A-02 Obsah Laboratorní příručky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A-02 Obsah Laboratorní příručky"

Transkript

1

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Spolehlivost laboratorních vyšetření, rychlost jejich provedení a sdělení výsledků závisí ve značné míře na spolupráci ordinujících lékařů, sester a sanitářů s pracovišti KL. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO Doufáme, že v ní naleznete nejen všechny potřebné informace, ale také inspiraci a že naše vzájemná spolupráce se bude nadále rozvíjet ku prospěchu pacientů. Ing. Ivana Raušová Ph.D. a kolektiv pracovníků Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Hořovice Září 2014 verze číslo 2 Podžlucení textu znamená změnu obsahu oproti staré verzi. A-02 Obsah Laboratorní příručky LP A-01 Předmluva LP A-02 Obsah LP B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje LP B-02 Základní informace o laboratoři LP B-03 Zaměření laboratoře LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště LP B-05 Organizace laboratoře a její vnitřní členění a vybavení LP B-06 Spektrum nabízených služeb LP C-01 Manuál pro odběry vzorků - základní informace LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku

3 LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP D-01 Příjem žádanek a vzorků LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky LP D-04 Smluvní a laboratoře LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků LP E-03 Změny výsledků a nálezů LP E-04 Interval od dodání vzorku k vydání výsledků LP E-05 Konzultační činnost laboratoře LP E-06 Způsob řešení stížností LP E-07 Vydávání potřeb laboratoří LP E-08 Samoplátci LP G-01 Pokyny pro pacienty LP G-02 Pokyny pro odběr žilní krve LP G-03 Pokyny pro odběr moče LP G-04 Pokyny pro sběr moče (24 hodin) LP G-07 Pokyny: průkaz okultního krvácení LP G-08 Pokyny pro vyšetření ogtt LP H-01 Pokyny pro oddělení LP H-02 Hlavní chyby při odběrech žilní krve LP H-03 Doporučené množství vzorku LP H-04 Pokyny pro odběr kapilární krve LP H-05 Příprava pacienta před odběrem moči

4 abecední seznam vyšetření B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace NH Hospital, a.s. identifikační údaje IČO typ organizace Akciová společnost statutární zástupce organizace MUDr.Pelikán Luděk adresa K Nemocnici 1106, Hořovice název laboratoře adresa umístění předmět činnosti okruh působnosti laboratoře vedoucí klinických laboratoří lékařský garant odbornosti 801 analytický garant odbornosti 801 Ing. Jaroslava Marhánková lékařský garant odbornosti 818 MUDr. Zuzana Přibylová analytický garant odbornosti 818 RNDr. Zdeňka Váchová provozní doba nepřetržitá Klinické laboratoře K Nemocnici 1106, Hořovice budova ZÚ Praha 1.patro, areál nemocnice Hořovice laboratorní vyšetření v klinické biochemii a hematologii a krevní banky pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení Ing. Ivana Raušová Ph.D. MUDr. Tomáš Vondráček B-02 Základní informace o laboratoři Pracoviště Telefon Vedoucí oddělení- Ing. Ivana Raušová Vedoucí laborantka Anastassiya Chshebetunová Informace, dokumentace, centrální příjem Pohotovostní služba - biochemie Pohotovostní služba - hematologie

5 Laboratoř č. 1 (rutina biochemie) Laboratoř č. 2 (rutina + statim hematologie) Laboratoř (imunohematologie a krevní banka) Laboratoř č. 4 (statim biochemie) Odběrová místnost-hlavní budova Denní místnost Dostupnost informací - nepřetržitě B-03 Zaměření laboratoře Klinické laboratoře (KL) jsou součástí zdravotnického zařízení NH Hospital a.s. Hořovice. KL provádějí základní a specializovaná biochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření biologických materiálů humánního i animálního původu. KL jsou pracovištěm s nepřetržitým provozem. B-04 Úroveň a stav pracoviště KL jsou evidované v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a zapojeny do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V roce 2013 úspěšně splnily podmínky Auditu II pro všechny tři odbornosti (801,818 a 222). KL se zúčastňují celostátního externího hodnocení kvality úrovně laboratorního měření (EHK), kterým je zajišťováno externí posuzování práce a výsledků KL. Současně mají KL vypracován svůj vnitřní systém kontroly kvality (VKK). B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Nemocnice Hořovice poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Klinické laboratoře (KL) zajišťují nepřetržitý provoz. KL provádějí vyšetření pro všechna oddělení nemocnice, pro praktické a odborné lékaře z Hořovic a okolí. Svoz vzorků biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci se ZÚ Praha, pracoviště Hořovice a autoprovozem nemocnice Hořovice. Organizačně je laboratoř uspořádána do celků:

6 Příjem - příjem materiálu, zápis do LIS, označení materiálu čárovým kódem Laboratoř 1 úsek biochemie (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 2 úsek hematologie a koagulace (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 3 úsek imunochemie (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 4 statimové vyšetření ABR, glykémie, moče chemicky a močového sedimentu Laboratoř IHL úsek imunohematologie a krevní banky KL zajišťují vyšetření typu POCT (vyšetření CRP) na dětském oddělení nemocnice Hořovice. KL jsou vybaveny moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LISlaboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, přenos výsledků do NIS (nemocniční informační systém), kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. KL jsou obsazeny vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. B-06 Spektrum nabízených služeb KL nemocnice Hořovice poskytují: 1. základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály), 2. hematologická, virologická, imunohematologická a koagulační vyšetření krve a zajišťují krevní sklad 3. specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, protilátek a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), 4. vyšetření pro veterinární účely, 5. související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (transport materiálu), 6. komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, 7. konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie. C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v kapitole abecední seznam vyšetření Informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení jsou shrnuty v kapitole LP C-08 Odběr vzorku a především v kapitolách LP G-01 Pokyny pro pacienty a LP H-01 Pokyny pro oddělení. Informace o vyplnění žádanky viz LP C-02 Požadavkové listy (žádanky). Identifikace primárního vzorku viz kapitola LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole LP C-05 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat, uvádí kapitola LP C-09 Množství vzorku a abecední seznam vyšetření Kapitola LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření obsahuje instrukce pro dodatečné vyžádání analýz včetně časového limitu od doby odebrání. Další dokumenty kapitoly LP C: LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

7 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita. LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je barevný formulář Žádanka o laboratorní vyšetření formátu A4. Vzory žádanek používaných v naší laboratoři jsou k dispozici v příloze (II-V). Požadavkový list je určen pro současné dodání více materiálů (tj. srážlivá a nesrážlivá krev, moč, punktát, stolice). Kromě tohoto předepsaného formuláře se připouští použití následující dokumentace: formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním. elektronická žádanka nemocničního informačního systému Akord. žádanky jiných ZZ, pokud obsahují povinné identifikační údaje. Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance): kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost), nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Odesílající subjekt, Lékař, Telefon) urgentnost dodání (požadavek se vyznačí v příslušné kolonce na žádance) identifikace osoby provádějící odběr (podpis) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Identifikace novorozence Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní výsledky. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

8 Laboratoř: nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře ne pediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku. Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. C-03 Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM) Obecné pokyny 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných právě přijatých v těžkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný laboratorní nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do KL neprodleně po odběru a předán pracovníkovi KL z ruky do ruky a bude zpracován v nejkratším čase v rámci přístrojových a personálních možností. 3. Výsledky urgentních vyšetření se uvolňují do NIS nebo sdělují telefonicky ihned po provedení analýzy. Možnost vyšetření STATIM je uvedena u jednotlivých položek kapitoly abecední seznam vyšetření Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. Materiál Krev (sérum, plazma) Vyšetření dostupná statim Na +, K +, Cl -, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT, ALP, AST, amyláza, kyselina močová,

9 CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP, teofylin, digoxin Moč Na +, K +, Cl -, urea, kreatinin, amyláza chemické a morfologické vyšetření moče, bílkovina v moči kvantitativně Krev (acidobazická rovnováha) ph, pco 2, po 2, Krev Laktát Krev nesrážlivá vyšetření krevní skupiny, zkoušky kompatibility Krev nesrážlivá krevní obraz, krevní obraz s diferenciálem protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen, aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), antitrombin, D-dimery, anti Xa aktivita nízkomolekulárního heparinu C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 1. dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře. 2. dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou uvolněná až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. 3. dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. (viz kapitola abecední seznam vyšetření). 4. pracovník přijímající telefonické přiobjednání zaznamenává požadavek do LIS 5. laboratoř skladuje vzorky určené na biochemická a imunohematologická vyšetření při teplotě +2 až +8ºC dle následujícího schématu, po uvedenou dobu lze provést doobjednání vyšetření: Vyšetření Doba skladování = možnost doobjednání vyšetření zkouška kompatibility u nepodaných TP 3 dny zkouška kompatibility u podaných 7 dnů

10 TP imunohematologické vyšetření - lůžková část imunohematologické vyšetření novorozenců imunohematologické vyšetření ambulantní část biochemická vyšetření 5 dní 5 dní 24 hodin od vyšetření 7 dnů 6. laboratoř skladuje vzorky určené na hematologická a koagulační vyšetření při teplotě +15 až +25ºC dle následujícího schématu, po uvedenou dobu lze provést doobjednání vyšetření: Vyšetření Vyšetření krevního obrazu + dif Vyšetření koagulační Doba skladování = možnost doobjednání vyšetření 4 hodiny od odběru 4 hodiny od odběru 7. po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku C-05 Používaný odběrový systém Klinické laboratoře nemocnice Hořovice používají pro vyšetření z krve bezpečnostní uzavřený vakuový systém BD Vacutainer - plastové zkumavky s barevným značením uzávěrů.

11 Biologický materiál Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka se separačním gelem (zlaté víčko) objem 5 a 3,5 ml Plastová zkumavka s K EDTA (světle 3 fialové víčko) objem 2 ml Plastová zkumavka s K 2 EDTA (tmavě fialové víčko) objem 6 ml Plastová zkumavka s Na-citrátem (1:9) (modré víčko) objem 4,5 a 1,8 ml Plastová zkumavka s Na-citrátem (1:4) (černé víčko) objem 4,5 a 1,8 ml Biochemická vyšetření, serologická vyšetření Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence, glykovaný hemoglobin, BNP Krevní skupina + protilátky, zkouška kompatibility Protrombinový test, fibrinogen, APTT, AT, D-dimery, etanol gelifikační test, anti-xa aktivita Stanovení sedimentace erytrocytů Plastová zkumavka s NaF/NaEDTA Laktát, glykémie Odběrová souprava pro odběr žilní Acidobazická rovnováha krve s heparinem Nesrážlivá kapilární krev Kapilára s heparinem lithným Acidobazická rovnováha Nesrážlivá arteriální krev Odběrová souprava pro odběr Acidobazická rovnováha arteriální krve s heparinem Odběr likvoru, Sterilní plastová zkumavka bez úpravy (červené víčko) Základní biochemická analýza likvoru Odběr moče Kalibrovaná plastová zkumavka (žlutý Vyšetření močového sedimentu uzávěr) Sběr moče Plastová sběrná láhev, bez konzervace Běžná biochemická analýza moče Odběr stolice Odběrová souprava k vyzvednutí v KL Vyšetření stolice na okultní krvácení

12 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 1 až 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l neslazeného čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Stolice na okultní krvácení Bez nutné přípravy viz.níže kapitola C08 C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsané jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce, nebo náhradní rodné číslo jednoznačně identifikující pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadána do LIS. Pokud není identifikace pacienta z objektivní důvodů možná, musí oddělení požadující vyšetření informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. V případě nesprávně nebo nedostatečně označených vzorků, bude postupováno dle kap. D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků, kap. D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce LP C-02 Požadavkové listy (žádanky).

13 C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Odběr ranního vzorku moče Sběr moče obecně Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přidanými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Pro stanovení glykémie odběr kapilární nebo venózní provádějí sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno. Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží 1 drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem nebo v lednici při 4-8 stupních Celsia, je nutno vyšetření provést do minut. Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu (NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i před stolicí) sbírat do sběrné nádoby. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (vyprázdní močový měchýř následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny), postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Souprava FOB Test: Odběr malého vzorku stolice (do třech míst) pomocí odběrové tyčinky a následné vložení do odběrové zkumavky s činidlem. Předání lékaři nebo přímo do KL.

14 Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz LP G-01 Pokyny pro pacienty a LP H-01 Pokyny pro oddělení. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz abecední seznam vyšetření. C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Dodržujte pravidla nutná pro daný odběrový systém Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) Speciální analyty (imunostanovení - hormony) Krevní plyny (arteriální či venózní krev) Hematologie Hemokoagulace rutinní Imunohematologie Trombofilní markery Likvor Moč (chemické a morfologické vyšetření) Punktát 4 až 5 ml krve Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty 1 ml krve 2 ml EDTA krve 4,5 až 1,8 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu, (nutno nabrat krev až po rysku na zkumavce) 6 ml nesrážlivé žilní krve v EDTA-př.Vacutainer fialová 4,5 až 1,8 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu, (nutno nabrat krev až po rysku na zkumavce) 1 ml 10 ml (u malých dětí 5 ml) Podle možnosti (min. 0,5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku, obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (krevní obraz, koagulace, sedimentace), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu. Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v KL nebo odeslat nemocného k odběru do odběrového střediska nemocnice. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz abecední seznam vyšetření C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

15 - každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. - žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. - vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. - vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. KL a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Vzorky je nutné transportovat z pohledu bezpečnosti v uzavíratelných boxech s možností temperace teploty dle jednotlivých typů transportovaného materiálu. Vyšetření/materiál Podmínky transportu Teplota Doba Biochemická vyšetření 4 8 C 2 hod Hematologická a koagulační vyšetření - krev C 2 hod Imunohematologická vyšetření krev C 2 hod V případě, že je transport vzorků zajištěn sanitáři v areálu nemocnice, nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na teplotu a dobu transportu. Transport vzorků po areálu nemocnice je zajištěn v uzavřených boxech ihned po odběru biologického materiálu. Vzorek musí být vždy správně identifikován a provázen žádankou, musí být odebrán, uchováván a transportován za podmínek v souladu s postupy LP. Vzorek a žádanka musí být transportovány odděleně, tak aby bylo zabráněno možné kontaminaci (např. použití dvoukomorových sáčků). Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Materiál pro vyšetření musí být předán osobně pracovníkovi laboratoře, který jej přijímá a kontroluje správnost vyplnění požadovaných údajů. C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu V rámci transportu zajišťovaného prostřednictvím svozové služby jsou sledovány následující parametry transportu: teplota je sledována pomocí digitálních min. maximálních teploměrů, které jsou umístěny do transportních boxů, řidiči jsou proškoleni o podmínkách a způsobu přepravy, záznamy o min. a max. teplotě jsou vedeny na příjmech vzorků v KL (biochemie a hematologie / imunohematologie) doba je vyhodnocována při příjmu materiálu na základě informací ze žádanky (čas odběru) způsob transport kontrola integrity vzorků, neporušenost obalů probíhá v rámci příjmu materiálu, jakékoli nedodržení standardních postupů je řešeno a zaznamenáno jako neshoda při příjmu materiálu.

16 Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu z ambulancí Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů v regionu je zajišťován ve spolupráci s pracovníky dopravy nemocnice Hořovice. Na centrálním příjmu KL se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro jiná oddělení (mikrobiologie, patologie, krevní banka) byly ihned odneseny na místo určení. Výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den. Další informace k přepravě vzorků viz LP C-12 Informace k dopravě vzorků. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz abecední seznam vyšetření D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace a po získání chybějících informací tyto sdělit KL. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Identifikace novorozence Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Nemocniční informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu klienta nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která klinické laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření)

17 žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací, žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření (viz LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření) žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem vzorek v nevyhovující kvalitě či množství nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu ( LP C-02 Požadavkové listy (žádanky), LP D-01 Příjem žádanek a vzorků) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi, např. dodáno příliš málo materiálu nebo je vzorek dodán ve špatné kvalitě (viz abecední seznam vyšetření KL) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika, kdy se žádanka na KL dodá s prvním vzorkem). V případě, že se jedná o vitální indikaci nebo jinak kritický vzorek, lze v tomto případě i vzorek nesprávně identifikovaný přijmout a zpracovat. Pracovník laboratoře musí ihned kontaktovat lékaře požadujícího vyšetření a na jeho výslovnou žádost vyšetření provést včetně přidělení identifikace pacienta dle pokynů lékaře. Za správnou identifikaci pacienta a vyšetřovaného vzorku tímto přebírá odpovědnost lékař požadující vyšetření. Záznamy jsou vedeny v sešitě KL-Z001 Nekompletní dodávky. D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky při diskrepanci nebo chybění identifikačních údajů na žádance nebo vzorku není materiál přijat k vyšetření, je informován žadatel o nutnosti provedení nového odběru a v laboratoři je proveden záznam o odmítnutí vzorku při chybění jiných povinných údajů na žádance než je identifikace pacienta (př. pojišťovna,ičp,odbornost) je materiál přijat k vyšetření chybějící údaje jsou telefonicky zjištěny před vytištěním výsledkového listu v případě, že by mohla časová prodleva mít negativní dopad na zdravotní stav pacienta (vitální indikace), lze nevyhovující vzorek na výslovnou žádost požadujícího, ošetřujícího nebo službu konajícího lékaře k vyšetření přijmout odpovědnost za správnou identifikaci tímto přejímá žadatel

18 D-04 Smluvní laboratoře Smluvní laboratoře: Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. Pokud je požadavek pro smluvní laboratoř na žádance s požadavky pro KL nemocnice Hořovice, pracovník příjmu zkopíruje tuto žádanku pro smluvníí laboratoř. Materiál bude odeslán pravidelným svozem do smluvní laboratoře. Výsledky těchto vyšetření odesílají smluvní laboratoře zadávajícím lékařům. Naše laboratoř pouze zaznamenává kdy, jaký vzorek, k jakému vyšetření a kam poslala. Archivaci výsledků těchto vyšetření provádí příslušné smluvní laboratoře. Všechna vyšetření, která jsou odesílána do smluvních laboratoří, jsou zaznamenávána v knize. Záznam vyšetření smluvními a spolupracujícími laboratořemi KL-Z002, KL-Z005, KL-Z029. Seznam smluvních laboratoří: Identifikace laboratoře, kontaktní Zadávaná vyšetření Laboratoř Č. osvědčení o akreditaci /

19 Jesenia Beroun Prof. Veselého Beroun-Závodí tel údaje akreditována / NASKL / certifikována cholinesteráza NASKL II NASKL / certifikaci platnost do AII (platné do ), AII (platné do ) OMNILAB Jeseniova 101 Praha tel: Revmatologický ústav Laboratoř klinické imunologie Na Slupi Praha 2 tel SVVV, alergeny, autoimunitní vyšetření, specifické proteiny, kostní metabolismus, buněčná imunita, ČIA č.117/2011 ze dne Imunologická vyšetření ČIA č. 353/2013 ze dne Koagulační laboratoře VFN v Praze prim. prof.mudr. J. Kvasnička, DrSc. U Nemocnice Praha 2 tel Speciální koagulace Centrální hematologické laboratoře VFN v Praze prim. prof.mudr. J. Kvasnička, DrSc. Karlovo nám. 32, B 5.p Praha 2 tel Genetika screening trombofilie VFN PRAHA Imunohematologická laboratoř U Nemocnice Praha 2 tel linka:2752, Identifikace aloprotilátek - Určování skupiny ABO - Určování konkrétního antigenu - Určování komplikovaných případů Rh(D) - Zkouška kompatibility - Potransfuzní reakce - Hemolytické onemocnění novorozence - Chladové protilátky NASKL II AII (platné do )

20 4.1. Smluvní laboratoř: Do smluvní laboratoře jsou odesílány vzorky ke konfirmaci v naší laboratoři provedených vyšetření. Jedná se o národní referenční laboratoře a zasílání vzorků do nich pro konfirmaci je předepsáno zákonem. V praxi se jedná o následující pracoviště: Identifikace laboratoře, kontaktní údaje SZÚ NRL pro AIDS Zadávaná vyšetření Konfirmační vyšetření HIV Laboratoř akreditována / NASKL / certifikována ČIA Č. osvědčení o akreditaci / NASKL / certifikaci platnost do

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více