i množství variabilních výstupů ve formě sestav a výstupů v elektronické podobě pro vyšší orgány správy. V účetnictví je dále možné využívat široké nabídky funkcí, které umožňují zjednodušení práce s účetními rozpočtovými daty. Cílem je seznámit účastníky formou příkladů se znalostmi, které jsou nutné k základnímu zpracování dat v aplikaci UCT tak, aby absolventi byli schopni ve své organizaci provést běžné měsíční zpracování od zadání účetních případů do deníku až po tisk účetních a rozpočtových sestav. Kurz je určen pro: Délka školení: 1 den základní pohled na účetnictví účtový rozvrh a jeho vazba na rozpočet rozpočtová skladba, vzájemné vazby a její úpravy zadávání rozpočtu pořízení počátečních stavů a obratů měsíční zpracování vnitřní účetní doklady uzavření dokladu a tvorba obratu v hlavní knize úprava a tisk sestav základní funkce aplikace měsíční a roční uzávěrka statistické výkazy začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení organizací, které pracují s rozpočtovou skladbou 22

23 3.3 Fakturace Vema, a. s. OBLAST EKONOMIKY A LOGISTIKY Aplikace Fakturace (FAK) slouží k evidenci faktur přijatých a vydaných včetně saldokonta dodavatelů a odběratelů, umožňuje likvidaci faktur přijatých, vystavování upomínek a penále z nezaplacených i pozdě zaplacených faktur. Tisk všech dokladů je možný jak ze sestav, tak přímo z pořizovaného dokladu. Cílem je seznámit účastníky se zpracováním jednoduchých faktur a tvorbou základních sestav. Bude probrán postup při zahájení zpracování faktur přijatých i vydaných včetně naplnění povinných tabulek. Vše formou souvislého příkladu tak, aby absolventi byli schopni faktury evidovat, vystavovat, likvidovat, tisknout potřebné sestavy a vyhledávat požadované informace. Kurz je určen pro: Délka školení: 1 den základní informace o aplikaci standardní texty běžná faktura vydaná, přijatá dobropis zálohové a vyúčtovací faktury sestavy opravy zadaných faktur zaúčtování a odúčtování faktur uzavírání měsíce zápočet začínající uživatele produktů Vema pracovníky ekonomických oddělení pracovníky odbytových oddělení 3.4 Banka Důležitou součástí informačního systému je kromě fakturace a účetnictví komunikace s peněžním ústavem. Tento styk zajišťuje aplikace Banka (BAN), ve kterém se po převzetí údajů z aplikací UCT, FAK nebo PAM vytváří podklady pro hromadné příkazy k úhradě nebo složenky. Uživatel si může zvolit, které závazky uhradí. Neuhrazené závazky se pak dále evidují a je možné je zařadit do následujícího příkazu k úhradě. Výpisy z účtu se předzpracovávají (kontrola bankovních spojení partnerů a předkontace podle typů plateb) a pak se přenášejí do aplikací FAK a UCT. Komunikace s peněžním ústavem je možná elektronicky či přes tiskové výstupy. Předpoklady: znalosti v rozsahu základního školení aplikací UCT a FAK 23

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. ledna 2009 Při výpočtu mezd dochází k zásadním změnám. S účinností od 1. 1. 2009 jsou všichni zaměstnavatelé povinni v prvních 14 dnech dočasné

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Informační systémy SAUL IS. Katalog školení 2013. Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu

Informační systémy SAUL IS. Katalog školení 2013. Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu Informační systémy SAUL IS Katalog školení 2013 Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu Produkty školení 2013 RIS Informační systém RIS je vhodné řešení pro společnosti všech velikostí a rozsahů, ale

Více

Informační systémy SAUL IS. Katalog školení 2015. Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu

Informační systémy SAUL IS. Katalog školení 2015. Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu Informační systémy SAUL IS Katalog školení 2015 Bez RISu a TOP-RISu, neuspěješ v byznysu Produkty školení 2015 RIS Informační systém RIS je vhodné řešení pro společnosti všech velikostí a rozsahů, ale

Více