Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č AS NA ZMĚ NU. Mezinárodní workshop. 11. a 12. října 2011. Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika. www.aperio."

Transkript

1 Mezinárodní workshop 11. a 12. října 2011 Rakouské kulturní fórum v Praze Jungmannovo nám. 18 Praha, Česká republika Č AS NA ZMĚ NU aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života

2 ZÁŠTITA Workshop se koná pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a její předsedkyně Heleny Langšádlové, poslankyně PSP ČR. ORGANIZÁTOR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská Praha 5 PARTNERSKÉ ORGANIZACE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru v Praze.

3 OBSAH Úvodní slovo / 2 O projektu / 4 Program / 6 Medailonky lektorů a lektorek / 8 Popis workshopů / 12 Medailonky APERIA a partnerských organizací / 14 Tematické rozhovory / 19 Poznámky / 23

4 ÚVODNÍ SLOVO VERONIKA ŠINDELÁŘOVÁ Slaďování pracovního a osobního života je nekončící proces, který v sobě zahrnuje hledání rovnováhy mezi prací a/nebo kariérou a osobním životem. V kontextu činnosti a zaměření naší organizace je osobní život spojen s rodinným životem, tedy rodinou. Jde proto o nalezení správné rovnováhy mezi prací a rodinou. Naše organizace je zaměřena na rodiče, budoucí či stávající, a na podporu této skupině obyvatelstva. V České republice je podle statistik přibližně rodin s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Rodiče, zvláště matky, jsou při vstupu nebo návratu na trh práce ohroženou skupinou. Potýkají se s obtížemi, které vyplývají z nutnosti spojit rodičovskou roli s pracovními povinnostmi. Toto ohrožení vzniká z nepropojení či nevyužití všech možností, které může společnost rodičům při vstupu na trh práce poskytnout. V ČR na rozdíl od jiných států EU jsou stále v malé míře využívány alternativní formy pracovních úvazků, ani není zcela rozvinuta koncepce služeb péče především o děti předškolního věku. V rámci naší dlouhodobé spolupráce se zahraničními organizacemi z dalších států EU, které jsou aktivní v oblasti work-life balance výzkumu a poradenství, chceme umožnit sdílení dobré praxe v oblasti slaďování a přiblížit modely, kterými se lze inspirovat pro prostředí českého pracovního trhu, ať už z pohledu státní správy, zaměstnavatele nebo rodiče. Slaďování práce a rodiny je výzva. Pojďme ji přijmout a společně se podívat na možnosti, jak rodiče s dětmi zapojit v co největší míře do ekonomického procesu a využít tak jejich potenciálu. Ovlivníme tak naši budoucnost. Veronika Šindelářová výkonná ředitelka, APERIO 2

5 ÚVODNÍ SLOVO HELENA LANGŠÁDLOVÁ Slaďování pracovního a rodinného života je stále diskutovanějším tématem nejen mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi, ale i napříč politickým spektrem. V nedávné době přišla Vláda, Parlament a jejich orgány s mnoha zjištěními a návrhy, které by mohly slaďování pracovního a rodinného života podpořit a usnadnit. Mnohá z těchto opatření by pomohla nejen konkrétním lidem, kteří slaďují osobní a pracovní život, ale v konečném důsledku by byla také finančním přínosem pro stát. Například podle Národní ekonomické rady vlády by se státní dluhy mohly ročně snížit o miliardy korun, pokud by ženy s dětmi měly možnost pracovat na zkrácené úvazky. Dalším palčivým problémem, který komplikuje rodičům návrat do práce, je nedostatek míst v zařízeních péče o předškolní děti. Na situaci reagovala Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí návrhem zákona, který podporuje rozvoj alternativních forem rodinné péče o předškolní děti. Vytčeného cíle chce dosáhnout mimo jiné podporou rozvoje firemních školek a alternativních předškolních zařízení. Proces rozhodování může urychlit a změnit osobní zkušenost. Moje zkušenost se ženami po rodičovské dovolené je více než pozitivní. Často se říká, že ženy ztratí během rodičovské dovolené některé ze svých pracovních kompetencí. Já jsem nikdy tento pocit neměla, spíše naopak. Během rodičovské dovolené se mé kolegyně a spolupracovnice naučily spoustu nového lépe si zorganizovat čas, rozlišit důležité a podružné problémy, získaly trpělivost a nové komunikační a vyjednávací dovednosti. Čeho si ale na těchto ženách opravdu cením, je jejich pracovní nasazení, elán a chuť do práce. Přála bych všem zaměstnavatelům, aby zažili tuto pozitivní zkušenost také a obohatili tím nejen sebe, ale i své pracovní týmy. V kontextu výše řečeného si velmi cením aktivit APERIA, které se problematice slaďování práce a rodiny dlouhodobě věnuje. Věřím, že i tento workshop pozitivně přispěje ke sdílení dobré praxe v této oblasti. Helena Langšádlová poslankyně Parlamentu České republiky předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti 3

6 PODPORA SLAĎ OVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Podpora slaďování pracovního a rodinného života je projekt mezinárodní spolupráce, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v ČR. Zaměřujeme se zejména na rodiče s dětmi do 15 let, kteří jsou na trhu práce většinou vystaveni diskriminačním situacím. Často proto, že sami neznají své možnosti, nevědí, na co mají nárok, a mají málo informací o nástrojích slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Aktivity projektu reagují na tyto potřeby a zprostředkují přenos dobré praxe z vybraných zemí EU rodičům ze všech krajů ČR. Pro rodiče jsme vytvořili webový prostor o slaďování rodiny a práce na našich internetových stránkách a připravujeme pro ně semináře. Semináře budou probíhat v roce 2012 a 2013 v krajích po celé České republice a rodiče se na nich dozvědí, čeho a jak mohou využít, aby se jim dařilo lépe slaďovat práci a rodinný život. Budou mít také možnost zlepšit své komunikační dovednosti pro vyjednávání v rodině a se zaměstnavatelem. Pro rodiče dále připravujeme několik on-line seminářů (webinářů) a tištěný informační materiál s tematikou slaďování. Nepřímo působíme na zlepšení situace rodičů na trhu práce přes zaměstnavatele. Pro ně organizujeme mezinárodní workshop s inspirativními prezentacemi a pracovními skupinami, kde se mohou seznámit s dobrou praxí ve vybraných zemích EU. Na příklady dobré praxe se také zaměří publikace, kterou vydáme a budeme zaměstnavatelům rozesílat. Chceme v ní shromáždit příklady dobré praxe projektů podporujících slaďování práce a rodiny od různých zaměstnavatelů a představit metody a tipy, jak takové projekty v zaměstnavatelské organizaci nastavit či optimalizovat. Tematické články a informace naleznou zaměstnavatelé také na webových stránkách v sekci HR point. Veškeré informace o projektu a jeho aktivitách průběžně zveřejňujeme na webových stránkách organizace (www.aperio.cz). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 4

7 Č A S N A Z MĚ N U A N E B P O D P O R A S L AĎ O V Á N Í P R A C O V N Í H O A R O D I N N É H O Ž I V O T A Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. D. Logan Jazyky workshopu Prezentace budou předneseny v českém a anglickém jazyce. Tlumočení do obou jazyků bude zajištěno. 5

8 PROGRAM MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života 11. října :00 9:30 Registrace 9:30 10:00 Zahájení workshopu Veronika Šindelářová výkonná ředitelka, občanské sdružení APERIO Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí ČR (videozáznam) Helena Langšádlová poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Elisabeth Marinković Kulturní atašé Rakouského Velvyslanectví v Praze 10:00 10:05 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní Atlas Copco, ČR 10:05 10:25 APERIO: prezentace Slaďování práce a rodiny v ČR + diskuze 10:25 10:40 Petr Skondrojanis, LMC 10:40 11:00 Přestávka na kávu 11:00 11:10 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní Vodafone, Německo 11:10 11:40 Institut Work and Life (Bonn): prezentace Slaďování práce a rodiny v Německu + diskuze 11:40 12:10 Zukunftzentrum Tirol (Innsbruck): prezentace Slaďování práce a rodiny v Rakousku + diskuze 12:10 13:30 Oběd 13:30 13:45 Video k tématu pracovní skupiny 13:45 15:45 Pracovní skupina Ekonomické aspekty slaďování práce a rodiny Astrid G. Lethert a Elena de Graat Institut Work and Life (Německo) 15:45 16:00 Závěr 6

9 12. října :00 9:15 Registrace 9:15 9:25 Videorozhovor s HR manažerem Internationella PROGRAMKONTORET a zaměstnankyní Sveriges Riksbank (Švédsko) 9:25 9:55 Sveriges Riksbank (Stockholm): prezentace Slaďování práce a rodiny ve Švédsku + diskuze 9:55 10:05 Přestávka 10:05 10:10 Video k tématu pracovní skupiny 10:10 12:00 Pracovní skupina nejen pro personalisty/personalistky o řízení návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Eliška Kodyšová psycholožka (CZ), Maria Wahl HR manažerka (SE) 12:00 13:30 Oběd 13:30 13:35 Videorozhovor s HR manažerkou a zaměstnankyní společnosti Dr. Irena Eris, Polsko 13:35 14:05 Centrum Pomocji Kobiet Foundation (Varšava): prezentace Slaďování práce a rodiny v Polsku + diskuze 14:05 14:45 Tomáš Hajzler, Peoplecomm 14:45 16:00 Závěrečná diskuze, návrhy legislativních změn z pracovních skupin (k předání Stále komisi pro rodinu a rovné příležitosti) 16:00 Závěr workshopu 7

10 ELENA DE GRAAT Pracovní zkušenosti: aprobovaná psycholožka 25 let pracuje v oboru pracovně-organizační a obchodní psychologie a HR v kontextu projektů Evropské unie a působí jako poradkyně pro firmy z různých odvětví a různých velikostí. Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Dlouhodobá profesní a osobní znalost slaďování pracovního a rodinného/osobního života, podílela se na vývoji auditu práce a rodina, spolupráce se světově známými společnostmi jako je Vodafone, Kraft Foods nebo Henkel, rozvíjení konceptů pokrývajících celou škálu opatření zaměřených na zaměstnance a zaměstnankyně, podpora a supervize zavádění těchto opatření. Motto: Úspěch se dostaví, když zúčastnění lidé či strany spolu a zodpovědně uzpůsobují vhodné nástroje a činnosti. ASTRID G. LETHERT Pracovní zkušenosti: 2002 absolvovala obor podnikového řízení diplomovou prací o pro-rodinných opatřeních ve firmách; magisterský titul v oboru řízení lidských zdrojů, systemický personální rozvoj systemická koučka národní a mezinárodní zkušenosti v poradenství a výzkumu v problematice slaďování pracovního a rodinného/osobního života od roku 2003 odborná podpora firem, univerzit a místních samospráv v souvislosti s auditem práce a rodina, školení vedoucích pracovníků/ic, workshopy slaďování pracovního a rodinného/osobního života akademická podpora nadnárodních projektů (GRUNDTVIG Learning Partnerships, Twinning projects, GRUNDTVIG multilateral projects atd.) Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Můj vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života v mém profesním životě začal mou diplomovou prací v roce 2002, ve které jsem ve firmách zkoumala opatření podporující slaďování pracovního a rodinného života ve vztahu k zaměstnatelnosti. Cílovou skupinou byli rodiče. Od března 2003 pracuji jako nezávislá poradkyně pro organizace všech typů (velké i malé podniky, neziskové organizace, veřejná správa atd.); jako konzultantka je podporuji v hledání individuálnách řešení vedoucích k optimalizaci jejich zaměstnanecké politiky. Jako expertka a lektorka se také zapojuji do projektů EU. Osobní motto: Ovládá tě to, čeho se obáváš! Profesní motto: Dnešní starost o slaďování práce a osobního života zaměstnanců a zaměstnankyň je poznávacím znamením úspěšných zaměstnavatelů budoucnosti. 8

11 GEORG PLEGER Pracovní zkušenosti: Původně pracoval jako lektor kvalitativní analýzy dat na Univerzitě v Innsbrucku. Poté založil vlastní firmu zaměřenou na vzdělávací techniky. Následně začal působit na poli udržitelného rozvoje. V roce 2008 se stal členem týmu v Zukunftszentrum a zaměřuje se na globální rozvoj a odolnost regionů. Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Slaďování pracovního a rodinného/osobního života vnímáme jako jeden aspekt v širší, integrální perspektivě sociálního rozvoje. Motto: Význam slaďování pracovního a rodinného/osobního života se změní v průběhu obrovské změny, ke které směřují naše společnosti. MARIA WAHL BURVALL Pracovní zkušenosti: 10 let na pozici ekonomky v oddělení monetární politiky, Sveriges Riksbank 5 let na pozici HR specialistky, Sveriges Riksbank 6 let na pozici HR manažerky, Sveriges Riksbank Vztah k tématu slaďování pracovního a rodinného/osobního života: Sama mám 4 děti a zároveň se mi podařilo vybudovat kariéru. Když nabíráme nové zaměstnance a zaměstnankyně, hledáme vždy tu nejvyšší kvalifikaci. Když vyřadíte z výběru všechny ženy ve věku, kdy obvykle mají děti, přijdete o významnou skupinu velmi schopných lidí. 60 % studujících na švédských univerzitách tvoří v současnosti ženy, které navíc dosahují lepších studijních výsledků než muži. Pokud se rozhodnou mít děti, můžeme je poměrně snadno dočasně nahradit. Při jejich návratu jim nabízíme tu nejvyšší míru flexibility, jaké jsme schopni, abychom jim umožnili pracovat efektivně a odvádět tak bance dobré výsledky. Naše zkušenost je taková, že právě v této skupině zaměstnankyň jsou všechny velmi pracovité, schopné a loajální. Uvědomují si a váží si pracovních podmínek, které jim nabízíme. Motto: Nemůžete si dovolit přijít o polovinu pracující populace, jak kvůli ztrátě kvalifikovanosti, tak kvůli snížení pracovního výkonu celé skupiny. Smíšené skupiny, ve kterých jsou zastoupeni muži i ženy, jsou prokazatelně efektivnější než skupiny pouze mužské nebo pouze ženské. 9

12 ANNA JANCEWICZ Pracovní zkušenosti: Absolventka Goshen College, Indiana, USA a Jagellonské university v Krakově, Polsko. 14 let pracovala jako manažerka programu pomoci Polsku v Canadian Executive Service Organization, kde měla na starosti téměř 500 restrukturalizačních programů pro polské firmy v procesu přechodu od centrálně plánované k tržně řízené ekonomice. V letech zastávala pozici ředitelky kanadsko-polského programu Building Business Bridges byla předsedkyní Polsko kanadské obchodní komory. Od roku 1993 spolupracuje s CAWF (Centrum Pomocji Kobiet); poskytuje odborné znalosti z prostředí kanadských začínajících malých podniků klientkám CAWF; od listopadu 2004 je prezidentkou CAWF. Motto: Ženy jsou ze Země stejně jako muži v úsilí najít rovnováhu v práci a v životě. ALICJA KOSTECKA Pracovní zkušenosti: Konzultantka a školitelka pro komerční sféru, veřejnou správu a neziskové organizace. Výzkumnice a následně ředitelka vývoje Agentury pro malé a střední podniky. Od roku 1992 řídí projekty v oblasti nezaměstnanosti (umístění zaměstnanců/kyň propuštěných z firem snižujících stavy, sociální ekonomie, školení a kariérní koučing pro uchazeče/ky o zaměstnání). Autorka Job klubu ( Klubu práce ) školícího programu pro nezaměstnané, kteří se chtějí vrátit zpět do práce; program využívají polské úřady práce. Projekty pro firmy a veřejnou správu zahrnující poradenství a školení v řízení lidských zdrojů, flexibilním zaměstnávání, zásadách zákaznického servisu a sociálních dovednostech. Vyučuje v postrgraduálním programu pro pracovní poradce. Absolventka sociologie na Univerzitě ve Varšavě, Polsko. Profesní dovednosti dále rozvíjela v mnoha kurzech na London City University, University of Oregon, USA a JAICA, Japonsko. Na činnosti CAWF (Centrum Pomocji Kobiet) se podílí od roku Motto: Aby ženy dosáhly rovnováhy v pracovním a osobním životě, musí před snídaní udělat nejméně šest nemožných věcí. (parafráze z Alenky v říši divů ) 10

13 PETRA KUBÁLKOVÁ Pracovní zkušenosti: Konzultatnka a odbornice na problematiku rovných příležitostí. Dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů z fondů EU. Členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. V současné době pracuje v APERIU jako manažerka služeb pro zaměstnavatele, od roku 2009 spolupracovala s APERIEM externě jako genderová auditorka vedla Centrum ProEquality, při Otevřené společnosti o. p. s., think-tank pro oblast rovných příležitostí působila v Open Society Fund. Věnuje se poradenství pro různé typy zaměstnavatelských subjektů v souvislosti s genderovým auditem, působí jako lektorka workshopů a školení na témata rovných příležitostí žen a mužů, slaďování pracovního a rodinného/osobního života, zaměstnávání rodičů a podobně. Přispívá do publikací a je autorkou článků na téma genderové rovnosti, ženských práv a dalších příbuzných témat. Motto: Čas na změnu je právě teď koncept slaďování pracovního a rodinného/osobního života je tou změnou. PETR SKONDROJANIS Pracuje ve společnosti LMC jako Business Development Manager od března Působí zde jako Interim Manager zodpovědný za rozvoj platformy alternativních a flexibilních úvazků na portálech Jobs.cz a Prace.cz Na trhu práce se pohybuje více než 15 let. Do roku 2005 vedl pracovní agenturu věnující se dočasné pracovní výpomoci. Poté spoluzakládal dvě úspěšné personální agentury působící v oblasti výběru a vyhledávání zaměstnanců, které na jaře 2010 opustil, aby se mohl plně věnovat aktivitám spojeným s rozvojem krátkodobých úvazků a work-life balance pod hlavičkou společnosti LMC. TOMÁŠ HAJZLER Do třiceti let jsem se to snažil daleko dotáhnout. Odseděl jsem si dvacet šest let ve školách a dalších deset na různých manažerských stoličkách firem (Douwe Egberts, Vitana a GE). Založil jsem tři firmy (cestovku, šnečí farmu a síť obchodů s africkým uměním). Až jsem si uhnal syndrom vyhoření. Proto jsem se v roce 2001 pustil do People- Commu, kde zkoumám svět firem, vedení a další souvislosti pracovního života. Snažím se šířit myšlenku svobody v práci jako filozofie řízení a organizace firem. Vedu kurzy, vydávám knihy, vystupuji na konferencích a vysokých školách. O svobodě v práci píšu dva blogy. Léta se snažím v ČR propagovat styl bydlení postavený na sousedských vztazích cohousing. Najdete mě na LinkedInu či Twitteru. 11

14 POPIS WORKSHOPŮ Ekonomické aspekty opatření pro slaďování pracovního a rodinného/osobního života Cíl: představit vztahy mezi náklady a zisky při zavádění politiky slaďování pracovního a rodinného/osobního života do firem. Obsah: detailní analýza ekonomických souvztažností, práce s podklady a daty z organizací zastoupených účastníky/icemi. Data vložíme do schématu kalkulace nákladů a zisků, které je vypracováno pro německé zaměstnavatele. Získáme tak daty podloženou představu o nutných ekonomických nákladech a očekávatelných výstupech. Některé firmy v Německu tak například zjistily, že za každé jedno euro, které investovaly do podpory péče o děti svých zaměstnanců/kyň, ušetřily tři eura nebo se jim přinejmenším vrátilo 0.32 investice což není špatné, vzhledem k dnešní znepokojivé době. Pro koho: zaměstnavatelé (firmy, veřejná správa, university, neziskové organizace atd.). Způsob práce: diskuse nad otevřenými otázkami a vyzkoušení účinků opatření testováním s použitím českých dat (skutečná data či modelové situace). Co se úč astníci/ice dozvi: úspora nákladů, pokud se vyhnete ztrátě zaměstnance/kyně na základě příčin v osobním životě (není-li slaďování pracovního a rodin-ného/osobního života a podpora zaměstnance/kyně). 12

15 Pracovní skupina nejen pro personalisty/personalistky o řízení návratu z mateřské/rodičovské dovolené Cíl: najít cesty, jak začlenit rodiče malých dětí do organizace k maximální spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnanců. Obsah: zaměstnávání rodičů malých dětí s sebou nese řadu úskalí alespoň v očích některých zaměstnavatelů. Do jaké míry se jedná o předsudky a mýty, které nás mohou omezovat při personálním řízení organizace, a do jaké míry se jedná o reálné potřeby rodičů? Jak na tyto potřeby reagovat? Můžeme tím získat, nebo naopak ztratit? Pro koho: zaměstnavatelé ředitelé malých a středních organizací, HR specialisté a manažeři. Způsob práce: práce v malých skupinách, řízená diskuse, brainstorming. Co se účastníci/ice dozví: podpora návratu po rodičovské dovolené dostupná a fungující opatření pro hladký přechod a efektivní zapojení zaměstnankyň/ců do chodu organizace. 13

16 MEDAILONKY APERIA A PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ Název: APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Rok založení: 2001 Cíle: APERIO je nevládní nezisková organizace zaměřená na postavení a potřeby rodičů ve společnosti Poslání Posláním občanského sdružení APERIO je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Naším hlavním cílem je zlepšení služeb v mateřství a rodičovství. Podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Naše služby mohou využít budoucí a stávající rodiče, včetně sólo rodičů a sociálně či fyzicky hendikepovaných rodičů. Své služby nabízíme rovněž zaměstnavatelům. Informační servis Bezplatná webová právní a sociálně právní poradna Webový Průvodce porodnickými zařízeními v ČR Informace v oblastech přípravy na rodičovství, výchovy, partnerských vztahů, slaďování práce a rodiny Vzdělávací servis Kurzy, semináře a besedy pro širokou veřejnost Kurzy pro odbornou veřejnost Služby pro zaměstnavatele Genderové audity a návazné plány rovnosti Školení a workshopy pro klíčové manažery/ky a HR pracovníky/ice v oblasti rovných příležitostí Poradenství při uvádění změn v oblasti rovných příležitostí do praxe Publikace Nebojujte s úřady a zaměstnavateli brožura určená rodičům, shrnující platnou legislativu týkající se rodičů 14

17 Naše úspěchy v roce 2010 Projekt Rovné zacházení na pracovištích v Praze : dokončili jsme aktualizaci první metodiky genderového auditu pro zaměstnavatele v České republice a následně jsme provedli audit u tří velkých pražských zaměstnavatelů. V říjnu jsme zorganizovali workshop pro zaměstnavatele, který zahrnoval přednášku odbornic z work & life společnosti z Bonnu, která u zaměstnavatelů v Německu provádí audit práce a rodina. Projekty Samy mámy a Sólo rodiče : připravili jsme 4 víkendová školení a 3 webináře pro nezaměstnané sólo rodiče, abychom jim pomohli v návratu na pracovní trh. Za tento vzdělávací model jsme získali první místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství v kategorii celoživotního vzdělávání. Školení pro odborníky/ice: poskytovatelům a poskytovatelkám zdravotní péče při porodu jsme začali nabízet seminář Psychologie porodu, který je novým směrem v celoživotním vzdělávání pro tuto skupinu. Stali jsme se organizací uznanou MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. V roce 2011 APERIO uskutečnilo 3 plány rovnosti pro 3 velké zaměstnavatele v České republice koordinuje dvouletý mezinárodní projekt zaměřený na podporu slaďování pracovního a rodinného života, v rámci kterého se 11. a 12. října uskuteční mezinárodní workshop Čas na změnu oslavilo deset let existence a také Den rodiny (15. května) v Centrálním parku na Pankráci a v Café na půl cesty jsme ve spolupráci s Greendoors připravili aktivity pro děti a rodiče, včetně divadélka pro děti a koncertu pořádá pravidelné kurzy a přednášky pro rodiče i odborníky/ice v rámci projektu Informovaní rodiče nabízí bezplatné webové právní poradenství pro rodiče pořádá školení a workshopy pro klíčové manažery/ky a HR specialisty/ky s tématy rovných příležitostí a řízení lidských zdrojů z genderové perspektivy nabízí školení a poradenství pro rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené započalo nový projekt Dobrodružství prarodičovství podpořený z programu Grundtvig, s mezinárodním workshopem pro prarodiče, který plánujeme na týden se stalo aktivním členem nově vzniklé sítě Unie center pro rodinu a komunitu stalo se oficiálním partnerem webového portálu flexibilni.lmc.eu (sdílení dobrých příkladů a zkušeností o flexibilních formách práce) Kontakt: 15

18 Název: Fundacja Centrum Promocji Kobiet (Centre for the Advancement of Women Foundation) Rok založení: 1993 Cíle: Naším posláním je utvářet povědomí o mužích a ženách na základě principu rovnosti a motivovat, připravovat a podporovat ženy, aby se prosazovaly a byly vidět v profesním, politickém a sociálním světě. Snažíme se podporovat ženy v tom, aby uzpůsobily své postoje, schopnosti a vědomosti výzvám současného světa; usilujeme o prolomení stereotypů, abychom ženám umožnili zaujmout lepší a vyšší postavení ve společnosti. Pomáháme ženám realizovat se v činnostech, které si zvolí, a zároveň si udržet zdravou rovnováhu mezi osobním a profesním životem, kterou vnímáme jako klíč k radosti a spokojenosti. Našimi klientkami jsou ženy různého věku, pracovních zkušeností, vzdělání, ženy z různých kultur, s různými životními hodnotami, různých náboženství a orientací. To, co mají společné, je jejich touha dosáhnout v životě vice, a proto aktivně hledají odborné rady, podporu a pomoc pro svůj profesní a osobní rozvoj. Doposud jsme měli možnost podpořit více než žen. Činnost CAWF nabízí školení, poradenství, koučing a projektovou a výzkumnou práci. Projekty zaměřené na postavení žen na pracovním trhu v těchto oblastech: kariérní poradenství rovné příležitosti slaďování pracovního a osobního života ITC a flexikurita genderová rovnost strategie řízení zohledňující věk zaměstnanců/zaměstnankyň (age management) podnikání Nadace se podílela na řadě studií zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů v pracovním prostředí a uskutečnila průzkumy o situaci žen na pracovním trhu. Sestavili jsme také Adresář ženských organizací a iniciativ v Polsku. Příklady našich projektů a seminářů E3WORK Eastern Europe E-work uvedení teleworkingu (práce z domova) do praxe ve firmách ENTER Partnerství pro práci z domova, podnikání a rovnost výzkum, koncepce workshopů a školení pro několik stovek zaměstnavatelů a zaměstnanců/kyň v celém Polsku. Ženy v současném světě a byznysu nový pohled na genderové výzvy internetové školící nástroje a tematické webové stránky pro širokou veřejnost; 16

19 Vztah k tématu slaďování práce a rodiny CAWF se zaměřuje na problematiku trhu práce. Uskutečnili jsme velké množství projektů spjatých či zahrnujících prvek slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Současná doba vyžaduje velkou míru flexibility v mnoha oblastech života; jen málo věcí zůstává stejných jako v minulosti. Ekonomika vyžaduje optimální řízení, což často zahrnuje flexibilitu v užití IT technologií, v pracovní době či v podobách spolupráce, které se dříve nevyužívaly, jako je například práce z domova. Logickým důsledkem je vysoký nárůst podnikání fyzických osob. Celoživotní vzdělávání nahrazuje dřívější pojetí vystudovat jednu školu a mít jednu práci po zbytek života. Demografické změny a příliv žen na trh práce v 50. letech otřásly tradičním rozdělením na mužské a ženké role, úkoly a povinnosti. Tyto skutečnosti jsou současnou realitou, ale sociální a mentální procesy jejich uznání a přijetí jsou dlouhé a bolestné. Naše projekty se snaží oslovovat oblasti, kde se práce a osobní život střetávají nebo překrývají a ohrožují tak vyrovnaný a úspěšný život a osobní růst. Kontakt: Název: Sveriges Riksbank Rok založení: 1668 Cíle: stabilní míra inflace, finanční stabilita Činnost: monetární politika, politika finanční stability Vztah k tématu slaďování práce a rodiny: V rámci Riksbank (a ve Švédsku obecně) aktivně pracujeme s genderovou rovností již od 70. let. Několik let se zabýváme tématem slaďování práce a osobního/rodinného života. Kontakt: 17

20 Název: work & life Rok založení: 1998 Cíle: výzkum a poradenství zaměřené na slaďování profesního a osobního života, rodiny a práce, demografické výzvy a změny a trendy na trhu práce Činnost audit firem, univerzit a neziskových organizací podle auditu práce a rodina /pro-rodinně zaměřená universita poradenství pro všechny typy zaměstnavatelů v oblasti HR aktivit podporujících jejich zaměstnance a zaměstnankyně (slaďování pracovního a rodinného/osobního života, ženy ve vedení, příprava na novou generaci zaměstnců/kyň atd.) workshopy a školení na různá témata, například ženy a vedení lidí (leadership), slaďování pracovního a rodinného/osobního života, rozvoj týmů Vztah k tématu slaďování práce a rodiny Jedním samostatným tématem výzkumu je téma nákladů a zisků opatření na podporu rodiny nebo na podporu zaměstnanců a zaměstnankyň Kontakt: Název: Zukunftszentrum Tirol Rok založení: 2000 Cíle: Zukunftszentrum Tirol je expertní centrum pro pracovní a životní prostředí budoucnosti. Podporujeme jednotlivce a společnost na cestě k udržitelné budoucnosti. Činnost Od roku 2006 provozujeme aktivity zaměřené na slaďování pracovního a rodinného/osobního života na regionální úrovni. V rámci projektu WIR.K.UN.G ( Wirtschaft, Kinder und Gemeinden ; Ekonomika, děti a místní samospráva ) jsme podpořili místní komunity a firmy v jejich aktivitách vedoucích ke změně místních podmínek pro zlepšení slaďování pracovního a rodinného/ osobního života. Kontakt: 18

21 NĚKDY MUSÍTE NASTAVIT ZÁKONY RADIKÁLNĚJI, JINAK KE ZMĚNĚ NIKDY NEDOJDE Rozhovor s Olle Ingemarssonem, genderovým expertem organizace Posten, vedený Kateřinou Boháčovou a Lucií Ryntovou v ústředí Posten ve švédském Stockholmu. Jaká je vaše zkušenost v pozici genderového experta? Pracoval jsem u švédského ombudsmana pro rovnost, kde jsem zejména dohlížel na to, jak zaměstnavatelé dodržují zákony v této oblasti. Také jsem vedl mnoho genderových projektů v zahraničí, například v Moldavsku, Kazachstánu, Estonsku a na Filipínách. Co jste tam dělal? Snažil jsem se informovat je o tom, co v oblasti genderu Švédsko dělá, jaké máme zákony, a zejména pak o mužské roli v severských zemích. A snažil jsem se přispívat ke změnám v této oblasti u nich. Jak pracujete s genderovou rovností tady v Posten? Jsme organizací s největším počtem zaměstnaných ve Švédsku. Pracuje u nás asi lidí. A snažíme se zabraňovat diskriminaci ve všech podobách, ať už jde o sexismus, rasismus nebo homofobii či jiné nepřípustné projevy. Jsme přesvědčeni, že genderová rovnost není jen věcí dobré vůle a neznamená to jen dobře pečovat o své lidi. Je to naprostý základ úspěšného fungování firmy. Kolik máte žen a mužů v současném vedení vaší organizace? 75 % mužů a 25 % žen. Snažíme se používat systém kvót, zejména pokud jde o vzdělávání a coaching, a to velmi radikálně. Nedávno jsem absolvoval roční výcvik pro vedoucí pracovníky a v naší skupině nakonec bylo 60 % žen a 40 % mužů, i když bychom bývali snadno dosáhli 90 % mužů, kdybychom jednoduše přijali ty, kteří se přihlásili. Jak vypadá v Posten systém přijímání lidí? Při stejné kvalifikaci se snažíme vybírat kandidáta nebo kandidátku toho pohlaví, které je v dané oblasti nebo oddělení méně zastoupeno. Podle mé zkušenosti je při posuzování kompetencí obtížné být genderově neutrální. Mnoho lidí má sklon přeceňovat kvalifikaci a schopnosti mužů a podceňovat totéž u žen. A obecně řečeno, muži jsou mnohem agresivnější v prodeji vlastních dovedností. Často u pohovoru říkají umím dobře německy nebo umím perfektně používat počítač, zatímco ženy řeknou spíš moc německy neumím, ale můžu to zkusit. Jejich sebehodnocení se liší a je to dáno zřejmě výchovou a vlivem společnosti. Každopádně u nás se snažíme přijímat lidi genderově korektním způsobem a využíváme k tomu nejrůznějších možností. Jak se vám daří řídit odchody na rodičovskou dovolenou a návraty z ní? Během rodičovské platíme lidem 90 % jejich platu. Stát platí 80 % a my to dorovnáváme na 90 %. Máme dobrý systém podpory rodičů: poskytujeme čerstvým rodičům informace a pak s nimi udržujeme kontakt během rodičovské dovolené. Když se vracejí do práce, nikdo z nich by neměl dostat nižší plat nebo mít pracovní podmínky jakkoli horší, než v době před odchodem. 19

Rodiče ve firmě. aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

Rodiče ve firmě. aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Rodiče ve firmě aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Vydalo: APERIO Společnost pro zdraví rodičovství Editorka: Miloslava Kramná Korektury: Zuzana Ježková Rozhovory

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Rovné příležitosti do firem speciální vydání

Rovné příležitosti do firem speciální vydání Rovné příležitosti do firem speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 04:: Rovné příležitosti v praxi 04:: Prostřednictvím našich

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR www.aperio.cz www.saminadeti.cz ZÁŠTITA Mezinárodní

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies MOŽNOSTI A BARIÉRY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE ZAJÍMAVÉ INFORMACE ÚKOLY 1 FLEXIBILITA

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015 VÝJIMEČNÉ ŽENY Léto 2015 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014 VÝJIMEČNÉ ŽENY Jaro 2014 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

SPOLUPRÁCE NEJEN NA DÁLKU

SPOLUPRÁCE NEJEN NA DÁLKU SPOLUPRÁCE NEJEN NA DÁLKU Průvodce zaváděním flexibilních forem práce v organizaci www.fitforflexi.cz SPOLUPRÁCE NEJEN NA DÁLKU Průvodce zaváděním flexibilních forem práce v organizaci Spolupráce nejen

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 Tato publikace vznikla v rámci

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách Tato publikace vznikla v rámci

Více

18 2014 ÚNOR S P O L E Č N O S T P Ř Á T E L S K Á R O D I N Ě

18 2014 ÚNOR S P O L E Č N O S T P Ř Á T E L S K Á R O D I N Ě 18 2014 ÚNOR Projekt SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnast a státního rozpočtu ČR. OBSAH DOPIS OD Kláry Vlkové 3 PŮL

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více