Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října 2011. Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika. www.aperio."

Transkript

1 Mezinárodní workshop 11. a 12. října 2011 Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika Č AS NA ZMĚ NU aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života

2 ZÁŠTITA Workshop se koná pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a její předsedkyně Heleny Langšádlové, poslankyně PSP ČR. ORGANIZÁTOR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská Praha 5 PARTNERSKÉ ORGANIZACE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru v Praze.

3 OBSAH Úvodní slovo / 2 O projektu / 4 Program / 6 Medailonky lektorů a lektorek / 8 Popis workshopů / 12 Medailonky APERIA a partnerských organizací / 14 Tematické rozhovory / 19 Poznámky / 23

4 ÚVODNÍ SLOVO VERONIKA ŠINDELÁŘOVÁ Slaďování pracovního a osobního života je nekončící proces, který v sobě zahrnuje hledání rovnováhy mezi prací a/nebo kariérou a osobním životem. V kontextu činnosti a zaměření naší organizace je osobní život spojen s rodinným životem, tedy rodinou. Jde proto o nalezení správné rovnováhy mezi prací a rodinou. Naše organizace je zaměřena na rodiče, budoucí či stávající, a na podporu této skupině obyvatelstva. V České republice je podle statistik přibližně rodin s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Rodiče, zvláště matky, jsou při vstupu nebo návratu na trh práce ohroženou skupinou. Potýkají se s obtížemi, které vyplývají z nutnosti spojit rodičovskou roli s pracovními povinnostmi. Toto ohrožení vzniká z nepropojení či nevyužití všech možností, které může společnost rodičům při vstupu na trh práce poskytnout. V ČR na rozdíl od jiných států EU jsou stále v malé míře využívány alternativní formy pracovních úvazků, ani není zcela rozvinuta koncepce služeb péče především o děti předškolního věku. V rámci naší dlouhodobé spolupráce se zahraničními organizacemi z dalších států EU, které jsou aktivní v oblasti work-life balance výzkumu a poradenství, chceme umožnit sdílení dobré praxe v oblasti slaďování a přiblížit modely, kterými se lze inspirovat pro prostředí českého pracovního trhu, ať už z pohledu státní správy, zaměstnavatele nebo rodiče. Slaďování práce a rodiny je výzva. Pojďme ji přijmout a společně se podívat na možnosti, jak rodiče s dětmi zapojit v co největší míře do ekonomického procesu a využít tak jejich potenciálu. Ovlivníme tak naši budoucnost. Veronika Šindelářová výkonná ředitelka, APERIO 2

5 ÚVODNÍ SLOVO HELENA LANGŠÁDLOVÁ Slaďování pracovního a rodinného života je stále diskutovanějším tématem nejen mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi, ale i napříč politickým spektrem. V nedávné době přišla Vláda, Parlament a jejich orgány s mnoha zjištěními a návrhy, které by mohly slaďování pracovního a rodinného života podpořit a usnadnit. Mnohá z těchto opatření by pomohla nejen konkrétním lidem, kteří slaďují osobní a pracovní život, ale v konečném důsledku by byla také finančním přínosem pro stát. Například podle Národní ekonomické rady vlády by se státní dluhy mohly ročně snížit o miliardy korun, pokud by ženy s dětmi měly možnost pracovat na zkrácené úvazky. Dalším palčivým problémem, který komplikuje rodičům návrat do práce, je nedostatek míst v zařízeních péče o předškolní děti. Na situaci reagovala Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí návrhem zákona, který podporuje rozvoj alternativních forem rodinné péče o předškolní děti. Vytčeného cíle chce dosáhnout mimo jiné podporou rozvoje firemních školek a alternativních předškolních zařízení. Proces rozhodování může urychlit a změnit osobní zkušenost. Moje zkušenost se ženami po rodičovské dovolené je více než pozitivní. Často se říká, že ženy ztratí během rodičovské dovolené některé ze svých pracovních kompetencí. Já jsem nikdy tento pocit neměla, spíše naopak. Během rodičovské dovolené se mé kolegyně a spolupracovnice naučily spoustu nového lépe si zorganizovat čas, rozlišit důležité a podružné problémy, získaly trpělivost a nové komunikační a vyjednávací dovednosti. Čeho si ale na těchto ženách opravdu cením, je jejich pracovní nasazení, elán a chuť do práce. Přála bych všem zaměstnavatelům, aby zažili tuto pozitivní zkušenost také a obohatili tím nejen sebe, ale i své pracovní týmy. V kontextu výše řečeného si velmi cením aktivit APERIA, které se problematice slaďování práce a rodiny dlouhodobě věnuje. Věřím, že i tento workshop pozitivně přispěje ke sdílení dobré praxe v této oblasti. Helena Langšádlová poslankyně Parlamentu České republiky předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti 3

6 PODPORA SLAĎ OVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Podpora slaďování pracovního a rodinného života je projekt mezinárodní spolupráce, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v ČR. Zaměřujeme se zejména na rodiče s dětmi do 15 let, kteří jsou na trhu práce většinou vystaveni diskriminačním situacím. Často proto, že sami neznají své možnosti, nevědí, na co mají nárok, a mají málo informací o nástrojích slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Aktivity projektu reagují na tyto potřeby a zprostředkují přenos dobré praxe z vybraných zemí EU rodičům ze všech krajů ČR. Pro rodiče jsme vytvořili webový prostor o slaďování rodiny a práce na našich internetových stránkách a připravujeme pro ně semináře. Semináře budou probíhat v roce 2012 a 2013 v krajích po celé České republice a rodiče se na nich dozvědí, čeho a jak mohou využít, aby se jim dařilo lépe slaďovat práci a rodinný život. Budou mít také možnost zlepšit své komunikační dovednosti pro vyjednávání v rodině a se zaměstnavatelem. Pro rodiče dále připravujeme několik on-line seminářů (webinářů) a tištěný informační materiál s tematikou slaďování. Nepřímo působíme na zlepšení situace rodičů na trhu práce přes zaměstnavatele. Pro ně organizujeme mezinárodní workshop s inspirativními prezentacemi a pracovními skupinami, kde se mohou seznámit s dobrou praxí ve vybraných zemích EU. Na příklady dobré praxe se také zaměří publikace, kterou vydáme a budeme zaměstnavatelům rozesílat. Chceme v ní shromáždit příklady dobré praxe projektů podporujících slaďování práce a rodiny od různých zaměstnavatelů a představit metody a tipy, jak takové projekty v zaměstnavatelské organizaci nastavit či optimalizovat. Tematické články a informace naleznou zaměstnavatelé také na webových stránkách v sekci HR point. Veškeré informace o projektu a jeho aktivitách průběžně zveřejňujeme na webových stránkách organizace (www.aperio.cz). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 4

7 Č A S N A Z MĚ N U A N E B P O D P O R A S L AĎ O V Á N Í P R A C O V N Í H O A R O D I N N É H O Ž I V O T A Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. D. Logan Jazyky workshopu Prezentace budou předneseny v českém a anglickém jazyce. Tlumočení do obou jazyků bude zajištěno. 5

8 PROGRAM MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života 11. října :00 9:30 Registrace 9:30 10:00 Zahájení workshopu Veronika Šindelářová výkonná ředitelka, občanské sdružení APERIO Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí ČR (videozáznam) Helena Langšádlová poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Elisabeth Marinković Kulturní atašé Rakouského Velvyslanectví v Praze 10:00 10:05 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní Atlas Copco, ČR 10:05 10:25 APERIO: prezentace Slaďování práce a rodiny v ČR + diskuze 10:25 10:40 Petr Skondrojanis, LMC 10:40 11:00 Přestávka na kávu 11:00 11:10 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní Vodafone, Německo 11:10 11:40 Institut Work and Life (Bonn): prezentace Slaďování práce a rodiny v Německu + diskuze 11:40 12:10 Zukunftzentrum Tirol (Innsbruck): prezentace Slaďování práce a rodiny v Rakousku + diskuze 12:10 13:30 Oběd 13:30 13:45 Video k tématu pracovní skupiny 13:45 15:45 Pracovní skupina Ekonomické aspekty slaďování práce a rodiny Astrid G. Lethert a Elena de Graat Institut Work and Life (Německo) 15:45 16:00 Závěr 6

9 12. října :00 9:15 Registrace 9:15 9:25 Videorozhovor s HR manažerem Internationella PROGRAMKONTORET a zaměstnankyní Sveriges Riksbank (Švédsko) 9:25 9:55 Sveriges Riksbank (Stockholm): prezentace Slaďování práce a rodiny ve Švédsku + diskuze 9:55 10:05 Přestávka 10:05 10:10 Video k tématu pracovní skupiny 10:10 12:00 Pracovní skupina nejen pro personalisty/personalistky o řízení návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Eliška Kodyšová psycholožka (CZ), Maria Wahl HR manažerka (SE) 12:00 13:30 Oběd 13:30 13:35 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní společnosti Dr. Irena Eris, Polsko 13:35 14:05 Centrum Pomocji Kobiet Foundation (Varšava): prezentace Slaďování práce a rodiny v Polsku + diskuze 14:05 14:45 Tomáš Hajzler, Peoplecomm 14:45 16:00 Závěrečná diskuze, návrhy legislativních změn z pracovních skupin (k předání Stále komisi pro rodinu a rovné příležitosti) 16:00 Závěr workshopu 7

10 ELENA DE GRAAT Pracovní zkušenosti: aprobovaná psycholožka 25 let pracuje v oboru pracovně-organizační a obchodní psychologie a HR v kontextu projektů Evropské unie a působí jako poradkyně pro firmy z různých odvětví a různých velikostí. Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Dlouhodobá profesní a osobní znalost slaďování pracovního a rodinného/osobního života, podílela se na vývoji auditu práce a rodina, spolupráce se světově známými společnostmi jako je Vodafone, Kraft Foods nebo Henkel, rozvíjení konceptů pokrývajících celou škálu opatření zaměřených na zaměstnance a zaměstnankyně, podpora a supervize zavádění těchto opatření. Motto: Úspěch se dostaví, když zúčastnění lidé či strany spolu a zodpovědně uzpůsobují vhodné nástroje a činnosti. ASTRID G. LETHERT Pracovní zkušenosti: 2002 absolvovala obor podnikového řízení diplomovou prací o pro-rodinných opatřeních ve firmách; magisterský titul v oboru řízení lidských zdrojů, systemický personální rozvoj systemická koučka národní a mezinárodní zkušenosti v poradenství a výzkumu v problematice slaďování pracovního a rodinného/osobního života od roku 2003 odborná podpora firem, univerzit a místních samospráv v souvislosti s auditem práce a rodina, školení vedoucích pracovníků/ic, workshopy slaďování pracovního a rodinného/osobního života akademická podpora nadnárodních projektů (GRUNDTVIG Learning Partnerships, Twinning projects, GRUNDTVIG multilateral projects atd.) Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Můj vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života v mém profesním životě začal mou diplomovou prací v roce 2002, ve které jsem ve firmách zkoumala opatření podporující slaďování pracovního a rodinného života ve vztahu k zaměstnatelnosti. Cílovou skupinou byli rodiče. Od března 2003 pracuji jako nezávislá poradkyně pro organizace všech typů (velké i malé podniky, neziskové organizace, veřejná správa atd.); jako konzultantka je podporuji v hledání individuálnách řešení vedoucích k optimalizaci jejich zaměstnanecké politiky. Jako expertka a lektorka se také zapojuji do projektů EU. Osobní motto: Ovládá tě to, čeho se obáváš! Profesní motto: Dnešní starost o slaďování práce a osobního života zaměstnanců a zaměstnankyň je poznávacím znamením úspěšných zaměstnavatelů budoucnosti. 8

11 GEORG PLEGER Pracovní zkušenosti: Původně pracoval jako lektor kvalitativní analýzy dat na Univerzitě v Innsbrucku. Poté založil vlastní firmu zaměřenou na vzdělávací techniky. Následně začal působit na poli udržitelného rozvoje. V roce 2008 se stal členem týmu v Zukunftszentrum a zaměřuje se na globální rozvoj a odolnost regionů. Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Slaďování pracovního a rodinného/osobního života vnímáme jako jeden aspekt v širší, integrální perspektivě sociálního rozvoje. Motto: Význam slaďování pracovního a rodinného/osobního života se změní v průběhu obrovské změny, ke které směřují naše společnosti. MARIA WAHL BURVALL Pracovní zkušenosti: 10 let na pozici ekonomky v oddělení monetární politiky, Sveriges Riksbank 5 let na pozici HR specialistky, Sveriges Riksbank 6 let na pozici HR manažerky, Sveriges Riksbank Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Sama mám 4 děti a zároveň se mi podařilo vybudovat kariéru. Když nabíráme nové zaměstnance a zaměstnankyně, hledáme vždy tu nejvyšší kvalifikaci. Když vyřadíte z výběru všechny ženy ve věku, kdy obvykle mají děti, přijdete o významnou skupinu velmi schopných lidí. 60 % studujících na švédských univerzitách tvoří v současnosti ženy, které navíc dosahují lepších studijních výsledků než muži. Pokud se rozhodnou mít děti, můžeme je poměrně snadno dočasně nahradit. Při jejich návratu jim nabízíme tu nejvyšší míru flexibility, jaké jsme schopni, abychom jim umožnili pracovat efektivně a odvádět tak bance dobré výsledky. Naše zkušenost je taková, že právě v této skupině zaměstnankyň jsou všechny velmi pracovité, schopné a loajální. Uvědomují si a váží si pracovních podmínek, které jim nabízíme. Motto: Nemůžete si dovolit přijít o polovinu pracující populace, jak kvůli ztrátě kvalifikovanosti, tak kvůli snížení pracovního výkonu celé skupiny. Smíšené skupiny, ve kterých jsou zastoupeni muži i ženy, jsou prokazatelně efektivnější než skupiny pouze mužské nebo pouze ženské. 9

12 ANNA JANCEWICZ Pracovní zkušenosti: Absolventka Goshen College, Indiana, USA a Jagellonské university v Krakově, Polsko. 14 let pracovala jako manažerka programu pomoci Polsku v Canadian Executive Service Organization, kde měla na starosti téměř 500 restrukturalizačních programů pro polské firmy v procesu přechodu od centrálně plánované k tržně řízené ekonomice. V letech zastávala pozici ředitelky kanadsko-polského programu Building Business Bridges byla předsedkyní Polsko kanadské obchodní komory. Od roku 1993 spolupracuje s CAWF (Centrum Pomocji Kobiet); poskytuje odborné znalosti z prostředí kanadských začínajících malých podniků klientkám CAWF; od listopadu 2004 je prezidentkou CAWF. Motto: Ženy jsou ze Země stejně jako muži v úsilí najít rovnováhu v práci a v životě. ALICJA KOSTECKA Pracovní zkušenosti: Konzultantka a školitelka pro komerční sféru, veřejnou správu a neziskové organizace. Výzkumnice a následně ředitelka vývoje Agentury pro malé a střední podniky. Od roku 1992 řídí projekty v oblasti nezaměstnanosti (umístění zaměstnanců/kyň propuštěných z firem snižujících stavy, sociální ekonomie, školení a kariérní koučing pro uchazeče/ky o zaměstnání). Autorka Job klubu ( Klubu práce ) školícího programu pro nezaměstnané, kteří se chtějí vrátit zpět do práce; program využívají polské úřady práce. Projekty pro firmy a veřejnou správu zahrnující poradenství a školení v řízení lidských zdrojů, flexibilním zaměstnávání, zásadách zákaznického servisu a sociálních dovednostech. Vyučuje v postrgraduálním programu pro pracovní poradce. Absolventka sociologie na Univerzitě ve Varšavě, Polsko. Profesní dovednosti dále rozvíjela v mnoha kurzech na London City University, University of Oregon, USA a JAICA, Japonsko. Na činnosti CAWF (Centrum Pomocji Kobiet) se podílí od roku Motto: Aby ženy dosáhly rovnováhy v pracovním a osobním životě, musí před snídaní udělat nejméně šest nemožných věcí. (parafráze z Alenky v říši divů ) 10

13 PETRA KUBÁLKOVÁ Pracovní zkušenosti: Konzultatnka a odbornice na problematiku rovných příležitostí. Dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů z fondů EU. Členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. V současné době pracuje v APERIU jako manažerka služeb pro zaměstnavatele, od roku 2009 spolupracovala s APERIEM externě jako genderová auditorka vedla Centrum ProEquality, při Otevřené společnosti o. p. s., think-tank pro oblast rovných příležitostí působila v Open Society Fund. Věnuje se poradenství pro různé typy zaměstnavatelských subjektů v souvislosti s genderovým auditem, působí jako lektorka workshopů a školení na témata rovných příležitostí žen a mužů, slaďování pracovního a rodinného/osobního života, zaměstnávání rodičů a podobně. Přispívá do publikací a je autorkou článků na téma genderové rovnosti, ženských práv a dalších příbuzných témat. Motto: Čas na změnu je právě teď koncept slaďování pracovního a rodinného/osobního života je tou změnou. PETR SKONDROJANIS Pracuje ve společnosti LMC jako Business Development Manager od března Působí zde jako Interim Manager zodpovědný za rozvoj platformy alternativních a flexibilních úvazků na portálech Jobs.cz a Prace.cz Na trhu práce se pohybuje více než 15 let. Do roku 2005 vedl pracovní agenturu věnující se dočasné pracovní výpomoci. Poté spoluzakládal dvě úspěšné personální agentury působící v oblasti výběru a vyhledávání zaměstnanců, které na jaře 2010 opustil, aby se mohl plně věnovat aktivitám spojeným s rozvojem krátkodobých úvazků a work-life balance pod hlavičkou společnosti LMC. TOMÁŠ HAJZLER Do třiceti let jsem se to snažil daleko dotáhnout. Odseděl jsem si dvacet šest let ve školách a dalších deset na různých manažerských stoličkách firem (Douwe Egberts, Vitana a GE). Založil jsem tři firmy (cestovku, šnečí farmu a síť obchodů s africkým uměním). Až jsem si uhnal syndrom vyhoření. Proto jsem se v roce 2001 pustil do People- Commu, kde zkoumám svět firem, vedení a další souvislosti pracovního života. Snažím se šířit myšlenku svobody v práci jako filozofie řízení a organizace firem. Vedu kurzy, vydávám knihy, vystupuji na konferencích a vysokých školách. O svobodě v práci píšu dva blogy. Léta se snažím v ČR propagovat styl bydlení postavený na sousedských vztazích cohousing. Najdete mě na LinkedInu či Twitteru. 11

14 POPIS WORKSHOPŮ Ekonomické aspekty opatření pro slaďování pracovního a rodinného/osobního života Cíl: představit vztahy mezi náklady a zisky při zavádění politiky slaďování pracovního a rodinného/osobního života do firem. Obsah: detailní analýza ekonomických souvztažností, práce s podklady a daty z organizací zastoupených účastníky/icemi. Data vložíme do schématu kalkulace nákladů a zisků, které je vypracováno pro německé zaměstnavatele. Získáme tak daty podloženou představu o nutných ekonomických nákladech a očekávatelných výstupech. Některé firmy v Německu tak například zjistily, že za každé jedno euro, které investovaly do podpory péče o děti svých zaměstnanců/kyň, ušetřily tři eura nebo se jim přinejmenším vrátilo 0.32 investice což není špatné, vzhledem k dnešní znepokojivé době. Pro koho: zaměstnavatelé (firmy, veřejná správa, university, neziskové organizace atd.). Způsob práce: diskuse nad otevřenými otázkami a vyzkoušení účinků opatření testováním s použitím českých dat (skutečná data či modelové situace). Co se úč astníci/ice dozvi: úspora nákladů, pokud se vyhnete ztrátě zaměstnance/kyně na základě příčin v osobním životě (není-li slaďování pracovního a rodin-ného/osobního života a podpora zaměstnance/kyně). 12

15 Pracovní skupina nejen pro personalisty/personalistky o řízení návratu z mateřské/rodičovské dovolené Cíl: najít cesty, jak začlenit rodiče malých dětí do organizace k maximální spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnanců. Obsah: zaměstnávání rodičů malých dětí s sebou nese řadu úskalí alespoň v očích některých zaměstnavatelů. Do jaké míry se jedná o předsudky a mýty, které nás mohou omezovat při personálním řízení organizace, a do jaké míry se jedná o reálné potřeby rodičů? Jak na tyto potřeby reagovat? Můžeme tím získat, nebo naopak ztratit? Pro koho: zaměstnavatelé ředitelé malých a středních organizací, HR specialisté a manažeři. Způsob práce: práce v malých skupinách, řízená diskuse, brainstorming. Co se účastníci/ice dozví: podpora návratu po rodičovské dovolené dostupná a fungující opatření pro hladký přechod a efektivní zapojení zaměstnankyň/ců do chodu organizace. 13

16 MEDAILONKY APERIA A PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ Název: APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Rok založení: 2001 Cíle: APERIO je nevládní nezisková organizace zaměřená na postavení a potřeby rodičů ve společnosti Poslání Posláním občanského sdružení APERIO je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Naším hlavním cílem je zlepšení služeb v mateřství a rodičovství. Podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Naše služby mohou využít budoucí a stávající rodiče, včetně sólo rodičů a sociálně či fyzicky hendikepovaných rodičů. Své služby nabízíme rovněž zaměstnavatelům. Informační servis Bezplatná webová právní a sociálně právní poradna Webový Průvodce porodnickými zařízeními v ČR Informace v oblastech přípravy na rodičovství, výchovy, partnerských vztahů, slaďování práce a rodiny Vzdělávací servis Kurzy, semináře a besedy pro širokou veřejnost Kurzy pro odbornou veřejnost Služby pro zaměstnavatele Genderové audity a návazné plány rovnosti Školení a workshopy pro klíčové manažery/ky a HR pracovníky/ice v oblasti rovných příležitostí Poradenství při uvádění změn v oblasti rovných příležitostí do praxe Publikace Nebojujte s úřady a zaměstnavateli brožura určená rodičům, shrnující platnou legislativu týkající se rodičů 14

17 Naše úspěchy v roce 2010 Projekt Rovné zacházení na pracovištích v Praze : dokončili jsme aktualizaci první metodiky genderového auditu pro zaměstnavatele v České republice a následně jsme provedli audit u tří velkých pražských zaměstnavatelů. V říjnu jsme zorganizovali workshop pro zaměstnavatele, který zahrnoval přednášku odbornic z work & life společnosti z Bonnu, která u zaměstnavatelů v Německu provádí audit práce a rodina. Projekty Samy mámy a Sólo rodiče : připravili jsme 4 víkendová školení a 3 webináře pro nezaměstnané sólo rodiče, abychom jim pomohli v návratu na pracovní trh. Za tento vzdělávací model jsme získali první místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství v kategorii celoživotního vzdělávání. Školení pro odborníky/ice: poskytovatelům a poskytovatelkám zdravotní péče při porodu jsme začali nabízet seminář Psychologie porodu, který je novým směrem v celoživotním vzdělávání pro tuto skupinu. Stali jsme se organizací uznanou MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. V roce 2011 APERIO uskutečnilo 3 plány rovnosti pro 3 velké zaměstnavatele v České republice koordinuje dvouletý mezinárodní projekt zaměřený na podporu slaďování pracovního a rodinného života, v rámci kterého se 11. a 12. října uskuteční mezinárodní workshop Čas na změnu oslavilo deset let existence a také Den rodiny (15. května) v Centrálním parku na Pankráci a v Café na půl cesty jsme ve spolupráci s Greendoors připravili aktivity pro děti a rodiče, včetně divadélka pro děti a koncertu pořádá pravidelné kurzy a přednášky pro rodiče i odborníky/ice v rámci projektu Informovaní rodiče nabízí bezplatné webové právní poradenství pro rodiče pořádá školení a workshopy pro klíčové manažery/ky a HR specialisty/ky s tématy rovných příležitostí a řízení lidských zdrojů z genderové perspektivy nabízí školení a poradenství pro rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené započalo nový projekt Dobrodružství prarodičovství podpořený z programu Grundtvig, s mezinárodním workshopem pro prarodiče, který plánujeme na týden se stalo aktivním členem nově vzniklé sítě Unie center pro rodinu a komunitu stalo se oficiálním partnerem webového portálu flexibilni.lmc.eu (sdílení dobrých příkladů a zkušeností o flexibilních formách práce) Kontakt: 15

18 Název: Fundacja Centrum Promocji Kobiet (Centre for the Advancement of Women Foundation) Rok založení: 1993 Cíle: Naším posláním je utvářet povědomí o mužích a ženách na základě principu rovnosti a motivovat, připravovat a podporovat ženy, aby se prosazovaly a byly vidět v profesním, politickém a sociálním světě. Snažíme se podporovat ženy v tom, aby uzpůsobily své postoje, schopnosti a vědomosti výzvám současného světa; usilujeme o prolomení stereotypů, abychom ženám umožnili zaujmout lepší a vyšší postavení ve společnosti. Pomáháme ženám realizovat se v činnostech, které si zvolí, a zároveň si udržet zdravou rovnováhu mezi osobním a profesním životem, kterou vnímáme jako klíč k radosti a spokojenosti. Našimi klientkami jsou ženy různého věku, pracovních zkušeností, vzdělání, ženy z různých kultur, s různými životními hodnotami, různých náboženství a orientací. To, co mají společné, je jejich touha dosáhnout v životě vice, a proto aktivně hledají odborné rady, podporu a pomoc pro svůj profesní a osobní rozvoj. Doposud jsme měli možnost podpořit více než žen. Činnost CAWF nabízí školení, poradenství, koučing a projektovou a výzkumnou práci. Projekty zaměřené na postavení žen na pracovním trhu v těchto oblastech: kariérní poradenství rovné příležitosti slaďování pracovního a osobního života ITC a flexikurita genderová rovnost strategie řízení zohledňující věk zaměstnanců/zaměstnankyň (age management) podnikání Nadace se podílela na řadě studií zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů v pracovním prostředí a uskutečnila průzkumy o situaci žen na pracovním trhu. Sestavili jsme také Adresář ženských organizací a iniciativ v Polsku. Příklady našich projektů a seminářů E3WORK Eastern Europe E-work uvedení teleworkingu (práce z domova) do praxe ve firmách ENTER Partnerství pro práci z domova, podnikání a rovnost výzkum, koncepce workshopů a školení pro několik stovek zaměstnavatelů a zaměstnanců/kyň v celém Polsku. Ženy v současném světě a byznysu nový pohled na genderové výzvy internetové školící nástroje a tematické webové stránky pro širokou veřejnost; 16

19 Vztah k tématu slaďování práce a rodiny CAWF se zaměřuje na problematiku trhu práce. Uskutečnili jsme velké množství projektů spjatých či zahrnujících prvek slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Současná doba vyžaduje velkou míru flexibility v mnoha oblastech života; jen málo věcí zůstává stejných jako v minulosti. Ekonomika vyžaduje optimální řízení, což často zahrnuje flexibilitu v užití IT technologií, v pracovní době či v podobách spolupráce, které se dříve nevyužívaly, jako je například práce z domova. Logickým důsledkem je vysoký nárůst podnikání fyzických osob. Celoživotní vzdělávání nahrazuje dřívější pojetí vystudovat jednu školu a mít jednu práci po zbytek života. Demografické změny a příliv žen na trh práce v 50. letech otřásly tradičním rozdělením na mužské a ženké role, úkoly a povinnosti. Tyto skutečnosti jsou současnou realitou, ale sociální a mentální procesy jejich uznání a přijetí jsou dlouhé a bolestné. Naše projekty se snaží oslovovat oblasti, kde se práce a osobní život střetávají nebo překrývají a ohrožují tak vyrovnaný a úspěšný život a osobní růst. Kontakt: Název: Sveriges Riksbank Rok založení: 1668 Cíle: stabilní míra inflace, finanční stabilita Činnost: monetární politika, politika finanční stability Vztah k tématu slaďování práce a rodiny: V rámci Riksbank (a ve Švédsku obecně) aktivně pracujeme s genderovou rovností již od 70. let. Několik let se zabýváme tématem slaďování práce a osobního/rodinného života. Kontakt: 17

20 Název: work & life Rok založení: 1998 Cíle: výzkum a poradenství zaměřené na slaďování profesního a osobního života, rodiny a práce, demografické výzvy a změny a trendy na trhu práce Činnost audit firem, univerzit a neziskových organizací podle auditu práce a rodina /pro-rodinně zaměřená universita poradenství pro všechny typy zaměstnavatelů v oblasti HR aktivit podporujících jejich zaměstnance a zaměstnankyně (slaďování pracovního a rodinného/osobního života, ženy ve vedení, příprava na novou generaci zaměstnců/kyň atd.) workshopy a školení na různá témata, například ženy a vedení lidí (leadership), slaďování pracovního a rodinného/osobního života, rozvoj týmů Vztah k tématu slaďování práce a rodiny Jedním samostatným tématem výzkumu je téma nákladů a zisků opatření na podporu rodiny nebo na podporu zaměstnanců a zaměstnankyň Kontakt: Název: Zukunftszentrum Tirol Rok založení: 2000 Cíle: Zukunftszentrum Tirol je expertní centrum pro pracovní a životní prostředí budoucnosti. Podporujeme jednotlivce a společnost na cestě k udržitelné budoucnosti. Činnost Od roku 2006 provozujeme aktivity zaměřené na slaďování pracovního a rodinného/osobního života na regionální úrovni. V rámci projektu WIR.K.UN.G ( Wirtschaft, Kinder und Gemeinden ; Ekonomika, děti a místní samospráva ) jsme podpořili místní komunity a firmy v jejich aktivitách vedoucích ke změně místních podmínek pro zlepšení slaďování pracovního a rodinného/ osobního života. Kontakt: 18

21 NĚKDY MUSÍTE NASTAVIT ZÁKONY RADIKÁLNĚJI, JINAK KE ZMĚNĚ NIKDY NEDOJDE Rozhovor s Olle Ingemarssonem, genderovým expertem organizace Posten, vedený Kateřinou Boháčovou a Lucií Ryntovou v ústředí Posten ve švédském Stockholmu. Jaká je vaše zkušenost v pozici genderového experta? Pracoval jsem u švédského ombudsmana pro rovnost, kde jsem zejména dohlížel na to, jak zaměstnavatelé dodržují zákony v této oblasti. Také jsem vedl mnoho genderových projektů v zahraničí, například v Moldavsku, Kazachstánu, Estonsku a na Filipínách. Co jste tam dělal? Snažil jsem se informovat je o tom, co v oblasti genderu Švédsko dělá, jaké máme zákony, a zejména pak o mužské roli v severských zemích. A snažil jsem se přispívat ke změnám v této oblasti u nich. Jak pracujete s genderovou rovností tady v Posten? Jsme organizací s největším počtem zaměstnaných ve Švédsku. Pracuje u nás asi lidí. A snažíme se zabraňovat diskriminaci ve všech podobách, ať už jde o sexismus, rasismus nebo homofobii či jiné nepřípustné projevy. Jsme přesvědčeni, že genderová rovnost není jen věcí dobré vůle a neznamená to jen dobře pečovat o své lidi. Je to naprostý základ úspěšného fungování firmy. Kolik máte žen a mužů v současném vedení vaší organizace? 75 % mužů a 25 % žen. Snažíme se používat systém kvót, zejména pokud jde o vzdělávání a coaching, a to velmi radikálně. Nedávno jsem absolvoval roční výcvik pro vedoucí pracovníky a v naší skupině nakonec bylo 60 % žen a 40 % mužů, i když bychom bývali snadno dosáhli 90 % mužů, kdybychom jednoduše přijali ty, kteří se přihlásili. Jak vypadá v Posten systém přijímání lidí? Při stejné kvalifikaci se snažíme vybírat kandidáta nebo kandidátku toho pohlaví, které je v dané oblasti nebo oddělení méně zastoupeno. Podle mé zkušenosti je při posuzování kompetencí obtížné být genderově neutrální. Mnoho lidí má sklon přeceňovat kvalifikaci a schopnosti mužů a podceňovat totéž u žen. A obecně řečeno, muži jsou mnohem agresivnější v prodeji vlastních dovedností. Často u pohovoru říkají umím dobře německy nebo umím perfektně používat počítač, zatímco ženy řeknou spíš moc německy neumím, ale můžu to zkusit. Jejich sebehodnocení se liší a je to dáno zřejmě výchovou a vlivem společnosti. Každopádně u nás se snažíme přijímat lidi genderově korektním způsobem a využíváme k tomu nejrůznějších možností. Jak se vám daří řídit odchody na rodičovskou dovolenou a návraty z ní? Během rodičovské platíme lidem 90 % jejich platu. Stát platí 80 % a my to dorovnáváme na 90 %. Máme dobrý systém podpory rodičů: poskytujeme čerstvým rodičům informace a pak s nimi udržujeme kontakt během rodičovské dovolené. Když se vracejí do práce, nikdo z nich by neměl dostat nižší plat nebo mít pracovní podmínky jakkoli horší, než v době před odchodem. 19

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Praha, 15. 4. 2014 V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Většina oslovených firem v Praze 10 nepřijala za poslední rok ani jednoho uchazeče o zaměstnání

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi

HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. HENNLICH HENNLICH přeje rodině Obsah

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance si Vás dovoluje informovat o konání konference s mezinárodní účastí Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance 23. a 24. října 2014 Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 Konference

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník Vážená paní, vážený pane, ceníme si Vaší ochoty a času, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku. Dovolte na úvod pár poznámek k dotazníku. Jako

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více