Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01"

Transkript

1 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání Počet stran: 70 Počet příloh: 0 Laboratorní příručka OK A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka OK Litomyšlská nemocnice, a.s., je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje seznam prováděných vyšetření, pokyny k provádění funkčních testů, zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče pro pacienty i pro provádějící oddělení. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty ( ISO ). Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. MUDr. Věra Suková primář OK, Litomyšlská nemocnice, a.s. Vypracoval Přezkoumal Schválil Uvolňuje Aktualizace Rozdělovník Jméno Datum Podpis Ing. Hana Klejchová, manažer jakosti OK Ing. Hana Klejchová, manažer jakosti OK MUDr. Věra Suková, primář OK Milan ořek, správce dokumentace

2 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 A-02 Obsah A-01 Předmluva...1 A-02 Obsah Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Popis nabízených služeb...5 C-01 Základní informace...7 C-02 Požadavkové listy (žádanky)...7 C-03 Požadavky na urgentní vyšetření...8 C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření...9 C-05 Používaný odběrový systém...9 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením...11 C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...11 C-08 Odběr vzorku...12 C-09 Množství vzorku...13 C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorků...14 C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...15 C-12 Informace k dopravě vzorků...15 C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu...15 D-01 Příjem žádanek a vzorků...16 D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků...17 D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...17 E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech...18 E-02 Informace o formách vydávání výsledků...18 E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv...19 E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům...19 E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření...20 E-06 Změny výsledků a nálezů...20 E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...20 E-08 Konzultační činnost laboratoře...22 E-09 Způsob řešení stížností...22 E-10 Vydávání potřeb laboratoří...23 E-11 Úhrada vyšetření samoplátci...23 F-01 Abecední seznam vyšetření...24 G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty...61 Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta...62 Sběr moče - návod pro pacienta...63 Sběr okyselené moče za 24 hodin (kyselina vanilmandlová) - návod pro pacienta...64 Sběr moče - návod pro pacienta clearence kreatininu...65 Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých - návod pro pacienta...66 Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí - návod pro rodiče...67 Test na okultní krvácení ve stolici návod pro pacienta...68 Pokyny pro vyšetření ogtt (orální glukózový toleranční test)...69 H-01 Osvědčení a certifikáty...70 Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 2/70

3 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace Litomyšlská nemocnice, a.s. identifikační údaje IČO , DIČ CZ typ organizace akciová společnost statutární zástupce organizace MUDr. Libor Vylíčil adresa J.E.Purkyně 652, Litomyšl název laboratoře Oddělení klinické biochemie identifikační údaje IČP adresa J.E.Purkyně 652, Litomyšl umístění přízemí budovy dětského odd. okruh působnosti laboratoře pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení vedoucí klinické laboratoře MUDr. Věra Suková lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Věra Suková analytický garant odbornosti 801 Ing. Hana Klejchová -02 Základní informace o laboratoři Telefonní linky, kontakty Pracoviště OK Primář MUDR. Věra Suková Zástupce primáře Ing.Hana Klejchová Vrchní laborantka Anna elová laboratoř příjem pohotovostní služba laboratoř pro analýzu moče Tel/fax -03 Zaměření laboratoře Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Litomyšlská nemocnice, a.s. OK se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a imunochemická vyšetření. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 3/70

4 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště OK Litomyšlská nemocnice, a.s. je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantované MZ ČR. OK Litomyšlská nemocnice, a.s. je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I. Cílovým stavem je získání akreditace podle ISO Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Litomyšlská nemocnice, a.s. poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. OK zajišťuje nepřetržitý provoz s definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je oddělení uspořádáno: úsek příjmu biologického materiálu úsek rutinní biochemie úsek imunochemie úsek vyšetřování močí úsek elektroforetickým metod úsek vyšetřování glykémií Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - Litomyšlská nemocnice, a.s., nemocnice ve Vysokém Mýtě a v Poličce, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Litomyšlska, Poličska, Českotřebovska a Vysokomýtska. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s dispečinkem dopravy Litomyšlská nemocnice, a.s.. Pracovní režim OK Litomyšlská nemocnice, a.s. Provozní doba: nepřetržitý 24 hodinový provoz 06:00 08:00 příjem ranních odběrů z ARO a JIP, statimových odběrů: zpracování materiálu, provedení analýz a kompletace výsledkových listů, výdej statimových výsledků 06:00 11:30 příjem a zpracování rutinních odběrů z lůžkových oddělení, z odběrových středisek, ze svozů biologického materiálu, průběžné přijímání a zpracování statimových odběrů 11:30 14:00 kompletace výsledků vyšetření, tisk a výdej výsledkových listů 14:00 06:00 příjem materiálu, kompletace výsledků a výdej výsledkových listů pro vyšetření statimová, výsledky rutinních analýz jsou validovány a vydány následující pracovní den Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 4/70

5 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01-06 Spektrum nabízených služeb OK Litomyšlská nemocnice, a.s. poskytuje: základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály), specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), konzultační služby v oblasti klinické biochemie, vyšetření pro veterinární účely, související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti), komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. -07 Popis nabízených služeb Kompletní seznam rutinních a statimových vyšetření včetně nezbytných informací je uveden v LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická vyšetření je dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu. Přehled statimových (akutních) vyšetření MATERIÁL iochemická Vyšetření dostupná STATIM Na +, K +, Cl -, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita, bilirubin celkový, ALT, AST,GMT,ALP, amyláza, lipáza, CK, CK-M mass, troponin T, myoglobin, albumin, Krev (sérum, plazma) celková bílkovina, glukóza, CRP, teofylin, digoxin, etanol, laktát (pouze plazma), HCG, TSH, prokalcitonin, pronp, gentamycin, vancomycin amyláza, kvalitativní průkaz drog Moč chemické a morfologické vyšetření moče, Mok buněčné elementy, protein, glukóza, laktát, Na +, K +,Cl - Krev ph, pco 2, po 2, vypočtené parametry (acidobazická rovnováha) Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat službě OK osobně!! (zvonek na příjmovém okénku). Stejný způsob předávání je i v době pohotovostní služby. Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se přednostně uvolňují. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 5/70

6 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 jednotlivé požadavky) a podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře. V době pohotovostní služby : Za statim požadavky jsou považovány všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce. Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následující den rutinního provozu. Funkční testy OK : Orální glukózový toleranční test (ogtt) Po perorální aplikaci 75 g glukózy (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti 1,75 g/kg) se sleduje koncentrace glukózy v žilní plazmě. Odběr žilní krve se provádí po lačnění (hladovění) přes noc, minimálně po dobu 8 hod. Jakákoliv fyzická námaha musí být vyloučena, stejně jako kouření. Další odběr žilní krve se provede 120 minut po zátěži, stanovuje se glukóza, případně C-peptid. Roztok glukózy (75 g ve 300 ml vody) se musí vypít během 10 minut. Vyšetření nutno objednat na tel. Čísle nebo 451. Laktózový toleranční test V přítomnosti střevní laktázy se štěpí perorálně podaná laktóza (50 g u dospělých nebo 50 g na 1 metr čtvereční tělesného povrchu u dětí ve 300 ml vody) na glukózu a galaktózu. Stanovuje se glukóza v plazmě kapilární krve nalačno, za 30, 60, 90 a 120 minut po podání laktózy. Dostatečný vzestup plazmatické glukózy je známkou přiměřené aktivity střevní laktázy. Podrobný návod k provedení vydá OK. Vyšetření nutno objednat na tel. Čísle nebo 451. Speciální vyšetření a diagnostické postupy OK: Monitorování lékových koncentrací Krev na stanovení koncentrací léků se odebírá vždy před podáním následující dávky. Rovnovážný stav se u léků s delším poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající sedminásobku poločasu. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. Stanovení koncentrací tumorových markerů Tumorové markery nejsou až na výjimečné případy určeny pro diagnostiku, ale pro monitorování verifikovaného nádorového onemocnění. Laboratoř provede vyšetření pouze jmenovitě uvedených tumorových markerů. Paušální ordinace tumorových markerů jsou nepřípustné. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. Stanovení hormonů ve speciálních situacích Stanovení koncentrací hormonů lze provádět také ve formě profilů (denní profil kortizolu, stanovení hormonů v průběhu menstruačního cyklu) nebo po stimulaci (stanovení C-peptidu po zátěži) a podobně. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 6/70

7 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Vyšetření pro veterinární účely Režim pro stanovení je stejný jako u analýz lidských biologických materiálů. V LIS jsou tyto vzorky evidovány : jméno veterinárního lékaře jméno majitele je zapsáno do komentáře žádanky, pokud je uvedena i adresa majitele Úhrada za provedené vyšetření OK dodá podklady pro fakturaci ekonomickému úseku nemocnice přímá platba v pokladně nemocnice přímá platba na OK, je vystaven doklad o zaplacení, peníze jsou předány do pokladny Cena za stanovení se odvíjí z bodové hodnoty daného stanovení a aktuální ceny bodu. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C-01 Základní informace Základní informace o odběrech (typ, množství) primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz. LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty. Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz. LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz. LP C-05 Používaný odběrový systém. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz. LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření. C-02 Požadavkové listy (žádanky) OK Litomyšlské nemocnice, a.s používá vlastní žádanku Žádanka na laboratorní vyšetření OK Litomyšlská nemocnice, a.s. čísla vlevo od názvu vyšetření jsou vnitřní laboratorní čísla metod, pouze pro potřeby laboratoře Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance): kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 7/70

8 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky Oddělení, Lékař, Telefon) urgentnost dodání (požadavek se vyznačí vykřížkováním kolonky) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Kromě tohoto předepsaného formuláře se připouští použití následující dokumentace: formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP, je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním jiný formulář, pokud splňuje základní identifikační znaky Nevyžaduje se kopie požadavkového listu u externích žádanek, OK skladuje externí požadavkové listy po předepsanou dobu pěti let. Nelze přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. Postup při odmítnutí vzorku viz. LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku Postup při nesprávné identifikaci viz. LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných právě přijatých v těžkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. iologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru a předán osobně laborantce. 3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se uvolňují v LIS ihned po lékařské kontrole. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 8/70

9 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Rozsah akutních vyšetření je uveden v LP -07 Popis nabízených služeb statimová vyšetření, případné změny OK včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. Ve všedních dnech OK vždy přednostně provádí vyšetření nemocných na ARO a JIP, kteří jsou ve stabilizovaném stavu kontrolováni pravidelnými ranními odběry. C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: 1. dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vystaven vždy po telefonickém objednání. 2. dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu, viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. (nejméně stabilní analyti bilirubin, glukóza) Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analýzy lze doobjednat do 3 dnů od odběru (tj. po dobu, kdy OK skladuje vzorky při +4 až +8 C pro dodatečné analýzy ). C-05 Používaný odběrový systém Srážlivá žilní krev TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka se separačním gelem Plastová zkumavka se separačními granulemi PŘÍKLAD POUŽITÍ ěžná biochemická vyšetření krevní skupina, zkouška kompatibility, screening, identifikace a titrace protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test, virologická vyšetření, imunní aglutininy, screening syfilis (provádí HTO a IDG) Nesrážlivá žilní krev (EDTA) TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka + kalium EDTA PŘÍKLAD POUŽITÍ Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence (provádí HTO), glykovaný hemoglobin Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 9/70

10 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy (heparin litný, gel) Nesrážlivá žilní krev (EDTA, fluorid sodný) Nesrážlivá krev (heparin litný) Nesrážlivá kapilární krev (EDTA, NaF) Kapilární krev (hemolyzát) Plastová zkumavka s heparinem litným, gel Plastová zkumavka (EDTA, fluorid sodný) TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka určená pro odběr AR Kapilára s heparinem litným Zkumavka s EDTA a fluoridem sodným Kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem iochemické vyšetření u heparinizovaných nemocných (nevhodné pro některé analyty - výčet analýz uveden pod tabulkou) Glykémie, laktát PŘÍKLAD POUŽITÍ Acidobazická rovnováha Glykémie Glykémie a glykovaný hemoglobin na odděleních nemocnice a DIA poradna Odběr likvoru (základní), Odběr moče na základní vyšetření Sběr moče Odběr stolice TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka (žlutý uzávěr) Plastová sběrná láhev, bez konzervace TYP ODĚROVÉHO MATERIÁLU Spec. odběrová zkumavka PŘÍKLAD POUŽITÍ Základní biochemická analýza likvoru stanovení albuminu a imunoglobulinů v likvoru PŘÍKLAD POUŽITÍ Vyšetření moče chemicky a močového sedimentu U-albumin (ACR) ěžná biochemická analýza moče PŘÍKLAD POUŽITÍ Okultní krvácení Analýzy nevhodné pro odběr do zkumavek s heparinem lithným : stanovení hladiny železa stanovení vazebné kapacity plazmy pro železo elektroforéza bílkovin anti TSH receptor (TRAK) alfa-1-fetoprotein (AFP) tkáňový polypeptidový antigen (TPS) albumin Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 10/70

11 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 POZNÁMKA! Heparinizované pacienty nabírejte do zkumavek s heparinem litným. Přítomnost terapeuticky podávaného heparinu zpozdí sražení vzorku natolik, že se srazí během analýzy a může poškodit analyzátor!!! Při požadavcích na vyšetření, která nelze provést z plazmy, upozorněte na terapeutickou heparinizaci na žádance. C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l nesladkého čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci moče. Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. ěhem sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Není třeba dodržovat speciální dietu před vyšetřením. Je nutné vyloučit krvácení hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (externí žádanka na OK, interní žádanka je vystavena na odděleních a ambulancích nemocnice), zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku,). Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je tištěn čárový kód. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky) Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 11/70

12 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Odběr ranního vzorku moče Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavka pro hemokultury - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Odběry kapilární krve provádějí sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí během dne dle požadavku lékaře. Pro stanovení glykémie je potřeba dodržovat tyto zásady První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka.:ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Kapilára musí být celá naplněna - objem vzorku krve v kapiláře je 20ul. Takto naplněnou kapiláru vložíme do zkumavky s bezpečnostním uzávěrem, předplněné 1 ml systémového roztoku. Zkumavku uzavřete a ihned řádně protřepejte (nejméně 10s)! Uložte zkumavku do nosiče vzorků. Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží heparinizovaná kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry (nejméně však 2/3 její délky) se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem a nebo v lednici při 4-8 stupních Celsia, je nutno vyšetření provést do minut. Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 12/70

13 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Sběr moče obecně Stolice na okultní krvácení Sběr moče pro stanovení sedimentu dle Hamburgera Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává vzorek cca 5ml moče a uvede se jeho množství a doba sběru. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Odběr vzorku stolice se provede dle přiloženého návodu, který pacient obdrží spolu se spec. odběrovou zkumavkou. Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je třeba uvést čas zahájení sběru moče spřesností na minuty. Celý objem nutno odeslat do laboratoře. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Klinická biochemie (pro 20 až 25 analytů) Krevní plyny (arteriální či venózní krev) Likvor Moč (chemické a morfologické vyšetření) 3 až 5 ml krve 2 ml krve 5 ml 10 ml (u malých dětí 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 13/70

14 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorků Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení musí být odběrové nádobky s biologickým materiálem skladovány při teplotě odběrové místnosti tj. cca 25 C, ne však na místě s přímým slunečním zářením. ližší informace o stabilitě analytů a použití konzervačních činidel viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Zpracování hemolytických vzorků: Hemolýza vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. silná hemolýza na výsledkovém listě je uvedeno v řádku vzhled hemolytické, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu silné hemolýzy slabá hemolýza požadované vyšetření bude provedeno, ale na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled slabá hemolýza, možnost ovlivnění výsledku Nejčastější chyby vedoucí k hemolýze vzorku: kontaminace jehly nebo pokožky stopami dezinfekčního roztoku prudké třepání krve ve zkumavce prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře Zpracování lipemických vzorků: Chylozita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. Silně lipemické sérum - na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled silná lipémie, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu silné lipémie. Pokud je požadováno, lze v tomto materiálu provést pouze stanovení glukózy, cholesterolu a triacylglyceridů. Slabě lipemické sérum - požadované vyšetření bude provedeno, ale na výsledkovém listě bude uvedeno v řádku vzhled slabá lipemie, možnost ovlivnění výsledku Zpracování ikterických vzorků: Ikterita vzorků je posuzována vizuálním pozorováním. Ikterické sérum na výsledkovém listě je uvedeno v řádku vzhled ikterické, u požadavků viz. koment. a v komentáři : vyšetření zrušeno z důvodu ikterity Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného materiálu slouží předepsané transportní boxy. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (sanitáři, ošetřovatelky ). Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat laborantce OK osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz. LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových nádobách. Na pracovišti OK nebo IDG Litomyšl se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro mikrobiologickou laboratoř a transfúzní oddělení byly ihned předány na místo určení. Materiál Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 14/70

15 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 pro biochemická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace-acidifikace moče, atd.) nebo analýzy. Další informace k přepravě vzorků viz. LP C-12 Informace k dopravě vzorků. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou jsou viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. OK a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorků na OK. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu jsou v LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů na poliklinice v Litomyšli, v Dolním Újezdě, Trstěnici,Vysokém Mýtě, Chocni, Sloupnici a České Třebové ve všedních dnech. Na pracoviště OK je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř a transfúzní oddělení) a předán jednotlivým laboratořím ke zpracování. Materiál pro OK je Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 15/70

16 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 zpracován v den odběru, výsledky biochemických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb. Sanity vyjíždějí v 8:00 až 8:30 hodin, návrat 10:00 až 10:30 hodin. Materiál je převážen v termokontejnerech s chladící vložkou. Po přivezení na OK je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro OK je předán k dalšímu zpracování, materiál pro jiné laboratoře (mikrobiologie, HTO) je po roztřídění dopraven do příslušných laboratoří. Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle (OK). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat na telefonním čísle (dispečer dopravy Litomyšlská nemocnice, a.s.). D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo),minimálně rok narození pacienta, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Příjem vzorků ke statimové analýze se řídí stejnými pravidly, zajistí se, aby byl biologický materiál přijat a vyšetřen okamžitě po obdržení. Identifikace novorozence Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, u dvojčat. Laboratorní informační systém vygeneruje náhradní rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo provádějí automaticky pracovníci oddělení výpočetní techniky. Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoří komplementu Litomyšlská nemocnice, a.s.. V rámci OK rozlišujeme 2 požadavkové listy (žádanky), a to: 1. žádanka elektronická (NIS) pro lůžková oddělení a nemocniční ambulance 2. žádanka papírová viz. LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) pro externí lékaře Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 16/70

17 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Přidělení laboratorního čísla. Po kontrole identifikace materiálu a žádanky je prostřednictvím NIS přiděleno laboratorní číslo, které se zapíše na externí žádanku a současně se vytiskne čárový kód s identifikačními údaji pacienta, který se nalepí na odběrovou nádobku. Úsek vyšetřování močí Má samostatný příjem. Po kontrole identifikace materiálu a žádanky je prostřednictvím NIS přiděleno laboratorní číslo, které se zapíše na externí žádanku a současně se vytiskne čárový kód s identifikačními údaji pacienta, který se nalepí na zkumavku s močí. Analýza je provedena v těchto primárních zkumavkách. Moč je bezprostředně po analýze zlikvidována. Úsek vyšetřování glykémií Má samostatný příjem. Po kontrole identifikace materiálu se provede analýza v primárních zkumavkách. Výsledky analýz jsou uvedeny v LISu. D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika a alergologie) požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření viz. LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Viz. LP D-01 Příjem žádanek a vzorků, LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi viz. LP F-01 Abecední seznam vyšetření neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu se zapíše do Sešitu odmítnutých vzorků. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Materiál se neanalyzuje a likviduje. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 17/70

18 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OK upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 72 hodin s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje. E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu.provede se záznam do LIS ve formě poznámky do komentáře. Výjimku tvoří opakovaně naměřené patologické výsledky. iochemická vyšetření: VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET pod nad pod nad JEDNOTKA S,P Na mmol/l S,P K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l S,P Cl mmol/l S,P Ca 1,8 1,8 mmol/l S,P urea 20,0 12,0 mmol/l S,P kreatinin µmol/l S,PGlukóza 10,0 (nový 2,5 20,0 2,5 nález) mmol/l 15,0 (diabetici) S,P ALT 10,0 3,0 ukat/l S,P AMS 10,0 6,0 ukat/l U AMS 50,0 50,0 ukat/l S,P Albumin 15 g/l Extrémní výsledky jsou konzultovány s lékařem, příp.vysokoškolákem OK a příslušným oddělením. E-02 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky se telefonicky sdělují pouze zdravotnickým pracovníkům. Vydávání výsledkových listů pacientům: LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 18/70

19 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Telefonování výsledků Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby jsou průběžně předávány do NIS, pokud si je ordinující lékař (externí) nemá možnost převzít, telefonují se vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OK zaznamenává komu a kdy byl výsledek ohlášen do komentáře výsledkového listu. Výrazně patologické výsledky se telefonují dle LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech. Současně se provede záznam do LIS. E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky pro lékaře se vydávají v papírové nebo elektronické podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: jasnou nezaměnitelnou identifikaci vyšetření identifikaci laboratoře jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) identifikaci žadatele- jméno, adresa datum a čas odběru primárního vzorku laboratoří datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas vydání nálezu datum a čas tiskne objem vzorku, pokud je to relevantní druh primárního vzorku je patrný z názvu vyšetření ( sérum je bez označení,u-moč, lilikvor, p- punktát) jednotky výsledku ( v hodnotách SI a doporučení odborných společností) biologické referenční intervaly interpretace výsledků komentář pro možnost dalších poznámek ( k odběru vzorku, interferencím a kvalitě vyšetřovaného materiálu a podobně) identifikace autorizované osoby primář OK, pověřený pracovník ( kontroloval/uvolnil) podpis - elektronický (skrytý údaj) Uchovávání výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou, průkaz pojištěnce, pas apod.), dokumentováno v sešitě Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 19/70

20 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. E-06 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacienta před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (rodného čísla nebo jména a příjmení) se provádí při zadávání požadavků. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.. Oprava výsledkové části Opravu výsledkové části výsledkového listu laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (opravený nebo opakovaný výsledek uvedeme v komentáři s identifikací pracovníka, který opravu provedl). V komentáři je uvedeno, že se jedná o opravu výsledků. Je uveden datum, čas a identifikace osoby, která provedla změnu (opravu). Původní hodnoty jsou čitelné. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům. E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v LP F-01 Abecední seznam vyšetření (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová je doba do vydání statimového výsledku). Doba odezvy laboratoří (Laboratory Turnaround Time TAT) V souladu s Doporučením ČSK o časové dostupnosti výsledků vybraných laboratorních vyšetření se dostupností míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80% dodaných vzorků. Zbývajících 20% je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza, údržba přístroje...a start nové analýzy je nutné odložit. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 20/70

21 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim Analyt Vitální indikace STATIM P, S, Glukóza P P, S Draslík P P, S Sodík P P, S Chloridy P P, S Vápník celk. 60 ph a krevní plyny P, S ilirubin 60 P, S ALT 60 S GMT 60 P, S Močovina 60 P, S Kreatinin 60 Poznámka Dané preanal. fází P Laktát 30 Dané preanal. fází P, S AMS 60 P, S Lipáza 60 P, S CK M mass 60 P, S Myoglobin 60 P, S Troponin 60 P, S hcg 60 P, S Albumin 60 P, S Protein celk. 60 P, S CRP 60 P, S, Ethanol 60 P vitální indikace předpokládá odběr nesrážlivé krve (heparinová plazma) a zkrácenou centrifugaci biologického materiálu Závěrečné poznámky U části analytů uvedených v tabulce je TAT výrazně závislé na doporučeném intervalu mezi odběrem a zpracováním s ohledem na podmínky preanalytické fáze. Analyty vyšetřované v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, by měly být dostupné v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Podmínky vyšetření likvoru jsou specifikovány samostatným doporučením ČSK. Doporučenou dostupnost toxikologických vyšetření v současné době nelze zevšeobecnit. Pokud se analýzy neprovádějí denně (například RIA, IRMA, ELFO, ELISA ) a nejedná se o vysoce specializovaná vyšetření (například PCR), je vhodné, aby výsledek vyšetření byl dostupný do týdne. Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 21/70

22 Verze: 05 Laboratorní příručka OK LP/OK/01 E-08 Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky. MUDr. Věra Suková : č.tel , v rámci nemocnice kl. 450 E-09 Způsob řešení stížností Vyřizování stížností: Při vyřizování stížností se postupuje v souladu se směrnicí LN, a.s. Okruh stížností: Zákazníci mohou podávat stížnosti na činnosti OK: průběh provádění laboratorního vyšetření výsledky laboratorních vyšetření způsob jednání pracovníků Stížností se rozumí ústní nebo písemná výtka ze strany zákazníka nebo dodavatele, která upozorňuje na rozpor se závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře. Připomínka má charakter podnětu, který by pro daného klienta měl zajistit zlepšení úrovně služeb. Způsob podání stížností: písemně- pošta/fax/ ústně osobní jednání (např. porady primářů), telefonicky Přijmutí stížnosti: Stížnosti řeší na OK odpovědný pracovník podle druhu stížnosti následovně: Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji pracovník laboratoře v rámci svých kompetencí. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal případně předá vedení laboratoře (tento typ stížnosti se nezaznamenává) Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře veškeré písemné stížnosti a stížnosti na pracovníky řeší vrchní laborantka, příp. primář OK Vyřízení stížnosti je v následujících časových termínech stížnosti na činnosti lze podat do 30 dnů po obdržení dojednané služby termín na vyřízení stížnosti je 10 dnů; v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník lékaři (nebo pacientovi) výsledek šetření. V případě, že nelze tak rychle dořešit informuje stěžovatele o dosavadním postupu (např. znalecký posudek) stěžovatel je vyrozuměn o konečném způsobu řešení Datum vydání: Autor: Ing. H. Klejchová Schválil: MUDr. V. Suková Uvolnil: SD Verze: 5 Aktualizace: Rozdělovník: OK 22/70

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKB účinnost od: 18. 1. 211 výtisk č.: vydání: 5 strana: 1/55 A Úvod A1 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich službách

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: dnem vydání Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

B-P-1 Laboratorní příručka

B-P-1 Laboratorní příručka strana : 1 z 30 Název dokumentu B-P-1 Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Revmatologického ústavu Praha.

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP Verze: 6 Výtisk: 1 A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 04 Eimova 294, 572 01 Polička Tel.: 461 722 700 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fáze: užívání Platnost od: Platnost do: LP/OKBH/04/01-15 leden 2015 aktualizace Počet stran: 26 Výtisk č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručku zpracovaly: Mgr. Jarmila Kocianová Mgr. Michaela Kneiflová Hana Rašková Schválil: Mgr. Jarmila Kocianová Strana č.: 2 A. Úvod 1. Předmluva Vážené

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům

Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům spolupracujícím s OKBH. Tento dokument je duševním vlastnictvím

Více