A-02 Obsah Laboratorní příručky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A-02 Obsah Laboratorní příručky"

Transkript

1

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Spolehlivost laboratorních vyšetření, rychlost jejich provedení a sdělení výsledků závisí ve značné míře na spolupráci ordinujících lékařů, sester a sanitářů s pracovišti KL. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ISO Doufáme, že v ní naleznete nejen všechny potřebné informace, ale také inspiraci a že naše vzájemná spolupráce se bude nadále rozvíjet ku prospěchu pacientů. Ing. Ivana Raušová Ph.D. a kolektiv pracovníků Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Hořovice Září 2014 verze číslo 2 Podžlucení textu znamená změnu obsahu oproti staré verzi. A-02 Obsah Laboratorní příručky LP A-01 Předmluva LP A-02 Obsah LP B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje LP B-02 Základní informace o laboratoři LP B-03 Zaměření laboratoře LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště LP B-05 Organizace laboratoře a její vnitřní členění a vybavení LP B-06 Spektrum nabízených služeb LP C-01 Manuál pro odběry vzorků - základní informace LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku

3 LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP D-01 Příjem žádanek a vzorků LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky LP D-04 Smluvní a laboratoře LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků LP E-03 Změny výsledků a nálezů LP E-04 Interval od dodání vzorku k vydání výsledků LP E-05 Konzultační činnost laboratoře LP E-06 Způsob řešení stížností LP E-07 Vydávání potřeb laboratoří LP E-08 Samoplátci LP G-01 Pokyny pro pacienty LP G-02 Pokyny pro odběr žilní krve LP G-03 Pokyny pro odběr moče LP G-04 Pokyny pro sběr moče (24 hodin) LP G-07 Pokyny: průkaz okultního krvácení LP G-08 Pokyny pro vyšetření ogtt LP H-01 Pokyny pro oddělení LP H-02 Hlavní chyby při odběrech žilní krve LP H-03 Doporučené množství vzorku LP H-04 Pokyny pro odběr kapilární krve LP H-05 Příprava pacienta před odběrem moči

4 abecední seznam vyšetření B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace NH Hospital, a.s. identifikační údaje IČO typ organizace Akciová společnost statutární zástupce organizace MUDr.Pelikán Luděk adresa K Nemocnici 1106, Hořovice název laboratoře adresa umístění předmět činnosti okruh působnosti laboratoře vedoucí klinických laboratoří lékařský garant odbornosti 801 analytický garant odbornosti 801 Ing. Jaroslava Marhánková lékařský garant odbornosti 818 MUDr. Zuzana Přibylová analytický garant odbornosti 818 RNDr. Zdeňka Váchová provozní doba nepřetržitá Klinické laboratoře K Nemocnici 1106, Hořovice budova ZÚ Praha 1.patro, areál nemocnice Hořovice laboratorní vyšetření v klinické biochemii a hematologii a krevní banky pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení Ing. Ivana Raušová Ph.D. MUDr. Tomáš Vondráček B-02 Základní informace o laboratoři Pracoviště Telefon Vedoucí oddělení- Ing. Ivana Raušová Vedoucí laborantka Anastassiya Chshebetunová Informace, dokumentace, centrální příjem Pohotovostní služba - biochemie Pohotovostní služba - hematologie

5 Laboratoř č. 1 (rutina biochemie) Laboratoř č. 2 (rutina + statim hematologie) Laboratoř (imunohematologie a krevní banka) Laboratoř č. 4 (statim biochemie) Odběrová místnost-hlavní budova Denní místnost Dostupnost informací - nepřetržitě B-03 Zaměření laboratoře Klinické laboratoře (KL) jsou součástí zdravotnického zařízení NH Hospital a.s. Hořovice. KL provádějí základní a specializovaná biochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření biologických materiálů humánního i animálního původu. KL jsou pracovištěm s nepřetržitým provozem. B-04 Úroveň a stav pracoviště KL jsou evidované v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a zapojeny do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. V roce 2013 úspěšně splnily podmínky Auditu II pro všechny tři odbornosti (801,818 a 222). KL se zúčastňují celostátního externího hodnocení kvality úrovně laboratorního měření (EHK), kterým je zajišťováno externí posuzování práce a výsledků KL. Současně mají KL vypracován svůj vnitřní systém kontroly kvality (VKK). B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Nemocnice Hořovice poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Klinické laboratoře (KL) zajišťují nepřetržitý provoz. KL provádějí vyšetření pro všechna oddělení nemocnice, pro praktické a odborné lékaře z Hořovic a okolí. Svoz vzorků biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci se ZÚ Praha, pracoviště Hořovice a autoprovozem nemocnice Hořovice. Organizačně je laboratoř uspořádána do celků:

6 Příjem - příjem materiálu, zápis do LIS, označení materiálu čárovým kódem Laboratoř 1 úsek biochemie (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 2 úsek hematologie a koagulace (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 3 úsek imunochemie (rutinní provoz + pohotovost) Laboratoř 4 statimové vyšetření ABR, glykémie, moče chemicky a močového sedimentu Laboratoř IHL úsek imunohematologie a krevní banky KL zajišťují vyšetření typu POCT (vyšetření CRP) na dětském oddělení nemocnice Hořovice. KL jsou vybaveny moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LISlaboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, přenos výsledků do NIS (nemocniční informační systém), kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. KL jsou obsazeny vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. B-06 Spektrum nabízených služeb KL nemocnice Hořovice poskytují: 1. základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály), 2. hematologická, virologická, imunohematologická a koagulační vyšetření krve a zajišťují krevní sklad 3. specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, protilátek a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), 4. vyšetření pro veterinární účely, 5. související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (transport materiálu), 6. komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, 7. konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie. C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v kapitole abecední seznam vyšetření Informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení jsou shrnuty v kapitole LP C-08 Odběr vzorku a především v kapitolách LP G-01 Pokyny pro pacienty a LP H-01 Pokyny pro oddělení. Informace o vyplnění žádanky viz LP C-02 Požadavkové listy (žádanky). Identifikace primárního vzorku viz kapitola LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole LP C-05 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat, uvádí kapitola LP C-09 Množství vzorku a abecední seznam vyšetření Kapitola LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření obsahuje instrukce pro dodatečné vyžádání analýz včetně časového limitu od doby odebrání. Další dokumenty kapitoly LP C: LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

7 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita. LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je barevný formulář Žádanka o laboratorní vyšetření formátu A4. Vzory žádanek používaných v naší laboratoři jsou k dispozici v příloze (II-V). Požadavkový list je určen pro současné dodání více materiálů (tj. srážlivá a nesrážlivá krev, moč, punktát, stolice). Kromě tohoto předepsaného formuláře se připouští použití následující dokumentace: formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním. elektronická žádanka nemocničního informačního systému Akord. žádanky jiných ZZ, pokud obsahují povinné identifikační údaje. Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance): kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost), nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Odesílající subjekt, Lékař, Telefon) urgentnost dodání (požadavek se vyznačí v příslušné kolonce na žádance) identifikace osoby provádějící odběr (podpis) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Identifikace novorozence Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní výsledky. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

8 Laboratoř: nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře ne pediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorku. Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. C-03 Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM) Obecné pokyny 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných právě přijatých v těžkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný laboratorní nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do KL neprodleně po odběru a předán pracovníkovi KL z ruky do ruky a bude zpracován v nejkratším čase v rámci přístrojových a personálních možností. 3. Výsledky urgentních vyšetření se uvolňují do NIS nebo sdělují telefonicky ihned po provedení analýzy. Možnost vyšetření STATIM je uvedena u jednotlivých položek kapitoly abecední seznam vyšetření Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. Materiál Krev (sérum, plazma) Vyšetření dostupná statim Na +, K +, Cl -, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT, ALP, AST, amyláza, kyselina močová,

9 CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP, teofylin, digoxin Moč Na +, K +, Cl -, urea, kreatinin, amyláza chemické a morfologické vyšetření moče, bílkovina v moči kvantitativně Krev (acidobazická rovnováha) ph, pco 2, po 2, Krev Laktát Krev nesrážlivá vyšetření krevní skupiny, zkoušky kompatibility Krev nesrážlivá krevní obraz, krevní obraz s diferenciálem protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen, aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), antitrombin, D-dimery, anti Xa aktivita nízkomolekulárního heparinu C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 1. dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře. 2. dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou uvolněná až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. 3. dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. (viz kapitola abecední seznam vyšetření). 4. pracovník přijímající telefonické přiobjednání zaznamenává požadavek do LIS 5. laboratoř skladuje vzorky určené na biochemická a imunohematologická vyšetření při teplotě +2 až +8ºC dle následujícího schématu, po uvedenou dobu lze provést doobjednání vyšetření: Vyšetření Doba skladování = možnost doobjednání vyšetření zkouška kompatibility u nepodaných TP 3 dny zkouška kompatibility u podaných 7 dnů

10 TP imunohematologické vyšetření - lůžková část imunohematologické vyšetření novorozenců imunohematologické vyšetření ambulantní část biochemická vyšetření 5 dní 5 dní 24 hodin od vyšetření 7 dnů 6. laboratoř skladuje vzorky určené na hematologická a koagulační vyšetření při teplotě +15 až +25ºC dle následujícího schématu, po uvedenou dobu lze provést doobjednání vyšetření: Vyšetření Vyšetření krevního obrazu + dif Vyšetření koagulační Doba skladování = možnost doobjednání vyšetření 4 hodiny od odběru 4 hodiny od odběru 7. po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku C-05 Používaný odběrový systém Klinické laboratoře nemocnice Hořovice používají pro vyšetření z krve bezpečnostní uzavřený vakuový systém BD Vacutainer - plastové zkumavky s barevným značením uzávěrů.

11 Biologický materiál Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka se separačním gelem (zlaté víčko) objem 5 a 3,5 ml Plastová zkumavka s K EDTA (světle 3 fialové víčko) objem 2 ml Plastová zkumavka s K 2 EDTA (tmavě fialové víčko) objem 6 ml Plastová zkumavka s Na-citrátem (1:9) (modré víčko) objem 4,5 a 1,8 ml Plastová zkumavka s Na-citrátem (1:4) (černé víčko) objem 4,5 a 1,8 ml Biochemická vyšetření, serologická vyšetření Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence, glykovaný hemoglobin, BNP Krevní skupina + protilátky, zkouška kompatibility Protrombinový test, fibrinogen, APTT, AT, D-dimery, etanol gelifikační test, anti-xa aktivita Stanovení sedimentace erytrocytů Plastová zkumavka s NaF/NaEDTA Laktát, glykémie Odběrová souprava pro odběr žilní Acidobazická rovnováha krve s heparinem Nesrážlivá kapilární krev Kapilára s heparinem lithným Acidobazická rovnováha Nesrážlivá arteriální krev Odběrová souprava pro odběr Acidobazická rovnováha arteriální krve s heparinem Odběr likvoru, Sterilní plastová zkumavka bez úpravy (červené víčko) Základní biochemická analýza likvoru Odběr moče Kalibrovaná plastová zkumavka (žlutý Vyšetření močového sedimentu uzávěr) Sběr moče Plastová sběrná láhev, bez konzervace Běžná biochemická analýza moče Odběr stolice Odběrová souprava k vyzvednutí v KL Vyšetření stolice na okultní krvácení

12 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 1 až 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l neslazeného čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Stolice na okultní krvácení Bez nutné přípravy viz.níže kapitola C08 C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsané jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce, nebo náhradní rodné číslo jednoznačně identifikující pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadána do LIS. Pokud není identifikace pacienta z objektivní důvodů možná, musí oddělení požadující vyšetření informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. V případě nesprávně nebo nedostatečně označených vzorků, bude postupováno dle kap. D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků, kap. D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce LP C-02 Požadavkové listy (žádanky).

13 C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Odběr ranního vzorku moče Sběr moče obecně Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přidanými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Pro stanovení glykémie odběr kapilární nebo venózní provádějí sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno. Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží 1 drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem nebo v lednici při 4-8 stupních Celsia, je nutno vyšetření provést do minut. Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu (NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i před stolicí) sbírat do sběrné nádoby. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (vyprázdní močový měchýř následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny), postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Souprava FOB Test: Odběr malého vzorku stolice (do třech míst) pomocí odběrové tyčinky a následné vložení do odběrové zkumavky s činidlem. Předání lékaři nebo přímo do KL.

14 Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz LP G-01 Pokyny pro pacienty a LP H-01 Pokyny pro oddělení. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz abecední seznam vyšetření. C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Dodržujte pravidla nutná pro daný odběrový systém Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) Speciální analyty (imunostanovení - hormony) Krevní plyny (arteriální či venózní krev) Hematologie Hemokoagulace rutinní Imunohematologie Trombofilní markery Likvor Moč (chemické a morfologické vyšetření) Punktát 4 až 5 ml krve Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty 1 ml krve 2 ml EDTA krve 4,5 až 1,8 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu, (nutno nabrat krev až po rysku na zkumavce) 6 ml nesrážlivé žilní krve v EDTA-př.Vacutainer fialová 4,5 až 1,8 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu, (nutno nabrat krev až po rysku na zkumavce) 1 ml 10 ml (u malých dětí 5 ml) Podle možnosti (min. 0,5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku, obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (krevní obraz, koagulace, sedimentace), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu. Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v KL nebo odeslat nemocného k odběru do odběrového střediska nemocnice. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz abecední seznam vyšetření C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

15 - každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. - žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. - vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. - vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. KL a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Vzorky je nutné transportovat z pohledu bezpečnosti v uzavíratelných boxech s možností temperace teploty dle jednotlivých typů transportovaného materiálu. Vyšetření/materiál Podmínky transportu Teplota Doba Biochemická vyšetření 4 8 C 2 hod Hematologická a koagulační vyšetření - krev C 2 hod Imunohematologická vyšetření krev C 2 hod V případě, že je transport vzorků zajištěn sanitáři v areálu nemocnice, nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na teplotu a dobu transportu. Transport vzorků po areálu nemocnice je zajištěn v uzavřených boxech ihned po odběru biologického materiálu. Vzorek musí být vždy správně identifikován a provázen žádankou, musí být odebrán, uchováván a transportován za podmínek v souladu s postupy LP. Vzorek a žádanka musí být transportovány odděleně, tak aby bylo zabráněno možné kontaminaci (např. použití dvoukomorových sáčků). Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Materiál pro vyšetření musí být předán osobně pracovníkovi laboratoře, který jej přijímá a kontroluje správnost vyplnění požadovaných údajů. C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu V rámci transportu zajišťovaného prostřednictvím svozové služby jsou sledovány následující parametry transportu: teplota je sledována pomocí digitálních min. maximálních teploměrů, které jsou umístěny do transportních boxů, řidiči jsou proškoleni o podmínkách a způsobu přepravy, záznamy o min. a max. teplotě jsou vedeny na příjmech vzorků v KL (biochemie a hematologie / imunohematologie) doba je vyhodnocována při příjmu materiálu na základě informací ze žádanky (čas odběru) způsob transport kontrola integrity vzorků, neporušenost obalů probíhá v rámci příjmu materiálu, jakékoli nedodržení standardních postupů je řešeno a zaznamenáno jako neshoda při příjmu materiálu.

16 Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu z ambulancí Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů v regionu je zajišťován ve spolupráci s pracovníky dopravy nemocnice Hořovice. Na centrálním příjmu KL se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro jiná oddělení (mikrobiologie, patologie, krevní banka) byly ihned odneseny na místo určení. Výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den. Další informace k přepravě vzorků viz LP C-12 Informace k dopravě vzorků. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz abecední seznam vyšetření D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace a po získání chybějících informací tyto sdělit KL. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Identifikace novorozence Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Nemocniční informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu klienta nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která klinické laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření)

17 žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací, žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření (viz LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření) žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem vzorek v nevyhovující kvalitě či množství nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu ( LP C-02 Požadavkové listy (žádanky), LP D-01 Příjem žádanek a vzorků) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi, např. dodáno příliš málo materiálu nebo je vzorek dodán ve špatné kvalitě (viz abecední seznam vyšetření KL) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika, kdy se žádanka na KL dodá s prvním vzorkem). V případě, že se jedná o vitální indikaci nebo jinak kritický vzorek, lze v tomto případě i vzorek nesprávně identifikovaný přijmout a zpracovat. Pracovník laboratoře musí ihned kontaktovat lékaře požadujícího vyšetření a na jeho výslovnou žádost vyšetření provést včetně přidělení identifikace pacienta dle pokynů lékaře. Za správnou identifikaci pacienta a vyšetřovaného vzorku tímto přebírá odpovědnost lékař požadující vyšetření. Záznamy jsou vedeny v sešitě KL-Z001 Nekompletní dodávky. D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky při diskrepanci nebo chybění identifikačních údajů na žádance nebo vzorku není materiál přijat k vyšetření, je informován žadatel o nutnosti provedení nového odběru a v laboratoři je proveden záznam o odmítnutí vzorku při chybění jiných povinných údajů na žádance než je identifikace pacienta (př. pojišťovna,ičp,odbornost) je materiál přijat k vyšetření chybějící údaje jsou telefonicky zjištěny před vytištěním výsledkového listu v případě, že by mohla časová prodleva mít negativní dopad na zdravotní stav pacienta (vitální indikace), lze nevyhovující vzorek na výslovnou žádost požadujícího, ošetřujícího nebo službu konajícího lékaře k vyšetření přijmout odpovědnost za správnou identifikaci tímto přejímá žadatel

18 D-04 Smluvní laboratoře Smluvní laboratoře: Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve smluvních laboratořích, pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře, správnost preanalytického postupu. Pokud je požadavek pro smluvní laboratoř na žádance s požadavky pro KL nemocnice Hořovice, pracovník příjmu zkopíruje tuto žádanku pro smluvníí laboratoř. Materiál bude odeslán pravidelným svozem do smluvní laboratoře. Výsledky těchto vyšetření odesílají smluvní laboratoře zadávajícím lékařům. Naše laboratoř pouze zaznamenává kdy, jaký vzorek, k jakému vyšetření a kam poslala. Archivaci výsledků těchto vyšetření provádí příslušné smluvní laboratoře. Všechna vyšetření, která jsou odesílána do smluvních laboratoří, jsou zaznamenávána v knize. Záznam vyšetření smluvními a spolupracujícími laboratořemi KL-Z002, KL-Z005, KL-Z029. Seznam smluvních laboratoří: Identifikace laboratoře, kontaktní Zadávaná vyšetření Laboratoř Č. osvědčení o akreditaci /

19 Jesenia Beroun Prof. Veselého Beroun-Závodí tel údaje akreditována / NASKL / certifikována cholinesteráza NASKL II NASKL / certifikaci platnost do AII (platné do ), AII (platné do ) OMNILAB Jeseniova 101 Praha tel: Revmatologický ústav Laboratoř klinické imunologie Na Slupi Praha 2 tel SVVV, alergeny, autoimunitní vyšetření, specifické proteiny, kostní metabolismus, buněčná imunita, ČIA č.117/2011 ze dne Imunologická vyšetření ČIA č. 353/2013 ze dne Koagulační laboratoře VFN v Praze prim. prof.mudr. J. Kvasnička, DrSc. U Nemocnice Praha 2 tel Speciální koagulace Centrální hematologické laboratoře VFN v Praze prim. prof.mudr. J. Kvasnička, DrSc. Karlovo nám. 32, B 5.p Praha 2 tel Genetika screening trombofilie VFN PRAHA Imunohematologická laboratoř U Nemocnice Praha 2 tel linka:2752, Identifikace aloprotilátek - Určování skupiny ABO - Určování konkrétního antigenu - Určování komplikovaných případů Rh(D) - Zkouška kompatibility - Potransfuzní reakce - Hemolytické onemocnění novorozence - Chladové protilátky NASKL II AII (platné do )

20 4.1. Smluvní laboratoř: Do smluvní laboratoře jsou odesílány vzorky ke konfirmaci v naší laboratoři provedených vyšetření. Jedná se o národní referenční laboratoře a zasílání vzorků do nich pro konfirmaci je předepsáno zákonem. V praxi se jedná o následující pracoviště: Identifikace laboratoře, kontaktní údaje SZÚ NRL pro AIDS Zadávaná vyšetření Konfirmační vyšetření HIV Laboratoř akreditována / NASKL / certifikována ČIA Č. osvědčení o akreditaci / NASKL / certifikaci platnost do

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 110) OKBH Rumburk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a Úsek biochemie: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, o.z. Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk Oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více