Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč"

Transkript

1 Město Loštice Příjmová část rozpočtu na r č. j. 64/2015 IČO Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož , daň z příjmu FO ze SVČ , daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , daň z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob za obec , DPH , odvod za odnětí půdy ze zem.půd. fondu , poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , poplatek za provoz, shrom. a odstr.komunál.odpadu , poplatek ze psů , poplatek za užívání veř. prostranství , poplatek z ubytovací kapacity , správní poplatky , daň z movitých věcí ,00 Daňové příjmy celkem tř , /2131 příjmy z pronájmů pozemků podnikání v zem , /2131 příjmy z pronájmu pozemků pěstební činnost , /2131 příjmy z pronájmu pozemků - - těž. Prům , /2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru , /2122 odvody příspěvkových organizací , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - MK , /2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- MK , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků-mks , /2132 příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - MKS , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků- koupaliště , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - byty , /2132 příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - byty , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků nebyt.prost , /2132 příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí nebyt , /2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků pohřebnictví , /2139 příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí pohř , /2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti , /2132 příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí , /2111 příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí sběr KO , /2111 využívání a zneškod. KO , /2141 příjmy z úroků ,00 Nedaňové příjmy celkem tř , /3113 příjmy z prodej ostatního hmotného maj , /3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj ,00 Kapitálové příjmy cpelkem tř , neinvest.př.stransfery ze SR , /4134 převody z rozpočtových účtů ,00

2 Přijaté trasfery celkem tř ,00 FINANCOVÁNÍ tř zapojení přebytku r , úvěr kanalizace- čerpání , splátka úvěru 11 BJ , splátka úvěru 22 BJ , splátka úvěru kanalizace I. etapa , splátka úvěru kanalizace ,00 Financování celkem ,00 CELKEM příjmy + financování ,00 Výdajová část rozpočtu na r Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1014/5169 ozdravování zvířat - psi , /5222 ostatní záležitosti lesního hospodářství 3 000, /5xxx silnice , /5xxx ostatní záležitosti pozemních komunikací , /5xxx dopravní obslužnost , /5xxx odvádění a čistění odpadních vod , /5222 ostatní záležitosti.vody v zem.krajině - spolky , /5xxx ostatní záležitosti spojů , /5331 předškolní zařízení , /5499 příspěvek na předškolní zařízení , /5331 základní škola , /5171 základní škola - opravy , /5222 základní škola - spolky , /5169 základní škola nákup služeb , /5331 základní umělecká škola , /5xxx činnosti knihovnické - MK , /5xxx zachování a obnova kulturních památek , /5223 neinvestiční transfery církvím , /5169 ostatní záležitosti sdělovací prostředků - spolky , /5xxx zájmová činnost v kultuře - MKS , /5xxx ostatní záležitosti kultury, církví - matrika , /5xxx sportovní zařízení v majetku obce , /5xxx ostatní tělovýchovná činnost , /5xxx využití volného času dětí a mládeže , /5xxx ostatní zájmová činnost , /5xxx bytové hospodářství , /5xxx nebytové hospodářství , /5xxx veřejné osvětlení , /5xxx pohřebnictví , /5xxx komunální služby technická správa , /5xxx sběr a svoz komunálních odpadů , /5169 sběr a svoz ostatních komunálních odpadů , /5xxx využívání a zneškod. komunálních odpadů ,00

3 3728/5169 monitoring nakládání s odpady , /5xxx péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , /5xxx osobní asist. pečovatelská služba , /5222 ostatní služby v oblasti soc. prevence - spolky 2 000, /5xxx požární ochrana JSDH , /5xxx zastupitelstvo , /5xxx činnost místní správy , /5163 služby peněžních ústavů , /5163 služby peněžních ústavů - pojištění , /5xxx převody vlastním fondům , /5362 platby daní a poplatků stát.rozpočtu , /5xxx ostatní transfery veř.rozpočtům ,00 Běžné výdaje tř , /6121 silnice , /6121 odvádění a čištění odpadních vod protipovod.opatř , /6121 předškolní zařízení soc.zařízení , /6122 sportovní zařízení v maj.města , /6121 veřejné osvětlení , /6112 územní plán , /6121 komunální služby a územní rozvoj , /6121 JSDH , /6123 JSDH dopravní prostředky , /6121 činnost místní správy soc.zařízení ,00 Kapitálové výdaje tř ,00 CELKEM výdaje ,00 Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán fin. výborem města Loštice dne: Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Radou města Loštice dne: Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do: nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne , na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.. Bc. Šárka Havelková, Seifertová starostka Bohumil Till předseda fin.výrobu Vyvěšeno Sejmuto El.úřed.d....

4 příloha č. 21 č.j. 64/2015 Neinvestiční transfery z rozpočtu Města Loštice na rok 2015 OdPa Nepodnikatelský subjekt Myslivecké sdružení HORKA ČRS na provoz víceučel.zařízení Občanské sdružení Větrník Římskokatolická církev Církev Československá husitská Loštická Veselka Jezdecký klub TJ Slavoj rok , , , , , , , ,00 rok tělocvična 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ZEKOF TEAM 55000,00 0,00 SK kopaná , , Junák Šachový svaz Ryzáček 15000, , ,00 0,00 0,00 0,00 KČT 15000,00 0,00 Český svaz chovatelů 1000,00 0,00 Český svaz chovatelů-nachtigal 1000,00 0,00 Český svaz zahrádkářů 1000,00 0,00 TJ Invaclub 2000,00 0,00 Penzion pro důchodce Loštice 15000,00 0, JSDH Žádlovice 5000,00 0,00 CELKEM , ,00 předkladatel. Bc.Šárka Havelková, Seifertová starostka Bohumil Till předseda fin.výrobu Vyvěšeno Sejmuto El.úřed.d....

5 příloha č.1 č.j. 64/2015 Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 položka rozpočtu rozpočet 2015 tvorba fondu k základní příděl CELKEM PŘÍJMY čerpání fondu příspěvek na stravování odměny a dary péče o zdraví-vakcíny,vitamíny CELKEM VÝDAJE Rozpočet fondu na poskytování příspěvku na ošatné 2015 tvorba fondu počáteční stav k převod ze ZBÚ CELKEM PŘÍJMY čerpání fondu příspěvek na ošatné CELKEM VÝDAJE předkladatel:. Bc. Šárka Havelková Seifertová starosta Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska:. Till Bohumil předseda fin.výboru...

6 Návrh rozpočtu na rok 2015 č.j.64/2015 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2015 závazný ukazatel Kč Příjmy Běžné příjmy celkem ,00 z toho Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Přijaté transfery ,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 Příjmy celkem Celkem běžné a kapitálové příjmy ,00 Výdaje Výdaje celkem ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 z toho: kanalizace dešťová - ul. Krátká ,00 MŠ ,00 uzemní plán ,00 skládka TKO ,00 silnice ,00 chlorátor ,00 odvodnění Olomoucká ,00 Veřejné osvětlení ,00 rekonstrukce WC ,00 auto - JSDH ,00 JSDH přístavba skladu ,00 Financování zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu ,00 úvěr Sokolská - příjem ,00 splátka úvěrů celkem ,00 z toho úvěr BJ ,00 úvěr BJ ,00 úvěr kanalizace ,00 úvěr Sokolská - splátka ,00 financování celkem ,00 Ostatní Finanční vztah k PO ,00 Neinv.příspěvky ZŠ ,00 Neinv.příspěvky MŠ ,00 Neinv.příspěvky ZUŠ ,00 Finanční vztah k třetím osobám ,00 Neinvestiční příspěvky ,00 Další závazné ukazatele ,00 Mzdové náklady ,00 Dohody ,00 Zastupitelé ,00 Fond starosty - limit občerstvení ,00 Fond starosty - limit na dary ,00 SF Příjmy ,00 Výdaje ,00 FO Příjmy ,00 Výdaje ,00 SOUHRN Příjmy běžné ,00 Příjmy kapitálové ,00 Financování ,00 Příjmy celkem ,00 BV ,00 KV ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl mezi P a V 0,00 v Kč Běžné výdaje 11 úsek vnitřní správy ,00 dle KAP 12 úsek technické správy a údržby města ,00 13 městské kulturní středisko ,00 14 úsek investic a stavebního řízení ,00 15 úsek životního prostředí a FRB ,00 16 matrika, evidence obyvatel, SUOT ,00 18 knihovna ,00 19 JSDH ,00 Celkem běžné výdaje ,00

7 Rozpočet města Loštice na rok 2015 v podrobném znění - PŘÍJMY Paragr af Položka Příjmy TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem za třídu , DP fyzických osob ze závislé činnosti , DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti , DP fyzických osob z kapitálových výnosů , DP právnických osob , DP právnických osob za obec , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitosti , poplatky za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí půdy 10000, odvody za odnětí pozemků pl.funci lesa 10000, poplatek za komunální odpad , poplatek ze psů 70000, poplatek za užívání veřejného prostranství 50000, poplatek z ubytovací kapacity 50000, odvod výtěžku z r provozování loterií 1355 odvod z VHP 1361 správní poplatky z toho 2 změna trvalého pobytu 2000,00 3 kopie rodného listu 1000,00 4 ověření opisu 5000,00 5 ověření podpisu 10000,00 31 změna příjmení 1000,00 32 uzavření manželství 1000,00 21 vydání osvědčení o zápisu SHR 5000,00 34 zvláštní užívání místní komunikace 4000,00 35 výpisy z RT 2000, výpisyz KN 1000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 podrobné členění položek Poznámka

8 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 pole.louky 1031 Pěstební činnost 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Loštická lesní 2119 Ostatní záležitsoti těžebního průmyslu 2131 příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kamenolom 2343 příjmy z úhrad dobyvacího prostoru 80000,00 OBÚ Brno - z těžby nerostů 2419 Ostatní záležistosti spojů 2324 přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady 3113 Základní školy 2122 odvody příspěvkových organizací ,00 odvod z odpisů ZŠ 3314 Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 35000,00 čtenářské příspěvky 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000,00 Šumperk-za regionální funkcí 3392 Zájmová činnost v kultůře 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků , KPH 134 plakátování 2132 příjmy z pronájmu , nebytové prostory 3612 Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 111 služby , příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 3112 příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí z toho 121 nájemné , Nebytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 112 Česká pošta dle smluv 137 služby ČS a.s. Loštice 20000, služby Loštická lesní 2800,00 dle smluv 2132 příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí 122 Česká pošta 31000, ČRS - víceúčelová zařízení 5000, kůlny 4000, digit.ústředna 13200,00

9 155 veřejná radiotelef ,00 Vodafon 156 Skateboard park 0,00 SPK střechy 4200, TJ Slavoj 500, MAS Mohelnicko 1000, DZS 16000, bankomat 6000, nájemnné ČS a.s. Loštice 56000, nájmenné Lostická lesní 2400, sportovní zařízení v majetku obce 2111 příjem z koupaliště , příjmyz pronájmu Pohřebnictví 2111 příjmy z posktyt. Služeb 50000, ostatní příjmy z pronájmu majetku 5000,00 hrobová místa Komunální služby a územní rozvoj 2119 otatní příjmy-vb 50000, ,00 ŽSD Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 příjmy ze služeb ,00 odpad podnikatelé 2132 příjmyz pronájmu Využití a zneškodňování komunálního odpadu 2111 příjmy ze služeb ,00 EKOKOM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 příjmy z úroků 30000,00 ZBÚ + fondové účtu TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , příjmy z prodej nemovitstí a jejich částí , přijaté dary na pořízení majetku ,00 od JSDH n a auto TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu , převody z rozpočtových účtů konsolidace

10 z toho sociální fond ,00 váže na pol.5349 fond ošatného , změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech ,00 zapojení přebytku BÚPF , uhrazené splátky dlouhodob.příj.úvěrů , ,00 Sokolská ,00 11 BJ ,00 22 BJ ,00 kanalizace ,00 kanalizace nová FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

11 Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2015 v podrobném znění - VÝDAJE KAP 11 vnitřní správa Paragraf ORG POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 000, neinv.transfery občanským sdružením 3000,00 Myslivecké sdružení Horka 23 - Vodní hospodářství , Vzdělávání 33 Kultura 3113 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybáři 5222 neinv.transfery občanským sdružením ,00 ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení,hráz , Předškolská zařízení , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím ,00 na provoz 5499 neinestiční přísp. Školským právn.osobám 27000,00 soukromé školky 3113 Základní školy , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím ,00 na provoz a odpisy 3231 Základní umělecké školy , neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím ,00 na provoz , neinv.transfery občanským sdružením 20000,00 Občanské sdružení Větrník 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 neinv.transfery cirkvím 10000,00 Římskokatolická farnost 5171 opravy kostela 3326 Obnova místních památel 5223 neinv.transfery cirkvím 10000,00 Církev československá husitská 5171 opravy kostela 3399 Ostatní záležitosti kultury 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 5229 ostat.nein.vtransfery nezisk.organizacím 20000,00 Loštická Veselka , Ostatní tělovýchovná činnost , neinvest.transfery občanským sdružením údaje v Kč

12 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost , sociálni služby 15000,00 Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova 55000,00 ZEKOF TEAM 95000,00 TJ Slavoj-na činnost ,00 Sk kopaná - na činnnosti 5222 neinvest.transfery občanským sdružením 4000,00 Šachový svaz Loštice-na činnost 5000,00 Ryzáček 15000,00 Klub českých turistů-na činnost 2000,00 Český svaz chovatelů Loštice dohromady 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 1000,00 Český svaz zahrádkařů , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2 000, neinv.transfery občanským sdružením 4351 Pečovatelská služba , Státní moc, státní správa, územní samospráva 2000,00 TJ Invaclub 5222 neinv.transfery občanským sdružením 15000,00 Penzion pro důchodce , Zastupitelstva obcí , OON , odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 zastupitele a člen KV a FV,který je ZM-platová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění ,00 z toho 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 20000,00 mobil starosta, mistostarosta 5167 služby školení a vzdělávání , programové vybavení 5175 pohoštění ,00 fond starosty 5179 ostatné nákupy jindé nezařazené 9 500,00 fond ošatného 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000, rezerva 1003 Osadní výbor Žádlovice 5 000, Osadní výbor Vlčice 5 000,00 družební styk 5 000,00 rezerva , Činnost místní správy , platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura

13 5021 ostatní osobní výdaje ,00 plaová inventura % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , ostatní povinné pojistné hrazené zaměs ,00 4,2% Kooperativa 5132 ochranné pomůcky 1 500, léky a zdravotní materiál 1 000,00 vybavení lékarniček z toho 5136 knihy, učební pomůcky, tisk , majetek ,00 matrika +regály+ stůl starostka 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 kanc.potřeby, ORM (z toho SF-vitamíny 4.000) 5139 prezentační materiály 5151 studena voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , služby pošt , služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 telefon-pevné linky, mobily správa,licence modulu 5166 konzultační, poradenské a právní služby ,00 právní služby, daň z příjmu 5168 služby zpracování dat ,00 ASI 5167 služby školení a vzdělávání 4 000, nákup ostatních služeb ,00 revize, SI. GORDIC,PAMOS,aktualizace el., časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby, veřejnosrpávní kontroly,vismo,kontakt 5171 opravy a udržování ,00 opravy běžné, oprava hodin 5172 programové vybavení , cestovné , pohoštění , ostatní nákupy jindé nezařazené ,00 fond ošatného 5194 věcné dary ,00 fond starosty + 5 Hopjaková 5321 neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice 5362 platby daní a poplatků ,00 DPH, dálniční známka, správní poplatky 5361 nákup kolků 5 000,00 kolky 5424 Náhrady mezd v době nemoci , ostatní transfery obyvatelstvu ,00 sociální fond - stravenky 63 - Finanční operace ,00

14 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavu ,00 z toho ,00 Českomoravská a rozvojová banka-kanalizační síť - I.etapa ,00 ČS Šumperk - 11 a 22 BJ Hradská 400x2x Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 ČS Šumperk - ZBÚ z toho 5163 služby peněžních ústavu ,00 pojištění majetku Kooperativa č.s budovy 6330 Převody vlastním fondům ,00 pojištění aut, povinné ručení havarijní pojištění, Multicar 5345 SF , tvorba SF 5349 FO , tvorba FO 6399 Ostatní finanční operace , platby daní a poplatků ,00 váže se k POL.1122-příjem DP práv.osob za obec vratky veřejným rozpočtům ,00 volby - vratky z toho 5329 neinvestiční transfery nezisk.a podob.org , ,00 Sdružení obcí střední Moravy - faktura ,00 Mikroregion Mohelnicko ,00 MAS BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , rekonstrukce WC ,00 WC kapitálové výdaje ,00 CELKEM ,00

15 KAP 12 PELZL údaje v Kč Paragraf POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 36 - Komunální služby , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 TCHS+doprava KI 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platová inventura i VPP 5021 OON , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění , potraviny 4 000,00 nákup ochranných nápojů z toho 5132 ochranné pomůcky ,00 VP OOPP z toho 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 stroje z toho 5139 nákup materiálu j.n ,00 posypový materiál-zi.údržba+ sůl pneumatiky náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez 5154 elektrická energie 3 000, pevná paliva 8 000, pohonné hmoty a maziva , služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 mobily 5164 nájem - Loštická lesní ,00 smlouva 5167 služby školení a vzdělávání ,00 školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),stk 5171 oprava a údržba ,00 oprava vozidel z toho drobné opravy (sekačky, křovinořez) 5173 cestovné 0, Náhrady mezd v době nemoci , ostatní neinv.stranref obyvatelstvu ,00 sociální fond 37 - Ochrana životního prostředí , Sběr a svoz komunálních odpadů , služby pošt 18000,00 tisk poštovních poukázek 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 KI 5169 nákup ostatních služeb ,00 svoz KO-MEDLOV

16 3725 Využivání a zneškodňování třiděného odpadu , DDHM ,00 nákup popelnic a kontejnerů,bio odpad 3728 Monitoring 40000,00 KI 5169 nákup ostatních služeb 40000,00 průsakové vody GEO test Brno - smlouva 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 KI 5139 nákup materiálu j.n ,00 travní semena, postřik proti plevelům, stromy alej tis nákup ostatních služeb ,00 ostatní zahrad.práce kanalizační přípojky ,00 PD pro zbytek přípojek BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , odvodnění Olomoucká , kanalizace dešťová - ul. Krátká ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

17 KAP 13 KD MKS Veselý údaje v Kč Paragraf ORG POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 33-kultura 3392 Zájmová činnost v kultůře (MKS) , Platy zaměstnanců v PP ,00 plat.inventura 5021 OON ,00 roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění 57000, DDHM 0, ochranné pomůcky 5 000, materiál ,00 praní ubrusů, čístící a toal. potřeby 5151 vodné,stočné , plyn , elektrická energie , služby pošt 7 000, Služby telekominikací ,00 mobil,internet, pevná linka 5167 Školení a vzdělávání 5 000, nájemné , nákup ostatních služeb ,00 nákupy programů,tech zajištění, ozvučení revize plynových kotlů revize komínů revize tahů a zvedacích zařízení elektrorevize revize hasičáků, hydrantů, požární revize revize BOSP 5171 opravy a udržování ,00 oprava střechy nad jevištěm 5172 programové vybavení ,00 PC, antivirus, internetové stránky 5173 Cestovné 5 000, pohoštění , Poskytnuté neinv.příspěvky ,00 autorská odměna-osa 5194 Dary 5 000,00 upomínk.předměty,květiny 5499 ostatní neinvestiční transfery ,00 SF, stravenky

18 5901 rezerva ,00 JDO 10 ORDA 15 ORDIČKA 10 Loštické slavnosti dary obyvatelsvu ,00 Kubín, Novák 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000, nákup ostatních služeb ,00 tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+ propag.mat. Příjmy 3392 MKD 2111 z vlastní činnosti ,00 vstupné 2132 příjmy z pronájmů ,00 pronájmy 2111 Loštické slavnosti ,00 vstupné, pronájem 2132 příjmy z pronájmů ,00 celkem: ,00

19 KAP 14 Tomanová Paragraf POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE údaje v Kč 2212 Silnice , ORM ,00 kámen 5169 služby ,00 prohlídky mostů z toho 5171 opravy a udržování ,00 oprava komunikaci, údržba ORL-Hradská koše od silničních vpustí, běžnáúdržba 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , opravy a udržování ,00 běžná údržba chodníků,mostů a lávek 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , opravy a udržování , výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 MěÚ Mohelnice-smlouva 2321 Odvádění a čistění odpadních vod , studená voda ,00 Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody 5171 opravy a udržování , Kulturní památky , studená voda ,00 kašna 5154 el.energie 0, opravy a udržování , elektrická energie 0,00 Synagoga 5362 platby daní a poplatků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , nákup ostatních služeb ,00 GP pro výkupy znalecké posudky pro prodeje nákup pozemků věcná břemena 5362 platby daní a poplatků ,00 daň z převodu nemovitosti 3113 školství , ZVA,EA , výměna oken ,00 stará budova 6171 správa , stravovna , protiv.opatření ,00

20 5169 zprac. Dokumentace ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , MŠ ,00 sociální zařízení uzemní plán , skládka TKO , silnice , Veřejné osvětlení , přístavba skladu HZS ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

21 KAP 15 Melhubová Paragraf ORG POL. výdaje 2015 Poznámka BĚŽNÉ VÝDAJE 1014 Psi , nákup ostatních služeb ,00 popl. Za umístění psa v útulku 24 - Spoje , Ostatní záležitosti spojů 5154 elektrická energie ,00 Vlčice 5162 telefony 2 000, služby ,00 rozšíření rozhlasu Hradská, Žádlovice 33 Kultura 0, Rozhlas a televize 34 - Tělovýchova a zájmová činnost , Sportovní zařízení v majetku obce , nákup materiálu j.n , studená voda 75000,00 koupaliště (letní měsíce-provoz) 5154 elektrická energie 3000, ,00 odkup majetku koupaliště 5171 opravy a udržování ,00 koupaliště - běžná oprava z toho 5169 nákup ostatních služeb 50000,00 koupaliště 3421 Využití volného času děti a mládeže , materiál údaje v Kč 5154 el.enegie 7 000, nákup služeb ,00 víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště 5171 opravy a udržování , ostatní neinv.transfery nezis.organizacím 15000,00 JUNÁK-svaz skautů-na činnost 3429 ostatní zájmová činnost 0, materiál 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Bytové hospodářství , OON 20000,00 platová inventura (topiči) % důchodové pojištění % nemocenské pojištění

22 5137 DDHM 5139 nákup materiálu j.n úroky vlastní BJ 97068,00 ČS Šumperk-22BJ Hradská-úrok z úvěru BJ 92296,00 ČS Šumperk-11BJ Hradská-úrok z úvěru z toho 5151 studená voda , plyn , el.energie 45000,00 zálohy + vyúčtování 5169 nákup ostatních služeb ,00 Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis. prohlídka kotlů, čistění komůnů, odvoz splaš. deratizace,ostatní,právní zastoupní 5171 opravy a udržování ,00 běžné opravy,výměna spotřebičů,revize 3613 Nebytové hospodářství , voda 7000, plyn 18000, elektrická energie 36000, nákup ostatních služeb ,00 revize HP,likvidace splašků opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení , elektrická energie , nákup ostatních služeb ,00 revize, malování opravy a udržování , Pohřebníctví , voda 3 500, elektrická energie 5 000, nákup ostatních služeb , opravy a udržování ,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - rozhlas , , ,00 chlorátor VÝDAJE CELKEM ,00

23 KAP 16 Grygarová Paragraf POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků údaje v Kč 5021 OON ,00 plat. inventura GR 5139 nákup materiálu jinde nezařazený ,00 vítání občánků, životní jubilea 5161 služby pošt 4 600, nákup ostatních služeb ,00 zajišťování programu-beseda s důchodci 5175 pohoštění ,00 kulturní akce pořádané městem 5492 peněžité dary obyvatelstvu ,00 vítání občánků 5194 věcné dary ,00 vítání občánků, životní jubilea BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00

24 KAP 18 MK Pyšná údaje v Kč Paragraf ORG POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3314 Činnosti knihovnické , Platy zaměstnanců v PP ,00 plat.inventura % důchodové pojištění 56160, % nemocenské pojištění 20218, Knihy,učebnice tisk ,00 nákup nových knih 5137 DDHM , materiál 5 000, služby pošt 6 000, školení 1 000, nákup ostatních služeb , pohoštění 1 000, opravy a udržování 2 000, Cestovné 1 000, Dary 1 000,00 soutěže pro děts.čtenářě 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000, ostatní transfery obyvatelstvou ,00 stravenky Třída 2 - Příjmy , Činnosti knihovnické poplatky od čtenářů , za regioníl.funkcí - ŠU ,00

25 KAP 19 JSDH Pokorný údaje v Kč Paragraf ORG POL. výdaje 2015 Poznámka TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , Požární ochrana-dobrovolná část 5019 refundace (platy) 5 000, Ostatní osobní výdaje , % důchodové pojištění , % nemocenské pojištění 9 000, refundace (pojištění zdr.+soc.) 5 000, Knihy,učebnice tisk 600, DDHM , ORM , Voda 3 200, Plyn , elektrická energie , pohonné hmoty a maziva , Služby telekominikací , Služby peněžních ústavu ,00 Hasičská pojišťovna úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna pojištění vozidla 5169 nákup ostatních služeb ,00 revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky 5171 opravy a udržování ,00 běžné technické prohlídky, ostatní 5222 Neinv.dotace 5 000,00 JSDH Žádlovice KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , auto ,00 auto náš podíl VÝDAJE CELKEM ,00 0,00

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

ě š ří č č ě č Í ž č ň ří é č č ž ň ří Č ň ří Í ů ň ří ý ň ří ý í ů č šť í ší ží í ř í í ý ří ů ň ý ě í ň é ří ř ří ů ů í ří ů ě í č ří ů ěž ů ří ú ý í ří í ž ý ů ř é é ří ě ří í ž ý ů ří č í ří í ž ý

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více